a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 22

Æbleskiver og gløgg på torvet Formand: Søren Stobbe, tlf. 3161 0740

GENERALFORSAMLING Den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Sognegården Der indkaldes hermed til ordinær generlforsamling i Agedrup Sogns Beboerforening onsdag d. 19. februar 2019, kl. 19.00 i Sognegården

22

DAGSORDEN ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning, herunder en kort beretning fra Hekse fonden 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter - Søren Stobbe (på valg, modtager genvalg) - Tina Clausen Bruun (på valg, modtager genvalg) - Lasse Brokmose (ikke på valg) - Jesper Banke (ikke på valg) - Heidi Brokmose (på valg, modtager ikke genvalg) - Mette G. Nielsen (på valg, modtager ikke genvalg) - Dorthe Reinberg (ikke på valg) Suppleanter til bestyrelsen: - Andre Kaspersen (på valg, modtager genvalg) - Vakance 6. Valg af revisorer og suppleant 7. Eventuelt Ifølge vedtægterne skal forslag til punkt 4, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ligeledes ifølge vedtægterne skal man, for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen have indbetalt kontingent mindst 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Søren Stobbe Formand

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Da byens juletræ blev tændt Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening Et stort og flot træ var stillet op på torvet, ganske som traditionen byder. Igen i år havde Ove Hjulmand været ude i sin plantage i Radby og finde et passende træ, som skulle pynte på byens torv i julemåneden. Formanden bød velkommen til de fremmødte, og der blev talt ned til tændingen af juletræet. Derefter skulle vi synge et par julesange, og til det havde vi hidkaldt assistance fra Fjordagerscenen. Derefter var tiden kommet til at vi, med hjælp fra alle de fremmødte børn, skulle have kaldt på julemanden. Der blev råbt højt, så højt at julemanden hørte os, og kom frem med sin store sæk. Det skulle vise sig at sækken var fyldt med slikposer, der blev delt ud til alle fremmødte børn. Derefter blev der åbnet op for æbleskiverne og gløgg, samt juice til børnene. I forbindelse med juletræstændingen efterlod julemanden sin store røde postkasse, hvor børn kunne aflevere deres juletegninger. Der kom en masse flotte tegninger i postkasse, og julemanden trak lod, og fandt tre tegninger, som blev belønnet med gavekort til en biograftur, inklusiv popcorn og sodavand. Præmierne var sponsoreret af Agedrup Sogns Beboerforening.

21

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke