__MAIN_TEXT__

Page 1

Sydsidan

På gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Våren 2018

Kulturcrew skapar unga arrangörer

Projektet Kulturcrew erbjuder barn och unga en väg in i kulturens värld, genom utbildning och deltagande i scenkonstarrangemang. I södra Sverige har projektet pilottestats sedan 2016 och är nu redo att spridas i resten av landet.

IDÉN KOMMER ursprungligen från

Norge, där projektet ”Elever som ­arrangörer” inspirerade Danmark till att skapa en liknande modell. Projektet, som döptes till Kulturcrew, riktar

sig till åldrarna 10–18 år och syftar till att på ett tydligt och enkelt sätt engagera unga att ta sig an arrangemang inom kultur. Sedan 2016 har Kulturcrew även testats i Sverige, pilotpro-

Kulturcrew i Vellinge vid en spelning som de var med och arrangerade. Från vänster: Matilda S ­ öderling, Nina Jovin, Sigge ­Söderberg, Simon Jovin, Hedda Modig och Linnéa Bramevik. I bakgrunden gruppen Faj Hajv.

jektet har i skrivande stund utbildat cirka 150 Kulturcrew-ungdomar i ett flertal skånska kommuner med stöd av Riksteatern Skåne, Musik i Syd och Region Skåne. – Projektet ger unga en insyn i hur det går till att arrangera kultur. Det finns flera roller som många inte tänker på och när de ser arrangemanget växa från ax till limpa är det många som förvånas över vilka funktioner som finns, säger Petra Bergström,


Riksteaterns supervärvare utsedd

Riksteatern utlyste förra året en tävling som gick ut på att uppmuntra Sveriges Riksteaterföreningar till att på olika sätt öka medlemsantalet. I slutet av 2017 utsågs årets ”supervärvare” och Landskrona Musik & Teater stod som vinnare. Den relativt nystartade Riksteaterföreningen, som bildades 2016, har ökat medlemsantalet med hela 71 procent under sitt andra år. Vinsten bestod i, förutom äran och ett fint diplom, profilmaterial från Riksteaterns e-butik till ett värde av 5 000 kronor.

Julia och Julianna från Tångvallaskolan.

Landskrona teater invigdes hösten 1901.

Ett år med Kulturcrew 1. Uppstart

De deltagande kommunerna har möte kring upplägget, ekonomin säkras.

2. Kickoff

Information för de vuxna kontaktpersonerna.

3. Utbildningsdag för Kulturcrew

MARIKA YANOUN

Workshopar inom marknadsföring, scenteknik, presentationsteknik och urval.

4. Utövande/Mentorskap

Kulturcrew-grupperna arrangerar själva i sin kommun. Projektsamordnaren har individuell uppföljning med deltagarna.

5. Uppföljning

MARIKA YANOUN

Återträff med scenkonstupplevelse, workshop och nätverkande.

Scenkonstkonsulent på Riksteatern Skåne. En scenkonstupplevelse har tidigare oftast bestått i att eleverna endast har sett själva föreställningen, men genom Kulturcrew får de ta del av till exempel manus och scenografi. På så sätt är tanken att eleverna ska få en helhetsbild av hur det är att arrangera en föreställning och blir mer motiverade att delta i beslut och ta egna initiativ. – För unga blir det en väg in i kulturlivet i sin kommun där de kan få vara med och uppleva, ta ansvar och få ägarskap inom området, säger Petra Bergström.

Workshopen leddes av trollkonst­ nären Peter Rosengren.

Hedda Modig går i åttonde klass i Herretorpsskolan i Vellinge. Hon fick tipset om att ansöka till Kulturcrew i Vellinge av sin musiklärare. – Jag älskar musik och teater så jag ansökte och kom med. Det kändes jättekul eftersom det verkligen är min grej, säger Hedda Modig. HON TYCKER ATT det bästa med att

delta i Kulturcrew är att man hela tiden lär sig något nytt, från planeringsmöten inför att en teatergrupp ska besöka skolan till att hjälpa till med exempelvis rekvisita inför själva föreställningen. Dessutom har de kul tillsammans.

– Vi är en väldigt blandad grupp i vårt Kulturcrew, men vi funkar jättebra ihop, säger Hedda Modig. Margareta Månsson är inne på sitt andra år som projektsamordnare för Kulturcrew Skåne Sydväst och tycker att projektet bara blir bättre med tiden. – Det är utvecklande för den enskilda eleven, som går från något förvirrad av uppdraget till att genomföra det med stor säkerhet och initiativ­tagande. Nu ska vi finslipa och utveckla konceptet som passar som hand i handske med det många skolor pratar om i dag: entreprenörskap och ledarskap, säger Margareta Månsson. KULTURCREW HAR bara fått positivt

gensvar från deltagarna och nu är det dags för projektet att spridas vidare. – Projektet har fått stor uppmärksamhet och vi märker att det finns ett stort behov av att hitta former för ung delaktighet inom kultur. Detta är en modell som visat sig fungera utmärkt i Danmark och i Skåne och nu vill vi att det fortsätter att spridas till resten av landet, säger Petra Bergström.  JESSICA HALLBÄCK


Teater Halland har lagt örat mot Sveriges bultande hjärta och låtit sig inspireras till att göra musikalen Halland love stories. Det blir roligt, kittlande och outsägligt sorgligt om känslan av att vara utvald, älskad och oövervinnerlig. Och om den stora förkrossande sorgen när allt tar slut. Allt till musik av Per Gessle. Anna Sjövall har regisserat musikalen som har premiär den 2 mars 2018 i Varberg. 

ANNIKA VON HAUSWOLFF

Per Gessles musik blir musikal

Halland love stories.

SÖREN VILKS

Kommunen och Riks­ teaterföreningen i Var­ berg bjöd in till Arabiska teaterns Lille prinsen.

Tätt kulturpolitiskt samarbete i Varberg Scenkonst för inkludering med Arabiska teaterns Lille prinsen, soppteater och samarbete kring unga arrangörer. För Varbergs Riksteaterförening är kommunen både bidragsgivare, hyresvärd och samarbetspart. DEN VIKTIGASTE kulturpolitiska frå-

gan inför kommunalvalet 2018 är att göra kulturen tillgänglig för alla. Det säger många kommunala kulturchefer och kulturnämndsordförande i en ny kulturundersökning. För Ingemar Arnesson, kulturchef i Varbergs kommun, är svaret landsbygdsutveckling. Att det finns en

Riksteaterförening i kommunen anser han är en viktig pusselbit i att kommuninvånarna nås av kultur. – Scenkonsten är en stark part i vårt utbud och vi ser det som positivt att ha en aktiv Riksteaterförening här i Varberg, säger Ingemar Arnesson. I Varbergs kommun är kontakterna mellan den lokala riksteaterföreningen

och kommunen täta. Varbergs Riksteaterförening arrangerar 25 föreställningar per år, delvis på bygdegårdar runt om i kommunen. Tillsammans med Riksteatern Halland har Varbergs Riksteaterförening arbetat för att hitta nya, unga arrangörer och arbetar också för att ge gymnasieelever scenkonst i skolan. – Samarbetet med kommunen har växt de senaste åren, säger Hans Nilsson som är ordförande i Varbergs Riksteaterförening. PRECIS SOM Varbergs Riksteaterför-

ening arrangerar kommunen också scenkonst, därför har ett gemensamt biljettsystem för båda parter utarbetats. Föreningen planerar även ihop med kommunen för att undvika dubbelbokningar. – Det började med att vi arrangerade soppteater och lunchteater där vi ordnade pjäserna, de stod för lokal och


Kaktusplanteringen var en 80-års­ present till Riksteaterföreningen från kommunen.

Claes Forsell Andersson

”Dansen behöver kontinuitet”

xxxxxxx x x x x x xxxx x xxx xxxx x x x x x x x xxx x x x x x x x x x x xxx

så delade vi på kostnader och intäkter. Sedan har det även blivit en del pjäser vi arrangerar tillsammans, som samverkansprojekt, säger Hans Nilsson. Ett sådant exempel är samarbetet kring Riksteaterproducerade Lille prinsen, framförd av Arabiska teatern. – Då försökte vi få dit så många arabisktalande som möjligt. Vi bjöd på biljetterna eftersom många av dem som vi helst vill nå inte har den bästa ekonomin, säger Hans Nilsson. Han konstaterar att kommunens samarbete med föreningen dessutom är ekonomiskt fördelaktigt för skattebetalarna, eftersom Riksteater­föreningen både köper in föreställningar till lägre pris och arbetar ideellt. – Kommunen är både bidragsgivare, hyresvärd och partner, det gäller att hålla isär rollerna. Men hittills har det inte varit några problem. KOMMUNEN BJUDER in arrangörs-

föreningarna till fyra dialogmöten per år, där föreningar och studieförbund också får tillfälle att träffa varandra och söka samarbeten. – Jämställdhetsperspektivet är drivande i vår politiska nämnd. På dialogmötena har vi bland annat haft besök av en genuskonsulent och en barnrättsstrateg och pratat inklude-

Varbergs riksteaterförening

Varbergs riksteaterförening har 300 medlemmar och arran­ gerar 25 föreställningar per år, huvudsakligen på vuxensidan. Tillsammans med den regionala riksteaterföreningen driver de också ett projekt som syftar till att ge gymnasieungdomar tillgång till scenkonst.

Kulturundersökningen

Kulturundersökning 2017 har genomförts av Novus på uppdrag av Riksteatern. 200 personer i lika många kommuner har intervjuats, 67 kulturnämndsordförande och 133 kulturchefer.

ringsarbete, säger Ingemar Arnesson. I Novus undersökning anser bara en tredjedel av de tillfrågade att kulturpolitiken får genomslag i den egna kommunen. Sju av tio kommuner i undersökningen har en kulturvision för konst- och kulturområdet. Ingemar Arnesson vill gärna skapa en ny strategi som skulle kunna nå ut i alla kommunala förvaltningssystem. – Vi har en kultur- och fritidsstrategi i kommunen men den gäller inte för andra förvaltningar, säger han.  MALIN PALMQVIST

I Skåne drivs sedan 2016 ett pågående utvecklingsarbete kallat Dansnoder, som syftar till att stärka infrastrukturen för dans och verka för att kulturen blir mer demokratiskt fördelad i regionen.

– Det behövs en kontinuitet för dans, annars har publiken svårt hitta till den. Genom ”Dansnoder” vill vi stärka kompetensen kring dans, men även synliggöra det konstnärliga djup det kan tillföra en stad att ha verksamma danskonstnärer på plats, säger Claes Forsell Andersson, danskonsulent på Riksteatern ­Skåne och ansvarig för projektet. Projektnamnet ”Dansnoder” syftar på betydelsen av ordet nod; en punkt där linjer förbinds med varandra eller förgrenar sig. Projektet bygger vidare på ett långsiktigt arbete med att förstärka dansens position i södra Sverige och riktar in sig på de orter där det redan finns bra förutsättningar för dans, genom till exempel fungerande scener, dansintresserade arrangörer och dans- och kulturskolor. Claes Forsell Andersson framhäver att allt samarbete måste växa fram i dialogen mellan kommunerna, när man i samförstånd belyser behovet av satsningar på dans. – När man börjar prata med varandra, det är då det händer. Jag tror på att jobba behovsorienterat och vill inte komma med några färdiga paket. Det kanske blir lite mer tungrott, men i längden skapar vi starkare strukturer på det sättet, säger Claes Forsell Andersson.

Sydsidan speglar Riksteaterns verksamhet i södra Sverige och är en bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen. I södra Sverige finns 65 Riksteaterföreningar som arrangerar, för­medlar och skapar scenkonst. Ansvarig utgivare: Magnus Aspegren Kontakt: Lena Teveldal, lena.teveldal@riksteatern.se Redaktör: Klara Ledin Höglund Formgivare: Erik Westin Produktion: Spoon Publishing

Profile for Riksteatern

Sydsidan 1 2018  

En bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen om vad som är på gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och...

Sydsidan 1 2018  

En bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen om vad som är på gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och...