Page 1

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 10. årgang nr. 1 Februar 2018

s n e lhed

A Borger

Nyt

Foto: Nanny Würtz

Feriebørn fra Tjernobyl oplever havet for første gang


Indhold Formandens klumme __________________________________________________ 3 Børnene fra Tjernobyl _________________________________________________ 4 Områdefornyelse i Frederiks ___________________________________________ 10 Byggemodning udskudt _______________________________________________ 18 Borgermøde om XL-grunden ___________________________________________ 19 Generalforsamling ___________________________________________________ 36

Frisk til en lille konkurrence? Frederiks’ mini-rundkørsel er ikke alene! Det lykkedes red. at observere en med samme diameter - ovenikøbet i byen, hvor jeg bedrev mine drengeår. Ved I, hvor den rundkørsel ligger? Det lille billede kan måske lede på vej, for den bænk finder du i samme by. Ved du det ikke? Find svaret på side 21

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening Formand Næstformand Sekretær Medlem Medlem

Ole Mølgaard Alice Michaelsen Jette Lynge Jensen Marianne Haugaard Kim Nyrup Nielsen

2023 5222 2467 4762 2556 3328 2889 4177 2635 8975

olem@galleri-pg.dk ap-michaelsen@webspeed.dk lyngfugl14@gmail.com marianne2401@live.dk kimnyrupnielsen@hotmail.com

Suppleant Suppleant

Lisbet D. Mølgaard Connie Stentebjerg

4020 1658 2972 4502

lisbet@galleri-pg.dk kc.stentebjerg@webspeed.dk

Kasserer (u.f. best.) Svend Thorsen 2027 3010

st@asmildkloster.dk

Foreningens mailadresse: alhedens.borgerforening@gmail.com Bankkonto 5959-1076720 (Husk at skrive navn og adresse på indbetaling)

Redaktion Arne Christensen, 2141 9886 Indlæg sendes til: abchris@mail.dk

Tekst og foto: Redaktøren, hvis andet ikke er anført

Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober 2


Formandens klumme Godt Nytår Da dette BorgerNyt er årets første, vil vi fra Alhedens Borgerforening gerne ønske jer alle et rigtig godt nytår med tak for 2017. Vi håber året vil byde på mange gode oplevelser for os alle og en god udvikling for Frederiks og omegn. Udvikling og oplevelser kommer ikke af sig selv, men er afhængig af byens og områdets aktive borgere. Alle kan bidrage med noget, meget eller lidt, og mange er heldigvis aktive på forskellige måder i vort dejlige lokalsamfund. Hele tiden er der dog ændringer og udskiftning, også i Borgerforeningen. Derfor kan vi godt bruge nogle flere til at hjælpe i Anlægget en gang imellem. På flagdagene er der frivillige, der på skift hejser det store flag ved kartoffelpigen, men en eller to flere vil vi gerne have i baghånden. Mail, ring eller snak med en af os i bestyrelsen om dine muligheder for at være med til en enkelt eller flere opgaver, stor eller lille. Vi har det faktisk ret hyggeligt. Områdefornyelsen i Frederiks bliver spændende at følge og vil give en god udvikling, som Borgerforeningen vil understøtte. Se side 10. Anlægget De frivillige har fældet og fliset træ i Anlægget i november og december, så nu er der igen åbent og dejligt at gå rundt. Mange nyder deres daglige gang gennem dette dejlige område. Desværre har vi i efteråret haft et par udfordringer med nogle, som lige skulle smide vådt toiletpapir over hele toilettet. Heldigvis stoppede det, efter toilettet havde været lukket et stykke tid, og vi hav-

de fået talt med skolen.

Pakhuset Pakhuset er færdigt både udvendigt og indvendigt, og vi glæder os over, at det både har været brugt til bestyrelsesmøder, førstehjælpskursus, barnedåb, begravelseskaffe, mm. (se også side 9 og 29). Pakhuset kan benyttes af borgerne i Frederiks til alle mulige forskellige aktiviteter, samt af cykel– og vandreturister på Alhedestien i sommerhalvåret, og forhåbentlig kan vi også få indrettet et minimuseum om Alhedebanen. Det er dog en forudsætning, at bestillere er eller bliver medlem af Alhedens Borgerforening, og en mindre brugerbetaling til varme m.v. vil være nødvendig. Nye medlemmer I Borgerforeningen har der i 2017 været en medlemsfremgang på 11, men vi synes selvfølgelig, at alle i Frederiks skal være medlem. Derfor håber vi, at de nuværende medlemmer er aktive med at få naboer, venner og andre Frederiksborgere med i Borgerforeningen. Jo flere vi er, des stærkere står vi. Mailadresser på Borgerforeningens medlemmer Tak til de mange, der har sendt deres mailadresse til Borgerforeningen, men vi vil meget gerne have alle medlemmernes mailadresser, så alle medlemmer hurtigt kan få nyheder. Send en mail med navn(e) og adresse til: alhedens.borgerforening@gmail.com Generalforsamling Tirsdag d. 27. marts er der generalforsamling på Dagcentret, og vi håber på et rigtig godt fremmøde. Da der er ledige pladser i bestyrelsen, er det vigtigt, at vi alle arbejder på at finde nogle til at gå ind i det vigtige og spændende arbejde i bestyrelsen. (Se bagsiden af BorgerNyt) Ole Mølgaard

3


Børnene fra Tjernobyl Mange i Frederiks husker naturligvis de år fra 1993 til 2001, hvor vi her i området hvert 2. år i 4 sommeruger havde feriebesøg af børn fra Tjernobylområdet, hvor den store atomkatastrofe var sket i 1986 og hvorfra omkring 300.000 mennesker blev tvunget væk. Mange døde dengang og endnu flere senere af følgeskader. Men tiden går, og også det er på vej i historiens glemmebog - men i hvert fald ikke hos Nanny Würtz og Hanne Philbert, som BorgerNyt fik en samtale med. De var dengang formænd i 2 af de foreninger, som deltog i arbejdet, nemlig Husmoderforeningen og Borgerforeningen. Mange billeder, udklip og andre arkivalier er gemt, og begge kunne fortælle i timevis om de gode oplevelser, som de har fået gennem arbejdet med børnene, og som de stadig har i levende erindring. Det kunne der skrives en hel bog om, men her i bladet er der desværre kun plads til nogle få øjebliksbilleder. Atomkatastrofens ofre Det startede med, at kommunerne fik en opfordring fra ASF Dansk Folkehjælp om at tage imod børn fra katastrofeområdet,

4

som trængte hårdt til luftforandring og nogle gode oplevelser. Sikkert ikke alle var direkte skadet af radioaktiv stråling, men de kom allesammen fra fattige kår, og hvor der tit og ofte også var problemer med alkohol og vold i familierne. Karup Kommune tog opfordringen op og tilbød i samarbejde med flere foreninger i området, at 15 børn og en leder kunne få et sommerferieophold her. Fra Frederiks var det Alhedens Borgerforening, Frederiks Husmoderforening og FDF/FPF, som stillede med hjælpere, og vi brugte alle det meste af vores sommerferie på projektet. Karup spejderne stillede deres hytte til rådighed for opholdet, hvor børnene blev indkvarteret på loftet med madrasser og sengetøj fra flyvestationen. Ned igennem lokalet hængte vi stof op, så der var en pige– og en drengeafdeling. Hektiske forberedelser Vi modtog børn i alt 5 gange i ulige årstal, og der var naturligvis stor travlhed i hele juli måned, hvor vi hjælpere hver dag tog os af børnene. Men også i de mellemliggende tidsrum havde vi nok at se til med at indsamle penge, tøj, regntøj, fodtøj, legetøj og alt muligt andet, som vi kunne


tænke os, at der ville være brug for og som ville vække glæde hos børnene. Der blev udvist stor opfindsomhed for at skaffe penge til projektet, bl.a. lavede vi tombola ved Kræmmermarkedet i Frederiks og Åmarkedet i Karup, bankospil i Havredal, og mange andre ting. Vi var også rundt med raslebøsse, men det var nu ikke det, der gav mest. Heldigvis var alle de forretningsdrivende i kommunen, og såmænd også udenfor, utroligt villige til at give alt muligt, så snart de hørte om børnene. Enorm gavmildhed fra alle sider Blot for at nævne noget: Masser af tøj, rygsække, regntøj, legoklodser, vaskemaskine, saftmaskine og saft, sko, burgere, pølser og alle mulige madvarer samt madrasser, soveposer, legetøj, cykler samt linned og håndklæder fra flyvestationen, og de sørgede ovenikøbet for at det blev vasket ind imellem. Det var overvældende og næsten rørende at opleve, hvor stor gavmildheden var. Fra en af de erhvervs-

drivende fik vi beskeden, at når de russiske børn kommer, så tag lige og kig ind i min forretning, så vil jeg vil gerne forære jer varer for 5.000 kr. Sådan var det. Vognmand Damgaard sørgede for, at børnene fik en tur til Vesterhavet, og de blå busser gav en tur til Skive badeland. Vi søgte og fik bevilget smør og 100 kilo kød fra EU lager, så vi hentede det frosne kød i Esbjerg og Anders slagter i Skelhøje skar det ud og hakkede det til os. Det sidst år kunne det ikke lade sig gøre, men så havde Elin og Knud i Vallerbæk en gris, som de slagtede! Kartofler, æg og meget mere, en helt utrolig gavmildhed hele vejen rundt. Og naturligvis var der en stor velkomstkage fra bageren med russisk tekst. Ofte, når vi kom hjem til hytten efter at have været på tur, så kunne der stå en kage eller en anden hilsen uden for, som en eller anden havde stillet til børnene. Der var også en del foreninger i området, der gav økonomisk hjælp.

Foto: Nanny Würtz

De fleste af hjælperne 1999 5


Fyrstelig tolkehjælp Børnene blev fløjet til Flyvestation Vandel i Sønderjylland i et stort russisk transportfly, hvorfra de blev kørt til bestemmelsesstederne i busser. Det sidste år fik de lov til at lande i Karup, så da var det jo noget nærmere.

ge sponsorer var inviteret. I 1995 var vi heldige, at den amerikanske countrysangerinde Jennifer Rose, som var i Danmark for at studere børnesange, underholdt for børn og voksne, og andre gange var det lokale kunstere, bl.a. Lene og Gregers Laigaard.

Det var jo ikke let at tale med børnene, for sproget var der ingen af os, der forstod. Men til vores held, var der nogen her i området, der kendte en person, Tatjana Ladiscensky Meiners, en ægte russisk fyrstinde af Romanov-slægten. Hun var 73 år, født i Danmark i 1919 efter at hendes familie i 1918 var flygtet fra Rusland, og boede i København, men hun kom glad til Karup for at være tolk for børnene i hele juli måned, og det var en meget stor hjælp for os alle. Også Irina Leivsgaard, som boede i Frederiks, hjalp til med at oversætte.

Børnene optrådte også med sange, og engang var der en af pigerne, den 10-årige Olga, som læste et digt, hun selv havde lavet:

Under børnenes ophold blev der altid arrangeret en festlig sammenkomst med forskellig underholdning, hvortil de man-

Foto: Nanny Würtz

Tur til Haunstrup Zoo 6

Vi er børn fra Rusland Ja, vi er russiske børn. Vel vidste vi, at der var et land i verden, som hed Danmark. Vi fløj hertil for at overbringe jer en varm hilsen fra alle russere. Kære venner! Vi er blevet forelskede i jeres dejlige land, hvor vi har set så mange skønne steder, mødt gode og kærlig mennesker, som hjælper Ruslands børn. Danmark er et pragtfuldt land. Vi vil aldrig, aldrig glemme jer.

Det var sjældent, at besøgende hos børnene kunne tale russisk, men den russiske ambassadør var et år på besøg, og efter et besøg i kunstneren Sergej Sviatchenkos atelier i Viborg, var han på genbesøg i spejderhytten, hvor han delte tegneblokke og farver ud til børnene og gav dem gode råd i deres forsøg med farverne. Borgmesteren giver gaver På en af opholdets sidste dage var børnene altid på besøg i rådhuset i Karup, og der fik hvert af børnene et ur af borgmesteren og en bibel på russisk fra menighedsrådene. Børnene blev også spurgt om, hvad de havde oplevet, og der var altid stor begejstring. Nogle tænkte på Legoland, andre på Vesterhavet eller på smørrebrødet, på Djurs Sommerland eller på den butiksindehaver, der var kommet ud i bussen til børnene med is til alle, og en af dem spurgte da også, om borgmesteren troede, at de måske kunne komme igen! De syntes jo, at i Danmark var vi alle rige,


og de var meget betaget af, at ”vi fik smørrebrød hver dag”, og at de kunne selv tage bananer og frugt og andet godt. Det var tydeligt, at selv om smørrebrødet var normalt brød med pålæg, så var det helt uvant for børnene, at de bare kunne få den slags. Rustram, på 12 år, var en ivrig lystfisker, og det som han huskede bedst var de to fisk, som han fangede i Karup å. De var meget større, end dem han fangede hjemme i Tula, fortalte han. Ludmila Tregubova, som i 1993 var den lærer, der ledsagede børnene, kunne da også fortælle, at opholdet i Karup er fire uger, der har forandret både hendes og børnenes verden. Det er så let at sige, at man skal hjælpe hele verden. I Karup har vi set, hvordan det skal gøres som noget naturligt. Der blev knyttet mange venskaber med børnene og deres lærer, og der blev krammet og grædt salte tårer, når afskedens stund kom. ”Tjernobylbørns venner” Første år var det kommunen, som koordinerede projektet, men de mente ikke at de

kunne fortsætte. Vi var alle enige om, at besøget havde været en stor succes. Åhh, vi syntes bare det havde været helt dejligt, og alle var også enige om, at det skulle gentages. Ved det første besøg ville vi jo gøre det så godt som muligt, så der var måske lidt for mange arrangementer og lidt luksus, så næste gang ville vi prøve at få børnene mere ud i almindelige hjem. Vi var også hurtigt enige om, at samarbejdet mellem de otte foreninger fra området havde været så godt, at det også skulle fortsætte. Vi oprettede så gruppen ”Tjernobylbørns venner, Karup”, som skulle overtage hele projektet. Det satsede vi på, og det lykkedes også rigtig fint takket være nogle ildsjæle og den store opbakning fra alle sider. I 1996 fik gruppen ”Initiativprisen” af Karup kommunes kulturudvalg med diplom og 2000 kroner. Studietur til Rusland Efter at vi i 2001 havde haft det femte hold feriebørn, var de fleste af os blevet lidt slidte, og det lykkedes ikke at finde afløsere til, at arbejdet kunne fortsætte, så det blev det sidste år, hvor vi her i området havde børn fra Tjernobyl. Som afslutning på arbejdet var vi 5 hjælpere, der var med på en studietur til Rusland, hvor vi besøgte mange af de områder, hvorfra børnene var kommet. ASF stoppede arbejdet i 2007, fordi man ikke længere havde penge til det. En væsentlig grund hertil var nok, at Rusland ikke længere ville stille flytransport til rådighed. Men der er stadig foreninger forskellige steder i landet, der fortsætter arbejde med at formidle børn til Danmark. Vi nævnte i indledningen, at især Nanny Würtz havde gemt på mange billeder, avisudklip og genstande fra årene med Tjernobylbørnene. Disse genstande vil alle blive givet til Lokalhistorisk Arkiv i Karup, så også eftertiden kan finde oplysninger om den oplevelsesrige periode. 7


Succes for julemarked Borgerforeningens årlige julemarked var i år henlagt til Kulturhuset, hvor der er bedre plads til markedsfolket og publikum. Det var en heldig beslutning, for der var rigtig mange af begge slags, og det var også en god løsning, at åbningstiden var udvidet i forhold til tidligere.

Hvis man klikker ind på facebook-gruppen eller på vores hjemmeside www.alhedeborger.dk under menuen ’Billeder’ kan man finde mange gode billeder fra dagen.

8


Førstehjælp ved hjertestop

Med støtte fra Tryg-fonden afholdt LOF og Borgerforeningen den 26. november et kursus i førstehjælp ved hjertestop. 12 borgerne deltog i det interessante og grundige kursus, som blev afholdt i Pakhuset.

...de ’uheldsramte’ venter på hjælp

3 af de gamle lærerboliger nedrives På møde den 15. november besluttede Økonomi– og Erhvervsudvalget, at Skolen 2, 4 og 6 skal nedrives. For 2 år siden rejstes sagen her i bladet og VSF fulgte op med en stor artikel. Begge steder blev der efterlyst brugere til bygningerne. Det blev bl.a. foreslået, at FDF kunne flytte fra nr. 6 til den bedre bygning 10, og det er sket, men der har åbenbart ikke været andre på banen med brugsforslag. Hvis det skulle ende med nedrivning, var ønsket, at jorden skulle blive på kommunens hænder og lægges sammen med skolens øvrige grønne område. Det ser også ud til at ske, selv om en del nok bliver brugt til parkering og vej.

9


Områdefornyelse i Frederiks Lidt baggrund Som det er de fleste bekendt, så har det længe, ja i årevis, været på Borgerforeningens ønskeliste, at der skulle ske byfornyelse i Frederiks, som det er sket i flere mindre byer i kommunen, senest i Karup. Man må vel sige, at arbejdet startede helt tilbage i 2008, hvor flere byer i kommunen fik hjælp til at udarbejde et visionsoplæg, og et sådan blev også udarbejdet med en stor indsat af en gruppe borgere i Frederiks og formelt overrakt borgmesteren. Siden var der tavshed, og man kan jo have i sine tanker, om det overhovedet er blevet brugt til andet end et alibi for kommunen for så var der da gjort noget! I mellemtiden har Borgerforeningen jo haft travlt med andre projekter, som vi da håber, at alle er glade for, og disse tiltag er også med til en slags forskønnelse af byen. Det var i hvert fald hensigten. Den 1. marts 2016 tog medlemmer af venstrevælgerforeningen initiativ til et møde med bl.a. Borgerforeningen, hvor vi gav håndslag på, at nu skulle der ske noget i sagen. Byen og dens foreninger skulle aktiveres og inddrages, så man kunne få ideer frem i lyset og sat et projektarbejde i gang. Efterfølgende lykkede det at få Ole og Lisbet Mølgaard til at påtage sig arbejdet som tovholdere og koordinatorer. Den 16. juni var alle byens foreninger indkaldt til møde, hvor der blev dannet en

10

egentlig koordinationsgruppe, som derefter gik i gang med arbejdet med det sigte, at dette skal være et projekt for hele Frederiks, et arbejde som skal give sammenhold og ejerskab blandt byens borgere. I september 2016 lykkedes det for Borgerforeningen at blive nomineret som ”Årets Lokalområde 2016”. Vi vandt desværre ikke men fik 2. pladsen og en præmie på 25.000 kr. Borgerforeningen havde på forhånd bestemt, at hvis vi vandt, ville vi sætte beløbet til side, så vi kunne betale for professionel hjælp til udarbejdelse af planer og skitser. Stort borgermøde Efteråret 2016 brugte koordinationsgruppen til at bearbejde alle de fremkomne ideer samt udarbejde et visionsoplæg, og der blev indkaldt til et borgermøde for alle interesserede den 17. januar 2017 i kulturhuset. Det blev en flot succes, hvor omkring 125 personer var mødt op. Der blev dannet 5 arbejdsgrupper, hvortil man kunne melde sig som deltager, og allerede på mødet blev der i de forskellige grupper indsamlet mange forslag og ønsker. Forud for borgermødet havde koordinationsgruppen haft møder med skolens 6. klasser, hvorfra man også fik mange gode ideer med. I løbet af 2017 arbejdede de forskellige arbejdsgrupper med deres områder, idet man håbede at have et færdigt projekt klar til kommunen i efteråret.


Ansøgning Viborg Kommune udlodder hvert år en pulje til ”Byforskønnelse af mindre byer”. Det er egentlig en pulje på kun ca. 3 mio. kr., som mange forskellige mindre projekter ”slås” om at få del i - i år ca. 25 forskellige - så en brøkdel ville jo ikke række langt til en egentlig områdefornyelse. Alligevel valgte Borgerforeningen på vegne af Koordinationsgruppen for Frederiks Byforskønnelse i september 2017 at indsende en omfattende ansøgning til puljen i håb om at komme med under et punkt, der omhandler større byfornyelse til gennemførelse i kommende budgetår, hvilket jo netop er behovet. Det lykkedes heldigvis at komme med på listen, og projektet herfra var i år det eneste i denne kategori, så det var ikke så svært for Teknisk Udvalg på mødet den 29. november at bestemme, at der i 2018 igangsættes områdefornyelse i Frederiks, idet der ikke er taget stilling til den økonomiske ramme henset til usikkerheden om statslig medfinansiering, som afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne Formelt er det endnu kun en indstilling til Økonomi– og Erhvervsudvalget, men der hersker ikke tvivl om, at det også vil blive vedtaget her. Hvad med pengene? Bag det nævnte om statslig medfinansiering ligger en usikkerhed om, hvor meget staten vil bidrage med. Rammen for den

statslige støtte er nedsat væsentligt over de sidste par år. At den økonomiske ramme er så meget mindre kan betyde, at Viborg Kommune må afsætte en større egenbetaling end tidligere, som det sker med Viborg Baneby, eller at der bliver et mindre samlet beløb til rådighed end de 6-9 mio. kroner, som har været normen tidligere år. Hvornår? Det er dejligt, at Frederiks nu har et projekt, og at det er med i kommunens planlægning. Vi må dog nok se i øjnene, at vi står i en lang kø. Heldigvis er de projekter, som kan ses i faktaboksen næsten alle financieret og i gang, men det er klart, at når kommunen skal bruge så mange penge til Viborg Baneby i samme periode, så kan det godt komme til at knibe. Men, som venstrepolitikeren Allan Clifford skrev på vores facebook-side: ”Statens manglende tilskud er den store udfordring! Men hvorfor skulle Frederiks stilles ringere end de byer der har fået!! Men det bliver en opgave til byrådets budgetlægning!” Nu må vi se, behovet er påtrængende, og vi håber på det bedste. Ingen ved jo endnu, hvilket omfang og prislap, som områdefornyelsen i Frederiks vil få. Fælles for projekterne er, at der nok går 2-3 år med at få finansiering og planlægning på plads og derefter et par år på at realisere projektet, så en 5 års horisont er nok ikke urealistisk.

Ørum og Vammen er afsluttet 2016-18 Karup 6 mio, hvoraf staten 1,44 mio. 2017-18 Møldrup 8,4 mio, hvoraf staten 2,8 mio 2017-21 Klejtrup 6 mio, hvoraf staten 2 mio 2017-21 Rødkærsbro 8,4 mio, heraf staten 2,8 mio 2017-22 Viborg Baneby 13,4 mio kr, hvoraf staten 6,7 mio, dertil kommer yderligere kommunale investeringer på ca. 50 mio kr. 2018-19 Stoholm 8,4 mio, hvoraf staten 2,8 mio 2018-22 Fjordklyngen (Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg, Skringstrup, Skals) 9 mio, heraf staten 3 mio 11


Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening vil meget gerne have medlemmernes mailadresser, så det er muligt at sende nyheder og meddelelser ud til medlemmerne. Det vil give en langt bedre kommunikation. Send en mail med navn(e) og adresse til: alhedens.borgerforening@gmail.com

Du er vel med os på Facebook? Hvis du ikke har tilmeldt dig gruppen ”Alhedens Borgerforening, Frederiks”, - så skynd dig at gøre det - vi er næsten 750 medlemmer. Denne gruppe er den, der favner bredt i Frederiks, og det er stedet, hvor frederiksborgere udveksler nyt og gammelt i et socialt samvær, som kan være meget værdifuldt. Alle indlæg bliver holdt i en sober tone og et pænt sprogbrug, så alle kan være med. Hvad sker der i Frederiks? Check ind på Facebook gruppen - dér står det sikkert, og ellers kan du jo selv fortælle om det. Velkommen i gruppen!

12


Besøg os til daglig - og hold også din fest på den lokale kro Vi sammensætter din fest i gode rammer. Dejlig mad, underholdning og mulighed for overnatning. Lad os høre dine ønsker, og vi finder den rigtige pris til dig. Vi leverer også mad ud af huset.

Åbningstider: Tirsdag 14-20 Onsdag 14-20 Torsdag 14-22 Fredag 14-23 Lørdag 14-23 Søn– og helligdage samt mandag lukket - men altid åbent for begravelser og selskaber. Telefonen er åben hele tiden - også weekend

Lækkert smørrebrød i og ud af huset Venlig hilsen fra Hanne og Søren Peder Gaarsdal Frederiks Kro, Søndergade 2, Frederiks - Tlf : 86661013 - Email: frederikskro@yahoo.dk 13


14


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

NYSYEDE DÅBSKJOLER SÆLGES

Ruth Vinkler

Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18

15


www.hedensgolf.dk

Musik til festlige lejligheder Helge Myrup Søndergade 51 Frederiks Tlf. 5120 1406

DĂŚmpet middagsmusik Varieret dansemusik

16


KVALITET TIL LAVPRIS STORT UDVALG I: Metervarer, sy-tilbehør, broderi, patchwork og hobby-artikler

GRØNHØJ, KARUP, 86 66 16 55 Åbningstider: Man-Fre 13-17, Lør 9-12

17


Byggemodning på Solvænget er udskudt til 2019 På Teknisk Udvalgs møde den 29.11.2017 blev forvaltningens handleplan til byggemodning 2018-2021 vedtaget. I den tidligere handleplan, som blev vedtaget i januar i år, var det, takket være en henvendelse fra Frederiks, lykkedes at få byggemodning af 11 grunde i Frederiks i 2018 med i handleplanen. I den nye handleplan er der nu planlagt byggemodning af 14 grunde - men først i 2019! Om det bliver i 2018 eller 2019 kan måske syntes lidt ligegyldigt, når der faktisk er 6 ledige grunde. Men sagen er, at disse grunde måske ikke er så attraktive, fordi de fleste ligger ud til den lange lige del af Solvænget. Det kan være et problem for nogle nybyggere, selv om Solvænget jo ikke ligefrem er en landevej! Hvis man plantede et hegn af træer ud til vejen, som på den gamle del af Solvænget, ville de måske blive mere attraktive. Nogle har nævnt, at besværet med at sælge de 6 grunde kunne bunde i, at der var tvungen tilslutning til fjernevarme. Det er der sådan set også, men det er tilfældet for alle grundene og er ikke specielt for disse 6. Men hvis man installerer såkaldt grøn energi, f.eks. jordvarme, så behøver man ikke at skulle tilslutte fjernvarme. Det har de øvrige benyttet sig af, og det kan også gøres for de resterende 6. Vi har drøftet sagen med det tidligere medlem af Teknisk Udvalg, Allan Clifford, og håber, at han vil være opmærksom på vores ønske om byggemodning, så vi kan præsentere et bedre udvalg af grunde for interesserede, hvis de 6 eksisterende nu ikke falder i smag. Karup stikker af fra Frederiks, når det gælder salg af kommunale grunde, idet der i 2017 er solgt 1 (én) grund på Egevej i Karup og 0 (nul) i Frederiks! Ikke pralende for nogen af byerne, så vi håber, at alle, der vil udvikling i Frederiks, sørger for at ”sælge” ideen på deres arbejdsplads, i facebookgrupper og hvor de har netværk om at købe en billig grund (320.000 kr.) og flytte til Frederiks.

Nye skilteregler Borgerforeningen har tidligere forsøgt at få opsat et skilt, der henviser til anlægget, men det er ikke lykkedes. Bureaukratiet har spændt ben. Men så var formanden kreativ og lavede et hjemmelavet skilt, som har siddet i årevis, og indtil videre uantastet. Nu er der imidlertid blevet lavet nye regler for skiltning. I første række for at vise til handlende i mindre byer - men måske er der nu en åbning for, at vi kan få et rigtigt skilt. Hvis da ikke, at det håndlavede skilt i virkeligheden er mere effektivt? Det skiller sig i hvert fald pænt ud fra alle de ’normale’ skilte og er da til at få øje på! 18


Tæt på 200 til borgermødet om XL-grunden Tirsdag 9/1 havde kommunen inviteret til borgermøde om den nye lokalplan for XLgrunden, hvor hensigten er, at Dagrofa vil etablere en SPAR dagligvareforretning i det tidligere byggemarked, og resten af området vil blive udstykket til 20 boliger, 5 parcelhuse og 15 rækkehuse i 2 plan, til udlejning, som boligselskabet Sct. Jørgen vil stå for. Det var dejligt at se folk myldrede ind i Kulturhuset, og efter at have talt 175 til stede, kom der stadig folk, så tæt på 200 Frederiksborgere var mødt op for at høre og for nogles vedkommende også ytre deres synspunkter. Disse blev der naturligvis hørt på og taget ad notam, men det tæller først, hvis hver enkelt sender sine bemærkninger på mail til forvaltningen. Formanden for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby forestod mødet, og planlægger August Skovmand gennemgik projektet sammen med dir. Aksel Fyhn fra Arkitec, som for Dagrofa og grundejer har udarbejdet projektet. Planchef Karl Johan Legaard var også til stede, og det samme var flere byrådspolitikere. De fleste var allerede godt orienteret gennem Borgerforeningens facebookgruppe og www.alhedeborger.dk, så fokus og de fleste kritiske spørgsmål samlede sig hurtigt om 3 områder: Berettigelsen af en ny dagligvarebutik i Frederiks Flere havde nok forventet mange indsigelser med tanke på Dagli’Brugsen, og der var da også røster om, at der ikke var kunder nok til endnu en dagligvareforretning. Modsat var der også vægtige røster for, som fremhævede, at øget konkurrence netop kunne trække handlen tilbage til byen og være med til at fremme byens

udvikling. Alle forventer, at Frederiks fortsat vil være et vækstområde, hvilket udstykninger i 2019 og nu dette nye boligområde ville understøtte. Brorsonsvejs rolle som trafikvej til det nye boligområde Brorsonsvej er udset til at være den ene af 2 trafikveje til boligområdet. Flere gjorde opmærksom på, at vejen er en privat fællesvej, og at den hverken er bred nok eller af en kvalitet, som gør den egnet til mere trafik. Trafikafviklingen fra de mange udkørsler Dette punkt fik kritik fra mange steder, og der er nok ikke tvivl om, at der her er brug for at ændre i planen. Der vil være for mange udkørsler fra begge forretninger til en kort strækning af Solvænget, hvor forholdene i forvejen er problematiske, ligesom fodgængere er overladt til at gå på vejebanerne. Flere pegede på, at den brede indkørsel og vendeareal, som var tænkt kun til lastvogne, sagtens kunne bruges også af personvogne og være en meget bedre løsning. Det fremgik, at det både i Dagrofas og i boligselskabet Sct. Jørgens planer indgår, at byggerierne skal påbegyndes i 2018. Se ’annoncen’ på side 29 19


3 af byens forretninger er til salg Ejendommen på hjørnet af Nørregade og Vestergade er til salg igen. Forhåbentlig får City Pizza & Grill lov til at bestå, så vi ikke mister flere forretninger - og så er der basis for at Trinity kan genopstå!

K.S. Auto og F24 tank med tilhørende store privatbolig er sat til salg.. ..og Frederiks Kro er igen på markedet.

Hjælp til vores ’mini-museum’ ? Der var desværre ingen, der meldte sig, da vi i sidste blad efterlyste genstande til at lave en udstilling om jernbanen i Pakhuset. Nu har vi fået tilsagn fra 2 andre jernbanemuseer, at vi kan låne enkelte ting derfra. Vi mangler meget et par frivillige hjælpere, som vil være med til at arrangere tingene og billederne. Der må da være et par personer, som kunne interessere sig for dette og give en hjælpende hånd? Giv dig til kende! Kontakt bestyrelsen eller redaktøren (se side 2) 20


Frederiks’ tvillinge-rundkørsel fandt vi.. (fra side 2)...i Roskilde, naturlig-

vis, og rundkørslen dér er noget nyere, ja faktisk blev den indviet den 21. august 2017, så den er endnu ikke kommet med på Kraks og Googles luftbilleder. Herunder er placeringen mærket med rødt. Det skal dog siges, at minirundkørsler ikke er helt så sjældne og faktisk findes i mange byer.

De 3 nye huse på Havrevænget, hvor der før var Frederiks El med butik, lager og garage er færdige og indflyttede omkring 1. november 2017. Fin byfornyelse

21


Problemer med det flade tag - ring efter fagmanden Alt indenfor tagpap, garager, virksomheder samt reparationer til rimelige priser. Fast pris gives på nye samt gamle tage. Vi gi’r 10 års garanti

J.G. TAGDÆKNING Frederiks - Tlf. 8666 2108 - 3086 1719

Tlf. 22 48 01 31

Aksglæde Fod– og Zoneklinik Volden 44, Skelhøje - 7470 Karup

Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING Aksglæde Vinduespolering v/Flemming Aksglæde

Ring 40 55 17 23 22


23


v/ Iben og Lars Trier Nielsen

Tlf. 8666 2211 Fax. 8666 2442

Frederiks

24

byens.kagemand@tdcadsl.dk


BF CARS Trehusevej 36 Frederiks Tlf 86 66 11 86

Alt tagarbejde - Døre - Vinduer - Nybyg Indvendig renovering - Alt i vedligeholdelsesfri beklÌdning 25


26


Foto: Ole Mølgaard

27


Hundelufteren lagde mærke til... ..at årets julebelysning var et sørgeligt syn! De små juletræer er egentlig pæne nok, men desværre er der kun 11 lysende juletræer (!), og det ser ærligt talt ikke ud af meget i vores lange hovedgade. Ja, det er nærmest beskæmmende, høres det fra mange, når nu problemet har været velkendt siden sidste år. Der er 35 master, der er udstyret med stik for tilslutning af belysning, men man husker nok, at XL, som opbevarede belysningen, solgte det hele til en krejler, og at det kun lykkedes Handelsstandsforeningen med en feberredning at få en del af belysningen tilbage før sidste jul. Det er åbenbart heller ikke i det forløbne år lykkedes at få erstattet de manglende, så der er kun 24 belysninger tilbage. Vi var et par stykker, der før opsætningen fik lejlighed til at afprøve dem og reparere et par af dem, og det viste sig, at der kun var 21 af dem, vi kunne få til at fungere. Bedre end ingen! Men da så elektrikeren havde sat dem op i masterne, var der af ukendte årsager kun lys i 11 af dem! Fra skidt til værre! Hunden og ledsager vil gerne opfordre Handelsstandsforeningen til at tage en beslutsom hånd om problemet. Det er oplyst, at der er aftalt møde med Borgerforeningen allerede i Januar. Så må vi håbe, at det ved forenede kræfter kan lykkes at få en ny belysning til næste år, som er præsentabel og synlig, og som kan hænge i alle master igennem hovedgaden. ...en tanke: Færdige belysninger er ret dyre at købe, 2-3.000 kr. pr. stk. og mere er ikke ualmindeligt. Det er naturligvis helt urimeligt for en samling LED-lys! Kunne man måske bruge lystræer som dette (billedet t.h.) med 400 kraftigt lysende blomster, som mange har købt til haven? De koster højst 500 kr. og er klar til brug. Et par kraftige strips omkring og stikket i kontakten - så kører det! 35 af den slags ned igennem byen kunne se flot ud, eller er det bare for let en løsning?

...en anden tanke: I Haderup har frivillige lavet byens første julebelysning (billedet t.v.) - kunne der i Frederiks findes frivillige til at reparere og lave de belysninger, vi mangler? 28


Hundelufteren lagde mærke til... ..at pakhuset også kan bruges til at fejre barnedåb. Lille Zaya blev fejret den 12. november, og forældrene syntes, at huset er meget velegnet - men man kunne godt have ønsket et køleskab...en ting til overvejelse?

..at nytårsaften blev en gammel vaskemaskine henslængt i Lyngsøparken, efter at den vist forinden havde været en tur inde i - og retur ud - af en have! Hvem skal nu rydde op - det skal synderen selvfølgelig. Men da denne nok ikke kan findes, er det så ”den, der har rørt den sidst” som i børnelegen, eller er det grundejeren (kommunen)? Den hører i hvert fald ikke til i parken.

Frederiks Skole fejrer 60 år Den 8. september 2018 vil årets største fest i Frederiks blive afholdt i Alhedehallerne, når Frederiks Skoles 60 års fødselsdag skal markeres. Man regner med, at omkring 1600 tidligere elever, som har gået i 7. klasse på skolen, vil deltage.

Vil du give en hånd med? Festgruppen har spurgt byens foreninger, om nogle af medlemmerne vil hjælpe på dagen med forskellige opgaver. Der bliver brug for 40-50 hjælpere. Mange skal jo selv deltage i festen - men hvis du ikke er blandt dem, så håber man, at du vil være hjælper? Giv straks besked til Borgerforeningen eller direkte til festgruppens kontaktperson: Helmut Fechter, tlf. 6178 2336, h.fechter@hotmail.com 29


Hundelufteren lagde mærke til... ..at Dagli’Brugsen opruster gevaldigt og synligt - i november med ny bagerafdeling med brød fra vores lokale kagemand (heldigvis ) samt med nye vogne og flag, som kan ses også i stille vejr. Alt ser godt ud - og endnu en større ombygning er på trapperne

..at en lidt for bred lastvogn med arbejdsredskab flåede vejskiltet ved den lille rundkørsel ned fra dets mast

Vil du være med til at udforme de nye boliger i Frederiks? På borgermødet om lokalplanen for den tidligere XL-grund efterlyste boligselskabet Sct. Jørgen borgere i Frederiks, som kunne tænke sig at være med til at udforme de 20 nye boliger. Har du lyst til at være med, så giv allerede nu besked til Alhedens Borgerforening. Skriv til: alhedens.borgerforening@gmail.com - eller kontakt formanden (se side 2) 30


Hundelufteren lagde mærke til...

..har vi haft jordskælv? ..er jorden undermineret? ..er det hærværk? ..eller er det virkelig bilister, der har parkeret biler lidt hårdt op ad begge lysmaster ved Brugsens P-plads?

..at nogle haver (her et kig igennem hækken fra Solvænget) er store nok til, at der er råd til at have en stor foderplads med nedfaldsæbler, som solsortene elsker

..at ”to sjæle én tanke” fik ny aktualitet, da vi 12. januar bemærkede, at der er forberedelser i gang til et plantebælte langs Solvænget - akkurat det, som er efterlyst i artiklen side 18! Dejligt, at kommunens gartner er tunet ind på samme frekvens, det kunne godt ønskes i andre sammenhænge...

31


Sonja Salon

Kom ind og bliv up-to-date! Skovvej 1A, Frederiks

Tlf. 8666 1424 Kig indenfor, eller ring og bestil tid

32


Camillas Blomster

Søndergade 36 Frederiks 7470 Karup Tlf. 86 66 11 58

Flagdage 2018

1. januar 5. februar 1. april 7. april 14. april 15. april 16. april 5. maj 20. maj 26. maj 5. juni 11. juni 15. juni 23. juni 10. august 5. september 2. november 3. november 25. december

Nytårsdag Kronprinsesse Mary Påskedag Forårsmesse i hallerne Konfirmation Konfirmation Dr. Margrethe Danmarks befrielse Pinsedag Kronprins Frederik Grundlovsdag Prins Henrik Valdemarsdag Sct. Hans Open By Night Udsendte soldater Rom og Whisky festival Rom og Whisky festival Juledag

33


Din lokale vognmand !

ApS

Grønhøj Vognmandsforretning

Vi fjerner let jord, haveaffald, buske m.v. fra din have med kran/grab - og kører det væk i container. Vi kommer også gerne med nyt jord, grus og granit. Og lægger det ud med kran/grab - så er det let for dig! NYT NYT Fældegrab monteret på kran. Vi fælder dit træ nemt og sikkert, mens lastbilen står udenfor din have. Rækkevidde op til 29 meter, stammediameter 63 cm. Følg os på Facebook og se fx video af fældegrab  34

Ring og få et godt tilbud! Søren: 8666 1201 Klaus: 4085 2581


35


Generalforsamling

Afholdes tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 på Dagcentret, Parkallé 2 Dagsorden iflg. vedtægter: Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Beretning om foreningens virke i løbet af året 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Fremlæggelse af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen, suppleanter, samt revisor 1.

På valg til bestyrelsen: Alice Michaelsen Kim Nyrup Nielsen (ønsker ikke genvalg) Marianne Hougaard (er flyttet, ønsker ikke genvalg) 7. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde skriftligt senest den 21. marts 2018. Foreningen er vært for en kop kaffe/the efter generalforsamlingen.

Alhedens Borgerforening

v/ Fmd. Ole Mølgaard, Nørregade 27, Frederiks, Tlf. 2023 5222, mail: olem@galleri-pg.dk

VI MANGLER MÅSKE NETOP DIG I BESTYRELSEN ! Meld dig som kandidat til bestyrelsen og giv en hånd med til glæde og gavn for vores lille samfund her i Frederiks. Det er ikke besværligt eller særligt tidskrævende, for vi hjælpes med opgaverne, og vi får stor hjælp fra mange frivillige. 36

Profile for Arne Christensen

Borgernyt 2018 1  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening, Frederiks

Borgernyt 2018 1  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening, Frederiks

Profile for abchris
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded