Page 1

FILOSOFI

ORGANIS AT I O N LEDELSE

Ø KO N O M I


ISBN 9788750050759 312 sider

ISBN 9788750051190 176 sider

New Public Governance på dansk

Erhvervsretorik

Jacob Torfing og Peter Triantafillou (red.)

Når tale er guld Mette Højen

New Public Governance på dansk er den første introduktion til styringsparadigmet på dansk. Bogen giver bud på, hvordan tankerne i NPG kan omsættes til konkrete former for styring og ledelse i den offentlige sektor. Samtidig udfolder og diskuterer bogen gevinsterne og begrænsningerne ved NPG. Bogen henvender sig til forskere såvel som studerende og praktikere. »En fremragende bog (...) Her er ikke tale om ideologi eller ensidigt fokus, men en videnskabelig opsamling af, hvad vi rent faktisk ved.« Danske Kommuner

»Så … øh … Inden jeg starter, skal jeg lige sige noget om mig selv og lidt om, hvorfor vi har valgt det her tema …« NEJ! Det skal du ikke. Du ER startet! Faktisk er du tyvstartet, og det er lige så dumt, som hvis en musiker begynder at spille i kulissen eller på vej ind på scenen. Der findes kun én start, og den skal være skarp. Retoriker Mette Højen pakker ikke tingene ind, når hun med stor præcision og glimt i øjet sætter fingeren på erhvervslivets retoriske uvaner. I en enkel og uformel stil viser hun, hvordan du med få retoriske greb kan få meget mere ud af dine taler, møder og præsentationer.


ISBN 9788750045571 216 sider

ISBN 9788779010017 248 sider

ISBN 9788750048893 200 sider

Ledelse uden personaleansvar

Lederskab på distancen

Ledelse af processer

10 stærke værktøjer Anne Birgitte Lindholm

Når du ikke ser dine medarbejdere dagligt Anne Birgitte Lindholm

BPM Claus Toft Friis og Maj Thorup Friis

»Ledere uden personaleansvar er ledere, som brænder for deres fag, opgave, sag eller funktion, som finder udfordring i at få andre til at spille sammen, som ønsker indflydelse og resultater, og som tager et ansvar og med stor energi arbejder på kryds og tværs i organisationen for at få kolleger og formelle ledere til at levere.« Uddrag fra bogen

Denne bog er for ledere, som ikke møder deres medarbejdere hver dag.

En virksomhed er lige så effektiv som sine processer!

Distancen mellem medarbejdere og ledere kan blive et problem – særligt hvis man omtaler og opfatter den sådan. Men det er muligt at få succes som distanceleder. Det første skridt er at acceptere distancen som et grundvilkår og afstemme sine forventninger derefter.

Denne bog er skrevet til såvel ledere som specialister og giver et overblik over de mange metoder, som en virksomhed kan benytte sig af i arbejdet med procesledelse eller Business Process Management (BPM).

Rollen som leder uden personaleansvar stiller helt særlige krav til personlig gennemslagskraft, kommunikation og evne til at motivere. I denne bog præsenterer Anne Birgitte Lindholm de centrale værktøjer, som ledere uden personaleansvar har brug for, når de arbejder i krydsfeltet mellem den formelle ledelse og kollegaer.

Med bogen får du en solid værktøjskasse med fokus på den daglige praksis som distanceleder. »Her er en bog, der videregiver gode pointer om ledelse, og som bringer beretninger fra det virkelige liv som distanceleder. Anne Birgitte Lindholm har selv solid erfaring som mellem- og topleder, og hun har qua sit job som konsulent undervist mere end 400 ledere i distanceledelse.« Jyllandsposten

Bogen rummer også en konkret model for, hvordan du i praksis kan arbejde med procesledelse, og forslag til, hvordan procesledelse kan implementeres i virksomheden.


HOLD DIG AJOUR MED LEDELSE – SMÅ BØGER OM AKTUELLE EMNER! Ajour er Akademisk Forlags nye bogserie til ledere og erhvervsfolk, der vil holde sig opdateret på temaer og tendenser inden for business- og ledelsesområdet. Bøgerne er korte og let læste, men altid skrevet af erfarne fagfolk og kompetente forskere.

AJOUR-SERIEN

ISBN 9788750051121 40 sider

ISBN 9788750051145 64 sider

ISBN 9788750051398 48 sider

ISBN 9788750051596 96 sider

Ledelse opad

Ledelse på tværs

Feedback

Stoicisme og ledelse

Gør din chef til din bedste allierede Lene Flensborg

Sådan skaber du bedre resultater på tværs af enheder, fagligheder og geografi Lene Flensborg og Morten Ejlskov

Jette Skeem

At lede og blive ledet Troels Engberg-Pedersen

Hvad kan vikingedrengen Hikke – der i filmen Sådan træner du din drage udvikler et venskab med en drage – lære mellemledere om relationen til deres chefer? En hel del, mener erhvervspsykolog Lene Flensborg, som har skrevet en kort, lettilgængelig og præcis bog om at opbygge en tillidsfuld relation til den øverste ledelse.

Hvordan kan det være, at det i organisationer fyldt med dygtige mennesker er en særligt stor udfordring at skabe resultater på tværs? Med denne bog ønsker forfatterne at styrke dine tværgående ledelseskompetencer.

Du bliver en langt bedre leder, hvis du øver dig i at give og modtage feedback – og det er netop, hvad denne bog guider dig i. I Feedback får du et klart og erfaringsbaseret indblik i, hvad feedback er, hvordan du giver positiv såvel som kritisk feedback, og hvordan du gør feedback til en naturlig del af din hverdag.

Denne bog tager stoicismens filosofi som udgangspunkt for et opgør med vores almindelige forestillinger om ledelse. I modsætning til ham eller hende, der leder efter fastlagte ledelsesmodeller, evner den stoiske leder både at lede og blive ledet. Denne bog viser hvordan. Og hvorfor det er så vigtigt.


TILLID, MAGT OG OFFENTLIGE LEDELSESREFORMER

Af Niels Thyge Thygesen og Steen Vallentin

Tillid er inden for de sidste 5-10 år blevet et af de uomgængelige emner i debatten om udviklingen af den offentlige sektor. I denne bog argumenterer forfatterne for, at tillid bør spille en større rolle inden for ledelse og styring af det offentlige. Bogen har derfor som formål at skabe større forståelse for de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at tage tilliden som udgangspunkt. Det handler ikke kun om at sætte fokus på tillidens forskellige facetter, men også om at skabe forståelse for, at tillid ikke står i modsætning til, men derimod kan virke sammen med magten. Tillid er en ressource, der kan indgå i samspil med den kontrol og økonomiske styring, der også er en del af ledelsesopgaven i den offentlige sektor. ISBN 9788750050896 224 sider

ISBN 9788750045403 200 sider

Ledelse af kerneopgaven

Borgernær ledelse

Ole H. Sørensen, Eva Thoft, Peter Hasle, Hans Hvenegaard og Maja Sasser

Kristian Gylling Olesen og Anja Svejgaard Pors (red.)

I Ledelse af kerneopgaven giver forfatterne et bud på, hvordan medarbejdere og ledere via fælles dialog kan afklare kerneopgaven inden for deres organisation. Målet er at få sat kerneopgaven i sammenhæng med den daglige opgaveløsning. Det skaber ifølge bogens forfattere ikke blot bedre velfærd for borgerne, men også mere arbejdsglæde for medarbejderne.

I Borgernær ledelse stiller forfatterne skarpt på, hvordan den offentlige sektors forhold til borgeren påvirker velfærdsledelsen, og hvad der sker, når ledere og medarbejdere går tæt på borgeren.

Bogens indsigter er baseret på et væld af samtaler og interviews med medarbejdere fra alle brancher.

ISBN 9788750045298 304 sider

Bogens kapitler henter sine eksempler fra mange forskellige offentlige sektorer. Der analyseres ud fra praksisnære eksempler og casestudier, som stiller åbne spørgsmål til, hvad og hvordan borgernær ledelse bliver til på forskellige velfærdsområder.


ISBN 9788750050919 184 sider

ISBN 9788750043638 240 sider

Startup!

Innovation as usual

Fra idé til virkelighed Michael Thing

Paddy Miller og Thomas Wedell-Wedellsborg

Forfatter Michael Thing beskriver selv sin bog som en „roadmap“, der kan guide læseren step by step fra idé til virkelighed. Pointen er, at succesfuldt entreprenørskab nok er drevet af passion og nytænkning, men desuden indebærer, at man sætter sig grundigt ind i sine kunders behov og – vigtigst af alt – er villig til at lære af sine fejl. Bogen er skrevet ud fra devisen om, at entreprenørskab læres, mens det afprøves. Derfor er bogen teoretisk let tilgængelig og orienteret mod den praktiske virkelighed, hvor ideerne skal realiseres.

De fleste organisationer betragter innovation som en bibeskæftigelse. Innovationseksperterne Thomas Wedell-Wedellsborg og Paddy Miller foreslår en mere effektiv og konstruktiv tilgang. De anbefaler, at ledere på alle niveauer bliver „innovationsarkitekter“ og skaber et økosystem, hvor folk kan være innovative som en naturlig del af deres arbejde.

★★★★★ »Innovation as usual er en bog, der er blevet trukket gennem Harvard Business Review Press’ succesmaskine. Selv om bogen fremstår som en letbenet konsulentbog, så er det falsk varedeklaration. Når læseren kommer til den sidste snes sider, er den et orgie af forslag til, hvad den nysgerrige og flittige læser kan kaste sig over. Dermed er det en bog, som står solidt fast og bør læses af alle topdirektører, der ønsker at fastholde forspringet.« Berlingske


EFFEKTIV UNDERVISNING

En håndbog til dig, der underviser som en del af dit job Troels Bom Alt for meget undervisning og uddannelse ender med, at deltagerne tager tilbage på deres job og fortsætter, som de plejer – også selv om undervisningen har været god og spændende. Så hvad skal der til for, at undervisningen sætter sig spor? Det er emnet i Effektiv undervisning, som er en håndbog til alle, der underviser voksne medarbejdere eller kolleger. Bogen tilbyder en række værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere deltager- og praksisorienteret undervisning. ISBN 9788750051428 160 sider

Konsulent – men hvordan?

Ledelsesbaseret coaching

Narrativt konsulentarbejde i praksis Thilde Westmark, Dorthe Nissen, Lasse Offenberg og Dorte Lund-Jacobsen

Jacob Storch, Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl, Kristian Dahl og Asbjørn Molly I Ledelsesbaseret coaching giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer og omsætter dem til en ledelsesmæssig kontekst. Desuden præsenteres en række cases og praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil.

Denne bog klæder konsulenten på til hverdagen og præsenterer begreber, konkrete redskaber og konsultative færdigheder, som kan bruges i konsulentarbejdets dilemmaer og udfordringer. Konsulent – men hvordan? er baseret på narrative ideer, som forfatterne, med afsæt i egne erfaringer, omsætter til konsulentens daglige arbejde. ISBN 9788750041580 280 sider

»Jeg sidder tilbage med en fornemmelse af taknemmelighed over denne velgennemarbejdede, ærlige og inspirerende praksisnære bog, der er fuld af gode, konkrete eksempler involverer læseren i konsulentarbejdet.« – Psykolog Nyt

ISBN 9788750043461 256 sider

Ledelsesbaseret coaching er udkommet i 10. oplag og har siden udgivelsen etableret sig som en af de væsentligste om coaching som ledelsesredskab. Bogen er siden blevet revideret og foreligger nu i en 2. udgave, der også integrerer en del om coaching af teams og et kapitel om coaching af andre ledere.


ISBN 9788750045519 240 sider

ISBN 9788763604352 296 sider

Kunsten at vælge sig selv

Kierkegaards kabinet

Om Kierkegaard, coaching og lederskab Pia Søltoft

En nutidig introduktion Pia Søltoft

I dag tales der ofte – særligt inden for ledelses- og coachinglitteraturen – om selvrealisering, autenticitet og om at træde frem som den, man „i virkeligheden“ er. Tiden har kort sagt fokus på, at vi også på jobbet skal være os selv. Men kun meget få taler om, hvad et selv egentlig er for en størrelse, og om, hvordan man finder det.

Som dansker bør man kende sin Kierkegaard, som menneske bør man kende sig selv.

Denne bog giver en letforståelig indføring i Kierkegaards tanker om selvet, og hvordan man bliver det. Pia Søltoft viser, hvordan man kan anvende Kierkegaards tanker i en moderne, ledelsesmæssig kontekst. Der er ikke tale om en „redskabsbog“, men en bog, der skal vække til selvindsigt og selvovertagelse – med Kierkegaard som coach.

Kierkegaards kabinet er en velskrevet og lettilgængelig introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og tankeunivers. En bog, hvori forfatteren formår at gøre det lysende klart, hvor meget Kierkegaard har at sige det moderne menneske.

★★★★★ »Introduktionen er meget vellykket (…) Nye læsere kan i hvert fald trygt begynde her, og ældre læsere kan få et genopfriskningskursus.« Kristeligt Dagblad

PIA SØLTOFT er forfatter og ejer af konsulentfirmaet Coaching-Kierkegaard. Hun har seksten års erfaring som lektor i etik og religionsfilosofi med særligt henblik på Søren Kierkegaard ved Københavns Universitet. Fra 2010 til 2013 var hun leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret.


I Din økonomi får du endnu flere gode råd til privatøkonomien

ISBN 9788750051213 160 sider

ISBN 9788750051374 152 sider

Den lille bog om din økonomi

Digital læring

Styr på tid, penge, risiko – og dig selv Michael Møller og Niels Christian Nielsen

Effektiv læring, vidensdeling og samarbejde Julie Ekner Koch

Privatøkonomi kan virke uoverskueligt. Skal jeg tage et lån? Købe en bolig? Bruge mine penge nu eller spare op? Et godt råd er guld værd, når man står over for livets store beslutninger.

Hvis e-learning virkelig skal skabe forandringer, må det digitale integreres i organisationens læringskultur, så nærvær, deltagelse og motivation ikke går tabt.

Med vid – og en god portion humor – giver forfatterne dig de uundværlige råd, der guider dig gennem den økonomiske jungle, så du kan sove trygt om natten. Den lille bog om din økonomi en bog, der kan og bør læses af alle.

Denne bog viser, hvordan effektiv digital læring kan erstatte traditionelle kurser. Bogens første del giver dig indblik i muligheder og barrierer i forbindelse med digital læring. Bogens anden del præsenterer konkrete metoder til, hvordan man kan designe et digitalt læringsforløb.

★★★★★★ »Den lille bog om din økonomi er en af de bedste bøger, der er skrevet om privatøkonomi, og den er værd at læse for både kandidater til medvirken i „Luksusfælden“ og for dem med en sund jordbunden økonomi.« Børsen


ISBN 9788750045649 136 sider

ISBN 9788711370148 160 sider

Praktisk filosofi og ledelse

Lær af de gyldne øjeblikke

Michael Højlund Larsen

En håndbog i ledelse med mening Charlotte Larsen, Steen Hildebrandt og Trine Beckett

Ved at filosofere træner vi vores evne til at tænke kritisk og kreativt. Derfor kan filosofien lære os, hvad god ledelse er, og hjælpe med at udvikle vores lederskab. Denne bog giver en veldokumenteret og letlæst introduktion til, hvordan praktisk filosofi kan kvalificere arbejdet med at udvikle lederskab. Bogen foreligger her i en opdateret og udvidet udgave med to nye kapitler: et om dannelse og et om lederskabets eksistentielle perspektiv. »Inspirerende læsning for alle, der beskæftiger sig med ledelse. Bogen er teoretisk forankret, men samtidig praktisk anvendelig.« HR-News

Med denne bog får du og dine kolleger en metode til at skabe mere mening i arbejdslivet inden for den offentlige sektor. Målet er at finde ind til de særlige øjeblikke, hvor I sammen gør en mærkbar forskel for de borgere, I er der for. Metoden hjælper jer til at prioritere opgaverne rigtigt og arbejde strategisk med kvalitet, så I i fremtiden sammen kan gøre mere af dét, der giver mening.


ISBN 9788750051084 216 sider

Mødeledelse

ISBN 9788750045700 240 sider

Bo Krüger

Projektledelse og implementering af komplekse forandringer

Ny og stærkt udvidet udgave af bestselleren!

En casebaseret tilgang Ann-Dorte Fladkjær Nielsen og Per Svejvig

Møder er de knuder, der binder organisationens dele sammen. Derfor er det altafgørende, at mødekulturen er velkørende og tilvejebringer overblik og motivation. Alligevel er alt for mange møder energidræbende kaos. Med indsigter hentet fra hjerneforskning og psykologiske eksperimenter kan vi med fordel revidere vores opfattelse af, hvad møder er, og hvad de skal bruges til. Denne bog tilbyder dig de redskaber, der gør dine møder mere effektive, relevante og udbytterige.

Hvordan sikrer du en succesfuld gennemførelse af komplekse forandringer i din virksomhed? Denne bog tilbyder handlingsorienterede og nuancerede perspektiver til hjælp for ledere, der står over for at realisere omfattende forandringer. Bogen gennemgår faserne i et forandringsprojekt og fremdrager væsentlige erfaringer på baggrund af et IT-baseret omstruktureringsforløb i Jyske Bank. I bogen behandles desuden de kommunikative udfordringer ved projektledelsen.


Engelsk udgave!

ISBN 9788711372234 192 sider

ISBN 9788711344323 272 sider

ISBN 9788750043683 128 sider

Battle Mind

Mindfulness

Kunsten at udsætte tingene

At præstere under pres Merete Wedell-Wedelsborg

Et 8 ugers forløb i udvikling af bevidst nærvær Mark Williams, John Teasdale og Zindel Segal

En guide til effektive overspringshandlinger og andet smøleri John Perry

Mindfulness er en enkel og effektiv måde at blive opmærksom på sine følelser og livserfaringer.

Denne bog vil ændre dit liv! – Hvis du altså nogensinde får læst den.

Hvorfor bliver nogle mennesker skarpere under pres, mens andre mister grebet? Erhvervspsykolog Merete Wedell-Wedelsborg peger på begrebet „Battle Mind“ som afgørende for at holde hovedet koldt i intense situationer og konflikter. Bogen er en praktisk guide til, hvordan du bedst agerer og tænker under pres, baseret på de seneste års psykologiske forskning og originale interviews med en række fremtrædende ledere.

★★★★★★ Berlingske »Enhver leder, som forventer at komme under pres, vil på et eller andet tidspunkt få brug for at forstå mekanismerne i Battle Mind. Brug denne bog som baggrund og instruktion i god tid, før du befinder dig i en kritisk situation.« Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet

Denne arbejdsbog er skrevet af tre af verdens førende kapaciteter på området og guider dig skridt for skridt igennem et nøje tilrettelagt program med øvelser og refleksionsspørgsmål. Bogen giver dig redskaber til at bryde negative tankemønstre, så du kan møde livets udfordringer med større overskud. »Denne bog er fantastisk (…) Den bliver en nær ven, vejleder og guide.« Fra Jon Kabat-Zinns forord

John Perry, der er professor i filosofi ved Stanford Universitet, skrev denne bog som en overspringshandling i stedet for at rette sine studerendes eksamensopgaver. I bogen forklarer han, hvorfor vi ikke skal skamme os over nølen som en karakterbrist, men i stedet glæde os over alt det, vi får udrettet i stedet. Bogen er let og humoristisk, men har også en alvorlig undertone og et klart budskab: Med strukturerede overspringshandlinger kan du nå en masse ting ved at udsætte dem.


Revideret og opdateret udgave udkommer november 2015.

ISBN 9788750045496 208 sider

ISBN 9788711424711 408 sider

Håndbog i god ledelse

Mintzberg om ledelse

Værktøjer og inspiration til, hvordan du styrker dit lederskab Lene Flensborg

Den danske udgave af Henry Mintzbergs „Managing“ Henry Mintzberg

For at lykkes som leder må man have viljen, evnen og modet til at påtage sig lederskabet. Håndbog i god ledelse tilbyder konkrete metoder og vejledning til at styrke din lederrolle.

Henry Mintzberg tager i denne bog livtag med de store spørgsmål og udfordringer forbundet med ledelse. Mintzbergs kongstanke er den, at ledelse er et fag, der kræver praktisk erfaring.

Bogen er bygget op omkring fem dimensioner af ledelse: ledelse fremad, ledelse opad, ledelse indad, ledelse nedad og ledelse udad. Inden for hvert felt fremlægger Flensborg den relevante teori, de vigtigste principper, konkrete metoder og et interview med en topleder om temaet.

Bogen gør op med tidens tendens til at overvurdere lederens ophøjede position. I stedet fremhæves god ledelse som en praksis, hvori lederen samarbejder med og understøtter sine medarbejdere.

»Håndbog i god ledelse er en gave til nye såvel som mere erfarne ledere. Bogen tager lederen gennem de vigtigste discipliner inden for ledelse og angiver hele tiden konkrete værktøjer og ideer til, hvordan det omsættes i praksis. Håndbog i god ledelse formår kort og præcist at formidle, hvad der er basisdisciplinerne i langt de fleste ledelsesjob. Med den i rygsækken kommer man som leder langt.« Mette Lindegaard Attrup, vice president Novo Nordisk A/S

Som baggrund for bogen har Mintzberg fulgt 29 forskellige ledere i vidt forskellige brancher for at lære mere om den mangesidede praksis, som ledelse er. Hans research afslører overraskende sider af ledelse og munder ud i en inspirerende vision. »Henry Mintzbergs syn på ledelse er et friskt pust, som bør opmuntre alle „good guys“.« The Observer


ISBN 9788750044383 208 sider

ISBN 9788775539970 280 sider

Menneske og leder

Det nye lederskab

Bliv den du er Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby

I Menneske og leder giver filosof Ole Fogh Kirkeby og ledelseskonsulent Poula Helth bud på, hvordan man som leder kan vise opmærksomhed og skabe forandring, så det ikke blot udgør en positiv forskel for medarbejderne, men også for lederen selv som menneske. Bogens udgangspunkt er metoden „protreptik“ – en dialogisk metode, der har til formål at gøre læseren opmærksom på sine grundholdninger og vende sig mod det liv, hun dybest set ønsker sig. Sidst i bogen præsenteres fem interviews med danske ledere, der har deltaget i protreptiske dialoger med forfatterne om deres lederskab.

I denne bog viser filosof Ole Fogh Kirkeby, at spørgsmålet om det personlige lederskab er filosofisk. For at udfylde rollen som leder i en moderne organisation må man til stadighed reflektere over sit liv. Fogh Kirkeby undersøger vestens kulturelle og filosofiske historie for at præsentere det, der kræves af den leder, der tager sin opgave alvorligt. »Som nævnt er det et glimrende og på mange måder fantastisk godt studie, Kirkeby har bedrevet. Der er ingen tvivl om Kirkebys evne til kreativt og på musikalsk vis at sammensætte en række idéhistoriske tråde, som kan belyse nuværende problemer i ledelsesteori, både offentlig og privat. Også formen er forfriskende.« Tidsskriftet Politik


ISBN 9788750044987 168 sider

ISBN 9788750045502 240 sider

ISBN 9788776641269 288 sider

Gevinstrealisering

Strategi

Lean

Skab mere værdi i dine projekter Rasmus Rytter, Jesper Krøyer Lind og Per Svejvig

Flemming Poulfelt og Michael Moesgaard Andersen

Implementering i danske virksomheder Thomas B. Christiansen, Niels Ahrengot og Michael Leck

Gevinstrealisering er en praktisk guide til alle, der vil sikre sig, at deres projekter realiserer de gevinster, de blev sat i søen for at skabe. Bogen er oplagt læsning for projektledere og består af tre dele: • Sådan laver du den gode business case • Sådan styrer du efter gevinster i projektets levetid. • Sådan tænker du gevinstrealisering efter projektafslutning

Hvorfor var det Apple og ikke B&O, der fik succes, når nu B&O i udgangspunktet stod stærkere i markedet? Svaret skal – ifølge forfatterne til denne bog – findes i strategien. I Strategi får du: • Svar på, hvad moderne virksomhedsstrategi indebærer • Præsenteret den nyeste viden på området • 101 konkrete strategiske værktøjer • Strategi samler forskellige teorimodeller i en kort og lettilgængelig form med mange cases.

★★★★ »De 101 strategiske værktøjer bliver præsenteret kort og præcist ... ganske imponerende.« Jyllands-Posten

Lean er et effektivt redskab, som gør en organisation i stand til at tilrettelægge arbejdsgange og rutiner så effektivt som muligt og dermed undgå spild. Denne bog giver et solidt overblik over principperne inden for feltet og praktiske råd til, hvordan lean implementeres i virksomheden. I bogen fremlægges erfaringerne fra en række virksomheder, der i praksis har gennemført lean-processer. »Når bogen er værd at læse, er det, fordi den er velskrevet og i mange passager eksemplificerer, hvordan en virksomhed kan bruge medarbejderne på en positiv måde og samtidig effektivisere.« Berlingske Tidende


GRAFISK DESIGN: IMPERIET.DK

Organisationer i arbejde En introduktion til teorier om hvordan arbejdspladser fungerer Peter Holt Christensen Denne bog er en introduktion til alle, der skal i gang med at læse, forstå og anvende teorier om organisationer. Organisationer er ikke udelukkende et praksisfelt, men et stort forskningsområde, som tusindvis af forskere verden over beskæftiger sig med. Ofte anklages organisationsteorien for at være mere teoretisk end praktisk. Heldigvis findes der også mange teorier om organisationer, der bidrager med inspiration til og viden om, hvordan vi skal forstå og forbedre dagligdagen på en arbejdsplads i praksis.

Den kreative tænkeres hemmelighed Lær at se sammenhænge, andre ikke ser Dorte Nielsen og Sarah Thurber Kreative evner efterspørges som aldrig før. Den gode nyhed er, at vi alle sammen kan lære at tænke kreativt! Bogen tilbyder dig alt det, du behøver for at styrke din medfødte kreativitet og bane vejen for boblende opfindsomhed, innovation og forandring.

Organisationer i arbejde giver overblik over og indblik i de vigtigste teorier inden for organisationsteori. Bogens struktur og indhold har forfatteren udviklet på baggrund af mange års undervisningserfaring på universitetets første semestre.

»Dorte Nielsens bog „Den kreative tænkers hemmelighed“ viser, hvordan uventede sammenhænge kan skabe bedre ideer. En spændende cocktail af videnskab, eksempler og konkrete værktøjer.« Dansk Markedsføring

ISBN 9788750050902 344 sider

ISBN 9788750051459 190 sider

Bestil bøgerne på akademiskforlagbusiness.dk eller akademisk.dk Følg os på facebook www.facebook.com/akademiskforlagbusiness

Profile for Akademisk Forlag

Ledelse - Filosofi - Organisation - Økonomi  

Akademisk Forlag

Ledelse - Filosofi - Organisation - Økonomi  

Akademisk Forlag