Page 10

Studentenraadsverkiezingen

Studenten willen vooral méér docenten

‘Zet dekolonisatie van het onderwijs op de agenda’ Esther van Bijsterveld | 24 | master religiewetenschappen en theologie | lid opleidingscommissie

De universitaire studentenraad is al goed op weg, als ik zie hoe die actief contact zoekt met studenten en ook inzet op diversiteit en inclusiviteit. Bijvoorbeeld door een prijs voor diversiteit uit te reiken op het Nieuwjaarsgala, en dan niet alleen voor etnische, culturele en religieuze diversiteit, maar bijvoorbeeld ook door studenten met een beperking mee te nemen in het onderwijs. Ik zou zeggen: ga zo door! De nieuwe raad kan deze lijn voortzetten door ook de dekolonisatie van het onderwijs op de agenda te zetten. Dus niet alleen met een westerse blik naar zaken kijken, maar ook openstaan voor perspectieven uit andere werelddelen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook geschiedenis gestudeerd, en weet hoe belangrijk het is om het koloniale verleden juist ook vanuit die andere perspectieven te bestuderen. Ook in mijn eigen studie is de invalshoek bij sommige vakken nog steeds het westerse christendom.” (PB)

10

‘Verbeter het Engels van docenten’ Damian Waij | 22 | derdejaars psychologie | lid opleidingscommissie

Het kost best moeite om studenten voor de opleidingscommissie te vinden, terwijl die heel nuttige dingen doet. Zo bespreken we alle vakevaluaties. Met de verbeterpunten wordt meestal wel iets gedaan. Een vak dat bijvoorbeeld ook toegankelijk was voor niet-psychologiestudenten wordt aangepast omdat het te makkelijk was voor onze eigen studenten. Een ander punt is dat niet alle docenten het Engels voldoende beheersen. Sommige tentamenvragen bij de Engelstalige track waren niet goed geformuleerd. Nu is de afspraak dat er altijd een tweede docent vooraf naar de vragen kijkt. En ik maak me zorgen over de studentengroei. Sinds je psychologie ook in het Engels kunt volgen, is het aantal eerstejaars naar zo’n 600 gegroeid. In september moest een grote groep studenten in een andere zaal het college via een videoscherm volgen. Dat is niet optimaal. Je moet de kwaliteit van de opleiding kunnen blijven garanderen. Meer studenten betekent meer docenten en faciliteiten.” (DdH)

nr 14 — 27 maart 2019

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr. 14 - 27 maart 2019  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr. 14 - 27 maart 2019  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas