Heus 7 4e jaargang nr 1 a3 boeken

Page 1

4e jaargang • nummer 1

Een heus magazine over oude wijsheden nieuwe inzichten V O O R J A A R 2016 leven met de natuur – een uitgave van A3 boeken I NT ER V I EW

De helende energie van kleur DE VR A A G

Wat is jouw grootste droom? THE MA

OOK JIJ KUNT GROEIEN EN BLOEIEN OVE R P E I N Z I N G

Mijmeren over regen N I E UW : IN JE KRACHT DOOR KLEUR – MARGO RUITER HET HUIS VAN ISIS, EEN LIEFDESGESCHIEDENIS – LAURI FRANSEN NEVELVROUW, KIND VAN DE WEGEN DEEL 3 – LINDA WORMHOUDT

Heus 07-2016 1

20-02-16 10:01


D E Z ONNEG ODIN

Zielenzon geactiveerd door zonnestralen Reizen met havik om scherp te kunnen zien Vuurkracht sparen om raadsels op te lossen marjanne hu ising

De heilige buxusmoeder en 33 andere levensbomen

Foto: Jenny Boxem

Heus 07-2016 2

20-02-16 09:40


VOORWOORD Ken je dat? Dat je nog zo ontzettend veel moet en dat anderen zeggen “Er moet niks, go with the flow. Morgen weer een dag, toch?!” Dat je dan denkt “Ja, jij hebt makkelijk kletsen, want op jou zit de drukker niet te wachten en er is niemand anders die de website aanpast, dus….” Terwijl de mailbox en de chat op Facebook volstromen met vragen als: “Wanneer krijg ik de nieuwe tekstversie van jou?” en “Hoe zit het met het contract?” en “Weet je al of het mogelijk is om dan en dan die bestelling te leveren?” En een blauwe envelop (ja, heus, ik kreeg er nog een) je verwijtend aankijkt, omdat je die aangifte nog niet hebt gedaan… Ken je dat? Misschien iets anders, maar net zoiets? Dat ‘moeten’ je dagen dreigt over te nemen tot er iets gebeurt, dat je doet beseffen dat het allemaal inderdaad morgen kan. Behalve die belastingaangifte dan, want die inspecteur is onverbiddelijk. adrie beyen, hoofdredacteur en uitgever info@A3boeken.nl – twitter @AdrieA3boeken – www.facebook.com/A3boeken

http://angelschoice.net

INHOUD INTERVIEW

“Je kunt jezelf beter maken” Margo Ruiter

Sterren, mythen en jouw leven

2

21

DE VRAAG

“Ik voelde de liefdevolle energie van Isis”

8 6

Lauri Fransen

12

16

Elvira van Rijn en Petra Stam

DI T E N DAT

DE LEZER Henk Versmissen

“De dood is een nieuw begin” Linda Wormhoudt

Wat is jouw grootste droom?

24 26 27

CITAAT Bibliotheek van de kosmos OVERPEINZING

Mijmeren over regen

THEMA

Ook jij kunt groeien en bloeien

Marjanne Huising

Jeanine Hofs

Fondslijst

18

28

LEGENDA Boek(en) van dezelfde auteur of over hetzelfde onderwerp

Spel(len) van dezelfde auteur of over hetzelfde onderwerp

Boek(en)/spel(len) van dezelfde auteur of over hetzelfde onderwerp

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 3

20-02-16 09:40


INTERVIEW

MAR GO RU I T ER :

“Je kunt jezelf beter maken” In een moeilijke periode in haar leven ervoer Margo Ruiter de helende energie van kleur. Dat leidde tot een ommekeer en een missie: meer mensen laten ontdekken hoe ze in hun kracht kunnen komen door bewust kleur in te zetten. In haar boek ‘In je kracht door kleur’ introduceert ze een kleurensysteem voor persoonlijke groei waarin de subjectieve beleving een grote rol speelt.

Z

e vond het heerlijk om naar mensen te kijken, het licht om hen heen te zien, soms kleuren. ’s Nachts zag ze ‘vloeistofdia’s’, maar die kleuren in de nacht verdwenen toen ze op haar achttiende na een ernstig ongeval ziek werd. Het werd letterlijk donker om haar heen en Margo vegeteerde een jaar op de bank in de huiskamer. Een chakrahealing liet haar letterlijk via een pendel zien dat zij zelf energie in beweging kon zetten door aan fijne dingen te denken. Haar natuurkundige kennis bood geen verklaring, maar dat was niet nodig, want ze voelde hoe de kleur geel haar buik en lichaam verwarmde. “Ik besefte dat ik met mijn gedachten een helende kracht kon uitoefenen op mijn lichaam, dat ik mijzelf beter kon maken. Dat wat artsen niet konden en begrepen, kon ik zelf wel. Natuurlijk was ik na deze chakrahealing niet meteen weer kerngezond, maar dit was een groot keerpunt in mijn leven. Hierna kon ik weer lezen en heb ik twee boeken over kleur doorgespit. Ik vertelde mijn moeder, dat ik de allerbeste kleurenspecialist van de wereld zou worden. Ik wist: dít is waar kleur over gaat. Dat ik in de nacht geen kleuren meer zag, kwam doordat ik in een donker gat was beland. Ik kon die kleuren weer terugkrijgen door mijn energiehuishouding te helen. Dat deed ik door mij elke dag te verbinden met kleuren en er heel bewust naar te kijken.”

M IJ N WAARHE ID, MIJN DRO O M Margo kon de draad van haar leven weer oppakken en ging naar de Design Academy in de veronderstelling daar over kleur te leren. Ze vond echter niet waarnaar ze op zoek was. Het draaide om techniek en zo veel mogelijk produceren. Haar liefde voor en

2

Heus 07-2016 4

verbondenheid met kleur maakten plaats voor stress, angst en onzekerheid vanwege de reacties en oordelen van de docent. Na de Design Academy ging haar zoektocht verder. Via meditatie maakte ze contact met kleuren en ging ze ook in afstemming schilderen. Ze begon mensen te begeleiden door healingen te geven en hen te vertellen welke betekenis hun kleuren voor hen hebben. Ook gaf ze kunstzinnige lessen en interieuradvies. “Mijn geschoolde verstand wilde vroeger mijn gevoel nogal eens overnemen. In de periode na de Design Academy ontdekte ik hoe bevrijdend het was om in afstemming en in de flow te creëren. In 2010 ontwikkelde ik Zuci Infusions, voor elk chakra een thee. Mijn ontwerpachtergrond kwam me toen heel goed van pas, want zo kon ik de kruidentheeën uit de alternatieve hoek halen. Door deze stap leerde ik mijn waarheid te spreken en mijn droom te volgen. Door de feedback op de adviezen die ik gaf bij de thee kreeg ik het vertrouwen in mezelf weer terug.” Op een gegeven moment begon Margo zich kleurendokter te noemen: “Ik vond het altijd zo lastig om aan mensen uit te leggen wat ik doe. Zodra je over energie of gevoel gaat praten, zie je de aandacht verslappen en is voor velen het gesprek zo afgelopen. Ik wil de

In je kracht door kleur Margo Ruiter 21 x 21 cm, 144 pagina’s fc, € 24,50 isbn 978 94 91557 27 9 nur 728 Verschijnt maart 2016

heus 07 – 2016

20-02-16 09:40


helende taal van kleur op de kaart zetten en dan is het belangrijk om termen te gebruiken die tot de verbeelding spreken. Want je kunt iemand helen met kleur. Nog belangrijker: je kunt jezelf beter maken door bewust kleur te gebruiken. Kijk maar naar mij.”

foto : a nd r é s i ets m a

NIE UW K LEURENS YS T E E M Margo ontwikkelde een kleurensysteem waarin feitelijke kennis en subjectieve beleving samengaan: “In mijn systeem krijgt subjectieve beleving de grootste aandacht, die wordt in het licht gezet en genuanceerd door kennis toe te voegen, zodat je die beleving zuiver kunt interpreteren. Op deze manier is het gevoel niet ondergeschikt aan het verstand en dat is belangrijk als je keuzes moet maken.” Andere systemen gaan bijvoorbeeld alleen maar uit van het visuele aspect, zoals NCS, Color Me Beautiful, RGB, CMYK en RAL. Visuele informatie komt door de ogen naar binnen, áls die al naar binnen komt. Het systeem van Margo maakt de verbinding tussen hoofd en hart: “Er is zoveel dat onbewust is en niet wordt gezien. Door hart en gevoel een plek te geven, kan

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 5

jouw verstand ondersteunend werken voor jouw beleving. Niet jouw ego, jouw kennis en de wetenschap bepalen hoe jij handelt, maar jouw innerlijke waarheid, intuïtie en inspiratie.” Een ander groot verschil met bestaande systemen vormt de plek die de aardekleuren innemen. Deze kleuren helpen bij het aarden, dat belangrijk is voor het ontvangen van inspiratie. Inspiratie kan namelijk pas goed worden ontvangen, wanneer de energie hiervan kan afvloeien de aarde in. Margo legt het zo uit: “Zonder deze doorstroming hoopt energie zich op en ontstaan er klachten op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel niveau. De aardekleuren komen niet voort uit een lichtbundel, de regenboog, maar uit pigmenten uit de Aarde. Ze zijn letterlijk van een andere aard.”

VI E R DI M E NSI E S Haar zoektocht naar de energie van kleuren leidde tot een kleurensysteem met vier dimensies: donkerlicht, rood, terra en magenta. Margo licht ze een voor een toe: “De eerste dimensie gaat over de donkere en

3

20-02-16 09:40


Lavendel

Roestbruin

de lichte kant van alle kleuren. Alle kleuren zijn immers in het donker en in het licht te zien. Wanneer je met deze dimensie aan de slag gaat, leer je nuanceringen aan te brengen in je beleving en oordeelvorming. De tweede dimensie is de rode dimensie, deze omvat de bekende chakrakleuren, die resoneren op je persoonlijkheid en hoe je jezelf neerzet in het hier en nu. De derde dimensie is die van de terra kleuren, de aardekleuren die resoneren op je bewuste en onbewuste verleden. Bij deze dimensie gaat het om de herinneringen die zich hebben vastgezet in je lichaam. Door met de terra kleuren te werken, komen die herinneringen los. In de vierde dimensie, de magenta dimensie, bevinden zich de kleuren die resoneren op de creatiekracht. Als je weet wie je bent en waar je vandaan komt, kun je die wetenschap inzetten om jouw doel te bepalen en op een liefdevolle manier te bereiken. Wil je bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, dan zullen de kleuren van de magenta dimensie je hierbij helpen.”

alleen maar leest, neem je informatie aan, maar maak jij je die niet eigen. Hierdoor ontdek je niet jouw eigen taal, maar die van een ander. En kom je dus niet in jouw eigen kracht.” De oefeningen zijn divers: meditatie, reflectie, expressie en beweging. Sommige oefeningen zullen je heel goed afgaan, andere roepen weerstand op. “Door de weerstand te onderzoeken, kom je erachter wat jouw oordeel, houding en gedrag zijn ten opzichte van een bepaalde kleur. Weerstand duidt op pijn of angst. Wanneer je dit ervaart, kun je de kleur die de weerstand oproept gebruiken om jezelf te helen. Daarbij kun je bijvoorbeeld de steun inroepen van een kleur waarvan je heel blij wordt.”

P ER KL E UR In de vier dimensies zijn 22 kleuren ondergebracht. Per kleur geeft Margo eerst technische, historische en psychologische wetenswaardigheden. Vervolgens komen de energie, thematiek en het lichaam aan de orde. Daarna gaat ze in op hoe je handelt wanneer je je aan de donkere of lichte kant van de kleur bevindt. Ze geeft manieren om contact te maken met de kleur, zoals affirmaties, kristallen en Zuci Kleurenthee en tot slot de nodige oefeningen. In totaal telt het boek meer dan tachtig oefeningen. Op de vraag waarom ze zo veel oefeningen in het boek opnam, antwoordde Margo: “Alleen maar door in actie te komen, kun je ervaren wat een kleur echt met je doet. Wanneer je

4

Heus 07-2016 6

L E E RSCH O O L De kleuren van de magenta dimensie zijn altijd Margo’s favoriet geweest: “Lavendel vooral. Roze en magenta, turquoise, allemaal geweldig. Ik heb ontdekt, dat ik vroeger liever niet in mijn lichaam was, omdat alles wat ik zag en voelde te overweldigend was. Ik vloog liever rond in plaats van dat ik met mijn voetjes op de grond stond. De magenta dimensie gaat erover dat je zo vrij kunt zijn als een vogel. Je hoeft niets vast te houden, laat je leiden door wat er op je pad komt. Deze kleuren waren mijn grote leerschool. Ze lieten me zien: laat maar los, heb vertrouwen en ga op je doel af. Om dit te leren, moest ik eerst mijn minst mooie kleuren ontdekken, daar lag blijkbaar de sleutel om uiteindelijk mijn lievelingskleuren ten volle te kunnen gebruiken. De donkere bruinen vond ik altijd maar vieze kleuren. Ik dacht er niet aan om bruine kleding te dragen. Ook die donkerbruine interieurs met kolossale houten meubelen vond ik echt lelijk. Van kleins af aan had ik problemen met lopen.

heus 07 – 2016

20-02-16 09:40


Turquoise

Rood

Op de lagere school kon ik niet eens meer zonder pijn de vijf minuten naar school lopen. Na mijn academietijd wilde de orthopeed mijn voeten vastzetten, maar hij kon niet garanderen dat ik geen pijn meer zou hebben. Ik ben zo blij dat ik dat niet heb gedaan, want later ontdekte ik waar de problemen met mijn voeten vandaan kwamen. Door verbinding te maken met de aardetinten, waartoe de bruinen behoren, heb ik de karmische reden ontdekt. Na deze ontdekking is de pijn helemaal verdwenen. Ik was toen begin dertig.”

weerstand voelde, wellicht is die dan verminderd of zelfs verdwenen.” Zoals je eerder hebt kunnen lezen, hebben de kleuren waarmee Margo moeite had haar heel veel geleerd. Reden te meer om je te verdiepen in de kleuren die je in eerste instantie minder fijn vindt. Verder is het een aanrader om het boek te blijven gebruiken, steeds opnieuw de oefeningen te doen, aldus Margo. “Je bent nooit klaar met leren en ontdekken. Integratie vindt plaats bij de gratie van herhaling van de oefeningen. Wat je hebt ontdekt, is onderdeel geworden van je taal en door steeds weer verbinding te maken, verdiep je jouw taal. Wanneer je een thema in het licht hebt gezet, verschijnt automatisch de volgende laag om te belichten. Door zo met de kleuren te werken word je steeds krachtiger.”

BREDE DOELG ROEP Uiteraard is het boek ‘In je kracht door kleur’ interessant voor iedereen die van kleur houdt en aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling wil werken. Daarnaast is het ook interessant voor professionals die mensen begeleiden in lichamelijk werk en bij geestelijke hulpverlening. Voor mensen die heel gevoelig zijn, is het een belangrijke hulp om sterker te worden en de gevoeligheid niet meer als last, maar als hulp te zien. Artistieke mensen kunnen het boek gebruiken om zich de taal van kleur eigen te maken en die vervolgens in te zetten in hun ontwerpen, creaties en adviezen. Door het inzetten van kleur met de wetenschap hoe diep de boodschap gaat, wordt de impact van de ontwerpen versterkt en kan hun boodschap nog dieper ervaren worden.

NOOIT K LAAR Margo adviseert lezers om eerst het hele boek te doorlopen: “Je zult ontdekken, dat je op een gegeven moment weerstand tegenkomt. Leg het boek dan niet weg, maar ga door met de volgende kleur. Je kunt later altijd teruggaan naar de kleur waarbij je

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 7

Ook Margo is nooit klaar met leren en ontdekken. Steeds ontdekt ze weer iets nieuws over de afzonderlijke kleuren, meer diepgang en meer relaties tussen de kleuren. “Kleur is er altijd, je bent er 24/7 mee omringd. Het is als vanzelfsprekend gekoppeld aan alles wat we zien. Mensen hebben gewoonweg niet in de gaten dat zoiets alledaags als kleur zo’n diepe impact kan hebben op je gemoed, je lichaam en je verstand. Kleur is als homeopathie, je krijgt het binnen in kleine hoeveelheden. Door je er bewust mee te omringen, denk aan kleding, voedsel en voorwerpen, krijg je er iets meer van binnen. Zo voed je jezelf met die kleuren die je nodig hebt. Deze kleuren reflecteren jouw innerlijk. Wanneer je die taal gaat begrijpen, kun je jezelf een bepaalde kant op sturen. In plaats van dat kleur je overkomt, ga je bewust kiezen voor kleur en kom je in je kracht.”

5

20-02-16 09:40


Ditten e dat

S PR I N GPL E ZIER De springbalsemien geeft elk jaar veel zaad dat uit de hulsjes springt. Door met kinderen langs de planten te gaan en voorzichtig de bolle zaadhulsjes aan te raken, ontstaan er spannende momenten. De zaadjes springen er met een knalletje uit, maar niemand weet precies wanneer. Zeker is wel, dat er volgend jaar nog meer springplezier zal zijn. Kaboutersoep en wonderblaadjes

“We moeten onze intuïtie en ons gevoel gebruiken om dierenwelzijnsproblemen te signaleren, en ons verstand om ze vast te stellen, af te wegen en op te lossen.”

Zeven wendingen, zeven levensfasen

monique janssens Dieren n en wij

De zeven wendingen in h het klassieke labyrint kun levensfasen. Elke fase heeft een je zien als zeven levensfas centraal thema en bij eelk thema hoort een aantal manier waarop je door een kwaliteiten. De ma wending loopt, zzegt veel over hoe je het centrale thema van die omgaat met he levensfase. In welke wending lijkt het moeilijker te gaan? Waar blijf lopen moeil je even stil stilstaan? Waar gaat het lopen juist makkelijker en sneller? Vingerlabyrintlopen Vin

6

Heus 07-2016 8

heus 07 – 2016

20-02-16 09:40


tbe

l–

wo

lk

Associeer erop los

uch

– re

gen

–l

Gedachten kunnen vliegeren, bewegen op de stroom van invallen. Associëren verbindt, vernieuwt en geeft lucht. Associëren geeft ook ruimte aan ingevingen en vondsten. Maak eens een kettingassociatie: start met een kernwoord en schrijf het eerste woord dat in je opkomt erachter. Schrijf achter dat woord ook weer het eerste woord dat in je opkomt. Enzovoorts. Laat je verrassen door het laatste woord in de ketting en wie weet op welke gedachten je dit weer kan brengen.

n

eepsop – l

aa

pe

r

ust

–r

–z d i e h ein

r z e n – do

lo r o

Woordenregen

Ter verdediging van het ego

Als je SoulCollage® kaarten maakt, zul je ontdekken dat er veel kaarten ontstaan die een deel van het ego vertegenwoordigen. Veel mensen denken negatief over het ego, maar het ego zelf is niet negatief. Een ego wordt negatiever naarmate het meer uit balans is. Ons ego is absoluut noodzakelijk voor ons bestaan in deze wereld en hoe beter het ego in balans is, des te beter het zijn werk doet. SoulCollage®

BODEMVOEDSELWEB Een theelepel bosbodem kan 20.000 tot 30.000 verschillende soorten bodemorganismen bevatten. Een handvol bosbodem bevat naast levende delen van planten, boomwortels en organisch afval alleen al 1000 miljard bacteriën, 500 miljard flagellaten, 100 miljard amoebes, een paar miljard zich ondergronds voortplantende lagere schimmels, de zwamvlokken van een miljard paddenstoelen en zwammen, enkele miljoenen wimperen zweepdiertjes en ongeveer een miljoen bodemalgen. De verborgen boom heus 07 – 2016

Heus 07-2016 9

7

20-02-16 09:40


INTERVIEW

LAUR I F RANSEN:

“Ik voelde de liefdevolle van Isis” Als tiener worstelde ze met God de Vader, als dertiger raakte ze in de ban van Bhagwan en als veertiger ontdekte ze de Moedergodin in het Midden-Oosten. Haar eerste gids kwam uit het Oude Egypte en uiteindelijk liet Lauri Fransen als vijftiger de godin Isis toe in haar leven. Haar spirituele autobiografie is een getuigenis van haar weg naar zelfrealisatie, die in wezen een oeroud pad is. Een vrouwelijk pad.

T

oen Lauri 14 was wilde ze graag naar het Avondmaal in de kerk, want haar ouders kwamen altijd zo verstild terug. Ze was ervan overtuigd dat er iets heiligs plaatsvond, een soort vereniging met God. Haar ouders vertelden haar dat ze dan eerst belijdenis moest doen. Dat vond ze geen enkel probleem, wel dat ze hiervoor tot haar 18e moest wachten: “Ik was zwaar teleurgesteld, voelde me in de steek gelaten, niet alleen door de kerk, maar ook door God. Daarna begon de twijfel en dat duurde mijn hele verdere puberteit. Ik was niet of nauwelijks met seksualiteit bezig; ik worstelde met God, net zoals Jacob met de Engel. Toen ik eindelijk 18 was, wilde ik helemaal geen belijdenis meer doen. Ik was in de war en het ergste was dat ik er met niemand over kon praten, want dat zou ketterij betekenen. Ook ergerde ik me wild aan de hypocrisie van de kerkgangers.” Een boekje over reïncarnatie deed haar met ontwijfelbare zekerheid concluderen, dat dit waarheid was. Hierop verdiepte ze zich in andere wereldgodsdiensten en kwam tot de conclusie dat ze in wezen allemaal over hetzelfde spraken, dat alleen de verpakking verschillend was. Maar wat dan die wezenskern was, wist ze nog niet.

M A CHT CORRUMPE E RT Toen ze het huis uit was, wilde ze niets meer met godsdienst te maken hebben. Ze wilde de maatschappij veranderen en raakte onder meer betrokken bij de Kabouters van Roel van Duin en enkele andere actiegroepen naast haar werk als onderwijzeres. In het Rotterdamse Vrouwenhuis nam ze deel aan feministische praatgroepen, maar haar behoefte aan spiritualiteit liet zich niet wegdrukken: “Tijdens een weekendworkshop Tai Chi in Brussel zag ik een

8

Heus 07-2016 10

portret van Bhagwan. Zijn uitstraling van liefde en sereniteit sprak mij aan. Dat zocht ik. Weer in Nederland begon ik meditatiecursussen te volgen. Leren mediteren was een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik vond in de lezingen van Bhagwan ook herkenning van mijn maatschappijkritiek.” Lauri gaf haar bezittingen op en trok in bij de commune te Heerde. Na een jaar vertrok de commune naar Amsterdam en dat betekende het einde van haar baan. Ze werd geconfronteerd met allerlei geschreven en ongeschreven regels, en kwam tot de conclusie dat een commune in feite de maatschappij in het klein is. Interessant was dat Bhagwan veel vrouwen had aangesteld in leidinggevende posities en dat bijna al die vrouwen bezweken zijn aan de macht. Lauri verklaart dit als volgt: “Als je – als vrouw, maar ook als man – leiding geeft op een mannelijk dominante manier, dan kom je in je ego. Dat was een van de redenen dat het heel erg mis is gegaan in Bhagwan’s wereldcommune. Want er was ook censuur en beknotting. Ik was aangesteld bij de Rajneesh Times en had als ideaal vrije nieuwsgaring, maar al snel bleek dat ik niet alles mocht schrijven wat ik wilde. Omdat ik me niet wilde conformeren, kreeg ik als ‘therapie’ de opdracht om elke ochtend om 7 uur de dynamische meditatie te doen. Nu is de dynamische meditatie – door Bhagwan zelf ontworpen – bij uitstek een instrument om in je eigen kracht te komen. Het gevolg was dat ik nóg rebelser werd! Toen kwam een hoge pief uit de Amerikaanse commune en onder zijn leiding en gezag werd ik samen met vele anderen uit de commune gezet. Het ging op een uiterst vernederende wijze. Zo stond ik diezelfde dag nog buiten de poort met mijn weinige bezittingen, zonder dak boven m’n hoofd. Ik heb hiervan natuurlijk heel veel geleerd. In de eerste

heus 07 – 2016

20-02-16 09:40


energie

plaats dat ik me niet meer moet conformeren aan een autoriteit buiten me, ook al is die nog zo verlicht. En verder zie ik opvallende paralellen met de manipulaties en machinaties in de huidige wereldsamenleving. Macht corrumpeert, hoe goed het misschien ook is bedoeld.”

D E ONT DE K K ING VAN DE M OE DERG ODIN Met haar partner en zoontje reisde ze vier jaar in een kampeerbusje door Spanje, Marokko en Turkije. In Turkije konden ze op belangrijke archeologische sites staan en alles van dichtbij bekijken. Ze kan zich nog goed herinneren dat ze in Sardis bij de enorme Artemis tempel stonden: “De oude Grieken noemden

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 11

die plek de omphalis, de navel van de aarde. Van die plek en die tempel was ik zwaar onder de indruk. Als voor een godin zo’n imposante tempel is gebouwd, dan moet Zij toch wel heel belangrijk zijn geweest! Daarna bezochten wij nog veel godinnenplekken met een heel zachte energie in West-Turkije, Carië bijvoorbeeld. Weer thuis in Nederland begon ik erover te lezen. ‘Ooit was God als vrouw belichaamd’ van Merlin Stone was mijn eerste boek op dat terrein. Toen begon ik te begrijpen waarom ik me zo onbehaaglijk had gevoeld bij die bijbelse jaloerse en wraakzuchtige Vadergod. De geschiedenis die wij op school en in de kerk hadden geleerd, klopte gewoon niet! Mijn hele wereld stond op z’n kop. Daar moest ik het mijne van weten!”

9

20-02-16 09:40


BO ODS CHAPPE N Door het leven in de natuur tijdens hun reis was er een grote ontspanning in Lauri gekomen en hierdoor diende zich haar mediamieke gave aan. Haar eerste gids kwam uit het Oude Egypte en deed haar beseffen dat er sprake was van een zielsconnectie: “Ik kreeg ook een Egyptisch leven te zien waarin ik priesteres was in een Isis tempel. In mijn boek heb ik de hele ontwikkelingsgang beschreven die mij bij Isis bracht. Of misschien moet zeggen: tot ik Isis toeliet in mijn leven. Ik was toen al een kanaal voor andere gidsen. Hoe Zij zich de eerste keer aandiende, heb ik beschreven in hoofdstuk 5. Dat ga ik hier niet verklappen. Wat Zij van mij wilde diende zich daarna geleidelijk aan. In 1996 kreeg ik onverwacht een indrukwekkende inwijding tijdens een bezoek aan de Isis tempel in Philae, Egypte. Daarna kwam mijn werk in een enorme stroomversnelling. Er waren ook anderen die mediamieke boodschappen over en voor mij doorgaven en die een licht wierpen op wat dan mijn missie zou zijn. Met sommige van die opvattingen had ik moeite, omdat het mij ‘speciaal’ maakte. Tezelfdertijd voelde ik ook de liefdevolle energie van Isis. Dat alles veroorzaakte in de diepte een verwarring bij mij, die pas veel later is opgelost.”

BEVRIJDING Na haar verhuizing naar Nijmegen ging om diverse redenen haar praktijk achteruit en was zij genoodzaakt haar oude beroep, lerares basisonderwijs, weer op te pakken. Hierdoor was het contact met Isis nog maar spaarzaam: “Ik had soms het gevoel dat Zij mij

10

Heus 07-2016 12

verlaten had of dat ik Haar in de steek gelaten had.” Het had er echter mee te maken dat haar lichaam erg uitgeput was. Het stem-channelen dat ze jarenlang had gepraktiseerd, was erg belastend geweest voor haar fysieke lichaam. Echter, het werken in het onderwijs bleek ook te vermoeiend en te stressvol te zijn: “Ik kon mij eenvoudigweg niet meer afstemmen. In feite had ik een burn-out. Het was, zeker in het begin, een verdrietige tijd. Maar het bleek ook een periode te zijn van het herkennen en opruimen van blokkades, trauma’s en patronen in mijn persoonlijkheid. Naderhand bleek dat nodig te zijn geweest om Isis opnieuw te kunnen ontvangen.” Door het uittypen van bandopnames van vroegere channelings kwam ze weer in de draaggolf van Isis terecht en begonnen de boodschappen, die ze voor anderen had doorgegeven, ook echt bij haarzelf binnen te komen: “Eén boodschap intrigeerde mij enorm, namelijk dat het christusbewustzijn maar half compleet is als het vrouwelijke ontbreekt. Maar wat was dan dat vrouwelijke aspect in de tijd van Jezus? Al gauw kwam ik uit op de figuur van Maria Magdalena, van wie gezegd werd dat ze een Isis priesteres was. Wat was de relatie tussen Isis en Jezus? Ik besloot dat te onderzoeken en dit leidde tot de publicatie van mijn boek ‘Het Evangelie van Isis’ in 2007. Dit vond allemaal plaats tijdens de jaren van inkeer. En ja, er is overduidelijk een link naar mijn christelijke opvoeding. Ik had een sterke drijfveer om daarover de waarheid te weten, omdat ik het gevoel had dat er van alles niet klopte. Het onderzoek naar de werkelijke oorsprong van de christelijke

heus 07 – 2016

20-02-16 09:40


gnostiek bevrijdde mij van allerlei misvattingen en valse overtuigingen, die ik had meegekregen. En het heeft ook bij veel lezers transformerend gewerkt, heb ik begrepen. Hoewel ik in die tijd geen rechtstreeks contact met Isis had, was er steeds het sterke gevoel dat Zij over mijn schouder meekeek. Dit boek moest echt geschreven worden.”

H EIL IG Vanaf 2004 volgde Lauri negen jaar lang een sjamanistische opleiding en hierdoor kregen de ervaringen uit het verleden eindelijk een plek. Ze had het blijkbaar nodig om zich weer met haar onderste chakra’s en de aarde te verbinden. Tot haar stomme verbazing ontdekte ze in 2011 dat haar innerlijke sjamaan niemand minder dan Isis was. In dat jaar beleefde ze een geestelijk ontwaken van haar ware zelf: “Op dat heldere moment zag ik mezelf als Isis. Vanaf die dag begon ook de communicatie weer te stromen. Maar het zou nog een paar jaar duren voor de echte betekenis tot me doordrong. Dat gebeurde in het voorjaar van 2014, toen ik opnieuw kundaliniervaringen kreeg. Na mijn inwijding in Egypte had ik dat ook gehad, maar, in tegenstelling tot toen, begreep ik nu wat het was. Er ontstond een heel nieuwe relatie met Isis: een liefdesrelatie. Of liever gezegd: het besef kwam dat dit de hele tijd al de bedoeling was geweest. Hoe kan ik daarover spreken? Het is heilig, het is intens en het is onzegbaar. Ik heb dan ook veel aarzelingen gehad om hierover te schrijven, simpelweg omdat de woorden mij vaak ontbraken. Daarom heb ik me in sommige gevallen alleen in dichtvorm kunnen uiten. De gedichten in dit deel van het boek zijn mijn gestamelde pogingen dit heilige te verwoorden. Vroeger ervoer ik Isis buiten mijzelf en nu binnen mijn lichaam. Voorheen toen ik channelde, kwam de energie van Isis van buitenaf via mijn kruinchakra naar binnen. Nu is zij een deel van mij. De informatie die ik nu ontvang komt niet van buiten, maar van binnen: uit mijn baarmoeder – de schaal van de vrouwelijke wijsheid. Zij komt ook uit mijn voormoederlijn. Nu pas begrijp ik dat het gaat om het belichamen van het goddelijke vrouwelijke.”

Het huis van Isis, een liefdesgeschiedenis Lauri Fransen 15 x 23 cm, 240 pagina’s isbn 978 94 91557 28 6 nur 728 € 19,50 Verschijnt mei 2016

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 13

H E T H U I S VAN I SI S De titel van haar nieuwe boek, ‘Het huis van Isis’, verwijst in eerste instantie naar de tempel. Vroeger was een tempel een gebouw van steen, waar de godheid werd vereerd. Het boek begint dan ook met een vorig leven van Lauri, waarin ze in een tempelcomplex leefde. Maar gaandeweg het proces verandert de term ‘het huis van Isis’ voor haar van betekenis: “Uiteindelijk besefte ik dat mijn lichaam het huis van Isis is, Haar tempel. Dit boek gaat over mijn relatie met de innerlijke Geliefde, hoe ik daarnaartoe ben geleid, erop werd voorbereid. Hoe ik er eerst voor terugschrok, voor dat grote dat Liefde heet – met een hoofdletter – , het vervolgens niet begreep en me er tenslotte aan overgeef. Een liefdesgeschiedenis dus.”

Z I E L E NTAAK De geschiedenis die Lauri vertelt is tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk. Het is de beschrijving van een pad, een geestelijke ontwikkelingsweg. Dat is de ontdekking die ze deed, namelijk dat dit een vrouwelijk pad is naar zelfrealisatie: “Ik ben daar mijn hele leven naar op zoek geweest. Het is ook een oeroud pad, dat wij zo’n beetje zijn vergeten. Hoe kan ik mijn ontdekking beter weergeven dan door mijn eigen verhaal te vertellen? Ik kan en wil dit niet alleen voor mezelf houden, hoewel ik ook genoeg momenten heb gehad dat ik daarvoor terugschrok. Ik ben niet gewend om zo open over mijn innerlijk te praten. Angsten uit vorige levens kwamen boven, angst dat ik daarvoor veroordeeld zou kunnen worden. Wat de doorslag heeft gegeven is het besef dat het publiceren hiervan een deel is van mijn zielentaak. Want het gaat eigenlijk helemaal niet over mij; het gaat over een vorm van manifestatie van het goddelijke vrouwelijke. En dat is mijn passie; daarom ben ik hier. Nu ik dit pad heb verkend, kan ik er ook anderen mee op weg helpen. In de eerste plaats door dit boek. Daarnaast heb ik ook genoeg ervaring in het begeleiden van anderen, dat ik het voor hen die dit willen kan omzetten in een begaanbaar leertraject. Het is beschikbaar en ik ben beschikbaar. Ik heb dit boek niet alléén geschreven net zo min als ik de antwoorden op de interviewvragen alleen heb gegeven. Het vervuld zijn van de energie van Isis heeft mij dikwijls de juiste woorden gegeven, ook h tterwijl ik achter de computer zat. Als ik niet wist hoe iik verder moest, stemde ik me af op de Vrouwe, met pen en papier op schoot, en dan kon ik vele bladzijp den opschrijven. Dan zijn er natuurlijk de boodd sschappen van Isis, die ik in de loop van de tijd heb mogen ontvangen en waarvan ik een klein deel letm tterlijk heb weergegeven. Zij schreef mee, was erbij, het hele proces. Je kunt het met recht een coproduch ttie noemen!”

11

20-02-16 09:41


INTERVIEW

LIND A W O R MH O U DT:

“De dood is een IJsland lag helemaal niet voor de hand, toch liet Linda Wormhoudt zich verleiden om naar dit land af te reizen. Deze keer trok niet Odin aan de touwtjes, maar Hella, want deze godin wilde haar kennis over onder meer het dodenwiel aan haar overdragen. Het bezoek aan dit magische land schudde het leven en denken van Linda flink op en ook in deel 3 van de serie ‘Kind van de wegen’ laat zij de lezers diep in haar ziel kijken.

V

oor de fans van haar boeken kon ‘Nevelvrouw’ niet snel genoeg van de pers rollen, maar ze hebben ‘even’ geduld moeten hebben. Wanneer je als auteur wordt geconfronteerd met thema’s die nogal heftig zijn, zoals dood en leven, trouw en ontrouw, dan valt een deadline immers niet af te dwingen: “Na mijn reis worstelde ik met die thema’s en ik had tijd nodig om belangrijke keuzes te maken en duidelijkheid te krijgen. Ik weet dat dit voor sommigen moeilijk is voor te stellen, maar de Kind-van-de-wegenboeken gaan over mijn eigen leven. Dit is geen fantasie, dit is wat ik meemaak en hoe ik het ervaar. Toen ik terugkwam uit IJsland schreef ik veel van mijn bevindingen op, zoals ik altijd doe. Daarna ging mijn leven door, gaf ik les en schreef ik aan andere boeken. Ik ging ook nog naar Engeland en Ierland, want mijn verhaal was en is nog niet klaar. Ik kan pas een boek schrijven over een bepaalde periode uit mijn leven

12 12

Heus 07-2016 14

en dat wat ik leerde, als ik het geleerde heb doorleefd, als ik begrijp waarom, als ik klaar ben voor de volgende stap. Dit boek woonde in mijn hoofd, een deel had ik al geschreven, maar ik ben nu pas klaar om de verkregen informatie te delen. Ik vond en werkte met andersoortige runen en ik nam een dodenwiel mee uit IJsland. Ik wilde eerst zelf en in mijn groepen werken met het dodenwiel om ervaringen op te doen. De runen houd ik nog dicht bij mij. Ik merk dat ik het nog steeds moeilijk vind om ze los te laten. Maar ze zijn niet van mij en ze willen verder.”

ANDE RE WE RE L D Deel 1 uit de serie, ‘Nephilim’, speelt in Koerdistan en deel 2, ‘Beschermheer’, voornamelijk in Scandinavië. Linda’s aandacht lag ook lange tijd uitsluitend bij de Scandinavische landen: Noorwegen, Zweden en Finland. Een droom bracht hierin verandering: “Een vrouwelijke gestalte vertelde mij dat ik onmiddellijk

heus h he e us us 0 07 7 – 2016 20 2 016 016 6

20-02-16 09:41


nieuw begin” naar IJsland moest gaan, dat ik daar een rivier van vuur moest vinden die omhoog stroomde en dat ik een heilige berg moest zoeken. Ik zie de beelden uit die droom nog steeds haarscherp voor me. Dit was geen verwerkingsdroom, dit was een heldere droom, een grote droom. Ik voelde dat het belangrijk was om naar IJsland te gaan. Dus ik bewoog hemel en aarde en gíng naar IJsland. Ook uit nieuwsgierigheid, omdat de onderzoekster in mij voelde dat er een groot avontuur te beleven viel. Odin, de Scandinavische god die ik volg, liet zich in die tijd minder ‘zien’ en ik vroeg mij af wat er aan de hand was. Normaal gesproken is hij degene die mij dit soort vreemde acties laat ondernemen. Nu voelde het anders. Ik kende Hella al, maar ik moest nu toestaan dat het contact zich zou verdiepen.” Linda kwam in een andere wereld en die heeft haar voorgoed veranderd. Ze werd overweldigd door de schoonheid van het land: rauw, groots, onaards prachtig en zonder filters. “IJsland is een vrouw in barensnood”, zei een IJslander tegen haar en ze is het roerend met hem eens: “IJsland is in wording. Het land is nog niet klaar met ontstaan en de energie is krachtig, jong, vitaal en overwegend vrouwelijk van aard. De vulkanen en geothermische energie hebben het land gevormd en doen dat nog steeds. Ik voelde daar twee soorten energie: de inheemse energie van het land

heus h he e us us 0 07 7 – 2016 20 2 016 6

Heus 07-2016 15

zelf en de magische energie meegenomen door de immigranten, de Vikingen, uit de Scandinavische thuislanden. Maar ook de magische energie van het Ierse volk, voormalige slaven van de Vikingen. Op sommige plekken in IJsland voel je stukjes Ierland. Daarom reisde ik hierna naar Ierland, ik wilde die energie verder verkennen. Het heeft mij geleerd hoe sterk die kracht is, de kracht van geloof, en hoe goden, godinnen en krachten in de harten en zielen van mensen kunnen meereizen als ze emigreren. Het deed mij denken aan het boek van Neil Gaiman, ‘American gods’, waarin iets dergelijks is beschreven. Het heeft mij ook geleerd hoe de geesten van het land ons vormen. Wij vormen het land en het land vormt ons. Die wisselwerking vind ik heel intrigerend.”

WI J Z E Z U ST E R Het nieuwe boek dankt zijn titel aan Hella, de doodsgodin van Noordwest-Europa, hoedster van het dodenrijk. Een van de regionen in Hel, haar land, is Niflheim, het nevelhuis. Haar verhaal is een van de rode draden in dit boek. “Ik zou bang voor haar moeten zijn, maar ben het niet doorlopend”, vertelt Linda over haar band met de godin die een levende kant en een dode kant heeft. “Ze heeft aspecten die angstaanjagend zijn en confronterend, maar ik begrijp waarom dat zo is, wat daarvan de waarde is.

13 13

20-02-16 09:41


Iedereen die niet in de strijd sterft, maar door ouderdom en ziekte, wordt door Hella ontvangen in haar rijk. De christenen demoniseerden haar en haar land werd de christelijke hel met vagevuur, duivels, martelingen, ellende en straf. Het tegendeel is waar: Hella straft niet. In haar rijk krijgt iedereen terug wat hij of zij tijdens het aardse leven anderen heeft aangedaan. Het is in essentie de Noordse vorm van karma, je straft in wezen jezelf. Hella is geen beul en geen rechter, ze is de gastvrouw voor de doden en iedereen is gelijk voor haar. Iedereen sterft, ook de goden, en er valt met haar niet te onderhandelen. Ik bewonder haar eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zij leerde mij over het dodenwiel en de verschillende fasen die een overledene doorloopt.” Al decennia loopt Linda het pad van Odin, een vaderfiguur voor haar. In Hella heeft ze een wijze zuster gevonden. Een zuster die onbeschrijfelijke offers heeft gebracht en door velen niet wordt begrepen. Ze voelt haar kracht en die inspireert haar om eveneens sterk te worden en te zijn: “Ik wil haar helpen om de lasten te dragen, want die zijn enorm. Ik voel ook haar eenzaamheid als uitverkorene én uitgestotene. Stel je voor: iedereen is bang voor jou, dat maakt eenzaam. Maar ik heb andere kanten van haar gezien: vol liefde en mededogen, vol begrip en geduld, een vroedvrouw naar de dood, een rouwvrouw. Nergens in de geschreven bronnen wordt ze boos of verontwaardigd, ze behoudt altijd haar waardigheid. Ze is eenzaam, maar niet alleen, ze heeft mensen om haar heen uit diverse volkeren en allen volgen haar vrijwillig. Ook ik volg haar vrijwillig en vertel mensen over haar, en, in een grotere context, over de dood en wat er gebeurt als je bent gestorven. Want we gaan allemaal dood en angst om te sterven is onnodig.”

SPIRIT UELE G E S CHE NK EN Tijdens haar verblijf op IJsland kreeg Linda twee bijzondere geschenken en het is niet de bedoeling dat zij die voor zichzelf houdt. Het eerste geschenk is het dodenwiel, het inzicht dat het

14 14

Heus 07-2016 16

levenswiel zich verder heeft ontwikkeld in het dodenwiel. Ze had wel vermoedens, ideeën en beelden, maar die waren lang onduidelijk. “Het is logisch dat het leven niet ophoudt bij de dood: de dood is een nieuw begin, een overgangsmoment voor de ziel naar een andere wereld. Het levenswiel bestaat uit vier hoofdfasen. Dat zijn ook de windrichtingen, de seizoenen, de elementen. Daarnaast zijn er de tussenrichtingen, de overgangsmomenten in een leven: geboorte, puberteit, overgang en sterven. Zoals ik het zie, voel en heb geleerd is het Noordwesten van het levenswiel de plek van sterven, de plaats waar de ziel zich losmaakt van het aardse lichaam en naar het Noorden vertrekt, de plek van de grote universele ziel, het licht, de bron, zo je wilt. Maar voordat je weer verder kunt in een andere, nieuwe vorm, voordat je klaar bent om weer een nieuw aards lichaam te bewonen, zul je eerst in dat Noorden de andere fasen moeten doorlopen: die van loslaten, acceptatie, begrip. Deze fasen maken deel uit van het dodenwiel.” De verborgen runen zijn het tweede geschenk. Linda werkte al met de 24 runen van de oude futhark, de runen die Odin aan de mensen gaf. Op IJsland ontdekte ze dat hij ook runen gaf aan andere volkeren, zoals de Alfen, de Reuzen, de Dwergen en het Huldrvolk. Elk volk zijn eigen runen. In historische bronnen zijn er volop aanwijzingen voor deze verborgen runen te vinden, maar desondanks schat Linda in dat niet iedereen de informatie over deze runen in ‘Nevelvrouw’ zal accepteren. Daar heeft ze geen boodschap aan: “Het maakt mij niet uit of je ze ziet als fictie of als feit. Mijn taak is om erover te schrijven en om de kennis te delen. Het is niet mijn taak om andersdenkenden en sceptici ervan te overtuigen dat deze runen ‘echt’ zijn en dit te onderbouwen met historische feiten. Ik heb een belofte gedaan en wil die belofte gestand doen. Toen ik terugkwam in Nederland was ik niet meer dezelfde. De intensiteit die

heus h he e us us 0 07 7 – 2016 20 2 016 6

20-02-16 09:41


ik in IJsland beleefde is gebleven, ik ervaar meer, zie meer, voel meer en begrijp meer. Ik voel een sterke drang om de kennis door te geven, kennis die niet gaat over een individu, maar veel groter is dan dat. Informatie over verschillende volkeren en verschillende lagen, over de kijk op leven en de kijk op dood. IJsland bracht mij doorbraken in mijn denken, gooide levenspatronen in de war. Als Stier houd ik in de basis van vaste patronen, die laat ik echt niet zomaar los. Maar de droom, het pad, het land en de situatie daar dwongen mij om te kijken naar anders, naar andere mogelijkheden, naar loslaten in plaats van vasthouden. Niet in de laatste plaats door mijn onverwachte metgezel, want voor mij was hij de wakkerschudder.”

ANDE RE BEDRADING Vakantie vieren doet Linda niet en het zijn geen glossy brochures die haar reislust aanwakkeren. Haar helpers uit andere werelden roepen haar via dromen of andere tekens naar een bepaald land of een bepaalde plek om daar te leren en te doorleven: “Mijn helpers weten dat ik luister naar hun tekens, dat ik ze serieus neem. Ik geef mij eraan over voor zover dit in de praktijk mogelijk is. Ik kan nooit zomaar weg, omdat ik huisdieren heb en veel dingen van tevoren moet regelen. Ik kan ook niet weken weg. Daarom ben ik altijd zeer gefocust als ik op reis ga. Niet alleen op reis, trouwens, ook als ik wandelingen maak, bijvoorbeeld in het park bij mijn huis. Ik denk dat mijn bedrading afwijkt, waardoor ik tijd en natuur anders beleef. In de loop der jaren zijn er steeds meer lagen voelbaar voor mij, zeker ook op plekken die ik heel goed ken, plekken waar ik al jaren kom. Waar anderen al pratend over een pad lopen, kijk ik om mij heen en zie ik niet alleen de sporen van dieren, maar ook de webben van gebeurtenissen en de wezens die zich daar ophouden. Alles laat energiesporen achter en die ervaar en zie ik als webdraden. Daarnaast wissel ik vaak van focus of loop ik met dubbele focus: je kunt bijvoorbeeld door een landschap lopen als een boer die een nieuwe nederzetting wil bouwen, als een verzamelaar op zoek naar voedsel of als een jager. Ik loop die verschillende paden tegelijkertijd en zie en ervaar hierdoor veel meer.”

Nevelvrouw – Kind van de wegen, deel 3 Linda Wormhoudt 15 x 23 cm, 240 pagina’s isbn 978 94 91557 29 3 nur 728 € 19,50 Verschijnt mei 2016

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 17

F I CT I E O F WE RK E L I J K H E I D Achterop ‘Nephilim’ wordt Linda geciteerd: “Wie bepaalt wat waar is en wat fictie? Dat laat ik aan de lezer over.” De steeds weer terugkerende nieuwsgierige vraag van veel mensen naar wat fictie is en wat werkelijkheid verbaast Linda en ze windt zich er enigszins over op: “Waarom willen mensen dat weten? En volgens welk model is iets dan waar of onwaar? Tijd is niet lineair, niet in mijn beleving, er zijn meer werelden dan deze. Is bijvoorbeeld de droomwereld echt of is dat fictie volgens de geldende normen? En de gebeurtenissen die mensen in spirituele trance beleven, zijn die niet echt of minder waar? Als je praat met mensen uit sjamanistische culturen hoor je nooit die vraag over fictie of werkelijkheid. Men ziet spirituele ervaringen als waarheid en ik doe dat ook. Ik vind het een wrede vraag, een vraag waaraan je je kunt bezeren, die een gevoel kan kapotmaken of wegnemen en je kan laten twijfelen aan eigen gevoel en waarnemingen. ‘Feit of fictie?’ is een vraag van je hoofd. Voor mij is het waar als je hart en ziel zeggen dat het zo is. Het is onwaar als je hart en ziel zeggen dat het onwaar is. Stel je voor dat ik je nu vertel dat Mikha, mijn beschermheer, niet bestaat. Wat maakt het uit voor jou? Ga je anders lezen, anders denken, twijfelen? Is mijn verhaal nu minder waar en minder waard? Stel je voor dat ik je vertel dat Mikha, mijn beschermheer, wel bestaat. Dat hij mijn grote liefde was, is, en altijd zal zijn. Ervaar je mijn verhaal nu anders? Vraag jouw eigen hart, jouw eigen ziel. De mensen dicht bij mij weten hoe het zit, want zij liepen stukjes van mijn pad mee. Ik deel een stuk van mijzelf, van mijn eigen hart en ziel, in mijn boeken. Ik laat je als lezer heel dichtbij komen, ik deel zeer intieme zaken. De vraag over feit en fictie doet mij, als schrijver, en ook als persoon, pijn. Het geeft twijfel aan. Daarom ga en wil ik die vraag niet beantwoorden. Niet uit koppigheid, maar omdat je zelf als lezer moet beslissen wat voor jou waar is en waarom. Dat is niet mijn taak. Mijn taak is om als schrijver te ervaren, te schrijven en te delen, zelfs als het mij pijn doet. Wat jij doet met de informatie en het verhaal, daar heb ik geen zeggenschap over en dat wil ik niet invullen. Ik ben vrij, als schrijver. Jij bent vrij, als lezer.”

Goden en sjamanen in Noordwest-Europa Seidr, het Noordse pad Ademtocht Nephilim Beschermheer Heilige bronnen in de Lage Landen Aardevrouwen spreken

15

20-02-16 09:41


I NET V D ERV A IAEGW

Wat is jouw grootste Als kind had ik allerlei dromen of, liever gezegd, wensen waarover ik droomde. Ik wilde een moestuin, een appelboom, wonen in Gelderland, mijn zielenmaatje vinden, kinderen krijgen, juf worden. En het waren niet zomaar dromen in mijn hoofd. Ik deed er ook wat mee. Al op de lagere school had ik een hoekje van een halve vierkante meter waar ik mijn eigen groente en fruit liet groeien. Ik was al op de kleuterschool verliefd, ging logeren bij mijn tante in Gelderland, moederde over mijn poppen en mijn zusje en speelde schooltje met ze. Toen ik ‘groot’ was geworden, legde ik mijn eigen groentetuin aan, plantte een perenboom, trouwde, gaf trainingen aan volwassenen, verhuisde van het westen naar het oosten van het land en werd moeder. Het was het allemaal, maar toch ook weer niet. Niet zoals ik had gedroomd, zoals het voelde toen ik erover fantaseerde als kind. Inmiddels ben ik 48 en zijn deze dromen wel echt uitgekomen. Wat is het grote verschil? Dat ben ik zelf. In de tussenliggende jaren maakte

16

Heus 07-2016 18

ik de reis naar binnen en vond mijzelf. Het voelt nu helemaal goed, ik voel me thuis. Thuis bij mezelf, in mijn huis, in mijn rol als moeder, bij mijn geliefde, op mijn plek, in mijn werk. En nu? Nu al die kinderdromen zijn uitgekomen krijg ik de vraag voorgelegd wat mijn grote droom is en realiseer ik me dat ik nog meer van dit soort dromen heb: wensen waaraan ik al heel lang ‘werk’ en die tijd nodig hebben om op hun eigen tijd te worden wat ze moeten zijn. Niet omdat ik er mijn wil op heb gezet, maar omdat ik ze mag uitvoeren. Dat is heel wat anders. Die dromen gaan over bewustzijn brengen. Dat doe ik door te doen wat mij al jarenlang elke dag weer energie geeft: werken met de Maya Tzolkin kalender. Dit instrument voor persoonlijke groei en creatie verdient een plek naast andere – meer bekende – methoden die zijn gebaseerd op oude wijsheid, zoals bijvoorbeeld het enneagram. Ik ontwikkelde mijn eigen methodiek, instrumenten voor zelfcoaching en coaching, schrijf erover en leer

anderen hoe ze ermee kunnen werken. Zo kunnen zij deze methode op hun manier vanuit hun eigen achtergrond en affiniteit toepassen. Ik ben nu bezig met de accreditatie van mijn cursussen en workshops. Daarmee geef ik de Tzolkin en mijn methodiek een stevig fundament en maak ik de weg vrij voor een breder draagvlak. En zo ga ik door met doen wat mijn gevoel mij ingeeft. Mijn allergrootste droom blijft namelijk dat ik elke dag doe waarin ik plezier heb, geniet van het leven en het moment. Het is aan mij om die droom te verwezenlijken door mijn gevoel te volgen. Elke dag opnieuw samen met degenen die mij lief zijn. elvira van rijn, Maya wijsheid inspirator en creator Maya wijsheid voor je levenspad Maya wijsheid voor je levensreis Maya wijsheid voor je levensreis – logboek Maya wijsheid creatiekaarten

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


droom? Mijn grootste droom is dat ik terug kan naar de sterren! Ik streef ernaar om zo bewust te worden, dat ik niet meer vastzit in de aardse reïncarnatiecyclus. Hiertoe moet je als mens juist eerst ontwáken uit een droom, namelijk de droom dat je bent afgescheiden van het goddelijke. Als je jje her-innert dat je ziel onsterfellijk is en deel uitmaakt van het Al, kun je bewuster met jouw levenslessen omgaan en leer je steeds meer te luisteren naar je hart en je ziel in plaats van dat je continu reageert op de buitenwereld. Inmiddels lukt het me om steeds verder achter deze sluier te zien, begrijp ik veel meer van het grote geheel. Maar mijn heimweegevoel speelt daardoor soms ook op. Ik snap dat we de stof van onze lieve Aarde lenen om deze menselijke ervaring te ondergaan en daar ben ik dankbaar voor. Maar door dit begrip en ook door ervaringen buiten de 3D-wereld verlang ik ook steeds meer naar de lichtheid buiten de stof. Je bent geen stof, want stoffelijke vormen zijn tijdelijk. Nee, ik voel me er niet meer in opgesloten en ik heb nog

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 19

veel te doen in dit leven. Maar ‘terug naar de sterren’ zie ik als bevrijding van mijn ziel, dan ben ik (zonder de trage tussenlaag van materie) direct een deel van de grootsheid en mogelijkheden buiten dit mooie, maar kleine stukje van het universum. Door het volgen van mijn dromen, de wensen die vanuit mijn hart en ziel ontstaan, kom ik verder. Het lukt mij de laatste jaren steeds beter om werkelijk te zien en te horen wat er op mijn pad voorbij komt, om te gaan met wat resoneert. Mijn lijf geeft bovendien overduidelijk aan als iets niet past. En als iets energie geeft, mijn hart en ziel blij maakt, voel ik dat het goed voor mij is. Vooral tijdens het schrijven van ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ heb ik dit gemerkt. Toen ben ik in een ware zielen-flow gekomen. Ik ben zeer dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om boeken te schrijven en kaartspellen te ontwikkelen, want dat is mijn vorm om dromen tot uitdrukking te brengen. Dit is belangrijk voor mij, heilig zelfs (heilig in de zin van healing); ik zie het als een zielenverlangen, en door

hieraan uiting te geven kom ik terug bij mijn heelheid. Het schrijven van boeken zodat mensen in binnen- en buitenland kennis kunnen nemen van universele kennis zie ik als mijn droom, mijn wens, mijn missie in dit leven om een brug te zijn tussen Boven en Beneden. Tijdens het schrijven komen de onderwerpen steeds ‘vanzelf’: ik stem me af op de ziel van het onderwerp en schrijf dus van binnen naar buiten, probeer zo Boven naar Beneden te brengen. Hierdoor leer ik zelf ook, word ik bewuster. Door zielenverbindingen aan te gaan kom ik bij mijn Zelf en daardoor groei ik en vind ik mijn weg naar huis… petra stam, spiritueel coach, tarotiste In het licht van de Maan De Maan 13 manen – verjaarskalender Pythia, de hogepriesteres Isis en de 14 sleutels tot heelwording Isis mysteriekaarten De sterrenpas

17

20-02-16 09:41


THEMA

OOK JIJ KUNT GRO In Iran, het voormalige Perzië, begint het jaar op 21 maart. Daar vieren ze dus nieuwjaar wanneer de lente haar intrede doet. Hoe mooi is dat! Wanneer het aantal daguren gelijk is aan het aantal nachturen, neemt het licht het over van het duister. De aarde kan ontwaken en het leven kan weer opleven. Dat is lente!

I

n de lente speelt de Houtenergie een prominente rol. Deze geeft actie, groei en ontwikkeling en dat zie je overduidelijk terug in de natuur. Overal schieten groene sprieten uit de grond, bomen krijgen weer blaadjes en de vogels vliegen luid kwetterend de hele dag heen en weer om nesten te bouwen. Het lijkt wel een explosie van groeikracht. Maar vergis je niet, deze uitbarsting van opwaartse energie is niet zomaar ontstaan, daar is een weloverwogen periode van voorbereiding aan voorafgegaan. Eerst heeft de natuur opgeruimd en daarna is er een periode van rust geweest. Een kalmte waarin al het leven zich heeft teruggetrokken in de kern, de wortels en de zaden, om bij te tanken en zich voor te bereiden op de nieuwe groeicyclus die zal komen. Deze periode is van groot belang, omdat er anders ongeorganiseerde groei zal plaatsvinden,

18

Heus 07-2016 20

een wildgroei die alles overwoekert en alles doet stagneren. De mens is een deel van de natuur en het is dus logisch dat deze bewegingen ook in de mens plaatsvinden. Onze energie wil in de lente naar boven en naar buiten. Het is tijd voor actie. Tijd om ideeën en plannen ten uitvoer te brengen en in de wereld te zetten. Maar net als in de natuur is het nodig dat deze groei plaatsvindt na een periode van rust en bezinning. Want als je niet goed weet wat je wilt, bouw je op een wiebelende ondergrond. Dan ontwikkel je plannen waarmee je later helemaal niet blij bent, die je onrust geven en stress. Als gevolg daarvan zul je het enorm druk krijgen en toch een gevoel ervaren van leegte. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat jouw gevoel van onrust of leegte misschien wel te maken

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


EIEN EN BLOEIEN! heeft met het feit dat je aan het bouwen bent op een verkeerde basis? Je lichaam zal je heus al wel signalen hebben gegeven, maar ben jij je daarvan eigenlijk wel bewust? Luister jij genoeg naar jezelf? Herken jij de signalen van je lichaam wanneer het je iets wil vertellen?

WORDT HET T IJD OM B E T E R NAAR JEZELF T E LUIS TE RE N? O ORDE E L ZELF MAAR! Je hebt weinig energie Ben je regelmatig moe? Heb je allerlei vage klachten? Zit je misschien zelfs wel tegen een burn-out aan? Dan wordt het tijd dat je beter leert luisteren naar jezelf. Naar de signalen van je lichaam. Want die vertellen precies wat goed is voor jou. Als je die signalen niet oppikt of er niet naar luistert dan ga je over je grenzen, met vermoeidheid en allerlei andere klachten als gevolg. Je bent de verbinding met jezelf kwijt Wanneer je een goede verbinding hebt met jezelf, dus met je kern, dan weet je wie je bent, wat je wilt en wat goed voor je is. Pas dan kun je beslissingen nemen die leiden tot echte voldoening in je leven. Zonder deze verbinding zul je altijd een gemis blijven voelen met betrekking tot de gebeurtenissen om je heen en ook in de relaties met de mensen om je heen, want pas na een echte verbinding met jezelf ben je in staat de juiste verbinding met anderen aan te gaan. Je luistert te veel naar anderen Wat andere mensen vinden en zeggen, wat de maatschappij van je verwacht, het zal altijd invloed hebben op de keuzes die je maakt. Maar in hoeverre luister jij nog naar jezelf? Heb jij een eigen mening? En handel je daar ook naar? Zelfs al ligt die buiten de verwachtingen van je omgeving? Als dat niet zo is, als jouw keuzes grotendeels worden bepaald door anderen, besef dan dat jouw leven grotendeels door anderen wordt bepaald. En dat geldt ook voor jouw geluk. Wil je dit veranderen? Wil je het heft weer in eigen hand nemen? Dan wordt het tijd dat je beter leert luisteren naar jezelf.

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 21

Je hebt moeite met het nemen van beslissingen Een vierde signaal dat het tijd wordt dat je beter naar jezelf gaat luisteren is wanneer je vaak twijfelt of je wel de juiste beslissing neemt. Wanneer je je onzeker voelt en uren of zelfs dagen erover piekert. Wanneer je je er zoveel zorgen om maakt, dat het je zelfs wakker houdt terwijl je er maar geen oplossing voor kunt bedenken. Of wanneer je regelmatig beslissingen neemt waarvan je achteraf spijt hebt. Dit alles verandert enorm wanneer je naar jezelf luistert, want jouw systeem weet precies wat goed is voor jou. Wat jou gelukkig maakt. Je hoeft alleen maar de signalen te leren voelen. Je hebt veel aan of in je hoofd Tot slot het volle hoofd. Wanneer je veel gedachten in je hoofd hebt. Wanneer piekeren een tweede natuur is geworden voor jou, dan wordt het tijd dat je beter gaat voelen wat je lijf zegt. Dat zal balans brengen tussen je hoofd en je lichaam. Tussen het denken en het voelen. Zeker in onze informatiemaatschappij is dat hard nodig. Als je jezelf herkent in een aantal van bovenstaande punten dan wordt het echt tijd voor een ernstig gesprek met jezelf. Je kunt namelijk niet langer doorgaan op deze manier zonder dat dit consequenties heeft voor jouw energie en jouw gezondheid. Het wordt tijd dat je het tij keert en dat je kiest voor een leven in energie en overvloed.

H E T VO L G E NDE DRI E STAPPE NPL AN Z AL J E H E L PE N: Stap 1 Mindset Stap 2 Bewustzijn Stap 3 Actie Stap 1 Mindset Je kunt nog zo veel trainingen volgen, boeken lezen en oefeningen doen, maar als je mindset niet op één lijn zit met wat je wilt bereiken, dan zul je er nooit komen. Boeddha zei het al: “We shape with our thoughts; we become what we think.” Jouw mindset, datgene wat jij denkt, is cocreator van jouw leven. Dus als jij beter wilt luisteren naar jezelf, naar de signalen die jouw lichaam je geeft, dan moet je beginnen bij wat jij daarover denkt.

19

20-02-16 09:41


THEMA

Ga maar eens te rade bij jezelf. Wat denk jij over luisteren naar jezelf? Ben je daar goed in? Is dat gemakkelijk? Is dat normaal? Heb je daar tijd voor? Deze affirmaties kunnen je hierbij ondersteunen:

• • • • •

Ik luister altijd naar mijn innerlijke stem. Ik let goed op de signalen van mijn lichaam. Ik maak betere keuzes wanneer ik luister naar mezelf. Ik luister goed naar mezelf en handel daar ook naar. Ik neem de tijd om te onderzoeken wat mijn gevoel me vertelt.

Stap 2 Bewustzijn Als jij je ergens niet bewust van bent dan kun je ook geen veranderingen aanbrengen. Ons systeem zit namelijk zo in elkaar dat het graag blijft doen wat het altijd al deed. Dat is makkelijk en dat kost de minste energie. Maar het kan je ook op het verkeerde pad zetten. Bewustzijn is dan ook de tweede stap naar verbetering. Bewustzijn betekent dat je jouw gedachten ordent, dat je jouw huidige leven onder de loep neemt om te voelen: ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat is goed voor mij?’ Dus neem eens vaker tijd voor jezelf en voor het maken van plannen, zodat je die straks kunt laten uitgroeien. Sterker nog, neem gedurende de dag verschillende kleine momentjes van bewustzijn waarin je luistert naar de signalen van jouw innerlijke stem. En denk nu alsjeblieft niet dat dit verloren tijd is, dat je zit te niksen terwijl je nog zoveel te doen hebt. Tijd van bezinning, van luisteren naar jezelf vormt de fundering van al jouw successen, op privé vlak maar ook zeker in je werk of bedrijf. Onderschat het belang van een goede basis niet!

D E E E UW IG E W E DERK E E R Nietzsche deed ooit een interessant gedachteexperiment dat hij de eeuwige wederkeer noemde. Het houdt in dat je je voorstelt dat je het leven dat je nu leeft, keer op keer herbeleeft tot in het oneindige. Doe dat voor de grap eens. Denk eens aan je leven zoals je het nu leeft. Welk gevoel geeft dat je? Word je daar blij van? Tevreden? Zou je dit leven willen herbeleven exact zoals het nu is? Mis je bepaalde facetten in je leven? Zou je aspecten willen weglaten? Onthoud nu de eerste gedachten die door je hoofd schieten, want dit is waardevolle informatie. Als dit niet het leven is wat je, zonder het te veranderen, zou willen herbeleven, dan is dit een mooie kans om te bedenken hoe je het wél zou willen.

20

Heus 07-2016 22

Stap 3 Actie Zelfs al heb je een geweldige mindset en ben je je ten volle bewust van wat je wilt, als je geen actie onderneemt dan zal er maar weinig gebeuren. Als je niks onderneemt, zal je leven blijven voortkabbelen zoals het nu doet. Zoals Boeddha al zei: “Als je blijft doen wat je altijd al deed, dan blijf je krijgen wat je altijd al kreeg.” Prima als je daarvoor gaat, maar als je iets wilt veranderen dan zul je de juiste richting moeten aanwijzen. Dus doe iets met die informatie die je nu hebt. Schrijf die bijvoorbeeld op. Of maak er een mooi mood board van en hang dat op een plaats waar je veel komt, zodat je er vaak aan wordt herinnerd. Want energy flows where attention goes. Gebruik de kracht van affirmaties. Maak er kaarten van, schrijf ze op post-its en hang ze op strategische plaatsen, zet ze om in een screensaver, schrijf ze op een briefje en stop dat in je portemonnee of verwerk ze in een deuntje dat je regelmatig neuriet. Let ook eens op de synchroniciteit en de kansen die je op je pad worden aangereikt. Het leven zit vol mogelijkheden en de keuze is aan jou of je ze aanneemt of niet. De lente, het begin van een nieuwe cyclus en de hierbij horende Houtenergie zijn een perfecte ondersteuning bij het uitvoeren van al jouw actieplannen. Dus besteed aandacht aan je mindset en zorg ervoor dat die in overeenstemming is met dat wat jij echt wilt. Zorg ervoor dat je regelmatig afstemt op je gevoel en jouw innerlijke stem, zodat je de juiste beslissingen kunt nemen en je plannen een stevig fundament krijgen. Dan kan je daarna overgaan tot actie zodat jij, net als de natuur, kunt groeien en bloeien! jeanine hofs therapeut Chinese geneeswijze en coach Blijvend meer energie volgens de vijf elementen

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


THEMA

S TE R REN , M YTHE N E N J O UW LEV EN Onze voorouders zagen de cycli van de planeten en de sterren als patronen voor de wereld beneden. De sterren waren verbonden met de goddelijke wil en orde: zo boven, zo beneden. Elk sterrenbeeld heeft zijn eigen mythen, zijn eigen thema. Wie een mythe verstaat, krijgt als het ware een boodschap van de goden door. Als je weet welke vaste sterren bij jou horen, weet je welke mythen je in dit leven leeft.

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 23

21

20-02-16 09:41


T

egenwoordig kunnen velen moeilijk accepteren dat we ons leven slechts voor een klein deel in de hand hebben en dat we voor het overige nog steeds worden beïnvloed door krachten buiten onszelf. Hoe kunnen we weer die aloude verbinding tussen hemel en aarde maken? Het is helemaal niet nodig om daarvoor een piramide of tempel te bouwen, want we hebben allemaal twee vaste sterren die speciaal bij ons horen. Bij elke ster hoort een thema dat in mythen wordt verhaald. Mythen zijn overgeleverde verhalen die algemene, universele patronen, waarheden en wijsheden vertellen. Het gaat om algemene, collectieve thema’s die in wezen voor alle mensen gelden. Veel van die mythen zijn duizenden jaren oud en in de loop der eeuwen zijn er allerlei versies ontstaan.

J OU W VE RHAAL Het verhaal van de ster die bij jou hoort, is jóuw verhaal! Dit verhaal deel je met vele anderen die door de eeuwen heen rond dezelfde tijd in het jaar en op

dezelfde plaats als jij zijn geboren. Toch leven jij en al die anderen niet hetzelfde leven. Dit komt doordat we het allemaal op onze eigen manier invullen. Jouw ster geeft je zicht op wat er op de achtergrond van je leven speelt. Jouw verhaal is maar een klein stukje van het grotere geheel, het collectief. Jouw ster en het sterrenbeeld waartoe zij behoort maken deel uit van een eeuwenoud verhaal en jij geeft dit zelf op jouw eigen, unieke wijze vorm. Wanneer je eigen ‘ikje’ in zijn eentje handelt, is het maar een nietig stipje op de wereldbol. Maar wanneer het een mythe (op jouw eigen wijze) tot leven brengt, verbindt dit je met alle mensen op aarde in alle tijden. Door zicht te krijgen op de mythen die bij de vaste sterren horen, kunnen we in contact komen met verloren gewaande oude kennis. Putten uit die oerbron van wijsheid en creativiteit – die nooit zal opdrogen – kan ons psychisch evenwicht herstellen. Als je weet welke sterren er bij jou horen, dan kun je achter jouw persoonlijke mythe komen en ontdekken welke boodschap de goden aan jou willen overbrengen. In het boek ‘De sterren van je leven’ staat een tabel waarin je jouw vaste sterren kunt opzoeken wanneer je op 51,52 of 53 graden noorderbreedte bent geboren. Ook via internet of een astroloog is deze informatie te achterhalen.

DE NE B AL G E DI Ben je in de periode van 23 februari tot en met 16 mei geboren in Nederland (51, 52 of 53 graden noorderbreedte) dan is Deneb Algedi een van jouw vaste sterren. Deze ster maakt deel uit van het sterrenbeeld Capricornus, dat vaak wordt afgebeeld als een geit met de staart van een vis. Deneb Algedi betekent letterlijk ‘staart van de geit’. De ster duidt op de spirituele wijsheid en hulpvaardigheid van de vissenstaart. Met Deneb Algedi als rijzende ster ben je verbonden met oude wijsheid en heb je de behoefte om mensen te redden. Je hebt een goed oog voor menselijke zwakheden en je weet dat er wetten en regels nodig zijn. In de loop van je leven krijg je de behoefte om je spiritueel te ontwikkelen. Deneb Algedi is geen grote heldere ster en zal niet krachtig uitwerken, maar zorgt er wel voor dat je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt. Je ziet in dat regels en wetten belangrijk zijn voor een beschaafde samenleving. Je voelt ook de behoefte om mensen te helpen, hen te leren hoe ze hun leven kunnen verbeteren. Je wilt de regels en wetten die hun waarde hebben bewezen in je omgeving toepassen. Mogelijk worden die regels niet door je omgeving gewaardeerd, worden ze als ouderwets gezien, maar je zult eraan blijven vasthouden bij je streven mensen te helpen.

22

Heus 07-2016 24

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


CONTACT ME T DE S T E RRE N Via een imaginatie kun je in contact met de sterren komen. Veel mensen ervaren tijdens deze imaginatie een mythe die hoort bij een van hun vaste sterren. Spreek deze imaginatie van te voren in en speel de geluidsopname af of laat iemand de tekst voorlezen. Rustig en met een ruime pauze waar aangegeven. Schrijf na afloop meteen op wat je hebt meegemaakt of maak er een tekening van. Denk niet eerst na over wat je hebt ervaren en praat er ook niet met anderen over, want dan wordt jouw eigen, zuivere waarneming veranderd, gekleurd door jouw ratio of de mening van de ander. Ga rustig, ontspannen zitten. Doe jouw ogen dicht en haal een aantal malen diep adem. Laat de zorgen van alle dag met elke uitademing uit je vloeien en concentreer je op het hier en nu. Blijf diep en rustig doorademen. Als je ontspannen genoeg bent, geef dan een teken aan degene die onderstaande imaginatie aan je voorleest dat hij of zij kan beginnen of start het afspelen van de geluidsopname. Stel je voor dat je op een strand zit. De temperatuur is aangenaam. Je voelt het zand onder je billen en tussen je tenen. Je kijkt uit over de zee. Het is donker, maar als je naar de horizon kijkt, zie je een streep licht. Het is vlak voor zonsopkomst. Het moment dat wel eens het stilste moment van de nacht wordt genoemd. Het enige wat je hoort is het zachte ruisen van de golven. Laat die rust op je inwerken en kijk naar de horizon. Boven de horizon schitteren de sterren. Kijk eens goed naar die sterren. Sommige sterren zijn nog maar net boven de horizon uit gekomen en aan hun klim naar de hemel begonnen. Andere sterren hebben de hele nacht aan de hemel gestaan en dalen af naar de aarde en kunnen ieder moment achter de horizon verdwijnen. Zoek een ster uit die je aantrekt. Misschien vind je haar licht mooi of lijkt die ster naar je te knipperen. Richt jouw aandacht op die ster. Maak contact met die ster; je wilt haar leren kennen. Hoe komt die ster op je over? Vind je haar mooi of misschien juist niet? Indrukwekkend en zelfs ontzagwekkend? Of eigenlijk maar heel nietig? PAUZE Vraag die ster of ze jou wil laten zien welke mythe bij haar hoort. Een mythe, waarvan je weet dat die ook belangrijk is voor jou. Kijk naar de ster en dan zie je dat de ster zich transformeert in een mythisch beeld – een mens, een dier of iets anders. Laat dit beeld op je inwerken. Wat voor effect heeft dit op je? Wat voel je bij het zien van dit beeld? Hoe ervaar je dit beeld?

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 25

PAUZE Jouw ster is onderdeel van een groter geheel, een sterrencluster, een sterren-beeld. Kijk naar de omgeving van jouw ster. Wat zie je? Hoe past het mythische beeld dat bij jouw ster hoort in dit grote geheel? PAUZE Maak nog eenmaal contact met je ster. Kijk of de ster of misschien zelfs het hele sterrenbeeld nog een boodschap voor je heeft. PAUZE Als dat goed voor je voelt, neem je nu afscheid van je ster en bedank je jouw ster voor wat je hebt mogen zien en ervaren. Je zit weer op het strand waar je bent begonnen en je ziet hoe de zon opkomt en jouw ster verbleekt aan de hemel. Ik ga nu aftellen van 10 naar 1. Bij 1 ben je weer helemaal terug in het hier en nu met je ogen open.

De sterren van je leven Pasteltekeningen: Juke Hudig

23

20-02-16 09:41


DE LEZER Henk Versmissen (1958) werd opgeleid tot schilder, maar werkt tegenwoordig als groenmedewerker met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Hij houdt van schilderen, mandala tekenen, beeldhouwen en schrijven. Oude culturen, met name het Oude Egypte, spiritualiteit en mythologie zijn een grote passie van hem.

Wat is het eerste boek dat je je kunt herinneren? Mijn allereerste boeken waren kleurboeken; bij ons thuis werd niet zoveel gelezen. De enige die veel las was Hans, mijn broer. Wel herinner ik mij de Bijbel. Het was zo’n heel groot, dik boek dat in een speciale doos zat. Ik was enorm getroffen door de plaatjes die erin stonden. Weliswaar in zwart-wit afgedrukt, maar die heb ik als kind met mijn potloden ingekleurd. Dit uiteraard tot grote ontsteltenis en boosheid van mijn ouders, terwijl ik dacht dat ik een hoogstaande prestatie had geleverd. De verhalen die erin stonden en andere mooie geschiedenisverhalen brachten mij aan het dromen. Dat dromen heb ik echter wel weten te behouden. Ik lees immers liever een boek dan dat ik kijk naar een film. Jouw eigen voorstellingsbeeld van een boek is sowieso het leukst.

Hoe belangrijk zijn boeken voor jou? Zeer, zeer belangrijk! Ik denk dat ik nu ter plekke sterf als ik niet meer als een soort van speurhond door mijn boekenkasten kan snuffelen. Mijn honger naar kennis en wijsheid is onstuitbaar. Henk en geen boeken? Dat bestaat gewoon niet. Het is ondenkbaar! Mijn wereld vergaat als er geen boeken meer zouden zijn. Om nog maar te zwijgen over al mijn verdriet, ik geloof dat ik zou verzuipen in al mijn tranen.

Hoeveel boeken heb je in huis en waar zijn die te vinden? Ruw ingeschat zo’n dikke duizend, misschien wel meer, hoor. De meeste boeken zijn te vinden in mijn Thot schrijverstempeltje. Netjes geordend zoals het een echte Maagd betaamt. Aan de rechterzijde bevinden zich ongeveer vijfhonderd boeken over het Oude Egypte, dan links een kleine driehonderd boeken over spiritualiteit en orakelsystemen, zoals tarot, I Ching, etc. Verder zijn er nog zo’n tweehonderd boeken over kunst, dat varieert van klassiek tot modern.

Welk soort boeken spreekt je aan? Boeken over astrologie, zowel de westerse als de oosterse, omdat beide toch behoorlijk verschillend zijn en ook een heel andere achtergrond kennen. Van

24

Heus 07-2016 26

oudsher wordt de astrologie als wetenschap gezien en in mijn ogen is ze dat nu nog. Een andere categorie boeken die mij aanspreekt zijn boeken over de tarot of I Ching. Als ‘wijsheidszoeker’ is het belangrijk dat je kennis hebt van het hoe en waarom om een beeld te kunnen vormen van jezelf en wat je durft te weten over jezelf. In ieder van ons schuilt een zonzijde en een schaduwkant. Ieder van ons krijgt aanmoedigingen en waarschuwingen. Je bent de stuurman/-vrouw van jouw eigen schip. Onze ziel is ons kompas, de richtingwijzer van onze levensreis. Op deze levensreis ga je van station naar station, waar je telkens koffertjes ophaalt. In die koffertjes zit iedere keer weer een andere wijsheid verpakt. Soms lijkt het wel of je al eens eerder op dat ene station bent geweest; toch betekent dit niet dat er dan dezelfde wijsheid in dat koffertje zit, maar blijkt dat je de vorige keer een ander koffertje hebt laten staan. Dit is denk ik het waardevolle van alles willen ‘ontdekken’. Verder uiteraard boeken over kunst en cultuur in het algemeen en mooie grote of kleine fotoboeken met zo weinig mogelijk tekst.

Welk soort boeken zul je nooit lezen? Van die zoetsappige, kwijlerige doktersromannetjes of van die belachelijke prulboeken die de ECI je toestuurde als je niet op tijd had besteld. Zonde van al je tijd en zonde van al je geld! Ze hebben een prikkelingsgehalte van nul komma nul. Opzouten met die handel. Ik heb er echt niks mee.

Is er een boek dat voor jou heel belangrijk is? Ja, het boek ‘De hele olifant in beeld’ van Marja de Vries. Het geeft mij steeds weer inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten. Ik kreeg het boek van een kennis toen mijn partner Martin ongeneeslijk ziek werd. Het veranderde mijn wereldbeeld totaal en een samenhang van het leven werd zichtbaar! In die tijd dat Martin zou gaan overlijden was ik erg onzeker over alles in en om mij heen. Ik zocht iets om mij aan vast te klampen. Ik mediteerde in die tijd veel en leerde mensen kennen in de hospice die dit

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


foto: nic ole c ou w enberg

boek tipten. Na lezing en gesprekken erover viel als het ware het ene puzzelstukje na het andere op z’n plek. En dat veranderde mijn wereldbeeld dus totaal. Door het boek en de steun van deze mensen kon ik Martins ziekte beter accepteren, omdat het nu eenmaal was zoals het was. En een weg naar spirituele belangstelling begon een feit te worden.

Welk boek ben je nu aan het lezen? Ik ben eigenlijk niet echt een specifiek boek aan het lezen, omdat ik meer een jongen ben die graag in een tiental boeken tegelijk bezig is. Zoeken, graven, speuren en analyseren en dat het liefst tot in de kleinste details. Ja, inderdaad, tot in het extreme. Op de een of andere manier spreken boeken over de dood en de wedergeboorte me vaak heel erg aan. Zo lijkt het boek ‘Ademtocht’ van Linda Wormhoudt me razend interessant. Dat staat nu bovenaan mijn bestellijstje van nieuwe boeken. Maar ook boeken over andere onderwerpen hebben mijn belangstelling: natuurwijsheid, wicca en zoals altijd het Oude Egypte. Het is allemaal een beetje afhankelijk van wat er op mijn pad komt en ligt.

Wie is jouw favoriete auteur? Ik heb niet echt één favoriet die met kop en schouders boven alle anderen uitsteekt, er zijn zo veel goede auteurs. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik Duane Elgin. Hij schreef het boek ‘Het levende universum’. Het universum is niet alleen levend, het is ook doordrongen van bewustzijn. Het universum wil door jou leven en ademen. Als je wilt ontdekken of dit waar is, moet je met het universum omgaan

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 27

alsof het levend is. Hoe zul je anders ooit weten dat het zo is? Ik zou zeggen, maak je de volgende gewoonten eigen. Het liefst vandaag nog:

• • • • •

Praat met het universum. Luister of je het hoort antwoorden. Sta op vertrouwde voet met de natuur. Zie het leven in alles. Gedraag je als een kind van het universum.

We willen toch graag weten waar we zijn, wie we zijn en waar we naartoe gaan? Het zijn vragen die voor mij er echt toe doen. Het lezen van zijn werk is meer dan de moeite waard. Ik kan hem iedereen aanbevelen.

Welk boek wil je anderen van harte aanbevelen? Dat zal je waarschijnlijk niet verwonderen, dat is het boek ‘Isis en de veertien sleutels tot heelwording’ van Petra Stam en Els Lijesen. Wat zou ik die twee mensen graag een keer willen ontmoeten, zeg! Het bijzondere van dit boek vind ik dat het is gebaseerd op het alchemistische principe dat ernaar streeft tegenstellingen te verenigen. Het zijn krachtige handreikingen voor het vergroten van jouw intuïtie. Het is de zuivere, magische kennis die je een directe verbinding geeft met jouw eigen innerlijke en oneindige universum. Dit alles wordt overgedragen door de goden van het Oude Egypte. Wat wil een mens eigenlijk nog meer? Ontdek jouw eigen liefde voor jezelf en jouw omgeving. En ontdek jouw eigen kracht en dat allemaal in het geheel van jouw eigen kleine, korte bestaan. Lezen die hap, zou ik zeggen, en breng het in de praktijk!

25

20-02-16 09:41


C I TA AT

Bibliotheek van de Kosmos Zijn aandacht werd getrokken door een gouden gebouw. Hij staarde naar binnen en ineens stond hij zelf in de ronde ruimte. Binnen was het ook goudkleurig, waardoor de boeken en papieren langs de wand een prachtig warm licht weerkaatsten. In een zijkamer zag hij een groot kristal in de lucht hangen. Er stond iemand die hem bemoedigend toeknikte. Jesse glimlachte, liep erheen en ging op een kussen voor het kristal zitten. Om hem heen leek het mistig te worden, maar in het kristal zag hij allerlei beelden. Hij zag en voelde tegelijk. Het was niet te begrijpen met zijn verstand, maar ergens van binnen begreep hij wat hij zag en voelde en nam hij het in zich op. Hij zag zichzelf staan aan het begin van een pad en uit zijn hart kwam een kaart die de weg wees. Het gaf vertrouwen en een diep gevoel van dankbaarheid en blijheid groeide in zijn hart. “Jesse, nou mag ik weer!” Flint trok aan zijn arm, waardoor de kijker bewoog. Het beeld was weg en Jesse voelde dat hij weer op het balkon stond. Normaal gesproken zou hij boos zijn op zijn broertje, maar nu glimlachte hij en gaf zijn plek achter de verrekijker vrij. Tevreden nam Flint zijn plek in. “Ik ga eens kijken ín een boek”, zei hij al turend naar een bepaald punt. “Ja, het werkt! Ik sta in het gebouw nu en ik kan zo door de kaft heen kijken om te zien wat erin staat!” Hij keek met ingehouden adem, maar was heel erg

teleurgesteld: “Oh jammer, ik kan het niet lezen. Ik heb wel al letters en woorden geleerd, maar dit is veel te moeilijk. Ik zal een ander gebouw binnengaan en een ander boek bekijken…” Hij was even stil…. “Hier ziet het er heel anders uit. De muren lijken van doorzichtig glas.” Jesse keek naar zijn broertje. Die stond gewoon voor hem en keek door de verrekijker. Maar tegelijk liep hij dus daar beneden in de kristallen stad! Het was vreemd en mogelijk tegelijk, want hij had net hetzelfde gedaan. “Huh, Jesse, ik zit ineens in een klas. Ik zie nog meer klassen door de muren heen. Er zitten allemaal verschillende soorten kinderen aan tafels, de meeste zien er niet uit zoals wij, maar ze krijgen wel allemaal les. Er klinkt zachte muziek en het lijkt of er lichte kleuren bewegen over de doorzichtige muren, kleuren die ik nog nooit heb gezien! Best leuk hier…” “Wat leer je dan, wat zie je nog meer, Flint?” “Ik heb een boek voor me. Daarin staan allemaal tekeningen en tekens die ik niet begrijp. Ik ga proberen het allemaal te onthouden.” Flint was een tijdje stil en probeerde schijnbaar te onthouden wat hij zag. Toen stapte hij weg van de verrekijker en tikte op zijn voorhoofd: “De tekening zit hier, maar ik begrijp het niet.” Hij keek over het hekwerk naar de stad in de verte. “Hoe kan dit nou. Als je gewoon kijkt, zie je geen beweging, dan lijkt er niks anders te zijn dan een lege stad die van mooie stenen is gemaakt. Maar door die verrekijker zie je alles. Ik kon door de muren en de boeken heen kijken en daar rondlopen en kijken.” Ze keken vragend naar de witte dwerg. Die stond ook op het balkon, maar hij had nog niets gezegd. “Je krijgt te zien wat je mag zien, wat je aankunt. Niets meer en niets minder. Als je door de verrekijker kijkt, kun je daar beneden rondkijken met je derde oog.” Hij wees naar de plek tussen zijn wenkbrauwen. “En je kunt lezen met je hart. Je ziet en voelt alleen wat goed voor jou is of wat jou verder helpt. In de Bibliotheek van de Kosmos is alles opgeslagen wat overal is gebeurd, nu gebeurt en zal gebeuren. Met deze kijker zie je alleen wat voor jouw ogen is bestemd. Niets meer en niets minder. Dat is voor je eigen bescherming, want als je alles zou kunnen lezen, zou je gek worden van de kennis uit de boeken die je nu nog niet snapt.”

Citaat uit: De sterrenpas petra stam

26

Heus 07-2016 28

heus 07 – 2016

20-02-16 09:41


OVERPEINZING

Mijmeren over regen

In onze winkel hoor ik vaak mensen klagen over regen. Daar moet ik aan denken, nu ik een afspraak heb in het bos voor een belangrijk interview met een fotograaf erbij. Er wordt veel regen verwacht op deze dag. Alleen dat al, dat je weet dat het gaat regenen, is voor veel mensen bepalend of ze wel of niet het bos in gaan. Of ze wel of niet een afspraak zoals deze laten doorgaan. Nou, ik hou van regen! Vooral van de stilte van de regen. Er zijn van die regenbuien waarbij je alleen buiten loopt en je het gevoel hebt dat er een deken over de aarde wordt gelegd. Dat doet me denken aan vroeger, de dagen dat de bedden waren afgehaald. Dan ging ik op bed liggen en gooide mijn moeder het schone laken omhoog en hoe dit dan op me neerkwam vond ik hemels… alsof ik in een soort vacuüm terechtkwam. Of de tijd even stilstond. Datzelfde ervaar ik bij regen. Tuinieren doe ik ook graag in de regen, omdat er dan niemand is in de tuinen om me heen. Zie je het voor je, tuinieren in een regenjas? Heerlijk!

heus 07 – 2016

Heus 07-2016 29

Ik herinner me een keer een zomerdag. Ik was aan het fietsen in een witte jurk. Zo’n dag dat de lucht knettert van de hitte en je hoopt op een groot glas koude cola als je thuiskomt. En ergens net voordat we de stad in reden stortte zich een wolk leeg. Heerlijk. Helemaal nat, plakkende jurk en nee, ik wilde niet schuilen onder het viaduct. Ik wilde nat en koud worden en voelde me een glas koude cola. Er is niets fijner dan natregenen op de fiets en dan thuis je kleren afpellen, onder de douche gaan staan en daarna als een rozig varkentje op de bank zitten met een kop thee. Sluit je ogen even om het je voor te stellen. En dat allemaal dankzij de regen. Ooit vond ik deze uitspraak van zenmeester Huang Po: “Als je naar een druppel regen kijkt, zie je in wezen al het water van het heelal.” Net zoals in een druppel bloed heel je wezen zit, je ik-kracht noemen we dat in de kruidengeneeskunde, zit het wezen van de aarde in een druppel regen. De idee dat die drup regen is opgestegen op een warme zomer-

dag uit het slootje voor mijn huis, een wolk is geworden om dan ergens weer neer te dalen vind ik fascinerend. Toen er een vraag kwam om een kristal aan het water te geven om de kracht van de zuiverheid van het kristal over de aarde te verspreiden twijfelde ik geen moment. Nu heb ik zo’n binnenpret, want wat zullen de mensen van het landschapsonderhoud zeggen als ze mijn kristal vinden? Archeologen buigen zich over de vondst. Hilarisch! Ik mijmer nog even verder… over de verbinding met Moeder Aarde door de regen, de slootjes, de poelen en stroompjes. De oceanen en kolkende rivieren. Water staat voor emotie. Loop eens in de regen en voel welke emotie er in je opkomt. Het zal niet de laatste keer zijn dat de regen me heeft geholpen om tranen los te maken die ik had ingeslikt en opgeborgen. In de stilte, in de rust van een regenbui huilen geeft zo’n gevoel van opluchting. Vergeet niet laarzen aan te trekken en in de plassen te stampen om het kind in jezelf wakker te maken. marjanne huising kruidenvakvrouw en levensbomenspecialist Kruidenwijsheid Kruidenwijsheid, 66 affirmatieen actiekaarten De heilige buxusmoeder

27

20-02-16 09:41


FONDSLIJST

• • • • • • • • • •

‘Aardevrouwen spreken’, Manon Tromp (red.), 978 90 77408 99 5 ‘Ademtocht, verhalen over de dood’, Linda Wormhoudt, 978 90 77408 68 1 ‘Beschermheer – kind van de wegen deel 2’, Linda Wormhoudt, 978 94 91557 06 4 ‘Blijvend meer energie volgens de vijf elementen’, Jeanine Hofs, 978 90 77408 95 7 ‘Clusters – shodo schrijfboekje 2’, Chris978 90 77408 64 3 tine de Vries, ‘Dagboek als spiegel, een handboek vol inspiratie’, Christine de Vries, 978 90 77408 43 8 ‘De aarde roept... ontdek de natuur als bron van inzicht en heling’, Gerwine Wuring, 978 90 77408 60 5 ‘De absolute werkelijkheid in het licht van eeuwenoude religieuze tradities’, Jaap Dijkstra, 978 90 77408 92 6 ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’, Gerrit Jan Keizer, 978 94 91557 03 3 ‘De glimlach van de sirene, reis door het Etruskisch labyrint op zoek naar de Godin’, Selma Sevenhuijsen, isbn 978 90 77408 49 0 ‘De Groene Man en de Groene Vrouw, hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu’, Joke en Ko Lankester, isbn 978 90 77408 86 5 ‘De heilige buxusmoeder en 33 andere levensbomen’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 23 1 ‘De Jassentechniek’, Hans de Waard, isbn 978 90 77408 66 7 ‘De kracht van water, aarde, lucht en vuur – leven met de natuur’, Gerwine Wuring e.a., isbn 978 90 77408 37 7 ‘De sneeuwkoningin’, Hans Christian Andersen, pastels Juke Hudig, isbn 978 90 77408 81 0 ‘De stem van de Godin, leven volgens de maancyclus’, Joyce Hellendoorn, isbn 978 90 77408 88 9 ‘De stenen op ons pad’ met het Nederlandse stenenorakel, Nicolien de Kroon en Agnès Schlüter, isbn 978 90 77408 76 6 ‘De sterren van je leven’, Ria Borst, Ineke Bergman, Paula van Kersbergen, Vera Verhagen, isbn 978 90 77408 12 4 ‘De sterrenpas’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 26 2 ‘De verborgen boom, het boomsoort eigen ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen’, Gerrit Jan Keizer, isbn 978 90 77408 98 8

28

Heus 07-2016 30

• isbn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

‘Dieren en wij – hun welzijn, onze ethiek’, Monique Janssens, 978 90 77408 85 8 ‘Dionysos, de vegetatiegod’, Joke en Ko Lankester, isbn 978 94 91557 19 4 ‘En de drummers waren vrouwen, een spirituele geschiedenis van het ritme’, Layne Redmond, vertaling Isabella Verbruggen, isbn 978 90 77408 97 1 ‘Gaia’s kracht, op reis naar haar magische plaatsen’, Roelien de Lange, isbn 978 90 77408 75 9 ‘Goden en sjamanen in NoordwestEuropa’, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 50 6 ‘Godinnen van eigen bodem’, Ineke Bergman, isbn 978 90 77408 35 3 ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’, Linda Wormhoudt e.a. isbn 978 94 91557 09 5 ‘Herstory of Art’, Karin Haanappel, isbn 978 90 77408 94 0 ‘Het huis van Isis’, Lauri Fransen, isbn 978 94 91557 28 6 ‘Het oergevoel’, Agnes Meijs, isbn 978 90 77408 77 3 ‘In het licht van de Maan’, Petra Stam en Marja de Zeeuw, isbn 978 90 77408 00 1 ‘In je kracht door kleur’, Margo Ruiter, isbn 978 94 91557 27 9 ‘Innerlijk pelgrimeren, schrijvend op weg naar je hart’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 82 7 ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 11 8 ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes’, Ity Busstra, isbn 978 94 91557 14 9 ‘Kruidenwijsheid, over appelvrouwen, weegbreemannen en andere kruidenmensen’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 02 6 ‘Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’, Elvira van Rijn, isbn 978 90 77408 89 6 ‘Maya wijsheid voor je levensreis, het levenspadenboek’, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 18 7 ‘Maya wijsheid voor je levensreis logboek’, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 20 0 ‘MeCards4Kids™, zelfiekaarten maak je zo!’, Nancy Weiss en Jane Raphael, vertaling Adrie Beyen, isbn 978 94 91557 25 5 ‘Mensen verhalen over bomen’, Adrie Beyen, isbn 978 90 77408 04 9 ‘Motherhood’, Nicolien de Kroon, isbn 978 94 91557 08 8

• isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn •

‘Nephilim – kind van de wegen deel 1, Linda Wormhoudt, 978 90 77408 96 4 ‘Nevelvrouw – kind van de wegen deel 3’, Linda Wormhoudt, 978 94 91557 29 3 ‘Ontdek jezelf door tekenen en reflectief schrijven’, Wendy Smit, 978 94 91557 05 7 ‘Pythia, de hogepriesteres -symboliek en mythologie in de tarot’, Petra Stam, 978 94 91557 01 9 ‘Schrijven met het creatiepentagram’, 978 94 91557 13 2 Yoeke Nagel, ‘Seidr, het Noordse pad’, Linda Worm978 90 77408 74 2 houdt, ‘Sharing nature’, Joseph Cornell, vertaling Adrie Beyen, 978 94 91557 04 0 ‘SoulCollage®, werken met je eigen zielenkaarten’, Seena B. Frost, vertaling 978 94 91557 21 7 Adrie Beyen, ‘Vingerlabyrintlopen’, John Musterd, 978 94 91557 22 4 ‘Witte wieven en elfen, fluisteringen uit de Andere Wereld’, Ruud Borman, 978 90 77408 90 2 ‘Woordenregen, 1 jaar schrijven’, Margreet Schouwenaar, isbn 978 90 77408 91 9

• • isbn • isbn • • • isbn • isbn • isbn •

‘De essentie van edele stenen’, Anneke Agterberg, isbn 978 94 91557 07 1 ‘De Maan, 66 mystieke kaarten voor bewustwording’, Petra Stam, 978 94 91557 16 3 ‘Het levenskunstspel’, Anky Floris, 978 9077408 51 3 ‘Het Heidehofse Natuur- en Inzichtspel’, Annetje Braat, isbn 978 90 77408 61 2 ‘Isis mysteriekaarten’, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 24 8 ‘Kruidenwijsheid – 66 affirmatie- en actiekaarten’, Marjanne Huising, 978 94 91557 15 6 ‘Luister naar je ziel, 50 troost- en krachtkaarten’, Janet Werner, 978 90 77408 84 1 ‘Maak werk van je droom! 52 realisatiekaarten’, Louisa Perreyn, 978 90 77408 93 3 ‘Maya wijsheid creatiekaarten’, Elvira van Rijn en Patricia Mooren, isbn 978 94 91557 10 1

‘13 manen – Verjaarskalender’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 12 5

Vrijwel alle titels zijn verkrijgbaar in (web)boekwinkels en alle titels zijn te koop in de webshop op www.A3boeken.nl

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

• isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn •

HEUS VERSCHIJNT TWEE KEER PER JAAR EN IS EEN UITGAVE VAN A3 BOEKEN, OOSTERVELDWEG 15, 7274 DZ GEESTEREN, T 0545 48 11 40, INFO@A3BOEKEN.NL EEN ONLINE VERSIE VAN HEUS IS TE VINDEN OP WWW.A3BOEKEN.NL HEUS WORDT GRATIS VERSPREID VIA A3 AUTEURS, DIVERSE BOEKWINKELS EN SPIRITUELE CENTRA, EN DERDEN. heus 07 – 2016 ABONNEREN IS NIET MOGELIJK. OVERNAME VAN ARTIKELEN IS TOEGESTAAN NA TOESTEMMING VAN DE UITGEVER EN MET BRONVERMELDING. VORMGEVING: VILLA Y, DEN HAAG – DRUKWERK: DRUKKERIJ ANTILOPE

20-02-16 09:41


Zero Limits

Joe Vitale & Dr. Ihaleakala Hew Len ISBN 978-90-77677-82-7

Leven vanuit verbinding Jeroen Kuyper

ISBN 978-90-77677-98-8 Bezoek k onze webwinkel b i kell

www.hajefa.nl

Nieuw bij bol.com* /ĞĚĞƌĞ ǁŽĞŶƐĚĂŐ ŝŶůŽŽƉǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͘ ǁŽĞŶƐĚ ĚĂŐ ŝŶůŽ ĂŐ ŝŶůŽŽƉǁŽƌŬƐŚŽ

Wij en Water gewoon water bestaat niet

ĐĂĚĞĂƵͲĂƌƟŬĞůĞŶ Ͳ ĂƌŽŵĂůĂŵƉĞŶ Ͳ ĞƚŚĞƌŝƐĐŚĞ ŽůŝĞ Ͳ ŵĂLJĂĐƌĞĂƟĞƐ Ͳ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ͲĂƌƟŬĞůĞŶ Ͳ ĂƌŽŵĂůĂĂŵƉĞŶ Ͳ Ğ Ɖ ĞƚƚŚĞ ŚĞĞƌŝƐ ƌŝƐĐĐĐŚĞ ŚĞ ŽůŝĞ Ͳ ŵĂLJĂ LJ

ƚĞůŝĞƌ ŽƉĞŶ͗ ĚŝŶƐĚĂŐ ƚͬŵ ǀƌŝũĚĂŐ ǀĂŶ ϭϬ͘ϬϬ Ͳ ϭϲ͗ϬϬ ƐĚĂŐ ƚͬŵ ǀƌŝũĚĂŐ ǀĂŶ

Een brede oriëntatie en nieuwe kijk op miraculeus water. Kijk op www.wij-en-water.nl

:͘ ͘ <ĂŶǁĞŐ ϭϵ tŝƩĞǀĞĞŶ Ϭϲ ϭϱϬϭϱϲϭϭ ͬ ƉĂƚƌŝĐŝĂΛŐĞƵƌƉĂůĞŝƐ͘Ŷů ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ'ĞƵƌƉĂůĞŝƐϭ

ǁǁǁ͘ŐĞƵƌƉĂůĞŝƐ͘Ŷů * vanaf april 2016

nieuw

Bladwijzers en beschermengeltjes met howliet, amethist, bergkristal of rozenkwarts

Verkoop voor goede dierendoelen!

11-voudig labyrint

Ook andere leuke, mooie producten in de shop:

angelschoice.net/shop

verkrijgbaar via

www.therapeutenwinkel.nl

Heus 07-2016 31

Stichting Angel’s Choice, KvK 63306190 angelschoicenl@gmail.com

20-02-16 09:41


Aarden is aandachtig zijn, gevoelig zijn, je zintuigen gebruiken. Dat kun je cultiveren door jezelf zo nu en dan af te vragen: wat voel ik nu,

Citaat uit: De kracht van water, aarde, lucht en vuur, gerwine wuring e. a .

wat hoor, ruik of zie ik eigenlijk?

Illustratie: Marleen van Engelen

Heus 07-2016 32

20-02-16 09:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.