HEUS 19 - jaargang 10 nummer 2 - A3 boeken

Page 1

NIEUW VOS ONDER DE MAAN PRENTENBOEK EN WERKBOEK ZELFLIEFDE, STACEY MCNEILL | HET FRUITORAKEL, MONIQUE VERHOEFF | IN HET LICHT VAN DE MAAN JAARWERKBOEK, PETRA STAM | DE MISSIE VAN JE ZIEL, ANNEMARIE PETERS | OP REIS MET DE TAROT, CORRIE VAN HESE BALTEN | VAN MAAGD NAAR MOEDER, SARAH DURHAM WILSON HEUS Een heus magazine over oudenieuwewijshedeninzichtenlevenmetde natuur – een uitgave van A3 boeken 10e jaargang • nummer 2 2E HELFT 2022 VOS EN MAAN Positiviteitzelfliefdeen 45 VRUCHTEN v enitaminesinzichten RITE DE PASSAGE Met Inanna onderwereldde in ZIELSMISSIE Diepteboringen voor een beter leven

Rode Draak is het allereerste zegel van de Tzolkin en draagt de energie van onze oorsprong: de oermoeder, Moeder Aarde. Zij voedt en draagt ons en geeft ons onvoorwaardelijk vertrouwen. Voor problemen heeft zij een creatieve, praktische oplossing. Deze verzorgende, accepterende en creatieve eigenschappen hebben we allemaal in ons. Rode Draak stelt je in staat om voor jezelf te zorgen zoals een moeder dat doet voor haar kind. Soms klaag je dat er niet goed voor je wordt gezorgd, terwijl je zelf degene bent die niet tegemoet komt aan je eigen behoeften.

Elvira van Rijn Maya wijsheid voor je levensreis

molgeertjecollage:

heus is een uitgave van A3 boeken en verschijnt twee keer per jaar, zowel op papier als online. Op www.A3boeken.nl staan de links naar alle online edities. heus wordt gratis verspreid via A3 auteurs en een netwerk van gelijkgestemden. Abonneren is niet mogelijk. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de uitgever. Vormgeving: villa y

heus 19 – 2022 20 16

“De wereld heeft de liefde van de Moeder nodig”

OVERPEINZING Lichtpuntjes Maja Kooistra 27

Monique Verhoeff“12Detarot raakt, beroert verwondert”en

FONDSLIJST 28

LEGENDA Spel(len)

spel(len)Boek(en)/Boek(en)

Wat drijft jou in dit leven en hoe kun je jouw talenten inzetten voor een beter leven voor jezelf, voor anderen en voor een betere wereld?

adrie beyen, hoofdredacteur en uitgever

In eerste instantie lijkt het alsof ik het alleen heb over het nieuwe boek van Annemarie Peters, Leef de missie van je ziel, maar niets is minder waar. Alle boeken en kaarten die bij A3 boeken verschijnen, gaan daar over. Hoe je inzicht in jezelf kunt krijgen. Hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Hoe je jouw talenten kunt (her)ontdekken en ontplooien. Hoe je kunt bijdragen aan een betere wereld. Moeder Aarde zorgt voor ons, laten wij zorgen voor haar en al wat leeft. Ieder op zijn eigen manier, want dat is de beste manier.

CITAAT Zielenpraat Tammy Billups 26

info@A3boeken.nl – www.facebook.com/A3boeken

VOORWOORDINHOUD

Stacey McNeill bestaan doet ertoe”

Annemarie Peters 6

2“Jouw

“De citroen, die leef ik”

“We hebben allemaal een vos en een maan in ons”

Sarah Durham Wilson

Corrie van Hese Balten

In het licht van de Maan Jaarwerkboek 11

DE LEZER Henk Post 24

Dit najaar verschijnen zes nieuwe boeken en een nieuwe kaartenset. Ook de website is geheel vernieuwd – wees welkom, lees, kijk en doe inspiratie op.

lijdenvanjoostfoto:

“Wemaanvosallemaalhebbeneeneneeninons”

Wat hebben een vos en de Maan elkaar te vertellen? En wat hebben ze ons te vertellen? Deze twee hoofdpersonen spelen de hoofdrol in het prentenboek van Stacey McNeill. Met dit prentenboek en het werkboek zelfliefde hoopt ze op een positieve manier een verschil te maken voor heel veel mensen. Voor iedereen, eigenlijk. MCNEILL:

STACEY

Midden in de grote lockdown, winter 2021, had een vriendin van Stacey behoorlijke problemen op haar werk. Ze vond het moeilijk om de juiste woorden te vinden om haar vriendin te steunen en besloot enkele liedjes te schrijven. Ook kwam ze op het idee om enkele woorden eruit op te nemen in een van de waterverfschilderijtjes die ze sinds kort maakte. “Dit schilderijtje was de eerste met de vos en de Maan. Naderhand heb ik het digitaal nagetekend en nu prijkt het op de omslag van het prentenboek. Er is iets wilds, magisch en rustgevend aan een grote maan in een sneeuwlandschap, vooral in het bos. Iets in het plaatje doet denken aan gevoelens van de weg kwijt zijn en proberen om jezelf weer terug te vinden. Dat was in mijn beleving de situatie waarin mijn vrien din verkeerde.” Dit was dus de geboorte van Fox under the Moon, want nadat zij het op social media had gedeeld, kreeg ze veel positieve reacties. Dit inspi reerde haar om meer van dit soort illustraties met tekst te maken en dat werden kaarten, prints en uit eindelijk het boek. Na een eerste kleine oplage met de oorspronkelijke waterverfillustraties, verscheen in februari van dit jaar een nieuwe druk (Engels) met alle illustraties digitaal opnieuw gemaakt.

WAAROM EEN VOS?

De caravan had bouwjaar 1998 en was behoorlijk retro. Wat kun je anders verwachten voor £ 2.500? Maar het was wel hun thuis. De eerste vier jaar woonden en werkten ze op een camping in Noord-Wales. Ze ver dienden daar net genoeg om het vol te houden. Ze wis ten dat dit niet voor altijd zou zijn, maar het gaf hen de vrijheid en ruimte om de volgende stap te bedenken.

VRIJHEID

S

Werken met kinderen (7 tot 11 jaar) vond ze heerlijk, maar alles eromheen veroorzaakte veel stress en dit had een negatief effect op haar geestelijke gezond heid. Na vijf jaar leidde dit in 2018 tot een belangrijke beslissing: “We hebben er lang over nagedacht en gesproken, maar we konden zo niet verder. We zeg den onze baan op, verkochten ons huis en gingen in een kleine caravan wonen om een nieuw en eenvoudi ger leven te leiden. Het luidde een onzekere tijd voor ons in en ik moet bekennen dat we niet echt een groots plan voor de toekomst hadden. We wisten alleen dat we zo niet langer konden doorgaan in de stressvolle negen-tot-vijftredmolen waarin we waren vastgelopen. We hadden voortdurend het gevoel dat we amper onze rekeningen konden betalen en we hadden totaal geen plezier meer in ons werk.”

DE GEBOORTE

heus 19 – 2022 3

tacey McNeill groeide op in een grote stad in het midden van Engeland en als het maar even kon, dan ging het hele gezin klimmen in de bergen, wandelen in het bos of strui nen op het strand. Samen met haar zusje Kelly cre eerde ze fantasiewerelden, klauterde ze in bomen, groef ze kuilen en verzon ze magische dieren die daar leefden. Ook echte dieren bevolkten hun jeugd, van vissen en konijnen tot zwerfkatten en cavia’s. Samen met haar vader redde ze gewonde dieren die ze vonden op hun tochten, zelfs een keer een slang. Hun ouders stimuleerden creativiteit en vindingrijk heid. Het is dan ook niet vreemd dat ze altijd aan het tekenen en schrijven waren. Toch ging ze geografie studeren. De opleiding tot grafisch ontwerper heeft ze overwogen, maar ze betwijfelde of ze daarmee haar brood kon verdienen. Na haar afstuderen ging zij net als haar man Jamie naar de pedagogische aca demie en belandde ze in het basisonderwijs.

Een eigen bedrijf was altijd een droom van Stacey en ze heeft verschillende pogingen gedaan: sieraden, textiel, taarten, van alles en nog wat. Niets werd een succes, maar ze vond het leuk om uit te proberen. Toen de covid -19 pandemie uitbrak, sloot de cam ping en zat ze ineens zonder inkomen. Dit was een beangstigende situatie, want ook haar man had geen inkomen, maar “terugkijkend was dit het beste wat ons kon overkomen, want het dwong me om out of the box te denken en ging ik eindelijk doen waarvan ik droomde: werken als illustrator. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat wat ik doe een impact op de

wereld heeft en dat ik op een positieve manier een verschil maak. Met Fox under the Moon heb ik deze passie kunnen vervullen. Ik hecht groot belang aan geestelijke gezondheid en welzijn. Dat is zo belang rijk in de wereld van vandaag. Na onze eigen pro blemen op dat gebied voelt het nu zo authentiek en organisch dat ik actief ben in die richting, dat ik steun en liefde bied aan mensen die een moeilijke tijd doormaken.

Ik ben niet de eerste die vraagt waarom Stacey voor een vos heeft gekozen en ze laat weten dat ze niet echt een opwindend of betekenisvol antwoord heeft: “Ik heb altijd van vossen gehouden. Ik weet niet pre cies waarom, maar ze intrigeren me. Als tiener was ik helemaal geobsedeerd door vossen. Vele jaren waren alle cadeautjes die ik met kerst en op mijn verjaardag kreeg iets met vossen. Nog steeds ben ik gek op vos sen. Ik heb ook het gevoel dat het heel spirituele die ren zijn en dat veel mensen er iets mee hebben. Dat ze ’s nachts rondwaren, maakt ze een beetje mysteri eus en magisch. Ook het feit dat een vos schuw en tegelijk nieuwsgierig is, maakt de vos perfect voor de hoofdpersoon die ik in het boek wilde neerzetten.”

MISSIE

Het is lastig te zeggen wat mijn missie of doel in het leven is. Als mensen mij vroegen wat ik later wilde worden, dan zei ik altijd: gelukkig. Ik denk dat dit het belangrijkste is. Ik kan nu alleen maar zeggen dat het werk dat ik doe en het leven dat ik leef, goed voelen en me vervullen op een manier die ik niet eerder heb ervaren.”

De logische vervolgvraag is: waarom heb je voor de Maan gekozen en niet een ander dier, of een mens? Stacey had verschillende redenen: “Als eerste: wat zou de nachtelijke hemel zijn zonder de Maan? Toen ik begon met illustreren was de Maan een van de mak kelijkste dingen om mee te beginnen, dus om die basale reden hadden al mijn illustraties een maan. Ik houd van de nachtelijke hemel, ben gefascineerd door sterren en je zou kunnen zeggen dat ik in mijn hart een kind van de Maan ben. Verder koos ik voor de Maan om het menselijke element helemaal buiten beschouwing te laten. Ik denk dat mijn werk en bood schap een goed uitgangspunt vormen voor gesprek ken over verschillende aspecten van onze mentale gezondheid. Dit is volgens mij makkelijker als de hoofdpersonen geen mensen zijn. De Maan staat ver weg van de Aarde, maar ziet alles. Dat maakt haar wijs en in mijn beleving een perfecte gesprekspartner voor de vos, wanneer hij moeilijke vragen stelt.”

KARAKTERS

PIXIE

Binnenwerk Vos onder de Maan.indd 30 03-08-22 18:32

“Doe het stapje voor deantwoorddestapje”,Maan,“

Op de grote foto zie je Pixie, de lieve border collie die een belangrijke rol speelt in het leven van Stacey en Jamie: “We hebben geen kinderen dus ze is een beetje ons kleine meisje. Ze was twintig weken toen ze bij ons kwam en nu is ze bijna tien jaar oud. Ze wordt al een dagje ouder. Ze is nogal eigenzinnig en steekt altijd haar neus in andermans zaken. Grappig en speels als ze is, was ze vaak de inspiratie voor de vos. Vaak heb ik foto’s van haar gebruikt om het lijf en de houdingen van de vos goed te kunnen tekenen. Misschien klinkt het een beetje suf, maar ik heb geen opleiding tot illustrator gevolgd en ben nog niet zo zelfverzekerd als het op tekenen van dieren aankomt. Pixie heeft me vaak uit de brand geholpen!”

4 heus 19 – 2022

“Niet opgeven, hoor”, zei de Maan.“Geen enkele winter duurt eeuwig.”

VosonderdeMaan

en je zult zien dathet wel meevalt.”

Veel mensen zien de vos en de Maan als twee aparte figuren en in zekere zin is dit ook wat ze zijn, beves tigt Stacey. Ze typeert de vos als nieuwsgierig, verle gen en een beetje onzeker. Hij loopt rond met inge wikkelde vragen en is bezig van zichzelf te leren houden. De Maan daarentegen is wijs en vol vertrou wen. Haar blik op de wereld is gebaseerd op het uit gangspunt dat hoe slecht het ook gaat, er altijd licht aan het eind van de tunnel is. Maar je kunt ook op een andere manier naar de vos en de Maan kijken: “In feite zijn ze twee aspecten van dezelfde persoon. Ik bedoel dat ik denk dat we allemaal een vos en een maan in ons hebben. Delen van ons zijn nieuwsgierig, verlegen, onderzoekend, onzeker en zonder vertrouwen, maar we hebben ook vertrouwen en zelfverzekerdheid… en ik geloof dat we vaak de antwoorden op alle vragen in ons hebben. Dus zo bekeken zijn de vos en de maan twee kanten van een persoonlijkheid.”

“Verandering is eng ”, zeidevos.

Binnenwerk Werkboek Vos.indd 45 03-08-22 12:24

WAAROM DE MAAN?

Binnenwerk Vos onder de Maan.indd 11 03-08-22 18:31

donkereDewolken zullen overdrijven en daarna schijnt de zon

Stacey is ervan overtuigd dat haar prentenboek een prentenboek voor iedereen is: “Het is voor iedereen die een moeilijke tijd heeft doorgemaakt of iemand kent die het moeilijk heeft gehad. Het is een boek voor alle leeftijden. De woorden en plaatjes zijn een voudig genoeg voor kleine kinderen en toch reso neert de boodschap erachter met mensen die ouder zijn. Mijn jongste lezer is drie jaar en onlangs ver kocht ik een boek aan iemand die het aan haar moe der van 99 cadeau ging doen. Ik denk dat je kunt zeg gen dat de boodschap verschilt, afhankelijk van de levensfase waarin je verkeert of wat je hebt meege maakt. Op z’n minst zullen de plaatjes mensen aan spreken die meer visueel zijn ingesteld. En de bood schap die erbij hoort, biedt steun en troost voor wie dat nodig heeft, en ook af en toe een aanmoediging.”

heus 19 – 2022 5

De verhalen die mensen delen over wat ze in hun leven hebben meegemaakt, maken haar nederig: “Ik voel me bevoorrecht dat veel mensen het gevoel heb ben dat ze ervaringen uit hun leven met mij kunnen delen. Ik vind het heel bijzonder als mensen vertellen over het verlies dat ze hebben geleden of de traumati sche ervaringen die ze hebben meegemaakt, en hoe mijn woorden en plaatjes hen helpen de dag door te komen. Het voelt alsof Fox under the Moon gegroeid is tot iets wat veel groter is dan ik, een kracht die het goede in de wereld tot uitdrukking brengt.”

zijn als we voor anderen zijn. Ik heb dit werkboek gemaakt om mensen eraan te herinneren dat het oké is om jezelf af en toe op de eerste plaats te zetten en goed voor jezelf te zorgen. Als je zelf niet gezond en gelukkig bent, hoe kun je anderen dan helpen om dat te Hetzijn?”werkboek herinnert je eraan dat je van jezelf moet houden. Twaalf weken lang word je aangemoe digd om positief te blijven, de vinger aan de pols te houden en vooral tijd voor jezelf te nemen. Er is ruimte om je week te plannen, inclusief de broodno dige tijd voor jezelf, te noteren welke doelen je hebt en welke resultaten je hebt behaald. Er zijn pagina’s voor reflectie en pagina’s voor gedachten en droedels. Elke week eindigt met een gedachte om je eraan te herinneren dat het allemaal goedkomt. Ook heeft Stacey kleurplaten in het werkboek opgenomen: “Kleuren is een geweldige manier om te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Terwijl je handen druk zijn, kun je echt wat tijd voor jezelf nemen. Het is een louterende bezigheid en goed voor je geest, hersenen, hart en ziel. Kleuren is ook een vorm van creatieve expressie voor mensen die zichzelf niet zo creatief vinden. Sommige mensen worden afge schrikt door een wit, leeg vel papier, maar als de lijntjes er al staan, hoef je alleen maar in te kleuren en kan iedereen een kunstenaar zijn.”

Tot haar verbazing en grote vreugde wordt haar pagina op Facebook inmiddels door meer dan vijftig duizend mensen uit de hele wereld gevolgd en het aantal groeit met de dag. Vanaf het begin krijgt ze veel steun en aanmoediging, wat ze ontzettend fijn vindt.

VosNIEUWonder de Maan Stacey McNeill 21 x 21 cm, 48 pagina’s hardcover, prentenboek isbn € 15,00 Verschijnt september 2022 VosNIEUWonder de Maan Werkboek zelfliefde Stacey McNeill 21 x 21 cm, 106 pagina’s isbn € 15,00 Verschijnt september 2022 De inspiratie voor ‘Vos onder de Maan’komt voort uit de eenvoud van het alledaagse levenen de ingewikkelde emoties die het met zich meebrengt.In dit boek ontmoet je een bange maar nieuwsgierige vosen de wijze, oude Maan. De twee worden vriendenen hopelijk kan hun warme, wondere wereldwat moed en liefde in die van jou brengen.Dit is een boek voor mensen van alle leeftijden.Ook voor hen die jong van hart of oud van ziel zijn.Ik hoop dat iedereen er troost, kracht en inspiratieuit kan Staceyhalen.Mc [x onderVosdeMaan 9789491557675978-94 Stacey McNeill McNeillStacey MaandeonderVos Omslag Maan.indd Dit werkboek herinnert je eraan dat je van jezelf moet houden.Twaalf weken lang word je aangemoedigd om positief te blijven,de vinger aan de pols te houden en vooral tijd voor jezelf te nemen.Elke week is er een Vos onder de Maan kleurpagina om mindfulnesste bevorderen en je te helpen ontspannen en in het nu te zijn.Vervolgens twee pagina’s om je te bemoedigen, waar je jouw weekkunt plannen inclusief de broodnodige tijd voor jezelf.Ook kun je jouw doelen en behaalde resultaten hier noteren.Er zijn pagina’s voor reflectie en pagina’s voor gedachten en droedels.Elke week eindigt met een gedachte om je eraan te herinnerendat het allemaal goedkomt. StaceyMc[ x Vos onderdeMaan Werkboekzelfliefde 9789491557682 Stacey McNeill McNeillStacey MaandeonderVos jezelfZorg goed vorZorg goed v rjezelfdzelflkboekWre ZELFLIEFDEis de belangrijkste vorm van liefde Werkboek Vos.indd

slot een

Een van de belangrijkste boodschappen van al haar werk met de vos en de Maan in de hoofdrol, is de boodschap van zelfliefde. Stacey is ervan overtuigd dat je eerst moet leren om van jezelf te houden, wil je van anderen kunnen houden en anderen van jou: “Ik denk dat enkele van de meest gecompliceerde emo ties in ons leven worden geboren uit een onvermo gen om op de juiste manier van onszelf te houden, onszelf te vertrouwen en net zo lief voor onszelf te

BOODSCHAP

PLANNEN

Er komt voorlopig geen eind aan de dialogen tussen de vos en de Maan. Ook wil ze tijd en energie blijven stoppen in de gemeenschap die op Facebook is ont staan. Verder hoopt ze samen met haar man in de toekomst een grotere rol te kunnen spelen voor men sen die worstelen met hun geestelijke gezondheid en algeheel welzijn. Ze denken aan het organiseren van retraites en andere activiteiten voor mensen die uit de moderne rat race willen stappen en weer in con tact willen komen met hun ware zelf. Het is nog een droom, maar wie weet!

Tot persoonlijke boodschap van Stacey voor iedereen: “I really hope you love Fox under the Moon as much as I have loved creating it.”

WERKBOEK ZELFLIEFDE

bestaan“Jouwdoetertoe” lindedervanbarbarafoto:

ANNEMARIE PETERS:

heus 19 – 2022 7

DE ONTDEKKING VAN DE ZIEL

“In principe heeft iedereen een missie. Alleen al je verschijnen in het ondermaanse heeft betekenis, voor jezelf en voor de mensen met wie je te maken krijgt. Het kan heel troostrijk zijn als je ervan bent door drongen dat jouw bestaan er hoe dan ook toe doet, anders was je niet geboren”, verklaart Annemarie na mijn vraag of iedereen een missie heeft. In de verha len van oude mensen beluisterde Annemarie vooral hoezeer hun missie in de knel kwam door de eisen die de cultuur en de omgeving stelden: “Vooral voor vrouwen gold tot zeker midden jaren zestig dat het niet geëigend was om na het huwelijk te blijven wer ken. Er is zo ontzettend veel ongebruikt talent stil zwijgend meegenomen in het graf.”

Iedereen heeft een zielsmissie. Maar wat houdt die missie dan precies in?

waalf ambachten, dertien ongelukken. Als geen ander weet Annemarie Peters wat een worsteling het leven kan zijn. Het duurde vele jaren eer ze erachter kwam dat als ze een keuze maakt op basis van haar hart en intuïtie, dat die leidt naar meer geluk en voldoening. Ook kwam ze erachter dat ze vastloopt wanneer ze de ver wachtingen en ideeën van anderen laat bepalen wat ze doet. Door schade en schande wijs geworden, diep te graven, studie, reflectie en het concreet formule ren van haar zielsmissie, leeft ze nu eindelijk echt haar zielsmissie: “Dat geeft me zo veel vreugde. Soms voel ik me zo blij, dat ik bijna struikel over mijn eigen benen van enthousiasme. Terwijl ik in mijn leven best een tobber en een twijfelaar ben geweest, voel ik me nu als een bloem die werkelijk helemaal opengaat. Eindelijk kan ik stralen vanuit mijn essen tie. De waarde van mijn leeftijd is ook dat ik het applaus wat meer ben gaan relativeren ten gunste van mijn eigen authenticiteit. Natuurlijk geniet ik van waardering, maar als deze uitblijft kan ik nog steeds genieten van mijn inspiraties.”

En welke factoren spelen een rol bij het al dan niet leven van die missie?

} }

Als schipperskind was Annemarie altijd aan het teke nen, dichten en verhaaltjes schrijven. Ook zingen deed ze graag. Haar droom om mode-ontwerpster te worden, viel in duigen, omdat de huishoudschool de enige optie voor haar was. Dyscalculie was de oor zaak, zo bleek vele jaren later. Behalve een creatieve kant had ze ook een meer beschouwende, filosofische kant: “Ik vroeg me als kind al af waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Wat beweegt andere kinderen bij voorbeeld om te pesten? Kunnen grote mensen ook fouten maken of zijn die altijd volmaakt?” School was geen succes en op haar vijftiende ging ze werken bij een sigarenmagazijn. Ieder half jaar had ze wel een andere baan. Stiekem was ze jaloers op al die mensen die gestroomlijnd en in opgaande lijn hun carrière opbouwden: “Ik was daarentegen altijd bezig iets te worden en ik wist nog steeds niet wat precies.” De ommekeer kwam toen ze op haar 36e de opleiding Levensbeschouwing, Kunst en Kultuur (lkk ) kon gaan volgen. Hierin kwamen haar creatieve en filoso fische kant samen. Met dit diploma op zak ging ze als geestelijk verzorger aan de slag. Eerst in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en later in de ouderenzorg. Door alle verhalen die zij in haar

MISSIE IN DE KNEL

werk te horen kreeg, ontdekte ze de notie van de ziel: “Er is iets wat mensen drijft in hun leven, je zou het een onzichtbare oerkracht kunnen noemen. De term ‘ziel’ kwam pas later in beeld. Nu zie ik de ziel als een externe harde schijf waarop alle ervaringen die we in onze levens hebben gehad, zijn opgeslagen. Ook staat hierop de missie die ons in dit leven heeft gebracht. Het is alleen de kunst om die missie te ont Encijferen.”watis dan de zielsmissie van Annemarie? Het ant woord komt vlot: “Mensen inspireren met mijn ken nis, kunde en ervaring, opdat zij het beste van zich zelf aan het leven kunnen geven. Dit voelt als de essentie van mijn missie en ik vul die in vanuit mijn filosofie. De vormen daartoe kunnen heel divers zijn. Ik heb een wolatelier waar ik mensen leer spinnen en vilten. De creativiteit is hier als het ware het medium om contact te maken met zielskwaliteiten. Maar ik heb ook een praktijk als Jungiaans en ener getisch therapeut, waarin ik de essentie en de bewe ging die de ziel wil maken, hoorbaar maak.”

Of je jouw missie kunt leven of dat die in de knel komt, is afhankelijk van veel factoren, zo legt Anne marie vervolgens uit: “Allereerst maakt het uit waar je wiegje staat. Word je geboren in armoede, dan ben je gericht op overleven. Er moet een zekere veilige basis zijn, zoals voldoende eten en een dak boven je hoofd voor je toekomt aan ontplooiing. Nu zou je denken dat die kansen in het rijke Westen groter zijn, maar we weten dat de economische welvaart ook hier niet gelijk is verdeeld. Voorts kun je nog zo veel talenten en een solide basis hebben, maar als je

Annemarie Peters helpt je jouw missie te ontdekken én te leven. Als je jouw missie leeft, dan krijg je een beter leven en draag je ook nog eens bij aan een betere wereld.

T

8 heus 19 – 2022

WET VAN DE AANTREKKINGSKRACHT

Bij het verwerkelijken van je missie is een belang rijke rol weggelegd voor de wet van de aantrekkings kracht, weet Annemarie uit ervaring. Maar ze is ook kritisch: “Vooral The Secret lijkt een instant geluk te beloven die in de praktijk niet haalbaar is. Dit komt doordat onze bewuste instelling voor een groot deel wordt geregeerd door ons onbewuste, waar alle com plexen en kwetsuren liggen opgeslagen. En die kun nen onze missie behoorlijk saboteren. Daarom besteed ik in mijn boek aandacht aan saboterende factoren, zoals belemmerende overtuigingen, de kwetsuren van ons innerlijk kind en ego-identifica tie. Een andere valkuil die de Wet in zijn kielzog meevoert, is de moraal van positief denken. Hoe goed onze voornemens ook zijn, vroeg of laat worden we bestookt door negatieve gedachten. Wanneer we deze gedachten voortijdig afvoeren uit ons bewust zijn, kunnen ze juist in ons onderbewuste gaan zie ken. Onderzoeken wat deze negativiteit ingeeft, is veel effectiever en liefdevoller. Vaak wordt ook

Annemarie is onder meer gecertificeerd Jungiaans therapeut en Ayurvedisch therapeut. Het gedachte goed van Jung spreekt haar onder meer aan vanwege zijn aandacht voor de verwonding en de kwetsuur, maar dat hij tegelijkertijd laat zien dat ieder mens een drive heeft tot spirituele verheffing. De Jungi aanse benadering is zo geïnternaliseerd in haar den ken en doen, dat het meeklinkt in haar visie en door het hele boek heen: “Vooral Jungs notie van een col lectieve laag in het onbewuste, een psychische laag die in een open verbinding staat met alle kennis en ervaringen die de mens heeft vergaard, vind ik bete kenisvol. Moet je je voorstellen dat je door een diep teboring in jezelf in staat bent om middels je intuïtie informatie naar je bewustzijn te brengen die van belang kan zijn voor je missie.”

voorvanLeefNIEUWdemissiejezieleenbeter leven en een betere wereld Annemarie Peters 17 x 24 cm, 176 pagina’s isbn 978 94 91557 66 8 € 19,50 Verschijnt oktober 2022 } }

ZELFLIEFDE

de steun vanuit thuis moet ontberen of een sterke normering jou met de paplepel is ingegoten, dan kost het heel wat pijn en moeite om je authentieke missie op te graven. Bij ons thuis gold een sterke norm, zeker vanuit mijn moeder, dat je iets moet voorstellen in het leven. En dat ‘iets voorstellen’ is sterk gebonden aan de vraag of jouw talenten maat schappelijke relevantie en status hebben. Deze maat schappelijke relevantie is gebonden aan economi sche welvaart. Daarom is het nu juist zo’n interessante tijd. Door de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis worden we maatschap pelijk gedwongen andere keuzen te maken. Ik denk dat het streven naar economische groei een grens heeft bereikt. Deze tijd vraagt om andere antwoor den. Antwoorden die meer de kans bieden om ruimte te maken voor het exploreren van de missie van eenieder. Regelmatig denk ik bijvoorbeeld aan de vluchtelingen die huis, haard en zelfs hun idealen hebben moeten achterlaten. Hoe lang zullen ze hun missie moeten parkeren? Tegelijkertijd zie ik ook mensen, gewezen vluchtelingen, bij wie de verliezen een enorme drive hebben gegeven om iets van hun leven te maken en daardoor een spectaculaire ont wikkeling doormaken in de richting van de verwer kelijking van hun missie. Maar anderzijds kun je in de afgebakende kaders van je comfortzone makkelijk in slaap sukkelen. Het verwerkelijken van je missie vraagt een alerte en onafhankelijke geest, moed en doorzettingsvermogen.”

Ayurveda komt in Leef de missie van je ziel slechts zij delings om de hoek kijken: “Het uitdrukken van je missie verlangt ook dat je horig bent aan het ritme van je innerlijke natuur en in samenspraak met de natuur om je heen. Van die natuur kan een enorme inspiratie uitgaan. De ayurvedische geschriften laten

keer op keer zien dat deze samenspraak de ultieme weg is naar een existentieel geluk. Het geluk dat ook gedragen wordt door het verlangen van de ziel naar bevrijding, en dat is de ultieme motivatie van de mensheid. Daarnaast is het ook van belang om zorg te dragen voor je lichaam, omdat deze immers het voertuig is om je missie in de wereld te zetten. Wan neer je je uitgeput voelt en je energie zo laag is dat je je voelt als een natte dweil, dan kun je nog zoveel ideeën en plannen hebben, maar kom je niet ver in de verwerkelijking van je missie. Bovendien zie ik de zorg voor je lichaam ook als een uitdrukking van liefde voor je zelf. Deze zelfliefde heb je nodig om met overtuiging je missie in de wereld te zetten. Dus wanneer het mankeert aan deze zelfliefde nodig ik cliënten uit om eerst goed voor zichzelf te zorgen.”

DIEPTEBORING

gedacht dat als we maar positief affirmeren het uni versum onze wensen op afroep inwilligt. De verwer kelijking van je droom, je missie, wordt pas bekrach tigd als je met hart en ziel bij je wens betrokken bent. Emoties zetten die wens in de energie. Een affirmatie verstoken van hart en ziel is als het verplicht afraffe len van een gebed en heeft geen effect.”

Met mijn boek Leef de missie van je ziel wil ik hoop en inspiratie bieden. Niet alleen vanuit mijn kennis en kunde, maar bovenal vanuit mijn eigen levensver haal, weet ik hoe belangrijk het is om de missie van je ziel gestalte te geven, omdat het niet alleen bij draagt aan jouw eigen geluk, een beter leven voor jezelf, maar ook aan een betere wereld waar het voor mens, dier en flora goed toeven is.”

De filosofische kant van Annemarie komt naar boven als ik haar vraag naar wat het weten en leven van de missie van je ziel oplevert. Er volgt een heel betoog: “Een cultuur schept een mal waarin een mensenkind moet passen en dan wordt het beoordeeld op haar of zijn nuttigheid voor het systeem. Ben je nuttig, dan ben je verzekerd van een onderdak en inkomen. Pas je niet in de mal, hoe ideëel jouw missie ook is, dan val je buiten de boot. Ik denk dat veel onvrede van mensen die voortkomt uit frustratie wordt gecom penseerd door verslavingen en consumptief gedrag. De innerlijke vervulling wordt gemist en moet wor den opgevuld met substituten die je van buiten haalt. De frustratie wordt ingegeven door het gevoel dat er in je leven geen ruimte is voor je talenten die geli eerd zijn aan je missie. Ik geloof zelfs dat in deze frustratie de wortels van criminaliteit liggen. De mensen die zeggen dat hun werk ook hun hobby is, zijn meer uitzondering dan regel. De meeste mensen doen hun werk ten behoeve van financiële verplich tingen, waarbij ze reikhalzend uitzien naar het week end, de vakantie of het pensioen.

Annemarie heeft een breed scala aan oefeningen opgenomen in haar boek, waardoor je een dieptebo ring in jezelf kunt maken: “Een diepteboring geeft meer zicht op jouw talenten en die kun je vervolgens samenbrengen in je missie. Door de oefeningen krijg je associaties en inspiraties, waardoor je de stof uit dit boek op een eigen manier tot leven brengt. Ik heb de oefeningen zo opgebouwd, dat er op een organi sche manier een verdieping in jezelf ontstaat en je uiteindelijk je missie helder voor ogen hebt. Nu zal de ene oefening je meer aanspreken dan de andere en dat heeft alles te maken met de ontwikkelingsweg die je nu gaat. Het is dus heel goed mogelijk dat issues en oefeningen die je nu niet aanspreken dat over een tijdje wel doen. Welbeschouwd kun je mijn boek dus steeds weer opnieuw ter hand nemen!”

}}

WAARDEN VAN HET HART

Maar stel je eens voor hoe anders het leven eruit zou zien als we oprecht ruimte zouden maken voor de talenten en de wezenlijke missie van ieder mens? Want wanneer je een leven leidt waarin je jouw talenten ten volle kunt leven, dan draagt dat bij tot geluk, ja, tot vrede. Als je gelukkig bent, omdat je ver vulling vindt in hetgeen je doet, dan heb je geen behoefte om de aarde te exploiteren voor nog meer grondstoffen voor je gadgets. Je hebt er geen behoefte aan om alsmaar meer kapitaal te vergaren om je sub stituten te bekostigen. Als je gelukkig bent, floreren de waarden van je hart en steun je anderen om het beste van zichzelf te geven. Als je hetgeen doet waar van je hart gaat zingen, hoef je niet noodzakelijk met pensioen. Een mooi rolmodel vind ik de Amerikaans psychotherapeute Edith Eger. Ze overleefde de holo caust en pas op haar negentigste lanceerde ze haar biografie, De keuze, gevolgd door Het geschenk. De ver schrikking van haar ervaringen werd uiteindelijk tot vruchtbare compost voor haar missie. Ze is nog steeds aan het werk als psychotherapeute en ze voelt het als haar missie mensen te helpen met hun lijden om te gaan. Ze is bevlogen en gepassioneerd. Ik heb de visie dat juist de crisissen die de wereld nu in beroering brengen en teisteren, een urgente uit nodiging zijn om de patriarchale dominantie van economische groei gekoppeld aan onderdrukking en macht te relativeren ten gunste van de waarden van het hart. De waarden van het hart initiëren oog en oor voor de wezenlijke talenten van mensen. Juist deze tijd verlangt meer dan ooit dat mensen het beste van zichzelf aan het leven gaan geven, omdat dit ook bijdraagt aan het algeheel welzijn. Laatst vroeg iemand mij: ‘Mooi hoor, Annemarie, al die bevlogen plannen. Maar wie gaat dat betalen?’ Ik ben geen socioloog, ik ben geen econoom, maar toch zie ik om mij heen steeds meer bevlogen mensen, ook wetenschappers, die broeden op nieuwe antwoor den. Zoals bijvoorbeeld een circulaire economie, kleinschaligheid waar weer ruimte is voor het ambachtelijk werk, een basisinkomen voor iedereen, et cetera. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het leven er uitziet als mijn kleinkinderen mijn leeftijd heb ben. Intuïtief, ondanks alle malaise die ons treft, ben ik hoopvol gestemd. Ik zie deze periode als de marke ring van een keerpunt.

heus 19 – 2022 9

heus 19 – 2022

Petra Stam: “Ik heb het altijd magisch gevonden de Maan groot aan de hemel te zien. De wetenschap dat er vele planeten en levensvormen zijn en dat ‘daar boven’ is verbonden met ‘hier beneden’, maakt dat ik me niet alleen voel. Hoe vaak ik erop uit ben geweest om foto’s te maken, te staren naar de Maan en de sterren, is niet te tellen. Ik houd ook van psychologisch de diepte induiken en daarbij kan de Maan helpen. Tijdens de nieuwe en volle manen stilstaan bij je gevoel, emoties, behoeften, dromen helpt om je bewust te worden van wat er in jou omgaat, wat er eventueel moet worden verwerkt of aangegaan en welke dag- en nachtdromen je hebt.”

• Behalve de maanhoofdstukken bevat het jaar werkboek informatie over:

In het licht van de Maan – jaarwerkboek kun je los van In het licht van de Maan – handboek vieringen, symboliek en bewustwording en De Maan – 66 mystieke kaarten voor bewustwording gebruiken, maar ze vullen elkaar natuurlijk wel mooi aan. Het jaarwerkboek begint met de Maan van de Langste Nacht en eindigt met de Boommaan, maar je kunt op ieder moment van het jaar beginnen. En als het jaarwerkboek vol is, dan koop je gewoon een nieuwe voor de volgende dertien manen.

D

• de zon- en maansverduistering: wat gebeurt er aan de hemel en de psychologische betekenis;

Elke maanperiode eindigt met een reflectie.

• de archetypische levenscyclus en de Maan; de astrologische maan (sterrenbeelden); de elementen: vuurmaan, luchtmaan, watermaan en aardemaan.

IN HET LICHT VAN DE JAARWERKBOEKMAAN

Petra Stam A5, 176 pagina’s isbn 978 94 91557 69 9 € 15,-

oor bij te houden wat de nieuwe en volle maan met je doen en welke informatie uit jouw onderbewuste naar boven wordt gehaald, word jij je steeds bewus ter van wat er in jou omgaat, waarnaar je ziel ver langt en wat je hart wenst. Dan kun je beter keuzes maken in je leven en steeds sneller intuïtief hande len. Je kent jezelf immers, laag na laag, door en door! Gevoelens, intuïtie, inkeer en je bewust worden van je onderbewuste zijn vrouwelijke principes. Deze zijn al vele eeuwen onderdrukt, terwijl het manne lijk en vrouwelijk principe even belangrijk zijn. Om de heilige balans te herstellen, vraagt het vrouwelijk principe nog steeds meer aandacht. Dit werkboek helpt mee om deze balans in jezelf te herstellen. Niet alleen verstandelijke regels, bewustzijn en actie, maar ook luisteren naar je gevoel, compassie, inkeer en dan pas weer actie. In een tijd waarin we zo veel informatie van buitenaf krijgen, zijn momenten om stil te staan en je aandacht naar binnen te richten extra belangrijk.

OOK ALLEEN

En tot slot is er een maankalender waarin je tot en met 2028 kunt opzoeken wanneer het volle en nieuwe maan is, in welk teken de Maan staat, de tijd en in welk sterrenbeeld.

Verschijnt september 2022

In 2011 verscheen In het licht van de Maan – handboek vieringen, symboliek en bewustwording van Petra Stam en Marja de Zeeuw Nu is er dan eindelijk een heus werkboek voor een heel jaar! Een dagboek voor al jouw ervaringen, activiteiten, inzichten en dromen bij iedere nieuwe en volle maan.

heus 19 – 2022

• de maanfasen en hoe je kunt aansluiten op die energie;

INDELING

–vanInNIEUWhetlichtdeMaanjaarwerkboek

Het jaarwerkboek telt dertien maanhoofdstukken, die elk beginnen met een illustratie (inkleurbaar) en een korte thematische beschrijving van de maan. Daarna zijn er pagina’s om te noteren wat je hebt ervaren, gedroomd, gedaan (meditatie, ritueel, cere monie, etc.) of gemaakt (thee, amulet, etc.). Dan is er een pagina voor de Maankaart die je trekt of het advies dat via een andere weg kwam. Je kunt schrij ven, tekenen, een collage maken… Wat je maar wilt om je bewust te worden van wat er in jou omgaat.

“De citroen, die leef ik”

MONIQUE VERHOEFF:

Vruchten spelen een grote rol in haar leven en dat gaat veel verder dan lekker opeten. Citrusexpert en natuurcoach Monique Verhoeff haalt kracht, inspiratie en wijsheid uit vruchten. Ontmoet ze iemand, dan denkt ze bijvoorbeeld ‘aalbes’ of ‘koffiebes’, want dan weet ze dat die vrucht deze persoon kan helpen. Met de inzichtkaarten van Het fruitorakel biedt ze nu iedereen toegang tot de rijke wijsheid van 45 vruchten

Op sommige vlakken leefde ze onbewust en ver wachtte ze dat er vanzelf iets zou veranderen. Ze weet nu dat het zinloos is om te wachten tot er citroenen aan een pruimenboom gaan groeien: “Je bent een citroenboom óf een pruimenboom. Accepteer dat en

De citroen, die leef ik. Hij is mijn orakel, mijn life saver en mijn bron. In moeilijke tijden laat hij de zon schijnen en in zonnige tijden ook.”

maak er het beste van.” Voor Monique kwam de wake-upcall op 16 december 2016. Toen werd ze op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam van de weg gereden en vloog haar auto de lucht in. Korte tijd was ze buiten bewustzijn: “Ik heb de stilte, sereniteit en vrede mogen ervaren. Een zielservaring. Ik was nog heel, maar wel met een enorme schaafwond. Het was de bedoeling dat ik mijn man ontmoette. Hij haalde me uit de auto en was blij dat ik er nog was, zei hij. Het was de brug naar een ander en liefdevoller leven. De intense ervaring, een kwantumsprong, was blijk baar nodig, want die heeft mij instant doen ontwa ken en leiderschap over mijn leven gegeven. Ik zag ineens het algehele plaatje en de vicieuze cirkel waarin ik had gezeten. Het was een eenzaam proces, waarbij ik mezelf heel vaak op een kruispunt zag staan en hulpeloos, machteloos in het midden stond, niet wetende welke weg ik moest kiezen. Maar het maakt niet uit welke weg je kiest, zet een stap en die leidt je naar jouw bestemming. Het is goed, welke weg je ook kiest, wie je ontmoet, wat je doet of niet doet, heb vertrouwen en het komt op je pad. Ik heb gevraagd aan het universum, God, de Bron, het god delijke, om de signalen te mogen zien. Want wie weet is het veel eerder op mijn pad gekomen, maar heb ik het niet gezien, omdat ik te druk was met zoe ken. Mijn ego was druk en schoot van links en naar rechts en daardoor liep ik mijn ware natuur voorbij. Toen ik al mijn ervaringen accepteerde en erkende, heb ik de daarmee gepaarde gevoelens en gedachten kunnen laten gaan. Daarna heb ik nieuwe zaadjes geplant, nieuwe intenties gemaakt en stond ik open om nieuwe inzichten en mogelijkheden te mogen zien en ontvangen. Ik weet dat ik de juiste keuzes in mijn leven tot nu toe heb gemaakt. Ik heb ervan geleerd en onderweg van kleine momenten en grote veranderingen genoten. Ik weet nu dat ik alles wat ik nodig heb in me heb. Ik hoef alleen maar naar bin nen te gaan, naar mijn hart, om het vertrouwen, de kracht en de liefde te ervaren.”

en fruitboom wil groeien en vruchten geven. Dat is een spontaan en natuurlijk proces. De natuur wil zich ontvouwen. Het leven is een en al verlangen, energie en groei. Zo ook mijn natuur, onze natuur”, betoogt Monique Verhoeff met ferve. “Volg je innerlijke kompas, dan volg je het juiste pad. Reizen helpt daar bij. En dan denk ik meteen: aardbei! Die staat voor alle reizen die je maakt. Zowel voor de reis in je bin nenwereld als in de buitenwereld.”

E

WAKE-UPCALL

CITROEN

HARTENWENS

Tijdens vakanties in haar jeugd en later op reis in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa verheugde Monique zich altijd op de markt en het verse fruit dat ze daar zou kunnen kopen. Ze heeft al veel vruchten zich laten smaken: “De wereld is vol van de meest heerlijke, bizarre en ook zeldzame vruchten. Wat een weelde om in een tropisch klimaat te wonen waar de fruitbomen in overvloed groeien. Een uiterst vreemde zoete vrucht komt uit Afrika en groeit onder de grond, de Hydnora Abyssinica. Die zou ik nog heel graag willen proeven!”

Vele jaren geleden brachten nieuwsgierigheid, hang naar avontuur en de liefde Monique naar Italië, waar ze ging werken als au pair bij een gezin met drie kin deren. Hun tante was een bekende foodjournalist en kookte vaak en veel met citroenen. Bovendien viel het haar op dat op elke hoek wel een citrusboom stond. Daar ontstond haar passie voor citroenen en eenmaal terug in Nederland was de citroen niet meer weg te denken uit haar leven: “De citroen heeft echt sterallures. Ik ken geen enkele vrucht met zo veel eigenschappen en met zo’n status. In Noord-Europa zijn prachtige citroenboomkassen en oranjerieën gebouwd om de bomen te laten overwinteren. Zon nekoning Louis xiv was angstig om te baden en ver zot op zoete parfums, gelukkig maar, haha, maar aan het einde van zijn leven kon hij enkel de delicate geur van de bloesems van citroenbomen uit zijn eigen tuin verdragen.

Terug naar het fruit, dat zo’n enorme aantrekkings kracht op Monique heeft: “Het eten van fruit geeft mij een gevoel van genieten en in het nu zijn. Door dagelijks fruit te eten, krijg je de noodzakelijke vita minen binnen en dat zorgt ook voor verbinding met je ziel. Dan vind je de balans en kracht (terug) in jouw basis. Dan kun je het leven nemen zoals het komt. Ik ervaar altijd een gevoel van thuiskomen in een bos, op het strand, in de jungle of in een botani

heus 19 – 2022 13

lichtflitsIk ben in contact met mijn engelen en gidsendie mij bescherming, inspiratie en verlichting geven. Fruitorakelkaarten 95x138 2.indd 34 14-07-22 17:19 Peer proeven Ik ben geliefd, prachtig, uniek, majestueus, getalenteerd en gezond, en vol zelfvertrouwen proef ik van het leven. Fruitorakelkaarten 95x138 2.indd 36 14-07-22 17:19 Aalbes vrijheid Ik ben één met de liefde, het vertrouwen en de waarheid, die mij volmaakte vrijheid schenken. Fruitorakelkaarten 95x138 2.indd 1 14-07-22 17:17

VRUCHTBAARDER

Papaja

het de thema’s die met de symboliek van de vrucht resoneerden, zoals de lente met de kers. En geestig heid met de banaan. Bananasplit! Maar ook de beschikbaarheid van de eeuwenoude botanische tekeningen speelde mee. Wist je trouwens dat veel soorten fruit worden gecategoriseerd als groenten? Je zult verrast zijn dat een frisse salade of sandwich met gegrilde ‘groenten’ meer fruit bevat dan je denkt. Alles wat uit een bloem groeit is een vrucht. Dus ook aubergine, avocado, boon, courgette, paprika, pom poen of tomaat. Die zitten overigens niet allemaal in dit fruitorakel.”

14 heus 19 – 2022

45 VRUCHTEN

Van iedere vrucht kunnen we leren, want ze zijn alle maal anders en hebben hun eigen kenmerken en toe passingen. Op elke kaart staan een botanische afbeel ding, de naam van de vrucht, het thema en een affirmatie. In het boekje geeft ze uitleg onder de kop jes ‘vruchtvlees’, ‘vitamines’ en ‘fruitig weetje’. Het vruchtvlees geeft verdieping aan het thema, een ander perspectief om naar je leven te kijken: “Moge lijke patronen en overtuigingen kun je veranderen. Daardoor word je je bewust en ineens kun je zelfs verlichting ervaren. Het is een aanmoediging om nog meer te groeien in je zelfontwikkeling. De vita mines zijn de bouwstoffen die je gezond maken. Je voelt de verbinding met je ziel, zodat je je weer heel kunt voelen. En als laatste het fruitige weetje. Het was ontzettend leuk om feiten te onderzoeken over de herkomst van het fruit. Over de merkwaardige smaken en waarom sommige vruchten er op een bepaalde manier uitzien. Veel anekdotes, de zeld zaamheid en belangrijke rol voor onze gezondheid.”

Tijdens een tarotcursus bracht een vriendin een nieuw orakel mee. Monique zag het doosje (had niets met fruit te maken) en er schoot een flits door haar hart: “Op dat moment werd het fruitorakel geboren. Ik zag het voor me en zei ook tegen mijn vriendin dat ik een fruitorakel zou gaan schrijven. De maanden erna vormden een grote zintuiglijke ervaring. De ideeën voor de teksten en afbeeldingen in combina tie met de thema’s bleven stromen en binnen een halfjaar was het klaar.” In het fruitorakel zijn 45 vruchten opgenomen, van de in Nederland alom bekende aalbes en aardbei tot meer exotische vruch ten als de doerian en de zuurzak. De keuze werd ingegeven door haar intuïtie: “Dat ging heel vloeiend en organisch. De ene keer was de vrucht het uit gangspunt en vielen mij automatisch de eigenaardig heden op van een specifieke vrucht, zoals de avocado, pit, dat zegt voldoende, toch? Andere keren waren

PER VRUCHT

Alle vruchten met bijbehorende thema’s vormen de basis van en beschrijven grotendeels de eigen erva ringen van Monique en daarmee heeft ze, zo bekent ze, zeker af en toe geworsteld. “Ik stel me kwetsbaar

Mispel dierenrijk Ik communiceer met alle dieren en ze geven mij inzichten, bescherming en richting in mijn leven. Fruitorakelkaarten 95x138 2.indd 31 14-07-22 17:19 Vijg droomgaardIk ben me volledig bewust van mijn dromen bij het ontwaken,waardoor ik doelgericht mijn dromen kan realiseren. Fruitorakelkaarten 95x138 2.indd 43 14-07-22 17:20

sche tuin, maar vooral in een fruitboomgaard. Het is een verademing om de geur van fruitbloesems op te snuiven, de kleurrijke handzame vruchten te zien en te plukken en de zoemende bijen te horen. Ik ont dekte dat de fruitbomen het fijn vinden om door mij, door ons gezien te worden! Alles wat op onze aarde leeft, heeft liefde en energie nodig en geeft daar veel voor terug. Als fruitbomen gezien worden, zijn ze heel gul. Ze schenken ons bloesems voor heerlijke en gezonde thee en schenken ons vruchten voor fruit sappen met vitaminen waardoor we gezonder leven. Mijn hartenwens is dat er inheemse fruitbomen worden geplant op elke hoek van een huis of tuin waar dan ook ter wereld. Wist je dat er in Nederland meer dan 6,5 miljoen tuinen zijn? Stel je voor over de hele wereld... Het is zo leuk om zelf een fruitboom te verzorgen en als een levend orakel te ervaren. Geef het fruitstokje door aan je kinderen en kleinkinde ren, zodat ze al bewust kunnen opgroeien. We pluk ken daar dan allemaal en overal de vruchten van.”

Niet alleen door haar werk als citrusexpert komt Monique in contact met veel mensen, maar ook als natuurcoach. In beide professies spelen vruchten uiteraard een grote rol: “Ik zit inderdaad zo in het fruit dat ik het helemaal leef en dat het me opvalt wanneer een persoon meer vertrouwen mag hebben met de kruisbes, of in de sinaasappelfase zit en bezig is met spirituele groei of door de cranberry bewust is gemaakt van het holistische leven. Vruchten werpen licht op allerlei vragen en situaties en vervolgens de keuzes die je maakt. Wanneer ik anderen zie worste len met een kwestie of relatie, dan willen ze vaak nu weten wat ze moeten doen. Ze raadplegen mediums of paragnosten die voorspellingen doen. Ik spreek liever niet over voorspellingen maar over voorstel lingen. Niemand kan zijn leven (laten) voorspellen, maar wel kun je je leven voorstellen. Je kunt visuali seren hoe jij je leven wilt leven en dat gaan creëren met kleine stappen. Als iemand jou voorspelt hoe zaken zich gaan ontvouwen in jouw leven, lijkt dat onrealistisch en onrealiseerbaar. Want jouw mani festaties komen immers vanuit jezelf. Je verandert wanneer je luistert naar de stem van je hart en de persoon wordt die je wenst te zijn.” Monique vraagt mensen vaak met welke vrucht zij willen groeien in de tuin van hun dromen: “Veel mensen denken in beelden en klikken aan op herinneringen met fruit. En dat maakt blij, waardoor meteen de energie hoger wordt en je terechtkomt in een flow. Wanneer je je afstemt op jouw binnenwereld, waar het stil en vre dig is, hoor je jouw subtiele innerlijke stem. Door een kaart te trekken uit mijn fruitorakel krijg je het antwoord dat je nodig hebt. Met als bonus een extra vitamine die zorgt voor een nieuwe smaakbeleving.”

Monique Verhoeff

–HetNIEUWfruitorakel45inzichtkaarten

wat te vertellen? Een boodschap, een inzicht of een oplossing, het kan allemaal. Wij kunnen zelf niet bedenken hoe en wat, maar jouw hart wel. En dat is een magneet. Jij hoeft niet te zoeken, het vindt jou. Je gaat anders naar de gebeurtenissen in je leven kij ken. Maar er ook anders instaan.” En: “Als je twijfel ervaart of een verlangen voelt naar een diepere ver binding, pak dan gewoon de kaarten en laat de ener gie van de vruchten door je heen stromen en je gid sen.” Alsook: “Je kunt de kaarten gebruiken als schilderijtjes, zet ze neer op een plek waar je ze kunt bewonderen. Kijk wat er met je gebeurt wanneer je inzoomt op de kleuren, de vormen en fantaseert wat de geuren of smaken zijn.” En tot slot: “Wees benieuwd naar welke innerlijke afstemming plaats vindt met de vruchten. Welke vrucht is voor jou momenteel belangrijk voor jouw groei in de tuin van jouw dromen?”

EEN ZETJE IN DE GOEDE RICHTING

€ 29,50

WERKEN MET DE KAARTEN

Kaarten (9,5 x 13,8 cm) met boekje (176 pagina’s) isbn 978 94 91557 70 5

Op de vraag naar wat ze wil bewerkstelligen met Het fruitorakel antwoordt Monique: “Dat bij mensen het vlammetje in hun hart wordt aangewakkerd. Dat ze beseffen dat ze het niet alleen hoeven te doen, omdat ze altijd worden gesteund door het goddelijke. Dat ze weten en ervaren dat je met manifestatiekracht je eigen leven kunt creëren door positief in het leven te staan en vertrouwen te hebben. Dat mensen leren zich te ontspannen, open te stellen en hun eigen bron te gebruiken. Meer aandacht besteden aan de wonderen en de magie die je overal in het leven tegenkomt. En dan is uiteraard gezondheid van essentieel belang, op alle vlakken, lichamelijk, gees telijk, spiritueel, energetisch en materialistisch. Dus de bewustwording van de samenhang van alles in het leven, zodat alles in balans is en je goed kunt functioneren. Maar ook het creëren van een duur zame levensstijl, met andere woorden de verbinding tussen het werken voor een hoger doel, de gezond heid van de aarde en wat goed is voor jou. Met de kaarten wil ik mensen met liefdevolle hand een zetje in de goede richting geven en stimuleren om veel meer fruit te gaan eten.”

op door dit te vertellen”, zegt ze met enige aarzeling, “maar ik ben ervan overtuigd dat we allemaal soort gelijke processen doormaken in het leven die ons dichterbij onszelf brengen. Elke fruitorakelkaart helpt je in de groei van je bewustzijn en zelfontwik keling en tegelijkertijd in je manifestatiekracht. Plaats jezelf in de tuin van je dromen. Leef alsof wat je wilt manifesteren al een feit is. Jouw verbeeldings kracht is het ontwerp van je leven. Wat is bijvoor beeld jouw gouden fruit? Met dit inzicht dat je krijgt, leef je een vruchtbaarder leven.”

Verschijnt oktober 2022

De kaarten van Het fruitorakel zijn inzichtkaarten en je kunt er op vele manieren mee werken. In je eentje of in groepsverband. Privé of professioneel. De stan daardmogelijkheden zijn legio. Monique wil de men sen graag nog enkele andere opties meegeven. Zoals: “Stel je voor dat je wandelt in een boomgaard met daarin alle bomen en struiken van het fruitorakel. Gebruik je fantasie, alles is mogelijk! Vervolgens stel je je hart open en accepteer je dat je geleid wordt naar datgene wat goed is voor je. Welke vrucht heeft je

heus 19 – 2022 15

CORRIE VAN HESE BALTEN: “ DE TAROT RAAKT, BEROERT VERWONDERT”EN pouwelscharlottefoto:

Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? In onze ziel liggen de antwoorden op deze vraag te wachten en de tarot kan je helpen deze te ontdekken. Corrie van Hese Balten weet dat als geen ander. Met haar boek Op reis met de tarot biedt ze je vele handvatten om de mystieke wijsheid van de tarot te verbinden met jouw eigen wijsheid, jouw innerlijke weten.

Met het vorderen der jaren en dus het groeien van haar levenservaring durfde Corrie in gesprekken met mensen steeds dieper de schaduw in te gaan. De tarot werd hierbij een krachtig instrument: “Door mensen een kaart te laten trekken en ze erover te laten vertel len, ontstaat er bewustwording. De kaarten zijn als een wegwijzer op de kronkelpaadjes door het diepe groene woud van het hart. Ik ben op die wegwijzers van de tarot in de loop der jaren gaan vertrouwen. Voor mij is de tarot nu een krachtig instrument om anderen hun zielspotentieel te laten ontdekken en te leven. De tarot helpt om je angsten te doorzien en te begrijpen welke obstakels je tegenhouden jouw unieke licht te laten schijnen. Ze nodigt je uit om je pijn te transformeren naar kracht, te ontdekken hoe veel wijsheid er in je levensverhaal zit. Ze laat je in een spiegel kijken, zodat je je herinnert wie je bent en wat je hier op aarde komt doen.”

In het begin legde Corrie alleen kaarten voor zichzelf. Vaak was er sprake van synchroniciteit en ze ont dekte de kracht van het onzichtbare netwerk tussen haar leven en het universum. Daarna ging ze beschei den en respectvol kaarten voor vriendinnen en bekenden trekken. Dit leverde boeiende gesprekken op. Gaandeweg ontdekte ze steeds meer de diepere lagen van de tarot en hoe je de oude mystieke kennis kunt toepassen in je leven. “De tarot spreekt de taal van de innerlijke wereld. Door deze symbolische taal

A

Op haar levensreis is Corrie altijd op zoek naar ant woorden en inzichten over wie ze is en wat de zin van haar leven is. De tarot biedt haar beide: “De ant woorden liggen niet zozeer in de letterlijke beteke nis, maar in de symboliek, de onderliggende bood schap. In ieder persoon ligt in de ziel wijsheid te wachten om te worden gevonden. De tarot kan je hel pen om bewust te worden, om diep van binnen tot de ontdekking te komen wie je in essentie bent en dat je als mens verbonden bent met het goddelijke.”

KRACHTIG INSTRUMENT

l van jongs af aan voelde Corrie van Hese Balten de behoefte aan diepgang en ach ter beelden, verhalen en gebeurtenissen de verbinding met het grote geheel te zoeken. Toen ze begin twintig was, bracht de inte resse voor religie haar al lezend naar het mystieke christendom en de joodse kabbala. Ze ontdekte de beeldtaal van de Bijbel en eeuwenoude geschriften. Later reisde ze vaak naar Egypte, dook ze in de geschiedenis, leerde de goden en godinnen kennen en ontdekte de islam, met name de soefi traditie. Ook het sjamanisme trok haar aan. Ze concludeerde dat in vrijwel alle spirituele tradities de essentie hetzelfde is: liefde en compassie, bewustwording en zingeving. Halverwege de jaren tachtig ontdekte ze de tarot tij dens een opleiding tot psychosociaal therapeut. “Ik kreeg les van Jan Ton en hij wist spiritualiteit, psy chologie en innerlijke bronnen van wijsheid mooi te combineren. Hij beschikte niet alleen over grote ken nis van de tarot, maar ook over een gezonde dosis nuchterheid. Hij werkte met de tarot als middel tot bewust worden wat er in je leeft. Zijn manier van werken sprak me enorm aan. Al vanaf de eerste ken nismaking met de Rider Waite Smith Tarot is een Sta venvuur in mij gaan branden en dat is nog lang niet gedoofd. Dat was het begin van een ontdekkingsreis die zeker tot het eind van mijn leven zal duren. De tarot raakt, beroert, verwondert en roept mij nog steeds op om te ontdekken wie ik in essentie ben.”

“Leer zo veel mogelijk over symboliek en vergeet het dan allemaal als je een droom analyseert.” Met dit citaat van Jung begint Corrie haar boek. Ze vindt dit namelijk een goed advies: “Wanneer je een droom, oftewel de boodschap die het onbewuste aan het bewustzijn wil geven, zo goed mogelijk wilt inter preteren, dan moet je de droom of in dit geval de tarotafbeelding met de grootste zorgvuldigheid en

SYNCHRONICITEIT

te verstaan leer je jezelf beter kennen en begrijpen. Dit verrijkt je en je ontdekt de diepere bedoelingen van je leven. Voor mij zijn bewustzijnsgroei en spiri tuele groei nauw verbonden met de tarot. Ze sterkt me om van het gebaande pad af te wijken en mijn eigen heilige levenspad te volgen. Ze herinnert me iedere keer weer wie ik ben en wat ik hier op aarde kom doen. Ze helpt me mijn innerlijk weten te ver kennen. Een speciaal plekje heeft de Ster. Na mijn geen-goed-nieuws-bericht dat ik uitgezaaide borst kanker had, trok ik de volgende dag de Ster. Ik wist toen dat er hoop was. Dat ik in een nieuw licht verder mocht gaan. Kwetsbaar, maar niet bang of beschroomd. Ze was voor mij het symbool van god delijke aanwezigheid, van licht in de duisternis of ik nou zou blijven leven of zou overgaan. Tijdens mijn helingsproces kon ik me weer verbinden met mijn ziel. Een liefdevoller bewustzijn ontwikkelen. Dit soort dingen gebeuren heel vaak met de tarot. De synchroniciteit is heel sterk. Díe kaarten trekken die voor jou relevant zijn en die jouw taal spreken.”

heus 19 – 2022 17

EIGEN INZICHTEN EN ERVARINGEN

Na een gedegen uitleg per kaart uitgaande van onder meer de symboliek in de afbeelding (beeld en kleur), numerologie en de elementen, geeft Corrie bij de Grote Arcana een para graaf met als kopje ‘universele wijsheid’. Dit demotiveertonderdeelzijalsvolgt:“Hetuniverselevanmystiekstijgtuit

aandacht te onderzoeken. Alleen lezen over de tarot of de symboliek is niet genoeg, leer vooral de inwij dingsstappen van binnenuit. Omarm jezelf in de eer ste plaats als creatief kunstenaar, als kanaal. Richt jouw aandacht op het energetische wonder van de ziel van de kaart die voor je ligt. Oftewel, gebruik jouw intuïtie om jezelf naar jouw eigen ervaring van het beeld te leiden, want alleen jij kunt de betekenis voelen en beamen.” Dit is ook de reden dat Corrie bij elke kaart een oefening heeft opgenomen en bij de kaarten van de Grote Arcana kaarten bovendien een visualisatie en bespiegeling met vragen. Die nodigen uit om naar binnen te keren en de energie van de kaart te beleven: “Door naar binnen te gaan, kun je de kennis van de tarot verbinden met jouw eigen wijsheid, jouw innerlijke weten. Zonder die verbin ding blijft de tarot hangen in het abstracte denken. De visualisaties voeren je mee in de stroom van de energie van de kaart. Ze tonen de levenslessen, the ma’s of invloeden van de mens en of – op dieper niveau – de ziel. Zo wordt de reis met de tarot tevens een mystieke reis door jouw eigen bewustzijn. Wor den jouw eigen ervaringen gekoppeld aan jouw ken nis van de kaarten.”

boven het eigen persoonlijke denken. Een spirituele gedachte heeft een heel andere frequentie dan een persoonlijke gedachte. De tarot is voor mij ook een universele taal. Ze laat je soms opnieuw kijken naar de geschiedenis of een bepaald aspect. Het univer sele geeft lijkertijdtegeookde

18 heus 19 – 2022

Ze benadrukt dat het enkel uit je hoofd leren van de kernbetekenis van de tarotkaarten niet voldoende is om de tarot als instrument te doorgronden. De beel den moeten beleefd en geleefd te worden, zodat de symboliek ook innerlijk gevoeld en intuïtief wordt verstaan en begrepen.

ruimte, de vrijheid om zelf tot bewustwording te komen. Een nieuwe manier om inzichten te krijgen of anders te denken. Voor mij is de tarot een zachte liefdevolle fluistering van universele wijsheden. Het is mijn hart die de woorden herkent die mij innerlijk worden ingefluisterd als diepe universele waarheden, waarheden die niet voortkomen uit mijn hoofd, maar uit de Bron van Liefde en Wijsheid die niet het alleen recht is van één persoon, één religie of één manier van denken. De universele paragraaf kan iets uitleg gen of een breder perspectief schenken.”

UNIVERSELE WIJSHEID

BESPIEGELING

SPECIAAL

Na de paragraaf over universele wijsheid volgt bij de kaarten van de Grote Arcana een paragraaf ‘bespiege ling’. Daarvan zegt Corrie: “Mensen kunnen over zichzelf nadenken. Hoe meer het bewustzijn zich heeft ontwikkeld, des te groter het zelfbewustzijn en des te groter de vrije wil. Maar je kunt alleen maar reageren op die eigenschappen in jezelf die je hebt ontwikkeld. Als je nog geen besef hebt van bepaalde spirituele mogelijkheden in jezelf, kun je er ook niet op reageren. Persoonlijke groei heeft te maken met de ontdekkingsreis naar wie je bent, wat je sterke kanten zijn en waaraan je nog mag werken. Bespie geling helpt je spirituele zelf om richting te vinden vanuit die diepere laag van jouw zijn. Wanneer je groeit in ontwikkeling zul je zien dat je niet alleen lichte kanten hebt, maar ook schaduwkanten. Het is soms moeilijk om je eigen gedachten, handelen of angsten te zien. Als je jezelf leert kennen, je eigen rol gaat zien, kun je deze begrijpen en daadwerkelijk veranderen op een diep niveau. De ziel, deel van jouw hogere zelf, is de beste coach die je je maar kunt wensen. Zij kent jou veel beter dan jij jezelf kent. Er is een sterk verband tussen het beter leren kennen van jezelf en het leren samenwerken met de ziel. Bij de bespiegeling werk ik met vragen die bij die tarot kaart horen en die aanzetten tot oprecht, diepgaand zelfonderzoek. Wat voor gevoel komt er bij je op? Welke woorden? Elke emotie mag je voelen, aankij ken en teruggeven. ‘Ken Uzelve’ werd uitgebeiteld in het marmer boven de ingang van de tempel van Apollo, waar het orakel van Delphi huisde. Inzicht in je leven begint bij echte kennis van jezelf.”

Verschillende kaarten zijn op verschillende momen ten in Corries leven belangrijk geweest. In haar eer ste boek, de spirituele roman Arcana, de geheimen van het leven, verwerkte ze veel van haar eigen ervarin gen. Elk hoofdstuk liet ze beginnen met een tarot kaart, die staat voor die fase van de levensreis, de inwijdingsweg, die de hoofdpersoon doormaakt. Zoals eerder geschreven in dit artikel verscheen de Ster op een belangrijk moment in haar leven en bood die haar steun in een zware tijd. In de eerste jaren dat

OpNIEUWreismet de tarot Corrie van Hese Balten 17 x 24 cm, 240 pagina’s isbn 978 94 91557 65 1 € 22,50 Verschijnt oktober 2022

Er zijn al veel boeken verschenen over de tarot, waar van vele zich beperken tot een beschrijving van de afbeelding op de kaarten en niet verder gaan dat dat. De lezer niet helpen een diepere laag aan te boren. Bij A3 boeken verscheen enkele jaren geleden Pythia, de hogepriesteres, waarin Petra Stam uitgebreid ingaat op de symboliek en mythologie van de kaarten in de Grote Arcana. Deze mythologische benadering biedt een heel nieuwe manier om de betekenis van de kaarten in je op te nemen, om de archetypische beel den op een breder vlak te begrijpen en te kunnen vertalen. Zo boven, zo beneden! Jan Ton, dankzij wie Corrie de tarot ontdekte, geeft in zijn boek Actief met de tarot slechts een summiere beschrijving van de kaarten en geeft daarentegen veel vragen en oefenin gen waarmee mensen aan de slag kunnen voor meer diepgaande inzichten. Met Op reis met de tarot nodigt Corrie je vooral uit om op een diepere laag te kijken naar jezelf, het leven en de goddelijke eenheid. Om de verbinding met je hart en ziel te onderzoeken: “Je levenspad naar het onzichtbare, de eenheid van het goddelijke, wordt in de tarot begrijpelijk gemaakt met gebruik van eeuwenoude symbolen. Als dochter, zus, echtgenote, moeder, schoonmoeder, oma en vriendin dans ik op afwisselende ritmes. Beweging en rust wisselen elkaar af, net zoals (val)kuilen en hoogtes. Mijn levenspad slingert zich door en tussen alle levensbeschouwingen heen en wordt gekleurd door mensen die mijn pad kruisen of een tijd meelo pen. De eeuwenoude wijsheid van de tarot is mijn richtingwijzer. Het lezen in dit boek met inzichten en universele wijsheid brengt het heilige in ons dagelijkse bestaan tot leven. Het brengt een verbin ding tot stand tussen onze stoffelijke wereld en die van het ongeziene, het universum, het goddelijke. Zo kun je direct communiceren met spirituele krachten en ontstaat er samenwerking om jouw zielspad te volgen en verlangens te manifesteren. Met dit boek wil ik deze wijsheid toegankelijk maken voor ieder een die met de tarot wil werken om antwoord te vin den op de twee levensvragen. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven oftewel waarom ben ik op aarde?”

heus 19 – 2022 19

De figuren op de hofkaarten in de Kleine Arcana weerspiegelen een karaktereigenschap van onszelf of vertegenwoordigen een ander persoon. Wanneer je een hofkaart trekt, kun je kijken hoe een specifiek aspect van je eigen persoonlijkheid je situatie momenteel beïnvloedt. In het algemeen bestuderen de Koninginnen het leven vanuit hun respectieve element om hart, intuïtie en authentieke kracht te ontwikkelen. Ze belichamen de vrouwelijke geest, omdat ze de manifestatie zijn van het element dat ze vertegenwoordigen. Ze gebruiken hun vrouwelijke energie. Hun focus is naar binnen gericht. Ze hebben een dieper begrip van zichzelf en anderen. Corrie voelt verwantschap met ieder van deze mooie konin ginnen. Ze geeft al vele jaren workshops en heeft mogen ervaren dat er zo’n geweldige kracht en een diepe verbondenheid plaatsvindt wanneer vrouwen zich van hart tot hart verbinden: “Dan is er ruimte om te delen, verhalen te vertellen, wijsheid uit te wisselen, te genezen en elkaar te helpen. De Konin gin van Pentagrammen en de Koningin van Bokalen spreken me nu het meeste aan. De Koningin van Pentagrammen zit net zoals ik vaak in de natuur. Alle Koninginnen zijn verbonden met de Keizerin en in deze Koningin zijn vele kenmerken van de levenschenkende en voedende Moedergodin terug te vinden. Ik hou van deze vrouwelijke kracht en energie. De koningin van Bokalen is mysterieus, heeft diepgaande gevoelens, inlevingsvermogen en mediamieke gaven. Als een zieneres schouwt ze in het gebied van de geest en de ziel. Ze is zeer intuïtief en verbonden met de spirituele wereld. Haar Bokaal

UITNODIGING

is een diepe bron van wijsheid en intuïtie. Daarom kan zij diep doordringen in haar eigen innerlijke wereld. Ik ben Vis van sterrenbeeld, element Water, dus herken veel in deze koningin.”

WELKE KONINGIN?

ze de tarot aan het ontdekken was, sprak de Kluize naar haar enorm aan: “Terugkijkend was het ook mijn zoektocht, de verdieping van en in mezelf. In jezelf keren om je eigen wijsheid te ontdekken. Je eigen lied ontdekken zoals de 9 van de Kluizenaar al aangeeft in het oude kinderliedje ‘drie keer drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied’. Je soms eenzaam voelen omdat je in het spirituele proces van groei geen aansluiting bij anderen vindt. Deze fase is nodig om bij jezelf te komen.”

cunninghambrandyfoto:

natuurlijke gemeenschap waarin iedere vrouw een doel heeft en haar eigen doel dient. Zo werkt alles en iedereen samen voor het collectief. De Moeder staat voor de vrouw die haar individuele geschenken inzet voor het collectief. Gaat het bij de Maagd nog om de fase van zelfonderzoek, jezelf ontdekken en op zoek gaan naar je eigen plek onder de zon, in Moeder heb je jouw zelf gevonden en ben je geworteld in die diepe Moederbron en bied je jouw vrouwelijke geschenken aan die de wereld hard nodig heeft, omdat we nu leven in het dorre land van het patriar chaat. De eerste stap is dat we leren hoe we een moe der kunnen zijn voor onszelf, gehoor geven aan onze eigen roep en daarna kunnen we met de verkregen tools opstaan en de roep van de wereld beantwoor den. De wereld heeft de liefde van de Moeder nodig, de kracht van de Moeder, de diepe vrouwelijke heling, het vrouwelijk bewustzijn dat leven, kinde ren en de Aarde in het middelpunt zet, zodat we kun nen terugkeren naar een vorm van leiderschap waar bij de gemeenschap centraal staat, waarbij de ouderen beschikken over de kracht die hoort bij de voorouderlijke lijn van vrouwelijke wijsheid. Dit is van belang voor Moeder Aarde. Toegang krijgen tot onze archetypische Moeder is een diepgewortelde somatische ervaring, waarbij je echt raakt afgestemd op de waarheid dat het hele leven van een vrouw zich ontwikkelt volgens de aardse levenscycli en dat haar lichaam en de Aarde één zijn. Dat het menselijke lichaam is gevormd uit de klei van Moeder Aarde en dat zij inderdaad de moeder van ons allemaal is, van al onze moeders en alle moeders die er ooit waren en zullen zijn. Zij is waar we vandaan komen en waar naar we terugkeren.”

De brug van Maagd naar Moeder raakte onklaar toen de Godin werd begraven door het patriarchaat. Sarah Durham Wilson weet als geen ander wat voor impact dit kan hebben op je leven. Inanna kwam op haar pad en ze ging de confrontatie aan met haar schaduwen. Nu biedt ze met haar boek ook anderen een routebeschrijving naar innerlijke kracht en heelheid.

Waarom is het zo belangrijk dat we de brug van Maagd naar Moeder oversteken? En voor wie is dat zo belangrijk? Sarah geeft aan dat de Maagd nog het jonge, onschuldige kind is, dat bescherming nodig heeft, waarvan de wortels zich nog niet voldoende hebben ontwikkeld en dat bescherming buiten zich zelf zoekt. En dat als we de bron van liefde en leven niet meer buiten onszelf zoeken, maar in onszelf gaan zoeken, dat we dan in de Moeder zijn: “Moeder is wanneer we onze innerlijke bron aanboren, van binnen zijn geworteld en zelfgeactualiseerd. Dan zijn we in staat om te handelen vanuit kracht, voor onszelf, voor onze gemeenschap en voor de wereld. Het land dat braak ligt, kunnen we dan weer tot leven wekken door het vrouwelijke dat tot bloei is gekomen. Alle vrouwen geven dan hun geschenken, die voortkomen uit zaadjes die diep in hen liggen opgeslagen. Op natuurlijke wijze vormen we dan een web waarin alles onderling is verbonden. Een

Over de Moeder zegt zij: “Moeder is de zomer, de volle bloei, de volle maan. Moeder is wie de wereld nodig heeft en die onze innerlijke maagd nodig heeft. Ze is volheid, kracht, wijsheid, schoonheid, voeding, moed en onvoorwaardelijke liefde.”

OVER DE BRUG

heus 19 – 2022 21

DE GEWONDE MAAGD

n aardse termen is de Maagd als een zaailing die zichzelf met haar gepantserde knop door de donkere aarde heen naar boven duwt, alleen, voordat ze de bloem wordt in de Moe der, haar zomer, de volle maan van haar leven”, zo begint Sarah Durham Wilson haar typering van de Maagd. “Het archetype van de Maagd zie ik als de nieuwe maan die voorafgaat aan de volle maan. De nieuwe maan komt naar voren uit de duisternis, waartoe we allemaal zullen wederkeren. Ik zie haar ook als het jonge meisje dat zich spoedt naar het vrouw zijn. Ze zoekt en onderzoekt, wat heel gezond en nodig is, voordat ze tot bloei kan komen. Het pro bleem ontstaat wanneer ze geen Moeder wordt, de natuurlijke fase van de middelbare leeftijd niet bereikt en voor altijd de jonge Maagd wil blijven.”

In haar boek schrijft Sarah over haar eigen ervarin gen en wat voor impact die hebben gehad op haar leven. Als twintiger had ze geen moeder en moest ze het zien te redden zonder de veiligheid, bescherming en begeleiding van een moeder en dat bedoelt ze in archetypische zin: “Als je kijkt naar wat de natuur ons

“ SARAH DURHAM WILSON:

I

“De wereld heeft de liefde van de Moeder nodig”

laat zien en wat we weten van vrouwen voordat het patriarchaat zijn intrede deed, dan zijn vrouwen sterke, intuïtieve en wijze wezens. Zowel zachtaardig als moedig. Helemaal niet zoals het patriarchaat ons laat denken dat we zijn. Wanneer we het gevoel beginnen te krijgen dat ons leven is gebouwd op leu gens, ontdekken en beseffen we meer en meer dat ons leven dat we hebben gebouwd op patriarchale leugens als een huis van zand is. Dan is het zaak om afstand te nemen van de cultuur, af te dalen in het lichaam en de Godin weer te her-inneren.”

22 heus 19 – 2022

INANNA

Ik ging op zoek naar informatie, verzamelde boeken en andere bronnen en doorliep per godin een soort fase op een innerlijke godinnenschool waarop ik blijkbaar was ingeschreven en toen kwam Inanna tot mij met haar mythe.”

In de donkere buik van de Aarde vindt ze een vrouw van verdriet en zorgen, lust, verlangen en woede. Alles wat we niet mogen belichamen in de boven wereld.” Sarah betoogt voorts dat er een onbewuste code is dat vrouwen lief, aardig, beleefd en – in patriar chaal opzicht – aan trekkelijk moeten zijn, wil het vrou welijke overleven in de Enwereld.bovendatpatriarchale

“Helaas”, zo betoogt Sarah, “heeft het patriarchaat vrouwen geïsoleerd en tegen elkaar opgezet. Zelfs in de verhalen die we in het begin van ons leven horen, zoals sprookjes, worden de moederloze arche typische maagden tegen elkaar uitgespeeld en vallen ze ten prooi aan duistere moeders en oude vrouwen. Succes door de ogen van het patriarchaat is een indi viduele zaak, een zaak van veel geld en beroemd zijn. Dat succes bracht me nergens, behalve nog dieper in de hel. Er was geen gemeenschap om me heen die me steunde, want het patriarchaat heeft er een stokje voor gestoken dat we onze krachten en middelen bundelen. Ik zag geen wijze ouderen. Ik had niemand. Mijn moeder was overleden toen ik nog jong was en zij was nooit de archetypische Moeder geworden.”

Marion Woodman was een student van Jung en kreeg te maken met allerlei drempels in haar leven, waarvoor geen handleiding beschikbaar was. Ze ont dekte een soort mystieke, vrouwelijke handleiding door veel over de verborgen godinnentradities te lezen, aldus Sarah: “En ze begon ze ook in haarzelf te vinden, wanneer ze werden ontsloten door het lezen over de godinnen. Het patriarchaat heeft ons niet alleen losgemaakt van ons lichaam, maar ook van de Grote Moeder, de Godin en Moeder Aarde. In de tijd dat ik het werk van Woodman las, ontdekte ik de mythe van Inanna. Ik kan je niet vertellen hoe ik haar heb gevonden, want zij heeft mij gevonden. Ik moest gewoon over haar lezen. Ik moest weten waar haar naam voor stond, die ineens in mijn bewustzijn aan wezig was. Zo ging het continu tijdens het ontwaken van mijn wilde, kundalini, goddelijke vrouwelijke. Verschillende godinnen kwamen in mijn bewustzijn.

mannen met macht bepalen hoe lang ze aantrekkelijk zijn en dit komt eigenlijk neer op jeugdig en onschuldig als een meisje. Maar Inanna gaat hier tegenin: “Ze geeft gehoor aan haar verlangen naar het donker en daar beneden beli chaamt ze het. Ze leert om gehoor te geven aan haar eigen roep, zoals de galla zorgen voor haar zuster Ereshkigal in haar lijden, wier diepe pijn moet wor den beantwoord met compassie. Inanna ontdekt hoe ze moet sterven in de onderwereld om weer te wor den geboren. Dit is iets wat vrouwen steeds weer

Toen ze 35 was, kwam ze erachter dat ze een gewonde Maagd was. Ze las een boek van analytisch psycho loog Marion Woodman, die schreef over het rijpe, volwassen vrouwelijke en Sarah realiseerde dat dit niet op haar van toepassing was. Dat ze daarmee niet bekend was en dat dit haar niet werd voorgeleefd. Dat het vrouwen niet eens is toegestaan om te rijpen, om ouder te worden in onze cultuur. Actrice Carrie Fisher formuleerde het zo: “Het is niet zo dat mannen op een betere manier ouder worden dan vrouwen. Het is slechts een kwestie dat het mannen is toegestaan om ouder te worden.”

AFDALEN

Sarah wilde meer weten over de donkere kant, de donkere roep in haar lichaam en de wereld: “We zien die gepersonifieerd als Inanna’s zuster Ereshkigal, de donkere, vrouwelijke afgescheiden helft. Het vrouwInannagaan.biedenkantvoordoodsbangdedepatriarchaat,mannenenvrouwendiezijndedonkereinzichzelfverInannaomteMaaraangezieneenautonomeis,daaltzetoch af naar die innerlijke en collec tieve roep van het duister en vindt ze het vrouwelijke dat niet in de bovenwereld mag zijn.

naarvanNIEUWMaagdMoeder

Ga op reis met Inanna en kom in je kracht Sarah Durham Wilson A5, 192 pagina’s ISBN 978 94 91557 71 2 € 19,50 Verschijnt november 2022

zusje en ik werden geboren. Die droom van haar ging niet dood, maar ging op mij over. Zij bleef een Maagd, ondanks dat ze ons tweeën had gebaard. Daarom kon ze ons niet voorleven hoe het is om Moeder te zijn. Het patriarchaat begroef alle rites de passage. Ze begroeven de godin en de aardereligies die ons in staat stellen om op een natuurlijke manier te evolueren, zoals alles dat doet in de natuur en deze wijsheid aan ons beschikbaar stelt. Ik hield vast aan mijn bestaan als Maagd, omdat ik niet wist wat er daarna zou komen.” Toen Sarah dit besefte, wist ze dat ze met Inanna moest afdalen naar de onder wereld. Dat ze zelf haar eigen rite de passage moest initiëren, want er waren geen ouderen om haar heen die haar konden begeleiden. Geen gemeenschap die haar steunde. En daarna vond haar carrière haar, zoals Inanna haar had gevonden en wist ze dat ze andere vrouwen een platform moest bieden, hand vatten en een gemeenschap om hun eigen rite de passage van Maagd naar Moeder door te maken, zodat ook zij hun innerlijke schoonheid kunnen ont dekken, een moeder kunnen zijn voor hun innerlijk kind, hun talenten kunnen inzetten voor zichzelf, voor anderen, voor de wereld. Met haar boek van Maagd naar Moeder deelt Sarah haar persoonlijke ver haal, rituelen, lessen en oefeningen, en helpt ze ons onze innerlijke Maagd te helen en over de drempel naar de levensfase van volle bloei, die van de Moeder, te stappen. Gedurende deze reis word je begeleid door Inanna en ontdek je jouw innerlijke kracht en heelheid.

heus 19 – 2022 23

Sarah schreef onder meer voor vooraanstaande bladen als Rolling Stone en Vanity Fair. Gemeten naar externe, patriarchale maatstaven had ze het gemaakt. Ze had succes, ze was bekend, ze had vele volgers op social media, had een gaaf vriendje uit de rock scene, maar ze werd er gelukkignietvan.

Haar blijdschap, achting voor zichzelf en eigen waarde stegen en daalden al naar gelang wat anderen over haar dachten en dat veranderde met de dag. Ze was slechts waard wat haar laatste artikel waard was. Sarah: “Ik bereisde de wereld nog steeds door buiten mijzelf te zoeken naar waardering en liefde. Ik was altijd op zoek naar meer, want, zoals mijn therapeut ooit zei, je krijgt nooit genoeg van het verkeerde, want het is niet duurzaam. Ik leefde de droom van mijn moeder, die ze had moeten opgeven toen mijn

RITE DE PASSAGE

nodig hebben in hun leven. Wanneer dromen ster ven. Wanneer relaties sterven. Onze planeet is ster vende. Onze manier van leven is stervende. Verdriet moeten we doormaken. Maar wat een geschenk is het voor vrouwen om weer kennis te maken met het duister als een plek die je niet meer hoeft te vrezen. Om ons eigen duister niet langer te vrezen. Om tegen vrouwen te zeggen: misschien kon jouw moe der niet goed met je omgaan, omdat ze niet wist hoe dat moest, maar je kunt nu een moeder voor jezelf zijn. Het is het begin van een radicale doen.wilt.willen.watdraait,gerhelen.beginnaarleertwenlevenintransformatieeenvroualszedatluisterenzichzelfhetisvanzichzelfDathetnietlanomanderemensenhoeietsoverkomt,anderemensenvanjeHetgaatnuomwatjijHoejijjevoelt.WatjijwiltWiejijwiltzijn.”

ik een boek heb gekocht of gevonden, dan krijg ik er al gelijk een band mee, zelfs zonder het gelezen te hebben. Door het door te bladeren, stukjes te lezen, de illustraties te bekijken en ook wanneer het werd geschreven en bij welke uitgever het verscheen. Som mige boeken voelen heel fijn in de hand. De omslag, de papiersoort, de geur en hoe de bladzijden omslaan horen allemaal bij de Boekbeleving.

Henk Post, 65 jaar, houdt zich al vele jaren bezig met spirituele ontwikkeling en bewustwording als counselor, healer en meditatieleraar. Hij geeft workshops over onder meer spirituele ontwikkeling, natuurmagie en magisch lichtwerk. Ook organiseert hij magische reizen naar Egypte. Hij heeft zich verdiept in vele esoterische stromingen van de oudheid tot de moderne. Verder is hij begeleider van mensen met beperkte mogelijkheden.

Hoeveel boeken heb je?

Boeken over healing, magie, oude culturen (Egypte). Ik lees die om mijn kennis te vergroten en doe dan inspiratie op voor mijn workshops en lessen. Maar ook om er mijn eigen visie en mening aan te toetsen. De wereld zit zo complex in elkaar en de geestelijke, goddelijke en metafysische wereld zo mogelijk nog meer en dan is het heel prettig om via de gedachten, theorieën en visies van anderen een rode draad of zinnig overzicht te krijgen. Niet dat dat dan altijd lukt. Meer en meer kan ik de beweringen en conclu sies van schrijvers geheel bij hen laten, omdat ze niet bij die van mij passen. Niet zozeer omdat het niet zou kloppen, maar omdat elk persoon vanuit zijn of haar standpunt en optiek maar net die facetten van het totale universum kan bezien en ervaren die op dat moment binnen het bereik liggen.

Welke boeken zou je nooit lezen?

DE LEZER

Dat kan ik gewoonweg niet zeggen. Ik heb boeken die in geen jaren bekeken zijn en dan toch plotseling uit de boekenkast gehaald worden om er fijn in te duiken!

Ook belangrijk waren de studieboeken behorende bij een studie in de luchtvaarttechniek. Maar daarnaast had ik ook al een drang, of beter gezegd, een hunke ring naar het mysterie van het leven en begon ik ook dat soort boeken te lezen en te verzamelen. Science fiction, fantasy, spook- en griezelverhalen en zeker ook over de diverse verzonken continenten. Later werd dat uitgebreid met boeken over de geestes wetenschappen en wereldreligies en esoterische stromingen. Ik heb in de loop der tijd een aardige bibliotheek opgebouwd.

Welk soort boeken spreekt je aan?

Heel moeilijk om daarop een antwoord te geven. Per periode of levensfase was er altijd wel één boek belangrijk. Zo zijn er dus velen, zoals Inwijding door Elisabeth Haich. En zeker ook Isis en de 14 sleutels tot heelwording door Petra Stam en Els Lijesen en de bijbehorende kaarten. Ik ben met hen ook op een Egyptereis geweest en die combinatie was heel bij zonder mooi. The Sea Priestess en Moon Magic door Dion Fortune. Deze boeken hebben voor mij de poorten opengezet naar de magische werelden en gezorgd voor een beter begrip van de werking van de kosmische energieën, voor zover dat echt mogelijk is. Want elk antwoord geeft weer tien vragen.

Enorm belangrijk. Heerlijk in mijn eentje in een andere wereld te stappen. Een wereld die vaak zo geheel anders, leuker, verrassender en spannender was dan die van het dagelijkse leven. Als ’s avonds het licht uit moest om te gaan slapen, ging ik met een zaklantaarn onder de dekens verder lezen.

Als kind ging ik vaak met mijn vader naar Den Haag en hoogtepunt was dan een bezoek aan de Slegte. In dat paleis keek ik mijn ogen uit naar eindeloze rijen boeken over talloze onderwerpen en verwonderde mij over wat er allemaal in de wereld te zien en te vinden was. Mijn vader had een brede interesse. Boeken over geschiedenis, oude landkaarten, maar vooral boeken over luchtvaart en straal- en raket motoren. Als boordwerktuigkundige bij de klm had hij van zijn werk zijn hobby gemaakt of andersom. Omdat hij in die tijd lange vluchten maakte, was het des te fijner om dan samen met hem op boekenjacht te gaan. De luchtvaartinteresse heb ik dus van hem overgenomen en als tiener begon ik ook luchtvaart boeken te verzamelen. Na een bezoek aan een boek winkel kwam hij dan thuis met een buitenlands tijd schrift over de laatste ontwikkelingen op raketgebied en ik met een boek over de Spitfire of een supersoni sche straaljager.

Welk boek is voor jou heel belangrijk?

Ik schat dat ik zo’n 1600 boeken heb. Deze zijn ver deeld over tien boekenkasten in alle vier de kamers en hal. En groeiende stapels op de vloer! Ik heb veel boeken over esoterie en levensbeschouwing. Maar ook romans, strips en kunstboeken. Er zijn mensen die een boek wegdoen of weggeven als ze het hebben gelezen. Dat kan ik me maar moeilijk voorstellen. Als

24 heus 19 – 2022

Hoe belangrijk waren boeken in je jeugd?

augustinuspimfoto:

Wel in tien tegelijk. Als je met vrienden en gelijkge stemden over allerlei onderwerpen spreekt, worden er heel vaak boeken of kaarten genoemd die iemand heel inspirerend vond. Dan komt heel vaak het gevoel op het ook te moeten gaan lezen of gewoon het willen hebben. Op nummer 1 staat nu de dikke pil De Nijl, biografie van een rivier van Terje Tvedt, waarin de geschiedenis en alle bijkomende facetten van die rivier uitvoerig beschreven worden. Er zijn ook veel boeken op losse stapels met een naslagwerk karakter die niet direct uitnodigen om van begin tot eind uit te lezen, maar wel om af en toe een stukje in te lezen. En natuurlijk zijn er ook boeken die ik in een keer uitlees. Pas nog The Secrets of Dr. Tavener door Dion Fortune in een adem uitgelezen.

Welk boek wil je anderen van harte aanbevelen?

Maar ze hebben mijn eigen zielherinnering van het oude Egypte, en meer, doen opborrelen en herbele ven. En dat is wel het belangrijkste. Want zo werd mijn levenspad steeds duidelijker met alles wat zich voordeed in negatieve en positieve zin. Met het begrijpen van de samenhang tussen die schijnbare tegengestelde ervaringen heb ik meer zingeving en plezier in het leven gekregen. Dat maakt het omgaan met anderen ook een stuk makkelijker! En ook heel waardevol en leuk om dat in workshops met anderen te delen. Momenteel ben ik dat allemaal voor de in ontwikkeling zijnde workshop Praktische Magie op een rijtje aan het zetten.

Welk boek ben je nu aan het lezen?

Wie is jouw favoriete auteur?

Ook dit is heel lastig te zeggen! Dion Fortune en zeker ook Murry Hope staan hoog op de lijst. Zij beschrijven het magische en het ondoorgrondelijke van het leven op een heel duidelijke en prettige wijze. Van de Nederlandse literatuur ik dat Simon Vestdijk. Door de diepgang en details in zijn boeken kon ik ze als levensecht ervaren. En natuurlijk de beeldverhalen van Ollie B. Bommel en Tom Poes door Marten Toonder blijven juweeltjes en na herlezen en bekijken zo scherp en humoristisch van toepassing op alles wat er nu in de wereld speelt!

Alle krachtdierenboeken en -kaarten van Petra Stam en het boek Isis en de 14 sleutels tot heelwording dat ze schreef samen met Els Lijesen. Mooie en heldere tek sten die naast inzichten ook direct toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. En prachtig vormgegeven!

heus 19 – 2022 25

meer mensen beseffen dat hun relatie met hun dierlijke metgezel veel meer behelst dan je op het eerste gezicht zou denken. Geest en hart openen zich voor een nieuw niveau van bewustzijn en omarmen de geschenken die hand in hand gaan met een meer bewuste verbintenis tus sen dier en mens.

JouwMeesterhelers!levendelenmet een dier is als aangeraakt wor den door een engel. En toch behelst de evolutionaire reis van een dier veel meer dan alleen maar zijn rela tie met mensen. Mensen zijn zich er misschien niet van bewust dat dieren, net als mensen, hun eigen verbazingwekkende zielenreis van groei, leren en

26 heus 19 – 2022

ZielscontractenBillups

dienstbaarheid doormaken. Daarbij komt dat dieren liefhebbers zich er misschien ook niet bewust van zijn dat wanneer het leven van een mens en dat van een dier met elkaar zijn verweven, dit met opzet zo is en niet per ongeluk. Er is niet zoiets als toeval.

tussen mens en dier

Steeds

Het neemt de vorm van een zielscontract aan. Voor dat iemand of een dier incarneert in zijn huidige vorm en in een specifieke relatie, heeft zijn hogere zelf, zijn ziel, vooraf al ingestemd met een heilige verbintenis om wederzijds te helen, evolueren en lief te hebben zoals nooit tevoren. De dieren die in jouw leven opduiken, hebben een missie en een doel, net zoals jij. Met goddelijke intenties creëren dieren en hun menselijke metgezellen zielscontracten om elkaar te helpen hun hoogste potentie te bereiken. Het is meer algemeen bekend dat we zielscontracten met andere mensen hebben, maar door mijn werk met zowel dieren als de mensen die van hen houden, is het opvallend duidelijk geworden dat er soortge lijke overeenkomsten zijn tussen mensen en dieren, vooral de dieren met wie we dezelfde ruimte delen. Jullie harten zijn en zullen altijd verbonden zijn door jullie onwrikbare en liefdevolle commitment aan wederzijdse transformatie.

CITAAT

zielenpraat

Mensen zijn op zoek naar het hogere doel in het hart van hun relatie en zijn meer bereid om te kijken naar wat hun metgezel hen leert over henzelf. Dit is echt bijzonder. Dierenliefhebbers zijn zich zeer bewust van de voordelen van de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie die hun geliefde metgezellen bieden. De liefde van een dier kan de bloeddruk verlagen en een overvloed aan feelgoodhormonen laten vrijkomen in mensen. Dieren zijn zeer kundig in het helpen van ontelbaar veel mensen om zich geliefd te voelen en zich te ontspannen in het nu. Het zijn grote ontstres sers.

Tammy

verhoevenrenateillustratie:

atuur staat aan alle kan ten in de spotlights. Je hoeft er maar een paar dagen de kranten op na te slaan. Bij de deSjoemelenheidenerzijdsopvattingentedoendeebereikt.baarheidlijkheden,Wedwarsliggerdeplant-gendeafnameklimaatsverandering,woningbouw,stikstofproblematiek,economischegroei,drastischevandebiodiversiteitendreiuitstervingvanweernieuweendiersoorten,overalkomtnatuuromdehoekkijken,alsofalsbitterenoodzaak.hebbendegrensvandemogeoftewelvanonzemaakeninnovatievetechnologieWatergeprobeerdengecreerdis,wasbijlangenanietvolomopdevelefrontenhettijkeren.Veranderingvanonzeoverwelvaartengroeienwelzijnenduurzaamanderzijdsisonontkoombaar.kannietmeer.DatlatenrechtszakendieUrgendaen mob (Mobilisation for the Environment) aanspannen duidelijk zien. We han delen al jaren tegen onze eigen vast gelegde regels in. Onvolledige en

Majanemen.Kooistra

De aarde, de hemel en de bomen Wind

Fysisch geograaf, druïde en sjamaan

Lichtpuntjes

beumersgodfriedfoto:

27heus 19 – 2022 OVERPEINZING

kortzichtige argumenten om hier mee door te gaan worden steeds sneller ontzenuwd. Daarmee wordt het weer duidelijker dat wij als men sen volledig afhankelijk zijn van goed functionerende ecosystemen en ons leven daarop moeten inrich ten. Onbegrensde groei is niet mogelijk en verzet hiertegen eindig. De wal keert het schip. Worden wij hier ongelukkiger van?

Dat er een relatie is tussen ons wel bevinden en een gezonde natuur begint bij meer mensen te dagen. Tijdens de corona-lockdowns trok iedereen naar buiten. We merkten toen hoe weinig uitloopgebieden er zijn voor mensen in dichtbevolkte gebieden. Het was file-lopen langs de Waal en langs de Rijn werden natuurgebieden afgesloten omdat anderhalve meter afstand houden onmogelijk was. Klompenpaden werden intensiever gebruikt en er verschenen meer boeken over wan deltochten met boeiende verhalen.

Nog een nieuwe trend kwam op: het bosbaden, dat een echte hausse werd.Natuur bestaat uit een diversiteit aan levende wezens, die met elkaar een gemeenschap vormen waarin veel levensvormen gedijen en een eigen plek hebben. Het zijn gebieden waarin wij energetisch niet op onze tenen hoeven te lopen, maar worden opgenomen in het geheel. Bos is geen gebruiksartikel. Het heeft een eigen recht op bestaan en gedijt het beste als het een divers en volwassen ecosysteem vormt. Het is fascine rend om te zien hoe al die levende wezens in de loop van miljoenen jaren manieren van leven hebben ontwikkeld waarin ieder een eigen weg kan volgen en gedijt. Een exoti sche voorbeeld als illustratie.

N

De miereneter is een zoogdier, net als wij. Hij ziet er wat archaïsch uit en loopt al 65 miljoen jaar op aarde rond. Al die tijd leeft hij van mieren en termieten, die in grote kolonies leven van soms miljoenen indivi duen. Als een miereneter met zijn sterke klauwen een nest heeft open gebroken, besteedt hij gemiddeld een minuut om met zijn lange tong mieren of termieten te vangen. Dan vertrekt hij naar een volgend nest. Zo kan de kolonie zich snel herstel len en loopt hij niet te veel beten, steken of bijtend zuur op. Met deze levenswijze heeft hij iedere dag te eten, krijgt hij verschillende soorten voedsel binnen en heeft hij vol doende lichaamsbeweging.

Dat is zeer de vraag. Laten we eens kijken naar stappen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Zo’n dertig jaar geleden werd je nog als een Don Quichote beschouwd als je rekening hield met het welzijn of overleven van andere levensvormen dan de onze, zeker als je bomen als levende wezens beschouwde waarmee je rekening diende te houden. Mensen gingen echter steeds vaker naar het bos om tot rust te komen en op te frissen. Er kwamen wandelcoaches die mensen in de natuur begeleiden om te ontladen en te ontspannen en deze als spiegel te gebruiken. Lokale actiegroepen ontstonden als open baar groen en uitbreidingsplannen ten koste gingen van hun leefomge ving. Hun deskundigheid nam toe, waardoor er serieus rekening met hen moest worden gehouden.

Wij kunnen daar een voorbeeld aan

• En de drummers waren vrouwen, Layne Redmond, isbn 978 90 77408 97 1

• In het licht van de Maan – jaarwerkboek, Petra Stam, isbn 978 94 91557 69 9

• Krachtdieren 2, Petra Stam, isbn 978 94 91557 51 4

• Hemelse hond, Barb Horn en Randy Crutcher, isbn 978 94 91557 52 1

• De aarde roept... , Gerwine Wuring, isbn 978 90 77408 60 5

• Zielscontracten tussen mens en dier, Tammy Billups, isbn 978 94 91557 63 7

• Maak werk van je droom!, Louisa Perreyn, isbn 978 90 77408 93 3

• Lijstjes, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 73 5

kaarten

• MeCards4Kids™, Nancy Weiss en Jane Raphael, isbn 978 94 91557 25 5

• Creatief mediteren, Wendy Smit, isbn 978 94 91557 32 3

• Leef de missie van je ziel, Annemarie Peters, isbn 978 94 91557 66 8

• SoulCollage®, Seena B. Frost, isbn 978 94 91557 21 7

• Arcana, de geheimen van het leven, Corrie van Hese Balten, isbn 978 94 91557 44 6

• Kluiven uit de hemel, Suzanne Clothier, isbn 978 94 91557 39 2

• Aardevrouwen spreken, Manon Tromp (red.), isbn 978 90 77408 99 5

• Van Maagd naar Moeder, Sarah Durham Wilson, isbn 978 94 91557 71 2

• De aarde, de hemel en de bomen, Maja Kooistra, isbn 978 94 91557 45 3

• De absolute werkelijkheid, Jaap Dijkstra, isbn 978 90 77408 92 6

• Ceremonies, sjamanistische wijsheid voor het leven van alledag, Sandra Ingerman, isbn 978 94 91557 55 2

• Mythen van de dierenriem, Jan de Graaf, isbn 978 94 91557 33 0

• Het levenskunstspel, Anky Floris, isbn 978 9077408 51 3

• Ontdek jezelf door tekenen en reflectief schrijven, Wendy Smit, isbn 978 94 91557 05 7

• De kracht van water, aarde, lucht en vuur, Gerwine Wuring e.a., isbn 978 90 77408 37 7

• Dagboek als spiegel, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 43 8

• Ruimte scheppen voor een nieuw begin, Christine de Vries, isbn 978 94 91557 64 4

• Clusters 2, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 64 3

• Isis en de 14 sleutels tot heelwording, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 11 8

• Rondelen, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 72 8

• De Maan, Petra Stam, isbn 978 94 91557 16 3

• Groen leven doet je goed, Anna Maria van den Berg, isbn 978 94 91557 31 6

• Maya wijsheid creatiekaarten, Elvira van Rijn en Patricia Mooren, isbn 978 94 91557 10 1

voorbehouden(Prijs)wijzigingen

• Vingerlabyrintlopen, John Musterd, isbn 978 94 91557 22 4

• Levensbomen, Marjanne Huising, isbn 978 94 9155734 7

• ABC van 15 emoties, Marja Postema, isbn 978 94 91557 36 1

• De glimlach van de sirene, Selma Sevenhuijsen, isbn 978 90 77408 49 0

• Nephilim, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 96 4

• Witte wieven en elfen, Ruud Borman, isbn 978 90 77408 90 2

• Krachtdieren, Petra Stam, isbn 978 94 91557 35 4

• Sharing nature, Joseph Cornell, isbn 978 94 91557 04 0

• Goden en sjamanen in Noordwest-Europa, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 50 6

• Maya wijsheid voor je levensreis, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 18 7

• Godinnen van eigen bodem, Ineke Bergman, isbn 978 90 77408 35 3

• Nevelvrouw, Linda Wormhoudt, isbn 978 94 91557 29 3

• Dieren en wij, Monique Janssens, isbn 978 90 77408 85 8

• Op reis met de tarot, Corrie van Hese Balten, isbn 978 94 91557 65 1

• De geheimen van Hildegard von Bingen, Gerrit Jan Keizer, isbn 978 94 91557 03 3

• De Groene Man en de Groene Vrouw, Joke en Ko Lankester, isbn 978 90 77408 86 5

• Toxische gedachten helen, Sandra Ingerman, isbn 978 94 91557 61 3

• Woordenregen, Margreet Schouwenaar, isbn 978 90 77408 91 9

• Creëren vanuit de Bron, Petra Stam, isbn 978 94 91557 59 0

• Isis mysteriekaarten, Petra Stam en Els Lijesen, isbn 978 94 91557 24 8

• Vos onder de Maan – werkboek zelfliefde, Stacey McNeill, isbn 978 94 91557 68 2

• Maya wijsheid voor je levenspad, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 50 7

• Kosmische kat, Barb Horn en Randy Crutcher, isbn 978 94 91557 53 8

• In het licht van de Maan – handboek vieringen, symboliek en bewustwording, Petra Stam en Marja de Zeeuw, isbn 978 90 77408 00 1

• Krachtdieren 2, Petra Stam, isbn 978 94 91557 54 5

• Het lied van de bij, Jacqueline Freeman, isbn 978 94 91557 40 8

• De herberg, Christine de Vries, isbn 978 94 91557 43 9

• De verborgen boom, Gerrit Jan Keizer, isbn 978 90 77408 98 8

• Wind, Maja Kooistra, isbn 978 94 91557 58 3

• De heilige buxusmoeder en 33 andere levensbomen, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 23 1

• Vuur, Immia Schellevis, isbn 978 94 91557 57 6

28 heus 19 – 2022 FONDSLIJST

• Gaia’s kracht, Roelien de Lange, isbn 978 90 77408 75 9

• De sneeuwkoningin, Hans Christian Andersen, pastels Juke Hudig, isbn 978 90 77408 81 0

• In je kracht door kleur, Margo Ruiter, isbn 978 94 91557 27 9

• De stem van de Godin, Joyce Hellendoorn, isbn 978 90 77408 88 9

• De sterrenpas, Petra Stam, isbn 978 94 91557 26 2

• Innerlijk pelgrimeren, Christine de Vries, isbn 978 90 77408 82 7

• Kleurenpracht met kruidenkracht, Marijke Eering en Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 47 7

• Mannen zijn geen vrouwen, Jos Kester, isbn 978 94 91557 37 8

• Maya wijsheid voor je levensreis logboek, Elvira van Rijn, isbn 978 94 91557 20 0

• Pythia, de hogepriesteres, Petra Stam, isbn 978 94 91557 01 9

• De sterren van je leven, Ria Borst e.a., isbn 978 90 77408 12 4

• Het fruitorakel, Monique Verhoeff, isbn 978 94 91557 70 5

• Mythische godinnen, Sage Holloway en Katherine Skaggs, isbn 978 94 91557 56 9

• Ademtocht, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 68 1

• Blijvend meer energie volgens de vijf elementen, Jeanine Hofs, isbn 978 90 77408 95 7

• Luister naar je ziel, Janet Werner, isbn 978 90 77408 84 1

• Mensen verhalen over bomen, Adrie Beyen, isbn 978 90 77408 04 9

• Actief met de tarot, Jan Ton, isbn 978 94 91557 48 4

• Ontwikkel je intuïtie, Saskia Basten, isbn 978 94 91557 49 1

• Schrijven met het creatiepentagram, Yoeke Nagel, isbn 978 94 91557 13 2

• Vos onder de Maan, Stacey McNeill, isbn 978 94 91557 67 5

• Heilige bronnen in de Lage Landen, Linda Wormhoudt e.a. isbn 978 94 91557 09 5

• Het oergevoel, Agnes Meijs, isbn 978 90 77408 77 3

• Krachtdieren junior, Petra Stam, isbn 978 94 91557 62 0

• Kruidenwijsheid, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 15 6

• Beschermheer, Linda Wormhoudt, isbn 978 94 91557 06 4

• De Heilige Nachten, Mirjam van Donselaar, isbn 978 94 91557 46 0

• Dionysos, de vegetatiegod, Joke en Ko Lankester, isbn 978 94 91557 19 4

• Krachtdieren, Petra Stam, isbn 978 94 91557 38 5

• Spiegel van de zodiak, Anneliese Melens, isbn 978 94 91557 60 6

• Seidr, het Noordse pad, Linda Wormhoudt, isbn 978 90 77408 74 2

• Kruidenwijsheid, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 02 6

• Het elfenspel, Jan-Pieter Schreur en Willeke de Wit, isbn 978 94 91557 42 2

• Kruidenkracht voor tieners, Marjanne Huising, isbn 978 94 91557 41 5

• De essentie van edele stenen, Anneke Agterberg, isbn 978 94 91557 07 1

Luister naar de intuïtie van je hart en vind je zielsmissie Erkende www.effectieveintuitie.nlnuintuïtieveopleidingontwikkelingmetSTAPsubsidie AL SINDS 1985

Dolores Cannon ISBN 978-94-6331-035-2

www.lanaluna.nl

Drie vrijwilligersgolven en de Nieuwe Aarde

Afstemmen op je eigen wijsheid In de workshop ‘Afstemmen op je eigen wijsheid’ ervaar je de dagenergie als krachtige tool om jezelf te coachen. Kijk op www.mayawijsheid.nl voor workshops bij jou in de buurt.

ONTDEK JOUW KRACHTEN! Hoe zou je het vinden om erachter te komen wat jou de meeste energie geeft? Jouw persoonlijke Yin en Yang? En vooral ook hoe je deze in kunt zetten om veerkrachtiger, meer verbonden en vrijer in het leven te staan? Kijk op www.tweekrachtbreda.nl of neem contact op: anita@tweekrachtbreda.nl DE SNELSTE ROUTE NAAR JE BESTE IK WWW.GEZICHTSPUNTEN.NL www.hajefa.nlBezoekonzewebwinkelMaankalender 2023 Esther van Heerebeek ISBN 978-94-6331-826-6

Code voor gratisverzending:eersteHEUS1

De Dreamspell Tzolkin kalender maakt de dagenergie zichtbaar. Hoe kun je daarvan profiteren?

Energetisch weerbericht Dagelijks te beluisteren bij Club Mayawijsheid van 8.50 tot 9.00 uur. Download de gratis social audio app Clubhouse en start energiek de dag met informatie en affirmaties.

Bij LanaLuna vind je alles voor een groene & zero waste menstruatie.

Wasbaar maandverband, inlegkruisjes en wattenschijfjes van bio-katoen. De LanaLuna-producten worden gemaakt in ons atelier in Drenthe.

VIND JOUW RICHTING MET DE DAGENERGIE

Er is leven in het zwart van het heelal, leven, in de duisternis der oceaan. Er is leven in het Niets, er is leven in het Iets. Samen zijn zij alles. Grenzen vervagen en de wereld draait rond om haar as boven is beneden en beneden is boven donker is mijn licht.

Mirjam van Donselaar De Heilige Nachten

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.