Årsbog 2020

Page 1

Når man er til OMBOLD, er man god nok, som man er. OMBOLD har givet mig styrke og livsglæde, mere selvtillid og selvværd. Sabrina

OMBOLD årbog 2020


Redaktion: OMBOLDs sekretariat Redaktør: Jørgen Thomassen Hybler Design og layout: Martin Ørsted Forsidefoto: Ari Mikael Zelenko Sekretariat Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 3. sal, 2300 København S Mail: ombold@ombold.dk Administration Martin Svend Pedersen, Direktør, martin@ombold.dk Camilla Aavang Poulsen, Projektchef, camilla@ombold.dk Jørgen Thomassen Hybler, Marketing- og kommunikationsansvarlig, joergen@ombold.dk Rikke Sparving, Aktivitetsansvarlig og landstræner, rikke@ombold.dk, Astrid Jakobsen, Projektleder ’Fælles om fodbold’, astrid@ombold.dk Fie Biehl Rotheisen, Frivilligkoordinator, fie@ombold.dk Andreas Iversen, Idrætskonsulent, andreas@ombold.dk Troels Didia Balling, Træner, troels@ombold.dk Temmi Dencher Vesterberg, Træner, temmi@ombold.dk Tim Møller Buus, Landstræner Hjemløselandsholdet, tim@ombold.dk Bestyrelse Bestyrelsen er sammensat af en række fagspecialister med kompetencer, der styrker OMBOLDs vision om at udbrede og udvikle gadefodbold for hjemløse og udsatte. Formand: Jonas Keiding Lindholm, Direktør for Tænketanken Mandag Morgen Næstformand: Niels Neergaard, Adm. Direktør for FG (Forenede Gruppeliv A/S) Lykke Friis, Direktør for Tænketanken Europa Frits Ahlstrøm, Fhv. mediedirektør og pressechef UEFA Jim Stjerne, Fhv. generalsekretær i DBU Helle Østergaard, Direktør MaryFonden Camilla Andersen, Direktør Travel Sense A/S Mikael Overgaard, Manager for kommercielle rettigheder i Divisionsforeningen Medarbejderrepræsentant, Rikke Sparving


4

OMBOLD-effekten: Fodbold og fællesskab giver socialt udsatte et længere og bedre liv

8 10

’Møde med en bold’ tiltrak nye spillere

OMBOLD vil have flere kvinder på banen

14

Året der gik på Hjemløselandsholdet: Corona-pandemi og semifinale ved verdensmesterskabet i jonglering

18 24

e-OMBOLD så dagens lys i skyggen af corona

Økonomi

26

Tal der tæller

F

B D O

OLD FÆL

LE

S

SK

28

Samarbejdspartnere

AB FORANDR

IN

G

6

Formandens indspark


Formandens indspark Af Jonas Keiding Lindholm, bestyrelsesformand i OMBOLD

Nogle år er vanskelige at skelne fra hinanden. Nok i bund og grund fordi man som etableret organisation år efter år primært viderefører og udbygger de virksomme og succesfulde indsatser og projekter, man allerede har udviklet og er kendt for. Det var ikke tilfældet med 2020, som var et turbulent år vi alle vil huske og fortsat kan mærke. Alt sammen på grund af corona – en pandemi, som på alle tænkelige måder ramte landets dårligt stillede hårdt og prægede OMBOLDs virke.

Et dystert år

Men også et år med lyspunkter

Tvunget af omstændighederne var OMBOLD nødt til

Det er i et kriseår, at man som social organisation skal

at suspendere stort set alle de vanlige fællesskabsdan-

leve sit mandat. OMBOLD er et landsdækkende socialt

nende aktiviteter, som vi gennem mere end et årti har

og inkluderende fodboldfællesskab for hjemløse og

udviklet og udrullet til hele landet med gadefodbol-

udsatte, som på 18. år tilbyder et unikt og betydende

den i centrum. Stævner blev aflyst. Ditto med AsfaltLi-

frirum fra hverdagens enorme problemer og bekym-

gaer og hovedparten af de åbne træninger og øvrige

ringer. Hos OMBOLD tanker spillerne selvværd, trivsel

aktiviteter i hele landet i 2020.

og glæde i samværet med ligesindede omkring gadefodbolden.

Aflysningerne var – sammen med de generelle corona-relaterede restriktioner og nedlukninger – et hårdt

Det skulle en pandemi ikke ændre på. Tværtom. Mens

slag for OMBOLDs målgruppe. De oplevede en væ-

OMBOLD var tvunget til at lukke næsten alle de vante

sentlig forværring af en i forvejen udsat og skrøbelig

aktiviteter ned, gik vi i maskinrummet for i hast at ud-

dagligdag kendetegnet ved en stor grad ensomhed og

vikle, teste og udrulle helt nye relevante fodbold-initi-

isolation fra det omgivende majoritetssamfund.

ativer og OMBOLD-fællesskaber for at gøre hverdagen mere tålelig for vores spillere.

Rigtig mange af OMBOLDs spillere var således i lange perioder isoleret på deres værelser på herberger og

Særligt tre nye initiativer fortjener at blive nævnt: OM-

bosteder uden mulighed for at deltage i fællesskabs-

BOLDs nye e-fodboldturneringer i FIFA for beboere på

dannende aktiviteter – selv ikke corona-tilpassede

herberger og væresteder, og alle andre OMBOLD-spil-

tilbud. Desværre med det resultat, at flere røg tilbage

lere der ville være med; nye kreative fodboldtræninger

i misbrug og oplevede en opblussen af deres psykiske

i små hold i offentlige parker og på herberger; nye

problemer.

OMBOLD Camps. Alle disse nye OMBOLD-aktiviteter tiltrak faktisk helt nye spillere i udsatte positioner, som forhåbentlig i årene frem vil få gavn af OMBOLDs

4


En stor tak skal lyde til de mange fonde, ministerier, kommuner, institutioner, fodboldklubber og idrætsforbund med videre som rakte ud til OMBOLD i 2020 for i fællesskab at udtænke og støtte nye relevante aktiviteter for vores sårbare målgruppe.

Organisatorisk går OMBOLD styrket ind i 2021 med tre nye bestyrelsesmedlemmer, som tiltrådte i foråret 2020: Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden; Mikael Overgaard, manager for kommercielle rettigheder i Divisionsforeningen; og Camilla Andersen, direktør i Travel Sense og tidligere olympisk mester i håndbold. Helle, Michael og Camilla har allerede sat deres aftryk på OMBOLD i 2020 med deres store indsigt og eksper-

stærke fodboldfællesskaber – både de fysiske og de nye e-fodbold-fællesskaber. Og selvom VM i Hjemløsefodbold i Finland måtte aflyses, blev der stadigvæk afholdt samlinger for Hjemløselandsholdet. En stor tak skal lyde til de mange fonde, ministerier, kommuner, institutioner, fodboldklubber og idrætsforbund med videre som rakte ud til OMBOLD i 2020 for i fællesskab at udtænke og støtte nye relevante aktiviteter for vores sårbare målgruppe. Hvad betyder det så for 2021? Trods en positiv tilgang af 348 nye spillere i 2020, så lægger OMBOLD sig i selen for i 2021 at få kontakt til alle de spillere, som faldt fra i løbet af året. Vi ved af erfaring, at netop OMBOLDS fællesskaber kan være med til at stabilisere og løfte hverdagen en smule for udsatte og hjemløse, for fodbold giver håb, trivsel og samvær med ligesindede.

tise inden for blandt andet kommercielle og fondsdrevne partnerskaber. Vi er forsigtigt optimistiske for 2021… trods de skygger som coronaen fortsat kaster over landet. Vi håber på bare en lille smule normaliserede tilstande i løbet af året, så alle OMBOLDs spillere på herberger, væresteder med videre landet over forhåbentlig igen kan ses og mødes til fodbold med tacklinger, high fives og jubelbrøl, med frivillige og lidt tilskuere til kampene … og måske endda en mindre folkefest under EM i fodbold. Det kunne være skønt.


Et længere liv To timers gadefodbold om ugen i bare 12 uger betyder at spillerne kommer ud af risikozonen for størstedelen af de livstilssygdomme, der ellers forkorter deres liv.

Sundere livsvaner OMBOLD er stof- og rusmiddelfrit, og mere end halvdelen af OMBOLD-spillerne fortæller, at de ryger og drikker mindre, som følge af OMBOLD.

FODBO LD

Færre konflikter 60% af spillerne fortæller, at de har færre konflikter end normalt, når de spiller OMBOLD.

ES LL O RA ND AB F R IN SK G

Flere venner 85% af OMBOLDs spillere fortæller, at de har fået flere venner som følge af OMBOLD.

Psykisk og social velvære 90% af OMBOLDs spillere beretter, at de har det bedre psykisk og socialt, som følge af OMBOLD.

Hvem spiller OMBOLD? • Gennemsnitsalderen er 34 år • 41 % af spillerne er ramt af hjemløshed • 51 har eller har haft et misbrug • 80% af spillerne er på kontanthjælp, førtidspension eller efterløn • 10% af spillere er generelt kvinder – dog 14 % i 2020.

6


Fodbold og fællesskab giver socialt udsatte et længere og bedre liv Socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år før resten af befolkningen som følge af en usund livsstil med misbrug, rygning og fysisk inaktivitet. Forskning om OMBOLDs målgruppe viser dog, at det ikke behøver at være sådan. To timers gadefodbold om ugen i 12 uger betyder, at spillerne kommer ud af risikozonen for størstedelen af de livstilssygdomme, der ellers forkorter deres liv. Men et er, hvor længe socialt udsatte lever, noget andet er, hvordan livet opleves. Undersøgelser viser, at ensomhed er tre gange så udbredt hos mennesker på kanten af samfundet end i resten af befolkningen. Men også her har fodbold en positiv effekt; OMBOLDs årlige spillerevalueringer viser blandt andet, at 85 procent af spillerne fortæller, at de har fået flere venner via OMBOLD og 90 procent angiver selv, at de har fået det bedre både psykisk og socialt. Der er dog brug for yderligere evidensbaseret forskning på området, for at kvalificere effekten af OMBOLDs arbejde. Derfor lancerer OMBOLD i 2021 et samarbejde med Syddansk Universitet for at undersøge de psykosociale og fysiologiske effekter af vores landsdækkende projekt ’OMBOLD Lokalt’ støttet af Nordea Fonden. Det primære formål er at blive klogere på spillernes selvoplevede trivsel, ensomhed, recilens og aggression. Samarbejdet med Syddansk Universitet er i den forbindelse et vigtigt strategisk skridt i OMBOLDs arbejde for at få idræt prioriteret som socialpædagogisk redskab på baggrund af evidensbaseret forskning.

Kilder til side 6 og 7: ’Street football boosts fitness and health in socially deprived men’, Peter Krustrup & Bo Kousgaard, 2014 ’SUSY UDSAT 2017’, Nanna Ahlmark, Ivalu Sørensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, 2017, Syddansk Universitet ’Fælleskabsmålingen’, rapport 8. juni 2017, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ’Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet’, Leise Strøbæk Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen 2017, Syddansk Universitet OMBOLDs spillerevaluering, 2019


’Møde med en bold’ tiltrak nye spillere Som følge af COVID-19-pandemiens tiltagende greb i Danmark i løbet af 2020 blev OMBOLDs normale træninger, ligaer, stævner og mesterskaber aflyst eller nedskalleret. I stedet måtte OMBOLD udvikle nye aktiviteter, som kunne afvikles i tråd med myndighedernes retningslinjer. Et af de mest succesrige tiltag blev konceptet ’Møde med en bold’, som tiltrak 152 nye OMBOLD-spillere. Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned. Det blev samtidig startskuddet på en vild udviklingsproces i OMBOLD med en defineret målsætning om at tilbyde corona-tilpassede aktiviteter til vores spillere i det omfang, det var muligt. ”Da det stod klart, at vi måtte aflyse størstedelen af vores planlagte fodboldaktiviteter, satte vi hurtigt gang i udviklingen af nye corona-tilpassede tilbud, som vi videreudviklede i løbet af året i takt med, at myndighedernes restriktioner blev justeret,” fortæller idrætskonsulent og frivillighedskoordinator i OMBOLD Fie Biehl Rotheisen. Til en start blev der for eksempel bestilt kassevis af hackysacks, som blev uddelt til interesserede spillere, institutioner og herberger. ”Tanken var, at spillerne kunne spille med en hackysack, uden at være sammen med andre. Det vigtigste ved uddelingen var dog, at vi mødte spillerne og hørte deres tanker om, hvad vi ellers kunne finde på, når det ikke var muligt at spille fodbold, som vi plejede. Tilbagemeldingen var klar: Vi savner fællesskabet. På den baggrund startede vi ’Møde med en bold’-konceptet, som i opstartsfasen gik ud på at mødes i offentlige parker, hvor vi kunne spille hackysack eller fodboldgolf med god afstand imellem os – det vigtigste var, at spillerne kom ud og var sammen med andre,” siger Fie Biehl Rotheisen. Facebook førte til OMBOLD Alexander er 25 år og har boet på Vesterbro i København i 20 år. Da Danmark lukkede ned i foråret, kunne han ikke længere spille fodbold i den klub, hvor han plejer at spille. Men så poppede et Facebook-opslag om ’Møde med en bold’ op på hans skærm. Det blev Alexanders indgang til OMBOLD. “Vi mødtes og spillede hackysack med to meters afstand – det var rart at møde nye kammerater i en svær tid. For ikke bare var samfundet lukket ned, jeg var også arbejdsløs. Men lige pludselig havde jeg faktisk noget at lave udover at søge jobs. Fodbolden holdt mig i gang,” husker Alexander.

8


9

I takt med at corona-reglerne blev lempet i sommerhalvåret, fik OMBOLD mulighed for at erstatte hackysack-spil og socialt samvær i parker med stor afstand til egentlige fodboldtræninger – både indendørs og udendørs. Samtidig videreudviklede OMBOLD ’Møde med en bold’-konceptet, som nu blev målrettet institutioner og herberger. ”I foråret, hvor OMBOLD var rundt på institutioner med hackysacks, oplevede vi, at beboerne efterspurgte en mulighed for at spille fodbold. Så da corona-restriktionerne tillod det, startede vi ugentlige ’Møde med en bold’-træninger på Herbergscentret Sundholm, Herberget Hillerødgade og RG60 – et herberg for unge hjemløse på Rådmandsgade. De træninger kører stadig ugentligt og efterhånden med en stor fast kerne af spillere, der ellers ikke vil have benyttet vores aktiviteter,” siger Fie Biehl Rotheisen, der pointerer, at ”en del af spillerne endda har taget skridtet videre til andre af OMBOLDs aktiviteter.” Alexander, som i dag arbejder som tømrer, er en af de 152 nye spillere, som OMBOLD samlet set

i

har fået i 2020 via ’Møde med en bold.

I 2020 afviklede OMBOLD 108 ’Møde med en bold’-træninger i parker og på herberger.


10

Foto: Ari Mikael Zelenko


OMBOLD vil have flere kvinder på banen Kvinder er statistisk set underrepræsenteret i OMBOLDs aktiviteter. I 2020 udviklede OMBOLD derfor et nyt koncept i form af en tre dage lang KvindeCamp med teknisk, fysisk og taktisk træning, kampe og socialt samvær – kun for kvinder. Konceptet har allerede fået flere kvinder med i OMBOLDs fællesskab. Historisk set er ti procent af deltagerne til OMBOLDs aktiviteter kvinder. Det betyder, at kvinderne er underrepræsenterede. Ifølge tal fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udgør kvinder nemlig 25 procent af landets udsatte. I 2020 var 14 procent af alle OMBOLD-spillere dog kvinder. Dermed er det lykkedes at få kvinderne lidt bedre med – blandt andet ved hjælp af en nyudviklet KvindeCamp. Campen løb af stablen i Hafnia-Hallen i Valby i form af et tre dage langt træningsforløb med fokus på fællesskab og fodbold i trygge rammer. Med masser af grin, snak, fodbold og hygge. Blandt de deltagende spillere var 23-årige Sabrina, som er startet i OMBOLD i 2020 uden nogensinde at have spillet fodbold før. ”Når man er til OMBOLD, er man god nok, som man er. Man skal ikke lave om på sig selv. Selvom man ikke har spillet fodbold før og ikke er den bedste på banen – så trækker de en op. Det er vigtigt i et fællesskab og et sammenhold. OMBOLD har givet mig styrke og livsglæde, mere selvtillid og selvværd,” fortæller Sabrina, der hørte om OMBOLD på det herberg, hvor hun bor. At OMBOLD har en positiv effekt for socialt udsatte kvinder, viser OMBOLDs spillervurderinger også, fortæller Rikke Sparving, som er landstræner for Hjemløselandsholdet og en af initiativtagerne til KvindeCampen.


”Vores spillerevalueringer viser, at OMBOLD har en positiv effekt for den enkelte – også de kvindelige spillere. Det giver først og fremmest et socialt fællesskab og et trygt sted at føle sig hjemme. Det danner grobund for positiv udvikling i forhold til fysisk og mental sundhed, netværk og oplevet livskvalitet. Og nye venskaber. Netop derfor har vi også et ansvar for at gøre en særlig indsats for at få kvinderne på banen. De skal have samme muligheder som mændene,” siger Rikke Sparving. Det er dog lettere sagt end gjort. Kvinder er nemlig underrepræsenteret i de udsattemiljøer, hvor OMBOLD færdes. Derfor skal der et bredere og mere vedholdende opsøgende arbejde til. ”På væresteder og herberger, hvor vi normalt rekrutterer mange nye spillere, er andelen af kvinder cirka 20 procent. Det giver nogle ekstra udfordringer. Men OMBOLD er sat i verden for både mænd og kvinder, så vi arbejder målrettet på at blive bedre til at inkludere kvinder på andre måder. I det lys er det positivt, at der var 14 procent kvinder med i 2020. Pilen peger i den rigtige retning, selvom vi endnu har et stort arbejde foran os,” siger Rikke Sparving, der samtidig noterer, at de kvinder, der først har prøvet at spille med bare en gang, typisk kommer igen. ”Når først kvinderne dukker op til en træning, så er der faktisk rigtig mange, der kommer igen. Derfor er det springende punkt, at vi får flere kvinder med til en start,” siger Rikke Sparving. For Sabrina står det også helt klart, at hun fortsætter i OMBOLD. ”Jeg fortsætter 100 procent i OMBOLD. Jeg savner det, når jeg ikke kan være med. Det er en pissefed forening. Det skal alle, der har det svært – eller som ikke har et stort socialt netværk – vide. Det jeg faldt for er, at der ikke er nogen krav. Alle er

gode nok, som de er. Det giver venner. Det giver livsglæde,” siger Sabrina, der er ved at færdiguddanne sig til frisør, når der ikke er OMBOLD på programmet. I 2021 vil spillerne fra KvindeCamp 2020 repræsentere Danmark ved de nordiske mesterskaber i Stockholm.

Man er lidt mere fit for fight, når man har været til fodboldtræning. Det har motiveret mig til at gå tur hver aften. Og jeg er begyndt at løbetræne igen. Jeg har fundet hvile i mig selv. Sabrina

12


Landsholdet

Foto: Ari Mikael Zelenko

»»»»

13


Året der gik på Hjemløselandsholdet

Corona-pandemi og semifinale ved verdensmesterskabet i jonglering

14


Landsholdet

»»»»

15


2020 tegnede lyst. Men med ét buldrede en global corona-pandemi ind over verden. Midt under en landsholdssamling i Vejen Idrætscenter lukkede Danmark ned, og pludselig var intet som det plejede – heller ikke for Hjemløselandsholdets trup på otte mand. Homeless World Cup-slutrunden i Tampere i Finland måtte aflyses, og landsholdets træninger og samlinger måtte tilpasses og begrænses i henhold til de gældende corona-restriktioner. Men selvom Homeless World Cup blev aflyst, fik Hjemløselandsholdet alligevel mulighed for at bære den rød-hvide hummel-trøje og repræsentere Danmarks udsatte og hjemløse. Det skete i ”Keepy Uppy Cup” – et corona-venligt verdensmesterskab i jonglering, der ikke krævede rejseaktivitet, arrangeret af Homeless World Cup Foundation. 33 nationer deltog med tre spillere hver, og konkurrencen bestod i at lave så mange jongleringer som muligt på 30 sekunder. Herefter fik deltagerne point efter antal jongleringer, samt hvilken kropsdel de brugte til at jonglere. Da de danske spillere sejrede i de indledende runder, var vejen banet til semifinalen, der desværre blev endestation. En storspillende Togo-spiller viste sig for stærk. Kampen om bronzen blev tabt til Nordirland, og derfor blev slutfacit en fornem 4. plads. En flot præstation, som er Hjemløselandsholdets bedste internationale placering nogensinde. Undervejs i gruppespillet blev det endda til en nævneværdig sejr over Kirgisistan, der endte som verdensmestre.


Landsholdet

Mike og Lasse repræsenterede Danmarks ved Homeless World Cup-turneringen i jonglering.

»»»»

17


Hjemløselandsholdet

16


Landsholdet

»»»»

Hjemløselandsholdet Hjemløselandsholdet udspringer af OMBOLDs landsdækkende gadefodboldaktiviteter for hjemløse og udsatte. Landsholdet består af otte spillere, der udvælges på baggrund af fodboldmæssige, sociale og personlige kompetencer. Fælles for de udtagne er, at de har kæmpet med hjemløshed. Med fodbolden som platform viser spillerne, at de har ressourcerne til at arbejde med gamle vaner og handlemønstre. De lærer at mestre forventningspres og tackle både sejre og nederlag – på og uden for banen. Under normale omstændigheder udtages Hjemløselandsholdets otte spillere for et år ad gangen, som afsluttes med deltagelsen i Homeless World Cup. Da VM-slutrunden i 2020 blev aflyst, har OMBOLD valgt at holde fast i den nuværende trup, som dermed bliver den første til at repræsentere Danmark i to år.

19


e-OMBOLD så dagens lys i skyggen af corona Som et modtræk til corona-pandemiens hårde nedlukning af samfundet blev ideen om et virtuelt e-fodboldfællesskab født. Et fællesskab, hvor OMBOLDs spillere kan mødes online og spille FIFA på PlayStation, som et værn imod isolation og ensomhed. Da samfundet lukkede ned i foråret 2020 blev 97 beboere på herberget Kollegiet isoleret på deres værelser. Fra den ene dag til den anden var samvær med andre pludselig umuliggjort. Samtidig blev alle OMBOLDs træninger aflyst. Som værn mod den ensomhed, isolation og kedsomhed, der fulgte i kølvandet på nedlukningen, satte OMBOLD gang i en indsamlingskampagne for at få private til at donere deres brugte PlayStations til OMBOLD. ”Ideen var at bortgive alle de PlayStations vi fik doneret til de isolerede beboere på Kollegiet og andre botilbud, herberger, væresteder og institutioner, som vi samarbejder med. For at give vores spillere mulighed for at mødes online til et spil FIFA; for ikke at føle sig helt alene og afkoblet fra verden,” husker idrætskonsulent Andreas Iversen, der siden da er blevet OMBOLDs e-sportsansvarlige. For hvad der startede i det små som en spontan ide om at indsamle PlayStations til OMBOLDs spillere og samarbejdsinstitutioner blev hurtigt transformeret til en vision om at skabe noget større. ”Vi satte os for at skabe et virtuelt onlinefællesskab for vores spillere i hele landet, som et alternativ til vores fodboldtræninger, AsfaltLigaer og stævner. Vi ville forsøge at skabe et virtuelt rum, som kunne inkludere mennesker ramt af hjemløshed og andre udsatte på kanten af samfundet i et meningsgivende og forandringsskabende fællesskab og måske endda give et fast holde- og lyspunkt i hverdagen,” siger Andreas Iversen. Efter en bevilling fra Velliv fik OMBOLD mulighed for at indkøbe det tekniske udstyr, som var en forudsætning for at udbrede projektet yderligere. Samtidig lavede OMBOLD en aftale med DBU København om, at de assisterede med den tekniske support, som der var behov for. ”Herefter begyndte vi at kontakte institutioner i hele landet. For at fortælle dem om muligheden for at spille e-OMBOLD. Og for at afklare, hvad de havde brug for af udstyr og teknisk hjælp for, at deres beboere kunne spille med,” noterer Andreas Iversen. Derefter blev online-fællesskabet udbygget efterhånden som flere og flere spillere deltog i FIFA-stævnerne.

18


Landsholdet

E-OMBOLD blev født som et alternativ til vores øvrige aktiviteter, da landet blev lukket ned. I dag tænker vi det mere holistisk som et supplement til vores øvrige aktiviteter corona-nedlukning eller ej. Potentialet for e-OMBOLD vurderer vi til at være meget stort, selvom vi stadigvæk er i en fase, hvor vi hele tiden bliver klogere. Derfor kan vi efterhånden skrue yderligere op for ambitionerne på et fast funderet erfaringsgrundlag,” siger Andreas Iversen, der glæder sig over, at en bevilling fra Slot- og Kulturstyrelsen betyder, at visionen om at etablere en egentlig national e-OMBOLD liga bliver realiseret i 2021.

»»»»

21

Foto: Ari Mikael Zelenko


Jeg glæder mig til at starte det nye nationale fællesskab op omkring en e-fodboldliga. Målsætningen er at få 75 hold fra hele landet tilknyttet ligaen. Jeg er overbevist om, at ligaen vil være med til at skabe nye relationer på tværs af landet mellem de deltagende beboere og institutioner. Derudover kan en national e-fodboldliga skabe aktivitet og humør, som vi i den grad har brug for i denne udfordrende tid,” slutter Andreas Iversen.

20


Landsholdet

Hvad har vi lært om e-OMBOLD? • Der er en stor udskiftning af både personale

og beboere på de institutioner, som vi samarbej-

der med. Det betyder, at det er for sårbart kun at

uddanne og oplære en enkelt ansat eller en be-

boer i det tekniske setup, som er en forudsæt

ning for at beboerne på den givne institution kan

spille med.

• Jo flere deltagere desto bedre. De faste spillere

kommer til at kede sig, hvis de hele tiden møder

de samme modstandere.

• Det virker både motiverende og øger

fællesskabet, når OMBOLDs idrætskonsulenter

deltager i turneringen.

• En del af de deltagende spillere viser også

Foto: Ari Mikael Zelenko

interesse for at være med til OMBOLDs

fysiske fodboldaktiviteter.

»»»»

23


OMBOLDs økonomi OMBOLDs økonomi er sammensat af statslige og kommunale midler samt støtte fra fonde og private virksomheder og organisationer. 2020 blev på mange måder et atypisk år med mange aflyste aktiviteter og indsatser, hvilket også påvirkede OMBOLDs økonomi på både indtægts- og udgiftssiden. Samtidig åbnede OMBOLDs ministerielle, filantropiske og organisatoriske samarbejdspartnere i løbet af året en lang række bevillingsmuligheder for nye projekter.

22% 33%

Statslige puljer

Driftsstøtte

Indtægter 6.074.612 kroner

9% Coronapuljer

5% Kommunale samarbejdsaftaler

31% Fonde

26


15% Administration, sekretariat, økonomi og udvikling

55%

Udgifter 5.910.062 kroner

24% Aktiviteter:

Projekter AsfaltLiga, Mod nye mål, OMBOLD lokalt og ombolds frivilligindsats

Hjemløselandshold, åbne træninger, stævner og mesterskaber og opsøgende arbejde

6% Kommunikation og dokumentation


Pro bono

Sponsorer

Samarbejdspartnere

28


Klubsamarbejder

Kommunesamarbejder

Drift og projektstøtter


TAL DER TÆLLER 604 fodboldaktiviteter Selvom OMBOLD var tvunget til at aflyse stævner, mesterskaber, AsfaltLigaer og mange af vores åbne træninger og øvrige aktiviteter i lange perioder af hensyn til folkesundheden og myndighedernes corona-restriktioner, har vi gennemført 604 forskellige fodboldaktiviteter i hele landet i 2020. Ud af disse var 200 aktiviteter svarende til 32 % nye særlige corona-tilpassede tiltag såsom e-OMBOLD på PlayStation, åbne drop-ind-træninger i parker og på herberger i regi af ’Møde med en bold’ og andre udendørs træningsformater.

52 opsøgende besøg For at udbrede kendskabet til OMBOLDs lokale træninger, stævner, mesterskaber og turneringer, er det proaktive opsøgende arbejde på herberger, væresteder, botilbud og andre institutioner helt afgørende. I 2020 besøgte OMBOLDs idrætskonsulenter 52 forskellige institutioner i hele landet for at fortælle personale og beboere om OMBOLDs tilbud.

716 unikke spillere I 2020 deltog 716 unikke spillere i OMBOLDs aktiviteter. 100 af deltagerne svarende til 14 % var kvinder.

85 frivillige OMBOLD har et uundværligt korps af gode frivillige folk i hele landet, som assisterer, hjælper og bidrager med stort og småt. I 2020 gav 85 OMBOLD-frivillige en hånd med. Tak for hjælpen.

348 nye spillere I 2020 lykkedes det at rekruttere og inkludere 348 nye spillere til OMBOLD-fællesskabet. Desværre faldt mange af OMBOLDs faste spillere fra, da det ikke var muligt at gennemføre vores træninger, stævner og turneringer som normalt, da samfundet lukkede ned. I 2021 bliver det et strategisk fokusområde at fastholde de nye spillere og få alle de tidligere spillere vi savnede i 2020 på banen igen.

22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.