Page 1

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 4. årgang nr. 4 November 2012

s n e d e h l A

Borger

Inderøen og Hald Sø i efterårspragt

Nyt


Indhold Av, av mine bisser ____________________________________________________ 3 Frederiks sangen______________________________________________________ 7 Årets lokalområde 2012 _______________________________________________ 15 Årets julemarked ____________________________________________________ 18

Lopper til bladet Er der nogen, der har noget, som de gerne vil sælge, kan man sætte en loppeannonce i medlemsbladet. Det koster 20. kr. pr. annonce, og annoncen skal indleveres inden bladets deadline (se nedenfor) til Svend Thorsen, Granvej 2, Frederiks, sammen med en rund 20’er for hver annonce samt medlemsnummer, adresse og tlf. nummer. Gerne med et billede af de effekter, der ønskes solgt.

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening Jørgen Maagaard Formand

4041 1822

ljmaagaard@gmail.com

Casper Poulsen 4055 2882 Næstformand (Legeplads, anlægget)

dreng1980@hotmail.com

Invardt Pedersen Kasserer

2113 8731

itp345@gmail.com

Svend Thorsen Trykker, medlemmer

2027 3010

st@asmildls.dk

Ellen Vinkler 8666 1706 Bestyrelsesmedlem (Kontakt til seniorgruppen)

gunnarogellen@hotmail.com

Maja Boier Thorsen Bestyrelsesmedlem

thorsen.majaboier@gmail.com

2873 1631

Skriv meddelelser til bestyrelsen på denne mailadresse, hvis du har et eller andet på hjerte: alhedens.borgerforening@gmail.com

Redaktion Arne Christensen, 2141 9886 2

Indlæg sendes til: abchris@mail.dk Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober


Av, av – mine bisser! Frederiks tandlæger deltager i det frivillige arbejde på nystartet mobil tandklinik for udsatte borgere i Viborg. har svært ved at overholde aftaler, og flere kan være opgivet af de almindelige praktiserende tandlæger. I august 2012 åbnede en ny mobil tandklinik for udsatte i Viborg kommune. Det skete, efter at en arbejdsgruppe med repræsentanter for forskellige grupper af udsatte sammen med fagfolk har vurderet, hvordan man bedst kunne tilbyde en bedre tandpleje og –behandling til den gruppe af udsatte personer i Viborg og omegn, som på grund af deres levevis og misbrug ofte har en ringe tandhygiejne, og som følge heraf kan have store problemer med meget dårlige tænder. Baggrund Viborg Kommune har et Fattigdomsråd, som jævnligt tager ud, hvor de udsatte borgere færdes og mødes med dem for at drøfte ting af fælles interesse. Noget af det, som de udsatte har givet udtryk for, at de kunne ønske sig af Viborg Kommune, er hjælp til en bedre tandsundhed.

Hjælp ja – men hvordan? Fattigdområdet har efterfølgende besluttet at være behjælpelig med dette, hvis indsatsen kunne baseres på frivillighed ville rådet gerne stille klinik og materialer til rådighed samt organisere indsatsen. Man har i arbejdet i Viborg trukket på erfaringer fra en mobil tandklinik i Randers, som man dér har haft i drift et par år. Det har dog vist sig, at det af flere praktiske grunde er ret kompliceret at nå gruppen af udsatte med en mobil tandklinik: Der er store krav til vand og el; klinikken kan ikke fungere i frostvejr, så man skal råde over opvarmet garage; det tager flere timer at gøre klinikken klar og ligeså, når den skal lukkes ned igen; og endelig skal der være tid og faciliteter til sterilisering af udstyr. Dertil kommer, at der er be-

Den almindelige angst for tandlægebehandling og en vis skam over tandsituationen deler de med mange blandt den øvrige del af befolkningen. Men deres særlige forhold medfører ofte yderligere forringet livskvalitet, ligesom det kan være svært for mange at indtage almindelig føde, hvis man simpelthen ikke kan tygge maden. Det er også kendt, at denne gruppe er kendetegnet ved, at de 3


Den mobile tandklinik får ord med på vejen..

handlinger, som ikke kan foretages i en mobil klinik, f.eks. behandling under narkose. Arbejdsgruppen havde 3 mulige scenarier: 1. Behandling på stationær tandklinik. Billigt at iværksætte og drive, i alt ca. 10.000 kr. 2. Viborg kommune lejer Randers’ mobile klinik 4-6 dage/gange årligt. Det forventes det at koste årligt ca. 50.000 kr. 3. Viborg kommune køber og driver egen mobil tandklinik. Antages at koste ca. 1.7 mio. kr. Det blev løsning 2 Arbejdsgruppen havde anbefalet, at der skulle vælges løsning 1, men resultatet af den administrative og politiske behandling blev, at Viborg kommune valgte at leje den mobile klinik fra Randers. Som billederne viser, er der tale om en ombygget autocamper, som er indrettet med tandlægeudstyr. Pengene til projektet stammer fra Fattigdomsrådet og satspuljen.

4

Frederiks tandlæger tager første tørn Tandlæge Ole Schmidt fra Frederiks er kendt for sit alternative arbejde i flere sammenhænge. Han har været initiativtager til Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal Gl. Skole, og flere gange om året tager han til Grønland og er tandlæge for de 800 mennesker i Qaanaaq ved Thule. Det er derfor ikke så mærkeligt, at personkredsen omkring det nye projekt i Viborg snart tog kontakt til Ole for at høre, om han kunne være behjælpelig med det vigtigste, nemlig selve tandlægearbejdet. Ole Schmidt fortæller til BorgerNyt, at han syntes, det er en rigtig god sag, som han gerne vil være med til at gøre en indsats for. Han har fået klinikassistent Birgit Finderup Jensen fra tandklinikken i Frederiks med som makker, og de to har som de første startet arbejdet i den mobile tandklinik. Birgit og Ole har arbejdet som et team i mere end 35 år, og det betyder naturligvis meget for godt behandlingsforløb.


På studiebesøg i København Både Birgit og Ole har i foråret været på studiebesøg på Danmarks første klinik for udsatte borgere i Kofoeds skole og Mændenes Hjem i København, og her i begyndelsen af oktober havde Ole en tjans nogle dage på Kofoeds skole, så begge har fået god viden og erfaring med behandling af denne gruppe personer, og de fået et meget nyttigt fagligt netværk indenfor området. Ole fortæller videre, at de fik et meget positivt indtryk af arbejdet i København: ”Der var en ansat klinikdame, som fast og bestemt styrede forretningen. Hun bestemte, hvilke patienter, der skulle behandles, hun gav dem tider og sørgede for aftaler med tandlæger, indkøb og alt det praktiske. Den model er Birgit og jeg fortalere for. I Viborg er tandplejen for de udsatte borgere udsprunget af en kommunalt ønske, og det er noget andet, end hvis det var tandlægestyret. Jeg syntes, der mangler en faglig organisator.

Kan ikke erstatte en fast klinik Den mobile tandklinik kan være en ”reklamesøjle” og en god og synlig demonstration af en ny tandpleje, og den kan sikkert lokke brugere frem til et ufarligt tandlægebesøg, men hvis der virkelig skal tages fra (selvfølgelig på en hensynsfuld måde), så skal det være på en moderne, fast klinik, med digital journal og digital røntgen. Om selve bussen mener jeg faktisk, at den er alt for tung at betjene. Jeg tror ikke, vi skal ikke regne med, at vi får de frivillige tandplejere til at bruge tid på at køre bussen til og fra mødestedet og sørge for at rigge den til. Birgit og jeg modtog de første 7 interesserede klienter ved åbningen i august. Dem har vi telefonnumre til, og vi aftaler med dem, hvornår de skal møde op. Så dem er vi i gang med, og dem forsøger vi at få færdigbehandlet, når vi kan få tiderne til at passe. De får også mit mobilnummer, så hvis de efter endt behandling syntes, at de godt vil snakke, eller de er usikre på, om

..og snoren klippes af socialudvalgsformand Mette Nielsen

5


Ole og Birgit klar til den første kunde

alt er ok, så må de meget gerne kontakte mig. Man kan sige, at vi har taget disse 7 personer i vores varetægt hvad tandbehandling angår. Birgit og jeg har så fået lov til at låne en

tandklinik til opfølgende behandling på Vestre skole, når den ellers er ledig, og det skal vi så have til at passe med, hvornår vi har mulighed for at gå i aktion - og det er jo ikke altid, at det går så nemt! Vi er nu en 3-4 deltagere, men vi håber da, at der er flere, der vil tage en frivillig tørn med mobilklinikken” Oplægget til den mobile tandkliniks funktion er, at efter de indledende undersøgelser i mobilklinikken, vil det være det normale, at alle fået tilbudt at fortsætte i en af kommunens stationære klinikker, hvor der er bedre faciliteter til decideret behandling. 6

Ikke kun for Viborg-borgerne Klaus Fogh, som er leder af udsatteområdet i Viborg kommune fortæller til BorgerNyt, at det ville være ønskeligt, om man kunne dække hele Viborg Kommune med tilbuddet, men indtil videre gør antallet af frivillige tandlæger og klinikassistenter, at man kun magter at dække Viborg by. Til gengæld er det også der, at der er flest udsatte borgere. Men, i og med at det er en kommunal ordning, er tilbuddet naturligvis åbent for alle de af kommunens borgere, som genkender sig selv som en del af målgruppen. Der kunne sagtens være personer i Frederiks og omegn, som kunne få gavn af den gratis tandlægeordning, men så må de altså komme til bussens holdepladser i Viborg. De, som læser dette, og som måske kender personer i lokalområdet indenfor målgruppen, må naturligvis meget gerne henlede deres opmærksomhed på muligheden.


Bussen vil være åben 2 dage hver anden måned (fra ca. kl. 9) og vil være placeret skiftevis ved Rusmiddelcentret (Søndersøparken 7) og ved Forsorgshjemmet Vibohøj (Rørsangervej 5) i Viborg. Man skal ikke bestille tid men blot møde op. Desværre er det ikke muligt at oplyse

en fast plan for åbningsdage, så folk fra Frederiksområdet, som ønsker at bruge mobilklikken, må nok forhøre sig forinden. Der er desværre heller ikke noget fast telefonnummer, som kan give oplysning, så vi vil foreslå, at man spørger sin støtte/ kontaktperson fra kommunen eller ringer til Rusmiddelcentret på tlf. 8787 7575.

Meld din nabo - ind i Alhedens Borgerforening Støt det lokale foreningsarbejde i Alhedens Borgerforening Medlemspris for 2012 og 2013 Husstand: 125,00 kr. Enlige: 75,00 kr. Betaling kan ske ved indbetaling til Frederiks Andelskasse Reg. Nr. 5959 Konto nr. 1076720

Husk altid adresse som minimum ved indbetaling Som sidste udvej er du/I altid velkommen til at komme omkring Granvej 2 med kontant betaling.

Frederiks sangen Vi i borgerforeningen kunne tænke os, at vi fik lavet en sang om vores dejlige by, Frederiks. En by, hvor der er et godt sammenhold, og hvor borgerne støtter op om de ting, som sker i byen, f.eks. da vi skulle kæmpe om at blive års by, og hvor der møder mange mennesker op. Eller til AIF arrangementer med fodbold, og andre ting i byen, som skal fejres af andre foreninger. Så derfor vil vi gerne lave en konkurrence om, hvem der kan skrive den bedste sang til byen. Sangen, som vinder, vil så blive offentliggjort til Julemarkedet den 24. november. Vinderen vil få en lille præmie som tak.

Så fat blok og pen eller kom til tasterne på computeren og giv os dit bud på, hvordan sangen til Frederiks by skal være. Vi skal have svarene senest den 19. november. Sangene kan afleveres hos: Casper Poulsen. Dalgasvej 32 Eller på denne mailadresse : dreng1980@hotmail.com 7


8


Containerudlejning Levering af: Støbematerialer, sand, grus, stabilgrus, granitskærver, træ, flis, spagnum, kompostjord og harpet jord Kørsel med tip og kran/grab Afhentning af affald og skrot Kørsel med gummiged

GRØNHØJ VOGNMANDSFORRETNING

3025 5221

Se mere på www.ghvf.dk 9


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

Ruth Vinkler Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 8666 1868

Mob. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18

Søndergade 10, Frederiks Tlf. 8666 1320 Åbningstider: Mandag 07.00 Tirsdag 07.00 Onsdag 07.00 Torsdag 07.00 Fredag 07.00 Lørdag 07.00 Søndag 07.00 10

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00


Butik Lundager

’Meld’ en tilflytter..

Karupvej 54, Karup, Tlf. 6169 5474 Stort udvalg i brugskunst m.m. Selvstændig forhandler af Aloe Vera Forever produkter

Som medlem af borgerforeningen, kan du hjælpe med at fortælle bestyrelsen, hvis du har kendskab til tilflyttere i området. Måske har vi ikke viden om det, og vi vil meget gerne kunne byde dem velkommen. Så ring eller mail til os. Familieforøgelse?

Webshop info@butik-lundager.dk Åbningstider Lør-Søn 1100-1600 Onsdag 1700-2000

Som medlem af borgerforeningen er du velkommen til at låne en stork, så du på en festlig måde kan vise, at her er der kommet et nyt familiemedlem. Kontakt formanden.

11


Problemer med det flade tag - ring efter fagmanden Alt indenfor tagpap, garager, virksomheder samt reparationer til rimelige priser. Fast pris gives på nye samt gamle tage. Vi gi’r 10 års garanti

J.G. TAGDÆKNING Frederiks - Tlf. 8666 2108 - 3086 1719

Få en fast aftale på

VINDUESPUDSNING Aksglæde Vinduespolering v/Flemming Aksglæde

Ring 40 55 17 23 12


13


v/Iben og Lars Trier Nielsen

Tlf. 8666 2211 Fax. 8666 2442

Frederiks

14

byens.kagemand@tdc.adsl.dk


Årets lokalområde i Viborg kommune 2012 Frederiks fik 2. pladsen og 25.000 kr. Vi har overstået det store arrangement i Anlægget, hvor kampen stod for at blive Årets Lokalområde 2012. Vi fik som bekendt 2. pladsen og dermed 25.000 kr. Hvilken konkurrence? Konkurrencen var for 5. gang udskrevet af Viborg kommunes demokratiudvalg. Demokratiudvalgets mål med konkurrencen er at fremhæve de mange levende lokalområder, som er med til at gøre Viborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og opleve.

indsats, som vi ved foregår i rigtig mange lokalområder og landsbyer.” Eneste kriterium for at deltage i konkurrencen er, at man skal indsende en begrundet indstilling til demokratiudvalget om, hvorfor netop ens eget lokalområde skal vinde, samt hvilke projekter i lokalområdet pengene skal bruges til, hvis man vinder. Der uddeles i alt 100.000 kr. i præmiepenge - nemlig en 1. præmie på 50.000 kr. og to 2. præmier à 25.000 kr. Alle præmier skal anvendes til almennyttige formål i de præmierede lokalområder. 2011 var det Rødding, der løb af med titlen, og i 2012 var det landsbyerne Frederiks, Hvam og Sparkær, som blev nominerede til titlen blandt i alt 8 indsendte forslag. Den 30. september havde alle 3 områder arrangeret åbent hus, hvor demokratiudvalgets medlemmer

Formanden for demokratiudvalget, Niels Dueholm, sagde i forbindelse med startskuddet til dette års konkurrence: ”Vi ser meget frem til endnu en gang at besøge tre lokalområder i kommunen og se, hvilke nye tiltag, der har taget form rundt omkring. Det er en rigtig god mulighed for os til at sætte fokus på de mange gode tiltag og den store 15


en tur gennem byen og så på Pakhuset, som Borgerforeningen lige har købt. Udvalget så også Kartoffelpigen og de nye informationstavler, som borgerforeningen arbejder på, at få opsat der, i samarbejde med Leif Bertelsen og Turistforeningen i Viborg.

skulle endeligt overbevises om, at netop vores område skulle have 1. præmien. Stor opbakning i Frederiks Jørgen Maagaard: ”Det var dejligt at se den store opbakning, som vi har fået fra hele byen og de mange foreninger og forretninger til arrangementet i Anlægget. Vi syntes dagen var vellykket helt igennem. Demokratiudvalget fra Viborg kommune kom til tiden med syv personer og hørte på, hvorfor vi skulle vinde. De havde 1½ time til os, så da de havde hørt og set, hvad vi kunne byde på i Anlægget, gik vi

Den 1. oktober blev det så offentliggjort, at årets vinder blev Hvam (ps. Det er altså Gammel Hvam, som ligger ved Aalestrup, og ikke Neder Hvam ved Thorning!). Den 6. oktober blev præmierne overrakt, og Frederiks fik sin check på 25.000. Vi har øremærket pengene til at anskaffe en flagalle gennem byen, og vi har i forvejen lovning på 73.000 kr.+ moms til udvikling i mindre landsbyer + 10.000,- kr. fra Nordea Fonden. Alt sammen til en flagalle. Nu står pakhuset for tur Nu kan vi gå i gang med at planlægge hvad Pakhuset kan bruges til, og hvor meget bygningen skal renoveres. Vi vil gerne høre fra frivillige, som vil være med til at renovere huset med nogle få timer eller lidt flere, men det bliver først

16


til foråret. Vi skal lige samle nye kræfter, efter det, som er etableret i år. Hvis nogen har billeder af banen og toge-

ne da de gik igennem Frederiks, vil vi gerne låne dem, så vi kan tage kopi. Også hvis der findes gamle billeder af Pakhuset, vi vil gerne holde den i samme stil som

Oplæg til fornyede informationstavler, som Borgerforeningen ønsker opsat

17


Årets julemarked Julemarkedet vil i år blive afholdt lørdag den 24. november i Dagcenteret. Der kan bestilles bord til udstilling af ting, man vil sælge. Det koster 25 kr. pr. bord. Kontakt Jørgen, tlf. 4041 1822. Der kan købes æbleskiver, gløgg, kaffe, kage, kakao, saftevand og sodavand. Der vil også være tombola med fine gevinster. Kl. 14.00 er der Luciaoptog med børn fra skolen. Billeder fra julemarked 2011

18


TAGRENS

Før

Efter

Mosafskrabning på eternittage og skifertage.

PARCELHUSTAG KUN KR.

Algebehandling af alle slags tage, facader og plankeværk.

800

Bent Johansen Benslehøjvej 9 - Karup J.

20 67 61 69

Musik til festlige lejligheder Helge Myrup Søndergade 51 Frederiks Tlf. 5120 1406

Dæmpet middagsmusik Varieret dansemusik 19


NYRUPVEJ 24 FREDERIKS TLF. 8666 2002

20


Camillas Blomster

Søndergade 3, Frederiks Tlf. 8666 1004 Åbningstider

Søndergade 36 Frederiks 7470 Karup Tlf. 86 66 11 58

Mandag

08.00 - 21.00

Tirsdag

08.00 - 21.00

Onsdag

08.00 - 21.00

Torsdag

08.00 - 21.00

Fredag

08.00 - 21.00

Lørdag

08.00 - 21.00

Søndag

08.00 - 21.00

21


v/ Fysiurgisk massør

Heidi Steinke Johansen Benslehøjvej 9, 7470 Karup J

Gaver, brugskunst og pynteting Bredgade 11A - Karup - Tlf. 9710 2420 22

25 32 42 44


23


24

BorgerNyt 2012-4  
BorgerNyt 2012-4  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening

Advertisement