HEUS 15 - 8e jaargang nr 2 - A3 boeken

Page 1

HEUS 8e jaargang • nummer 2

Een heus magazine over oude wijsheden nieuwe inzichten 2e helft 2020 leven met de natuur – een uitgave van A3 boeken i n te r vi e w

Naar binnen keren geeft inzicht t h ema

Maya handvatten voor persoonlijke groei i nt erv i ew

Ineens was Sneeuwpanter bij me

i n te r vi e w

de wijsheid van honden en katten

NIEUW: De Heilige Nachten, Mirjam van Donselaar – Krachtdieren 2, Petra Stam – Heilige hond, Barb Horn en Randy Crutcher – Kosmische kat, Barb Horn en Randy Crutcher – OPNIEUW: Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek, Elvira van Rijn Heus 15-2020.indd 1

14-09-20 12:09


Als iets is volgroeid, komt de tijd om los te laten. Petra Stam In het licht van de Maan De Maan

Heus 15-2020.indd 2

14-09-20 12:03


v oo r w oo r d Ik kijk schuin langs mijn beeldscherm naar buiten en zie een roodborstje rondhippen bij de postkast. Zal dit hetzelfde roodborstje zijn als dat van vorig jaar of een nazaat? Altijd blij er eentje te zien, ook al is het niet zo’n vriendelijk vogeltje als je zou denken. Dat getik tegen het raam uit het oude kinderliedje is niet omdat het graag naar binnen wil, maar omdat het een ander roodborstje (zijn eigen spiegelbeeld) wil verjagen. Ik voel me gezegend met mijn werkplek: altijd mooi uitzicht, geen woon-werkverkeer en zeer flexibel qua werktijden. Een plek waar ik heerlijk kan werken aan nieuwe uitgaven. Als eerste verschijnt het boek over de Heilige Nachten van Mirjam van Donselaar. Vanwege haar achtergrond als psycholoog en sjamanist een mooie aanvulling op de enkele boeken die er al zijn over deze Nachten. Dieren zijn goed vertegenwoordigd: het tweede krachtdierenboek van Petra Stam en twee kaartensets van Barb Horn en Randy Crutcher met honden c.q. katten en hun wijsheid in de hoofdrol. Voorts heeft Elvira van Rijn ‘Maya wijsheid voor je levenspad’ volledig op de schop genomen, met een inhoudelijk verrijkt en volledig nieuw vormgegeven boek als resultaat. De tijd van oogsten en naar binnen keren breekt aan… info@A3boeken.nl – www.facebook.com/A3boeken

adrie beyen, hoofdredacteur en uitgever

inhoud

thema

interviews

Nog meer handvatten voor persoonlijke groei

2

“ Naar binnen keren geeft inzicht”

Mirjam van Donselaar

Elvira van Rijn

Kleurenpracht – kruidenkracht Marijke Eering en Marjanne Huising

“ Ineens was Sneeuwpanter bij me”

6

Petra Stam

Wijsheid van honden en katten

16

10

22 DIT & DAT

24 26 27

DE LEZER Yvonne Brouwer

Barb Horn en Randy Crutcher

CITAAT Zielenjade

OVERPEINZING Oog van de orkaan Saskia Basten

L eg e n da Boek(en)

12

Spel(len)

Boek(en)/ spel(len)

Fondslijst 28

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 3

14-09-20 12:03


interview

M irjam van D o ns e l aar :

“Naar binnen keren g De Heilige Nachten vormen een periode van bezinning en zelfkennis opdoen. Wat is belangrijk? Wat is de essentie van jouw leven? Hoe kun je met nieuwe inzichten veranderingen aanbrengen in het nieuwe zonnejaar. Psycholoog en sjamanist Mirjam van Donselaar geeft je kennis, rituelen en meer om door het donker naar het licht te gaan.

E

nkele jaren geleden hoorde Mirjam van Donselaar voor het eerst over de Heilige Nachten, de periode van 24 december tot en met Driekoningen. Josepha, een medestudente van de Rouwvrouwopleiding, deelde informatie over de Rauhnächte. “Dat raakte me heel erg. Het donker, de winter, het naar binnen keren trok me altijd al aan. Onze wereld is zo op het licht en op het leven gericht, terwijl de dood en het donker taboe zijn. Ik streef naar evenwicht en voelde de hunkering naar het donker, om dit te ervaren, te voelen in mijzelf, om meer balans te creëren. Daarna nodigde een vriend me uit om met een klein groepje diep in de midwinterse tradities te duiken. Dit was een uitno­ diging tot zelfreflectie, contemplatie, terug naar de essentie gaan. We deden bijzondere rituelen en putten uit onze midwinterse tradities en de Europese symbolentaal. Er gebeurden bijzondere dingen. Dingen die ik niet kon verklaren en ik ontving diepe inzichten door gericht met het donker te werken. Toen ik in contact kwam met het werk van Marija Gimbutas en Annine van der Meer over de culturen waarin de Moedergodin centraal stond en het donker hierin onder meer een verwijzing was naar de transformerende eigenschappen van de moederschoot, ging er opnieuw een deurtje voor me open in het symbolisch begrijpen van oude tradities en mythologische verhalen. Hier kwam ik het stille punt tegen, het midden, de axis mundi. Het donker als transitiefase voor nieuwe inzichten, in esoterisch zin voor verlichting en initiatie: de donkere moederschoot die tegelijk tomb and womb was: dood en wedergeboorte.”

Anders Haar ervaringen tijdens de Heilige Nachten waren zo bijzonder, dat ze een training ontwikkelde, zodat meer mensen ermee konden kennismaken. Door haar onuitputtelijke fascinatie en enthousiasme voor

2

Heus 15-2020.indd 4

het onderwerp ontstond er een heel boekwerk. Mensen gaven na de training positieve feedback, maar ook dat het best veel was voor een training. Toen kreeg ze het idee om er een heus boek van te maken. Er zijn al enkele – voornamelijk Duitse – boeken geschreven over de Heilige Nachten, waarom dan nog een boek? Mirjam antwoordt: “Alles is al wel een keer gedaan, ontdekt, geleefd door onze voor­ ouders en hen die voor ons kwamen. Ik denk dat het mooi en goed is als er over onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken wordt geschreven, met misschien weer nieuwe stukjes alsook een andere kijk op bestaande dingen. Ik ben geen academisch onderzoeker, ik leef de onderwerpen, wil dat anderen mensen ze beleven, ze ervaren, ze voelen. Ik heb de ultieme waarheid niet in pacht, ik ben tenslotte nog jong. [ze lacht hartelijk] Ik belicht een onderwerp via mijn perspectief. Dit betekent niet dat ik geen waarde hecht aan goede bronnen van kennis, maar ik wil geen theoretici kweken, wel mensen die willen ervaren, niet over het leven willen lezen maar erin willen stappen: het leven leven, in al zijn facetten. Minder praten en eindeloos nadenken over dingen, maar iets neerzetten. Dit betekent dat ik moet durven proberen en dus ook moet durven fouten maken. Dat maakt me uiteraard soms bang, maar wie bang is, cultiveert moed. Ik hoop dat meer mensen willen uitproberen, durven voelen en ervaren, met niet altijd vaste grond onder de voeten, want we hebben helaas geen levende pre-christelijke traditie meer.

N I E UW

De Heilige Nachten Mirjam van Donselaar 21 x 21 cm, 144 pagina’s met veel kleurenfoto’s € 24,50 isbn 978 94 91557 46 0 nur 728 Verschijnt eind september 2020

heus 15 – 2020

14-09-20 12:03


f oto’s: he idy brak e nhof f

n geeft inzicht”

Ik vermoed dat deze periode in het jaar nog niet op deze manier belicht is; de link met het vrouwelijke donker, de Oermoeder, Matronen en de Bron en het noorden van het kosmisch wiel…”

Natuur en spiritualiteit In haar boek is veel aandacht voor de natuur, in woord en beeld. Ze werd geboren in een dorp in de polder en haar ouders waren natuurmensen: “Van kinds af aan kom ik in de natuur. Ik was verlegen en had een speciale gevoeligheid voor de natuurlijke wereld, de dieren en de bomen. Ik voelde me daar thuis, voelde me één met de natuur, alsof ik erin verdween, oploste.” Twee belangrijke gebeurtenissen in haar leven zijn bepalend geweest voor wie ze nu is. Ten eerste is dat een telefoontje van een vriendin toen ze 14 was. Die vriendin verkondigde dat ze een heks was. Mirjam vond het eerst absurd: “Ik kon niet begrijpen dat iemand een heks wilde zijn met een haakneus en andere enge dingen. Ze gaf me het boekje ‘Bezems en pentagrammen’ van Minerva, waarin ik las over de link tussen spiritualiteit en de natuur. Dat sloeg in

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 5

als een bom, ik voelde intuïtief dat dit heel belangrijk was en dat het bij mij hoorde. Ik vierde vervolgens de seizoensfeesten op mijn kamertje met wierook en ik trok cirkels. Ik snapte er nog niet veel van, maar het voelde als thuiskomen. Ik heb me daarna bij een boom gewijd aan de God en de Godin, zoals dat in het boekje stond. Dat was heel mooi en ik voel nog steeds dat dat ergens zo is, ondanks dat mijn pad verder liep en niet bij hekserij bleef.” De tweede gebeurtenis kwam vele jaren later, toen haar vader na een kort ziekbed overleed. “Ik had een zeer goede band met hem. Hij was mijn vader, maar ook mijn mentor, besefte ik achteraf. Ik zag hem sterven voor mijn ogen, hij koos voor euthanasie. Het voelde alsof mijn ‘ik’ in tienduizend stukjes scheurde toen dit gebeurde. Ik was mijn individuele zelf, mijn ik, kwijt, en tegelijkertijd voelde ik me gek genoeg heel vredig. Toen ik beneden kwam, was iedereen aan het huilen, maar ik voelde een overstromende liefde die ik niet kon plaatsen. Even later zat ik aan het water en zag ik de lentezon op de golfjes kaatsen. Ik keek naar een boterbloem en ineens kreeg ik een bijzondere, spontane ervaring van eenheid. Ik leek in

3

14-09-20 12:03


de bloem te zijn, de bloem in mij en het hele universum zat ook in die bloem. Klinkt raar, maar ik kan het niet anders omschrijven. Dat was heel erg bijzonder. Natuurlijk kwam er verdriet, hartverscheurend zelfs, en ik laafde me aan de IJslandse bronnen, die ik na zijn dood bezocht. Het voelde alsof ik daar mocht rusten, een tijdloos moment, waarin ik werkte met de paarden in het zwarte, woeste oerlandschap. Opnieuw was daar die donkere bron, de moederschoot van heling en transformatie. Daarna werd ik thuis terug in elkaar gezet, zo voelde dat. Ik was een ander mens, of liever gezegd: ik werd weer mijzelf! Ik kwam weer meer in contact met mijn gevoelens, intuïtie, begon weer te tekenen en schilderen, zei de feestjes en gitaarspelen gedag en, omdat ik het huis geërfd had waar ik was opgegroeid, zat ik weer in de poldernatuur na negen jaar in het drukke Rotterdam van mijn studietijd.”

Diepe liefde De kleine Mirjam wilde dierenarts worden, maar ze koos een andere opleidingsrichting, omdat ze net als haar vader een grote interesse had voor menselijk gedrag en de behoefte voelde iets voor de wereld en mensen te betekenen. Ze werd verzorgende, maar ontdekte dat ze meer ophad met de geestelijke verzorging dan de fysieke en kwam zo uit bij de opleiding toegepaste psychologie. Praktisch, maar met een goede theoretische basis: “Ik las vaak theo­ retische stukken of boeken en dacht dan altijd bij mijzelf: ja leuk, en nu dan? Ik houd wel van daadkracht. Niet alleen filosoferen, maar neerzetten in de materie. Zo boven, zo beneden. Wat ik ermee wilde, was eenvoudig: mensen helpen, de wereld een betere plek maken. Waarom ik dit wil, weet ik niet goed te omschrijven. Ik heb een diepe liefde voor het leven, hoe het is, hoe het komt, maar ook een diepe liefde voor de mensheid. Ik zie andere wezens, mensen en

4

Heus 15-2020.indd 6

de aarde lijden, dat grijpt mij aan. Kon ik maar iets betekenen om het lijden van deze wereld te verlichten, dacht ik wel eens… Hoe precies wist ik nog niet, ik had er vertrouwen in dat ik daar wel achter zou komen, wat precies mijn manier zou zijn.” Het sjamanisme is een rode draad in de opleidingen die ze daarna koos. Ze had vroeger veel dromen die ze niet kon duiden, over dieren die haar dingen leerden en over een Aziatisch ogende oudere vrouw die haar de sjamanendrum uitlegde en heel vaak voorbij kwam. Ze zocht begeleiding in de dingen die ze zag, voelde en droomde. Later kwam ze terecht bij Annine van der Meer en leerde niet alleen over mannelijke en vrouwelijke energie, maar ook over hun combinatie, over balans tussen het hoofd en de buik, de toegang tot het hart en de universele liefde.

Circulariteit en balans In haar boek over de Heilige Nachten kun je lezen dat leven volgens de natuurlijke cycli en evenwicht belangrijke thema’s zijn. Wat zou je anders verwachten bij iemand die op de equinox is geboren?! “Evenwicht en het herstellen van de balans spelen een grote rol in het sjamanisme en in mijn eigen leven”, legt Mirjam uit. “Dit zet zich door in mijn coach­ praktijk, waar ik mensen begeleid bij het terug­ vinden van hun balans door hen te leren bij zichzelf te herkennen waar ze staan in de kosmische cyclus, in hun eigen cyclus. Ik ondersteun mensen door hen bewust te maken van de balans tussen mannelijk/ vrouwelijk, licht/donker, actie/rust, buitenwereld/ binnenwereld, geluid/stilte, etc. Ik ben daarin holistisch in de zin dat ik niet alleen kijk naar het mentale aspect, maar ook naar het fysiek, emotioneel, spiritueel en sociaal gebied. Mijn kennis en ervaring in het coachen, begeleiden, trainen en werken in groepsverband als toegepast psycholoog heeft me een goede basis gegeven voor de groepen die ik momenteel geef,

heus 15 – 2020

14-09-20 12:03


zoals de vrouwencirkels en de Matronentraining. Ik combineer de theorie met de praktijk zoals ik dat in mijn studie heb geleerd. Fijn, al die bronnen van onderzoek en oude tradities, maar wat is nu de praktische, hedendaagse toepassing ervan? Dat is waar ik me graag voor inzet, wat niet altijd gemakkelijk is hoor, om die vertaalslag te maken. Wat hebben mensen hieraan? Wat draagt het bij aan mijn missie om de wereld een betere plek te maken? Natuurlijk combineer ik ook wel mijn eigen interesses en talenten hiermee, deze zijn mij gegeven om op mijn unieke wijze een bijdrage te leveren aan deze wereld. Zo voel ik dat.”

Kern van het leven Per Heilige Nacht is er een hoofdstuk waarin eerst allerlei kennis en leuke weetjes over onze pre-christelijke tradities aan bod komen. Vervolgens geeft Mirjam eenvoudige rituelen, meditaties en visualisaties die je kunt doen – één of allemaal – om het thema van die Nacht te ervaren. De thema’s per Nacht gaan over de dingen des levens, zoals liefde, stilte, rust, ontvankelijkheid – maar ook over thema’s die passen bij de mythologische beeldtaal van Europa, zoals de Matronen, het kosmische web, de wereldboom en voorouders. Het boek neemt je – met een meer sjamanistische insteek – mee de Heilige Nachten in, waarbij je daarnaast ook aan zelfreflectie doet en mediteert om de stilte in jezelf te vinden. Ook staan er recepten in voor rookrituelen – de Heilige Nachten werden ook wel Rooknachten genoemd – en voor traditionele dranken en baksels. Mirjam heeft duidelijk voor ogen wat ze met haar boek wil bereiken: “Ik heb het geschreven voor mensen die willen ervaren, voor mensen die houden van het sjamanisme en wereldmythologieën. Mensen die

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 7

ook voelen dat er een Bron is, en dat de vele goden, godinnen en geesten vele facetten van een diamant zijn. Voor mensen die willen verenigen in plaats van verdelen en de eenheid in verscheidenheid willen vinden. Als mensen echt gaan werken met mijn boek, ontvangen ze inzichten over de essentie van het leven, daar waar hun leven om draait. Dit geeft hen meer richting in het komende jaar. Meer bedding, meer grond. Hun acties zullen gerichter zijn, waardoor ze minder tijd en energie verliezen aan zaken waar ze eigenlijk niet achter staan en hen niet helpen zichzelf ten goede te ontwikkelen. Door tot rust te komen en de rituelen te doen, verbinden we ons met onze voorouders en met onze intuïtie, ook die verbindingen zijn goed om te versterken, voor onze wortels en onze gevoelswereld. Iets minder in het hoofd en iets meer in het gevoel kan in onze rationeel gedomineerde, snelle maatschappij geen kwaad. De zelfkennis die we opdoen door de Nachten en door het stille naar binnen keren geeft ons meer inzicht in wat ons van binnen beweegt en waar we tegenaan lopen, zodat we in het nieuwe zonnejaar hier actief iets in kunnen veranderen. De hernieuwde verbondenheid met de Bron is niet verdwenen na de Heilige Nachten. Het doet ons beseffen dat we onderdeel zijn van iets groters, hoe jij dat zelf ook noemen wilt. Het motiveert ons om onze verbindingen te hele en te eren. Dit draagt dus hopelijk eraan bij dat we liefdevoller met elkaar en de planeet Aarde zal omgaan, omdat we beseffen dat wat we een ander aandoen, indirect ook onszelf aandoen. Het liefst zou ik zien dat mensen een diep gevoel van thuiskomen ervaren. Van diepe rust en vrede, van verbondenheid met eigen ziel en de Bron. Ik herken namelijk zelf dat gevoel, en het heeft me ontzettend veel gegeven. Ik weet beter wat mijn prioriteiten zijn, wie ik ben en wat ik wil, waar ik voor sta. Het doet je tot de kern komen en geeft je veerkracht om met de onvermijdelijke tegenslag des levens om te gaan en deze om te zetten in lessen. Daarnaast hoop ik dat de verbondenheid en de rust die men voelt ook weer doorwerkt op het grotere geheel, dat we op grotere schaal gaan beseffen dat we verbonden zijn, zodat we onze relaties (dus ook de Aarde zelf, de dieren, de planten, de ander) geen pijn meer doen. Ik hoop dat de rust ons op grote schaal uit de ratrace doet stappen, waardoor we weer meer echte aandacht voor elkaar hebben, meer in contact komen met ons gevoel en waardoor we als mensheid beseffen wat echte waarde heeft, zoals de natuur, de kleine dingen des levens en dat we niet altijd maar meer hoeven te hebben of het geluk buiten ons moeten blijven zoeken. Ik hoop dat het boek zorgt dat we naar binnen kijken en daarin vrede en vreugde vinden zonder het naargeestig buiten ons te blijven zoeken.”

5

14-09-20 12:03


interview

Pet ra S tam:

“Ineens was Sneeuw pa Haar eerste boek over krachtdieren was nog maar net verschenen of Sneeuwpanter maakte Petra Stam duidelijk dat haar rol als vertaler voor het dierenrijk nog niet klaar was. Hij was haar gids tijdens het schrijven van het tweede boek, waarin opnieuw 66 krachtdieren hun wijsheid met ons delen.

P

etra Stam heeft een grote liefde voor dieren, hun rol in de mythologie, de homeopathie en natuurlijk ook in het echte leven. Haar partner gaf haar ooit een Amerikaans boek over krachtdieren, maar daar had ze niet zoveel mee. Ze was er ook niet zo mee bezig, haar aandacht lag meer bij een boek over sterren­ bewustzijn (nog niet verschenen), ver weg van het aardse. Tot een vriend haar een plaatje van (haar) krachtdier Raaf met een tekst erbij gaf. Dat raakte haar diep en tegelijkertijd dacht ze: “Ik kan dit veel uitgebreider en diepgaander beschrijven met informatie vanuit beide werelden (de stoffelijke en de onstoffelijke) en ik kan ook magische fotocollages maken voor kaarten. Het liet me niet meer los en binnen drie dagen had ik een boekvoorstel geschreven.” De rest is history, want na een akkoord per kerende mail kon ze aan de slag. “Zoals met alle boeken die ik schrijf, duik ik helemaal in het onderwerp, doorleef het en deel het dan met de buitenwereld, zodat het bij anderen ook hun bewustzijn kan vergroten. Eigenlijk schrijf ik mijn eigen dierbare naslagwerken en deel die dankzij A3 boeken met de wereld. Het is iets waar ik zeer dankbaar voor ben. Wat voor mij enkele jaren gelden nieuwe helderheid gaf, was een blik in een Atlantisch leven waarin ik in een benarde situatie niets kon doen aan de onrechtvaardige dingen die er gebeurden met dieren. Het voelt voor mij of ik dit nu wel kan doen middels mijn krachtdierboeken en -kaarten: door het vertalen van of stem geven aan (kracht)dieren kunnen respect en begrip groeien. Dat is zo nodig in de wereld… Het is zo fijn om met krachtdieren te werken, zo inspirerend om de wijsheid uit te dragen en je ermee te verbinden. Alles wat leeft, is bezield en als je vanuit je ziel contact maakt, groeit je respect naar dat wezen, want we zijn uiteindelijk allemaal een. Dat is wat verloren is gegaan de afgelopen eeuwen: het goddelijke is buiten ons geplaatst, er werd geleerd dat je daar zelf geen direct contact mee kon maken. Maar iedereen heeft de goddelijke vlam in zich en daarom kun je op zielsniveau contact maken met elkaar, met dieren en planten, met mineralen, de Aarde en de sterren. Vanuit zo’n zielencontact is er altijd respect

6

Heus 15-2020.indd 8

en kun je tevens mee-creëren aan je leven. Ik denk dat als je vanuit je hart en je ziel leeft, je meehelpt de wereld mooier en beter te maken. De magische contacten of belevenissen met krachtdieren dragen hieraan bij, want je ervaart dat het leven niet stopt bij de stoffelijke vorm, maar veel dieper gaat en dat jij dus ook een multidimensionaal wezen bent.”

Sneeuwpanter Kort nadat het eerste boek was verschenen, ging Petra op vakantie naar Ierland. Daar verscheen totaal onverwacht Sneeuwpanter in een droom: “Ik zag mezelf en anderen in de matrix. Veel mensen lagen ingeplugd in een niet-realiteit en deden niets, het was verontrustend. Ik keek om me heen en zag wel waar ik was en wat er gaande was. Eerst dacht ik: ‘Waarom doet niemand iets? We moeten hier weg!’ Meteen daarna dacht ik: ‘En wat ga of kan ik zelf doen dan? Ook niets, want hoe kunnen we hieruit komen?’ Ineens was Sneeuwpanter bij me. Hij zei dat hij me zou begeleiden. Hij ging overdwars voor me staan, het wit van zijn vacht werd transparant en de zwarte vlekken dienden als camouflage. Hij zei dat hij me zou helpen om door de matrix heen te zien, dat ik via hem kon door-zien wat er echt speelde. Voor mij was dit onder andere een teken dat ik nog niet klaar was met de krachtdieren. De eerste waarmee ik me twee weken later natuurlijk meteen verbond voor het nieuwe boek was Sneeuwpanter! Ik bedenk de laatste jaren niet waar mijn pad heen leidt, maar luister en zie de tekens die tot me komen.

heus 15 – 2020

14-09-20 12:03


w panter bij me”

Als die me raken en blij maken, verbind ik me daarmee en zo ontstaat steeds weer een nieuw pad. Ik ben heel dankbaar dat ik de dingen die ik doorleef, kan delen via boeken en kaarten. Het boek dat hierna komt (had ik nooit bedacht, maar) heeft zich ook al via een gebeurtenis aangediend. Maar eerst komt de tweede set Krachtdierkaarten natuurlijk!”

Dream proving Net zoals voor het eerste boek sliepen Petra en haar partner een week lang op een homeopathische dierremedie. Tijdens deze zogenaamde dream proving kwamen er via dromen thema’s van dat dier in het bewustzijn van hen beiden. Homeopathische remedies zijn zo vaak geschud en verdund, dat de energie van de basisstof (bijvoorbeeld een veer) overblijft. Alles is energie en via de remedie kun je je daarmee verbinden. Zo kunnen ook thema’s bovenkomen die je niet zelf hoeft te beleven. Denk aan gevaar, contact met overledenen of fantastische gebeurtenissen. Bij Ringstaartmaki kwam ‘tijdspringen’ meermalen naar boven en bij Merel droomden ze meerdere keren over een ceremonie. Op IJsbeer en Panda (en achteraf gezien ook Beer) sliepen ze zo diep, dat het leek of ze uit een winterslaap kwamen. Tijdens die week schreef Petra het algemene deel over gedrag en levenswijze van het dier: “Daarin zijn ook trekjes te herkennen van de mens waarbij dit krachtdier hoort, maar niet zoals: dit dier kan heel goed ruiken, dus je zou iets met aromatherapie moeten gaan doen. Haha, dat soort vergelijkingen las ik wel, maar dat vond ik te simpel, dus ik heb de leefwijze op een subtielere manier verwerkt.”

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 9

Mythen en legenden Via mythen en legenden komen universele betekenissen van dieren naar voren. Daarin ligt soms een heel oude wijsheid besloten die via een volk maar soms ook wereldwijd symbolisch wordt doorgegeven. Petra stuitte bijvoorbeeld op een Slavische mythe over Vyraj, dit is een plaats ver voorbij de zee, op het eind van de Melkweg, waar vogels heenvliegen in de winter en waar zielen heengaan na hun dood. Deze plek werd ook voorgesteld als een tuin achter een ijzeren poort, die de levenden de toegang belette, in de kroon van de kosmische boom. De vogels die nestelden op de takken, werden gezien als menselijke zielen. De vogels die naar Vyraj vlogen in de winter en terugkwamen in de lente, zouden ook menselijke zielen zijn. De lente is bovendien de tijd dat het nieuwe leven zich laat zien. Als de ziel terugkeerde naar de Aarde, naar de baarmoeder van een zwangere vrouw, werd deze gedragen door een ooievaar. Mooi hoe Ooievaar al lang en op vele plaatsen staat voor brenger van nieuw leven.

N I E UW

Krachtdieren 2 Petra Stam 21 x 23 cm, 352 pagina’s met veel kleurenfoto’s € 37,50 isbn 978 94 91557 51 4 nur 728 Verschijnt november 2020

7

14-09-20 12:03


Krachtdiercollectief Over gedrag, mythen en sterrenbeelden zocht Petra informatie in andere bronnen, maar voor de betekenis van een krachtdier deed ze dat niet. Daarvoor maakte ze tijdens meditaties contact met het desbetreffende krachtdiercollectief. Ze ging dan in het schemerdonker zitten en haar hand schreef op wat ze ervoer en zag: “Regelmatig kon ik dat verhaal letterlijk zo opschrijven. Eerst was dat spannend, maar toen ik achteraf steeds bevestigingen kreeg, groeide mijn dankbaarheid en besefte ik dat ik kon vertrouwen op mijn waarnemingen. Ik zal nooit stellen ‘zo is het en niet anders’, maar juist motiveren om naast het lezen van mijn teksten ook zelf te voelen en te ervaren. Niets is statisch. Gelukkig niet, wat zou dat saai zijn. Alles beweegt en bestaat uit lagen, dus je kunt altijd dieper, hoger, net hoe je het wilt noemen. Voelen, onderzoeken, de diepte in gaan helpen om zelfkennis op te doen en je bewustzijn te vergroten. Daarna kun je weer hoger vliegen. Krachtdieren geven deze mogelijkheid tot groei. Ik ben zelf steeds helemaal in de energie van ieder krachtdier dat ik beschreef gekropen en ieder dier raakt wel een thema aan om te onderzoeken, om er zelfbewuster en krachtiger door te worden. Als er homeopathische informatie over een dier beschikbaar was, verwerkte ik die er later in.” De dieren In het eerste boek staan vooral bekende dieren van over de hele wereld. In dit tweede boek zijn ook minder bekende dieren opgenomen of soms een specifieke soort. Zo kwam de Woestijnhavik op Petra’s persoonlijke pad: “Deze roofvogels onderscheiden zich van andere omdat ze in groepen jagen en worden daarom de Wolven van de Lucht genoemd. In dat hoofdstuk staan Havikkenmerken, maar met een extra element dus. Kraai had ik niet opgenomen in het eerste boek omdat Raaf en Ekster er al waren, maar in dit boek kreeg hij meteen zijn plek! Ik maakte een lijst met dieren waarvan ik dacht dat ze herkenning zouden oproepen, omdat ze bekend zijn of iets heel nieuws hebben in vergelijking met de al beschreven dieren. Gelukkig kon ik dit keer wel een remedie vinden van Nijlpaard en Neushoorn, dus zij hebben een hoofdstuk gekregen. Door mijn zus en nichtje ben ik Schaap anders gaan zien: zij redden een kleine ram van de slacht en bouwden een band op die ik niet verwachtte bij schapen. Als de kudde wegrent en zij roepen hem, komt hij aanrennen, wil geaaid worden, probeert zelfs bij mijn nichtje op schoot te soezen, zo bijzonder! Waar je aandacht en liefde aan geeft, daar ontstaat een bijzonder contact. Omdat ik twee keer per jaar reizen naar Egypte aanbied, wilde ik een hoofdstuk wijden aan Wouw, Nijl-

8

Heus 15-2020.indd 10

paard, Gans, Zwaluw, Bij, Mestkever (Scarabee), Rund en Schorpioen. Zij hebben verbindingen met mythen en godheden of staan als hiëroglief afgebeeld. Panda had ik zelf niet bedacht, maar ik kreeg er drie keer vraag naar. Pas helemaal op het eind besloot ik om Egel op te nemen. Ik twijfelde tussen Krekel en Egel, en zei: wie zich vandaag laat zien, komt in het boek. Drie keer kwam Egel op een of andere manier onder mijn aandacht, en twee dagen later kwam ik hem werkelijk tegen.”

Nijlpaard De oude Egyptenaren beeldden nijlpaardgodin Taweret af als een tweebenig zwanger nijlpaard met hangende borsten, de rug van een krokodil en soms armen en handen als van een katachtige. Als beschermgodin waren haar tanden zichtbaar. In maart 2019 bezocht Petra de tempel in Abydos. “Op een muur zag ik een grote afbeelding van nijlpaardgodin Taweret met in iedere hand een groot mes. Toen ik vroeg waarom, legde de gids uit dat zij de godin was van de geboorte (en bescherming) en met het mes de navelstreng doorsneed. Enkele weken later schreef ik hoofdstuk Nijlpaard en besefte dat zowel de aardse geboorte als de overgang na de dood door haar werd begeleid. Ze is een kraamvrouw in de breedste zin van het woord, kan begeleiden om door de poort naar de Aarde te gaan en ook weer terug. Ik vind Taweret geweldig, krachtig en ze voelt ook heel beschermend als je haar bij je roept. Ik zocht verder en ontdekte dat het sterrenbeeld Draco door de oude Egyptenaren werd afgebeeld als Taweret en het Nijlpaard werd genoemd. Astrologisch gaat Draco over creativiteit, scheppingskracht, moed en vakwerk. Toen kwam ik een afbeelding tegen van een astrologisch plafond in een graftombe en die liet me niet meer los. Ook hier lijkt Taweret de beschermster van de nieuwe geboorte, welke wordt bereikt door op te klimmen in bewustzijn. Daarvoor hoef je niet te sterven, maar moet je (een stukje) ego loslaten oftewel de kleine dood doorstaan en beseffen dat je geest onstoffelijk is en

heus 15 – 2020

14-09-20 12:03


door andere dimensies kan reizen. Deze nijlpaard­ godin helpt dus tijdens de transformatie van het ene naar het andere (grotere) bewustzijnsniveau.”

Orka Twee weken lang was Petra in de ban van Orka: “De energetische verbinding maakte dat ik me soepel en snel door de wereld van dualiteit bewoog en toch eenheid ervoer. Orka helpt je neutraliteit te ervaren en je niet te verliezen in verbindingen of gebeurtenissen buiten jezelf. Ik schreef op: ‘Plato had gelijk*: we zijn verwijderd geraakt, maar in de eerste plaats van onszelf, niet van een ander. Omdat we allemaal van dezelfde Bron komen, zul je niet heler worden via een ander persoon. In de matrix zoek je zaken buiten jezelf, in de eenheid Ben je (heel)…’ Tijdens de meditatie zag ik hoe je met trilling en kleur vormen kunt veranderen, ook fysiek kunt herstellen en helen. Ik schreef ritmes en melodieën op. Daarna vertelde ik Robert erover (hij maakt muziek tijdens de jaarcursus in Brabant en losse krachtdier-workshops). Ook hij raakte in de ban, kwam overal Orka tegen en kocht zelfs nieuwe instrumenten. Als een dier resoneert of je aandacht wil, vindt het je! Het blijft een wondermooi proces waarvoor ik steeds weer dankbaar ben.” Zwaan “Ja, Zwaan… Ik had er nooit echt iets mee, maar Zwaan had ineens iets met mij en dat contact bleef. Jij [red. uitgever Adrie Beyen] zei nog: ‘Is het niet een van je krachtdieren?’ Maar ik zei: ‘Nee joh, ik ben die zwarte Raaf!’ Pas toen ik mijn eigen tekst over Zwaan ging lezen en die op mezelf betrok, stroomden de tranen van herkenning. Het is gek hoe dat werkt, hoe je soms uit je – door jezelf en anderen – opgebouwde zelfbeeld moet stappen om breder te kijken. Raaf * Over Plato’s symposium, waarin hij vertelt hoe tweelingzielen verwijderd zijn geraakt van elkaar.

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 11

heeft mij geholpen en heeft zijn plek in mij, is rustig zeg maar, ik kan hem constructief leven. Waarom Zwaan in mijn leven kwam en is, begrijp ik ook ten diepste. Ik zat toen in een verdrietstuk, gaf een deel van mijn levensenergie weg en ging maar door, want niets was zomaar goed genoeg. Zwaan brak mij of zo, liet zien dat ik ook wit en licht ben, laat me zien dat ik zo veel goed doe en dat ik ‘nee’ mag zeggen. De zwaan die als eerste contact maakte, zat in een rouwproces, omdat hij zijn partner was verloren. Toen hij in december weg was en ik in februari twee zwanen op het ijs zag staan, stapte ik meteen van mijn fiets en riep ‘Cyggie!’ Een van de twee zwanen brak door het ijs heen en kwam naar me toe, net zoals Cyggie had gedaan. Maar toen deze grote zwaan uit het water was gestapt en voor me stond, zag ik dat de poten roze waren in plaats van zwart – het was een andere zwaan! Maar ons contact was er meteen en vanaf dat moment bezoek ik dit stel vaak. Toen ze hun eerste nest jongen hadden en de kleinste werd verstoten, ging ik haar extra veel opzoeken. Ukkie kwam zelfs aanvliegen als ik haar riep. Ze stapte altijd uit de sloot en ging naast me zitten, echt tegen me aan en ging veren poetsen of gewoon zitten. Ik mocht haar aaien, haar poten voelen… Zucht, ja, Zwaan ken ik inmiddels door en door en nog steeds ontroert ze me zo diep. Ik bén niet Zwaan, maar ze heeft mij nog steeds veel te zeggen en te leren. Gelukkig zijn ze nog steeds in mijn leven, momenteel met hun zes jongen. Ik mag erbij zitten, ze vertrouwen me…” Krachtdieren, boek Krachtdieren, kaarten In het licht van de Maan De Maan, kaarten Pythia, de hogepriesteres Isis en de 14 sleutels tot heelwording Isis mysteriekaarten De sterrenpas

9

14-09-20 12:03


Dit& dat

liber verdringt jupiter

Pas in de 2e eeuw v.Chr. ontdekten de Romeinen wijn als plengoffer tijdens rituelen en om te drinken. Daarna werd de drank snel populair. Aanvankelijk werd Jupiter met wijn geassocieerd, maar in navolging van de Griekse Dionysos en de opkomst van de plebejers werd Liber (ook wel Bacchus) steeds meer als wijngod vereerd. Dionysos, de vegetatiegod

M agische opste ll ing Wanneer het elfenspel wordt ingezet als opstellingenspel, wordt gebruik gemaakt van het veld. Dat is de energetische wereld die onze fysieke wereld vormgeeft. Alles wat hierin wordt rechtgezet, heeft direct effect op je persoonlijke leven en zo kunnen langlopende kwesties speels worden aangeraakt. Het elfenspel Rolle

de n – AAR

arde 6. MoederamAheid – voeden

voldoening

– zorgza

el me

ik vo der Aarde, nd van Moe Ik ben een ki agen en gekoesterd. gedr

Projectie - oefening

Wie is jouw grote idool? Wat bewonder je in hem/haar? Schrijf de kwaliteiten op van je idool. Vergeet nu je idool en kijk hoe je je verhoudt tot de kwaliteiten die je hebt opgeschreven. Actief met de tarot 10

Heus 15-2020.indd 12

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


Tempellamp met Jupiter, Juno, Minerva en wijn­ ranken. 1e eeuw na Chr.

Geluksteen Ga op zoek naar een steen die een speciale aantrekkingskracht op je uitoefent. Door de kleur, vorm, uitstraling of iets anders. Spoel de steen af onder koud stromend water. Leg hem vervolgens een etmaal in zuiver bronwater voor energetische heling. Daarna kun je de steen beschilderen of inwrijven met etherische olie. Leg de steen op je altaar of draag hem bij je in een buideltje voor geluk. Groen leven doet je goed

De wetenschap kan een bloeiende kersenboom slechts beschrijven en kan ons niet helpen de kersenboom in zijn totaliteit te ervaren. Om liefde en zorg voor de Aarde te ontwikkelen, hebben we diepe natuurervaringen nodig waarin we geheel opgaan. Sharing Nature

Het proces van schrijven helpt ons om onze eigen gedachten te vangen, zodat we ons ontwikkelen en meer inzicht krijgen in onze kennis, gebeurtenissen, emoties en ervaringen, én maakt dat inzicht ook beschikbaar voor anderen. Yoeke Nagel Schrijven met het creatiepentagram

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 13

11

14-09-20 12:04


in t hteemr a view

Nog meer handvat ten voor persoonlijke groei We staan voor grote uitdagingen die we als mensheid zelf hebben gecreëerd. De noodzaak op zoek te gaan naar wie we werkelijk zijn, wordt steeds groter. Hoe kunnen we de stap maken van overleven naar leven? Hoe kunnen we stoppen met steeds harder werken voor steeds minder resultaat? De wijsheid van de Maya’s en hun Tzolkin kalender over leven in harmonie met jezelf, met anderen en met de natuur, biedt uitkomst.

12

Heus 15-2020.indd 14

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


Wat leren we van de Maya’s? In het boek besteed ik allereerst meer aandacht aan de Maya cultuur, hoe de Maya’s ook nu nog met de kalender leven. Ik leg uit wat het verschil is tussen de klassieke Tzolkin kalender en de moderne Dreamspell kalender. Daarover is veel verwarring. Sommigen kennen alleen de Dreamspell kalender, anderen kennen beide en vragen zich af waarom de uitkomst anders is als je een geboortedatum uitrekent. Ik vind het belangrijk dat beide kalenders tot hun recht komen. De ene is niet beter dan de andere. Ze hebben allebei hun eigen waarde. De Maya’s werken zelf niet met de Dreamspell kalender, waarom is dat? En wat doen ze zelf met hun klassieke Tzolkin? Zowel de klassieke Tzolkin kalender als de moderne Dreamspell kalender zijn ongelofelijk nauwkeurige instrumenten om te ontdekken wat de manier van leven en werken is die het meest vruchtbaar is voor jezelf en anderen. Ze hebben mij geholpen om het samenspel tussen onze onbewuste drijfveren en persoonlijke kwaliteiten en valkuilen te begrijpen en doorgronden en om te zetten in praktische tools voor (zelf)coaching. Ik ontwikkelde vernieuwende handvatten en een eigen methodiek om dagelijks zowel privé als in je werk tot de kern te komen van vragen over persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en samenwerking. Het is niet alleen een ontdekkingsreis in de kalender, maar ook in jezelf.

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 15

Er zijn nog steeds Maya’s die leven met de Tzolkin kalender. Zij kennen hun wortels, voelen zich verbonden met hun voorouders, met de natuur, hun land en cultuur en dragen verantwoordelijkheid voor zowel het verleden als de toekomst. Ze zijn zich bewust van hun taak om de wijsheid van vorige generaties door te geven aan volgende generaties. Als je goed leest, vind je hun wijsheid ook steeds vaker terug in de moderne managementboeken. We hebben net als de Maya’s behoefte aan voedende relaties en willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld; niet alleen voldoen aan omzet targets en gaan voor prestatiebeloningen. Steeds vaker kun je in managementboeken lezen dat we niet alleen op mentaal en fysiek niveau strategische keuzes moeten maken, maar ook aandacht moeten besteden aan de emotionele en spirituele laag. Het gaat niet alleen om overleven en leren, maar ook om liefhebben en zingeving. Dat is niet alleen thuis belangrijk, maar overal waar je je energie geeft: op school, op je werk, eigenlijk overal waar je samenleeft en -werkt met anderen. Dit boek past dus ook heel goed op het bureau van professionele begeleiders die anderen helpen om optimaal te functioneren.

fo to: ingrid m e uw isse n

H

et schrijven over en leven met de Tzolkin is al sinds 2004 een manier om nieuwe ontdekkingen te doen over mijzelf en over de kalender. Vanuit mijn achtergrond als communicatietrainer en -adviseur en mijn persoonlijke behoefte aan praktische handvatten besloot ik in 2010 om datgene wat ik had geleerd en ontdekt te delen in mijn eerste boek: ‘Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’. Ik ben doorgegaan met het vertalen van mijn steeds groeiende kennis over de kalender naar praktische toepassingen, zodat zo veel mogelijk mensen ermee kunnen werken en er hun voordeel mee kunnen doen. Na het profielenboek kwamen er persoonlijke profielen, creatiekaarten, een tweede boek (‘Maya wijsheid voor je levensreis’) en bijbehorend logboek en een app. In al die jaren heb ik veel ontwikkeld en bijgeleerd door mijn eigen ervaringen en die van alle deelnemers aan mijn workshops en trainingen. Eind 2019 was het eerste boek aan een derde druk toe en ik wilde zoveel veranderen en aanvullen, dat het uiteindelijk een heel nieuw boek is geworden. Wat is er nieuw en wat maakt ook dit boek tot een dagelijks kompas voor lichter leven vanuit je eigen kracht en wijsheid?

Voorbij de persoonlijkheidstest Als je ook op de emotionele en spirituele laag onderzoekt wat belangrijk is om goed te kunnen functioneren, kom je tot de ontdekking dat we niet allemaal in hetzelfde stramien passen. Kijk maar naar de talloze thuiszittende scholieren, jongeren en volwassenen die op jonge leeftijd met een burn-out kampen. Er zijn allerlei persoonlijkheidstest die we hebben ontwikkeld om te ontdekken wat voor type je bent en welke competenties je nog zou moeten ontwikkelen. De Tzolkin gaat voorbij aan alle tests. Om inzicht te krijgen in de manier waarop je het beste functioneert, heb je alleen je geboortedatum nodig. Via de Tzolkin kalender kom je te weten wat je drijfveren zijn en welk persoonlijk gereedschap je hebt gekregen om zowel op spiritueel, fysiek, emotioneel als mentaal niveau optimaal te functioneren. O P N I E UW Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek Elvira van Rijn 21 x 21 cm, 160 pagina’s geheel in kleur € 24,50 isbn 978 94 91557 50 7 nur 728 Verschijnt oktober 2020

13

14-09-20 12:04


thema

Vijf persoonlijke profielen Met het boek kun je vanuit verschillende invalshoeken persoonlijke profielen maken op basis van een geboortedatum. Dat zijn er inmiddels meer geworden dan in de eerste twee drukken. Vanuit vijf verschillende invalshoeken leer je jezelf en anderen beter kennen. Als je de profielen van bijvoorbeeld je collega’s, leerlingen of gezinsleden naast elkaar legt, wordt duidelijk dat we niet allemaal in hetzelfde stramien passen. Ieder heeft zijn eigen persoonlijke gebruiksaanwijzing op alle niveaus van ontwikkeling: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het gaat er niet om welke competenties je nog verder moet ontwikkelen, maar hoe je jouw competenties de ruimte kunt geven om volledig tot je recht te komen. De een krijgt vernieuwende ideeën door met anderen te brainstormen. De ander raakt die inspiratie juist volledig kwijt in verbinding met anderen en krijgt briljante ideeën door alleen te zijn, tijdens een wandeling of tijdens de afwas. Sommigen gedijen prima bij doelgerichtheid en een duidelijk stappenplan. Anderen hebben juist ruimte nodig om al doende en ervarend de juiste weg en oplossingen te vinden. De Tzolkin helpt je om te ontdekken wat bij jou past. Vaak weet je dat diep vanbinnen allang. En als het dan ineens ook in een boek staat, maakt dat wakker, krijg je een zetje om daar ook echt naar te luisteren. Het is niet altijd makkelijk om je eigen manier van doen te volgen in een zeer doel- en resultaatgerichte maatschappij met kaders waarin we allemaal moeten passen. Met de kalender leer je niet alleen wat beter bij

P ro fie l e n Alle profielen die je voor een specifieke geboortedatum op de website van Maya wijsheid kunt bestellen, kun je nu met dit boek ook zelf maken: • Geboorteprofiel van je kernkwaliteiten, valkuilen en de dynamiek van relaties. • Verjaardagsprofiel over je persoonlijke (levens) jaarenergie en je actuele kansen en mogelijkheden voor groei. • Levenspadprofiel met sleutels voor persoonlijke groei en leiderschap. • Creatieprofiel over je drijfveren en de moeiteloze samenwerking tussen ziel en persoonlijkheid. • Passie-missie-visieprofiel over ondernemend leven. Niet alleen de afbeeldingen maar ook de tabellen en schema’s in kleur maken het makkelijk om de juiste ingrediënten voor jouw profiel te verzamelen.

14

Heus 15-2020.indd 16

jou past, maar kun je het ook beter uitleggen aan anderen. Dat scheelt heel veel stress, onbegrip en energieverlies. De profielen helpen ook om conditioneringen bloot te leggen en reiken sleutels aan om die te doorbreken. Zodat je weer jezelf wordt. Een van mijn cursisten omschreef het zo: “De Tzolkin is het meest fundamentele en logische dat mensen kan gidsen om zichzelf te zien, te her-inneren, weer te leren van zichzelf te houden én voedend te zijn voor anderen.”

Spirituele groei Spiritueel groeien is jezelf beter leren kennen en doen wat echt bij je past. Zodat je daarvan niet alleen in je dromen, maar ook in de dagelijkse realiteit de vruchten kunt plukken. Bijvoorbeeld bij: het maken van keuzes; in samenwerking met en begeleiding van anderen; het volgen van de weg die het beste past bij wie je diep vanbinnen bent.

• • •

In het boek gaat het allemaal om het vergroten van zelfkennis en meesurfen op de beschikbare energie: de dagenergie, de jaarenergie, de energie van jouw levensjaren, de energie van relaties. Die energie heeft twee kanten: kwaliteiten en valkuilen. Je kunt dus ook te weten komen welke valkuilen zorgen voor conflicten in samenwerking en relaties. En daarbij gaat het ook over de relatie met jezelf. Wat zegt het over jou als je bijvoorbeeld burn-out raakt? Door met de kalender te werken, leer je verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, krijg je handvatten voor zelfreflectie en groei. Als facilitator voor spirituele groei wil ik mensen via dit boek graag leren hoe je zelf tot de kern van een vraag of situatie kunt komen en je eigen antwoorden kunt vinden. En hoe je anderen daarbij kunt ondersteunen als professioneel begeleider.

Je eigen wijsheid wakker maken Ik krijg wel eens vragen van mensen of ik ze kan vertellen wat de beste dag is om een onderneming te starten, of een potentiële partner een goede relatie zal opleveren, wanneer ze eindelijk een nieuwe baan of huis zullen vinden. Het is mijn overtuiging dat je die antwoorden in jezelf kunt vinden, dus krijgen mensen van mij geen concreet antwoord op hun vragen. De profielen kunnen je echter wel helpen om aanwijzingen te vinden en je eigen wijsheid over zo’n vraag wakker te maken. Werken met de Maya wijsheid is meer dan een instrument raadplegen. Door de dagenergie te volgen en te werken met je profielen leer je uitdagingen en valkuilen te zien als een uitnodiging om te groeien. Dit betekent ook dat

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


de kalender geen quick fix is voor alledaagse problemen. De kalender geeft geen kant-en-klare antwoorden op vragen, maar wijst je wel de richting waarin je je eigen antwoorden kunt vinden. En soms geeft wat je in een profiel vindt over jezelf of anderen net dat ene zetje wat je nodig hebt om een knoop door te hakken en te doen wat je eigenlijk al wist, maar waarop je niet zomaar durfde vertrouwen. In de klassieke Tzolkin zijn er overigens wel gunstige en minder gunstige dagen om bijvoorbeeld te trouwen, een onderneming te starten, op reis te gaan. Persoonlijk voel ik me niet aangetrokken tot die manier van werken met de kalender. Het universum is oneindig wijs en dat betekent dat ik misschien wel op een heel ongunstige dag op reis ga of een contract onderteken. Juist om iets over mijzelf te ontdekken. Dus ik volg gewoon nieuwsgierig het pad dat zich voor mij ontvouwt. Natuurlijk is het goed om je bewust te zijn van de mogelijkheden en de valkuilen die de energie van de dag met zich meebrengt. Als je op een regenachtige dag de deur uit moet, neem je ook een paraplu mee. Maar ik laat de kalender niet bepalen hoe ik mijn leven inricht. Dat doe ik zelf en de kalender helpt me herkennen waarom dingen soms niet lukken of juist heel makkelijk gaan. Zo kan ik ook makkelijker besluiten om een taak die niet lukt te laten wachten tot morgen zonder in de stress te raken. Ik weet dat de energie morgen weer anders is en dat wat nu niet lukt morgen misschien veel makkelijker gaat. Ik zie dat cursisten die wat langer met de kalender werken en leven meer en meer gaan vertrouwen op hun eigen wijsheid en de controle durven loslaten.

Actief werken met de kalender In het boek vind je behalve veel uitleg en informatie ook allerlei aanknopingspunten om actief met de kalender te werken. Bij de energie van de dag vind je naast uitleg ook affirmaties. Die kun je behalve lezen ook hardop uitspreken en dat doet iets met je. In het begin voelt het wat onwennig om dat te doen, maar soms kan zo’n affirmatie je hele dag goed maken. Bijvoorbeeld doordat er een emotionele ontlading of een inzicht komt, waardoor je jouw plannen voor die dag kunt omgooien en alles die dag makkelijker gaat. In dit boek heb ik alle affirmaties die ik in de loop van de jaren heb gemaakt, bijeengebracht: zowel de DNAfirmaties bij de zegels en tonen als extra aanvullende affirmaties. Ik hoop dan ook dat het boek je inspireert om zelf aanvullende affirmaties te maken. De Tzolkin is per slot van rekening een creatiekalender, dus zet ook aan tot creativiteit.

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 17

Creatieve inspiratie In cursussen en trainingen draag ik graag mijn kennis en ervaring over, zodat meer mensen leren werken met dit mooie instrument voor coaching en zelf-­ coaching. Creativiteit is daarbij een goede onder­ steuning. Creatief bezig zijn met de kennis die je via de Tzolkin kalender opdoet, zorgt voor de vertaling van hoofd naar hart. Door bijvoorbeeld intuïtief te schrijven of collages te maken, vind je de antwoorden in jezelf en kun je varen op je eigen kompas. Daarbij helpen de Maya wijsheid creatiekaarten. In het vorige nummer van heus schreef ik over verschillende toepassingen van deze kaarten. Samen met het boek vormen de creatiekaarten een krachtig instrument om je eigen wijsheid te vinden via creativiteit. In dit nieuwe profielenboek kon ik rekening houden met de behoefte aan meer uitleg over de zegels en tonen die op de creatiekaarten staan. Bijvoorbeeld als je ze gebruikt als orakelkaarten. Op de kaarten zelf staan steekwoorden en affirmaties. De uitgebreide uitleg van de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen vind je in het boek. Bovendien vind je bij elk profiel een sjabloon en instructies voor een kaartlegging of een opstelling met de kaarten en een energetische oefening. ‘Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin pro­ fielenboek’ is een werkboek voor wie er plezier in schept alle persoonlijke informatie zelf bij elkaar te zoeken voor zichzelf en anderen. Het is een leerboek voor wie zelf wil leren werken met de Tzolkin voor anderen. Het is een opzoekboek voor wie met de Maya wijsheid creatiekaarten werkt. Het is een heel geschikt boek om samen met anderen mee te werken, omdat het alle aanleiding geeft tot goede gesprekken. Het boek is echter niet geschikt om uit te lenen. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, wil je er elke dag in kunnen lezen. Elvira van Rijn inspirator en facilitator spirituele groei

Maya wijsheid voor je levensreis, het levenspadenboek Maya wijsheid voor je levensreis, logboek Maya wijsheid creatiekaarten SoulCollage®

15

14-09-20 12:04


interview

Een Amerikaanse SoulCollage® facilitator zette me op het spoor van twee geweldige kaartensets: ‘Divine Dog Wisdom Cards™’ en ‘Cosmic Cat Wisdom Cards™’. Wat blijkt, SoulCollage® heeft ook de auteurs van deze twee sets, Barb Horn en Randy Crutcher, ooit bij elkaar gebracht. En zij waren blij verrast dat ik de Nederlandse editie van het SoulCollage® boek heb uitgegeven. Maar goed, in dit interview gaat het om Barb, Randy, honden, katten en spiritualiteit met een vleugje humor.

Welke rol speelden dieren in jouw jeugd? randy : “De eerste hechte vriendschap met een dier was die met collie Rex. We waren even oud en groeiden samen op gedurende de eerste dertien jaren van mijn leven. Rex kwam uit de commerciële kennel van een familielid, die enkele honden leverde voor de populaire 20e eeuwse televisieserie ‘Lassie’. Ik groeide op in South Los Angeles en toen ik oud genoeg was, ging ik samen met mijn vader fietsen en dan liep Rex altijd bij het achterwiel van mijn vaders fiets. Zelfs toen Rex blind werd, nam mijn vader hem nog mee, want zijn gehoor was zo scherp, dat hij veilig op die plek bleef lopen. Later verhuisden we naar de woestijn, waar ik zwierf in de vallei en op de heuvels. Toen ik 13 was, werd Rex ingeslapen. Mijn moeder, zusjes en broer stonden rond het graf dat mijn vader had gegraven. Het was mijn eerste diepgaande ervaring met ouder worden, dood, verlies en rouw. Mijn vader kon niet ophouden met huilen. Het was toen dat ik me realiseerde dat het oké, gepast en noodzakelijk is dat een gezonde, volwassen man huilt.” barb : “Toen ik jong was, kon ik geen hond (of kat) hebben, want mijn zusjes waren allergisch. En oh, wat wilde ik er graag een hebben. Ik ging op bezoek bij de hond van de buren en hing hele dagen in hun tuin rond. Ik had een levensgrote pluche hond en nam die aan een riem mee voor wandelingen in de stad tot hij helemaal versleten was. Ik mocht wel woestijnratjes hebben en ik had een speeltuin voor ze ingericht. Twee keer per dag zat ik daar met mijn ratjes, die Coca-Cola en Pepsi heetten. Als puber deelde ik lief en leed met hen. Op die kwetsbare leeftijd had ik een wezen nodig dat me onvoorwaardelijk zag en hoorde. Wie had gedacht dat woestijnratjes dat supervermogen hebben?”

Randy, jij bent therapeut, trainer (van mensen), persoonlijke en professionele ontwikkelingscoach en organisatieadviseur. Dat is veel. Hoe is dit zo gekomen en wat heeft het een met het ander te maken? randy : “Goede vraag, Adrie. Dat vraag ik me zelf ook wel eens af! Van kleins af aan ben ik gefascineerd door, heb ik ontzag voor en heb ik me volledig ondergedompeld in ons aller natuurlijke wereld. Op de middelbare school bedacht ik dat ik bioloog zou

Randy en Corgi

16

Heus 15-2020.indd 18

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


we elkaar steunen om de beste versie van onszelf te worden… we zitten immers met z’n allen in hetzelfde schuitje.”

Barb, je bent hondenfluisteraar, gecertificeerd alchemistisch hypnotherapeut, Cosmic Clown, tenenlezer, mentor, ritueelbegeleider, inspirator en lachcoach. Ook dat is veel. Hoe is dit zo gekomen en wat heeft het een met het ander te maken? barb : “Volgens mijn studiebegeleider op de middel-

Barb en Spirit worden, maritiem bioloog. Ik meldde me aan bij Humboldt State University in Arcata, maar de opleiding zat vol. Om toch binnen te komen moest ik me aanmelden voor de communicatieopleiding. Dat was in de jaren 70 en de Human Potential Movement was alom aanwezig. Ik voelde me aangetrokken tot de wetenschap en mysteries van het menselijk leven en uiteindelijk studeerde ik af in twee psychologierichtingen. Ik heb veel les gegeven in psychologie en sociologie, had een praktijk als therapeut en ontwikkelde allerlei activiteiten en programma’s om een eind te maken aan geweld jegens mannen en vrouwen, en homofobie. Later kreeg ik een doctoraat in organisatieverandering en leiderschap, zodat ik als consultant nog meer te bieden had voor leiders die aan positieve verandering willen werken. Terugkijkend is de rode draad door al die activiteiten mijn nieuwsgierigheid naar de menselijke natuur, onze uitdagingen en transities (die van mij inbegrepen!) en het onderzoeken van wat we kunnen bereiken als

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 19

bare school zou ik als coach of therapeut geen droog brood kunnen verdienen, dus stapte ik over op mijn volgende passie: wetenschap, rivieren en het milieu. Dertig jaar lang hielp ik burgers hun rivieren te beschermen en herstellen onder het motto ‘de zorg voor de rivieren draait niet om de rivieren, maar is een zaak van het menselijk hart’. (red. zie www.coloradoriverwatch.org) Ook al bleef ik de wetenschap trouw, mijn zoektocht naar de menselijke aard en onze relatie met het goddelijke ging door. Ik zag nooit een scheidingslijn tussen ons en de natuur, tussen mij en het goddelijke. Ik verdiepte me in native American tradities, heilige liefde, werd een tenenlezer, SoulCollage® facilitator, alchemistisch hypnotherapeut en werkte gaandeweg aan mijn eigen heling. Ik ben een Tweeling, dus ik leef het leven voor twee en leer een leven lang. Na een SoulCollage® conferentie noemde Kylea Taylor (red. o.m. SoulCollage® trainer) mij een Cosmic Clown en dat ben ik altijd gebleven. Ik werd lachend geboren. Humor en lichtvoetigheid zitten in mijn bloed en vormen een van de superkrachten die ik in het leven en iedere situatie kan inbrengen. Een alchemistisch hypnotherapeut neemt jouw schaduw en verandert die in het goud van je ware zelf. Het is een holistische hypnotherapie die het hele pakket beslaat: vorige levens, het leven tussen levens, gidsen vinden, ver­ loren delen terugvinden (dit laatste lijkt op het

17

14-09-20 12:04


interview

sjamanistische soul retrieval). Mijn doel in het leven is leren hoe ik zowel een mens als een spiritueel wezen kan zijn en anderen helpen hun ware zelf te worden, zodat ze hun bestemming niet zullen missen. Ik heb veel mensen geholpen bij het terugvinden van hun hond, heling van het gedrag van hun hond en zichzelf helen. Vrienden begonnen mij hondenfluisteraar te noemen, omdat honden altijd op mij af komen. Mijn eerste hond die ik als volwassene had, was Mookie. We vonden haar moeder op straat en terwijl we op zoek waren naar haar baasje werden Mookie en een dode pup geboren. Mookie was een mengelmoes. Zij, drie andere honden en Spirit, mijn laatste hond, hebben mij alles geleerd over de dood, vergankelijkheid, de onpersoonlijke aard van leven en dood. Allemaal belangrijke elementen op mijn spirituele pad, het pad naar wie ik ben, waarom ik hier ben en dat ik een deel ben van iets wat groter is dan ikzelf.

Hoe kwamen jullie op het idee voor de Divine Dog kaarten? barb : “Randy en ik zijn Tweelingen. Als we met vrienden zijn, is er altijd een lijntje tussen ons tweeën. We maken altijd gekheid, woordspelingen en grappen, tot groot vermaak van onze vrienden. We waren op een skitrip met vrienden en er waren veel honden mee. We zaten ze te observeren en maakten opmerkingen over de honden, hun wijsheid, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en ga zo maar door. Zo kwam het idee voor kaarten in ons op. We hadden allebei behoefte aan een creatieve focus en besloten ervoor te gaan. Geen idee waar het ons zou brengen. We besloten gewoon de kaarten te gaan maken. Geweldig. Dit soort creativiteit kom je niet zo vaak tegen.” randy : “Korte poten, lange poten, woeste haardos of korte coupe, alle honden waren zo opgewonden dat ze in de verse sneeuw konden rennen, springen en spelen. Ze waren allemaal zo uniek en zichzelf. We vroegen ons af wat ze ons zouden vertellen als ze Engels konden spreken. Wat ze met ons zouden delen over hun ervaring. En of we iets van hen zouden kunnen leren dat ons zou kunnen helpen om het meeste uit ons menselijk leven te halen.”

Was het concept vanaf het begin duidelijk? randy : “Het concept ontwikkelde zich vrij snel door onze energie en nieuwsgierigheid. We werkten allebei al met verschillende soorten kaarten, zoals orakels en tarot, en we hadden onze eigen SoulCollage® kaarten gemaakt, dus het was eigenlijk niet zo moeilijk om ons een beeld te vormen van een eigen kaartenset. Het idee van wijsheidskaarten gaf ons alle ruimte om te putten uit onze liefde voor de natuur

18

Heus 15-2020.indd 20

en dieren, ons werk met mensen en de behoefte om een nieuwe manier te vinden om mensen te steunen op hun reis door het leven… door hun band met en liefde voor de dieren in hun leven.” barb : “Ja en nee. We maakten een lijst van eigenschappen die we er graag in wilden hebben, maar toen we foto’s gingen verzamelen en afstemden op de hondenenergie, veranderde die lijst in wat zij ons willen leren, wat zij ons te vertellen hebben over onze menselijke toestand. Ik was vastbesloten dat we schaduwenergieën in onze kaartenset zouden hebben, omdat ik daar graag mee werk en een schaduw zo veel creativiteit kan losmaken als je die belicht. De meeste kaartensets gaan voor het licht en blijven daar. Maar ik wilde schaduwaspecten van mijn leven, ervaringen en zelf naar het licht brengen en dat betekent schaduwenergieën als schaamte, schuld, lust, eenzaamheid en zo. Onze uitgeefconsultant vond die kaarten maar niets. Des te meer reden om ze erin te houden. Het ging ons niet om verkoopcijfers maar om waarheidsgetrouwheid. Honden voelen geen schaamte tot een mens schaamte op hen projecteert, en dan pakken ze het aan en spiegelen ze feilloos naar ons terug wat we moeten zien… dat bedoel ik dus. We wilden foto’s en geen illustraties, maar toen ontdekten we dat mensen liever illustraties op kaarten zien en veranderden we de foto’s in illustraties.”

Hoe werkten jullie aan de kaarten? randy : “We hebben duizenden en duizenden foto’s bekeken. Het kostte steeds vele uren eer we het eens waren over welke foto de boodschap van een bepaald thema het beste overbracht. Elke kaart kreeg een woord (thema/eigenschap), een afbeelding en een korte zin. Vervolgens beschreven we volgens een vast stramien wat het thema voor ons betekende en wat we hadden meegekregen in ons contact met onze overleden en nog levende honden. Daaraan voegden we vragen en handige tips toe voor degene die de kaart had getrokken. Zoals bij elke productie van hoge kwaliteit gebeurde het schrijven, toevoegen en schrappen in verschillende rondes tot we helemaal tevreden waren dat we iets unieks van hoge waarde in de wereld konden zetten.” barb : “Ik was in beginsel vooral bezig met de thema’s en de foto’s, Randy met het schrijven. Maar we pikten soms wel woorden van elkaar. Ik heb ongeveer eenderde van de kaarten geschreven… Ja, je begrijpt het al, de schaduwenergieën.”

Welke Hemelse hond kaart is jouw favoriet? randy : “Dat is de Doorbraak kaart. Ongeacht hoe oud ik word, ik wil die ervaring steeds weer opnieuw hebben én stimuleren voor anderen met zowel onze honden- als kattenkaarten.”

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


barb : “Ach, dat is niet eerlijk. Ik vind ze allemaal zo goed, het zijn allemaal delen van mij, maar goed, ik maak een keus. Ik ben gek op de Joker, omdat ik gek bek op de energie van de dwaas, die de boel verstoort om ons eraan te herinneren dat we spirituele wezens zijn die een periode als mens doormaken. Ik vind de Geduld kaart geweldig, want wie heeft niet van die momenten dat je het nu wilt hebben? Ook de Uiting kaart, die gaat over je eigen waarheid spreken op weg naar het ervaren van universele waarheden… allemaal sluiten ze perfect aan bij mijn eigen ervaringen.”

K AAGH HROU KTBR EAOR BRDO ig.

AMETE SCHA SHAM

moed Wees stout Be Bold

GED LDE PA TIEUNC

HetAny is bij DaynaNo zovwer.

Welke Hemelse hond kaart vond je het lastigst? Welke was het meest confronterend? randy : “Ik vond eigenlijk geen enkele kaart lastig in de zin van de juiste betekenis eraan toekennen. Bij sommige was het een uitdaging om de afbeelding te vinden die het beste past bij het thema, maar dat is inherent aan een creatief proces en vind ik juist fijn. Om jouw woorden te gebruiken, sommige kaarten zijn inderdaad confronterend, in die zin dat ze mensen uitdagen de schaduwaspecten van onze menselijke natuur te onderzoeken. Schaamte is een voorbeeld hiervan. We hebben meer woorden voor dat concept dan voor enige andere kaart waarover we schrijven in het begeleidende boekje. Met de zogenaamde schaduwkaarten willen we mensen helpen die aspecten te omarmen, helen en integreren, zodat ze het leven ten volste en met plezier kunnen leven. Dit is een van de dingen die onze wijsheidskaarten onderscheidt van vele andere kaarten en ik ben ontzettend blij dat de vele enthousiaste reacties onze positieve intentie bevestigen.” barb : “Verveling en Slachtofferschap, omdat het een dans is om ze uit te nodigen hun licht te laten schij-

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 21

nen op de waarde en rol die ze in ons leven hebben. Ze staan in een kwaad daglicht, maar ze maken deel uit van ons en ons leven. Dualiteit helen is een inclusieve dans, waarbij inclusie niet betekent dat we alle delen leuk moeten vinden, maar wel dat we ermee moeten dansen. En honden vatten niets van dit alles persoonlijk op. Deze energieën beïnvloeden nooit wat ze waard zijn, ze bewegen zich gewoon door hen heen. Wij hebben een interessante dans gehad met de lichte en schaduwkanten van de verschillende energieën en dit vind je terug in de kaartenset. Dat vind ik er zo mooi aan. Zo is het leven immers.”

d, uit! honBisc , No Dogte BadStou jou! voor kje koe geen

SLACVHICTTOIMFFHO ERSCHA

OD

Neem jouTawkevera Resntw ponoor sibdel ility ijkheid.

p

Welke reacties kregen jullie op Divine Dog Wisdom Cards™? barb : “Op een beurs trok iemand de kaart Schaamte. Woede is een andere kaart die mensen doet terugdeinzen als ze die trekken, waarna ze de kaart weer snel terugstoppen in de stapel. Dan zijn ze er nog niet klaar voor. Maar deze vrouw kwam later naar me terug in de stand en bedankte me voor deze kaart. Na het trekken had ze nagedacht over hoe schaamte een rol speelde in haar leven en al het werk dat ze had verzet om te helen en te worden wie ze nu was. Ze had er nooit eerder zo naar gekeken. Vaak krijgen we reacties over synchroniciteit. Dan zijn mensen bezig met een uitdaging en trekken ze precies de kaart die daarbij past. De vader van een vriendin lag op sterven en zij trok de kaarten Vergeving en Vertrouwen.” randy : “Veel mensen lieten ons weten dat de kaarten hen hadden laten lachen. Geweldig! Anderen vertelden hoe ze met een kaart een dieper, betekenisvoller gesprek hadden met gezinsleden of studenten. Sommige managers gebruiken de kaarten met medewerkers en teamleden. Er is een reden waarom ons

19

14-09-20 12:04


interview

bedrijf EnlightenUp heet. We spelen met woorden en treffende beelden, zodat mensen het licht oppakken en makkelijker in een persoonlijke zoektocht of gesprek met anderen kunnen duiken. Veel mensen hebben ook positief gereageerd op het begeleidende boekje. Heel bijzonder vond ik het verhaal van een leraar die met de kaarten werkte tijdens een les. Een student trok de kaart Eenzaamheid en een andere de kaart Horen bij. De leraar wist dat in ieder geval een van de studenten erg eenzaam was, dus de getrokken kaarten leidden tot een levendige discussie. Wat het betekent om eenzaam te zijn en ergens bij te horen. De leraar was erg blij met de uitkomst.”

Waarom moesten er ook Kosmische kat kaarten komen? randy : “Katten kunnen sommige dingen veel beter zeggen dan honden! Serieus. Maar ook zijn er mensen die alleen van honden houden en mensen die alleen van katten houden. En er zijn mensen die van allebei houden. We wilden niemand overslaan.” barb : “Kattenvrienden wilden ons alleen financieel steunen voor de hondenkaarten als we ook kattenkaarten zouden maken. Ook gebeurde het dat we tijdens het ontwikkelen van de hondenkaarten energieën vonden die zowel bij honden als katten passen, zoals dankbaarheid, maar katten uiten die op een heel andere manier dan honden. En natuurlijk hebben ze een andere achtergrond en rol in de dieren­ wereld, dus hebben ze verschillende lessen, boodschappen en zelfs rollen in ons leven. Het is niet meer dan logisch. En nee, er komen geen geiten-, kippen- of paardenkaarten.”

Welke Kosmische kat kaart is jouw favoriet? randy : “Voor mij persoonlijk was het heel bijzonder dat het werken aan de Cosmic Cats Wisdom Cards zo veel liefdevolle herinneringen aan mijn katten naar boven bracht. Een kat werd twintig jaar en lange tijd was dat mijn langste relatie! De andere kat, Tinker Bell, was eigenlijk een kruising tussen een golden retriever (die kwijlt en steeds geaaid wil worden) en Buddha. Ik vind alle kaarten even mooi en goed, dus het is afhankelijk van wat er in mijn leven speelt welke favoriet is. Op dit moment heb ik iets met de Genade kaart, omdat ik geloof dat we dat allemaal wel kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden. Ik heb ook iets met de Breinbreker kaart, omdat het de eerste kaart was die in mij opkwam toen we de kaarten gingen maken en ook dit speelt op dit moment.” barb : “Geef mij maar de lastige, degene die je uitdagen. De kaartenset is bedoeld om je gerust te stellen alsook uit te dagen op je pad, maar begroet je met

20

Heus 15-2020.indd 22

liefdevolle katten- of hondenenergie, dus uitnodigend en veilig. Ik vind Afzijdig leuk, omdat die energie zo gecompliceerd is en niet zo eenduidig als bijvoorbeeld speels. En we hechten allemaal veel waarde aan wat anderen denken ten koste van onze eigen waarheid tot uitdrukking te brengen en onszelf te zijn. Nieuwsgierigheid is een andere favoriet, hier spelen we weer met de dualiteit van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid pakt niet altijd goed uit: curiosity killed the cat (red. denk ook aan ons nieuwsgierige Aagje, met wie het niet goed afliep). We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we in onze creativiteit werden afgekapt door anderen of het leven… en toch is nieuwsgierigheid over het algemeen geen negatieve term. Aanstichter vind ik ook geweldig. Toen ik zeven was noemde iemand mij zo en ik ontkende het. Nadat ik eenmaal de betekenis ervan doorgrondde, moest ik toegeven dat ik er een was. Ik vind het geweldig hoe de kat vanuit zijn veilige omgeving de hond begint te porren.”

BR COEINUNBNDRERUKEMR Air t. Theluch In de HooUpg in

AAINNSSTTIGIACTHOTER

R

Er moet Gotta tochStaiem rt So anme d be thigin ng nen.

Welke Kosmische kat kaart vond je het lastigst? Welke was het meest confronterend? randy : “Verdraagzaam vormde een uitdaging voor mij, omdat ik graag zie dat we allemaal sneller overgaan tot acceptatie. Ik realiseer me dat dit een spanningsveld is voor zowel mij als anderen en het kan enige tijd vergen áls we het überhaupt ooit zullen verwezenlijken. Dus laten we verdraagzaamheid in een zo’n positief mogelijk licht zetten als een stap in de goede richting naar acceptatie, wanneer acceptatie zinvol is. Iedereen die een kaart trekt, geeft een kaart de betekenis die hij nodig heeft om de kaart zinvol te laten zijn. Het is uiteraard de hoogst bereikbare toepassing van onze kaarten, dat elke kaart een reflectie

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


is van de innerlijke wereld van degene die de kaart trekt, zodat hij volledig de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn leven en het niet voor anderen leeft met uitsluiting van zijn eigen behoeften en vervulling. Aanstichter is uitdagend in die zin dat velen van ons zich geïntimideerd of bedreigd zullen voelen door dit thema rond het initiëren van iets. Het kan erg agressief overkomen. Ook hier hebben we het thema speels belicht en zien we wel degelijk de voordelen van iets aanstichten, ook al zijn de acties wat ondeugend.” barb : “Oh, we hadden een verhitte discussie over de Risico kaart. Ik had zo’n goede foto gevonden: een lege vogelkooi, een zwevend veertje en daaronder de kat met zijn bek vol veren. De kattenmensen waren het er absoluut niet mee eens en gingen voor het gemak voorbij aan het feit dat katten duizenden vogels vermoorden. We moesten dus op zoek naar een andere foto. De waarheid doet soms pijn.”

Wat verwachten jullie van de Nederlandse uitgave? Randy: “Ik heb de Nederlanders en hun cultuur hoog zitten, maar er valt nog veel te ontdekken voor mij. Ik heb alleen het prachtige Amsterdam gezien en weet dat er nog veel meer is. Overal ter wereld kom je mensen tegen die Nederlands spreken. Ik hoop dat de Hemelse hond en de Kosmische kat zo veel mogelijk mensen zullen bereiken en plezier zullen geven, en ze zullen opbeuren en inspireren wanneer ze dat nodig hebben. Dat zal onze grootste beloning zijn.” barb : ‘Ik hoop dat de kaarten de mensen zullen inspireren. Dat ze over zichzelf leren en soms zelfs om zichzelf moeten grinniken.”

Last but not least: wat is de belangrijkste les die je van een dier heb geleerd? randy : “Otter, wees speels!” barb : “Van mijzelf houden. Ik ben het waard om lief te hebben, dus laten we het erop houden dat die strijd is gestreden. Kunnen we dan nu gaan wandelen, spelen of lekker eten?”

ZAE AM AARAGNC DRLE VERTO je iet h Its doet. ng Wit Sittivoor Denk na

RIRISI SKCO

Wake Ta ag het a Cha eronce p.

Hoe werd er op op de Cosmic Cats Wisdom Cards™ gereageerd? randy : “Ze zijn nog niet zo lang uit, maar tot nu toe zijn de recensies positief. We denken dat ze het ook goed zullen doen, omdat ze in de voetsporen van de honden treden.” barb : “Kattenmensen zeggen dat ze goed zijn. Wat een opluchting. Maar het gaat langzaam… deze mensen zijn net als katten… ze komen naar buiten als het donker is, denken veel na, willen liever niet dat anderen weten dat ze een kattenkaartenset hebben, enzovoorts. Deze set is nog maar een jaar uit en we zijn nog steeds reacties aan het verzamelen.”

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 23

Hemelse hond, 62 wijsheidskaarten 95 x 138 mm met boekje in kartonnen doos met deksel € 29,50 isbn 978 94 91557 52 1 nur 728 Verschijnt januari 2021 Kosmische kat, 60 wijsheidskaarten 95 x 138 mm met boekje in kartonnen doos met deksel € 29,50 isbn 978 94 91557 53 8 nur 728 Verschijnt januari 2021

21

14-09-20 12:04


thema

Kleurenpracht

D

at planten, bomen en kruiden stoffen prachtig kunnen kleuren, weet men al heel lang. Er zijn gildes opgericht om de recepten geheim te houden en er zijn wreedheden begaan en oorlogen gevoerd om de recepten te bemachtigen. Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal niet meer nodig en kun je recepten op allerlei manieren verzamelen zonder dat daarop straffen staan. Alhoewel sommige recepten nog steeds een mysterie zijn. Wel maakt deze lange historie meteen duidelijk dat natuurlijk verven wereldwijd is verspreid en dat het deel uitmaakt van culturen over de hele wereld. Van de Franse gobelins tot

22

Heus 15-2020.indd 24

de indigoblauwe batikdoeken in IndonesiĂŤ. Maar je vindt de natuurlijke kleuren ook terug in de prachtige handgeweven kleden uit Turkije en in de paarse gewaden van de rijkste inwoners van het Romeinse Rijk. In Nederland zijn natuurlijke verfstoffen verweven met onze cultuur. De Hollandse meesters legden de rode en blauwe gewaden waarmee de adel pronkte vast in hun schilderijen. Door de zeldzame grondstoffen waren deze kleuren lange tijd niet te betalen voor het gewone volk. Sommige namen van kleuren zoals koningsblauw, kardinaalsrood en keizerlijk paars verwijzen naar de dragers en hun voorname plaats in de maatschappij.

heus 15 – 2020

14-09-20 12:04


Kruiden k racht

V

an oudsher is er veel bekend over de geneeskracht van kruiden, tegenwoordig wordt bewezen dat kruiden echt werken. Als je werkt met kruiden (bomen, planten, kruiden, grassen, enzovoorts) om te verven is het een kleine sprong naar het verbinden met de geneeskracht. Word je al nieuwsgierig? Je kunt je nieuwsgierigheid bevredigen door een kop thee te zetten van de heermoes die je hebt geplukt voor je verfbad of reinig je lijf met berkenbladthee. Maak tapas van zevenblad met een geelwortelsmoothie. Verzorg je handen met drakenbloedzeep en reinig je kamer met indigoroomspray. Kruidenkracht biedt meer dan recepten voor een zalf of thee. Wacht dacht je van recepten om te genieten van kruiden die je liever niet in je tuin ziet, zoals zevenblad? Daarnaast hebben kruiden invloed op de geest, zoals dat offi­ cieel heet. Dat kleuren je blij kunnen maken, weet je waarschijnlijk al. Dat geel een positieve werking

heeft op je humeur is misschien bekend, maar vaak weet je het onbewust. De energie van kruiden draagt ook bij aan jouw humeur. Denk aan een treurwilg. Wat roept deze boom bij je op? Denk aan een zonnebloem. Wat roept deze bloem bij je op? Denk aan wuivend riet. Wat roept dat bij je op? Je stemming verandert bij het voorstellen van een treurwilg, zonnebloem of wuivend riet. Dat is de onbekende kracht van kruiden. Weet dat terwijl je verft, een kruid plukt of een kop thee drinkt de energie van het kruid invloed op je heeft. Wat mooi is om te beseffen is dat de plant die je kiest om mee te verven, de energie uitstraalt en de kleur geeft die je op dat moment kunt gebruiken. Durf je bewust te zijn van deze kwaliteit van de bomen en planten die je gebruikt.

Marijke Eering, textielambachtsvrouw Marjanne Huising, kruidenvakvrouw

Kleurenpracht met kruidenkracht Kruidenwijsheid De heilige buxusmoeder en andere levensbomen Kruidenkracht voor tieners Levensbomen, zielskrachtkaarten Kruidenwijsheid, affirmatie- en actiekaarten

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 25

23

14-09-20 12:05


d e l e z er Yvonne Brouwer (53 jaar), getrouwd met mijn prins op het witte paard. Levenskunstenaar in de brede zin van het woord enne… Oh ja, een boekenliefhebster van de 1e graad.

Wat is het eerste boek dat je je kunt herinneren? ‘Pinkeltje en de aardmannetjes’ van Dick Laan. Ik kreeg dit cadeau als klein meisje voor Kerstmis van mijn ouders. Zodra ik erin las, bevond ik me in een magische wereld. De illustraties droegen bij aan de belevingswaarde. Keer op keer las ik het boekje van begin tot eind en het is een van de vele boeken van een serie. Dit boek heb ik nog altijd bewaard, het maakt onderdeel uit van mijn jeugd. Het grappige is, dat ik laatst een notebook vond in een museum in Apeldoorn met als omslag Pinkeltje en de parels. Nou, je raadt het al, die heb ik meegenomen en gebruik ik om de mooie momenten die ik dagelijks ervaar in te noteren. Zo reist Pinkeltje gewoon weer met me mee. Hoe leuk is dat!!!

Hoe belangrijk zijn boeken voor jou? Ja, mega. Ten eerste hou ik van boeken lezen, omdat ik er zo van geniet, maar voornamelijk hou ik van boeken met inhoud die het bewustzijn c.q. blikveld verruimen. Het neemt mij mee naar andere gebieden die zich dan mogen ontvouwen in mijn leven. Wat ik er zo mooi aan vind is, dat ik vaak boeken uitkies waar ik op dat moment in mijn leven voor open sta, in geïnteresseerd ben. Mijn dagelijks leven verweven met de boeken en de mensen en dingen waarmee ik me graag omring. Zo is voor mij een boek niet alleen een boek, maar ook een toetssteen die mijn leven aanvullend verrijkt, inzichten of waardevolle kennis brengt. Mijn levenservaring die ik onder andere opdoe door boekenwijsheid en deze te integreren, deel ik dan weer met anderen. Alhoewel ik geloof dat alles al in jezelf aanwezig is (ken jezelf), is de ervaring door het lezen van boeken een heerlijk plezierige bezigheid.

Hoeveel boeken heb je in huis? Veel. Toch heb ik ze een voor een gelezen en ik ben aan het afbouwen ;) Tegenwoordig als ik iemand voorbij kom, waarvan ik denk, dat boek zou wel iets voor diegene kunnen betekenen, of gewoon voor de leuk, dan geef ik het weg. Spullen zijn tenslotte maar spullen, ik hecht waarde aan de inhoud en die draag ik van binnen met me mee. Zo kan ik de overvloed van al dat moois weer delen. Ik beken dat sommige boeken heel bijzonder voor me zijn en die blijven dan voorlopig wél in onze boekenkast.

24

Heus 15-2020.indd 26

Welke soort boeken spreekt je aan? Die had ik al een beetje verklapt. Voornamelijk bewustzijnsverruimende boeken. Dit kan zijn op vele gebieden, want een mens kan altijd verder kijken dan wat hij/zij tot nu toe dacht te weten, of niet te weten. Mystiek, magie, mythologie, kunst, wetenschap, natuur, sjamanisme, druïdisme, paganisme, esoterie, alchemie, geometrie, oude culturen, psychologie, filosofie, (natuur)geneeskunde en zo kan ik nog wel even doorgaan – smile.

Welke soort boeken zul je nooit lezen? Ik zeg nooit nooit. Maar ik heb geen voorkeur voor boeken die niet voedend zijn. De boeken die ik uitzoek zijn dan ook voor mij aanvullend, verrijkend, energiek, avontuurlijk. Boeken die je meenemen naar fijne nieuwe ervaringen en je prikkelen op een prachtige manier.

Is er een boek dat voor jou heel belangrijk is? Ik zou een aantal boeken kunnen uitlichten. Ik ben een kind van vele wegen, maar ik geef enkele voorbeelden. ‘The artist’s way’ van Julia Cameron. Dit boek heeft zeker voor een ommezwaai in mijn leven gezorgd. Het is een soort lees- c.q. werkboek, waarmee je van binnenuit je leven opnieuw inricht vanuit je hart. Er komen vele facetten langs om naar te kijken en dit heeft onder andere geleid naar het volgen van de kunstacademie, dit heb ik als een fantastische tijd ervaren. ‘Wolventotem’ van Jiang Rong. Dit boek laat je kijken door de ogen van wolven en hoe ze anderen altijd een stap voor zijn met hun intelligentie, intuïtie en teamwork. Zelf ben ik één met wolf, verbonden vanuit mijn hart en ziel. Wolven zijn loyaal en ze hebben een sterke onderlinge band. Mensen kunnen heel wat van wolven leren als ze zich ervoor openstellen. Het boek speelt zich af op de steppen van Mongolië. Het laat goed zien hoe belangrijk het is om in balans samen te leven, mens en natuur, zodat iedereen een goed en vrij leven kan leiden vanuit respect en verbondenheid. Mijn respect voor dieren is hierdoor verder gegroeid, naar respect voor ál wat leeft. ‘De ontembare vrouw’ van Clarissa Pinkola Estés. Zij legt haarscherp de diepere betekenis uit van de verschillende aspecten van de vrouw. Het brengt de

heus 15 – 2020

14-09-20 12:05


Welk boek ben je nu aan het lezen? ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’. Ik voelde de roep om krachtplekken te bezoeken en ze te eren voor wat ze zijn. De plekken weer actief maken. Op internet kwam dit boek voorbij en je raadt het al, de eerste is reeds bezocht. De Lemelerberg, wat een prachtplek! Ik nodigde Cornelis Jan Cuperus van Sheias natuurbewustwording uit om deze plek samen te bezoeken. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nu een krachtplekkenkaart is gemaakt en wij via Sheias natuurbewustwording per regio mensen uitnodigen om hiervoor evenementen te organiseren. Dus wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met Sheias natuurbewustwording. Dit wordt nu al met veel enthousiast ontvangen! Wandelend in een mooi natuurgebied op zoek naar vergeten en/of nog bestaande krachtplekken en dit ervaren, prachtig! Mede dankzij dit boek.

Wie is jouw favoriete auteur? Ik heb niet een specifieke favoriete auteur. Er zijn in mijn ogen veel goede schrijvers door wie de wereld zich kan laten inspireren. Neem nou Cornelis Jan Cuperus die op authentieke wijze boeken schrijft over onderwerpen die in deze tijd weer actueel zijn en je meenemen naar deze magische werelden. Iedereen loopt zijn eigen pad, waar wegen elkaar kruisen, daar wordt het interessant, daar ontstaan de mooiste dingen. Hierin spelen boeken een niet te onderschatten rol.

Welk boek van A3 boeken wil je anderen van harte aanbevelen?

innerlijke rijkdom van de vrouw in kaart. Deuren gingen open toen ik bepaalde stukken las. Bepaalde gevoelens die ik voorheen niet goed kon plaatsen, begreep ik na het lezen ervan. Andere delen waren tijdens het lezen heel herkenbaar. Dit geven ze op school niet aan je mee, maar je ervaart deze delen van vrouwelijkheid door levenservaring op te doen. In grote lijnen is het voor elke vrouw gelijk, de details verschillen door onze eigen unieke manier van zijn.

h eus 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 27

‘De heilige buxusmoeder’ van Marjanne Huising. Bomen kunnen enorm veel voor mensen betekenen, als we ons ervoor openstellen. Ze hebben mij al veel mooie inzichten gegeven en deze integreer ik dan weer in mijn dagelijks leven. Net als archetypen, zijn er vele zielsdelen die samen een heelheid vormen. Door een meditatie uit dit boek werd de hogepriesteres in mij weer actief gemaakt. Dit laat ik nu verder ontvouwen en kan daar alleen maar dankbaar voor zijn. Ik wens dat mijn ervaringen door ze te delen met anderen een positief rimpeleffect gaan opleveren voor de wereld. Groots denken brengt wonderen! De wens vanuit het Noorden een lichtbaken te zijn komt diep vanuit mijn hart. Wees welkom bij het Noorderbaken.

25

14-09-20 12:05


c i ta at

Zielenjade Groen, waar ben je? Mijn beste vriend, Laatste geschenk, moedersteen moederverbinding Ik zocht mijn Pounamu. Ik doorzocht het huis, ik zocht overal. Verdwenen was mijn zielenjade, mijn groensteen. Mijn moeder gaf mij dit amulet, twintig jaar geleden. Mijn moeder is Maori. Wie mijn vader was, weet ik niet. Het moet een pakeha zijn geweest, een blanke, want mijn ogen zijn te licht, mijn haar te anders, mijn huid te kwetsbaar. Mijn moeder was naar een Taurange atua gegaan, een heilige plek waar een god sliep, en vond daar, in de branding, de groene steen. Aangespoeld door de wilde zee, een teruggegeven geschenk, nadat de zeegodin het eeuwenlang in haar lange haar droeg. Moeder poetste het op met haar eigen zwarte haar en gaf het aan mij. Het is geen Tiki, een afbeelding van de god met open mond. Deze Pounamu is zachter van aard, en de spiraalvorm is prachtig. Als ik een beslissing moest maken, volgde ik de spiraal met mijn vingers naar het midden toe, keer op keer, en vond dan altijd een oplossing voor mijn probleem. Nu is ze weg, ze ligt niet in huis en ik zoek in de tuin bij de theeboom, bij de varens. De groene steen is er niet. Mijn handen herinneren de structuur van de steen, glad, gepolijst, de groene energie, als jong mos. Mijn handen willen de steen terug, mijn vingers willen de contouren voelen, het spiraal lopen, doolhof, labyrint. Ik zoek op het strand waar ik gisteren was en denk aan mijn moeder. De Pounamu was haar laatste geschenk, een geschenk meer dan een steen. Ze gaf het aan mij op haar sterfbed. De steen bevat de Maori cultuur, en dit was haar manier om te zeggen dat ik Maori ben, ondanks mijn lichte kleur, ondanks mijn schamele afkomst.

Halfbloeden zijn anders. ‘Dubbelbloeden’ zou mijn beste vriendin zeggen, maar het voelt aan als half. Alsof een deel van mij in de schaduwen staat, ongeziene voorouders, een deel van mij opgelost in de mist. ik zoek jou het koele groen in de mistige bergen, op verraderlijke paden loop ik Ook aan de voet van de bergen kan ik de steen niet vinden. De omgeving is grillig en onherbergzaam, de zee woest aanwezig op de achtergrond. Aan de voet van de bergen bekijk ik de rotsen en de vogels. Ik ben modern opgevoed, ging naar een pakeha school, maar mijn voeten zijn Maori en vinden als vanzelf hun weg. Ik doe mijn pakeha schoenen uit en slinger ze naar de rotsen: een offer voor de bergen, Tapu, heilige broeders. Op blote voeten loop ik verder, zoekend. Op een rotsblok vind ik een zwarte steen, eenzaam. geen jade, maar obsidiaan Dit is mijn steen niet, deze wil ik niet. Ik wil de groene terug. De branding is vlakbij, ik wil mijn voeten verkoeling geven, een jade omhelzing. De zon is op haar weg terug, trekt zich terug in haar boudoir. Ze speelt nog even met de oceaan, stuurt lichtjes en kleuren, en ik ga zitten in het zand om naar haar te kijken. Mijn hoop om de steen te vinden zakt net zo hard als de zon in de zee.

Uit: Ademtocht, verhalen over de dood Linda Wormhoudt

26

Heus 15-2020.indd 28

heus 15 – 2020

14-09-20 12:05


overpeinzing

Oog van de orkaan

W

e leven al een langere tijd in een wereld die in beweging is. De meeste mensen ervaren veel prikkels van alle informatie die op hen afkomt. Met de komst van het coronavirus in Nederland in het voorjaar van 2020 is ineens wel veel veranderd. Het zet ons leven op de kop en geeft onzekerheden. Onzekerheden die te maken kunnen hebben met onze gezondheid of de gezondheid van onze geliefden, maar bijvoorbeeld ook met sport, sociaal leven of werk. Verder is er nog veel onbekend over dit coronavirus en lopen de meningen van de ‘deskundigen’ flink uiteen. Wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk voor jou en mij? Afstand houden of juist niet, wel of niet op bezoek bij familie en geef je dan een hand of een knuffel? Het lijkt wel of je meer dan ooit moet vertrouwen op je eigen oordeel. Luisteren naar je intuïtie en zo je eigen keuzes maken. Maar hoe kun je de zachte fluisterstem van je ziel horen, als je hoofd vol chaotische gedachten is? Als je duizenden-een meningen van anderen hoort? Of als je hoofd iets anders zegt dan je hart? Hoe kun je dan nog luisteren naar je intuïtie? Een beeld dat mij hierbij helpt, is dat van het oog van de orkaan. Dit oog zit helemaal in het centrum van de orkaan. Hier zijn geen woeste wervelwinden, hier heerst alleen maar stilte. Ik stel me dan voor dat ik in

h eu s 15 – 2020

Heus 15-2020.indd 29

dat oog van de orkaan zit, dat er allerlei wervelwinden om me heen zijn, maar niet waar ik ben. Je kunt dit effect vergroten door naar het stiltecentrum van je eigen lichaam te gaan en dat is je hart. Ga rustig zitten, adem een minuut of tien langzaam in en uit en richt je aandacht op je hart. Zucht ook eens een keer of drie om je hart verder te openen. Je kunt hierbij zachtjes en natuurlijk ‘aaaaah’ zeggen. Dit zorgt voor verdere ontspanning. En juist deze ontspanning zorgt ervoor dat je hoofd rustiger wordt. Dan ontstaan ruimte en stilte. En in die stilte kun je je intuïtie – de stem van je ziel – beter horen. Voor mij is je ziel het meest pure, zuivere deel van jou. Je ziel wordt niet beperkt door fysieke grenzen. Je ziel weet alles van je, want ze is verbonden met jou en kijkt door alles heen. Je ziel werkt zo als een loepzuiver, innerlijk kompas. Door deze eigenschappen heeft de ziel een eigen wijsheid die verder gaat dan de wijsheid van je brein en je hart. Het is deze wijsheid die tot je spreekt via je intuïtie. En wanneer jij de stem van je intuïtie kunt horen, dan hoef je niet langer buiten jezelf naar antwoorden te zoeken, maar kun je dat innerlijke kompas gaan volgen. Dan kun jij je eigen keuzes maken. Keuzes die goed zijn voor jou. Saskia Basten Transformatiecoach en trainer Ontwikkel je intuïtie

27

14-09-20 12:05


• isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn

‘Aardevrouwen spreken’, Manon Tromp 978 90 77408 99 5 (red.), ‘ABC van 15 emoties’, Marja Postema, 978 94 91557 36 1 ‘Actief met de tarot’, Jan Ton, 978 94 91557 48 4 ‘Ademtocht’, Linda Wormhoudt, 978 90 77408 68 1 ‘Arcana, de geheimen van het leven’, Corrie van Hese Balten, 978 94 91557 44 6 ‘Beschermheer’, Linda Wormhoudt, 978 94 91557 06 4 ‘Blijvend meer energie volgens de vijf elementen’, Jeanine Hofs, 978 90 77408 95 7 ‘Clusters – shodo schrijfboekje 2’, Chris978 90 77408 64 3 tine de Vries, ‘Creatief mediteren’, Wendy Smit, 978 94 91557 32 3 ‘Dagboek als spiegel’, Christine de Vries, 978 90 77408 43 8 ‘De aarde, de hemel en de bomen’, 978 94 91557 45 3 Maja Kooistra, ‘De aarde roept... ’, Gerwine Wuring, 978 90 77408 60 5 ‘De absolute werkelijkheid’, 978 90 77408 92 6 Jaap Dijkstra, ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’, 978 94 91557 03 3 Gerrit Jan Keizer, ‘De glimlach van de sirene’, Selma 978 90 77408 49 0 Sevenhuijsen, ‘De Groene Man en de Groene Vrouw’, Joke en Ko Lankester, 978 90 77408 86 5 ‘De heilige buxusmoeder en 33 andere levensbomen’, Marjanne Huising, 978 94 91557 23 1 ‘De Heilige Nachten’, Mirjam van 978 94 91557 46 0 Donselaar, ‘De herberg’, Christine de Vries, 978 94 91557 43 9 ‘De kracht van water, aarde, lucht en vuur – leven met de natuur’, Gerwine e.a., 978 90 77408 37 7 ‘De sneeuwkoningin’, Hans Christian Andersen, pastels Juke Hudig, 978 90 77408 81 0 ‘De stem van de Godin’, Joyce Hellendoorn, 978 90 77408 88 9 ‘De sterren van je leven’, Ria Borst e.a., 978 90 77408 12 4 ‘De sterrenpas’, Petra Stam, 978 94 91557 26 2 ‘De verborgen boom’, Gerrit Jan Keizer, 978 90 77408 98 8 ‘Dieren en wij ’, Monique Janssens, 978 90 77408 85 8 ‘Dionysos, de vegetatiegod’, Joke en 978 94 91557 19 4 Ko Lankester, ‘En de drummers waren vrouwen’, 978 90 77408 97 1 Layne Redmond,

28

Heus 15-2020.indd 30

• isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn • isbn

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

‘Gaia’s kracht’, Roelien de Lange, ‘Ontdek jezelf door tekenen en reflectief 978 90 77408 75 9 schrijven’, Wendy Smit, ‘Goden en sjamanen in Noordwestisbn 978 94 91557 05 7 ‘Ontwikkel je intuïtie en beantwoord je Europa’, Linda Wormhoudt, 978 90 77408 50 6 levensvragen’, Saskia Basten, ‘Godinnen van eigen bodem’, Ineke Bergisbn 978 94 91557 49 1 978 90 77408 35 3 ‘Pythia, de hogepriesteres’, Petra Stam, man, ‘Groen leven doet je goed’, Anna Maria van isbn 978 94 91557 01 9 978 94 91557 31 6 ‘Rondelen – shodo schrijfboekje 3’, Chrisden Berg, ‘Heilige bronnen in de Lage Landen’, tine de Vries, isbn 978 90 77408 72 8 ‘Schrijven met het creatiepentagram’, Linda Wormhoudt e.a. 978 94 91557 09 5 Yoeke Nagel, isbn 978 94 91557 13 2 ‘Het lied van de bij’, Jacqueline Freeman, ‘Seidr, het Noordse pad’, Linda Worm978 94 91557 40 8 houdt, isbn 978 90 77408 74 2 ‘Het oergevoel’, Agnes Meijs, ‘Sharing nature’, Joseph Cornell, 978 90 77408 77 3 isbn 978 94 91557 04 0 ‘In het licht van de Maan’, Petra Stam ‘SoulCollage®’, Seena B. Frost, isbn 978 94 91557 21 7 en Marja de Zeeuw, 978 90 77408 00 1 ‘ Vingerlabyrintlopen’, John Musterd, ‘In je kracht door kleur’, Margo Ruiter, isbn 978 94 91557 22 4 978 94 91557 27 9 ‘ Witte wieven en elfen’, Ruud Borman, ‘Innerlijk pelgrimeren’, Christine isbn 978 90 77408 90 2 978 90 77408 82 7 ‘ Woordenregen, 1 jaar schrijven’, Mar­greet de Vries, ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’, Schouwenaar, isbn 978 90 77408 91 9 Petra Stam en Els Lijesen, 978 94 91557 11 8 ‘De essentie van edele stenen’, Anneke ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes’, Agterberg, isbn 978 94 91557 07 1 978 94 91557 14 9 ‘De Maan, 66 mystieke kaarten voor Ity Busstra, ‘Kleurenpracht met kruidenkracht’, bewustwording’, Petra Stam, isbn 978 94 91557 16 3 Marijke Eering en Marjanne Huising, 978 94 91557 47 7 ‘Hemelse hond - 62 wijsheidskaarten’, ‘Kluiven uit de hemel’, Suzanne Clothier, Barb Horn en Randy Crutcher, 978 94 91557 39 2 isbn 978 94 91557 52 1 ‘Krachtdieren’, Petra Stam, ‘Het elfenspel’, Jan-Pieter Schreur en 978 94 91557 35 4 Willeke de Wit, isbn 978 94 91557 42 2 ‘Krachtdieren 2’, Petra Stam, ‘Het levenskunstspel’, Anky Floris, 978 94 91557 51 4 isbn 978 9077408 51 3 ‘Kruidenkracht voor tieners’, Marjanne ‘Isis mysteriekaarten’, Petra Stam en 978 94 91557 41 5 Huising, Els Lijesen, isbn 978 94 91557 24 8 ‘Kruidenwijsheid’, Marjanne Huising, ‘Kosmische kat - 60 wijsheidskaarten’, 978 94 91557 02 6 Barb Horn en Randy Crutcher, ‘Lijstjes – shodo schrijfboekje 4’, Christine isbn 978 94 91557 53 8 978 90 77408 73 5 ‘Krachtdieren, 66 boodschappen uit het de Vries, ‘Mannen zijn geen vrouwen’, Jos Kester, dierenrijk’, Petra Stam, 978 94 91557 37 8 isbn 978 94 91557 38 5 ‘Maya wijsheid voor je levenspad’, Elvira ‘Kruidenwijsheid – 66 affirmatie- en actie978 94 91557 50 7 van Rijn, kaarten’, Marjanne Huising, ‘Maya wijsheid voor je levensreis’, Elvira isbn 978 94 91557 15 6 978 94 91557 18 7 ‘Levensbomen, 68 zielskrachtkaarten’, van Rijn, ‘Maya wijsheid voor je levensreis Marjanne Huising, isbn 978 94 9155734 7 logboek’, Elvira van Rijn, 978 94 91557 20 0 ‘Luister naar je ziel, 50 troost- en ‘MeCards4Kids™’, Nancy Weiss en krachtkaarten’, Janet Werner, 978 94 91557 25 5 isbn 978 90 77408 84 1 Jane Raphael, ‘Mensen verhalen over bomen’, ‘Maak werk van je droom! 52 realisatie978 90 77408 04 9 Adrie Beyen, kaarten’, Louisa Perreyn, ‘Mythen van de dierenriem’, Jan de Graaf, isbn 978 90 77408 93 3 978 94 91557 33 0 ‘Maya wijsheid creatiekaarten’, ‘Nephilim’, Linda Wormhoudt, Elvira van Rijn en Patricia Mooren, 978 90 77408 96 4 isbn 978 94 91557 10 1 ‘Nevelvrouw’, Linda Wormhoudt, Vrijwel alle titels zijn verkrijgbaar in 978 94 91557 29 3 (web)boekwinkels en alle titels zijn te koop in de webshop op www.A3boeken.nl

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

fo n d s l i j s t

HEUS verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van A3 boeken, Oosterveldweg 15, 7274 DZ Geesteren, T 0545 48 11 40, info@A3boeken.nl Een online versie van HEUS is te vinden op www.A3boeken.nl HEUS wordt gratis verspreid via A3 auteurs, diverse boekwinkels en spirituele centra, derden. heus 15 –en 2020 abonneren is niet mogelijk. Overname van artikelen is toegestaan na toestemming van de uitgever en met bronvermelding. vormgeving: Villa Y, henxel – drukwerk: Damen Drukkers

14-09-20 12:05


AURORA-kaarten voor alle seizoenen van het leven

ONTDEK JOUW KRACHTEN! Hoe zou je het vinden om erachter te komen wat jou de meeste energie geeft? Jouw persoonlijke Yin en Yang? En vooral ook hoe je deze in kunt zetten om veerkrachtiger, meer verbonden en vrijer in het leven te staan? Kijk op www.tweekrachtbreda.nl of neem contact op: anita@tweekrachtbreda.nl

DE SNELSTE ROUTE NAAR JE BESTE IK LB 139D ~ Uil II © Loes Botman

PT 77D ~ Robe of Glory © Pieter D.Torensma

BEELDEN VOOR DE ZIEL

EXPOSITIES

www.aurora-productions.com

www.aurora-art.com

john musterd

Maankalender 2021

Labyrintcoaching & Training

Esther van Heerebeek

ISBN 978-94-6331-818-1

www.johnmusterd.nl info@johnmusterd.nl

!

lour

co Full

Maanagenda 2021 thema: maangodinnen ISBN 978-94-6331-819-8

Bezoek onze webwinkel

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

www.hajefa.nl

Een unieke methode om de innerlijke oorzaak van levensklachten gericht en effectief aan te pakken.

Nu verkrijgbaar via bol.com & via bodymindrelease.nl

Niet meer praten, maar doen!

Samen Schrijven?

schrijfavonturen.nl

Heb jij iets te vieren en wil je dat eens anders doen? Zoek je nabijheid en inspiratie? Ik verzorg schrijffeestjes, schrijfworkshops en schrijfvakanties. Je schrijft nav korte opdrachten persoonlijke teksten. Er kan een thema centraal staan of we zetten de jarige/jubilaris samen in het zonnetje. Met liefde en fantasie! Jannie van Maldegem | schrijfavonturen.nl | 06-37557355

n. uitgever kkers

Heus 15-2020.indd 31

14-09-20 12:05


Door te zingen veroorzaak je trillingen en die trillingen hebben effect op jezelf en anderen. Elke klank heeft zijn eigen trilling en effect. Het is prachtig om te zien, beleven en horen welk effect elke klank heeft. Linda Wormhoudt Goden en sjamanen in Noordwest-Europa

Heus 15-2020.indd 32

ill us tr a tie : ma r le en va n eng el en

De k racht van d e st e m

14-09-20 12:05


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.