Bibelstudier 2022 3

Page 1


Bibelstudier for sabbatsskolen 3. kvartal, 2022

I SMELTEDIGELEN MED KRISTUS AV GAVIN ANTHONY

UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKENS SABBATSSKOLEAVDELING

Norsk Bokforlag, Røyse


UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter.

HENVISNINGER Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles.

BIBELOVERSETTELSER Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).

Originalens tittel: In the Crucible with Christ Studieforfatter dette kvartal: Gavin Anthony Redaktør: Clifford R. Goldstein (goldsteinc@gc.adventist.org) Oversettelse: Egil Fredheim (egilfredheim@gmail.com) Illustrasjoner: Lars Justinen Sats: Norsk Bokforlag, Røyse 2022 Trykk: Polinor AS

Copyright © Norsk Bokforlag AS

BIBELSTUDIER utgis kvartalsvis, og kan abonneres på ved å ta kontakt med Norsk Bokforlag. Telefon: 32 16 15 60 • E-post: ordre@norskbokforlag.no • Internett: www.norbok.no


Bibelen for alle Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som Skriften er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den sammen med andre. I Adventistkirken innbyr vi derfor til bibelstudium hver sabbat, før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. Hvert tema går over tolv eller tretten sabbater, og det blir utarbeidet studiehefter om det aktuelle temaet. Dette er et slikt hefte. Du er hjertelig velkommen. Kanskje kan du hjelpe andre til å forstå Guds ord klarere? Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en dynamisk bok som også kan forandre vår livsstil, slik at vi blir litt mer lik Jesus. Jeg kan så å si ”skrive” meg inn i bibelfortellingene, de er ikke død historie. Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv. Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor anledning til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at våre naboer under alle himmelstrøk får et bedre liv, fysisk og åndelig. Etter ukens studium er det en såkalt misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom alminnelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til større generøsitet. Det er Adventistkirkens ønske at du ved å delta, får et fellesskap som hjelper deg til å være en Jesu disippel. Velkommen!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med sabbatsskoleavdelingen i Adventistkirken. Du kan skrive til nina.myrdal@adventist.no


R EDA K TØ R ENS F OROR D

Skaperen korsfestet «Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til» (Joh 1,3). «Alt» ble skapt av Jesus, og likevel gråt han (Joh 11,35). Gråt skaperen? Dessuten ble Jesus «foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom» (Jes 53,3). Skaperen, en sorgens mann, foraktet og forkastet? Og en gang ropte han: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46). Hvordan kan det ha seg? Det er fordi Jesus også var vår løsningsmann, og som sådan ble han den korsfestede Gud – skaperen som ble menneske og led savn og slit, inntil han hang på et kors. Dermed led vår skaper, han som «vi lever, beveger oss og er til» i (Apg 17,28), slik ingen av oss noen gang kan lide. Vi kan bare oppleve vår egen smerte, våre egne sorger. På korset bar han «våre smerter» (Jes 53,4) – alle sammen. Det er den mest utrolige handlingen i universets historie. Med en slik bakgrunn (den korsfestede Gud), vil vi i de neste ukene søke en bedre forståelse av det uforståelige – vår egen lidelse, de kristnes lidelser, lidelsene til dem som har overgitt seg til Kristus. Vi sier ikke at vi har alle svarene, heller ikke spesielt mange, bare at «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8), og at selv om slikt skjer, kan vi stole på Gud og vokse i nåde gjennom dem, enda så vond prosessen er. Dette kvartalet vil vi se hvordan andre, som nok kunne utstråle tro, likevel møtte fortvilelse, svik, skuffelse, tap, urett. Hvordan klarte de det? Hva lærte de? Hva kan vi lære av dem? Når vi leser om dem, om det de gjennomgikk og deres trosprøver (som kan minne om våre egne), må vi alltid se dem i lys av korset. Vi må huske at samme hva vi kommer ut for, opplevde Jesus Kristus noe verre. Vår Gud er en Gud som lider. Albert Camus forsto også noe om korset og Guds lidelser: «Natten på Golgata er så viktig i menneskets historie bare fordi guddommen ga avkall på tradisjonelle privilegier og tømte begeret til siste dråpe, også fortvilelsen og dødens kvaler.» – Albert Camus, The Rebel (New York, 1991), side 33. Eller som Ellen G. White skrev: «Korset åpenbarer for våre sløve sanser den smerten som synden helt fra først av har påført Guds hjerte.» – Utdanning for livet, side 144. Vi er ikke ute etter å forsvare Gud i møtet med ondskapen. Vi vil heller prøve å hjelpe oss å bearbeide den lidelsen vi alle møter i en verden der synden nesten er like alminnelig som det å puste. Vi vil prøve å vise at smerte, lidelse og tap ikke betyr at Gud har forlatt oss. Det betyr bare at også vi som tror, deler skjebne med en syndig


verden. Forskjellen er at det håpet Jesus tilbyr, kan gi mening og formål i det som virker meningsløst og formålsløst, og at vi på en eller annen måte, selv når vi ikke aner hvordan, kan ha tillit til løftet om at «alt tjener til det gode for dem som elsker Gud» (Rom 8,28) – den Gud som selv om han skapte alt, også led alt. Og derfor elsker vi ham. Gavin Anthony vokste opp på Sri Lanka som misjonærbarn. Han arbeidet som pastor i England og var distriktsleder på Island da han skrev disse studiene.

Innhold 1

| 2. JULI

Hyrdens smeltedigel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2

| 9. JULI

Kommende smeltedigler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3

| 16. JULI

Fugleburet

4

| 23. JULI

Gullsmedens ansikt

5

| 30. JULI

Ekstrem hete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6

| 6. AUGUST

I hans kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7

| 13. AUGUST

Ukuelig håp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8

| 20. AUGUST

Å se den usynlige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

9

| 27. AUGUST

Et liv i lovprisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 32

10

| 3. SEPTEMBER

Saktmodig i digelen

11

| 10. SEPTEMBER

Vente i digelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

12

| 17. SEPTEMBER

Å dø som et frø

13

| 24. SEPTEMBER

Kristus i digelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solnedgangstabell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

96

113


BOKTIPS

Gud var der Av Martin Weber

Forfatteren har et brennende engasjement for alle som strever med å håndtere livets utfordringer. I denne boken blir vi med på en rekke oppdrag de årene han var politiprest i USA. Det er heftige beretninger. Men poenget er ikke elendigheten. Gud var der. Og han bringer håp til alle. Dette er primært en bok om hvordan Gud møter oss. Vi er alle syndere og trenger Guds nåde.

BESTILLES HOS NORSK BOKFORLAG: www.norbok.no / Tlf. 32 16 15 60 / E-post: ordre@norskbokforlag.no Norsk Bokforlag, Postboks 103, 3529 RØYSE


Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg­ende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk: Adult Teachers Quarterly Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan bruke i gjennomgåelsen. http://sspm.gc.adventist.org Bible Study Guide Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. E. G. White Notes Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. Companion Book Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibelstudiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et fint tillegg til det. Collegiate Quarterly Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. Andre interessante internettadresser: www.ssnet.org www.GoBible.org Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: www.adventistbookcenter.com Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost: ordre@norskbokforlag.no


Studium 1

2. juli

Hyrdens smeltedigel

Bakgrunnsstoff Sal 23; Rom 12,18-21.

Minnevers

Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld (Sal 23,3).

Sofie lente seg mot soveromsdøren og sank ned på gulvet. Tårene rant, og snart hulket hun. «Hvordan kunne han gjøre det? Hvordan kunne han det!» Sophie hadde fått høre noe som gjorde så vondt. En person som hun trodde var en venn, en hun respekterte og stolte på, hadde baktalt og sladret om henne for å ødelegge hennes omdømme og det arbeidet hun hadde gjort. Hun grep Bibelen og stirret plutselig på noen kjente ord: «Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg» (Sal 23,3.4). «Det kan ikke stemme!» sa hun med seg selv. Men det virket logisk nok. Hyrden i salmen ledet sauene på rettferdighets stier, men disse stiene så også ut til å sno seg ned i dødsskyggens dal. Var det mulig Gud også kunne bruke vennens svik, denne mørke dalen, til å oppøve henne i rettferdighet?

Ukeoversikt

Når har du vokst mest åndelig – i gode eller tunge tider?

8

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 1 / 2. juli

Søndag

EN VEILEDER PÅ REISEN: HYRDEN «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe» (Sal 23,1).

Noen barn skulle tegne et bilde av Gud. Alle laget en tegning med et hjerte et eller annet sted på den. Hvorfor? Alle sa at Gud er kjærlighet! Så enkelt var det! Det er lett tenke godt om Gud og hans vilje når alt går bra. Men etter som vi blir eldre og livet blir mer flokete, endres ofte synet på Gud. Han forandrer seg ikke (Hebr 13,8; Jak 1,17), men det gjør vi. På grunn av den landlige livsstilen vi leser om i GT, benytter Sal 23 bildet av en hyrde for å skildre Guds omsorg. Hyrdesymbolet går igjen både i GT og NT. Det er et godt og uforanderlig bilde. Før vi ser nærmere på Sal 23, så la oss lese om hvordan ulike forfattere forstår hyrdens arbeid og natur i Bibelen. Hva sier disse versene oss om hyrden? Jes 40,11

_____________________________________________________________________________________________________

Jer 23,3.4

____________________________________________________________________________________________________

Esek 34,12

__________________________________________________________________________________________________

Joh 10,14-16 1 Pet 2,25

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Les så Sal 23. Hva gjør hyrden for å ta vare på sauene? Sal 23,2

______________________________________________________________________________________________________

Sal 23,3

______________________________________________________________________________________________________

Sal 23,4

______________________________________________________________________________________________________

Sal 23,5

______________________________________________________________________________________________________

Sal 23,6

______________________________________________________________________________________________________

Hva betyr det for deg at det er en hyrde som tar seg av deg? Hvordan kan du bruke dette bildet til å oppmuntre en som har fått et lite positivt bilde av Gud på grunn av det han eller hun har opplevd?

Bibelstudier juli – september 2022

9


Mandag

Studium 1 / 2. juli

STEDER PÅ REISEN «Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld» (Sal 23,3).

Tenk deg at «rettferdighets stier» (Sal 23,3) strekker seg ut foran deg, ut i det fjerne. Du ser ikke slutten, men du vet at den fører hjem til Guds hus. Når du ser litt nærmere deg selv, ser du da hvor veiene går? Noen steder ser du tydelig, men andre er blokkert av store eller farlige hindringer. Noen ganger forsvinner stien over en åsrygg. Noen deler av stien er lett å gå, andre ikke. Slik var det da Israel reiste fra Egypt til det lovede land, og det er skildret på samme måte i denne salmen.

Les Sal 23 til å finne hvor David ser sauene befinner seg på rettferdighets stier mens de går til Herrens hus.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Men hvorfor kalles disse stiene «rettferdighets stier» eller de rette stiene? Det er fire viktige grunner. For det første er de rette fordi de fører til den rette endestasjonen – hyrdens hjem. For det andre er de rette fordi de holder oss i harmoni med den rette personen – hyrden selv. For det tredje er de rette fordi de oppøver oss i å være de rette menneskene – som hyrden. For det fjerde er de rette fordi de gir oss det rette vitnesbyrdet – når vi blir de rette menneskene, ærer vi Gud. De er «riktige» eller «rettferdige» stier enten veien er lett eller tungt. Når Gud leder oss, er det ikke bare for å levere en pakke ved målet. Det er mye mer enn veiledning og beskyttelse. Som i de mange eksemplene i Bibelen der Gud leder sitt folk (enten han leder Abraham ved sine løfter eller Israel med ild- og skystøtten), er det alltid for å oppøve sitt folk i rettferdighet. Hvor bevisst er du på at hyrden prioriterer rettferdighet i ditt tilfelle? Hvordan kan prøvelser forandre livet ditt slik at du gjenspeiler Kristi karakter bedre? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

10

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 1 / 2. juli

Tirsdag

UVENTET OMVEI 1: DALEN «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg» (Sal 23,4).

Det ville vært fint om rettferdighets stier bare gikk langs de gresskledde breddene av friske bekker. Men det er ikke slik David skildrer vandringen. Også langs disse stiene går dødsskyggens dal, og det er ikke et sted vi ivrer etter å besøke! På visse tider av året er fjellkløftene i Israel utsatt for plutselige oversvømmelser som kan være overveldende. Disse stedene er også trange, med bratte sider som stenger for lyset. Derfor er «dødsskygge» et bilde for «veldig mørk skygge» eller «stort mørke». Tenk på de gangene du har vært i «dødsskyggens dal». Hvordan var det? Var du redd selv om du visste at hyrden var der? Hvilke bibelvers var mest dyrebare for deg da, og hvorfor? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan tror du sauene havnet i dalen? Tror du de dro dit på egen hånd, eller ledet hyrden dem dit selv? Begrunn svaret. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Elisabeth Elliot skriver: «Et lam som er i dødsskyggens dal, kan tenke at det ble villedet. Det var nødvendig å oppleve mørket for å lære ikke å frykte. Hyrden er fortsatt med det.» – Elisabeth Elliot, Quest for Love (Grand Rapids, MI: 1996), side 218. Har du noen gang følt at du har blitt «villedet» inn i dalen? Hvordan reagerte du på Gud i denne tiden? Hvorfor tror du hyrden kan være villig til å bli misforstått ved å la oss gå inn i en mørk dal? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

11


Onsdag

Studium 1 / 2. juli

UVENTET OMVEI 2: OMRINGET VED BORDET «Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over» (Sal 23,5).

Hele livet vil vi støte på fiender. Hvordan takler du dem? Har du ligget våken om natten og tenkt ut hevn mot dem som prøver å skade deg eller stikke kjepper i hjul­ ene for arbeidet ditt? Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal håndtere fiender. Hva slags fiender har du hatt? Hvordan har du reagert på dem som har prøvd å skade deg eller dem du verner om? Hvor godt fulgte du Kristi ord i Matt 5,44, eller Paulus’ i Rom 12,18-21? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Sal 23,5 ser vi en interessant måte å håndtere fiender på. David skygger for dem ved i stedet å se på hva Gud gjør for ham. Og Gud forbereder et gjestebud for ham. Når en æret gjest kom til et festmåltid, salvet verten hodet hans med olje ved inngangen til festsalen. Oljen var en blanding av olivenolje og parfyme. Og det ble satt frem mye mer mat for gjesten enn han kunne spise. Hva sier de tre tingene (bord, olje og beger) i Sal 23,5 om hvordan Gud sørger for oss, også når vi er i dalen? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12). Vi har både synlige og usynlige fiender. Enten vi liker det eller ei, er vi omringet. Men når vi er sammen med hyrden, kan ingen fiende, synlig eller usynlig, stjele det han har gitt oss. Tenk over hvordan hyrden har behandlet deg når du har vært omgitt av fiender. Hva ser du da som gjør at du kan takke midt i vanskelighetene?

12

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 1 / 2. juli

Torsdag

ET PÅLITELIG LØFTE FOR REISEN «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider» (Sal 23,6).

Når vi er i dalen eller omringet av fiender, kan det være fristende å tro vi er alene. Det føles ikke alltid som om Gud har gjort noe særlig. Vi tenker at hvis han hadde hjulpet oss, ville vi ikke ha kommet ut for dette. Men David ser det ikke slik. Hvilke to ting sier David at han er sikker på, til tross for prøvelsene? (Se også Ef 1,4; 2 Pet 1,10; Hebr 11,13-15.) __________________________________________________________________________________________________________________

Noen oversettelser sier at godhet og usvikelig kjærlighet (Guds paktsforpliktelse) vil «følge» meg alle mine dager. Det opprinnelige verbet er likevel mye sterkere, og verset bør leses som at godhet og usvikelig kjærlighet vil «forfølge» meg alle mine dager. (Det er det samme hebraiske verbet som brukes i slike vers som 1 Mos 14,14; Jos 10,19 og 1 Sam 25,29, der ideen om «å forfølge» er tydelig.) Hva ser du for deg hvis du forestiller deg at godhet og usvikelig kjærlighet «forfølger» deg? Hva tror du David ville si oss om Gud ved å skildre hans omsorg på denne måten? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Samme hvor dyp dalen er eller hvor innbitte fiendene er, så kan vi være trygge på Guds godhet og usvikelige kjærlighet, og at han leder helt til reisens slutt. Hvis disse tankene kunne styrke Jesus på Golgata, burde også vi fatte nytt mot. Men det hender at mennesker vi har omsorg for, er fulle av spørsmål. Som hos David er det sjelden best å ta opp disse bekymringene med teologiske tanker om hva Gud kan gjøre. Som David viser oss i Sal 23,6, er det bedre å vitne om vår personlige overbevisning om hvordan Gud er. Hva er det i din eget kjennskap til Gud som kan underbygge at hans godhet og usvikelige kjærlighet forfølger oss? Hvilke bevis kan du tilføye fra Bibelen? Hvordan kan du dele dette med dem som kanskje er usikre på Guds omsorg? Hvordan er korset det største eksemplet på denne «forfølgelsen».

Bibelstudier juli – september 2022

13


Fredag

Studium 1 / 2. juli

TIL ETTERTANKE: Les «Missionaries in the Home,» side 143 i Testimonies for the Church, bind 4; «Hyrden» i Alfa og Omega, bind 5, side 39–44. «De som til slutt seirer, vil ha tider med fryktelig forvirring og prøvelser i sitt religiøse liv, men de må ikke oppgi sin tillit, for dette er en del av deres undervisning i Kristi skole, og det er viktig at alt slagget vaskes bort. Guds tjener må utholde fiendens angrep, hans hån, og han må overvinne de hindringene som Satan vil legge i veien for ham. ... Men hvis du fortsetter å se opp og ikke ned på vanskelighetene dine, vil du ikke gå trett på veien, du vil snart se Jesus rekke deg hånden for å hjelpe deg, og du behøver bare å rekke ham hånden i enkel tillit og la ham lede deg. Etter hvert som du stoler mer på ham, vil håpet bli styrket. ... Kristus vil hjelpe deg å danne en sterk, symmetrisk, vakker karakter. Satan kan ikke stenge ute lyset som skinner fra en slik karakter. ... Gud har gitt oss sin beste gave, sin enbårne Sønn, for å høyne, foredle og gjøre oss skikket til et hjem i sitt rike ved å ikle oss sin egen fullkomne karakter.» – Messages to Young People, side 63, 64.

Spørsmål til drøftelse

1. I hvilken grad har du vært klar over at den «fryktelige forvirring og de prøvelser» som kommer inn i ditt liv, kan være en del av din «undervisning i Kristi skole»? 2. Hvordan kan det at vi hjelper, trøster og oppmuntrer dem som er i dalen, være en del av hyrdens måte å hjelpe andre gjennom deres kriser? Hva kan dere som menighet gjøre slik at Herren kan bruke dere til å hjelpe dem som trenger det? 3. La hver enkelt snakke om hvordan godhet og barmhjertighet har «forfulgt» dem. Hva kan dere lære av det andre har opplevd? 4. Tenk på de siste timene av Kristi liv, da han gikk inn i smeltedigelen. Hvordan klarte mennesket Jesus å holde ut? Hva kan hans eksempel lære oss når vi står overfor vår smeltedigel?

14

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

2. juli

KRISTUS GJENFORENER ET PAR Anabelle, Bolivia

E

n søndag flyktet Anabelle fortvilet hjemmefra og streifet om i gatene i Cochabamba i Bolivia. Ekteskapet lå i ruiner, det var bare ufred hjemme, og det gikk ut over de to døtrene. Skilsmisse var visst eneste løsning. Plutselig kom hun til å tenke på at adventistene hadde et program for åndelig legedom. Hun tilhørte en annen menighet, men der og da bestemte hun seg for å søke hjelp i Adventistkirken. Pastoren lyttet mens Anabelle fortalte om problemene, og tilbød seg å be for henne og familien. «Bare Jesus kan redde ekteskapet ditt,» sa han. Da de hadde bedt, lovte han å besøke dem. Neste dag kom han. Mannen og døtrene var der, og de begynte den første familieveiledningen med bønn. «Kjære Gud, skap en forandring i vårt hjem,» ba Anabelle. De åpnet Bibelen og begynte et bibelstudium. Anabelle gråt mye, hun visste hun måtte overgi seg til Gud, men da mannen snakket, skjøt sinnet opp i henne. Det virket umulig. Under neste besøk ba pastoren dem om å legge fortiden bak seg og være tålmodige. Anabelle ba: «Kjære Gud, skap en forandring i vårt hjem.» Da det var slutt på familieveiledningene, sa en av døtrene at hun ville bli døpt. Pastoren inviterte familien til sabbatsgudstjenester, og alle kom. Datteren ble medlem av speiderlaget og senere døpt. Så kom pandemien, og det ble karantene i tre måneder. Under COVID-19 hørte Gud Anabelles bønner, og noe skjedde hjemme, både med henne og mannen. Elleve måneder etter at Anabelle fortvilet flyktet hjemmefra, ble både hun og mannen og den andre datteren døpt. Gud har gjenreist familien. Anabelle takker Gud for hans kjærlighet og barmhjertighet. «Ingenting er umulig for Gud, sett ham først og gjør hans vilje. Gud er trofast,» sier Anabelle. En del av offeret 13. sabbat går til en ny kirke i Anabelles hjemby Cochabamba i Bolivia. Takk for at du planlegger et godt offer 24. september så flere familier kan finne åndelig legedom.

Cochabamba ligger i dalen ved foten av Tunari-fjellet og har et mildt klima der de dyrker frukt og grønnsaker. Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq

Bibelstudier juli – september 2022

15


Studium 2

9. juli

Kommende smeltedigler

Bakgrunnsstoff

1 Pet 4,12-19; 1 Pet 5,8-11; Rom 1,21-32; Jer 9,7-16; 2 Kor 12,7-10.

Minnevers

Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet (1 Pet 4,12.13).

På kjemisalen legger man ofte ulike materialer i en liten beholder og varmer dem opp til ekstreme temperaturer. Idet beholderen blir varmere, smelter, bruser, spytter eller brenner innholdet, alt etter hva det består av. Beholderen kalles en smeltedigel. Ordboken sier at en smeltedigel er (1) et kar som brukes til å smelte et stoff som krever høy varme, (2) en vanskelig prøve, (3) et sted eller en situasjon der krefter går sammen om å forårsake eller påvirke endring eller utvikling. Disse definisjonene gir et innblikk i hva som skjer i vårt åndelige liv. Denne uken vil vi se på noen grunner til at vi plutselig kan komme under press og oppleve prøv­ elser på steder der omstendighetene får oss til å forandre oss, utvikle oss og vokse i karakter. Dette vil gjøre oss bevisst om hva Gud gjør i vårt liv, slik at når vi går inn i en smeltedigel, vil vi ha en idé om hvordan vi skal reagere.

Ukeoversikt

Hva er årsakene til de vanskelige tidene vi opplever livet igjennom?

16

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 2 / 9. juli

Søndag

OVERRASKELSER «Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet» (1 Pet 4,12).

Smertefulle overraskelser kan komme på mange måter. En bil skjener over veien og mot deg. Et varsel om at du mister jobben. En medisinsk prøve gir deg dårlige nyheter. En du elsket og som du trodde elsket deg, svikter deg. Smerten kan være tung og blir verre av overraskelsesmomentet. Denne uken skal vi se på noen smertefulle situasjoner eller smeltedigler som ikke burde overraske oss. La oss begynne i 1 Pet 4,12. Det greske ordet for «forundret» i dette verset betyr å være «fremmed». Peter ber leserne om ikke å tro at store prøvelser ikke forekommer for den kristne. Nei, de er heller noe normalt; vi kan og bør regne med dem. Ordet som brukes for «ildprøve», kommer av et gresk ord som betyr «en brann». Andre steder er det oversatt med «ovn». Opplevelsen av å lide for vår tro kan derfor ses som en «smelteprosess», prosessen i digelen.

Les 1 Pet 4,12-19. Hva er Peters budskap? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mange av oss overraskes av lidelsen fordi vi ofte har et overforenklet syn på kristenlivet. Vi vet at det er to aktører – Gud, som er god, og Satan, som er ond. Og ofte plasserer vi automatisk alt som føles godt hos Gud, og alt som føles vondt hos Satan. Men livet er ikke så enkelt. Vi kan ikke avgjøre hva som er i Guds boks eller Satans boks ut fra våre følelser. Noen ganger kan det være utfordrende og vanskelig å vandre med Gud. Og det å følge Satan kan se ut til å lønne seg stort. Job, som var rettferdig, men likevel lider, illustrerte dette da han spurte Gud: «Hvorfor får de urettferdige leve, bli gamle og rike?» (Job 21,7). Peter siktet til prøvelser som følger av å stå opp for Kristus. Men det finnes også andre grunner til at prøvelser kommer. Hvordan kan 1 Pet 4,12-19 hjelpe deg å forklare en venn hvorfor man ikke skal bli overrasket over de store prøvelsene han eller hun kan møte?

Bibelstudier juli – september 2022

17


Mandag

Studium 2 / 9. juli

SATANS SMELTEDIGLER «Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke» (1 Pet 5,8).

Les verset ovenfor. Hva er budskapet til oss? Spør deg selv: «Hvor seriøst tar jeg disse ordene?” Hva gjør du som viser om du tar dem på alvor?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Har du sett en sulten løve? Den er fantastisk, for du vet den kan fange og spise nesten alt den vil. Peter sier at Satan går rundt på samme måte. Når vi ser oss rundt, ser vi følgene av hans ønske om å drepe. Død, lidelse og umoral overalt. Vi kan ikke unngå å se Satans verk.

Les 1 Pet 5,8-11. Hvordan bør vi reagere på Satans angrep? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva lover Gud å gjøre for dem som lider? 1 Pet 5,10. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peter skriver dette i sammenheng med å svare på Satans angrep på kristentroen. Men som sagt arbeider Satan på mange ulike måter. Og selv om vi må være klar over fiendens makt og eksistens, må vi ikke miste motet, for vi må alltid huske at Jesus har seiret over Satan, at han er en beseiret fiende, og at bare vi holder kontakten med Jesus og holder oss til ham i tro, kan heller ikke vi beseires. Takket være korset er Kristi seier vår seier. Tenk på hvordan Satan ellers forårsaker smerte. Hvordan kan 1 Pet 5,8-11 hjelpe oss å takle den smerten vi påføres fordi vi lever i en verden der Satan herjer?

18

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 2 / 9. juli

Tirsdag

SYNDENS SMELTEDIGLER «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett» (Rom 1,18).

Alt vi gjør, har følger. Står du med en is i solsteken, smelter den. Årsak og virkning henger sammen. Og uansett hvor gjerne vi skulle ønske at det ikke var slik, så er det likedan med synd. Den får alltid følger. Det er ikke slik at Gud sitter i himmelen og funderer på hvilke ulykker han kan sende dem som synder. Nei, synden har innebygde følger. Problemet er at vi ofte tror vi kan overliste Gud og synde uten at det får følger. Det går bare ikke. Paulus viser at synd har følger, ikke bare for evigheten, men også her og nå. I Rom 1,21-32 skildrer Paulus hvordan mennesker faller i synd og følgene av disse syndene. Les versene under bønn, og sammenfatt det Paulus sier. Tenk på syndens stadier og følger. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus sier at disse følgene er «Guds vrede» (Rom 1,18). Hans vrede i avsnittet er bare at vi får høste det vi sår. Gud griper ikke engang alltid inn for de troende og fjerner smerten som følger av våre handlinger. Mange ganger lar han oss oppleve følgene av våre handlinger slik at vi forstår hvor skadelig synden er. Vi har sett på følgene av å bryte Guds morallover. Men hva med å bryte helse­ lovene? Kroppen er Guds hjem. Hvis vi misbruker kroppen ved å unnlate å spise sunt eller å trene, eller hvis vi alltid arbeider for mye, er det også synd mot Gud. Også dette kan føre til en smeltedigel. Hvordan har du høstet de umiddelbare følgene av egne synder? Hva har det lært deg? Hvilke endringer må du gjøre å unngå noe lignende enda en gang? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

19


Onsdag

Studium 2 / 9. juli

RENSELSENS SMELTEDIGLER «Derfor sier Herren over hærskarene: Se, jeg vil smelte dem og prøve dem. Hva kan jeg ellers gjøre for folket, min datter?» ( Jer 9,7).

«Hvis Guds Ånd får deg til å tenke på et budskap fra Herren som sårer deg, kan du være sikker på at det er noe i deg som han ønsker å såre til det dør.» – Oswald Chambers, My Utmost for His Highest (Uhrichsville, OH:, 1963), side 271. Hvordan forstår du sitatet og bibelverset ovenfor? Hvordan har du opplevd smertene i renselsesprosessen? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Les Jer 9,7-16. Gud sier at han vil «smelte dem og prøve dem» – Juda og Jerusalem ( Jer 9,7). Hvilke grunner gir Gud for dette? ( Jer 9,13.14). Hvordan vil prøvelsene komme? ( Jer 9,15.16). __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds foredling og prøvelser var drastiske tiltak. Kanskje er det tre grunner til at foredling og prøving kan føles som en smeltedigel. For det første opplever vi smerte når Gud lar omstendighetene gjøre oss oppmerksom på vår synd. Litt tidligere skriver Jeremia: «Blåsebelgen er svidd av ilden, blyet er fjernet. Men det nytter ikke å smelte, de onde skilles ikke ut» (Jer 6,29). Derfor må det iblant drastiske tiltak til for å få vår oppmerksomhet. For det andre engstes vi når vi føler sorg over synden vi nå ser klart. For det tredje blir vi frustrert når vi prøver å leve annerledes. Det kan være ganske ubehagelig og vanskelig å velge å slutte med det som har vært så stor en del av oss. Tenk på syndene du sliter med. Hvis Gud skulle foredle og prøve deg i dag, hvordan kunne han gjøre det? Hvordan kan du takle det nå, før Gud gjør noe drastisk med deg, slik han gjorde med Israel? ______________________________________________________________________________________________________________

20

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 2 / 9. juli

Torsdag

MODENHETENS SMELTEDIGLER «For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig» (2 Kor 12,7).

Det er stor forskjell på å hogge og beskjære. Vi fjerner planter vi ikke vil ha lenger, vi beskjærer planter som vi vil skal bære mer. Men begge deler krever en skarp kniv. Beskjæring er å kutte vekk deler av planten, og det kan se ut som man ødelegger den. Bruce Wilkinson skriver: «Ber du om Guds store velsignelser og at han skal gjøre deg mer lik sin Sønn? Hvis svaret er ja, så ber du om kniven.» – Bruce Wilkinson, Secrets of the Vine (Sisters, OR, 2001), side 60. Mange har lurt på hva Paulus mente med en «torn i kroppen» (2 Kor 12,7). Forslagene har vært mange. Men det ser ut til at han hadde problemer med synet (se The SDA Bible Commentary, bind 6, side 1107). Utrolig nok trodde Paulus at han hadde «fått» denne tornen. Hva tror du han mente med «fått»? Hvem ga ham tornen? Hvordan brukte Gud den til fordel for Paulus? __________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til at Paulus’ «torn» hadde en bestemt hensikt: «For at jeg ikke skal bli hovmodig» (2 Kor 12,7). Det skyldtes ikke noen synd han hadde begått, men den skulle hindre at han syndet i fremtiden. Paulus innså at han var svak for en synd og at denne «tornen» kunne beskytte ham mot den.

Les 2 Kor 12,7-10. Hvordan takler Paulus sin «torn»? Tror du hans svakhet ga ham andre åndelige fordeler? Hvordan kan Paulus’ reaksjon hjelpe deg å takle «torner» du måtte få?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan kan Guds tanker om din åndelige utvikling være svært ulik dine egne? Tenk på områder i livet der du trenger å bli mer fruktbar i rettferdighet. Hvilke åndelige egenskaper vil du be Gud om å utvikle i deg med sin «beskjæring»? ______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

21


Fredag

Studium 2 / 9. juli

TIL ETTERTANKE Les «Effectual Prayer» i Signs of the Times, 18. november 1903; side 1182 i The SDA Bible Commentary, bind 4; side 92 i My Life Today. «Han som leser menneskenes hjerter, kjenner deres karaktertrekk bedre enn dem selv. Han ser at noen har evner og muligheter som, om de ble riktig styrt, kunne bli brukt til å fremme hans arbeid. I sin visdom setter han disse personene i forskjellige situasjoner og ulike omstendigheter, slik at de kan oppdage i sin karakter de mangler som har vært skjult for dem selv. Han gir dem anledning til å rette på disse manglene og å gjøre seg skikket til tjeneste for ham. Ofte tillater han prøvelsens ild å ramme dem, slik at de kan bli renset.» – Helse og livsglede, side 358-359.

Spørsmål til drøftelse

1. Det kan være tungt å høste følgene av vår synd. «Får jeg noen gang et rett forhold til Gud igjen?» spør vi oss. Hvilke løfter gir Gud som kan hjelpe oss å holde ut i slike tider? (Les hva Paulus skriver senere, i Rom 5,1-11.) Hva kan du si til en som stiller dette spørsmålet? 2. Hva mener Ellen G. White med Guds «visdom» (eller forsyn)? Hvordan virker dette? Hvordan vet du når noe skjer etter Guds forsyn? Hvilke handlinger fra Guds «forsyn» har ført til prøvelser i ditt liv? Snakk om det dere har lært her. Hvordan kan dere hjelpe andre som lurer på om en hendelse virkelig er etter «Guds forsyn»? 3. Hvis du kjenner noen som er i en smeltedigel akkurat nå, har det da noen betydning hva som førte til det? Altså: Hvordan bør du reagere på denne personen og hans eller hennes lidelse, uansett hva årsaken kan være? 4. En ung kristen mann i Sør-Amerika gikk gjennom en bitter prøvelse. Senere flyttet han til Europa og sa: «Jeg etterlot liket mitt i Sør-Amerika.» Hva vil det si? Hvorfor må vi alle på en måte etterlate liket vårt et sted? Hvilken rolle spiller prøvelser i denne prosessen? 5. Planlegg en utflukt til et sykehus eller et sted hvor dere kan være til hjelp og trøst for dem som er i en smeltedigel.

22

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

9. juli

MIRAKEL UNDER PANDEMIEN Guillermo, Bolivia

B

olivia ble stengt ned under pandemien. Kirkene var lukket, og kirkelige aktiviteter var forbudt. Små grupper samlet seg i hjemmene i El Alto, Bolivias nest største by. Guillermo ba: Hvordan kan folk tilbe under en pandemi? En tanke kom til ham: Hvorfor ikke forlate byen og holde gudstjenester på et øde sted? Sammen med andre medlemmer begynte han å tilbe Gud på en høyde som lå ved foten av et snødekt fjell. Åtte menn kom den første sabbaten. De fortsatte å komme hver sabbat, og stadig flere møtte opp. Etter tre måneder var de 100, deriblant adventister og folk fra andre menigheter. Menn, kvinner og barn trosset kulde, regn og tretthet på den to kilometer lange spaserturen opp på åsen. De stolte på Gud og mediterte, fastet, ba og takket Gud. Møtet på åsen ble en velsignelse. Mange kjempet med arbeidsløshet og sykdom. De forlot åsen med tårer i øynene og tillit til at Gud var i kontroll. De oppmuntret hverandre med Fil 4,19: «Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.» Tretten mennesker overga seg til Gud i dåp under pandemien. I dag har de trofaste fra åsen blitt en gruppe på over 50 medlemmer som møtes hver sabbat i en leid sal. Til tross for pandemien har evangeliet fremgang i El Alto, den nest største byen i Bolivia. Men deler av El Alto har ennå ingen adventistkirke. Offeret 13. sabbat vil bidra til å opprette en kirke i et av disse strøkene. Takk for at du planlegger et storsinnet offer 24. september slik at denne kirken og tre andre kan bli bygget i Bolivia.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq

Bibelstudier juli – september 2022

23


Studium 3

16. juli

Fugleburet

Bakgrunnsstoff

2 Mos 14; 2 Mos 15,22-27; 2 Mos 17,1-7; Ordsp 3; Luk 4,1-13; 1 Pet 1,6-9.

Minnevers

Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser (1 Pet 1,6).

I fullt dagslys, og når den hører musikken i andre stemmer, vil ikke burfuglen synge den sangen som dens eier prøver å lære den. Den lærer litt her og der, men aldri en fullstendig melodi. Men mesteren dekker til buret og setter det der fuglen bare kan lytte til den ene sangen den skal synge. I mørket prøver den om og om igjen å synge sangen, til den er innlært. Så tas fuglen frem, og siden kan den alltid synge den sangen i dagslyset. Slik behandler Gud sine barn. Han har en sang å lære oss, og når vi har lært den i lidelsens skygge, kan vi alltid synge den.» – The Ministry of Healing, side 472. Legg merke til at det er mesteren selv som setter fuglen i mørket. Det er lett å forstå at Satan påfører smerte, men ville Gud selv aktivt være med på å føre oss inn i smeltedigler hvor vi opplever forvirring eller smerte?

Ukeoversikt

Hvilke eksempler kan du tenke på i Bibelen der Gud selv leder mennesker ut i opplevelser han vet vil inkludere lidelse? Hva tror du var de nye sangene han ville de skulle synge?

24

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 3 / 16. juli

Søndag

TIL DET LOVEDE LAND VIA EN BLINDVEI «Da farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og ropte til Herren» (2 Mos 14,10).

Har du noen gang blitt ført i en felle eller til en blindvei? Noen ganger er det hyggelig, som når du kommer inn i et rom der venner roper i kor: «Gratulerer med dagen!» Andre ganger er det et ubehagelig sjokk. Det kan ha vært bøller da du gikk på skolen, eller en kollega som stilte deg i et dårlig lys. Fra israelittene forlot Egypt til de nådde det lovede land, gikk Herren «foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt» (2 Mos 13,21). Hele reisen ble ledet av Gud selv. Men legg merke til hvor han førte dem først: til et sted der havet lå foran dem med fjell på hver side og faraos hær rett bak!

Les 2 Mos 14. Hvorfor førte Gud israelittene til et sted hvor han visste at de ville bli skrekkslagne?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Å følge «søylen» garanterer ikke at vi er glade hele tiden. Det kan også bli en tung opplevelse, for opplæring i rettferdighet fører oss til steder som setter vårt svikefulle hjerte på prøve (Jer 17,9). Da er nøkkelen til å vite når vi følger Gud ikke nødvendigvis et fravær av prøvelser eller smerte, men snarere en åpenhet for Guds veiledning og underkastelse under hans ledelse. Hva lærte israelittene av denne opplevelsen? 2 Mos 14,31 __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvorfor kan det være vanskelig å stole på Gud selv om vi kjenner mange av hans løfter? Fortell om en vanskelig situasjon som du tror Herren førte deg inn i for å lære deg å «tro» på ham og «frykte» ham.

Bibelstudier juli – september 2022

25


Mandag

Studium 3 / 16. juli

BITTERT VANN «På Herrens befaling brøt hele Israels menighet opp fra Sin-ørkenen og dro videre fra sted til sted. De slo leir i Refidim, men der fantes det ikke vann så folket kunne få drikke» (2 Mos 17,1).

Vi får kanskje ikke alt vi ønsker oss av Gud, men kunne vi ikke forvente å få alt vi trenger? Ikke det vi tror vi trenger, men det vi virkelig trenger? Det var én ting israelittene iallfall trengte: vann. Rett etter at Gud førte folket gjennom Rødehavet i skysøylen, fulgte de ham gjennom den varme, vannløse ørkenen i tre dager. Og i ørkenen, der det å finne vann, er så viktig, er det lett å forstå deres fortvilelse. Når skulle de få det vannet de trengte? Så hvor fører Gud dem? Søylen går til Mara, der det endelig er vann. De må ha vært spent. Men da de smakte vannet, spyttet de det ut fordi det var bittert. «Folket klaget til Moses og sa: ‘Hva skal vi drikke?’» (2 Mos 15,24). Noen dager senere gjør Gud det igjen. Men denne gangen stopper søylen der det ikke finnes vann i det hele tatt (2 Mos 17,1).

Les 2 Mos 15,22-27 og 2 Mos 17,1-7. Hva åpenbarte Gud om seg selv i Mara og Refidim? Hva burde de ha lært?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvilket spørsmål stilte israelittene i Refidim? (2 Mos 17,7). Har du noen gang stilt det samme spørsmålet? Hvorfor? Hvordan hadde du det, og hva lærte du etter at du fikk svaret? Hvor mange ganger må vi få spørsmålet besvart før vi slutter å stille det? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

26

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 3 / 16. juli

Tirsdag

DEN STORE KONFLIKTEN I ØRKENEN «Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken i førti dager, og han ble fristet av djevelen» (Luk 4,1.2).

Les Luk 4,1-13. Hva kan teksten lære deg om å overvinne fristelser og ikke gi etter for synd?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Fristelser kan være så store fordi de appellerer til ting vi ønsker, og de ser alltid ut til å inntreffe når vi er svakest. Luk 4 er begynnelsen på historien om da Jesu ble fristet av Satan, og den reiser vanskelige spørsmål. Ved første øyekast ser det ut til at Den hellige ånd leder Jesus ut i fristelse. Men Gud frister oss aldri (Jak 1,13). Han leder oss til digeler for å teste oss. Det som er slående i Luk 4, er at Den hellige ånd kan lede oss til tider med prøvelser som gjør at vi blir utsatt for Satans sterke fristelser. Når vi føler disse fristelsene så sterkt, kan vi misforstå og tro at vi ikke har fulgt Gud riktig. Men det stemmer ikke alltid. «Når vi kommer i prøvende situasjoner, tviler vi på at Guds Ånd har ledet oss. Men det var Ånden som førte Jesus ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Når Gud fører oss inn i prøvelse, har han en hensikt med det. Han ønsker at det skal være til gagn for oss. Jesus benyttet aldri Guds løfter som grunn til frivillig å utsette seg for fristelse. Han gav heller ikke opp i fortvilelse når fristelsen kom over ham. Det bør heller ikke vi gjøre.» – Alfa og Omega, bind 4, side 101. Noen ganger når vi er i digelen, blir vi brent uten å bli renset. Derfor er det en trøst å vite at når vi gir etter under fristelse, kan vi ha håp fordi Jesus sto fast. Siden han bar vår synd og betalte straffen for at vi ikke holdt ut i fristelsen, og fordi han gjennomgikk en smeltedigel som var verre enn vi noen gang vil møte, blir vi ikke forkastet eller forlatt av Gud. Det er håp, selv for den største av alle syndere (1 Tim 1,15). Hvilke fristelser står du overfor? Be Gud vise deg hvordan du kan følge Jesu eksempel. Husk at du aldri behøver å falle for fristelsen! Husk også at hvis du bukker under, har du en frelser. ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

27


Onsdag

Studium 3 / 16. juli

EN VARIG ARV Les 1 Pet 1,6.7. Hva sier Peter her? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peter skriver til folk som slet med vanskeligheter og ofte følte seg alene. Han skrev til «de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia» (1 Pet 1,1). I dag er dette det vestlige Tyrkia. Noen vers senere skriver Peter at han vet at de «har det tungt i mange slags prøvelser» (1 Pet 1,6). Hva mener Peter med å si at de er «fremmede» og «spredt»? Hvordan kan det gjøre prøvelsene verre? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den gang var det å være kristen noe nytt. De troende var få i tallet, og flere steder hvor de var klart i mindretall, ble de ofte i beste fall misforstått, i verste fall forfulgt. Men Peter forsikrer dem om at prøvelsene ikke er tilfeldige eller kaotiske (1 Pet 1,6.7). Sann tro er målet for dem som holder ut i «mange slags prøvelser».

Les 1 Pet 1,6-9. Hvilken forsikring vil Peter gi dem midt i prøvelsene? Og hva betyr dette håpet for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Uansett prøvelser, hva er det i forhold til evigheten som venter de troende når Kristus kommer tilbake? Peters ord til dem er Guds ord til oss, uansett hva vi står overfor. Samme hvor store prøvelsene våre er, må vi ikke miste endemålet av syne, evig liv i en ny himmel og ny jord, uten smerte, lidelse eller død. Med et slikt løfte som er garantert med Jesu død, er det viktig at vi bevarer troen og ber Herren rense oss for alt som vil hindre vår tro.

28

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 3 / 16. juli

Torsdag

ILDPRØVER Det var en ung mann som vi vil kalle Alex. Han hadde hatt en vanskelig ungdom: narkotika, vold, også en tid i fengsel. Men så lærte Alex om Gud og overga seg til Jesus. Han hadde fortsatt problemer og kamper, og ting fra fortiden plaget ham, men han var et nytt menneske i Jesus. Han elsket Gud og prøvde å vise denne kjærligheten ved å holde budene (1 Joh 5,1.2). På et tidspunkt følte Alex at han burde bli pastor. Alt tydet på det. Han svarte på Guds kall, ingen tvil om det. På college gikk det bra i førstningen. Så gikk det ene etter det andre galt, og livet begynte å gå på tverke. Pengene var i ferd med å ta slutt, en nær venn kom med falske anklager som skadet hans rykte. Dessuten ble han ofte syk. Ingen visste hva det var, men det forstyrret studiene hans så han var redd for at han måtte slutte på skolen. På toppen av det hele var han fristet av narkotika, som var lett tilgjengelig lokalt. Han falt for fristelsen. Alex kunne ikke forstå hvorfor alt dette skjedde når Gud hadde ført ham til denne skolen. Tok han feil i det? Hvis ja, var hele opplevelsen hans med Gud en eneste stor feil? Han begynte å tvile på selv det mest grunnleggende i sin tro. Tenk deg at Alex kommer til deg og ber om råd. Hva ville du ha sagt? Hvilke erfaringer har du hatt som kan hjelpe ham? Hvilke bibelvers ville du benyttet? Hvor nyttige kan disse versene være i en slik situasjon? Ordsp 3; Jer 29,13; Rom 8,28; 2 Kor 12,9; Hebr 13,5. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nesten alle som følger Herren, har hatt kriser og blitt fristet til å tvile på hans ledelse. Da er det viktig å holde fast på løftene, minnes hvordan Gud har ledet deg før og be om tro og utholdenhet. Herren svikter ikke. Spørsmålet for oss er: Hvordan kan vi unngå falle for fristelsen til å forlate ham? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

29


Fredag

Studium 3 / 16. juli

TIL ETTERTANKE Les «Exodus» side 260–269 og «Fra Rødehavet til Sinai» side 270–281 i Alfa og Omega, bind 1. «I fristelsens ødemark» i Alfa og Omega, bind 4, side 88–97. «Men i gammel tid førte Herren sitt folk til Refidim, og han kan velge å lede oss dit også for å prøve vår troskap. Han fører oss ikke alltid til behagelige steder. Da ville vi bli selvgode og glemme at han er vår hjelper. Han ønsker å manifestere seg for oss og vise oss alt vi har til rådighet, og han tillater at prøvelser og skuffelser kommer i vår vei så vi kan se vår hjelpeløshet og lære å be ham om hjelp. Han kan få kjølende bekker til å strømme fra harde berget. Ikke før vi står ansikt til ansikt med Gud og ser slik vi blir sett og kjenner som vi er kjent, vil vi vite hvor mange byrder han har båret for oss og hvor mange byrder han gladelig ville ha båret hvis vi hadde gitt dem til ham i barnlig tro.» – «Rephidim» i Advent Review and Sabbath Herald, 7. april 1903.

Spørsmål til drøftelse

1. Vi snakker ofte om fristelse som om den gjelder enkeltpersonen, og det er riktig. Men finnes det noen fristelser vi har felles, ting vi kanskje må vokte oss mot som gruppe? Hva kan det være? 2. Spør om noen vil fortelle om noen av de «ubehagelige stedene» de har blitt ført til. Hvorfor var de ubehagelige? Hvis de måtte ha disse opplevelsene på nytt i dag, ville de ha sett annerledes på dem? 3. Vi forstår alle prinsippet med at Gud lar oss bli renset og foredlet ved prøvelser. Men hvordan forstår vi det når prøvelsen ikke ser ut til å ha noen verdi – for eksempel når noen blir drept i en bilulykke? Tenk gjennom mulige svar sammen. 4. Be for hverandre slik at hver enkelt kan få kraft til å tåle prøvelser og være trofast. 5. Kjenner dere noen som kom bort fra veien etter å ha vært utsatt for prøvelser? Hva kan dere i så fall gjøre for å hjelpe denne personen tilbake?

30

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

16. juli

EN SANG I MITT HJERTE Gabriela, Bolivia

G

abriela vokste opp i adventistmenigheten i La Paz i Bolivia. Hun var glad i Jesus og ble døpt ni år gammel. Men etter som årene gikk, ble hun fenget av verdslig musikk. Hun likte å synge og ble med i en gruppe. Hun ville bli berømt, og 19 år gammel var hun sikker på at sangen var livet for henne. Mens hun studerte psykologi, sang hun i flere grupper. Men iblant lurte hun på om hun gjorde en feil, som en gang hun var i en fryktelig trafikkulykke der bare hun ble skadet. Etter at hun var ferdig med studiene, startet hun en ny musikkgruppe sammen med noen venner, og de fikk stor suksess. Hun elsket å feste og bruke penger på luksusgjenstander, men når hun ikke sang eller shoppet, følte hun seg tom innvendig. Livet hadde egentlig ingen mening. Gabriela hadde ikke helt sluttet å gå i Adventistkirken. En sabbat mens hun hørte på sangen i kirken, fikk hun lyst til å synge for Gud. «Mor ville bli så stolt av datteren sin hvis hun sang i kirken,» tenkte hun. Snart gikk hun fast i kirken. Hun skjønte at hun ønsket å slutte med verdslig musikk, men slet med ønsket om å bli berømt. Hun ba Gud om hjelp. Så ble alt stengt ned av pandemien. Gabriela kunne ikke opptre lenger. Det var faktisk en stor lettelse. Nå ble det lettere å bryte med den tomme, meningsløse delen av livet. Hun fikk bibelstudier og ble døpt på ny. Det var som om Gud ga henne en ny sjanse til å leve for ham. Ved dåpen ba hun: «Jeg gir deg mitt liv, mine evner og gaver.» Etter dåpen sang hun til Guds ære på Zoom. Hun begynte også å holde seminarer i psykologi og bibelstudier. Fire mennesker har blitt døpt under pandemien som resultat av hennes innsats. Til unge som kan bli fristet til å vike av fra stien som fører til Kristus, sier Gabriela: «Kast ikke bort tiden i verden. Alle har gaver og talenter. Du skal bare finne dem og bruke dem til Guds ære.» En del av offeret 13. sabbat går til en ny kirke i Gabrielas hjemby La Paz i Bolivia. Takk for at du planlegger et godt offer 24. september.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq

Bibelstudier juli – september 2022

31


Studium 4

23. juli

Gullsmedens ansikt

Bakgrunnsstoff

Matt 5,16; 1 Kor 4,9; Ef 3,10; Job 23,1-10; Matt 25,1-12; Dan 12,1-10; Ef 4,11-16.

Minnevers

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd (2 Kor 3,18).

Amy Carmichael tok med en gruppe barn til en gammeldags gullsmed i India. Blant de glødende kullbitene lå en buet takstein. Oppå den lå en blanding av salt, tamarindfrukt og mursteinstøv. Inne i denne blandingen var det gull. Etter som ilden fortærte blandingen, ble gullet renere. Gullsmeden tok gullet ut med en tang, og hvis det ikke var rent nok, la han det i ilden med en ny blanding. Men hver gang gullet ble lagt inn, ble temperaturen økt. Gruppen spurte: «Hvordan vet du når gullet er renset?» Han svarte: «Når jeg kan se ansiktet mitt i det.» – Amy Carmichael, Learning of God (Fort Washington, PA, 1989), side 50. Gud søker å rense oss, foredle oss som gull, forvandle oss til sitt bilde. Det er et forbløffende mål, og det er enda mer forbløffende at en kristen karakter bare utvikles i oss når vi er i livets smeltedigler.

Ukeoversikt

Hvilken rolle har lidelsen i renselsesprosessen? Hvordan skal dette forstås i lys av den store konflikten?

32

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 4 / 23. juli

Søndag

«I SITT BILDE» «Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken» (Rom 8,29).

I begynnelsen skapte Gud oss i sitt bilde (1 Mos 1,27), men dette bildet har blitt forvrengt av synd. Hvor ser vi denne forringelsen av Guds bilde i mennesket? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er opplagt: alle er blitt fordervet av synd (Rom 3,10-19). Likevel ønsker Gud å føre oss tilbake til det vi burde ha vært fra først av. Det er her verset vårt i dag passer inn. Det åpenbarer Guds plan om at de som underkaster seg Den hellige ånd, kan bli «formet etter [hans] Sønns bilde» (Rom 8,29). Men det er også en annen dimensjon. «Guds eget bilde skal gjenskapes i mennesker. Guds ære og Kristi ære er knyttet til fullkommengjøringen av hans folks karakter.» – Alfa og Omega, bind 5, side 223-224. Hvordan forstår du sitatet ovenfor? Se også Job 1; Matt 5,16; 1 Kor 4,9; Ef 3,10. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som kristne må vi ikke glemme at vi står midt i et kosmisk drama. Den store konflikten mellom Kristus og Satan utspiller seg rundt oss. Kampen tar mange former. Og selv om mye er skjult, kan vi forstå at vi som Kristi følgesvenner har en rolle å spille i dette dramaet og kan ære Kristus med vårt liv. Tenk deg at du er på et stort stadion. På den ene siden sitter himmelske vesener som er lojale mot Gud, på den andre siden er vesener som har falt sammen med Lucifer. Hvilken side ville ha mest å juble for hvis livet ditt det siste døgnet ble spilt på denne banen? Hva kan svaret si deg om deg selv?

Bibelstudier juli – september 2022

33


Mandag

Studium 4 / 23. juli

TRO I DEN RENSENDE ILDEN Én ting er å stå i en kamp, det er noe annet å ikke engang se kreftene i denne kampen. På en måte er det dette vi har med å gjøre. Vi vet at kreftene er der, vi kan føle dem i vårt liv, og likevel må vi stole på «den usynlige» (Hebr 11,27).

Les Job 23,1-10. Hva er kjernen i Jobs kamp? Hva ser han ikke? Hva godtar han i tro, til tross for alle prøvelsene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Midt i prøvelsene stolte Job på Gud. Job var fast bestemt på å holde ut. Og en av de tingene som gjorde at han holdt ut, var gull. Ikke en gullmedalje, nei, han så inn i fremtiden og skjønte at hvis han holdt fast ved Gud, ville han komme ut som gull. Vi vet ikke hvor mye Job visste om det som foregikk i kulissene. Mye var nok skjult for ham, men han holdt ut smeltedigelen. Frykter du ilden? Er du urolig for varmen som omstendighetene skaper? Kanskje er Guds brennende hete like uforståelig for deg som for Job. Kanskje er det vanskelig å tilpasse seg en ny jobb eller et nytt hjem. Det kan være dårlig behandling på jobben eller hjemme. Det kan være sykdom eller økonomisk tap. Det er vanskelig å forstå, men Gud kan bruke prøvelsene til å rense deg og få frem sitt bilde i din karakter. Det virker som det å bli testet som gull, var motiverende for Job i situasjonen, noe som hjelper ham å komme gjennom vanskelighetene. Bare det at han midt i lidelsene skjønte at det var en renselsesprosess, sier mye om ham. Han visste at prøvelsene ville rense ham selv om det var mye han ikke forsto. Hvordan foredler og renser prøvelser oss? Hva annet enn lidelser kan foredle oss? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

34

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 4 / 23. juli

Tirsdag

JESU SISTE ORD Jesus var i Jerusalem og skulle dø. Ifølge Matteusevangeliet går Jesu siste undervisningstime før påsken med til å fortelle disiplene lignelser, om de ti brudepikene og sauene og geitene. Historiene har å gjøre med måten vi bør leve på mens vi venter på Jesu komme. Derfor har de aldri vært mer relevante enn nå. I lignelsen om de ti brudepikene (Matt 25,1-12) mener mange at oljen er et symbol på Den hellige ånd. Ellen G. White er enig, men sier også at oljen er et symbol på karakteren, og at det er noe ingen kan gi oss.

Les lignelsen. Hvordan endrer historien natur alt etter om du ser olje som et sym-

bol på Den hellige ånd eller for det å ha karakter? Hva betyr det for deg hvis oljen er Den hellige ånd, eller en kristen karakter? Den hellige ånd: Karakter:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Les lignelsen om sauene og geitene i Matt 25,31-46. Hvilke kriterier brukes for å skille sauer og geiter?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til at kongen skiller sauene og geitene ut fra deres gjerninger, deres karakter. Selv om Jesus ikke lærer frelse ved gjerninger i lignelsen, kan vi se hvor viktig karakterutvikling er i frelsesplanen og at de som Kristus har frelst, vil gjenspeile denne frelsen i sitt liv. Noen har sagt at «karakter er det en person er i mørket.» Hva slags menneske er du når ingen ser deg? Hva sier svaret deg om endringer du må foreta? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

35


Onsdag

Studium 4 / 23. juli

«DE KLOKE» I går så vi på karakterens betydning for dem som venter på Jesu komme. I dag skal vi se mer på karakterens betydning for dem som lever ved Jesu annet komme.

Les Dan 12,1-10. Hva er sammenhengen? Hvilken tid i jordens historie er det tale

om? Hva kan vi si om Guds folks karakter i denne tiden ut fra disse versene? Hvilke egenskaper har de, i motsetning til de ugudelige? Se også Åp 22,11. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Daniel får vite at rett før Jesu komme vil det være en trengselstid som aldri før. I Dan 12,3.10 får vi en skildring av de kloke og de urettferdige i denne tiden. Legg merke til at de urettferdige «skal gjøre urett» (Dan 12,10) i motsetning til de kloke, som skinner sterkt (vers 3), kanskje fordi de er blitt «renset, lutret og vasket rene» (Dan 12,10) ) i denne «trengselstid som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppsto og helt til den tiden» (Dan 12,1). De ugudelige forstår ikke, men de rettferdige er «kloke» og forstår. Forstå hva? Matematikk, naturfag, høyere bibelkritikk? Ordspråkene sier at «å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap» (Ordsp 1,7). Kanskje er de «kloke» kloke fordi de forstår de siste hendelsene, trengselstiden, mens den utspiller seg. De blir ikke overrasket. Fra sitt studium av Ordet vet de at den kommer. Og de vet nok til at de lar trengselstiden rense og foredle seg. Men de urettferdige blir bare mer gjenstridige i sitt opprør, og fortsetter i sin ondskap. Det avgjørende er at vi får skildret et folk som har vært gjennom en foredlingsog renselsesprosess. Vi har lest disse versene i lys av den aller siste tid. Men hvilke prinsipper ser vi her som kan gi oss en bedre forståelse av hva renselses- og foredlingsprosessen dreier seg om, også i dag? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

36

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 4 / 23. juli

Torsdag

KARAKTER OG FELLESSKAP En sang lyder: «Jeg er en stein, jeg er en øy.» Har du noen gang følt det slik – å ville stå alene? Du kan ha hørt folk si: «Vel, min vandring med Gud er en privatsak. Det er ikke noe jeg vil snakke om.»

Les Ef 4,11-16. Hva er poenget i teksten? Hva er fellesskapets rolle? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når Paulus skriver til efeserne, skildrer han menigheten som en kropp. Jesus er hodet, og hans folk utgjør resten. Hvis du leser Ef 4,13, ser du hensikten med å leve i et slikt fellesskap? Det er å oppleve «hele Kristi fylde». Og til det trenger vi hverandre! Det er mulig å være kristen helt alene. Mange mennesker som har blitt latterliggjort eller forfulgt, har måttet stå alene. Det er et sterkt vitnesbyrd om Guds kraft at menn og kvinner ikke bukker under for presset de utsettes for. Men likevel understreker Paulus en stor sannhet: vi opplever og åpenbarer Kristi fylde når vi arbeider sammen i fellesskap med hverandre.

Les Ef 4,11-16. Hva må skje før Kristi fylde kan bli åpenbart i vårt fellesskap? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan er det vitnesbyrdet et fellesskap som åpenbarer Kristi fylde annerledes enn det den enkelte kan åpenbare av Kristi fylde? Hva har dette å si for den store konflikten? Se Ef 3,10. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er lett å være hyggelig når du er alene eller blant fremmede, men det er mye vanskeligere å være hyggelig mot folk du enten kjenner godt eller ikke liker. Når vi likevel viser disse menneskene godhet og vennlighet, er det et uimotståelig vitnesbyrd om sannheten om Gud.

Bibelstudier juli – september 2022

37


Fredag

Studium 4 / 23. juli

TIL ETTERTANKE Les «God Promises Us a New Heart of Flesh,» side 100 i Sons and Daughters of God; «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» i Ord som lever (2006), side 297–307; «Tider med trengsel» i Alfa og Omega, bind 8, side 117–134 «Den viktigste oppgaven vi mennesker noen gang er blitt betrodd er å utvikle vår karakter, og dette har aldri vært viktigere enn nå. Ingen tidligere generasjon har vært kalt til å møte så store problemer. Aldri har unge menn og kvinner stått overfor større farer.» – Utdanning for livet, side 120. «Lignelsen beskriver hvordan de tåpelige brudepikene tigger om olje uten å få det de ber om. Dette symboliserer dem som ikke har forberedt seg ved å utvikle en karakter som kan utholde en krisetid. Det er som om de gikk til naboene og sa: Gi meg karakteren din, ellers går jeg fortapt. De som var kloke, kunne ikke gi oljen til de de tåpelige brudepikenes flakkende lamper. Karakteren kan ikke overføres til andre. Den skal ikke kjøpes eller selges, den må anskaffes. Herren har gitt hver enkelt en mulighet til å få en rettferdig karakter gjennom prøvelsens tider, men han har ikke gitt noen måte som et menneske kan gi en annen den karakteren som han har utviklet i tunge tider, ved å lære av den store Mester slik at han kan vise tålmodighet under prøvelser og utøve tro slik at han kan overvinne umulige utfordringer.» – The Youth’s Instructor, 16. januar 1896.

Spørsmål til drøftelse

1. Hva betyr «karakterutvikling»? Hvordan kan du utvikle karakteren? I hvilken grad kan man se at karakterdannelse er en prioritet i ditt liv og ditt menighetsfellesskap? 2. Torsdagens studium tok opp fellesskapets betydning i den kristnes liv. Hvor godt fungerer din lokale menighet som Kristi legeme? Hvor godt representerer dere Herren som et fellesskap? Snakk sammen om hva dere kan gjøre for å forbedre dere. 3. Snakk om hvorfor karakterdannelse er viktig selv om vi blir frelst ene og alene ved troen på Jesus. Hvis hans rettferdighet og hans fullkomne karakter er det som frelser oss, hvorfor trenger vi da å utvikle karakteren? 4. Helen Keller, som var døv og blind fra barnsben av, skrev: «Karakteren kan ikke utvikles i ro og mak. Bare gjennom prøvelser og lidelser kan sjelen styrkes, synet bli skarpere, ambisjoner få næring og suksess oppnås.» – Leadership, bind 17, nr. 4. Er du enig? Samtal om sammenhengen mellom karakter, lidelse og den store konflikten.

38

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

23. juli

GUD HAR KONTROLL Kurt, Bolivia

C

arol kom til sin venn Kurt med et stort problem. Noen forsøkte å stjele huset hennes i Trinidad i Bolivia, og hun ba om Kurts hjelp. Carol og mannen hennes hadde eid hus og klinikk i Trinidad i Bolivia, men flyttet til Brasil, der hun ville videreutdanne seg som anestesiolog. Da de reiste, overlot de huset og jordstykket sitt rett utenfor sentrum av byen til en venn. Vennen flyttet inn og var interessert i å kjøpe, så Carol lånte ham penger til kjøpet. Men da Carol kom tilbake på besøk flere år senere, viste det seg at vennen hadde gått rettens vei for å få huset og jorden gratis fordi han hadde bodd der så lenge. Carol anla en sak som trakk ut i år etter år. I det femte året var hun ferdig med etterutdanningen og fikk en god jobb i Brasil. De hadde også kjøpt hus i Brasil og slått seg ned der, og de hadde ikke råd til å følge opp saken i Bolivia, så Carol gikk til sin gamle venn Kurt. «Jeg vil gi eiendommen til kirken din,» sa hun. En gang hadde hun tenkt å starte en klinikk der, men nå ville hun at Adventistkirken skulle bygge der i stedet. «Jeg vil det skal bli en klinikk for sjelen,» sa hun. Kurt snakket med kirkens ledelse, og de gikk med på å ta imot gaven for å utbre evangeliet. Men rettssakene fortsatte i fem år til og endte i høyesterett, der Adventistkirken fikk medhold. Menigheten la planer for kirkebygg og livsstilssenter. En del av offeret 13. sabbat vil bidra til å bygge kirke og livsstilssenter i Trinidad. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer 24. september slik at det kan bli bygget en klinikk på tomten. «Atter en gang har Gud vist at han velger tid og sted på sin egen måte,» sier Kurt. «Gud har kontroll. Måtte hans vilje alltid bli gjort på jorden som den blir det i himmelen.»

Bildet viser Kurt og hans venner. Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

39


Studium 5

30. juli

Ekstrem hete

Bakgrunnsstoff

1 Mos 22; Hos 2,1-12; Job 1,6-2,10; 2 Kor 11,23-29; Jes 43,1-7.

Minnevers

Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil (Jes 53,10).

Da forfatteren C. S. Lewis lå for døden, skrev han: «Ikke det at jeg står i fare (tror jeg) for å miste min tro på Gud. Den virkelige faren er å skulle komme til å tro slike forferdelige ting om ham. Den konklusjonen jeg gruer for, er ikke: ‘Altså finnes det likevel ikke noen Gud’, men ‘Det er altså slik Gud er.’» – A Grief Observed (New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1961), side 6-7. Når det blir riktig vondt, sier noen av oss Gud farvel. For andre, som Lewis, er fristelsen at det endrer vårt syn på Gud slik at vi tenker alt mulig dårlig om ham. Spørsmålet er, hvor ille kan det bli? Hvor mye hete er Gud villig til å utsette sitt folk for, slik at han kan oppnå sin hensikt med å forme oss etter «sin Sønns bilde»? (Rom 8,29).

Ukeoversikt

Hvorfor tror du at Gud tar sjansen på å bli misforstått av dem han ønsker skal kjenne ham og elske ham? Hvor mye tror du Gud er villig til å bli misforstått for å forme deg etter «sin Sønns bilde»?

40

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 5 / 30. juli

Søndag

ABRAHAM I SMELTEDIGELEN Les 1 Mos 22. Helt ut av det blå og uten noen forklaring kaller Gud plutselig Abraham til å ofre sitt barn som brennoffer. Kan du forestille deg hva Abraham må ha følt? Det var helt opprørende av en hellig Gud å be deg ofre din sønn. Abraham må ha ment at dette kunne godtas, men hva med Guds løfter om en arving? Uten sønnen ville løftet være borte. Hvorfor ba Gud Abraham om dette offeret? Hva var poenget hvis Gud vet alt? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds befaling og tidspunktet han valgte, var ikke tilfeldig. Det skulle utløse maksimum smerte, «for Abraham hadde Gud spart den siste og største prøven inntil alderen tynget ham og han lengtet etter hvile fra bekymring og strev.» – Alfa og Omega, bind 1, side 128. Var dette en gal Guds prøvelse? Slett ikke, for «den sjele­ kval han gjennomlevde i de dagene den forferdelige prøven varte, ble tillatt for at han av egen erfaring skulle forstå noe av storheten i det offer den evige Gud brakte for å kjøpe mennesket fri.» – Alfa og Omega, bind 1, side 142-143. Det var bare en test; det var ikke Guds hensikt at Abraham skulle drepe sønnen sin. Dette belyser noe viktig om den måten Gud noen ganger arbeider på. Han kan be oss om å gjøre noe han ikke vil vi skal fullføre. Han kan be oss om å dra til et sted han ikke har villet at vi skal komme til. Det som er viktig for Gud, er ikke nødvendigvis målet, men det vi lærer idet prosessen forvandler oss. Jesus kan ha tenkt på Abrahams opplevelse da han sa: «Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg» (Joh 8,56). Abraham kunne ha gått glipp av denne innsikten og avvist befalingen som noe som kom fra Satan. Nøkkelen til at Abraham overlevde og lærte gjennom hele prosessen var at han kjente Guds stemme. Hvordan kjenner du Guds stemme? Hvordan vet du når Gud snakker til deg? Hvordan kommuniserer han sin vilje til deg? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

41


Mandag

Studium 5 / 30. juli

ISRAEL PÅ VILLSPOR Historien om Hosea har noen viktige lekser til oss. Hans situasjon var spesiell. Hans kone Gomer stikker av og får barn med andre menn. Enda hun er utro, kaller Gud Hosea til å ta henne tilbake og vise henne sin fulle kjærlighet igjen. Dette er ment som en lignelse om Gud og Israel. Israelittene hadde forlatt Gud og drevet åndelig hor med andre guder, men Gud elsket dem likevel og ville vise dem sin kjærlighet. Men legg merke til hans metoder!

Les Hos 2,1-12. Hvilke metoder sier Gud han vil bruke for å dra Israel tilbake til seg selv? Hvordan vil det ha føltes?

Hos 2,2.3 _____________________________________________________________________________________________________ Hos 2,5-7 _____________________________________________________________________________________________________ Hos 2,8.9 _____________________________________________________________________________________________________ Hos 2,10 ______________________________________________________________________________________________________

Historien tar opp to spørsmål om måten vi opplever Gud på når han fører oss til omvendelse. For det første risikerer vi at vi ikke ser at Gud gjør noe. Da Israel hadde tunge opplevelser, kan det ha vært vanskelig å skjønne at Gud arbeidet for deres frelse. Når vår vei er stengt av skarpe torner eller vi er murt inne så vi ikke vet hvor vi skal gå, er dette Guds vilje? Når det vi trenger til livets opphold, blir borte og vi står i forlegenhet, kan vår Far ha noe med det å gjøre? (se Hos 2,6.9.10). Sannheten er at uansett hva vi føler, forsøker Gud alltid å føre oss til omvendelse fordi han elsker oss så høyt. Dessuten risikerer vi å misforstå Gud når han handler. Vi erkjenner kanskje at Gud er i det, men vi liker ikke det han gjør. Når vi føler oss såret og flaue, er det lett å si at Gud er grusom som ikke griper inn og viser at han bryr seg. Men Gud forsøker alltid å fornye oss gjennom sin kjærlighetspakt. Les Hos 2,14-23. Hva sier dette avsnittet om Gud? Be Den hellige ånd vise deg om du har flyktet fra Gud på noe område av ditt liv. Hvis du kommer til at du har gjort det, hvorfor da vente med å gå gjennom digelen? Hva hindrer deg i å overgi alt til Gud nå?

42

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 5 / 30. juli

Tirsdag

Å OVERLEVE GJENNOM TILBEDELSE Les Job 1,6–2,10. Hva skyldtes Jobs lidelse? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dette er forbløffende. Englene kommer til møte med Gud, og Satan kommer også. Gud spør Satan hvor han har vært, og Satan svarer at han har «streifet omkring på jorden» (Job 1,7). Da sier Gud: «Så la du vel merke til min tjener Job?» (Job 1,8). Spørsmålet i seg selv er ikke så spesielt; det spesielle er hvem som stiller det. Det er ikke Satan som velger ut Job som et emne for granskning; det er Gud. Han vet nøyaktig hva som kommer til å skje og gjør Satan oppmerksom på Job. Nede på jorden har Job ingen anelse om hvor varm digelen hans er i ferd med å bli. Og selv om det er Satan og ikke Gud som forårsaker Jobs lidelse, er det også klart at det er Gud som lar Satan få ødelegge Jobs eiendom, barn og hans helse. Hvis Gud gir tillatelse til at Job skal lide, hvilken forskjell gjør det om det er Gud eller Satan som påfører ham lidelsen? Hvordan kan Gud være rettferdig og hellig når han aktivt lar Satan påføre Job slik smerte? Er dette et spesielt tilfelle, eller er det typisk for den måten Gud fortsatt behandler oss på? Hvordan reagerer Job på prøvelsene i Job 1,20.21? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan reagere på slike lidelser på to måter. Vi kan bli bitre og sinte, vende ryggen til en Gud vi tror er grusom eller ikke eksisterer, eller vi kan klynge oss tettere til ham. Job takler katastrofen ved å bli i Guds nærhet og tilbe ham. I Job 1,20.21 ser vi tre sider ved tilbedelsen som kan hjelpe når fortvilelsen rammer. For det første aksepterer Job sin hjelpeløshet og erkjenner at han ikke kan forlange noe: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake» (Job 1,21). For det andre innser Job at Gud likevel har full kontroll: «Herren ga, Herren tok» (Job 1,21). For det tredje stadfester Job sin tro på Guds rettferdighet: «Velsignet være Herrens navn!» (Job 1,21). Opplever du en prøvelse? Følg de trinnene som Job benyttet. Hvordan kan de hjelpe deg også?

Bibelstudier juli – september 2022

43


Onsdag

Studium 5 / 30. juli

Å OVERLEVE GJENNOM HÅP «Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde» (2 Kor 1,8.9).

Som Guds utvalgte apostel hadde Paulus måttet tåle mer enn folk flest. Likevel knuste det ham ikke. Nei, han lovpriste Gud bare mer. Les hans liste over vanskeligheter i 2 Kor 11,23-29. Les deretter 2 Kor 1,3-11. I 2 Kor 1,4 sier Paulus at grunnen til at vi har fått Guds trøst, er at «vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud». I hvilken grad kan lidelse være et kall til tjeneste? Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på denne muligheten? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud ønsker å bruke oss til å tjene mennesker som har det vondt. Derfor kan han først tillate at vi opplever samme slags smerte. Da kan vi oppmuntre dem, ikke med teori, men fordi vi har opplevd Guds medfølelse og trøst. Dette er et prinsipp fra Jesu liv (se Hebr 4,15). Paulus beskriver ikke strabasene for at vi skal synes synd på ham. Han vil vi skal vite at selv når vi er langt nede, kan Far likevel gripe inn med medfølelse og trøst. Det kan stå om livet, vi kan til og med bli drept, men frykt ikke, Gud lærer oss å stole på ham. Vi kan stole på ham, for vår Gud «oppreiser de døde» (2 Kor 1,9). Med blikket fast festet på forkynnelsen av evangeliet vet Paulus at Gud også vil redde ham i fremtiden. Han står klippefast av tre grunner som han nevner i 2 Kor 1,10.11. Først: Guds merittliste: «Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen» (2 Kor 1,10). For det andre: Paulus har besluttet å sette sin lit til Gud: «Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny» (2 Kor 1,10). For det tredje: de troendes forbønn: «Også dere må hjelpe til ved å be for oss» (2 Kor 1,11). Hva kan Paulus lære deg så du ikke henfaller til selvmedlidenhet i dine kamper? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

44

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 5 / 30. juli

Torsdag

EKSTREM HETE Hittil har vi sett på mange eksempler på digler som Gud bruker for å gjøre oss renere og mer lik Kristus. Men noen mennesker ser nok disse eksemplene og konkluderer at Gud er hard og krevende. Noen sier kanskje: «Vi vet at Gud vil oss noe godt, men disse eksemplene viser ikke mye omsorg og kjærlighet. Gud minner mer om en bølle. Hans hensikter gir oss store problemer, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til.» Det er sant at vi bare forstår litt av hvorfor ting skjer her i vår syndige verden. I himmelen vil vi forstå mye mer (1 Kor 4,5; 1 Kor 13,12), men her må vi leve med troen på at Gud er til stede og bryr seg om oss, selv om det ikke alltid føles videre godt. Jesaja beskriver denne spenningen. Les Jes 43,1-7. Guds folk skal gå gjennom vann og ild. Dette er bilder på store farer, men kanskje antyder de kryssingen av Rødehavet og Jordan. Begge var fæle opplevelser, men de var likevel veien til et nytt liv. Man skulle tro at Gud ville si at han ville beskytte sitt folk mot disse farene, at han vil føre dem på en enklere vei. Men som hyrden i Sal 23 sier han heller at Guds folk ikke behøver å bli overveldet når vanskelige tider kommer, for han er med dem. Se tilbake på Jes 43,1-7. Skriv ned de måtene Gud forsikrer sitt folk om trøst i tider med vann og ild. Hvilket bilde av Gud tegner seg? Hvilke løfter kan du gjøre krav på? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan oppsummere det vi har lært om Guds smeltedigler på tre måter. For det første skal ikke Guds ekstreme hete ødelegge oss, men vår synd. For det andre skal ikke Guds ekstreme hete gjøre oss ulykkelige, men rene, slik vi ble skapt til å være. For det tredje er Guds omsorg for oss gjennom alle ting konstant og varm – han vil ikke etterlate oss alene, uansett hva som skjer. Hva lærer disse versene deg om Guds sinn og hans handlinger? Sal 103,13.14; Matt 28,20; 1 Kor 10,13; 1 Pet 1,7. Hvordan har du opplevd virkeligheten i disse versene i ditt liv? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

45


Fredag

Studium 5 / 30. juli

TIL ETTERTANKE Les «Lydighet – et tegn på tro» i Alfa og Omega, bind 1, side 126–137; «Praise Ye the Lord,» side 315–319 i Testimonies for the Church, vol. 5 «Gud har alltid prøvd sine barn i trengselens smelteovn. Det er i ovnens hete at slagget blir skilt fra det ekte gull i den kristnes karakter. Jesus overvåker prøven. Han vet hva som trengs for å rense det dyrebare metallet så det kan gjenspeile glansen av hans kjærlighet. Det er gjennom harde prøver Gud oppdrar sine tjenere. Han ser at noen har bestemte evner som kan brukes til fremme av hans verk. Slike personer setter han på prøve. I sitt forsyn fører han dem inn i situasjoner som setter karakteren på prøve ... Han viser dem hvilke svakheter de har, og lærer dem å sette sin lit til ham. ... Slik oppnår han sin hensikt. De blir undervist, opplært og oppdratt, og blir beredt til å oppfylle den store hensikt som de er utrustet til.» – Alfa og Omega, bind 1, side 110-111. «Hvis vi i Guds forsyn er kalt til å tåle prøvelser, så la oss ta imot korset, drikke det bitre begeret og huske at det er en Fars hånd som holder det mot våre lepper. La oss stole på ham, ikke bare i dagslyset, men også i mørket. Kan vi ikke tro at han vil gi oss alt som er til vårt beste? ... Hvordan kan vi nekte å løfte hjerte og røst i takknemlig lovprisning også i prøvelsens natt når vi husker den kjærligheten vi blir vist på Golgata kors?» – Testimonies for the Church, bind 5, side 316.

Spørsmål til drøftelse

1. La noen fortelle om sin trosprøve som, om ikke fullt så intens som den Abraham opplevde, likevel var vanskelig nok. Hva kan dere lære av denne erfaringen og dens suksess eller nederlag? 2. Gjennomgå det siste døgnet av Kristi liv før korsfestelsen. Hvilke ytterligheter opplevde han? Hvordan holdt han ut? Hvilke prinsipper kan vi lære av hans eksempel og anvende når vi står midt i vår egen smeltedigel? 3. Snakk om tanken om at vi med vår egen lidelse kan tjene andre som lider. Dette er kanskje sant, men hvilke problemer kan denne tanken reise? 4. Ellen White skrev: «La oss stole på ham, ikke bare i dagslyset, men også i mørket.» Det er lettere sagt enn gjort. Hvordan kan vi hjelpe hverandre å utvikle den slags tro som vil sette oss i stand til å gjøre nettopp det? Hvorfor er det viktig å stole på Gud i dårlige tider?

46

Bibelstudier juli – september 2022


30. juli

M

ISJONSFORTELLING

VAKKER KLIPPE Jaqueliny, Brasil

V

ed en buktende elv midt i Brasil ligger byen Itapaci, som betyr «vakker klippe». Navnet er velvalgt. Området er kjent for rike mineralforekomster og gull. Man kunne godt kalle byen «Brasils vakre klippe». Men alt var ikke vakkert, syntes Jaqueliny. Personlige problemer tårnet seg opp, og hvor skulle hun få hjelp? Det var da venninnen Maria Rita ba henne med til en kvinnegruppe i adventistkirken. Jaqueliny trivdes i gruppen, og snart var hun med på alle møtene, fire dager i uken. Hun begynte også å ha samtaler med Maria Rita om Gud. De snakket om sabbaten og de dødes tilstand, og Jaqueliny ville gjerne lære mer, så hun begynte å lese i Bibelen på egen hånd. Da Maria Rita tilbød seg å studere Bibelen sammen med henne, takket hun ja. Det fascinerte henne at Gud skisserte prinsipper for god helse i Bibelen. Hun hadde studert ernæring, og da hun så at Adventistkirken la så stor vekt på kosthold og et sunt liv, skjønte hun at Gud ledet henne til menigheten. Bibelstudiene var ikke alltid så enkle. Iblant var hun ikke klar til å godta ny sannhet, men det vokste en lengsel i henne etter å overgi seg helt til Jesus. Hun fullførte studiene med Maria Rita, og de begynte et nytt studium i Åpenbaringen, hvor det er beskrevet et sted som var vakrere enn Itapaci, «Brasils vakre klippe». Hun leste om det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen, der grunnvollene er pyntet med alle slags dyrebare steiner, så som jaspis, safir og kalsedon (Åp 21,19). Hun leste at byen var «av rent gull, lik det klareste glass», og gatene var «av rent gull, gjennomsiktig som glass» (Åp 21,18.21). Hun leste Jesu løfte om «en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det» (Åp 2,17). I dag er Jaqueliny et skinnende vitne i byen sin. Hun ber at Gud vil bruke henne til å forberede mannen, datteren og mange andre til å møte Jesus og bli med til det nye Jerusalem, «universets vakre klippe». «Jeg takker Gud for alt jeg er og har, for at han elsker meg så høyt, enda jeg ikke fortjener det. Jeg ønsker å vokse i Kristus og føre mange til ham,» sier hun. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer 24. september slik at det kan bygges fire nye kirker i Brasil så andre som Jaqueliny kan komme til møtene og få lære mer om Jesus og hans snare komme.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

47


Studium 6

6. august

I hans kraft

Bakgrunnsstoff

Joh 16,5-15; Kol 1,28.29; 1 Pet 1,13; Matt 5,29; 1 Mos 32.

Minnevers

For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke (Kol 1,29).

En mann og en kvinne satt sammen på et talkshow. Begge hadde opplevd at et barn ble drept. Kvinnens sønn ble drept 20 år tidligere, og hun var fremdeles like sint og bitter. Mannens datter ble drept av terrorister noen år tidligere. Han snakket om å tilgi drapsmennene og om hvordan Gud hadde forvandlet hans tap. Enda så forferdelig smerten var, ble denne mannen et bilde på hvordan Gud kan bringe helbredelse til de mørkeste øyeblikkene i vårt liv. Hvordan kan to mennesker reagere så forskjellig? Hvordan skjer åndelig forandring i en troendes liv og gjør det mulig for den enkelte å modnes i livets smeltedigler i stedet for å bli fullstendig overveldet av dem?

Ukeoversikt

Hvilken rolle spiller viljen i kampen mot selvet og synden? Hvordan kan vi unngå å la følelsene styre de beslutningene vi tar? Hvorfor må vi holde ut og ikke gi opp når vi er i smeltedigelen?

48

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 6 / 6. august

Søndag

SANNHETENS ÅND Har du noen gang bedt: «Kjære Gud, gjør meg god!» Og sett lite forbedring? Hvordan kan vi be om at Guds forvandlende kraft skal virke i oss, og likevel ser vårt liv ut til å forbli ved det samme? Vi vet at Gud har ubegrensede ressurser han tilbyr oss. Vi ønsker virkelig å dra nytte av alt, og likevel ser det ikke ut til at vårt liv endrer seg i tråd med det Gud tilbyr. Hvorfor? En grunn er skremmende enkel: Ånden har ubegrenset kraft til å forvandle oss, men våre valg kan sette grenser for hva Gud kan utrette.

Les Joh 16,5-15. I dette avsnittet kaller Jesus Den hellige ånd «sannhetens Ånd» (Joh 16,13). Hva tyder dette på at Den hellige ånd gjør for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Selv om Den hellige ånd kan vise oss sannheten om vår syndighet, kan han ikke få oss til å omvende oss. Han kan også vise oss den største sannheten om Gud, men han kan ikke tvinge oss til å tro eller adlyde den. Hvis Gud brukte selv den minste tvang, ville vi miste vår frie vilje, og Satan ville anklage Gud for å manipulere vårt sinn, og dermed kunne han anklage Gud for å drive med juks i den store konflikten. Da konflikten brøt ut i himmelen, tvang ikke Far Satan eller noen av englene til å tro at han var god og rettferdig, og han tvang heller ikke englene til å omvende seg. Og i Edens hage, der så mye sto på spill, sa Gud klart fra om treet midt i hagen, men han hindret ikke Eva og Adam i å bruke sin frie vilje til å være ulydig. Gud handler ikke annerledes med oss. Så Ånden legger frem sannheten om Gud og synden og sier: «Hva vil du gjøre i lys av det jeg har vist deg?» Det er det samme når vi er i smeltedigelen. Noen ganger er digelen der nettopp fordi vi ikke har vært lydige eller omvendt oss fra vår synd. For at vår Far skal gjøre noe i slike tilfeller, må vi bevisst velge å åpne omvendelsens og lydighetens dør slik at Guds kraft kan komme inn og forvandle oss. Hva har «sannhetens ånd» overbevist deg om i det siste? Er du innstilt på å lytte til stemmen hans? Og, viktigst av alt, hvilke valg tar du med din frie vilje? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

49


Mandag

Studium 6 / 6. august

KOMBINASJONEN GUD OG MENNESKE Hva er det største du noensinne har gjort? Sjansene er gode for at det du oppnådde, ikke skjedde bare ved at du rullet ut av sengen en morgen. Hvis vi vil oppnå noe verdifullt her i verden, koster det tid og krefter. Slik er det også med vårt disippelskap.

Les Kol 1,28.29. Selv om Paulus sier at Gud virker i ham, viser han at menneskelig innsats også er involvert. Hvordan? Se også 5 Mos 4,4; Luk 13,24; 1 Kor 9,25; Hebr 12,4.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Kol 1,29 får vi et innblikk i Paulus’ syn på sitt forhold til Gud i dette arbeidet. Han sier at han kjemper – men i Guds kraft. Ordet for «arbeider» betyr å «bli trett», å «arbeide til en blir utmattet.» Dette ordet ble brukt om idrettsutøvere som trente. Ordet for «kjemper», som kommer etterpå, kan på noen språk bety «å pine». Så vi har et ordbilde av en idrettsutøver som anstrenger seg til det ytterste for å vinne. Men så gjør Paulus en vri på tanken, for han anstrenger seg ikke med alt han har, men med alt som Gud gir ham. Dermed sitter vi igjen med en enkel konklusjon om Paulus’ tjeneste – at det var en tjeneste utført med stor personlig innsats og disiplin, men i Guds kraft. Dette er likedan når vi utvikler Kristi karakter. Dette er viktig, for vi lever i en verden der vi vil ha stadig mer for stadig mindre innsats. Tanken har også sneket seg inn hos de kristne. Noen evangelister lover at hvis du bare tror, vil Den hellige ånd komme over deg med utrolig overnaturlig kraft og utføre store mirakler. Men dette kan være en farlig halvsannhet, for det kan få folk til å tro at vi bare behøver å vente på at Guds kraft skal komme mens vi sitter med hendene i fanget! Hva er din erfaring med den typen kamp Paulus omtalte? Hvilke ting har Gud lagt deg på hjertet som du sliter med? Hvordan kan du lære å overgi deg til Guds vilje? ______________________________________________________________________________________________________________

50

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 6 / 6. august

Tirsdag

EN DISIPLINERT VILJE En av de største fiendene vår vilje har, er våre følelser. I vår kultur bombarderes vi med bilder og musikk som appellerer direkte til sansene våre og utløser følelser – sinne, frykt eller begjær – uten at vi er klar over det. Hvor ofte tenker vi ikke: «Hva har jeg lyst på til kveldsmat?» «Hva har jeg lyst til å gjøre i dag?» «Har jeg det fint med å kjøpe dette?» Da har følelsene blitt flettet sammen med beslutningsprosessene. Følelser er ikke bare dårlige, men iblant er det liten sammenheng mellom det jeg føler for og hva som er rett eller best. Følelsene kan lyve for oss: «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet» (Jer 17,9), Vi kan få et falskt bilde av virkeligheten, slik at vi treffer dårlige valg og skaper vår egen smeltedigel. Hvilke bibelske eksempler vet du om der folk tok valg ut fra følelser i stedet for ut fra Guds ord? Hva ble resultatet? Se f.eks. 1 Mos 3,6; 2 Sam 11,2-4; Gal 2,11.12. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Les 1 Pet 1,13. Hva er Peter bekymret for, og hva vil han leserne skal gjøre? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peter skjønte at sinnet er det roret som kontrollerer kroppen. Tar man bort sinnets kontroll, styres vi av følelser som måtte dukke opp på vår vei. Tenk deg at du går langs en smal sti til Hyrdens hjem. Underveis stikker mange stier av i ulike retninger. Noen går til steder vi ikke ønsker å besøke. Andre ser fristende ut: de appellerer til våre følelser og lengsler. Men går vi på dem, kommer vi bort fra den rette veien og kan få problemer med å komme oss tilbake. Hvilke store beslutninger står du overfor? Vær ærlig og spør deg selv: «Hvordan kan jeg vite om jeg tar mine valg ut fra følelser og begjær i stedet for Guds ord?» ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

51


Onsdag

Studium 6 / 6. august

RADIKALT ENGASJEMENT «Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete» (Matt 5,29). Tenk på Jesu ord i verset ovenfor. Vil du si at det er radikalt? Hvorfor? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Radikal handling må til, ikke fordi Gud har gjort kristenlivet vanskelig, men fordi vi og vår kultur har kommet så langt bort fra Guds planer for oss. Folk våkner ofte og tenker: «Hvordan har jeg kommet så langt bort fra Gud?» Svaret er alltid det samme: ett skritt om gangen. Les Matt 5,29.30. Jesus taler om seksuell synd. Men prinsippene gjelder også annen synd. Faktisk kan de gjelde for vår vekst i Kristus generelt. Hvilket viktig poeng finner vi i Matt 5,29.30? Skal vi lemleste oss selv? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus kaller oss ikke til selvskading! Nei, han vil vi skal kontrollere sinnet og dermed kroppen, koste hva det koste vil. Legg merke til at det ikke står at vi skal be og at Gud straks vil fjerne våre syndige tilbøyeligheter. Iblant kan Gud i sin nåde gjøre dette for oss, men ofte kaller han oss til en radikal forpliktelse på å gi slipp på noe, eller begynne å gjøre noe vi kanskje ikke har lyst til å gjøre. For en smeltedigel det kan være! Jo oftere vi tar de riktige valgene, desto sterkere blir vi, og desto svakere blir fristelsens kraft i vårt liv. Iblant bruker Gud smeltedigler for å fange oppmerksomheten når vi er omgitt av mange distraksjoner. Det er i smeltedigelen vi ser hvor langt borte fra Gud vi er. Digelen kan være Guds kall om å ta en radikal beslutning om å vende tilbake til Fars plan.

52

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 6 / 6. august

Torsdag

BEHOVET FOR UTHOLDENHET Les om da Jakob kjempet med Gud (1 Mos 32). Hva sier dette om utholdenhet, også når vi er motløse? (Husk hele sammenhengen før du svarer.)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan vite hva som er rett og bruke viljen til å gjøre det som er rett, men er vi under press, kan det være vanskelig å holde fast ved Gud og hans løfter. For vi er svake og redde. Derfor er utholdenhet viktig: evnen til å fortsette selv om en har lyst til å gi opp. Et av Bibelens eksempler på utholdenhet er Jakob. Mange år tidligere hadde han lurt broren og faren til å gi ham førstefødselsretten (1 Mos 27), og siden hadde han vært på flukt fra Esau, som ville drepe ham. Han hadde fått store løfter om Guds veiledning og velsignelse i drømmen om en stige som nådde himmelen (1 Mos 28), men likevel var han redd. Jakob hadde et desperat behov for Guds forsikring om at han var akseptert og at de gamle løftene fortsatt gjaldt. Mens han kjempet mot en som faktisk var Jesus, fikk han hoften ut av ledd. Fra da av var det ikke mulig å kjempe, for smertene ville ha vært uutholdelige. Det må ha vært et hårfint skifte fra å kjempe til å henge på. Jakob klynger seg til Jesus med uutholdelige smerter til han får forsikringen om at han er velsignet. Så sier Jesus: «Slipp meg, for morgenen gryr!» (1 Mos 32,26). Jakob ble velsignet fordi han holdt ut i smerten. Slik er det også med oss. Gud kan også røre vår «hofte» og så be oss klynge oss til ham gjennom smerten. Ja, Gud lot følgene av smerten bli ved; Jakob haltet fremdeles da han møtte broren. Ytre sett var det en svakhet, men for Jakob var det et tegn på hans styrke. Hvilke praktiske valg kan du ta (omgangsvenner, livsstil, lesestoff, helsevaner, åndelig liv) som vil hjelpe deg å holde ut med Herren i motløshet og fristelser? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

53


Fredag

Studium 6 / 6. august

TIL ETTERTANKE Les «Å kjempe med Gud» i Alfa og Omega, bind 1, side 177–184; «Overgivelse» i Veien til Kristus, side 48–55. «Denne viljen, som er så viktig i menneskets karakter, ble gitt i Satans kontroll ved syndefallet; og siden den gang har han arbeidet i mennesket så det skal gjøre etter sitt eget forgodtbefinnende, men til menneskets fullstendige ødeleggelse og elendighet.» – Testimonies for the Church, bind 5, side 515. «Den som skal ha hjelp fra Gud, må erkjenne sin svakhet og utilstrekkelighet og innstille seg på den store forandringen som må finne sted. Samtidig må han gå inn for alvorlig, vedvarende bønn og arbeid. Det er nødvendig å kvitte seg med feilaktige vaner og skikker. Seieren kan bare vinnes ved målbevisste anstrengelser for å rette på disse feilene, og ved at man følger de rette prinsipper. Mange oppnår aldri det de har mulighet til, fordi de venter at Gud skal gjøre det han har gitt dem evne til å gjøre selv. Alle som er brukbare i tjenesten, må gjennomgå den strengeste intellektuelle og moralske opplæring. Gud vil hjelpe dem ved å forene guddommelig kraft med menneskelig anstrengelse.” – Alfa og Omega, bind 1, side 239 [PP 248].

Spørsmål til drøftelse

1. I hvilken grad tror du vi innser at vår vilje ble «gitt i Satans kontroll ved synde­fallet»? Hvordan kan vi få en bedre forståelse av hvor syndige vi er og hvor stor Guds nåde er mot oss når vi fokuserer på Jesu karakter? 2. Les om Jesus i Getsemane (Matt 26,36-42). Hvordan var hans egne følelser og ønsker i motsetning til Guds vilje? Hva kan vi lære av dette? 3. Snakk om det i deres kultur som kan bryte ned vårt forsvar og gjøre oss mer sårbare for Satans angrep. Hva kan vi gjøre for å hjelpe andre medlemmer å kjenne disse farene, samt hjelpe dem som føler behov for hjelp? 4. Kjenner du noen i menigheten som ikke har vært der på ganske lenge, og som kanskje holder på å gi opp eller allerede har gjort det? Hvordan kan dere oppmuntre dem til ikke å gå bort fra Jesus? Hvilke praktiske ting kan dere gjøre for å hjelpe?

54

Bibelstudier juli – september 2022


6. august

M

ISJONSFORTELLING

BØNN OM KIRKE Simone, Brasil

S

ent en kveld var Simone innom badet på sykehuset et sted i Sør-Brasil der hun arbeidet som sykepleier. TVen sto på, og en eldre mann snakket. Han fortalte om helse, og Simone ville høre mer. Programmet var laget av Novo Tempo, den brasilianske versjonen av Hope Channel. Fra da av så Simone jevnlig på Novo Tempo. Hun likte programmene og ble interessert i Adventistkirken. Simone tok stadig korttidsvikariater, men hadde bedt Gud om fast jobb en stund så hun kunne kjøpe et sted å bo og gi de to døtrene sine økonomisk trygghet. Mens hun ba, fikk hun en kontrakt om å arbeide i en by 1500 km lenger nord. Hun bestemte seg for å lete etter en adventistkirke i den nye byen. Men det var ingen. Nå endret hun sine bønner. I stedet for å be om fast jobb, ba hun om at Gud ville åpne en adventistkirke der hun bodde. «Kjære Gud, åpne en adventistkirke her.» Kort tid senere fikk hun igjen kontrakt på arbeid i en ny by. Denne gangen behøvde de ikke å flytte så langt. Byen Uruita lå bare 25 minutter unna. Hun håpet å finne en adventistkirke, men heller ikke her var det noen. Så hun fortsatte å be. En dag hun var på vei hjem fra jobb, kom hun forbi bykjernen og så et skilt utenfor en bygning: «Novo Tempo». Simone trodde ikke sine egne øyne. En helt ny adventistkirke hadde åpnet i byen. Hun var bønnhørt! Simone gikk rett inn i kirken og presenterte seg for de to pastorene, Luis og Israel. «Jeg har bedt om en adventistkirke så lenge!» utbrøt hun. Pastorene var glade for å se henne og at hun hadde funnet adventistkirken gjennom Novo Tempo. I dag tar Simone bibelstudier og venter på å bli døpt. Men hun er allerede et skinnende vitne. Hun benytter enhver anledning til å be med seg folk til kirken som Gud åpnet som svar på hennes bønner. «Gud oppfylte min drøm om en adventistkirke her i byen,» sier hun. «Nå ønsker jeg bare at han skal hjelpe oss, så hans verk kan vokse her og mange kan oppdage hans kjærlighet.» Takk for at du planlegger et godt offer 24. september. Det vil bidra til at det kan åpnes fire nye kirker i Brasil, slik at flere som Simone kan finne en adventistkirke i byen sin.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

55


Studium 7

13. august

Ukuelig håp

Bakgrunnsstoff

Hab 1,1-4; Job 38-41; Jes 41,8-14; Jer 29,1-10; Hebr 12,1-13.

Minnevers

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss (Rom 5,5).

Det er lett å snakke og synge om håp når vi sitter omgitt av smilende mennesker i kirken. Men når vi er i smeltedigelen, er det ikke så lett å håpe. Når omstendighetene setter oss under press, begynner vi å stille spørsmål ved alt, spesielt Guds visdom. I en av bøkene sine skriver C. S. Lewis om en løve. Noen vil treffe løven og spør om løven er trygg. Personen får vite at han ikke er trygg, «men han er god». Selv om vi ikke alltid forstår Gud, og han ser ut til å gjøre uforutsigbare ting, betyr det ikke at han er mot oss. Det betyr bare at vi ikke har hele bildet ennå. Men vi strever med tanken om at Gud må være forståelig og forutsigbar for at vi skal ha fred, tillit og håp. Slik vi ser det, må han være «trygg». Da vil vi bli skuffet.

Ukeoversikt

Hvordan hjelper vårt kjennskap til Guds karakter oss å bevare håpet i smeltedigelen?

56

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 7 / 13. august

Søndag

DET STORE BILDET Når vi har det vondt, er det lett å tenke at det som hender oss, er det eneste som har noen betydning. Men bildet er større enn bare «meg» (se Åp 12,7; Rom 8,22).

Les Hab 1,1-4. Hva sto Habakkuk overfor? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Man kunne tro at Gud ville si for eksempel: «Det er da forferdelig, Habakkuk; la meg komme og hjelpe deg med en gang.» Men Gud sier det motsatte. Han sier det skal bli verre. Les Hab 1,5-11. Israel var ført i fangenskap av assyrerne, men Gud lover noe verre: Nå vil babylonerne føre bort folket i Juda. Habakkuk roper ut igjen, og venter på hva Gud vil si. Hvordan gir Guds innledning om den lovede ødeleggelsen av Babylon håp? (Hab 2,2.3). __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hab 2 er Guds løfte om babylonernes ødeleggelse. Hebr 10,37 siterer Hab 2,3 og antyder en fremtidig messiansk bruk av løftet. Like sikkert som løftet om ødeleggelsen av Babylon har vi vissheten om ødeleggelsen av «Babylon den store» (Åp 18,2). Habakkuk var fanget mellom ondskapen som omga ham og Guds løfte om at noe verre skulle komme. Og det er her vi befinner oss i frelseshistorien. Vi er omgitt av stor ondskap, men Bibelen sier at vi har mye verre i vente. For Habakkuk ble nøkkelen til å overleve at han fikk se hele bildet. Derfor kan han be en utrolig lovprisningsbønn takket være det Gud vil gjøre i fremtiden (Hab 3). Les Hab 3,16-19. Hva sier Habakkuk er hans grunner til håp? Hvilket håp har Guds folk mens vi venter på at de siste profetiske scenene skal utfolde seg? Hvordan kan dette håpet bli ditt? ______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

57


Mandag

Studium 7 / 13. august

HVEM VÅR FAR ER Oswald Chambers skriver: «Har du spurt Gud hva han vil gjøre? Han vil aldri fortelle deg det. Gud forteller deg ikke hva han vil gjøre, han åpenbarer for deg hvem han er.» – My Utmost for His Highest (Uhrichsville, OH: Barbour & Company, Inc., 1963), 2. januar. Hva tror du Chambers mener? __________________________________________________________________________________________________________________

Jobs bok innledes med en stor personlig tragedie. Job mister alt, bortsett fra livet og sin kone, og hun vil at han skal spotte Gud og dø (Job 2,9). Det som følger, er en samtale der vennene hans prøver å finne ut hvorfor alt har skjedd. Imens forholder Gud seg taus. Så dukker plutselig Gud opp og sier: «Hvem er dette som formørker min plan med uforstandige ord?» (Job 38,2). Uten opphold stiller Gud Job cirka 60 spørsmål som kan ta pusten fra en. Les Job 38 og 39. Etter det siste spørsmålet svarer Job: «Jeg er så liten, hva kunne jeg svare deg? Jeg legger hånden over munnen. En gang har jeg talt og tar ikke mer til orde, to ganger, men nå sier jeg ikke mer» (Job 39,37.38). Men Gud er ikke ferdig. Han begynner på nytt og stiller enda et sett «store» spørsmål.

Les Jobs siste svar i Job 42,1-6. Hva prøvde Gud å fortelle ham, og hvilken virkning hadde det?

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud svarer ikke på vennenes «hvorfor-spørsmål». Men han tegner et bilde av sin storhet slik den åpenbares i skaperverket. Nå behøver Job ingen svar. Behovet for forklaringer overskygges av et overveldende bilde av Guds storhet. Her har vi et fascinerende paradoks. Håp og oppmuntring kan bli vakt av erkjennelsen av at vi vet så lite. Instinktivt prøver vi å finne trøst ved å vite alt, og derfor blir vi motløse når vi ikke klarer det. Men noen ganger viser Gud oss vår uvitenhet, så vi kan forstå at vi bare kan finne håp i én som er mye større enn oss. Skjer det ting nå som du ikke kan fatte? Tenk på Guds karakter. Hvordan kan det gi deg det håpet du trenger for å holde ut det uforståelige?

58

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 7 / 13. august

Tirsdag

FARS NÆRVÆR «For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: ‘Vær ikke redd! Jeg hjelper deg’» ( Jes 41,13).

Noen har sagt: «Hvem har flyttet seg hvis Gud virker langt borte?» Når problemene kommer, går vi ut fra at Gud har forlatt oss. Men han har ikke gått noe sted. Da jødene var i eksil, virket Gud langt borte. Men gjennom Jesaja forsikrer Gud dem om fremtidig utfrielse. Det skulle gå lang tid før de kunne komme tilbake til Jerusalem, men Gud ville at hans folk skulle vite at han ikke hadde forlatt dem og at det var all grunn til håp.

Les Jes 41,8-14. Hvilke grunner til håp kan vi ha når vi venter på utfrielsen?

Hvordan hjelper dette løftet oss mens vi venter på at vårt jordiske eksil skal ta slutt? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Et av de sterkeste bildene i disse versene finner vi i Jes 41,13. Den Allmektige sier at hans folk ikke behøver å frykte, for han er den som «har grepet din høyre hånd». Det er én ting å forestille seg at Gud styrer det som skjer på jorden fra en stor trone mange lysår herfra. Men det er et helt annet å innse at han er nær nok til å holde sitt folk i hånden. Når vi har det travelt, er det iblant vanskelig å huske at Gud er så nær. Men når vi husker at han er Immanuel, «Gud med oss», gjør det en stor forskjell. Når Guds nærvær er med oss, er også hans hensikter, løfter og forvandlende kraft det. Gjør et eksperiment de neste dagene. Prøv å minne deg om at universets Gud er nær nok til å holde deg i hånden og lover deg hjelp. Følg med på hvordan dette forandrer måten du lever på. Vær forberedt på å snakke om opplevelsen på sabbaten. ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

59


Onsdag

Studium 7 / 13. august

FARS PLANER FOR OSS Alle leter etter håp. Men hvor? Noen finner håp i en venns smil. Andre i økonomisk trygghet eller et godt ekteskap. Hvor ser du vanligvis etter håp og mot? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Jeremias bok skriver profeten til folk som hadde mistet håpet i eksil. «Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion» (Sal 137,1). Men selv om deres hjerte er knust, legger Jeremia frem grunner til at de ikke bør oppgi håpet. Hvilke grunner til håp er gitt i Jer 29,1-10? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Her i avsnittet er det tre viktige kilder til håp. Først: Gud forteller sitt folk at de ikke skal gi opp håpet, for deres situasjon er ikke et resultat av tilfeldigheter eller uforutsigbar ondskap. For Gud sier selv: «Jeg har ført [Juda] i eksil fra Jerusalem til Babel» (Jer 29,4). Det kan se ut som om de er omgitt av ondskap, men Juda har aldri vært avskåret fra Guds kjærlige hånd. For det andre sier Gud at de ikke skal gi opp håpet fordi han også kan arbeide innenfor deres nåværende vanskeligheter. «Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred» (Jer 29,7). For det tredje sier Gud at de ikke skal gi opp håpet, for han skal gjøre slutt på eksilet på et bestemt tidspunkt: «Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet» (Jer 29,10). Etter at Gud har forklart hvordan han tok seg av dem før i tiden og tar hånd om nåtiden og vil ta hånd om fremtiden, forteller han om sin omsorg for folket (Jer 29,11-14). Les Jer 29,11-14 og si navnet ditt etter ordet «dere», som om Gud gir løftene til deg personlig. Anvend løftene på deg selv uansett hva dine kamper måtte være.

60

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 7 / 13. august

Torsdag

FARS IRETTESETTELSER Les Hebr 12,5-13. Hva er budskapet, og hvordan passer det inn i det vi har studert dette kvartalet?

Hebr 12,5-13 beskriver prøvelser i sammenheng med disiplin. I min bibeloversettelse av dette avsnittet forekommer ulike former av ordet disiplin ti ganger. I den greske verden var dette det mest grunnleggende ordet for «utdanning». Å forstå «disiplin» er å forstå hvordan Gud utdanner oss i den troens skole som er beskrevet tidligere i Hebr 11. I hele kapitlet har Paulus malt bilder av troens menn og kvinner. Det var troen som holdt dem oppe når de sto overfor alle slags vanskelige situasjoner. Idet vi begynner på kapittel 12, henvender forfatteren seg til oss lesere og sier at siden så mange før oss har holdt ut mot utrolige odds, kan også vi fullføre løpet som er foran oss. Nøkkelen er å ha blikket rettet mot Jesus når vi opplever tunge tider (Hebr 12,2.3). Å lese kapittel 12 er som å få lesebriller. Uten brillene vil vårt syn eller forståelse av vanskelighetene alltid være uklart. Men når vi har brillene, retter det opp den tåkete forklaringen av lidelsen som omgivelsene presser på oss. Da vil vi få en klar forståelse og kan møte prøvelsene på en god måte.

Les gjennom «brillene» i Hebr 12,1-13. Se spesielt på vers 5-13 og svar på spørsmålene:

Hva er kilden til disiplin?

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva er vår reaksjon på disiplin?

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva er formålet med disiplin? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Les Hebr 12,1-13 enda en gang. Lag en liste over alle grunnene du kan identifisere deg med som grunnlag for håp. Hvordan har du opplevd håpet i tider med åndelig «opplæring»?

Bibelstudier juli – september 2022

61


Fredag

Studium 7 / 13. august

TIL ETTERTANKE Les «Skolen i evigheten» fra side 163 i Utdanning for livet; «Hjelp i hverdagen» i Helse og livsglede, side 357–368. «Alle mennesker vil enkelte ganger oppleve bitter skuffelse og knugende motløshet. Det vil komme dager da de blir hjemsøkt av sorg, og da det er vanskelig å tro at Gud fremdeles har omsorg for dem – da bekymring martrer sjelen slik at de heller vil dø enn leve. Det er i slike stunder at mange slipper taket i Gud og blir slaver under tvil og vantro. Hvis vi i slike stunder hadde åndelig klarsyn til å kunne øyne hensikten med Guds ledelse, ville vi se engler som er opptatt med å redde oss fra oss selv. De gjør sitt ytterste for å sette føttene våre på en grunnvoll som er sikrere enn de urokkelige fjell. Dette ville gi oss ny tro og nytt liv.” – Alfa og Omega, bind 3, side 56-57 [PK 162].

Spørsmål til drøftelse

1. Ellen G. White sier at «alle» opplever «bitter skuffelse og knugende motløshet». Hvor godt ser vi hverandre når vi går gjennom slike perioder? Hvordan kan vi lære å bære håp for hverandre når vi opplever bitre skuffelser? 2. Se over det dere har svart på de siste spørsmålene i tirsdagens avsnitt. Hvilken forskjell gjorde det for deg da du hadde Guds nærhet for øye? 3. Les høyt fra deler av Job 38–41 i gruppen. Hva slags bilde tegnes av Gud? Hva lærer du som gir håp og oppmuntring? Hvor passer sabbaten inn i bildet? Hvordan hjelper det å ha Guds natur og karakter for øye? 4. Håpet som forvandler, kommer fra himmelen. Dette betyr at vi kan be om at håpet kommer inn i hverandres liv. Sett av tid til å be for dem som har vaklet i håpet i det siste, at deres håp må bli fornyet. Og hva kan dere gjøre for andre som holder på å tape kampen for å finne håp? 5. Hvis noen kan tenke seg det, så be dem fortelle om en gang da fortvilelsen og prøvelsene førte til at de mistet håpet og troen. Hva vendte kursen? Hva kan vi fortelle hverandre som kan være til hjelp i kampen mot tvil og fortvilelse?

62

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

13. august

SABBATS-ULTIMATUM Diogo, Brasil

D

a Diogo var nygift, var han så fattig at han ikke kunne få leid et sted å bo. Så de flyttet inn hos en tante som ikke forventet noen husleie. Hans kone ble gravid, og Diogo så seg om etter en bedre jobb. Men drømmen var å begynne for seg selv. Han ba: «Kjære Gud, hjelp meg å finne en jobb der jeg kan tjene nok til å begynne for meg selv.» Det var ikke lett å finne et sted han kunne få fri til å tilbe Gud på sabbaten. Men han ga ikke opp. En dag ble han oppringt fra en bensinstasjon som trengte en vaktmann. Eieren ga ham sabbatsfri. Det var langt hjemmefra og en farlig jobb, men han trengte den. En dag fortalte eieren av bensinstasjonen at han ikke lenger kunne gi Diogo fri på sabbaten. Hva skulle han gjøre? Han sa at han ikke kunne fortsette. På denne tiden drev Diogos menighet et misjonsprosjekt med hjemmebesøk, bibelstudier og andre aktiviteter. Diogo likte slike prosjekter og gledet seg til å ta del, men så skjønte han at det ville gi ham ekstra utgifter. Dessuten hadde han en nyfødt datter og drømte om å begynne for seg selv. Etter mye bønn bestemte Diogo seg for å bli med på misjonsprosjektet. Han ville være tro mot Gud. Da prosjektet var slutt, oppdaget han at han hadde 700 brasilianske real igjen til tross for de ekstra utgiftene. Med disse pengene startet han sin egen forretning. Gud har vært god. De siste fire årene har Diogo drevet sitt eget bakeri. Som lekmedlem er han også en av lederne i en adventistkirke i Brasil. Kirken har misjonsprosjekter hvert år, og mange unge er blitt døpt som et resultat. Diogo sier: «Jeg har lært at når vi er tro mot Gud, tar han seg av oss.» En del av offeret 13. sabbat går til byggingen av fire nye kirker i Brasil. Takk for at du planlegger et godt offer 24. september.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

63


Studium 8

20. august

Å se den usynlige

Bakgrunnsstoff

Rom 8,28-39; Joh 14,1-14; Ef 1,18-23; Jes 40,27-31.

Minnevers

I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige (Hebr 11,27).

Hebreerbrevets definisjon på tro er utfordrende. Tro defineres som «et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser» (Hebr 11,1). Hvordan kan vi være sikre på det vi ikke ser? Likevel er det dette Moses illustrerte: «Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige» (Hebr 11,27). Det er enda mer utfordrende å innse at vi er kalt til å se «den usynlige», ikke bare i gode tider, men spesielt når alt går galt. Da trenger vi tro, en tro som må formes av sannheten om Gud og Guds rike. Sannheten om Fars godhet, kraften i Jesu navn, oppstandelsens kraft og Guds barmhjertighet setter oss i stand til å være sterke når vi er i smeltedigelen og fristes til å tvile på alt.

Ukeoversikt

Hvilke sannheter om Gud kan hjelpe oss gjennom selv de verste situasjoner?

64

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 8 / 20. august

Søndag

VÅR FARS RAUSHET «Hvis Gud virkelig elsket meg, ville han iallfall ha gjort _______ ____________ for meg!» Mon tro hvor ofte tanken har surret gjennom hodet vårt. Vi ser våre om­­ stendigheter og lurer på om Gud elsker oss, for hvis han virkelig gjorde det, ville ting ha vært annerledes. To ting får oss ofte til å tvile på Guds godhet. For det første: Når vi har et brennende ønske om noe som vi tror er bra for oss, kan tanken om at Gud kanskje vil noe annet for oss virke latterlig. For det andre kan vi tvile på Guds godhet fordi vår erfaring strider mot det vi tror. Hvis noe ser godt ut eller føles godt eller høres godt ut eller smaker godt, så må det være bra. Og så blir vi sinte på Gud når vi ikke får det. Det er her troen spiller inn. Troen trer i aksjon nettopp når vi fristes til å tvile på Gud og hans godhet. Rom 8,28-39 beskriver Guds godhet mot oss. Hva kan du finne der som kan beskytte oss mot å tvile på Guds godhet? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rom 8,32 kan verne oss mot å bli overveldet av omstendigheter: «Hvis Gud ikke nølte med å sette alt på spill for oss, men gikk inn i vår situasjon og utsatte seg for det verste ved å sende sin egen Sønn, finnes det da noe annet han ikke gladelig ville ha gjort for oss?» (Message). Hvordan kan vi tro at Gud ville sende Jesus til å dø for oss, og så bli en slem gnier? Sannheten om Guds raushet mot oss, som vi ser i Kristi død, må få mer å si for vår tankegang enn all den tvil som smeltedigelen vekker. Hvordan kan en sannhet (Guds godhet) ha større innflytelse på deg enn din tvil? Tenk gjennom sannheten om at Gud lot Jesus dø for deg og at denne godheten fortsatt varer ved i dag. Hva gjør dette for din tro? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

65


Mandag

Studium 8 / 20. august

I JESU NAVN «Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Joh 14,14).

Jesus skulle snart forlate disiplene. Han hadde støttet og oppmuntret dem, men nå skulle han til himmelen, og disiplene var forvirret og maktesløse. Men selv om de ikke ville få se Jesus fysisk lenger, ga han dem et stort løfte. Les Joh 14,1-14. Han lover å gjøre hva som helst vi ber om i hans navn. Derfor tilføyer vi nesten alltid «I Jesu navn, amen» når vi ber. Hva tror vi det betyr når vi sier dette? Hva mener Jesus når han oppmuntrer oss til slik bønn? Hvilke hint gir han som hjelper oss å forstå poenget? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når vi ber «i Jesu navn», kan vi være sikre på at hele himmelens maskineri arbeider for oss. Normalt ser vi ikke englene rundt oss. Men de blir sendt i Jesu navn for å oppfylle våre bønner. Noen ganger når vi ber i Jesu navn, åpner vi øynene og forventer at alt skal være forandret – men så er det som før. Men selv om Guds kraft kan komme med stort drama, som da Jesus stillet stormen, kan den også komme i det stille, ubemerket, som da Guds kraft holdt Jesus oppe i Getsemane. Kanskje skjer det ikke noe dramatisk, men det betyr ikke at Gud er uvirksom. Les Joh 14,1-14 igjen. Tenk deg at Jesus snakker ansikt til ansikt til deg. Hvilket håp og oppmuntring gir disse løftene? Spør deg selv: «Hvilke ting kan stå i veien for at løftene blir oppfylt for meg? Hvilke endringer må jeg gå inn for?» ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

66

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 8 / 20. august

Tirsdag

OPPSTANDELSENS KRAFT Oppstandelsen tar opp menneskets maktesløshet. Når vi tenker på Jesu liv, død og oppstandelse, tenker vi ofte på at hans død gjorde at vi juridisk sett fikk fred med Gud. Og det er sant. Men oppstandelsen gir frelsen en egen dimensjon. Jesu oppstandelse er ikke bare viktig fordi den viser oss at vi skal stå opp en dag. Med oppstandelsen fikk Jesus plass ved Fars høyre hånd, med makt og myndighet. Det er denne oppstandelseskraften Gud lar oss få del i! I Ef 1,18-23 drøfter Paulus Guds kraft. Hva lærer han oss om oppstandelsens kraft? Hvilket håp og hvilke løfter finner du her? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus ber om at efeserne må forstå noe som bare kan fattes med Guds hjelp: (1) at Jesus har kalt oss til håpet om forvandling og en evig fremtid; (2) at vi må kjenne kraften som ble utløst på våre vegne. Paulus prøver så å skildre denne kraften. Den kraften vi kan ha del i, er den som ikke bare reiste Jesus fra de døde og tilbake til livet, men til plassen ved Fars høyre hånd. Men det er ikke alt. Oppstandelsen ga ikke bare Jesus all makt, men også kraft til å herske og sørge for alt det hans folk trenger – i all evighet! Lag en liste over områdene der du trenger den oppstandne Jesu kraft. Be om at kraften vil bli satt inn på alle disse områdene. Og hva kan du gjøre bedre, hvilke valg kan du ta så kraften kan virke mer fritt i ditt liv? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

67


Onsdag

Studium 8 / 20. august

Å BÆRE ALLE VÅRE BEKYMRINGER Noen har en plakett hjemme med teksten: «Hvorfor be når du kan bekymre deg?» Vi ler av det, for vi vet at vi lett bekymrer oss i stedet for å gi Gud våre bekymringer. Når livet blir en eneste stor floke, bør vi gi det til Gud og la ham løse floken. Gud lengter etter å gjøre dette for oss. Men vi klamrer oss ofte til problemene til vi når bristepunktet. Hvorfor venter vi til vi blir fortvilet før vi går til Gud?

Les 1 Pet 5,7. Peter siterer Sal 55,23. Hva er budskapet? Se også Matt 6,25-33. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

1 Pet 5,7 er et enkelt vers. Det betyr akkurat det som står der. Å kaste betyr bare å kaste, å gi bort, slik at det som gir smerte og bekymringer, ikke lenger har forbindelse til deg. Men byrdene våre kastes ikke hvor som helst. De forsvinner ikke i et tomrom. Vi gir dem til Far i himmelen, som lover å rydde opp. Det er dette Jesus sier i versene i Matteus. Problemet er ikke at det er vanskelig, men at det virker for lett, for godt til å være sant. Angst har mange årsaker. Det kan være arbeidspress eller uventet kritikk. At vi føler oss uønsket eller uelsket. Bekymringer for helsen eller økonomien. At vi føler vi ikke er gode nok for Gud. At vi ikke tror vi er tilgitt. En grunn til at vi klynger oss til problemene våre, er at vi tror vi kan løse dem selv. Men Peter ber oss tenke oss om. Når vi ikke trenger å bekymre oss, er det fordi Gud bryr seg. Men bryr Gud seg nok til å gripe inn når skilsmissen nærmer seg eller vi føler oss helt ubrukelige? Bibelen sier at han bryr seg nok til å forvandle enhver situasjon. Hva gjør at du bekymrer deg nå? Bekymringene kan være begrunnet og plagsomme, men er de for vanskelige for Herren? Vårt største problem er kanskje at selv om vi tror Gud vet om det og kan fikse det, så tror vi ikke han vil ordne det slik vi vil ha det gjort. Tenk på det siste punktet. Er det sant i ditt tilfelle? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

68

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 8 / 20. august

Torsdag

TROFAST OGSÅ NÅR VI IKKE SER GUD Det er ubehagelig å tro at ingen bryr seg om hva som skjer med oss. Men å tro at Gud ikke vet eller bryr seg om oss, kan være opprivende. For judeerne i Babylon så det ut til at Gud hadde glemt dem. De var fortsatt i eksil og følte seg forlatt av Gud på grunn av sin synd. Men Jesaja taler trøst til dem. Han sier om Gud: «Han gjeter sin flokk som en gjeter. Han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene» (Jes 40,11). Men etter så lang tid tenkte de landflyktige: Hvor er du, Herre? Vi ser ikke noe bevis på at du fortsatt er der – eller bryr deg!

Les Jes 40,27-31. Hvordan beskriver Jesaja Gud? Hvordan svarer denne beskrivel-

sen av Gud på deres tro på at «min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett?» ( Jes 40,27). __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Esters bok finner vi en annen gruppe som kan ha tenkt at veien deres var skjult for Gud. Her er Gud ikke nevnt en eneste gang. Men boken er et drama om at Gud grep inn og reddet folket fra en ugjenkallelig lov som ville tilintetgjøre dem. Ikke nok med at den beskriver det som skjedde, den symboliserer en tid i fremtiden da Guds folk igjen vil bli forfulgt og en lov vedtas om at de skal tilintetgjøres (Åp 13,15). Kan du se hvor lett det ville være å tenke at slike forferdelige omstendigheter måtte bevise at Gud har forlatt sitt folk? Men vi skal ikke frykte. Den Gud som reddet sitt folk på den tid, vil redde dem i den siste krisen. Vi har lest Jesajas beskrivelse av Gud for de landflyktige. Hvordan vil du beskrive Gud for mennesker som føler at han har forlatt dem og dratt sin vei? Hvordan ville du lære dem å se med troens øye, og ikke stole på det de ser rundt seg med menneskelige øyne? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

69


Fredag

Studium 8 / 20. august

TIL ETTERTANKE Les «En skjebnetime for jødefolket» i Alfa og Omega, bind 3, side 315–320 [PK 598–606]. «Har ikke Gud sagt at han ville gi Den hellige ånd til dem som ber ham? Og er ikke Ånden en virkelig og nær veileder? Noen later til å være redde for å ta Gud på ordet, som om det var formastelig. De ber om at han må lære oss, og likevel er de redde for å godta Guds ord og tro at vi har mottatt hans undervisning. Hvorfor tvile på at Gud vil oppfylle sitt eget løfte når vi kommer ydmykt frem for vår Far i himmelen med en lærevillig ånd? Du må ikke et øyeblikk tvile på ham og vanære ham på den måten. Når du har søkt hans vilje, er det din oppgave å tro at du vil bli veiledet og velsignet når du gjør hans vilje. Vi kan være urolige for at vi feiltolker hans lære, men la det bli et bønneemne, og stol på ham, stol på ham til det ytterste, at hans hellige Ånd vil lede deg til å forstå hans planer og hans forsyns virkemåte riktig.» – Manuscript Releases, bind 6, side 225. «Troen blir sterk når den kommer i konflikt med tvil og motstridende påvirkninger. Den erfaringen som disse prøvelsene gir, er mer verd enn de mest dyrebare juveler.» – Testimonies for the Church, bind 3, side 555.

Spørsmål til drøftelse

1. Samtal om det vi tror, men ikke ser, ting som vi vet er reelle, men som vi ikke kan se. Hvordan kan dette hjelpe oss å forstå hva det vil si å se «den usynlige»? 2. Drøft det siste spørsmålet i onsdagens avsnitt. Hvor ofte står vi der? Hva kan gjøre oss bedre i stand til å stole på at Herrens vei er den beste, selv om det ikke er det vi ønsker? 3. Hvis det er slik at «troen blir sterk når den kommer i konflikt med tvil og motstridende påvirkninger» og at dette fører til noe verdifullt, «er mer verd enn de mest dyrebare juveler», hvordan burde da dette påvirke vårt syn på slike konflikter? 4. De fleste av oss har sett mennesker, også andre kristne, i situasjoner der utfallet ble forferdelig, iallfall slik vi så det. Det verste vi forestilte oss, skjedde, til tross for bønner og stor innsats. Hvordan skal dette forstås i lys av det vi har studert?

70

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

20. august

KIRKEN UNDER MANGOTREET Karla, Brasil

P

astoren kom med en utfordring Karla ikke kunne motstå: «I to år har jeg lett etter noen som kan hjelpe oss å plante en menighet på landet. Det er avsides, men hvis ikke vi gjør noe for våre søsken på landet, hvem skal da gjøre det?» Karla er tannlege og hadde flyttet til Nordvest-Brasil sammen med sin mann. Hun ville hjelpe til med å plante en menighet på landet og satte et skrin i kirka så folk kunne bidra til prosjektet. Det gikk et år, men alle tomtene hun fant, var dyre. Men så kom hun over en fin tomt midt i en hovedgate, og den kostet bare 35 000 real. Hun hadde ikke pengene, men kom likevel med et bud. «Enn om vi betaler 5000 real kontant, kan vi så få betale resten i månedlige rater?» spurte hun. «Hvor mange rater?» sa selgeren. «Vi kan bare betale 500 real i måneden,» sa hun. «60 rater! Det er fem år, da er jeg konkurs!» «Men det er for en god sak,» insisterte hun. «Det er til en kirke. Du er med på å bygge et gudshus. Har du noen gang bygd et hus for Gud?» Nei. «Ja, så har du sjansen,» sa hun. Han gikk med på å selge. Karla trengte nå 5000 real til kontantbeløpet. Hun klarte å samle inn 2700 real før beløpet forfalt. Så husket hun skrinet i kirken. Hun åpnet det, og der lå det akkurat 2300 real. Hun betalte de 5000. Hver måned betalte Karla, og kom ut av tellingen. Det gikk tre år, og hun ba en modig bønn: «Kjære Gud, kan du ikke hjelpe oss å betale ned gjelden i år så vi kan begynne å tilbe der to år før tiden? Hun begynte å betale for tre, fire eller fem måneder om gangen. Hver gang spurte hun eierens kone hvor mange avdrag som sto igjen. Gjelden skulle være betalt i september det året. September kom, og pastoren filmet da Karla overrakte det siste avdraget. Karla dro overlykkelig hjem, men så begynte hun å lure på hvor mange avdrag de faktisk hadde betalt. Hun tellet etter og kom til 48. Et helt års gjeld sto igjen. Hun sa det til eieren. Neste sabbat fikk de en utfordring i sabbatsskolen: Skriv ned noe ganske umulig som dere vil utrette før året er omme. Karla skrev: «Betale resten av avdragene.» Det virket umulig. Men i oktober klarte hun fem avdrag, i november fire, og i desember de siste tre. Menigheten feiret kjøpet 19. desember. I dag tilber 20 medlemmer hver sabbat i skyggen av mangotreet mens kirken blir bygd. En del av offeret 13. sabbat går til å bygge fire nye kirker i Brasil. Takk for at du vil gi rundhåndet 24. september.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

71


Studium 9

27. august

Et liv i lovprisning

Bakgrunnsstoff

Fil 4,4-7; Jos 5,13–6,20; Sal 145; Apg 16,16-34; 2 Krøn 20,1-30.

Minnevers

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! (Fil 4,4).

Det er lett å rope til Gud av fryd når vi er glade. Men det er ikke så lett når livet går oss imot, i de verst tenkelige situasjoner når smeltedigelen varmes opp. Men det er nettopp da vi mer enn noen gang trenger å prise Gud, for lovprisning hjelper oss å bevare troen. Ja, lovprisning kan forvandle selv våre mørkeste omstendigheter, kanskje ikke ved å endre realitetene rundt oss, men fordi den kan forandre oss og dem rundt oss så vi kan håndtere utfordringene. Lovprisning er aktiv tro. Det føles ikke bestandig naturlig, men når vi praktiserer lovsang og det blir en naturlig del av vårt liv, har det kraft både til å omvende og seire.

Ukeoversikt

Hva er lovprisning? Hvordan kan lovprisning være så sterkt et åndelig våpen i vanskelige tider? Hvordan kan lovprisning forvandle oss og livet rundt oss?

72

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 9 / 27. august

Søndag

RAMMEVERK FOR LOVPRISNING Forfatteren Fjodor Dostojevskij var dømt til døden, men fikk dommen omstøtt i siste øyeblikk. Han satt i stedet mange år i fengsel. Han skrev dette om fengselstiden: «Tro til siste slutt, selv om alle går seg vill og du er den eneste trofaste; kom med ditt offer også da og pris Gud i din ensomhet.» Vi har allerede sett at Paulus utholdt utrolig motstand og forfølgelse. Men nå sitter han i et fengsel i Roma. Og likevel er han ikke deprimert; nei, han skriver for å oppmuntre de troende i Filippi!

Les Fil 4,4-7. Hvordan tror du Paulus kunne skrive slik mens han satt fengslet? Hva er nøkkelen til Guds fred?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Én ting er å glede seg når alt går godt. Men Paulus ber oss alltid glede oss. Det høres kanskje rart ut. Hvis vi tar det han skriver bokstavelig, har det to konsekvenser. For det første: Hvis vi alltid skal glede oss, må det bety at vi skal glede oss når vi ikke ser grunnlag for glede. For det andre: Hvis vi alltid skal glede oss, må det bety at vi må lære å glede oss når vi ikke har lyst til det. Paulus kaller oss til å prise Gud skjønt det ofte kan virke unaturlig. Det kan også virke urimelig. Men vi skal se at det er nettopp fordi det til tider fremstår som urimelig at vi blir kalt til å være glade. Lovprisning er med andre ord en troshandling. Akkurat som tro ikke bygger på våre omstendigheter, men på sannheten om Gud, så er lovprisning ikke noe vi gjør fordi vi har det fint, men fordi vi vet hvem Gud er og hva han har lovet oss. Og det er slik tro som begynner å forme våre tanker, følelser og omstendigheter. Hvilken sannhet om Gud peker Paulus på i dagens skriftsted – en sannhet som gjør at han kan være glad også i fengselet? Skriv ned en kort liste over det du vet er sannheten om Gud. Gjennomgå listen og takk Gud for hver ting. Hvordan påvirker det ditt syn på dine omstendigheter? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

73


Mandag

Studium 9 / 27. august

BE NED MURER Vi har uttrykket «å male seg inn i et hjørne». Se for deg at du maler gulvet i et rom, men oppdager du at du har havnet i et hjørne og ikke kan komme deg ut uten at du går på den ferske malingen. Du må bli der til det tørker! Iblant er det som om troen maler oss inn i et hjørne. Vi kommer i en vanskelig situasjon, og, som med den våte malingen på gulvet, «fanger» troen oss. Vi ser på situasjonen, og enten må vi forkaste Gud, troen og alt vi har trodd på, eller så tvinger troen oss til å tro det som virker umulig. Gud førte israelittene opp i et hjørne. Da de hadde vandret i ørkenen i 40 år, førte ikke Gud sitt folk til tomme, fredelige gressletter. Han ledet dem til en av de sterkest befestede byene i hele regionen. Så måtte de gå tause rundt i Jeriko i seks dager. Den syvende dagen ba Gud dem rope – og det ropet, sammen med trompetene, ville gi seier.

Les Jos 5,13–6,20. Hva prøver Gud å lære israelittene? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De høye ropene ville ikke skape vibrasjoner som fikk murene til å rase sammen. Da Gud ba israelittene om å «rope», var det samme slags rop som David skriver om i Sal 66: «Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære!» (Sal 66,1.2). Ropingen var lovprisning! Etter å ha sett på de høye murene i seks dager, må de ha tenkt at de ikke hadde noen som helst sjanse til å bryte dem ned selv. Hvordan hjelper dette oss å forstå Hebr 11,30? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når Gud skal til å gjøre noe nytt i vårt liv, kan han føre oss til et Jeriko, for han må kanskje lære oss at kraften til å seire ikke kommer fra vår styrke og strategi. Det vi trenger, kommer utenfra. Så vår oppgave er å prise Gud, uansett hva som ligger foran, samme hvor uoverkommelig det kan synes. Han er kilden til alt vi trenger. Dette er virksom tro.

74

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 9 / 27. august

Tirsdag

LOVPRISNINGENS LIV Å prise Herren faller oss kanskje ikke naturlig, ikke engang i gode tider. Så hvor mye vanskeligere er det i dårlige tider? Likevel er det dette vi er kalt til. Lovprisning må praktiseres til det går fra å være noe vi gjør på et bestemt tidspunkt til å bli en atmosfære vi lever i. Lovprisning burde være mer en livsstil enn enkeltstående handlinger.

Les Sal 145. Hvorfor priser David Gud? Hvordan burde du gjøre ordene i denne salmen til dine?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den store predikanten Charles Haddon Spurgeon skrev boken The Practice of Praise. Boken bygger på vers 7 i dagens salme. I det korte verset peker Spurgeon på tre ting som kan hjelpe oss å fylle livet med lovsang. 1. Lovprisning mens vi ser oss rundt. Hvis vi ikke ser oss om for å oppdage Guds storhet, vil vi ikke ha noen grunn til å prise ham. Hva kan du se i skaperverket som er verd å takke for, for eksempel det vakre? Hva kan du se i den åndelige verden som er prisverdig, som at en ung kristen vokser i tro? 2. Lovprisning når vi husker det vi har sett. Hvis vi vil leve i en atmosfære av lovprisning, må vi huske årsaken til det. Hvordan kan vi huske Guds storhet – som å utvikle nye ritualer eller symboler som minner oss om hans godhet – slik at vi ikke glemmer hans godhet og sannheten om ham? 3. Lovprisning mens vi snakker om det. Lovprisning er ikke noe vi gjør inni oss. Det skal komme ut av munnen og bli hørt av dem rundt oss. Hvilke grunner kan du komme på for å prise Gud i ord? Hva blir virkningen av en slik lovprisning, og på hvem? Ta penn og papir og arbeid deg gjennom de tre punktene. Hvordan kan lovprisning bli en vane for deg? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

75


Onsdag

Studium 9 / 27. august

ET VITNESBYRD SOM OVERBEVISER I Apostlenes gjerninger leser vi at lovprisning hadde en forbløffende virkning på dem som hørte den. Les Apg 16,16-34. Etter å ha blitt avkledd og slått, ble Paulus og Silas kastet i fengsel. Ingen salvet deres forslåtte rygger. I stor fysisk smerte og med føttene i blokken ble de plassert i mørket innerst i fangehullet. Men Paulus og Silas begynte å be og synge mens de andre fangene hørte på. Etter jordskjelvet og etter at fangevokteren hadde oppdaget at verken Paulus eller Silas eller noen av de andre fangene hadde rømt, falt han «skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa: ‘Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?’» (Apg 16,29.30). Hvorfor fikk hendelsen fangevokteren til å tenke på sitt eget behov for frelse? Hvilken betydning tror du bønnene og sangene hadde for at fangene ikke rømte, og for at denne mannen og hans familie ble omvendt? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er fantastisk at vår lovprisning kan forvandle livet for dem rundt oss for evig og alltid. Tror du noen ville ha blitt reddet den natten hvis Paulus og Silas hadde sittet i mørket og sutret? Vi vet ikke hva som skjedde med fangevokteren og familien hans senere, men tenk deg at de leser ordene som Paulus senere skrev fra et annet fengsel i Roma: «For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den» (Fil 1,29.30). Hvis de leste dette og tenkte over hvordan Paulus’ lidelse hadde gitt dem oppmuntring, har det sikkert fylt deres hjerte med glede og en ny utfordring om å være trofaste, uansett hva det kostet. Hvem tror du kan bli påvirket for Gud av en lovsang som kommer fra ditt hjerte? Vær mer åpen og overstrømmende i din lovprisning av Gud når du er sammen med andre. Du vet ikke hva det kan få for følger. ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

76

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 9 / 27. august

Torsdag

ET SEIERSVÅPEN Les 2 Krøn 20,1-30. Som Josjafat oppdaget, er lovprisning et mektig våpen. Etter meldingen om at en «stor styrke» var på vei mot ham, grep ikke Josjafat straks til våpenmakt, men «vendte seg til Herren for å søke råd hos ham» (2 Krøn 20,3). Da folket i Juda kom til Jerusalem for å faste, innrømmet Josjafat hvordan det lå an og sa at «vi står maktesløse overfor denne store styrken som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre; men våre øyne er vendt mot deg» (2 Krøn 20,12). Hvordan reagerer du når du ser en «stor styrke» nærme seg? Hva kan Josjafats svar lære deg om å håndtere overveldende motstand? (2 Krøn 20,3-12). __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da Herrens Ånd kom over Jahasiel, kunngjorde han: «Men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bare stille dere opp og bli stående, så skal dere se hvordan Herren frelser dere, Juda og Jerusalem. Vær ikke redde og mist ikke motet! Dra ut mot dem i morgen! Herren skal være med dere» (2 Krøn 20,17). Deretter tilba de Gud og lovsang ham «med høy og kraftig stemme» (2 Krøn 20,19). Selv om Gud ville kjempe for dem, skulle de likevel dra ut og møte fienden. Men dette var ingen vanlig marsj til krig. Josjafat satte opp et kor som skulle lovsynge Herren mens de marsjerte ut. «Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren ammonittene, moabittene og folket fra Se’ir-fjellene, de som rykket fram mot judeerne, falle i bakhold. Slik ble de slått» (2 Krøn 20,22). Ifølge forfatteren grep Gud inn i samme øyeblikk som de viste sin tro på hans løfte og begynte å «lovprise Herren i hellig prakt» (2 Krøn 20,21). Les 2 Krøn 20,1–30 igjen. Hvilke åndelige prinsipper kan du bruke på din vandring med Gud, spesielt i tider med prøvelser og påkjenninger? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

77


Fredag

Studium 9 / 27. august

TIL ETTERTANKE Les «Juda-kongen Josjafat» i Alfa og Omega, bind 3, side 74–80 [PK 190–203]. «La oss i neste omgang venne våre hjerter og lepper til å prise Gud for hans umåtelige kjærlighet. La oss lære vår sjel til å gripe fatt i håpet og hvile i det lyset som skinner fra Golgatas kors. Vi må aldri glemme at vi er barn av den himmelske konge, sønner og døtre av hærskarenes Gud. Det er vår forrett å kunne ha en fast tillit til Gud.» – Helse og livsglede, side 195. «Og mens jeg tilber og opphøyer ham, vil jeg at du skal opphøye ham sammen med meg. Pris Herren også når du faller ned i mørket. Pris ham også når du fristes. ‘Gled dere alltid i Herren,’ sier apostelen; ‘og igjen sier jeg: Gled dere.’ Vil det gjøre familielivet mørkt og dystert? Nei, det vil bringe solstråler. Slik samler du stråler av evig lys fra herlighetens trone og sprer dem rundt deg. La meg formane deg til å påta deg dette arbeidet, spre lys og liv rundt deg, ikke bare på din egen sti, men på stiene til dem du omgås. La det være ditt mål å gjøre dem rundt deg bedre, å løfte dem opp, å vise dem til himmelen og herligheten og lede dem, så de i stedet for å søke alle jordiske ting, søker det som har hold for evigheten, den udødelige arv av rikdommer som er uforgjengelige.» – Testimonies for the Church, bind 2, side 593, 594.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvilken oppgave har lovsangen i kristenlivet? Hvordan vil du beskrive lovsangen på sabbatsgudstjenestene? Er den oppløftende? Oppmuntrer den til troskap i prøvelser og traumer? Hva kan gjøres hvis den ikke fungerer slik? 2. Hva betyr det å «prise Herren også når du faller ned i mørket» eller å prise ham «også når du fristes»? Hvordan kan lovprisning hjelpe oss gjennom slike tider? 3. Fortell hvordan lovprisning har påvirket deres liv. Hva kan dere lære av hverandre? 4. Velg en lovsang og ta tid til å lese den. Hva lærer den dere om lovprisning? Hvilken innvirkning har lovsang på din tro?

78

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

27. august

KRITIKER BLIR DISIPPEL Breno, Brasil

B

renos foreldre i Salvador i Brasil drev med en blanding av kristendom og okkultisme, men han endte opp på en adventistskole. Der vakte lærerne hans interesse for Bibelen. Men i tenårene gjorde Breno opprør. Han festet og drakk, og skolereglene irriterte ham. Jentene fikk ikke gå med øreringer, korte skjørt eller bruke neglelakk, og heller ikke sitte sammen med gutter under andaktene. Breno sluttet å gå i kirken etter endt skolegang og kritiserte alltid kristendommen. Han gjorde det også slutt med kjæresten, som var adventist. Fem år senere fikk han en uventet innbydelse fra vennen Victor, som skulle ta dåp. Dåpsdagen ble et vendepunkt for dem begge. Etter dåpen fikk Victor Breno til å hilse på pastoren. Pastorens bønn og varme velkomst rørte ved ham. Han fikk lyst til å komme tilbake til kirken. Der møtte han Gud for første gang. Pastor­ ens prekener åpnet hans sinn for Kristus, evangeliet og nåden. År med negative tanker forsvant. Han følte seg velkommen og elsket blant de andre, enda de ikke kjente ham. Kort etter at Breno kom tilbake til menigheten, begynte han å ta bibelstudier med pastoren. På en ganske spesiell sabbat under pandemien ble han døpt. Nå skjønner Breno at vennens innbydelse til dåpen forandret hans liv for alltid. «På kort tid gikk jeg fra kritiker til disippel, ikke på grunn av noe jeg hadde gjort, men fordi Guds vilje er god og fullkommen. En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge fire nye kirker i Brasil, der andre ungdommer som Breno kan lære om Jesu kjærlighet. Takk for at du planlegger et godt offer 24. september.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

79


Studium 10

3. september

Saktmodig i digelen

Bakgrunnsstoff

Esek 24,15-27; 2 Mos 32,1-14; Matt 5,43-48; 1 Pet 2,18-25; Sal 62,2-9.

Minnevers

Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden (Matt 5,5).

Vi hører ikke ordet saktmodig særlig ofte, kanskje med unntak av når vi leser om Moses eller studerer saligprisningene. Det er lett å skjønne hvorfor. Saktmodighet betyr å «utholde skader tålmodig og uten harme». Ikke rart vi ikke hører mye om det; det er ikke en egenskap som settes høyt. Noen ganger oversetter Bibelen ordet med «ydmyk». Og ydmykhet er heller ikke et karaktertrekk som står høyt i kurs. Men saktmodighet, å tåle skade tålmodig og uten harme, er en av de sterkeste egenskapene hos Jesus og hans følgesvenner. Likevel er det ikke et mål i seg selv: En saktmodig ånd kan være et sterkt våpen i hendene på dem som står midt i smerte og lidelse. Ja, digelen er et godt sted å lære å være saktmodig av hjertet, for gjennom vår egen saktmodighet og det som er ødelagt hos oss, kan vi være mektige vitner for Gud.

Ukeoversikt

Hva er sammenhengen mellom lidelse og saktmodighet? Hvordan kan vi i vår egen saktmodighet og ødelagte sider være et vitne for andre? Hvordan kan saktmodighet være en styrke for oss, ikke en svakhet?

80

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 10 / 3. september

Søndag

BRUTT BRØD OG UTØST VIN Oswald Chambers har sagt at vi skal bli «knust brød og utøst vin» for andre. Hva tror du han mener med det? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hele Bibelen har eksempler på mennesker som ble «knust» for å tjene andre. Moses ble kalt til å tåle uendelig mye sladder og kritikk da han førte folket til det lovede land. Josef ble kalt til en reise som innebar svik og fengsling da han kom til en tjenerstilling i Egypt. I hvert tilfelle tillot Gud situasjoner der hans folks liv kunne bli et utstillingsvindu for hans nåde og omsorg, ikke bare for dem selv, men også til beste for andre. Gud kan også bruke oss slik. Det er lett å bli sint eller såret i slike situasjoner. Men som vi så i går, er saktmodighet den gudgitte evnen til å utholde det med tålmodighet og uten harme.

Les Esek 24,15-27. Hva skjer? Hvorfor skulle Esekiel gjennom denne digelen? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Esekiel skal være et varsel for dere. Alt han har gjort, skal dere også gjøre. Når dette skjer, skal dere kjenne at jeg er Herren Gud,» sier Gud (Esek 24,24). Hans eksempel skulle lære israelittene sannheten om hvem Gud var, Herren Gud – og de ville se denne sannheten når de opplevde oppfyllelsen av den profetien som Esekiels liv symboliserte og lidelsen han hadde møtt. Hvem vet hvor mange som får se «Herren Gud» gjennom oss på våre ødelagte steder? Før eller siden vil livet ta knekken på alle. Hvordan har du opplevd å bli knust? Hva har det lært deg? Hvordan kan Herren bruke din knuste sjel til å hjelpe andre?

Bibelstudier juli – september 2022

81


Mandag

Studium 10 / 3. september

FORBØNN OM NÅDE Les 2 Mos 32,1-14. Hvilken rolle spiller Moses? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da folket ga seg til å tilbe gullkalven, sa Gud de hadde gått for langt og at han ville knuse dem og gjøre Moses til et stort folk. Men Moses tok ikke imot Guds tilbud, han ba Gud om å vise folket nåde, og Gud ga etter. 2 Mos 32,1-14 tar opp to spørsmål. For det første: Guds tilbud om å ødelegge det opprørske folket og velsigne Moses var en test for ham. Gud ville at Moses skulle vise sin medfølelse med disse ulydige menneskene. Og Moses besto prøven. I likhet med Jesus ba han om nåde for synderne. Dette avslører noe interessant: noen ganger kan Gud også la oss møte motstand; han kan tillate at vi kommer i en smeltedigel slik at han, vi og universet som ser på, kan se den medfølelsen vi har for dem som farer vill. Hvilke grunner ga Moses da han ba Herren om ikke å ødelegge Israel? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

For det andre viser avsnittet at motstand og ulydighet er et kall til å vise nåde. Nåde er nødvendig når folk minst fortjener det. Men når de minst fortjener det, er også tiden da vi har minst lyst til å vise det. Men da Moses’ søster Mirjam kritiserte ham, ropte han til Herren om å helbrede henne fra spedalskheten (4 Mos 12). Da Gud ble sint på Korah og tilhengerne hans og truet med å ødelegge alle, falt Moses ned og ba for dem. Dagen etter, da Israel murret mot Moses over opprørernes død og Gud truet med å ødelegge dem alle igjen, falt Moses ned og ba Aron skynde seg å gjøre soning (4 Mos 16). I sin saktmodighet og uselviskhet i denne digelen søkte Moses nåde for dem som ikke fortjente det. Tenk på menneskene i din nærhet som du synes har gjort seg lite fortjent til nåde. Hvordan kan du, med saktmodighet og uselvisk ydmykhet, åpenbare Guds nåde for dem?

82

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 10 / 3. september

Tirsdag

Å ELSKE DEM SOM SÅRER OSS Noen har sagt: «Å elske våre fiender betyr altså ikke at vi skal elske skitten som perlen er begravet i; det betyr heller at vi elsker perlen som ligger i støvet. ... Gud elsker oss ikke fordi vi er elskelige av natur. Men vi blir elskelige fordi han elsker oss.» Hva ser du når du betrakter dine «fiender», perlen eller skitten som omgir den? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Les Matt 5,43-48. Jesus kaller oss til å elske våre fiender og be for dem. Hvilket

eksempel fra naturen gir han oss som forklaring på hvorfor vi skal elske våre fiender? Hva er poenget? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ifølge Matt 5,45 bruker Jesus eksemplet med Far i himmelen for å si hvordan vi skal behandle dem som skader oss og kanskje legger oss i den verste smeltedigel. Jesus sier at hans Far velsigner både rettferdige og urettferdige med regn. Hvordan bør vi behandle de urettferdige hvis Gud gir dem regn? Jesus prøver ikke å si at vi alltid skal ha ømme følelser for alle som gir oss problemer, selv om dette også kan være mulig. Fiendekjærlighet er ikke ment å være en følelse vi har for dem, men konkrete handlinger som viser omsorg og omtanke. Jesus avslutter avsnittet med et vers som ofte skaper debatt: «Vær derfor fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen» (Matt 5,48). Men meningen går klart frem av sammenhengen: De som vil være fullkomne som Gud er fullkommen, må vise kjærlighet mot sine fiender slik Gud viser kjærlighet mot sine. I Guds øyne er det å være fullkommen å elske sin motstander; og for å gjøre det, må vi ha en saktmodighet som bare Gud kan gi. Ta utgangspunkt i vår definisjon av saktmodighet (utholde skade med tålmodighet og uten harme) og lag en liste over ting du må forandre slik at Herren kan gi deg den hjertets saktmodighet som vil gi deg den rette innstillingen til dine «fiender.»

Bibelstudier juli – september 2022

83


Onsdag

Studium 10 / 3. september

EN LUKKET MUNN Jesus er vårt beste eksempel på saktmodighet i smeltedigelen. Da han sa: Kom og «lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet» (Matt 11,29), tenkte han på ting vi neppe kan forestille oss.

Les 1 Pet 2,18-25. Peter gir noen råd til slaver. Han beskriver hvordan Jesus

reagerte på urettferdig og smertefull behandling og sier at han «etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor» (1 Pet 2,21). Hvilke prinsipper om saktmodighet og ydmykhet i smeltedigelen lærer vi av Jesu eksempel, slik Peter uttrykker det her? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er forferdelig å se på at noen blir behandlet urettferdig. Og det gjør vondt når vi blir gjenstand for urett. Siden vi normalt har en sterk rettferdighetssans, sier instinktet at vi skal «rydde opp» med det vi mener er rettferdig vrede når det begås urett. Det er ikke lett å leve slik. Det er kanskje umulig om vi ikke godtar én viktig sannhet – at vi i alle urettferdige situasjoner må tro at Far i himmelen har styr på tingene og vil gripe inn på våre vegne når det er etter hans vilje. Dette betyr også at vi må være åpne for muligheten for at vi, som Jesus, ikke alltid blir reddet fra urett. Men vi må alltid huske at vår Far i himmelen er med oss og har styr på det hele. Peters råd, som bygger på Jesu liv, overrasker oss fordi det ser ut til å gå ut på at taushet i møte med urett er et større vitnesbyrd om Guds herlighet enn å «gå i rette med folk». Da han ble utspurt av Kaifas og Pilatus, kunne Jesus ha sagt mye for å rettferdiggjøre seg selv, men det gjorde han ikke. Hans taushet vitnet om hans saktmodighet. Hvordan takler du det når du har blitt urettferdig behandlet? Hvordan kan du gjøre bedre bruk av noen av prinsippene vi har sett på i dag? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

84

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 10 / 3. september

Torsdag

VÅR KLIPPE OG TILFLUKT Det er ofte de mest stolte, arrogante og påtrengende som har dårlig selvbilde. Deres arroganse og stolthet – og mangel på saktmodighet eller ydmykhet – er et skalkeskjul for noe de mangler på innsiden. Ubevisst? De trenger noe vi alle trenger: en følelse av trygghet, verdighet og aksept, spesielt i tider med nød og lidelse. Det kan vi bare finne hos Herren. Kort sagt, saktmodighet og ydmykhet er langt fra et tegn på svakhet. Disse karaktertrekk er ofte det sterkeste uttrykket for en sjel som er fast forankret i Klippen.

Les Sal 62,2-9. Hva synes å være bakgrunnen for denne salmen? Hva vil David ha sagt? Hvilke åndelige prinsipper gir han uttrykk for? Og hvordan kan du anvende prinsippene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Mennesker blir våre fiender helt uten grunn. Guds folks motiver vil bli feiltolket, ikke bare av verden, men av sine egne brødre. Herrens tjenere vil bli satt på harde prøver. En bagatell vil bli gjort til en stor sak for å berettige en egoistisk, urettferdig handlemåte. ... Feilaktige fremstillinger vil sverte disse mennene som uærlige fordi omstendigheter utenfor deres kontroll gjorde arbeidet deres forvirrende. De vil bli utpekt som mennesker man ikke kan stole på. Og dette vil bli gjort av menighetsmedlemmer. Guds tjenere må væpne seg med Kristi sinnelag. De må ikke forvente at de skal slippe fornærmelser og feilvurderinger. De vil bli kalt fantaster og fanatikere. Men de må ikke bli motløse. Gud har hånden på forsynets ratt og leder sitt verk til sitt navns ære.» – The Upward Look, side 177. Hvor immun er du mot andres bebreidelser og vonde stikk? Neppe helt immun, vel? Hvordan kan du holde fast på Herren så ditt egenverd er forankret i ham som elsker deg så høyt at han døde for din skyld, og slik beskytte deg selv mot andres ringeakt? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

85


Fredag

Studium 10 / 3. september

TIL ETTERTANKE Les «Betydningen av å søke sann kunnskap» i Helse og livsglede, side 344–349; «Jesu programtale» i Alfa og Omega, bind 4, side 253–268 og «The Worker and His Qualifications», side 630 i Evangelism. «De vanskeligheter vi må møte, kan i høy grad lettes ved den tålsomhet som skjuler seg i Kristus. Hvis vi eier Mesterens ydmykhet, vil vi heve oss over at vi blir tilsidesatt, og over de ergrelser vi daglig blir utsatt for. Dette vil ikke lenger kaste skygger over vårt sinn. Det største vitnesbyrd om storsinn hos en kristen er selvbeherskelse. Den som ikke bevarer roen og tilliten når han blir utskjelt og grusomt behandlet, berøver Gud hans rett til å åpenbare sin fullkomne karakter i ham. Et saktmodig sinn er den kraft som gir Kristi følgesvenner seier. Den er tegnet på deres forbindelse med himmelen.» – Alfa og Omega, bind 4, side 256.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan kan ydmykhet «heve oss over» urett og ergrelser? Hva mener du er den viktigste siden ved ydmykheten som gjør dette mulig for oss? 2. Hvordan ser din kultur på ydmykhet og saktmodighet? Blir disse egenskaper respektert eller foraktet? Hva slags press utsettes man for i din kultur som gjør det vanskelig å dyrke disse egenskapene? 3. Finnes det gode eksempler på saktmodighet og ydmykhet hos mennesker som lever i dag? Hvis ja, hvem er de, hvordan har de uttrykt dette, og hva kan du lære av dem? 4. Hvorfor blir saktmodighet og ydmykhet ofte sidestilt med svakhet? 5. Vi så at David søkte Herren som en tilflukt. Hvordan fungerer det? Hvordan kommer tilfluktsstedet alltid til uttrykk? Med andre ord, hvordan kan vi som menighet være et tilfluktssted for dem som trenger et fristed? Hva slags tilfluktssted er din lokale menighet? Hva kan du gjøre for at det skal bli et tilfluktssted for dem som trenger det?

86

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

3. september

BADEDRAKT I KIRKEN Regina, Brasil

D

e likte å erte Alvaro på kontoret. «Kan du ikke bli med og ta en øl etter jobben på fredager,» sa en. «Hvor var du på lørdag,» sa en annen, «du kommer aldri på lørdagsfestene våre.» Regina la merke til ham. Han svarte varmt og vennlig. Hun fant ut at han var adventist. Ertingen fortsatte i årevis, men Alvaro ble aldri sint. En dag ba Gilberto, som også arbeidet der, Regina med til stedet der Alvaro gikk på lørdager. «Det er et uvanlig sted,» sa han, «vi kan lære mer om Bibelen der.» Regina ville lære mer om Bibelen, så hun ble med en lørdag. Hun hadde på badedrakten under klærne så hun kunne gå på stranden etterpå. Gilberto tok henne med til et ordinært hus i et boligstrøk. Regina følte seg hjemme. Folk tok imot henne med smil og klem. Hun så at Alvaro også var der. Regina likte den oppriktige interessen folk viste under bibelstudiet. Etterpå skulle pastoren holde tale. Gilberto gikk hjem, og Regina dro til stranden. Slik fortsatte det i flere uker. Men en lørdag sa en av deres nye venner: «I dag skal jeg tale, og det ville glede meg om dere ble værende,» sa han. Regina og Gilberto følte ikke de kunne nekte, så de ble der. De holdt lav profil, for de var ikke kledd til kirkegang. Men de likte prekenen, og fra da av var de til stede ved gudstjenesten hver uke. Etter et år tok Gilberto imot Jesus og ble døpt, men Regina ville ikke. Hva ville familie og venner tro? Hun hadde sett hvordan de mobbet Alvaro på jobben, og Adventistkirken virket veldig uvanlig sammenlignet med menigheten hun hadde vokst opp i. Fire år gikk, og Regina fikk vite at pastoren skulle flytte. Hun ringte ham straks og ville ikke utsette dåpen lenger. Hun ble et aktivt medlem og hjalp til med hjelpeprogrammer for de fattige. Regina takker Gud for den kjærlighet hun ble vist. «Når jeg har muligheten, deler jeg min kjærlighet til Jesus med andre på jobben og andre steder,» sier hun. Takk for 13. sabbats offeret for fire år siden som gjorde det mulig å kjøpe Alvaros kirke. Takk for offeret 24. september som vil bidra til å åpne fire nye kirker i Brasil.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

87


Studium 11

10. september

Vente i digelen

Bakgrunnsstoff

Rom 15,4.5; Rom 5,3-5; 1 Samuel 26; Sal 37,1-11.

Minnevers

Men Åndens frukt er ... overbærenhet (Gal 5,22).

Forskere gjorde et eksperiment med fireåringer og marshmallows. Hvert barn fikk høre av en vitenskapsmann at de kunne få en marshmallow, men hvis barnet ventet til forskeren kom tilbake etter et ærend, ville de få to. Noen av barna stappet marshmallowen i munnen straks forskeren gikk, andre ventet. Forskjellene ble registrert. Forskerne fulgte opp barna inn i tenårene. De som hadde ventet, viste seg da å være bedre tilpasset, flinkere på skolen og mer fortrøstningsfulle enn de som ikke gjorde det. Det virket som om tålmodighet var et tegn på noe større, noe viktig i menneskets karakter. Så det er ikke rart at Gud ber oss utvikle denne dyden. Denne uken skal vi se hva som kan ligge bak noen av de mest krevende av alle digeler: ventedigelen.

Ukeoversikt

Hvorfor må vi iblant vente så lenge på ting? Hva kan vi lære om tålmodighet mens vi er i smeltedigelen?

88

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 11 / 10. september

Søndag

TÅLMODIGHETENS GUD Les Rom 15,4.5. Hva finner vi i disse versene? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi er som regel utålmodige når vi virkelig ønsker noe eller har blitt lovet det. Ofte blir vi ikke fornøyd før vi får det vi lengter etter. Og fordi vi sjelden får det vi ønsker når vi vil ha det, blir vi ofte irriterte og utålmodige. Og når vi har det slik, er det nesten umulig å bevare freden og tilliten til Gud. Å vente er vondt. På hebraisk kommer et av ordene for «å vente på» (Sal 37,7) av et hebraisk ord som kan oversettes «å ha mye smerte», «å riste», «å skjelve», «å bli såret» eller «å være sorgfull». Det er ikke lett å lære tålmodighet; noen ganger er dette selve essensen av hva det vil si å være i smeltedigelen.

Les Sal 27,14; Sal 37,7 og Rom 5,3-5. Hva sier versene oss? Hva fører tålmodighet til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mens vi venter, kan vi konsentrere oss om ett av to. Vi kan fokusere på det vi venter på, eller vi kan fokusere på ham som holder tingene i sin hånd. Det som gjør så stor forskjell når vi venter på noe, er ikke hvor lenge vi må vente, men holdningen mens vi venter. Hvis vi stoler på Gud og har lagt vårt liv i hans hånd, hvis vi har overgitt vår vilje til ham, kan vi stole på at han vil gjøre det som er best for oss når det er best for oss, uansett hvor vanskelig det kan være å tro det. Hva venter du desperat på? Hvordan kan du lære å overgi alt til Gud og hans tid? Be deg inn i en holdning der du er helt overgitt til Herren. ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

89


Mandag

Studium 11 / 10. september

TIL GUDS TID Les Rom 5,6 og Gal 4,4. Hva sier de om Guds timing? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus sier at Jesus kom for å dø for oss til akkurat rett tid. Men han sier ikke hvorfor det var rett tid. Man kan lese versene og lure på hvorfor Jesus ventet tusenvis av år før han kom for å løse syndens problem. Forsto ikke universet hvor ille synd var lenge før da? Vi kan også spørre hvorfor Jesus venter med å komme andre gang. Og vi kan spørre: Hvorfor venter Herren så lenge med å svare på bønnen min? Tenk for eksempel på profetien om de 70 ukene i Dan 9,24-27, den som peker på Jesus som Messias. Hvor lang var tidsperioden? Hva sier dette om å lære å vente på noe til Guds tid, selv om vi synes det går lang tid? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er mange viktige årsaker til at vi opplever ventetider. For det første kan venting rette oppmerksomheten bort fra «ting» og tilbake til Gud selv. For det andre gjør ventingen at vi kan få et klarere bilde av våre motiver og ønsker. For det tredje bygger venting utholdenhet – åndelig standhaftighet. For det fjerde åpner venting døren til å utvikle mange åndelige kvaliteter, som tro og tillit. For det femte lar ventingen Gud legge ned flere brikker i det store puslespillet. For det sjette får vi kanskje aldri vite hvorfor vi må vente; derfor lærer vi å leve i tro. Kan du komme på flere grunner til å vente? Hvilke eksempler gir Bibelen på at Gud gjør ting til sin egen tid og som kan hjelpe deg å lære å stole på at han også vil gjøre det som er rett for deg når hans tid er inne? (Tenk på Abraham og Sara og løftet om en sønn.) Spør deg selv: Hva kan det være at jeg gjør som kan forsinke svaret på en bønn som kunne ha vært besvart for lenge siden?

90

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 11 / 10. september

Tirsdag

DAVID: EN LIGNELSE OM Å VENTE I 1 Sam 16,1-13 leser vi at Samuel salver unggutten David til konge. Men reisen fra far Isais åkrer til tronen i Jerusalem var lang. Han må iblant ha følt han var midt i en smeltedigel. Først blir gutten kalt til å spille for å berolige Sauls urolige sinn (1 Sam 16). Senere blir han Israels helt når han dreper Goliat (1 Sam 17). Så går det mange år da David flykter for livet. Både Saul og sønnen Jonatan vet at David er utpekt til å bli den neste kongen (1 Sam 23,17; 1 Sam 24,20). Men David prøver ikke å fremtvinge sin gudgitte skjebne. Ja, det ser ut til at han gjør det motsatte. Selv da Saul prøvde å drepe ham og David klippet et stykke av kongens kappe, ønsket han at han aldri hadde gjort noe slikt (1 Sam 24,5-7). Og når Saul prøver å drepe David, nekter David å drepe Saul når muligheten byr seg (1 Sam 26,7-11).

Les 1 Sam 26,1-11. Hvorfor vil ikke David drepe Saul? Hvilke prinsipper lærer vi her om hvordan Gud gjennomfører sine planer for vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Les 1 Sam 26,12-25. Hvordan påvirker det Saul at David ikke vil drepe ham? Hva sier dette oss om fordelene ved å vente på Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ser vi på hele Davids vei til tronen, kan den kanskje oppsummeres i en kort setning: ikke ta for deg av det Gud ennå ikke har gitt deg. Guds gaver mottas alltid best fra hans hånd og til hans tid. Det kan bli lenge å vente. Bønnespirer kan vokse opp i løpet av timer, mens et eiketre trenger mange år. Men når sterke vinder kommer, rykkes ikke treet opp med roten. Tenk hvor lett David kunne ha forsvart å drepe Saul. David fikk jo vite at han skulle ha tronen, og Saul var uansett ond. Likevel viser hans handlinger sann tro på Gud. Hva kan dette lære deg om det du kanskje venter på?

Bibelstudier juli – september 2022

91


Onsdag

Studium 11 / 10. september

ELIA: HASTVERKETS PROBLEM Oppgjøret på toppen av Karmel-fjellet var overstått (1 Kong 18). Ild hadde falt fra himmelen, hele folket hadde erkjent den sanne Gud, og de falske profetene var døde. Gud var rettferdiggjort. Man skulle tro at Elia hadde vokst i åndelig kraft etter som dagen skred frem, men plutselig fikk han høre noe som skremte vettet av ham. Les resten i 1 Kong 19,1-9. De siste ordene er foruroligende: «Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: ‘Hvorfor er du her, Elia?’» (1 Kong 19,9). Elias frykt fikk ham til å flykte, og nå var han på feil sted. Etter et så kraftig inngrep fra Herren på Karmelfjellet burde Elia ha vært full av fortrøstning, men han løper for livet. Hva kan vi lære av dette eksemplet? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Historien illustrerer noe viktig: Når vi forhaster oss, kan vi fort befinne oss på feil sted. I Elias tilfelle var det frykten som førte til at han ble overveldet og skyndte seg ut i ørkenen, der han ønsket at han aldri hadde blitt født. Men det er andre ting som får oss til å skynde oss bort fra Guds plan for oss. Les disse versene: 1 Mos 16,1-3; 4 Mos 20,10-12; Dom 14,1-3; Matt 20,20.21; Luk 9,52-56; Apg 9,1. Hva fikk disse karakterene til å haste bort fra Guds vilje? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er lett å la feilaktige ambisjoner, som sinne, lidenskap, mangel på tro eller en antatt «glød» for Herren få oss til å skynde oss dit vi ikke burde være. Ingen er immun mot dette. Nøkkelen er å dyrke en tillitsfull tro på Guds godhet og barmhjertighet i visshet om at han elsker oss og ønsker det beste for oss. Her er det ingen automatikk. Tro kan være en gave, men det er en gave som må dyrkes, pleies og voktes med omhu.

92

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 11 / 10. september

Torsdag

LÆRE Å GLEDE SEG I HERREN «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om!» (Sal 37,4).

Sal 37,4 er et fantastisk løfte. Tenk deg å få det du alltid har ønsket deg. Men skal vi få det vårt hjerte ber om, må vi ha et hjerte som fryder seg i Herren. Så hva betyr det å «ha sin lyst og glede i Herren»? Les Sal 37,1-11. Sammenhengen for Sal 37,4 er kanskje overraskende. David skriver om å være omgitt av mennesker som motarbeider både Gud og ham. Når folk motarbeider oss, er den naturlige reaksjonen ofte å bli sint eller å prøve å rettferdiggjøre oss selv. Men David råder oss til noe annet. Hva er Davids råd til Guds folk i denne situasjonen? Sal 37,1 _______________________________________________________________________________________________________ Sal 37,5 _______________________________________________________________________________________________________ Sal 37,7 _______________________________________________________________________________________________________ Sal 37,8

______________________________________________________________________________________________________

Les Sal 37,4 igjen. Hva betyr å «ha sin lyst og glede i Herren» i forbindelse med versene du nettopp har kommentert?

__________________________________________________________________________________________________________________

David gjentar det om og om igjen, på forskjellige måter: «Stol på Gud.» Stol på at han vil handle. Ikke bli opprørt, for Gud er din Gud, og han arbeider for deg – her og nå. Du behøver ikke storme inn og prøve å ordne opp selv. Din Far i himmelen har styr på tingene. Stol på han. Stol fullt og fast på ham. Det er i denne sammenhengen David skriver om å ha sin lyst og glede i Herren. Det betyr at vi lever i full tillit. Ingenting kan forstyrre vår fred, for Gud er her og har kontroll. Vi kan prise ham, vi kan også smile, for ingen kan overliste Gud! Når vi kan lære å gjøre dette, vil vi få det vårt hjerte lengter etter, for vi får det vår Far ønsker å gi oss, og på det tidspunktet som er mest til fordel for oss og hans rike. Hvordan kan du lære å «ha din lyst og glede i Herren»? Ta tid til bønn, søk Guds veiledning om hvordan dette kan bli en realitet i ditt liv.

Bibelstudier juli – september 2022

93


Fredag

Studium 11 / 10. september

TIL ETTERTANKE Les «Nytt dynasti» i Alfa og Omega, bind 2, side 216–219 [PP 637–642] Guds plan for oss kan kreve mye venting, og det kan føles som en smeltedigel. Vi kan lære tålmodighet i denne tiden når vi fokuserer på Guds person og stoler på at han handler til beste for oss. Det er mange grunner til å vente, men alle har å gjøre med oppfyllelsen av Guds planer for oss og hans rike. Vi kan tape mye hvis vi løper foran Gud, men vi kan vinne mye ved å bevare en holdning av tillit og glede i ham. Herren veier og måler hver prøvelse. «Jeg kan ikke tyde Guds hensikt med min lidelse, men han vet hva som er best, og jeg vil overgi min sjel, kropp og ånd til min trofaste skaper. ‘Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg, helt til dagen kommer’ (2 Tim 1,12). Hvis vi øvde oss opp til å ha mer tro, mer kjærlighet, større tålmodighet og en mer fullstendig tillit til vår himmelske Far, vet jeg at vi ville ha mer fred og lykke dag for dag etter som vi gjennomgår konflikter her i livet. Herren vil ikke at uro og bekymring skal fjerne oss fra Jesu armer. Vi må vente og våke mer i stillhet. Vi tror at uten gode følelser er vi ikke på rett spor, og vi fortsetter med å se inn i oss selv for å finne et tegn som passer for anledningen. Men vi må regne med tro, ikke med følelser.» – På fast grunn, 2. bok, side 242, 243.

Spørsmål til drøftelse

1. Hva betyr det at Jesus «veier og måler» hver prøvelse? Hvordan kan det hjelpe oss å vite dette mens vi venter? 2. Be en i gruppen om et personlig vitnesbyrd om hva tålmodig venting går ut på. Hva fryktet de, hva gledet de seg over? Hvordan klarte de seg? Hva lærte de? Hvilke løfter klamret de seg til? 3. Hva kan dere gjøre for å hjelpe andre som er i smeltedigelen mens de venter på Guds timing for et eller annet? 4. Hva er bønnens rolle når vi skal utvikle tålmodighet? Er det andre du kan be for, slik at Ånden vil utvikle tålmodighet i deres liv?

94

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

10. september

SANNHETSJAKTEN Liu og Cris, Brasil

N

aiara hadde lenge ønsket at broren hennes ville tilbe i adventistkirken i Brodowski i Brasil sammen med henne. Hun så en mulighet da broren Liu og hans kone Cris forlot sin menighet på grunn av læren og lette etter en kirke som gjorde sitt beste for å følge Bibelen. Naiara ga dem adventistbøker og tilbød bibelstudier, men Liu virket ikke interessert: Hvorfor avsto adventistene fra forskjellig slags mat og tilba på lørdag? Hans kone Cris ville gjerne vite mer om Åpenbaringen, men ikke uten sin mann. Naiara ga seg ikke, men fortalte Cris om bibelstudiet i kirken. Cris likte tanken med å studere Bibelen i kirken hver uke. Naiara sendte dem kristne sanger og en DVD med adventisttaler fra Novo Tempo-kanalen (Hope Channel). Cris så prekenene mens mannen var på arbeid. Så skadet Liu hodet da han falt ned av en lastebil på jobben. Naiara trøstet Cris på venterommet mens han ble operert: «Pastoren og andre i kirken ber for Liu,» sa hun. Kirurgen sa operasjonen var vellykket. Skaden var alvorlig, men Liu ville bli helt frisk igjen. Dagen etter, da Cris fikk besøke mannen sin, fortalte han at en adventistpastor allerede hadde vært der og bedt sammen med ham. Naiara tilbød bibelstudier igjen, og Cris takket ja på betingelse av at Liu ikke fikk vite om det. Men da det kom til stykket syntes hun ikke at hun kunne holde det hemmelig for ham. Den dagen det første studiet skulle holdes, ble han hjemme fra jobben og tok del. Liu og Cris fullførte alle de 28 bibelstudiene med Naiara. Fordommene mot adventistene smuldret bort da de skjønte at kirken bare ønsket å følge Bibelens lære. Cris ble døpt sammen med sønnen Esekiel. Et år senere ble Liu og datteren Tamiris døpt. I dag er Liu og Cris ledere i sabbatsskolen i kirken i Brodowski. En del av offeret 13. sabbat skal bidra til å åpne en ny kirke i Brodowski i Brasil, så flere kan tjene Gud med glede. Takk for at du planlegger et godt offer 24. september.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

95


Studium 12

17. september

Å dø som et frø

Bakgrunnsstoff

Fil 2,5-9; Rom 12,1.2; 1 Sam 2,12–3,18; 1 Sam 13,1-14; Sak 4,1-14.

Minnevers

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt (Joh 12,24).

Jesu bilde av et hvetekorn som dør, er et fascinerende bilde på vår underkastelse under Guds vilje. Først er det fallet. Frøet som faller fra hveteakset, bestemmer ikke hvor eller hvordan det faller til bakken. Den har ingen kontroll over bakken som omgir det og deretter presser det ned. For det andre er det ventetiden. Frøet ligger i jorden og vet ikke hva fremtiden bringer. Det kan ikke «forestille seg» hvordan livet vil bli i fremtiden, for det er bare et hvetekorn. For det tredje skal det dø. Frøet kan umulig bli en hveteplante med mindre det opp­gir sin trygge, behagelige tilstand som frø. Det må «dø»; det vil si at det må oppgi det som det alltid har vært før, så det kan forvandles fra frø til en plante som bærer frukt.

Ukeoversikt

Hvorfor er det så vanskelig å godta Guds vilje når vi vet at den er det beste for oss? Hvilket eksempel på underkastelse har Kristus gitt oss? Hvordan passer bildet med hvetekornet på ditt liv?

96

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 12 / 17. september

Søndag

UNDERKASTELSE TIL TJENESTE Les Fil 2,5-9. Hva er budskapet? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Samtidskulturen mener vi skal kreve og stå på vår rett. Slik bør det ofte være. Men som med Jesus kan Guds vilje be oss gi avkall på vår rett for å kunne tjene Faderen for Guds rikes skyld. Dette kan være ubehagelig og legger til rette for en smeltedigel. Se hvordan Jesus forholdt seg (Fil 2,5-8). Han tok tre trinn for å underkaste seg Fars vilje. Aller først minner Paulus oss om å «la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!» (Fil 2,5). For å kunne frelse oss, ga Jesus avkall på å være Far lik og kom i et menneskes skikkelse (Fil 2,6.7). Jesus kom ikke som fyrste, men som tjener (Fil 2,7). Som tjener levde han ikke et langt og fredelig liv, men «ble lydig til døden». Og hans død var verken edel eller flott. Nei, han var «lydig til døden – ja, døden på korset» (Fil 2,8). På hvilke områder av livet er Jesus et forbilde for oss i dette? Rett og likhet bør beskyttes, men hvordan vil du forklare logikken i at vi iblant må gi avkall på dem? Les Fil 2,9. Hvordan gjør verset det lettere å forstå logikken i underkastelse under Fars vilje? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Be om visdom fra Den hellige ånd og spør: «Hvilke rettigheter tviholder jeg på som kan hindre meg i å underkaste meg Jesu vilje når det gjelder å tjene familien, menigheten og dem rundt meg? Er jeg villig til å tåle ubehag for å tjene andre mer effektivt?»

Bibelstudier juli – september 2022

97


Mandag

Studium 12 / 17. september

DØDEN KOMMER FØR MAN KJENNER GUDS VILJE Mange kristne ønsker oppriktig å kjenne Guds vilje. Om jeg bare visste Guds vilje med meg, ville jeg ha ofret alt for ham. Men selv etter et slikt løfte kan vi være usikre på hva hans vilje er. Årsaken finner vi i Rom 12,1.2. Paulus beskriver hvordan vi kan kjenne Guds vilje: Vil du vite hva Guds vilje er, må du først ofre! Les Rom 12,1.2. Paulus skriver at vi vil være i stand til å «dømme om hva som er Guds vilje» når: 1. Vi forstår «Guds barmhjertighet» for oss (Rom 12,1). 2. Vi gir oss selv som levende offer til Gud (Rom 12,1). 3. Sinnet vårt fornyes (Rom 12,2). Det er bare et fornyet sinn som kan forstå Guds vilje. Men for å bli fornyet, må vi først la selvet dø. Det var ikke nok at Kristus led for oss – han måtte dø. Be Den hellige ånd vise deg områder der du ikke er helt «død». Hvilke ting trenger Den hellige ånd at du gir avkall på for at du skal bli et «levende offer» for Gud? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når det er områder av livet der vi ikke har latt selvet dø, lar Gud smeltedigler gjøre at vi ser dem. Men lidelsen hjelper oss ikke bare å konfrontere synden; den gir oss et innblikk i hvordan Jesus ga seg selv for oss. Elisabeth Elliot skriver: «Det nærmeste vi kommer en forståelse av korset, er kanskje når vi overgir vår dypeste lengsel. ... Vår opplevelse av å bli korsfestet er umåtelig mindre enn Frelserens opplevelse, men den gir oss en viss sjanse til å kjenne ham i fellesskapet med hans lidelser. I enhver form for lidelse kaller han oss til dette fellesskapet.» – Elisabeth Elliot, Quest for Love (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996), side 182. Be over Rom 12,1.2. Hva må du gi avkall på for å bli et offer. Hvordan hjelper dette deg til å forstå Jesu lidelser på korset? Hvordan kan det hjelpe deg å få fellesskap med Jesus og hans lidelser? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

98

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 12 / 17. september

Tirsdag

VILJE TIL Å LYTTE «Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: ‘Samuel, Samuel!’ Og Samuel svarte: ‘Tal, din tjener hører!’» (1 Sam 3,10).

Har du noen gang hørt Den hellige ånds stille stemme, men oversett den? Derfor gikk alt galt, og siden tenkte du: Å nei, hvorfor hørte jeg ikke etter? 1 Sam forteller om en gammel mann og to sønner som ikke lyttet til Herren og en liten gutt som gjorde det. Selv om Gud advarte dem, gjorde de ikke noe for å endre kurs.

Les 1 Sam 2,12–3,18. Hva er kontrasten mellom de som lytter til Gud og de som ikke gjør det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Elis sønner hadde andre interesser enn Guds sak. Og selv om Eli snakket til dem, så det ikke ut til at han gjorde noe mer. Og sønnene var ikke villige til å underkaste seg Guds vilje. For en kontrast med unge Samuel! Predikanten Charles Stanley beskriver hvor viktig det er å dyrke åpenhet overfor Guds stemme i det han kaller «å skifte gir til fri». Han sier: «Den hellige ånd ... snakker ikke for å videreformidle informasjon, men for å få svar. Og han vet når vi er så opptatt av vår egen agenda at det ikke nytter å foreslå det motsatte. I slike tilfeller er han ofte taus. Han venter på at vi skal bli åpne nok til å høre og til slutt adlyde.» – Charles Stanley, The Wonderful Spirit-Filled Life, (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992), side 179, 180. Hva tror du Stanley mener med å bli «åpen nok»? Tenke på din åpenhet overfor Gud. Hva er det som ofte hindrer deg i å være «åpen nok til å høre og til slutt adlyde»? Hva må du gjøre for å kunne dyrke en åpenhet overfor Guds stemme og en besluttsomhet om å følge hans veiledning? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

99


Onsdag

Studium 12 / 17. september

SELVSTENDIGHET Evas synd i Edens hage var ikke bare at hun tvilte på det Gud sa. Hovedproblemet var at hun trodde hun var klok nok til selv å avgjøre hva som var bra og rett. Hun stolte på egen dømmekraft. Når vi stoler mer på vår egen dømmekraft enn på Guds ord, åpner vi oss opp for alle slags problemer. Historien om Saul beskriver trinnene til selvtilstrekkelighet og den tragedien som fort følger. Samuel salvet ham til Guds konge (1 Sam 10,1). Så ga han ham klare instrukser, men Saul var ulydig (1 Sam 10,8).

Les neste del i 1 Sam 13,1-14. Hva gjorde Saul som førte til hans undergang? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tre trinn førte Saul ned på selvgodhetens vei kort tid etter at han ble konge. Ingen av disse trinnene var spesielt dårlige i seg selv. Likevel hadde de i seg spiren til tragedien fordi de ble tatt uavhengig av Gud. Legg merke til hvordan Saul gikk under. 1. Saul sa: «Jeg så» – at styrken spredte seg og at Samuel ikke kom (1 Sam 13,11). Saul var under press, og han vurderte det som skjedde med sine egne øyne. 2. Saul gikk fra «jeg så» til «jeg tenkte» – at filistrene ville slå dem (1 Sam 13,12). Det han så med egne øyne, formet det han antok om situasjonen. 3. Saul gikk fra «jeg tenkte» til «jeg våget» – han følte seg nødt til å ofre (1 Sam 13,12). Det Saul tenkte, formet følelsene hans. Dette har vi alle gjort: vi stoler på det vi ser, som får oss til å stole på vår egen tankegang, som fører til at vi stoler på våre følelser. Og så handler vi ut fra følelsene. Hvorfor tror du det var så lett for Saul å følge sin egen dømmekraft selv om han husket Guds klare instruks? Hvorfor stoler vi på oss selv enda vi vet vi er skrøpelige og har ufullkommen kunnskap? Hva kan vi gjøre for å lære å stole mer på Herrens bud enn på oss selv? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

100

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 12 / 17. september

Torsdag

ERSTATNINGER I går så vi at underkastelse under Guds vilje undergraves når vi stoler på vår egen styrke. Man kan også stole på andre gudserstatninger. Når de er deprimert, går noen og kjøper ting for at det skal gjøre dem glade. Når noen føler seg utilstrekkelige, jakter de etter berømmelse. Når andre har ekteskapsproblemer, ser de seg om etter en annen som kan tilby nærhet og spenning. Mange av de tingene vi bruker, kan lette presset, men de løser ikke nødvendigvis problemet og lærer oss heller ikke å håndtere situasjonen bedre neste gang. Guds overnaturlige hjelp er det eneste som kan gjøre dette. Problemet er at vi ofte setter vår lit til Guds-erstatninger i stedet for Gud selv. Her er tre erstatninger vi tyr til i stedet for Gud: 1. Menneskelig logikk eller erfaringer når vi trenger guddommelig åpenbaring. 2. Stenger problemene ute når vi trenger guddommelige løsninger. 3. Virkelighetsflukt. Unngår Gud når vi trenger fellesskap med ham og hans kraft. Sakarja viser oss det som virkelig betyr noe når vi fristes til å ty til erstatninger. Etter mange år hadde de landflyktige kommet tilbake fra Babylon og begynte straks å gjenreise templet. Men de møter mye motstand (les om bakgrunnen i Esra 4–6). Så Sakarja kom med denne oppmuntringen til Serubabel, som ledet arbeidet.

Les budskapet i Sak 4. Hva mener Gud? (vers 6). Hvordan kan fullføringen av et

byggeprosjekt påvirkes av Den hellige ånd? Hva sier dette om forholdet mellom Den hellige ånd og det vi foretar oss? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud forhindret ikke motstanden mot templet og skånet ikke Serubabel for å måtte håndtere det. Og Gud vil ikke alltid verne oss mot motstand. Men når motstanden kommer, kan Gud bruke den som smeltedigel til å lære oss å stole på ham. Hva tyr du til når du blir stresset? Mat? Fjernsyn? Bønn? Bøyer du deg for Gud? Hva sier svaret om deg og det du må lære eller endre? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

101


Fredag

Studium 12 / 17. september

TIL ETTERTANKE Les «Et korrupt presteskap» i Alfa og Omega, bind 2, side 163–168 [PP 575–580], og «Krig med filisterne» side 199–206 [PP 616–626]. Underkastelse under Guds vilje kommer når vi lar våre egne ønsker og ambisjoner dø. Dette åpner veien for sann tjeneste for andre. Vi kan ikke leve for Gud uten å bli et offer og leve i stadig åpenhet for Guds stemme. Skal vi virkelig underkaste vår vilje under Fars vilje, må vi innse faren ved å stole på oss selv og erstatninger for Guds ord og kraft. Siden underkastelse under Guds vilje er kjernen i kristenlivet, kan Gud la smeltedigler lære oss å bli avhengige av ham. «Elis forsømmelse blir åpenbart for alle fedre og mødre i landet. Som følge av hans vanhellige hengivenhet eller motvilje mot å utføre en ubehagelig plikt, høstet han urett i sine villfarne sønner. Både forelderen som tillot ondskapen og barna som praktiserte den, var skyldige overfor Gud, og han ville ikke godta noe offer for deres overtredelse.» – Child Guidance, side 276.

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk om Guds Sønns utrolige offer da han kom som et menneske for å dø for våre synder. Hva sier det om hva selvoppofrelse og selvfornektelse til beste for andre betyr? Selv om vi ikke kan gjøre noe lignende som det Jesus gjorde, bør vi ha prinsippet for øye. Hvordan kan vi etterligne den underkastelsen og selvoppofrelsen Jesus viste på korset? 2. For mange kan det være skremmende å skulle underkaste seg Gud uten å vite hva det vil føre til. Hvilket råd vil du gi dem som stoler mer på seg selv enn på Gud? Hva vil du si for å fjerne frykten for ikke å vite eller kunne kontrollere fremtiden? 3. Be for folk dere kjenner som har problemer med å underkaste seg Guds vilje, så de kan se at å stole på Guds vilje er den eneste veien til varig fred. Hva kan dere gjøre for dem så de lettere kan overgi seg til Gud og se at hans vei er den beste? Med andre ord: Hvordan kan Gud bruke dere til å hjelpe andre å kjenne hans kjærlighet og vilje til å sørge for dem?

102

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

17. september

HAN SATTE SIN LIT TIL GUD Marcelo, Brasil

A

lt var ideelt da Marcelo tok imot Jesus i Brasil. Men så kom det en ny ledelse på tekstilfabrikken der han arbeidet. Det ble færre arbeidstimer gjennom uken, og lørdag ble ny arbeidsdag. Marcelo ville ikke arbeide på sabbaten. Den hadde han holdt siden han og Claudia ble adventister tre år tidligere. Men det nyttet ikke å snakke med ledelsen. Han var den eneste som ikke skrev under på den nye kontrakten. Ville han få sparken? Han ble grepet av frykt. Men han overga alt til Gud. Den første uken med ny arbeidstid arbeidet Marcelo som de andre, men han gikk i kirken på sabbaten. Han mistet ikke jobben, men han fikk mindre i lønn. Han visste ikke hvordan de skulle klare seg nå som Claudia var gravid igjen. Folk på jobben mobbet ham og sa at han var gal og lat. En sa: «Jeg skal gjerne se hva Gud vil gjøre for deg.» Marcelo overlot det hele til Gud. Hver måned levde de på tro og nødrasjoner fra kirken og slektninger. Etter som tiden gikk, sluttet de andre på jobben å erte ham. De så at han var tro mot Gud og arbeidet hardt. De begynte å støtte ham. En dag skrev de under på et opprop om at Marcelo måtte få lørdagsfri og full lønn. De fikk ikke noe svar. Det gikk to år, men så en dag fikk Marcelo et uventet brev fra ledelsen. Der skrev de at de hadde gjort ham urett og lovte å gi ham full lønn og lørdagsfri. Marcelo og hans kone ble så glade! Gud hadde hørt deres bønner. Marcelo arbeidet i selskapet i 14 år til. Han sier: «Det lønner seg å tjene Gud. Ved Guds nåde har jeg gjort et inntrykk på selskapet. Mange av de andre ble kjent med Gud og hans trofasthet. De så hva Gud kunne utrette.» En del av offeret 13. sabbat går til å åpne en ny kirke i Marcelos hjemby Maua i Brasil. Takk for at du planlegger et godt offer.

Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2022

103


Studium 13

24. september

Kristus i digelen

Bakgrunnsstoff

Luk 2,7.22-24; Matt 2,1-18; Joh 8,58.59; Luk 22,41-44; Matt 27,51.52; Rom 6,23; Tit 1,2.

Minnevers

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46).

Når vi ser på lidelsens problem, kommer spørsmålet: Hvordan oppsto synd og lidelse? Gud har åpenbart svaret: De oppsto fordi frie vesener misbrukte den friheten Gud hadde gitt dem. Dette reiser et annet spørsmål: Visste Gud på forhånd at de ville synde? Ja, men tydeligvis mente han at det var, som C. S. Lewis skrev, «verdt risikoen». Verdt risikoen? For hvem? For oss, mens Gud sitter trygt på sin trone i himmelen? Ikke akkurat. Alle intelligente skapningers frihet var så hellig at i stedet for å nekte oss frihet, valgte Gud å bære hovedtyngden av den lidelsen vårt misbruk av denne friheten medførte. Denne lidelsen ser vi i Jesu liv og død, som har skapt bånd mellom himmel og jord som aldri vil bli brutt.

Ukeoversikt

Hva led Kristus på våre vegne? Hva kan vi lære av det han sa?

104

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 13 / 24. september

Søndag

BARNEÅRENE Skriften sier ikke stort om Jesu første år. Men noen få vers forteller noe om hva slags verden Frelseren kom inn i.

Les Luk 2,7.22-24 (se også 3 Mos 12,6-8) og Matt 2,1-18. Hva slags liv sto Jesus overfor fra begynnelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus var ikke den første som levde i fattigdom eller hadde noen som sto ham etter livet. Det er imidlertid noe annet som hjelper oss å forstå det unike ved det Kristus led fra de tidligste tider.

Les Joh 1,46. Hva tilføyes her som hjelper oss å forstå hvilke lidelser den unge Jesus hadde møtt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Med unntak av Adam og Eva før syndefallet, er Jesus det eneste syndfrie mennesket som har levd. I sin syndfrihet var han omgitt av en syndig verden. Selv som barn må det ha vært tortur for hans rene sjel alltid å være i kontakt med synd. Enda vi er herdet av synd, viker vi ofte tilbake for frastøtende synd og ondskap. Tenk deg hvordan det må ha vært for Jesu rene sjel, som var urørt av synd. Tenk på kontrasten mellom ham og hans omgivelser. Det må ha vært hardt å leve med. Still deg spørsmålet: «Hvor følsom er jeg for synden som omgir oss? Plager den meg, eller er jeg vant til den?» Hvis du er vant til dem, kan det da skyldes det du leser, ser på eller til og med gjør? Tenk over det.

Bibelstudier juli – september 2022

105


Mandag

Studium 13 / 24. september

FORAKTET OG FORLATT AV MENNESKER Les versene nedenfor med tanke på at Jesus var guddommelig, himmelens og jordens skaper, og at han kom for å ofre seg for hele verdens synd (Matt 12,22-24; Luk 4,21–30; Joh 8,58.59). Hvordan hjelper versene oss å forstå de lidelsene som han møtte? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus ble stadig misforstått av både ledere og vanlige mennesker. Han ble avvist og hatet av mennesker han kom for å frelse. Det blir kanskje som når en forelder ser et egensindig barn trenge hjelp og er villig til å gjøre alt for barnet, men opplever at det avviser forelderen og håner den som kanskje er den eneste som kan redde det fra undergangen. Det var det Jesus opplevde. Det må ha vært vondt.

Les Matt 23,37. Hva sier det om hvordan Kristus følte avvisningen? Still deg spørsmålet: «Syntes han synd på seg selv (noe vi ofte gjør når vi blir avvist), eller var grunnen en annen?» Hva var det, i tilfelle?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi har alle opplevd å bli avvist, og kanskje var smerten vår ikke ulik Jesu smerte, idet den var uselvisk: Vi ble såret, ikke fordi vi ble avvist, men på grunn av hva avvisningen ville bety for den som avviste oss. Kanskje er det en vi bryr oss om som nekter å ta imot frelsen i Kristus. Men tenk hvordan det må ha føltes for Jesus, som var helt klar over hva han måtte oppleve for å redde dem og samtidig visste hva følgene av deres avvisning ville bli. «Det var på grunn av hans uskyld at han [Kristus] følte Satans angrep så sterkt.» – Selected Messages, 3. bok, side 129. Hva kan Kristus lære deg om å takle smerten ved å bli avvist? Hva viser hans eksempel deg? Hvordan kan du bruke det i ditt eget liv?

106

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 13 / 24. september

Tirsdag

JESUS I GETSEMANE «Og han sa til dem: ‘Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!’» (Mark 14,34).

Jesus led i 33 år, men det var ingenting mot de siste timene før korset. Jesu død for verdens synd var planlagt fra evige tider (Ef 1,1-4; 2Tim 1,8.9; Tit 1,1.2), og nå skulle det skje. Hva sies om Kristi lidelse i Getsemane? Matt 26,39; Mark 14,33-36; Luk 22,41-44. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Han gikk et lite stykke bort fra dem, men ikke lenger enn at de både kunne se og høre ham. Der falt han utstrakt til jorden. Han følte at synden ville skille ham fra hans Far. Avgrunnen var så bred, så svart og så dyp at den fikk ham til å gyse. Han måtte ikke gjøre bruk av sin guddomsmakt for å unngå denne sjeleangsten. Som menneske måtte han lide følgene av menneskets synd, og han måtte holde ut Guds vrede overfor overtredelse. Jesus var nå i en situasjon helt forskjellig fra den han tidligere hadde vært i. Hans lidelser kan best beskrives med profetens ord: «Sverd, våkn opp mot min hyrde, mot mannen som står meg nær, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.» Sak 13,7. Som stedfortreder og borgsmann for det syndige menneske led han under Guds rettferdighet. Han så hva rettferdighet betydde. Hittil hadde han vært i forbønn for andre. Nå lengtet han etter selv å ha en forbeder.» – Alfa og Omega, bind 5, side 234-236 [DA 686] Tenk på det Jesus opplevde i Getsemane. Verdens synd tynget ham. Prøv å forestille deg hvordan det må ha vært. Ingen andre har gjennomgått noe lignende hverken før eller siden. Hva sier dette om Guds kjærlighet? Hvilket håp kan du hente i dette? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier juli – september 2022

107


Onsdag

Studium 13 / 24. september

GUD KORSFESTET Korsfestelse var en av de mest grusomme straffene i romernes arsenal. Det ble regnet som den verste måten å dø på. Det var forferdelig å bli drept på den måten, spesielt for Guds Sønn! Jesus var et menneske som oss. Den fysiske smerten må ha vært uutholdelig, med slag, pisking og nagler som ble drevet inn i hendene og føttene og vekten av hans egen kropp som rev i sårene. Dette var hardt for de verste forbrytere. Tenk så urettferdig at Jesus, som var uskyldig, skulle møte en slik skjebne. Men som vi vet, var Kristi fysiske lidelser små mot det som virkelig skjedde. Det var mer enn at en uskyldig ble drept. Hvilke hendelser omkring Jesu død viste at det skjedde mer enn de fleste den gang forsto? Hva viser disse hendelsene om det som skjedde der? Matt 27,45 ___________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Matt 27,51.52

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mark 15,38 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Det er tydelig at det dreide seg om mye mer enn bare døden, uansett hvor urettferdig det var at en uskyldig døde. Ifølge Skriften ble Guds vrede over synden utøst over Jesus. På korset led han en rettferdig Guds rettferdige indignasjon over synden, hele verdens synd. Derfor led Jesus noe som var dypere, mørkere og mer smertefullt enn noe menneske noen gang kunne kjenne eller oppleve. Hvilket håp og trøst finner du i realiteten av det Kristus led for deg på korset når du opplever kamper i ditt liv? ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

108

Bibelstudier juli – september 2022


Studium 13 / 24. september

Torsdag

DEN LIDENDE GUD Vi kan like gjerne godta det: Mens vi er her i verden, kommer vi til å lide. Som syndere er det vår skjebne. Bibelen lover oss ikke noe annet. Tvert imot. Hva sier disse versene om dette? Apg 14,22; Fil 1,29; 2 Tim 3,12. __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Midt i lidelsen må vi huske to ting. For det første har Herren Kristus lidd mer enn vi noen gang kan lide. «Våre sykdommer tok han, våre smerter bar han» på korset (Jes 53,4). Det som vi bare kjenner som enkeltpersoner, led han for oss alle. Han som var syndfri, ble «til synd for oss» (2 Kor 5,21), og led på en måte vi syndige skapninger ikke kan forestille oss. Men for det andre bør vi huske resultatene av Kristi lidelse mens vi lider, det vil si hva vi har blitt lovet gjennom det Kristus har gjort for oss.

Les Joh 10,28; Rom 6,23; Tit 1,2 og 1 Joh 2,25. Hva er vi lovet? __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Uansett lidelser har vi løftet om evig liv takket være Jesus, som bar straffen for vår synd; takket være evangeliet – at vi her og nå kan stå fullkomne i Jesus i tro. Vi har løftet om at på grunn av det Kristus har gjort, på grunn av hans fullkomne liv og offer, er vår eksistens her, som nok er full av smerte, skuffelse og tap, likevel ikke mer enn et øyeblikk, et glimt i kontrast mot evigheten som venter, en evighet i en ny himmel og en ny jord, uten synd, lidelse og død. Og alt dette har vi løfte om takket være Kristus og den digelen han gikk inn i slik at han en dag snart, «etter sin nød skal ... se lys» (Jes 53,11).

Bibelstudier juli – september 2022

109


Fredag

Studium 13 / 24. september

TIL ETTERTANKE Les «Getsemane» i Alfa og Omega, bind 5, side 234–247 og «Golgata» side 295–312. «Tre ganger har han bedt denne bønnen. Tre ganger har det menneskelige i ham veket tilbake for det siste, avgjørende offer. Men nå dukker menneskeslektens historie opp for verdens gjenløser. Han ser at lovens overtredere må omkomme hvis de blir overlatt til seg selv. Han ser menneskets hjelpeløshet. Han ser syndens makt. En fortapt verdens lidelser og elendighet viser seg for ham. Han ser den skjebne som truer den, og han treffer sin beslutning. Han vil frelse menneskene, hva det enn skal koste ham selv. Han tar imot bloddåpen for at millioner som holder på å gå fortapt, kan få evig liv. Han har forlatt himmelen, der alt er renhet, lykke og herlighet, for å frelse det ene fortapte får, den eneste verden som er falt i synd. Han vil ikke vike unna sin misjon. Han vil bli forsoneren for en slekt som har valgt å synde. Nå er hans bønn bare preget av underkastelse. ‘Kan ikke dette beger gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje.’» – Alfa og Omega, bind 5, side 241 [DA 693]

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan hjelper det oss i våre lidelser at vi vet at Gud selv i Kristi person led mer enn noen av oss kan lide? Hva burde Kristi lidelser bety for oss? Hvilken trøst kan vi hente i denne store sannheten? Mens du tenker på svaret, så husk denne uttalelsen: «All lidelse som er en følge av synd, ble øst ut i den syndfrie Guds Sønns bryst.» – Selected Messages, 3. bok, side 129. 2. Gå gjennom Kristi lidelser som dette studiet tok opp. Hvilke smeltedigler sto han overfor? Hvordan minner hans lidelser om våre, og hvordan er de forskjellige? Hva kan hans håndtering av disse utfordringene lære oss som kan hjelpe oss i våre egne digler? 3. Hva er noen av dine yndlingsløfter i Bibelen, løfter du kan klamre deg til midt i sorg og smerte? Skriv dem ned, gjør krav på dem og del dem i klassen. 4. Skriv et sammendrag på noen linjer der du fremhever de viktigste lærdommer du fikk ut av kvartalets studier. Hvilke spørsmål fikk du svar på? Hvilke sitter du igjen med? Hvordan kan vi hjelpe hverandre med det som fortsatt forvirrer og plager oss?

110

Bibelstudier juli – september 2022


M

ISJONSFORTELLING

2 4 . s e p t e m b e r, 1 3 . s a b b a t :

Å ÆRE SABBATENS HERRE Felipe, Brasil

I

femte klasse forlangte skolen at Felipe skulle møte til religionstimer. Foreldrene ba om fri for ham siden de var adventister. Rektor så større problemer for Felipe. «Hvordan skal han fullføre skolen uten timer på lørdag? På ungdomsskolen er det mange timer på lørdager.» Men han lot gutten sitte for seg selv og lese sabbatsskoleleksen i et annet rom mens de andre hadde religion. Felipes første lørdagstimer begynte i sjette klasse. I førstningen var det bare to-tre timer. Han skulket og leste vennenes notater. Skolen respekterte hans frihet og lot ham fortsette i neste klasse. Foreldrene ble innkalt til et nytt møte da han begynte på ungdomsskolen. «Er dere sikre på at dere vil ha Felipe her på skolen? Vi har mange timer og eksamener på lørdager,» sa rektor. Faren var sikker, for det var den skolen han selv hadde gått på. Felipe skulket lørdagsundervisningen. Halvparten av timene i noen fag var på lørdag, men Gud hjalp ham. Først var ungdomsskolens timer fra 13.30 til 20.40 mandag til fredag med en og annen time om morgenen. Men så ble det flere timer på sabbaten med tre timer fredag kveld, syv lørdag morgen og fire lørdag ettermiddag. Felipe gikk ikke på skolen på lørdager, men Gud hjalp ham gjennom videregående. Da Felipe tok opptakseksamen for å studere medisin på et statlig universitet, var det som om verden kollapset for ham. Han kom ikke på listen over de som var opptatt. Det var trist, men han følte også en fred fordi han hadde stolt på Gud. Han tok opptaksprøven til universitetet der faren arbeidet. Han husker ennå temaet for oppgaven: «Vitenskap og religion.» Heller ikke denne gangen kom han på listen. Han ba og tenkte en hel uke. Da slapp universitetet en ny liste, og navnet hans sto øverst. Han hadde fått høyeste karakter for essayet sitt. Lørdagsundervisningen fortsatte på universitetet. I det tredje året hadde han et fag med fire timer i uken, to av dem på lørdag. Felipe skulket, og læreren strøk ham. Neste semester ble det satt opp en ekstraklasse som ikke møtte på lørdager. Felipe besto. Mange lærere respekterte ham for hans overbevisning da han forklarte dem grunnen, og Felipe fikk ta eksamenene på andre tider. Bare 30 prosent av flere hundre kandidater besto den endelige eksamenen, og Felipe skåret topp i hele Brasil. I dag er Felipe professor i endokrinologi ved det private univerFREMTIDIGE PROSJEKTER: Offeret 13. sabbat neste kvartal går til Det sørsitetet der han studerte. lige Stillehavs-divisjonen: En del av offeret i dag går til å bygge fire nye kirker • Starte Hope Channel TV og Hope FM Radio i i Brasil, så flere kan få lære om sabbatens Herre. Takk Papua Ny-Guinea. for at du gir et godt offer i dag. • Spille inn og produsere serien King’s Kids Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

Discipleship: fem serier med barne-tv på 13 episoder hver til kringkasting og digitale plattformer verden over. Serien bygger på temaer og fortellinger fra bl.a. Alfa og Omega-serien.

Bibelstudier juli – september 2022

111


Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie­ forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjennom en samarbeidsavtale. Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund­ enes virksomhet. Virksomheten drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger virksomheten på disse verdiene: • • • • •

Frivillighet Menneskeverd Utvikling Økumenikk Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressurspersoner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene er blant våre kjerneområder. http://k-stud.no/ Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her: http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/

112

Bibelstudier juli – september 2022


SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2022 Januar

DATO

1 8 15 22 29 Februar 5 12 19 26 Mars 5 12 19 26 April 2 9 16 23 30 Mai 7 14 21 28 Juni 4 11 18 25 Juli 2 9 16 23 30 August 6 13 20 27 September 3 10 17 24 Oktober 1 8 15 22 29 November 5 12 19 26 Desember 3 10 17 24 31

OSLO KRISTIANSAND BERGEN 15.22 15.34 15.49 16.05 16.23 16.41 17.00 17.18 17.36 17.54 18.11 18.28 18.45 20.02* 20.19 20.37 20.54 21.11 21.28 21.45 22.01 22.16 22.28 22.37 22.42 22.43 22.40 22.32 22.21 22.07 21.51 21.34 21.15 20.55 20.35 20.14 19.53 19.32 19.11 18.49 18.29 18.08 17.48 17.29 16.11* 15.54 15.40 15.27 15.18 15.12 15.10 15.13 15.21

15.48 15.59 16.12 16.27 16.44 17.01 17.17 17.34 17.51 18.07 18.23 18.39 18.55 20.11* 20.26 20.42 20.58 21.14 21.29 21.45 21.59 22.12 22.22 22.31 22.35 22.36 22.33 22.27 22.17 22.05 21.51 21.35 21.18 21.00 20.41 20.21 20.01 19.42 19.22 19.02 18.42 18.23 18.04 17.47 16.30* 16.15 16.02 15.51 15.43 15.38 15.37 15.40 15.47

15.40 15.52 16.07 16.24 16.42 17.01 17.20 17.38 17.57 18.15 18.33 18.50 19.08 20.25* 20.42 21.00 21.18 21.35 21.53 22.11 22.27 22.42 22.55 23.04 23.10 23.11 23.07 22.59 22.47 22.33 22.16 21.58 21.39 21.19 20.58 20.37 20.15 19.54 19.32 19.11 18.49 18.29 18.08 17.49 16.30* 16.13 15.58 15.45 15.35 15.29 15.27 15.30 15.38

TRONDHEIM BODØ 14.44 14.59 15.18 15.39 16.01 16.23 16.46 17.07 17.29 17.49 18.10 18.30 18.50 20.10* 20.31 20.51 21.12 21.33 21.55 22.16 22.38 22.58 23.15 23.29 23.36 23.37 23.30 23.18 23.01 22.42 22.21 21.59 21.36 21.13 20.49 20.25 20.01 19.36 19.12 18.48 18.24 18.00 17.37 17.15 15.53* 15.32 15.13 14.57 14.43 14.34 14.30 14.33 14.42

13.00 13.32 14.05 14.37 15.08 15.38 16.06 16.33 17.00 17.25 17.50 18.15 18.39 20.04* 20.29 20.55 21.21 21.50 22.19 22.52 23.29 00.10 00.18 23.28 22.53 22.21 21.51 21.21 20.51 20.22 19.53 19.25 18.56 18.28 18.00 17.32 17.04 16.36 15.08* 14.40 14.12 13.45 13.17 12.51 12.29 12.28 12.54

HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST 13.15 14.00 14.39 15.13 15.46 16.16 16.45 17.13 17.40 18.06 18.33 20.00* 20.27 20.56 21.26 21.58 22.34 23.17 00.13 00.23 23.15 22.34 21.58 21.24 20.52 20.20 19.49 19.18 18.48 18.17 17.47 17.17 16.46 16.15 14.44* 14.11 13.36 12.57 -

12.18 13.30 14.15 14.53 15.28 16.01 16.31 17.01 17.29 17.57 18.25 19.53* 20.22 20.52 21.25 22.00 22.41 23.36 23.29 22.39 21.59 21.23 20.48 20.15 19.42 19.10 18.38 18.07 17.35 17.03 16.31 15.58 14.24* 13.47 13.06 12.05 -

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside: https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/ *Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 27. mars og 30. oktober

12.33 13.35 14.20 14.59 15.34 16.07 16.38 17.09 17.38 18.08 19.38* 20.09 20.42 21.17 21.57 22.47 22.42 21.55 21.14 20.37 20.01 19.27 18.53 18.19 17.46 17.13 16.39 16.04 15.29 13.51* 13.09 12.13 -


BIBELSTUDIEMATERIELL FOR BARN OG TENÅRINGER Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for barn og tenåringer. GraceLink-materialet finnes i følgende aldersgrupper på norsk, både som elevhefte og lærerhefte: Minsten, 0–2 år I 2022 brukes årgang A Smårollingene, 3–5 år I 2022 brukes årgang A Miniorene, 6–9 år I 2022 brukes årgang C Power Points, 10–13 år I 2022 brukes årgang C Real Time Faith, 14–16 år I 2022 brukes årgang C Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med Norsk Bokforlag for bestilling på ordre@norskbokforlag.no eller til ordrekontoret på tlf. 32161560.


BIBELSTUDIER FREMOVER 4. KVARTAL 2022 Tema: De dødes tilstand Forfatteren av bibelstudieheftet dette kvartalet er Alberto R. Timm. Han er assisterende direktør på Ellen G. White Estate i Silver Spring Maryland i USA, og han har en doktorgrad i teologi. I utarbeidelsen av bibelstudie-materialet har han lagt vekt på kampen mellom det gode og det onde. Vi mennesker opplever sykdom, lidelse, tårer og død, det vil si konsekvensene av synd. Men Gud gir oss håp fordi han arbeider for å løse syndens problem og å gjenopprette det som gikk tapt. Vi trenger ikke frykte døden, fordi Jesus vil vekke oss opp til evig liv. «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket» (Åp 1,17b.18). 1. Studium: Opprør i et perfekt univers Minnevers: Jes 14,12 Bibeltekster: 1 Joh 4,8.16; 1 Joh 4,7-16; Esek 28,12-19; Jes 14,12-15; Åp 12 2. Studium: Død i en syndig verden Minnevers: Rom 5,12 Bibeltekster: 1 Mos 2,16; 1 Mos 3,1-7; Sal 115,17; Joh 5,28.29; Rom 5,12; 2 Kor 5,21 1. KVARTAL 2023 Tema: Vårt oppdrag mens vi venter 2. KVARTAL 2023 Tema: De tre englebudskapene 3. KVARTAL 2023 Tema: Efeserne Endringer kan forekomme.


TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene: Danskene prøver noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det tyske bibelstudiematerialet følger temaet for verdenskirken, men de har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/bibelstudie Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk eller finne leksehjelpene utarbeidet for lærere finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en offisiell «adventistside», men de som driver siden har samlet mange ressurser på ett sted): www.ssnet.org Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk tale. Du finner fortellingene for dette kvartalet her: http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/ Bibelstudiet på TV Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, i tillegg er det tilgjengelig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/ NB! Dette er norske programmer! Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel andre steder. Her er en link til Derek Morris sitt bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/ Hjelp for bibelstudieledere på norsk Hver uke forbereder sabbatsskoleavdelingen tips til bibelstudiet. Du kan abonnere på dem her: https://www.adventist.no/bibelstudier/


Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstudiene i din kirke. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere egnede kursholdere. Ta kontakt med meg på e-post eller telefon. Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen E-post: nina.myrdal@adventist.no Tlf. 32 16 16 75 Lykke til med bibelstudiene!


14 536

622 481 1239 686 1126 308 1872 1424 1087 1001 69 1226 1156 1397 60 782 0

MENIGHETER

1 2 3 4 5 6 7 8

Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke

i i i i i i i i

El Alto i Bolivia La Paz i Bolivia Cochabamba i Bolivia Trinidad i Bolivia Rbeirão Preto i Brasil Brodowski i Brasil Maua i Brasil Santos i Brasil

PROSJEKTER:

SUM

Argentina-unionen Bolivia-unionen Sentral-brasilianske union Chile-unionen Øst-brasilianske union Ecuador-unionen Nord-brasilianske union Nord-peruanske union Nordøst-brasilianske union Nordvest-brasilianske union Paraguay-unionen Sør-brasilianske union Sør-peruanske union Sørøst-brasilianske union Uruguay-unionen Vestsentral-brasilianske union Tilhørende felter

UNION

14 028

429 673 807 309 1601 368 1524 1722 1470 838 90 848 1467 1069 50 762 1

GRUPPER

2 562 193

119 263 122 738 283 337 104 239 213 472 54 332 322 437 213 721 206 830 169 491 13 654 172 350 200 623 223 162 7127 135 409 8

MEDLEMMER

377 000 633 000 150 395 470 000 964 966 511 000 442 676 418 565 059 297 598 084 255 000 605 684 405 435 033 609 531 000 957 289 4000 349 417 000

45 11 47 19 16 17 17 16 33 7 7 30 16 43 3 15

FOLKETALL

DEN SØRAMERIKANSKE DIVISJON


Notater _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________


Notater _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.