Page 1

17. årgang

Dagcentret Frederiks P-NYT uddeles til efterlønnere, tressere, yngre og ældre pensionister i den gamle Karup Kommune

Nr. 2 Juni 2009


Indhold Sektion 1: Side 3 5 12 15

Leder Fra hesteskomekaniker til Hvorfor jeg blev præst Krydsord

Sektion 2: Programhæfte

En del af redaktionen til møde om næste P-Nyt. Arne Christensen Erling Jensen Bente Larsen Jørgen Poulsen Arne Jørgensen Kurt Hald

Tak for indsatsen.

Erling Mellerup og Børge Mortensen har ønsket at stoppe med arbejdet i PNYT redaktionen. Vi vil gerne sig Jer begge tusind tak for den store indsats for bladet og en særlig tak skal gå til Erling, som var en af initativtagerne til at starte bladet for 17 år siden, og som har været med i arbejdet lige siden.

Redaktionens postadresse: P-NYT, DAGCENTRET Parkallé 2, Frederiks 7470 Karup J.

Redaktion:

Bente Larsen(ansvh.) Arne Jørgensen Lene Thybo Jørgen Poulsen Erling Jensen Kurt Hald Arne Christensen 2

8666 1623 9710 1807 8666 1545 8666 1732 8666 1379 2484 5207 2141 9886

bentekjeld@mail.tele.dk bogjpoulsen@privat.dk anjaotto@webspeed.dk khald@post3.tele.dk abchris@mail.dk


LEDER Ja, foråret er ovre, og sommeren er godt på vej med dejlig varme og dejlige oplevelser i naturen. Lysten til ture ud i det blå bliver større, når solen skinner. Måske lokker en tur sydpå . Næste P-nyt er nu på gaden, og efter lidt startvanskeligheder er vi vist ved at have tjek på det. Vi gør vores bedste.

som regel ingen forsikring), spil på sekseren, der gjorde fattige familier mere fattige. Men vi hørte også om sammenholdet imellem arbejderne derude, som stod sammen og hjalp hinanden når det kneb. Der blev byget fritidshjem og børnehave, og for at hjælpen kunne være der, når der var behov, fik Søby deres egen Falckstation med ambulance.

Et lille hjertesuk fra redaktionen: Vi mangler sommetider lidt stof til Pnyt. Det kan være en oplevelse fra barn, ungdommen, arbejdslivet eller en erindring, en rejseoplevelse, eller andre ting. Måske fra en tur som eksemplet nedenunder:

Alt dette foregik fra 1940 til 1950, hvor der omkom 57 mænd i brunkulslejet. Deres navne står på sten, som er i mindelunden, som nu er flyttet til museet.

Min kone og jeg var den 7/4 på udflugt med brugerrådet i Frederiks. Vi var godt 40 personer med. Vi besøgte Sportster i Herning. Det er en virksomhed, som importerer elscootere, el-kørestole, stole m.v. Efter kaffe med rundstykker og snitter fik vi en orientering om, hvad de laver på Sportster, og derefter fik vi lov at køre på køretøjerne og til sidst en rundvisning på virksomheden.

Så har I noget, der kan bruges, så kontakt undertegnede eller en anden fra redaktionen og vi finder ud af det sammen. God sommer

Næste stop var Søby brunkulslejer ved Fasterholt, hvor vi fik en god beretning om opgravning af brunkul og hvordan arbejderne levede dér med deres familier i små træhuse, som blev udbygget efterhånden som familien voksede. Vi hørte om kulgravning, sandskred, der kostede menneskeliv, brand af træhuse, der gjorde familier hjemløse (der var

På denne store sten står der: ”Arbejdets sønner, hvis lod blev en død - i kamp for det daglige brød”.

Erling V. Jensen

En fyldt solsorterede i carporten hos et af red. medlemmer

3


4


Fra hesteskomekaniker til computertekniker på fly. Jeg er blevet opfordret til hjælpe til ved P-nyt og i den forbindelse skrive lidt om mit liv. Det gør jeg gerne. Teknik har altid været min interesse, og i min barndom var store lokomotiver det største. For at blive lokofører skulle man have en håndværkeruddannelse, så jeg startede med at komme i smedelære, da jeg var 14. Da jeg fik mit svendebrev ændrede jeg imidlertid mening - det blev jetfly! I 1954 søgte jeg ind til Flyvevåbnet og blev antaget til uddannelsen som flymekaniker. Jeg skulle skrive en 3 års kontrakt, som endte med at blive til 41 år.

kompressorblade, som var et kedeligt job. Fyraften var en by i Rusland og in- gen overtidsbetaling. Det varede et år. Derefter blev jeg dokchef og klarmelder på Tordenjet. Der var en del fritid, som blev benyttet til at se på pigerne i Herning. Det gik, som det går, og i 1957 blev jeg gift med Sonja fra Herning. Vi flyttede til Frederiks i 1958 til Vestergade 17, hvor vi bor endnu. Det var en større omvæltning fra Herning til Frederiks. Beboerne i landsbyen dengang så med skepsis på en tilflytter og så en militærmand. I dag er vi mange.

Skolen lå i Værløse, og efter 3 måneder gik turen til Ålborg med Meteorjagerne, og det var en herlig tid. På skolen havde jeg desværre indvilget i at bytte med ven, der var gift og boede i Ålborg. Bordet fangede og jeg blev deporteret til Karup, som var det mest øde sted, jeg havde set. Jeg var vokset op på sydsiden af Kolding fjord med masser af vand, så Karup og omegn var det svært at vænne sig til. I maj 1955 kom jeg til Karup og blev jeg ansat ved motorværkstedet. På den tid havde Karup F84 Tordenjet flyene, og man havde store problemer med motorerne. Det var kompressoren, som ofte fejlede. Der var meget arbejde med at slibe

Vestergade 17 i 1960

Vi dyrkede sport sammen med vores søn Michael i B1960, som var klubnavnet i tresserne. Jeg var ungdomstræner og fodbolddommer, Sonja spillede håndbold, Michael fodbold. Nu var Fodbold ikke var min interesse, da jeg anså det for tidsspilde, men da min søn begyndte med fodbolden, blev jeg omvendt. 5


Min skolegang i Dalby var med 2 klasselokaler, 2 lærer. Megen tid blev brugt på salmevers og kristendom, matematik og sprog fandtes ikke, der var meget at indhente. I min fritid studerede jeg radio- og fjernsynsteknik og fik derefter job i Flyvevåbnet som elektronikmand. En af de få, som fik jobbet uden at have været på skole. 1968 startede jeg radioforretning i Vestergade 17 samtidigt med jobbet på Karup, og jeg kom til at kende mange mennesker i Frederiks og omegn. I 1980 var det slut, da supermarkederne overdog handlen. På Karup havde vi nu fået Draken, som var udstyret med moderne elektronik, og det blev nu mit job at være med til at vedligeholde grejet. Det startede i Lindkjøbing i Sverige, hvor jeg var i 4 måneder. Det var vintertid, og jeg husker, det var meget koldt, og vi havde glemt at købe pelshuer. I 1980 da radioforretningen var lukket, skulle jeg finde noget andet. Jeg fik en aftale med Thorning IF om et job som fodboldtræner med de nyeste metoder, som jeg havde lært på Flyvevåbnets ledertræningskurser. Det virkede, og de rykkede op 2 år i træk. Jeg brugte også en del tid på amatørradio. Mit kaldesignal var OZ1ADY, og på radioen hørte jeg debatter om bit og bytes, og jeg forstod ikke et ord. Men jeg gik i gang med den digitale verden: Jeg købte et byggesæt og så i gang med loddekolben. Efter lang tid kom der gang i dyret, 6

og det varen stor dag, hvor jeg så mit navn på skærmen, og den kunne finde ud af, at 2 x 2 = 4! Min tillærte viden var en stor hjælp i mit job på Karup, da Draken skulle udstyres med digital navigation og afleveringsystemer. Men alt får en ende, og det fik Draken også. I 1993 var det slut. I 1995 var det også slut for mig i jobbet på Karup efter 41 år i Flyvevåbnet. Og dog! I 1993 var der en nordmand og nogle danskere, som lånte et Draken fly for at indregistrere det civilt og flyve ved airshows. De spurgte, om jeg ville stå for det tekniske, og det sagde jeg ja til. Vi fik flyet registreret som et civilt overlydsfly med kendingsbogstaverne OY-SKA. Det var et stort øjeblik, da flyet lettede i civil udgave - som jeg selv. I dag står flyet sammen med et andet Drakenfly på Karup og kommer sikkert aldrig i luften mere. Vi har en forening ”Draken Team Karup” med 100 medlemmer, som vedligeholder flyene, starter dem op og lytter til The Sound of Karup - en herlig lyd! Flyet fløj cirka 70 timer til airshows i hele Europa. Med hilsen Kurt Hald Altmuligmand

Se internet www.draken.dk


7


8


Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING

AKSGLÆDE Vinduespolering

Ring 40 55 17 23 ahvp@ahvp.dk

www.ahvp.dk 9


Kundebetjening Et landpostbud medbragte en forsendelse til en gårdmandskone, som hun skulle kvittere for. Da landpostbudet gjorde sin entre i køkkenet, var den unge frue netop i færd med at gøre morgentoilette og stod og tvættede sin nøgne overkrop. Ved synet af landpostbudet blev hun ganske forvirret, skjulte brysterne i sine hænder og stammede, at hun da ikke kunne kvittere i den situation. “Det går sagtens” svarede landpostbudet beredvilligt “hvis du kvitterer, skal jeg nok holde for så længe”

Åbrinken, Karup

10


11


Hvorfor blev jeg præst

og forandringer. Min vej til præstegerningen begynder og ender med denne historie. I mine unge år drømte jeg om at blive politikker og gøre verden bedre at leve i for de svage. Jeg var nok ret naiv, og mine holdninger har ændret sig meget fra dengang, men dybest var det den samme historie, jeg gerne ville fortælle. Historien om den med meget magt eller al magten, som ofrer sig for den, der ikke har nogen magt overhovedet.

Hvis vi bevæger os ind til det, der er vigtigt i kristendommen, så kommer vi til historien om Jesus af Nazareth. Historien om Jesus af Nazareth er så vigtig i kristendommen, fordi denne historie fortæller om Gud, som havde al magt i hele verden. Gud, der havde al magt i hele verden og brugte sin magt til at blive, som noget af alt det, han havde magt over. Gud blev menneske og ofrede sig for at redde verden og menneskene i den. Dette offer er afbilledet meget smukt i filmen om Narnia. Her ser man den store løve Aslan, som er konge i Narnia. På et tidspunkt lægger Aslan sig på et alter for at lade sig ofre og på den måde købe Narnias beboere fri. Jeg kan huske, at denne scene gjorde dybt indtryk på mig, da jeg så den på tegnefilm, dengang jeg gik i femte eller sjette klasse. Den, der har alt magt, ofrer sig for dem, der ikke har nogen magt. Denne historie er blevet ved med at gøre indtryk på mig igennem et snart 37 årigt liv med mange omskiftelser 12

Jeg læste teologi på universitetet i Århus. Her stiftede jeg bekendtskab med to personer, som kom til at betyde meget for mig. Den ene var Dietrich Bonhoeffer, som var en tysk præst og teolog, der gjorde oprør mod nazismen i 30ernes og 40ernes Tyskland. Den anden var Karl Barth, der er en svejtsisk teolog, som også var i kamp med nazismen i 1930erne. Endnu engang var det historien om det, som er svagt og skrøbeligt men som alligevel kan rumme Guds kraft og styrke, der tiltalte mig. Jeg har aldrig oplevet, at Gud kaldte på mig, og sagde: ”Peder, Peder, du skal være præst!” I stedet har jeg oplevet, at mit hjerte blev blødt ved igen og igen at høre historien om, hvorledes Gud elskede verden ved at give sin enbårne søn. Det har været Guds måde at kalde på mig på. Det hele begynder og ender med den almægtige, der gør sig selv afmægtig.

Peder Kjærsgaard Roulund


Peder Roulund blev indsat som præst i Frederiks den 3. dec 2006. Dem, der ønsker at læse mere om Peder Roulunds baggrund kan se det på Knud Gaarn-Larsens side på Internet: http://www.gaarn-larsen.dk/ frederiks/Forside.htm

Landposten På landet har det været skik og brug i mange år, at landposten udfører små ærinder for befolkningen, når han er på sin rute. Således var det også med smed Jensen, som en dag skrev dette brev og satte det i døren: Kære Lars Post! Som du kan se, er vi ikke hjemme, vi er til sølvbryllup ovre ved smeden i Svenstrup, og vi bliver der nok i nat, både Maren og mig. Avisen og regningerne skal du ikke lægge udenfor døren, nøglen ligger under måtten, så du kan bare gå ind og lægge dem på skrivebordet.

Prøv en cykeltur ad Alhedestien. En sikker rute og en dejlig naturoplevelse .

Der ligger for resten et par regninger, som jeg ikke fik talt sammen, kan du lige ordne det, og så tage dem med, du kommer jo alligevel forbi Lars Mikkelsen og karetmageren i løbet af dagen. Hvis du har post til sognefogeden, så tag lige det plovjern med, som jeg har repareret for ham, det ligger ved siden af essen i smedien, jeg har lagt det dér, for at du lige kan se, om der er blus nok. Ilden skulle gerne holde sig, til vi kommer hjem. Hvis der er for lidt gløder, så ligger der en sæk kul i hønsehuset - ja der plejer den jo ikke at ligge, men jeg har lagt den der, for at du kunne tænke lidt på hønsene, der står lidt hønsefoder inde i vaskerummet.

Når du helt til Sunds Sø, kan du se denne flotte figur lige ved stien.

P.S. Husk at give hunden mad, der står lidt på komfuret. 13


Fodpleje Fodpleje udføres også i eget hjem efter aftale: Husk tidsbestilling tlf. 86 66 23 17

AKSGLÆDE VOLDEN 44, SKELHØJE Tlf. 86 66 23 17

14


Vindere af krydsord 1. 2. 3. 4. 5.

Ruth Laier Skovvej 10A. Grethe Dürr Kongemosevej 18A Karen Pedersen Viborgvej 14 Magda Jensen Dalgasvej 19 Karen R. Nielsen Mejerigården 13

Vin Vin Chokolade Bankoplade En pakke

Bankoplader kan afhentes hos Frederiks Pensionistforening Øvrige Gevinster udleveres på Dagcentret. Ring mellem 8-9 og hør hvornår

Og løsningen er..

K N Æ K B R Ø D

L A R R O G M Ø B R I G E M I S L K D O V E

I S A R

N E T O P

E T I E L I A G S N E E T N E A N R G I K

R I G T I G T 15


1 Blomst 2 Bilmærke 3 Linse 4 Yngel 5 P. navn 6 Gl. er 7 Dr. navn 8 Ord

Lodret:

1 Navngive 2 Område 3 Klar 4 Sort 5 Norge 6 Område 7Ø 8 Neon

Dagli` Brugsen Super Brugsen Spar Frederiks Karup Pensionistforening Danske Bank i Karup

Indsendes til Dagcentret inden 1 august 2009

Adresse……………………………..

Chokolade

O O

Sponsorer af præmier:

1., 2. og 3. præmie er chokolade eller vin 4. præmie er 2 bankoplader og 5. præmie er en overraskelse. 16

Vin

Vinder ønsker (sæt X):

Vandret:

Navn………………………………....

2/09

P-Nyt 2-2009  

Nr. 2 Juni 2009 17. årgang P-NYT uddeles til efterlønnere, tressere, yngre og ældre pensionister i den gamle Karup Kommune

P-Nyt 2-2009  

Nr. 2 Juni 2009 17. årgang P-NYT uddeles til efterlønnere, tressere, yngre og ældre pensionister i den gamle Karup Kommune

Advertisement