a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 31

før et arrangement lykkes. For korets vedkommende er det dejligt, at en flok unge mennesker i alderen 10-12 år kan samles om en opgave, der kræver stor selvdisciplin. Tak til alle sangere for stor tålmodighed ved alle prøver og ved arrangementerne. Ved enkelte gudstjenester vil det være „Fraktion A“, der deltager alene. De store sangere fra 6. årgang har mere erfaring og mere salmekendskab end de nytilkom-ne, men med tiden vil de yngre sangere i „Fraktion B“ (5. årgang) og „Fraktion C“ (4. årgang) komme med til flere ting.

komme og spille og hele Agedrup Kirkekor vil medvirke. Læs mere i næste nummer af Agedrup Rundt. Foråret vil byde på flere gode

overraskelser til kirkekoret, men vi venter med at åbne for godteposen. Foråret så sagte kommer…

KYNDELMISSE OG JUBILÆUMSFEST

Søndag den 2. februar er det „Kyndelmisse“. Det skulle efter sigende være den strengeste dag i vinteren, og derfra skulle vi gå både lysere og varmere tider i møde. Dagens gudstjeneste vil slutte med „Det er hvidt herude“, selvom vi nok kommer til at bruge vores fantasi og længsel efter tidligere års sne om vinteren. Umiddelbart efter gudstjenesten flytter det meste af kirkepersonalet til forsamlingshuset, hvor vi skal være med til at fejre 25 års jubilæum for Agedrup Rundt. Kirkekoret vil indlede arrangementet og være med på et par fællessange. PÅSKEN MED MUSIKGUDSTJENESTE

I påsken er det ved at være en tradition med musikgudstjeneste langfredag, hvor vi skal høre Jesu 7 ord på korset. Vi arbejder på at få nogle talentelever fra musikskole til at

Hele koret var med til familiegudstjeneste med luciaoptog.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke