Page 1

AAN DE SLAG! Stages – leerbanen – vacatures – vervolgopleidingen – BBL – BPV – BOL

C PROCESTE

VERSCHIJNT LANDELIJK OP VMBO- EN MBO-SCHOLEN

HNIEK

JANUARI 2014 – 7e jaargang nr 23

Pagina 11: Elise is recht door zee

Pagina 10: Procestechniek: opleiding met baangarantie!

Pagina 3: sla om voor meer info

De organisatie van de week van de procestechniek betreft een samenwerkingsverband tussen het netwerk Promotie Proces- en Laboratoriumtechniek Nederland (PPN) en Stichting C3. Stichting C3 verzorgt de landelijke coördinatie en communicatie van de Week van de Procestechniek. Voor het vinden van de contactpersoon in je regio, of andere informatie kun je kijken op www.weekvandeprocestechniek.nl of contact opnemen met Stichting C3. (Tel. 070-337 8785, mail: imekes@c3.nl). De Week van de Procestechniek is een initiatief van Procestechniek Limburg. Dit Limburgse concept is vanaf 2002 overgenomen door 11 regio’s in Nederland.

J E

T O E K O M S T

MBO’ERS, DE RUGGENGRA RUGGENGRAA AT VAN A NEDERLAND N

1

S T A P

V O O R


2

Je hoeft geluk niet uit te kunnen leggen om gelukkig te zijn

6e n2 6 jjaar? aar? lB Ben en jjij ij ttussen ussen d de e 116 en 26 nw il jje ew at v an d ew ereld z ien? lH Hou ou jje ev van an a avontuur vontuur e en wil wat van de wereld zien? itdagende b aan o pz ee iin nc ombinatie Wil W il je je straks straks een een u uitdagende baan op zee combinatie m et m inimaal 4 m aanden v akantie p er jjaar? aar? met minimaal maanden vakantie per lR eders g even sstagetage- e nb aangarantie! Reders geven en baangarantie!

Bij Reinaerde werken bijzondere, ondernemende mensen. Professionals die mensen met een beperking aanmoedigen om hun mogelijkheden te ontwikkelen, hun eigen leven te leiden en hun zelfstandigheid te vergroten.

V Vaar aar 1 o off 2 w weken eken mee mee met met een een schip schip iin nv vol ol b bedrijf edrijf

Ga naar

Daardoor kunnen mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Ze horen erbij en doen ertoe! Weet jij cliĂŤnten te stimuleren, ben je professioneel en creatief en zie jij mogelijkheden? Dan is werken en leren bij Reinaerde iets voor jou!

w www. ww. z zeebenengezocht.nl eebenengezocht . nl e nm aak k ans o pe en k ennismakingsstage v an 1 o eken en maak kans op een kennismakingsstage van off 2 w weken o pe en e cht k oopvaardijschip! op een echt koopvaardijschip! Voor Voor meer in informatie formatie bel de

Meer weten? Kijk op www.reinaerde.nl

Dat is mensenwerk

Koninklijke K oninklijke Vereniging Vereniging v van an Nede Nederlandse rlandse Reders op 010 - 414 60 01

Stage lopen bij C&A is leuker dan je denkt! 

   %$#"!$# #$####   $ #  $# $#$#$ 

"! $# #   ! !   $"!$$$  $# #  $# #$ # #$ $ $ #$ # #!$#



   

Voor wie - Voor startende BOL studenten richting mode met de energie om mensen te helpen. Wat bieden wij - Echt meedraaien, meteen alles doen: Collectie inhangen, goederen verwerken. Ondersteuning door de beste praktijkbegeleiders. En meteen een ďŹ kse stage vergoeding. Na je stage weet je alles van mode. Wie weet kom je wel voor langer bij C&A werken.

Over C&A - We zijn een ofďŹ cieel erkend leerbedrijf. We kunnen onze jonge collega’s supergoed opleiden. Solliciteren - Solliciteer snel via onze website www.cenatalent.nl of loop binnen in ĂŠĂŠn van onze winkels. Onze store managers leggen graag uit wat er allemaal mogelijk is bij C&A!

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

www.cena.nl

JANUARI 2014


CHNIEK PROCESTE

Magazine voor je toekomst!

3

The Next Step: speeddaten voor je toekomst Donderdag 27 maart kun jij je tijdens het speeddate-evenement The Next Step in de Schouwburg van Almere perfect oriënteren op de volgende stap in je werk of studie. The Next Step klinkt niet als een saaie banen- of studiebeurs – en dat is het ook niet: aan de Meet & Greet-tafels praat jij met mensen van scholen en bedrijven over waar je meer van wilt weten.

en jouw kansen en mogelijkheden in de branche van jouw voorkeur te bespreken. En: er zijn workshops over succesfactoren tijdens je studie, inzet van social media of het opstellen van een effectief cv. The Next Step richt zich op mbo-ers, vo-ers, hbo-ers en wo-ers. Met een baan of op zoek naar een baan, op zoek naar een stu-

die, een switch of een vervolg. Een beursmakelaar en vier matchmakers zullen er voor zorgen dat bezoekers en exploitanten elkaar vinden. Mede-organisator Frédéric Tonnon van Bright Communicatie: “Het is de bedoeling dat de bezoeker na afloop of tijdens The Next Step gefundeerd een volgende stap

kan zetten in zijn of haar carrière. Dit betekent: uitbreiding van het relatienetwerk, solliciteren op een baan of inschrijven bij een onderwijsinstelling. Dat is The Next Step.” Info via: http://tinyurl.com/nax3vf2 Reserveren kan via: http://tinyurl.com/naeg38a

Je kunt kiezen uit acht sectoren: Economie, Onderwijs/Opvoeding, Bewegen/Sport/ Voeding, Maatschappij/Recht, Media/Creatie/Communicatie, Techniek, Groen. Aan elke tafel schuiven een studievoorlichter en een manager van een bedrijf uit die sector aan. Je hebt direct de mogelijkheid om informatie in te winnen, te netwerken

Colofon Wilt u extra exemplaren van AAN DE SLAG! nabestellen? Stuur een email naar: uitgeverijaandeslag@gmail.com De krant wordt vier keer per jaar landelijk verspreid op de 100 grootste vmbo/mbo-scholen AAN DE SLAG! is een uitgave van: Uitgeverij Aan de slag Houtmarkt 57 2011 AL Haarlem www.aan-de-slag.nl

Helft Leidse mbo'ers leert door!

Contactpersoon Frank Meijer uitgeverijaandeslag@gmail.com www.aan-de-slag.nl Volgende editie Verschijning: tweede week maart 2014 Inhoud: The Next Step in Almere, Open Dagen Deadline: eerste week maart 2014 Redactie Astrid Bekendam, Yvette Doornbosch, Koos de

De helft van de mbo’ers die afgelopen jaar hun diploma haalden aan het ROC Leiden of het ROC ID College in Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn zit opnieuw in de schoolbanken. De scholen denken dat dit komt doordat zij alle afgestudeerden benaderen en enthousiast maken om door te studeren. ROC Leiden benaderde 1691 studenten na hun examen. Van hen besloten 989 jongeren om door te leren. Bij het ROC ID College slaagden ongeveer duizend studenten. 330 Leren nu door aan het mbo, 100 stapten over naar het hbo. (Bron: Leidsch Dagblad)

Hond, Frank Meijer, Han Sjakes, Elvira Steijne Advertentieverkoop: Frank Meijer Tel. 06 4471 8618 uitgeverijaandeslag@gmail.com Vormgeving: Floppy Design

Druk: Dijkman Offset, Diemen Artikelen of delen daarvan, evenals illustraties en advertenties, mogen uitsluitend

Wil je meer weten over verder leren na het mbo, een studie kiezen of de mogelijkheden die jij op het hbo hebt? Check www.destudiekeuzekrant.nl

De school hierr die was er niet zonder

mbo’ers

(en deze poster ook niet)

na schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen. Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever. Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van de gegevens in deze krant. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden redactie en advertenties.

MBO’ERS, DE RUGGENGRAAT VAN NEDERLAND

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


Heb jij niveau 4 op zak?

Open dag 18 januari

Amsterdam en Alkmaar 12.00 - 16.00 uur

f? e l t j he i j b t! s He e t e .nl

d hetlefhebt e o d ww.alsje w

www.ipabo.nl )")$)!

!&"%)&

!

'%)%

% !&"

#)"! %#!& & %)&%()) )&

!!&")& ('!' $)

!&%)%)$% % )$)'( 

*)(')&%)&%$)()&

") )$%)%&% %&% %

$% )' %!&%)%)

 

)$)& &$ $(!%!)&% $)!!&"

% )$%

 %%

 

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


CHNIEK PROCESTE

Magazine voor je toekomst!

5

Jij gaat straks studeren? Dit is er allemaal nieuw! Als jij je uiterlijk op 1 mei aanmeldt voor je studie na mbo-4 heb je recht op een studiecheck. Studenten die zich voor het eerst aanmelden hebben tot 1 september de tijd om hun studiekeuze te veranderen. Dit is nieuw. De regering heeft nog meer plannen gemaakt, waarmee jij een beter studiekeuze kunt maken: De juiste student op de juiste plek Minder studie-uitval en minder switchen tussen studies betekent sneller afstuderen. Hogescholen en universiteiten kunnen hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door beter in te spelen op de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hiervoor wetgeving gemaakt. De Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs is inmiddels ingegaan. Het gaat om: Aanmelden studie uiterlijk op 1 mei Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck. Bijvoorbeeld proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Veranderen van studiekeuze voor 1 september Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden.

Betere doorstroming van mbo naar hbo Te veel jongeren met mbo-4 vallen uit in het hbo omdat hun vooropleiding niet aansluit op de hbo-opleiding van hun keuze. Daarom kan een hogeschool in een aantal gevallen extra eisen stellen aan deze student. Dat mogen zij al voor de studenten die in 2015-2016 zullen instromen. Toelatingseisen pabo Vanaf het studiejaar 2015-2016 gelden toelatingseisen voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs). De toelatingseisen gelden voor een aantal basisschoolvakken. Voldoet het diploma van een aankomend student niet aan de eisen voor deze vakken? Dan moet de aanmelder een toelatingstoets maken. Toelating hoger onderwijs ■ Leerlingen met een diploma mbo-4 of havo kunnen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kunnen ook voor een studie aan een universiteit kiezen. ■ Heeft een leerling van 21 jaar of ouder niet de juiste vooropleiding? Dan kan hij of zij een toelatingsonderzoek doen bij een universiteit of hogeschool om alsnog te worden toegelaten. ■ Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel. Selectie hoger onderwijs Iedereen die over het juiste diploma beschikt, heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. Maar in sommige gevallen vindt er een selectie plaats. Deze selectie moet ervoor zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt. (Bron: www.rijksoverheid.nl) Meer informatie over verder leren: www.destudiekeuzekrant.nl

2014: matching moet Wil je in september 2014 studeren, dan is de kans ook groot dat je aan een matching-procedure deel moet nemen. Wat is matching? Matching is het checken van verwachtingen. Past de studie wel bij je? En pas jij bij de studie? Sluit de opleiding aan bij je interesses en vaardigheden? Voor een matching moet je vaak een motivatiebrief schrijven, waarna je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Soms moet je een dag deelnemen aan een studieactiviteit: je volgt onderwijs (hoorcollege, welkcollege of practicum) en je bereidt een opdracht of tentamen voor, dat vervolgens wordt besproken. De resultaten van de matching zijn tot op heden nog niet bindend.  Jij beslist zelf of je je wel of niet aanmeldt voor een bepaalde studie. Maar het helpt je wel om bewuster te kiezen. Je realiseert je beter waar je aan begint, en hoe groot de kans is dat je de studie succesvol kunt doorlopen. (Bron: www.studiekeuzeopmaat.nl) Meer informative over verder leren: www.destudiekeuzekrant.nl

Beter doorstromen van mbo naar hbo Mbo-leerlingen die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij hun vooropleiding. Als de richting die ze willen volgen te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, moeten ze eerst bijscholing volgen. Aansluiting Minister Bussemaker wil met de maatregel de aansluiting tussen mbo en hbo verbeteren. Nu is het nog zo dat iemand met een mboopleiding in het domein ‘economie en administratie’ moet worden aangenomen op een technische hbo-opleiding of iemand met een mbo-diploma uit het domein ‘handel en ondernemerschap’ automatisch naar een zorgopleiding op hbo-niveau kan. Minister Bussemaker wil voor zeven combinaties een einde maken aan dit automatisme. Reden is dat sommige groepen mbo’ers die doorstromen naar het hbo de eindstreep niet halen.

naar gezondheidszorg (hbo); Economie en administratie (mbo) naar techniek (hbo); Zorg en welzijn (mbo) naar economie (hbo); Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo) naar economie (hbo)

Combinaties

De combinaties waarbij strengere eisen worden gesteld aan doorstroming zijn: ■ Techniek en procesindustrie (mbo) naar economie (hbo); ■ Handel en ondernemerschap (mbo) naar gezondheidszorg (hbo); ■ Handel en ondernemerschap (mbo) naar techniek (hbo); ■ Economie en administratie (mbo)

Die mbo’ers halen gemiddeld slechtere resultaten en vallen vaker uit dan medestudenten die wel een vooropleiding hebben gedaan die aansluit bij hun studie. Het gaat om ongeveer 5 procent van het totaal aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo. Met de strengere eisen blijft de doorstroom tussen niet-verwante

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

mbo- en hbo-opleidingen mogelijk maar worden er voor sommige combinaties aanvullende eisen gesteld. Soms zal dat ertoe leiden dat een leerling bijscholing nodig heeft om achterstanden weg te werken. Om te voorkomen dat de huidige mbo-studenten de dupe worden heeft Bussemaker besloten de maatregel in het studiejaar 20152016 in te voeren. Dit geeft mboleerlingen de tijd zich erop voor te bereiden. (Bron: nos.nl)

Meer informative over verder leren: www.destudiekeuzekrant.nl

JANUARI 2014


Je toekomst

stap voor!

Verder leren? Investeren in je toekomst? Vind je het nog te vroeg om aan het werk te gaan? Hoe maak je de beste studiekeuze?

www.destudiekeuzekrant.nl www.destudiekeuzekrant.nl biedt jou online inspiratie, ideeën, verdieping bij je studiekeuze. Bomvol video's, apps en tools. Daar zit je nou echt op te wachten.

Als je na je eindexamen wilt gaan studeren is er nogal wat veranderd: ■ Eerder inschrijven: je moet je voor 1 mei 2014 al hebben ingeschreven bij een hogeschool of universiteit bij studielink.nl (ook al heb je dan nog geen diploma) ■ Studiekeuzecheck: als je je hebt ingeschreven heb je recht op een studiekeuzecheck (en een studiekeuzeadvies) bij die opleiding. ■ Er is een berg aan hulp bij je studiekeuze: proef studeren, meeloopdagen, studiekeuzetrajecten, keuze-3-daagse – waar kies jij voor?

Op www.destudiekeuzekrant.nl vind je alles over een het kiezen van een studie die bij je past: ■

Open Dagen bij jou in de buurt

Gratis nieuwsbrieven met studiekeuzetips

Stappenplan studiekeuze

Zeker van je zaak met keuzecheck

De beste baankansen

Switchen? No sweat!

Ouders & studiekeuze

Win ’n Spotify-account! Grijp je telefoon, maak een video van jouw vriend of vriendin met studiekeuzetip(-s) van maximaal 1 minuut en maak kans op een Spotify-account! Stuur 'm naar: info@destudiekeuzekrant.nl Zo gepiep t... www.destudiekeuzekrant.nl voor leerlingen: ■ Mbo-4 ■ Havo ■ Vwo ■ én ouders

en ook voor: ■ Decanen ■ Studieloopbaanbegeleiders ■ Studiekeuzecoaches


PROCESTECHNIEK EN JIJ! CHNIEK PROCESTE

KIES EEN OPLEIDING MET EEN BAANGARANTIE

Inhoud PROCESS CENTRE OF EXCELLENCE

9 STC: EEN WERELDKEUZE!

9 CARRIÈRE-STARTGARANTIE

Process Centre of Excellence Binnen het Rotterdamse Havengebied is de (petro)chemische sector één van de belangrijkste werkgevers. Door toenemende ontgroening en vergrijzing groeit het gat tussen de behoefte aan medewerkers en het aanbod aan gediplomeerde schoolverlaters. Dit leidt vooral in het vakgebied Procestechniek en Maintenance tot problemen. De STC-Group signaleerde dit probleem en ontwikkelde een aantal praktische oplossingen voor bedrijfsleven én onderwijs. Deze oplossingen zijn samengebracht in het Process Centre Of Excellence (PCOE): een tastbare én virtuele omgeving waar alles draait om het opdoen, verrijken en delen van procesen maintenance kennis. Kennis, vaardigheden en gedrag Horen & Zien leidt tot vluchtige kennis. Doen & Beleven is doorslaggevend voor het verwerven van de juiste competenties. Dat is de overtuiging van de STC-Group. Medewerkers zijn pas goed opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Dit is ook het principe op basis waarvan het PCOE is vormgegeven. Dankzij een uitgekiende combinatie van theorie, inzet van simulatoren én zelf doen levert de STC-Group met het Process Centre of Excellence een bijdrage aan het oplossen van het personeelsvraagstuk voor de proces- en maintenance industrie. Educatie en training MBO-opleidingen In Brielle en in Rotterdam verzorgt het Scheepvaart en Transport College (onderdeel van de STC-Group) een aantal MBO-opleidingen op het gebied van Proces en Maintenance. Dit gebeurt onder de vlag van het Proces en Maintenance College. Hier worden jonge mensen opgeleid tot de operator of onderhoudstechnicus van de toekomst.

11 PROCESTECHNIEK HEEFT TOEKOMST VOOR JOU!

HBO-opleiding De Rotterdam Mainport University of applied sciences (samenwerkingsverband Hogeschool Rotterdam en STC-Group) biedt de HBO-opleiding Chemische Technologie / Procestechniek. Een uitdagend programma dat studenten voorbereidt op een functie als plantmanager, ontwerper, procestechnoloog of salesmanager. Trainingen Uiteraard is binnen het Process Centre Of Excellence ook aandacht voor vaklui die de schoolbanken jaren ge-

J E

JANUARI 2014

leden hebben verlaten. Speciaal voor hen bieden wij een aantal praktische trainingen zoals: ■ Basis Meettechniek ■ Basis Regeltechniek ■ Advanced meet- en regeltechiek ■ Foundation Fieldbus Certified Technical Specialist ■ Diverse maatwerktrainingen

conditioneerde omgeving met alle aandacht voor de cursist. De Oefenfabriek Simulator is uitermate geschikt voor trainingen op maat en voor het trainen van procedures onder andere op het vlak van communicatie en veiligheid. De uniek ontwikkelde analyse tool geeft inzicht in de prestaties van de cursisten.

Oefenfabriek De Oefenfabriek is een werkende fabriek op ‘zakformaat’. Een echte chemische plant met de meest voorkomende apparatuur uit de procesindustrie, maar dan een maatje kleiner. Denk daarbij aan: een reactor, een fornuis, een stoomketel, verschillende destillatiekolommen, warmtewisselaars, pompen en een tankopslag. De instrumentatie is state of the art en is identiek aan de instrumentatie in echte plants. De besturing vindt plaats met de meest moderne DCS (DeltaV van Emerson) en ook een SIS/ESD is aanwezig (Hima). Dankzij deze levensechte fabriek kunnen procesoperators en onderhoudsmonteurs aan de knoppen zitten en levert goed opgeleide krachten af die het vak meteen al in de vingers hebben. In de Oefenfabriek komen alle werkzaamheden aan bod. De Oefenfabriek wordt ingezet voor de opleiding van MBO’ers en HBO’ers en voor de om-, her- en bijscholing van procesoperators en maintenancemonteurs.

Processimulator Voor een beginnende procesoperator is de processimulatie een goede manier om het vak te leren. In deze simulatie mogen fouten gemaakt worden zonder dat er schade optreedt. Met de procesimulator van GSE Envision leert een startende operator aan de hand van procesmodellen verschillende operationele handelingen, zoals het in- en uit bedrijf nemen van een procesunit. Door gebruik te maken van scenario’s met verstoringen kan de operator zich ook bekwamen in onder meer het beheersen van het proces en het oplossen van storingen. De software van GSE Envision biedt ook de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis op te doen van procesunits en procesbeheersing.

Oefenfabriek Simulator Met deze simulator kunnen onder andere procesoperators en veldoperators aan de knoppen zitten. In de Oefenfabriek Simulator kan real-time worden geoefend op alle aspecten van het bedienen en bewaken van de Oefenfabriek. Daarnaast is het mogelijk om als team de hele Oefenfabriek gelijktijdig te bedienen. Onderling communiceren is dan noodzakelijk. De trainingen vinden plaats in een ge-

T O E K O M S T

1

Tankerpracticum In het Tankerpracticum worden specialistische trainingen gegeven om vloeibare producten van grote zeeschepen of binnenvaarttankers naar de opslagtanks op land te brengen, of omgekeerd. In dit op de werkelijkheid gebaseerde praktijklokaal wordt de kennis van onder andere operators en opvarenden op een hoger plan getild. Dit practicum is ook geschikt voor het uitvoeren van gas- en wateranalyses. Thermal Power Plant simulator Wie achter de werking van een elektriciteitscentrale wil komen en het proces van opwekking van stroom wil doorgronden kan plaatsnemen

S T A P

achter de Thermal Power Plantsimulator (TPP) van Kongsberg. Deze simulator beschikt over twaalf werkstations en twee instructeurstations. Alle werkstations hebben twee beeldschermen, die stand-alone werken of aan elkaar worden gekoppeld. De TPP simulator kan worden ingezet voor thermodynamische berekeningen aan de installatie, operationele handelingen, procesbeheersing, het in- en uit bedrijf nemen van de installatie, verschillende bedrijfsvoeringen (o.a. met of zonder stadsverwarming of met kolen en/of olie), storinganalyse en voor het trainen van de competenties van de operator. Content Management Systeem PCOE Het Content Management Systeem is de digitale ontmoetingsplaats voor studenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Op www.pcoe.nl kunnen de studenten, docenten en de bedrijven informatie uitwisselen. Op Marktplaats worden stageplaatsen, (afstudeer-)opdrachten, (maatwerk-) trainingen en vacatures geplaatst en gevonden. Wie vragen heeft kan die stellen via een elektronisch formulier op de homepagina. In de nieuw opgezette Community of Practices, kunnen onderwerpen uitgebreid worden besproken. De kennis die hieruit voortvloeit wordt op een logische manier opgeslagen, beschikbaar gemaakt en direct in het onderwijs toegepast. Process Centre of Excellence STC-Group Lloydstraat 300 3024 EA Rotterdam 010 44 86 000 ■ STC-locatie Brielle Kerkhoekstraat 1 3232 AE Brielle 0181 41 27 99 ■

V O O R


MBO-OPLEIDINGEN

Procesindustrie ... een wereldkeuze !

$$$ &!$" '&%$#"! $!!$&&!!!$! $" !$! !$!$&!!$ !$&!$"$!$&!$!$ ! "!!!$ $ "$"!$&$

&%$#"! !$!&% $ !$!$ !!!$!$!!$$%$ ! !&$"$"$#"! $$!!$ &!!!$!$ !!$&!$!$ !$$# !$!!$""$&!$ $ &!$!" !$#&%$!$!$$ &$!$!!$!$""&$&! 

 $ !&$!$  ! !

OPEN DAGEN

VRIJDAG

18.00-21.00 UUR

ZATERDAG

10.00-14.00 UUR

Locatie: Kerkhoekstraat 1, Brielle

24 JANUARI 25 JANUARI WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL





 

Heb jij al gekozen? Nee? Kies voor een opleiding in de procestechniek. Gevarieerd, dynamisch, een goed salaris en door de ploegendiensten veel vrije tijd! Wat wil je nog meer. Eska Graphic Board is een toonaangevende producent en leverancier van grafisch karton voor o.a. hardgebonden boeken, ringbanden en puzzels. Op twee productielocaties, in Hoogezand en Sappemeer, staan drie geavanceerde kartonmachines en twee papiermachines. Hier maken wij 250.000 ton karton uit 100% oud papier. Het karton wordt in de hele wereld verkocht onder de merknaam Eska en staat bekend om zijn uitstekende en constante kwaliteit. Om overal in de wereld een optimale en betrouwbare service te kunnen bieden hebben wij vestigingen in ItaliĂŤ, Spanje, Engeland, de Verenigde Staten en Singapore. Bij Eska Graphic Board werken meer dan 500 medewerkers, waarvan ruim 340 in Hoogezand en Sappemeer. Regelmatig zijn wij op zoek naar jonge mensen die door willen groeien in de procestechniek. Onderaan beginnen en doorgroeien naar een leidinggevende positie is mogelijk binnen Eska Graphic Board.

In mei verschijnt de special

PROCESTECHNIEK EN JIJ! Kies een opleiding met een baangarantie! Advertentie en/of redactie reserveren: uitgeverijaandeslag@gmail.com

Wij zouden zeggen: kies voor de procestechniek! AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


9

Magazine voor je toekomst!

Scheepvaart en Transport College: Een wereldkeuze! Droom jij van een carrière op zee? Heb jij je zinnen gezet op een loopbaan in de haven, de procesindustrie of de luchtvaart? Of zie jij voor jezelf een toekomst weggelegd als manager in de logistiek of als scheeps- en jachtbouwer? Dan ben je bij het Scheepvaart en Transport College (STC) aan het juiste adres. Het Scheepvaart en Transport College is een echte mbo-vakinstelling. Bij ons kun je terecht voor een goede mbo-opleiding, die je voorbereidt op een baan in scheepvaart, transport en procesindustrie. Deze opleidingen sluiten naadloos aan op wat je voor een baan in het bedrijfsleven moeten weten en kunnen. Onze opleidingen bieden je dus een prima toekomstperspectief. Angelique Vreugdenhil weet dat als geen ander. Zij heeft de afgelopen jaren de mbo-opleiding Logistiek Supervisor gevolgd bij het STC. Afgelopen zomer rondde zij haar opleiding met succes af. Veel moeite om een baan te vinden had zij niet. “Mijn opleiding was pittig maar wel heel leuk. Mijn stages hebben me goed voorbereid op mijn huidige baan bij een logistiek dienstverlener. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd op het STC”, vertelt Angelique. Wil jij net als Angelique bouwen aan een mooie toekomst? Kijk dan op www.wereldopleiding.nl of kom naar een van de open dagen in Rotterdam.

Stem op 1 van de 46 ...

MBO-Talenten in hart en nieren

Hoi, ik be n Angeliq ue! Uitblinker van het Scheepva art en Transpor t College, o pleiding Logistiek superviso r.

Nederland barst van het talent! Onze 46 Uitblinkers zijn daarvan het levende bewijs! Benieuwd naar deze veelbelovende mbo’ers? Neem een kijkje op www.ditismbo.nl/uitblinkers en stem op jouw favoriet. Wie weet wordt hij of zij wel de nieuwe Landelijke Uitblinker mbo.

Carrière-start-garantie voor deelnemers mbo-procesindustrie Op 28 september 2012 ontving een groep eerstejaars mbo-deelnemers van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Brielle een carrière-start-garantie van bedrijven uit de proces-, (petro)chemische en energiesector (PP&E). Deze bedrijven zijn verenigd in de belangenorganisatie Deltalinqs. De carrière-start-garantie heeft als doel jongeren enthousiast te maken voor een opleiding in de procesindustrie en hen vertrouwen te geven in de toekomst. Deze garantie behelst onder andere een prestatiebeurs en een baangarantie. Carrière-start-garantie De garantie is een belangrijk onderdeel van een contract dat het bedrijfsleven, verenigd in Deltalinqs, heeft afgesloten met onder andere de vakinstelling STC, onderdeel van de STC-Group. Met dat contract committeert het STC zich aan een structurele uitstroom van 225 gediplomeerde operationele technici per jaar. Het bedrijfsleven geeft op zijn beurt mboers van het STC een garantie op: ■ Een bedrijfsmentor ■ Minimaal één stageplaats ■ Een prestatiebeurs voor MBO-niveau 3 en 4-deelnemers ■ Drie sollicitatiegesprekken na het behalen van het diploma ■ Een eerste aanstelling binnen de sector PP&E

Samenwerking tussen bedrijfsleven en vakinstelling Volgens Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group, is dit initiatief een goed voorbeeld van de manier waarop het bedrijfsleven en een vakinstelling effectief samenwerken. Erik Hietbrink: “Het STC leidt niet op voor de fun, maar voor een baan en de toekomst. Dat betekent dat wij alleen hoogwaardige vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen aanbieden die aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven. Bedrijven binnen de energie-, proces- en (petro)chemische industrie zitten te springen om gespecialiseerd technisch personeel. Bij het STC staan alle seinen op groen om te voldoen aan deze behoefte aan gekwalificeerd personeel.”

Een deelneemster mbo-procestechniek ontvangt de carrière- start-garantie uit handen van Cor Kloet, bestuurslid Deltalinqs

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


10

Magazine voor je toekomst!

Procestechniek heeft toeko Als je een opleiding in de richting procestechniek hebt gedaan, kun je meestal snel aan de slag. De komende jaren gaan er veel werknemers in de procestechniek met pensioen en komen er veel banen vrij voor jonge mensen die net klaar zijn met hun opleiding. Deze drie procesoperators willen nooit meer anders! Van stratenmaker tot procesoperator Naam, leeftijd, woonplaats: Vooropleiding: Welke opleiding doe je nu: Stage of baan en werkgever:

Jeffrey Bakker, 25, Heerlen Vapro B Vapro C Procesoperator bij OCI Nitrogen

1. Waarom heb je voor dit beroep gekozen? “Ik ben vroegtijdig gestopt met school en was aan het werk als stratenmaker/hovenier. Dat is zwaar werk. Toen heb ik besloten om iets TOTAAL anders te gaan doen. Iets waarmee je meer met je brein werkt, zonder dat ik daarvoor 10 jaar naar school moest. Ik was immers al 19 jaar; dus de procestechniek lag voor de hand. Betere verdiensten, minder belastend werk en je kunt meer met je hoofd werken. Van de één op de andere dag was mijn leven totaal veranderd. Naar school, geen inkomsten meer, maar wel een beter vooruitzicht.” 2. Ben jij technisch? “Dat was ik totaal niet. Nu merk ik dat ik wel degelijk technischer ben geworden. Het mooie aan het operatorvak is dat alles wat jijzelf repareert, niet meer door andere firma's hoeft te worden gedaan. Dat maakt je scherp.” 3. Wat maakt dit werk bijzonder voor jou? “Je bent samen met je collega's verantwoordelijk voor een multinational. Iedereen is bekwaam en probeert zijn steentje bij te dragen. Ik liet me door een collega vertellen dat de ploeg (ons vaste team) eigenlijk een orkest is: we hebben elkaar allemaal nodig, en we vullen elkaar prima aan. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten (binnen of buiten, theoretisch of praktisch) en probeert zijn steentje bij te dragen. Niet alleen als het gaat om het werk, maar ook sociaal gezien. Daarnaast vind ik het werken in diensten ook zeer prettig. Ik kan bijna iedere dag (naast mijn werk en studie) sporten. Ik doe tegenwoordig aan triatlon.” 4. Wat wil je in de toekomst bereiken? “Mijn hoofddoel is al bereikt! Van stratenmaker tot fulltime procesoperator in 3 jaar bij een chemische topper als OCI Nitrogen. Ik studeer nog steeds (vapro-c). Als ik mijn vapro-c diploma heb kan ik altijd nog uitgroeien tot meetkameroperator of als je zeer bekwaam bent tot top-operator. Ik heb nog jaren te gaan voordat ik een écht goede operator ben met ervaring en brede kennis van alle fabrieken. Nog werk genoeg dus! Tot die tijd blijf ik gewoon doen wat ik nu doe: met plezier naar mijn werk gaan, inzet tonen, studeren en sporten als uitlaatklep. ...En vooral (hier weten we op de ploeg ook wel raad mee); altijd blijven lachen!!!”

Elise (28) houdt van recht door zee Naam, leeftijd, woonplaats: Vooropleiding: Opleiding nu: Stage of baan en werkgever:

Elise Klapwijk 29 jaar, woon in Den Haag Centrum maritiem officier te STC, Operator B Zadkine (techxpert programma) Operator C theorie (scriptie schrijven) (techxpert programma) loading master (beladen zeeschepen en lichters) bij ExxonMobil offsites

1. Waarom heb je voor dit beroep gekozen? “Ik ben hier toevallig ingerold. Na enkele jaren te hebben gevaren op tankers wilde ik graag in de haven werken. Ik had enkele bedrijven aangeschreven in de petrochemische industrie en Exxonmobil reageerde. Ze waren gestart met Techxpert, een project waarmee ze een grote groep mensen wilden opleiden tot operator C.” 2. Ben jij technisch? “Technisch inzicht heb ik wel ja, maar in mijn eentje zou ik geen zuiger uit een motor trekken of overhalen. Ik heb een redelijk goede technische achtergrond door mijn MAROFF opleiding (elektro, motoren, pneumatiek) wat natuurlijk verder aangevuld is met de operator B en C.” 3. Wat maakt dit werk bijzonder voor jou? “De afwisseling, het werken met mannen (sorry dames maar mannen zijn recht door zee en direct), het werken in de volcontinu, het ‘familliegevoel’ in de ploeg.” 4. Wat wil je in de toekomst bereiken? “Misschien Lead technicien, maar nu eerst allround senior technicien worden en al mijn jobs leren.”

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


11

Magazine voor je toekomst!

omst voor jou! Procesoperator Peter (22) zit niet graag stil Naam, leeftijd, woonplaats: Vooropleiding: Welke opleiding doe je nu: Werkgever:

Peter Flikweert, 23, Ouddorp Vapro B Vapro C Procesoperator bij Kemira Rotterdam B.V.

1. Waarom heb je voor dit beroep gekozen? “Op de middelbare school had ik eigenlijk nog geen idee wat ik graag wilde worden. Dus zo ben ik vele scholen langs gegaan om mij goed te laten voorlichten in verschillende soorten beroepen. Zo kwam ik terecht op op het STC in Brielle die zich specialiseert in het opleiden van Proces Operators. Een technisch beroep met veel verantwoordelijkheid en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je zou gaan werken in een team waar de mensen een volcontinue rooster lopen en zo een fabriek draaiende houden. Dat leek mij wel wat! Daarnaast gaf de school elk kwartaal een prestatie beloning en een verzekerde baan garantie.” 2. Ben jij technisch? “Als Procesoperator werk je met veel verschillende installaties en zal je dus ook moeten begrijpen hoe die werken en wat te doen als het misgaat. Dit leer je door examens af te ronden en ervaring op te doen. Iedereen is technisch zolang je het maar interessant vindt!“ 3. Wat maakt dit werk bijzonder voor jou? “Wat dit werk zo bijzonder voor mij maakt is vooral de verantwoordelijkheid, het samenwerken in een team en de variatie van het werk. Dán zit je binnen achter de knoppen en dan loop je weer lekker buiten. En als je de volgende dag op je werk komt dan begin je niet waar je gebleven bent, maar waar de vorige ploeg gebleven is. Altijd iets nieuws!”

4. Wat wil je in de toekomst bereiken? “Op dit moment ben ik bezig met mijn vervolgopleiding Vapro C en wil ik graag All Round Operator worden bij Kemira Rotterdam B.V. waar ik nu werk. Wat ik daarna ga doen is nog de vraag, maar in ieder geval niet stilzitten!”

Chemie Het leven op aarde is afhankelijk van het duurzame gebruik van water, energie en andere natuurlijke bronnen. Wij bij Kemira zetten ons in om een toonaangevend chemiebedrijf te worden door manieren aan te bieden waarmee klanten effectief water kunnen recyclen en behandelen. Mens en milieu zijn belangrijk in ons dagelijks werk. Wij bevorderen een ‘ja, het kan’ mentaliteit, verwelkomen nieuwe ideeën en slagen door samen te werken. Wij bieden kansen om professioneel te groeien en betrekken iedereen bij het bouwen van een toekomst voor ons bedrijf.

heb jij het in je?

Chemie is voor nieuwsgierige mensen. Houd je van cijfers, machines, elect electronica ronica of computers? mp mputers? Dan is een opleiding in chemie iets voor jou. Wijij kunnen op alle niveaus W iveaus slimme mensen geb ge gebruiken. Met een baan in de chemie zit je altijd goed goed! ed! Chemie is overal. In je shampoo, telefoon en je ampoo, de coating van an je jas, je mobiele m compute r. Chemie helpt planten groeien groeien en voedsel vo bes te beschermen. OCI Nit rogen computer. Nitrogen zakelijk is marktleider in de p roductie ctie van mineralee meststoffen. meststoffen. Deze zijn nood productie noodzakelijk om de we reldbevolking van an voedsel te voorzien. vo Daa rnaast maken wij melamine. wereldbevolking Daarnaast Dat wo rdt gebruikt in meubelplaten, ubelplaten, laminaat, la coatings, verven v en kunststof. wordt Ons hoofdkantoor is gevestigd stigd in Geleen. Geeleen De p roductielocaties zijn in Nederland productielocaties (Geleen), China en de Verenigde Verenigdee Staten. S

Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175, Harbournumber 4501 P.O. Box 5020, 3197 XE Botlek-Rotterdam The Netherlands Tel. +31 181 295800 www.kemira.com

Ben jij geïnte resseerd in een en aantrekkelijke aant a rekkelijke geïnteresseerd opleiding met uitzicht op w werk? Kijk dan op www.word-procesoperator.nu www.word-procesoperato ato Zoek je een uitdagende uitdagend ende baan ba in de chemische sector?? Ga dan naar ww w.ocinitrogen en.com www.ocinitrogen.com

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014


Werk jij mee aan schoon water in Noord-Holland? Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben wij regelmatig vacatures en stageplekken voor proces-operators. Bij de afdeling Waterketen transporteren en zuiveren we afvalwater. We maken er schoon (oppervlakte)water van. Ook verwerken we slib, het restproduct van het zuiveringsproces. Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven richten we de waterketen steeds efficiënter in. Met effectief assetmanagement en vernieuwende technieken winnen we innovatief en energiebewust grondstoffen en energie terug uit het afvalwater. Onze auto’s rijden grotendeels op biogas uit afvalwater! De afdeling Waterketen beheert 15 waterzuiveringsinstallaties en 220 rioolgemalen. We zuiveren het afvalwater van 450.000 huishoudens en 27.500 bedrijven, totaal ruim 1.000.000 m3. Daarnaast hebben we ook een slibdrooginstallatie en onderhouden we ongeveer 750 individuele waterzuiveringsinstallaties.

Proces operator Spin in het web die ervoor zorgt dat taken goed uitgevoerd worden, bestuurt op een centrale plek meerdere zuiveringen en rioolgemalen. Gaat daarnaast het veld in voor analyses, storingen, beheer en bediening van installaties. De slibverwerking vindt voor een deel plaats op de zuiveringen en voor een deel op de slibdrooginstallatie. Ronald, procesoperator in regio Noord, werkt nu tien jaar in deze functie: “Het aller leukste aan mijn werk is de afwisseling. De ene dag zit ik achter het beeldscherm zuiveringen te bedienen en te optimaliseren en de andere dag werk ik buiten in verband met storingen en onderhoud op de zuiveringen of rioolgemalen. Lekker in dagdienst op mooie buitenlocaties!”

Wat zoeken wij?

Wat bieden wij jou?

Wij hebben regelmatig vacatures en stageplekken. Gemotiveerde medewerkers op MBO-werk- en denkniveau, plus rijbewijs B. Bereid aanvullende opleidingen te volgen en in de praktijk het vak verder te leren. Flexi-

Het werk op de zuiveringen of slibdrooginstallatie is geen dag hetzelfde. De processen worden ingewikkelder, de eisen hoger en de kosten moeten lager. Wij willen slimmer en efficiënter te gaan werken. Jij, als operator, bent

bel, goed ontwikkeld beoordelingsvermogen. Je past goed in een team, houdt rekening met de omgeving en communiceert goed. Ook leergierige

de aandrager! Bij HHNK werk je in een team op de meest prachtige plekken in heel Noord Holland. Onze zuiveringen staan in overal in ons gebied;

schoolverlaters mogen solliciteren op vacatures.

de slibdrooginstallatie staat in Beverwijk.

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kan dit grote gevolgen hebben. Van dit gebied ligt 90% onder zeeniveau. Hoe gaan we in de toekomst om met het water? Samen met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als waterbeheerder grote uitdagingen voor de toekomst. Ook voldoende schoon, zoet water is in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk om verstandig met ons water om te gaan, onder meer door ons afvalwater te zuiveren om er opnieuw gebruik van te kunnen maken!

Belangstelling gewekt? Neem contact op met Olaf Blaauw, 072-582 7424, of hou onze website in de gaten: www.werkenbijhhnk.nl

AAN DE SLAG! VERSCHIJNT LANDELIJK OP DE GROOTSTE SCHOLEN

JANUARI 2014

Aan de Slag, januari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you