Nr. 9 - 16 januari 2019

Page 18

Studies

Wat doen we met de kleintjes?

Niet elke opleiding trekt volle zalen. Wat zijn de mogelijkheden voor studies waarvoor weinig interesse is? Vijf opties, waaronder één radicale. DOOR FLOOR BAL FOTO's yvonne compier

Samen met de UvA aanbieden

Bas ter Haar Romeny, afdelingshoofd Art & Culture, History and Antiquity: ‘Als je een complete klassieke universiteit wilt zijn, moet je Grieks en Latijn hebben’ 18

Het is jammer als je aan de ene kant van de stad aan acht studenten en aan de andere kant aan elf studenten college over Homerus staat te geven. Dan is het logischer om die colleges samen te voegen. Om daarnaast een ander college over een minder bekende schrijver te houden”, zegt Bas ter Haar Romeny. Hij is afdelingshoofd bij Art & Culture, History and Antiquity, waaronder de piepkleine opleidingen Grieks en Latijn (22 eerstejaars), archeologie (11) en oudheidwetenschappen (14) vallen. In 2012 werden de masteropleidingen al samengevoegd met die van de UvA. In september 2017 volgden de bacheloropleidingen. De keuze was niet direct het gevolg van teruglopende studentenaantallen, die zijn al jaren redelijk stabiel. Wel waren de relatief hoge kosten in krappe tijden reden om eens naar het aanbod te kijken. Ter Haar Romeny: “De UvA is goed in stadsarcheologie, wij bieden weer Assyriologie. Dan is het logisch om de dubbelingen te schrappen en de weinige studenten die we hebben samen meer aan te bieden. Ook de toegenomen onderlinge samenwerking tussen de drie opleidingen draagt daaraan bij.” Hoewel de verwachtingen hoog waren, wist het samenwerkingsverband nog niet heel veel extra studenten te trekken. Toch is Ter Haar Romeny enthousiast. “De docenten zelf vinden het inhoudelijk een succes, we zien de voordelen ervan. Als je een complete, klassieke universiteit wilt zijn, moet je Grieks en Latijn hebben. Tientallen jaren geleden heeft Utrecht bij een grote landelijke taakverdeling die talen laten gaan. Daar hebben ze nog spijt van. Voor de VU is dit een manier om ook met lage studentaantallen toch Grieks en Latijn te kunnen bieden.”

nr 9 — 16 januari 2019

ADVALVAS