__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for AHSPT

IV Congrés d'Història de la medicina catalana. Poblet-Tarragona, juny 1995  

Comunicacions de Josep Adserà: -IV Centenario del nuevo Hospital de SAnta Tecla. - El Dr. Juan Vives Rubio, primer médico residente. - Vicis...

IV Congrés d'Història de la medicina catalana. Poblet-Tarragona, juny 1995  

Comunicacions de Josep Adserà: -IV Centenario del nuevo Hospital de SAnta Tecla. - El Dr. Juan Vives Rubio, primer médico residente. - Vicis...

Profile for ahspt
Advertisement