OMBOLD Årbog 2019

Page 1

ÅRBOG 2019

FODBOLD FÆLLESSKAB FORANDRING


Redaktion: OMBOLDs sekretariat Redaktør: Sussi Heimburger Design: Martin Ørsted Forsidefoto: Christian Stæhr Sekretariat Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 3. sal, 2300 København S Mail: ombold@ombold.dk Administration Martin Svend Pedersen, Direktør, martin@ombold.dk Rikke Sparving, Idrætskonsulent og landstræner, rikke@ombold.dk Astrid Jakobsen, Foreningskonsulent, astrid@ombold.dk Flemming Weien, Foreningskonsulent, flemming@ombold.dk Axel Nordqvist de Baan, Evaluerings – og kommunikationskonsulent, axel@ombold.dk Bestyrelse Bestyrelsen er sammensat af en række fagspecialister med kompetencer, der styrker OMBOLDs vision om at udbrede og udvikle gadefodbold for hjemløse og udsatte. Formand: Jonas Keiding Lindholm, Direktør for Tænketanken Mandag Morgen Næstformand: Niels Neergaard, Adm. Direktør for FG (Forenede Gruppeliv A/S) Lykke Friis, Direktør for Tænketanken Europa Frits Ahlstrøm, Fhv. mediedirektør og pressechef UEFA Jim Stjerne, Fhv. generalsekretær i DBU Merete Nordentoft, Professor i psykiatri, overlæge, ph.d. og Master of Public Health Medarbejderrepræsentant, Astrid Jakobsen

2


4. Formandens indspark 6. Om OMBOLD 8. Den typiske ombolder 10. Kerneaktiviteter 12. Stævner og mesterskaber 14. AsfaltLigaen 16. Lokale træninger 18. Hjemløselandsholdet 22. Sponsorcuppen 24. Her har vi været 26. Udviklingsprojekter 28. OMBOLD Lokalt 30. Mod nye mål 32. Andre aktiviteter 34. Partnerskaber 36. Økonomi 38. OMBOLD i medierne 40. Frivillighed i OMBOLD 42. Sponsorer og samarbejdspartnere

3


Formandens indspark 2019 har været et begivenhedsrigt år - både på og uden for banen Af Jonas Keiding Lindholm, bestyrelsesformand i OMBOLD

Fællesskabet på fodboldbanen kan skabe små mirak-

Brobygning og samskabelse er vejen frem

ler i tilværelsen for mennesker, som ellers oplever et liv

I 2019 har OMBOLD derfor arbejdet målrettet på at

på samfundets sidelinje. Derfor er det en glæde at se

bygge bro til idrætsforeninger, kommuner og andre

tilbage på et 2019, hvor OMBOLD havde flere aktivite-

aktører i spillernes omverden – og styrket vores sam-

ter end nogensinde før, som inkluderede hjemløse og

arbejde med DIF og DBU. Med støtte fra henholdsvis

socialt udsatte mennesker i fodboldens fællesskaber.

Nordea-fonden og VELUX FONDEN har vi blandt andet

Endnu bedre er det at kunne konstatere, at det virker.

søsat to nye initiativer: OMBOLD Lokalt og Mod Nye Mål,

Spillerne fortæller os, at de får det bedre, når de spiller

der begge har fokus på at inkludere flere socialt ud-

fodbold. Og at OMBOLD gør en mærkbar forskel i deres

satte mennesker i de etablerede idrætsforeninger. Des-

tilværelse.

uden er det i kraft af samarbejder med lokale ildsjæle

Alle skal have lige mulighed for at tage del i idrætslivet Desværre er det stadig kun en lille andel af de socialt udsatte, der tager del i idrætsfællesskaberne generelt.

lykkedes at brede OMBOLDs aktiviteter ud til 18 byer i Danmark. En udvikling som vi vil fortsætte i 2020, hvor der allerede nu er indgået aftaler om opstart af faste aktiviteter i seks nye byer i det kommende år.

En undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut

OMBOLD sikret de næste tre år

i efteråret 2019 viser, at kun godt 17 % af Danmarks kon-

Uden for banen har OMBOLD kæmpet for at sikre sin

tanthjælpsmodtagere er idrætsaktive. Det er slet ikke

eksistens. Med satspuljens afskaffelse i 2019 herskede

godt nok. Det kan og skal lykkes at få mange flere med

stor usikkerhed om det fremtidige finansieringsgrund-

på banen.

lag. Til stor lettelse for frivillige, medarbejdere og ikke

Skal vi ændre radikalt på kedelige statistikker, er der imidlertid behov for en samlet indsats på tværs af social, sundheds,- og idrætsområdet.

mindst spillere faldt en bred politisk aftale på plads sidst på året, der sikrer OMBOLD de næste 3 år. Det giver bestyrelsen arbejdsro til fremadrettet at fokusere på en mere langsigtet strategi i forhold til at opnå en permanent økonomisk forankring og understøtte OMBOLDs udvikling.

4


i

65%

af OMBOLDspillerne spiller fodbold mere end 1 gang om ugen. 70% vil gerne spille mere. (Kilde: OMBOLDs spillerevaluering 2019)

i Tak til Merete Nordentoft for 10 gode år 2019 blev året, hvor Merete Nordentoft valgte at træde tilbage som forkvinde for OMBOLDs bestyrelse og

Når udsatte spiller fodbold 2 timer om ugen i 3 måneder, nedsættes risikoen for samtlige livstilssygdomme markant.

fortsætte som menigt medlem. Fra hele bestyrelsen og

(Kilde: Peter Krustrup,

sekretariatet skal lyde et stort tak til Merete for et flot

Center for Holdspil og Sundhed ved

lederskab gennem imponerende 10 år. Et årti hvor OM-

Københavns Universitet, 2014)

BOLD på alle områder er vokset og har udviklet sig til at være en toneangivende aktør inden for udsatte-idræt. Det er et fantastisk udgangspunkt at starte i som ny formand.

Vi sætter barren endnu højere i 2020 I OMBOLD ser vi alle frem til et år 2020, hvor vi vil sætte barren endnu højere. Og sammen med spillere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer vil vi arbejde for, at endnu flere ude på sidelinjen får mulighed for at blive en del af idrætsfællesskabet.

i

97%

af spillerne angiver, at de får det fysisk og psykisk bedre, når de spiller fodbold. (Kilde: OMBOLDs spillerevaluering 2019)

5


HVORFOR OMBOLD?

i OMBOLD er ikke bare navnet på en organisation. Det er også betegnelsen for den særlige form for gadefodbold for udsatte og hjemløse, hvor der spilles efter et internationalt regelsæt.

i I ombold-spillet er der 4 spillere på banen, som måler 16x22 meter. En kamp varer 7 minutter.

6


OM OMBOLD

OMBOLD giver hjemløse og socialt udsatte en mulighed for at deltage i rummelige fodboldfællesskaber Det kan være svært at passe ind i traditionelle idrætstilbud, hvis man kæmper med misbrug, psykisk sårbarhed eller hjemløshed. Det har vi plads til i OMBOLD. OMBOLD er en non-profit-organisation, der understøtter fodboldaktiviteter i 18 byer i Danmark. Vi har fokus på fællesskabet og tager samtidig højde for den enkelte spillers livssituation. Der er ingen krav om medlemskab, og det er gratis at være med. Alle er velkomne, uanset baggrund, nationalitet, køn – og hvor god man er til at spille fodbold. De fleste kommer for at spille fodbold, men der er også plads i fællesskabet til dem, der kommer for at heppe, snakke eller hjælpe til som frivillige. Vi spiller under mottoet ”Fodbold, Fællesskab og Forandring”, og for mange betyder OMBOLD en ny start i livet. OMBOLD spænder over en række kerneaktiviteter i form af åbne træninger, stævner og mesterskaber, AsfaltLigaen og hjemløselandsholdet. I 2019 har OMBOLD desuden søsat en række udviklingsprojekter med støtte fra fonde i samarbejde med kommuner og idrætsforeninger.

7


DEN TYPISKE OMBOLDER

OMBOLD er for alle dem, der ikke passer ind i en almindelig fodboldklub.


41% af spillerne er hjemløse.

51% af spillerne har et misbrug – typisk hash og alkohol.

48% af spillerne

Spillerne er mellem 17-61 år gamle.

har en diagnose.

Gennemsnitsspilleren er 34 år.

20% af spillerne er i beskæftigelse

80%

eller under uddannelse.

af spillerne er på kontanthjælp, efterløn eller førtidspension.

Kilde: OMBOLDs spillerevaluering 2019


KERNEAKTIVITETER 10


11


i

Mere end

1200

spillere og 162 frivillige deltog til stĂŚvnerne.

i

10

OMBOLD-stĂŚvner og -mesterskaber blev afholdt i 2019 med hold fra alle dele af Danmark.

12


STÆVNER OG MESTERSKABER

OMBOLDs stævner skaber grobund for venskaber på tværs af landet og nyt håb for dem, der normalt får det røde kort I 2019 har OMBOLDs stævner og mesterskaber igen trukket fulde huse. Kampene spilles i det offentlige rum for at nuancere billedet hjemløse og socialt udsatte mennesker. Stævnerne giver spillerne mulighed for at komme ud af deres vante omgivelser og møde ligesindede på tværs af Danmark. Der bliver spillet, grinet og krammet, og deltagerne kommer hjem med nye venskaber og følelsen af at være en del af et fællesskab. Mesterskaberne bliver afholdt i forskellige byer hvert år.

Niclas, som er tidligere hjemløs og træner holdet i Næstved, har været med i syv år og kender OMBOLD’ere i hele landet: ”Det betyder, at man altid kan ringe til en, som forstår dig, når du har nedtur”, fortæller han.

OMBOLDs stævner er helt unikke fordi, der kun er sejre at hente. Niclas, 28 år, Omboldtræner og spiller i Næstved

13


i Birger OMBOLDs mĂĽl er at afvikle AsfaltLigaen med engagement fra frivillige spillere og andre socialt udsatte mennesker, som har lyst til at bidrage til fĂŚllesskabet.

14


ASFALTLIGAEN

AsfaltLigaen er de socialt udsattes svar på Superligaen I Aarhus og København – og fra 2020 også Næstved og Odense – understøtter OMBOLD fodboldturneringen AsfaltLigaen. En liga hvor faste hold som De Skøre Bolde, Kravlegården og Krammeholdet har erstattet Brøndby og FCK. Og så er der i øvrigt langt mere kærlighed til med- og modspillere. I modsætning til OMBOLDs andre aktiviteter er det en forpligtende turneringsstruktur. Der spilles kampe hver anden uge, og spillerne skal selv stå for afviklingen af ligaen som holdledere og dommere. Holdene er stiftet af spillerne selv - ofte på herberger, misbrugscentre og væresteder -hvilket styrker fællesskabet og holdånden. Der spilles efter Omboldregler, og man kan også være med som tilskuer eller frivillig dommer.

Birger er en af spillerne i AsfaltLigaen i hovedstaden, som samtidig fungerer som frivillig holdleder for Krammeholdet.

Asfaltligaen er noget helt specielt, fordi man møder op som et hold, hvor man kender hinanden godt – også hinandens særheder. Det går lige i hjertet. Birger, 56 år, holdleder og en del af Krammeholdet i AsfaltLigaen

15


Lokale træninger I 2019 var der åbne OMBOLD-træninger i 10 byer i Danmark. I 2020 kommer 6 nye byer med.

Aarhus Tirsdag hos Aarhus Street Soccer

Esbjerg Torsdag i EFI-hal 2 hos OMBOLD Esbjerg

i Er startet i 2019 Vejle, Høje Taastrup Svendborg, Viborg Aalborg og Randers.


i Over 130 hjemløse og socialt udsatte mennesker deltager hver uge i OMBOLDs lokale træninger landet over. Træningerne er gratis og åbne for alle.

Hillerød Onsdag på Skansegården

Birkerød Tirsdag i Sandholmlejren

København Mandag i Grøndal MultiCenter Tirsdag og torsdag i GAME Fredag i Nørrebro United

Næstved Fredag på Ellebækskolen

Vordingborg Torsdag på Vordingborg IFs baner


HJEMLØSELANDSHOLDET 18


19 Foto: Arthur Cammelbeeck, Altinget


i

Mere end

130

spillere har repræsenteret Danmarks Hjemløselandshold siden 2003.

20

Poul Jeg var gået i stå. Da jeg startede til OMBOLD og kom med på landsholdet, fandt jeg gejsten og kunne tage et nyt skridt frem i mit liv. Poul, 49 år, landsholdsspiller 2019

Foto: Christian Stæhr


HJEMLØSELANDSHOLDET

Det danske hjemløselandshold i gadefodbold - fra udsat til udvalgt Hjemløselandsholdet repræsenterer hvert år Danmark og Danmarks udsatte og hjemløse ved verdensmesterskaberne i hjemløsefodbold, som i 2019 blev afholdt i Wales. Det blev til en 28. plads, hvilket for en del af spillerne selvfølgelig var en skuffelse, da de tog til VM for at vinde trofæer. Men for OMBOLD var det en succes, da arbejdet med hjemløselandsholdet ikke kun handler om at skabe gode fodboldresultater. Det handler om at få spillerne til at udvikle sig personligt. Og det lykkedes. Hvert år udtages otte nye spillere til et forløb med hjemløselandsholdet, hvor fodbold og socialpædagogisk arbejde går hånd i hånd. Spillerne oplever, at de hver især har noget at byde på og bidrage med. Mange får efterfølgende mod på at uddanne sig, få et arbejde eller bidrage som frivillig i OMBOLD, og fremstår som rollemodeller for andre, der har slået sig på livet.

21


i

28

hold fra virksomheder, politiske partier og organisationer deltog i sponsorcuppen 2019.

Det er fantastisk at se den store opbakning til sponsorcuppen. Støtten betyder, at vi kan sende Hjemløselandsholdet til VM, og dermed bruge vores driftsmidler på aktiviteter rettet mod bredden. Martin S. Pedersen, direktør i OMBOLD

22

Foto: Radikale Venstre


SPONSORCUPPEN

Hjemløselandsholdet gav virksomheder, organisationer og politikere kamp til stregen til årets sponsorcup Sponsorcuppen afholdes hvert år midt på Rådhuspladsen i København, hvor hold fra virksomheder, organisationer, politiske partier samt hjemløselandsholdet mødes i en ligeværdig turnering. Det blev ikke forhåndsfavoritterne fra hjemløselandsholdet, der trak sig sejrrigt ud af den årlige sponsorcup i 2019, men derimod Alternativet og Kromann Reumert, der vandt. Til gengæld kunne landsholdsdrengene glæde sig over, at der blev indsamlet 280.000 kroner til hjemløselandsholdet. Mellem kampene var der god tid til netværk og hyggeligt samvær mellem spillerne og de mange politikere og medarbejdere fra virksomheder og organisationer, der deltog i cuppen.

i Årets sponsorcup gav i alt 280.000 kr. til hjemløselandsholdet.

23


Her har vi været i 2019 Januar:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Åben fodboldtræning for kvinder i København med GAME og Asylum United

Februar:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Fastelavn i AsfaltLigaen • Åben fodboldtræning for kvinder i København

April:

med GAME og Asylum United

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • De Åbne Sjællandsmesterskaber i Taastrup • AsfaltLiga-stævne i Aarhus

Marts:

Maj:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Forårsstævne i Odense • Bold under (Kul)Broen i Aarhus • Kvindeturnering i København på kvindernes kampdag

• Næver Cup i Næstved • AsfaltLiga afslutning

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • DBU sponsorcup • Hjemløselandsholdets sponsorcup • De Åbne Københavnermesterskaber • SkansegårdsCup i Hillerød • OMBOLD Cup i Aarhus

Juni:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • De Åbne Jyllandsmesterskaber i Vejle • Folkemødet i Allinge • AsfaltLiga afslutning

24


Juli:

• Åbne lokale træninger • Hjemløselandsholdet til VM i Wales • VM arrangement på Kofoeds Skole

Oktober: August:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Brugernes Bazar i Odense • De Åbne Fynsmesterskaber i Middelfart • Idrættens Folkemøde i Aalborg • Opstart af ugentlig træning i Vordingborg • OMBOLD modtager Fællesskabsprisen 2019

September:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Gadefest på Istedgade • Festugebold under Kulbroen i Aarhus • De Nordiske Mesterskaber i Finland, OMBOLD Næstved repræsenterede Danmark • Opstart af ugentlig træning på Nørrebro • Kollegiecup hos WeShelter i Valby • De Åbne Danmarksmesterskaber på Frederiksberg • Opstart af kvindefodboldhold på krisecentre

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Afslutning for Hjemløselandsholdet 2019 • Hjemløsedagen 2019 • Prøvetræning hos Røde Kors Herberg for Kvinder • Træneruddannelse i fodbold for socialt udsatte • AsfaltLiga afslutning • Afholdelse af fodbolduddannelser i Jylland og på Sjælland målrettet socialt udsatte i samarbejde med bl.a. DBU

November: • Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • Julestævne i Brøndby

December:

• Åbne lokale træninger • AsfaltLiga • STU-stævne i København • Julestævne i Næstved • Juletræning med gaver fra Hummel • Nytårstræning • AsfaltLiga afslutning

25


UDVIKLINGSPROJEKTER 26


27

Foto: Christian StĂŚhr


28

Vi mener, det er vigtigt, at der er plads til socialt udsatte i foreningslivet. Det giver dem et fællesskab og vi oplever, at de får et nyt syn på sig selv. Morten Brandt, Formand i Vordingborg IF

Foto: Lars Christensen, Sjællandske Medier


OMBOLD LOKALT

OMBOLD Lokalt flytter omboldtræningen ind i klubberne og giver en smagsprøve på foreningsidrætten Socialt udsatte mennesker er ikke en del af billedet i landets fodboldklubber. Det har udviklingsprojektet OMBOLD Lokalt til formål at ændre ved at tilbyde OMBOLDs gratis og fleksible træning i klub-regi. Projektet er et samarbejde med kommuner, lokale fodboldklubber og Nordea-fonden. I Vordingborg IF, som haft stor succes med initiativet, mødes lokale spillere med sociale og psykiske udfordringer til OMBOLD-træning en gang om ugen sammen med to klubtrænere og en konsulent fra kommunen. Flere lokale institutioner og væresteder bruger træningen som ugentligt idrætstilbud.

i OMBOLD Lokalt er startet op i Vordingborg IF og Nørrebro United i 2019. I 2020 breder konceptet sig til 6 nye klubber og kommuner landet over. Projektet er støttet af Nordea-fonden. 29


i

22

udsatte spillere er blevet tilknyttet almindelige fodboldklubber i 2019.

30

Det har taget tid at få OMBOLD-spillerne med, men når de først føler sig trygge, er det en sejr for dem og en gevinst for holdet og klubben. Zascha Jensen, træner i FC Damsø

Foto: Christian Stæhr


MOD NYE MÅL

Mod Nye Mål er et springbræt for dem, der har evnerne til at spille på et traditionelt fodboldhold At starte i en fodboldklub kræver stort mod for socialt udsatte mennesker. Og det kræver støtte, omsorg og benarbejde at fastholde dem. Det er erfaringen fra udviklingsprojektet Mod Nye Mål, som OMBOLD søsatte i 2019 med støtte fra VELUX FONDEN og i samarbejde med udvalgte fodboldklubber i København. FC Damsø er en af de klubber, der har haft størst succes med at inkludere spillerne. Her er tre kvindelige spillere blevet en integreret del af 3. holdet. En af dem blev kåret som ”spillernes spiller 2019”.

i

10

københavnske fodboldklubber har været med i projektet i 2019. Projektet fortsætter i 2020, hvor målet er at brede det ud til klubber i hele landet. 31


ANDRE AKTIVITETER 32


33


PARTNERSKABER

At få udsatte mennesker med massive sociale og psykiske udfordringer engageret i idrætsfællesskaber kan OMBOLD ikke klare alene. Det kræver et bredt og tæt samarbejde for at lykkes. I 2019 har OMBOLD styrket samarbejdet med kommuner, foreninger og organisationer i idrættens verden samt aktører inden for social- og sundhedsområdet. Understøttet af virksomheder, fonde og viden fra forskningsverdenen.


Alle skal have mulighed for at deltage i idrætslivet, men det at få de udsatte med, kræver at man løfter i samlet flok - og at man virkelig vil det. Det vil de i OMBOLD, og deres erfaringer har været guld værd i vores fælles projekt. Jesper Berring-Poulsen, formand for Social og Psykiatri Udvalget, Vordingborg Kommune

I Hummel tror vi på, at sport bringer mennesker sammen på tværs af kultur, religion og sociale skel. Derfor er vores samarbejde med OMBOLD et godt match. OMBOLD har en inkluderende og respektfuld tilgang til arbejdet med socialt udsatte, og vi sætter stor pris på at kunne være med til at gøre en forskel. Ulrik Feldskov Juul, PR-, karma- & kommunikationsmanager, HUMMEL

Socialt udsatte skal ikke ekskluderes fra glæden ved idræt og fællesskab. Samarbejdet med OMBOLD giver mening, fordi vi i idrættens organisationer godt er klar over, at vi ikke kan få alle med alene. Det kræver holdånd. Morten Mølholm, adm. direktør, DIF


ØKONOMI

OMBOLDs økonomi er sammensat af statslige og kommunale midler samt støtte fra fonde og private virksomheder og organisationer Driftsstøtten fra Kulturministeriet og Socialministeriet dækker størstedelen af den daglige drift af sekretariatet og understøtter OMBOLDs landsdækkende aktiviteter, såsom hjemløselandsholdet, de åbne træninger samt stævner og mesterskaber. I 2019 har OMBOLD arbejdet på at mindske afhængigheden af driftsstøtten. Det har resulteret i en mindre vækst i den kommunale medfinansiering samt i sponsorater og bidrag fra virksomheder og organisationer. Samarbejdsaftaler og pro bono-samarbejder med virksomheder og organisationer har også haft stor betydning for OMBOLD I 2019. Når DIF eksempelvis leverer uddannelse til spillere og medarbejdere, Kromann Reumert trykker årbogen og yder gratis juridisk rådgivning, Kofoeds Skole leverer tryksager i hverdagen, og Hummel sponsorerer tøj til hjemmelandsholdet, så holder det driftsomkostningerne nede og kvaliteten af vores arbejde oppe. Målet er, at finansieringen af driften skal bredes ud på endnu flere finanseringskilder i 2020.

36


21% Statslige puljer

37% Driftstøtte

6%

Indtægter

5.304.660

Kommunale samarbejdsaftaler

20% Fonde

15% Egenfinansiering

11% Administration: - Sekretriat, - Økonomi - Udvikling

42% Udviklingsprojekter: - Mod Nye Mål - OMBOLD Lokalt - AsfaltLiga Aarhus

Udgifter

5.216.660

40% Kerneaktiviteter: - Hjemløselandshold - Åbne træninger - Stævner og mesterskaber - Opsøgende arbejde

7% Kommunikation/ dokumentation

Indtægts- og udgiftposterne for 2019 er ved årbogens udgivelse ikke revideret og kan derfor ændre sig i forhold til den endelige revision af årsregnskabet.

37


i

7053

følger hjemløselandsholdet på Facebook. 3336 følger OMBOLD på Facebook. 597 følger os på Instagram. Og 698 på Twitter.

i

271

artikler og indslag nævnte OMBOLD i 2019 – i alt fra Altinget.dk og TV2 Lorry til Ude og Hjemme. Det er 23% flere end i 2018.

38


OMBOLD I MEDIERNE

I OMBOLD ønsker vi at nuancere billedet af hjemløse og socialt udsatte mennesker og fortælle en anden og mere positiv historie, end den man normalt hører i medierne Synlighed i medierne er vigtig for at få udbredt budskabet om, at fodbold og fællesskab kan forandre liv og gøre en forskel for samfundets allersvageste. Og der er heldigvis mange gode historier i OMBOLD. Historier, som viser vores spillere som andet og mere end misbrugere, psykisk syge og hjemløse. Historier, der fortæller, at det er muligt at rejse sig igen, selvom man er faldet, hvis der er nogen, der tror på én. Ved at fortælle om de mange små og store succeser i pressen, på sociale medier og gennem synlighed i det offentlige rum, håber vi på at inspirere andre til at komme med på holdet. Enten som spillere, frivillige eller samarbejdspartnere. I 2019 har der været stor interesse for OMBOLD på de sociale medier og i pressen. Blandt andet fulgte Altinget med hjemløselandsholdet til VM i Wales, og TV2 Nyheder sendte direkte fra OMBOLDs sponsorcup.

39


i

162

frivillige hjalp til ved stævner og mesterskaber i 2019. Størstedelen kom fra OMBOLDs målgruppe.

i Det frivillige engagement blandt spillerne er en integreret del af OMBOLDs aktiviteter og er ofte forudsætningen for, at de kan afholdes.

40


FRIVILLIGHED I OMBOLD

Frivillighed er fundamentet for OMBOLDs aktiviteter, og det skaber ejerskab blandt spillerne Der er mange måder at være frivillig på i OMBOLD. Hvis spillerne har energien til det, er det altid muligt at give en hånd med. Det kan være til de store landsdækkende stævner, hvor det ofte er spillerne og lokale frivillige fra værtsbyen, som sørger for at stille baner op, servere kaffe og mad, dømme kampe og holde pladsen ren. Til de lokale træninger, som for eksempel i OMBOLD Næstved og Aarhus Street Soccer, fungerer flere af spillerne som assistenttrænere eller faste trænere. Og i AsfaltLigaen står holdene selv for afviklingen af turneringen. Det skaber alt sammen stolthed og ejerskab hos vores spillere. Målet er at få spillerne til at engagere sig i afviklingen af alle OMBOLDs aktiviteter. I 2019 har vi derfor lagt ekstra kræfter i at få spillerne til at engagere sig som mere faste frivillige. Det er blandt andet lykkedes ved at uddanne spillere som dommere og trænere, bl.a. i samarbejde med DBU og SDU. Udover brugerinvolveringen er faglig frivillighed også en del af OMBOLDs DNA. I 2019 fortsatte det tætte samarbejde med fysioterapeut-studerende og -lærere fra Professionshøjskolen i København. Et samarbejde, som har skabt stor værdi for spillerne til stævner og mesterskaber og ikke mindst for hjemløselandsholdet.

41


ØKONOMI Pro bono

Samarbejdspartnere

Bidragsydere

42


Landsholdssponsorer

43


KÆRE SPILLERE, SPONSORER, FRIVILLIGE OG ANDRE, DER VAR MED TIL AT GØRE 2019 TIL ET FANTASTISK ÅR! TAK FOR KAMPEN - VI GLÆDER OS TIL 2020. KÆRLIG HILSEN OMBOLD


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.