Page 1

P-NYT

2 af længerne fra den gamle hedegård fra Kølvrå på Frilandsmuseet

P-NYT uddeles til efterlønnere, tressere, yngre og ældre pensionister i den gamle Karup Kommune 20. årgang Nr. 1 Marts 2012


Sektion 1: Side 3 Hedegaard i Nordsjælland 8 Midtpunkter 30 Dragoner i kamp i Karup

Sektion 2 (side 12-23): Programhæfte Redaktionelle oplysninger er på side 30

Stald og bageovn fra Ansgaarden, Kølvrå (Foto: Poul Vester)

2


En hedegård fra Kølvrå i Nordsjælland

På Frilandsmuseet mellem Sorgenfri og Brede i Nordsjælland findes en hedegård, som omkring 1941 blev flyttet hertil fra Kølvrå som et eksempel på en typisk bebyggelse fra de jyske hedeegne. Gården lå i læ bag Ansgård Bakke, lidt nord for den gamle hedevej fra Kølvrå til Grove. Iflg. Frilandsmuseets beskrivelse består gården af tre fritliggende længer af spinkelt bindingsværk omkring den græsbevoksede gårdsplads med mødding. Vestlængen plantagegran fra senere tid. Væggene er af mursten og i enkelte tavl af soltørrede lersten. Stolperne står direkte på syldstenene uden fodrem, og bjælkerne er lagt ovenpå tagremmene. Tagene er afvalmede af lyng og halm i vekslende lag.

Her samledes folk fra egnen vinteraftener til bindestue, dvs. fælles strikning af den hjemmespundne uld. I Kølvrågårdens (som egentlig hed Ansgaard) dagligstue ses bukseblok og strømpeforme til valkning af færdige uldvarer. Både mænd og kvinder strikkede, og man havde altid sit strikketøj på sig. Så kunne man strikke, mens man gik eller i pauser fra hverdagens gøremål. Efter den i Jylland ret almindelige skik, findes to bordendebænke. Den ene er husfaderens hædersplads. I udlængerne er der forskellige redskaber til tørvegravning. Tørven var i det træfattige Vestjylland en vigtig varmekilde. Lyng blev brugt til kreaturfoder om vinteren, til brændsel og

Imod nord stuehus, rødkalket med sort tømmer. Ved østgavlen og nordsiden kålgård inden for dige af græs - og lyngtørv. Indgang fra gårdspladsen ved vestgavlen til forgang; til højre stuen, æ bindstow, med lergulv og bilæggerovn. Under vinduerne langbord med vægfaste bænke. 3


til tækkemateriale. I stalden ses dyndsko til hestene, som blev brugt, når der skulle køres i våde og sumpede enge. Bageovnen, hvor man bagte brød til halvanden måned ad gangen, er af hensyn til brandfaren anlagt frit vest for gården i en lille græsbevokset høj.

født på Ansgården. Da gården skulle nedrives og flyttes ’sneg’ han sig til at fjerne 6 mursten, som han murede ind i det senere så berømte ’Sneglehuset’, som han var ved at opføre på Haderisvej. Og der kan de beses den dag i dag! Samme kilde mener at vide, at det var 3. gang disse sten var i brug, idet de oprindelig skulle stamme fra ’Karup kloster’.

6 mursten endte i hus i Haderup En sjov krølle på historien fandt vi ved de fotos, som Poul Vester har taget. Han fortæller, at skorstensfejer Magnus Lauridsen i Haderup var

Acton Friis om Ansgården Acton Friis og maleren Johannes Larsen besøgte Ansgaard på deres rejse gennem Jylland og skrevet om den i ”De jyders land”:

Billeder fra filmen

4


Fra stuehusets vestgavl, der er repareret med marksten forneden

”I Kølvrå så jeg en af de mærkeligste og ældste hedegaarde, sikkert et unikum selv i disse egne. Den hedder Ansgård og er ca. 160 år gammel for yderlængernes vedkommende, mens stuehuset er en smule yngre med røde mursten og bindingsværksstolper af knudret egetømmer, mens de to yderlænger har måttet nøjes med fyrretræ. En fjerde længe, som lå mod øst, er nu nedrevet. Gården har været gammel allerede da Mads Dos og Mett Kjølvroe traskede i lyngen heromkring på deres stunthoser og sang til hinanden over moser og kær. Endnu ligger der et tungt og gammeldags præg over den lille hedegård med de usammenbyggede længer i dens dalkløft og over de omgivende hedearealer.” Peter Lauridsen Gårdens ejer, Peter Lauridsen, var født i Nørre Felding i 1863. I 1885 kom han på Vallekilde højskole og vinteren efter på vinterlærerseminarium i Staby. I de følgende år arbejdede han som murer og teglværksarbejder om sommeren, og om vinteren som skolemester ved en af de

små ensomt liggende biskoler i Kølvrå, Grove, Gråsand og Fårbæk. Acton Friis: ”..og således spredte han sine kundskaber over en kvadratmil hedejord. Han var en klog og meget vidende mand at tale med. Han var ikke det, man forestillede sig ved en skolelærertype men en egen mærkelig hedebondetype. Man kan nok se, at der under hans vandringer fra sted til sted og hans gang bag ploven er faret mangen en vestenstorm henover hans hoved, hår og skæg. Men et par rarere og mere godlidende øjne skal man søge længe efter; han har langtfra været nogen bussemand for børnene, og han er en klog og meget vidende mand at tale med.”

Efter at være blevet gift, lagde han lærergerningen på hylden og købte i 1898 den 200 tdr. land store hedegård, som var land- og skyldsat til 1 td. Hartkorn, og hvis jorder strakte sig helt ud til sogneskellet ved Ilskov. Ansgård nævnes helt tilbage i 1638 sammen med Kjølvraagaard som fæstegårde under Herningholm, men de nuværende bygninger er fra omkring år 1800, hvor den mindste længe mod syd er den ældste. Frilandsmuseet havde i længere tid været interesseret i at købe gården, men Peter Lauridsen var ikke inte..forts. s. 27

5


6


7


Danmarks midtpunkt, Jyllands midtpunkt og Jyllands hjerte – hvor er de steder? På et redaktionsmøde blev det nævnt, at ”Jyllands hjerte ligger jo lige her i nærheden”. Nå, spændende - og hjertet er vel så det samme som midtpunktet? Næh, nej – midtpunktet ligger på vejen mellem Viborg og Holstebro. Nå, altså Danmarks midtpunkt? Næh, nej – Danmarks midtpunkt ligger (muligvis!) ved Rørvig på Sjælland! Er De forvirret? Det var red. også, men kun kort tid, for så var internettet igen til rådighed med flere oplysinger:

bæk fra Høgild mose løber ud i Karup å. Stedet er noget helt enestående i Danmarks historie og omtales allerede i 1656. Her mødtes i alt 18 skel! Så man kunne stå oppe på stenen og kaste en sten i 3 stifter (Århus, Viborg og Ribe), i 3 sysler (Loversyssel, Hardsyssel og Omersyssel), i 3 amter (Silkeborg, Lunde-næs og Hald), i 3 herreder (Lysgård, Ginding og Fjends), i 3 sogne (Karup, Haderup og Resen) og i 3 bymarker (Karup, Hessellund og Høgild).

Stenen, der markerer ”Jyllands hjerte” Jyllands hjerte Historien om ”Jyllands hjerte” kan læses på www.karuplokalhistorie.dk og lyder som følger: I gammel tid lå der i århundreder en skelsten på det sted, hvor en lille 8

Et sagn fortæller, at en herremand flyttede stenen, og at den herefter havnede i mosejord. Bl.a. Jeppe Aakjær ledte efter stenen uden held, men da en gårdmand i Egelund gravede tørv under 2. verdenskrig, stødte han på den meget store sten


og fik den flyttet hjem til gården et par år efter. Her fandt lokalhistorikeren Ole Michaelsen den for 25 år siden, og i 1987 blev den anbragt, hvor den står i dag som et minde om en svunden tid, kun et stenkast fra sin oprindelige placering. Jyllands centrum 10 km vest for Viborg ved hovedvej 16 står en sten , der siges at markere Jyllands midtpunkt. Også den ære, er der flere andre steder, der kræver retten til, men kun her ved rastepladsen er det fastslået med uforgængelige bogstaver i en solid sten.

Problemet er, at man kan regne det ud på flere måder, så man får præcis det resultat, man gerne vil have. Hvordan skal Bornholm for eksempel vægte i forhold til Skagen? Og hvad med Læsø? For slet ikke at tale om Færøerne og Grønland? Man kan tegne mange forskellige polygoner og anvise, hvor midtpunktet falder i den polygon. Men det er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvordan man vælger at lave beregningen. Odder regner sig f.eks. for landets midtpunkt, hvis man trækker 2 diagonale linier fra hjørne til hjørne (..og altså ikke tager Bornholm med!). Grindsted og Fredericia har også gode grunde, og Rørvig, som ligger på Sjælland ved Isefjordens udmunding, regner sig for at være en så sikker kandidat, at man også her har grebet til at fastslå det som en kendsgerning ved at hugge det i sten (- og ikke medregner Christiansø, Færøerne og Grønland)

Som man kan se, er den rejst af Viborg Turistforening, og det er der nok en god grund til, for den praktiske værdi af at have Jyllands centrum i nærheden, er først og fremmest at lokke turister til området. Danmarks centrum Mindst seks byer hævder at være 'Danmarks geografiske midtpunkt'. De ligger både på Sjælland, Fyn, Samsø og i Jylland, men alle mener de at have krav på titlen.

PS I Norge ligger landets midtpunkt faktisk et stykke inde i Sverige! Mindst 20 forskellige steder gør krav på at være Europas geografiske midtpunkt 9


Telefon 8666 1868 /4111 4947 TrĂŚffes bedst onsdage 15-18

10


v/Iben og Lars Trier Nielsen byens.kagemand@tdc.adsl.dk

Frederiks

Tlf. 86 66 22 11 Fax. 86 66 24 42

v/Irene Søjborg Østergade 3 7470 Karup Telefon/fax: 97 10 07 97

11


2. sektion af P-Nyt Programhæfte - Februar 2012 Nyttige telefonnumre: Visitationen: Træffes hverdage kl. 8.00–10.00 på tlf. 8787 6110 Reparation af hjælpemidler ml. kl. 8 og 10 på tlf. 8787 6135 Hjemmeplejegrupperne: Frederiks området: Alle dage kl. 7.00–7.30 på tlf. 8787 6395 Karup - Kølvrå området: Alle dage kl. 7.00–7.30 på tlf. 8787 6394 Skelhøje omr.: Alle dage kl. 7.30– 8.30 & 12.00–12.45 på tlf. 8725 3935 Sygeplejerskerne: Træffes hverdage kl. 7.00–7.30 + 12.00–13.00 Frederiks, Havredal, Grønhøj: tlf. 8787 6412 Karup: tlf. 8787 6396 Kølvrå: tlf. 8787 6396 Skelhøje: alle dage kl. 7.30–8.30 & 12.00–12.45 på tlf. 87 25 39 33 Hjemmeplejen Karup: Gruppekoordinatorer: Åbrinken: Annette Soelberg, tlf. 8787 6391 Karup: Lillian Nielsen tlf. 8787 6394 Frederiks: Anette B. Laustsen tlf. 8787 6413 Distriktsleder: Lene Jespersen tlf. 8787 6411 Centerleder Åbrinken: Carl Christian Nielsen, tlf. 8786 6390 Vedr. mad fra kommunen: Kontakt Blichergården, tlf. 8725 3336. Demenskoordinator: Hanne Harrestrup, hverdage kl. 8.00–8.30 på tlf. 8787 6443 Hørevejledning: Alle hverdage kl. 8.00–9.30 på tlf. 8725 5744, Forebyggelseskonsulent: Britta Kempe Mandag-torsdag 8.00-9.00 på tlf. 5149 0893. Aktivitetscentre, telefontid Frederiks Dagcenter: Asta N. Søndergaard. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08-09 og 12.30-13.30 på tlf. 8787 6410 Åbrinken Karup: Tinna Dürr Mandag og tirsdag kl.8.30-9 på tlf. 8787 6399 Seniorhuset (ingen telefontid, intet personale) tlf. 9651 7148 12


Aktiviteter i Seniorhuset, Karup Aktivitet

Dag

Røde kors nørklere

mandag

8.30 - 11.00

14/5

13/8

Bente Pedersen 9710 1490

Gymnastik

mandag

9.00 - 10.00

23/4 +uge42

13/8

Tove Nielsen 9710 2081 Annelise Lindholm 9710 1151

Patchwork

mandag ulige uger mandag lige uger

Seniordans Fedtsten

tirsdag

Mad, Motion, tirsdag Mennesker *)

Klokken

Ferie

13.30 -16.00 14.00 - 16.00 9.00 - 11.30 9.30

Billard damer Billard

mandag

10.30 -12.00

tirsdag fredag

Billard

Tirsdag Torsdag

9.00 - 12.00 9.30 - 12.00 13.00 - 16.00 18.00 - 21.00

Krolf

Mandag

10.00 - 11.00

Præmiewhist

tirsdag

19.00 -23.00

Knipling

onsdag

Lungehold

onsdage

11/6

Start Kontaktperson igen d.

Ellen, 97101813 Annelise, 97101217 Birte Pedersen 8666 1897 L. Kusnitzoff 9710 1167 L.Jensen 2247 5649 M. Egholm 9710 2053 H. Jensen, 9710 1614 Georg K., 9710 1167 H. Jensen 9710 1614

Datastue *)

Tæppecurling onsdag Kortspil

mandag torsdag

Keld Pedersen 2481 8459 P.E. Clausen, 9710 2354

9.00 - 11.30 10.30 - 12.00 18.00 - 20.00

LOF 8666 2361 Ryan Andreasen, 9710 0803

12.30 - 17.00 12.30 - 17.00

B. Pedersen 9710 1713 *) Tilmelding nødvendig. Rettelser til ovennævnte sendes til: Gurli Stoldt, Torvegade 3, Karup. Tlf. 2423 5575. E-mail gurlistoldt@webspeed.dk 13


Fjends - Karup Lis H. Jensen, Ahornvej 2, 7470 Karup, Tlf. 97101968, Mobil 2247 5649, lish@jensen.mail.dk

MAD - MOTION – MENNESKER Seniorhuset hver tirsdag kl. 9.30 Der er GYMNASTIK hver tirsdag med kaffe og rundstykker bagefter. MADLAVNING hver anden uge i lige uger efter gymnastikken . Tilmelding til madlavningen af hensyn til indkøb Tlf. 22475649 – Lis Jensen Alle øvelser kan laves stående eller siddende. Kom og prøv om ikke Lisbeth Dahls friske stemme kan få dig i gang. Torsdag d. 8. marts kl. 17.00 ÅRSMØDE, Dagcentret, Frederiks. Efter mødet serveres gule ærter med tilbehør. Husk dit medlemskort. Kun medlemmer har stemmeret. Tilmelding af hensyn til traktementet senest 5. marts. Lis, tlf. 97101968 eller Ninna, tlf. 97548063. Vi mangler 2 suppleanter til bestyrelsen. Meld dig hvis du har lyst til at arbejde med og for Ældre Sagen. Mandag d. 26/3 Kl. 19.00: Besøg på RÅDHUSET i Viborg, Borgmesteren viser rundt. Derefter er Rådhuset vært ved en kop kaffe. Samkørsel. Tilmelding til Ninna, tlf. 97548063 senest 20/3. Torsdag d. 26/4 kl. 14.00: FRIMURERLAUGET, Tingvej 15, 1., Viborg. Kr. 45,00. Samkørsel. Tilmelding Lis, tlf. 97101968 eller Ninna, 97548063 4 senest 20/4. Torsdag d. 31/5 Kl. 08.30: SNAPSERUTEN går i år til Gjern Automobilmuseum, Svostrup Kro og Viskum Blomsterværksted (her laves også snapse). Kr. 370,00. Information & tilmelding senest 23/5 Ninna, 97548063. Torsdag d. 28/6 Kl. 12.15: Sommerudflugt til HORSENS SVINESLAGTERI. Kr. 175,00. Information og tilmelding senest 22/6 til Ninna, tlf. 97548063. REJSER i 2012: 10-12 juni: 3 dages bus- og sejltur til OSLO med Sørens Rejser og DFDS. Kr. 1995,-. I København får vi en byrundtur eller et par timer på egen hånd. Smuk sejltur op gennem Øresund, forbi Kronborg og næste morgen ind gennem Oslofjorden. Vi bliver kørt rundt til Oslos seværdigheder og op på Holmenkollen. Der bliver også tid til et par timer på egen hånd. Oslo har flotte butikker og mange cafeer. Morgen- og aftensmad på båden samt 1 øl/vand/vin er inkl. i prisen. Program og tilmelding: Lis, tlf. 97101968 senest 1/5. 13. august: 5 dages bustur til BERLIN med De grå Busser. Kr. 3995,-. Program og tilmelding: Ninna Lildal, tlf. 97548063. N Y T !! PC HJÆLP TIL SELVHJÆLP: Tirsdage i ulige uger: Biblioteket i Karup kl. 10 – 12. Tirsdage i lige uger: Biblioteket i Stoholm kl. 10 – 12. Mød bare op med din egen PC. Er den ikke bærbar, så har biblioteket en, du kan låne, og så vil Poul-Erik og Søren hjælpe dig med at løse dit problem. Der kommer en ekspert fra SKAT og hjælper og vejleder den 10/4 i Karup og den 17/4 i Stoholm. Hver onsdag kl. 16.00 – 17.00 BOWLING i TINGHALLEN. Pris inkl. skoleje. Kr. 25,Eigil Lildal 97548063. (sommerferie fra 2/5 – 5/9) TRYGHEDSOPKALD. Ville du føle dig mere tryg, hvis du blev ringet op hver morgen, så kontakt Birthe G. Christensen, tlf. 88911113.

14

Er der nogen, der har lyst til at være BESØGSVEN for Ældre Sagen, så kontakt venligst Lis Jensen, tlf. 22475649.


Aktivisterne Vallerbækvej 1, Karup

I Cafe Aktivisten er alle velkommen til hyggeligt samvær Kaffe og brød kan købes Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00 – 16.30 Mandag aften er der mulighed for at spille pool. Anden tirsdag i måneden i vinterhalvåret er der sangaften kl. 19.00. Poul Mortensen spiller - kom og få en hyggelig aften. Torsdag den 15. marts 2012 er der fællesspisning kl. 18.00 for medlemmer Pris kr. 60,00 – der er begrænsede pladser, så det er først til mølle. Torsdag den 12. april 2012 Bowlingaften med spisning kl. 18.00 på Bowl`n Fun i Viborg. Pris for medlemmer kr. 100,00 for ikke medlemmer kr. 184,00. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 Besøg på Viborg Rådhus med rundvisning af Søren Pape Poulsen. Der serveres kaffe med småkager. Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem Cafe i åbningstiden

Ulla Birch Else Hvam Jørgen Have Sigrid Hosbond Ebba Bak

tlf. 97102207 - 86662093 - 97101368 - 86661255 - 86673553 - 97100403

Adresselister opdateret Viborg kommune har nu igen mulighed for at trække fra CPR registret, så med dette nummer af P-Nyt har vi kunnet opdatere listerne over ’abonnenter’. Vi håber, at alle i målgruppen, herunder nye 60-årige, nu får bladet. Mangler man bladet, eller bliver det afleveret på adresser, hvor modtageren ikke længere findes pga fraflytning eller dødsfald, bedes man give vore omdelere eller medlemmer af redaktionen (s. 31) besked. På forhånd tak.

Er du på nettet?

Så kan du bladre i alle de senere numre af P-NYT. Klik ind på adressen: issuu.com/abchris

15


OK Alheden Formand: Henny Larsen, Drakenvej 15, Kølvrå, 7470 Karup, Tlf.: 97 10 14 03

Tirsdag d. 6. marts Påsketur til PINDHUS GÅRDBUTIK ved Silkeborg. Derefter kører vi til Thorning, hvor kaffebordet venter. Pris: 150 kr. - Ikke mdl. 175 kr. - Afgang Kølvrå kl. 12,15 - Karup kl. 12,30 Sidste tilmelding 2. marts Tirsdag d. 20. marts Får vi besøg af SENIOR SHOP. Kom og få gode ideer til forårs- og sommertøj. Der er modeopvisning af lokale mannequiner. Se SENIOR SHOPs store udvalg. Landets største mobile tøjkæde fører mærker fra bl.a. Skovhus, Brandtex, Windfeld, Seans m. fl. Kom og kig. INGEN KØBETVANG Tirsdag den 3. april ”KUFMUTTER” Ruth Brik Christensen, ÅRETS HELT 2009, kommer og fortæller om sin vej til ”kufmutter” i Afganistan, og hvor stor betydning det er, at der findes og er et frirum i soldaternes hverdag. Ruth viser sammen med sit foredrag billeder fra sine oplevelser. Tirsdag d. 17. april Tag med til OKTOBERFEST i Calella/Barcelona. Poul Petersen, Karup holder billedforedrag om oktoberfesten/musikfestivalen, med oplevelser i Barcelona, Calella, klostret Monserat, 2 af Dalis museer m. m. Tirsdag d. 1. maj INGER MERSTRAND kommer og fortæller egnshistorie og deler ud af sin store viden om historier fra omegnen, bl.a. om familien, som har boet i ruinen ved Hald. Tirsdag d. 15. maj PAPMUSEET, Bruunshaab gl. papirfabrik Vi tager til papmuseet ser museet og får en rundvisning, derefter kører vi til Dollerup, ser ruinen og udstillingen i Laden, hvor vi drikker kaffen. Pris 150 kr. - Ikke mdl. 175 kr. - Afgang Kølvrå kl. 12,45 - Karup kl. 13,00 Sidste tilmelding den 11. maj Vi mødes i Klubhuset, Lyngvej 25, Kølvrå, kl 14,00, hvor ikke andet er oplyst 16


Karup Kølvrå Seniorklub Vi starter kl 14 i Seniorhuset medmindre andet er anført. Tilmeldingslister ligger i Seniorhuset. Bindende tilmelding til aktiviteter. Afgang på ture fra Cafe Karup og torvet i Kølvrå. Nyt program til Juni. Torsdag 8. marts

Banko

Onsdag 21. marts

Banko

Torsdag 22. marts Orkidemanden fra Horsens kommer og beretter om oplevelser i Sydamerika og jagten på orkideer og giver gode råd om plejning af disse. Der er mulighed for køb af orkideer til rimelige priser. Kaffe og brød: 25 kr. Tilmelding på liste eller til Gurli 24235575 eller Keld 24818459 Onsdag 4. april

Banko

Onsdag 18. april

Banko

Onsdag 25. april Generalforsamling i Seniorhuset. Vi starter med spisning kl 12. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Efter generalforsamlingen er der banko med 2 gratis plader til hver. Tilmelding på liste i Seniorhuset Torsdag 3. maj

Banko

Onsdag 16. maj Udflugt til Tindbæk kalkminer, hvor der er udstilling af kendte skulpturer. Vi skal nyde en 2 retters menu ved Mariager fjord og slutter af med medbragt eftermiddagskaffe. Pris 150 kr. Højst 58 personer Tilmelding på liste eller Gurli 24235575 eller Keld 245818459 senest 9.maj. Afgang Kølvrå kl 9,50 og Karup kl.10 Torsdag 31. maj

Banko

Sommerturen går i år til Rügen i 5 dage med afgang søndag den 3. juni. Afgang Kølvrå kl 6,50 og Karup kl 9. Pris for 1/2 pension, alle udflugter, entreer, dansk guide og sejltur kun 3.035 kr. Brochurer over turen og uflugter ligger i Seniorhuset.. Tilmelding på liste, Gurli 24235575 eller Keld 24818459 senest 10. april. Højst 52 deltagere Bestyrelsen i Seniorklubben Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem.

Gurli Stoldt Keld Pedersen Leif Nielsen Kaj Kristensen Ingrid Hansen Magda Clausen Kurt Balslev

tlf. 24235575 tlf. 24818459/97101907 tlf. 97102081/24601719 tlf. 971021710/24431396 tlf. 97101821/28780261 tlf. 22553156 tlf. 97102138/40305615

17


Krolf

Generalforsamling den 23. januar 2012 Ved generalforsamlingen i Seniorhuset blev dannet en Krolfklub. Bestyrelsen består af: Formand

Keld Pedersen Viborgvej 14 Karup Tlf: 24818459 valgt for 2 år Dorthe Kranker valgt for 2 år Jørgen Jensen valgt for 1 år Suppleanter: Gurli Andersen valgt for 1 år Tove Nielsen valgt for et år Kontingent blev fastsat til 50 kr om året Foreløbig spilles hver mandag kl 10 på banen ved Seniorhuset, men der er planer om at udvide det til 2 gange om ugen, evt. en aften i sommerhalvåret. Klubben har selv 2 uddannede dommere, nemlig Keld Pedersen og Helge Schmidt, og det er meningen, at man vil deltage i diverse turneringer, da der allerede nu er over 100 klubber på landsplan heraf mange i vores region.

Brugerrådet Karup-Kølvrå Marts - April - Maj 2012

Vi starter kl. 14 i Seniorhuset medmindre andet er anført. Tilmeldingslisterne ligger i Seniorhuset. Torsdag 1/3

Banko

Torsdag 15/3

Banko

Torsdag 22/3

Fælles foredrag om orkideer. Foredrag og kaffe 25 kr. Se under Karup-Kølvrå Seniorklub.

Torsdag 29/3

Banko

Torsdag 12/4

Valg + Banko 2 gratis pl. og kaffe og snitter

Torsdag 26/4

Banko

Torsdag 10/5 Forårstur/Aftenstur. Pris 125 kr. Max. 50 pers. Først spiser vi på Italia, og derefter besøger vi det nye rådhus, hvor borgmesteren vil vise os rundt, og vi får også vores aftenkaffe. Afg. Torvet i Kølvrå kl. 15.30 og Karup kl. 15.40. Tilmelding til Edith 97102246, Inga 97101207 eller listen i Seniorhuset senest 3/5. Torsdag 24/5 18

Banko


Dagcentret Frederiks Husk, at ændringer til aktivitetskalenderen for brugerstyrede aktiviteter bedes meddelt inden 1. maj 2012 til evc@viborg.dk eller vptid@viborg.dk eller på tlf. 8787 6410 ml. 8 og 9 onsdag eller torsdag Aktivitet

Tidspunkt

Ferie

Starter igen

Kontaktperson

Mandag Japansk kunstbroderi Billard Flittige hænder Papirflet Billard

9 – 12 9.30 – 11.30 9.30 – 11.15 12.30 – 15 13 - 16

S. Hald J.C. Poulsen E. Johansen B.Christiansen J. Lassen

2484 5207 8666 1144 8666 1299 2479 1275 8666 1408

Tirsdag Bobspil Madlavning/mænd Damebillard Vævning Skak Fællessang - lige uger

10 – 11.30 10 – 13 10 – 12 10 – 11.30 10 – 11.30 14 – 16

Dagcentret Jø. Poulsen Aa. Gude B. Christiansen Dagcentret L.Siig

8787 6410 8666 1732 8666 1748 2479 1275 8787 6410 8666 2088

Onsdag Gymnastik

12/6

21/8

9 – 9.45

N. Würtz

Herrebagegruppe Knivholdet Stenhugning Porcelænsmaling Musiktræf – lige uger Billard Knipling - ulige uger Dart Pergamo - ulige uger

9 – 12 9 – 11.30 9 – 12 9 – 11.45 10 – 12.30 10 – 12 10 – 12 10 – 11.30 13 - 16

Stenhugning Computerhjælp Computerundervisning* Kortklub Tæppecurling

13 – 16 11 - 13 Ring fra kl. 10 og lav aftale 13 – 15.30 28/3 26/9** 14 – 16 13.30 – 16

* Tilmelding nødvendig ** Nyt hold

Uge 6+7

8666 1065 / 4217 7677 Je. Poulsen 8666 1144 B. Laier 8666 1253 E. Toft 9710 1501 LOF 8666 2361 E. Jensen 8666 1189 H. Jensen 8666 1189 S. Hald 2484 5207 K. Larsen 2230 0122 A. Bitsch 8666 1991 E. Andersen 8666 2109 M. Bitsch 8666 1217 A.B. Christensen 2141 9886 A.B. Christensen 2141 9886 R. Petersen 8654 5847 K. Andreasen 8666 2121

..fortsættes næste side

Ferie for tider efter 1. juni kommer i næste blad 19


Torsdag Blomsterbinding Stenslibning Træværksted Svømning/Alhedehallen Bobspil Billard Acrylmaling Pergamano – ulige uger

9 – 12 9 – 12 10 – 11.30 10 – 11 10 – 11.30 10 – 12 9 – 12 13 – 16

Mother Teresa Strik Kortspil

13 – 16 13 – 16

Fredag Skydning – hver 2. uge Petanque/Boccia

9 - 10.30 10 - 11.30

Ej ferie

Ej ferie

Ej ferie

Ej ferie

E. Rasmussen V. Sehested G. Klaris I. Holm Dagcentret E. Jensen I. Christensen A. Bitsch E. Andersen B. Jensen I. Holm

9710 1135 9710 1288 2175 2431 8666 1012 8787 6410 2784 1432 2575 5831 8666 1991 8666 2109 2333 6357 8666 1012

I. Thomsen K. Larsen

8666 2516 2230 0122

Fredags cafe på dagcentret i Frederiks Hver fredag er der fredags cafe på Frederiks Dagcenter fra kl. 9.30 – 11.30. Der vil foregå forskellige aktiviteter såsom seniordans, quiz, spil, minibanko mm. Derudover vil væksthuset fra Hald Ege komme en gang i måneden og der vil indimellem være salg af sko og tøj fra forskellige firmaer. Se opslag i dagcentret for de enkelte fredage.

Efterlysning Dette er en opfordring til pensionister i Frederiks, Karup og omegn til at komme på dagcenterets værksted. Det kunne være en rigtig god ide til at få lavet de småting derhjemme, som man ellers ikke lige får lavet. F.eks. en stol, der skal repareres, fuglekasser, reoler, knivslibning, stensmykker, o.s.v. Det foregår onsdag og torsdag fra 9.30 - 11.30, hvor man kan starte med en kop kaffe. Prisen er beskeden, 50 kr. pr. år, som går til vedligeholdelse af maskiner og værktøj. Træ forsøger vi at få gratis ved trævarefabrikker, men man må gerne selv tage noget med.

På værkstedets vegne, Vagn Sehested, Erik Toft, Gunnar Klaris.

20


Brugerrådet i Frederiksområdet Marts - Maj Arrangementerne starter kl. 14 på Dagcentret, medmindre andet er anført. Nyt program til juni. Tir 13/3 Modeopvisning kl. 14-16.30. 5 damer og herrer viser dametøj fra Collection og herretøj fra Din Tøjmand (Svend Holm) i Kjellerup. Tøj kan købes efter modeopvisningen. Dankort modtages ikke. Pris for kaffe og brød 40 kr. Tir. 27/3 Fælles arrangement med Pensionistforening. Degnekapellet fra Kjellerup - musik og sang, krydret med små historier. 5-mands orkester. Pris 40 kr. Tir. 10/4

Banko

Tir. 24/4 Valg til Brugerrådet + gratis banko. (2 plader til hver). Gratis kaffe med brød, sponsoreret af Andelskassen. Tir. 8/5 Humørsprederne fra Skive kommer og underholder med musik og sang. Pris 40 kr. Tir. 22/5

Banko

Tir. 19/6

Udflugt...hvorhen? Se nærmere i P-Nyt til juni

Formand Næstformand Kasserer

Benty Thomsen Niels Åge Arendt Erling Jensen Jørgen Hansen Bente Madsen Edith Johansen Regner Hessellund

tlf. 8666 1357 benty.ev@thomsen.mail.dk tlf. 8666 1552 tlf. 8666 1379 tlf. 8666 2088 tlf.8666 1937 tlf. 8666 1299 . . . støtter Brugerrådet tlf. 9745 6109

Batterier til høreapparater: Batterier kan afhentes Frederiks: Dagcentret tirsdage og torsdage kl. 11.30-14 Karup: Borgerservice mandage 13-17 Karup Bibliotek i åbningstiden Åbrinken tirsdage kl. 13-15.30 21


Frederiks Pensionistforening. Alle arrangementer starter kl. 14.00 medmindre andet er oplyst. Prisen for vore arrangementer med kaffe og brød 40 kr. Fredag 9. marts

BANKO

Fredag 23. marts

FOREDRAG om HVIDSTEN GRUPPEN. Lissy Sørensen, Struer fortæller om sin far, der var medlem af Hvidsten Gruppen.

Tirsdag 27. marts

Fælles med Brugerrådet. DEGNEKAPELLET fra Kjellerup underholder med sang og musik krydret med små historier – 5 mands orkester.

Fredag 20. april

GENERALFORSAMLING. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Gratis banko – kaffe med boller og lagkage.

Onsdag 2.maj

AFTENUDFLUGT Vi skal op at se det nye RÅDHUS i VIBORG. Derefter kaffe på Golf Salonen - - pris 100 kr Afgang fra dagcentret kl. 17.15 – max 56 pers. Tilmeldingsliste lægges frem tirsdag d. 10.april.

Fredag 18.maj

BANKO

Lørdag 19.maj

AFREJSE til PORTUGAL

Fredag 1.juni

BANKO

Bestyrelse Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær:

22

Inger Holm Dagmar Sørensen Birthe Poulsen Anna Larsen Anna Lise Jepsen Alice Nielsen Edith Klokkeriis

86661012 86661142 86661732 86661271 86667651 86661259 86661752

. . . støtter Frederiks Pensionistforening


Kik indenfor i

RØDE KORS BUTIKKEN Industrivej 28, Karup, Tlf.: 9710 0201 Åbningstider: Mandag – Fredag: 10.00 – 17.30 Vi har et stort udvalg af supergode genbrugseffekter. Tøj til både børn og voksne f.eks. bluser, kjoler, trøjer skjorter, bukser, jakker, frakker, sko, tasker, tørklæder, hatte, bøger, nips og andre spændende ting og sager. Overskud fra salget går til Dansk Røde Kors humanitære hjælpearbejde.

Hjælp en ældre medborger ud af ensomheden. Har du tid og overskud til at gøre en forskel for et ensomt menneske, har DRK brug for din hjælp. Som frivillig besøgsven får du mulighed for en gang om ugen i ca. 2 timer at glæde et andet menneske, som er ensomt og har svært ved at færdes alene. Med lidt kreativ tænkning kan I gøre ting sammen, f.eks. højtlæsning, spille en form for spil, gå tur, følge med til steder, der har besøgsmodtagerens interesse - eller bare snakke sammen. Det er meget vigtigt at du overholder aftaler og har forståelse og respekt for andres liv og forskelligheder. Du vil få hjælp til opstart af besøgsforhold og løbende mulighed for møder og kurser gennem DRK. Har det din interesse, ring da venligst til Annie Jensen 8666 1104 eller Nancy Andersen 9710 1432

Husk Aflastningstjenesten ”Ældre hjælper ældre” Har du brug for at blive aflastet fra opgaven med at passe din pårørende derhjemme, eller har du behov for følgeskab for at komme ud at gå en tur? Kontakt Inger Schmidt, 8666 1361 eller Irene Kristensen, 8666 2178 og hør mere. Kunne du tænke dig at blive frivillig hjælper? I så fald vil vi indbyde dig til et informationsmøde. Kontakt et af ovenstående telefonnumre. Foreninger m.v. må selv huske at informere P-NYT redaktion om program og nyheder. Mail til: khald@post3.tele.dk

23


24


Hvor holder man fest

GrønHØJ fORSAMLINGSHUS Prisliste:

Lille sal 650 kr Hele huset 1200 kr Service 6 kr pr kuvert Lejer sørger for opvask, oprydning, rengøring af ovne og fejning af gulve. Udlejning af borde, stole og service ud af huset. Alt vedrørende udlejning: Telefon 23 74 89 59

Lykke Salonen

Søndergade 7 Frederiks Tlf. 8661 0910

Tilbud hver onsdag: Klip/Permanent/Sæt - fast pris 545 kr. Hver mandag tager jeg ud og klipper Åbningstider:

Tirsdag 12-20 Fredag 9-18

Onsdag og Torsdag Lørdag

9-17 9-13

25


Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING Aksglæde Vinduespolering v/Flemming Aksglæde

Ring 40 55 17 23

26


resseret i at sælge. På vegne af Frilandsmuseet lykkedes det dog museumsforstander H.P. Hansen fra Herning i 1932 at lave en handel med Peter Lauridsen på den betingelse, at ejeren kunne blive boende så længe, han ønskede, og bygningerne skulle først derefter flyttes til Lyngby. Prisen blev aftalt til 500 kr., som skulle indbetales i en bank og trække renter, indtil Frilandsmuseet overtog gården, og dertil træ til et nyt hus.

med meget få og simple redskaber. At ilde ovnen, lave dejen og især at servere det lækreste rugbrød for tusindvis af gæster på et museum, hvor de alle enstemmigt siger, at det er superlækkert. At servere brødet for børn, hvis forældre undrende ser til, mens de yngste i familien beder om mere brød, selv om de hjemme aldrig spiser rugbrød!

Aftalen holdt indtil tyskerne gjorde krav på området, hvorefter Peter Lauridsen måtte flytte og bygningerne blev brudt ned. Hver sten og hvert stykke træ blev omhyggeligt bevaret og mærket til genopførelse i nøjagtig samme stand på den nye grund i Nordsjælland. Flytningen og genopførelsen tog 2 år . Frilandsmuseet bager i den gamle ovn Diætist og økonoma Michael Ejstrup viser de mange gæster på frilandsmuseet de gamle teknikker ved at bage i en stenbygget ovn og serverer smagsprøver på det enkle rugbrød. Han fortæller på Frilandsmuseets hjemmeside, at hans bedste brødminde er genopdagelsen af at bage rugbrød i en gammel stenbygget ovn fra den jyske hede ved Karup. Genopdagelsen af, hvordan man faktisk kan bage brød i verdensklasse

Film fra 1929 viser rugbrødsbagning på Ansgaarden En meget fin film, der blev optaget af Kaj Uldall i 1929, viser hele arbejdsgangen, når der skal bages i oven. Filmen er overført til digitalt format og kan ses på denne link: http://youtu.be/IxJqQzIWWqg Kilder: Frilandsmuseet De jyders land, 1931 Viborg Stifts Folkeblad, 1941 De danske heder, 1943 For interesserede: På biblioteket findes et ringbind med udklip

Har du problemer med at bruge din computer? Jeg er ikke tekniker eller specialist, men hvis du har brug for et råd og lidt hjælp fra bruger-til-bruger, så vil jeg gerne forsøge. Se under Dagcentrets aktiviteter onsdag (s. 19). 27


Vandret 1 Gode 2 Konfus 3 Hilse 4 Stedord 5 Snage 6 Natlig 7 Fugl 8 Rie Dahl

Lodret 1 Hjem 2 Gud 3 Farve 4 Organ 5 Syr 6 Erik A Ness 7 Udbrud 8 Tone

Indsendes til Dagcentret inden 1. maj 2012

Chokolade

O O Vin

Sponsorer af præmier: Dagli` Brugsen Super Brugsen Spar Frederiks Karup Pensionistforening Frederiks Pensionistforening Danske Bank i Karup

- vindere af sidste krydsord ses på næste side

1., 2. og 3. præmie er chokolade eller vin 4. præmie er 2 bankoplader og 5. præmie er en overraskelse. 28

Adresse……………………………..

Navn………………………………....

Vinder ønsker (sæt X):

Krydsord 1/2012


Vindere af krydsord 4/2011 1) Anna Larsen Kongemosevej 52, Frederiks

vin

2) Kjeld Pedersen Viborgvej 14, Karup

vin

3) Henny Brauner Trehuse 6

vin

4) Ruth Mikkelsen Havredalsvej 11

2 Bankoplader

5) Betty Nielsen Stadionvej 111, Karup

En overraskelse

Og løsningen er... Bankoplader kan afhentes hos den lokale pensionistforening. Øvrige Gevinster udleveres på Dagcentret. Ring mellem 8 og 9 på 8787 6410 og hør hvornår. Hjælp Mother Theresa strikkedamerne, som mødes på Dagcentret, mangler garn! Har du noget liggende, som du ikke længere har brug for, modtager vi det gerne med tak på Dagcentret.

HUSK Vi syr i uge 4, 12 og 40 for RØDE KORS på Dagcentret. 29


Dragoner i kamp i Karup (Fra Viborg Stifts Folkeblad, lørdag, 2. september 1911)

Aarhus og Randers dragonerne var i onsdags i Karup og omegn på deres vej til Borris. Da Aarhusdragonerne red ind i Karup i fuldt firspring ved aftenstid, red en underofficer mod en af de elektriske ståltrådsbarduner og tilføjedes et så voldsomt slag, at han styrtede bevidstløs af hesten. Samtidig skete der en kortslutning, hvorved det elektriske lys i hele byen gik ud. Underofficeren kom under lægebehandling og kunne fortsætte sammen med de andre.

Redaktion:

Bente Larsen (kasserer, ansvh.) 8666 1623 Jørgen Poulsen (mødeleder) 8666 1732 Erling Jensen (annoncer) 8666 1379 Kurt Hald (foreningsnyt, omdelere) 2484 5207 Gurli Stoldt (sekretær) 2423 5575 Lis Linde 8666 1585 Arne Christensen (redigering) 2141 9886

bentekjeld@webspeed.dk bogjpoulsen@privat.dk anjaotto@webspeed.dk khald@post3.tele.dk gurlistoldt@webspeed.dk abchris@mail.dk

Oplag: P-NYT udsendes 4 gange årligt til 1432 modtagere (pr. feb 2011). Til 96 modtagere sendes bladet pr. post; til de øvrige 1336 fordeles bladet direkte i postkassen af et korps af frivillige omdelere. Deadline: P-NYT udkommer marts, juni, september, december. Frist for indlevering af materiale er: 5. februar, 5. maj , 5. august og 5. november

Redaktionens postadresse: P-NYT, Dagcentret Parkallé 2, Frederiks, 7470 Karup J. Husk venligst at oplyse afsender.

Foreninger m.v. må selv huske at informere P-NYT redaktion om program og nyheder. Mail til: khald@post3.tele.dk

30


FUTTEN Gitte Stryhn LĂŚgeeks. fodplejer Ericavej 42 7470 Karup Tlf. 30 31 51 34 Husk tidsbestilling

31


32

P-Nyt 1-2012  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you