Page 1

Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки Харківський міський центр дозвілля молоді

Школа навчання молодих лідерів "Просвіта й активізація молоді м. Харкова" Частина IV "Можливості для молоді"

Харків 2007


Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки Харківський міський центр дозвілля молоді

Школа навчання молодих лідерів "Просвіта й активізація молоді м. Харкова" Методичні матеріали до ІV дня ІІ (зимової) Школи

"Можливості для молоді" За матеріалами Артема Коновалова та Марини Шишкової

Тренери-упорядники: Артем Коновалов +380 97 9018902, p o l o c k i @ m a i l . r u Дмитро Таран +380 97 9927080, t a r a n _ d a @ u k r , n e t

Харків 2007


3

Зміст 1. Можливості на Всеукраїнському рівні.........................................................................................5 Указ Президента "Про гранти Президента України" від 2 серпня 2000 року № 945/2000 (зі змінами).................................................................................................................................5 Указ Президента "Про Положення про порядок надання грантів Президента Україні для підтримки наукових досліджень молодих учених" від 24 грудня 2002 року № 1210/2002. 12 Постанова Кабінету Міністрів "Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" від 13 червня 2000 року № 951 (зі змінами)..............................15 Постанова Верховної ради "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" від 22 травня 2003 р. № 840-IV.. 27 Постанова Верховної ради "Про Премію Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (проект)..............................................................................................................32 Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" від 25 липня 2002 року № 1062 (зі змінами)....................................................................35 2. Стипендіальні можливості для студентської молоді................................................................ 44 Постанова Кабінету Міністрів "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року № 882 (зі змінами)..................................................................................................... 46 Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" від 28 жовтня 1994 року № 744 (зі змінами).............................................. 56 Постанова Верховної Ради "Про становлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР)...........58 Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації" від 27 квітня 2006 року № 572.......................................................... 60 Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії імені Вадима Гетьмана" від 19 квітня 2006 року № 539........................................................................ 63 Постанова Кабінету Міністрів "Про увічнення пам'яті Олеся Гончара" від 18 лютого 1997 року № 173 (зі змінами)..................................................................................................... 65 Постанова Кабінету Міністрів "Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів" від 22 лютого 2006 року № 20967 Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантів" від 9 серпня 2001 року № 980 (зі змінами)...................................................................................................................69 Розпорядження Кабінету Міністрів "Про стипендію Міністерства юстиції України" від 14 січня 2004 року № 17-р...................................................................................................... 74 Постанова Верховної Ради "Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України" від 17 жовтня 2002 року № 181-IV................................................................................... 75 Постанова Верховної Ради "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" від 24 жовтня 2002 року № 218-IV....................................... 76 Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів" від 26 квітня 2003 року № 633 (зі змінами)..................................................................... 79 3. Можливості на міському рівні.................................................................................................... 81 Положення про проведення міського Конкурсу проектів програм громадських організацій стосовно дітей, молоді та жінок........................................................................................83


4 Інформація про умови подання претендентів на призначення стипендії Харківського міського голови "Обдарованість"..................................................................................... 91 Умови та порядок проведення конкурсу "Молода людина року".................................94 4. Де можна віднайти інформацію про можливості для молоді?.................................................97


5

1. Можливості на Всеукраїнському рівні

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Указ Президента "Про гранти Президента України" від 2 серпня 2000 року № 945/2000 (зі змінами) Про гранти Президента України для обдарованої молоді ( Із змінами, N 1212/2002 N 754/2004 N 146/2006

внесеними згідно з Указами Президента ( 1212/2002 ) від 24.12.2002 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

( У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" та "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" та "Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 ( 612/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" п о с т а н о в л я ю: 1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді. ( Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. ( Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) 2. Затвердити Положення про обдарованої молоді (додається).

гранти

Президента

України

для

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту для реалізації соціальних молодіжних програм. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) 4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в


6 установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді. Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 2 серпня 2000 року N 945/2000 ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 2 серпня 2000 року N 945/2000 ПОЛОЖЕННЯ про гранти Президента України для обдарованої молоді ( У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) 1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері. 2. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) 3. Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) реєстраційна картка проекту; опис проекту; кошторис витрат; довідка-об'єктивка; два рекомендаційних листи. Форма зазначених документів затверджується Міністерством. До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект. Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту. У кошторисі витрат зазначаються загальна видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

сума

та

перелік

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.


7 Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку. 4. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб. Експертну раду очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 ) Персональний склад Експертної ради погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань затверджується наказом Міністерства. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002 ) Члени Експертної громадських засадах.

ради

беруть

участь

Організаційно-фінансове забезпечення роботи покладається на Міністерство.

у

її

роботі

Експертної

на ради

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України. Засідання Експертної ради є присутні не менш як 2/3 її складу.

правомочним,

якщо

на

ньому

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним. ( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) ( Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 6. Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради. ( Пункт 6 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) ( Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 8. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке вноситься щороку до 1 листопада. ( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 9. Інформація про призначення грантів обдарованій оприлюднюється через засоби масової інформації.

молоді


8 10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі. 11. Особа, якій призначено грант, укладає договір з Міністерством та відповідно з Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) за місцем реєстрації цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється Міністерством. ( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". ( Пункт 12 в редакції Указів Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором. ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти. ( Пункт 14 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 ) 15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді здійснюється в порядку, визначеному законодавством. Глава Адміністрації Президента України

гранту,

В.ЛИТВИН


9

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Указ Президента "Про Положення про порядок надання грантів Президента Україні для підтримки наукових досліджень молодих учених" від 24 грудня 2002 року № 1210/2002 Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Затвердити Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (додається). Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 24 грудня 2002 року N 1210/2002 ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 24 грудня 2002 року N 1210/2002 ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 1. Це Положення визначає порядок надання Президента України для підтримки актуальних, досліджень молодих учених (далі - гранти).

щорічних грантів значущих наукових

2. Гранти призначаються відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених". 3. Гранти можуть одержати молоді вчені віком (на момент подачі заявки): доктори наук - до 35 років, докторанти - до 33 років, кандидати наук - до 30 років. 4. Гранти можуть бути надані як на проведення запланованих наукових досліджень, так і тих, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися). 5. Для одержання гранту претендент подає до 20 лютого до Міністерства освіти і науки України складені за встановленою цим Міністерством формою заявку, що включає план наукових досліджень із зазначенням їх мети, способу здійснення та очікуваних результатів, прогноз їх використання, інформаційну довідку про головних виконавців наукових досліджень та кошторис, а також гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов'язується забезпечити проведення наукових досліджень. 6. Розгляд заявок на одержання грантів здійснюється Державним


10 фондом фундаментальних досліджень у Міністерством освіти і науки України.

порядку,

встановленому

7. Міністерство освіти і науки України подає пропозиції щодо надання грантів на розгляд Кабінету Міністрів України. Призначення грантів молодим ученим здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України. 8. Інформація про призначення засоби масової інформації.

грантів оприлюднюється через

9. Після призначення гранту між Міністерством освіти і науки України, одержувачем гранту та підприємством (установою, організацією), яке зобов'язується забезпечити проведення наукових досліджень, укладається відповідний договір. Надані одержувачу гранту кошти перераховуються поетапно частинами, визначеними в договорі, на рахунок підприємства (установи, організації), яке забезпечує проведення наукових досліджень. 10. Одержувач гранту та підприємство (установа, організація), яке забезпечує проведення наукових досліджень, у визначені договором строки подають до Міністерства освіти і науки України звіт про використання виділених коштів за формою, встановленою цим Міністерством. У разі використання коштів не за цільовим призначенням одержувач гранту та зазначене в договорі підприємство (установа, організація) несуть відповідальність, передбачену законом та договором. Міністерство освіти і науки України щороку інформує Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України про проведення наукових досліджень, на які було виділено кошти. 11. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді здійснюється у визначеному законодавством порядку. Глава Адміністрації Президента України

гранту,

В.МЕДВЕДЧУК


11

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Постанова Кабінету Міністрів "Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" від 13 червня 2000 року № 951 (зі змінами) П О С Т А Н О В А від 13 червня 2000 р. N 951 Київ Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від 25.10.2002 N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 N 987 ( 987-2004-п ) від 28.07.2004 N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005 Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 ) Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( У назві та тексті постанови, Положення про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави та Опису диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави слова "за внесок молоді у розбудову держави" замінено словами "за особливі досягнення молоді у розбудові України" згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Перейменувати Премію Кабінету Міністрів України за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя, засновану згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1999 р. N 2097 ( 2097-99-п ), у Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України та опис диплома лауреата цієї Премії (додаються). 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. 3. Міністерству фінансів під час формування показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати Міністерству у справах молоді та спорту кошти на виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у


12 розбудові України. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від 25.10.2002, N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) 4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2 - 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1999 р. N 2097 "Про заснування Премії Кабінету Міністрів України за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 46, ст. 2272). Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1592 ( 1592-2002-п ) ПОЛОЖЕННЯ про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України ( У тексті Положення слова "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) ( У тексті Положення слова "Міністерство у справах молоді та спорту" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 2. Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 ) 3. Премія присуджується рішенням Кабінету Міністрів України до Дня молоді особам віком до 35 років. Особи (колективи), яким Премію вже було присуджено, на здобуття її повторно не висуваються. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 987 ( 987-2004-п ) від 28.07.2004, N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 4. Премія присуджується у шести номінаціях, якими визначаються з урахуванням таких критеріїв:

досягнення

за

1) номінація за виробничі досягнення: значне

перевиконання

виробничих завдань, високий ступінь їх


13 складності; ( Абзац другий підпункту 1 пункту 4 Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 )

в редакції

( Абзац третій підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 2) номінація за наукові досягнення: рівень отриманих наукових та науково-прикладних результатів; ( Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( Абзац третій підпункту 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 3) номінація за творчі досягнення: здобуття звання лауреата (переможця, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького спрямування; ( Абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) значний особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва, збереження та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва, народної творчості, звичаїв та обрядів; ( Абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) значний авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його визнання з боку фахівців; ( Абзац четвертий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 4) номінація за спортивні досягнення: перемога на чемпіонатах та першостях України, Європи, світу, призові місця на Олімпійських іграх; ( Абзац другий підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) значний особистий внесок у розвиток масової фізичної культури та спорту; ( Абзац третій підпункту 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 5) номінація за особисту мужність: ( Абзац перший підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( Абзац другий підпункту 5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації


14 надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ( Абзац третій підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) особиста мужність під час виконання завдань у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України, направлених до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій операції; 6) номінація за внесок у розвиток молодіжного руху: значний особистий внесок у залученні молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, впровадження ними соціально значущих програм і заходів; ( Абзац другий підпункту 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) ( Абзац третій підпункту 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 5. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та висунення кандидатів на здобуття Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі Комітет). Комітет очолює Віце-прем'єр-міністр України (питання гуманітарної і соціальної політики). ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005, Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 ) До складу Комітету входять Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту (заступник голови Комітету), перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я, Міністра культури і туризму, Міністра освіти і науки, Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Міністра промислової політики, Міністра економіки, Міністра праці та соціальної політики, Міністра аграрної політики, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, перший заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби, заступники голів Держпідприємництва, Держкомтелерадіо, Державної податкової адміністрації, перший заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, віце-президент Національної академії наук, представник Верховної Ради України (за згодою), голова Українського національного комітету молодіжних організацій (за згодою), голова Національної ради молодіжних організацій (за згодою), інші особи за рішенням голови Комітету. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) Персональний склад Комітету затверджує його голова. Члени Комітету беруть участь в його роботі на громадських засадах. Комітет відповідно до покладених на нього завдань: розглядає подання про присудження Премії; проводить відбір кандидатур на здобуття Премії; щороку готує здобуття Премії 1 червня.

обгрунтовані пропозиції щодо кандидатів на і вносить їх Кабінетові Міністрів України до


15 Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у міру потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник. Засідання Комітету є правоможним, менш як дві третини його складу.

якщо на ньому присутні не

Рішення Комітету про висунення кандидатів на здобуття Премії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) 6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює Мінсім'ямолодьспорт. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 ) 7. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян щороку до 1 березня подають відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на здобуття Премії, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній та галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським організаціям такі документи: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) клопотання про присудження Премії; характеристику кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою, - у двох примірниках (оригінали); ( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, скріпленим печаткою, - у двох примірниках (оригінали); ( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) копію паспорта (у разі висунення колективу кожного члена колективу);

копію

паспорта

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. ( Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 8. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна та галузеві академії наук, всеукраїнські молодіжні громадські організації на підставі поданих документів відбирають не більш як 5 кандидатур на здобуття Премії і щороку до 1 квітня подають Мінсім'ямолодьспорту: ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) клопотання про присудження Премії; список кандидатів на здобуття Премії

за

підписом

керівника


16 відповідного органу, установи та організації; документи, зазначені в пункті 7 цього Положення; інформацію про загальну кількість поданих їм кандидатур на здобуття Премії. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 ) 9. Мінсім'ямолодьспорт забезпечує приймання та розгляд документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, і готує Комітетові подання про присудження Премії. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004 ) 10. Рішення Кабінету Міністрів України про присудження Премії приймається у формі постанови та є підставою для здійснення виплат відповідних сум її лауреатам. 11. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок призначень, передбачених у державному бюджеті Мінсім'ямолодьспорту на виконання державних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї. ( Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 12. Диплом і грошовий еквівалент Премії вручаються в урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань чи за їх дорученням - Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 364 ( 364-2004-п ) від 24.03.2004, N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) У разі відсутності лауреата на урочистому врученні диплом і нагрудний знак вручаються йому відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, грошовий еквівалент Премії - Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005, N 1207 ( 1207-2005-п ) від 15.12.2005 ) 13. Описи диплома і нагрудного затверджує Кабінет Міністрів України. ( Положення 25.10.2002 )

в

редакції

знака

лауреата

Премії

Постанови КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951

ОПИС диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом. Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони.


17 Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою. На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України". Всередині обкладинки у місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для вкладки. Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони. На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. В центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України". На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України. На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України ________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові) у номінації ____________________________________________. ( Абзац сьомий в редакції Постанови КМ N 1592 ( 1592-2002-п ) від 25.10.2002 ) Нижче зазначається дата і номер постанови Кабінету Міністрів України про присудження Премії. Диплом підписується Прем'єр-міністром України. У лівому нижньому кутку друкарським способом вказується номер диплома.


18

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постанова Верховної ради "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" від 22 травня 2003 р. № 840-IV Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.294 ) З метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати з 1 січня 2004 року Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 2. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування та опис диплома лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (додатки 1, 2). 3. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму забезпечити відбір кандидатур і підготовку обгрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування та внесення цих кандидатур до Верховної Ради України до 1 червня щорічно. 4. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту закону України про Державний бюджет України передбачати додаткові бюджетні асигнування, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 22 травня 2003 року N 840-IV Додаток 1 до Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 року N 840-IV ПОЛОЖЕННЯ про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 1. Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (далі - Премія)


19 присуджується особам і молодіжним громадським організаціям, які активно сприяли процесам державотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань. 2. Щороку, як правило до Дня молоді, присуджується десять премій, грошова частина яких становить вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. 3. Премія присуджується особам - громадянам України віком до 28 років та молодіжним громадським організаціям Верховною Радою України. Премія повторно не присуджується. 4. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями щорічно до 1 квітня. До клопотання додаються відомості про досягнення особи молодіжної громадської організації, які заслуговують відзначення Премією.

або на

5. Подання про присудження Премії вноситься до Верховної Ради України Комітетом Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. 6. Відповідно до Постанови Верховної Ради України про присудження Премії здійснюються виплати грошової частини Премії її лауреатам. Оформлення дипломів лауреата Премії, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України. 7. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок призначень, передбачених у Державному бюджеті України на обслуговування діяльності Верховної Ради України. 8. Диплом лауреата Премії та її грошова частина вручаються в урочистій обстановці Головою Верховної Ради України або за його дорученням заступниками Голови Верховної Ради України, Головою Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. Додаток 2 до Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 року N 840-IV ОПИС Диплома лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування Диплом лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка. Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.


20 На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування". Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка. Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки являє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору. У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - написи фарбою золотистого кольору: "Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування". У написанні слова давньослов'янський шрифт "Іжиця".

"Диплом"

використовується

Права внутрішня частина вкладного листка являє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини. На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: "Лауреату Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування", прізвище, ім'я та по батькові лауреата та якою Постановою Верховної Ради України присуджено Премію. Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.


21 Проект

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Премію Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок Постанова Верховної ради "Про Премію Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (проект) З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві Верховна Рада України постановляє: 1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія). 2. Встановити, що Премії присуджуються щороку, а їх розмір становить 20 тис. грн. кожна. 3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (додається). 4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти забезпечити до 1 листопада кожного року внесення до Верховної Ради України кандидатур на здобуття Премії. 5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту закону про Державний бюджет України передбачати додаткові бюджетні асигнування, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Голова Верховної Ради України

О.МОРОЗ Додаток до Постанови Верховної Ради України

ПОЛОЖЕННЯ про Премію Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 1. Премія Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія) запроваджується з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві. 2. Премія призначається молодим ученим (віком до 35 років) за наукові роботи, в яких: відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що отримали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами; розроблено нові засоби, пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин, докорінно їх вдосконалено або використано за новим


22 призначенням (підтверджується патентами про винахід), та впровадження в практику яких суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження); створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження в практику яких суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження); створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів. 3. Щороку присуджується 20 Премій розміром по 20 тис. грн. кожна. 4. Висунення кандидатур на відзначення Премією проводиться вченими (науково-технічними) радами наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із залученням наукової громадськості, забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості. На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців було відзначено державними преміями та нагородами України. Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати 4-х осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий доробок. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції. Премія може присуджуватися авторові один раз. Претендентам на здобуття Премії станом на 1 квітня поточного року має бути менше 35 років. 5. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Національною та галузевими академіями наук до 1 квітня щорічно. До клопотання додаються матеріали на здобуття Премії, оформлені згідно з вимогами, визначеними Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти. 6. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур на присудження Премії Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти утворюється Конкурсна комісія з присудження Премії Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Конкурсна комісія). Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії обов'язково залучаються провідні вчені (фахівці високої кваліфікації) з відповідних наукових напрямів і проблем. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної комісії беруть учать у її роботі на громадських засадах. Періодичність проведення робочих засідань Конкурсної комісії визначається її головою. 7. Для широкого ознайомлення громадськості з працями, допущеними до участі в конкурсі, їх список із зазначенням претендентів публікується в газеті "Голос України". Праці, опубліковані для ознайомлення, обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях наукових (науково-технічних) рад, зборах трудових колективів, у громадських наукових та науково-технічних організаціях. Рецензії, відгуки, зауваження тощо на роботи, що обговорювалися надсилаються до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до 1 вересня і беруться до уваги під час прийняття рішення про присудження Премії. 8. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України кандидатури на присудження Премії.


23 9. Верховна Премії.

Ради

України

до

1 грудня

приймає

рішення

про

присудження

10. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання "Лауреат Премії Верховної Ради України найкращим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок", в урочистій обстановці вручається свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис свідоцтва і почесного знака лауреата Премії затверджує Верховна Рада України. У разі присудження Премії колективу авторів праці, грошова її частина ділиться між ними порівну. 11. Свідоцтво і почесний знак лауреата Премії, який помер залишаються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в установленому порядку. 12. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок призначень, передбачених у Державному бюджеті України на обслуговування діяльності Верховної Ради України.


24

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 25 липня 2002 р. N 1062 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" від 25 липня 2002 року № 1062 (зі змінами) Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )

З метою ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (додається). 2. Міністерству у справах молоді та спорту затвердити нормативно-правові акти, пов'язані з виконанням Порядку, затвердженого цією постановою. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062 ПОРЯДОК проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї ( У тексті Порядку слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 ) ( У тексті Порядку слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх


25 відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) 1. Цим Порядком регламентуються проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (далі - конкурс), критерії визначення його переможців для розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї. 2. Метою проведення конкурсу є спрямування державних коштів на виконання програм, які забезпечать ефективне розв'язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї. 3. Проект програм повинен: відповідати змістові загальнодержавних програм; спрямовуватися на розв'язання соціальних проблем; забезпечувати ефективність виконання програми; передбачати економічність а також очікуваний результат;

форм і методів виконання програми,

забезпечувати поєднання бюджетних і позабюджетних коштів: поєднувати ініціативу виконавців програми з їх відповідальністю за виконання та ефективне і цільове використання бюджетних коштів. 4. Організатором конкурсу є Мінмолодьспорт. 5. Оголошення про конкурс проектів програм публікується у друкованих засобах масової інформації після затвердження державного бюджету на відповідний рік та визначення колегією Мінмолодьспорту переліку пріоритетних соціальних проблем, які підлягають розв'язанню. 6. В оголошенні про конкурс повинні міститися: перелік пріоритетних соціальних проблем; максимально можливі обсяги бюджетного фінансування програми; обсяг конкурсної документації, якою вона подається;

умови,

термін та адреса,

за

термін оголошення переможців конкурсу. 7. Для розгляду проектів програм при Мінмолодьспорту утворюється як консультативно-дорадчий орган конкурсна комісія у складі 15 осіб. Положення про конкурсну комісію, її персональний склад та регламент затверджуються Комітетом. У своїй діяльності комісія керується актами законодавства, цим Порядком і положенням про неї. 8. До складу конкурсної комісії входять представники Мінмолодьспорту, Держсоцслужби, а також в установленому порядку представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, фахівці, вчені, представники громадських організацій. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно


26 з Постановою КМ N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 ) Кількість представників громадських організацій у складі конкурсної комісії повинна становити не менше ніж третину її складу. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 ) 9. Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями, які мають всеукраїнський статус, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. 10. Проект програми конкурсі у разі, коли:

не

допускається

до подальшої участі у

подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект програми; не забезпечено виконання вимог пункту 9 Порядку; надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу; громадська організація, яка розробила програми, перебуває в стадії ліквідації; проект програми терміну;

подано

після

та

закінчення

подала

встановленого

конкурсна документація подана не в повному відповідає вимогам пункту 11 цього Порядку; проект програми реалізації.

не

передбачає

проект

обсязі

загальнодержавного

або

не

рівня

11. Конкурсна документація складається із: 1) заявки на участь у затвердженою Мінмолодьспорту;

конкурсі,

2) копії свідоцтва засвідченої нотаріально;

реєстрацію громадської організації,

про

складеної

за

формою,

3) копії статуту (положення) громадської організації; 4) довідки (або копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-опп); 5) копії звіту про організації за минулий рік;

використання

коштів

громадської

6) проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Мінмолодьспорту (оригінал і 5 копій); 7) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 5 копій);


27 8) двох рекомендацій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або відповідних фахівців з проблем, на розв'язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 5 копій); 9) листів-підтверджень інших громадських організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 5 копій). Конкурсна документація повинна бути підготовлена мовою.

українською

12. Конкурсна документація приймається Мінмолодьспорту за адресою та у термін, визначений в оголошенні про проведення конкурсу. Під час прийняття конкурсної документації видається довідка, в якій зазначаються дата і перелік прийнятих документів. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації конкурсна комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок. 13. Копіювання та розповсюдження тексту проекту програми, що подається на конкурс, здійснюється лише за згодою громадської організації, яка розробила цей проект. 14. Конкурсна документація громадським організаціям не повертається, крім випадків, коли проект програми не допущено до участі в конкурсі. 15. Для проведення фахової оцінки проектів програм конкурсна комісія може залучати експертів. Експерти працюють на громадських засадах. Список експертів, порядок їх роботи та інструкція з оцінювання проектів програм затверджуються Мінмолодьспорту. Не може бути експертом особа, яка є членом громадської організації, що подала проект програми на конкурс, або розробником чи виконавцем однієї з програм. Експерт виставляє оцінку кожному проекту програми, заповнюючи оцінний лист, форма якого визначається інструкцією, затвердженою Мінмолодьспорту. 16. Конкурс проводиться у два етапи: перший - попередня кваліфікація; другий - визначення переможців. 17. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію у терміни, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, і визначає технічну, організаційну та фінансову спроможність кожного претендента на реалізацію поданого ним проекту програми. 18. У разі потреби за рішенням конкурсної комісії може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. До такої перевірки залучаються спеціалісти Мінмолодьспорту. 19. На підставі конкурсної документації та за результатами зазначеної у пункті 18 цього Порядку перевірки (у разі її проведення) конкурсна комісія визначає проекти програм, які можуть брати участь у другому етапі конкурсу.


28 Про своє рішення конкурсна комісія повідомляє усі громадські організації, які подали проекти програм на конкурс. 20. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише один проект програми або не допущено жодного, конкурсна комісія має право прийняти рішення про продовження терміну прийняття конкурсної документації. Цей термін не повинен перевищувати 30 календарних днів після ухвалення конкурсною комісією такого рішення. 21. На другому етапі конкурсна комісія на підставі висновків експертів визначає проекти програм, які можуть претендувати на часткове бюджетне фінансування. Конкурсна комісія на підставі загальної оцінної відомості та за результатами експертної оцінки проектів програм, а також додаткового обговорення (у разі потреби) членами конкурсної комісії приймає рішення про визначення переможців конкурсу з рекомендацією про обсяги виділення бюджетних коштів на реалізацію цих проектів програм. 22. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів програм-переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та подається у триденний термін на затвердження Мінмолодьспорту. Член конкурсної комісії має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу. 23. Під час розгляду питання про визначення переможців конкурсу на засідання конкурсної комісії в разі потреби можуть запрошуватися експерти з правом дорадчого голосу. 24. Про своє рішення щодо комісія повідомляє громадські після його прийняття.

визначення переможців конкурсна організації у двотижневий термін

Рішення про визначення переможців конкурсу оприлюдненню протягом місяця після його прийняття. 25. Рішення конкурсної конкурсу є остаточним.

комісії

щодо

підлягає

визначення переможців

26. За результатами конкурсу Мінмолодьспорт видає наказ про затвердження переліку програм, визнаних переможцями конкурсу. У наказі обов'язково зазначається назва програми, найменування громадської організації-виконавця та обсяг коштів державного бюджету, які виділяються на її виконання. Наказ є підставою для включення програми до календарного плану централізованих заходів, зведеного кошторису і плану асигнувань Мінмолодьспорту. 27. Порядок використання громадськими організаціями коштів державного бюджету, виділених на виконання програм, та подання фінансової звітності встановлюються Мінмолодьспорту. 28. Хід і результати виконання програм, визначених переможцями конкурсу, висвітлюються у засобах масової інформації за сприяння Мінмолодьспорту.


29 29. Про підсумки проведення конкурсу, виконання програм, а також використання коштів державного бюджету Мінмолодьспорт щороку до 1 березня інформує Кабінет Міністрів України.


30

2. Стипендіальні можливості для студентської молоді Сьогодні у вищих навчальних закладах України навчається понад 2,7 млн. молодих людей, з них 1,02 млн. - студенти, які навчаються за кошти державного та місцевих бюджетів. Майже 700 тисяч студентів отримують стипендії, з них академічні - понад 670 тис. осіб., решта - соціальні та соціальні й академічні стипендії. Стипендіальне забезпечення студентів є однією з форм їхнього соціального захисту та заохочення до навчання. Розмір академічних стипендій у порівнянні з 2004 роком зріс більш як удвічі і нараховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення" виходячи з розміру прожиткового мінімуму громадян. Зокрема, становить для: - студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - 25 відсотків; - студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 30 відсотків. Ця законодавча норма значно спростила процедуру перерахування стипендії при зміні прожиткового мінімуму громадян. Унормовано можливість отримувати одночасно дві стипендії особливо незахищеним матеріально студентам - академічну та соціальну. "Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України" — це норма ст. 64 "Фінансування вищих навчальних закладів" розділу XI Закону України "Про вищу освіту". При нарахуванні академічної стипендії враховується, перш за все, успішність навчання студента. Студентам-відмінникам, які навчаються за державним замовленням, стипендія збільшена на 25 відсотків порівняно із звичайними стипендіями. Соціальні ж стипендії призначаються студентам які потребують соціального захисту навіть у випадках, коли за підсумками навчання не призначена академічна стипендія. До таких категорій відносяться студенти з числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії; дітям з малозабезабезпечених сімей; інвалідам з дитинства та інвалідам І-ІІ груп, студентам, які мають сім'ї з дітьми. З метою матеріального стимулювання найбільш обдарованих студентів започатковано ряд академічних іменних стипендій. Зокрема, на сьогодні, призначаються 700 академічних іменних стипендій Президента України, 500 стипендій Верховної Ради України, 100 стипендій Кабінету Міністрів України. Рішенням Уряду започатковано ряд стипендій видатних українців - В.М.Чорновола, В.А.Івашка, М.О.Посмітного, Миколи Амосова, М.С.Грушевського, Вадима Гетьмана та інших видатних діячів та науковців. Вищим навчальним закладам надано право матеріально заохочувати найсумлінніших студентів: за особливі успіхи у навчанні та участь у громадській, спортивній і науковій діяльності. Студентам, за поданням стипендіальної комісії навчального закладу, можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником. Про такі "вузівські" стипендії (стипендії Вченої ради, ректорські стипендії тощо) можна дізнатися в власному вузі - в адміністрації (ректорат, деканат), профкомі тощо. Відповідно до діючих положень про іменні академічні стипендії кандидатів на їх здобуття висувають вчені (педагогічні) ради, після чого здійснюється відбір на засіданні регіональних рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів. Щодо розподілу іменних академічних стипендій, то треба зауважити, що при їх визначенні МОН бере до уваги, перш за все, контингент студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за кошти державного бюджету, кількість вищих навчальних закладів у регіоні , їх статус тощо.


31 Далі наведені максимальні відомості про діючі державні стипендіальні можливості для студентської молоді. Також слід відзначити, що в м. Харкові існує ще одна форма стипендіального забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл і студентів вузів І-IV рівнів акредитації — стипендії міського Голови "Обдарованість", про які йдеться в наступному розділі.


32

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА № 882 від 12 липня 2004 р. Київ Постанова Кабінету Міністрів "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року № 882 (зі змінами) Питання стипендіального забезпечення ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006 N 157 ( 157-2006-п ) від 15.02.2006 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається. 2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. 3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 4. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 950 (950-2001-п ) "Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам" доповнити словом "державних"; постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. N 448 (448-2003-п ) "Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 631). 5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою. 6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови. 7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій Загальні питання 1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів: 1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (далі -


33 учні); 2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління (далі - студенти); 3) курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти); 4) учнів VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл; 5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури; 6) слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі); 7) клінічних ординаторів; 8) аспірантів і докторантів (крім аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України), які навчаються з відривом від виробництва. 2. Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. Особам, що навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з першого місяця наступного навчального семестру. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006 ) 3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України. 4. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії. 5. Академічними стипендіями є: 1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами; 2) іменні або персональні стипендії навчального закладу; 3) ординарні (звичайні) академічні стипендії. Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (далі - прожитковий мінімум) з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата. 6. Соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян: 1) студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 2) студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) гарантуються пільги при призначенні стипендії; 3) студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); 4) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I-III групи; (Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006 )


34 5) студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми; 6) студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах. (Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006 ) 7. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення. Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником. 8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії. До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (завідуючі відділеннями), представники профспілкових та самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів. У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки учнів, студентів, курсантів, цим Порядком, статутом навчального закладу. За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. Стипендії виплачуються раз на місяць, за літній канікулярний період - повністю до його початку. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії. У разі коли учень, студент, курсант має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з пунктами 15, 16 і 31 цього Порядку (за умови письмової відмови від безоплатного харчування). 9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком. Іменні або персональні стипендії навчального закладу, ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів, студентів, курсантів 10. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної стипендії учням: 1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12), гарантуються пільги при призначенні стипендії; 3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); 4) які є інвалідами з дитинства та інвалідами I-III групи; (Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання; 6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах. (Пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 11. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії становить


35 (відсотків прожиткового мінімуму): для учнів - 20; для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 25; для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" 30. 12. Стипендія у розмірі, що визначається згідно з пунктом 11 цього Порядку, призначається: учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання; студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання. 13. Учням та студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 25 відсотків порівняно з мінімальним, що визначається згідно з пунктом 11 цього Порядку. 14. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником. Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу не повинен перевищувати (відсотків прожиткового мінімуму): для учнів - 30; для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 38; для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" 42. 15. Курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, призначеної згідно з пунктами 12-14 цього Порядку. 16. Учням та студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12-14 цього Порядку, зменшується на 50, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, на 20 відсотків. Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 17. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12-14 і 16 цього Порядку, збільшується: 1) на 10 відсотків - студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 педагогічна освіта; на 20 відсотків: студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво; учням та студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;


36 учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, де вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил. Розмір академічної стипендії студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0801 - математика, що одночасно належать до групи спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя, збільшується на 30 відсотків; (Підпункт 1 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 157 (157-2006-п) від 15.02.2006) 2) учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: на 30 відсотків - у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника; на 50 відсотків - у разі перебування на повному утриманні держави. (Підпункт 2 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006 ) 18. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. (Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі. Академічні стипендії клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів 19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно: викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів; доцента, який має науковий ступінь кандидата наук, - для докторанта. 20. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання. (Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках 21. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 22. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі. 23. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами. 24. Учням, студентам, курсантам, які навчалися за державним замовленням та: 1) перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу керівника навчального закладу, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога (відсотків прожиткового мінімуму): учням - 10; студентам, курсантам вищих навчальних закладів I-II та III-IV рівня акредитації - відповідно 12,5 та 15. Учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному утриманні держави, допомога виплачується у розмірі стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки.


37 (Підпункт 1 пункту 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006п) від 15.02.2006) Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі; 2) поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу керівника навчального закладу, академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений особі згідно з пунктами 12-16 цього Порядку до перерви у навчанні. 25. Трактористам-машиністам і механізаторам, які направлені сільськогосподарськими підприємствами на перепідготовку до професійно-технічних навчальних закладів, академічна стипендія виплачується у розмірі 30, а особам, що мають сім'ю, - 35 відсотків призначеної згідно з пунктами 12 і 13 цього Порядку. Академічні стипендії учнів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, учнів училищ фізичної культури, слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів 26. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл академічна стипендія призначається у такому розмірі (відсотків прожиткового мінімуму): VIII клас - 8, IX клас - 9, X клас - 10, XI-XII класи - 11 відсотків. 27. Учням I-II курсів училищ фізичної культури академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з урахуванням дії пунктів 13, 29, 30, 32 і 33 цього Порядку. 28. Слухачам студій підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень консерваторій академічна стипендія призначається відповідно у розмірі 11 і 12 відсотків прожиткового мінімуму. Соціальні стипендії Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія 29. У межах коштів, призначених для виплати стипендії, навчальні заклади обов'язково виплачують соціальні стипендії студентам, курсантам, зазначеним у пункті 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти, курсанти втратили право на призначення їм академічної стипендії. 30. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, становить (відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації): для осіб, зазначених у підпункті 1, - 150; для осіб, зазначених у підпунктах 2, 5 і 6, - 100; для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4, - 109. (Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 31. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 30 цього Порядку, зменшується: студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку) і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - на 50, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків; курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), - на 50 відсотків. 32. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 30 цього Порядку, збільшується: 1) на 20 відсотків: студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 -


38 прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво; студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського; 2) на 5 відсотків - студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника. (Підпункт 2 пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (1502006-п) від 15.02.2006) 33. Якщо згідно з пунктами 31 і 32 цього Порядку передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо. Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію 34. Особам, зазначеним у підпунктах 1, 3 і 4 пункту 6 цього Порядку, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків призначеної згідно з цим Порядком академічної стипендії): ( Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 1) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством), студентам, які є інвалідами з дитинства, та інвалідам I-III групи, - 9; ( Підпункт 1 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 2) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: у разі перебування на повному утриманні держави - 50; у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника 55; (Підпункт 2 пункту 34 в редакції Постанови КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) 3) учням, студентам і курсантам: з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни, - 50, а тим з них, хто перебуває на державному забезпеченні, - 10; з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в цей період велися бойові дії, - 30; 4) глухим і сліпим учням та студентам - 50. ( Підпункт 4 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 (150-2006-п) від 15.02.2006) Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо. 35. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачується додаткова соціальна стипендія у 100-відсотковому розмірі призначеної згідно з цим Порядком академічної або соціальної стипендії. Така стипендія виплачується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 36. Розмір додаткової соціальної стипендії визначається з урахуванням пунктів 31 і 32 цього Порядку.


39

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 жовтня 1994 р № 744 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" від 28 жовтня 1994 року № 744 (зі змінами) Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 45 (45-95-п) від 20.01.95 N 107 (107-95-п) від 08.02.95 N 413 (413-95-п) від 13.06.95 N 780 (780-95-п) від 02.10.95 N 37 (37-96-п) від 10.01.96 N 835 (835-96-п) від 26.07.96 N 1542 (1542-96-п) від 23.12.96 ) (Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів військових навчальних закладів Міністерства оборони згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-98-п ) від 23.04.98 ) (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) (У назві і тексті постанови слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінено словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) На виконання Указу Президента України від 9 червня 1994 р. N 290 (290/94 ) "Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, що додається. 2. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1994 року. Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО


40 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (У назві і тексті Положення слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінено словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) 1. Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі. (Розміри стипендій Президента України студентамвідмінникам та аспірантам з 1 січня 1995 р. Збільшено в 1,17 рази згідно з Постановою КМ N 45 (45-95-п) від 20.01.95) (Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (154296-п) від 23.12.96) (Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (154296-п) від 23.12.96) (Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (1542-96-п) від 23.12.96) 2. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів. 3. Призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам - один раз на рік наказами керівників міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади. 4. Академічні стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів виплачуються після отримання наказу про їх призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії. 5. Розподіл академічних стипендій Президента України між вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації здійснюється міністерствами, відомствами, у функціональному управлінні яких вони перебувають, у межах кількості стипендій, встановленої Міністерством освіти. 6. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічних стипендій Президента України може бути здійснено рішенням вчених (педагогічних) рад за умови затвердження його керівникам міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.


41

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постанова Верховної Ради "Про становлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР) Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 32, ст. 154 ) З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти студентами вищих закладів освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати для студентів вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, 500 іменних стипендій Верховної Ради України, у тому числі: 175 стипендій - студентам вищих закладів освіти I і II рівнів акредитації; 325 стипендій - студентам вищих закладів освіти III і IV рівнів акредитації. 2. Установити розміри іменних стипендій Верховної Ради України з 1 вересня 1996 року виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих закладів освіти I і II, III і IV рівнів акредитації, які навчаються на відмінно, збільшених на коефіцієнт 3,2. 3. Установити, що призначення іменних стипендій студентам вищих закладів освіти провадиться наказами керівників міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за наслідками екзаменаційних сесій. 4. Доручити Міністерству освіти України розподіляти іменні стипендії між міністерствами і відомствами, яким підпорядковані вищі заклади освіти, у межах кількості стипендій, встановлених Верховною Радою України. 5. Міністерству освіти України в місячний термін розробити і за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань науки та народної освіти затвердити положення про порядок призначення іменних стипендій Верховної Ради України. 6. Кабінету Міністрів України при розробці проектів державного бюджету щорічно передбачати бюджетні асигнування, необхідні для виплати іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти. Голова Верховної Ради України м. Київ, 5 червня 1996 року N 226/96-ВР

О.МОРОЗ


42

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 квітня 2006 р. № 572 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації" від 27 квітня 2006 року № 572 Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації На виконання статті 2 Указу Президента України від 23 січня 2006 р. N 59 (59/2006) "Про академічні стипендії Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що додається. 2. Міністерству аграрної політики під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виплати зазначених у пункті 1 цієї постанови стипендій. 3. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям сприяти укладенню договорів із студентами, які зобов'язуються після закінчення навчання відпрацювати у сільській місцевості не менш як п'ять років, і створенню умов для закріплення випускників вищих аграрних навчальних закладів на сільськогосподарських підприємствах. 4. Міністерству аграрної політики за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством юстиції розробити і затвердити у двомісячний строк примірний договір про обов'язкове відпрацювання випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості не менш як п'ять років після закінчення навчання, у якому, зокрема, передбачити механізм відшкодування коштів до загального фонду державного бюджету за окремим кодом доходів у разі невиконання умов договору. 5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2006 року. Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 572

ПОРЯДОК призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації 1. Академічні стипендії Президента України у вищих аграрних навчальних закладах I-IV рівня акредитації (далі - академічна стипендія Президента України) призначаються студентам випускних курсів, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі і уклали з керівниками зазначених навчальних закладів,


43 сільськогосподарськими підприємствами (далі - замовники), Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим чи управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації договори про обов'язкове відпрацювання в сільській місцевості не менш як п'ять років після закінчення навчання (далі - договір про відпрацювання). 2. Кандидати на призначення академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих аграрних навчальних закладів. Академічні стипендії Президента України призначаються за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення відповідним рішенням стипендіальної комісії вищого аграрного навчального закладу і виплачуються з першого числа місяця, що настає після сесії, згідно із затвердженим керівником навчального закладу реєстром студентів, яким призначено такі стипендії. 3. Розподіл академічних стипендій Президента України між вищими аграрними навчальними закладами I-II і III-IV рівня акредитації здійснюється щороку Мінагрополітики пропорційно чисельності студентів, прийнятих за державним замовленням на денну форму навчання, та з урахуванням кількості студентів, які уклали договори про відпрацювання. Не використані протягом року навчальними закладами квоти на зазначені стипендії Мінагрополітики передає іншим вищим навчальним закладам аграрного профілю. 4. Студенти, які уклали договори про відпрацювання, після закінчення вищого аграрного навчального закладу (далі - випускники) одержують від Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим чи управління агропромислового розвитку облдержадміністрації направлення для роботи на відповідних сільськогосподарських підприємствах. 5. Розірвання договору про відпрацювання з ініціативи випускника чи замовника допускається з причин, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 (992-96-п) "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 28, ст. 1871). 6. У разі неприбуття випускника на сільськогосподарське підприємство за направленням, особистої відмови без поважної причини від роботи або звільнення його з ініціативи керівника сільськогосподарського підприємства за порушення трудової дисципліни чи за власним бажанням протягом п'яти років після закінчення навчального закладу він зобов'язаний здійснити повне одноразове відшкодування коштів у розмірі, що становить різницю між отриманою ним академічною стипендією Президента України та мінімальною академічною стипендією студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, до загального фонду Державного бюджету України за окремим кодом доходів. У разі відмови випускника від добровільної сплати кошти стягуються у судовому порядку. 7. У разі дострокового, з ініціативи замовника, звільнення із займаної посади випускника, який прибув і працював за направленням, з підстав, не передбачених пунктом 5 цього Порядку, сільськогосподарське підприємство зобов'язане здійснити повне одноразове відшкодування коштів у розмірі, що становить різницю між отриманою випускником академічною стипендією Президента України та мінімальною академічною стипендією студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, до загального фонду Державного бюджету України за окремим кодом доходів. У разі відмови сільськогосподарського підприємства від добровільної сплати кошти стягуються у судовому порядку. 8. Якщо сільськогосподарське підприємство, що уклало договір про відпрацювання, ліквідується чи реорганізовується, випускник за поданням служби зайнятості може оформити у Міністерстві аграрної політики Автономної Республіки Крим чи в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації направлення на роботу на інше сільськогосподарське підприємство.


44

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 квітня 2006 р. № 539 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії імені Вадима Гетьмана" від 19 квітня 2006 року № 539 Про заснування академічної стипендії імені Вадима Гетьмана З метою вшанування пам'яті видатного політика і фінансиста В.П. Гетьмана Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати 10 академічних стипендій імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів. 2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів, що додається. Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. N 539

ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів 1. Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана (далі - стипендія) призначається студентам вищих економічних навчальних закладів III-IV рівня акредитації (далі вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчанні та науковій діяльності, починаючи з другого курсу. 2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі економічні навчальні заклади, у межах, встановлених МОН. 3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії. 4. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата і його наукову діяльність у вищому навчальному закладі, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії. Центральний орган виконавчої влади розглядає подання і за результатами видає наказ про призначення стипендії. 5. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. 6. Студенти вищих навчальних закладів можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.


45

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 лютого 1997 р. № 173 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про увічнення пам'яті Олеся Гончара" від 18 лютого 1997 року № 173 (зі змінами) Про увічнення пам'яті Олеся Гончара ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 ) Відзначаючи великі заслуги видатного письменника - академіка Гончара О.Т. перед Українським народом, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Присвоїти ім'я Олеся Гончара: Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва; Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці; Козельщинській центральній районній бібліотеці Полтавської області; бібліотеці N 155 Жовтневого району м. Києва; середній школі N 2 м. Кобеляки Полтавської області; одному з пасажирських теплоходів акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот". 2. Заснувати для студентів у межах загального стипендіального фонду 4 академічні стипендії імені Олеся Гончара, зокрема, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - дві, в Дніпропетровському національному університеті одну, в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна - одну. Установити, що академічна стипендія імені Олеся Гончара призначається Міністерством освіти за поданням вчених рад зазначених університетів, а її розмір визначається відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1542 ( 1542-96-п ). (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004 ) 3. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції: Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах національностей та міграції разом з Міністерством фінансів та Спілкою письменників - про заснування літературної премії імені Олеся Гончара; Міністерству культури і мистецтв, Київській міській державній адміністрації разом з Національною академією наук та Спілкою письменників - про створення у м. Києві Літературного музею Олеся Гончара та встановлення пам'ятника письменникові. Прем'єр-міністр України

П.ЛАЗАРЕНКО


46

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 лютого 2006 р. № 209 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів" від 22 лютого 2006 року № 209 Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що додається. 2. Установити, що 70 академічних стипендій аспірантам вищих навчальних закладів.

призначаються

студентам

і

30

-

3. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1542 (1542-96-п) "Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 593; Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871) слова "та академічні стипендії імені М.С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" виключити. Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 209

ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів 1. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського (далі - стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (далі - вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу. 2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої МОН. 3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів. 4. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам - один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади. 5. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад,


47 мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії. 6. Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам з дня призначення стипендії. 7. Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.


48

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 серпня 2001 р. № 980 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантів" від 9 серпня 2001 року № 980 (зі змінами) Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 ) (У назві і тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) З метою створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю вищої освіти і заохочення найбільш обдарованих студентів та аспірантів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати починаючи з 1 вересня 2001 р. відповідно 100 і 35 щорічних академічних стипендій Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та аспірантам. 2. Установити, що академічна стипендія Кабінету Міністрів України виплачується: студентам - у розмірі 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації; (Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 15 відсотків. 3. Затвердити Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, що додається. 4. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів у місячний термін розробити і затвердити порядок визначення кандидатур для призначення академічних стипендій Кабінету Міністрів України, передбачивши їх пропорційний розподіл між групами вищих навчальних закладів та центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади. Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ


49 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 980 ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) 1. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам відмінникам вищих навчальних закладів та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі. Зазначена академічна стипендія виплачується студентам та аспірантам таких груп вищих навчальних закладів: класичні університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони здоров'я; юридичні; сільськогосподарські; економічні та управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури та дизайну; військові; правоохоронні. 2. Кандидати на отримання академічної стипендії Кабінету висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

Міністрів

України

3. Призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам - один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за пропозиціями МОН. 4. Розподіл академічної стипендії Кабінету Міністрів України між вищими навчальними закладами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, у межах, встановлених МОН. 5. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічної стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено рішенням учених рад, затвердженим керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З № 669/454 від 03.10.2001 Про Порядок визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету Міністрів України На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 980 (980-2001-п) "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити Порядок визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (додається). 2. Затвердити розподіл стипендій Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації між такими групами вищих навчальних закладів: класичні університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони здоров'я; юридичні; сільськогосподарські; економічні та управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва і торгівлі;


50 культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури та дизайну; військові; правоохоронні (додаток 1), та між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади (додаток 2). 3. Установити, що пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів та аспірантів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації подаються Міністерству освіти і науки України за встановленою формою (додаток 3) центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, та вченими радами вищих навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, у такі терміни: - для студентів двічі на рік - до 10 лютого і до 10 липня поточного навчального року; - для аспірантів один раз на рік - до 10 лютого поточного року. 4. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатур для здобуття стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації двічі на рік, відповідно до 1 березня та до 1 серпня поточного навчального року, та із числа аспірантів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації один раз на рік до 1 березня поточного року. 5. Пропозиції щодо кандидатур для здобуття стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на і семестр 2001/2002 навчального року та аспірантів вищих навчальних закладів на 2001/2001 навчальний рік подати Міністерству освіти і науки України. 6. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатур для здобуття стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на і семестр 2001/2002 навчального року та із числа аспірантів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. 7. Взяти до відома, що стипендії Кабінету Міністрів України виплачуються за рахунок стипендіального фонду вищого навчального закладу. 8. Стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів виплачуються після розпорядження про їх призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії. Міністр освіти і науки України Міністр фінансів України

В.Кремень І.Мітюков Затверджено Наказ МОН України та Міністерства фінансів України 03.10.2001 р. № 669/454

ПОРЯДОК визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 1. Після отримання від центральних органів виконавчої влади квоти для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ректором вищого навчального закладу оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед студентів та аспірантів структурних підрозділів інституту, академії, університету. 2. Для визначення кандидатур серед студентів вищих навчальних закладів подання на конкурс готують керівники факультетів, інститутів. 3. Для визначення кандидатур серед аспірантів вищих навчальних закладів подання на конкурс готують керівники кафедр. 4. Кандидати на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України висуваються з


51 числа студентів-відмінників та аспірантів, які найбільш відзначилися у навчальній та науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті навчального закладу, мають високий культурний рівень. 5. Кандидатами на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути студенти, які навчаються на третьому і наступних курсах, та аспіранти, починаючи з другого року навчання. 6. Рішення про призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам з числа висунутих кандидатів приймається вченою радою і затверджується ректором вищого навчального закладу. 7. Позбавлення студентів та аспірантів вищих навчальних закладів стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено рішенням учених рад, затвердженим керівниками центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за вчинок не сумісний із статусом студента вищого навчального закладу. Начальник департаменту вищої освіти

М.Ф.Дмитриченко


52

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 січня 2004 р. № 17-р Київ Розпорядження Кабінету Міністрів "Про стипендію Міністерства юстиції України" від 14 січня 2004 року № 17-р Про стипендію Міністерства юстиції України Погодитися з пропозицією Мін'юсту про заснування ним 10 стипендій Міністерства юстиції України для студентів факультету юстиції Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Мін'юсту, МОН стипендію.

за

погодженням

Прем'єр-міністр України

з

Мінфіном

затвердити

Положення

В.ЯНУКОВИЧ

про

зазначену


53

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постанова Верховної Ради "Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України" від 17 жовтня 2002 року № 181IV Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 45, ст.337 ) 28 жовтня 2002 року виповнюється 70 років з дня народження відомого державного і громадського діяча Володимира Антоновича Івашка - колишнього Голови Верховної Ради Української РСР. Враховуючи вагомий особистий внесок В.А. Івашка у забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України, багаторічну сумлінну працю на благо українського народу та у зв'язку з 70-річчям з дня його народження Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати з 2002 року для студентів Харківського національного університету радіоелектроніки, де навчався і працював В.А. Івашко, дві стипендії Верховної Ради України його імені. Порядок призначення та розміри стипендій імені В.А. Івашка визначаються Постановою Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти" від 5 червня 1996 року N 226/96-ВР (226/96-ВР). 2. Встановити, що призначення іменних стипендій студентами провадиться на основі рішення вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за наслідками екзаменаційних сесій. 3. Запропонувати Харківській міській раді для увічнення пам'яті В.А. Івашка встановити меморіальну дошку на центральному корпусі Харківського національного університету радіоелектроніки, де він навчався та працював. 4. Кабінету Міністрів України при розробці проектів державного бюджету щорічно передбачати бюджетні асигнування, необхідні для виплати іменних стипендій Верховної Ради України студентам Харківського національного університету радіоелектроніки та вирішити питання щодо виділення коштів на фінансування витрат, пов'язаних з увічненням пам'яті В.А. Івашка. Голова Верховної Ради України м. Київ, 17 жовтня 2002 року N 181-IV

В.ЛИТВИН


54

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постанова Верховної Ради "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" від 24 жовтня 2002 року № 218-IV Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 47, ст.358 ) Відповідно до статті 53 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (2998-12) з метою моральної і матеріальної підтримки студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, заохочення молоді до здобуття вищої освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 150 соціальних стипендій Верховної Ради України, у тому числі: 50 стипендій акредитації;

-

для

студентів

вищих

100 стипендій акредитації.

-

для

студентів

вищих

навчальних навчальних

закладів закладів

I III

та та

II

рівнів

IV

рівнів

2. Установити розміри соціальних стипендій Верховної Ради України з 1 вересня 2003 року виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих навчальних закладів освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, збільшених на коефіцієнт 3,0. 3. Затвердити Положення про порядок призначення соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (додається). 4. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму розподілити соціальні стипендії Верховної Ради України між міністерствами і відомствами, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої Верховною Радою України. 5. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щорічно при розробці проекту закону про Державний бюджет України передбачати додаткові бюджетні асигнування, необхідні для виплати зазначених стипендій Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України м. Київ, 24 жовтня 2002 року N 218-IV

В.ЛИТВИН


55 Додаток до Постанови ВРУ від 24 жовтня 2002 року № 218-IV ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 1. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які виявили успіхи в навчанні. Зазначена стипендія виплачується студентам таких типів вищих навчальних закладів: класичні університети, педагогічні, технічні, технологічні, охорони здоров'я, юридичні, сільськогосподарські, економічні та управління, архітектури та будівництва, транспорту, підприємництва та торгівлі, культури, фізкультури і спорту, живопису, скульптури та дизайну. 2. Кандидатури на отримання соціальних стипендій Верховної висуваються вченими радами відповідних вищих навчальних закладів.

Ради

України

3. Призначення стипендій Верховної Ради України проводиться щорічно з 1 вересня на один навчальний рік розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму згідно з відповідними пропозиціями обласних державних адміністрацій. 4. Позбавлення або призупинення виплати стипендій Верховної Ради України проводиться за поданням, порядок якого визначений у пункті 3 цього Положення, за порушення стипендіатом навчальної дисципліни, у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від'їзду за кордон на навчання (крім випадків, коли останнє відбувається за направленням навчального закладу, де він навчається), роботу та з інших причин.


56

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. № 633 Київ Постанова Кабінету Міністрів "Про заснування академічної стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів" від 26 квітня 2003 року № 633 (зі змінами) Про заснування академічної стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 ) ( У назві і тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) З метою вшанування пам'яті Героя України п о с т а н о в л я є:

України

В.М.

Чорновола

Кабінет

Міністрів

1. Заснувати 5 академічних стипендій імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів. 2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів, що додається. Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 633

ПОЛОЖЕННЯ про академічну стипендію імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів (У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "академічна стипендія "у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) 1. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола (далі - стипендія) призначається студентам денної форми навчання факультетів (інститутів) журналістики державних вищих навчальних закладів (далі - вищі навчальні заклади), які найбільше відзначилися в навчальній та творчій роботі, починаючи з другого курсу. 2. Кандидати на отримання академічної стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії. 3. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на здобуття академічної стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії МОН мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради. 4. МОН разом з Національною спілкою журналістів здійснює відбір кандидатів на


57 здобуття академічної стипендії і протягом двох тижнів видає наказ про призначення академічної стипендії. Порядок відбору кандидатів на здобуття академічної стипендії визначається МОН разом з Національною спілкою журналістів. 5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. (Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) 6. Позбавлення студента академічної стипендії може бути здійснено наказом МОН за умови подання відповідного рішення вченої ради вищого навчального закладу.


58

3. Можливості на міському рівні Неможливо, нажаль, зібрати в одному невеликому виданні всі існуючі можливості соціального розвитку молодої людини на рівні м. Харкова. До них можна віднести й внутрішньовузівські заходи, й програми міжнародного або регіонального рівня, що реалізовуються на локальному рівні, тощо. Зупиняємося лишень на тих заходах і можливостях, що стали традиційними та проводяться управлінням у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради та Харківським міським центром дозвілля молоді. Чемпіонати України з інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" і "Брейн-ринг" Проводяться з 1999 р. (до цього з 1993 р. проводилися міжнародні турніри "Перехрестя"). Збирають до 50 команд-учасниць з України та найближчого зарубіжжя. У числі учасників, ведучих і членів журі (постійно) — популярні члени телевізійного клубу знавців-"магістрів". Проводяться протягом трьох днів, по спортивному принципу. Харківські команди повсякчас стають чемпіонами України з брейн-рингу, займають високі, у т.ч. призові місця в змаганнях з "Що? Де? Коли?". Час проведення визначається за погодженням із Правлінням Ліги Українських клубів інтелектуальних ігор. Фестиваль творчості молодих інвалідів "Натхнення" Проводиться з 1992 р. Охоплює як молодих інвалідів, так і дітей, у т.ч. зі спеціалізованих інтернатів. Схема проведення: попередній перегляд потенційних учасниківінвалідів режисерською групою, "доведення" номерів і заключний концерт. Захід збирає сотні глядачів і до сотні учасників. Час проведення - друга половина грудня. Фестиваль студентської самодіяльної творчості "Студентська весна" Проводиться з 1995 р. Схема проведення: внутрішньовузівські фестивалі, відбірні перегляди режисерською групою, заключний гала-концерт із церемонією нагородження переможців. Охоплює, таким чином, усе студентство міста. Час проведення заключного концерту - ІІ половина травня. Міське свято "День молоді" Проводиться у формі масового міського свята з 1995 р. у парках, на вулицях і площах м. Харкова. Збирає десятки тисяч городян. У рамках свята працюють кілька сцен, ярмарків, виставок. Час проведення - остання неділя червня. Декада творчої молоді Проводиться з 1995 р. Поєднує ряд фестивалів, концертів, виставок і інших заходів творчого напрямку, у т.ч. фестиваль "Молода поезія", Харківську гуморину, фестиваль дитячих і юнацьких театрів "Харківські Діонісії", фестиваль студентських театрів малих форм, рок-фестиваль, фестиваль "Дух дихає, де хоче" та багато інших творчих заходів і акції. Щорічно охоплює до 10 тис. учасників. Час проведення - остання декада березня. Чемпіонати м. Харкова з ігор "Що? Де? Коли?" і "Брейн-ринг" Проводяться з 1993 р. У чемпіонатах бере участь у вищій, І, ІІ, дитячій лігах біля 3000 молодих людей. Змагання проводяться по спортивному принципу за графіком "осінь-весна". Переможці та призери чемпіонатів міста нагороджуються дипломами і призами. Зльот молодіжних організацій м. Харкова Проводиться з 1993 р., є заходом, що продовжує традиції молодіжних зльотів комсомолу часів СРСР. До 1993 р. проводився як молодіжний зльот ряду організацій (ХТЗ, ФТІНТ, КБ з-ду ім. Малишева). Збирає до 300 представників молодіжних об'єднань міста. Проводиться у формі командних змагань по різних видах спорту і творчих конкурсів. Команди-переможці нагороджуються грамотами і призами. Міський огляд-конкурс самодіяльності клубів за місцем мешкання Проводиться з часів існування СРСР. З 1997 р. - під егідою управління. Схема проведення: концерти-огляди програм усіх районів міста і заключний гала-концерт. Районипереможці нагороджуються грамотами, учасники гала-концерту (діти і підлітки, учасники клубів за місцем мешкання всіх районів міста) - призами.


59 Міський конкурс студентських наукових робіт Проводиться з 1997 р. для студентів усіх вузів міста. Схема проведення: внутрішньовузівські конкурси, подача кращих робіт на міський етап, експертиза фахівців з 8ми наукових напрямків, нагородження переможців. Нагородження традиційне присвячено до Міжнародного дня студентів 17 листопада і проводиться особисто міським Головою. Міська акція "Молодь проти наркоманії та СНІДу" Проводиться з 1996 р. Містить у собі серію круглих столів, семінарів, десятки лекцій у навчальних закладах міста. В останні роки в рамках акції проводиться міський конкурс малюнків і виробів "Молодь за здоровий спосіб життя", за результатами якого проводиться виставка кращих робіт. Виставка по черзі працює у всіх районах міста. Фестиваль науки та фантастики "Зоряний міст" Проводиться з 1999 р. у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. Час проведення - середина вересня. Збирає більше тисячі учасників. У рамках фестивалю проводяться зустрічі з провідними письменниками-фантастами Європи, організується продаж книжкових новинок, змістовна культурна програма. Популярність фестивалю неухильно зростає. Міський конкурс "Молода людина року" Проводиться з 2001 р. У 2002 р. церемонія нагородження проходила в прямому ефірі обласного телебачення. Покликаний ініціювати і стимулювати соціальну активність молоді, сприяти підвищенню авторитету міськради та міськвиконкому за рахунок залучення до складу експертних журі компетентних і авторитетних у молодіжному середовищі харків'ян. Змагання Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВН Проводяться з 1995 р. Спочатку організовані командою КВН "ХАІ" за підтримки обласної профспілки працівників освіти і науки. Після створення Слобожанської ліги КВН у складі "АМІК" змагання проходять під егідою управління. Кожна гра збирає понад 1 тис. учасників і глядачів. Популярність КВН у місті продовжує залишатися дуже високою. Школа молодих лідерів Проводиться в різних формах і з різним ступенем інтенсивності з 1994 р. За цей час приймала форми різних семінарів, курсів, міжобласного обміну тощо. По своїй суті є спадкоємицею курсів підвищення кваліфікації партійно-комсомольського резерву часів СРСР. Покликана готувати кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування. Проводиться разом із молодіжними громадськими організаціями. Конкурс проектів дитячих і молодіжних громадських організацій Проводиться з метою надання можливості громадським організаціям більш ефективно впливати на реалізацію молодіжної політики в м. Харкові. Повинен посприяти розвитку і зміцненню громадських організацій, підвищенню авторитету органів місцевого самоврядування, їхньому більш ефективному співробітництву з громадськістю. Міський огляд-конкурс клубів за місцем мешкання Проводиться з 1997 р. окремо для різнопрофільних і спортивних клубів. Схема проведення: визначення кращих клубів у районах і міський етап - виявлення трьох призерів серед кращих клубів районів. Лауреати конкурсу нагороджуються грамотами і призами. Час проведення - грудень. Міський конкурс "Молода сім'я року" Організовано і проводиться з 2001 р. з ініціативи управління. Конкурс покликаний збудити інтерес до спільної творчості, що зміцнює взаємини в сім'ї, розширює рамки особистісних інтересів і коло знайомств, бажання придбати нові знання й уміння в галузі сімейних відносин. Конкурс ставить своєю метою активізацію життєвої позиції молодих родин, зміну відносин до проблем молодої сім'ї.


60 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СТОСОВНО ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ЖІНОК Положення про проведення міського Конкурсу проектів програм громадських організацій стосовно дітей, молоді та жінок

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Міський конкурс проектів програм громадських організацій стосовно дітей, молоді та жінок (далі – Конкурс) є одним з видів муніципальної підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення проблем дітей, молоді та жінок і поширюється на територію м. Харкова. 1.2. Мета конкурсу: активізація молодіжного руху у місті, залучення дітей та молоді до суспільно-корисної діяльності, сприяння гендерній рівності у суспільстві, збільшення числа молодіжних і дитячих громадських організацій, які вирішують питання соціального, економічного, культурного розвитку м. Харкова, залучення громадських організацій до вирішення проблем дітей, молоді та жінок. 2. УМОВИ КОНКУРСУ 2.1. Для участі у Конкурсі приймаються проекти програм громадських організацій за такими напрямками діяльності: 2.1.1. Формування соціально-правової культури дітей та молоді; попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя. Оздоровлення дітей та молоді. 2.1.2. Формування лідерських якостей дітей та молоді, заохочення їх до активної участі в суспільних процесах. Громадянське виховання дітей, підлітків та молоді, розвиток громадської свідомості. 2.1.3. Сприяння зайнятості дітей та молоді, розвитку професійних навичок. Підтримка молодіжного підприємництва. 2.1.4. Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді; формування їх світогляду на засадах духовності та загальнолюдських моральних цінностей. 2.1.5. Зміцнення інституту сім’ї, подолання негативної демографічної тенденції в Україні. Поліпшення становища жінок, попередження насильства в сім’ї, протидія торгівлі людьми, сприяння впровадженню гендерної рівності в суспільстві. 2.1.6. Інформаційне забезпечення реалізацій державної політики щодо дітей та молоді. 2.1.7. Реалізація проектів відбувається у березні-грудні 2007 р. 2.2. До участі у конкурсі допускаються добровільні, некомерційні, нерелігійні молодіжні, дитячі, жіночі та інші громадські організації, що виникли внаслідок вільного волевиявлення громадян, дітей, молоді та жінок, які об’єдналися для задоволення й розвитку своїх здібностей, а також захисту прав, свобод і інтересів, інші некомерційні організації усіх форм власності, які реалізують ту чи іншу вагому для міста програму в галузі молодіжної політики. До участі у конкурсі не допускаються організації, які не забезпечили належного рівня виконавчої дисципліни, кваліфікації, ефективності роботи по результатах співпраці з органами місцевого самоврядування в рамках конкурсу проектів у минулі роки. 2.3. Діяльність організацій, які беруть участь у Конкурсі, повинна носити відкритий, соціально орієнтований характер і здійснюватися на постійній основі. 2.4. Кожна громадська організація може подати на Конкурс не більше одного проекту програми на рік по кожному з перелічених вище напрямків, у тому числі у складі спільних проектів програм. 2.5. Конкурсна документація складається із: - заявки на участь у конкурсі, складеної за відповідною формою (4 примірники); - опис проекту програми, складеного за відповідною формою (4 примірники); - копії свідоцтва про реєстрацію, або розпорядження про легалізацію шляхом


61 повідомлення; - копії Статуту (Положення) громадської організації; - не менше, ніж двох рекомендацій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або авторитетних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми; - фінансовий звіт за останній рік роботи організації. 2.6. Сума коштів, що запитується у Департаменту з гуманітарних питань (далі ДГП), має не перевищувати 20 тис. грн. 2.7. Програмою не повинно передбачатися безпосереднього утримання робітників громадської організації, оплати приміщень громадських організацій, комунальних послуг та здійснення капітальних придбань.

-

-

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 3.1. Конкурс оголошується ДГП Харківської міської ради з січня 2007 року. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 01.03.07. 3.2. Для участі у Конкурсі громадська організація подає до управління у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради (61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, кімн. 204, тел. 7157248) заявку та опис конкурсного проекту програми. 3.3. Подані до участі у конкурсі проекти програм громадських організацій передаються на розгляд експертної комісії. 3.4. До складу експертної комісії входять фахівці Департаментів Харківської міської ради, депутати Харківської міської ради, представники громадськості. 3.5. Комісія здійснює оцінку та аналіз актуальності проектів програм, механізму їх реалізації, прогнозованих наслідків реалізації, відповідності пріоритетним соціальним проблемам, фінансової оцінки кошторису витрат на реалізацію програм і доцільність надання фінансової підтримки. 3.6. До повноважень комісії належить: розгляд конкурсної документації громадських організацій; визначення переможців Конкурсу проектів програм громадських організацій та надання ДГП рекомендацій щодо обсягів фінансування проектів програм громадських організацій – переможців Конкурсу; проведення, у разі необхідності, додаткових перевірок інформації, поданої громадськими організаціями в конкурсній документації, із залученням компетентних спеціалістів міської ради; ухвалення рішення про допуск до участі у Конкурсі проектів програм або про зняття учасників з Конкурсу громадських організацій відповідно до вимог цього Положення. 3.7. Рішення комісії ухвалюються більшістю голосів від числа членів, які беруть участь у засіданні. Форма голосування визначається окремо. 3.8. Комісія за рейтинговою системою визначає переможців по кожному з визначених напрямків. 3.9. Експертна комісія при оцінці проектів програм користується наступними критеріями: актуальність та пріоритетність проблеми, яка вирішується програмою; соціальна вагомість, вимірюваність та суспільні результати реалізації ефективність та прозорість використання коштів; програми; оригінальність ідеї або іноваційні ознаки програми. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. ДГП зобов’язується взяти дольову участь в реалізації проекту програми-переможця шляхом фінансування у встановленому обсязі узгоджених статей видатків. 4.2. ДГП через управління у справах сім’ї та молоді здійснює поточний контроль за якістю


62 та підсумкове оцінювання виконання проекту програм організацією-виконавцем. 4.3. Організація, яка стала переможцем Конкурсу, зобов’язана забезпечити ефективне використання державних коштів на реалізацію проекту, оприлюднити через засоби масової інформації хід або результати виконання програми і, після реалізації, надати звіт по встановленій формі. 4.4. Громадські організації, які надали невірні відомості про свою діяльність, несуть відповідальність згідно законодавства України і відшкодовують нанесені збитки. При цьому вони втрачають право на участь у Конкурсі на наступні три роки. Начальник управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради

А.В. Хижняк


63 ЗАЯВКА на участь у конкурсі проектів програм громадських організацій стосовно дітей, молоді та жінок управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради

Прийнято (дата)

Назва проекту

Найменування організації Час реалізації (міс, дн) Загальний бюджет проекту Сума, що запитується з міського бюджету Керівник проекту Телефон організації Загальна суть проекту програми (до ½ сторінки друк. тексту) Координатори проекту ПІБ

Посада

Конт. телефон

№/напрямок ! Будь ласка, прочитайте та уважно заповніть форму. Не припускайтесь виправлень у тексті. Якщо надана інформація не буде достатньою, або не всі необхідні документи будуть додані, Ваша заявка розглядатися не буде.


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ 1. Назва проекту програми 2. Загальна мета проекту 3. Обґрунтування актуальності, сучасний стан проблем, які він буде вирішувати 4. Завдання, які має вирішити програма 5. Очікувані результати (що конкретно зміниться після реалізації проекту)

6. Дані про місце проведення заходів програми 7. Термін виконання проекту (початок та закінчення, тривалість в місяцях) 8. Цільова група, на яку орієнтовано проект програми 9. Кількість прямих та опосередкованих споживачів програми 10. Причини вибору цільової групи 11. Обґрунтування змісту програми 12. Якими методами планується скористатися для досягнення цілей 13. Які партнери будуть брати участь в реалізації програми 14. Роль кожного партнера

Які показники представлятимуть ступень досягнення очікуваних результатів

Як показники засвідчать, що мета досягнута


65 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ-ВИКОНАВЦЯ 1. Назва організаціївиконавця 2. Юридичний статус 3. Статутні завдання 4. Рік заснування 5. Кількість членів: Штатні Волонтери 6. З якими донорами доводилося працювати 7. Банківські реквізити організації 8. Довгострокові партнери організації 9. Джерела фінансування організації на даний момент 10. Наявність відповідних ресурсів для здійснення програми 11. Керівник організації 12. Юридична адреса та телефон 13. Контактна адреса та телефон 14. Електронна пошта 14. Найзначніші соціальні проекти організації, що були реалізовані 16. Звіт про діяльність протягом 2006 року Дата Захід Місце

Учасники

Співорганізатори


66 17. Річний бюджет організації за минулий рік Рік, квартал Надходження

Етапи реалізації

Видатки (по статтях)

ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ Опис заходів на Термін реалізації кожному етапі етапу

Результати здійснення етапу

1. Яка діяльність за проектом програми здійснюватиметься після закінчення фінансування 2. Як відбуватиметься інформування громадськості про реалізацію проекту 3. Обґрунтуйте відповідність акцій та мети програми БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ Кошторис витрат № Види витрат Розрахунок з/п (зазначити тільки ті, які передбачено) А 1 2 3 4 1 Заробітна плата Кількість Кількість Середня (гонорар) залучених днів зар.плата працівник (годин) за день ів роботи (годину) роботи 2

Всього Нарахування на заробітну плату

Х

Х

Х

Необхідна сума коштів, грн. Всього В тому числі ГУ ГСП Інші учасники 5 6 7


67 3

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день, грн.

Орендова на площа

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди

5

Всього Оренда транспорту

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

6

Всього Оренда обладнання

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн.

Кількість одиниць, що беруться на прокат

Кількість днів (годин) прокату

Вартість прокату, грн.

Кількість одиниць

Витрати на одиницю

Період використ ання

Кількість одиниць

Ціна за оди-цю, грн.

4

7

8

9

10

Відрядження Харчування (добові) Проїзд Проживання Всього Оренда місць проведення заходу

Всього Прокат одягу

Всього Витрати на обслуговуванн я, експлуатацію обладнання Всього Художнє оформлення місць проведення заходів Всього Послуги зв’язку Всього

Х Х Кількість одиниць (хв., шт.)

Ціна за оди-цю, грн. Х Х


68 11

12

13

14

Поліграфічні послуги Всього Оплата інформаційних послуг Всього Придбання канцелярських товарів, обладнання та інвентарю Всього Придбання призів та сувенірів

Тираж

Ціна за оди-цю, грн. Х Х

Кількість одиниць

Ціна за оди-цю, грн. Х Х

Кількість одиниць

Ціна за оди-цю, грн. Х Х

Кількість одиниць

Ціна за оди-цю, грн. Х

Всього 15 Інші витрати, а саме: Всього Разом витрат за кошторисом Всього витрат: У тому числі: З міського бюджету: Спонсорські кошти: Власні кошти: З інших джерел: Дата заповнення

Підпис керівника громадської організації Печатка організації

________________ (_________________)


69 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ПОДАННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ "ОБДАРОВАНІСТЬ" Інформація про умови подання претендентів на призначення стипендії Харківського міського голови "Обдарованість"

Стипендія Харківського міського голови розміром 120 грн. призначається студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації і виплачується з 1 вересня по 31 серпня кожного навчального року. Вік претендентів необмежений. Кандидатами на нагородження стипендією міського голови можуть бути студенти, які протягом 4 семестрів мають високий або достатній рівень навчальних досягнень і виявили особливі успіхи: — у реалізації набутих знань — стали переможцями і призерами Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів тощо; — у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності: • зробили винахід; • мають публікації в наукових виданнях; •брали участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науковопрактичних семінарів, що проводилися на Міжнародному і Всеукраїнському рівнях; — у музичній, художній, літературно-мистецькій діяльності та інших видах творчої діяльності: •стали переможцями та лауреатами Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів тощо; •мають публікації своїх творів в престижних виданнях або окремими збірками; — високих досягнень у спорті — стали переможцями і призерами Міжнародних і Всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, змагань тощо. УВАГА: При визначенні стипендіатів перевага надаватиметься студентам, які брали участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах (конференції, турніри, змагання тощо). До 1 липня до комітету у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради (вул. Сумська 64, 6 поверх, кімн. 215, 200) слід подати наступний перелік документів: - супроводжувальний документ на ім’я заступника міського голови з виконавчих органів ради – начальника Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради Леоніда Степановича Сороки; - 2 рекомендації від фахівців; - витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу про висунення претендента на отримання стипендії; - реєстраційна картка (додається і заповнюється строго за наведеною формою); - копії дипломів, сертифікатів, почесних грамот тощо; - фотокартка (портрет формату 10x15). Подальший розгляд поданих на конкурс документів здійснюватиме спеціальна експертна комісія та експертна рада.


70 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА кандидата на призначення стипендії Харківського міського голови “Обдарованість” 1. ПІБ 2. Число, місяць, рік народження 3. Назва навчального закладу (повна)

4. Факультет 5. Курс 6. Домашня адреса

7. Тел.: (службовий)

(домашній)

8. Номінація (поставити позначку): □ за особливі успіхи в навчальній діяльності та реалізації набутих знань; □ за особливі успіхи в науково-дослідницькій та пошуковій діяльності; □ за особливі досягнення в музичній, художній, літературно-мистецькій та інших видах творчої діяльності; □ за особливі досягнення у спорті. 9. Перелічити досягнення претендента протягом 2002/2003 н.р. в основній галузі діяльності (конкретно вказати назву турнірів, конференцій, змагань тощо, місце та час проведення, чітко сформулювати назви титулів, кількість наукових публікацій (за потребою), обов’язково зазначити рівень успішності в навчанні)

Ректор (Директор) ___________________________________________ МП “____” __________________ 2006 р. УВАГА! Реєстраційна картка повинна бути надана в друкованому та електронному варіантах


71 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ "МОЛОДА ЛЮДИНА РОКУ" Умови та порядок проведення конкурсу "Молода людина року"

Звання "Молода людина року" присуджується за вагомі досягнення у різних галузях суспільного життя. Конкурс проводиться по 10 номінаціях: "Учні загальноосвітніх шкіл", "Студент (курсант) вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації", «Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», "Наукова діяльність", "Культура та мистецтво", "Фізична культура та спорт", "Учні ПТУ", "Діяльність в галузі виробництва", "Діяльність у невиробничій сфері", "Громадська діяльність". В конкурсі можуть брати участь громадяни України віком від 15 до 35 років. Особи, яким звання "Молода людина року" вже було присуджене, на здобуття його повторно не висуваються. Претендент може бути висунутий трудовим (учбовим) колективом за місцем роботи, навчання, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування або методом самовисування. Для участі у конкурсі необхідно до 15.02.07 надати до управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради (м. Харків, вул. Сумська, 64, 6-й поверх, к.204, т. 7157-248): -

реєстраційну картку учасника конкурсу;

-

не менш, ніж дві незалежні характеристики-рекомендації (від різних організацій);

-

фотокартку.

До зазначених вище документів бажано додати: -

копії грамот (дипломів) за досягнення у роботі (навчанні, громадській, творчій, науковій діяльності, військовій або державній службі тощо);

-

витяги з трудової книжки, рішень конкурсних журі, комісій тощо про ті чи інші заохочення на протязі попереднього року (приймаються ксерокопії відомостей на видачу премій або призів);

-

детальну інформацію про свою діяльність та досягнення у попередньому році та за весь період роботи (навчання);

-

публікації про свою діяльність в печатних ЗМІ, або відео-, аудіосюжети на телебаченні та радіо – у вигляді записів на касетах або посилання на теле-, радіопрограми, підтверджені редакцією телебачення (радіо);

-

перелік виступів на масових заходах на рівні району, міста, області, країни, міжнародному рівні та у ЗМІ;

-

перелік питань (проблем), над якими учасник конкурсу працює у даний час з доданням плану роботи у цих напрямках та описом проблем (перешкод) у їх вирішенні, відповідними пропозиціями до держструктур.

Для підведення підсумків конкурсу створюється конкурсна комісія, до складу якої входять керівники та спеціалісти профільних управлінь та комітетів Харківської міської ради, депутати міської та районних рад, представники громадських організацій, авторитетні фахівці. Критерієм визначення лауреатів конкурсу є соціальна вагомість сукупних досягнень конкурсантів. Переможці та призери конкурсу нагороджуються дипломами та цінними призами.


72 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА учасника міського конкурсу "Молода людина року" 1. Номінація ("Учні загальноосвітніх шкіл", "Студент (курсант) вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації", «Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», "Наукова діяльність", "Культура та мистецтво", "Фізична культура та спорт", "Учні ПТУ", "Діяльність в галузі виробництва", "Діяльність у невиробничій сфері", "Громадська діяльність"). Необхідне підкреслити. 2. Прізвище, ім'я, по батькові 3. Число, місяць, рік народження 4. Місце роботи, посада, стаж роботи (у тому числі на останньому місці роботи) 5. Місце навчання, курс, факультет, клас 6. Домашня адреса Телефони: службовий , домашній 7. Освіта 8. Сімейний стан, діти 9. Громадська діяльність (організація, посада)

, мобільний

10. Досягнення у 2006 році

11. Претендента висунуто рішенням

Голова районного комітету (управління) у справах сім’ї та молоді

М.П.

"____" _________________ 2007р.


73

4. Де можна віднайти інформацію про можливості для молоді? Шляхи віднаходження всього масиву інформації про довгострокові та короткотермінові заходи, програми й інші можливості в контексті соціального становлення та розвитку молодої людини (конференції, стажування, круглі столи, тренінги, ґранти, конкурси, семінари, літні школи тощо) можна розділити на безпосереднє отримання в уповноважених органах, по-перше, та самостійний пошук у спеціалізованих джерелах, подруге. Про безпосередній пошук. "Що цікаво відбувається?" — таке законне питання кожна молода людина може та має запитати в тих уповноважених органах, закладах і установах, що відповідають за те, щоб Ви були в курсі. Серед таких інституцій слід розрізняти: - органи державної влади (на місцевому рівні - органи виконавчої влади), їхні структурні підрозділи, комунальні установи; - органи місцевого самоврядування, їхні структурні підрозділи, комунальні підрозділи та заклади; - об'єднання громадян, громадські організації, зокрема, молодіжні та дитячі, їхні ЗМІ. Згідно Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" й інших нормативно-правових актів держава гарантує молоді низьку підходів, заходів щодо підтримки її в освіті, побуті, підприємництві, праці, культурі, охороні здоров'я й іншій безпечній життєдіяльності, сприяння діяльності об'єднань молоді. Тож, знаючи власні права, Ви маєте звертатися за відповідною інформацією до уповноважених органів із молодіжної політики. У м. Харкові таким органом є управління у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради. Воно працює з 1994 року, за цей час його перейменовували, змінювали структуру, але напрямками його роботи завжди залишались наступними: - сприяння вирішенню проблем в сфері трудової зайнятості молоді, підтримка підприємництва у молодіжному середовищі та сприяння отриманню освіти; - формування правової культури та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі; - формування здорового способу життя молоді та розвиток молодіжного туризму; - розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями; - розвиток духовності, моралі та національно-патріотичне виховання молоді; - сприяння організації змістовного дозвілля, підтримка творчої та обдарованої молоді; - сприяння соціальному захисту молоді, соціальній реабiлiтацiї і підтримці окремих категорій підлітків, молоді, жінок та сімей; - організаційне забезпечення реалізації державної молодіжної політики. На рівні Харкова також діють міські програми "Молодь Харкова" на 2007-2008 рр., "Обдарована молодь" на 2007-2010 рр., розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво житла в м. Харкові на 2007-2010 роки тощо. Саме за вичерпною інформацією з цих питань на рівні міста Ви маєте можливість звертатися до управління в робочий час (із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00) за телефонами: 7-157-248, 700-56-67, та за адресою: ст. м. "Університет", "Держпром", вул. Сумська, 64 (Будинок рад), вхід із вул. Іванова, 6-й поверх, к. 206. Офіційний Інтернетсайт управління - h t t p : / / u s s m . f i o . c o m . u a / , контактна електронна поштова скринька - m . a r i s h a @ m a i l . r u . У кожному районі м. Харкова на даний момент діють комітети (управління) у справах молоді. Вони є структурними підрозділами виконкомів районних рад. Кожний такий орган має власні практики роботи з молоддю. Звертатися до них можна за наступними контактами:


74 Дзержинський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Анікіна Лідія Дмитрівна, тел. 702-11-08 Київське управління у справах сім'ї, молоді та спорту Начальник - Шевченко Любов Миколаївна, тел. 700-76-47 Комінтернівський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Шебельник Лариса Василівна, тел. 732-74-03 Ленінський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Макарова Марина Вікторівна, тел. 724-31-61, 712-39-49 Московське управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Начальник - Маслій Валентин Олексійович, тел. 732-07-26, 731-81-72 Жовтневий комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Сичов Валерій Анатолійович, тел. 712-38-35, 712-34-33 Орджонікідзевський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Репетя Олена Володимирівна, тел. 94-99-51, факс 937132 Фрунзенський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Кільпякова Тетяна Вікторівна, тел. 97-61-21 Червонозаводський комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Голова - Мірошниченко Юлія Григорівна, тел. 732-61-96 Заради більш ефективної роботи з обдарованою та творчою молоддю в Харкові 2003 року був створений Харківський міський центр дозвілля молоді, що діє з метою: - сприяння створенню соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді м. Харкова, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах територіальної громади м. Харкова; - забезпечення реалізації державної молодіжної політики, потреб молоді, молодіжних та дитячих громадських організацій м. Харкова в інформаційній, методичній та організаційній підтримці, організації змістовного дозвілля, освітніх та культурологічних заходів; - формування у молоді особистісних рис громадянина України, почуття національної гідності та патріотизму. Для досягнення цих цілей центр здійснює такі основні напрямки діяльності: - широке проведення заходів щодо збереження й розвитку національних духовних надбань, залучення молоді м. Харкова до вітчизняних і загальнолюдських цінностей; - надання правової, інформаційної, методичної та консультативної допомоги дітям, підліткам та молоді, дитячим та молодіжним громадським організаціям, установам по роботі з дітьми, підлітками та молоддю; - сприяння процесам відродження і розвитку української культури та культур інших національностей, які проживають у м. Харкові; - сприяння активізації діяльності молодіжних та дитячих організацій, спілок, об'єднань та встановлення і зміцнення культурних зв'язків з молодіжними установами на території України та за кордоном; - впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молоді, її духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля; - організація й проведення конференцій, з'їздів, ділових зустрічей, семінарів, театрально-видовищних заходів, виставок тощо; - організація й проведення культурно-мистецьких заходів (літературно-пісенні свята, театрально-концертні вечори, творчі зустрічі, художні звіти, конкурси, фестивалі, змагання з інтелектуальних ігор тощо); - здійснення міжрегіонального та міжнародного співробітництва з проблем молоді та дітей; - сприяння створенню та розвитку в м. Харкові системи пошуку та відбору талановитих творчо обдарованих дітей, підлітків та молоді, забезпечення умов для їхнього


75 розвитку та підтримки; - сприяння розвитку молодіжного туризму, в тому числі міжнародного; - вивчення та запровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду в комплексному розв'язанні соціально-побутових, економічних та житлових проблем молоді; - забезпечення молоді, молодіжних та дитячих організацій інформацією про усі програми, заходи, структури по реалізації молодіжної політики в м. Харкові; - інші напрямки відповідно до діючого законодавства України. З усіх питань до центру можна звертатися в робочий час (із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00) за телефонами 94-34-46, 94-35-54, а також за адресою: ст. м. "Тракторний завод", просп. Орджонікідзе, 6 (ПК "ХТЗ"), 2-й поверх, оф. 53. Офіційний Інтернет-сайт центру - c e n t r m o l o d i . k h a r k o v . c o m . Контактна електронна поштова скринька leonovaa@ua.fm. Для надання соціальних послуг сім'ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги діє Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "Довіра". Служба підтримки сімей центру опікується дітьми-сиротами, дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями, працює з сім'ями, де існує проблема алкогольної та наркозалежності, допомагає молодим сім'ям порозумітися між собою та з оточуючим світом. З 2002 року працює "Телефон Довіри" - соціальна служба, що надає безкоштовну, конфіденційну, екстрену, психологічну, інформаційну та правову допомогу людям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі - один із важливих напрямів діяльності центру сьогодні, особливо у зв'язку з проблемами наркоманії та ВІЛ/СНІДу. Програми профілактики розраховані на проведення роботи передусім серед неповнолітніх та молоді, їхніх батьків. Робота з підлітками та молоддю здійснюється через їх безпосередню участь у семінарах, тренінгах, тематичних конкурсах і акціях, де вони відверто можуть задати хвилюючі їх питання та отримати чесні і достовірні відповіді. З усіх питань до центру можна звертатися в робочий час (із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00) за телефоном 771-84-41, а також за адресою: ст. м. "Спортивна", "Метробудівників ім. Г.І. Ващенка", просп. Гагаріна, 43-Б. Контактна електронна поштова скринька - d o v i r a 6 3 @ m a i l . r u . У районах міста також діють спеціалізовані соціальні служби для молоді: Жовтневий РЦСССДМ, вул. Червоножовтнева, 3-б, тел. 712-34-33, директор Демьяненко Людмила Анатоліївна Київський РЦСССДМ, вул. Артема, 5, тел. 700-52-85, директор - Сотникова Людмила Петрівна Комінтернівський РЦСССДМ, пров. Плеханівський, 3, тел. 732-67-40, директор Добрускина Вікторія Вікторівна Ленінський РЦСССДМ, вул. К. Маркса, 34, тел. 777-07-33 (приймальня виконкому), 724-36-86, 734-90-62, директор - Щербак Алла Гаврилівна Фрунзенський РЦСССДМ, вул. Танкопія, 11/1, тел. 392-23-02, директор - Богмацер Тетяна Миколаївна Червонозаводський РЦСССДМ, вул. Б. Хмельницького, 8, тел. 732-44-80, директор - Новак Валентина Іванівна Московський РЦСССДМ, вул. Р. Ейдемана, 3, тел. 62-51-35, директор - Зоценко В'ячеслав Володимирович Дзержинський РЦСССДМ, просп. Леніна 17-а, ком. 145, тел.: 702-55-54, 330-33-26, директор - Пустовойтова Олена Юріївна Орджонікідзевський РЦСССДМ, вул. ІІ П'ятирічки, 11, тел. 94-76-33, директор Фоменко Олександр Валерійович Із іншого ж боку самі молодіжні громадські об'єднання, інші організації громадянського суспільства виконують функції та послуги інформаційного забезпечення


76 молоді. Для отримання "цікавинок" молодіжного життя можна або постійно контактувати зі "знавцями" з цих організацій (що для них є непідйомним тягарем, зважаючи на їхню в абсолютній більшості добровільну працю), або отримувати від них спеціалізовані інформаційні продукти. До таких виробів треба віднести наочні (газети, буклети, листівки тощо) та електронні (поодинокі або концентровані, збірні повідомлення) продукти. Із наочними "носіями" інформації є велика проблема. Молоді залишається не отримувати, а шукати в них можливості для себе. В Харкові на даний час немає такого системного молодіжного друкованого видання. Гарними прикладам можуть бути або проекти минулих років (газети "Дубль We", "Парк Горького"), або поодинокі потуги вузівських або студентських газет. На "фронті" електронних комунікацій ситуація більш райдужна. На щастя, для молоді є певні джерела надання їй безпосередньо відбірної, концентрованої інформації про певні можливості. З 2003 року в Харкові безперервно діє т.з. "розсилка для молоді". Починаючи з "ручного" розсилання маленьких електронних листів на півсотні адрес молодіжних активістів, наразі Єдиний інформаційній громадський простір для молоді м. Харкова створив дієвий механізм для отримання молоддю актуальних можливостей (у формі запрошень, оголошень, повідомлень тощо). Лишень маючи власний e-mail і час із можливістю перевіряти його періодично користувачі простору отримують електронні листи з "відфільтрованою для безпосереднього використання" інформацією. Для "підписки" на цей безкоштовний і некомерційний сервіс треба: - або надіслати листа на p o l o c k i @ m a i l . r u з проханням підписати; - або надіслати порожнє повідомлення на xstudents_kharkov2005-subscribe@yahoogroups.com; - або зайти в Інтернеті на сторінку http://groups.yahoo.com/group/xstudents_kharkov2005/, та, виконуючи інструкції англійською, приєднатися до групи (маючи або не маючи власного yahoo-профілю). Безперечною перевагою простору є те, що кожний його учасник і учасниця мають можливість не тільки отримувати цікаві повідомлення, але й розповсюджувати ("розсилати") серед усіх інших учасників власні оголошення. Тож, після отримання бажаної або затребуваної маси інформації або за повної відсутності жаданих відомостей постає проблема аналізу, вибору, пошуку. Якщо перед Вами або Вашою організацією постає питання самостійного пошуку можливостей для розвитку в безмежному океані нагод, то скористайтеся динамічними стрічками новин і оголошень наступних перевірених часом ресурсів: Інтернет-ресурси розвитку громадських організацій в Україні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) w w w . u s a i d . k i e v . u a Британська Рада w w w . b r i t i s h c o u n c i l . o r g . u a Делегація Європейської комісії в Україні w w w . d e l u k r . c e c . e u . i n t Представництво ООН в Україні w w w . u n . k i e v . u a Міжнародний фонд "Відродження" w w w . i r f . k i e v . u a Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про Співпрацю (PAUCI) www.pauci.org Регіональне відділення фонду "Євразія" w w w . e u r a s i a . k i e v . u a Ліга ресурсних центрів України w w w . l i g a r c . o r g . u a Портал "Громадський простір" w w w . c i v i c u a . o r g Ресурсний центр розвитку громадських організацій "ГУРТ" www.gurt.org.ua "Мережа громадянської дії в Україні" (UCAN) w w w . u c a n - i s c . o r g . u a Органи державної влади та місцевого самоврядування Президент України w w w . p r e s i d e n t . g o v . u a


77 Верховна Рада України w w w . r a d a . g o v . u a Кабінет Міністрів України w w w . k m u . g o v . u a Харківська ОДА w w w . k h a k i v o d a . g o v . u a Харківська міська рада, міський Голова та виконком w w w . c i t y . k h a r k o v . u a Інформаційні агенції та засоби масової інформації Агентство ІНТЕРФАКС w w w . i n t e r f a x . k i e v . u a Агентство УНІАН w w w . u n i a n . n e t "Миттєві новини" w w w . m i g n e w s . c o m . u a Інформаційний сервер "Політична Україна" w w w . p o l i t . c o m . u a Міжнародний щотижневик "Дзеркало тижня" w w w . z n . k i e v . u a Українська мережа новин w w w . k o r r e s p o n d e n t . n e t ІА "Status Quo" w w w . s q . c o m . u a Сервіси пошуку в Інтернеті Найдавніший англомовний сайт пошуку w w w . y a h o o . c o m Найдинамічніший і найбільший багатомовний сайт пошуку www.google.com.ua Російськомовний пошук Яndex w w w . y a n d e x . r u Російськомовний пошук w w w . r a b m l e r . r u Україномовний реєстр і пошук w w w . m e t a . u a Корисні ресурси для молоді м. Харкова Харківський молодіжний портал w w w . x s t u d e n t s . o r g . u a Газета "Парк Горького" w w w . p a r k . i n . u a Форум молодих лідерів h t t p : / / m o l o d . z a . o r g . u a /


Артем Коновалов освіта вища педагогічна, тренер Школи навчання молодих лідерів "Просвіта й активізація молоді м. Харкова", фахівець Харківського міського центру дозвілля молоді, керівник Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді, автор кількох громадських Інтернетпроектів для молоді, організатор або учасник більше 300 міжнародних, національних і місцевих громадських заходів. Має грамоти та подяки, зокрема, особисту подяку від Харківського міського голови (2004 р.), голови Представництва Європейської комісії в України (2005 р.), Почесну грамоту Міністерства України у справах молоді та спорту (2005 р.). Контакти: тел. +380 97 9018902, електронна поштова скринька polocki@mail.ru

Дмитро Таран освіта вища технічна, тренер Школи навчання молодих лідерів "Просвіта й активізація молоді м. Харкова", голова Правління Харківської обласної молодіжної громадської організації "Зебра", сертифікований тренер із Прав Людини, учасник Міжнародної Мережі "Молодіжний Правозахисний Рух", автор біля 30 публікацій із проблематики прав молоді, організатор або учасник більше 400 міжнародних, національних і місцевих громадських заходів. Має грамоти та подяки, зокрема, особисту подяку від Харківського міського голови (2004 р.). Контакти: тел. +380 97 9927080, +380 68 8888228, електронна поштова скринька taran_da@ukr.net

Харківський міський центр дозвілля молоді, що веде свою історію з 2003 року, існує з метою наданню молоді м. Харкова найкращих можливостей для реалізації соціальної активності та творчих можливостей, поліпшення роботи з реалізації змістовного дозвілля молоді в місті Харкові. На даний момент діють три структурних підрозділи центру: Відділ молодіжних ініціатив: надає правову, інформаційну, методичну та консультативну допомогу молоді, дитячім і молодіжнім громадськім організаціям; сприяє активізації діяльності молодіжних і дитячих організацій, спілок, об'єднань, встановленню та зміцненню культурних зв'язків із молодіжними організаціями на території України і зарубіжжя; організовує та проводить конференції, з'їзди, ділові зустрічі, семінари, театрально-видовищні заходи, виставки тощо; здійснює міжрегіональне та міжнародне співробітництво з проблем молоді та дітей; забезпечує молодь, молодіжні та дитячі організації інформацією про всі програми, заходи та структури з реалізації молодіжної політики в м. Харкові. Відділ інформаційної підтримки: надає інформаційну підтримку в працевлаштуванні; проводяться лекції та круглі столи з питань працевлаштування молодих фахівців; постійно поповнює інформаційний банк даних про наявні колективи художньої самодіяльності вузів міста Харкова; надає допомогу студентам у пошуку місця проходження практики. Культурно-масовий відділ: сприяє процесам відродження та розвитку української культури; проводить заходи для підвищення культурно-освітнього рівня молоді й її змістовного дозвілля (щорічний міський конкурс "Молода родина року", "День молоді" в Саду ім. Т.Г. Шевченка в останню неділю червня місяця, міський захід "Посвята в студенти" в Саду ім. Т.Г. Шевченка, фестиваль творчості молодих інвалідів "Натхнення", літературно-пісенні свята, театрально-концертні вечори, творчі зустрічі, конкурси, фестивалі, квести, змагання з інтелектуальних ігор); проводить чемпіонат і Кубкові ігри Харківської відкритої міської молодіжної Ліги та шкільної ліги КВН. З усіх питань звертатися в робочий час (з 09:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю) по телефонах 94-34-46, 94-35-54, а також за адресою: ст. м. "Тракторний завод", просп. Орджонікідзе, 6, ПК ХТЗ, 2 поверх, оф. 53. Контактна електронна адреса - centr_molodі@ua.fm

Можливості для молоді  

На більше ніж 70 сторінках видання зібрані докладні відомості про такі можливості для молоді, як: ґранти Президента України для обдарованої...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you