Bases sorteig

Page 1

BASES SORTEIG ACTEL, S.C.C.L. 1.- Entitat organitzadora ACTEL, S.C.C.L. amb NIF F25023938, amb domicili a Ctra. Vall d’Aran, km. 3 de Lleida, realitzarà una acció promocional per als socis de les seves entitats sòcies, que consistirà en un sorteig d’un vehicle entre tots aquells que compleixin aquestes bases.

2.- Comunicació de les bases del sorteig Entre el 01/09/2021 i 15/09/2021, es comunicaran aquestes bases directament als socis de les Cooperatives sòcies de què Actel conegui el seu correu electrònic. També s’anunciarà a la pàgina web d’Actel i la seva APP durant tota la vigència d’aquesta promoció. A les Cooperatives sòcies d’Actel també se’ls comunicarà perquè ho comuniquin als seus socis entre l’01/09/2021 i el 15/09/2021

3.- Premi El premi serà un cotxe marca DACIA model Sandero, que es sortejarà segons s’indica en aquestes bases entre els qui hagin complert amb els requisits d’aquestes. El cotxe s’entregarà al guanyador amb les despeses de matriculació i l’impost de circulació de l’any en curs degudament saldats, essent per compte del guanyador l’assegurança obligatòria de circulació d’aquest.

4.- Qui pot participar? Tota aquella persona, física o jurídica que sigui sòcia d’una Cooperativa que a la vegada sigui sòcia d’ACTEL, S.C.C.L., fet que haurà d’acreditar amb un certificat de la seva Cooperativa, expedit pel secretari amb el vistiplau del president.

5.- Com es pot participar? Socis de les Cooperatives adherides a la Secció Fruita d’Actel • •

Amb l’assistència a les reunions informatives de la Secció de Fruita durant el període compres entre l’01-09-2021 a 31-05-2022. Per cada reunió que assisteixi se li assignarà una participació. Responent al qüestionari, si ens facilita les dades que en aquest se sol·liciten se li assignarà una participació.

Per poder optar al sorteig és indispensable com a mínim haver assistit a una reunió informativa de fruita i haver respost correctament el qüestionari abans esmentat. Socis de les Cooperatives adherides a la Secció d’Extensius •

Amb l’assistència a les reunions informatives de Cereals durant el període compres entre el 01-09-2021 a 31-05-2022, per cada reunió que assisteixi se li assignarà una participació.


Responent un qüestionari, si ens facilita les dades que en aquest es sol·liciten se li assignarà una participació.

Per poder optar al sorteig és indispensable com a mínim haver assistit a una reunió informativa de Cereals i haver respost correctament el qüestionari abans esmentat. Socis de les Cooperatives adherides a la Secció de Subministraments •

Respondre un qüestionari, per la qual cosa ens hauran de facilitar les dades que en aquest es sol·liciten i quan la Cooperativa de la qual sigui soci hagi realitzat un mínim de 50.000€ en compres de subministraments a ACTEL, S.C.C.L., durant l’exercici 2021/2022, període comprès entre 01-06-2021 i el 31-05-2022, se li assignarà una participació.

Previ al sorteig es comunicarà a les persones participants la participació/participacions que els corresponen.

6.- Participació En cada participació que s’assignarà a les persones que compleixin amb l’establert als apartats anteriors, constarà un número per al sorteig. Els números seran correlatius i en el sorteig n’hi haurà tants com participacions s’hagin assignat. Actel portarà un registre de les participacions amb el nom de la persona a qui se li hagi assignat.

7.- Temporalitat La durada de la promoció serà de l’01-09-2021 al 31-05-2022.

8.- Data sorteig El sorteig es realitzarà davant notari, a la sala Polivalent d’Actel, S.C.C.L., Ctra. Vall d’Aran km. 3, 25196 LLEIDA, el dia 22/06/2022, a les 12:00 hores, amb un sistema aleatori implantat i supervisat pel mateix notari. Se li comunicarà al guanyador personalment i es farà públic a les plataformes de comunicació d’ACTEL, S.C.C.L.

9.- Acceptació de les bases La participació en el sorteig implica la total i incondicional acceptació d’aquestes bases per part del soci participant, quedant ACTEL, S.C.C.L. exempt de qualsevol reclamació o acció posterior que signifiqui disconformitat amb la promoció i tota la seva reglamentació.