Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811

Page 1