Page 1

P509269

Park mee met Wereldsolidariteit op 30 juni

De

VU: Toon Vanhoutteghem, Oude Burg 13, 8000 Brugge | Vormgeving: www.grafiekgroep.be

DriemaanDelijks tijDschrift jaargang 25– nr 4 –JUNI, JULI, AUGUSTUS 2012

... op beweging en politiek

BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 8000 BRUGGE 1-2 3/7633

Stefaan Leupe Dirk De fauw nieuwe ACW-kandidaten Lieve Mus Franky Demon Chris Vileyn Moniek Boydens Linda Vandenbruwaene Hilde Crevits Griet Trioen Jos Demarest De Brugse visie

[1]

p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p 10 p 11 p 12


Wij kozen er ook uitdrukkelijk voor om twee vrouwelijke kandidaten van allochtone oorsprong (Congo en Columbia) een plaats te geven op de lijst. Daarmee willen we een duwtje in de rug geven aan de multiculturele samenleving in onze stad. Jong en oud kreeg zijn plaats, zeker in het Europees jaar van het actief ouder worden en de solidariteit tussen generaties.

In een volgend nummer stellen we graag uitgebreid onze ploeg voor die zal deelnemen aan de verkiezingen op 14 oktober a.s. en zich bereid heeft verklaard tot een ACW-engagement.

Onze prioriteitennota werd getoetst via een elektronische bevraging van onze talrijke vrijwilligers. Daaruit bleek dat de drie grootste uitdagingen voor Brugge terug te vinden zijn onder de thema’s: • Welzijn, armoede en zorg FOCUS OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN • Wonen en ruimtelijke ordening • Mobiliteit, verkeersveiligheid en toegankelijkheid Beste ACW-Vrienden,

HET ACW GAAT ER VOOR en dit onder ons thema ‘IEDEREEN MEE IN DE STAD’

Terwijl de aanstaande verkiezingen naderen stijgt Ook het thema ‘werk en economie’ haalde een beook de koorts. Lijsten van alle partijen worden langrijke en niet te verwaarlozen score. stilaan vrijgegeven en ook de programmapunten worden gepubliceerd. Ons ACW slaagde erin niet minder dan 24 kandidaten (op 47) te plaatsen op de CD&V-lijst, waarvan 15 vrouwen en 9 mannen. Dirk De fauw is onze kopman en de lijst wordt geduwd door onze uittredende burgemeester Patrick Moenaert. Niet minder dan tien kandidaten stellen zich voor de allereerste maal op de lijst en wagen een sprong in de politiek.

[2]

De

Brugse Visie

Wij durven ze nu reeds aanbevelen en duimen voor hun durf en inzet. In elk geval ontbreekt geenszins hun enthousiasme.

Stefaan Leupe Voorzitter a.i. Onze tijdschriften worden op ecologisch papier gedrukt. Ook het drukken zelf gebeurt volgens milieuvriendelijke technieken.


Dirk De fauw Eerste gedeputeerde - gemeenteraadslid

SOCIALE HUISVESTING OP SINT-ANDRIES: 485 woongelegenheden in 2013. Wijk Hermitage breidt verder uit Sinds 2009 werkt de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo in de wijk Hermitage aan een belangrijke uitbreiding van het sociaal woonpatrimonium. Wanneer alle deelprojecten in 2013 afgerond zullen zijn, zullen er in totaal 169 sociale woongelegenheden bijgekomen zijn, wat het totale aantal woningen van Vivendo in Sint-Andries op 485 zal brengen (398 huur – 87 koop). Bij het Hermitageproject werd gezorgd voor een goede mix: een mix van woningen en appartementen, een mix van huur- en koopwoningen, een mix van gewone woongelegenheden en aangepaste woningen (voor rolstoelgebruikers enerzijds en voor levenslang

wonen anderzijds) en een mix van woningen met 1 tot 4 slaapkamers en zelfs een aantal woningen met 6 slaapkamers. Op 31 mei werd de mei gezet op 2 deelprojecten die hun voltooiing naderen, met name de 47 koop- en huurappartementen van Molenwiek-Oost en de 46 huurwoningen in de Molensteenstraat. De 46 appartementen in de Molenwiek-Oost zijn verdeeld over 4 appartementsblokken met 2 of 3 bouwlagen, met garages, bergruimtes, carports en een middenzone voor overdekte autostaanplaatsen. Alle appartementen beschikken over balkon of tuin. Acht gelijkvloerse appartementen zijn aangepast aan de principes van het levenslang wonen. Dank zij de compacte opstelling van de vier appartementsblokken blijft er rondom veel open ruimte. De 47 nieuwe huurwoningen in de Molensteenstraat tellen 3 tot 6 slaapkamers. Het zijn allemaal ‘doorzonwoningen’; woningen waar je van binnenuit zicht hebt zowel op de straat als op de tuin. Elke woning beschikt over een garage en een ruime tuin met terras. Nog in de Hermitage is Vivendo ook volop bezig met de bouw van 35 sociale koopwoningen die eind 2013 opgeleverd worden. Daarmee zal het project HermiOverzicht project Hermitage Deelproject Molenaarstraat A Molensteenstraat Molenwiek Oost Molensteenstraat Molenaarsstraat B

tage zo goed al afgerond zijn, op een restperceel voor ongeveer 10 woongelegenheden na. Iets verderop in Sint-Andries, in Van Leeg Tot Zand bereidt Vivendo ook nog de bouw van 10 sociale woningen voor. Niet alleen nieuwbouw Nieuwbouw mag dan wel heel belangrijk zijn, de wachtlijsten voor sociale woningen zijn in Brugge immers zeer lang, er moet ook de nodige aandacht gaan naar renovatie. Zo heeft Vivendo op Eigen Heerd (bouwjaar 1959) onlangs 10 seniorenwoningen gerenoveerd en start men binnenkort met de renovatie van leegstaande ééngezinswoningen. En in Ter Lindehof (bouwjaar 1967) start men binnenkort met de vervanging van het PVC buitenschrijnwerk, de renovatie van de terrassen en de vervanging van de bedekking op de platte daken. Ook worden er hoogrendements gasketels geïnstalleerd, wat de stookkosten voor de bewoners sterk naar beneden zal halen! Interesse? Alle info via www.vivendo.be - 050/44.61.10 info@vivendo.be Woningen

Status Huur Verhuur-verkoop sinds 2009 8 Verhuur sinds 2011 Verhuur-verkoop begin 2013 Verhuur midden 2013 46 Verkoop eind 2013 TOTAAL 54

Appartementen Koop 15

35 50

Huur

Koop

18 34

13

52

13

De

Brugse Visie

[3]


Nieuw en enthousiast ACW-bloed

Niels Vermeulen ValĂŠrie Caron

Marianne De Windt

Conny Teirlinck

Carlo Depreytere

Bieke Uyttenhove

Trees Ryckaert

Chris Vileyn

Lode Batsleer

Patricia Strubbe

Laurence Maviudi Consuelo Uribe

[4]

De

Brugse Visie


Lieve Mus Ereschepen - Gemeenteraadslid Wat houdt de job in? Valt die job mee? Ik ben begonnen in de metaalafdeling. Maar een heelkundige ingreep vorig jaar met herstel van zes maanden zorgde ervoor dat ik dit werk niet meer kon doen. Nu zit ik in het atelier Kathy, hoofdzakelijk om chocolade in te pakken. Ik doe mijn werk graag maar soms mis ik wel nieuwe collega’s met nieuwe en frisse ideeën. Ik ben hier veruit de jongste. Maar de groep valt mee.

Arcotec

een boeiende Brugse werkgever in de kijker Arcotec is een beschutte werkplaats voor personen met een beperking, die sinds 1966 (toen nog Brugse Beschutte Werkplaats genaamd) actief is in diverse sectoren. Pas in 2003 kreeg het bedrijf de naam ARCOTEC. In 2009 werd Arcotec bedrijfsambassadeur Brugge voor het project harmonisch groenbeheer met de Stedelijke Groendienst. In 2010 koos Arcotec voor een alliantie met Loca Labora. Stad Brugge subsidieert Arcotec en maakt ook gebruik van de dienstverlening voor onder andere groenzorg en afwerking van verzendingen. Ik praatte met Andries, één van de 411 medewerkers. Hoe lang werk je al in Arcotec? Ik werk hier al vijf jaar. Tijdens mijn opleiding OV2 met training op techniek en attitude voor beschutte werkplaats (in buitengewoon secundair onderwijs) in Dominiek Savio Instituut Gits, kreeg ik de kans om hier stage te doen in 2006. Die stage was positief en ik mocht hier komen werken.

Je stelde je ACV kandidaat voor de sociale verkiezingen. Dat vertelt ons wel iets over je engagement. Waarom doe je dat? Ik kom uit het jeugdwerk in Moerkerke. Maar ook in Dominiek Savio was ik in de leerlingenraad. Ik leerde nogal wat als ACV-jongere en vond het belangrijk om de kans te grijpen voor de sociale verkiezingen. Ik ben eerste plaatsvervanger voor de ondernemingsraad. Ik zou daar zeker graag aan deelnemen maar dat kan maar als het effectief lid niet aanwezig is. Als plaatsvervanger krijg je wel de verslagen. Vind je het belangrijk dat er een ondernemingsraad is? Ja zeker… Een baas weet niet altijd wat er leeft in de groep. Als afgevaardigde heb je meer voeling en fungeer je als tussenpersoon. Ik zie trouwens evolutie in het werken in een beschutte werkplaats. Er is ook hier flexibiliteit nodig en niet iedereen kan of wil hierin mee. Je wordt in het werk gesteund door begeleiders? Ja, die zijn er nodig. De nieuwe mensen -zoals ik- zijn voorbereid op beschutte werkplaats maar dit is niet voor iedereen zo. Beschutte werkplaatsen zijn ook sterk geëvolueerd van een soort tijdverdrijf of zinvol bezig zijn voor personen met een beperking (beginfase) naar een echte economische bedrijvigheid. Is je werk een beetje een droomjob? Een droomjob is het niet maar ik ben beperkt in keuzes. Toch is mijn werk mijn visitekaartje. Ik doe het graag. Ik kreeg al eens de kans om van hieruit bij ADMB in de admi-

nistratie te werken met begeleiding mee ter plaatse. Ook dat viel best mee. Heb je ook hobby’s? Ik ben actief in ACV Damme en in de jongerenwerking daar. We willen er graag een jongerencafé starten. Ik werk ook mee aan voorbereiding van integratiekampen bijvoorbeeld tips voor respectvol omgaan met moeilijke Om af te sluiten wil ik graag iets over de politiek zeggen. Ik hoop dat Dirk De fauw burgemeester wordt van Brugge. Dat hopen wij ook. Bedankt Andries. Ik wil mijn bijdrage besluiten met te zeggen dat Arcotec -maar ook heel de sociale economie- kansen biedt op werken, zelfontplooiing en daardoor stijgt het zelfwaardegevoel. Dit alles op maat van de persoon. Dit realiseren is niet eenvoudig en verdient respect en waardering voor de directie, de omkadering en de medewerkers die er samen het beste willen van maken. De moeilijke economische situatie speelt Arcotec wel parten. Er is op vandaag 15% economische werkloosheid . Dit betekent: • een inkomensdaling voor de medewerkers (zij hebben een minimumloon); • een verlies van zinvolle invulling van de dag, structuur in hun leven; • uitstel inzake aanwerving voor ruim 80 mensen uit de regio Brugge die op de wachtlijst staan en die bepaalde verwachtingen hebben t.a.v. Arcotec. Daarom is het bijzonder belangrijk dat Brugge, Arcotec en heel de sociale economie verder als een belangrijke actor ziet in de Brugse bedrijvigheid. Ook de locale financiële ondersteuning is voor Arcotec broodnodig en mag gerust nog iets meer zijn. Lieve Mus Ereschepen

De

Brugse Visie

[5]


Franky Demon Schepen van bevolking, burgerlijke stand en groen

Brugge op de trappers! De voorbije zes jaar maakte Brugge haar naam van fietsstad verder waar. Om de parkeerdruk te verminderen en om het autoverkeer te beperken, werd de fiets als het ideale vervoersmiddel gepromoot. Onder de noemer ‘Brugge Ademt’ werden kilometers fietspad aangelegd. Groene fietsgordel Met het ambitieus inrichtingsplan ‘Groene fietsgordel Brugge’ startten we samen met de Vlaamse Landmaatschappij in 2011 met de aanleg en verbetering van fietsroutes rond Brugge. Bewoners uit onder meer Zuienkerke, Damme, Beernem, Oostkamp en Zedelgem krijgen zo de mogelijkheid om veilig en comfortabel naar de provinciale hoofdstad Brugge te fietsen. Tegen 2014 moet dit leiden tot een lusvormige fietsroute van 37 kilometer die doorheen de

[6]

De

Brugse Visie

meest waardevolle landschappen en groengebieden rond onze stad kronkelt. Langs de fietsroute worden ook rustplaatsen met picknickbanken voorzien. In de Kerkdreef in Ver Assebroek en in de Blankenbergse Dijk aan de Sint-Pietersplas werden bomen geplant om de fietsroute nog groener in te kleuren. Het doel van de aanleg is om woon-, werk- en recreatieverkeer vlotter en aangenamer te laten verlopen. Ruim 8,4 miljoen euro zal de uitvoering uiteindelijk kosten. Hiervoor slaan verschillende partners de handen in elkaar. Ondertussen werd reeds een fietsverbinding tussen de Torhoutsesteenweg en de Doornstraat in Sint-Andries aangelegd (foto). Hierdoor moeten fietsers niet langer langs de drukke Zeeweg. Langs het traject komen ook nog nieuwe verbindingspaden tussen de Gistelsesteenweg en de Oostendsevaart, tussen de Abdijenroute en de oude spoorwegbedding in Assebroek en tussen de Maleleie en het grondgebied van Damme via het Ryckeveldebos. Meer info over de Groene Fietsgordel Brugge is te vinden op de blog: www.groenegordelbrugge.be. Gemoderniseerde spoorwegberm Onze stad investeerde ook zelf in heel wat fietspaden. Er werd gezocht naar manieren om fietsers zo veilig mogelijk op hun bestemming te laten geraken. Zo kunnen studentencampussen voortaan veilig bereikt worden. In verschillende deelgemeentes kwamen nieuwe fietspaden bij, andere werden gerenoveerd. Vroeger was er in Zwankendamme bijvoorbeeld geen schakel tussen het jaagpad langs het Boudewijnkanaal en het buurtpark. Een nieuw aangelegde fietsersbrug over het Lisseweegs vaartje verbindt sedert kort beide zones. Pronkstuk wordt ongetwijfeld de fel gemoderni-

seerde spoorwegberm in de Sint-Pietersgroenestraat en de Palingstraat te Sint-Pieters. Met een eigentijds ontwerp wou de groendienst de oubollige spoorwegbedding omvormen tot een hippe eigentijdse wandelen fietsverbinding met speelvoorzieningen en zitplaatsen temidden van de natuur. Dit jaar viert de Brugse groendienst zijn honderdjarig bestaan. Speciaal hiervoor stelden we een bewegwijzerde fietsroute samen die loopt langs de mooiste groenpareltjes in Brugge. Een aanrader en dit nog tot 15 september. Om de fietskaart van de Groene Gordel of die van 100 jaar groendienst thuis te ontvangen kunt u een mail sturen naar schepen.demon@brugge.be. Een belletje kan ook op het nummer: 050/44 81 25. Franky Demon Schepen Contact: www.frankydemon.be schepen.demon@brugge.be 050 44 81 25


Chris Vileyn Syndicale verkiezingen. Tijd om even terug te blikken. De syndicale verkiezingen zijn achter de rug. Elke vergadering is voor een welbepaalde materie Maar waarover gaan deze verkiezingen eigenlijk? bevoegd. Hierdoor kunnen meer werknemers betrokken worden bij het overleg en is het opbouIn een bedrijf is er inspraak van de werknemers. wen van specifieke kennis mogelijk. Als er veel werknemers zijn is dit te moeilijk om te organiseren. Om toch inspraak mogelijk te maken Nu zijn de officiële uitslagen van de verkiezingen heeft men ‘syndicale organen’ in het leven geroe- bekend. pen. Deze syndicale organen moeten een afspie- Het ACV haalt een uitstekende score en blijft geling zijn van de werknemersgroep in het bedrijf. afgetekend de grootste vakbond in Vlaanderen, Er werd een reglementering opgemaakt om dit Brussel en Wallonië. ACV is ook de grootste in de in alle bedrijven te organiseren. Hierbij wordt re- ondernemingsraad en CPBW, zowel in behaalde kening gehouden met de verschillende functies zetels als in aantal stemmen. (kader, arbeiders, bedienden ), verschillende vakbonden (Christelijke, socialistische, liberale) en Op nationaal vlak is het aandeel van de verschilverschillende leeftijden (jongeren en iets minder lende vakbonden van belang. Hoe groter de verjonge werknemers) Het is niet noodzakelijk dat al tegenwoordiging hoe meer gewicht men kan hebdeze groepen vertegenwoordigd zijn want ze ko- ben bij nationale onderhandelingen. men niet altijd voor in het bedrijf (bijvoorbeeld niet elke vakbond is in elk bedrijf aanwezig, niet En dan zitten we in de politiek… overal zijn jongeren..) Bij de sociale verkiezingen duiden de werknemers Chris VILEYN hun afgevaardigden aan die zullen zetelen in drie verschillende vergaderingen: de ondernemingsraad, Het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkvloer (CPBW) en de syndicale delegatie. In elk van deze vergaderingen is er naast de werknemersvertegenwoordiging ook een werkgeversvertegenwoordiging, het overleg is paritair.

De

Brugse Visie

[7]


Moniek Boydens Ereschepen - Gemeenteraadslid

Kerkelijk erfgoed Brugge en erfgoed zijn onafscheidelijk. Erfgoed bestaat zowel uit onroerend, immaterieel als roerend patrimonium. Hier hebben we het uitsluitend over het eerste. Het bisdom is gestart met een stappenplan voor kerkfabrieken en gemeenten. Op vraag van minister Bourgeois wordt nagedacht over ons kerkelijk patrimonium. In vele kerken worden nog dagelijks of wekelijks erediensten opgedragen en vinden huwelijken, doopselvieringen en begrafenissen plaats. Maar de praktiserende gelovigen nemen af en Brugge telt vele kerken.. Daarnaast zijn er de kloosterkerken en de kloostergebouwen, waarvan enkele reeds verlaten zijn, zoals door de Redemptoristinnen in de Katelijnestraat of reeds volledig of gedeeltelijk een nieuwe bestemming kregen. De kloostergemeenschappen worden kleiner en ze zoeken naar een zinnige bestemming voor de leegstaande ruimte. Zo huisvest het Engels klooster leerlingen van Sint-Leocollege. Het bisdom heeft nu de kerkfabrieken en pastorale beleidsgroepen aan het denken gezet, beginnend met een grondige inventarisatie. Er zijn wel mogelijkheden om, net zoals voor de kloosters, sommige kerken een nevenbestemming te geven mits voor de gebedsruimte een weliswaar kleinere maar centrale plaats behouden wordt in die kerk. [8]

De

Brugse Visie

Enkele kerken of kapellen kunnen in de toekomst volledig herbestemd worden naargelang hun mogelijkheden. Een goed voorbeeld is de Heilige Magdalenakerk. Zo is er voorkeur voor een sociaal (zorg, maatschappelijk werk), cultureel of museaal gebruik van de ruimte of anderzijds een kantoorfunctie, commerciĂŤle- of woonbestemming. Het Duitse model met ombouw tot colombariakerk met gebedsruimte is tevens een kwalitatieve herbestemming. Vele kerken zijn beschermde monumenten. Als werelderfgoedstad kiest Brugge resoluut voor behoud en beheer van haar patrimonium. Zowel waardevolle kerken,kapellen, kloosters als kloostertuinen moeten behouden blijven. Essentieel is dat de erediensten prioritair blijven, zolang het mogelijk is maar dat er aan her- of nevenbestemming wordt gedacht. Daarom dient met respect omgesprongen met het kerkelijk erfgoed. Ten slotte zouden pastorieĂŤn moeten ingezet worden voor sociale doelstellingen. Samen met alle betrokkenen zal stilaan een beleidsvisie groeien over ons kerkelijk erfgoed en haar toekomst. Moniek Boydens Ereschepen


Linda Vandenbruwaene OCMW-raadslid

Serviceflats & dienstencentrum: een nieuwe zorgcultuur! In oktober 2011 werd de symbolische eerste steen gelegd van het bouwproject Ter Leyen. Dit nieuwbouwproject is gelegen te Assebroek, net naast het OCMW-woonzorgcentrum ‘De Zeventorentjes’. Het gloednieuwe serviceflatgebouw zal een geïntegreerd geheel vormen met een dienstencentrum, ter vervanging van het verouderde dienstencentrum De Lelie in de Weidestraat. Dankzij dit project kan het OCMW van Brugge op termijn een brede waaier aan dienstverleningen aanbieden op één en dezelfde site. De naam Ter Leyen is gebaseerd op de archeologische sporen die werden gevonden op het domein De Zeventorentjes. Die gaan terug tot de dertiende eeuw. Toen zou er op deze locatie een zogenaamd ‘vrij goed’ hebben gestaan met de naam Vrijhof ‘Ter Leyen’.

Aansluitend wordt er op het gelijkvloers een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voorzien waarover de bewoners vrij zullen kunnen beschikken. Het dienstencentrum zal tal van faciliteiten aanbieden zoals een wassalon, een pedicureservice, een polyvalente zaal, een bezoekerscafetaria, kantoorruimtes en een bolbaan. Buiten komen er een ruim publiek terras, een petanquebaan, extra parkeerplaatsen en een speelveldje voor jongeren uit de buurt. Het project ligt in een rustig groen kader met prima busverbindingen naar de stad en andere bestemmingen. Kortom voor elk wat wils!

Er zullen binnenkort 33 ruime serviceflats voor- Linda Vandenbruwaene handen zijn, allemaal uitgerust met twee slaap- OCMW-raadslid kamers, een leefruimte met ingebouwde keuken Voorzitter SAK-Sint-Kruis en een badkamer met inloopdouche. Zij zijn bestemd voor ouderen (alleenstaanden of koppels) die nog een zekere graad van zelfredzaamheid hebben. De dagprijs wordt twintig euro. Elke serviceflat zal over een domoticasysteem beschikken dat de bewoner(s) ondersteuning biedt bij de dagelijkse bezigheden. Ook wordt de veiligheid met deze toepassing sterk verhoogd; zo zal per flat een gedeelte van de elektrische installatie worden uitgeschakeld bij het verlaten van de wooneenheid.

De

Brugse Visie

[9]


Hilde Crevits Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Fietsers en voetgangers Bovengronds is intussen de aanleg van de rotondes op de beide kruispunten bezig. Normaal zullen de beide kruispunten tegen het einde van 2012 helemaal afgewerkt zijn. Zwakke weggebruikers krijgen extra aandacht. De Koning Albert I-laan krijgt over de rotonde een vorkvormige fietsersbrug. Ze bestaat uit dertig elementen, is 637 meter lang, en is uitgerust met twee landhoofden van elk 85 meter extra. Dat zijn in totaal 722 meter per “been”. Jongeren die schoollopen in het centrum van Brugge zullen zo over een veilige fietsverbinding beschikken. De fietsersbrug zal in het najaar klaar zijn en dan kom ik ze met veel plezier infietsen. Aan het kruispunt met de Legeweg komen er dubbelerichtingsfietspaden.

Twee tunnels open op één dag Hilde Crevits is vijf jaar Vlaams minister van Openbare Werken. Ze heeft in Brugge vijf kruispunten van de Expresweg ongelijkgronds gebracht. Op 11 april 2012 gingen er twee nieuwe tunnels tegelijk open voor het verkeer. De Expresweg is veertig jaar geleden gebouwd om de haven van Zeebrugge te verbinden met de E40 en de E403. Het was van in het begin een onveilige weg doordat hij verschillende drukke wegen kruiste die veel ouder zijn. Al die kruispunten moesten ongelijkgronds

[10]

De

Brugse Visie

worden gebracht omwille van de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming en de leefbaarheid. Daar is lang over gepraat, maar ik ben er fier op dat er in de tijd dat ik minster ben vijf kruispunten ongelijkgronds zijn gebracht. De Astridlaan, de Wittemolenstraat en de Tillegemstraat. In april zijn op één dag twee tunnels opengesteld voor het verkeer, de kruispunten met de Koning Albert-I-laan en met de Legeweg. Door de twee tunnelwerken tegelijkertijd uit te voeren, hebben we een winst van twee jaar geboekt. De kostprijs bedraagt 32,8 miljoen euro.

Chartreuseweg en Bevrijdingslaan De volgende fase wordt het kruispunt met de Chartreuseweg. De aanbesteding heeft deze zomer plaats, zodat de werkzaamheden kunnen starten in 2013. Voor het kruispunt met de Bevrijdingslaan is de aanbesteding gepland voor midden 2013. Deze werken zullen starten in 2014. Elk van de beide projecten kost 6 miljoen euro. De optelsom van alle investeringen voor de kruispunten op de Expressweg, de werken die in het verleden uitgevoerd zijn plus deze die nog zullen gebeuren, komt uit op 58 miljoen euro. Die investeringen zijn terecht! Veilig verkeer is een absolute prioriteit. Goede, veilige verkeersinfrastructuur is superbelangrijk! Hilde Crevits Vlaams minister


Griet Trioen OCMW-raadslid Wat waren je eerste indrukken ? Ik werd opgevangen door de zusters van O.L.Vrouw ter Bunderen in de Westmeers. Wat mij onmiddellijk verbaasde waren de kale takken van alle bomen. Vier seizoenen kennen wij niet en alles blijft groen. Toen ik in de stad een wandeling maakte zei ik vriendelijk ‘ hallo’ tegen de mensen, maar kreeg geen reactie. Ook het voedsel was vreemd. Elke dag aardappelen! En een kiwi smaakte toch niet als de zoete mango. Je hebt je intussen aangepast ?

EEN BEETJE CONGO IN BRUGGE

Natuurlijk, ik ben 100 % voor integratie. Het is hier dat je als vluchteling je leven moet in handen nemen. Daarom ook maak ik, als voorzitster van de VZW Minzambi, nieuwelingen uit Afrika wegwijs in Brugge. De mutualiteit, school voor de kinderen, EHBO, Nederlandse lessen... Ik verzorg ook Congolese maaltijden of geef kooklessen met Congolese ingrediënten. Veel oud-kolonialen zijn verheugd nog eens de Congolese geuren en smaken te kunnen opsnuiven.

Je bent nu ook CD&V kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ? Inderdaad, ik wil iets terugdoen voor mijn stad. Ik wil aantonen zowel aan allochtone als aan autochtone Bruggelingen dat integratie belangrijk is. Ik heb met lijsttrekker Dirk De fauw samengewerkt in de provinciale Noord-Zuidwerking en ik wil hem ten volle steunen. Ik kom op onder de slogan ‘Ik voel mij THUIS in Brugge‘ en dat is oprecht gemeend ! Laurence, dank voor het interview en heel veel succes op 14 oktober.

Griet Trioen, Wereldsolidariteit legt sinds vorig jaar de focus OCMW raadslid op Congo. Daar wil men met gerichte projecten coördinator ACW binnenstad de bevolking steunen zoals men dat gedurende enkele jaren in Bangladesch deed. Daarom besloten wij voor de Rerum Novarum-viering verleden jaar een Congolese maaltijd voor te schotelen. Zo leerde ik de goedlachse Lourenca (zeg maar Laurence) Mavuidi kennen. In dienstencentrum ’t Reitje ben ik regelmatig te Ik wil haar graag ook aan jullie voorstellen. gast. Ik vind het zo belangrijk dat we elkaar leren kennen en waarderen. Laurence, hoe ben je in Brugge terechtgekomen?

Dat is intussen al twintig jaar geleden. Mijn man en ik waren politiek actief in Congo. Mijn man is vermoord omwille van zijn engagement en dan ben ik met mijn kinderen naar Belgie gevlucht en in Brugge terechtgekomen.

Met de opbrengst van die kooklessen steunen we via onze VZW Minzambi projecten in Congo. Goede voeding voor weeskinderen. Jonge alleenstaande moeders helpen een eigen inkomen te verwerven. De landbouw weer op poten zetten.

Foto genomen op 12 mei tijdens de Rerum Novarum viering van ACW Brugge binnenstad

De

Brugse Visie

[11]


Jos Demarest Schepen voor openbare werken in 2012 doen we ons best om deze meldingen snel en goed op te volgen, een grote opgave. Inspraak Inspraak geven aan bewoners blijft een belangrijke opdracht voor het stadsbestuur. Om dit nog beter waar te maken voorzien we bij inspraakvergaderingen van wegenprojecten ook een ‘bemande tentoonstelling’. Op één avond tijdens de inspraakperiode zal iemand van de Wegendienst aanwezig zijn om technische uitleg over de plannen te geven. Want niet iedereen is even vertrouwd met het lezen en interpreteren van plannen. Ook op de inspraakvergaderingen zelf zullen we proberen om de aanwezigen actiever te betrekken. Op die manier scheppen we meer kansen voor de bewoners om hun zeg(je) te doen. Deze nieuwe manier van werken willen we uitproberen bij de heraanleg van de Heiststraat in Zeebrugge. Ik hoop dan ook dat de Bruggelingen deze mogelijkheden maximaal zullen benutten. 3670 meldingen bij de wegendienst

Wegendienst: dicht bij de mensen Grote en kleine werken die grote en kleine problemen oplossen, vormen de oranje draad in mijn opdracht als schepen voor openbare werken. Ook in 2012 staat een aantal grote wegenprojecten op stapel en zullen we heel wat kleinere dossiers realiseren. Maar daarnaast vragen allerhande kleine zaken dagelijks aandacht en zorg. Deze kleine problemen verdienen het absoluut evengoed om gehoor te vinden en een oplossing te krijgen. Want kleine zaken [12]

De

Brugse visie

kunnen tot grote irritatie leiden als ze niet snel worden aangepakt. De beste weg om deze kleine problemen te melden is via het stedelijke Meldpunt. Het Meldpunt is er sinds mei 2009. Je kunt er terecht voor alle ‘kleinere’ problemen die met de stad te maken hebben. Dat kan heel gemakkelijk, zowel digitaal als via de telefoon. In 2011 noteerden we 3670 meldingen bij de wegendienst. Deze meldingen hadden onder andere te maken met voetpaden, fietspaden, wegdek… Ook

Jos Demarest schepen Schepen.demarest@brugge.be Foto: Dagelijks zetten 80 personeelsleden van de wegendienst zich in om grote en kleine problemen op te lossen. Je kunt je opmerking of klacht kwijt via: meldpunt@brugge.be http://meldpunt.brugge.be 050 44 80 00 en via Wegenfoon 050 44 85 85

Brugse Visie juni 2012  

Driemaandelijkse uitgave van ACW Stad Brugge

Brugse Visie juni 2012  

Driemaandelijkse uitgave van ACW Stad Brugge

Advertisement