AdventNytt 02 2014

Page 1

AdventNytt

2 • 2014

Carsten Johnsen (1914-1987):

Himmelen er nøktern realisme