HEUS 18 - 10e jaargang nummer 1 - A3 boeken

Page 1

HEUS 10e jaargang • nummer 1

Een heus magazine over oude wijsheden nieuwe inzichten 1e helft 2022 leven met de natuur – een uitgave van A3 boeken SAMEN E VOL UE R E N

Zielscontracten tussen mens en dier L I CHT TA A L

Verbind je met D I V I NAT I EK AA RT E N al jouw Astrologische mogelijkheden wijsheid en meer

TR A N S F OR M AT I E

Toxische Gedachten helen

NIEUW : Spiegel van de zodiak, 50 divinatiekaarten,

Anneliese Melens – Krachtdieren junior, Petra Stam – Creëren vanuit de Bron, 66 lichttaalkaarten, Petra Stam – Toxische gedachten helen, Sandra Ingerman – Zielscontracten tussen mens en dier, Tammy Billups

Heus 18-2022.indd 1

03-02-22 14:56


Wanneer gebedsvlaggen in de wind worden opgehangen, stijgen de mantra’s en gebeden op naar de godheden, waardoor ze voorspoed brengen aan degene die ze ophangt inclusief zijn familie, vrienden en bekenden. De boodschap komt samen met de zegeningen van de goden overal terecht waar de wind langskomt.

Heus 18-2022.indd 2

Maja Kooistra Wind

03-02-22 14:17


v oo r w oo r d Eind vorig jaar moest ik mijn zielenmaatje Angel laten gaan. We waren een twee-eenheid en het gemis en verdriet zijn nog steeds groot. Hoe bijzonder was het dat ik in deze periode van rouw het boek over zielscontracten tussen mens en dier van Tammy Billups mocht vertalen. Het gaf me waardevolle en troostrijke inzichten in de bijzondere, karmische relatie tussen mensen en dieren. Dieren spelen ook een hoofdrol in de nieuwe krachtdierkaarten van Petra Stam. Ze zijn voor kinderen(!) en er zit een heus logboek bij. Van Petra verschijnt tevens een prachtige set lichttaalkaarten, ‘Creëren vanuit de Bron’. Voor de divinatiekaarten ‘Spiegel van de zodiak’ gebruikte Anneliese Melens de zodiak als uitgangspunt. Ze neemt je mee op een inspirerende en intrigerende ontdekkingsreis en je ontdekt hoe je het beste uit jezelf en je leven kunt halen. En verder verschijnt dit voorjaar ‘Toxische gedachten helen’ van Sandra Ingerman, waarin ze eenvoudige tools voor persoonlijke transformatie geeft. Veel moois weer! info@A3boeken.nl – www.facebook.com/A3boeken

adrie beyen, hoofdredacteur en uitgever

inhoud “ De astrologie was het skelet”

2

“ Er moet ruimte voor eigen beleving zijn”

Anneliese Melens

“ Alles bevindt zich in jou”

Petra Stam

6

Wat de kaarten mij gaven

22 Alice Bloemendal

12 26 10 28 14 29

Toxische gedachten helen Sandra Ingerman

18

Petra Stam

DIT & DAT

De lezer Hetty van der Geest

“ Ze helpen ons groeien, helen en evolueren” Tammy Billups

Citaat

Creatief mediteren als weg Wendy Smit

Overpeinzing

Van dromen naar doen Els Lijesen

L eg e n da Boek(en)

Spel(len)

Boek(en)/ spel(len)

Fondslijst 30

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 3

03-02-22 14:17


Anneliese Melens:

f oto: j oos t va n lij d en

“De astrologie was het skelet”

2

Heus 18-2022.indd 4

heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


In de divinatiekaarten ‘Spiegel van de Zodiak’ komen haar creativiteit en belangstelling voor de materie en het spirituele samen. Kunstenares Anneliese Melens verwerkelijkte een lang gekoesterde wens: een eigen set kaarten. Niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk heeft elke kaart veel lagen.

M

et een kunstzinnige vader en een muzikale moeder groeide Anneliese op in een gezin dat haar alle ruimte bood om zich creatief te ontwikkelen. Er was ook aandacht voor de natuur en haar katholieke ouders hadden een meer dan zijdelingse interesse voor het paranormale en spirituele. Als kind dacht ze veel na over de werkelijkheid: “De materiële werkelijkheid, de katholieke kerk, wat we leerden op school, alles voelde zo oppervlakkig aan, als maar een klein onderdeel van het hele plaatje. Ik was een dromer. Ik fantaseerde er graag een meer boeiende werkelijkheid overheen. Het klinkt allemaal misschien idyllisch, maar de trauma’s die mijn ouders als kind hadden opgelopen in de oorlog wierpen wel een schaduw over ons gezin. Ik ben heel gevoelig voor de emoties van anderen en integreerde hun problemen al snel in mijn eigen systeem. Daardoor zette ik me tegen hen af. Uiteindelijk waren kunst, creativiteit en muziek aan de ene kant en mijn spirituele ontwikkeling aan de andere kant mijn manier om mijn eigen individualiteit te ontwikkelen.”

Spiritualiteit en materialiteit Spiritualiteit en de zoektocht naar de wereld achter de materie spelen een belangrijke rol in het beeldende werk van Anneliese. Daarnaast laten natuurbeleving, wandelen en rondkijken haar aarden, tot rust komen en weer in contact komen met haar gevoel en wat ze wil. Voor religie is ze te individualistisch en ook met ceremonies en rituelen heeft ze niets, al vraagt ze af en toe in gebed om ondersteuning. Ze gelooft sterk in de bezieling van de natuur en het bestaan van natuurwezens, maar ze voelt ook een sterke verbinding met de materie: “Als beeldend kunstenaar heb ik vele jaren gewerkt met allerlei materialen zoals hout, klei, gips en steen. Ik tekende met potlood en pastel, en schilderde met acryl. Elk materiaal heeft zijn eigen uitdaging en karakter. Als ik in een goeie flow zit, worden mijn geest, handen, gereedschap en materiaal één. Ook dat ervaar ik als een vorm van spiritualiteit. En nu ik er zo over nadenk, heb ik dat ook als ik digitaal werk. Ik kijk dus lang niet altijd naar boven, naar het astrale of de engelenwereld, al bestaat het verlangen naar verbinding daarmee wel en zie je dat ook terug in mijn werk. Maar juist door een harmonieuze omgang met het materiële verhoog je de trilling op aarde. Niet door de materiële wereld te verwerpen. Ik voel liefde voor materie, voor materialen. Ik werk er graag mee samen. Zowel de geestelijke, spirituele als de wereld heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 5

van de materie verdienen het om je ermee met liefde en aandacht te verbinden.” In 2002 werd Anneliese ziek en bleek ze sle te hebben. Bij deze auto-immuun aandoening mag je niet in de zon. Later kreeg ze er allergisch en inspanningsastma bij, waardoor haar luchtwegen hyper­gevoelig zijn geworden voor allerlei stofjes. Dit heeft een behoorlijke impact op haar leven en haar werk als kunstenaar: “Ik kan met veel materialen niet meer werken, dus heb ik mijn atelier ingeruild voor een digitaal tekentablet. Met de nodige leefregels kan ik nog wel buiten komen, maar mijn bewegingsvrijheid is beperkt. Zeker in hoogzomer. Het zoeken naar mijn eigen innerlijke licht kwam in een stroomversnelling door het gemis aan zomerse pleziertjes. De zoektocht naar spiritualiteit, de bron en de energie achter de materie werden het belangrijkste thema in mijn beelden, schilderijen en tekeningen.”

Tarot De sessies van haar vader met zijn Lenormand-kaarten waren hilarisch, aldus Anneliese, maar echt interpreteren lukte hem niet. Als kind raakte ze erdoor gefascineerd. Ze trok stiekem kaartjes en zocht de betekenis op. Het ontbrak haar aan levenservaring om ze echt te kunnen duiden en de boodschappen maakten haar aan het schrikken. De kaarten verdwenen in de kast. Ze kwamen er een jaar of tien later weer uit toen de I Tjing op haar pad kwam. “Ik werd mij ervan bewust dat beide krachtige hulpmiddelen zijn voor persoonlijke ontwikkeling en het omgaan met levensvragen. Maar ik had niet de innerlijke rust om me er grondig in te verdiepen. Uiteindelijk verdwenen de tarot en de I Tjing in de kast. En dan, zo’n drie decennia later, besluit ik een oude artistieke droom werkelijkheid te laten worden: het ontwikkelen van een eigen kaartenset. In 2015 schafte ik een digitaal tekentablet aan en stortte mij in het ontwikkelen van een set kaarten, gebaseerd op de tekens van de zodiak. De noodzaak om het principe van het kaartleggen onder de knie te krijgen, drong zich aan mij op. Zonder deze vaardigheid bleek het ondoenbaar om zelf een set te ontwikkelen. Het gaat immers om meer dan een verzameling plaatjes. Ik sloot mij aan bij enkele besloten groepen op facebook en oefende eindeloos met het leggen van de tarotkaarten voor wie maar wilde. En ik vond het heerlijk. Nog steeds trouwens. Het schudden van de kaarten, het trekken en de kaarten omdraaien, het voelen, de ingevingen die je krijgt, het verhaal dat zich ontvouwt, dit allemaal is voor mij het ultieme moment van verbin3

03-02-22 14:17


ding, verbondenheid met een onbenoembare en universele en liefdevolle wijsheid. Even staat het leven stil. Even mag de sluier omhoog en mag je het verhaal zien achter de oppervlakte. En als tarotist mag ik telkens weer de krachtige werking van de synchroniciteit ervaren. Dat zie ik echt als een geschenk.”

Astrologie Bij de lange zoektocht naar haar identiteit als mens en als beeldend kunstenaar kwam ook de astrologie op haar pad: “Ik vind het prachtig hoe alle menselijke eigenschappen verdeeld zijn over alle sterrenbeelden en hoe iedereen van elk sterrenbeeld in meer of mindere mate eigenschappen bezit. Het gaat er mij niet zozeer om of mensen daadwerkelijk zo zijn zoals hun geboortehoroscoop aangeeft. Het systeem erachter is er een van wijsheid en mensenkennis die de mens respecteert in zijn individualiteit en tegelijk in een geheel plaatst. De zodiak als inspiratiebron voor mijn divinatiekaarten was in eerste instantie een spontane ingeving. Gaandeweg werd duidelijk dat ik door de zodiak de wijsheid van de astrologie en mijn eigen levenservaring tot een geheel kon laten samenvloeien. De astrologie was het skelet waaromheen ik vrijelijk het spel kon opbouwen.” De titel van de set divinatiekaarten is ‘Spiegel van de zodiak’. Vanwaar die spiegel, Anneliese? “Een spiegel reflecteert wat zich ervoor bevindt. Zo reflecteren mijn kaarten de betekenissen van de eigenschappen van de sterrenbeelden. Met inachtneming van mijn eigen artistieke vrijheid. Andersom reflecteren de sterrenbeelden de eigenschappen van de mensen, net zoals de Griekse goden dat deden. Dankzij de werking van de synchroniciteit worden spiegelingen zichtbaar in een enkele kaart of legpatronen.” Opbouw De set bestaat uit vijftig kaarten: 36 attitudekaarten, tien hemellichaamkaarten en vier maankaarten. De attitudekaarten vertegenwoordigen de twaalf tekens van de zodiak. Anneliese legt de idee erachter uit: “In wisselende omstandigheden tonen we gedrag dat hoort bij een bepaald sterrenbeeld. Een legging kan aangeven dat je een bepaalde eigenschap of levenshouding in jezelf dient te ontwikkelen of dat je oploopt tegen een bepaalde levenshouding bij jezelf of een ander. Ook kan een legging een omstandigheid aangeven, doordat je een bepaald gevoel herkent in de kaarten. De eigenschappen die worden toe­ geschreven aan een teken verdeelde ik over drie kaarten: algemeen, een meer mannelijke, actiefscheppende expressie en een meer vrouwelijke, passief-ontvangende expressie. Met deze driedeling kon ik het hele spectrum van het teken vormgeven. Omgekeerd duiden de kaarten meestal op hoe bepaalde eigenschappen zich hinderlijk, blokkerend of overdreven manifesteren.” 4

Heus 18-2022.indd 6

De hemellichaamkaarten omvatten de acht planeten van ons zonnestelsel volgens de astrologie, de maan en de zon. Anneliese geeft aan dat ze de pure energie van het desbetreffende hemellichaam, onze energievormen, onze verlangens, onderliggende drijfveren en onze wil representeren. Omgekeerd geven de kaarten uiting aan de negatieve expressie van hun energie, waar deze geblokkeerd of juist overdreven is. De vier schijngestalten van de maan voegde Anneliese vrijelijk toe als opkomende en afnemende omstandigheden of energieën. Het zijn hulpkaarten om de andere kaarten te duiden en hebben geen specifieke betekenis van zichzelf. Vallen ze omgekeerd, dan duiden ze meestal op iets waarvan iemand zich niet bewust is.

afbeeldingen Anneliese gebruikt haar digitale tekenpen net zoals ze voorheen een potlood gebruikte, maar de tekenpen heeft wel een groot voordeel: “Elk element maak ik op een aparte laag. Ik kan het daardoor los van de rest verplaatsen, groter of kleiner maken, weglaten, vervormen, een andere kleur geven of vervangen. Ik kan alles aanpassen tot ik de sfeer heb die ik wil. Ik heb een klassieke teken- en beeldhouwopleiding gehad en naast mijn abstracte werk ook veel figuratief werk gemaakt. Mijn ontwikkelde vaardigheden bleken prima te combineren met de digitale mogelijkheden. Mijn inspiratie haalde ik onder meer uit het lezen over de sterrenbeelden en het voor de geest halen van mensen en situaties uit mijn verleden. Ik ga een beetje krabbelen en beetje bij beetje ontstaat er een beeld. Vaak komen er spontaan elementen bij, zoals bloemen en planten. Als ik dan de betekenis opzoek, blijkt die aan te sluiten op de kaart. Maar net zo vaak zoek ik bewust naar planten, stenen of voorwerpen die erbij horen en verwerk ze in de compositie. Het is een samenwerken van linker- en rechterhersenhelft.”

NIEUW Spiegel van de zodiak 50 divinatiekaarten Anneliese Melens Kaarten (95x138 mm) met boekje (192 pagina’s) in kartonnen doos met deksel € 29,50 isbn 978 94 91557 60 6

Verschijnt maart 2022

heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


Titels De kaarten van de hemellichamen en de schijngestalten van de maan dragen de respectieve naam. De attitudekaarten gaf Anneliese titels mee die ontstonden uit vrije associatie of gewoon spontaan. Werktitels als tweelingen – algemeen, tweelingen – mannelijk en tweelingen – vrouwelijk veranderden in definitieve titels nadat alles was getekend en Anneliese de uitleg ging schrijven. Ook de naam van het sterrenbeeld wijzigde ze. Zo kregen, bijvoorbeeld, de kaarten die bij Tweelingen horen de noemer ‘communicatiekaarten’, bij Leeuw ‘krachtkaarten’ en bij maagd ‘kaarten van kennis en begrip’. De drie communicatiekaarten hebben als titel respectievelijk: ontmoetingen, de reiziger en de liedjesdichter. ontmoetingen (Tweelingen – algemeen) gaat over het belang van sociale interactie, de reiziger (Tweelingen – mannelijk) gaat over het zich licht en vrijelijk bewegen door het leven en de liedjesdichter (Tweelingen – vrouwelijk) gaat over de wisselwerking tussen gevoel en gedachte, en de (artistieke) expressie ervan.

on tm oe ti

ng en

de lie dje sd 04-11-21

k.indd Kaarten Zodia

08:39

de reiz iger

ich te r

Kaarten Zodiak

.indd 9

7

04-11-21

Kaarten Zodiak.in

dd 8

08:39

04-11-21 08:39

Anneliese legt nog verder uit: “In de astrologie zijn alle tekens verdeeld in mannelijke, actieve, lichte tekens en vrouwelijke, passieve, donkere tekens. Tweelingen is een licht/mannelijk teken. Het is erg op de ratio gericht. Door de toevoeging van mijn vrouwelijke variant komt de gevoelskant in dit rationele teken meer aan bod. Dit uit zich in de fijngevoeligheid van de liedjesdichter. Andersom is de kreeft een vrouwelijk teken. De mannelijke kant heb ik omgedoopt tot de liefhebbende vader. Mannelijke eigenschappen onder invloed van zorgzame vrouwelijke kreeftenergie.”

Ontwikkelingsproces Zes jaar werkte ze aan het spel en boek. Bij elke kaart ging ze vrij associëren met gebeurtenissen uit haar leven in combinatie met het desbetreffende sterrenbeeld. “Er kwamen herinneringen bovendrijven die niet altijd fijn waren, maar wel ter inspiratie konden dienen. Sommige zaten in de weg om een kaart zuiver te kunnen houden, want het spel moet immers universeel zijn. Die herinneringen moest ik dan eerst weer doorleven, voordat ik de thematiek zuiver heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 7

zo n

fil os oo f va 04-11-21

08:40

de dro mer

g

.indd 23

37 en Zodiak.indd

Kaart

n de er va rin

Kaarten Zodiak

04-11-21

Kaarten Zodiak.in

dd 36

08:40

04-11-21 08:40

kon benaderen. Dan lag mijn werk stil, moest ik er eerst mee in het reine komen. Anderzijds waren er ook omstandigheden die het onmogelijk maakten om te kunnen werken aan het spel, maar die later van invloed bleken op de ontwikkeling ervan. Zo bleek mijn echtgenoot blaaskanker te hebben en kreeg ik twee keer een opvlamming van de sle. Dat soort ervaringen gaat je niet in de koude kleren zitten. Je gaat in overlevingsstand, probeert je angst onder controle te houden en je staande te houden in het dagelijkse leven. Maar wat je niet breekt, dat maakt je sterker. Zo bleek dat ook met de ontwikkeling van het spel. Ik denk dat de blaaskanker van mijn echtgenoot mede heeft geleid tot de filosoof van de ervaring, een schorpioenkaart.”

Vader en moeder In zijn voorwoord schrijft Jan Ton, tarotist en auteur van ‘Actief met de tarot’: “(…) waarvan Anneliese zowel de vader als de moeder is en dat is vrij uitzonderlijk.” Anneliese glimt van trots als ze hierop reageert: “Op een mooie en liefdevolle wijze spreekt hij op deze manier zijn waardering uit voor wat ik heb gemaakt. Hij weet dat een dergelijk project nogal een bevalling is en zowel creativiteit als bepaalde vaardigheden en discipline vereist. Het kan alleen maar tot stand komen met geduld en liefdevolle toewijding. Ik ervaar zijn uitspraak als een waardevol compliment dat ik koester.” Zelf aan de knoppen Tot slot spreekt Anneliese deze wens uit: “Ik hoop dat mensen herkenning zullen vinden in de kaarten en delen van zichzelf mogen ontdekken en ontwikkelen die ze nog niet kenden. Dat de kaarten hen zullen helpen om bewuster te worden van de keuzes die ze maken en welk effect deze hebben op het verloop van hun leven. Verder hoop ik dat ze zullen genieten van de tekeningen, de kracht van het beeld zullen ervaren als eyeopener of als trigger die hun eigen innerlijke kracht activeert. Alle menselijke eigenschappen die worden benoemd in de astrologie zijn in elk individu aanwezig. Hoe bewuster we ons daarvan zijn, hoe beter we in staat zijn om zelf aan de knoppen te draaien.”

5

03-02-22 14:17


P e t r a S ta m :

foto: y v on a r end s en

“Alles bevindt zich in jou”

6

Heus 18-2022.indd 8

heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


Voorjaar 2021 vroeg ik Petra Stam naar de planning van haar volgende boek, omdat er in mijn planning voor voorjaar 2022 ruimte was. Deze vraag was de katalysator voor een wonderbaarlijke stroom van creativiteit en in november konden de lichttaalkaarten al naar de drukker. Een mooi voorbeeld van creëren vanuit de Bron!

N

foto: y v on a r end s en

ajaar 2019 liep Petra rond op de resten van wat eens een grote Bastet tempel was in Bubastis (Egypte). Er kwamen melodieën in haar op, het leek alsof ze in een zangtrance was, klanken, geen woorden. Kort daarna kwam ze steeds meer over lichttaal tegen en het resoneerde diep in haar. “In eerste instantie wilde ik een tatoeage met mijn zielennaam in lichttaal”, begint Petra te vertellen. “In intentiecodes die op geen enkele manier naar letters of woorden te herleiden zijn. Kort daarna begon ik codes te zien bij het ontwaken, gouden codes, soms wiskundig, soms sierlijk, verschillende stijlen. Lichttaal valt niet te bedenken. Het verstand en het ego kunnen daar niets mee. Volledig blank, zonder verwachtingen, zonder een idee ‘hoe het moet’, door dat alles los te laten, begon ik codes te tekenen. Op een dag reed ik naar Texel om mijn vader te bezoeken en had geen muziek aan. Er kwamen klanken uit mij… Ik was alleen, dus liet het maar gebeuren. Bij de boot moest ik even wachten en daar nam ik een stukje op. Toen ik dat afluisterde op de boot, kwamen er tranen van ontroering en herkenning. Daarna ging het snel, alsof het altijd onder de oppervlakte had gelegen en nu een weg naar buiten vond. Iedere dag tekende ik. Eerst op papier, daarna op een iPad. De codes verfijnden en ik verwerkte ze op kosmische afbeeldingen die ik zelf samenstelde, liet een intentie of boodschap door mij heen gaan en uitte die in codes, terwijl ik zachtjes klanken maakte. Heel voorzichtig deelde ik af en toe een tekening en steeds werden mensen geraakt, verschoven er zelfs energetisch dingen zodat er een inzicht doorkwam. Ik hoef er inmiddels niet meer iets van te vinden… het is een deel van mij en voelt goed!”

Is lichttaal universeel? Ik hoef maar een simpele vraag te stellen en Petra’s woordenstroom is niet te stuiten. Is lichttaal universeel? “Voor mij zijn het klanken, codes, tekens die vanuit jouw innerlijke (licht)bron omhoogkomen en een positieve, liefdevolle of zielenintentie neerzetten. Aan de ene kant is dat dus iets persoonlijks, maar het is ook onpersoonlijk, omdat er geen verstandelijke betekenis in verwerkt zit. Het is slechts een vertaling van licht- of bronenergie. Ik kwam laatst een stukje tegen in een boek van Jane Roberts (van de Seth-boeken) dat ik ooit had onderstreept en nu ineens helemaal begreep binnen dit kader: ‘Lettergrepen zijn het geluidsequivalent van atomen. En de materie bestaat uit atomen. Lettergrepen kunnen uiteraard woorden vormen. Maar je kunt ze ook rangschikken tot klankpatronen die we niet-woorden noemen. Dat wil zeggen, de klanken verwijzen niet naar voorwerpen en ook niet naar gevoelens en ze benoemen de dingen niet in de gewone termen. Nee, de niet-woorden zijn eenvoudig… macht. Ze doen dingen, vertegenwoordigen ze niet.’ Ik herkende dit, want ‘mijn’ lichttaalklanken zijn ook lettergrepen, maar vormen geen bestaande woorden. Lichttaal of brontaal brengt energie in beweging, afhankelijk van waar je haar heen stuurt. Zo kun je ermee helen (heler maken), her-inneren en her-kennen wat zacht aan de oppervlakte mag komen of jou liefdevol verbindt met het diepe weten in je zelf. Hetzelfde geldt voor de tekens en codes: die zijn niet verbonden met bestaande letters en woorden. Deze frequenties drukken iets uit waarmee het verstand niets kan, maar de geest en het hart kunnen er wel iets mee. Net zoals symbolen tot de geest spreken en niet tot het verstand, maar iets wel dieper doen ervaren dan

PARTIKE L

Van atomen tot planeten, alles bestaat uit werelden in werelden. Het grote is samengesteld uit het kleine – beide zijn een. Door je in te stellen op een wereld (van cel tot tijdlijn), een je voorbij kun cht e kun je deze onderzoeken en eventuele disharmonie herstellen. ikssterrenli n. Negatiev Je bent geen uterende Fen e context zie met begrensd lich In dit transm kijken en de groter nlicht om aam, je ben jij je op con estie op in het Bro leven. t een energie je centreert, die d Laa . actuele kw md veld. Waar ie te kant wijst de lichaam, ziel rdt hervor jouw potent kompas Iedereen heeft een en Spirit sam energie wo geestkracht innerlijke toon. In enwerken, dez naald aan. Zodra wij zen je vernieuwde binn , leef je met gem het stiltepunt en enwereld vind je elfde richting daar kun je die toon ak op en stij l je grootste horen. Deze klank je dicht bij jezelf potentie. helpt te blijven, je onein dige zelf beter te kennen en jezelf leren te hervinden of herst ellen.

ANKAA

*

TO ON

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 9

KO M PA S

7

03-02-22 14:17


verstandelijke woorden. Mijn ervaring is dat je van binnen naar buiten licht- of brontaal kunt uiten, maar ook van buiten naar binnen: je kunt je afstemmen op een ster of de energie ‘vertalen’ die je voelt als je bijvoorbeeld aan de Rode Zee bent. Volgens de kwantumfysica is er momenteel vierhonderd procent meer licht en daar hebben ze geen verklaring voor. Je kunt in deze tijd opgaan in de verdichting van de materie of je afstemmen op het licht. Momenteel is er veel duister, maar ook heel veel licht en dus informatie die ons kan helpen bewuster te worden en spiritueel te groeien. Voor mij is lichttaal verbonden met onvoorwaardelijke liefde, met het betreden van dimensies en daardoor met (bewustzijns)groei. Het is de herinnering dat wij alles kunnen en in ons hebben.”

Creëren vanuit de Bron De lichttaalkaarten kregen als titel mee: ‘Creëren vanuit de Bron’. Opnieuw steekt Petra enthousiast van wal: “Wij zijn licht, een lichtvonk uit de Bron, die een tijdelijke vorm bezielt om nieuwe ervaringen op te doen. Licht is onze erfenis en via licht kunnen we verbinden, zelfs door ruimte en tijd heen. Het licht volgen betekent dus niet zozeer dat je dat buiten jezelf zoekt en volgt, of in anderen ziet. Dat kan natuurlijk wel, maar vergeet niet dat je zelf ook dat licht bent en jouw eigen licht kunt laten groeien. Waarop je licht schijnt, daarvan word je je bewust. Licht maakt zichtbaar en bevat informatie, soms van heel ver weg, en maakt dus bewust. Zo kun je creëren van binnen naar buiten, afgestemd op je innerlijke bron, zonder daarin vaste vormen of verstandelijke betekenissen na te streven. Puur vanuit vrijheid, vreugde en liefde laten stromen wat uit jou wil worden geboren of gedeeld. Zo verbind je je met Al en tegelijk met jouw onuitputtelijke mogelijkheden. Dus juist niet met beperkingen. Voor mij geldt wel altijd: als je hoog wilt vliegen, moet je ook je eigen diepten betreden. Mens, ken Uzelve! De kaarten gaan allemaal op hun eigen manier over het leven van je grootsheid en potentie. Ze herinneren je eraan dat wij, mensen, magische wezens zijn die het aardse en het spirituele kunnen verbinden met elkaar en zo alles tot werkelijkheid kunnen maken. Daar zijn we lang vanaf gehouden: we zijn onze oorsprong en kracht vergeten en moeten veel ontleren. Maar door je af te stemmen op je innerlijke bron, te luisteren naar jouw innerlijke stem, leer je trouw te zijn aan jezelf, te leven wat geleefd wil worden en maak je wellicht andere keuzes. Het leven wordt lichter, leuker en magischer als je creëert vanuit de Bron. Dan merk je dat met intentie alles mogelijk is.” 66 kaarten De kaartenset bestaat uit 44 kaarten met een thema, bijvoorbeeld: Droom, Sterrenstof, Vrije wil. Op iedere kaart staat een kosmische afbeelding met 8

Heus 18-2022.indd 10

broncodes, lichtfrequenties, die de intentie, het thema of vermogen van de kaart aanduiden. “De tekst laat je ervaren dat je veel meer bent dan een stoffelijk mens, dat je oorsprong licht is en je vermogens goddelijk zijn”, aldus Petra. De afbeelding (voelen en ervaren) en de tekst (lezen) versterken elkaar en helpen je te ervaren dat je oneindig veel mogelijkheden hebt, dat je altijd in verbinding staat met de Bron en dat creatie- en manifestatiekracht dus een deel van jou zijn. Verder zijn er 22 sterrenkaarten die de energie van de desbetreffende ster verbeelden. Hierover zegt Petra: “Ik heb me afgestemd op de hoogste trilling. Denk aan onze planeet, hier is ook niet slechts een soort energie, want door de miljoenen jaren heen is er veel gebeurd. Maar je kunt je wel afstemmen op de laag met de hoogste trilling en de kracht van Aarde. Ook de sterrenkaarten hebben een kosmische afbeelding met lichttaal en een tekst.” Op de vraag hoe de thema’s tot stand zijn gekomen, is het eerst even stil. “Ik weet het niet! Bijna alle kaarten heb ik in de zomer getekend, ze ontstonden gewoon. Soms kwam er dagen niets uit mijn handen, dan weer stroomde het dagen achter elkaar door me heen. De thema’s ontstonden, kwamen op en als het passend voelde, ontstond er ‘vanzelf’ een tekening. De sterrenkaarten werpen als het ware licht op je hogere weten en dagen je uit om je bewustzijn te vergroten.” Er zijn ontelbaar veel sterren, hoe zijn die 22 sterren geselecteerd? Petra koos eerst de meest bekende sterren vanuit de astronomie en astrologie. Verder liet ze het ook een beetje op zijn beloop. Toen ze bijvoorbeeld de sterren van het sterrenbeeld Feniks opzocht, werd ze als het ware in de energie van ster Ankaa gezogen. Ze kende deze ster niet, maar meteen voelde deze zo zacht en fijn, dat deze ster een kaart kreeg.

Werken met de kaarten Bij een set kaarten verwacht je al snel dat je er leggingen mee kunt doen, maar suggesties daarvoor ontbreken op de instructiekaarten die erbij zitten. Wat kun je er dan wel mee? Petra: “Ik zie deze kaarten meer als losse boodschappers. Je kunt een open vraag stellen en daarop een kaart pakken. Je kunt ook een kaart trekken voor een inzicht, voor steun of om een hoger, dieper weten te activeren. Neem de afbeelding en de tekst tot je. Je hoeft het niet meteen te begrijpen, want een inzicht kan verschillende lagen in zich dragen. Je kunt ook een van de 44 kaarten trekken en daar een aanvullende sterrenkaart bij pakken. Deze sterrenkracht kan jou ondersteunen bij (de uitvoering van) de boodschap van de andere kaart. Zet de getrokken kaart(en) bijvoorbeeld een week op een plek waar je die regelmatig ziet. Voel wat de tekens met je doen gedurende die dagen, laat inzichten opkomen. Iedere keer weer. De afbeeldingen en teksten laten je zien en ervaren dat je alles in je hebt, dat heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


ik (met de hulp van mijn partner!) op de kaart verwerkt. Ik werk nog steeds samen met de Felines, leer en schrijf op wat ik doorkrijg.”

OR IO NG OR DE L

*

Met behulp van deze sterrenfrequenties en de Felines ervaa hoe je aardse en hoge r je re zelf samenwer ken. Ook jij bent een brug als een porta zowel al tussen deze were ld en andere. Besef ten diepste dat je niet een schepsel bent, maar een schep per.

je altijd in verbinding bent met de Bron en dat creatie- en manifestatiekracht een deel zijn van jou. Je bent niet afhankelijk, niet alleen, en al helemaal niet klein.” Verder geeft Petra aan dat je met de energetische codes water kunt programmeren. Leg bijvoorbeeld een kaart onder een kan of glas water, zodat het water die frequenties opneemt: “Neem af en toe een slokje of mediteer tussendoor om te ontdekken wat dit met je doet. Of zet de kaart naast je bed, terwijl je jezelf voor het slapen om een inzicht vraagt die de betekenis van de kaart verdiept. Kortom, de kaarten proberen zowel verstandelijk als via je hart, ziel en innerlijk weten de sluier op te lichten zodat een groter weten wordt ont-dekt.”

Favoriet Oriongordel is Petra dierbaar, omdat die uitbeeldt hoe ze de Felines tegenkwam en de verbinding met de Oriongordel maakte: “Ik heb inmiddels acht keer in de sarcofaag van de Koningskamer in de Grote Piramide gelegen en steeds gebeurt er iets bijzonders. Een keer zag ik een Leeuwman en twee Kattenvrouwen bij me staan. De keer erna waren ze er weer en toen droeg de Leeuwman een drietand met boven iedere ‘tand’ een ster. Ik zag de Oriongordel en begreep dat de boodschap was dat zij daar vandaan komen. Misschien niet oorspronkelijk, maar zowel nu als in de tijd van het Oude Egypte heeft de Oriongordel een connectie met in ieder geval de Leeuwen. In het museum in Caïro kwam ik op een gegeven moment de afbeelding tegen van deze wezens die het dichtst bij kwam zoals ik ze voor me zag. Die heb heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 11

Logisch of niet? Inmiddels zijn er bij A3 boeken al heel wat boeken en kaarten van Petra verschenen. In hoeverre zijn deze lichttaalkaarten een logisch vervolg daarop? “Ik heb dit nooit bedacht als een volgende stap, het was er ineens, voelde goed en dan volg ik het. Het is een vertrouwen in het universum en het leven. In april vroeg jij me wat mijn planning was ten opzichte van een volgend boek. Toen bleek dat jij een plek vrij had binnen een jaar, was ik verbaasd, want A3 boeken heeft altijd een volle planning! Zonder nadenken zei ik dat ik lichttaalkaarten kon maken binnen een jaar en ik kreeg meteen groen licht. Het ging nog sneller, want in de zomer heb ik bijna iedere dag getekend en ineens had ik bijna alle kaarten klaar! Ik snapte het niet, maar het was zo! Ze stroomden gewoon uit me! Een logisch vervolg…? Het is meer een natuurlijk vervolg. Het klopt, ja, en hiermee ga ik weer een stap verder wat betreft het stimuleren van zelfbewustzijn, eigenheid en vrijheid. Ik schreef altijd al over hoe je jouw eigen lot kunt meebepalen, maar dit gaat dieper en verder. Misschien wordt jouw magische zelf wel wakker gekust, zodat je met nog meer gemak kunt teweegbrengen wat jij wenst, in deze aardse sfeer maar tot de sterren aan toe. Op een dieper niveau word je door de kaarten verbonden met alle mogelijkheden in jezelf. We zijn lichtwezens, maar we zijn veel vergeten of hebben geleerd afhankelijk van anderen te zijn. De kaarten sporen je aan om je goddelijke, multidimensionale en creatieve vermogens te leven. Als alles in je zit, kun je dat vormgeven en dan wordt het leven veel interessanter en leuker!”

NIEUW Creëren vanuit de Bron - 66 lichttaalkaarten Petra Stam Kaarten (95 x 138 mm) in kartonnen doosje met deksel isbn 978 94 91557 59 0 € 24,50

Verschijnt maart 2022

9

03-02-22 14:17


To x i s c h e g e dac h t e n helen

We zijn met alles en iedereen verbonden in het levensweb. Elke gedachte die we hebben en uitzenden, heeft een impact op alles en iedereen. Sjamaniste Sandra Ingerman reikt je eenvoudige tools aan waarmee je toxische gedachten kunt helen, persoonlijk kunt transformeren en een bijdrage levert aan een betere wereld. Enkele delen uit de inleiding van het boek.

10

Heus 18-2022.indd 12

heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


V

oordat we geweren en bommen ontwikkelden, gebruikten inheemse culturen energie in hun oorlogsvoering. Ze ontnamen hun vijanden kracht en versloegen hen door hen te vervloeken, door bewust negatieve energie te sturen naar degenen die ze kwaad wilden doen. Hun wapens waren gedachten die gemanifesteerd werden en zelfs als giftige pijlen konden werken, met hetzelfde effect als gif dat in het lichaam wordt opgenomen. Maar alle inheemse culturen begrijpen dat er een verschil is tussen negatieve energie sturen, zoals woede, en die slechts uiten. Wanneer iemand woede uit zonder die giftige pijl te sturen, erkent hij simpelweg het gevoel van woede, maar de woede heeft geen kracht of beweging die een ander kwaad kan doen. In onze cultuur, waarin we alleen het zichtbare erkennen – wat we kunnen zien en ervaren op een tastbaar niveau – ontkennen we dit niveau van bewustzijn en sturen we onze giftige pijlen dus onbewust, terwijl we geen idee hebben van het kwaad dat we anderen hiermee berokkenen. Dit kan door een ander worden ervaren als een klap in het gezicht, een schop of een stomp. Wanneer je een gevoel uit zonder dit te verzenden, zeg je gewoon wat je voelt zonder dat er een kracht achter zit. Wat een energetische klap, schop of stomp zou kunnen zijn, wordt door jouw intentie getransformeerd naar positieve energie vol licht en liefde, en dit wordt dan de energie die wordt losge­ laten in de ruimte. Op deze manier doe je een ander geen kwaad en doe je ook jezelf geen kwaad door de energie die je voelt te onderdrukken. Vanuit een inheems gezichtspunt is er een spirit die leeft in alle dingen en wij zijn verbonden met deze spirit, niet afgescheiden ervan. We zijn verbonden met alles wat leeft. Bomen, planten, stenen, wolken, rivieren, oceanen, sterren, mensen, dieren en insecten maken allemaal deel uit van een organisme, onderling afhankelijk, en we zijn allemaal verwant aan al die levensvormen, niet alleen aan andere mensen. De energieën van alles wat leeft, verbinden alles met alles in het levensweb. Een verandering in een deel, veroorzaakt een verandering in het hele web. Een voorbeeld. Stel dat er in de buurt waar jij woont een vogelsoort is die een bepaald insect eet. Als deze soort uitsterft, dan is er geen manier om de populatie van dit insect onder controle te houden. Het hele ecosysteem van jouw leefomgeving zal hieronder lijden. Of bezie het op deze manier. Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van bloemen. Omdat het milieu verandert door ingrijpen van de mens, verkeren bijen nu in gevaar. De omgeving waarin we leven is vervuild en dit beïnvloedt hun gezondheid. Zonder bijen zullen ook de voedselbronnen voor mensen in gevaar zijn. Er is altijd sprake geweest van een partnerschap tussen bestuivers en planten. Een derde heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 13

van al het voedsel dat we eten, komt van oogsten die bestuiving door een dier vereisen, een rol die vaak wordt vervuld door bijen. Dit zijn fysieke voorbeelden van hoe het levensweb werkt. Maar inheemse culturen leren ons ook lessen over onze verbinding met het onzichtbare levensweb, waarin we allemaal energetisch zijn verbonden met een spirituele kracht. We geven deze kracht verschillende namen, afhankelijk van de religieuze of filosofische stroming die we volgen, maar ongeacht de naam is het de bron van leven. Je kunt weer naar jouw lichaam kijken om te begrijpen hoe jouw verbinding met onze bron werkt. Als je een van jouw armen breekt, dan is het niet alleen jouw arm die zeer doet. Jouw arm staat niet los van de rest van jouw lichaam. Jouw hele wezen doet zeer. Het heeft een impact op elke cel in jouw lichaam. Op dezelfde manier zijn we een deel van een heel organisme en alles wat we in het leven doen, heeft een impact op dat organisme. Elke verandering die we maken in ons bewustzijn, brengt een rimpeling teweeg in het hele levensweb. Wanneer we toxische energie projecteren, kwetst dit alle levende wezens. Wanneer we vrede voelen, helpt dit alle wezens vrede te brengen. Al duizenden jaren vertellen spirituele leringen ons dat onze uiterlijke wereld een reflectie is van onze eigen innerlijke bewustzijnsstaat. Als je de wereld om je heen wilt veranderen, dan moet je leren hoe je jouw innerlijke staat kunt veranderen. Als we kijken naar de hedendaagse milieuverontreiniging vanuit een spiritueel perspectief, dan zien we dat de verontreiniging in onze uiterlijke wereld een reflectie is van de verontreiniging in onze innerlijke wereld. Dit betekent dat onze toxische gedachten, gevoelens, attitudes en overtuigingen gespiegeld worden door de verontreiniging die we zien in ons water, de lucht en de aarde. De energie van onze negatieve gedachten en emoties gaat zitten in het water dat we drinken, de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten. En het veroorzaakt ziekte in anderen. Maar wanneer we leren hoe we onze negatieve gedachten, emoties, attitudes en overtuigingen kunnen verwerken, dan kunnen we vrede en welzijn in onszelf creëren en dat helpt de wereld om ons heen te helen.

NIEUW Toxische gedachten helen Eenvoudige tools voor persoonlijke transformatie Sandra Ingerman A5, 96 pagina’s coverillustratie: Jacinta Kogelman isbn 978 94 91557 61 3 € 14,50

Verschijnt maart 2022 11

03-02-22 14:17


Dit& dat

E i g e n z ie l Een vuurplek is een heilige plek. Elke plek heeft een eigen ziel. Meestal hebben er al vaker ceremoniële vuren gebrand. Het nieuwe vuur staat in verbinding met de vuren die er hebben gebrand én met de vuren die nog gaan komen. Ook met het vuur dat zich diep in de Aarde bevindt en met het grote Levensvuur.

“Zolang we weigeren de schaduw in onszelf te erkennen, heeft hij ons in zijn macht.” Vuur

seena b. f rost SoulCollage®

Brief Als je voor je gevoel alles hebt geprobeerd en geen uitweg meer ziet: schrijf op waarvan je pijn hebt. Wat je graag wilt, maar steeds lijkt te mislukken. Geef je beperking toe. Durf te zeggen dat je het niet weet of begrijpt. Zet dan helder en duidelijk op papier wat je wilt en eindig met een uitspraak van vertrouwen en overgave. Laat dan alles los en vertrouw erop dat er iets gaat gebeuren. Dit is een deel van de oefening ‘Brief aan je innerlijke gids’ bij kaart ‘De gehangene’. Actief met de tarot

Frambozenazijn

Neem 500 gram frambozen en schenk er een liter appelazijn overheen. Laat dit veertien dagen trekken en zeef dan het mengsel door een dunne katoenen doek. Heerlijk als saladedressing met walnotenolie. Of als dorstlesser met een beetje prikkelend bronwater. 12

Heus 18-2022.indd 14

Kruidenwijsheid heus 18 – 2022

03-02-22 14:17


Geef je leven kleur Wil jij ontdekken welke kleuren bij jou passen? Teken deze lemniscaat na (zo groot als je maar wilt) en kleur deze op je gevoel in met potlood, stift of verf. Groen leven doet je goed Het geroffel van een specht. De wind die door de boomtoppen ruist. Het getsjilp van een huismus. Zoemende bijen. Kabbelend water dat klotst tegen een steen. Een opwindend koor van natuurlijke geluiden leidt tot veel plezier bij tsjilpende de deelnemers. Kinderen zijn dol Roffelende spechten, ruisende bladeren, mussen, op deze spelvorm, ze gaan er volledig zoemende bijen, krakende takken… Ga ergens buiten zitten in op en zitten heel Elk verrassend muisstil terwijl met je ogen dicht. Luister! geluid dat je hoort, zet jeze op hun de geluidenkaart maken. geluidenkaart. Dat is een vel papier met in het midden een X. Dat X ben jij. De geluiden markeer je op de kaart met een x op de juiste plek qua richting tot jezelf. Laat en de afstand deelnemers eenLeuk kaartom vanmet 10 x 15 centimeter kinderen te doen! zien met een X in het midden. Vertel hen dat de kaart een plattegrond is en dat de X staat op de plek waar zij Sharing zitten. Nature Wanneer ze een geluid horen, moeten ze een teken op de kaart zetten dat het geluid goed weergeeft. Het teken moet ook zo goed mogelijk de richting vanuit en de afstand vanaf de X weergeven. Het teken moet meer een symbool zijn dan een natuurgetrouwe weergave: ze hoeven geen plant of dier te tekenen, maar twee golvende lijntjes bijvoorbeeld staat voor de wind, een muzieknoot voor een zangvogel. Oftewel, ze moeten zo min mogelijk tijd besteden aan het tekenen en zo veel mogelijk tijd aan het luisteren. Vertel de deelnemers dat ze met hun ogen dicht heel goed kunnen luisteren. Leg uit dat door hun handen als een kommetje achter hun oren te houden, ze de geluiden kunnen versterken. Als ze met hun handen de vorm maken van de gevoelige oren van een vos of kangoeroe werkt dit het beste. Zetten ze hun handen als kommetjes aan de voorkant van hun oren, dan kunnen ze ook heel goed de geluiden achter zich horen en kunnen ze blijven zitten zoals ze zitten!

Geluidenkaart

Magische opstellingen Het elfenspel kun je inzetten bij opstellingen. Dan wordt gebruik gemaakt van het veld, de energetische wereld die onze fysieke wereld vormgeeft. Net zoals bij familie- en andere opstellingen. Alles wat hierin wordt rechtgezet, heeft direct effect op je persoonlijke leven. Zo kunnen langlopende kwesties speels worden aangeraakt. Het elfenspel Elfenkaarten

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 15

82

25-10-18 16:00

Elfenkaarten 95x138 contouren.indd 59

25-10-18 d 23

ouren.ind

95x138 cont

Elfenkaarten 95x138

contouren.indd

46

15:57

Kies een locatie waar de kans groot is dat de deelnemers veel verschillende geluiden zullen horen, zoals een open veld, bos of bij een beek. Het is belangrijk 13 zodat dat iedereen snel een eigen luisterplekje vindt, er niemand meer rondloopt als er al mensen aan het luisteren zijn. Ik geef de groep meestal een minuut om Elfenkaarten

95x138 conto

uren.indd

9

25-10-18

15:57

25-10-18 15:59

03-02-22 14:18


T a mm y B i l l u p s :

“ Ze helpen ons groeien, helen en evolueren” In haar energetische helingspraktijk werkt Tammy Billups met mensen en dieren. Zielscontracten spelen een belangrijke rol bij heling. Weten welke contracten jouw ziel en de ziel van jouw dier hebben afgesloten, is al een eerste stap in de richting van heling. Voor jou en voor jouw dier.

14

Heus 18-2022.indd 16

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


H

aar leven staat in het teken van mensen en dieren helpen en helen, maar tot haar veertigste zag het leven van Tammy Billups er heel anders uit. Je zou verwachten dat ze opgroeide omringd door dieren, maar dat is niet zo. Vier gebeurtenissen vormden een kantelpunt in haar persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Allereerst kreeg haar moeder te horen dat ze nog een tot anderhalf jaar te leven had. Blijkbaar was ze klaar met dit leven, want na zes weken overleed ze al. Tammy: “Ik had nog niet eerder een naaste verloren en werd helemaal in beslag genomen door de transitie van mijn moeder en steun aan mijn vader. Mijn moeder leek vaak in trance te zijn en als ze daaruit kwam, vertelde ze dat ze had gesproken met iemand die ze kende en kort daarvoor was overleden. Dit bracht haar in de war, want hoe kon dat als die persoon niet meer leefde? Ik verdiepte me in haar proces en was nieuwsgierig naar het mogelijke bestaan van een hemel. Ik had geen religieuze achtergrond en was gefascineerd door wat ze vertelde over de gesprekken met degenen die kwamen om haar reis naar de andere zijde te vergemakkelijken.” Drie weken later overleed Tammy’s geliefde kat Khalua. Ook kanker. Dit afscheid viel haar nog zwaarder, omdat dit dier zoveel voor haar betekende: “Nadat Khalua in mijn leven was gekomen, voelde ik voor het eerst onvoorwaardelijke liefde. Ze keek naar mij met zo veel liefde. Ik wist niet eens dat het mogelijk was om dit van een ander wezen te ontvangen en te ervaren. Na haar dood zat ik hysterisch te huilen op de trap en smeekte de hemelen om Khalua’s ziel te laten terugkomen in mijn leven. Ik vreesde dat er niemand aan de andere kant zou zijn om haar te begroeten. Mijn moeder hield namelijk absoluut niet van katten! Die avond verscheen Khalua op een bijzondere manier. Ik kon voelen dat haar ziel over mijn bed liep en daarna zag ik haar tussen heel veel andere wezens aan gene zijde. Dit was allemaal nieuw voor mij.” Na het overlijden van haar moeder en Khalua begon Tammy aan een spirituele helingsreis. Enkele maanden later stierven onverwachts ook haar andere twee katten, Vasi en Baily, nog maar zes respectievelijk acht jaar oud. Plotseling kwamen herinneringen aan misbruik en mishandeling in haar jeugd naar boven. Herinneringen die ze al die tijd ver weg had gestopt. Er vond veel heling en transformatie plaats en ze kon stoppen met de medicijnen waarvan ze dacht dat ze die heel haar leven zou moeten slikken: “Ik was druk bezig met mijn carrière, maar was vaak ziek. Ernstige medische problemen en daarbij chronische bijholteontstekingen, astma en allergieën. Mijn drie katten hadden vaak dezelfde kwalen en kwaaltjes. Dat kon geen toeval zijn, dacht ik vaak. Een belangrijke factor in mijn helingsreis waren de wekelijke energetische helingssessies. Ik ben dus het levende reclamebord

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 17

voor de praktijk die ik in 2001 opende om anderen – mensen en dieren – te helpen bij hun innerlijke heling en een niveau van welzijn te bereiken dat ze niet voor mogelijk hadden gehouden.”

Karma en zielscontracten Dat er zoiets als karma bestaat, ontdekte Tammy vrij vroeg op haar innerlijke helingsreis. In het begin was ze meer gefocust op het voorkomen van negatief karma: “Ik geloofde dat karma opschonen meer een kwestie van oog om oog en tand om tand was. Nu geloof ik dat karma opschonen veel eenvoudiger kan en soms al plaatsvindt wanneer je de sterke intentie hebt om anderen te helpen en te dienen met een open hart.” Boeken van Dr. Michael Newton en Caroline Myss brachten haar op het spoor van de hogere zielenreis: “Wat zij schreven, bevestigde wat ik observeerde tijdens mijn helingssessies. Dat er een relatie op zielsniveau bestaat tussen mensen en hun dieren. Maar ik kon nergens iets vinden over zielscontracten met dieren, dus besloot ik mijn eigen onderzoek te doen tijdens tandemhelingen van dieren en hun baasjes. Verhalen hierover vind je in mijn boek. Mijn tweeen viervoetige cliënten leren me nog steeds meer over de verschillende soorten zielscontracten. En natuurlijk leer ik ook van mijn eigen relatie met dieren. Zielscontracten zijn zo fascinerend! Op dit moment definieer ik een zielscontract als een overeenkomst tussen twee zielen voor wederzijdse groei. Zij zijn bereid om ons te helpen groeien, helen en evolueren. Op hun beurt willen zij ook helen en streven ze naar een hogere vibratie en een makkelijker manier van leven.” Mensen hebben zielscontracten met andere mensen en met dieren, omdat we allemaal, aldus Tammy, op aarde zijn in een lichaam en op zoek naar innerlijke transformatie door karma op te schonen, te helen en anderen te dienen. Het klinkt haar logisch in de oren dat onze zielen ontmoetingen en relaties hebben gepland die ons het beste hierbij helpen en hiervoor een zielscontract opstellen. Zielscontracten met dieren Met alle dieren waarvoor we zorgen, hebben we een zielscontract. Niet alleen met katten en honden, ook met konijnen, vogels, vee en andere dieren. “Maar”, zo legt Tammy uit, “hoe dichter je emotioneel bij een dier staat, hoe meer zielscontracten er actief zijn in jullie relatie voor wederzijdse groei en transformatie. Ook met dieren in het wild kun je een contract hebben. Het is nooit toevallig dat je je geroepen voelt om iets voor een dier te doen. Al was het maar een heilige ruimte creëren voor de transitie van het dier terug naar Spirit. Op dat moment vervul je een karmisch zielscontract en evolueert jouw ziel. Het dier leert dat mensen ook goed kunnen zijn.” 15

03-02-22 14:18


een zielscontract met een bepaald dier hebben”, vervolgt Tammy, “dan weet dat dier ons te vinden. Soms worden ze ongezien en letterlijk bij ons afgeleverd en andere keren zijn wij degenen die in actie komen namens hen.”

Soorten contracten In de loop der jaren heeft Tammy zeven soorten zielscontracten ‘ontdekt’, maar ze sluit niet uit dat er nog meer zijn. Sommige contracten kunnen bijna meteen worden vervuld, maar bij andere kunnen er jaren overheen gaan eer ze zijn vervuld: “Mijn werk is meer psychospiritueel van aard vanwege mijn vierjarige opleiding voor het helen van de vijf emotionele wonden bij mensen. Dus de contracten die ik in mijn praktijk zie, gaan meestal over het helen van emotionele wonden en toestaan dat de hogere vibraties van de pinnacle-lessencontracten worden toegelaten, denk aan zelfliefde, compassie, vertrouwen en empathie. Het is afhankelijk van het bewustzijnsniveau van iemand hoe snel het gaat. Als mensen eenmaal gaan kijken naar het hogere perspectief van het gedrag van hun dier en fysieke problemen, dan beginnen contracten op magische wijze te werken en zijn ze beter te herkennen.” Tammy onderbouwt dit met twee voorbeelden uit haar eigen leven. Toen ze in de dertig was, kreeg haar kat Vasi astma kort nadat ze het zelf had gekregen. Ze weet zeker dat het voor Vasi beter was geweest als ze toen spiritueel bewuster was geweest en bij zichzelf naar binnen had gekeken waarom ze astma had gekregen. Maar toen was ze nog niet zover en verstikten haar onverwerkte emoties haar longen en moest Vasi ze absorberen en spiegelen. Toen ze begin veertig was en haar kat Mai-

foto : ing rid tim m er ma n s

Ik ben zelf nooit met een afvinklijstje op zoek gegaan naar een kat, hond of konijn. Ze kwamen allemaal op mijn pad. Belco, van wie de ogen op de cover van het boek staan, was precies het tegenovergestelde van wat ik als tweede hond voor ogen had. Een reu in plaats van een teef. Kortharig in plaats van langharig. Groter dan Angel in plaats van kleiner. Een staart die meestal omhoog staat in plaats van ‘netjes’ naar beneden hangt. Toch was er op het moment suprême geen enkele twijfel dat hij mocht blijven. Zouden mensen die wel met een afvinklijstje (ras, geslacht, leeftijd, grootte, kleur, karakter, etc.) een dier uitkiezen ook met die dieren een zielscontract hebben, vroeg ik mij af. Tammy antwoordt mijn vraag bevestigend: “Ja, ook mensen die specifiek op zoek gaan naar een bepaald dier hebben een vooraf bepaald zielscontract met dat dier. De ziel van zowel de mens als het dier zijn zich bewust van het niveau van bewustzijn van die persoon en dat hij gelooft dat hij een bepaald dier moet kopen om het dier te krijgen dat hij wenst. Uiteindelijk verandert dit niets aan hun zielscontracten en hoe die worden vervuld. Als iemand evolueert en een hoger niveau van bewustzijn krijgt, dan zal hij van nature, dus zonder lijstje, worden aangetrokken tot de adoptie van een bepaald dier, wetende dat de zielscontracten van tevoren zijn opgesteld.” Tammy geeft het volgende voorbeeld. Stel de ziel van iemand wil een verlatingswond helen. Dan wordt er een zielscontract opgesteld met een dier dat codependentie vertoont en misschien verlatingsangst heeft. Dus ongeacht hoe het dier eruit ziet, de persoon zal te maken krijgen met de issues die zijn ziel wenst om te kunnen helen en groeien. “Wanneer we

16

Heus 18-2022.indd 18

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


Tai haar fysieke problemen begon te spiegelen, beschikte ze wel over de juiste tools om zichzelf te helen en iedere keer verdwenen de problemen ook bij MaiTai, zonder medicatie. Wanneer iemand emotioneel een diepe band heeft met zijn dier, zal er vrijwel altijd sprake zijn van een emotionele-wondcontract. En kunnen zelfs meer emotionele wonden spelen, die tegelijkertijd worden geheeld. In een gezin zal een dier verschillende contracten hebben met de afzonderlijke gezinsleden. Bijvoorbeeld een contract voor een wond door grensoverschrijdend gedrag met de ene ouder, een wond door verraad bij de andere ouder en weer een andere emotionele wond bij het kind. Door in Tammy’s boek te lezen over de verschillende soorten zielscontracten en de praktijkverhalen die erbij horen, heb je al een eerste stap gezet naar het herkennen van de zielscontracten die je met jouw dier(en) hebt. Soms kom je er pas na het overlijden van een dier achter, maar dat is ook oké, vindt ze. Dan was dat de timing die jullie zielen hadden afgesproken.

Transitie en mishandeling In het boek heeft Tammy een hoofdstuk opgenomen over de heilige transitie van de ziel bij overlijden. In haar praktijk krijgt ze veel verzoeken om dieren te begeleiden tijdens hun laatste tijd op aarde: “Iedere dierenliefhebber vreest die laatste maanden, weken, dagen en momenten van zijn geliefde dier. Ik wilde met de lezers delen wat ik ervaar in helingssessies voorafgaand en tijdens dat laatste moment, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de baasjes veel gemoedsrust kan geven en ze vanuit een hoger perspectief naar het overlijden van hun dier kunnen kijken. Wanneer dierenliefhebbers het deel van hun hart dat is gebroken, beginnen te troosten, dan krijgen ze toegang tot hun innerlijke kracht om een heilige transitie te verzorgen voor hun geliefde maatje, dat zo veel liefde en vreugde aan hun leven heeft gegeven. Ik wist al lang van tevoren dat ik dit hoofdstuk in het boek wilde opnemen, omdat het zo veel heling voor zowel het dier als het baasje geeft. Het baasje kan het overlijden dan met minder angst tegemoettreden in de wetenschap dat de pijn van het verlies niet te zwaar zal zijn.” Ook mishandeling van dieren komt aan de orde. Eveneens een onderwerp dat dierenliefhebbers zwaar valt. Door erover te schrijven hoopt Tammy mensen inzichten te geven en daarmee begrip, waardoor het minder zwaar wordt en ze zich kunnen inzetten op een manier die meer oplevert voor het dierenrijk.

Grootste leraar Volgens Tammy hebben we allemaal een zielsrelatie met een dier die heel diep gaat. Dan voelen we dat onze zielen elkaar al heel lang kennen en van elkaar hebben gehouden: “Dan is er wederzijds sprake van diep respect, liefde en weten”, verklaart Tammy. “Relaties met andere dieren zijn ook belangrijk en kunnen vol diepe liefde zijn, maar er is meestal maar een dier dat ons zo laat groeien, dat ons hart wijd open gaat en heelt. MaiTai is mijn grootste leraar. Hij werd achttien en overleed vier jaar geleden. Hij wist altijd precies hoe mijn energie was en hoe hij mij kon helpen. In zijn eerste jaren spiegelde hij mijn kwaaltjes in de hoop dat ik me bewust werd van de hogere lessen. Als ik iets niet zag, kreeg hij meteen iets met zijn ogen. Als ik mijn emoties onderdrukte, begon hij over te geven om te laten zien dat ik mijn emoties moest loslaten en opschonen. Hij bleef mij erop wijzen dat ik moest doorzetten en blijven proberen om mijn doelen te bereiken. We hadden een contract om een verlatingswond samen te helen. Terwijl de heling bij hem bijna zijn hele leven duurde, hadden we allebei aan het eind van zijn leven vrede gevonden en verliep zijn transitie terug naar Spirit rustig en makkelijk. Een mooi eerbetoon aan zijn leven, zoals ik had gedroomd dat het voor hem zou zijn. Hij hielp mij vooral meer zelfliefde en zelfacceptatie te integreren. Hij leefde mij dat iedere dag voor. Ik ben hem voor eeuwig dankbaar en kan niet wachten tot ik hem op een dag weer zie.” Uiteraard is Tammy zeer verguld dat haar boek over zielscontracten tussen mens en dier in het Nederlands verschijnt: “Ik dank alle Nederlandse lezers voor hun liefde voor hun dieren en hun wens om zich te verdiepen in hun relatie met hun dieren, zodat ze de hogere zielenlessen zullen ontdekken. De lessen waarvan de dieren hopen dat ze ontdekt zullen worden. Ik hoop dat ze met de inzichten en adviezen uit mijn boek meer zicht krijgen op de relatie met hun dieren voor heling, groei en troost.”

NIEUW Zielscontracten tussen mens en dier Samen evolueren Tammy Billups A5, 160 pagina’s € 19,50 isbn 978 94 91557 63 7

Verschijnt april 2022

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 19

17

03-02-22 14:18


P e t r a S ta m :

“ E r moe t r u i mt e vo or eigen b e l e v ing zi j n ! ” 18

Heus 18-2022.indd 20

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


Troost, vriendschap, liefde, kracht, wijsheid, plezier… Contact met dieren is zo waardevol voor kinderen. Heel veel kinderen groeien op in een omgeving waarin dat niet of weinig mogelijk is. Met ‘Krachtdieren junior’ kunnen ze ieder moment van de dag (en nacht) wel dat contact hebben. Ook kunnen ze samen met anderen op ontdekking gaan.

D

ieren leren ons waardevolle lessen, onder andere over trouw zijn aan je eigen natuur. Krachtdieren zijn spirituele gidsen, geestelijke helpers die hun wijsheid met ons delen. Je ervaart ze niet met je fysieke zintuigen, maar als energie of ze laten op andere manieren van zich horen. Petra Stam maakte al eerder kaartensets en boeken over krachtdieren voor volwassenen. Nu verschijnt een set van 22 kaarten speciaal voor kinderen met daarbij een logboek. Petra legt uit waarom er nu ook juniorkaarten zijn en waarom ze die zo belangrijk vindt: “We zijn allemaal bewoners van deze planeet en hebben allemaal evenveel recht op geluk, respect en liefde. Ik denk echt dat als je kinderen van kleins af aan leert om dieren lief te hebben, ze zullen opgroeien tot liefdevolle(re) volwassenen. Alle ‘sociale draadjes’ die je hersenen aanmaken als je jong bent, blijven intact als je opgroeit. Be the hand that helps, not hurts. Wanneer kinderen krachtdieren ontmoeten, zal hun wereld nog groter worden, want dan gaat het voorbij de vorm. Als je vanuit je gevoel, je hart en ziel contact kunt maken met een dier, dan voel je nog dieper dat we meer zijn dan ons fysieke lichaam. Dan kun je echt contact maken: een diepe connectie voelen, een dier aanvoelen, om raad vragen of bij je roepen voor steun. In een wereld waar dieren weinig rechten hebben, kan het een verschil (gaan) maken als kinderen leren om dieren als medebewoners te zien met rechten en gevoelens en niet als producten of zielloze wezens. Want waar halen wij het recht vandaan om dieren te overheersen, pijnigen en doden? Wie heeft bedacht dat dat normaal is? Dus laten we vooral laten zien hoe het anders kan… en moet!”

22 dieren Er zijn zo ontzettend veel dieren en allemaal hebben ze hun eigen kracht en wijsheid. Welke kies je dan speciaal voor kinderen? Petra heeft eerst enkele bekende dieren gekozen, omdat die aanspreken en een archetypische betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan de trouwe hond, de voorzichtige muis en de wijze uil. Maar in de set moest er ook voldoende variatie in de boodschappen en kwaliteiten zijn. “Daarom is bijvoorbeeld Kraai er ook”, vertelt Petra, “want die heeft volgens anderen al snel een grote mond, terwijl hij juist opkomt voor onrecht. Alle dieren in de set zijn heel herkenbaar voor kinderen. De kaarten helpen de kinderen om de boodschap van een krachtdier tot zich te nemen wanneer zij daar behoefte aan hebben.” heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 21

Op de kaart Het eerste wat je ziet op een kaart is een afbeelding in de kenmerkende stijl van Petra, die ze in samenwerking met haar partner Bryan heeft ontwikkeld: “Het zijn magische collages en centraal staat een jong dier. Bijna iedere kaart geeft dus een vertederend ahhhhgevoel. Verder zie je soms een stukje van de natuur waarin dat dier leeft, soms een fantasie-achtergrond. Bij Slang is de achtergrond een slangenhuid gesierd met een symbool. Soms is de achtergrond deels een sterrenhemel om aan te geven dat het een nachtdier is (Uil), soms is een verstopt beeld van het dier (Beer) of een volwassen dier op de achtergrond te zien. Bij de zoogdieren staan voetafdrukken op de kaart, bij de vogels zie je veren. Onder de afbeelding staat de soortnaam vermeld en daaronder de boodschap die het desbetreffende dier heeft. De Aapkaart start bijvoorbeeld zo: ‘Samen halen we apenstreken uit…’ Dus ook deze kaarten vertellen vanuit het dier zelf wat de boodschap is, net zoals de kaarten voor volwassenen dat doen, maar dan op een ander niveau. Op het doosje geven we aan dat ze voor kinderen van negen jaar en ouder zijn, maar er zijn vast ook jongere kinderen die er al mee overweg kunnen.” Logboek Al werkend aan de kaarten ontstond de idee om kinderen te helpen bij het contact maken met een dier en ontdekken wat een dier vertelt. “Eerst zou er een A-viertje bij de kaarten komen, maar ik merkte dat ik het steeds mooier en belangrijker vond om kinderen aan het werk te zetten”, licht Petra toe. “Ik heb allerlei werkvormen bedacht en kort beschreven. Verschillende manieren om kinderen te stimuleren zich zélf te verbinden met een dier en om zélf te ontdekken wat het dier hem/haar te zeggen heeft. Dat kan gaan om een van de 22 dieren die op de kaarten staan, maar ook om een dier dat ze tegenkomen. Bijvoorbeeld in het bos, op weg naar school, in een film of in een droom. Ze leren luisteren naar de tekens om hen heen, te ontdekken wat de boodschap is van een dier dat – ineens of vaker – op hun pad komt en hoe ze hun band met een dier kunnen versterken. In het logboek is er volop ruimte om te schrijven en te tekenen over hun ontdekkingen en ervaringen. Schrijven of tekenen is een manier om te verwerken wat ze meemaken, maar ook kunnen ze later door hun logboek bladeren en zien wat ze allemaal hebben ervaren, wat ze ervan hebben geleerd en hoe het hen heeft geholpen. Ik geef ook enkele ideeën voor hoe ze samen met anderen met krachtdieren aan de slag kunnen.” 19

03-02-22 14:18


HERT

Wij willen het liefst dat alles eerlijk gaat en dat iedereen aardig is voor elkaar. Maar de wereld is soms hard. Ik help je om voor jezelf op te komen. Hoe kun jij beter voor jezelf zorgen en jouw talenten laten zien? Jij kent jeze r ons. lf heel goed voo rijk en ziet precies ang de hand is. Ik en zijn bel r jou wat er bij and end voo moedig jou vri is d en eren aan aan om een st niet goe weet dat sam len, praten leider te zijn 17:13 02-12-21enw t goed of jui t jouw Plezier, spe erken belangr die ook Krachtdierkaarten Junior 95x138.indd 5 iemand ove te voelen wa uwen. Hoe kun je me ijk is. Van wel aan je rtu p igen, zodat Ik hel k idee wil jij te vertro maken? jullie met elka oel er gev fijn je s iet ar aan de slag Wij hebben het heel en op de klanken kunnen? snel ren door ove als bet iets niet eerlijk is. zeggen anderen wel Misschien eens dat je een grote Krachtdierkaar mond hebt. Ik help om op te02-1 17:13 ten Junior 95x1 2-21en kom je voor jezelf of iema 38.indd 21 nd anders. Hoe kun duidelijk en aardi je g tegelijk zijn? 3 02-12-21 38.indd

WOLF

D OLFIJN

KRAAI

or 95x1

rkaarten Juni

Krachtdie

Krachtdierkaarten

Junior 95x138.indd

17:14

8 02-12-21 17:14

Vergelijken Petra’s kinderen zijn inmiddels volwassen en toen ze nog jong waren, hebben ze – met zo’n moeder – ongetwijfeld boodschappen van dieren gekregen. Het zou interessant zijn hun logboeken te lezen, maar die zijn er niet, want dat logboek en de krachtdierkaarten bestonden toen nog niet. Als extra staat achterin het logboek een lijst met diergroepen en hun kenmerken, waarin wij ons als mens kunnen herkennen. Daarmee kunnen kinderen op een andere, leuke manier naar zichzelf en anderen kijken. Het is niet toevallig dat de zonen van Petra de naam van een dier dragen: Joey Raven en Fox. “Bij Joey herken ik echt wel zijn innerlijke raafje, maar niet alleen dat, ook roofvogelkenmerken. Ik ben niet voor niets in een vogelfamilie geboren. Toen ik zwanger was van Fox voelde ik al: dit kind is nergens bang voor! Toen hij klein was, was zijn lievelingsdier een tijd lang de tijger, en hij zei vaak dat hij op een tijger wilde rijden! Toen hij ouder werd, zag ik toch steeds duidelijker Vos in hem. Ik weet nog dat ik voor mijn eerste krachtdierenboek schreef: ‘Vos kent de grote verdwijntruc.’ Pas toen besefte ik bewust dat hij dat ook deed: ineens was hij soms weg uit de woon­ kamer, zonder dat het iemand was opgevallen. Maar Vos herken je ook aan de dromerige ogen, alsof hij door een kiertje observeert en stil zijn plan maakt. Alleen als het handig is, zal hij zijn plannen delen. Ik heb mijn kinderen verteld over het beeld van Raaf en Vos, en ook als er een vriendje of vriendinnetje was die sterk iets had met een dier, gingen we wel eens zitten met het boek. Via dieren jezelf herkennen is niet zo confronterend, het is leuk om kenmerken van dieren te vergelijken met die van jezelf. Tegelijk leer je zo over jezelf en daar gaat het om! Bewuster worden, jezelf kennen en daardoor duidelijker jouw keuzes kunnen voelen en nastreven.”

Wens “Ik zou het echt fantastisch vinden als er op school aandacht wordt gegeven aan (kracht)dieren en dat kinderen dan speels en vanzelf verbindingen maken en leren van dieren. (School)boeken vertellen ons wat iemand anders heeft geleerd en wil uitdragen. Dat is tot op zekere hoogte mooi, maar ik vind dat er ook ruimte moet zijn voor je eigen beleving”, betoogt Petra enthousiast. “Door te leren over en je te verbinden met dieren, kun je op een leuke, speelse manier ontdekken wat jouw gevoel zegt, ontdekken wat jij ervaart en leren vertrouwen op je innerlijke wijsheid. Dat is iets wat ik met het logboek wil stimuleren: niet alleen overnemen wat iemand anders over een dier schrijft of zegt, maar je eigen verbinding maken en leren dat jouw gevoel ook heel belangrijk is! Door in een klas een module over dieren aan te bieden, weet ik zeker dat kinderen er plezier in hebben en durven te vertrouwen op hun gevoel. We hebben zoveel geleerd dat ons klein houdt en ons onderwerpt aan boekenkennis, terwijl leren vertrouwen op je eigen gevoel, magische liefdevolle verbindingen ervaren en eigen-wijsheid juist ook moeten worden gestimuleerd. (Kracht)dieren en het bijhouden van het logboek zullen daarbij zeker kunnen helpen!”

NIEUW Krachtdierkaarten junior Petra Stam 22 kaarten (95 x 138 mm) en een logboek (96 pagina’s) in kartonnen doosje met deksel isbn 978 94 91557 62 0 € 24,50

Verschijnt april 2022 20

Heus 18-2022.indd 22

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


Wat de kaarten mij gaven Al tientallen jaren ben ik actief als tarotist, dus een kaartlegging is mij niet vreemd. Daarnaast houd ik enorm van katten en honden. Dus de wijsheidskaarten ‘Hemelse hond’ en ‘Kosmische kat’ lonkten. Ik heb met beide een legging gedaan voor een droevige familie-omstandigheid.

I

k heb drie honden en een kat. De taal van de dieren is mij wel bekend. Honden en katten kunnen heel goed naast elkaar leven, en leren ook veel van elkaar, nemen elkaars gewoontes over. Dat is wat we het afgelopen jaar hebben ondervonden toen we een kitten erbij kregen, een Main Coon. Ik heb het gedrag van het kitten en de honden veel geobserveerd. Voorzichtig kwam de kleine kitten in ons huis, maar al snel veranderde dat, hij werd echt de baas over de honden hoe klein hij ook was. Ik heb de wijsheidskaarten al een tijdje in huis en ik merkte dat ik mensen ook meer ging vergelijken met hoe onze honden en de kat met elkaar omgingen. Door hierop te letten, vergroot je je mensenkennis. Je ziet dat veel mensen trouw blijven aan hetzelfde hondenras en nemen zelfs eigenschappen hiervan over. Van een kat wordt vaak gezegd dat hij personeel heeft. Ook al heb je haast de kat sommeert je om even rust te nemen en hem te aaien of aandacht te geven. En zo zijn er talloze voorbeelden van het samenleven met deze familieleden.

In mijn praktijk heb ik al regelmatig met deze wijsheidskaarten gewerkt. Als ik mensen laat kiezen tussen de honden- of kattenkaarten, kiezen ze bijna altijd met een argument als “Ik heb niets met honden, ik ben een kattenmens dus doe mij maar de kosmische katten.” Of andersom. Maar als ze dan toch een kaart trokken die niet hun eerste keuze was, dan was het wel confronterend. Voor dit artikel heb ik mijn eigen situatie als uitgangspunt genomen. Mijn broer ligt in het ziekenhuis en moet een ernstige operatie ondergaan. Wat hiervan de afloop zal zijn en hoe zijn leven er verder uit gaat zien, is afwachten. Ik ben erg verbonden met hem en ik haal steun uit de kaarten. Met de legging wil ik graag voelen wat mijn onder­ bewuste mij meegeeft.

Met zowel ‘Hemelse hond’ als ‘Kosmische kat’ heb ik een handlegging gedaan.

3 4 2 5 1

1 2 3 4 5

Dit gaat goed. Deze richting ga je op. Hier baal ik van. Hier ben je mee verbonden / ben je trouw aan. Dit heeft meer aandacht nodig.

De leggingen (zie pagina 22 en 23) hebben mij veel inzicht en steun gegeven. Ik was verrast hoe makkelijk en mooi de kaarten te gebruiken zijn. Het zijn beide fijne kaarten om mee te werken. Ze zijn los van elkaar te gebruiken en ik kan mij voorstellen dat de voorkeur uitgaat naar de hond of de kat. Ik heb intussen de ervaring, dat ik ze heel goed naast elkaar kan gebruiken en dat ze elkaar zelfs versterken. Ik zal ze nog vaak gebruiken, voor mezelf en voor anderen. Alice Bloemendal Hemelse hond Kosmische kat

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 23

21

03-02-22 14:22


Kaart 1: Verlies, sta jezelf toe te rouwen Zeker is het een verlies en mezelf toe te staan om te rouwen, weer een stukje loslaten, de kans is groot dat hij niet meer thuis kan wonen, hij woont een paar straten verder en een kopje koffie of even kijken hoe het gaat, kan dan niet meer. Daarvan moet ik dan afstand gaan nemen. Kaart 2: Vreugde, ga op zoek naar wat jou blij maakt Om het verlies te accepteren, moet ik ook weer plaatsmaken om vreugde te ervaren. Want zo is het leven, accepteren en weer doorgaan, proberen de draad weer op te pakken.

Kaart 4: Luisteren, met alle aandacht Naar mijn eigen gevoel luisteren, en weer een nieuwe weg vinden, luisteren naar je hart en luisteren naar je intuïtie. Zo mij eigen wijsheid weer terug te vinden en mijn pad weer te vervolgen. Kaart 5: Passie, doe waarvan je hart gaat zingen Om het verdriet toch te overwinnen, heb je weer passie nodig en mijn passie is om mijn weg weer te vervolgen om met de kaarten bezig te zijn en met mijn intuïtie samen te voegen, die zo een grote ondersteuning voor mij kan zijn.

Kaart 3: Kameraadschap, door dik en dun Ja, kameraadschap door dik en dun dat hebben we, en dat hij nu een revalidatietraject ingaat voor minimaal een half jaar is voor mij moeilijk, maar de verbondenheid zal blijven hoe ver hij ook van mij verwijderd is.

22

Heus 18-2022.indd 24

heus 18 – 2022

03-02-22 14:22


Kaart 1: Zelfvertrouwen, voet bij stuk houden Deze kaart wijst erop dat ik heel dicht bij mijzelf moet blijven en erop te vertrouwen dat het goed komt. Kaart 2: Wrok, begraven niet meedragen Wrok is toch wat ik voelde, waarom moest mijn broer zo veel lijden, en waaraan heeft hij dit verdiend? Je kon altijd op hem rekenen, sterk als een beer en liefdevol als een lammetje en nu zo hulpeloos. Kaart 3: IJdelheid, alles draait om mij Deze kaart zette mij even weer op de plaats. Drijf niet af in zelfmedelijden en stap weer op het pad van zelfvertrouwen.

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 25

Kaart 4: Veroordeling, houd jouw criticus in de gaten Het pad van veroordeling van mijzelf, de gedachten van ‘had ik dit maar gedaan’ of ‘had ik dat maar gedaan’, hierdoor zak je in een neerwaartse spiraal. Maar door je intuïtie te raadplegen en trouw aan jezelf te blijven, houd je jezelf op de been. Kaart 5: Voorspoed, je kunt alles hebben Voorspoed is innerlijke vrede op naar een nieuw begin. Kijken wat er wel kan en dat zo goed mogelijk invullen, vreugde en blijheid, en proberen de negatieve kanten opzij te zetten en genieten van een warm dekentje met kopje thee op de bank, en de donkere dagen voorbij laten gaan.

23

03-02-22 14:22


de lezer

Hetty van der Geest, 63 jaar, woont samen met man en kat Silvester. Moeder van vier dochters en drie zonen, oma van een kleinzoon. Na ruim veertig jaar in de zorg geniet ze nu sinds ruim een jaar van haar pensioen en haar hobby’s wandelen, fietsen, spelen met klankschalen en de Maya kalender.

Wat is het eerste boek dat je je kunt herinneren? Het boek ‘Rozemarijntje’ van W.G. van der Hulst. Weet me van de inhoud eigenlijk nog weinig te herinneren, maar de titel is me altijd bijgebleven. De boekenserie ‘Het kleine huis op de prairie’ van Laura Ingalls Wilder heeft het meeste indruk op me gemaakt toen ik zelf kon lezen. Zoals Laura daar leefde met haar familie op de prairie in Amerika. Later in de stad en hoe haar leven verder ging in die tijd in Amerika. Maar ik kon ook erg genieten van sprookjesboeken en avonturenromans. Ik had een oma en heb een moeder die heel veel van lezen en boeken houden, dus het zit in de familie. Deze liefde heb ik doorgegeven aan een deel van mijn kinderen. Eerst door kinderboeken voor te lezen, later lazen ze zelf veel boeken.

Zo zijn ook klankschalen op mijn pad gekomen, maar daar zijn weinig boeken over geschreven. Klankschalen zijn meer om te ervaren. Met klankschalen kun je ook in een andere wereld komen, net zoals met boeken.

Welk soort boeken zul je nooit lezen? Boeken waarin veel geweld voorkomt. Zoals oorlogsverhalen, horror, trillers. Ze zijn me te gewelddadig.

Is er een boek dat voor jou heel belangrijk is?

Heel erg belangrijk. Lezen geeft me ontspanning. Even weg in een andere wereld. Boeken geven me ook veel informatie over de dingen waarvoor ik belangstelling heb. Daar ik best een brede belangstelling heb, zijn er veel verschillende soorten boeken in huis te vinden.

Meerdere boeken zijn voor mij belangrijk. Bij verschillende levensfasen kwamen verschillende soorten boeken op mijn pad. Als een van de eerste was dat ‘Jonathan Livingston Seagull’ van Richard Bach. Dit boek gaf me het inzicht dat je ook op een andere manier naar het leven kunt kijken. In een latere fase gaf ‘Bakens van licht’ van Steve Rother weer nieuwe inzichten. Ben nu heel blij met boeken over de Maya Tzolkin kalender die mij mooie inzichten geven in mijn leven. Ook de kaarten van ‘Het elfenspel’ van Willeke de Wit en Ja -Pieter Schreur geven me veel inzichten. Vooral bij de opstellingen.

Hoeveel boeken heb je?

Welk boek ben je nu aan het lezen?

Geen idee. Best veel. De boeken staan door het hele huis verspreid. Van de woonkamer, serre en slaap­ kamers tot de zolder. Naast mijn stoel waar ik graag zit, liggen altijd wel een paar boeken. Vaak lees in meerdere, verschillende soorten boeken tegelijk.

Ik lees verschillende boeken naast elkaar, namelijk: ‘Engelen op mijn pad’, geschreven door Cathelijne Filippo, over wat engelen voor je kunnen doen en betekenen. Hoe je ermee in contact kunt komen. Dat er verschillende soorten engelen zijn. ‘Sta stevig in je lichtkracht’, geschreven door Fanny van der Horst. Hoe ik beter in mijn kracht kan blijven staan en hoe ik dat kan doen. Zeker in deze tijd vind ik dat fijn om te leren hoe ik dat kan doen. Daarnaast ben ik net begonnen in het nieuwe boek ‘Wind’ van Maja Kooistra. Ik kan daarover nog niet veel zeggen, maar het ziet er mooi uit en er staan mooie foto’s in. Het element wind spreekt me aan, is eigenlijk net als klank vrij ongrijpbaar, maar als de wind wegvalt is het stil, net als bij klank.

Hoe belangrijk zijn boeken voor jou?

Welk soort boeken spreekt je aan Romans over andere culturen, dan kan je heerlijk in een andere wereld kruipen. Informatieve boeken over kristallen, wat ze doen en hun werking. Boeken over de Maya kalender, daar werk ik veel mee. Boeken over zingeving of andere kijk op het leven, over de natuur, bomen en kruiden, etherische oliën. Eigenlijk komen de juiste boeken op mijn pad, waar ik aan toe ben of waarvoor ik belangstelling gekregen heb. Of ze komen op mijn pad om me verder te helpen in mijn leven en mij zo handvatten te geven om verder te gaan.

24

Heus 18-2022.indd 26

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


Wie is jouw favoriete auteur en waarom? Eigenlijk zijn er meerdere auteurs favoriet, maar eentje springt er na al die jaren bovenuit. Dat is J.R.R. Tolkien, met de boeken ‘In de ban van de ring’. Hierin komen eigenlijk alle dingen voor waar ik wel van hou of inzichten van krijg. De sprookjesfiguren, in veel verschillende soorten. De verschillende werelden. De strijd tussen goed en kwaad. Waar het goede uiteindelijk overwint. Voelt voor mij soms een beetje als dezelfde wereld waarin we nu leven.

Welk boek wil je anderen van harte aanbevelen?

foto: p im a u gu s tin us

De twee boeken en de kaartenset van Elvira van Rijn over de Maya Tzolkin kalender: ‘Maya wijsheid voor je levenspad’, ‘Maya wijsheid voor je levensreis’ en ‘Maya wijsheid creatiekaarten’. Daarin staat duidelijk

beschreven hoe je op een vrij eenvoudige manier onder meer de energie van de dag in je leven kunt gebruiken of jou laten ondersteunen in je dagelijkse leven. Aan de hand van je geboortedatum kun je op een vrij eenvoudige manier zelf uitrekenen op welke zegel je geboren bent. Welke kwaliteiten/eigenschappen en valkuilen bij dat zegel horen. Zodat deze je inzichten kunnen geven in je leven. In de boeken staat de betekenis van de zegels en de tonen mooi en duidelijk omschreven. Maar ook kun je erachter komen welke mensen je ondersteunen of je iets kunnen leren. Eigenlijk raak je nooit uitgeleerd, krijg je steeds nieuwe inzichten met deze boeken en kalender. De kaartenset kan je ondersteunen bij de boeken, maar is ook heel goed apart te gebruiken. Bijvoorbeeld als je antwoord op een vraag wilt hebben.

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 27

25

03-02-22 14:18


c i ta at

Creatief mediteren als weg Creatief zijn is iets wat bij ons, mensen, hoort. We worden ermee geboren. Het is net zo gewoon als lopen, eten en denken. Dankzij creativiteit ontstaan kunstwerken, worden nieuwe sterrenstelsels ontdekt, internetten we nu op onze smartphone en eten we niet iedere dag hetzelfde. Iedereen kent dit creatieve proces, dat niet altijd in een rechte lijn verloopt en vol omwegen en experimenten zit. Dat je creativiteit ook kunt gebruiken om op een andere manier naar jezelf te kijken, is op zich niets nieuws. Door de hele menselijke geschiedenis heen is de behoefte om uiting te geven aan wat er in je leeft aanwezig geweest. Denk bijvoorbeeld aan een cantate van Bach of theaterstukken waarin de ongelijkheden in de samenleving worden uitvergroot, zenmonniken die al eeuwen inktschilderingen en poëzie gebruiken om hun inzichten uit te drukken en de grote variatie aan bouwwerken waar je dagelijks langs loopt. Er is een breed scala aan mogelijkheden om via creativiteit meer contact te maken met wie je in essentie bent. Het creatieve proces komt op gang wanneer je stil wordt. Zodra je gedachten stoppen, je je vooroordelen, verwachtingen en aannames tot stilstand brengt, kan de creatieve stroom op gang komen. Je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen zijn als de rimpels op het water. Zolang het water in beweging is, weet je wel dat er onder de oppervlakte van alles is en gebeurt, maar je kunt

het niet zien. Als het water tot rust komt, kun je na een tijdje tot op de bodem kijken. Het is alsof je een sluier weghaalt en het onzichtbare zichtbaar wordt. Zo kom je er steeds meer achter wat er in jou aanwezig is en gehoord wil worden. Creatief mediteren is een manier om het onzichtbare zichtbaar te maken. Wellicht herken je het volgende voorbeeld. Ben je ooit zo geraakt door muziek, dat je lichaam reageerde? Dat er opeens kippenvel op je armen stond, je nekharen overeind kwamen, je adem stokte of de wereld heel even leek stil te staan? Je lichaam en iets in jou, wat sommigen de ziel noemen, gaven antwoord op de muziek. Er waren geen gedachten, geen beoordelingen, geen bewuste actie: het kippenvel was er ineens. De muziek leek door je heen te stromen. Op dat moment werd je geraakt en maakte je contact met de schoonheid van het leven. Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen ervaring. De kwast die je oppakt lijkt vanzelf te schilderen, een gedicht stroomt zomaar uit je pen of een schilderij raakt je zo dat je niet meer weet waar je bent. Het haalt je even uit je dagelijkse beslommeringen en brengt je – hoe kort ook – in contact met iets universelers. (…) Door regelmatig creatief te mediteren verbind je je weer met de schoonheid van alledag, met het grote en het kleine, het mooie en dat wat in eerste instantie minder mooi lijkt.

Wendy Smit Creatief mediteren

26

Heus 18-2022.indd 28

heus 18 – 2022

03-02-22 14:18


overpeinzing

Van dromen naar doen

E

en van de grootste mysteriën vind ik de scheppingskracht. Hoe je je dromen waarmaakt, ideeën manifesteert. Hoe maak je uit niets iets? De Egyptische scheppergod Ptah deed dat op een prachtige manier. Hij droomde de schepping en door er woorden aan te geven, door het te benoemen werd droom materie. Taal is magie. Een nog groter wonder vind ik dat creatie alles te maken heeft met de duisternis van het onderbewuste, de universele baarmoeder waarin dromen ontstaan. Thoth, de wijze Egyptische god van klank en het woord, leerde dat alles bestaat uit energie die trilt op verschillende frequenties. Door de droom te benoemen wordt de hoge frequentie van een droomrealiteit omgezet in vorm, in taal. Door woorden te geven aan de droom, wellicht door die op te schrijven, komt de inhoud in het

heus 18 – 2022

Heus 18-2022.indd 29

bewustzijn en kunnen we van daaruit verdere keuzes maken die de droom kunnen waarmaken. De neergeschreven droom is een focuspunt waarnaar we steeds weer kunnen terugkeren. Thoth leerde ons ook de Wet van Een: zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Alles ontstaat in ons innerlijk universum, en alles wat we buiten ons ervaren is een projectie van ons eigen bewustzijn. Wij zijn goden in het diepst van onze gedachten. Diep in ons vindt het mysterie van creatie plaats. Niet het bewuste denken schept onze werkelijkheid, maar de inspiratie die ontstaat in onze eigen innerlijke tempel. Daar zijn we verbonden met alle dimensies, sterren en planeten, met het web van licht. En met elkaar. Door met elkaar een collectieve gedachte voor waar aan te nemen, creëren we onze dagelijkse, materiële realiteit. Een realiteit die veiligheid zou moeten bieden. Maar omdat die realiteit gebaseerd is op aannames van de waarheid – en niet vanuit onze authentieke visie en ervaring wordt gesteund – lijkt het of we op drijfzand staan. Onze wereld wankelt. We hebben onszelf losgezongen van ons innerlijk weten, van de veilige en overvloedige bedding van onze moederplaneet. En we geloven dat we miljoenen jaren evolutie in luttele tijd kunnen verbeteren met onze intellectuele vermogens. ‘Natuur is primitief en niet te controleren’, vinden wij. We trekken haar uit elkaar in minuscule stukjes en bestuderen die om daaraan te knutselen. Eraan voorbijgaand dat juist de samenhang het wonder is. We willen de materie controleren, omdat dat ons het idee geeft dat we veiligheid kunnen creëren. Het creëert angst, want we beginnen bij de

vorm en vertrouwen niet op onze innerlijke creatiekracht, die zich feilloos overgeeft aan de kosmische wetten en ritmes. Je zou kunnen zeggen dat het mannelijke en het vrouwelijke principe in ons collectieve bewustzijn uit balans is geraakt. En dat kan grote gevolgen hebben voor ons voortbestaan. Onze planeet is een levend organisme en als haar natuurlijke systeem geweld wordt aangedaan, creëert ze manieren om het evenwicht weer in balans te brengen. Ziekten, of natuurgeweld. We hebben een lange weg af te leggen van het hoofd naar het hart, van denken naar voelen, van controle naar overgave. Naar een nieuwe balans. Ik geloof dat dat de volgende stap in onze evolutie is. Hopelijk is het nog niet te laat. Steeds meer mensen vinden de weg naar binnen, naar hun ware zijn. Voelen, compassie en verbinding. Bereizen hun innerlijke dimensies. Stuiten op dichte, duistere emoties en voeden hun demonen, zodat die zich gezien voelen en bondgenoten worden. Steeds duidelijker realiseren we het licht dat we zijn en vullen ons lichaam daarmee. We worden een Homo Lumens, een lichtmens. Een wezen dat wakker droomt en woorden van waarheid fluistert. We hebben de weg van angst naar liefde verwerkelijkt en durven ons over te geven aan onze innerlijke zon. Els Lijesen Energetisch heler en yogadocent Isis en de 14 sleutels tot heelwording Isis mysteriekaarten

27

03-02-22 14:18


fo n d s l i j s t ‘Aardevrouwen spreken’, Manon Tromp (red.), isbn 978 90 77408 99 5 ‘ABC van 15 emoties’, Marja Postema, isbn 978 94 91557 36 1 ‘Actief met de tarot’, Jan Ton, isbn 978 94 91557 48 4 ‘Ademtocht’, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 68 1 ‘Arcana, de geheimen van het leven’, Corrie van Hese Balten, isbn 978 94 91557 44 6 ‘Beschermheer’, Linda Wormhoudt, isbn 978 94 91557 06 4 ‘Blijvend meer energie volgens de vijf elementen’, Jeanine Hofs, isbn 978 90 77408 95 7 ‘Ceremonies, sjamanistische wijsheid voor het leven van alledag’, Sandra Ingerman, isbn 978 94 91557 55 2 ‘Clusters – shodo schrijfboekje 2’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 64 3 ‘Creatief mediteren’, Wendy Smit, isbn 978 94 91557 32 3 ‘Dagboek als spiegel’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 43 8 ‘De aarde, de hemel en de bomen’, Maja Kooistra, isbn 978 94 91557 45 3 ‘De aarde roept... ’, Gerwine Wuring, isbn 978 90 77408 60 5 ‘De absolute werkelijkheid’, Jaap Dijkstra, isbn 978 90 77408 92 6 ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’, Gerrit Jan Keizer, isbn 978 94 91557 03 3 ‘De glimlach van de sirene’, Selma Sevenhuijsen, isbn 978 90 77408 49 0 ‘De Groene Man en de Groene Vrouw’, Joke en Ko Lankester, isbn 978 90 77408 86 5 ‘De heilige buxusmoeder en 33 andere levensbomen’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 23 1 ‘De Heilige Nachten’, Mirjam van Donselaar, isbn 978 94 91557 46 0 ‘De herberg’, Christine de Vries, isbn 978 94 91557 43 9 ‘De kracht van water, aarde, lucht en vuur – leven met de natuur’, Gerwine e.a., isbn 978 90 77408 37 7 ‘De sneeuwkoningin’, Hans Christian Andersen, pastels Juke Hudig, isbn 978 90 77408 81 0 ‘De stem van de Godin’, Joyce Hellendoorn, isbn 978 90 77408 88 9 ‘De sterren van je leven’, Ria Borst e.a., isbn 978 90 77408 12 4 ‘De sterrenpas’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 26 2 ‘De verborgen boom’, Gerrit Jan Keizer, isbn 978 90 77408 98 8 ‘Dieren en wij ’, Monique Janssens, isbn 978 90 77408 85 8 ‘Dionysos, de vegetatiegod’, Joke en Ko Lankester, isbn 978 94 91557 19 4 ‘En de drummers waren vrouwen’, Layne Redmond, isbn 978 90 77408 97 1 ‘Gaia’s kracht’, Roelien de Lange, isbn 978 90 77408 75 9

28

Heus 18-2022.indd 30

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

‘Goden en sjamanen in Noordwest-Europa’, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 50 6 ‘Godinnen van eigen bodem’, Ineke Bergman, isbn 978 90 77408 35 3 ‘Groen leven doet je goed’, Anna Maria van den Berg, isbn 978 94 91557 31 6 ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’, Linda Wormhoudt e.a. isbn 978 94 91557 09 5 ‘Het lied van de bij’, Jacqueline Freeman, isbn 978 94 91557 40 8 ‘Het oergevoel’, Agnes Meijs, isbn 978 90 77408 77 3 ‘In het licht van de Maan’, Petra Stam en Marja de Zeeuw, isbn 978 90 77408 00 1 ‘In je kracht door kleur’, Margo Ruiter, isbn 978 94 91557 27 9 ‘Innerlijk pelgrimeren’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 82 7 ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 11 8 ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes’, Ity Busstra, isbn 978 94 91557 14 9 ‘Kleurenpracht met kruidenkracht’, Marijke Eering en Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 47 7 ‘Kluiven uit de hemel’, Suzanne Clothier, isbn 978 94 91557 39 2 ‘Krachtdieren’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 35 4 ‘Krachtdieren 2’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 51 4 ‘Kruidenkracht voor tieners’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 41 5 ‘Kruidenwijsheid’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 02 6 ‘Lijstjes – shodo schrijfboekje 4’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 73 5 ‘Mannen zijn geen vrouwen’, Jos Kester, isbn 978 94 91557 37 8 ‘Maya wijsheid voor je levenspad’, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 50 7 ‘Maya wijsheid voor je levensreis’, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 18 7 ‘Maya wijsheid voor je levensreis logboek’, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 20 0 ‘MeCards4Kids™’, Nancy Weiss en Jane Raphael, isbn 978 94 91557 25 5 ‘Mensen verhalen over bomen’, Adrie Beyen, isbn 978 90 77408 04 9 ‘Mythen van de dierenriem’, Jan de Graaf, isbn 978 94 91557 33 0 ‘Nephilim’, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 96 4 ‘Nevelvrouw’, Linda Wormhoudt, isbn 978 94 91557 29 3 ‘Ontdek jezelf door tekenen en reflectief schrijven’, Wendy Smit, isbn 978 94 91557 05 7 ‘Ontwikkel je intuïtie en beantwoord je levensvragen’, Saskia Basten, isbn 978 94 91557 49 1 ‘Pythia, de hogepriesteres’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 01 9

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

‘Rondelen – shodo schrijfboekje 3’, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 72 8 ‘Ruimte scheppen voor een nieuw begin’, Christine de Vries, isbn 978 94 91557 64 4 ‘Schrijven met het creatiepentagram’, Yoeke Nagel, isbn 978 94 91557 13 2 ‘Seidr, het Noordse pad’, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 74 2 ‘Sharing nature’, Joseph Cornell, isbn 978 94 91557 04 0 ‘SoulCollage®’, Seena B. Frost, isbn 978 94 91557 21 7 ‘Toxische gedachten helen’, Sandra Ingerman, isbn 978 94 91557 61 3 ‘Vingerlabyrintlopen’, John Musterd, isbn 978 94 91557 22 4 ‘Vuur, handboek voor hoeders’, Immia Schellevis, isbn 978 94 91557 57 6 ‘Wind’, Maja Kooistra, isbn 978 94 91557 58 3 ‘Witte wieven en elfen’, Ruud Borman, isbn 978 90 77408 90 2 ‘Woordenregen, 1 jaar schrijven’, Mar­greet Schouwenaar, isbn 978 90 77408 91 9 ‘Zielscontracten tussen mens en dier’, Tammy Billups, isbn 978 94 91557 63 7 ‘Creëren vanuit de Bron - 66 lichttaalkaarten’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 59 0 ‘De essentie van edele stenen’, Anneke Agterberg, isbn 978 94 91557 07 1 ‘De Maan, 66 mystieke kaarten voor bewustwording’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 16 3 ‘Hemelse hond - 62 wijsheidskaarten’, Barb Horn en Randy Crutcher, isbn 978 94 91557 52 1 ‘Het elfenspel’, Jan-Pieter Schreur en Willeke de Wit, isbn 978 94 91557 42 2 ‘Het levenskunstspel’, Anky Floris, isbn 978 9077408 51 3 ‘Isis mysteriekaarten’, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 24 8 ‘Kosmische kat - 60 wijsheidskaarten’, Barb Horn en Randy Crutcher, isbn 978 94 91557 53 8 ‘Krachtdieren – 66 boodschappen uit het dierenrijk’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 38 5 ‘Krachtdieren 2 – 66 boodschappen uit het dierenrijk’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 54 5 ‘Krachtdieren junior - met logboek’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 62 0 ‘Kruidenwijsheid – 66 affirmatie- en actiekaarten’, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 15 6 ‘Levensbomen, 68 zielskrachtkaarten’, Marjanne Huising, isbn 978 94 9155734 7 ‘Luister naar je ziel, 50 troost- en krachtkaarten’, Janet Werner, isbn 978 90 77408 84 1 ‘Maak werk van je droom! 52 realisatiekaarten’, Louisa Perreyn, isbn 978 90 77408 93 3 ‘Maya wijsheid creatiekaarten’, Elvira van Rijn en Patricia Mooren, isbn 978 94 91557 10 1 ‘Mythische godinnen, 78 tarotkaarten’, Sage Holloway en Katherine Skaggs, isbn 978 94 91557 56 9 ‘Spiegel van de zodiak - 50 divinatiekaarten’, Anneliese Melens, isbn 978 94 91557 60 6

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HEUS verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van A3 boeken, Oosterveldweg 15, 7274 DZ Geesteren, T 0545 48 11 40, info@A3boeken.nl Een online versie van HEUS is te vinden op www.A3boeken.nl HEUS wordt gratis verspreid via A3 auteurs, diverse boekwinkels en spirituele centra, en derden. heus 18 – 2022 abonneren is niet mogelijk. Overname van artikelen is toegestaan na toestemming van de uitgever en met bronvermelding. vormgeving: Villa Y, henxel

03-02-22 14:18


Drie golven vrijwilligers en de nieuwe Aarde

Zorgvuldig uitgezochte essentials voor je mini en voor jou. Organic en duurzaam, met liefde voor mineralen, planten, dieren en Moeder Aarde.

Dolores Canon

ISBN 978-94-6331-035-2

Je bent je eigen medicijn Dr. Judith M. Kocken ISBN 978-94-6331-030-7

Bezoek onze webwinkel

w w w. l i t t l e s h o p a r o u n d t h e c o r n e r. n l

www.hajefa.nl

Inzichten uit de Natuur

ONTDEK JOUW KRACHTEN! Hoe zou je het vinden om erachter te komen wat jou de meeste energie geeft? Jouw persoonlijke Yin en Yang? En vooral ook hoe je deze in kunt zetten om veerkrachtiger, meer verbonden en vrijer in het leven te staan? Kijk op www.tweekrachtbreda.nl of neem contact op: anita@tweekrachtbreda.nl

DE SNELSTE ROUTE NAAR JE BESTE IK

Nu ook kaarten

www.heksenkruid.nl

AURORA-kaarten Met tekst op achterzijde van Karen Hamaker

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

voor alle seizoenen van het leven

LB 126D ~ Witte pauw © Loes Botman

ME 11D ~ Waterman © Marjon den Engelsman

BEELDEN VOOR DE ZIEL www.aurora-productions.com www.aurora-art.com

mythische godinnen - 78 tarotkaarten isbn 978 94 91557 56 9

n.

Heus 18-2022.indd 31

03-02-22 14:18


harmoniseren

afstemmen

gelijkheid regelen

intentie realiseren

bekrachtiging

vorm - begrenzing

manifesteren

bevrijden – vrijgeven

beweging – actie

essentie begrijpen

uitdaging – evenwicht

voleinding – bestemming

initiatief – de eerste stap

Spanning in je lichaam kun je gericht vrijmaken door Maya wijsheid en lichaamsbewustzijn te combineren. De dertien tonen van creatie zijn verbonden met je dertien hoofdgewrichten. Ze brengen je letterlijk in beweging. Maak er een dagelijks ritueel van om alle dertien hoofdgewrichten een voor een in beweging te brengen. Bijvoorbeeld door met aandacht rondjes te draaien, linksom en rechtsom. Zo laat je je energie stromen en laat je opgebouwde spanningen los. Elvira van Rijn Maya wijsheid voor je levensreis Maya wijsheid voor je levenspad Maya wijsheid voor je levensreis – logboek Maya wijsheid creatiekaarten

Heus 18-2022.indd 32

03-02-22 14:18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.