Page 16

Forvaltningen har noteret, at der er ønsker om fortov på Brolandvej. - Der er ikke penge til at lave fortovet nu, skriver forvaltningen, men ønsket er med som et kommende projekt i den reviderede handlingsplan, som blev godkendt af By- og Kulturudvalget for nylig. Det betyder dog ikke, at der er afsat midler til det, da det er en politisk beslutning, om der senere skal gøres det. Projektet står nederst på listen, se #39 i handlingsplanen.

BORGERNE VIL INDDRAGES

Balladen om skovstien trækker spor i historien. Det er ikke første gang, der er truffet beslutninger om lokalområdet hen over hovedet på borgerne, og det skaber utilfredshed og surhed. Agedrup ønsker ikke at blive “tromlet” af kommunen. Borgerne ønsker at blive inddraget. Det har beboerforeningsformand Søren Stobbe nu været til møde om. TEKST & FOTO Erik Schmidt

16

Der har været vrede og massive protester i Agedrup lige siden det i oktober 2019 blev kendt, at Odense Kommune ville opgradere skovstien med en mere strømlinet, asfalteret cykeltrafikåre. Beslutningen var taget helt uden at involvere borgerne i Agedrup, og det har blandt mange andre fået beboerforeningens formand Søren Stobbe til at tage affære. Han har selv tidligere opfordret kommunen til at forbedre kommunikationen med Agedrup i spørgsmål, der decideret angår lokalområdet, og han troede, at det efter et par andre uhensigtsmæssige sager var blevet en fælles forståelse. Det har vist sig ikke at være tilfældet. Derfor bad han for nylig om et møde med kontorchef for kommunens afdeling for Trafik og Mobilitet, Rasmus Bach Mandø. Borgerprotesterne er især kommet til udtryk på den populære, lokale facebookside, Agedrup-info, der har 2.252 medlemmer. Flere hundrede kommentarer har der været. Sjældent har der været så meget civiliseret ballade med ord i Agedrup. Der er blevet researchet i lovstof, skrevet breve til myndigheder, søgt aktindsigt, taget kontakt til byrådspolitikere og skrevet læserbreve.

De fleste er stærkt utilfredse med, at skovstien skal belægges med asfalt og gøres parat til mere trafik, fordi skoven vil miste sin karakter af naturlig oase. Godt nok har der også været borgere, som har forsvaret ideen med en asfalteret cykelsti gennem skoven. Især har nogle unge set muligheder i den brede asfaltboulevard, og det har også været fremført, at den jævne belægning og belysningen ville gøre godt for ældre, gangbesværede og handicappede. Men det er ikke kun naturvenner, hundeluftere og lokalpatrioter, der er blevet indigneret over kommunens beslutning. Beslutningen har ramt et blødt punkt hos mange borgere, der føler, at Odense Kommune ikke respekterer lokalområdets ønsker og behov. Som nævnt andetsteds i bladet står beslutningen dog ved magt. KRITIKKEN

- Det er desværre ikke første gang, at Odense tromler sine ideer ned over ørene på borgerne uden lige at stikke en finger i jorden og spørge lokalsamfundet, konstaterer Søren Stobbe. Først var der sagen fra marts 2017 om blommetræerne, der pludselig skulle plantes lige der, hvor borgerne

Nr. 151 - DECEMBER 2019- www.agedrup-rundt.dk

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke