Page 1


de l’1 al 5 d’abril

octubre i novembre


Dipòsit Legal: GI.1749-2013

Girona Ciutat de Festivals 2014  

La guia que us presentem recull l'àmplia oferta dels festivals que tenen lloc a la ciutat durant aquest any 2014. Propostes per a tots els p...