__MAIN_TEXT__

Page 12

Diversiteit

en hogescholen, kreeg voor het behalen van ‘meer studiesucces voor niet-westerse allochtonen’. Onder begeleiding van het Expertisecentrum diversiteitsbeleid (Echo) werden met dat geld projecten gestart. Als we nog vragen hebben, mogen we die mailen. Eén procentje meer Ook over de samenstelling van de studentenpopulatie bestaat weinig eenduidigheid, aan zowel de VU als de UvA. Uit het convenant uit 2011 tussen het ministerie van Onderwijs en de tien hogescholen en universiteiten die subsidie ontvan-

advertentie

KAN HET BETER?

WAT VIND JIJ VAN DE KOPIEER- EN PRINTFACILITEITEN?

VUL DE VU-SERVICESCAN IN EN WIN CHECK JE VU-MAIL VOOR DE LINK NAAR DE ENQUÊTE

gen voor meer studiesucces onder nietwesterse allochtonen, blijkt dat VU en ‘De UvA mist UvA elkaar niet zoveel ontlopen: ‘Het interculturele budget wordt verdeeld naar het relatieve sensitiviteit en aandeel niet-westerse allochtone studenzou een voorbeeld ten per universiteit’, aldus het convenant. aan de VU moeten ‘Het betreft de volgende percentuele verdeling: Erasmus Universiteit 28%, UvA nemen’ 21%, Universiteiten Leiden 15%, Universiteit Utrecht 14% en VU 22%.’ Eén procentje meer niet-westerse allochtonen aan de VU dan aan de UvA dus. Maar UvA-rector Van den Boom geeft later per mail (zie ook kader) een totaal ander percentage: 14 procent. Uit een evaluatierapport van Echo blijkt dat de aanwas van niet-westerse allochtonen aan de VU tussen 2008 en 2011 fors groter was dan aan de UvA, 21 procent groei aan de VU tegenover 13 procent aan de UvA. Aan de UvA studeren percentueel gezien weer meer buitenlandse studenten: 14 procent tegenover 9 procent aan de VU. Toch heeft de VU de naam een bij uitstek multiculturele universiteit te zijn. “Niet door toedoen van de VU zelf”, zegt Wim Haan, beleidscoördinator diversiteit aan de VU. “Het is een bepaalde beeldvorming in de media, waarvan de vorige bestuursvoorzitter René Smit op een gegeven moment heeft gezegd dat je dat niet moet zien als probleem, maar juist als asset, als sterk punt.” Voorbeeld Los Angeles Smit heeft diversiteit in 2006 op de bestuurlijke agenda van de VU gezet, zegt Haan. “Voor die tijd was het onderwerp min of meer taboe, want de gedachte was dat zodra je aandacht gaat geven aan diversiteit, je proble-

12

nr 16 — 9 april 2014

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas