Page 19

‘Afhankelijk van de welwillendheid van een docent’ Welke rechten hebben zwangere studenten en studerende moeders? Niet veel, ontdekte onderzoeker Anja Eleveld van sociaal recht. Je bent zwanger en je studeert scheikunde. Krijg je dan vrijstelling voor proeven met gevaarlijke stoffen? En moet je alsnog naar de verplichte avondcolleges als je geen kinderopvang hebt? Het zijn vragen die onderzoeker Anja Eleveld van de rechtenfaculteit momenteel met vier studenten aan het beantwoorden is. Zij kijkt in hoeverre onderwijsinstellingen zwangere studenten en moeders faciliteren. Het gaat om een steekproef onder drie universiteiten (waaronder de VU), vijf hbo-instellingen en twaalf mbo’s. Aanleiding voor Eleveld was de hoge uitval onder studerende moeders. Het ministerie van Onderwijs publiceerde vorig jaar cijfers waaruit bleek dat vijftig procent van de moeders op het mbo de eindstreep niet haalt. In het hoger onderwijs is het slagveld nog groter: 75 procent van deze groep vrouwen studeert niet af. Geen zwangerschapsverlof Dat verbaast Eleveld niet. Hoewel haar onderzoek nog niet afgerond is, durft ze

wel te zeggen dat er weinig specifiek voor deze groep gedaan wordt. “Studenten zijn erg van de welwillendheid van de docent afhankelijk. Werknemers hebben veel meer rechten dan studenten.” Recht op zwangerschapsverlof hebben Nederlandse studenten niet en dat zieke kind tijdens een tentamen is een kwestie van pech gehad. In het Model Onderwijs- en Examenregelingen komt het woord kind niet eens voor. De term zwangerschap kan één keer aangestreept worden: zwangere studenten met een bindend negatief studieadvies kunnen daar bezwaar tegen maken. De dramatische cijfers waren geen reden voor onderwijsminister Jet Bussemaker om de zaken voor studenten beter te regelen. In een brief aan de Kamer schreef zij dat dat de taak van de instellingen zelf is. En dat is problematisch, vindt Eleveld. “Je kunt je afvragen of het feit dat de overheid geen regels wil maken, niet strijdig is met de gelijke behandelingswetgeving en het VN-Vrouwenverdrag. Volgens die wetgeving moet Nederland alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat vrouwen dezelfde rechten op het gebied van onderwijs en vorming hebben als mannen.”

300 studerende moeders per jaar Paniek bij de VVD! Die partij stelde twee jaar geleden Kamervragen over een mogelijke verhoging van de studiefinanciering voor studerende moeders. “Hoe kan voorkomen worden dat door extra toelage er een extra stimulans ontstaat om tijdens het studeren moeder te worden, met name in de grote steden?” Die angst is nergens voor nodig, blijkt uit de cijfers van studiefinancieringsinstelling DUO. In elk geval niet voor de universiteit. Hieruit blijkt dat het percentage universitaire studenten met een eenoudertoeslag de afgelopen tien jaar stabiel rond de 0,17 procent hing. Dat zijn ongeveer 300 studenten per jaar. Veranderingen in het beurzenstelsel en andere maatregelen hebben daar geen enkele invloed op.

ADVALVAS

nr 16 — 28 april 2016

19

Profile for Advalvas

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas