__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for AHSPT

Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811  

Comunicació IV Congrés d'Història de la medicina Catalana.

Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811  

Comunicació IV Congrés d'Història de la medicina Catalana.

Profile for ahspt
Advertisement