Page 1

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 10. årgang nr. 4 November 2018

s n e lhed

A Borger

Nyt

Lene og Jens på Solvænget gør klar til en streng vinter


Indhold Formandens klumme __________________________________________________ 2 FDF i Frederiks runder 80 ______________________________________________ 4 ”Ny” julebelysning i Frederiks __________________________________________ 18 Ingen erhvervsgrunde i Frederiks ________________________________________ 22 Julemarked _________________________________________________________ 36

Frisk til en lille konkurrence? Nogle beboere er blevet godt trætte af, at lastbiler åbenbart bruger deres ejendom som vendeplads. Det kan man egentlig godt forstå - men hvor i Frederiks finder du dette skilt?

Ved du det ikke? Så se på side 30

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening Formand Næstformand Sekretær Medlem Medlem

Ole Mølgaard Alice Michaelsen Jette Lynge Jensen Michael Adamsen Ulla Brendstrup

2023 5222 2467 4762 2556 3328 4253 4l05 2036 1857

olem@galleri-pg.dk ap-michaelsen@webspeed.dk lyngfugl14@gmail.com michael.adamsen@gmail.com ullabrendstrup@hotmail.com

Suppleant Suppleant

Lisbet D. Mølgaard Jette Schmidt

4020 1658 2048 5341

lisbet@galleri-pg.dk js13@mail.dk

Kasserer (u.f. best.) Svend Thorsen 2027 3010

sbtrmat2015@gmail.com

Foreningens mailadresse: alhedens.borgerforening@gmail.com Bankkonto 5959-1076720 (Husk at skrive navn og adresse på indbetaling)

Redaktion Arne Christensen, 2141 9886 Indlæg sendes til: abchris@mail.dk

Tekst og foto: Redaktøren, hvis andet ikke er anført

Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober 2


Formandens klumme Efteråret Efteråret viser sig fra den smukke side og måske lidt tidligere pga. den tørre sommer. I Anlægget kan man glædes over flotte farver på bladene, hvilket gør gåturen endnu mere berigende. De frivillige har også været godt i gang med at forskønne legeplads, bænke og selve området, ligesom toilettet er blevet malet indvendigt. Forberedelse til jul I Pakhuset er der godt gang i juleforberedelserne med fremstillingen af en ny julebelysning til Frederiks. Tak til de mange frivillige og til Jørgen Maagaard og især Arne Christensen for at have sat gang i dette – se mere side 14-15. Julemarked Den 17. november er der Julemarked i Kulturhuset. Igen i år vil der være rigtig mange forskellige stande. Der vil garanteret være noget, som kan friste, og så kan man måske få købt nogle julegaver og noget julepynt. Der vil også være tombola med rigtig fine gevinster og meget andet, så kig hen og få nogle hyggelige timer i Kulturhuset – se bagsiden. Pakhuset Udover fremstilling af julebelysning er der aktivitet i Pakhuset. Der har lige været tilbud om vaccination, hvilket Ældresagen stod for. Boligselskabet Viborgs beboere i Frederiks har holdt deres årlige møde, der har været endnu en fætter/kusine fest, og Borgerforeningen haft sine møder her. Pakhuset bliver brugt og alle giver en positiv tilbagemelding om det hyggelige sted. Samarbejdsmøder I en by som Frederiks med flere aktive foreninger og institutioner mener vi, det vil være vigtigt, at der sker et samarbejde mellem disse. Derfor tog Borgerforeningen initiativ til et møde d. 16. maj i Pakhuset. 19 personer mødte frem repræsenterende 10 foreninger eller institutioner, hvilket vi

syntes var et flot fremmøde. Vi har siden haft 2 gode møder, og det er nu bestemt, at vi mødes 2 gange om året. Hvis man pludselig i kalenderen på Borgerforeningens hjemmeside kan se arrangementer fra de andre foreninger/institutioner og fra Grønhøj, Havredal og Skelhøje, så skyldes det samarbejdet, da vi derved forhåbentlig kan undgå at få lagt de store arrangementer på samme tid. En udløber af samarbejdsmøderne har været oprettelse af et Kultur- og festudvalg, da der var flere som ønskede en form for byfest, men ikke som tidligere. Dette udvalg har også haft et par møder med mange gode forslag og ideer, og nu er der oprettet et udvalg til det videre forløb. Generalforsamling d. 13/3 2019 Onsdag d. 13. marts 2019 er der generalforsamling på Dagcentret. Der vil blive ledige pladser i bestyrelsen, så vi håber Borgerforeningens medlemmer hjælper med til at finde nye til bestyrelsen, der vil gå ind i det vigtige og spændende arbejde. Fremtidige aktiviteter for Borgerforeningen 17/11 Julemarked i Kulturhuset 19/11 Bestyrelsesmøde kl. 19.00 i Pakhuset År 2019 08/01 Bestyrelsesmøde kl. 19.00 i Pakhuset 12/01 Hjælperfest i Dagcentret 07/03 Bestyrelsesmøde kl. 19.00 i Pakhuset 13/03 Generalforsamling i Dagcentret 06/04 Forårsmesse (Hvis det er 1. lørdag i april) 27/04 Affaldsindsamling (Konfirmation 4.-5. maj) Ole Mølgaard 3


FDF i Frederiks runder 80 år i god form Blandt den række af institutioner og offentlige tilbud, som tilbydes børn og unge i det danske samfund, findes også spejderbevægelsen og FDF. I Frederiks blev det FDF, som slog rod, og som nu i 80 år har været en del af mange frederiksborgeres opvækst. FDF på landsplan har i dag omkring 25.000 medlemmer, og også i Frederiks eksisterer bevægelsen i bedste velgående, hvor der i dag er deltagelse af 55 børn, unge og voksne. Vi har talt med nogle af dagens spejderledere i Frederiks for at høre, hvordan kredsen klarer sig i en moderne verden, hvor børn og unge har mange andre interesser og især er intenst optaget af smartphones og computere. Først lidt historie, som er kopieret fra Borgerforeningens jubilæumsskrift i 2014: FDF’ere kalder sig ikke spejdere. FDF’ere og spejdere laver en del ens aktiviteter, men FDF arbejder på et kristent grundlag og er en ren dansk opfindelse, som blev startet i 1902 af Holger Tornøe, fem år før spejderbevægelsen kom til Danmark. Det startede som en bevægelse for drenge, FDF, og senere kom pigerne med i FPF, indtil det i 1974 blev samlet i én organisation under fællesnavnet FDF. Red. har ikke været så heldig at træffe personer, som kan berette om, hvordan FDF og FPF startede og udviklede sig i Frederiks, men fra samtaler og data fra landsledelsen kan følgende stykkes sammen. Start 21. august 1938 Det var pastor Anton Kjærgaard og lærer Chr. Ølgaard, der som hhv. formand og kredsleder startede FDF distrikt ”Alhede” den 21. august 1938. I kraft af deres stillinger havde de to naturligvis stor interesse i, at egnens børn og unge havde et godt og lødigt fritidstilbud. En anden af de første ildsjæle i distriktet var Karl Pedersen, fabrikant og ejer af trælegetøjsfabrikken ”Hedeboflid” på Jernbanegade, som var kredsleder fra 1941-44 og igen fra 195257. I 1961 blev Karl Pedersens svigersøn, Otto Mundbjerg, som var bestyrer af Ungdomsborgen, overtalt til at påtage sig hvervet som kredsleder. Han var ikke 4

spejder eller FDF fra sin opvækst, men påtog sig hvervet alene fordi han fik fortalt, at hvis han ikke ville, så var der ingen andre, og FDF risikerede at blive opløst. Otto Mundbjerg var kredsleder for FDF indtil 1968. I 1953 kom pigerne med Idet der blev oprettet en FPF afdeling i Frederiks. Den blev oprettet med Margrethe Jensen som formand og med Ellen Bräuner som kredsfører indtil 1960, hvor Oda Mundbjerg blev kredsfører for pigerne. Oda og Otto Mundbjerg fortæller, at når FDF og FPF i de år var samlet i Ungdomsborgen, kunne man mønstre rigtig mange piger og drenge, så det var knebent med plads til alle. Fra 1968 var Gunnar Laier kredsleder i FDF, og han fik i 1970 Anders Øhrberg med i arbejdet. Denne var tilflyttet som lærer på skolen og havde tidligere været KFUM spejder. Der var på det tidspunkt kun 45 drenge, som var aktive i FDF, hovedsagelig fordi der var stor mangel på ledere, og anstrengelserne for at skaffe flere ledere viste sig forgæves, så man blev samme år nødt til at indstille arbejdet. Stærk genstart efter 5 års pause I 1975, efter at FDF og FPF var blevet samlet til én organisation, lykkedes det med hjælp af en landsdelssekretær her fra området at få 2 militærnægtere, som var spejdere, til at varetage uddannelsen af nye ledere, og en indkaldelse i ugeavisen resulterede i et meget stort fremmøde til et


FDF og FPF marcherer i samlet trop i Jernbanegade Foto: V. Würtz (Børge Mortensen)

opstartsmøde i skolen, og snart var kredsen igen i fuld sving under kredsleder Anders Øhrberg, som fortsatte i stillingen indtil 1983. Pladsproblemer Genstarten betød en hidtil ukendt opblomstring for kredsen, hvilket bekræftes af tal fra landsledelsen, som oplyser, at i 1976 og 77 var der ikke mindre end hhv. 159 og 158 aktive medlemmer. Med den nye store aktivitet, måtte det erkendes, at lokalerne på Ungdomsborgen ikke var tilstrækkelige, og Anders Øhrberg fik med hjælp af en arkitekt lavet udkast til en nybygning. Det var kommunen ikke forstående overfor, men var på den anden side forpligtet til at skaffe egnede lokaler, så resultatet blev, at FDF fik

rådighed over en af de tidligere lærerboliger ved skolen, der under navnet ”Knuden” fra da af har været FDF kredshus og faste tilholdssted i Frederiks. Ravnholt hytten erhverves Midt i 1980’er blev FDF ejer af en hytte i Ravnholt, som tidligere havde tilhørt Thorning FDF. Der blev lagt mange ti5


FDF Frederiks på lejr på Mors 2015 mers frivilligt arbejde i at genopbygge og udbygge hytten, som siden da har været en velegnet ramme om FDF lejre. Der har været flere kredsledere gennem årene, som kunne nævnes, men den, der har virket i længst tid, er Karsten Maagaard i perioden 1996 til 2009, og han er fortsat aktiv i kredsen. Karsten fortæller: ”Jeg kom med i FDF Frederiks i 1982. Da jeg startede, havde FDF til huse i nogle lokaler i menighedshuset på Holbergsgade. FDF havde på dette tidspunkt et Tambourkorps, som blev ledet af Lenni Fredskov Hansen og Flemming Nørgaard. Vi fik kort efter Knuden (Skolen 6) som Kredshus, og i den forbindelse blev der afholdt et arrangement for at samle penge ind til etablering derhenne. Gennem alle årene har FDF Frederiks været en synlig forening i bybilledet. FDF har deltaget i mange arrangementer i byen Open By Night, holdt adventsfest, været med i optog, osv. FDF Frederiks kender sin sociale opgave som forening, som 6

Foto: FDF

FDFér behøver man ikke at have specielle færdigheder , der er plads til næsten alle i foreningen. Vi kan se at rigtig mange af de børn der startet som puslinge ender op med at blive ledere, og er ledere i vores kreds. I midten af firserne købte FDF Frederiks Ravnholt hytten ude ved Knudstrup, Vi restaurerede resterne af den eksisterende hytte og lavede en tilbygning på hytten. FDF Frederiks har selv brugt hytten meget til såvel weekendture som små sommerlejre. Vi har i FDF Frederiks vægtet sommerlejrene højt, vi har deltaget i alle landslejre og har tit været på lejre tæt på havet. Gennem de sidste ca. 25 år har FDF Frederiks fast været på Julelejr på Sletten. En lejr hvor alle i Kredsen er med. Lejren ligger som regel fast den sidste weekend i november og falder tit sammen med første søndag i advent, en weekend der står i hygge med flæskesteg, rødkål m.m..


Den nyere tid Siden 2009 har Charlotte Bommer og Anne Gammeljord samt Majbrit Fechter og Brian Albrektsen haft hvervet som kredsleder, og siden august i år er det sognepræst Carl Gustav Christensen, der har stafetten.

Foto: FDF

Foto: Arne Christensen

FDF Frederiks har tilknytning til folkekirken, og har gennem alle årene haft repræsentanter i Frederiks Menighedsråd, som vi altid har haft et godt samarbejde med. Vi var gennem en årrække med til at arrangere konfirmandlejre.”

FDF tjener selv de fleste af de penge, der er brug for, bl.a. ved at hejse byens flagalle og samle papir og pap fra alle husstande. Tillige modtager man tilskud og sponsorater, f.eks. fra OK Benzin/Dagli’Brugsen. 7


Leg og kammeratskab Foto: FDF

I en samtale med Majbrit Fechter, som var aktiv FDF’er fra 1982 til 2001 og kredsleder i årene 2013-15, prøver vi at tage pulsen på dagens udgave af FDF Frederiks kreds, som det hedder nu om dage. Kredsen er organiseret i Landsdel 2, som består af 45 kredse. Kredsene er desuden lokalt opdelt i Netværk, hvor Frederiks er med i Kongenshus Netværk sammen med FDF Egeris og FDF Stoholm. Rekruttering og fastholdelse er svært Den store tilslutning, som man kunne berette om i 1970-80’erne, er ikke længere et problem, som FDF behøver at bekymre sig om. For dagens situation, hvor de unge har mange andre interesser, især indendørs og stillesiddende, gør det svært for kredsene at tiltrække de unge. For FDF Frederiks betyder det, at der nu er i alt 45 børn, fordelt på 4 grupper og 10-15 ledere. De fire grupper er Puslinge/Tumlinge, Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere/Senior. Det er dejligt, at alligevel så mange deltager i 8

fællesskabet, men der er absolut plads til flere. Majbrit Fechter fortæller, at hun selv har svært ved at pege på, hvilke tiltag, der kan vælges, for at øge tilslutningen. Det meste er allerede forsøgt. Især mangler man tilslutning fra de yngste fra 3.–4. klasse. Der er et samarbejde med SFO, hvor alle derfra får lejlighed til at besøge FDF og få en oplevelse af, hvad det fællesskab indebærer, men der er hver gang kun et par stykker, der efterfølgende bliver en del af FDF og hænger ved en 3-4 år. Og den tilgang


er for lille, når man ved, at der i den øvre ende af aldersskalaen er en naturlig afgang, når de unge efter 9. klasse tager på efterskole eller i en 10. klasse et andet sted og i øvrigt får andre interesser, som ikke levner plads til FDF aktiviteter.

Man må også se i øjnene, at den regulære mødeaktivitet, som kredsen har, og som finder sted hver torsdag fra 18-20 i kredshuset ”Knuden”, ikke er helt optimal for de yngste. Dér kunne det være en fordel med aktiviteter eftermiddage og weekends, men det er til gengæld svært at koordinere for forældre og ledere, som jo som oftest har et arbejde at passe. Ravnholt hytten er solgt Ravnholt hytten, som kredsen erhvervede midt i 1980’erne, hvor der var stor aktivitet og mange deltagere, har man her i 2018 fundet det nødvendigt at afhænde igen. Udover kredsens brug af hytten har det altid været en nødvendig forudsætning, at den skulle udlejes til private formål, for at der ville være økonomi til drift og vedligeholdelse. Hytten har desværre i de senere år ikke været udlejet nok, og dertil kommer øgede udgifter til kommende vedligeholdelse, f.eks. til nyt køkken og tag.

Sommerlejr i Aulum 2017 Foto: FDF

Tur til Schweiz 2018 Foto: FDF

9


Lejre og udlandsture I midten af 1980’erne startede Alhede Distrikt en tradition med udlandsture hvert 5. år for væbnere og seniorer. Denne tradition er fortsat i regi af Landsdel 2, og der har været arrangeret ture så langt omkring som Østrig, England og senest i 2018 til Schweiz. For de yngre aldersgrupper bliver der også arrangeret lejre 2-3 gange årligt. Ny ”Knuden” FDF Frederiks har siden midt 80’erne haft bygningen Skolen 6 som kredshus. I forbindelse med en overvejelse om den fremtidige anvendelse af de tidligere lærerboliger, blev det muligt, at FDF kunne flytte til de noget nyere og større bygninger Skolen 8-10, som man nu deler med dagplejerne. Det har givet betydeligt bedre forhold for kredsens møder og indendørs arbejde, og man har stadig nærheden til de udendørs arealer, som benyttes flittigt. God opbakning fra forældrekredsen FDF Frederiks tjener selv de fleste af de penge, der er brug for, bl.a. ved at hejse byens flagalle og samle papir og pap fra alle husstande. Tillige modtager man tilskud og sponsorater, f.eks. fra OK Benzin/ Dagli’Brugsen. Majbrit fortæller, at der heldigvis altid har været god og positiv opbakning fra forældrekredsen, så når der skal samles papir og hejses flag, så er der altid frivillige, som er klar til at hjælpe. Naturligvis er der også en beskedent kontingent for deltagerne, ligesom der kan blive tale om en vis grad af egenbetaling til lejre og ture, men med tilskud fra kredsens midler så bliver det som regel i en grad, hvor alle forældre kan være med. At det ikke kun er de aktive børn og unge, der har fornøjelse af at deltage i FDF arbejdet, men også forældrene, som nok yder en nødvendig støtte - men også selv har stor glæde ved det, bliver tydeligt, når vi hører Rikke Oxenbøll Fogt fortælle om hendes oplevelse af at være FDF-forælder: 10

“Da jeg som barn blev spurgt, om jeg ville gå til spejder, var svaret NEJ TAK! Det har jeg fortrudt mange gange. Da min ældste søn blev gammel nok til at prøve FDF, foreslog jeg ham at prøve. Og i dag, 9 år efter, er det stadig FDF, der trækker torsdag aften. Og nu er det ikke længere kun sønnen FDF trækker i, men også mig. Ikke af tvang, men af ren og skær lyst. Man kan som forældre til et barn i FDF Frederiks involvere sig i det omfang, man har lyst til. Børnene skal bruge hjælp til indsamling af pap og papir, der skal nogen gange køres til og fra aktiviteter. Har man nogle kompetencer der kan bruges til en mødeaften eller lejre som f.eks. undervisning i kort og kompas, førstehjælp eller andet, så er det bare med at byde ind. Jeg startede selv som mor til et barn der går til FDF. Men jeg ville gerne hjælpe hvor jeg kunne. Inden længe tog jeg med på lejre og hjalp, hvor jeg kunne. Så blev jeg Tante, dvs. den, der er med til at lave de måltider, børn og ledere ikke selv skal tilberede. Sidenhen blev jeg leder for den yngste del af vores medlemmer og senere valgt som lederrepræsentant til FDF Frederiks bestyrelse. Jeg glædes hver gang, jeg henter eller får en træt dreng hjem fra lejr. Der fortælles vidt og bredt om mødet med nye venner, sjove oplevelser og ikke mindst en dreng med rygsækken fuld af minder. Som sagt, kan man som forælder til et barn i FDF Frederiks, involvere sig lige så meget som man har lyst til. Og for mig er det nu en stor del af min fritid - og jeg er VILD med det.” Hjemmeside og kontaktoplysninger: www.fdf.dk/frederiks Facebook: fdf frederiks


11


12


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

NYSYEDE DÅBSKJOLER SÆLGES

Ruth Vinkler

Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18

Camillas Blomster

Søndergade 36 Frederiks 7470 Karup Tlf. 86 66 11 58

13


www.hedensgolf.dk

Kartoflerne er lokalt dyrket fra Vestermarksvej 5, Frederiks ved Henrik Nordestgaard Jespersen. Det er Sava kartofler, der er dyrket med fokus på god kvalitet, og de er kogefaste. Der er kræset for kartoflerne i løbet af dyrkningssæsonen, og de er taget op i fint vejr. Kartoflerne er sorteret og er ikke vasket, idet det kan forringe holdbarheden. Kartoflerne sælges i forskellige variationer. Opbevar kartoflerne mørkt og køligt. Følg os på: facebook@hedegaardskartofler God fornøjelse og velbekomme.

14


Familieforøgelse? Som medlem af borgerforeningen er du velkommen til at låne en stork, så du på en festlig måde kan vise, at her er der kommet et nyt familiemedlem. Kontakt formanden.

’Meld’ en tilflytter..

KVALITET TIL LAVPRIS STORT UDVALG I: Metervarer, sy-tilbehør, broderi, patchwork og hobby-artikler

Som medlem af Borgerforeningen kan du hjælpe med at fortælle bestyrelsen, hvis du har kendskab til tilflyttere i området. Måske har vi ikke viden om det, og vi vil meget gerne kunne byde dem velkommen.

GRØNHØJ, KARUP, 86 66 16 55 Åbningstider: Man-Fre 13-17, Lør 9-12

15


Problemer med det flade tag - ring efter fagmanden Alt indenfor tagpap, garager, virksomheder samt reparationer til rimelige priser. Fast pris gives på nye samt gamle tage. Vi gi’r 10 års garanti

J.G. TAGDÆKNING Frederiks - Tlf. 8666 2108 - 3086 1719

Tlf. 22 48 01 31

Aksglæde Fod– og Zoneklinik Volden 44, Skelhøje - 7470 Karup

KARUP/THISTED SERVICEUDLEJNING & FLYTTEFORRETNING www.thistedserviceudlejning.dk 16

Tlf. 9792 1112


Du er vel med os på Facebook? Hvis du ikke har tilmeldt dig gruppen ”Alhedens Borgerforening, Frederiks”, - så skynd dig at gøre det - vi er nu snart 1000 medlemmer! Denne gruppe er den, der favner bredt i Frederiks, og det er stedet, hvor frederiksborgere udveksler nyt og gammelt i et socialt samvær, som kan være meget værdifuldt. Alle indlæg bliver holdt i en sober tone og et pænt sprogbrug, så alle kan være med. Hvad sker der i Frederiks? Check ind på Facebook gruppen - dér står det sikkert, og ellers kan du jo selv fortælle om det. Velkommen i gruppen! Flagdage 2018 1. januar 5. februar 6. februar 30. marts 1. april 7. april 9. april 14. april 15. april

Nytårsdag Kronprinsesse Mary Prinsesse Marie Langfredag (½ stang) Påskedag Forårsmesse i hallerne Besættelsesdag (½ til kl. 12) Konfirmation Konfirmation

16. april 5. maj 20. maj 26. maj 5. juni 7. juni 15. juni 23. juni 10. august 5. september 2. november 3. november 25. december

Dr. Margrethe Danmarks befrielse Pinsedag Kronprins Frederik Grundlovsdag Prins Joachim Valdemarsdag Sct. Hans Open By Night Udsendte soldater Rom og Whisky festival Rom og Whisky festival Juledag

17


”Ny” julebelysning i Frederiks Som alle sikkert erindrer, og som læserne af dette blad og vores facebook-gruppe er grundigt informeret om, var det jo en sørgelig historie med byens julebelysning. Den blev opbevaret hos XL-byg og blev efter forretningens ophør solgt på auktion sammen men andet overskydende fra forretningens lager, uden at nogen tænkte på, at det var anden mands ejendom! Det lykkedes Frederiks Handels- og Erhvervsforening, som har stået for julebelysningen i Frederiks, efter 4 dages hektisk opsporingsarbejde at finde frem til køberen, og foreningen kunne få lov til at købe sine egne belysninger tilbage for samme beløb, som køberen havde givet. Desværre var en del af dem forsvundet, og

18

da de resterende belysninger kom op, viste det sig, at flere af dem ikke længere lyste. Det lykkedes ikke at få udbedret situationen inden november 2017 indfandt sig, hvor situationen med manglende lys var så omfattende, at der faktisk kun var lys i 11 af de opsatte lystræer. De var pæne nok, men de fyldte sandt at sige ikke meget i den lange hovedgade, hvor der er 35 master med stik til formålet.

Et sølle syn

Mange borgere i Frederiks var ærgerlige over det sølle syn, og der var stor opbakning til, at det kunne man ikke være bekendt at stille op med, så var det måske bedre helt at undvære. Handels- og Erhvervsforeningen kunne ikke mønstre opbakning og finansiering til at købe en ny


belysning, som sagtens kunne koste op imod 100.000 kr., og det endte med, at hvis der skulle være en julebelysning, så var eneste mulighed, at Borgerforeningen overtog hele projektet ledsaget af et pænt beløb fra Handels- og Erhvervsforeningen. Tanken var egentlig, at der skulle startes en indsamling og måske søges fondsmidler til indkøb af en ny julebelysning . Men at nye belysninger skulle koste så mange penge, faldt ikke i god jord blandt alle i Borgerforeningen, hvor man ikke er vant til at rutte med pengene, og nogle mente, at man nok kunne finde hjælpsomme mennesker, som i fællesskab kunne fremstille de 20-25 manglende belysninger efter helt samme opskrift som de gamle, og dermed supplere de belysninger, som stadig fungerede. Som sagt, så gjort: En prototype blev fremstillet, og man var enige om, at det kunne laves, og at det ville blive fint. Frederiks Smede & VVS har påtaget sig at fremstille og oven i købet sponsorere de 20 nye metaltræer, og gennem et opslag i Borgerforeningens facebook-gruppe blev der fundet op imod 20 frivillige, som ville påtage sig de forskellige arbejdsfunktioner.

LED lyskæder og kunstgran blev indkøbt, og der blev afholdt instruktioner for de teams, som fra slutningen af september og de følgende 6-7 uger har været i gang med at sætte LED kæder på de nye metaltræer. Arbejdet foregik i Borgerforeningens Pakhus, hvor der blev opsat arbejdsborde, og huset var meget velegnet til formålet.

35 lystræer er klar til jul

Ved dette blads deadline, var mere end halvdelen af de nye belysninger monteret med LED og gran, så der er ingen tvivl om, at når vi kommer til slutningen af november vil vi kunne se lysende juletræer i alle 35 gadelamper. Indtil kl. 21.30 altså - for på det tidspunkt slukkes halvdelen! Det syntes vi er for tidligt, så vi vil tage kontakt til kommunens forvaltning og forsøge at få dem til at holde alle gadelys i hovedgaden tændt, om ikke hele natten så i hvert fald et par timer længere. Det burde være en smal sag og ikke koste mange kroner ekstra. Vi kan se, at der er god stemning for at støtte julebelysning, senest udtrykt af borgmesteren, da der blev bevilget ½ million over 3 år til Nytorv, så nogle håndører til Frederiks kunne det måske også blive til.

19


Hjælp til vores ’mini-museum’ ? Der var desværre ingen, der meldte sig, da vi i tidligere efterlyste genstande til at lave en udstilling om jernbanen i Pakhuset. Nu har vi fået tilsagn fra 2 andre jernbanemuseer, at vi kan låne enkelte ting derfra. Vi mangler meget et par frivillige hjælpere, som vil være med til at arrangere tingene og billederne. Der må da være et par personer, som kunne interessere sig for dette og give en hjælpende hånd? Giv dig til kende! Kontakt bestyrelsen eller redaktøren (se side 2) ...og hjælp får vi også - men mest på den måde, at vi fra flere sider modtager genstande med relation til jernbanen, og også ved, at et par etablerede museer gerne vil låne os nogle effekter men vi mangler meget hjælp fra nogle borgere, som vil bistå med at udvælge og opsætte billeder samt at arrangere de genstande, som vi får rådighed over. 1 har foreløbig meldt sig, men vi skulle gerne være lidt flere... Her kan man se 2 gamle signallamper, som har været i brug ved jernebanen. De stammer godt nok fra Århus, men er samme slags, som anvendtes overalt af DSB. Disse lamper har vi fået af Esther Fleissig, som gennem flere led har dem fra sin far.

Vil du være med til at synge i

JULEKOR 2018 Julekoret øver 5 gange inden ”Syng julen ind”, som vi deltager i sammen med kirkekoret Julekoret er for alle, der har lyst til at være med. Det er en dejlig måde at ”varme op” til julen på. Nodekendskab er ikke nødvendigt.

Vi øver flg onsdage i Kirkecentret kl. 19-21: November: 7., 14., 21. og 28. December: 5.

”Syng julen ind” onsdag 12. december kl. 19 Organist Rita Olesen, 2144 7292, rcolesen@gmail.com 20


Nye ejere på Frederiks Kro

Fra 1907 Frederiks Kro startede som afholdshotel tilbage i 1907 og frem til 1966, hvor byens borgere ved en afstemning bestemte, at der skulle gives spiritusbevilling. 35 år som kroejer I 1983 startede Søren Peder Gaardsdal som kok hos de tidligere ejere, Mary Petersen og hendes søn Carsten. Kort tid efter købte Søren Peder kroen og har samen med hustruen Hanne drevet kroen siden. Efter at have været til salg i næsten 5 år, blev kroen i februar 2015 bortforpagtet til Niels Erik Nielsen, som imidlertid valgte at forlade kroen i oktober 2016, fem måneder inden udløbet af forpagtningskontrakten. Hanne og Søren Peder Gaardsdal måtte igen tage vagten på kroen. Det var fortsat ønsket, at kroen skulle sælges, og der var da også flere, der så på

stedet, men det blev ikke til en handel, før entreprenør Per Schack fra Åsum ved Odense slog til og straks efter, den 1. august 2018, overtog kroen. Allerede få dage efter flyttede de første polske arbejdere ind på kroen, da det viste sig, at entreprenøren havde købt kroen til at være hjemsted for hans udenlandske arbejdere. Slut efter 111 år som kro Efter 111 år som lokal kro i Frederiks, ser det ud til, at en æra er slut. Mange i byen er ærgerlige over, at byen nu ikke længere har en kro og overnatningsmuligheder, men en del af årsagen må nok også søges i den kendsgerning, at beboernes brug af kroens faciliteter har været for beskeden. Hvis man vil læse lidt mere om historien bag Frederiks Kro, så henvises til jubilæumsbogen ”Alhedens Borgerforening 100 år”

21


Ingen erhvervsgrunde i Frederiks - og kommunen har ikke planer om at udstykke! Som omtalt i BorgerNyt 2-2018 har Borgerforeningen og Handels– og Erhvervsforeningen sendt en skrivelse til Teknisk Udvalg, hvor man gør opmærksom på, at de sidste kommunale arealer til erhverv nu er bebygget og opfordrer til, at der iværksættes udstykning. Vores skrivelse forsvundet! Skrivelsen blev sendt som brev den 9. marts. Da vi ikke havde hørt noget hen over sommeren, blev der 11. september forespurgt i forvaltningen. Desværre kunne man ikke finde vores skrivelse! Om det er postbefordringen eller sagsbehandlingen, der har svigtet, kan ikke fastslås. Da miseren blev kendt, blev skrivelsen efter opfordring gensendt som mail direkte til Planchef K.J. Legaard. Denne skriver i et foreløbigt svar: ”Det er sandt, som du skriver, at der ikke er kommunale erhvervsgrunde til salg i Frederiks. Der er en (omend begrænset) rummelighed for erhverv i erhvervsområdet ved Trehusevej. Der er her tale om privatejede arealer. Der er ikke en målsætning om, at der i alle byer i kommunen skal være kommunalt ejede erhvervsgrunde til salg.”

om disse i det hele taget er til salg, har vi efter ny forespørgsel desværre endnu ikke kunnet få oplyst. Planchefen tager dog gerne en snak om sagen, hvis der er konkrete og aktuelle behov, så hvis nogen har brug for erhvervsgrund, så må man nu gøre opmærksom på det! En skuffelse Under alle omstændigheder var det ikke den reaktion, som de to foreninger havde ønsket og heller ikke i tråd med kommunens egne forventninger til udviklingen i Frederiks området. Planchefen nævner i skrivelsen, at der muligvis kan ske en gennemgang af byplanlægningen i Frederiks, når der er taget beslutning om områdefornyelse og i kombination med landdistriktsudvalgets arbejde, hvor alle lokalsamfund vil blive inviteret til at deltage i en dialog om planlægningen af eget området.

Sig til, hvis du vil bygge erhverv Som vi læser svaret, betyder det, at forvaltningen ikke har tænkt sig, at der skal udstykkes arealer til erhvervsbyggeri i Frederiks! Der skal angiveligt være mindre privatejede områder, der kan bruges til erhverv. Hvilke områder, der sigtes til, og

Budget for Frederiks områdefornyelse Planchef K.J. Legaard har i en mail oplyst, at forvaltningen forventer at kunne forelægge en sag om frigivelse af budget til områdefornyelse i Frederiks på landdistriktsudvalgets møde den 30. oktober. Det vil i givet fald skulle godkendes byrådet, forventeligt den 19. december. Læs mere om Frederiks områdefornyelse i BorgerNyt 1-2018 22


Endnu en forretning lukkede Alhedens Motion på Nørregade 3 lukkede den 31.8. Nedgang i antallet af medlemmer og et nyt center i Karup gjorde, at motionscentret ikke længere var rentabelt. Bygningen vil blive pudset op og malet hvid, som den var engang. Underetagen blive forsøgt udlejet til erhverv, men hvis det ikke lykkes, så bliver der nok indrettet lejligheder, som det allerede er sket i tilbygningen.

Foto fra 2014

Kunstigt åndedræt til træerne Den solrige og meget tørre sommer, vi havde i år, var til glæde for mange, men for nye og svage vækster blev det en kamp for at overleve. Heldigvis var kommunens gartnere opmærksomme, og i juli blev de 6 år gamle frugttræer og kanstanjetræer i Lyngsøparken forsynet med sivesække, som blev genfyldt flere gange. Den hjælp kom lige i sidste øjeblik, og som det ser ud i dag, blev alle træerne reddet.

23


24


v/ Iben og Lars Trier Nielsen

Tlf. 8666 2211 Fax. 8666 2442

Frederiks

byens.kagemand@tdcadsl.dk

25


BF CARS Trehusevej 36 Frederiks Tlf 86 66 11 86

Alt tagarbejde - Døre - Vinduer - Nybyg Indvendig renovering - Alt i vedligeholdelsesfri beklÌdning 26


27


Julefrokost 2018 Buffet 1

99 kr.

Sild m. karrysalat Fiskefilet m. remoulade og citron

pr. person (min. 6 pers.)

Tartelet m. høns i asparges Ribbensteg m. rødkål Ris á la mande

Buffet 2

149 kr.

Sild m. karrysalat Fiskefilet m. remoulade og citron

pr. person (min. 6 pers.)

Tarteletter m. høns i asparges

Skinke m. brune kartofler og grønlangkål Ribbensteg m. rødkål Medister m. stuvet hvidkål Leverpostej m. bacon og champignon Ris á la mande

Lækker mad fra

Delikatessen 28


Sonja Salon

Kom ind og bliv up-to-date! Skovvej 1A, Frederiks

Tlf. 8666 1424 Kig indenfor, eller ring og bestil tid

29


Hundelufteren lagde mærke til... ..at der i slutningen af august blev opmærket stier, som efter det oplyste nu vil blive forsynet med asfalt oven på belægningsstenene

..at det kan vel nemt blive pænere end dette lapperi

Den lille gættekonkurrence på side 2: Skiltet står, hvor indkørslen til Trehusevej 30 krydser Alhedestien.

30


Hundelufteren lagde mærke til... ..at man kan se en ting gang på gang - uden at lægge mærke til trykfejlen! Det har Brugsens marketingfolk åbenbart heller ikke. Har du?

..at den nedbrudte trappesten ved Nørregade 7 forsvandt, som man havde lovet

..at vi også har ULVE i Frederiks!

31


Hundelufteren lagde mærke til... ..at Sol-O-Mio den 1.10 kunne fejre rejsegilde på den store tilbygning

..at der også er blevet råd til flere nye legeredskaber samt et stort solidt bur, hvor der kan spilles bold uden fare for, at bolden skal smadre vinduer eller løbe ud på vejen, så nu er der styr på de ”vilde unger”..

...at AIF arbejder intenst på at omdanne den tidligere børnehave til nyt klubhus - igen en stærk indsats af frivillige i Frederiks til fællesskabets bedste

32


Hundelufteren lagde mærke til... ..at Borgerforeningens energiske seniorhjælpere gav havemøblerne i Anlægget en tiltrængt og forfriskende gang maling

Foto: Jørgen Maagaard

     

Læs alt om Borgerforeningen, Find det meste på Læs det seneste nye Se en masse billeder alhedeborger.dk Se i ”Frederiks kalender”, hvad der sker i byen, Se vores turistinformation Check ”Frederiks portal” hvor du kan finde erhverv, sport&motion, børn&unge, ældre, sundhed, foreninger m.m.  Læs også seneste fra Frederiks Byfornyelse og Viborg Landsby Sammenslutning

Check ind på www.alhedeborger.dk

33


Hundelufteren lagde mærke til...

..at flere på hovedgaden forskønner og renoverer - ny facade, nye forhavefliser eller blot et nymalet stakit, det behøver ikke altid at være de store ting for at bidrage til et pænere bybillede

..men her kunne det nu være rigtig fint med en ny gang maling

34


Din lokale vognmand !

ApS

Grønhøj Vognmandsforretning

Vi fjerner let jord, haveaffald, buske m.v. fra din have med kran/grab - og kører det væk i container. Vi kommer også gerne med nyt jord, grus og granit. Og lægger det ud med kran/grab - så er det let for dig! NYT NYT Fældegrab monteret på kran. Vi fælder dit træ nemt og sikkert, mens lastbilen står udenfor din have. Rækkevidde op til 29 meter, stammediameter 63 cm. Følg os på Facebook og se fx video af fældegrab 

Ring og få et godt tilbud! Søren: 8666 1201 Klaus: 4085 2581 35


Lørdag den 17. november Kl. 10 - 16 Frederiks Kulturhus - Trehusevej Der vil være udstillere med juleting og andet (f.eks. kranse, dekorationer, glaskunst, læder, nisser, engle, malerier, patchwork, strikkevarer m.m.) STOR TOMBOLA med mange fine gevinster. HUSK KONTANTER ! JULEMUSIKKEN SÆTTER STEMNING

36

Hyg dig med gløgg eller kaffe - og klip måske din første julepynt i år Der kan købes: Æbleskiver – gløgg - sodavand kaffe, te og småkager

Borgernyt 2018-4  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening, Frederiks

Borgernyt 2018-4  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening, Frederiks

Advertisement