Page 24

KIRKEBLADET DECEMBER 2019

NR. 1

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

Tove Jørgensen 41 74 35 18

KIRKEN DELVIST LUKKET I FEBRUAR Efter påbud fra Nationalmuseet skal isoleringen på kirkens loft fjernes. De kirkelige handlinger flyttes til Sognegården. Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet Menighedsrådet skal have gang i to større projekter i løbet af de næste måneder.

www.agedrup-kirke.dk

I præstegårdshaven skal vi have plantet nogle træer og buske, så haven bliver lidt mindre åben og forblæst, og så skal der anlægges en terrasse, hvor der er mulighed for at få lidt eftermiddags- og aftensol.

I kirken skal vi have fjernet isolering på loftet. Det er efter påbud fra Nationalmuseet, da isoleringen dels er i stykker og sundhedsfarlig, og desuden er de gamle landsbykirker ikke egnede til isolering. Dette arbejde vil foregå i februar måned og indebærer, at kirken lukkes og de kirkelige handlinger flyttes til Sognegården. Til begge projekter er der bevilget ekstra penge fra provstiet.

Musikgudstjenester i Agedrup Kirke Musikgudstjenesterne d. 19. januar, d. 23. februar og d. 22. marts kl. 17.00 Af Ina Aagaard, sognepræst

Under gudstjenesten inviteres man til at tage et glas med ind fra våbenhuset.

MUSIKGUDSTJENESTE D. 19. JANUAR MED KONFIRMAND-KOR UNDER LEDELSE AF KORLEDER OG KOMPONIST JANNE WIND

24

Findes der noget bedre end at synge? Jeg elsker at synge, det vil min konfirmandundervisning bære præg af i år, hvor vi allerede har øvet salmer i kirken sammen med Carsten, vores organist. Vi vil nu igen lære nye sange og nye melodier. Denne gang under ledsagelse af komponist og korleder Janne Wind. Det skal vi naturligvis høre, se og opleve i kirken under konfirmand-gudstjenesten. Der vil være fællessange, som vi alle synger med på, nye sange og rytmiske popsange. Indimellem vil vi høre en læsning og en god fortælling til trøst i januar-mørket. På den tid, hvor julen er forbi, og mørket synes at stå tilbage. Da vil vi lune os i hinandens selskab og med sangene bringe håb og nytårsglæde ind i det nye år.

MUSIKGUDSTJENESTEN FASTELAVNS SØNDAG D. 23. FEBRUAR I SOGNEGÅRDEN

Komponist og korleder Janne Vind.

Kom derfor i kirke og oplev ungdommens bud på gode sange i januar-mørket. Vi vil mærke fællesskabet omkring os og synge sammen, så vi også kan høre, at vi er der sammen.

Nr. 151 - DECEMBER 2019- www.agedrup-rundt.dk

Vi byder velkommen til Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss, også kaldet Svøbsk, der under gudstjenesten spiller forførende folkemusik med en klang af tidløshed. Med flair for det nye og kærlighed til det gamle blender de den traditionelle spillemandsmusik, egne kompositioner, salmer og sange i et personligt og levende udtryk. Svøbsk skaber en fortryllende og festlig stemning med sjæl og dyb indlevelse og søger den nære kontakt med sin til lyttere. Maren har en kandidat i klassisk harmonika, og Jørgen er sølvbeslået rigsspillemand. Det vil i forbindelse med gudstjenesten være en tår til ganen. Gudstjenesten finder sted i Sognegården, da kirken er lukket i februar.

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke