{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

1/2011

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Huudikeskus Sky Reflectors Floor Pace Crew Blues Warrior HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

1


Get down and boogie! 2

www. petriruusunen.fi


1/2011

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Enhorabuena!

Sisällysluettelo Kädessäsi on uuden tähtitieteellisen ja -taiteellisen aikakauslehden ensimmäinen numero.

Se todistaa Sinun kuuluvan siihen etuoikeutettuun ja puoliautuaaseen olio­luokkaan, jonka asianomaiset ja asioista yleensä perillä olevat tahot ovat todenneet riittävän ennakko­luulottomaksi ja henkisesti vahvaksi perehtymään huudi­tutkimuksen historiaan, nykytilaan sekä sen käytännön sovelluksiin nykypäivän arjessa ja juhlassa. Vaikka huudi- ja gudumetrinen tutkimus sekä huudi­ vaikutteinen korkeakulttuuri olivat sotia seuranneessa kiristyneessä ilmapiirissä vaarassa jakaa frenologian, memetiikan ja lupsutuksen osalle koituneen ankeahkon kohtalon, on tieteen- ja taiteenalan ammattilaisten ja harrastajien määrä nykyään vankassa kasvussa. Suomen gudumetrisen seuran uskotaan yltävän jäsenmäärässään entisiin ennätyslukemiin viimeistään kuluvan vuosisadan kolmannella neljänneksellä. Kiitos tästä kuulu Kansain­ väliselle asiantuntijaraadille, Turkin huudi-instituutin säätiölle, Togon tasavallalle ja erityisesti Suomen Huudimuseon aina yhtä aktiiviselle ja kaukokatseiselle johdolle. Jos et vielä ole saanut kunniaa vierailla Kansainvälisen Huudikeskuksen uutuuttaan kiiltävissä tiloissa tai päässyt tutustumaan Suomen Huudi-museon koko­elmiin, soita arkisin kello 12.11 – 13.09 välisenä aikana numeroon 0400 750 804 ja kysy ”tietoa”. Suomen Huudi-museon sekä Kansainvälisen Huudi­ keskuksen johto varaa oikeuden valita asiakkaansa. Uskokaa tai älkää, se on teidän omaksi parhaaksenne. Get down and boogie! Harri ” Vikinglotto ja Keskiviikko-Jokeri” Aaltonen päätoimittaja ja vt. huuditarkastaja

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Get down and boogie Pääkirjoitus ja sisällysluettelo Steel Bodied Blues Warrior Onk hokei? Kynät, lakanat ja Näennäisyyden Erottaja Floor Pace Crew Huudipiste collection Petri Ruusunen Uudet tilat — parempi mieli

 2  3  4  5  6  8 10 13 14

Superturbojumbolakanassa: Sky Reflectors ja Rotaatiospektrofotometri T4

www. petriruusunen.fi kuvat ja piirrokset: J. Koivuniemi P. Ruusunen H. Aaltonen tekstit: P. Ruusunen H. Aaltonen taitto: H. Aaltonen paino: J. Koivuniemi rahoitus: P. Ruusunen World Trust Fund kiitokset: Kansain­välinen asiantuntijaraati Turkin huudi-instituutin säätiö Togon tasavalta Reima A. Danone ja Suvi Danone TEKNIK SVOPADA -yhtiön konkurssipesä Upsalan toinen kaupunginosatoimikunta

3


Steel Bodied Blues Warrior Resonointi, Huudi ja akveduktit

Huudin vaikutus liukusointitekniikkaan: Liukusointi-ilmiön aiheutti motorinen häiriö tai muuten ylikorostetut käden kaulansuuntaiset liikkeet. Kosmisen pulssin vain hetkellisestikin saavuttanut soittaja sai aikaan kuuloelimille hypnoottisen ääniaistimuksen. Psykoakustisesti soittotekniikka sai aikaan ihmisille sisäelinten resonointia. Akveduktit: Kahdesta akveduktien etsijästä kehittyi parhaat resonaattorin säätäjät. He huomasivat resonaattorin erilaista värähtelyä vesisuonten päällä. Vasta myöhemmin PROSPEKTOR AKVEDUKTOS -ryhmän tieteellisissä tutkimuksissa havaittiin akveduktien sisältävän huudijäämiä.

4

www. petriruusunen.fi


Onks hokei?

Nämä kansainvälistäkin mainetta niittäneet custom-pyörät eivät varsinaisesti ole mitään niittokoneita eivätkä paavin pajavasaroita. Huudiattituudia näiden kuumien kaunottarien muodoissa kyllä riittää vaikka koko kolkolle konklaaville.

AMOR Triumph Speed Twin 1953 Petri Ruusunen Maalaus: Eloranta ja Jussi Säteri Verhoilu: Markku Leimu Kuvat: Mikko Vihervaara

COSMOS Honda CB750 1970 Petri Ruusunen Maalaus: Mannermaa ja Tini Verhoilu: Markku Leimu Kuvat: Siwer Ohlsson

BOOMERANG H-D Panhead 1948 Petri Ruusunen Maalaus: Mannermaa ja Eloranta

HEINÄSIRKKA TCB 2003 | H-D Panhead1956 Petri Ruusunen ja Isto Kotavuopio Maalaus: Mannermaa ja Eloranta | Kuvat: Olli Lehtinen

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

5


Kynät, lakanat ja Näennäisyyden Erottaja Tätä Huudi-museon kokoelmien kuopusta ei TM testaa, eikä VM koeaja. Se on hauras museoesine ja saattaa särkyä. À la recherche du temps perdu

Le Temps retrouvé

Tohtori Peter Ossian Gudu mainitsi vuoden 1922 väitöskirjassaan (Umfangsgeschwindigkeit in Bezug auf Hud Zusammenhalt; Zweiter Teil) tohtori M. Babtiste Väänäsen onnistuneen erottamaan ilmakehässä olevat fyysiset aineellistumat mielikuvituksen tuottamista harhanäyistä ja kuvitelmista suunnittelemallaan ja sekatyömies Poika-Kalervo von Bülowin Panelian verstaallaan rakentamalla mittauslaitteella. Väänäseltä itseltään ei löydy laitteesta, sen käytöstä ja mahdollisista mittaus­tuloksista mitään kirjallista materiaalia ja von Bülowilta löytyy asiaa koskien vain lasku­ kopiot ”Näiniline Separator 1” ja ”ManGen 3” -laitteiden toimituksesta Kiukaisten eteläiselle rautatieasemalle helmikuun 30. päivänä 1919.

Laitteita on kaksi: Näiniline Separator eli Näen­ näisyyden Erottaja ja toinen, jota kutsutaan Manuaaliseksi Generaattoriksi eli Penaksi .

Vuonna 1947 perustettu Suomen Huudimuseo ryhtyi ensitöikseen toimenpiteisiin tri Gudun mainitseman laitteen löytämiseksi ja hankkimiseksi museon kokoelmiin. Skandinaviska Hud-institutet tuki tätä ”Lasten Ristiretkeksi” ristimäänsä hanketta palkkaamalla silloin jo kuuluisuutta saavuttaneen tutkijan, Rauno ”Road Rane” Ahosen museon esinehankintavastaavaksi. Ahonen joutui kuitenkin vuoden 1952 Suuren Inventaarion jälkeen myöntämään, ettei edellä mainittua laitetta mahdollisesti koskaan löydetä, eikä sitä pystytä piirustusten ja muun kirjallisen materiaalin puuttuessa rekonstruoimaan. Ahonen väitti oikeudenkäyntiä seuranneissa kuulusteluissa, että Huhdan nimismies olisi aikanaan valtioneuvoston käskystä tahallisesti hävittänyt laitteen ja taka­varikoinut laitetta koskevat muistiinpanot sekä piirustukset. Jo kaksikymmentäkolme vuotta aikaisemmin työkyvyttömyys­eläkkeelle jäänyt nimismies kiisti olleensa osallinen vuoden 1919 tapahtumiin ja nimitteli Ahosta alatyyliin varkaaksi ja tyhjännaurajaksi. Viisikymmentäluvulla Näiniline Separatorista puhuttiin huudi­tutkijoiden keskuudessa jo samaan sävyyn kuin Kalevalan Sammosta ja sille naureskeltiin saunailloissa. Tämän vuoden kesäkuun alussa aloitettujen yhdystietä 2170 koskevien oikaisu- ja levennystöiden yhtey­ dessä löytyi kuitenkin jotain, joka ”mullisti mun maailmain” ja puhdisti tutkija Ahosen maineen postuumisti. Suomen muinaismuistoyhdistyksen suorittaman interpretatiivisen eli postprosessualistisen tutkimuksen jälkeen tierakentajien löytämät laitteet luovutettiin Suomen Huudi­ museolle tutkittavaksi, kunnostettavaksi ja näytteillepantavaksi.

6

Näennäisyyden Erottajan avulla on todennäköisesti erotettu ilmakehässä olevat fyysiset aineellistumat mielikuvituksen tuottamista harhanäyistä ja kuvitelmista. Tästä syystä esim. korosmonyymit ja katopailmiöntodistajat ovat aina himoinneet laitetta.

Akuutin katopailmiön yleisyys jakautuman funktiona. Huudi-instituutin asettama tutkijalautakunta on raportoinut Näennäisyyden Erottajan rakennetta ja toimintaa koskevista tutkimuksista seuraavasti:

V. Molempiin kiteisiin sijoitetut elektrodit eivät ole kohtisuorassa polarisointiakseliin nähden, vaan tarkassa suhteessa ko. preferenssisuuntaan. Värähtelykentän ollessa tiheimmillään on todennäköisesti tarvittu säteilysuojavarustusta purkautuvien mikrofotonisuihkujen takia. Ylikuumenemiselta on vältytty tekemällä runko nelisäikeiseksi ja vapaavärähteleväksi erikoislejeeringistä (MS = Zn + Cu + Ni + Pe + Ti). VI. Optisen diodikentän jälkeisessä reaalitasokuvastimessa, joka absorboi kosmisen säteilyn, tapahtuu ionisaation aiheuttama pinnan ”virittäytyminen”. Tämä tapahtuu saturaatioasteen kohottua tiettyyn tasoon. Kokenut laitteen käyttäjä voi reaalitasokuvastimessa olevasta heijastimosta päätellä onko analyysissä oleva kohde fyysinen aineellistuma. Huudi-instituutin asettama tutkijalautakunta on luvannut tiedottaa tutkimuksistaan, jos jotain käänteentekevää tapahtuu, tai ainakin vuoden 2012 vuosikertomuksen yhteydessä. Voi tätä jännitystä! MITAT JA MASSAT

I. Näennäisyyden Erottajan kymmenestä kaksipuolisesta elementistä muodostuvan taivaspeilikön avulla voidaan analysoida laajaa sektorialuetta, sillä peiliakselien kaarisäteisyys on 932 millimetriä. Lineaarisesti kääntyvät peilipuoliskot mahdollistavat valon ja havainnon tarkan kohdistumisen ferrolasista hiottuun perus­kollektorilinssiin. II. Taivaspeilikön kaarisäteisyys minimoi epätarkkuustekijät, sillä tarkkailtavana oleva kohde on aina kosmisessa liiketilassa. Tietyt aerobiologiset seikat kuten siitepölyt, otsoonit, usva, ilmakehän jyrkät lämpöjakaumat ym. voivat aiheuttaa minimaalista tulostushäirintää. Laitteen peilikköosuus on erittäin tarkkaa käsityötä ja todennäköisesti valmistettu TEKNIK SVOPADA -yhtiössä. III. Peilipuoliskoja yhdistävässä kulmanivelessä on merkintä: C. KAISER mikä viittaa kuitenkin germaaniseen alkuperään. IV. Kun taivaspeilikön jokainen erillinen peili on säädetty kohdistamaan tuleva valo peruskollektorilinssiin, jatkaa valo kulkuaan kohti optista diodikenttää. Se aikaan saadaan kaksoiskvartsikiteellä, johon luodaan pietso­ sähköinen värähtely ulkopuolisen sähkögeneraattorin avulla.

Peilikön leveys: 610 mm Rungon pituus: 700 mm Korkeus: 1385 mm Kokonaispaino: 36 kg

www. petriruusunen.fi


KUUSI PÄÄELEMENTTIÄ

2.

3. 1. Taivaspeilikkö: lasi ja messinki

4. Reaalitasokuvastin: ionisaatiovirittyvä lasi

2. Linssi: ferrolasi

5. Runko: vapaa värähtelevä messinki

3. Kaksoiskvartsikide: SiO2

6. Jalusta: valurauta

1.

4.

5.

6.

Manuaalinen generaattori

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

7


F U N K L O V E R 8

www. petriruusunen.fi


Huudikeskuksessa ala- ja korkea­ kulttuuri kohtaavat tavalla, jota jo muinaiset kiinalaiset kuvailivat sanoilla “ihan kiva”. Vaikka yläkerrassa vallitsee lähes harras museotunnelma, ei talossa aina tarvitse kirvistellä hampaat ikävästi irvessä Dieterich Buxtehuden soidessa gramofoonista, vaan Huudikeskuksen keskilattialla voi tanssia ameriikan­malliin kieppuen ja nytkyen nuoriso­musiikin pauhatessa ”ämyreistä”.

Henkilökunnan hyvin kasvatettu jälki­kasvu eli Floor Pace Crew, niin kuin he ryhmäänsä leikkisästi kutsuvat, ja muut paikalliset isänmaan toivot kokoontuvat arki-iltaisin huudiaatteen innoittamina harrastamaan rytmistä liikuntaa gargantuamaisten poppivehkeidensä suoltaessa ilmoille eläimellistä jytkettään.

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Nuorison into on tarttuvaista sorttia ja saa ikämiehenkin puntin tutisemaan kuin silloin, kun Italia menetti kaikki siirtomaansa ja pieniä alueita Euroopasta. Nykynuoriso tuntuu olevan sen verran reipasta ja ajatusmaailmaltaan tervehenkistä, että voi hyvillä mielin heittää lusikan nurkkaan ja lakata murehtimasta huudiperinteen säilymisestä jälkipolville. Kauan eläköön jälkipolvet!

9


Huudipiste collection Näinä sangen ankeina aikoina, jolloin museota kaatuu kuin keilaa keinovalossa, on Suomen Huudi-museo säilyttänyt asemansa kansainvälisenä edelläkävijänä ja arvostettuna trendsetterinä. Kansainvälinen Huudi­keskus ja sen edeltäjänä toiminut Skandinaviska Hud-institutet ovat vuodesta 1912 lähtien ylläpitäneet laajaa arkistoa ja vuonna 1947 perustettu Suomen Huudi-museo on alusta alkaen pyrkinyt keräämään gudumetrisiä tutkimuslaitteita ja niiden rekonstruktioita. Kaksikymmenvuotisjuhlansa kunniaksi museo päätti laajentaa kokoelmiaan koskemaan myös huudi ja prehudiska stil -vaikutteista kuva- ja veistotaidetta. Vuosittain vaihtuvat näyttelyt nauttivat laajaa suosiota nuorison keskuudessa, ja lieveilmiöiltäkään ei aina vältytty — comme on fait son lit on se couche! Nykyään kokoelmista löytyy huudi-ideologisten periaatteiden mukaan valmistettuja käyttötavaroita, kulkuvälineitä, multimediaa sekä kuva-, ääni- ja jopa hajutallenteita vaativimpaankin makuun. Vaikka makuasioista ei sananlaskun mukaan kannattaisi kiistellä, voi kokoelmaa ilman sen kummempaa omakehua sanoa niin hyväksi, että kaikki muut kokoelmat ovat sen rinnalla kuin yritys kaataa Fidel Castro ja sitä seurannut Sikojenlahden fiasko sekä myöhemmin Kuuban ohjuskriisi. Kokoelmaan tutustumiseen kannattaa varata ainakin kaksi päivää, mukavat jalkineet sekä runsaasti nestettä. Pieni pilke silmäkulmassa kannattaa jättää keskuksen narikkaan. Salamalaitetta saa käyttää, mutta ei kuitenkaan valokuvauksen yhteydessä.

Hengen Suunta E. Ruusunen, 1969 Huudimuseon kokoelmat

10

www. petriruusunen.fi


ROTAATIOSPEKTROFOTOMETRI T4 GUDUMETRI Kultaseppä Petri Ruusunen on vanhojen valokuvien, aika- Rotaatiospektrofotometri T4 on TEKNIK SVOPADA -yhtilaiskuvausten ja piirustusfragmenttien avulla pyrkinyt re- ön (1888 – 1972) kaasujen valoabsorption mittaamiseen konstruoimaan tohtori Peter Gudun 1944 keksimän polaa- valmistama, alunperin käsikäyttöinen laite. Laite on jalusrista dispersiota gravitaatiokentässä mittaavan laitteen toineen 60,96 cm korkea ja painaa noin 63 kilogrammaa. eli gudumetrin, jolla useiden valaehtoisten todistajanlau- Jalusta, kuten laitteen sähköiset osatkin, näyttää olevan suntojen mukaan on toistuvasti onnistuttu analysoimaan myöhempää tekoa. Laiteessa kerrotaan olevan messinkiä aika-avaruuden kaarevuutta suhteessa mittalaitteen yli kahdentuhannenviidensadan vanhan markan arvosta. punnuksen massan käänteiseen neliöön jopa millipetrin sadasosan tarkkuudella. Rekonstruktiossa on selvästi havaittavissa kuinka gudumetri jakautuu primääriseen ja sekundääriseen osioon. Osioita ei ole tähän mennessä saatu toimimaan itsenäisesti. Gudumetri saa käyttövoimansa laitteen päällä olevasta keskiaikaisen mallin mukaan rakenetusta kellomekanismista. Laitteen on arveltu toimineen yhdellä “vedolla” jopa 96 tuntia yhteenmenoon.

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

11


Fakki-idiootti E. Ruusunen, 1968 Huudi-museon kokoelmat Valistuneisuus ei ole suoraan verrannollinen eri alojen tietojen summaan vaan tuloon.

HVAD P. Ruusunen: Sekatekniikka 1971. Huudi-museon kokoelmat

Objektiivinen egoismi E. A. Ruusunen: Sekatekniikka 1969. Huudi-museon kokoelmat

12

www. petriruusunen.fi


Petri Ruusunen Kansainvälisen Huudi­keskuksen disponentti ja Suomen Huudi-museon vt. kuraattori Petri Ruusunen ehtii kitaransoiton ja omakotitarveviljelyn lisäksi tehdä myös kunniallista päivätyötä kultaseppänä. Tämän “Hirvensalon Bukka Whiten” mainio työpaikka on nimeltään KultaSarvi ja se sijaisee mitä oivallisimmalla paikalla Suomen Turussa, Humalistonkatu kahdessatoista. Voit myös tutustua yrityksen erinomaisiin tuotteisiin ja erinomaisempaan palvelutarjontaan internetissä osoitteessa www.kultasarvi.fi.

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

13


Uudet tilat — parempi mieli Kansainvälinen Huudikeskus ja sen yläkerrassa toimiva Suomen Huudi-museo muuttivat uusiin tiloihin jo maaliskuussa 2010. Se oli kansainvälinen biodiversiteettivuosi. Quand l’arbre est tombé, chacun court aux branches.

14

www. petriruusunen.fi


Kansainvälinen Huudikeskus toukokuussa 2010. Huomaa etualan pohjoismaissa harvinainen akanthuspensas.

Huudikeskuksen tiloissa harrastetaan populaarikulttuurin ohella myös custom bikes -toimintaa Valtaojan, Enqvistin ja Kamppisen hengessä.

HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Huudimuseon tiloihin noustaan käyttäen portaita, joiden taitavasti viimeisteltyjen kaiteiden koristelu symbolisoi kaikkea ylevää.

15


LOVERS

Loti “Tulppu” Ederra, 1972

Tämä, rämä sekä dingdong… Sekoa sekatekniikasta Huudi-museossa,   jossa vain riittävä on adekvaattia, etikkahapon suola asetaattia ja kolot aina kohdallaan. Demain il fera jour!

16

www. petriruusunen.fi

Profile for Harri Aaltonen

Huudi  

1/2011 tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Huudi  

1/2011 tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti

Profile for aaltonen
Advertisement