Page 44

AR en VR, 3D printen, IoT en circulair ontwerpen de hoofdthema’s op Prototyping 2018

Nieuwe ontwerptools veranderen manier van product ontwerpen De manier van productontwikkeling en -engineering is volop in beweging. Wellicht nog meer dan tijdens de opkomst van CAD-software. Internet of Things, Augmented en Virtual Reality veranderen het werk van de productengineer voorgoed. Net als 3D printen. En de circulaire economie is een maatschappelijke trend die eveneens zijn stempel gaat drukken op hoe nieuwe producten gemaakt worden. Juist in zo’n veranderende omgeving, wil Protoyping 2018 in Kortrijk zich positioneren als het event waar de productontwikkelaar en maker de impact van deze trends kan zien en ervaren. Het zijn interessante tijden voor productontwerpers en -engineers. Sommige adepten van generatieve designtechnologie zien de rol van de productontwerper al helemaal naar de achtergrond verdwijnen. Dat gelooft Bart Grimonprez, Project Engineer Industrial Product Design bij Howest in Kortrijk, beslist niet. “De menselijke factor blijft.” Ook in het Internet of Things tijdperk, waarin gebruiksdata op grote schaal beschikbaar komen voor de ontwerpers die met versie 2 aan de slag gaan.

Productontwikkeling en daarbinnen prototyping zijn sterk in beweging. Prototyping 2018 geeft als kennis- en netwerkevent productontwerpers, engineers en makers handvatten om met de nieuwe ontwikkelingen om te gaan.

44

Bart Grimonprez: “Heel wat producten mislukken omdat men dikwijls in het ontwikkelproces iets vergeten is. Voor ontwerpers zijn de nieuwe datastromen dus zeker nuttig om dingen beter te maken. Dankzij de datastromen komen we nu veel meer over ons product te weten. Maar al die data moeten wel juist geïnterpreteerd worden. Daar blijft de ontwerper voor nodig.”

4e editie Prototyping

Het Industrial Design Center van Howest heeft enkele jaren geleden samen met Kortrijk Xpo het initiatief genomen voor Prototyping. Ook de vierde editie (7-8 november) houdt vast aan het format om de totale waardeketen in beeld te brengen: van productontwerp via prototyping in al zijn aspecten naar kleine serieproductie. Op al deze vlakken spelen meerdere technologische innovaties. Bij productontwerp en prototyping is dat bijvoorbeeld Virtual en Augmented Reality. Dat laatste speelt overigens ook in de productie-omgeving. Prototyping zet AR en VR opnieuw op de agenda. Bart Grimonprez vindt dit belangrijk. “Bij sommige bedrijven is het al realiteit. Binnen vijf jaar moet iedereen er mee bezig zijn.” Door de invloed van de gaming- en entertainmentindustrie heeft de VR- en AR- technologie zich razendsnel ontwikkeld en is deze betaalbaar geworden. De 3D brillen zijn comfortabeler geworden, sneller en goedkoper. “Wat vandaag de dag getoond wordt, is al indrukwekkend. En het is ook voor kleinere ontwerpbureaus heel goed toegankelijk”, meent Grimonprez. Hij ziet hoe sommige ontwerpbureaus de VRtechnologie verweven in hun dagelijks werk, bijvoorbeeld om de communicatie te vergemakkelijken en locatie-onafhankelijk te maken. Bart Grimonprez verwacht dat deze technologie een stempel gaat drukken op het ontwerp van nieuwe producten. “Als

print magazine oktober 2018

Profile for 54U Media BV

3D print magazine  

3D print magazine  

Profile for 54umedia