a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 2

AR

Generalforsamling

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Ina Balle Aagaard

4174 3518 2916 0638

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

41 år som stadsarkivar  Årets sidste aktivitet i Lokal historiske Forenings regi var en aften med tidligere stadsarkivar Jørgen Thomsen, der spændende og levende fortalte om 41 år som stadsarkivar i Odense. Jørgen har i mange år været redaktør af Odense Bogen. Til medlemmer af Agedrup Lokalhistoriske Forening: Hvis I sender os jeres mailadresse, vil I få en påmindelse, når vi igen har et arrangement agedruplokalarkiv@gmail.com Godt nytår til alle! Arkivet (indgang ved hallen) har åbent 1. mandag i måneden 16.00 til 17.30.

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

Af Agedrup Lokal Historiske Forening.  GENERALFORSAMLING Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening. Den 24. februar kl. 19.00 afholder vi den årlige generalforsamling i vores lokale på Agedrup Skole (indgang ved hallen). Punkt 1. Formandens beretning. Punkt 2. Kasserens redegørelse af regnskabet. Punkt 3. Valg: Bent Åge Due Rasmussen Anna Marie Andresen Merete Sørensen Sup. Kirsten Rønn Revisor Torben Sørensen Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 17. februar. Henny Sørensen tlf. 5115 4740 Mail ts.agedrup@webspeed.dk

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen, Søren Stobbe

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. april 2020, skal være redaktionen i hænde senest den 8. marts 2020.

Møde om Genforeningen  2020 er 100-året for Genforeningen. Det markeres af Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening onsdag den 18. marts klokken 19.00 i Agedrup Sognegård. Her kommer Per Grau Møller, lektor på historisk institut på SDU, og holder foredraget „Genforeningen og dens betydning i dag“. Gratis entre for medlemmer, andre 30 kroner. Mødet arrangeres i samarbejde med Agedrup Kirke.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Velkørende forsamlingshus  Agedrup Forsamlingshus siger godt nytår og tak til sponsorere, hjælpere, medlemmer og lejere for 2019. Vi har i 2019 fået nye stole og borde samt lagt fliser på køkkensiden af huset. To store projekter, der har gjort det mere brugervenligt at holde fest. I året der gik, havde vi 234 medlemmer og i alt 91 udlejninger. Vi er super tilfredse i bestyrelsen og fortsætter med at holde huset attraktivt for gæster. I er velkomne til at komme med forslag til forbedringer på info@agedrupforsamlingshus.dk Følg med på vores hjemmeside www.agedrupforsamlingshus.dk og se, hvordan man booker huset, og hvordan man bliver medlem. Husk at betale kontingent inden 1. februar 2020. Med venlig hilsen Kia Thrane, Formand Agedrup Forsamlingshus Tlf: 4018 0823

Fastelavnsfest 23. februar  Agedrup Sogns Beboerforening og SuperBrugsen Bullerup inviterer alle børn og forældre i Bullerup/Agedrup og omegn til FASTELAVNSFEST Den 23. februar 2020 kl. 10.00 på SuperBrugsens parkeringsplads. Børnene bliver inddelt i aldersgrupper, og vi kårer bedste udklædning, kattekonge og kattedronning i hver gruppe. Der vil være mulighed for at købe pølser med brød, samt drikkevarer. Vi ses!

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke