Προγραμμα Ασκησης & Διατροφης

Page 1

Ελληνική Διπολική Οργάνωση

Είμαστε ΕΔΟ Για τον ασθενή, Με τον ασθενή www.bipolar.gr :: 210-8815970

ΕΔ Ο Fit: Πρόγραµµα Δ ραστηριότητας & Δ ιατροφικής Συµπεριφοράς

Θεραπευτικό Πρόγραµµα Φυσικής Δραστηριότητας & Διατροφικής Συµπεριφοράς για ασθενείς και συγγενείς µε διπολική διαταραχή και κατάθλιψη

Τελευταία ενημέρωση: 16/02/12 Ενημερωτικό δελτίο του Προγράμματος ΕΔΟ Fit: Θεραπεία δραστηριότητας & συμπεριφοράς Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ), Ασημάκη Φωτήλα 3, 11473, Πεδίον Άρεως, Αθήνα Τηλ: +30-210-8815970, email: edo@bipolar.gr, web: www.bipolar.gr Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύµβαση της Βέρνης η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, µερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.


ΕΔΟ Fit: Ενημερωτικό Θεραπευτικού προγράμματος Fitness - Ελληνική Διπολική Οργάνωση - www.bipolar.gr - Last updated: 16/02/12

Περιγραφή Προγράµµατος 1. Τι είναι το θεραπευτικό πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας και διατροφικής συµπεριφοράς; Το πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας και διατροφικής συµπεριφοράς είναι ένα πρωτοποριακό θεραπευτικό πρόγραµµα µε στόχο τη διατήρηση, αύξηση ή µείωση του σωµατικού βάρους αλλά και την άυξηση της φυσικής κατάστασης και ευεξίας µε τελικό σκοπό τη πρόληψη χρόνιων µεταβολικών παθήσεων (καρδιαγγειακά/διαβήτης). Το πρόγραµµα δεν µία απλή δίαιτα ή ένα απλό πρόγραµµα διατροφής. Χρησιµοποιεί εξειδικευµένες παρεµβάσεις γνωσιακής-συµπεριφορικής θεραπείας και συνδυάζει τρεις σηµαντικές παραµέτρους της σωµατικής ευεξίας (Διατροφή, Άσκηση και Ψυχολογική Παρέµβαση) ώστε να πετύχει τους στόχους σωµατικής υγείας που οδηγούν στην βελτίωσή της και στη µείωση των παραγόντων του µεταβολικού συνδρόµου. Η ιδέα για τη διαµόρφωση αυτού του προγράµµατος προήλθε από µια οµάδα επιστηµόνων του χώρου υγείας από τα Πανεπιστήµια του Λονδίνου (University College London, Health Behavior Unit) και της Γλασκόβης (Δρ. Μάνθου) που εργάζονταν µε οµάδες υπέρβαρων ανθρώπων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υπέρβαρα άτοµα είχαν πολύ µεγαλύτερη επιτυχία στην µείωση του σωµατικού βάρους και αύξηση της φυσικής κατάστασης και ευεξίας µέσα από ένα πρόγραµµα που συνδύαζε θεραπευτικές µεθόδους από γυµναστές, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Παράλληλα, πολλές σύγχρονες µελέτες έχουν αποδείξει την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των πολυπαραγοντικών προγραµµάτων στην διαχείριση του βάρους. Από τα πιο σηµάντικά γνωρίσµατα του προγράµµατος είναι η διαδραστικότητα αφού σχηµατίζεται µε γνώµονα τις προτιµήσεις και την καθηµερινότητα του ενδιαφερόµενου. Επίσης δεν είναι ένα πρόγραµµα που ξεκινάει για να ολοκληρωθεί µέσα σε λίγες εβδοµάδες ή µήνες αργότερα. Αντ 'αυτού, παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που βοηθούν στην διαµόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής για πάντα. Το πρόγραµµα προσαρµόστηκε ώστε να λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες κλινικές ανάγκες ασθενών µε συναισθηµατικές διαταραχές (διπολική διαταραχή και κατάθλιψη) από την Καθηγήτρια Φυσικής Δραστηριότητας και Διατροφολογίας Δρ. Ειρήνη Μάνθου και τον Κλινικό Ψυχολόγο Δρ. Ιωάννη Μάλλιαρη. 2. Τι προσφέρει το θεραπευτικό πρόγραµµα; Το πρόγραµµα έχει ως κύριους θεραπευτικούς στόχους: 1. Να πετύχει την απαιτούµενη διαχείριση του σωµατικού βάρους (διατήρηση, αύξηση, µείωση). 2. Να πετύχει την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και ψυχολογικής ευεξίας. 3. Να θέσει τις θεραπευτικές βάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής όπου θα αποτρέψει την ανάπτυξη χρόνιων σωµατικών και διατροφικών παθήσεων.

Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύµβαση της Βέρνης η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, µερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

2


ΕΔΟ Fit: Ενημερωτικό Θεραπευτικού προγράμματος Fitness - Ελληνική Διπολική Οργάνωση - www.bipolar.gr - Last updated: 16/02/12

3. Τι δεν µπορεί να κάνει; Το θεραπευτικό πρόγραµµα δεν µπορεί λειτουργήσει χωρίς την συναίνεση του ασθενή και την συνεχή συνεργασία του. Επίσης δεν µπορεί να αντικαταστήσει τις φαρµακευτικές υπηρεσίες του ψυχιάτρου όταν αυτές προτείνονται ως απαραίτητες ανάλογα µε τις ατοµικές κλινικές ανάγκες του κάθε ασθενή. 4. Πως λειτουργεί; Ο ενδιαφερόµενος κάνει µία πρώτη συνάντηση µε έναν επαγγελµατία ψυχικής υγείας της ΕΔΟ όπου γίνεται η εκτίµηση της ψυχικής του κατάστασης. Έπειτα ακολουθεί συνάντηση µε έναν επαγγελµατία φυσικής υγείας όπου γίνεται η εκτίµηση της φυσικής του κατάστασης και παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε το πρόγραµµα. Μετέπειτα, ανάλογα µε τις ανάγκες και δυνατότητες του ασθενή και προγραµµατίζονται οι επόµενες συναντήσεις σε ατοµική βάση. Οι συναντήσεις είναι διάρκειας µίας ώρας. Οι κύριες ενότητες του προγράµµατος είναι 10 και οι συνολικές συνεδρίες που πραγµατοποιούνται 30. Μετά το πέρας των συνεδριών ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει να συνεχίσει µε το πρόγραµµα συντήρησης η συχνότητα του οποίου υπολογίζεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ατοµικές ανάγκες. Περιληπτικό Πρόγραµµα 1. Εκτίµηση ψυχικής υγείας και ψυχοεκπαίδευση - ψυχοµετρική και διαγνωστική αξιολόγηση και λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας, ενηµέρωση για τις συναισθηµατικές διαταραχές (2 συνεδρίες) 2. Προετοιµασία για το πρόγραµµα – Σωµατοµετρικά, Λήψη ιατρικού ιστορικού και ιστορικού διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας, Διερεύνηση διατροφικών συνηθειών και γενικών εξετάσεων, Εισαγωγή στο πρόγραµµα, Εκπαίδευση στα ηµερολόγια άσκησης- διατροφής, Διαµόρφωση εξατοµικευµένης έκθεσης. Προαιρετικά δυνατότητα εξετάσεων µε συνεργαζόµενα ιατρικά εργαστήρια (3 συνεδρίες) 3. Εξατοµικευµένο πρόγραµµα Διατροφής - Διαµόρφωση προγράµµατος διατροφής και επαναληπτική επίσκεψη για αναπροσαρµογή (4 συνεδρίες) 4. Εξατοµικευµένο πρόγραµµα Σωµατικής Δραστηριότητας - Διαµόρφωση προγράµµατος άσκησης και επαναληπτική επίσκεψη για αναπροσαρµογή. Προαιρετικά 1 συνεδρία personal training στη πρωτοποριακή µέθοδο προπόνησης Nordic Walking (4 συνεδρίες) 5. Εκπαίδευση σε θέµατα άσκησης και διατροφής - Εκπαίδευση γύρω από θεωρητικά αλλά και πρακτικά προβλήµατα όπως µαγειρική, ψώνια, φαγητό εκτός σπιτιού, άσκηση. Προαιρετικά συνοδεύεται από βιβλίο µε υγιεινές συνταγές (4 συνεδρίες) 6. Αποκτώντας τον έλεγχο της διατροφής - Οργάνωση ηµέρας, Αντιµετώπιση τροφικών διαταραχών, διάθεσης και άσκησης µε γνωσιακές - συµπεριφορικές θεραπευτικές τεχνικές (3 συνεδρίες) 7. Αισθάνοµαι καλά µε το σώµα µου - Αντιµετώπιση προβληµάτων εικόνας σώµατος µε γνωσιακές- συµπεριφορικές θεραπευτικές τεχνικές (3 συνεδρίες) 8. Φροντίζω τον εαυτό µου - Αντιµετώπιση στρες και προαγωγή ευεξίας µε γνωσιακέςσυµπεριφορικές θεραπευτικές τεχνικές (3 συνεδρίες) 9. Συντήρηση θεραπευτικών επιτευγµάτων άσκησης και διατροφής (2 συνεδρίες) Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύµβαση της Βέρνης η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, µερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

3


ΕΔΟ Fit: Ενημερωτικό Θεραπευτικού προγράμματος Fitness - Ελληνική Διπολική Οργάνωση - www.bipolar.gr - Last updated: 16/02/12

10. Συντήρηση ψυχολογικής ευεξίας και πρόληψη υποτροπών διάθεσης (2 συνεδρίες) 5. Ποιος επιµελείται το πρόγραµµα και παρέχει την υπηρεσία; Επιστηµονικοί επιµελητές του προγράµµατος είναι η Δρ. Ειρήνη Μάνθου, BSc. Hons, MSc., PhD, Καθηγήτρια Φυσικής Δραστηριότητας και Διατροφικής Υγείας, Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης, Ιατρική Σχολή, Τµήµα Ανθρώπινης Διατροφής (http://eirini.bipolar.gr) και ο Δρ. Ιωάννης Γ. Μάλλιαρης, Bsc. Hons, PhD, Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King's College London), Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Διπολικής Οργάνωσης (http://www.drmalliaris.com). 6. Πως ξεκινάω; Καλέστε στο 210-8815970 να µιλήσετε µε τη γραµµατεία και να κλείσετε το πρώτο ραντεβού ατοµικής ενηµέρωσης και κλινικής αξιολόγησης µε έναν επαγγελµατία ψυχικής υγείας.

Copyright © 2011-2012 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύµβαση της Βέρνης η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, µερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.