__MAIN_TEXT__

Page 1

Sydsidan

På gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län.

Nätverket Scenkonst Sydost samlas varje höst för att stärka och inspirera arrangörerna, i år bland annat med hjälp av rollspel.

Scenkonst Sydost – ett nätverk som håller över tid Sex scenkonstaktörer samlas i nätverket Scenkonst Sydost: – Om vi kan få arrangörerna att bli starka tjänar vi alla på det, säger Camilla Frosterud från Riksteatern Kalmar län. I DET NU TIOÅRIGA nätverket ingår

också Regionteatern Blekinge Krono­ berg, Byteatern Kalmar Länsteater, Dans i sydost och riksteaterförening­ arna i Blekinge och Kronobergs län. – Det unika är att vi inte konkurrerar

utan är aktsamma om och vill lyfta fram varandra, säger Camilla Frosterud som är verksamhetsutvecklare och teater­ konsulent på Riksteatern Kalmar län. Varje organisation lägger 12 000 kronor per år i en pott som används

för att stärka arrangörerna; skolorna, de 25 riksteaterföreningarna och deras samarbetspartners. Tillsammans genomför de gemen­ samma utbudsdagar, kurser, höstsam­ ling med kickoff på kursgården Mun­ dekulla – geografisk mittpunkt för de tre länen – och på våren regionala årsmöten för riksteaterföreningarna, senast i Karlskrona. – Vi hade inte haft möjlighet att göra så här många kurser för arrangörerna om vi inte haft nätverket, säger Camilla Frosterud. Mia Carlsson är en av två chefer för Byteatern Kalmar Länsteater. – Vi ser området som ett gemensamt spelområde. Vi är samarbetspartner som försöker komplettera varan­ dras utbud så att vi jobbar mot olika målgrupper. Vi kan konkurrera ibland men ambitionen är att samarbeta, säger hon.


ETT DOCKHEM I HEMMILJÖ Ibsens föreställning Ett dockhem är en av de mest spelade pjäserna på alla stora teaterscener runt om i världen. I vår kommer Byteatern i Kalmar att spela den klassiska pjäsen i sann Ibsenanda: i ett privat hem där helt vanliga människor bor. Allt som behövs är Byteaterns

tre skådespelare (Martin Ellborg, Agnes Hargne Wallander och Edvin ­Bredefeldt), en Ipod, ett par, deras hem och en liten publik. Föreställningen spelar alltså i privata hem i det existerande möblemanget. Publiken sitter där det finns plats. ­­ Premiär den 16 februari 2018.

Årets kick off i Mundekulla hade hållbara arrangemang som tema.

Scenkonst Sydost går ut med ett gemensamt utbud till skolor och tea­ terföreningar: – Vår tanke är att arbeta för publi­ kens bästa, säger hon. NÄR MAGNUS HOLM tillträdde som chef för Regionteatern Blekinge Krono­berg för tio år sedan var samar­ betet nytt. I dag ser han nätverket som något helt naturligt. – Det betyder att vi har kunnat ut­ veckla våra relationer med arrangörs­ föreningarna och kan göra gemensam­ ma insatser för att stötta och hjälpa föreningarna. Det är inte bara teaterns marknads­ förare som ger arrangörerna utbild­ ning, utan också turnéteknikerna. – Det skapar en större förståelse. Någon sa: ”Nu ska vi inte klaga över

”Om viljan är publikens bästa så hittar man samarbetsmöjligheter.”

korta avstånd, turnéer i varandras län och gemensamma utmaningar. De politiska besluten skiljer sig åt och där kan länen använda varandra som goda exempel: Blekinge län är starka på barn- och ungdomssidan med sin kulturgaranti, vilket lyfts fram som en vision för de kommande tre åren inom Scenkonst Sydost.

NÅGOT SOM OCKSÅ är positivt är styrkan i att jobba tillsammans. Kon­ sulenter, producenter och marknads­ förare är annars ganska ensamma på sina tjänster. hur långa byggtider ni har när vi vet – Vi har många fler tentak­ vad ni gör”, säger han. ler ute så här, säger Camilla – Vi har länge haft en Frosterud och berättar hur god relation med varandra en av dansutvecklarna har här, vi har inte haft den där kontakter på en ort som sak­ konkurrenssituationen som nar teaterförening, vilket kan jag hör talas om på andra leda till att de nuvarande 25 håll i landet. teaterföreningarna blir 26. Camilla Frosterud ÄVEN CAMILLA Frosterud Både Magnus Holm och vittnar om att det ofta uppstår en kon­ Mia Carlsson rekommenderar samar­ kurrenssituation mellan olika scen­ betsformen för andra länsteatrar: konstaktörer i samma län eftersom alla – Om viljan är publikens bästa så tävlar om samma arrangörer. Magnus hittar man samarbetsmöjligheter, Holm tror att det lyckade samarbetet säger Mia Carlsson. MALIN PALMQVIST i sydost kan vara en kombination av 


NY SCENKONSTCHEF FÖR REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG

Therese Willstedt blir ny scenkonstchef och vd för Regionteatern Blekinge Kronoberg den 9 oktober 2017, när nuvarande teaterchefen Magnus Holm slutar. Therese Willstedt är född i Växjö och sedan många år bosatt i Danmark där hon fram till nu har varit fast anställd husregissör vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn. – Det känns underbart kul att få en så fin möjlighet att bidra till att vidareutveckla kulturlivet i min födelsestad och i hela Kronoberg och Blekinge, säger Therese ­Willstedt i ett pressmeddelande. 

FOTO: MARTIN-BRUNN

Riksteatern gav föreställningen Landet Inuti som en gåva till det nystartade nätverket Stolt scenkonst under Malmö Pride.

Inspirerande synliggörande Stolt scenkonst vill bidra med en konstnärlig aspekt av Pridefirandet runt om i Sverige. Under årets Malmö Pride kunde festivalbesökare ta del av flera scenkonstproduktioner med hbtqperspektiv. ORGANISATIONEN Scensverige ar­ rangerade programmet Stolt scenkonst för första gången under Stockholm Pride 2016, med syftet att utbudet av hbtq-föreställningar skulle nå ut till fler. En av besökarna på 2016 års

Pridefestival i Stockholm var Chris Schenlaer, tidigare kulturchef i Lund, som var på plats tillsammans med Lars Eidevall, konstnärlig ledare på Dansstationen. – Det var otroligt inspirerande att se

genomslaget under Stockholm Pride, det kändes självklart att vi måste göra något liknande under Malmö Pride kommande år, säger Chris Schenlaer, som kom att få rollen som projektleda­ re för Stolt scenkonst under 2017 års upplaga av Malmö Pride. TILLSAMMANS MED Teatercentrum Södra sökte de ekonomiskt bidrag för satsningen från Malmö stad. Samtidigt gjorde Scensverige en ansökan om mer medel från Statens kulturråd, och fick stöd till att anordna Stolt scenkonst på fler ställen 2017, bland annat i Malmö. Dansstationen gick in med lika mycket medel, utöver personal för planering och genomförande, och slöt ett avtal med Malmö Pride om att under tre år stå för Pride Performance som det tredje benet i Prideprogrammet.


FOTO: RASMUS VASLI

Gender Fuck(er) var en av föreställningarna publiken fick möta under Stolt scenkonst i Malmö.

Planeringen av premiärupplagan av ”Om man synliggör Stolt scenkonst i Malmö var i gång, ­utbudet blir det tydligt med hjälp av bland andra Riksteatern att varje enskild hbtqSkåne och RFSL Rådgivningen Skåne. När det i början av augusti 2017 var föreställning inte står dags för Pridefestival, fick satsningen ensam.” på Stolt scenkonst ett varmt mottag­ ande av publiken. – Vi kan glädja oss åt att blev den självklara platsen vi hade över 500 besöka­ för arran­gemanget med sina re, alla små salonger var lokaler på Palladium i Malmö. utsålda. Vi arrangerade Lars Eidevall har fått flera även samtal som drog fulla spontana publikkommenta­ hus och i samarbete med rer om att det är bra att det underhållningsbåten Blå kommit en queer plattform Båten skapade vi ett queer­ för scenkonst till Malmö. Chris Schenlaer häng som lockade många på – Projektet är fortfarande kvällarna. Vi hade räknat lite lågt väldigt nytt, men det känns mycket bra på antalet besökare, säger Chris hittills. Vi på Dansstationen har ju haft Schenlaer. egna planer på att starta en liknande satsning på queer scenkonst, och när RIKSTEATERN BIDROG med Landet vi tog del av Stolt scenkonst-program­ Inuti, om hur det är att vara hbtq på met under Stockholm Pride förra året landet och inte vilja flytta till stan. En kändes det naturligt att gå vidare med föreställning som har väckt stor upp­ våra planer inom den plattformen. märksamhet och gjort succé där den FÖR CHRIS SCHENLAER handlar har spelats runt om i hela Sverige. satsningen på Stolt scenkonst främst Publiken fick även möta Keren Ro­ om att synliggöra det utbud av hbtqsenberg och Graham Adeys Gender föreställningar som redan finns. Fuck(er) som just nu turnerar i Euro­ – Om man synliggör utbudet blir pa. Två andra populära inslag var det tydligt att varje enskild hbtq-före­ dansföreställningarna Life is hard and ställning inte står ensam. Och det är then you die – part 3 och Every­thing jättebra att Malmö Pride nu inte bara remains, om koreografen Juli Appo­ innebär politik och parad, utan även nens resa från man till kvinna. har en tydlig konstnärlig aspekt. Dansstationen, Sveriges största  KLARA LEDIN HÖGLUND fria gästspelsscen för samtida dans,

3 FRÅGOR …

… till Elisabet Ekwurtzel, verksamhetsledare och Erika Lundvall, scenkonstkonsulent på Riksteatern Skåne. Hur arbetar ni vidare med Stolt scenkonst efter satsningen under Pride? – Vi genomför just nu bland annat en hbtq-utbildning om fyra tillfällen för våra medlemmar, tillsammans med Teatercentrum Södra och Danscentrum Syd. Hbtq-utbildningen startade under Stolt scenkonst i anslutning till Malmö Pride och fortsätter med ytterligare två utbildningspass under september. Vi kommer att utvärdera vår insats under Stolt scenkonst nu, men ser ett stort värde i att fortsätta delta i denna typ av sammanhang när det sker i Skåne. Vi undersöker även möjligheten till en fördjupad utbildning inom hbtq för våra egna medlemmar framöver. Vad är er målsättning med insatsen? – Vår målsättning är att erbjuda kontinuerlig fortbildning i hbtq-frågor och att medverka i och tillgängliggöra Stolt scenkonst för våra medlemmar, för att inspirera i deras repertoarplanering. Varför är det viktigt att lyfta fram scenkonst med hbtq-tema? – Vi vill visa en bredd i vad som berättas, och vem som berättar, från våra scener för att ge fler möjlighet att känna igen sig själva och sina upplevelser. Detta är ett arbete där folkrörelsen Riksteatern kan göra mycket, eftersom vi tar berättelsen till de platser där människor bor.

Sydsidan speglar Riksteaterns verksamhet i södra Sverige och är en bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen. I södra Sverige finns 65 Riksteaterföreningar som arrangerar, för­medlar och skapar scenkonst. Ansvarig utgivare: Magnus Aspegren Kontakt: Lena Teveldal, lena.teveldal@riksteatern.se Redaktör: Klara Ledin Höglund Formgivare: Erik Westin Produktion: Spoon Publishing

Profile for Riksteatern

Sydsidan –bilaga i Scenen #2 2017  

En bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen om vad som är på gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och...

Sydsidan –bilaga i Scenen #2 2017  

En bilaga till Riksteaterns medlemstidning Scenen om vad som är på gång på scenerna i Hallands, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och...