Page 20

Juridisering

Studievertraging? Klaag je universiteit aan Studenten hebben nog nooit zoveel klachten ingediend, zo blijkt uit een rondgang langs universiteiten en hogescholen. “Soms komen ze al met een advocaat aanzetten bij de examencommissie.”

door Irene Schoenmacker (HOP) illustratie Bas van der Schot

20

S

tudenten en onderwijsinstellingen kregen de afgelopen jaren veel voor hun kiezen: de langstudeerboete werd ingevoerd en weer afgeschaft, studiekiezers moesten zich eerder aanmelden, het bindend studieadvies werd verkeerd toegepast. Geen wonder dus dat het aantal klachten stijgt. Studenten claimen soms zelfs schadevergoeding als ze studievertraging oplopen. Hebben klagende studenten een punt of slaan ze door?

2032 klachten

Frank van Ommeren, voorzitter van het college van beroep voor de examens (CBE) van de VU, is niet gechoqueerd: “Hoe minder beroepen, des te beter, natuurlijk. Maar het aantal beroepen aan de VU ligt de laatste jaren vrij stabiel iets boven de tweehonderd. Dat is niet heel veel als je bedenkt dat we 23000 studenten hebben.” In verreweg de meeste gevallen komen studenten eruit met hun docent of examencommissie. “In het verplichte schikkingsgesprek tussen de partijen voorafgaand aan een zitting, komt bovendien een derde er alsnog onderling uit”, vertelt Van Ommeren.

Eerst maar even de cijfers: ‘We zien zelfs tussen 2013 en 2015 steeg Ongenoegen op advertenties het aantal klachten met Facebook van bedrijfjes 20%, terwijl het aantal De stijging baart de die studenten studenten in die periode Universiteit Maastricht wel juridisch bijstaan’ zorgen. “We zien de laatste met 5% toenam, zo blijkt uit een inventarisatie van jaren zelfs advertenties het Hoger Onderwijs Persvan bedrijfjes die studenbureau. Aan de VU viel ten juridisch bijstaan die de groei in die jaren mee: het niet eens zijn met hun die ging van 209 zaken bindend studieadvies”, in 2013 naar 213 in 2015, zegt Hanneke van Mier, maar in 2010 waren dat hoofd van de examencomer nog maar 168. Bij twaalf universiteiten missie van psychologie. opgeteld – Eindhoven gaf geen cijfers – Sociale media spelen volgens haar een liep het aantal klachten tussen 2013 en belangrijke rol. “Studenten zoeken elkaar 2015 op van 1696 naar 2032. op via Facebook om daar hun ongenoe-

nr 6 — 9 november 2016

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 06 9 november 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 06 9 november 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas