Page 1

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 3. 책rgang nr. 4 November 2011

s n e lhed

A Borger

Nyt


Indhold Første spadestik _______________________________________ 3 Brug nettet ___________________________________________ 5 Høstmarked __________________________________________ 6 Julemarked, snart ______________________________________ 7 3 generationer Frederiks vognmænd _______________________ 11

Hvis der er nogen, der har tid til at hjælpe med at hejse flaget ved kartoffelpigen midt i byen, vil det være en stor hjælp. Er der andre dage, man ønsker at flaget skal hejses, er man velkommen til at kontakte Jørgen

Seniorgruppen arbejder i Anlægget hver 2. onsdag i lige uger. Vi mødes kl. 14 i Anlægget, og vi vil meget gerne være flere, så kig op til et par hyggelige timer Jette

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening Jørgen Maagaard 4041 1822 Formand (Anlægget, resten..)

ljmaagaard@gmail.com

Jette Schmidt 2048 5341 Næstformand (Seniorgruppen)

js13@mail.dk

Svend Thorsen 2027 3010 st@asmildls.dk Kasserer (Trykker, medlemmer, regnskab) Helge Myrup Sekretær

5120 1406

helgem@get2net.dk

Casper Poulsen 4055 2882 dreng1980@hotmail.com Bestyrelsesmedlem (Legeplads, anlægget)

Redaktion Arne Christensen 2

Indlæg sendes til: abchris@mail.dk Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober


Første spadestik til pavillonbyggeriet i Anlægget Pavillon byggeri i Anlægget ser nu ud til, at tage form.

året med selve huset over jorden.

Økonomien er ved at være der, hvor vi tør starte. Det har været en lang planlægningsfase, med mange forskellige ideer og forslag, men når du læser dette blad, er arbejdet i fuld gang, med udgravning og støbning, samt nedgravning af vand, el og kloak.

I er da alle velkomne til, at komme forbi og følge arbejdet.

Planen er, at alt arbejde under jorden samt støbning udføres i år, og så fortsætter vi til for-

I Alhedens Borgerforenings investeringsplaner indgår også en petanquebane og to sheltere i anlægget. Projektet bliver støttet af LAG Viborg, LOA - Lokale og Anlægsfonden, Viborg kommunes Demokratiudvalg, samt VE penge - Den grønne ordning.

Preben og Jette hjælpes ad med at få taget det første spadestik.

3


Seneste fra Anlægget: Lørdag d. 15/10 startede Lars og Anders med udgravning til Petanque bane og til vandledning. Stabilgrus (44 m3) blev leveret fredag, ligeledes vandslange til nedgravning. 210 stk fliser er leveret, og mandag kommer stenmel til Petanque bane samt sand til fliser. I dag har Frank sat grunden af, så vi ved hvor vandet skal ind, og så har jeg lige hørt, at faldsand til gyngerne kommer i uge 42. Alle er velkommen til at kikke forbi !

4

/Jørgen


Brug nettet En opfordring til andre foreninger Ved annoncering i forbindelse med større arrangementer, der kan have interesse for mange, vil jeg godt anbefale, at du går ind på ViborgLanddistrikter.dk og så trykker Kalender. Der er alle byerne i Viborg kommune. Og så kan du trykke ind på den by, som du vil se, hvad der sker, eller skrive den begivenhed, som du vil, at andre skal se. Men der er ikke ret mange, som bruger den, og ikke ret mange, som ved, den er der, og derfor vil jeg

godt slå et slag for, at man bruger den. Den er nem og billig. Jeg har selv lagt (ViborgLanddistrikter.dk) i (Favoritter), så er det kun et enkelt tryk, så er man ved sin kalender. Og så kan man også se, om der er andre, som har noget samme dag. F.eks. når Alhedens Borgerforening i Frederiks afholder Julemarked på dagcenteret i Frederiks, lørdag d. 19. november. Under arrangement i kalenderen, kan man desuden se, hvordan udstillere kan tilmelde sig. Jørgen Maagaard

5


Høstmarked med 25 udstillere Høstmarkedet i Anlægget den 10. september blev en rigtig hyggedag. Vejret kunne ikke ønskes bedre, og de udstillere, jeg nåede at tale med, gav udtryk for, at de hyggede sig, og at stedet var perfekt med læ af de store træer hele vejen rundt. Der var 25 udstillere. Handelen gik rimeligt først på dagen, men

det kneb lidt med kunder sidst på dagen. Så Borgerforeningens bestyrelse var derfor enige om, at der skulle annonceres betydeligt mere til næste år. Vi havde opstillet et stort telt, hvor besøgende kunne nyde grillpølser, øl, vand og kaffe.

Mange forskellige varer på hylderne

Niels tænder op i grillen!!

6


Julemarked - snart! Julemarkedet bliver i år lørdag den 19. november kl. 13.00 til 16.00 på Dagcenteret i Frederiks.

Der bliver boder med salg af forskellige juleting lige fra dekorationer og adventskranse til nisser og engle. Kl. 14.30 kommer Alhedekoret og synger, så vi kan komme i julestemning. Desuden kan der købes kaffe, kage, gløgg og æbleskiver m. m. Julemanden kommer måske også og deler lidt godter ud til børnene.

Har du juleting, som du gerne vil sælge kan du tilmelde dig til Jørgen på tlf. 4041 1822. Et bord koster 25,-kr. Der er også mulighed for, at forny sit medlemskab for 2012 denne dag, hvis man ønsker det.

7


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

Ruth Vinkler Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 8666 1868

Mob. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18

Søndergade 10, Frederiks Tlf. 8666 1320 Åbningstider: Mandag 07.00 Tirsdag 07.00 Onsdag 07.00 Torsdag 07.00 Fredag 07.00 Lørdag 07.00 Søndag 07.00 8

-

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00


Containerudlejning Levering af: Støbematerialer, sand, grus, stabilgrus, granitskærver, træ, flis, spagnum, kompostjord og harpet jord Kørsel med tip og kran/grab Afhentning af affald og skrot Kørsel med gummiged

GRØNHØJ VOGNMANDSFORRETNING

3025 5221

Se mere på www.ghvf.dk 9


10


3 generationer Frederiks vognmænd Bent Frederiksen f. 1945 i Frederiks, som i mange år har været indehaver af Frederiks Vognmandsforretning, har nu trukket sig tilbage fra størsteparten af den daglige forretning og fortæller her til Borger Nyt lidt om tiden som vognmand i Frederiks. Stammer fra Silkeborg Min slægt stammer fra Silkeborg området, hvor mine bedsteforældre på min fars side var landbrugere og senere havde de en slagterforretning i Silkeborg. Min far, Ejler Frederiksen, boede jo også i Silkeborg men købte så i 1936 en vognmandsforretning i Frederiks, som var startet en 2-3 år tidligere. Han kørte en tur rundt i Silkeborg, og så havde han et stort kørekort, og da han skulle have til anhænger, så blev det bare skrevet på! Min mor kom faktisk ikke med til Frederiks i første omgang, for der var vist ikke nogen, der mente, at han kunne få en tilværelse op at stå herude på sandjorden. Så der gik et par år, inden hun kom herud, da det var klart, at det nok skulle gå. Der var 2 lastvogne til at starte

med, og firmaets adresse var på Kongemosevej 11. Der var garager i gården, og senere købte han en grund overfor, hvor der også blev bygget garager. De eksisterer ikke mere, men i stedet er der bygget et dobbelthus på grunden. Vognmand i generne Jeg er naturligvis flasket op med vognmandsforretningen. Jeg tilbragte megen tid der og har gennem årene hjulpet til på mange måder, og jeg var naturligvis en del med ude at køre. Men den skolegang ødelagde jo meget at fornøjelsen og forhindrede, at jeg kunne køre med så meget, som jeg selv syntes! Efter skoletid havde jeg i øvrigt også en del jobs som medhjælper hos landmændene i omegnen. Da jeg sluttede skolen var jeg en tur på Levring Efterskole, 11


men det eneste der stod i hovedet på mig, var, at jeg skulle ud og køre bil. Så snart jeg var gammel nok, fik jeg da også kørekort og kørte så i flere år som chauffør i firmaet. I 1971, da jeg var 26 år, og efter at Kamma og jeg var blevet gift i 1966, kom vi med i firmaet ved at købe en halvpart af min far. På det tidspunkt havde vi 3 biler i firmaet, og vi kørte med alt muligt. En masse kørsel for landmænd med dyr til slagteriet og også for murere, håndværkere og alle andre, der havde brug for transport af gods. Og arbejdstiden var heller ikke normal kontortid, for når vi f.eks. kørte med dyr, startede vi kl. 4 om morgenen og det kunne ske, at vi ikke var hjemme før 11 om aftenen. I 1979 blev min far syg med blodpropper, og det endte med, at vi i 1981 overtog hele forretningen. Kamma havde i årene forud været hjemmehjælper men blev nu hjemme og passede forretningens regnskaber og administration, som aldrig har været noget, jeg var så glad for at beskæftige mig med. 12

Forretningen udvides og flytter Efterhånden blev forretningen udvidet med flere biler og med containere, så det blev for småt med plads på Kongemosevej. I 1986 købte vi så garageanlægget lige overfor Alhedehallen, og det har vi endnu. Det var den tidligere DLG foderstofforretning, hvor vi fik revet siloerne ned, for dem havde vi jo ikke brug for. Det var først og fremmest pladsen udenom, som vi havde brug for til bilerne og containerne, og det meste af selve lagerbygningen var i de første mange år lejet ud. Privat har vi altid boet her på Holbergsgade. Vi har været så heldige, at der ikke er sket noget alvorligt for os og for de chauffører, der kører for os. Der var en tyrekalv, der skubbede en chauffør ud af rampen, så han brækkede et par ribben, og vi har da haft uheld med bilerne, men det mest dramatiske var næsten, at en af lastbilerne brændte for os i 1999 og manden kom ud af bilen i sidste øjeblik. Det var noget værre noget. Det


Bilparken på Kongemosevej,1970 var en Volvo, som de fleste af vores biler, og vi havde døjet med den, lige fra vi fik den og skiftede flere turboer på den, men der var ingen, der kunne finde ud af, hvad der var i vejen. Senere blev tilsvarende biler indkaldt til reparation, da det havde vist sig, at en ventil på flere motorer ikke var boret ordentlig igennem, så turboen under nogle omstændigheder blev alt for varm og endte med at sætte ild til olien. De tidspunkter, hvor der har været mest kaos og nerver på i forretningen, er faktisk de peri-

oder, hvor vi har vinterbekæmpelse. Vi har haft både kommuneplove og amtsplove. Så kan det godt gå noget ud over nattesøvnen, men jeg har heldigvis altid haft den evne, at jeg kan sætte mig til at sove, hvornår lejligheden byder sig, f.eks. lige holde ind på en vigeplads og snuppe en lur og så være frisk igen. Vi har da også været heldige med at have gode medarbejdere, som har været hos os i lang tid. Vores søn har en chauffør endnu, som også har været os i alle årene, og vi havde en, som var her i knap 25 år. Det bety13


der rigtig meget, og vores chauffører er jo ude på egen hånd og skal ofte klare sig selv, så det skal være gode folk, som man kan stole på. 3. generation kommer med Jeg havde jo truet flere gange med at holde, men det kniber lidt, når det skal til at være alvor. Men nu har jeg trappet ned og har kun 1 bil tilbage, som jeg også selv kører, og det er jo nærmest som en hobby og for at holde mig lidt i gang, efter at jeg faktisk har nået pensionsalderen. Jeg skal jo gerne lige ud og køre. Det meste af forretningen er overtaget af vores søn, Per, som nu kører med 10 biler. Han kom med i 2000, efter at han havde kørt bil for forretningen i en 3 år forinden. Det, jeg nævnte før med tyrekalven, var faktisk årsagen til at Per kom hjem og kørte for os som afløser! Han skulle ellers ikke være vognmand og havde sit eget job, men da uheldet skete, var vi i Egypten på ferie, så han blev nødt til at tage fri fra sit arbejde og komme hjem og køre bil. Da han havde passet det en 14

uges tid, kom han og familien i tanke om, at han nok alligevel gerne ville være selvstændig, og så kunne han jo lige så godt blive vognmand. Det er faktisk et ret frit arbejde, selvom man i dag både har biltelefon og fax, så chefen kan komme i kontakt med en! Og vi er da godt tilfredse med, at firmaet kan fortsætte i familien. Per bor i Skelhøje, men når bilerne undtagelsesvis er hjemme, f.eks. til jul og nytår, så holder de stadig på vores garageanlæg, men det er så snart også den eneste tid, hvor vi ser bilerne her på adressen, for de følger i høj grad chaufførerne, som bor alle andre steder end i Frederiks. Bilerne skal jo helst ikke stå stille, så de kører ud søndag aften eller mandag morgen og kommer ofte først igen hjem fredag aften. Chaufførerne bor faktisk i bilerne ugen igennem. Det er nødvendigt med de køre- og hviletidsregler, der er, og for at kunne få forretningen til at løbe rundt. Da vi startede, var det også mere lokal kørsel, men i dag kører de over hele landet.


Frederiksborger m.m. Som borger i et mindre samfund som Frederiks, bliver man let blandet ind i forskelligt, og jeg har da også haft lejlighed til at være med i en del, f. eks. i foreningsarbejde i Vognmandsforeningen, i Brugsforeningen, i Borgerforeningen, i Vandværk, i Andelskassens repræsentantskab og flere andre ting. Jeg ved ikke, hvad det kan blive mere, men nu har jeg da mere tid til mig selv, til familien og til andre gøremål, end jeg nogensinde har haft før.

Vi har jo 3 børn, der i dag bor i Skelhøje, Løgstrup og Fårbæk, og vi har 9 børnebørn, hvoraf dog kun de 7 er af vores egne børn. Det er dejligt at have familien så tæt på.

Kamma og Bent, 1993

15


NYRUPVEJ 24 Frederiks Tlf. 8666 2002 16


v/Iben og Lars Trier Nielsen

Tlf. 8666 2211 Fax. 8666 2442

Frederiks

byens.kagemand@tdc.adsl.dk

Søndergade 3, Frederiks Tlf. 8666 1004 Åbningstider Mandag

08.00 - 20.00

Tirsdag

08.00 - 20.00

Onsdag

08.00 - 20.00

Torsdag

08.00 - 20.00

Fredag

08.00 - 20.00

Lørdag

08.00 - 20.00

Søndag

08.00 - 20.00

17


Musik til festlige lejligheder Helge Myrup Søndergade 51 Frederiks Tlf. 5120 1406

DÌmpet middagsmusik Varieret dansemusik Støt det lokale foreningsarbejde. Meld din nabo ind i

Alhedens Borgerforening

Medlemspris 2012 Husstand Enlige

125 kr 75 kr

Henv. kan ske til kassereren

Betaling kan ske ved indbetaling til Frederiks Andelskasse Reg. nr. 5959 Konto nr. 1 076 720. 18


19


Sponseret af Jørgen... Andelskassen sponserer gode initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt. For eksempel sponserer vi Alhedens Borgerforening. Ja, faktisk er det vores kunder, der sponserer foreningen - for uden kunder, ingen sponsorkroner Så tak til Jørgen. Og alle de andre kunder i Andelskassen. Sammen kan vi mere. Kom ind og hør mere om, hvordan vi kan være en støtte for din økonomi. Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen Frederiks Jernbanegade 2 • Frederiks • 7470 Karup J • Telefon 87 99 38 00 • www.andelskassen.dk

20

BorgerNyt 2011-4  

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you