Ψυχολογικη Στηριξη

Page 1

Ελληνική Διπολική Οργάνωση

Είμαστε ΕΔΟ Για τον ασθενή, Με τον ασθενή www.bipolar.gr :: 210-8815970

ΕΔΟ Μαζί: Ψυχολογική Στήριξη

Copyright 2011 Ειρήνη Βαζούκου – http://yes.bipolar.gr

Ψυχολογική Στήριξη και Συμφιλίωση Για Ασθενείς και Συγγενείς με Διπολική Διαταραχή και Κατάθλιψη

Τελευταία ενημέρωση: 16/02/12 Ενημερωτικό δελτίο του Προγράμματος ΕΔΟ Μαζί: Ψυχολογική Στήριξη Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ), Ασημάκη Φωτήλα 3, 11473, Πεδίον Άρεως, Αθήνα Τηλ: +30-210-8815970, email: edo@bipolar.gr, web: www.bipolar.gr Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, μερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχομένου του παρόντος ενημερωτικού με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.


ΕΔΟ Μαζί: Ατομική Στήριξη: Εισαγωγικό Ενημερωτικό –Ελληνική Διπολική Οργάνωση–www.bipolar.gr–Last updated: 16/02/12

Περιγραφή Προγράμματος 1. Τι είναι η υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης και Συμφιλίωσης; Η υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης και Συμφιλίωσης είναι μια υποστηρικτική παρέμβαση και ατομική κοινωνική στήριξη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη συναισθηματική τους υγεία και για τους συγγενείς τους που προσπαθούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η δημιουργία μιας μακροπρόθεσμα επιβεβαιωμένης και συναισθηματικά εστιασμένης υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ ενός ασθενή ή συγγενή και ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, η οποία επίσης συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας, αίσθηση ασφάλειας και αυτοεκτίμησης του ασθενή και του συγγενή και βοηθάει στη διαχείριση στρεσσογόνων γεγονότων και καταστάσεων που γνωρίζουμε ότι επηρεάζουν τη πορεία της διπολικής διαταραχής και κατάθλιψης. 2.

Τι • • • • • • • •

προσφέρει

η

υπηρεσία

Ψυχολογικής

Στήριξης

και

Συμφιλίωσης;

Συναισθηματική στήριξη Μια σχέση εμπιστοσύνης μη επικριτική και αμοιβαία Συμβάλλει στην αύξηση αυτοεκτίμησης και μείωση της κοινωνικής απομόνωσης Ένα ασφαλές μέρος επικοινωνίας Μια βάση για καινούργια αρχή σε εμπειρίες Συμφιλίωση με τις διακυμάνσεις των συναισθηματικών διαταραχών Στήριξη και βοήθεια σε στρεσσογόνα γεγονότα και καταστάσεις Βοήθεια και στήριξη στη διαχείριση συμπτωμάτων και πρόληψη διπολικών και καταθλιπτικών επεισοδίων

Η υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης και Συμφιλίωσης δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με διπολική διαταραχή και κατάθλιψη και τους συγγενείς τους να αποκτήσουν μία σχέση εξειδικευμένης στήριξης και να αισθάνονται ασφάλεια ότι υπάρχει κάποιος ΕΔΟ μαζί τους. 3. Τι δεν μπορεί να κάνει; Η υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης και Συμφιλίωσης δεν μπορεί να επιλύσει πρακτικά προβλήματα και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις φαρμακευτικές θεραπευτικές υπηρεσίες του ψυχιάτρου. 4. Πως λειτουργεί; Ο κάθε ενδιαφερόμενος κάνει μια πρώτη συνάντηση με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας της ΕΔΟ. Στην συνάντηση γίνεται ενημέρωση για το πρόγραμμα, τους στόχους και τους κανόνες λειτουργίας του. Έπειτα, γίνεται μια πρώτη κλινική αξιολόγηση της διάγνωσης και της παρούσας κατάστασης του ασθενή. Είναι σημαντικό ο κάθε ασθενής να έχει τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής ή κατάθλιψης και να βρίσκεται σε κατάσταση νορμοθυμίας (ή να παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία). Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια μίας ώρας. Η υπηρεσία παρέχεται και τηλεφωνικά ή μέσω του internet. Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, μερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχομένου του παρόντος ενημερωτικού με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

2


ΕΔΟ Μαζί: Ατομική Στήριξη: Εισαγωγικό Ενημερωτικό –Ελληνική Διπολική Οργάνωση–www.bipolar.gr–Last updated: 16/02/12

5. Ποιος επιμελείται το πρόγραμμα και παρέχει την υπηρεσία; Επιστημονικός επιμελητής του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Γ. Μάλλιαρης, Bsc. Hons, PhD, Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King's College London), Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Διπολικής Οργάνωσης (http://www.drmalliaris.com). Υπηρεσίες παρέχονται από ένα δίκτυο ψυχολόγων που γνωρίζουν τα θέματα της διπολικής διαταραχής και της κατάθλιψης και έχουν εκπαιδευτεί να παρέχουν στήριξη και κλινική παρακολούθηση. 6. Πως ξεκινάω; Καλέστε στο 210-8815970 να μιλήσετε με τη γραμματεία και να κλείσετε το πρώτο ραντεβού ατομικής ενημέρωσης και κλινικής αξιολόγησης με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, μερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχομένου του παρόντος ενημερωτικού με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.