__MAIN_TEXT__

Page 34

Työn murros tarjoaa tukuttain tutkittavaa Onko työelämässä enää mitään pysyvää? Ainakin jatkuva muutos, vastaavat Future of Work -tutkijat ja kannustavat yhdistämään voimat alan tutkimuksessa. Teksti: Joanna Sinclair Kuva: Venla Helenius TYÖELÄMÄ MUUTTUU vauhdilla ja moni

työtehtävä on jo riippumaton ajasta, paikasta tai työsuhteesta. Robotiikka ja tekoäly muuttavat tai syrjäyttävät vanhoja ammatteja, samalla kun yhteiskunnan muutokset ja teknologian kehitys luovat kokonaan uusia tapoja organisoida työtä. Ei ole ihme, että myös tutkijoita kiinnostaa työn ja teknologian kiihtyvä murros. Suomen Akatemian ja Aalto-yliopiston nelivuotisella Future of Work -tutkimushankkeella on kunnianhimoinen tavoite: yhdistää kaikki työn muutoksesta kiinnostuneet tutkijat Aalto-yliopistossa ja luoda maailmanluokan keskittymä työn tulevaisuuden tutkimiselle. ”Future of Work auttaa työelämän tutkijoita löytämään toisensa ja yhdistämään voimavaransa”, tutkija Hertta Vuorenmaa sanoo. ”Tuomme tutkijoiden lisäksi yhteen myös johtajia, vaikuttajia ja ajatushautomoita. Tarjoamme foorumin keskusteluille muun muassa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja luentosarjoja, sekä tekemällä tutkimusyhteistyötä niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa. Ilmarinen on hyvä esimerkki organisaatiosta, jonka kanssa teemme monipuolista tutkimusyhteistyötä”, johtamisen professori Eero Vaara lisää. ”Haluamme, että jatkossa Aalto-yliopisto ja Future of Work nousevat heti mieleen, kun pohditaan, mistä saada käyttökelpoisinta tietoa työn tulevaisuudesta.”

Käytännöllisiä vastauksia kaikkien hyväksi Vaara ja Vuorenmaa tähdentävät maailman olevan täynnä tutkimusta, jota kukaan ei löydä, tai josta ei ole käytännön hyötyä akateemisen maailman ulko34 / AALTO UNIVERSITY MAGAZINE 24

puolella. Future of Work pyrkii muuttamaan tämän ja haastaa tutkijoita tuottamaan relevantteja, hyödyllisiä vastauksia muuttuvasta työmaailmasta niin yhteiskunnalle, yrityksille kuin yksilöille. Tutkittavaa riittää: johtajuus on murroksessa, samoin strategiatyö, organisointi, liiketoimintamallit – alati kiihtyvässä muutosnopeudessa työhön ei liity juuri mitään pysyvää. ”Sekä tutkijoilla että johtajilla on tällä hetkellä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Juuri se tekee tutkimushankkeestamme äärimmäisen kiinnostavan: mitkään vastaukset eivät ole ilmiselviä tai yleispäteviä. Vastaus, joka sopii tietylle toimialalle Suomessa voi olla täysin epärelevantti esimerkiksi Intiassa”, Vaara huomauttaa.

Empatia ja sensitiivisyys yhä tärkeämpää

Vaikka kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, osaavat tutkijat kertoa jo monista kiinnostavista ilmiöistä. Hertta Vuorenmaa ja Eero Vaara luettelevat viisi keskeistä tutkimusaluetta: johtajuus, organisointi, strategiatyö, palvelullistaminen ja liiketoimintamallit.

Työelämässä tarvitaan yhä moninaisempia taitoja. Teknologian omaksumisen ohella viestinnälliset ja vuorovaikutustaidot – medialukutaidosta puhumattakaan – ovat keskeisiä. ”Jatkuva muutos ei ole uusi asia, mutta muutoksen nopeus on. Työntekijöiltä vaaditaan nyt ennen kaikkea intoa ja kykyä uuden oppimiseen sekä muutosresilienssiä eli sopeutumiskykyä yllättävissä tilanteissa”, Vuorenmaa korostaa.

Profile for Aalto University

Aalto University Magazine 24