Page 1

Uw doel bereiken met MelkNavigator


Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet. Zodat u het beste resultaat haalt.

Daarvoor moet alles kloppen: de koeien, de huisvesting, het melken en natuurlijk het voer. Om uw koeien optimaal te voeren, is er nu MelkNavigator. Daarin bundelt Agrifirm alle kennis over het voeren van melkvee. Het principe is eenvoudig: MelkNavigator spoort de nutriënten op die beperkend zijn om meer liters en/of hogere gehalten te melken. Verhoging van die nutriënten in het rantsoen zorgt voor het gewenste resultaat. Het is te vergelijken met een regen­ton. Als de duigen niet even lang zijn, dan bepaalt de kortste duig hoeveel water er in de ton blijft staan. Als we de kortste duig langer maken, hebben we het minste werk en krijgen we meteen meer water in de ton.

laagste duig = beperkende nutriënt


melk

Bereik meer liters melk per koe Meer liters melk per koe is op veel bedrijven de voordeligste manier om de opbrengst en het inkomen te verhogen. Het werkt ook positief voor het milieu, omdat mineralen efficiĂŤnter worden benut. Ook als straks het melkquotum verdwijnt, kan het verhogen van de melkgift per koe zeker een interessante optie zijn.

Fokkerij is van belang, maar ook het dagelijkse rantsoen dat u uw melkkoeien verstrekt. Hoe bereikt u met het voorhanden ruwvoer en de juiste aanvullingen de hoogste melkgift? Hoe weet u welke nutriÍnten in het huidige rantsoen beperkend zijn voor meer liters? MelkNavigator rekent het uit. En geeft de juiste richting aan. Samen met de specialist van Agrifirm zorgt u er vervolgens voor dat uw dieren precies dat voer krijgen, waarmee ze de meeste liters melk per koe produceren. De praktijk bewijst het. Als we van alle melkveehouders die voeren van Agrifirm de 5% nemen met de hoogste melk­ productie, zien we de volgende cijfers periode september 2010 - augustus 2011: - kilogram melk per koe 10.415 - % vet 4,31 - % eiwit 3,50 Ook u kunt uw doel bereiken, met MelkNavigator.


eiwit

Bereik een hoger eiwitgehalte

Alle reden om ervoor te zorgen dat uw melk een hoger eiwit­ gehalte heeft. Lukraak meer eiwit in het voer stoppen, werkt meestal niet. De pensfermentatie van een koe is namelijk een ingewikkeld proces, waarbij diverse nutriënten een rol spelen. Het belang­rijkste is dat u er achter komt welke nutriënt in het rantsoen van uw koeien een hoger eiwitge­ halte tegenhoudt. Dat doet u met MelkNavigator. Samen met uw specialist van Agrifirm past u vervolgens het rantsoen aan. Het eiwitgehalte in de melk gaat dan omhoog. Ook u kunt uw doel bereiken, met MelkNavigator.

De voorspellende waarde van MelkNavigator

in % eiwitgehalte

Op uw melkgeldafrekening staat een heel ander bedrag wanneer het eiwitpercentage omhoog gaat. De zuivelindustrie kan melkeiwit verwerken tot diverse producten. Traditioneel tot kaas en melkpoeder, maar tegenwoordig ook steeds vaker tot speciale ingrediënten met meerwaarde voor de voedings- en farmaceutische industrie. Dat levert geld op en dat ziet u terug op uw afrekening.

Index hoog Index laag

3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 0

dagen

40

In een praktijkproef op proefbedrijf Cranendonck kregen twee groepen koeien in dezelfde stal verschillende rant­ soenen. Voor het ene rantsoen voorspelde MelkNavigator een laag eiwitgehalte in de melk (Index laag), voor het andere een hoog eiwitgehalte (Index hoog). In de grafiek kunt u zien dat de voorspelling uitkomt.


vet

Bereik een hoger of lager vetgehalte Voor sommige melkveebedrijven is een hoger vet足gehalte aantrekkelijk om een hogere melkprijs te bereiken. Voor andere melkveebedrijven kan het juist interessant zijn om met een lager vetgehalte de vet-eiwit verhouding te verbeteren. Zo kunnen ze binnen het quotum meer melk足 eiwit leveren.

Het vetgehalte wordt vaak in verband gebracht met seizoens足 invloeden of met te weinig structuur of te veel suiker in het rantsoen. In alle gevallen is het goed om precies te analyseren welke nutri谷nten een hoger of lager vetgehalte bepalen. Dat doet u met MelkNavigator. Samen met uw specialist van Agrifirm kunt u vervolgens het rantsoen optimaliseren voor het hoogste of laagste vetgehalte. Ook u kunt uw doel bereiken, met MelkNavigator.


Melkveehouder Gerard Kemper (rechts) en specialist Henk Dings van Agrifirm.

“MelkNavigator geeft me een zeker gevoel” “Wij willen met gemak en plezier onze boterham ver­dienen. Efficiënt werken staat daarom voorop. Ons doel is een optimale productie per koe, die hand in hand gaat met een goede dier­ gezondheid. MelkNavigator helpt ons om dat doel te bereiken. Die aanpak zit boordevol kennis over mineralen en nutriënten. Onze specialist combineert die kennis met de ruwvoeranalyses op ons bedrijf. Zo zie je exact het effect van het rantsoen op de technische resultaten. Ik wilde al langer een hogere eiwit­ productie. De vraag was hoe we dat konden bereiken. Onze specialist stelde met MelkNavigator het optimale rantsoen samen. Het is frappant hoe nauwkeurig de voorspelde resultaten zijn uitgekomen. Het nieuwe rantsoen zorgde bovendien voor

Agrifirm Feed Postbus 20004 7302 HA Apeldoorn

T (088) 488 10 12 F (088) 488 18 18

extra liters melk. Het eiwitgehalte is gestegen van 3,54 naar 3,68 procent en de melkproductie ging in enkele jaren van 7.800 naar 9.500 kilogram per jaar. Uiteindelijk behalen we een beter financieel saldo. Soms ben ik iets te zuinig met bijvoeren. MelkNavigator laat dan feilloos zien wat de gevolgen zijn. Door die nauwkeurigheid durf je eerder iets te veranderen in het rantsoen. Het geeft me een zeker en veilig gevoel.” Gerard Kemper, 60 melkkoeien, Swartbroek (L) Meer weten over MelkNavigator? Bekijk de demo op www.melknavigator.com of bel met uw specialist van Agrifirm.

melkvee@agrifirm.com www.agrifirm.com/melkvee

Agrifirm Melknavigator  

Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet. Zodat u...

Agrifirm Melknavigator  

Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet. Zodat u...

Advertisement