Page 1


Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811  

Comunicació IV Congrés d'Història de la medicina Catalana.

Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811  

Comunicació IV Congrés d'Història de la medicina Catalana.

Advertisement