Destinia

Page 1

D E S T I N I A DANIEL TXOPITEA AINIZE TXOPITEA


Antolatzailea • Organiza Irungo Udala Kultura eta Kirol Arloa Ayuntamiento de Irun. Área de Cultura y Deportes Komisarioa • Comisariado Ainize Txopitea Diseinua • Diseño Ainize Txopitea Argazkiak • Fotografía Ainize Txopitea. Juantxo Egaña. Joana Soda Maketazioa • Maquetación typo90 Argitaratzailea • Editor Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun Gordailu legea • Depósito legal LG D 01086-2021


D E S T I N I A DANIEL TXOPITEA AINIZE TXOPITEA

Erakusketa • Exposición 24.09.2021 - 21.11.2021 Menchu Gal Aretoa IRUN
E

kialdeko kulturetan, eta baita mendebaldekoetan ere, energia goren batek predestinatutako plan fatuo batean sinetsi dute erlijio gehienek, askatasunari nolabaiteko tartea uzten diona. Ikuspegi filosofikoan, kausalitatearen teoriarekin lotuko litzateke etorkizuna, baieztatuz "ekintza orok erreakzio bat baldin badakar, bi ekintza berdinek erreakzio bera izango dutela". Ezer ez da ausaz gertatzen, ezerezetik ezer sortzen ez den bezala. Greziako mitologian, destinoaren jainkosen pertsonifikazioa ziren Moirak, fatum edo fatae izenez bataiatu zirenak, haiexek ziren gure existentzia markatzen zuen bizitzaren soka mehea babesten zutenak, bai eta heriotza, eta, beraz, bakoitzaren erabateko xedea ere. Taoismoaren oihartzunek aitortzen dute denok bizi garela bi destinorekin, bata idatzita dagoena eta bestea nahi duguna. Ekialdeko Asian, testu literala, Txinako mitologian eta Japoniako kulturan agertzen dena, hari ikusezin bati buruz hitz egiten du Destinoaren Hari Gorriaren teoriak; topatzera predestinatuta daudenak lotzen ditu hari horrek, inguruabarrak, distantzia edo tokia gorabehera, topo egingo baitute. Haria tenkatu egin

Daniel Txopitea  Manos, 1 980

daiteke, korapilatu egin daiteke, baina ez da inoiz hautsiko. Bestalde, Carl G. Yung-ek, sinkronikotasunaren teoriaren bere kontzeptuan, dio gertaera bat bera ere ez dela halabeharrezkoa, kointzidentzia multzo batez beteta dagoela gure bizitza, baina egiaz ez direla kointzidentziak, gure mundu inkontzientea mundu kontzientearekin lotuz sortzen ditugulako konexioak, gure barne bizitza, subjektibotasuna, azalera ager dadin. Daniel Txopiteak hauxe idatzi zuen 1978an Scoop Hombre aldizkarirako idatzitako artikulu batean: "Ya en tiempos muy lejanos, el hombre —por hombre hoy se entiende también la mujer y la diversidad del género humano— dedujo los rudimentos de la dinámica natural del universo y sabiéndose implicado directamente en él, supuso que a la recíproca y mediante ciertas ecuaciones podría asimismo manipular a su voluntad esas potencias. Veamos pues, que el hecho mágico surge de necesidades existenciales, fácilmente determinables y además, y esto es muy posible, por la inclinación natural a suplir el desconocimiento del propio destino (…). Ya es momento de aclarar que en el universo mágico las afinidades y sus leyes operativas se justifican en base a la creencia sobre la existencia real de una energía o sustancia sutil que cubre a modo de manto cada una de las cosas existentes, relacionándolas y ligándolas entre sí. Esta energía es de esencia vibratoria, a decir de los operadores mágicos, por lo que para utilizarla, el ritual cumple la función de sintonizar entre las dos partes implicadas". Txikitatik, ongietorri erritua genuen aitak eta biok. Hitzik gabeko koreografia bat zen, bostekoa ematekoa. Agur horri Chocalá deitzen genion. Bostekoa ematea bake keinu gisa hasi bazen, Mitrídates erregearen garaian armarik ez zela hartzen frogatzeko, adiskidetasuna eta anaitasuna gogorarazten dituen keinu hori nola berpiztu bion obra hizketan jartzeko orduan? Destinia izenburua jarri diot erakusketa honi —Destinoari, sustantibo maskulinoa aplikatu zaio beti. Eta femeninoan esango bagenu? Destin-o=a, Destini=a—, aitaren eta alabaren arteko belaunaldiz haraindiko topaketa da, probidentziak -6-

nahi izan duenaren erakusgarri, gu berriro elkartzea nahi izan baitu, gaur, hemen, Menchu Gal aretoan. Hainbat teknika eta formatu dituzten 60 obra daude instalazioan, eta Daniel Txopiteak ni jaio baino bi urte lehenago bere eskuen gainean egin zuen estudio batean oinarrituta egindako tintazko marrazkien sorta ageri da lehenengo. Komunikatuta dagoen alboko aretoan, Lisboan garatzen hasi nintzen proiektu biografikoa definitzen dute nire eskuen eskala handiko argazkiek. Proiektu horri berriro ekin nion Tabakaleran, konfinamenduaren ondoren. Esanahi sinbolikoen analogia mimikoa dugu berriro ere, ametsen eta egiaztapenen arteko lotura batean, denboran egindako jauzia, zeinuen eta aztarnen artean eta keinu biso-espaziala.

Ainize Txopitea  Destinia V, 2 020

Beste oroitzapen sor bat txolarre batekin loturik dago, aitak kontatzen zidan bisitan etortzen zitzaiola eta bere gelako leihoaren erlaitzean pausatzen zela. Izan ere, txorien kantua txistua joaz imitatzea gustatzen zitzaion aitari. Halaxe ikasi zuen, haurtxoa nintzela, sehaskatik burua altxatuz, doinu horri erantzuten. Txori hari egindako omenaldia da nire hatz erakuslean irribarretsu ageri den txoria. Hegazti bat kontinente batetik bestera hegan gurutzatzeko gai bada, oztoporik handienak gaindituz eta meteorologia makurrenei aurre eginez, zergatik ez, batek daki, agian gai izango da unibertso paraleloak zeharkatzeko.


Nire Autorretrato en el mar (2020) lanak, Txopitearen Marina baten alboan jarrita dagoena, nire grina handienetako batean sakontzen du: itsasotik gertu egotea. Barrua entzuteko unea da, jatorrira itzultzeko unea, egon ala ez egon, Shakespeareren Hamleten izan ala ez izan. Sostenides en el tiempo eta Ellas, pasado y futuro (2021) lanek “herentziak” eta “memoriak” dituzte aipagai. Irudiak tente arroken gainean, arrokak itunak sortzen dituzten organismo gisa, masa esekietan kokaturik, lasaitasunerako eta ziurtasunerako eremua irudikatzen. Paisaia poliedrikoak, burua hedatzeko, gaur egungo zaratatik ateratzeko eta lur sistematik haratago ikusarazteko aterperantz. Protagonisten bidaia fisiko eta emozionala, une batean funtsezkoenera orbitatzen duten bitartean, eta freskotasuna, inguruan duten guztiarekin zabuan. Dena kristalino bihurtzen den unea, energiak inguratzen baititu. Kimera bat da, espazio grabitatorioak erakusten dituena, eta zientziaren, artearen eta teknologiaren arteko koordenatuak marrazten dituena. Gorputzak, bakarti egon

Ainize Txopitea  Empowerment, 2 020

arren, indartsu sentitzen dira, eta tradizioak eta ohiturak gorpuztu eta indarrean jartzen dituzte, irudi mental heredagarri gisa, jarraitasuna, joan zirenak, orain garena, lehena eta geroa errespetatzen dituen espazio denboragabea zeharkatuz. Adrienne Rich-ek zioen bezala: "Poesia, batez ere, hizkuntzaren boterearen kontzentrazioa da, unibertsoan ororekiko dugun azken harremanaren boterea". Miaketa, beraz, barrutik hasten da eta kanpora mugitzen da. Poesia. Materia. Unibertsoa. Destinoa. Dena dago lotuta. This World (2021) lanak munduko arazoei egiten die aurre. Etorkizun garaikidearen antropologia planteatzen du, itxurazko lurrazal lasaiaren azpian esanahi geruza asko dituen metafora erraldoi baten moduan, etortzeko dagoen garai batera etengabe egokitzen diren lurraldeak zapaltzen ari garela sumatuko bagenu bezala, eta mekanika inposatuek zuzentzen gaituztela, norberaren izaeraren konpasaren aurkakoak. Pandemiak areagotu egin du lurra kaltetua izan delako kontzientzia, badakigu lurra gure oinpean mugitzen hasi dela, eta jada ez gara lehengoak. Inflexio puntu garrantzitsu batean gaude, eta baliabide naturalek kolapso handia izateko arriskuan, gizateriaren eta planetaren egonkortasunari eraginez; klima aldaketa, kutsadura, gerrak, pobrezia, gainpopulazioa, zuhaitzak bereizi gabe moztea, plastikoak animaliengan duen eragina, praxi politiko txarra, diruzalekeria… Berrirakurketa egin beharra dago. Bestelako planteamendu bat egin behar dugu beranduegi izan baino lehen, planeta eredu jasangarria eraiki behar dugu, bertan osasuntsu eta orekan bizi ahal izateko, baina, nork erabakitzen du hala izatea? Hizketan jarri ditugu nire fotomuntaketa eta kollagea teknika mistoa berrienak eta Daniel Txopitearen 30 obrak, gehienak haren azken garaikoak —bere hastapenetako bi margolan izan ezik, abstrakzio geometriko postkubista erakusten duen Calle de Zarautz (1969) obra eta errealismo magikoa erakusten duen El Nudo (1974)—, mihise gaineko olio pintura neo-figuratibistak formatu handian, Marigorribeltz (1991), baserrian margotu berritan jarri nion izena koadro horri, hil ondorengo sailetik ateratako koadroen bilduma, Colosos y Titanes -7-

(1991-1996) eta Personajes en Blanco y Negro (1991-1992), bai eta sketch, zirriborro, marrazki argitaragabe, eskultura maketa eta gogoeta sorta bat eta dokumental bat ere, bien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak islatzen dituzte horiek guztiek. Danielen kasuan, artelan sorta labur horrek agerian uzten du 30 urteko praktika artistikoaren ibilbide zabal eta bizia, baina laster eten zena, eta izaera ematen dio bere bizitza eta obra elkarrengandik bereizten ez dituen artistari. Egiazko ikertzailea, bere obretan islatzen duen barne unibertsotik proposatzen zituen ezezagunak argitu nahian beti; obra horiek balioa ematen diote bere buruarekin, artearekin eta bizitzea egokitu zitzaion denborarekin konprometitutako sortzaileari.

Daniel Txopitea  Marigorribeltz, 1 991

"¿Qué sabes de una vida en sueños / de la constante búsqueda / de aquello que sin ver se intuye / y hasta se cree / que tal vez no exista / amigo, oye, sí, tú, qué sabes?". Daniel Txopiteak, bere gaztaroko olerki honekin, gogorarazten digu, hain zuzen ere, zalantza aitortzetik datorrela jakituria eta intuizioaren ahotsa entzutera irekitzen gaitu, ikasten ikasteko. Mugarik gabe.

Ainize Txopitea


E

n las culturas orientales y también en las occidentales, la mayoría de las religiones han creído en formas de un fatuo plan predestinado por una energía suprema, que deja cierto margen a la libertad. En un enfoque filosófico el futuro se relacionaría con la teoría de la causalidad, afirmando que, “si toda acción conlleva una reacción, dos acciones iguales tendrán la misma reacción”. Nada existe por azar, igual que nada se crea de la nada. En la mitología griega, las Moiras eran la personificación de las diosas del destino, rebautizadas como fatum o fatae, eran quienes resguardaban el fino cordel de la vida que marcaba nuestra existencia, así como la muerte, por lo tanto, el designio absoluto de cada quien. Los ecos del taoísmo, reconocen que todos convivimos con dos destinos, uno que está escrito y otro que es el que nos proponemos. En Asia oriental el texto literal, presente en la mitología china y en la cultura japonesa, la teoría del hilo rojo del destino habla sobre un hilo invisible que conecta a aquellos que están predestinados a encontrarse, a pesar de

Ainize Txopitea  Mind, 2020

las circunstancias, la distancia o el lugar. El hilo puede tensarse, puede enredarse, pero nunca podrá romperse. Carl G. Yung, por otro lado, en su concepto de la teoría de la sincronicidad sostiene que ningún acontecimiento es un hecho accidental, que nuestra vida está llena de un conjunto de coincidencias que en realidad no lo son, ya que las conexiones las creamos conectando nuestro mundo inconsciente con el mundo consciente, para que nuestra vida interior, la subjetividad, emerja a la superficie. En un artículo de Daniel Txopitea en 1978 para la revista Scoop Hombre, escribía: “Ya en tiempos muy lejanos, el hombre — por hombre hoy se entiende también la mujer y la diversidad del género humano— dedujo los rudimentos de la dinámica natural del universo y sabiéndose implicado directamente en él, supuso que a la recíproca y mediante ciertas ecuaciones podría asimismo manipular a su voluntad esas potencias. Veamos pues, que el hecho mágico surge de necesidades existenciales, fácilmente determinables y además, y esto es muy posible, por la inclinación natural a suplir el desconocimiento del propio destino (…). Ya es momento de aclarar que en el universo mágico las afinidades y sus leyes operativas se justifican en base a la creencia sobre la existencia real de una energía o sustancia sutil que cubre a modo de manto cada una de las cosas existentes, relacionándolas y ligándolas entre sí. Esta energía es de esencia vibratoria, a decir de los operadores mágicos, por lo que para utilizarla, el ritual cumple la función de sintonizar entre las dos partes implicadas”. Desde pequeña, el aita y yo teníamos un ritual de bienvenida. Se trataba de una coreografía no verbal en forma de choque de manos. A ese saludo lo llamábamos Chocalá. Si el origen del apretón de manos empezó como un gesto de paz para demostrar que no se sostenía un arma en tiempos del rey Mitrídates, ¿cómo revivir ese gesto que evoca compañerismo y hermandad a la hora de poner en diálogo la obra de ambos? Esta exposición, que he titulado Destinia, —al Destino, siempre se le ha aplicado un -8-

sustantivo masculino. ¿Y si lo enunciáramos en femenino? Destin-o=a, Destini=a— se trata de un encuentro transgeneracional entre padre e hija, una muestra de que la providencia ha querido que nos reunamos de nuevo, hoy, aquí, en la Sala Menchu Gal. La instalación, compuesta por 60 obras de técnicas variadas y de diversos formatos, se abre con una selección de dibujos a tinta sobre un estudio que Daniel Txopitea realizó sobre sus manos dos años antes de mi nacimiento. En la sala anexa que comunica, fotografías a gran escala de mis manos definen el proyecto biográfico que comencé a desarrollar en Lisboa y que terminé retomando en Tabakalera después del confinamiento. De nuevo, nos encontramos con una analogía mímica de significados simbólicos, en un vínculo entre sueños y verificaciones, un salto en el tiempo, entre signos, huellas, y un gesto-viso-espacial.

Daniel Txopitea  Personaje B&N, 1991

Otro recuerdo latente es acerca de un gorrión que mi padre me contaba venía a visitarle posándose en la cornisa de la ventana de su habitación. De hecho, a mi padre le gustaba imitar con un silbido el canto de los pájaros. Es así como cuando siendo un bebé, levantando la cabeza desde la cuna, aprendí a responder a esa melodía. El pájaro que posa risueño en mi dedo índice es un homenaje a ese pájaro. Es una fabulación a la idea de que si un ave es capaz de cruzar volando de un continente a otro, salvando los escollos más salvajes y supe-


rando las meteorologías más adversas, por qué no, quién sabe, quizá sea capaz de atravesar a universos paralelos. En mi Autorretrato en el mar (2020) que se yuxtapone con una de las Marinas de Txopitea, profundizo sobre una de mis grandes pasiones; el estar cerca del mar. Es un momento para la escucha interior, una vuelta al origen, el estar y no estar, el ser o no ser del Hamlet de Shakespeare. Sostenides en el tiempo y Ellas, pasado y futuro (2021) hacen referencia a las “herencias” y las “memorias“. Las figuras erguidas sobre las rocas, las rocas como otros organismos que generan alianzas y se sitúan en masas suspendidas que representan un área para la quietud y la certeza. Paisajes poliédricos donde expandir la mente, hacia un refugio donde sacarnos del ruido de la actualidad y hacernos ver más allá del sistema tierra. Un viaje

Ainize Txopitea  Hilo rojo del destino I, 2 020

físico y emocional de sus protagonistas mientras orbitan en un lapso a lo esencial y la frescura, en balance con todo lo que les rodea. Un momento en lo que todo resulta cristalino, pues la energía les envuelve. Es una quimera que ilustra espacios gravitatorios y que traza coordenadas entre la ciencia, el arte, y la tecnología. Los cuerpos aun encontrándose solitarios/ as se sienten fuertes, y encarnan y ponen en vigor las tradiciones y las costumbres como un modelo mental heredable, tras-

pasando un espacio atemporal que respeta la continuidad, a los que se fueron, a lo que somos ahora, el antes y el después. Como decía Adrienne Rich: “La poesía es ante todo una concentración del poder del lenguaje, que es el poder de nuestra última relación a todo en el universo”. La exploración comienza, pues, desde el interior y se desplaza al exterior. Poesía. Materia. Universo. Destino. Todo está relacionado. This World 2021 desafía los problemas del mundo. Plantea una antropología del futuro contemporáneo, como una inmensa metáfora con muchas capas de significados debajo de la aparente tranquila corteza terrestre, como si notáramos que pisamos territorios de constante adaptación a un tiempo por venir, y que estamos dirigidos por unas mecánicas impuestas, opuestas al compás de la propia naturaleza. La pandemia ha intensificado la conciencia de que la tierra ha sido dañada, sabemos que el suelo ha empezado a moverse bajo nuestros pies, y ya no somos los mismos. Estamos en un punto de inflexión importante que amenaza con el colapso significativo de los recursos naturales, afectando la estabilidad de la humanidad y la del planeta; el cambio climático, la contaminación, las guerras, la pobreza, la superpoblación, la tala indiscriminada de árboles, el impacto del plástico en los animales, la mala praxis política, la codicia… Es necesaria una relectura. Someternos a un planteamiento hacia un resurgimiento que construya un modelo de planeta sostenible en el que podamos vivir saludablemente y en equilibrio antes de que sea demasiado tarde, pero, ¿quién decide que así sea? La puesta en diálogo entre mis fotomontajes y collages técnica mixta más recientes y las 30 obras de Daniel Txopitea, pertenecientes en su mayoría a su última época —a excepción de dos pinturas representativas de la abstracción geométrica postcubista de sus inicios, Calle de Zarautz (1969), y del realismo mágico, El Nudo (1974)—, los óleos sobre lienzo neo-figurativistas en gran formato, Marigorribeltz (1991), cuadro al que puse título mientras acababa de pintarlo en el caserío, una recopilación de cuadros extraídos de su serie póstuma Colosos y Titanes (1991-1996), y los Personajes -9-

en Blanco y Negro (1991-1992), así como un sumario de sketches, bocetos, dibujos inéditos, maquetas escultóricas, reflexiones y un documental, reflejan las similitudes y las diferencias entre ambos. En el caso de Daniel, esta breve representación pone de manifiesto una amplia e intensa pero prontamente truncada trayectoria de 30 años de práctica artística, que dan carácter a un artista cuya vida y obra no se diferencian entre sí. Un investigador en constante búsqueda, en resolución de las incógnitas que proponía desde su universo interno reflejado en sus obras, y que ponen en valor a un creador comprometido consigo mismo, con el arte y con el tiempo que le tocó vivir.

Ainize Txopitea  Hilo rojo del destino II, 2020

“¿Qué sabes de una vida en sueños / de la constante búsqueda / de aquello que sin ver se intuye / y hasta se cree / que tal vez no exista / amigo, oye, sí, tú, qué sabes?”. Con este poema de su juventud, Daniel Txopitea nos recuerda que la sabiduría procede precisamente del reconocimiento de la duda, y nos abre a la voluntad de escuchar a la voz de la intuición para aprender a aprender. Sin límites.

Ainize Txopitea


Ainize Txopitea Hands of Fate, 2021 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 70x50 cm (c.u.) - 10 -


Daniel Txopitea Manos, III & IV, 1975 Serigrafia 50 aleko tirada / Tirada 50 ejemplares 35x20 cm (c.u.) - 11 -


Ainize Txopitea Destinia I, II, III, IV, 2021 Fotomuntaketa / Fotomontaje 100x70 cm - 12 -Daniel Txopitea Personaje Blanco y Negro I, 1991 Olioa paperean / Óleo sobre papel 105x105 cm - 14 -


Daniel Txopitea Personaje Blanco y Negro II, 1991 Olioa paperean / Óleo sobre papel 105x105 cm - 15 -


Daniel Txopitea Figuras rupestres, 1994-95 Tintaz egindako marrazkia paperean Dibujo a tinta sobre papel 10x8 cm (c.u.)

Jorge Oteiza La Ley de los Cambios, 1990 Akuafortea / Aguafuerte 15/25 65x50 cm - 16 -
Daniel Txopitea Titán, 1994 Olioa mihisean Óleo sobre lienzo 146x114 cm - 19 -Daniel Txopitea Titán Plano Binario, 1993 Olioa mihisean Óleo sobre lienzo 100x81 cm - 21 -Ainize Txopitea This World, 2021 Kollage teknika mistoa Collage técnica mixta sobre papel 70x50 cm - 23 -
- 26 -


Ainize Txopitea Sostenides en el tiempo, 2021 Kollage teknika mistoa Collage técnica mixta sobre papel 42x30 cm (c.u.) - 27 -


Ainize Txopitea Ellas, Pasado y Futuro, 2021 Collage teknika mistoa Collage técnica mixta 55x40 cm (c.u.) - 28 -


- 29 -


Ainize Txopitea Autorretrato en el mar, 2020 C.Print 90x70 cm - 30 -


Daniel Txopitea Marina Erreprografia Canson paperean Reprografía en papel Canson 30x21 cm - 31 -Daniel Txopitea (1950-1997) Daniel Txopitea autodidakta

gisa trebatu zen eta 20 urte zituela egin zuen bere lehen margo erakusketa.

Horren ondoren, 30 urtez jar-

dun zuen sormen bikaineko

erakusketa anitz garatzen, eta hainbat esposizio egin zituen Euskal Herrian, Mallorcan, Bar-

tzelonan, Kanarietan, Italian, AEBetan, Frantzian, Ingalate-

rran, Txekoslovakian, Polonian eta Alemanian.

Museoek eta estatuko zein nazioarteko erakundeek beren margolanak eskuratu dituzte.

Bere ibilbide artistikoan kalitate handiko zenbait fase inte-

resgarri landu zituen: masen espresionismoa,

errealismo

magikoa, fantasiazko figurazioa,

belarrak,

serigrafiako

ikerketak edota, erakusketa

honetan ikusten den azken etapan, pinturako plano ak-

tiboari buruzko bere teorian oinarritutako Kolosoak eta Titanak, 1990-1996. Bat-batean

utzi

gintuen,

1997ko urtarrilaren 27an, eta

ia 25 urte bete direnean, haren omenezko erakusketak hasi

ziren Begoña Cendoya emaztearen eskutik. Gaur egun,

2013tik aurrera, bere alaba bakarrak, Ainizek, komisario gisa jarraitzen du lan horrekin.

Daniel Txopitea celebró su primera exposición a los 20 años. A esta le siguieron 30 años de fulgurante actividad creativa desarrollando múltiples exposiciones en País Vasco, Mallorca, Barcelona, Canarias, Italia, EE.UU., Francia, Inglaterra, Checoslovaquia, Polonia y Alemania. Museos y entidades nacionales e internacionales han adquirido sus pinturas. A los 25 años de su fallecimiento comienzan las muestras en su memoria de la mano de su mujer, Begoña Cendoya, que desde 2010 su única hija Ainize ha retomado comisariando exposiciones.

Erakusketak eta komisariotza (hautaketa) / Exposiciones y comisariado (selección) 2021 Destinia: Daniel Txopitea & Ainize Txopitea. Sala Menchu Gal aretoa. Irungo Udala / Ayuntamiento de Irun. Daniel Txopitea Bihotz-bihotzetik. Torre Luzea, Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz. Txopitea eta Pakea. Jorge Oteiza. Bide publikoa / Emplazamiento en vía pública, Eibar. 2020 Obra-erosketa / Adquisición de obra, Ondare artistikoa, Arte Ederren Museoa / Patrimonio Artístico Museo Bellas Artes, Bilbo / Bilbao. Gordailua. 20 obraren komodatua / Comodato de 20 obras. Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa. 2019 Garaietako ikuslea / La espectadora de los tiempos. Koldo Mitxelena, Donostia / San Sebastián. Geometriak eta fikzioak / Geometrías & Ficciones. Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia. Durangoko Udala / Ayuntamiento de Durango. Natura. Ispilu Arte Galeria, Zarautz. Re_Encuentro: Un cruce de miradas entre padre e hija. Portalea, Eibar. Obra-erosketa / Adquisición de obra. Ondare artistikoa, Gipuzkoako Foru Aldundia / Patrimonio Artístico Diputación Foral de Gipuzkoa. Daniel Txopitea gogoratzen hitzaldia / Conferencia Recordando a Daniel Txopitea. Photomuseum, Zarautz. Daniel Txopitea: Vida & Obra. Dokumentala / Documental. 2014 Ziklope zaindaria / El cíclope vigilante. Bide publikoan kokatutako eskultura / Emplazamiento escultórico en vía pública, Zarautz. 2013-2019 Daniel Txopitea sormen artistikorako beka / Beca Artística Daniel Txopitea. Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz. 2011 Ultramar. Ondare artistikoa, Kubo Kutxa aretoa / Patrimonio Artístico Sala Kubo Kutxa, Donostia / San Sebastián. 2009 Künstler aus dem Baskenland. Galería 100 Kubik, Kolonia / Colonia, Alemania. 2007 Txopitea (1950-1997). Sala Aroztegi aretoa, Bergarako Udala / Ayuntamiento de Bergara. 2006 Obra-erosketa / Adquisición de obra. San Telmo Museoa, Donostia / San Sebastián. 2004 Jakin, Pentsatu eta Amestu / Saber, Pensar y Soñar. Erakusketa antologikoa / Exposición antológica. BBK Kultur Gela, Bilbo / Aula Cultura BBK, Bilbao. 2003 Gorutz taldearen topaketa / Reencuentro Grupo Gorutz. Egiako Kultur Etxea / Casa Cultura Egia, Donostia / San Sebastián. 2002 Obra en papel. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbo / Bilbao. 2001 Poemario (1970-1975). Colección Mollarri Bilduma. Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz. 2000 El Recolector de Sueños. Sala Cultura Monte Hermoso aretoa, Vitoria-Gasteiz. Erakusketa antologikoa / Exposición Antológica. Ziudadelako bolborategia aretoa / Sala Polvorín de la Ciudadela, Iruñea-Pamplona. 1999 Erakusketa antologikoa / Exposición Antológica. Sala de Cultura Sanz Enea aretoa, Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz. 1998 Daniel Txopitea. Gipuzkoako Kutxa, Donostia / San Sebastián. 1997 Daniel amigo Txopitea, experiencias y recuerdos. Galería Altxerri, Donostia / San Sebastián. - 33 -Ainize Txopitea, 1977  www.ainizetxopitea.es 2002ko University of the Arts Londonen Diseinu eta Komunikazioan graduatu ondoren, artista plastiko, diseinatzaile grafiko eta poeta bisual gisa hasi zuen bere ibilbide artistikoa. Pintura, argazkiak eta collage analogiko eta digitala txandakatzen dituzten teknika mistoak erabiltzen ditu. Bere lanek hausnarketa-karga handiko mezuak transmititzen dituzte, non kontzeptu existentzialak garatzen dituen egungo gizartearekin kontrastean. Bere lanetan askotariko gaiak jorratzen ditu: natura, denbora, kaosa eta ordena, emakumea eta generoa, mundu onirikoa, edo askatasuna. Dokumentalen egilea da eta artearekin eta hizkuntza sortzailearekin lotutako argitalpen ugari egin ditu. Lan hori erakusketen komisariotzarekin eta kultur kudeaketarekin uztartzen du. Banakako erakusketen artean, 2008an Ainizek Menchu Galen ikusgai izan zituen The Time is Now izeneko 50 collage, teknika mistoko lanak eta mural berezi bat.

Tras graduarse en Diseño y Comunicación por la University of the Arts London en 2002, empieza su andadura artística como artista plástica, diseñadora gráfica y poeta visual. Emplea técnicas mixtas que alternan la pintura, los fotomontajes y el collage analógico y digital. Sus obras transmiten mensajes de una intensa carga reflexiva donde desarrolla conceptos existenciales en contraste con la sociedad actual. Los temas que aborda hablan sobre la naturaleza, el tiempo, el caos y el orden, la mujer y el género, el mundo onírico o la libertad. Es autora de documentales y ha realizado numerosas publicaciones relacionadas con el arte y el lenguaje creativo, labor que compagina con el comisariado de exposiciones y la gestión cultural.

Banakako erakusketak (hautaketa) / Exposiciones individuales (selección) 2020 Art Residency. Azan TH Studio Lisboa, Portugal. 2018 The Time is Now. Sala Menchu Gal aretoa, Irungo Udala / Ayuntamiento de Irun. 2017 We can Dream. Galería La Plataforma, Barcelona. 2016 Fractals in Nature. Galerie Humeur de Chien, París. 2015 Rituals of Love. Artea azokan / Arte en el Mercado, Zarauzko Udala / Ayuntamiento de Zarautz. 2013 Arte&Cielo. Restaurante Dos Cielos, Hotel Melia jatetxea, Barcelona. 2012 Rhema. Ernest Lluch kultur etxea / Centro Cultural Ernest Lluch, Donostia / San Sebastián. 2011 Toda mujer necesita soñar. Paladar D’Estruc, Barcelona. 2010 Memorias Plásticas. Oviedoko Unibertsitateko Museoa / Museo de la Universidad de Oviedo. 2009 Espejismos. Galería El Arte de lo imposible, Gijón. 2008 Silencio de palabras. Galería Badiu, Badalona. 2017 Love Always Will Be. Galería Arteko, Donostia / San Sebastián.

Erakusketa kolektiboak (hautaketa) / Exposiciones colectivas (selección) 2021 Entorno, Encuentro, Exploración. Nafarroako Unibertsitateko Museoa / Museo Universidad de Navarra, Iruñea / Pamplona. Urgullen magalean / Al abrigo de Urgull. San Telmo Museoa, Donostia / San Sebastián. 2020 Tiempo. Arteuparte Tabakalera, Donostia / San Sebastián. Usoa Zumetarekin elkarrekin lanean. Aieteko Jauregia / Palacio de Aiete, Donostia / San Sebastián. 2018 AccionxM2. La Juan Gallery, Madril / Madrid. 2017 FIG Arte eta Grabatuaren Nazioarteko Jaialdia / FIG Feria Internacional de Arte y Grabado. Euskalduna jauregia / Palacio Euskalduna, Bilbo / Bilbao. 2015 IV ExpoAkzioa. Galería Ekain, Donostia / San Sebastián. 2012 The Brandvery. Arte Garaikidearen Azoka / Feria de Arte Contemporáneo, Barcelona. 2010 LOOP Bideoarte Jaialdia / Festival de Video Arte. Barcelona. 2009 Art Ruhr Arte Garaikidearen Azoka / Feria de Arte Contemporáneo, Essen, Alemania. 2008 Jóvenes talentos españoles. Cervantes institutuak: Munich, Frankfurt eta Kolonia / Institutos Cervantes: Munich, Frankfurt y Colonia. 2007 CACIS Calderseko Arte eta Jasangarritasun Zentroa / Centro de Arte y Sostenibilidad de Calders, Barcelona. 2006 Yo mujer. Erakusketa ibiltaria / Exposición itinerante: L/L Gallery Burlington, Vermont, AEB / EE.UU. Museo Vostell museoa, Extremadurako Gobernua / Junta de Extremadura. Okendo Kultur Etxea / Centro Cultural Okendo, Donostia / San Sebastián. 2005 Destinations. Noventa Grados, Donostia / San Sebastián. 2004 Emakume Olerkarien Nazioarteko VIII. Topaketa / VIII Encuentro Internacional de Mujeres Poetas. Artium museoa, Vitoria-Gasteiz. - 35 -

Destinia (des’tinoa femeninoan) 1. Indar gorena eta saihestezina, gizakion bizitza eta gertaerak aukeratu gabeko amaiera batera bideratzen ditu (?) 2. Ekitaldi saihestezinen sorta, etorkizuna marraztuta dagoelako. (?) 3. Helburua, iristeko puntua. 4. Destinoak elkartu gintuen. 1. Fuerza superior e ineludible que guía la vida humana y hechos a un fin no escogido. (?) 2. Serie de acontecimientos inevitables, futuro ya trazado. (?) 3. Meta, punto de llegada. 4. El destino nos unió.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.