Page 1

EDITIE 2 JAARGANG 2013

AGF

GROOTHANDELS

TALENT

LEES ALLES OVER

Een dag uit het leven van...

E-ZINE

Jan-Pieter van Poppel

Duurzame inzetbaarheid in de AGF Sector

door Marieke Klaaysen TIGRA

Kun jij innoveren zonder leren? door Harrij Schmeitz FrugICom

Een leercultuur zorgt voor betere prestaties door Roy Pollmann CBT

Puzzel & WIN !

Zie achterpagina

AGF GROOT HANDELS TALENT IS HÉT MAGAZINE VOOR WERKNEMERS IN DE AGF GROOTHANDEL.


INHOUD

PAG.

7

PAG. PAG.

4/5

REPORTAGE EEN DAG UIT HET LEVEN VAN... JAN-PIETER VAN POPPEL

6

PAG.

10/11

2 AGF GROOTHANDELSTALENT

NIEUWS, TIPS & TRENDS

K un jij inno veren zonder te leren? Door H arrij S chmeitz / FrugICom


.

EDITIE 2 JAARGANG 2013

COLOFON ONDERZOEK NAAR DUURZAME INZETBAARHEID in de AGF SECTOR

Door M arieke K laaysen / Tigra

AGF GROOTHANDELSTALENT E-zine is een uitgave van het AGF Groothandelsfonds. ADRES Stevinweg 2 3891 EA Zeewolde www.agfgroothandelsfonds.nl EMAIL verstalent@cko-infoplein.nl REDACTIE Paulyn Greven (hoofdredacteur) & Erik Zwiers.

PAG.

8/9

REPORTAGE

E en ‘ leercultuur’ zorgt voor betere prestaties

Door Roy P ollmann / CBT Trainingen

n?

PAG.

12

P uzzel & win

ONTWERP & REALISATIE AGF Groothandelsfonds, Afdeling Communicatie CKO. MET DANK AAN Jan-Pieter van Poppel, Marieke Klaaysen, Roy Pollmann en Harrij Schmeitz.

© 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of vastgelegd zonder voorafgaande toestemming van AGF Groothandelsfonds, afdeling Communicatie CKO. AGF Groothandelsfonds, redactie en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. AGF Groothandelsfonds en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen op grond van deze informatie.

AGF GROOTHANDELSTALENT 3


EDITIE 1 REPORTAGE JAARGANG 2013

POMPOEN EEN DAG UIT HET DOOR TELER LEVEN SANDRA VAN... CRYNS

Jan-Pieter VAN POPPEL

‘Wij zijn de ogen v

Jan-Pieter van Poppel (27) werkt fulltime als kwaliteitscontroleur/ keurmeester bij The Greenery. In 1996 werd The Greenery BV opgericht door 9 groente- en fruitveilingen en het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen. De oude veilingklok maakte plaats voor een marketing- en salesorganisatie met bijbehorende afdelingen o.a. op het gebied van logistiek, kwaliteit & milieu. Nu is The Greenery een coöperatie Nederlandse telers en zorgt voor doorvoer van agf producten met de juiste kwalificaties naar belangrijke nationale en internationale retailketens. The Greenery heeft vestigingen in 8 landen, maar de producten uit Nederland vormen de basis van het uitgebreide assortiment. Ten westen van The Greenery in Barendrecht woont Jan-Pieter met zijn vriendin in Rhoon.

4 AGF GROOTHANDELSTALENT

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

Allereerst bekijk ik eerst mijn e-mail. Ik zie dan gelijk of er afkeuringen zijn gedaan door mijn collega keurmeesters in de vorige dienst. Als ik in de ochtend begin, start ik meestal met de voorraadcontrole. Bij avonddienst controleer ik de binnenkomende goederen en doe ik kwaliteitscontrole. Bij de binnenkomst van nieuwe goederen doe ik een fysieke kwaliteitscontrole. Afhankelijk van het weer, weet je al dat je bij bepaalde producten meer moet controleren. Ik controleer of het de juiste hoeveelheden, pallets en verpakkingen zijn. Bij afwijkingen heb ik contact met de in- en verkopers en soms direct met de telers. Ik maak eventueel foto’s die ik naar ze email. Wij zijn immers de ogen van de

in- en verkopers. Bij de uitgaande goederen doen wij klant specifieke controles.

Wanneer is het bij The Greenery de drukste tijd?

Ik heb alle seizoenen nog maar een keer meegemaakt. Maar ik schat zo in tussen maart en september, want dan heb je de Nederlandse oogst en het meeste volume.

Wat vind je het leukste aan je werk? AGF zijn levende producten, het kan elke dag anders zijn, want een gewas is zeer beïnvloedbaar. Daarom is de kwaliteitscontrole van de producten heel belangrijk. Op de werkvloer zijn wij de ogen van de in- en verkopers. Wij moeten veel communiceren met diverse afdelingen. Dat maakt mijn werk zo afwisselend en leuk.


WEEKAGENDA

van de in- en verkopers.’

Maandag: Starten met voorraadcontrole (wat is er in het weekend overgebleven)

1 W 3. w 00 e rk o

ve

rl

e

g

Elke dag: 13 uur werkoverleg/ werkoverdracht.

ten d Star oorraa v met trole con

Hoe ben je in deze branche terechtgekomen en welke opleidingen heb je gevolgd?

Als puber werkte ik op een groenteafdeling in de detailhandel. Al snel merkte ik dat de verkoop en contact met klanten mij goed af gingen. Ik heb een BBL traject doorlopen voor ondernemer/ manager. Zo rolde ik in de verkoop van tuinmeubelen. Maar ik wilde meer en zag geen groeimogelijkheden meer. Sinds 1,5 jaar werk ik nu bij The Greenery als kwaliteitscontroleur. Ik volg een intern opleidingstraject en heb het enorm naar mijn zin. Ik heb een productcursus gedaan en volg een keurmeesteropleiding. We gaan op excursie en bezoeken telers. Heel interessant.

Heb je de ambitie om door te groeien binnen het bedrijf? Jazeker, eerst als teamleider en vervangend hoofdcontroleur. Misschien op den duur wel verkoper of regiocontroleur.

Wat doe je zoal als je niet aan het werk bent?

Ik doe aan fitness ĂŠn ik heb een klein groentetuintje van 5x5 M2. Heerlijk mijn eigen tuinbonen, tomaten, een paar slasoorten, paprika en komkommer. De broccoli heb ik als een kiemplant gepoot en de bloemkool ben ik vanuit zaad aan het opkweken. Het is zo leuk om het te zien groeien en je eigen groente te eten.

AGF GROOTHANDELSTALENT 5


NIEUWS TIPS & TRENDS TREND

NIEUWS

AGF Groothandelsfonds werkt aan een branche-opleidingshuis

Elk jaar doen ongeveer 1.400 werknemers in de AGF groothandel losse cursussen & trainingen op gebied van o.a. productkennis, logistiek, ARBO en leidinggeven. Vanaf 2014 worden deze opleidingen & trainingen ondergebracht in een branche-opleidingshuis. Hiermee kun je door de branche erkende certificaten en diploma’s behalen. Meer hierover volgt in de volgende editie van het GHT E-zine en op de website www.agfgroothandelsfonds.nl

NIEUWS

Opvallende groei bij groente & fruit

Agro-export ook in eerste half jaar 2013 fors omhoog De agrarische export is in het eerste halfjaar 2013 gestegen met 7,4% tot een totale waarde van 39,5 miljard euro. De Nederlandse goederenexport nam in dezelfde periode af met 0,2%. Dit blijkt uit net gepubliceerde Statline-statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als de gunstige lijn zich voortzet, is het volgens insiders mogelijk dat de agro-export dit jaar voor de eerste keer boven 80 miljard euro uitkomt. Volgens voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland toont dit aan, “dat boeren en tuinders als geen ander werken om de Nederlandse economie uit de crisis te trekken”. Opvallende groeier is de groenten- en fruitsector: de export nam in de eerste zes maanden met 803 miljoen toe tot 7,2 miljard euro (+12,4%). De export van veevoeders groeide met 531 miljoen tot 3 miljard (+25,7%). Opvallend in de CBS-cijfers zijn ook de exportstijgingen van oliehoudende zaden en vruchten naar 839 miljoen euro (+21,5%) en plantaardige oliën en vetten naar bijna 1,7 miljard (12,7%). De exportstijging van zuivelproducten en eieren nam toe met 6,9% tot 3,7 miljard euro. Zonder de agrarische sector zou het nationale handelssaldo zwaar in de min komen, stelt Maat. Hij noemt het essentieel om een sector die sterk is, ook sterk te hóuden: “Mijn boodschap aan politiek Den Haag is: handen af van de exportkampioenen.” Bron: AGF Nederland BV http://www.agf.nl/artikel/100822/Agroexport-ook-in-eerste-half-jaar-2013-fors-omhoog

6 AGF GROOTHANDELSTALENT

Verse groente productie boven de aarde Dit jaar gaat NASA in het kader van het Vegetable Production System (VEGGIE) program, astronauten de ruimte insturen om 6 slaplanten te telen in het internationale ruimtestation ISS. Na 28 dagen onder roze LED-verlichting zullen de planten klaar zijn om te oogsten. De eerste oogst zal worden teruggestuurd naar de aarde om deze te controleren op bacteriën en andere zaken. Het verbouwen van voedsel in de ruimte kan een meer kosteneffectieve manier zijn om astronauten te voeden. Het kost ongeveer $ 10.000 om een pond voedsel van de aarde naar het ruimtestation te sturen. De bezigheid kan ook een SOCIAL MEDIA vorm van therapie zijn voor astronauten. NASA doet onderzoek naar mogelijkheden om astronauten te helpen omgaan met de isolatie van een lang ruimteverblijf. Bronnen: http://www.agf.nl/ artikel/101355/NASA-gaat-230-mijlboven-de-aarde-AGF-produceren http://www.nasa.gov/mission_ pages/station/research/news/ veggie.html


Onderzoek naar

Duurzame inzetbaarheid in de AGF sector

Door Marieke Klaaysen, Productmanager TIGRA

Binnen de sector Groothandel Groenten en Fruit realiseert men zich dat aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk is. De sector Vakbonds onderwerpen wil zich gaan richten op preventief beleid en wil structureel aandacht besteden aan gezondheidsmanagement. Om dit te realiseren is informatie nodig over de huidige gezondheids- en welzijnstoestand van medewerkers. Dat kan met een meting die bestaat uit een uitgebreide gezondheidscheck voor iedere werknemer, aanvullende interventies afgestemd op de uitkomsten van de gezondheidscheck en een nameting.

Mede door het verhogen van de AOW leeftijd, de vergrijzing en de ontgroening is het van belang dat er meer aandacht is voor preventie op de werkplek, om medewerkers langer gezond en productief te kunnen laten werken. Zowel werkgever als medewerker zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en inzetbaarheid. Er is vanuit de Caoonderhandelingen een Preventiefonds opgericht met het doel om de gezondheid en de vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Met dat doel in het achterhoofd is als pilot een traject gestart met de naam ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF sector’. FrugiVenta, Zilveren Kruis Achmea en TIGRA Gezondheidsmanagement werken samen om duurzame inzetbaarheid in de sector te bevorderen. Het bestaat kort gezegd uit een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de sector, een sectoraal beleidsplan, een gezondheidscheck waar maximaal 810 medewerkers aan deel kunnen nemen, interventies op het gebied van leefstijl, belastbarheid en inzetbaarheid. En als laatste een evaluatie om de effecten te meten. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de stand van zaken op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid in hun bedrijf. De medewerkers kunnen deelnemen aan de gezondheidscheck om zo inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Die check bestaat

uit een vragenlijst op het gebied van leefstijl en op het gebied van werkvermogen. Verder bestaat de check uit een conditietest en aanvullende testen zoals lengte, gewicht, vetpercentage, bloedwaarden en indien het bedrijf ervoor kiest, ook een gehoor of ogentest. De resultaten worden met de medewerker besproken en daarbij wordt gekeken of er actie nodig is om de gezondheid en/of leefstijl te optimaliseren. Indien dat wenselijk is, kan er gekozen worden uit allerlei interventies op het gebied van leefstijl, gezondheid en belastbaarheid. De verzamelde gegevens zijn uiteraard anoniem en het bedrijf krijgt geen inzage in individuele resultaten. Van alle resultaten van de deelnemende bedrijven wordt een rapport gemaakt dat een goed beeld geeft van de de gezondheid en leefstijl in de sector. Na de testen en de uitgevoerde interventies wordt een tweede meting georganiseerd om de resultaten en effecten te kunnen meten en te beoordelen. De opgedane kennis en ervaring kan dan weer ingezet worden voor een bredere toepassing in de sector. Hierdoor is het mogelijk om een cyclus op te zetten waarin structureel aandacht is voor gezondheidsmanagement die aansluit bij de wensen en behoeften van de medewerkers en de bedrijven in de sector.

AGF GROOTHANDELSTALENT 7


EDITIE 1 REPORTAGE JAARGANG 2013 OPLEIDER

CBT-Trainingen Door ROY POLLMANN

Een ‘leercultuur’ in een zorgt voor betere presta Jezelf blijven ontwikkelen is goed voor jezelf en voor het bedrijf waar je werkt. Het volgen van opleidingen en trainingen is daarbij heel belangrijk. Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan opleiding en coaching en zorgen daarmee voor een zogenaamde ‘leercultuur’ in het bedrijf. Werken in een leercultuur

Roy Pollmann werkt als accountmanager bij CBT. CBT verzorgt onder andere voor het AGF Groothandelsfonds de Training Productieleider en de Training Magazijnchef.

8 AGF GROOTHANDELSTALENT

Door in zo’n leercultuur steeds aan de ontwikkeling van medewerkers te blijven werken, word je als medewerker belangrijker voor het bedrijf waar je werkt. Daardoor gaat een bedrijf ook beter presteren, waarvan je ook op de langere termijn zult profiteren. Werken in een leercultuur doe je als werknemer en werkgever dan ook samen.

Ontwikkel jezelf!

Jezelf ontwikkelen kan op allerlei manieren. Zo kun je bijvoorbeeld gerichte opleidingen of trainingen volgen. De leerstof sluit nauw aan op de problemen die je tijdens je werk dagelijks tegenkomt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met collega’s waaraan je ineens leiding moet geven? Hoe voorkom je weerstand en hoe ga je om met je nieuwe verantwoordelijkheden? Een goede training kan daarbij het verschil maken. Het volgen van een opleiding of training is zeker niet saai. De trainingen zijn heel praktisch opgezet en met datgene wat je hebt geleerd, kun je op je werk direct aan de slag. Ook tijdens het werken kun je leren. Door doelgerichte coaching tijdens je werk, leer je van dagelijkse situaties. De beste aanpak is vaak een combinatie van training en coaching. Opleiden is tegenwoordig dus veel meer dan het volgen van een training. Door medewerkers op te leiden en te trainen wordt het hele bedrijf beter. Zorg dus voor een goede toekomst voor jou en het bedrijf waar je werkt en schrijf je snel in voor een opleiding of training.


n bedrijf, taties CBT Trainingen en Opleidingen CBT Trainingen & Opleidingen verzorgt voor het AGF Groothandelsfonds een aantal trainingen. Op deze trainingen geeft het AGF Groothandelsfonds 50% vergoeding. Deze vergoeding kan door de werkgever aangevraagd worden met een declaratieformulier en een kopie van de factuur. Informeer ook naar de mogelijkheden bij je werkgever en kijk voor het aanbod op www.agfgroothandelsfonds.nl.

Training Productieleider Deze training is opgebouwd uit de volgende modules: • Productieleider - Bedrijfskunde • Productieleider - Leidinggeven • Productieleider - Logistiek • Productieleider - Productiemanagement Training Magazijnchef Deze training is opgebouwd uit de volgende modules: • Magazijnchef - Bedrijfskunde • Magazijnchef - Leidinggeven • Magazijnchef - Logistiek

MEER INFO www.cbt-trainingen.com T. 0800 2287246 Aangesloten bedrijven kunnen 50% subsidie aanvragen bij het AGF Groothandelsfonds. www.agfgroothandelsfonds.nl

AGF GROOTHANDELSTALENT 9


EDITIE 1 column2013 JAARGANG

Door Harrij Schmeitz Platform AGF-Keteninformatie

FRUG I COM

Harrij Schmeitz werkt voor de Stichting Platform AGF Keteninformatie, Frug I Com. Frug I Com is de sectororganisatie voor digitalisering van de AGF-keten gebaseerd op standaardisatie van labels, berichten en gegevens. In de Frug I Com ICT-Radar op Pinterest geeft hij een beeld van de ontwikkeling van ICT en Technologie in de AGF-Supply Chain. Frug I Com wordt mogelijk gemaakt door Frugi Venta, Dutch Produce Associations en GS1 Nederland.

10 AGF GROOTHANDELSTALENT

Kun jij INNOveren zonder te LEREN?


N?

‘Innovatie is het toverwoord voor een sector om te komen tot een verbeterde marktpositie. Óók in AGF. Innovatie is echter steeds meer een proces, waarbij er een combinatie van disciplines betrokken is Denk aan een nieuwe verpakking. Dat is leuk, maar de verpakkingsmachine moet er mee kunnen werken. Het label moet goed aangebracht kunnen worden, wat is het effect op de microbiologie tijdens transport en vooral ook de logistiek moet er mee uit de voeten kunnen.....’ Is dat anders dan vroeger, denk je dan. Ja, door de toenemende complexiteit van onze industrie neemt ook de complexiteit van innoveren toe. Maar hoe kunnen we dan toch ons innovatietempo op het juiste niveau houden? Immers, snelheid is everything. Ik denk het wel, maar een andere aanpak is hierbij gewenst. Immers, geen INNOVATIE zonder verandering van processen in je bedrijf. Geen INNOVATIE zonder nieuwe technologie. Geen INNOVATIE zonder veranderingen voor mensen. Geen INNOVATIE zonder behoefte aan nieuwe kennis. Maar hoe vliegen we dit aan; denkend vanuit het lerend perspectief. Ik denk dat het noodzakelijk is te komen tot een aanpak waarbij ook hier meerdere aspecten gecombineerd worden:

> Samenwerken

Basis van Innoveren is samenwerken door een team van mensen. Het is niet meer de rol van een individu maar van een team. Vorm een team rond een Innovatie. Kortom, het is niet de mevrouw van marketing die een nieuw doosje ontwikkelt maar marketing, logistiek en productie.

> Samen leren

Combineer het Innoveer proces met een parallel leertraject in de praktijk. Wil je bijvoorbeeld het scanningsproces in je loods inrichten, organiseer dan een bedrijfstraining over optimalisatie van loodslogistiek voor het team. Anders gezegd; koop niet alleen een scanner.

> Samen met coach

Echter,“droog leren” is mijns inziens niet voldoende. Immers, elke situatie is anders, elke organisatie is anders, het kennisniveau van elk team is anders, elk mens is anders. Ook is er sprake van een veranderingsproces waar vreemde ogen mijns inziens vaak niet verkeerd zijn. Voeg aan het team een coach toe die samen met hen de innovatie vorm geeft en het team ondersteund waar nodig. Let wel! Dit is wat anders dan een consultant inhuren die het project doet! Immers, je eigen mensen doen het project, ze worden wel gecoached. Kortom, ga aan de slag met wat ik noem ’INNO-LEREN.’ Hoor graag uw reactie. Harrij Schmeitz

INNO-LEREN kun je in de praktijk toepassen door mee te doen met de Facebility Praktijkcases die dit najaar worden opgestart. Hierbij kun je ervaring opdoen met de nieuwe mobiele applicatie ‘Veggipedia’. Jij kunt je product- en bedrijfsinformatie aanleveren waarna deze in de App wordt verwerkt. Op deze manier kun je eenvoudig en snel relevante informatie toevoegen aan de mobiele applicatie. Deze informatie wordt getoond na scanning van uw GTIN (EAN 13 streepjescode), of na invoering van bijvoorbeeld een GLN, op het mobiele beeldscherm van de smartphone of ipad. Frug I Com coached jou bij dit project.

MEER INFO Frugicom Remco van Dam vandam@frugicom.nl

AGF GROOTHANDELSTALENT 11


Puzzel en win! Vragen

Beantwoord de vragen horizontaal. Bij goede antwoorden ontstaat er een woord in de blauwe hokjes.

5.

1. 1 2 3

11.

4

7.

5 6 7 8

9.

9 10

11. 11 12

9. 13 14

15

12.

15.

12.

win!

Stuur het antwoord dat verticaal verschijnt in de blauwe hokjes + je naam en adres naar verstalent@cko-infoplein.nl vóór 31 oktober 2013. Wij verloten onder de goede inzendingen 5x het boek ‘Voeding die baat, voeding die schaadt’ t.w.v. 39,90 euro. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars ontvangen automatisch de prijs en worden in de volgende GHT E-zine bekend gemaakt.

1 + 5+ 7+ 9+ 11+ 12+15 Wat zie je op de foto? 2. Een ander woord voor ‘vernieuwen.’ 3. De controleur van voedingsmiddelen. 4. De uitvoer van handelsproducten naar het buitenland. 6. Een kleine roodogige insect met vleugels met een lichaamslengte variërend van 1 tot 6 mm. Zijn voedsel bestaat uit gistende vloeistoffen en rottend fruit en de larven zich voeden met bacteriën & schimmels. 8. Een enquête op het gebied van leefstijl en werkvermogen, als onderdeel van een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder werknemers. 10. Men moet erop kunnen vertrouwen dat eten niet schadelijk is voor de gezondheid. Dit noem je ........... (De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of bedrijven de regels nalevenbetreffende dit onderwerp.) 13. Een positieve houding ten opzichte van ontwikkeling & scholing van werknemers en de stimulering hiervan. 14. Hoogste punt + aanleg, kundigheid

AGF GROOThandelsTALENT E-zine nr. 2  

Hét digitale magazine voor werknemers in de AGF groothandel.