Page 1


1

А. Коновалов, М. Шишкова

Артем Коновалов Марина Шишкова

ПРАВА СТУДЕНТІВ ЧАСТИНА ІІ Видрукувано за кошти комунального закладу „Харківський міський центр дозвілля молоді” в рамках реалізації міської Комплексної програми „Молодь Харкова” на 2009-2010 рр., затвердженої рішенням ХХХІ сесії Харківської міської ради V скликання від 25 лютого 2009 р. № 43/09

Харків 2009


2

Права студентів, частина 2

УДК 378.1 ББК 74.58 П68 Права студентів: В 2 ч. / Автори-упорядники: А.В. Коновалов, М.О. Шишкова. - Х.: [Харківський міський центр дозвілля молоді], 2009. - Частина 2. - 56 с. Посібник охоплює питання пільгового проїзду та відряджень, навчання закордоном, вторинної зайнятості, щорічного медичного обстеження студентів, особливостей праці осіб, що здобувають освіту без відриву від виробництва, отримання другої вищої освіти, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і працевлаштування випускників вищої школи. Розраховано як на учасників навчально-виховного процесу в вузах, так і на представників органів і установ із питань вищої освіти та по роботі з молоддю, а також зацікавлених організацій громадянського суспільства. Нормативно-правові акти, наведені в виданні, чинні станом на 1 травня 2009 року, а їхній перелік не є вичерпним. Видрукувано за кошти комунального закладу „Харківський міський центр дозвілля молоді” в рамках реалізації міської Комплексної програми „Молодь Харкова” на 2009-2010 рр., затвердженої рішенням ХХХІ сесії Харківської міської ради V скликання від 25 лютого 2009 р. № 43/09

© Коновалов А.В., Шишкова М.О., 2008-2009 © Комунальний заклад „Харківський міський центр дозвілля молоді”, 2008-2009


А. Коновалов, М. Шишкова

Зміст

Передмова до частини ІІ....................................................................................................................4 Пільговий проїзд транспортом і відрядження ................................................................................10 Навчання за кордоном .....................................................................................................................16 Вторинна зайнятість ........................................................................................................................17 Особливості праці студентів заочної форми навчання...................................................................21 Сприяння соціальному становленню та розвиткові студентській молоді .....................................23 Обов’язковий медичний огляд ........................................................................................................32 Працевлаштування випускників......................................................................................................35 Особливості здобуття другої вищої освіти .....................................................................................41 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів......................................................................46 Післямова .........................................................................................................................................52 Додатки.............................................................................................................................................53 Видання Харківського міського центру дозвілля молоді ...........................................................53

3


Права студентів, частина 2

4

Передмова до частини ІІ

Майже рік пройшов із моменту виходу першої частини „Прав студентів”. І за цей час багато чого вже змінилося щодо раніше вже описуваних прав і можливостей для студентів України, і щодо того, чому присвячена друга частина видання. Зокрема, на рубежі 2008-2009 рр. ізнов піднялася хвиля студентських слухів стосовно „підвищення прохідного балу на стипендію”. Не можна не говорити, що підстав для таких розмов було достатньо. Прокуратура Харківської області на початку 2009 року в ході перевірки зафіксувала ряд порушень у нарахуванні та виплаті стипендій з боку керівництва Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди та Харківського національного університету радіоелектроніки 1. Тоді, правоохоронці зазначили, що керівники цих двох вузів самочинно внесли зміни в вузівські положення про стипендіальне забезпечення студентів. У результаті цього 505 студентам педагогічного університету та 226 студентам університету радіоелектроніки не призначили ординарні академічні стипендії. За волею керівництва вузів студенти не отримали законної стипендії на загальну суму 434 000 грн. У лютому прокуратура направила протести керівникам стосовно невиконання ними Порядку призначення і виплати стипендій та з вимогою усунення порушень чинного законодавства. Після цього права студентів було поновлено. Крім того Оголошення біля деканату одного з харківських вузів на початку 2009 р. ще в січні 2009 року в декількох вузах була затримана 2 виплата стипендій . Уже після початку виплати стипендій, з’ясувалося, що ряд вузів не тільки Харкова, але й України в порушення Порядку призначення і виплати стипендій не виплатили стипендію студентам, у яких середній бал був більший за 4,0 або була хоча б одна „трійка”. Це вузи пояснювали браком бюджетного фінансування. Але згодом стипендія була донарахована та виплачена всім, хто мав на неї право. В цій ситуації йшлося про норму Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №882 від 12 липня 2004 року (зі змінами), що академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається, зокрема, студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7,00-9,99 за дванадцятибальною або 4,00-4,99 за п’ятибальною шкалою оцінювання, а також учням і студентам першого року навчання до першого семестрового контролю. Ігнорування цієї норми урядового порядку було прямим порушенням ст. 51 Закону України „Про освіту” („... студенти ... мають гарантоване державою право на ... забезпечення стипендіями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”) та ст. 64 Закону України „Про вищу освіту” („Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України”) Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Питання стипендіального забезпечення” (зі змінами) від 12 липня 2004 року №882

1

Більше 400 тис.грн. стипендій недоотримали студенти харківських педуниверситета й університету радіоелектроніки - прокуратура (рос.) / SQ, 11 березня 2009 р. 2 Прокуратура визнала непризначення стипендій студентам двох харківських вузів незаконним / Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді, 13 березня 2009 р.


5

А. Коновалов, М. Шишкова

У вирі таких подій Міністерство освіти і науки України також надало інформацію про розміри фінансування вузів України, підпорядкованих йому, за рахунок бюджетних асигнувань1, а саме розпис і фактичні витрати на заробітну плату, грошове утримання військовослужбовців, нарахування на заробітну плату, продукти харчування та стипендії. Зокрема, по Харківській області (з 1 по 31 січня 2009 року): Розпис бюджетних асигнувань, грн

Вищий навчальний заклад Харківська національна академія міського господарства Харківський національний економічний університет Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харківська державна академія дизайну та мистецтв Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” Харківський державний університет харчування та торгівлі Харківський національний університет радіоелектроніки Харківський державний технічний університет будівництва й архітектури Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Українська інженерно-педагогічна академія Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

3 404 000 3 008 800 9 379 300 974 700 4 201 300 3 012 500 6 343 900 13 366 400 1 959 800 5 346 200 2 335 200 527 200 2 561 800 9 391 000

Уже після зимової сесії 2009-2009 навчального року був оголошений відсоток стипендіатів від кількості студентів денної форми навчання, що навчаються за державний кошт у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації, підпорядкованих МОН України 2. Міністр Іван Вакарчук тоді зауважив, що максимальна кількість студентів-стипендіатів має бути біля позначки 70%. Харківські ж вузи мали показники:

Вищий навчальний заклад

Українська інженерно-педагогічна академія Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” Харківський національний університет радіоелектроніки Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харківський державний університет харчування та торгівлі Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” Харківський державний технічний університет будівництва й архітектури Харківський національний економічний університет 1

Кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, осіб 2251 2498

Кількість стипендіатів, % 67,9 69,5

11303

73,1

4326 7136 1849

73,6 74,6 75,0

4212

75,0

1852

76,9

2820

78,0

МОН публікує інформацію про фінансування ВНЗ та інформує генеральну прокуратуру про факти невиплати стипендій / МОН України, 16 лютого 2009 р. 2 Міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК: ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ ЯК ВОНА Є / МОН України, 27 лютого 2009 р.


Права студентів, частина 2

6

Вищий навчальний заклад

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Харківська національна академія міського господарства Харківська державна академія дизайну та мистецтв Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, осіб 6896 2961 655

Кількість стипендіатів, % 78 80,0 81,0

597

82,5

3449

84,4

Ще однією важливою подією для студентів стало запровадження плати за виготовлення документів про освіту. Відповідно до ст. 27 Закону „Про освіту” „випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка”, а ст. 9 Закону „Про вищу освіту” уточнюється, що „для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України”. Але 25 лютого 2009 року Постановою Кабінету Міністрів було затверджено Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту. Згідно з цим урядовим порядком виготовлення документів про освіту - тобто дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та додатків до дипломів, а також інших документів - для випускників вищих навчальних закладів незалежно від форми їхнього навчання здійснюватиметься тільки за рахунок коштів самих випускників 1. Тобто останні мають заплатити близько 34 грн вузові, що централізовано й у повному обсязі перерахує державному підприємству „Державний центр прикладних інформаційних технологій” відповідні кошти на відпуск документів. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту” від 25 лютого 2009 року №133

Разом із тим, згідно з Постановою Кабінету Міністрів „Про документи про освіту та вчені звання” від 12 листопада 1997 року №1260 (зі змінами): „виготовлення документів про освіту ... здійснюється ... за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також власних (спеціальних) коштів навчальних закладів ... при цьому вартість виготовлення документів про освіту .. не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про документи про освіту та вчені звання” (зі змінами) від 12 листопада 1997 року №1260

Нагадаємо, що в 2007-2008 рр., зокрема, за рахунок бюджетних коштів виготовлялися дипломи молодшого спеціаліста для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, а дипломи 1

Інформаційне повідомлення щодо сплати за документи про освіту у 2009 році випускниками вищих навчальних закладів / МОН України, 30 квітня 2009 р.


А. Коновалов, М. Шишкова

бакалавра, спеціаліста та магістра виготовлялися за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів. Це було нормами відповідних урядових рішень: - Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту” від 21 березня 2007 року №542; - Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту” від 12 березня 2008 року №184. Особливого резонансу здобула Постанова Кабінету Міністрів „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 14 квітня 2009 року №369, якою, зокрема, було установлено низку нових платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами в сфері освітньої діяльності: - складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого - академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; - відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин; - надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені навчальними закладами строки. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 14 квітня 2009 року №369

Це викликало побоювання про цілеспрямовані „завали” студентів під час уже близької літньої сесії1. Зазначалося, що для встановлення плати за відпрацювання та „хвости” складуть чіткі калькуляції, в яких будуть ураховуватися й оклади викладачів, й, навіть, кількість необхідної для занять і перездач електроенергії. Зокрема, наводилися відомості про розмір подібних плат у одному з приватних вузів Харкова - від 25 до 50-60 грн за один „хвіст”. Більше ніж через два тижні Президент України своїм Указом „Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369” від 30 квітня 2009 року №285/2009 зупинив дію деяких норм урядового рішення, серед іншого, стосовно введення нової платної послуги „складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого - академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах”, а також вніс Конституційне подання стосовно законності деяких положень цієї Постанови Кабміну. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Указ Президента України „Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369” від 30 квітня 2009 року №285/2009

1

Після травневих вузи складуть розцінки за „хвости” / Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді, 8 травня 2009 р.

7


Права студентів, частина 2

8

Уже 7 травня на позачерговому урядовому засіданні було оголошено про скасування платних послуг для студентів 1. Мова про те, які саме послуги були виключені з переліку, буде далі. Гострою постала й проблема неспроможності в умовах економічної кризи студентів„контрактників” сплачувати за своє навчання. Разом із тим Міністерство освіти і науки запропонувало переривати навчання тим, хто не може платити, щоб потім їх поновити (коли з’являться кошти для навчання), а також не підтримало можливе законодавче закріплення права студентів на відтермінування плати за навчання2. Також важливо, що з початком 2009-2010 навчального року державне замовлення на підготовку фахівців у українських вузах має зменшитися. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році” від 14 квітня 2009 року №416-р в 2009 році не передбачається державне замовлення на підготовку: - молодших спеціалістів за спеціальностями: діловодство, організація туристичного обслуговування, перукарське мистецтво та декоративна косметика, декоративно-прикладне мистецтво, художнє фотографування, організація обслуговування у готелях, організація обслуговування у закладах ресторанного господарства і торгівлі, виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок; - бакалаврів за напрямами підготовки: документознавство та інформаційна діяльність, туризм, декоративно-прикладне мистецтво, фотомистецтво, готельно-ресторанна справа, реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності); А також воно зменшується: - на 50% (крім профільних вищих навчальних закладів, для яких обсяг прийому зменшується на 10%) молодших спеціалістів за спеціальностями: економіка підприємства, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, правознавство; бакалаврів за напрямами підготовки економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, право; - не менш ніж на 10% молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів за всіма іншими спеціальностями. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році” від 14 квітня 2009 року №416-р

І насамкінець хочеться зазначити про динаміку загальної кількості студентів у Харківському регіоні. В 2007-2008 навчальному році в місцевих вузах навчалося 291,6 тис. студентів, що було на 1,4% більше, ніж у попередньому3. Серед них було 51,9% жінок. У порівнянні з 2006-2007 н.р. кількість студентів стаціонарного відділення знизилася на 1,4%, а на заочному відділенні збільшилася на 1,4%. У 2008-2009 н.р. студентів уже майже 283 тис. осіб4:

1

З ініціативи Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Уряд скасував платні послуги для студентів / Урядовий портал, 7 травня 2009 р. 2 Закон про відтермінування оплати за навчання спричинить соціальну напругу в студентському середовищі / МОН України, 30 квітня 2009 р. 3 Студентський паспорт м. Харкова: довідник для громадсько-активного студента / Упор. А.В. Коновалов. - Х., 2008. - С. 6 4 Мережа та діяльність вищих навчальних закладів на початок 2008/09 навчального року: Експрес-випуск Головного управління статистики в Харківській області від 17 листопада 2008 р., № 48-16/319


9

А. Коновалов, М. Шишкова

Кількість студентів, осіб

Зокрема, в вузах І-ІІ рівнів акредитації

Зокрема, в вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації

Всього

27 395 20 765 6 630

255 963 132 389 362 123 212

283 358 153 154 362 129 842

За всіма формами навчання За денною формою навчання За вечірньою формою навчання За заочною формою навчання

294 291,6

292 290 287,5

288

2006-2007 н.р.

286

2007-2008 н.р. 283,4

284

2008-2009 н.р.

282 280 278 Кількість студентів, тис. осіб

За рахунок держбюджету; 23,5; 42%

За рахунок фізичних осіб; 30,5; 55%

За рахунок центральних органів виконавчої влади й юридичних осіб; 0,1; 0%

За рахунок місцевих бюджетів; 1,6; 3%

Розподіл по формах плати за навчання студентів, прийнятих у 2007 році, тис. осіб

Економіка, комерція та підприємництво 23%

інші 30%

Транспорт 4% Медицина 5%

Освіта 6%

Право 10%

Інженерія 22%

Розподіл студентів, які навчаються в вузах ІІІ-IV рівнів акредитації, по напрямам підготовки


Права студентів, частина 2

10

В 2007-2008 навчальному році прийнято на навчання було 55,7 тис. студентів, із них 23,5 тис. осіб (42,2%) навчалися за рахунок держбюджету, 1,6 тис. осіб (2,9%) - місцевих бюджетів, 0,1 тис. осіб (0,2%) - центральних органів виконавчої влади й юридичних осіб, 30,5 тис. осіб (54,7%) - за рахунок фізичних осіб. У наступному: Кількість прийнятих студентів, осіб За всіма формами навчання За денною формою навчання За вечірньою формою навчання За заочною формою навчання

Зокрема, в вузах І-ІІ рівнів акредитації

Зокрема, в вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації

Всього

7 355 6 245 1 110

40 099 27 125 23 12 951

47 454 33 370 23 14 061

За відомостями за 2007-2008 навчальний рік, найбільше студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації вчаться за спеціальностями: „Інженерія” (36,6% від загальної кількості), „Економіка, комерція та підприємництво” (15,5%), „Освіта” (11,8%), „Медицина” (11,3%), „Транспорт” (7,3%). 23,2% студентів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації навчаються за спеціальністю „Економіка, комерція та підприємництво”, 21,7% - „Інженерія”, 10% - „Право”, 5,7% - „Освіта”, 5,1% - „Медицина”, 4,4% - „Транспорт”. У 2007 році харківські вузи випустили 59,1 тис. молодих фахівців, що було на 13,9% більше, ніж у 2006 році. В 2008 ж році: Кількість випускників, осіб За всіма формами навчання За денною формою навчання За вечірньою формою навчання За заочною формою навчання

Зокрема, в вузах І-ІІ рівнів акредитації

Зокрема, в вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації

Всього

7 430 5 356 2 074

50 184 24 919 226 25 039

57 614 30 275 226 27 113

Пільговий проїзд транспортом і відрядження

Раніше вже зазначалося про законом надане право студентів на пільговий проїзд у транспорті. Зокрема, ст. 54 Закону „Про вищу освіту” каже, що „студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті ... у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України”, а ст. 9 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” уточнює, що „для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Порядок надання зазначених пільг визначається Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд учнів і студентів у місцевому пасажирському транспорті і передбачати відповідні видатки з місцевих бюджетів”. Тож, на виконання вимог закону вперше порядок реалізації цього права був установлений Постановою Кабінету Міністрів „Про пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів IIV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів” від 18 грудня 1998 року №2006 з 1 січня 1999 року для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації й учнів ПТУ в міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському


А. Коновалов, М. Шишкова

автомобільному й залізничному транспорті по території України в розмірі половини вартості квитка. Пільга діяла щорічно з 28 серпня по 28 червня. 20 лютого 1999 року Кабмін своєю Постановою „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2006” №229 змінив порядок відшкодування витрат на пільговий проїзд для студентів і учнів. Уже 31 березня того ж року Президент України своїм Указом „Про заходи щодо впорядкування механізму надання пільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів” №309/99 зупинив дію змін і постановив Кабінету Міністрів України забезпечити відновлення раніше встановленого порядку пільгового проїзду студентів і учнів, невідкладно опрацювавши оптимальний механізм надання їм пільг і компенсацій на проїзд відповідними видами транспорту з урахуванням їхнього матеріального становища. Саме на виконання рішення Президента було установлено новий урядовий порядок. Вже десять років діє Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затверджений відповідною Постановою Кабміну від 5 квітня 1999 року №541. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійнотехнічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України” (зі змінами) від 5 квітня 1999 року №541

Згідно чинної редакції Порядку право на пільговий проїзд реалізовується для всіх студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації й учнів професійнотехнічних навчальних закладів, незалежно від форм їхньої власності, тільки в міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України. Пільга встановлена в розмірі половини вартості квитка. Досить тривалий час Порядок установлював і період дії пільги (як спадок попередніх рішень) - з 28 серпня по 28 червня, що суперечило вже названій нормі Закону „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” („для учнів і студентів денної форми навчання ... державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України...”, ст. 9). Його було зупинено в дії восени 2007 року Указом Президента України „Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року №541” від 18 вересня №891/2007 та знівельовано остаточно лишень наприкінці того ж року на підставі Постанови Кабміну від 24 грудня №1403. Механізм реалізації цього права спрямований на те, щоб українські міністерства, що мають у своєму підпорядкуванні вузи, разом із Міністерством фінансів закладали щорічно в проект Державного бюджету відповідні кошти на пільговий проїзд. Подібне мають роботи й обласні державні адміністрації, закладаючи в відповідні обласні бюджети кошти на витрати, пов’язані з наданням студентам і учням ПТУ пільгового проїзду пасажирським транспортом. Але, практика останніх років показує, що під час формування щороку проектів Державного бюджету передбачаються кошти на компенсацію пільгового проїзду студентів тільки українською залізницею - витрат на інші види транспорту не передбачено. Бо п. 4 Порядку каже, що „кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у міському транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах, у приміському і міжміському автомобільному транспорті - у кошторисах доходів і видатків навчальних закладів, у залізничному транспорті - централізовано у державному бюджеті для Міносвіти”. Але разом із тим обласні держадміністрації мають

11


Права студентів, частина 2

12

забезпечувати надання студентам вузів, що фінансуються з місцевих бюджетів, пільгового проїзду в приміському та міжміському автомобільному транспорті, а також пільгового проїзду всіх студентів у міському транспорті (п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України”). Так, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд студентів у місцевому пасажирському транспорті та передбачати відповідні видатки з місцевих бюджетів (ст. 9 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”), але, разом із тим, норми Бюджетного кодексу (ст. 102) вимагають компенсації таких видатків місцевих бюджетів з Державного (за рахунок субвенції), бо саме законом така пільга була встановлена й нею гарантується. На прикладі Харкова такий підхід реалізовано в міському комунальному електротранспорті трамваї та тролейбусі. Студентський постійний квиток має коштувати для самого студента половину звичайного, а іншу половину міському бюджетові має надати держава. Тривалий час ХКП „Міськелектротранс” виконувало Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації „Про організацію виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. №541...” від 27 квітня 1999 року №340. Однак із 2004 року перевезення студентів і учнів ПТУ здійснювалися без передбаченого законом відшкодування з держбюджету. За цей час міський трамвай і тролейбус витратив на перевезення молоді1: Рік 2004 2005 2006 2007 2008 (7 місяців/очікувано) 2009 (очікувано)

Втрати ХКП „Міськелектротранс” від пільгових перевезень студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів, тис. грн 1 791,4 1 647,5 1 524,8 1 150,3 408,5/1 700,0 3 200,0

Таким чином, більше п’яти років міський бюджет Харкова, надаючи фінансову підтримку ХКП „Міськелектротранс”, покриває збитки підприємства, в тому числі й від відсутності компенсації з державного бюджету за пільгове перевезення студентів. У цьому контекстові цікаво зазначити, що загальний обсяг перевезень трамваями за 2008 рік склав 101,1 млн. пасажирів, тролейбусами - 103,0 мільйона, серед яких 107,8 мільйона (52,8% від загальної кількості) було перевезено безоплатно2. Складна історія реалізації права на пільговий проїзд у ще одному міському транспорті Харківському метрополітені, що, принаймні, до весни 2009 року, знаходився не в комунальній (міській), а в державній (Міністерства транспорту та зв’язку) власності. Свого часу намагання відмінити пільги для студентів в метро збурило масові протести 1998 р. Взагалі ж, останніми роками, підземка запропонувала начебто простий спосіб для пільгового використання її. На самому початку ХХІ ст. серед студентів через вузівські профкоми реалізовувалися пластикові картки з електричним чипом - місячні проїзні („постійні”) - на 60 проходів, що згодом були змінені на „безлімітні”. Але, слід визнати, що певна кількість безвідповідальних студентів 1

Інформація про надання пільги на проїзд у міському електричному транспорті студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації й учням професійно-технічних навчальних закладів (рос.) / Офіційний сервер Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, 8 вересня 2008 р. 2 Робота міського електричного транспорту за 2008 рік / Харківська обласна державна адміністрація, 11 лютого 2009 р.


А. Коновалов, М. Шишкова

недбайливо віднеслася до таких новацій - використовуючи свої проїзні для пропуску пасажирів метрополітену за меншу ніж вартість проїзду ціну, або взагалі купляючи їх для батьків і знайомих. Саме це спонукало керівництво підземки до введення практики відстеження нетипової активності студентських постійних, що стали іменними, хоча це було, як зазначали правозахисники, невиправданим втручанням в особисте життя1. З введенням іменних постійних, що стали ще й безконтактними, проблем не поменшало. Не зважаючи на відміну наприкінці 2007 року літнього обмеження на пільгове користування студентами транспортом, у Тимчасовому положенні про пільгову безконтактну електронну картку оплати за послуги на пройд в Харківському метрополітені для студентів та учнів, затвердженому Наказом начальника ДП „Харківський метрополітен” від 30 липня 2007 року №404, тривалий час залишалася норма, що проїзний діє „щорічно з 29 серпня по 28 червня, на період учбового року”2. Але ще до часу Ч (28 червня 2008 року) прокуратурою це обмеження було опротестовано. Згодом було оприлюднено типову форму договору надання послуг з пільгового перевезення студентів та учнів метрополітеном, у якій установлювалася цілорічна дія постійного, але для карти встановлювався місячний ліміт пільгового проїзду - 60 поїздок. При перевищенні його всі наступні поїздки в поточному місяці мали б оплачуватися по повному тарифу. Але наразі безконтактні електронні карти на пільговий проїзд студентів і учнів навчальних закладів не мають обмежень у використанні як таких - студент вносить на її „рахунок” кошти, які враховуються для проїзду вартістю в половину чинного тарифу. Цікаво, що за 2008 рік метрополітеном перевезено 282,3 мільйона пасажирів, із яких 55,1 млн. (19,5%) - безплатних пасажирів. Тож, всього за 2008 рік метрополітеном, трамваями і тролейбусами було перевезено 486,4 млн. пасажирів 3. Враховуючи, що чисельність населення Харкова прямує до 1,5 млн., усім міським електричним транспортом всі мешканці міста були „перевезені” майже 324 рази. Інша ситуація щодо приміського та міжміського автомобільного транспорту, кошти на пільговий проїзд у якому мають бути передбачені в кошторисах вузів. Як використовувати такі асигнування, керівник навчального закладу (ректор) визначається через свій наказ за погодженням із студентським профкомом гласно за участю представників студентської групи на кожний календарний рік у межах коштів, виділених на зазначену мету (п. 5 Порядку). Важливо, що під час встановлення цього порядку виплат ректором враховується віддаленість місця проживання студента від вузу, його матеріальне становище тощо. І наостанок щодо проїзду залізницею. Зважаючи, що „кошти на пільговий проїзд студентів ... передбачаються ... у залізничному транспорті - централізовано у державному бюджеті для Міносвіти” (п. 4 Порядку), цей вид перевезень залишається найбільш гарантованим стосовно пільг. Важливо, що студентові дозволено купувати квиток у півціни тільки в загальних і плацкартних вагонах (дія пільги на купе та СВ, природно, не розповсюджується). Також слід пам’ятати ще дві важливі речі при використанні цього привілею: - по-перше, пільга надається студентові при пред’явленні чинного студентського квитка; - по-друге, студент сплачує половину вартості проїзду, а не половину ціни всього квитка, куди входять різні збори (зокрема, комісійний). Слід також нагадати, що в 2003-2004 рр. пільговим проїздом у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України користувалися тільки студенти вищих навчальних

1

А. Коновалов. Вкрадена приватність / УНІАН, 17 вересня 2007 р. Студентський паспорт м. Харкова: довідник для громадсько-активного студента / Упор. А.В. Коновалов. - Х., 2008. - С. 206-208 3 Робота міського електричного транспорту за 2008 рік / Харківська обласна державна адміністрація, 11 лютого 2009 р. 2

13


14

Права студентів, частина 2

закладів I-IV рівнів акредитації й учні професійно-технічних навчальних закладів, що фінансувалися з державного та місцевих бюджетів. Тривалий час викликала занепокоєння серед студентів їхня можливість користуватися відрядженнями за рахунок вузів, бо, як зазначалося раніше, студенти не є педагогічними або науково-педагогічними працівниками, іншими працівниками вузу (категорійними спеціалістами, старшими лаборантами, завідувачами навчальними лабораторіями, методистами тощо), вони ж є учасниками навчально-виховного процесу, особами, які в установленому порядку зараховані до вищого навчального закладу та навчаються з метою здобуття певних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів. Відповідь на це питання було надано офіційно Міністерством освіти і науки України в своєму Листі „Щодо оплати відряджень студентів для участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах” від 21 квітня 2008 року №1/9-261 за підписом першого заступника Міністра О. Гребельника. Відповідно до Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків, затверджених Наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2006 року №330, до видатків на відрядження (оплата проїзду, добових тощо) відносяться видатки на: - відрядження працівників на сесії, наради, з’їзди наукового характеру, а також різного року поїздки з науковою метою; - відрядження викладачів; - проїзд на виробничу практику студентів, учнів; - відрядження учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади тощо. Нагадаємо, що згідно п. 5.9 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, проїзд студентів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад оплачується за рахунок витрат на практику. А ось проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за власний кошт. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Наказ Міністерства освіти України „Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” (зі змінами) від 8 квітня 1993 року №93

Крім того, зазначеними вище Роз’ясненнями передбачена можливість здійснення видатків на виконання окремих заходів відповідно до укладених вузами угод із підприємствами, наприклад: молодіжні програми та заходи; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських і Параолімпійських іграх; програми та заходи в галузі культури, мистецтва та ЗМІ; витрати, пов’язані з виготовленням дипломних і курсових робіт (фільмів) студентами кінематографічних факультетів, фільмів і книжкової продукції за державним замовленням; проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих і спортивних заходів тощо. Нагадаємо, що в Україні Постановою Кабміну „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” від 23 квітня 1999 року №663 (зі змінами) встановлено наступні граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, що перебувають у відрядженні: - в межах України - 30 грн (за кордон - 280 грн), коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування; - в межах України - 24 грн (за кордон - 224 грн), коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на одноразове харчування;


15

А. Коновалов, М. Шишкова

- в межах України - 18 грн (за кордон - 154 грн), коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на дворазове харчування; - в межах України - 12 грн (за кордон - 98 грн), коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на триразове харчування. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (зі змінами) від 23 квітня 1999 року №663

Гранична норма відшкодування витрат на наймання житлового приміщення (за готель або гуртожиток, наприклад) не перевищує 250 грн за добу в межах України. За відрядження за кордон норми відшкодування витрат становлять, серед інших: Країна Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Узбекистан Болгарія Велика Британія, США Греція Грузія Данія Ізраїль Казахстан Канада Китай Латвія Литва Молдова Польща Росія Словаччина Угорщина Франція Чехія Японія

Норма добових витрат, долари США

Гранична норма відшкодування витрат на наймання житлового приміщення (за одну добу), долари США

25

69

34 50 44 25 44 43 25 45 50 34 34 25 38 37 34 34 50 34 50

80 240 133 79 170 121 100 130 140 120 100 95 120 150 95 88 170 135 250

Також особам, що направляються в відрядження, відшкодовуються витрати на: - проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження та назад, а також за місцем відрядження; - побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10% норми добових витрат за всі дні проживання; - бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50% вартості місця за добу; - користування постільними речами в поїздах; - комісійні у разі обміну валюти. Важливо, що всі ці витрати компенсуються тільки за наявності оригіналів підтверджуючих документів, а термін відрядження визначається керівником (зокрема, до нього входять дні від’їзду та приїзду) і не може перевищувати в межах України 30 календарних днів (за кордон 60 календарних днів).


Права студентів, частина 2

16

Навчання за кордоном

Нагадаємо, що згідно Закону України „Про освіту”, нині чинного, „Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, ... створення умов для навчання за кордоном” (ст. 42) і „... студенти ... мають гарантоване державою право на ... одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон” (ст. 51). Мало хто знає, що працівники, військовослужбовці, аспіранти та студенти, направлені відповідно до укладених міжнародних договорів України за кордон на навчання (як на двосторонній основі, так і за рахунок сторони, що приймає, або сторони, що направляє) мають право на матеріальне забезпечення, регламентоване урядовим Положенням про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання” (зі змінами) від 4 березня 1996 року №278

Студенти можуть бути направлені вузом за наказом ректора після затвердження завдання, в якому визначається мета, строк і умови перебування за кордоном, а також кошторис витрат. До наказу також додається офіційне запрошення з автентичним перекладом українською. Тож, за студентами, яким пощастило бути направленими за кордон на навчання, зберігається місце навчання та стипендія. Причому, остання розраховується за два останні календарні місяці до направлення за кордон. Добові за час проїзду від місця навчання в Україні до місця навчання за кордоном і повернення назад виплачуються в порядку, що розглядався раніше, якщо, звісно, сторона, що приймає, сама не забезпечує зазначених виплат. Самі кошти в іноземній валюті можуть виплачуватися студентові за рішенням ректора в % від норм добових витрат на відрядження: - 80%, коли сторона, що приймає, не забезпечує харчуванням; - 65%, коли сторона, що приймає, забезпечує одноразовим харчуванням; - 45%, коли сторона, що приймає, забезпечує дворазовим харчуванням; - 30%, коли сторона, що приймає, забезпечує триразовим харчуванням. Також ректор може встановлювати обмеження щодо розмірів виплати коштів - це його порядком установлене право. Нажаль, вуз не має права здійснювати доплат до стипендій або інших грошових виплат, виплачених студентові стороною, що приймає, крім витрат на наймання житла, проїзд до місця навчання і назад (звісно, тільки за наявності підтверджуючих документів). Зокрема, витрати на проїзд від місця навчання в Україні до місця навчання за кордоном і повернення назад відшкодовуються в раніше розглянутому порядку, якщо сторона, що приймає, не компенсує транспортних виплат. Також витрати на наймання житла (проживання в гуртожитку чи готелі, зокрема) можуть відшкодовуватися вузом у тому ж порядку для відповідної країни, якщо сторона, що приймає, не забезпечує студента безоплатним житлом. За рахунок вузу може бути одержана й непередбачена медична допомога під час навчання за кордоном, якщо сторона, що приймає, не забезпечує безоплатним медичним обслуговуванням:


А. Коновалов, М. Шишкова

- лікарняна допомога, яка включає витрати на харчування, у разі захворювання, що потребує лікування в стаціонарній лікувальній установі, в тому числі за необхідності операційного втручання, крім пластико-косметичних операцій, якщо потреба у них не викликана нещасним випадком; - амбулаторна допомога в разі захворювання, що потребує спеціалізованої амбулаторномедичної допомоги (в тому числі лікування з метою усунення гострого зубного болю, крім протезування, якщо потреба в ньому не викликана нещасним випадком), й амбулаторних процедур, які включають малу хірургію; - допомога за місцем мешкання, коли хворого не поміщено до стаціонару та він не може лікуватися амбулаторно. Але, здебільшого, фактично студентам слід розраховувати на власні потуги щодо можливого навчання закордоном. Зокрема, постійно анонсуються багато навчальних програм із здобуття вищої освіти в країнах Європи та США - довготривалих (магістерських, наприклад) і короткотермінових (літні школи тощо), організатори яких покривають усі або тільки суто навчальні витрати здобувачів. Серед інших одними із найпопулярніших є традиційні безплатні кільканадцятиденні навчальні візити до Польщі (Study Tours to Poland), що проходять двічі на рік1. Слід також розуміти, що можливість безоплатного або частково безплатного навчання за кордоном має бути підкріплена достатніми мовними вміннями та значними успіхами в навальний, науковій, а також громадській діяльності. І наостанок, надання допомоги в оформленні виїздів українським студентам, які від’їжджають за кордон - є однією з платних послуг, що може надаватися державними вузами (згідно Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами).

Вторинна зайнятість

Кожний студент, який навчається на денному відділенні, незалежно від форми власності його вузу, повинен знати, що він на весь період навчання є зайнятим громадянином. Згідно з Законом України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року №803-XII (зі змінами) до зайнятого населення належать громадяни, що проживають на території держави на законних підставах, „які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних ... вищих навчальних закладах” (ст. 1). Тобто студентство „прирівнюється” до праці на основному місці роботи. Це означає, що студенточник не має права на інше основне місце зайнятості, не може мати іншу (другу) трудову книжку2. Такий статус надає студентові можливість працювати в вільний від навчання час тільки за сумісництвом або за контрактом. Серйозних особливостей такої праці законом не передбачено. Тільки Кодекс законів про працю України каже, що контракт - є особливою формою трудового договору, в якому угодою сторін можуть встановлюватися строк його дії, права, обов’язки i відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці, умови розірвання договору, в тому числі достроково (ст. 21). Також закріплено обов’язковість укладання контракту тільки в письмові формі (ст. 24).

1

Запрошення на навчальні візити до Польщі (Study Tours to Poland) / Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді, 9 червня 2008 р. 2 Твоє право на працю (молоді все про працю): Інформаційно-довідковий посібник / Упор.: А.В. Коновалов, М.О. Шишкова. - Х.: [Харківський міський центр дозвілля молоді], 2007 - С. 22

17


Права студентів, частина 2

18 Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Кодекс законів про працю України (зі змінами) від 10 грудня 1971 року №322-VIII

Але чинне законодавство зазначає про особливості праці осіб, які не досягли 18-річного віку (є неповнолітніми). Останні у трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх, але мають певні пільги стосовно охорони праці, робочого часу, відпусток тощо. Одним особливим обов’язком неповнолітніх при прийомі на роботу є те, що їх можуть узяти тільки після попереднього медичного огляду. Також до досягнення 21-річного віку молодий працівник зобов’язаний проходити медичний огляд щороку. Подібна норма існує й щодо всіх студентів, про що мова буде далі. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються на підприємстві виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу. Нагадаємо, що скорочена тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років у 36 годин на тиждень, а взагалі тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченого для осіб відповідного віку. Тобто, якщо робітнику не має 18-ти років і він навчається, тривалість його робочого дня складатиме не більше 18 годин на тиждень. Важливо, що законом забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах i на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Також не можна залучати їх до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, та до нічних, надурочних робіт i робіт у вихідні дні. Заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як відповідним працівникам за повної тривалості їхньої роботи. За інших умов (наприклад, коли студент працює не більше 18 годин на тиждень), оплата проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства мають право встановлювати учням доплати до заробітної плати. Щорічні відпустки неповнолітнім надаються у зручний для них час, зокрема, вони мають право на відпустку повної тривалості вже в перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи. Звільнення працівників, якім ще немає 18-ти років, з ініціативи власника підприємства допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згоди місцевої служби у справах дітей. Також батьки, усиновителі та піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору (в тому числі й строкового) з неповнолітнім, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю молодої людини або порушує його законні інтереси. Цікаво, всі підприємства зобов’язані вести спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їхнього народження. Й останнє, вторинна зайнятість студентів - це гарна підмога самому собі. По-перше, студент отримує не тільки місце майбутнього можливого працевлаштування, але й базу для практичної


19

А. Коновалов, М. Шишкова

підготовки (виробничого навчання, технологічної або переддипломної практики). По-друге, студент може на практиці реалізовувати отримані знання, отримувати нові та розвивати професійні вміння як широкого, так і спеціального призначення. По-третє, трудовий досвід завжди відіграє не останню роль при прийомі на першу постійну роботу після вузу1. Окремо слід зазначити про можливості праці студентів у молодіжних трудових загонах тимчасових формуваннях, що можуть утворюватися органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжними громадськими організаціями, вузами й іншими установами з метою забезпечення вторинної зайнятості молодих людей у молоді у вільний від їхнього навчання час. Зокрема, останніми роками спостерігалося збільшення як кількості таких загонів, так і їхніх учасників 2: Рік (станом на 1 січня) 2002 2003 2004

Кількість молодіжних трудових загонів 8 892 10 713 17 289

Кількість їхніх учасників, тис. осіб 334 380 500

Практику студзагонів було законодавчо відновлено наприкінці 2005 року, коли Закон „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” було доповнено частиною, що констатувала: „Держава сприяє діяльності молодіжних трудових загонів... Типове положення про молодіжні трудові загони затверджується Кабінетом Міністрів України” (ст. 7). На виконання нововведення Кабін своєю Постановою „Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін” від 3 липня 2006 року №899 регламентував загальні питання створення та діяльності студзагонів. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін” від 3 липня 2006 року №899

Тож, такі загони можуть здійснювати сільськогосподарські, будівельні, реставраційні й інші роботи на замовлення юридичних або фізичних осіб. Участь у роботі молодіжних трудових загонів є суто добровільною. Хоча побоювання про залучення „дешевої” або „безкоштовної” студентської робочої сили через примус із боку керівництва залишатимуться завжди 3. Тільки за власним бажанням, а не у рамках „відпрацювань” або замість практичної підготовки студент (а також учень загальноосвітньої шкоди та ПТУ, курсант) може працювати в студзагоні. Якщо ж таке бажання існує, то для вступу до молодіжного трудового загону необхідно: - не мати медичних протипоказань до виконання передбачених для загону робіт; - подати письмову заяву, медичну довідку про стан здоров’я (зокрема, про відсутність згаданих протипоказань), щеплення, відсутність інфекційних хвороб, епідемічне оточення, результати флюорографії; - подати письмову згоду одного з батьків або особи, що його замінює (тільки для осіб, які не досягли 18-річного віку). На підставі наданих заяв вуз (або інший засновник) видає наказ (або інший розпорядчий документ) про утворення загону, термін виконання ним робіт, затвердження його складу та призначення командира. Юридичні або фізичні особи, на замовлення яких будуть виконуватися 1

Д. Таран. Чи потрібен трудовий стаж перед вступом до ВНЗ? / Профорієнтація, 28 січня 2008 р. Державна підтримка студентської молоді: документи, аналітичні матеріали. - К., 2004. - С. 4 3 Молодіжні трудові загони: перезавантаження // „НАНЕДІЛІ”, № 11-12 за 18 грудня 2005 р. 2


20

Права студентів, частина 2

певні роботи, укладають відповідно до чинного цивільного законодавства договори з засновниками загону (із вузом), у яких обов’язково зазначаються: - види, умови, обсяги, строки виконання робіт; - порядок нарахування та виплати заробітної плати членам загону; - види та форми матеріально-технічного забезпечення діяльності загону (будівельні матеріали, машини та механізми, інструменти, транспортні засоби тощо); - умови проходження у разі потреби професійного навчання членів загону; - зобов’язання щодо забезпечення організації охорони праці, умов проживання, харчування та відпочинку, медико-санітарного обслуговування членів загону; - права, обов’язки та відповідальність сторін, зокрема, уточнюються необхідність створення в складі загону виробничих бригад, додаткові зобов’язання особи, відповідальної за дотримання законодавства про охорону праці, медичного працівника. Після потрапляння до загону всі його члени, кількість яких не може перевищувати 60 осіб, проходять інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму (пожежної безпеки, поводження на воді, правил дорожнього руху тощо), запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарно-гігієнічних правил, надання невідкладної долікарської допомоги, та приступають до роботи (наприклад, від’їжджають на місце виконання робіт) до її завершення. Важливо зазначити, що, крім загальних трудових прав і можливостей, закріплених у договорі на виконання робіт, члени молодіжних трудових загонів мають право на: - своєчасне отримання будь-якої інформації щодо діяльності та робіт загону; - подання заяв, скарг і пропозицій стосовно поліпшення діяльності загону; - добровільний (тобто, і без пояснення причин, у будь-який час) вихід зі складу загону з поданням засновнику загону письмової заяви. Під час роботи в студзагоні всі його члени зобов’язані дотримуватися трудової дисципліни та техніки безпеки, виконувати вказівки командира загону, призначеного наказом засновника студзагону, а також рішення штабу, який для загального керівництва та вирішення внутрішніх питань колективу має сформувати командир і до якого повинні входити (крім нього): - заступник командира; - бригадир (у разі утворення в складі загону виробничих бригад); - медичний працівник; - особа, відповідальна за дотримання законодавства про охорону праці. Всі члени штабу несуть відповідальність за життя та здоров’я членів загону. Також штаб загону має право виносити усні догани, частково утримувати кошти та ініціювати виключення зі складу загону. Особа, відповідальна за дотримання законодавства про охорону праці, має забезпечувати своєчасне проведення необхідного інструктажу з охорони праці (зокрема, поточного) або, навіть, зупиняти виконання робіт у разі виникнення загрози життю та здоров’ю членів загону. Медичний працівник загону забезпечує надання першої невідкладної медичної допомоги (до прибуття лікаря), а також має слідкувати за організацією харчування та водопостачання, якістю продуктів харчування та готових страв, дотриманням санітарних норм і протиепідемічного режиму на місці робіт і в місці проживання. Важливо також пам’ятати, що на працю в студзагонах осіб, які не досягли 18-річного віку, розповсюджуються раніше згадані пільгові норми трудового законодавства. Й насамкінець, про таку можливість додаткового заробітку в умовах економічної кризи, як оплачувані громадські роботи, не можна не сказати. У Харкові, міським бюджетом на


21

А. Коновалов, М. Шишкова

виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рр. згідно Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт передбачено фінансування таких робіт для1: - безробітних, що отримують допомогу по безробіттю; - для осіб, зайнятих трудовою діяльністю, і які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час, а також учнівської та студентської молоді, яка виявила бажання працювати у вільний від навчання час; - для пенсіонерів і інвалідів. У 2009 році, на який запропоновано три місяці громадських робіт по місту, при 4-годинному робочому дні протягом одного місяця - 22 робочих днів - людина може заробити 312,5 грн (половину мінімальної заробітної плати).

Особливості праці студентів заочної форми навчання

Працівники, що поєднують роботу з навчанням в вищому навчальному закладі (є студентами вечірньої або заочної форм навчання), мають законом установлені пільги. Цьому присвячено окремий розділ вже раніше названого Кодексу законів про працю України (глава XIV „Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням”). Головне, що працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник підприємства повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Заочникам їхні щорічні відпустки за бажанням можуть приєднуватися до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів, часу підготовки та захисту дипломного проекту й інших робіт, передбачених навчальною програмою. Таким працівникам, які успішно навчаються, щорічні відпустки повної тривалості в перший рік роботи можуть надаватися ще до настання шестимісячного терміну безперервної роботи. Також працівникам, які успішно навчаються в вузах за вечірньою або заочною формами навчання, мають надаватися додаткові оплачувані відпустки:

Підстава

на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів для тих, хто навчається на І-ІІ курсах на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах 1

Тривалість додаткової оплачуваної відпусти, календарні дні для студентів, які для студентів, які навчаються за навчаються за для студентів, які вечірньою формою вечірньою формою навчаються за заочною навчання в вузах І-ІІ навчання в вузах ІІІ-ІV формою навчання рівнів акредитації рівнів акредитації

10

20

30

20

30

40

Депутати затвердили „Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт” / Офіційний сервер Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, 29 квітня 2009 р.


Права студентів, частина 2

22

Підстава

Тривалість додаткової оплачуваної відпусти, календарні дні для студентів, які для студентів, які навчаються за навчаються за для студентів, які вечірньою формою вечірньою формою навчаються за заочною навчання в вузах І-ІІ навчання в вузах ІІІ-ІV формою навчання рівнів акредитації рівнів акредитації

на період складання державних іспитів на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)

30 2 місяці

4 місяці

4 місяці1

Для працівників, що навчаються в вузах, навчальний процес у яких має свої особливості, надаються відпустки більшої тривалості (ще до додаткових) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Так, Постановою Кабміну „Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” від 28 червня 1997 року №634 студентам, які навчаються на певних напрямах підготовки, надаються щороку:

Напрям підготовки культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові й ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кінотелемистецтво (кінорежисура, телережисура, кінотелеоператорство) філологія (мова та література)

Відпустки щороку понад додаткові оплачувані відпустки, календарні дні зі збереженням заробітної плати

без збереження заробітної плати

10

10

20

10

-

10

Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” від 28 червня 1997 року №634

Вузам у разі потреби дозволено здійснювати перерозподіл цих додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу. 1

Крім студентів, які навчаються в вузах І-ІІ рівнів акредитації, тривалість додаткової оплачуваної відпустки яких на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) складає 2 місяці


А. Коновалов, М. Шишкова

Якщо ж працівник здобуває вже другу (наступну) вищу освіту, то тривалість додаткової оплачуваної відпустки становитиме: - 30 календарних днів для студентів, які навчаються за вечірньою формою навчання; - 40 календарних днів для студентів, які навчаються за заочною формою навчання. Крім Кодексу законів про працю України вище вказані додаткові оплачувані відпустки гарантовані ст. 15 Закону України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР (зі змінами) Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Закон України „Про відпустки” (зі змінами) від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР

Підприємство має оплачувати заочникам і вечірникам проїзд до місця знаходження навчального закладу i назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт i складання заліків й іспитів, а також проїзд для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів у розмірі 50% вартості проїзду. Важливо, що за весь час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. А при підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі працедавцями мають враховуватися професійна підготовка та успішне проходження працівниками навчання в навчальних закладах.

Сприяння соціальному становленню та розвиткові студентській молоді

Наприкінці 1992 року в Україні було прийнято Декларацію „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, якою державна молодіжна політика проголошувалася пріоритетним напрямом діяльності держави, а її завданнями встановлювалися: - вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді; - допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей; - залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України; - надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці; - координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Декларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” (зі змінами) від 15 грудня 1992 року №2859-XII

Уже через декілька місяців, 1993 року було прийнято Закон „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, яким прописано більшість запропонованих

23


Права студентів, частина 2

24

державою прав, гарантій і можливостей для молодих громадян - тобто осіб віком від 14 до 35 років - серед яких значну роль займають студенти: Прийнято студенів, тис. осіб Навчальний рік 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

зокрема, до вузів ІІІ рівнів акредитації 241,0 237,5 212,6 198,9 194,0 188,8 183,4 166,2 164,9 170,1 190,1 201,2 203,7 202,5 182,2 169,2 151,2 142,5

зокрема, до вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації 174,5 173,7 170,4 170,0 198,0 206,8 221,5 264,7 290,1 300,4 346,4 387,1 408,6 432,5 475,2 503,0 507,7 491,2

Випущено фахівців, тис. осіб зокрема, з вузів ІІІ рівнів акредитації 228,7 223,0 199,8 198,0 204,3 191,2 185,8 162,2 156,9 156,0 148,6 147,5 155,5 162,8 148,2 142,7 137,9 134,3

зокрема, з вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації 136,9 137,0 144,1 153,5 149,0 147,9 155,7 186,7 214,3 240,3 273,6 312,8 356,7 416,6 316,2 372,4 413,6 468,4

Багато з вимог Закону вже розглядалися, або мова про них буде далі. Серед іншого, ним визначено ряд норм, виконання яких покладено на державні установи й органи місцевого самоврядування:

Гарантія, право або можливість для молоді Праця молоді Одержання безплатної інформації та професійної консультації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи; проходження професійної підготовки та перепідготовки (у разі необхідності) Допомога в працевлаштуванні учнів, студентів і аспірантів денної форми навчання в позанавчальний час

Органи й установи, що визначають порядок реалізації гарантій, прав і можливостей Державна служба зайнятості Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Можливість установлення додаткових пільг щодо прибуткового податку з громадян студентам і учням, які працюють у складі студентських і Органи виконавчої влади й учнівських трудових загонів на сільськогосподарських роботах чи на органи місцевого інших видах робіт, на підприємствах державної або комунальної форми самоврядування власності Підтримка підприємницької ініціативи та діяльності молоді Можливість установлення за рахунок коштів, що надходять до місцевого Органи місцевого бюджету, пільгової плати за реєстрацію підприємств, створених молодими самоврядування громадянами та молодіжними громадськими організаціями Житлові умови молоді Можливість затвердження квоти ділянок, які надаються молодим сім’ям Органи місцевого під будівництво житла, при відведенні земельних ділянок для самоврядування


25

А. Коновалов, М. Шишкова

Гарантія, право або можливість для молоді

Органи й установи, що визначають порядок реалізації гарантій, прав і можливостей

індивідуального житлового будівництва Одержання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання жилих будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житловобудівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством, зокрема: - сплачення кредиту молодими сім’ями, які не мають дітей, із відсотковою ставкою в розмірі 3% річних від суми заборгованості по Кабінет Міністрів України кредиту; - звільнення від сплати відсотків за користування кредитом молодих сімей, які мають одну дитину або більше; - погашення 25% суми зобов’язань по кредиту молодим сім’ям, які мають двох дітей; - погашення 50% суми зобов’язань по кредиту молодим сім’ям, які мають трьох і більше дітей. Забезпечення житлом і господарськими будівлями молоді, яка переселяється у трудонедостатні сільські населені пункти, а також місцевої молоді, зайнятої в сільському господарстві, переробних, * обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, соціальній сфері цих населених пунктів Освіта, культурний розвиток молоді Одержання за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах України за різними формами навчання, незалежно від форм власності, зокрема: - сплачення кредиту молодими громадянами, які не мають дітей, із відсотковою ставкою в розмірі 3% річних від суми заборгованості по кредиту; Кабінет Міністрів України - звільнення від сплати відсотків за користування кредитом молодих громадян, які мають одну дитину або більше; - погашення 25% суми зобов’язань по кредиту молодим громадянам, які мають двох дітей; - погашення 50% суми зобов’язань по кредиту молодим громадянам, які мають трьох і більше дітей. Право учнів, студентів і неповнолітніх на безплатне та пільгове Органи місцевого користування об’єктами культури самоврядування Охорона здоров’я, фізичний розвиток молоді Право учнів, студентів і неповнолітніх на безплатне та пільгове Органи місцевого користування об’єктами фізкультури та спорту самоврядування Гарантії діяльності молодіжних громадських організацій Право здійснювати фінансування програм і проектів молодіжних громадських організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку молоді та реалізації її суспільно корисних ініціатив, надавати Органи виконавчої влади, дотації та субсидії молодіжним організаціям, надавати у безплатне органи місцевого самоврядування користування молодіжним громадським організаціям і фондам будинки, споруди, земельні ділянки й інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності Прим. Законом не зазначено органу, що визначає порядок реалізації можливості, але визначено джерело реалізації права, а саме - Державний бюджет України, тому порядок такої можливості встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Права студентів, частина 2

26

Й у інших актах і рішеннях надається багацько гарантій і можливостей для молоді. Зокрема, наявні молодіжні проблеми, що вимагають зусиль усієї держави, стали підґрунтям для низки загальнонаціональних програм: - Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні („Молодь України”), затверджені Постановою від 20 березня 1998 року №348 (зі змінами); - Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року №1089; - Програма підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1444; - Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 роки, затверджена Законом України від 18 листопада 2003 року №1281-IV (зі змінами), щорічні заходи стосовно виконання якої затверджувалися урядовими розпорядженнями; - Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016; - Державна цільова соціальна програма „Молодь України” на 2009-2015 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року №41. На рівні областей, районів і населених пунктів України заради як комплексного вирішення проблем молоді, так і реалізації заходів по окремих напрямках державної молодіжної політики, політики розвитку освіти або політики соціального захисту, наприклад, поліпшення житлових умов, сприяння отриманню якісної освіти, залучення молоді до державної служби, підтримки молодіжних організацій тощо - складаються, затверджуються та реалізовуються десятки місцевих програм1. У Харківській області до 2009 році стосовно молоді та студентів, зокрема, діяли такі програми, як: - обласна програма „Молодь Харківщини” на 2006-2008 рр., затверджена рішенням ХХХVІ сесії Харківської обласної ради ІV скликання від 31 січня 2006 р. №12-IV (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням ХІІ сесії Харківської обласної ради V скликання від 3 квітня 2007 р. №206-V); - обласна програма „Вища освіта і наука - регіональний розвиток” на 2008-2011 рр., затверджена рішенням XХІI сесії обласної ради V скликання від 26 грудня 2007 року №536V. Але остання згодом увійшла складовим розділом до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням XXXVIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 3 лютого 2009 року №1103-V (зі змінами). Нова 132-сторінкова обласна програма, розрахована на 2009-2013 рр., спрямована, серед іншого, на вирішення проблем у таких галузях як: - освіта (зокрема, вища освіта); - наука; - забезпечення прав дітей із особливими потребами (соціально-правовий захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; створення умов для навчання та реабілітації дітей із особливими потребами); - культура, мистецтво та туризм; - сім’я та молодь (зокрема, реалізація державної молодіжної політики) - фізична культура.

1

Місцеві програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: Досвід 2008. Нормативно-правова збірка / Автори-упорядники: А.В. Коновалов, М.О. Шишкова. - Х.: [Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді], 2009 - 962 с. - Укр., рос. мовами.


27

А. Коновалов, М. Шишкова

Так, у відповідних розділах Програми розвитку гуманітарної сфери передбачені наступні заходи стосовно молоді та студентів:

Заходи

Сприяти подальшому розширенню доступних форм здобуття вищої освіти для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-інвалідів: - індивідуальних; - дистанційних; - екстернатних. Сприяти соціальній адаптації дітей-сиріт у студентському середовищі: - призначенню обласних стипендій студентамсиротам, які навчаються на І курсі; - проведенню зустрічі випускників інтернатів з представниками облдержадміністрації, обласної ради, Ради ректорів Харківського вузівського центру, бізнесу та благодійних фондів; - організації та проведенню Слобожанського родинного свята, присвяченого вступу дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, на І курс вузів Запровадити призначення та виплату обласних стипендій і персональних стипендій імені О.С. Масельського студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (19 стипендій)

Відповідальні за виконання

ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру

ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру

ХОДА, ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру

Джерела й орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн Терміни з виконання з обласного з інших всього місцевих бюджету джерел бюджетів Вища освіта

2009-2013

0

0

0

0

по 600,00 щорічно

0

0

по 600,00 щорічно

0

0

0

0

по 45,00 щорічно

0

0

по 45,00 щорічно

по 68,40 щорічно

0

0

по 68,40 щорічно

2009-2013

2009-2013


Права студентів, частина 2

28

Заходи

Забезпечити проведення щорічного конкурсу „Вища школа Харківщини - кращі імена”

Відповідальні за виконання

Терміни виконання

ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру

2009-2013

Джерела й орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн з з обласного з інших місцевих всього бюджету джерел бюджетів

0

0

по 70,00 щорічно

по 70,00 щорічно

2009-2013

0

0

по 3,00 щорічно

по 3,00 щорічно

2009-2013

по 240,00 щорічно

0

0

по 240,00 щорічно

2009-2013

0

0

по 509,10 щорічно

по 509,10 щорічно

0

0

1025,00

Наука

Проведення регіонального конкурсу студентських наукових робіт

Запровадити призначення та виплату обласних стипендій в галузі науки молодим (20 стипендій) та видатним (20 стипендій) науковцям Проведення щорічного конкурсу „Найкращій молодий науковець Харківщини” з призначенням ґрантів (11 ґрантистів) та нагородженням цінними подарунками (110 призерів)

Забезпечити виконання Плану обласних заходів із підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді

ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру ХОДА, ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру ГУ освіти і науки ХОДА спільно з Радою ректорів Харківського вузівського центру

Реалізація державної молодіжної політики Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА спільно з органами виконавчої влади, до 2009 1025,00 сфери управління яких належать питання сприяння соціальному


29

А. Коновалов, М. Шишкова

Заходи

Відповідальні за виконання

Терміни виконання

Джерела й орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн з з обласного з інших місцевих всього бюджету джерел бюджетів

становленню та розвитку молоді, РДА Заходи з реалізації державної молодіжної політики (Міжнародний форум молоді; обласний конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно сім’ї, дітей, жінок та молоді; обласний етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів; Всеукраїнська акція „Почуйте всі!”; фестиваль театральних колективів „Живи!”; Всеукраїнський фотоконкурс „Молоде обличчя України”; фестиваль-конкурс „Молодь обирає здоров’я”; Всеукраїнська гра-випробування „Котигорошко”; фестиваль-конкурс „Артек - моя мрія”; конкурс творчої молоді „Сильна Україна - 2009”; День молоді; День студентів; День молодіжних та дитячих громадських організацій; підтримка творчих ініціатив молоді тощо) Діяльність обласної цілодобової служби психологічної допомоги „Телефон довіри” обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА спільно з органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать питання сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, РДА

2009 2010 2011 2012 2013

500,00 1850,00 2300,00 2900,00 3700,00

Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА

2009 2010 2011 2012 2013

38,00 47,00 54,00 61,00 68,00

0

0

0

500,00 1850,00 2300,00 2900,00 3700,00

0

38,00 47,00 54,00 61,00 68,00

У Харкові з року в рік діє ряд міських програм1, що так чи інакше впливають на вирішення молодіжних і студентських проблем:

1

Коновалов А.В., Шишкова М.О. Харків: міські програми розвитку молоді // Кращі практики в молодіжній політиці: Науково-методична збірка. - Х.: „Нове слово”, 2007. - С. 149-160


Права студентів, частина 2

30

Міська програма

Кількість згадувань терміну „молодь”

Кількість згадувань термінів „діти”, „юнацтво”, „студенти” тощо

7

4

53

2

Управління освіти

13

6

Служба у справах дітей

6

162

Управління культури

33

23

1

-

34

-

9

101

Основний виконавець

Комплексна програма протидії злочинності та корупції в м. Харкові на 2006-2010 рр. Міська Комплексна програма „Молодь Харкова” на 2009-2010 рр. Міська Комплексна Програма „Обдарована молодь” на 2007-2010 рр. Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності Міська програма розвитку культури й оновлення культурної спадщини м. Харкова на 2006-2009 рр. Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво житла в м. Харкові Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 20072010 рр.

Міське управління УМВС України в Харківській області Управління у справах сім’ї та молоді

Департамент з гуманітарних питань Харківське регіональне відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Управління праці та соціального захисту населення

Про певні можливості, що надаються програмами „Обдарована молодь” (стипендія міського голови „Обдарованість” для дітей і молоді) і „Молодь Харкова” уже раніше зазначалося. Зокрема, в 2009 році на реалізацію міської комплексної програми „Молодь Харкова” на 20092010 рр., затвердженої рішенням ХХХІ сесії Харківської міської ради V скликання від 25 лютого 2009 р. № 43/09, передбачено фінансування з бюджету м. Харкова в сумі більше 1 млн. грн: Зміст заходів Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Проводити регулярні масові акції, місячники і декадники („Пам’ятати про померлих турбуватись про живих”, „Молодь проти наркоманії і СНІДу - за здоровий спосіб життя” і т.п.), благодійні культурно-мистецькі акції і т.п. Проводити тренінги, круглі столи, семінари для різних цільових груп з питань профілактики наркоманії і ВІЛ-інфекції, збереження репродуктивного здоров’я Проводити виїзні „Школи волонтерів”, зльоти волонтерів Організовувати проведення заходів до міжнародних та державних свят (Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого Дня, Пасхи, Дня матері, Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня незалежності, Дня знань, Новорічних та Різдвяних свят та інших) для дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих дітей Здійснювати підтримку діяльності клубів спілкування молодих інвалідів Проводити семінари, круглі столи, конференції, тренінги для різних цільових груп по розв’язанню актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді Разом

Обсяг фінансування, грн

7 300 3 000 19 000 13 400 19 150 3 250 65 100


31

А. Коновалов, М. Шишкова

Зміст заходів Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Залучати студентську та учнівську молодь до участі у наукових товариствах, гуртках, міських турнірах, конкурсах-захистах Малої академії наук України. Проводити міські конкурси учнівських, студентських наукових робіт Надавати підтримку проведенню міських, міжвузівських науково-практичних конференцій молодих вчених та спеціалістів. Сприяти виданню збірок, журналів з публікаціями наукових робіт молодих вчених м. Харкова Проводити конкурси професійної майстерності учнів профтехучилищ, студентів ВНЗ та молодих спеціалістів Проводити щорічний конкурс проектів громадських організацій в галузі роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, ярмарок соціальних проектів Організовувати та проводити зльоти молодіжних громадських об’єднань Проводити зустрічі керівників органів місцевого самоврядування з молодіжним та студентським активом міста Проводити міський конкурс „Волонтер року” Провести міський конкурс органів студентського самоуправління Сприяти залученню студентської та учнівської молоді до заходів, пов’язаних зі збереженням культурної спадщини, розвитку краєзнавчого руху, усіх видів інтелектуальної творчості Продовжити практику проведення фестивалів, конкурсів для дітей та молоді, масових культурологічних та дозвільних молодіжних заходів Проводити міські чемпіонати з інтелектуальних ігор серед школярів, студентів та молоді міста, всеукраїнські та міжнародні турніри з інтелектуальних ігор Проводити міський, районні конкурси „Молода людина року” Проводити міські конкурси молодих літераторів, художників, тощо. Видавати спеціальний журнал для публікацій творчих робіт молодих талантів Надавати організаційну та фінансову підтримку участі обдарованої молоді міста, представників молодіжних рухів у всеукраїнських та міжнародних заходах Виготовити продукцію з символікою управління у справах сім’ї та молоді для розповсюдження Разом Інші видатки Проводити святкування Дня молоді, виставки молодіжних та дитячих громадських об’єднань Проводити ділові ігри, навчання для лідерів молодіжного руху Проводити заходи по святкуванню Дня студентів, Посвячення у студенти та інших студентських свят Організовувати святкові проводи призовної молоді до Збройних Сил України Організовувати напередодні святкування Дня Перемоги Вахту пам’яті, у рамках якої проводити мітинги-реквієми молоді, покладання квітів до пам’ятників загиблих, зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, фестивалі військово-патріотичної пісні Проводити спільні заходи з молодіжними секціями творчих спілок міста та громадськими організаціями Продовжити практику проведення фестивалів, конкурсів для дітей та молоді, масових культурологічних та дозвільних молодіжних заходів Проводити змагання КВН Організовувати проведення заходів до міжнародних та державних свят (Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого Дня, Пасхи, Дня матері, Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня незалежності, Дня знань, Новорічних та Різдвяних свят та інших) для дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих дітей Проводити фестивалі мистецтв, конкурси, спартакіади для молодих інвалідів Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів з актуальних

Обсяг фінансування, грн

9 000

6 000 2 000 200 000 91 000 10 000 18 000 15 000 8 000 30 000 23 000 10 000 7 000 36 000 26 000 491 000 49 175 27 600 27 250 13 400 8 500

13 000 6 6945 163 430 108 200 22 500 3 000


Права студентів, частина 2

32

Обсяг фінансування, грн

Зміст заходів питань політики в галузі роботи з сім’єю та молоддю Разом Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї Видавати та розповсюджувати інформаційно-просвітницькі матеріали з соціальних питань Організовувати системне навчання лідерів дитячих та молодіжних громадських організацій Проводити заходи по святкуванню Дня студентів, Посвячення у студенти та інших студентських свят Організовувати проведення заходів до міжнародних та державних свят (Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого Дня, Пасхи, Дня матері, Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня незалежності, Дня знань, Новорічних та Різдвяних свят та інших) для дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих дітей Проводити атестації, навчання педагогів-організаторів, керівників гуртків клубів за місцем мешкання, міський огляд-конкурс клубів за місцем мешкання Разом Всього

503 000 25 000 11 000 9 000

44 000

25 000 114 000 1 173 100

Обов’язковий медичний огляд

Кожний студент пам’ятає, що серед документів для вступу до вузу мала б бути медична довідка з висновком „придатний до навчання в вищому навчальному закладі”. Вже при навчанні студентам щороку потрібно проходити медогляд. І це не забаганка самого вузу. 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України „Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення” від 5 серпня №532 було затверджено перелік категорій населення, які зобов’язані проходити медичні огляди: Категорія населення

Періодичність медичного огляду

Діти віком до 1 року Діти віком від 2 до 14 років Підлітки віком 15-17 років Учні системи профтехосвіти, студенти вищих навчальних закладів Ветерани війни. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною Ветерани праці. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною Особи, які постраждали Чорнобильської катастрофи

щомісяця щороку -"-"-"-"-"-

Важливо, що такі медичні огляди здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на утримання закладів охорони здоров’я, що проводять ці огляди. Закон „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” також каже, що місцеві заклади охорони здоров’я разом із підприємствами (зокрема, вузами) мають забезпечувати проведення щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян (ст. 12). Уже 2000 року Законом України „Про захист населення від інфекційних хвороб” було також встановлено, що обов’язковим профілактичним медичним оглядам підлягають, зокрема, студенти вищих навчальних закладів (ст. 21).


А. Коновалов, М. Шишкова

Також Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” від 23 травня 2001 року №559 (зі змінами) наголошено, що студенти підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду перед початком проходження виробничої практики на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду. Міністерство охорони здоров’я України затвердило своїм Наказом від 23 липня 2002 року №280 Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення. Стосовно студентів, то перед початком і в період проходження виробничої практики на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду, вони мають при проведенні попереднього медогляду пройти: - лікарів-спеціалістів: терапевт, дерматовенеролог, стоматолог, отоларинголог; - лабораторні й інші дослідження: флюорографія, дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, дослідження на носійство кишкових інфекцій, серологічне дослідження на черевний тиф, дослідження на гельмінтози, мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу. Досить суперечливим є застосування вузами вимоги до студентів проходити медогляд для „допуску” до сесії. Абзац п’ятий п. 3.12.2.1 чинного Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах прямо вказує: „Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни” - не більше, не менше1! Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Наказ Міністерства освіти України „Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 2 червня 1993 року №161

Але студенти, які відмовляються або ухиляються від проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів, відсторонюються від відвідування вузів - це вимога Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” (ст. 21). Цікаво, що Міністерство охорони здоров’я, Міністерства фінансів і економіки, а також Мінсім’ямолодьспорт мають щорічно забезпечувати пільгове проходження студентами й учнями медичного огляду під час оформлення на роботу в студентські трудові загони. Так зазначено в Заходах щодо забезпечення працевлаштування молоді, затверджених Указом Президента України „Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді” від 6 жовтня 1999 року №1285/99. Нагадаємо також, що всі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу (навіть за сумісництвом і по контракту, що важливо для студентів) лише після попереднього медичного огляду i в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові - це вимога ст. 191 Кодексу законів про працю України.

1

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. - К.: ВВП „КОМПАС”, 1997 - С. 21

33


Права студентів, частина 2

34

Великий резонанс у суспільстві викликала свого часу вакцина проти кору та краснухи, якою за планами Міністерства охорони здоров’я протягом лютого-березня 2008 року мали прищепити 95% жителів України віком від 15 до 29 років (природно, що в ці вікові рамки потрапляє абсолютна більшість студентів) 1. Зокрема, в Харкові в цій віковій категорії мешкає близько 235 тис. осіб2:

Вік 16 років 17 років 18 років 19 років 20 років 21 рік 22 роки 23 роки 24 роки 25 років 26 років 27 років 28 років 29 років Разом (16-29 років)

Кількість населення м. Харкова віком від 16 до 29 років, що підлягає щепленню проти кору та краснухи, осіб Всього 12719 15386 13639 12993 14827 16306 17074 17023 18491 18962 18743 19524 19008 19158 233853

Зокрема, чоловіків 6571 7930 6943 6616 7383 8143 8435 8673 9176 9241 9192 9314 9183 9504 116324

Зокрема, жінок 6148 7456 6696 6377 7444 8163 8619 8350 9315 9721 9551 10210 9825 9654 117529

В цьому контекстові слід нагадати, що Цивільний кодекс України каже: „Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою” (ст. 284), тільки за її згодою. Також „Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування” (там же). Законом України „Про захист населення від інфекційних хвороб” уточнено, що „Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...” (ст.12). Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості і обороту медичних імунобіологічних препаратів” від 3 лютого 2006 року №48, щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні. Обов’язкова імунізація населення проводиться проти десяти інфекцій: - туберкульозу; - дифтерії; - коклюшу; - стовбняку; - поліомієліту; - вірусного гепатиту В; - кору; - краснухи; - епідемічного паротиту; - гемофільної інфекції. 1

О. Скрипник. Ну, й навіщо нам ця „КаКа”? // „Дзеркало тижня”, № 4 (683) за 2-8 лютого 2008 р. Реєстр населення м. Харкова віком від 16 до 29 років, що підлягає щепленню проти кору та краснухи / Офіційний сервер Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, 24 лютого 2009 р. 2


А. Коновалов, М. Шишкова

Ще Цивільний кодекс України зауважує, що „Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою” (ст. 281). А „Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта” (ст. 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я). І наостанок „Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я, - карається штрафами до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років” (ст. 142 Кримінального кодексу України). Сподіваємося, що студентам ніколи не знадобиться скористатися можливістю Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”: „Підприємства, установи та організації можуть за клопотанням молодих громадян або їх представників повністю або частково оплачувати надання медичної допомоги в найскладніших випадках у платних лікувальних закладах країни або за кордоном” (ст. 12).

Працевлаштування випускників

Про складність сприяння зайнятості випускників уже раніше зазначалося в контексті укладання угод про підготовку фахівців із вищою освітою. Тож, слід розрізнювати працевлаштування студентів, які навчалися за рахунок: - державного бюджету; - місцевих бюджетів; - юридичних осіб; - фізичних осіб. Взагалі, згідно Закону України „Про вищу освіту” всі „Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи” (ст. 56). Але ст. 52 Закону „Про освіту” уточнювала, що „Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”, а вже зазначена ст. 56 Закону „Про вищу освіту” конкретизувала: „Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньокваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником”. Тож, на виконання вимоги ст. 52 Закону „Про освіту” Кабмін в 1996 році своєю Постановою від 22 серпня №992 упровадив Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, який діє досі. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” (зі змінами) від 22 серпня 1996 року №992

35


36

Права студентів, частина 2

Між ректором (із одного боку) і студентом (із іншого), після його зарахування на навчання за державним замовленням, має бути укладено угоду про підготовку фахівців із вищою освітою за установленою Порядком формою, про що вже йшлася мова раніше. Цією угодою, нагадаємо, випускник зобов’язується, „відпрацювати ... не менше трьох років” (п. 6). Вже укладена угода може бути розірвана за ініціативи випускника лишень у таких випадках: - установлення інвалідності І-ІІ групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням; - установлення інвалідності І-ІІ групи у дружини/чоловіка випускника, одного з його батьків, осіб, які їх замінюють; - якщо випускник - вагітна жінка; - якщо випускник є матір’ю або батьком дитини в віці до трьох років або дитини, яка згідно з медичним висновком потребує догляду до досягнення нею шестирічного віку; - якщо випускник є одинокою матір’ю або батьком, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; - проходження чоловіком/дружиною військової служби, крім строкової, в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів і офіцерів у ЗСУ, Державній прикордонній службі, СБУ; - проходження чоловіком/дружиною служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування місця працевлаштування; - вступу до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації випускників вузів I-II рівнів акредитації. А також угода може бути скасована в інших випадках, мова про що буде далі. З моменту укладання угоди на ректора покладається функція оформлення направлення на роботу випускникам, які підлягають державному розподілу. Ця вимога була затверджена Наказом Міністерства освіти України „Про оформлення на роботу випускників вищих закладів освіти” від 4 червня 1998 року №1/9-235. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Наказ Міністерства освіти України „Про оформлення на роботу випускників вищих закладів освіти” від 4 червня 1998 року №1/9-235

Направлення випускника на роботу оформляється на підставі замовлення від керівника підприємства, що пропонує роботу. Таке замовлення повинно містити перелік місць працевлаштування й умов, які зобов’язуються працедавці створити випускникові, зокрема, щодо забезпеченості житлом, розміру заробітної плати, інших соціальних гарантій. Цікаво, що майбутні працедавці можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам матеріальну допомогу, а також установлювати доплати до стипендії, граничні розміри яких не обмежуються. Керівництво вузу не пізніше ніж за рік до закінчення навчання: - пропонує майбутньому випускникові місце працевлаштування та посаду; - оформлює картку працевлаштування випускника в двох примірниках, один із яких залишається в вузі, інший - надсилається працедавцю. Працедавець, із свого боку, не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання випускника на підставі одержаної від вузу картки працевлаштування підтверджує вузові наявність місць працевлаштування.


А. Коновалов, М. Шишкова

З цього моменту з’являються ще дві причини розірвання угоди про „працевлаштування”, що можуть бути ініційовані працедавцем у разі: - неможливості надання випускникові роботи згідно з медичним висновком, якщо медичний огляд для прийняття на роботу відповідно до законодавства є обов’язковим, або висновком медико-соціальної (експертної) комісії; - банкрутства підприємства. Також працедавець може не надати випускникові робочого місця, якщо той без поважних причин не захистив дипломний проект. Але підприємство може надати горе-студентові роботу з урахуванням одержаної спеціальності та кваліфікації. І ще - якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того ж населеного пункту, місце їх роботи може визначатися за домовленістю між ними та працедавцем, але в разі коли вони не змогли дійти згоди, один із подружжя має право розірвати угоду в односторонньому порядку. Не пізніше ніж через сім днів після завершення навчання випускникові вручається дипломом і направлення на роботу (за установленою формою), в якому визначається термін прибуття до місця роботи. Якщо ж випускника були призвано на строкову військову службу або він проходив альтернативну (невійськову) службу, то після її завершення він має прибути на роботу за призначенням, але час перебування на такій службі зараховується в термін роботи. Також до терміну роботи за призначенням зараховується час перебування жінки у відпустці в зв’язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Саме з моменту завершення навчання („випуску”) особа, яка навчалася за рахунок державного бюджету, вважається „молодим спеціалістом”: - „Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України” (ст. 197 Кодексу законів про працю України); - „Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням” (ст. 7 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”). Цікаво, що в Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, випускників вузів, працевлаштованих на підставі направлення на роботу, називають молодими фахівцями. Перше, що каже урядовий Порядок про молодих фахівців, це те, що вони є такими протягом трьох років із моменту укладання трудового договору між ними та працедавцями, до яких були направлені. Важливо, що час навчання в інтернатурі до цього терміну не включається. Й для молодих спеціалістів установлено ряд гарантій, зокрема, їм: - надається відпустка тривалістю 30 календарних днів, за весь час якої за рахунок працедавця виплачується матеріальна допомога в розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання в вузі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи); - може встановлюватися вища заробітна плата за рішенням працедавця, якщо завершення вузу відбулося з відзнакою; - забезпечується житло, якщо направлення на роботу отримано до іншої місцевості. Звільнити молодого спеціаліста до закінчення терміну дії угоди можна тільки за ініціативи працедавця в випадках:

37


Права студентів, частина 2

38

- ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників; - виявленої невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню роботи; - систематичного невиконання без поважних причин покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку обов’язків, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення; - прогулу без поважних причин, у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня; - нез’явлення на роботу протягом більше ніж чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (не враховуючи відпустки по вагітності i родах); - поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; - появи на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного або токсичного сп’яніння; - вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна, встановленого вироком суду, що набрав законної сили. Випускник також може бути переведений на роботу до іншого підприємства, але тільки за його власною згодою. При цьому молодому спеціалістові його „старе” підприємство надає нове направлення на роботу. Таким чином за випускником зберігаються всі права й обов’язки молодого спеціаліста. В випадку ж, коли випускникові було відмовлено в прийнятті на роботу вже після прибуття до місця призначення, працедавець має компенсувати витрати, пов’язані з переїздом випускника та членів його сім’ї як до місця призначення, так і з поверненням до місця постійного мешкання проживання. У цьому випадкові випускник вільний у своєму працевлаштуванні. Коли молоді спеціалісти, яким було відмовлено в працевлаштуванні, звертаються за працевлаштуванням до державної служби зайнятості, реєструються там, то їм мають протягом 10 календарних днів із моменту реєстрації підшукати підходящу роботу з урахуванням спеціальності. Коли їм не зможуть запропонувати її, то молодим спеціалістам надається статус безробітних із виплатою допомоги по безробіттю до вирішення питання про працевлаштування. У цей час вони мають право на безоплатну професійну орієнтацію, а також на перепідготовку з метою подальшого працевлаштування за набутою новою спеціальністю чи професією. Й насамкінець, у разі якщо випускник: - не прибув на роботу за направленням або відмовився приступити до неї без поважної причини; - був звільнений за ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни протягом трьох років; - був звільнений за власним бажанням протягом трьох років, то він зобов’язаний, згідно урядового Порядку, „... відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання...”, а також - стосовно працедавця - „... компенсувати ... всі витрати” (п. 14). На щастя для випускників такого установленого порядку відшкодування наразі немає, але це не захищає їх від можливих судових позовів заради таких компенсацій. Хоча з моменту затвердження Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, не відомо прецедентів стягнень зі студентів, які відмовилися від „розподілення” 1. Але, слід зазначити, що звертатися до державної служби зайнятості після цього складно, бо випускник формально уважається працевлаштованим... 1

Твоє право на працю (молоді все про працю): Інформаційно-довідковий посібник / Упор.: А.В. Коновалов, М.О. Шишкова. - Х.: [Харківський міський центр дозвілля молоді], 2007 - С. 6-9


А. Коновалов, М. Шишкова

Якщо ж студент навчається за рахунок місцевих бюджетів (у комунальних вузах), то його працевлаштування визначається угодою, що укладається між ним і вищим навчальним закладом, бо окремого урядового порядку стосовно направлення на роботу та зобов’язання відпрацювати за направленням таких студентів немає. Особи ж, що навчаються за рахунок юридичних осіб, працевлаштовуються згідно з відповідними угодами - між випускником і третьою особою або трьохстороннім договором. Це норма ст. 56 Закону „Про вищу освіту”. Стосовно студентів, які навчаються за рахунок фізичних осіб, то на них поширюється раніше вже згадувана норма абзацу першого ст. 56 Закону України „Про вищу освіту”: „Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи”, тобто вони не підлягають направленню на роботу („розподіленню”). Разом із тим, Закон „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” зазначає, що „Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у ... вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби” (ст. 7). У 2004 році було прийнято довгоочікуваний Закон „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” від 4 листопада №2150-IV, яким окреслювався механізм забезпечення випускників першим робочим місцем шляхом надання працедавцю державної дотації, що мав уступити в дію в 2006 році. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Закон України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” від 4 листопада 2004 року №2150-IV

У ньому також указувалося, що Порядок і строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем мають установлюватися „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття” (ст. 6). Саме тому Міністерство праці та соціальної політики України затвердило своїм Наказом від 25 лютого 2008 року №82 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19 березня 2008 року за №226/14917) Порядок та строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем” (зі змінами) від 25 лютого 2008 року №82

Державна служба зайнятості може направити молодого випускника, який звернувся до служби не пізніше 6 місяців після закінчення навчального закладу (без урахування періоду проходження строкової військової або альтернативної служби) та перебуває на обліку в державній службі зайнятості як безробітній, на підприємство, яке:

39


Права студентів, частина 2

40

- перебуває на обліку як платник внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття або має заборгованість за страховими внесками, нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Законів „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про зайнятість населення” та „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; - не має протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), на яку направляється випускник для першого робочого місця; - надає випускникові перше робоче місце строком на два роки1. В цьому випадкові таке підприємство отримує право на державну дотацію, що надається державною службою зайнятості щомісячно працедавцю протягом року в розмірі фактичних витрат на основну та додаткову заробітну плату та сум внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Причому заробітна плата не може перевищувати середньої заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної діяльності в регіоні (області) за минулий місяць (або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць). Такий дотаційний роботодавець, який прийняв молодого випускника, зобов’язаний протягом двох років не розривати трудовий договір із молодим громадянином за причин скорочення чисельності або штату працівників. У разі розірвання трудової угоди за таких причин, працедавець повинен буде повернути державі дотацію з урахуванням індексації на рівень інфляції. Важливо, що „Перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем, визначається Кабінетом Міністрів України” (ст. 3 Закону „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”), а сам закон в 2006 і 2007 рр. зупинявся в дії згідно з законами про відповідний річний державний бюджет. Лишень у 2008 році Кабінетом Міністрів було прийнято Перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем і Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем” від 19 березня 2008 року №223

Вищезазначеним Порядком указувалося, що „Бюджетні кошти спрямовуються на надання дотації роботодавцю у разі прийняття ним за направленням органів державної служби зайнятості на роботу молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), включеною до переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем” (п. 1). До Переліку, затвердженого урядом, увійшли: Професія (спеціальність) Професії Інженер Муляр Маляр 1

Код професії (спеціальності) 2149.2 7122.2 7141.1

Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу


41

А. Коновалов, М. Шишкова

Професія (спеціальність) Електрогазозварник Слюсар-ремонтник Фрезерувальник Токар Спеціальності Металорізальні верстати та системи Інструментальне виробництво Обробка металів за спецтехнологіями

Код професії (спеціальності) 7212.1 7233.1 8211.2 8211.2 7.090203 7.090204 7.090208

Особливості здобуття другої вищої освіти

Конституція України гарантує, що „Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі” (ст. 53), що також відображено в Законі „Про освіту”: „Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин” (ст. 3). А ось Закон „Про вищу освіту” конкретизує: „Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше” (ст. 4). Це унеможливлює в загальному випадкові безкоштовне здобуття другої вищої освіти. Так, у чинному Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, серед перших платних послуг у освітній діяльності зазначені: - здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста; - післядипломна освіта понад державне замовлення; - підготовка робітників різних професій понад державне замовлення. У 2008-2009 навчальному році в Харкові другу (наступну) вищу освіту можна було спробувати здобути, сплативши за весь строк навчання: Плата за весь період навчання, грн за денною формою за заочною формою навчання навчання Напрям підготовки, спеціальність для для для для здобуття здобуття здобуття здобуття рівня рівня рівня рівня спеціаліста магістра спеціаліста магістра Міжнародний Слов’янський університет Міжнародні економічні відносини 10 080 Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Правознавство 31 725 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківській авіаційний інститут” Програмна інженерія 6 234 Економіка підприємства 5 897 Фінанси і кредит Менеджмент Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” Переклад 12 750 Управління проектами 11 250 15 000 6 760 -


Права студентів, частина 2

42

Плата за весь період навчання, грн за денною формою за заочною формою навчання навчання Напрям підготовки, спеціальність для для для для здобуття здобуття здобуття здобуття рівня рівня рівня рівня спеціаліста магістра спеціаліста магістра Адміністративний менеджмент 7 500 5 070 Педагогіка вищої освіти 6 260 4 710 Національний фармацевтичний університет Клінічна фармація 38 250 Фармація 31 275 Технологія фармацевтичних препаратів 19 800 Адміністративний менеджмент 8 400 Якість, стандартизація та сертифікація 5 600 6 600 7 050 8 250 Педагогіка вищої школи 3 700 4 800 Українська державна академія залізничного транспорту Транспортні технології Автоматизація та комп’ютерні технології Залізничний транспорт Теплоенергетика Електромеханіка Будівництво Електромеханіка Економіка підприємства 3 710 4 540 Облік і аудит Фінанси і кредит Маркетинг Менеджмент Телекомунікації Машинобудування Комп’ютерна інженерія Залізничний транспорт Українська інженерно-педагогічна академія Інтелектуальна власність 3 900 4 230 4 800 5 250 Педагогіка вищої школи 3 500 3 500 Управління навчальним закладом Університет цивільного захисту України Пожежна безпека 6 400 Харківська державна академія фізичної культури Здоров’я людини 6 038 4 312 Фізичне виховання 5 520 3 967 Спорт Харківська національна академія міського господарства Економіка підприємства Облік і аудит Менеджмент організацій Екологія та охорона навколишнього середовища Електротехнічні системи електрспоживання 5 250 Промислове і цивільне будівництво Електричний транспорт Водопостачання та водовідведення Транспортні системи


43

А. Коновалов, М. Шишкова

Плата за весь період навчання, грн за денною формою за заочною формою навчання навчання Напрям підготовки, спеціальність для для для для здобуття здобуття здобуття здобуття рівня рівня рівня рівня спеціаліста магістра спеціаліста магістра Харківський гуманітарний університет „Народна українська академія” Економіка підприємства 8 100 8 100 Соціологія Харківський державний технічний університет будівництва й архітектури Фінанси і кредит Економіка підприємництва 13 000 Економічна кібернетика Менеджмент Промислове і цивільне будівництво Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів 2 200 Теплогазопосточання і вентиляція Водопосточання та водовідведення Харківський державний університет харчування та торгівлі Технологія харчування Товарознавство те експертиза в митній справі 8 950 Маркетинг Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Облік і аудит 8 950 8 400 Харківський економіко-правовий університет Правознавство 25 000 Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України Банківська справа 11 250 Харківський інститут бізнесу та менеджменту Фінанси 7 200 Облік і аудит Маркетинг Харківський інститут економіки ринкових відносин і менеджменту Менеджмент організацій Маркетинг 6 300 Облік і аудит Економіка підприємства Економічна кібернетика Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом Психологія 6 300 Фінанси Облік і аудит Управління персоналом та економіка праці 6 000 Маркетинг Банківська справа Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Харківський інститут соціального прогресу Філологія (англійська мова та література) 8 000 4 000 Фінанси

5 500

-

2 800

-


44

Права студентів, частина 2

Плата за весь період навчання, грн за денною формою за заочною формою навчання навчання Напрям підготовки, спеціальність для для для для здобуття здобуття здобуття здобуття рівня рівня рівня рівня спеціаліста магістра спеціаліста магістра Харківський інститут управління Фінанси Облік і аудит 5 200 7 200 Маркетинг Менеджмент організацій Харківський національний автомобільно-дорожній університет Економіка підприємства Менеджмент організацій Екологія та охорона навколишнього середовища Двигуни внутрішнього згоряння Колесні та гусеничні транспортні засоби Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 16 400 32 400 Автомобільні дороги та аеродроми Мости і транспортні тунелі Електричні системи і комплекси транспортних засобів Автоматизоване управління технологічними процесами Автомобільний транспорт Організація і регулювання дорожнього руху Транспортні системи Організація перевезень і управління на транспорті Облік і аудит 16 400 32 400 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Землевпорядкування та кадастр 7 000 Облік і аудит 6 000 Агрономія Харківський національний економічний університет Міжнародна економіка 13 000 Фінанси і кредит 11 200 Облік і аудит Економіка підприємства Маркетинг 11 200 Менеджмент організацій Управління персоналом і економіка праці 11 200 Прикладна статистика 11 200 Туризм 1 300 Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Менеджмент 11 940 Філологія (англійська, німецька, французька мова та 8 400 література) Дошкільна освіта Початкова освіта Філологія (українська, російська мова та література) Історія 6 900 Фізичне виховання Біологія Математика Інформатика

-

6 000

5 030 3 830 3 350 3 110 2 760 4 520

3 740


45

А. Коновалов, М. Шишкова

Плата за весь період навчання, грн за денною формою за заочною формою навчання навчання Напрям підготовки, спеціальність для для для для здобуття здобуття здобуття здобуття рівня рівня рівня рівня спеціаліста магістра спеціаліста магістра Хімія 6 900 Психологія 5 600 5 600 4 520 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.М. Василенка Енергетика сільськогосподарського виробництва 8 000 Обладнання переробних і харчових виробництв Харківський національний університет внутрішніх справ Правознавство 6 000 7 000 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Психологія 22 500 Валеологія 6 800 Харківський національний університет радіоелектроніки Економічна кібернетика 6 000 5 100 Системне програмування Видавничо-поліграфічна справа Інформаційні управляючі системи та технології 6 000 Інформаційні системи прийняття рішень Програмне забезпечення автоматизованих систем 6 000 6 000 7 500 Комп’ютерні системи та мережі 6 000 4 300 Виробництво електронних засобів 5 500 4 300 Метрологія, стандартизація та сертифікація Технології та засоби телекомунікацій 4 300 Телекомунікації Управління інформаційною безпекою 5 100 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Державне управління 17 880 17 360 Харківський соціально-економічний інститут Економіка підприємства 8 000 Соціальна робота 4 800 -

При вступі до вузів уже в 2009 році, плата за весь період навчання, зокрема, для здобуття другої вищої освіти, по всіх навчальних закладах Харкова зросла в середньому в два рази1. Важливо, що для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня та наступної (другої) вищої освіти не треба проходити зовнішнє незалежне оцінювання знань2: Освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобувається

Попередній рівень або освіта

Підстава вступу

молодший спеціаліст

базова загальна середня освіта

за результатами конкурсних вступних випробувань, які проводяться приймальною

1

Інформація про розміри плати за весь період навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямами підготовки, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання для абітурієнтів, які вступають на І курс у 2009 році / Харківська обласна державна адміністрація, Головне управління освіти і науки 2 Роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо особливостей вступу на навчання осіб, які попередньо здобули освіту різних освітніх або освітньо-кваліфікаційних рівнів / Харківська обласна державна адміністрація, Головне управління освіти і науки


Права студентів, частина 2

46 Освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобувається

Попередній рівень або освіта

молодший спеціаліст, бакалавр

повна загальна середня освіта

молодший спеціаліст за скороченою програмою

кваліфікований робітник

бакалавр

молодший спеціаліст

спеціаліст, магістр

повна вища освіта

Підстава вступу комісією вищого навчального закладу здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників (сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти) на основі конкурсного відбору, показники якого визначаються вищим навчальним закладом (за умови вступу на відповідну спеціальність) на основі конкурсного відбору, показники якого визначаються вищим навчальним закладом (за умови вступу на відповідний напрям підготовки) на основі конкурсного відбору, показники якого визначаються вищим навчальним закладом

Ця норма закріплюється щороку в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України: „При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників для конкурсного відбору визначається приймальною комісією вищого навчального закладу” (п. 16). Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Наказ Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” (зі змінами) від 2 вересня 2008 року №802

Але в будь-якому випадкові, прийом до вузу здійснюється на конкурсній основі. Це вимога ст. 42 Закону України „Про освіту”: „Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання” та ст. 44 Закону України „Про вищу освіту”: „Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування... Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів. Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки”.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

Одним із логічних шляхів продовження (поновлення) навчання або необхідним кроком вступу до наукової діяльності є аспірантура (далі, можливо, докторантура). В регіоні діє більше півсотні установ і закладів, де готують майбутніх кандидатів наук (зокрема, в Харкові 92,3% від загальної кількості таких закладів області):


47

А. Коновалов, М. Шишкова

без відриву від виробництва у тому числі з захистом дисертації

747 99 846 801

319 64 383 366

1066 163 1229 1167

572 76 648 618

233 59 292 266

209 11 220 217

всього

із відривом від виробництва

30 35 65 60

всього

Вузи Науково-дослідні інститути Всього зокрема, в м. Харкові

Їхня кількість

без відриву від виробництва

Заклади й установи, що мають аспірантуру

Випущено в 2008 р., осіб

із відривом від виробництва

Прийнято в 2008 р., осіб

805 135 940 884

Найбільша кількість установ, що здійснюють підготовку аспірантів, знаходиться в Київському (29, на кінець 2008 р. у них навчалися 1852 аспіранти1) та Дзержинському (відповідно, 18 і 1468) районах м. Харкова. Чисельність аспірантів на кінець 2007 р. складала 3989 осіб 2 (у тому числі з відривом від виробництва - 2532 особи, що склало більше половини від загальної кількості аспірантів), на кінець 2008 р. - 4061 особа (в тому числі з відривом від виробництва 2573 особи або 63,4% від загальної кількості аспірантів). За ці роки спостерігається збільшення числа аспірантів: порівняно з 2006 р. - збільшення на 1,9% (у тому числі з відривом від виробництва - на 2,6%), порівняно з 2007 р. - збільшення на 1,8% (у тому числі з відривом від виробництва - на 1,6%). Порівняно з 2006 р. кількість прийнятих до аспірантури збільшилася на 3,2% (переважно за рахунок аспірантів, що були прийняті на навчання без відриву від виробництва, обсяг прийому яких збільшився на 6,6%), але порівняно з 2007 р. кількість прийнятих уже зменшилась на 2,5% (переважно за рахунок аспірантів, що були прийняті на навчання без відриву від виробництва, обсяг прийому яких скоротився на 5,2%, тоді як прийом до аспірантури для навчанням з відривом від виробництва зменшився тільки на 1,2%). Останні роки переважна більшість аспірантів навчається за рахунок державного бюджету: - серед прийнятих у 2007 р. - 1161 особа (або 92,1% від обсягу прийому); - серед прийнятих у 2008 р. - 1118 осіб (або 91,0% від обсягу прийому). Серед інших: - прийнятих у 2007 р. - 97 осіб (7,7%) - на комерційній основі та 2 особи (0,2%) - за рахунок власних коштів науково-дослідних інститутів; - прийнятих у 2008 р. - 107 осіб (8,7%) - на комерційній основі та 4 особи (0,3%) - за рахунок власних коштів науково-дослідних інститутів. Фактичний випуск із аспірантури становив: - у 2007 р. - 996 осіб (менше, ніж у 2006 р. на 0,6%), у тому числі 675 осіб навчались з відривом від виробництва (у 2006 р. - 666); - у 2008 р. - 940 осіб (менше, ніж у 2007 р. на 2,1%), 648 осіб навчались з відривом від виробництва. Але за ці роки збільшується чисельність аспірантів, які були випущені з захистом дисертації: - у 2007 р. - із 187 до 212 осіб (або на 13,4%), у тому числі 152 особи, які навчались з відривом від виробництва (у 2006 р. - 134); - у 2008 р. - уже до 220 осіб (або на 3,8%), у тому числі 158 осіб, які навчались з відривом від виробництва. Розподіл аспірантів за віком (станом на 2008 р.) складає: - 20-29 років - 3263 особи або 80,3% (у 2007 р. - 3273 особа або 82,1%); - 30-34 років - 417 осіб або 10,3% (у 2007 р. - 368 осіб або 9,2%); 1

Про роботу аспірантури та докторантури у Харківській області у 2008 р.: Експрес-випуск Головного управління статистики в Харківській області від 26 січня 2009 р., №48-16/19 2 Студентський паспорт м. Харкова: довідник для громадсько-активного студента / Упор. А.В. Коновалов. - Х., 2008. - С. 6-7


Права студентів, частина 2

48

- 35-39 років - 208 осіб або 5,1% (у 2007 р. - 201 особа або 5,0%); - 40 років і старше - 173 особи або 4,3% (у 2007 р. - 147 осіб або 3,7%). У порівнянні з 2007 р. в загальній кількості аспірантів спостерігалось збільшення питомої ваги жінок, а саме: з 55,5% у 2007 р. до 56,9% у 2008 р. Тож, спираючись на необхідні здібності випускник може спробувати здобути ступінь кандидата наук у аспірантурі - такій формі підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, що гарантована Законом „Про вищу освіту”: „Аспірантура (ад’юнктура) і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук” (ст. 58) і Законом „Про наукову і науково-технічну діяльність”: „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура” (ст. 19). Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (зі змінами) від 13 грудня 1991 року №1977-XII

Обидва закони визначають, що умови вступу та порядок навчання в аспірантурі закріплюються урядом: „Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України” (там же) і „Порядок вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України” (там же) відповідно. Тож Кабмін своєю Постановою від 1 березня 1999 р. №309 затвердив Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (зі змінами) від 1 березня 1999 року №309

Не пізніше ніж за три місяці до початку прийому до аспірантури вузи оголошують наукові спеціальності, терміни й умови прийому до них, перелік необхідних документів. Для проведення прийому до аспірантури ректором (керівником) створюється приймальна комісія під його (або заступника) головуванням за участі керівників кафедр (відділів, лабораторій) і передбачуваних наукових керівників аспірантів. До такої комісії охочі вступити вчасно подають на ім’я ректора (або керівника наукової установи) наступні документи: - заяву (скоріше за все за формою, з зазначенням форми навчання, спеціальності, можливого наукового керівника); - особовий листок із обліку кадрів (надається для заповнення); - список опублікованих наукових праць і винаходів або наукові доповіді (реферати) з наукової спеціальності (для вступників, які не мають наукових доробків); - медичну довідку про стан здоров’я (за формою №286-у з місця постійного проживання); - копію диплома про закінчення вузу. Також, тим, хто раніше вже встиг скласти кандидатські іспити, можна додати до перелічених паперів посвідчення про складання кандидатських іспитів. Потім вступникові обов’язково й особисто треба бути подати (пред’явити) паспорт і оригінал диплому. Неподання в установлений термін всіх або окремих документів чи поданням їх після закінчення встановленого терміну є підставою для недопущення до вступу.


А. Коновалов, М. Шишкова

Також важливим кроком є проведення співбесіди з можливим науковим керівником, розгляд ним наукових праць вступника (або рефератів), за результатами чого виносяться письмові висновки, наприклад: - відгук про співбесіду; - відгук про наукові праці. На підставі цих висновків приймальна комісія виносить рішення про допуск вступника до складання ним вступних іспитів, про що останній повідомляється в тижневий термін. Із цього моменту на молодого науковця чекають три екзамени, що проводяться предметними комісіями, сформованими керівником установи, як правило, в кількості 3-5 осіб: - з спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраному науковому фахові); - із філософії; - з однієї з іноземних мов на вибір - англійської, німецької, іспанської, італійської, французької1. Якщо ж вступник уже складав кандидатські іспити (з усіх або якихось дисциплін), то він звільняється він складання екзаменів і йому оцінки кандидатських іспитів зараховуються як вступні до аспірантури. У разі допущення до вступних іспитів до аспірантури як з відривом, так і без відриву від виробництва, вступникові, який працює, надається для підготовки та складання екзаменів додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку десять днів на кожний іспит. Ця вимога гарантована також ст. 216 Кодексу законів про працю України. Після складання іспитів приймальна комісія закладу приймає рішення стосовно кожного вступника. В разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування мають вступники: - рекомендовані до вступу вченою радою вузу (його факультету) або наукової установи; - які успішно закінчили магістратуру; - які успішно склали всі або декілька кандидатських іспитів. Про зарахування або про відмову в ньому вступникові повідомляється в п’ятиденний термін із дня прийняття приймальною комісією рішення. У разі незарахування до аспірантури вступник протягом одного календарного року може скористатися результатами своїх вступних іспитів для вступу до іншого закладу. І насамкінець, саме зарахування оформлюється наказом ректора (або керівника наукової установи), разом із яким призначається „особистий” науковий керівник. Не пізніше тримісячного терміну після зарахування вченою радою закладу затверджуються тема майбутньої дисертації й індивідуальний план роботи аспіранта (після їхнього обговорення кафедрою). З цього моменту аспірант зобов’язаний: - працювати за індивідуальним планом роботи, що передбачає складання кандидатських іспитів (із спеціальності, іноземної мови та філософії), заліків із дисциплін, визначених рішенням вченої ради закладу з урахуванням профілю підготовки, та педагогічну практику; - звітувати про хід виконання дисертації на засіданні вченої ради закладу, не менше ніж два рази на рік звітувати виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (відділу, лабораторії); - щорічно атестуватися науковим керівником; - у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради. 1

Екзамен із іншої іноземної мови може складатися за рішенням Вченої ради вузу або наукової, науково-технічної, технічної ради наукової установи в разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією

49


Права студентів, частина 2

50

Важливо, що саме за результатами щорічної атестації наказом ректора (або керівника наукової установи) аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури. Згідно ст.53-55 Закону „Про вищу освіту” аспіранти мають такі ж права й обов’язки як і студенти, але Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів закріплює за ними, зокрема, права на: - користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою закладів; - отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування; - участь у науковій діяльності кафедри (відділу, лабораторії); - отримання державної стипендії (в разі зарахування до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням); - переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням, поважність причин, тривалість і кількості якого визначаються вченою радою; - щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, що включаються до загального терміну навчання (в разі зарахування до аспірантури з відривом від виробництва); - участь у виборах до органів самоврядування закладу; - роботу за сумісництвом; - безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; - забезпечення впорядкованим житлом на час навчання за умови самостійної оплати вартості користування житлом (іногороднім у разі зарахування до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням); - працевлаштування (згідно з угодою або контрактом). Важливо, що стипендія аспірантам, які навчаються за державним замовленням із відривом від виробництва, призначається з дня їхнього зарахування. Також термін навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу, зокрема, Закон „Про наукову і науково-технічну діяльність” каже: „До стажу наукової роботи зараховується... час навчання в аспірантурі чи ад’юнктурі за денною (очною) формою навчання випускникам аспірантури, ад’юнктури” (ст. 22-3). Для роботи в аспірантурі можна скористатися типовим планом: Можливі дії та заходи аспіранта Перший рік навчання Визначення теми дослідження Вивчення літератури за темою дисертації Відвідування занять із філософії й іноземної мови Складання кандидатських іспитів із філософії й іноземної мови Пошук бази дослідження, підбір методів дослідження Організація та початок проведення експерименту Відвідування лекцій, „відкритих” занять тощо професорськовикладацького складу кафедри Написання наукових статей Виступ на наукових конференціях Написання глави ІІ („Методи дослідження”) дисертації Піврічна атестація Щорічна атестація (доповідь про пророблену за рік роботу на засіданні кафедри, оформлення звіту про пророблену роботу в індивідуальному плані та здача його) Другий рік навчання Проведення експерименту, первинна та більш глибока обробка даних

Термін жовтень - грудень протягом усього навчання листопад - травень травень протягом року наприкінці першого року протягом усього навчання після одержання перших експериментальних даних протягом усього навчання наприкінці першого року травень вересень

протягом року


51

А. Коновалов, М. Шишкова

Можливі дії та заходи аспіранта Завершення експерименту Проходження педагогічної практики на кафедрі, керівництво практикою студентів, кураторство Відвідування занять за спеціальністю Складання кандидатського іспиту зі спеціальності Написання глави І („Літературний огляд”) дисертації Початок написання глави ІІІ („Результати досліджень”) дисертації Публікації наукових статей Виступ на наукових конференціях Вивчення літератури за темою дисертації Відвідування лекцій, „відкритих” занять тощо професорськовикладацького складу кафедри Піврічна атестація Щорічна атестація (доповідь про пророблену за рік роботу на засіданні кафедри, оформлення звіту про пророблену роботу в індивідуальному плані та здача його) Третій рік навчання Остаточна обробка даних, їхній поглиблений аналіз Публікації наукових статей Оформлення актів упровадження результатів наукового дослідження в практику Завершення написання глави ІІІ („Результати дослідження”) дисертації Проходження педагогічної практики на кафедрі, проведення пробних лекцій і семінарів Написання глави IV („Обговорення результатів”) дисертації Формулювання висновків Написання вступу та висновків, остаточного варіанта практичних рекомендацій, змісту, списку умовних скорочень, оформлення списку літератури Піврічна атестація Щорічна атестація (доповідь про пророблену за рік роботу на засіданні кафедри, оформлення звіту про пророблену роботу в індивідуальному плані та здача його) Підготовка до попереднього захисту

Термін наприкінці другого або на початку третього року протягом року січень-травень наприкінці другого (для очників) або третього (для заочників) року протягом року у середині або наприкінці другого року по мірі одержання експериментальних даних протягом року протягом усього навчання протягом усього навчання травень вересень

на початку третього року на початку третього року на початку третього року на початку третього року протягом року після завершення написання глави ІІІ дисертації по мірі написання глав ІІІ- IV по закінченні написання глав дисертації травень вересень весна - осінь третього року

І наостанок, про додаткові гарантії аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва. Зокрема, ст. 216 Кодексу законів про працю України каже, що „Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів”. Також таким працівникам можуть надаватися вільні від роботи дні (ст. 218 Кодексу законів про працю України): - протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника; - протягом четвертого року - додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.


Права студентів, частина 2

52

Окремо слід відзначити самостійну роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Здобувачами (особами, прикріпленими до аспірантури, які готують дисертацію без навчання в аспірантурі) можуть бути ті, хто мають вищу освіту з кваліфікацією спеціаліста або магістра та ставлять за мету протягом до п’яти років: - підготовку та захист кандидатської дисертації; - поглиблене теоретичне вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії; - складання кандидатських іспитів. Для прикріплення до вузу або наукової установи в якості здобувача необхідно подати на ім’я керівника: - заяву, список опублікованих наукових праць і винаходів, копію диплома про вищу освіту (для тих, хто ставить за мету написання кандидатської дисертації); - заяву та витяг з рішення вченої ради закладу, де виконується дисертаційна робота (для тих, хто ставить за мету тільки складання кандидатських іспитів). На підстави цих документів, висновків кафедри (відділу, лабораторії) та за результатами співбесіди із майбутнім здобувачем керівник закладу видає наказ про прикріплення здобувача та призначення наукового керівника. Тепер здобувач погоджує з науковим керівником індивідуальний план роботи та протягом одного місяця після прикріплення подає його на кафедру (у відділ, лабораторію) для затвердження. Теми ж дисертації погоджується на кафедрі (у відділі, лабораторії) та затверджується вченою радою закладу. Як і аспіранти, здобувачі щорічно звітують на засіданні кафедри (відділу, лабораторії) й атестуються науковими керівниками, складають кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також інші екзамени чи заліки з урахуванням профілю підготовки (за рішенням вченої ради закладу).

Післямова

Уже перед самим виходом другої частини „Прав студентів” стало відомо про скасування 6 платних послуг, що можуть надаватися державними вузами. Зокрема, урядовими змінами від 7 травня 2009 року було виключено стягнення плати за складання студентами іспитів і заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії або переведення з одного вузу до іншого (за причин відмінностей у навчальних планах), та відшкодування витрат на виготовлення студентських квитків і залікових книжок. Увага! В нормах наведеного законодавства можливі зміни, відслідковуйте їх Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1138 та від 20 січня 1997 р. №38” від 7 травня 2009 року №447

Окремо, автори хочуть зазначити про факт плагіату першої частини „Прав студентів”, виданого в м. Луцьку 2008 р. під „авторством” Віталія Ляцевича, Ольги Гнатів і Валерія Пельця, в якому з 127 334 символів 91% (або більше 116 тис. символів) є повним запозиченням „Прав студентів”. Насамкінець, хочеться побажати, щоб читачі не ховали „Права студентів” до шухляди та надали можливість якнайбільшій кількості студентів скористатися цим виданням. Також, усі охочі завжди можуть звертайтеся до авторів із своїми пропозиціями та відгуками на info@ciacy.org.ua


53

А. Коновалов, М. Шишкова

Додатки

Видання Харківського міського центру дозвілля молоді 2005 рік „Студентське самоврядування в Україні. Проблеми трансформації в сучасних умовах, шляхи розвитку та вдосконалення”, науковопрактична конференція Укладач: А. Коновалов 28 с. Документи стосовно студентського самоврядування: Закон України „Про вищу освіту”, законопроекти. 2006 рік

Семінар для лідерів студентських і молодіжних громадських організацій: методичні матеріали Укладачі: О. Кулініч, В. Нестеренко 48 с., російською мовою

„Все для тих, хто шукає роботу” Автор-упорядник: В. Садовніченко 42 с., російською мовою Зібрано загальні відомості про методи пошуку роботи молоддю та вичерпні поради щодо складання резюме, проведення зустрічей з працедавцями, а також надані вимоги трудового законодавства (трудова угода, випробний термін, робочий час, відпустки, звільнення). 2007 рік „Управління активістами” Упорядники: А. Коновалов, Д. Таран 28 с., російською мовою Видання присвячене загальним питанням роботи з учасниками, активістами та волонтерами молодіжних громадських організацій, окреслює мотивування, пошук і залучення, підготовку й оцінювання молоді, що працює в організації, а також торкається питань трудових відносин.


54

Права студентів, частина 2

„Робота зі ЗМІ” Упорядники: А. Коновалов, Д. Таран 32 с. Видання буде в нагоді тим, хто розбудовує відносини молодіжної громадської організації з засобами масової інформації. Найголовніші підходи та технології роботі з медіа: прес-реліз, написання статті, інтерв’ю, прес-конференція…

„Публічні виступи” Упорядники: А. Коновалов, Д. Таран 20 с. Найважливіші поради молодим людям для розвитку особистісних якостей щодо участі в дискусіях, виступах із промовами на масових і значущих заходах зібрані в виданні.

„Можливості для молоді” Автори-упорядники: А. Коновалов, М., Шишкова, Д. Таран 76 с. На більше ніж 70 сторінках видання зібрані докладні відомості про такі можливості для молоді, як: ґранти Президента України для обдарованої молоді, для підтримки наукових досліджень молодих учених, Премію Кабінету Міністрів за внесок молоді в розбудову держави, Премії Верховної Ради, всі академічні та соціальні стипендії, конкурси проектів програм молодіжних громадських організацій, стипендію міського голови „Обдарованість”, конкурс „Молода людина року” тощо. ІІ (зимова) Школа навчання молодого лідера „Просвіта й активізація молоді м. Харкова”, CD Укладач: А. Коновалов На диску зібрані видання „Управління активістами”, „Робота зі ЗМІ”, „Публічні виступи” та „Можливості для молоді”, бібліотека з корисними матеріалами для молодого громадського діяча (218 видань), а також багато актуальних і необхідних для діяльності об’єднань громадян нормативно-правових, методичних і довідкових матеріалів. „Молодіжна політика в м. Харкові” Автори-упорядники: А. Коновалов, М. Шишкова й ін. 77 с. У виданні надані засади, принципи та шляхи реалізації державної молодіжної політики в м. Харкові, представлені поради для молодих людей у громадській сфері. Розраховано на представників молодіжних громадських організацій, співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, а також широкі кола учнівської та студентської молоді, якій не байдужі власне соціальне становлення та розвиток.


55

А. Коновалов, М. Шишкова

„Соціальні рольові та ділові ігри для дітей і молоді” Автори-упорядники: Д. Таран, О. Козар і ін. 112 с. Даний збірник є зібранням різних наукових і популярних праць про рольові та соціальні ігри, де можна знайти теоретичні роботи по ролях, що люди грають в житті, вплив цих ролей на зміну поводження. Крім цього розглянута проблема впливу ігор-маніпулювань на людину та способи захисту від них. Окремо відображені подружні ігри, аналіз яких допоможе молодим сім’ям поліпшити свої відносини.

„Твоє право на працю (молоді все про працю)” Автори-упорядники: А. Коновалов, М. Шишкова 36 с. Видання охоплює всі основні питання праці та зайнятості в Україні, зокрема, щодо неповнолітніх, студентів і молодих фахівців.

2008 рік „Організація та проведення дебатів для дітей і молоді” Укладачі: Д. Таран, А. Коновалов 56 с. Цей посібник представляє собою керівництво для вчителя, викладача, наставника, який навчатиме учнів і студентів публічно дебатувати в дебатному клубі, на турнірі тощо. Метою видання є сприяння створенню оптимальних умов навчання дебатам як форми освіти й інтелектуального розвитку дітей і молоді. „Права студентів: посібник молодих лідерів” Автори-упорядники: А. Коновалов, М. Шишкова 76 с. Посібник охоплює правове поле студентства як об’єкту освітньої, так і інших політик (молодіжної, соціальної, розвитку громадянського суспільства тощо), надає аналіз установлених порядків щодо організації навчального процесу в вищих навчальних закладах України, оформлення угод на здобуття освіти та плати за неї, мешкання в студентських гуртожитках, стипендіального забезпечення, виконання студентами загального військового обов’язку, а також розглядає питання участі студентської молоді в процесах прийняття рішень на різних рівнях і громадській активності. Розраховано як на учасників навчально-виховного процесу в вузах, так і на представників органів і установ із питань вищої освіти та по роботі з молоддю, а також зацікавлених організацій громадянського суспільства.


Права студентів, частина 2

56 Аналітично-довідкове видання Права студентів В 2 частинах Частина 2 Автори-упорядники: Артем Коновалов, Марина Шишкова Українською мовою Тільки для некомерційного розповсюдження

Видрукувано за кошти комунального закладу „Харківський міський центр дозвілля молоді” в рамках реалізації міської Комплексної програми „Молодь Харкова” на 2009-2010 рр., затвердженої рішенням ХХХІ сесії Харківської міської ради V скликання від 25 лютого 2009 р. № 43/09

Формат А5. Гарнітура Times NRC. Умовн. друк. арк. 3,57. Наклад 500 прим.


А. Коновалов, М. Шишкова

57

Права студентів (у 2 частинах), частина 2  

Посібник охоплює питання пільгового проїзду та відряджень, навчання закордоном, вторинної зайнятості, щорічного медичного обстеження студент...

Advertisement