Page 1

Rider: Zeno Lange - Backwash WK Azoren

All Year Magazine 80 pages about Surf Culture enjoy and refresh your mind


KANOA IGARASHI : THE BLOCKED VEE BOARDSHORT


ISA World Junior Championship - Twins Young Guns - Secret spot Sandiago


CONTENT p. 7 - Edito Storm p. 11 – Full en Short members p. 13 – Sarah De Jaegher is SUPer p. 17 – BK Surf te Vieux Boucau p. 21 – EK en World Junior Surf p. 23 – Quiksilver Longboard Classic p. 25 – Surfen in +7 bft. p. 33 - In zee met Steve Vandenberghe p. 35 – Hassan in de regel van 3S p. 39 – Those were the days p. 45 – Hama op meeting p. 47 – KVO, jongens met ballen p. 53 – Filosofie op de patin p. 61 – Patin trip naar Morbihan p. 63 – Healthy Lifestyle p. 69 – Waasland in zandland p. 73 – Twins Outdoor p. 77 – Zo doe je dat p. 79 – Boarding on a Porsche p. 81 – Twins People p. 82 - Colofon


EDITO Storm en stormtij. Vrijdag 13 januari 2017, rond 14u. De kust beeft voor wat het hoogste stormtij van de voorbije 50 jaar zou kunnen worden. Oeps. “Dieter” moet de eerste winterstorm geweest zijn die voor ie begon te blazen al veel heisa in de media maakte. Misschien omwille van “Als de dijken breken”, even ervoor op teevee. Niks stiekem leuker dan fictie voor echt. Ook wij waren voor die winterstorm bang; al vòòr onze gazet hadden we de combinatie van een diepe depressie, de “perfecte” ligging boven zee en het springtij opgemerkt. De storm mag dan best meevallen, het stormtij kan gelijk tegenvallen. De voorspelde hoogte van de zee was 6.35, terwijl ons Beachhouse op 7.50 ligt. En die 6.35 is hoogte tout court, zonder aanrollende golven van 3 meter gerekend… Core members stonden dus al uren vòòr de 13e met de neus in de wind op ’t strand. En om “Dieter” recht in de ogen te kijken hebben we onze neuzen die vrijdag zo’n 10 graden richting West moeten draaien. Of lees: weg spierballen gerol. Golven uit west zijn veel braver dan de forse collega’s uit Noord. Dus bleef ons Beachhouse parmantig rechtop en was de schade beperkt tot hopen weggespoeld zand en hoge erosiekliffen. Te verhelpen met goede wil en… veel centen. Met dank aan lobbyende kustburgemeesters, wakkere ingenieurs van Maritieme Dienst Kust en de gekende knowhow van Deme. Zo kregen de burgers hun zandkasteel en wij ons sportplateau terug. Klinkt als de perfecte match tussen zeewering én sportief plezier. Nu we het toch over synergie hebben: zouden we met z’n allen niet es vragen om de breker thv onze club op z’n pointe langer en hoger te maken? Een lokaal rif om de duinen beter te beschermen, toch…?

Johan Kindt Twins Club

6-7


LEDENSERVICE Alles mag, niks hoeft. Surf en zeil intens in een unieke omgeving vanuit een héérlijke club. “Enjoy en reload”. Onbeach service als geen ander, elke dag over vijf maand, in weer én in wind.


FULL MEMBERSHIP Lidmaatschap over een volledig seizoen. De ledenservice omvat vrije toegang tot de Beachclub. Je kan als lid dus gebruik maken van de clublounge op het strand, de sportterreinen en instap-surfmaterialen. Leden kunnen ook een kooi huren en/of intekenen op de verschillende trainingsteams. In de surfers' bar is er korting voorzien voor leden en gebruik van sanitair is gratis.

prijzen €

Full Member (*)

Member met berging prijs met kooi of catamaran (**)

Member met berging prijs met kooi én catamaran

Member met berging surplus voor een grote kooi

Student

120,-

270,-

320,-

+ 30,-

Individueel lid

160,-

310,-

360,-

+ 30,-

Duo lid

240,-

390,-

440,-

+ 30,-

Familie

240,-

390,-

440,-

+ 30,-

+ kind min 6 jaar

vrij

vrij

vrij

+ kind plus 6 jaar

+ € 75,- per kind

+ 75,- pk

+ 75,- pk

+ grootouder

+ € 80,- pp

+ 80,- pp

+ 80,- pp

15,-

15,-

activatie badge

15,-

(*) Meer info vind je op onze site : twinsclub.be >> word lid. Lees ook het intern reglement. Bij aansluiting verklaar je je akkoord met het intern huisreglement. (**) Zeilers met catamaran op het strand maar zonder kooi plaatsen hun tuigen in een houten box achter de boot (max. breedte = 60 cm, lengte = max. breedte catamaran) die boven het zand wordt geplaatst en wordt afgesloten.

SHORT MEMBERSHIP / PLUS Lid worden voor één dag kan, met of zonder een les in watersport. Dagleden hebben vrije toegang tot de Beachclub en kunnen gebruik maken van de clublounge. Zij kunnen tijdens hun daglidmaatschap ook één uur vrij gebruik maken van instap-surfmaterialen. Het Short Membership Plus omvat aanvullend één uur surfles of 2 uren windsurfles.

prijzen in €

Shortstay 14-17u

Daglid (*) 11-17u

Daglid Plus + 1u les in Golfsurf - SUP

Daglid Plus (**) + 2u les Windsurfen

Student

15,-

20,-

+ 20,- per les 1 of 2 dagleden

+ 40,- per les 1 of 2 dagleden

Individueel lid

20,-

25,-

+ 20,- per les 1 of 2 dagleden

+ 40,- per les 1 of 2 dagleden

Duo lid (**)

30,-

40,-

+ 20,- per les

+ 40,- per les

Familie 50,tot 2 kinderen (**)

60,-

+ 30,- per les + 60,- per les (max. 4 deelnemers (max. 4 deelnemers in het gezin) in het gezin)

(*) Het gebruik van zeilwagens, pro-windsurfboards en zeilboten is niet gratis voor dagleden. (**) Wie les neemt als duo of met de familie kiest voor de les voor dezelfde discipline (je kan met de familie les nemen in zeilwagen, in windsurfen of in patinzeilen. Binnen het duo of de familie kan je dus niet opsplitsen).

10-11


SARAH DE JAEGHER SUPer op het board.

Zo lang kennen we Sarah nog niet op onze club. We hebben zo’n vermoeden dat ze spportieve hakken heeft ingerruild voor surfbotjes. Dus tijd om dit sportiief talent uit te nodiggen voor een babbeel. Ze maakte af en toe eens tijd voorr een vraag.

Voor dee mensen die jou nog nog o nieet ke k nnnen en,, stel jezeelf eens kortt vooor or… … Aloha, merhaba, bo bonj njou nj our, ou r,, hel ello lo o, sala sala sa lama ama ma-leikum Ik ben misschien kleein n van a ges esta talt ta lte, lt e, maa aarr heb gro ootse dromen en n! Ikk w wor ord al or a ggan anss m’ an mn leven gedreven doo or pa p ssie sssiee, ma m ar een aantal andere slleu eute t lw te woo oord rden rd en n die bijj mijj passen zijn: dyn y am yn mis isch sch ch, leeve vens nslu ns luust stig i , po ig po-sitief, principiee eeel,l, imp mpul ulsi ul s ef en mi si m ssch sssch c ie ien n ook ietw wat naïïef ef..

Hoe hebb je als tangodansseres de weg naar zee gevonden? Hmm de lokroep van de golven… Ik ben altijd al aangetrokken geweest tot de zee, een plaats waar ik rust vind en kan relativeren. Als ik met de blote voetjes langs de vloedlijn loop, verdwijnen de muizenissen uit mijn hoofd en voel ik me dankbaar voor het leven. 12-13

Een woning in Brugge was onbetaalbaar, dus ben ik een achttal jaar geleden op zoek gegaan naar een flat zo dicht mogelijk bij de zee. Uiteindelijk was de ligging van de Twins doorslaggevend. Ik vond de club zo mooi harmonieus met zijn unieke biotoop, dat ik me er meteen thuis voelde… Een soort tuin van Eden. Tijden enss he en hett dr druk ukkkkee tan ngo golle leveen,, w leve was as B Bre reedene de ne voo oorr on onss ee e n oo o rd van rrus u t. us t. We ge ge-notteen me no m te teen en vvan an de le lekk kkker ere ko koffi ffies aa aan n de Twi de wins nss en he het fa het f nt ntas a tisc as tisc ti s he h teerrraas me mett een ee n on onbe nbe beta taal ta alba al baar ba ar uittzi ar z ch cht. t. Een enma m all ter ma e ug in nB Bru ruugggge, e, beellan andd dden dd en we teeru rugg in n de ru rush sh h van fuulll ti va time ime wer erkke ken en n de drrukkke k ageend da voll ta vo tang ngo ng o ev even ents en tss. Plot Pl otts kw ots kwam aam m een ein nde d aan mijijn n vo vori r ge reri e lati la tiee en lie ti iet ikk noo iet oodg d ed dg edwo w ng wo ngen en de daans ns-weere reld elld d volle ollleedi d g ac ach hter hter ht er mijij,, de zzee eee was as to oen e m’n red red ddi ding ng.. Su ng Surf rfen rf een n wass eeen n so oo ort van ki va kind n er nd erdr drroo d om… m Hoe die iep ep ik ookk in de d putt za pu z t, t ik va v ttte de kkoe oe b bijijj d dee ho oo orrns ns en maak ma maak a tee me lilid d va van de van d TTwi w ns. wi nss. He Het he Het h eft eft ef m n le m’ leve v n dr ve dras a ti as t sc sch h ve vera rand ra n er nd erd. erd. d

B n je Be j nog nogg ste teed edss aaccti ed tief ef alss ttan a goo ddan an annseere ress of o hhee eeeftt heett sur u fe fen/ n/ n/su /su supppenn oonsupp nndeert rtus uussse senn dee vvoo o rk oo rkeu eurr ggeekr eu kreg kreg egen enn? Zi Zijnn eerr Zijn geli ge elilijk jken jk e is en isse s n tee vinnde se d n tu t ssssen ddee beeid idee spor sp spor orte ten? te n? Ook all was ik semi-professioneel bezig, Oo toch heb ik definitief gebroken met tango. It takes two to tango… En ik wist dat ik nooit meer dezelfde dans zou beleven met andere tangueros. Tangoroes Brugge is voor mij een afgesloten hoofdstuk, maar ik sta gegarandeerd nog steeds als eerste op de dansvloer. Dansen zit in mijn bloed. Het is echter vreemd dat er toch zo-

veel gelijkenissen zijn tussen dansen en surfen. Je hebt in beide balans nodig, buikgevoel, veerkracht, lenigheid, core, gedrevenheid, geduld en timing. En je moet verdorie uren oefenen vooraleer het echt fun begint te worden. Ik her herinner me nog steeds bepaalde danseen, alsof je één wordt met je partner en de muziek. Een bele leeve veni nis ni is va van zachtheeid, van so oep pel elhe heid he id d, m maaar ar o ook ok int nten nten nsi s teit. Maarr ik heri he rinn ri nner nn er m mee me mett een een nog grotere sm ee mile dee eer e st stee gr g ee e n ride op een machtige go olf l in La L nz nzar arot ar ote. ot e. Uren heb ik nagenotten van va n di d e se sens nssattie ie… … En dat wil je natuurlijk heerb r ellev eveen en! en!

Je bben Je e t opp onzze club lid van de SUP ladies, en eenn le ee l uk ukee be b nde? A twe Al weee jaaarr m maak ik deel uit van de SUP ladi la diies en er e zijn daar hechte vriendschaappeen ui pen uitt on onttsstaan. Het is meer dan supp pen alle al leeen en,, w wee beleven er vooral heel veel plep zier zi e ttijijjde er dens ns het e sporten. Af en toe legggen w ons we ns met et zz’n ’n n allen voor anker en gen nieten w ten te wee vvaan an een heerlijke apéro, babb bel en een pra r chtigee zonsondergang. Na h het et ssup u pen is er meestal nog een kkorup tee yoggas a es e sie en een lange nakeuvelseessiee in si n de ba bar. rr.. IIkk kijk alvast uit naar eeen nieu ni euuw su sups p ei ps e zo z en e …

Je behaaldde ee e n mo m oi oie de derde plaats op het BK SUP in de sprint bij de vrouween. Dit jaar Belgisch kampioen? In de zomer van 2016 nam ik voor de tweede keer deel aan het BK sup long distance. Beide kampioenschappen waren loodzwaar, omwille van de weersomstandigheden. De sprint ging me iets beter af, omdat ik daarop wat meer getraind had. Vorige zomer heb ik mijn eer-


ste sup gekocht: een inflatable raceboard 12'6 van Fanatic. Ik ben een aantal keer gaan oefenen op de plas, maar wou m’n andere sporten niet opofferen… Nu zou ik het iets professioneler aanpakken en doelbewuster trainen. Mijn basisconditie is super dankzij mijn toegewijde training in de fitness Pure Senses. Tijdens mijn opleiding physical trainer heb ik veel bijgeleerd over specifieke trainingen. Deze tips ga ik zeker gebruiken om meer doelgericht te werken naar de competitie. Toen ik tijdens de Bruges Sup Classic, Corrine Piquier versloeg in de sprint, voelde ik me waanzinnig sterk en ik weet dat ik absoluut nog meer in m’n mars heb… Dus insjallah voor wat de toekomst brengt, maar ik ga er sowieso voor.

Je bent onlangs naar Tenerife en Marokko op surftrip geweest, welke surfbestemmingen staan er nog op je verlanglijstje?

mij ondergedompeld in de cultuur en er zalige surfsessies beleefd. Essaouira was betoverend mooi: de kleuren, de geuren, de smaken, de vriendelijke mensen, de overheerlijke tajines. Ik had soms het gevoel dat ik aan het surfen was doorheen een kleurdoos. Ik zal nog lang nagenieten… Ook mijn reis naar de Canarische eilanden (Lanzarote & Tenerife) waar ik surflessen volgde bij o.a. mijn surfhero Diego Gabrielli, was top! In elk geval staan volgende bestemmingen nog op mijn verlanglijstje: suppen in Venetie, Canada en de Filippijnen of surfen in Zuid-Afrika, Cornwall en Noorwegen.

Naast alle prachtige surf/sup-momenten, ook al eens een minder moment meegemaakt?

gehad, maar dat hoort een beetje bij de sport hé… Ik heb wel eens een nosedive gehad, waarbij ik volledig in de wasmachine terechtkwam en de leach rond mijn hals kronkelde; dat was even schrikken. Tijdens het suppen is er eens een heftige aflandige wind komen opzetten, waardoor ik me kapot heb moeten peddelen om terug te geraken. En ook localism heb ik al eens aan den lijve ondervonden in Tenerife. Daar moest ik even van bekomen. Elke sessie is natuurlijk ook anders, zoals je spaghettisaus, die smaakt ook altijd een beetje anders. En af en toe heb je een off-day… Peddelen, peddelen en peddelen en geen enkele goeie golf. Maar die mindere sessies heb je ook nodig, zoals je ongelukkige momenten nodig hebt om te beseffen hoe waardevol 'gelukkig zijn' is. Geluk schuilt voor mij in momenten en één iets is zeker: ‘Ik heb me al heel vaak bijzonder intens gelukkig gevoeld op het water!’ VITAMINE SEA ;-)

Marokko was een sprookje, een reis van 1001 nachten. Samen met Fabrice heb ik

Eigenlijk moet ik toegeven dat het vooral magische momenten waren. Natuurlijk heb ik al een aantal kleine ongelukjes

Ladies

Twins

Roxy

SUP Team

BK WAVE SUP

FITNESS

Nog geen plannen op vrijdagavond en zin om in een vrolijke bende je sportief uit te leven? Wordt dan zeker lid van ons ladies sup team. Suppen op zee, in de branding in combinatie met Yoga onder begeleiding van Annelies. Conditie en fun in één pakket. Deelname aan 10 voorjaarstrainingen tussen april en juni bedraagt als lid € 60.

Waiting period = 13-14 mei, 20-21 mei & 3-4-5 juni. Wie kroont zich in 2017 tot Belgisch kampioen Suppen in de wave discipline? We kiezen net zoals vorig jaar voor heats van 20 minuten waarbij de riders de hoogste score proberen te halen. De Belgische Surffederatie zorgt voor een jury die rides, tricks en style zal beoordelen. Deelname prijs is € 15.

Start je zomer aan de Belgische Kust met #ROXYFITNESS plezier. Kom mee lopen, stand-up paddle boarden en stretchen, met de zee en het strand als achtergrond. Registreer je voor één, twee of alle drie de activiteiten in de aanbieding. Geniet tussendoor van een healthy snack. In dit girls – only event is deelnemen belangrijker dan winnen en staat vriendschap en plezier centraal.

14-15


riider: ri err: Razzy Razzy z Rosen zz Rosenbau baum m

rrid id deer: r: M Michiiel Van Va ack a er/ e 2d 2 e plaa plaa a ts BK su aa ssur urf


BKsurf is de perfecte “fin de saison“ golfsurf trip

Het Protest Belgisch Kampioenschap Surf by Gopro gaat door van 28 oktober tot 3 november 2017. Vorige herfst haalden we in Vieux Boucau 9 van de 15 podiumplekjes binnen. Meteen goed voor de titel 'Surfclub van het jaar 2016'.

Wanneer het Franse badplaatsje Vieux-Boucau zich opmaakt voor zijn jaarlijkse winterslaap, mag het nog net iets langer wakker blijven voor een laatste hoogtepunt: de kroning van de Belgische golfsurf kampioenen! Voor het eerst vindt de wedstrijd vier keer op rij op dezelfde spot plaats. En terecht, vorige jaren kregen de Belgen waarvoor ze kwamen: topgolven en een zomerse zon in de herfst. Enkel de dennenbomen lieten hen zich niet op een tropisch surfparadijs vol zacht waaiende palmen wanen. Reden te meer voor veel Noordzee surfclubs om hun jaar af te sluiten op het BK, de perfecte “fin de saison” voor de competitiebeesten en de freesurfers met zin in een feestje. De klimaatverandering zorgt de laatste jaren in de herfstvakantie telkens voor goede golven en zon zonder de massa van het hoogseizoen. Mix dit met de lokale Franse Mojito Bar die dienst doet als de perfecte uitvalsbasis, jurytoren en tribune, en je krijgt als resultaat een geslaagd BK. Dat maakt zijn naam steeds meer waar. Terwijl vroeger vaak naar golfrijker oorden

16-17

uitgewaaide surfers de podiumplaatsen kwamen opeisen, zien we nu de Belgische schoolgaande jeugd het hoogste schavot bestijgen. De surfclubs zetten samen met de Belgische Surf Federatie, de golfsurftak van de zeil- en surfbond, al jaren in op de jeugd met lokale Noordzeewedstrijden, verschillende trainingsstages in binnen -en buitenland en deelnames aan landen-EK’s en WK’s. Dat complete parcours met de zaadjes in de surfclubs werpt zijn vruchten af. In december haalde team België lid Dean Vandewalle tijdens het landen-EK voor junioren in Marokko zelfs een bronzen medaille.

BK voor surfers en surfclubs De jonge talenten beginnen aan hun weg naar de top op de wekelijkse trainingen in zes Belgische kustsurfclubs. Het BK vormt de afsluiter van het clubseizoen en ziet de delegaties jonge clubleden elk jaar groeien en zo ook het aantal deelnemers met in


rider: Young Gun Dries Rouquaert

rider: Young Gun Emeric Deplacie


2016 een absoluut record. Elke deelnemer kan in één of meerdere disciplines zoals shortboard, longboard, of leeftijdscategorieën masters, grommets (juniors) en girls, meestrijden voor de titels. Met zijn of haar resultaat worden ook punten gesprokkeld voor de club. Met negen van de vijftien podiumschavotten pakte Twins Bredene in 2016 de eerste titel van surfclub van het jaar, een titel die zowat alle surfclubs dit jaar willen overnemen.

Belgische surfer(s) op Olympische Spelen De golfsurfsport wordt zowel in België als overal ter wereld niet alleen populairder maar ook professioneler. De BSF organiseert zijn wedstrijden ook volgens de internationale standaarden zodat jongeren met ambitie de nodige ervaring opdoen. Vanaf 2020 speelt golfsurfen immers mee in de hoog-

ste klasse: de Olympische Spelen. Voorlopig nog zonder garantie voor de toekomst maar het Internationaal Olympisch Comité wil verjongen en de surfsport past perfect in dat plaatje. Sport Vlaanderen (ex-Bloso) spot talent steeds vroeger en begeleidt het traject richting mogelijke medailles, dus het olympisch kader kan veel deuren openen. Of die eer een golfsurfer te beurt kan vallen, valt nog af te wachten. Maar de kans is er met enkele kleppers die meedraaien met de wereldtop van hun leeftijd en trainen op de allerbeste golven in Hawaï, Bali, Tahiti en Costa Rica.

graaf. BKsurf partner GoPro geeft jaarlijks een watercamera weg aan wie de beste waterbeelden met zo’n camera maakt buiten competitie. Ook op het droge is er voor supporters en freesurfers dagelijkse aprèssurf, met als afsluiter van de week een stevig kampioenenfeestje.

Niet enkel voor competitiebeesten

www.bksurf.be www.facebook.com/SurfingBelgium #BKsurf

Ook voor wie de titel er niet meteen in zit, vallen er misschien wel prachtbeelden te scoren dankzij de professionele film en foto crew inclusief drone en waterfoto-

Meer info Protest Belgisch Kampioenschap Surf by Gopro 28 oktober tot 3 november 2017 Vieux-Boucau-les-bains, Frankrijk

Tekst: Kristof Bouckaert – Tommy Maenhaut Beeld: Damian Davila – Patrick Kindt

TWINS

YOUNG GUNS

Wie maar niet genoeg krijgt van het surfen, kan zijn skills verbeteren door intensief te trainen met onze coaches. Surfen in een team, de eerste stap op weg naar wedstrijden, BK, EK of WK. Er worden 15 trainingen voorzien in voor- en najaar op zondag aan de club, aangevuld met een surfstage in Frankrijk. Als team nemen we ook deel aan wedstrijden in binnen- en buitenland. De Belgische surffederatie erkent en subsidieert het Young Guns project van Twins Club.

18-19


Bel Be e gi gis iisch c ka kkam aampi ppio ioen e su ssur urf 2016 0166 Ar Arne n Kin ndt

B gis Bel gisch h kam ampio pioen en sur surff 2016 1 C Caamil m le l Ki Kin K ndtt


© Damian Davila

VISSLA ISA ESF EUROWORLD JUNIOR SURF JUNIOR

VISSLA ISA WORLD JUNIOR

SEPTEMBER ’16 AZOREN

DECEMBER ’16 MAROKKO

SEPTEMBER ’17 JAPAN

Na de eerste deelname in 2015 aan het WK surf (-18j) in California volgde in september 2016 een geslaagde editie met opnieuw een Belgisch team op het World Junior surf in de Azoren. Enkele Twins riders waren erbij en niet minder dan 38 landen streden voor goud. We haalden een mooie 25ste plaats, niet min tussen alle grote surfnaties ter wereld met hoofdzakelijk Young Guns die leerden surfen op onze eigen Noordzee golven.

Het Europees kampioenschap golfsurf ging door in Agadir. Jawel, Marokko kon als Afrikaans land ook meedingen voor Europees goud. Hoewel het EK voor en tijdens de examenperiode viel, was het Belgisch team met 6 Twins riders toch compleet en behaalden ze een 8ste plaats op 15 landen. Toch was het Dean Vandewalle, geboren in Gent maar vooral in Costa Rica te vinden in het water, die België op de surfkaart zette met een bronzen plak.

De golfsurfsport wordt zowel in België als overal ter wereld niet alleen populairder maar ook professioneler. Vanaf 2020 wordt golfsurfen in Tokyo voor het eerst Olympisch. Als voorbereiding gaat het world junior surf dit jaar in september door in Japan op het zuidelijk eiland Kyushu. Een compleet Belgisch team (10 riders, waarvan 8 Twins members) zal er vechten voor een top 20 plaats en wie weet mag er een Belgische rider dromen van het podium.

20-21


ONTDEK ONZE NATUURLIJK VERFRISSENDE CIDERS!

GOLD APPLE

RED BERRIES

ELDERFLOWER

Fris-fruitig met een toets van groene appels en een zachte, elegante afdronk.

Subtiel aroma van rode vruchten met een aangename toets van aardbei.

Zachte aroma’s van vlierbloesem met een frisse eindnoot van limoen.

4,5% ALC.

4,5% ALC.

SERVEER SER ERVEER MET IJS VOOR DE ULTIEME VER VERFRISSING Ons vakmanschap drink je met verstand.

4,5% ALC.


rider: Max Rosenbaum

QUIKSILVER LONGBOARD CLASSIC

De voorjaarsklassieker van de Noordzee gaat met “The Noseride Edition” opnieuw naar de roots van het longboarden. Laat je leach dus maar thuis en plak alvast de neus van je 9 voet single fin af! De wedstrijd zal bestaan uit 1 ronde die 3 maal herhaald wordt. Kans genoeg dus om jouw score te verbeteren tijdens de verschillende heats. Waag je naast langste noseride ook aan langste hang 5, langste hang 10, beste trick en doe dit allemaal met stijl.

surfcoach: Annelies Brak

The Noseride edition Waiting period = 13-14, 20-21 & 25-26-27-28 mei. Inschrijven via BSF, deelname prijs = € 15,-

BELGIAN

SURF FEST

Wedstrijdstage tot en met 13 jaar van 29 tot 31 augustus

22-23

Doe mee aan een echte surfwedstrijd als jonge surfer! Schrijf je in met jouw surfteam en kom het beste van jezelf tonen. Dinsdag 29 augustus worden jullie surfteam en coach begeleid door BSF coach Lars Musschoot. 30-31 augustus kunnen jullie dan al jullie geleerde surfskills showen in een echte wedstrijd.


Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.


Surfen in + 7 bft. met FABRICE DE VOS Twins freewave team + 7 beaufort

Twins freewave team

BK Wave

“De zeilen moeten worden gereefd en de spanning op de masten neemt toe”

"Windsurftrainingen op hoog niveau”

“De wedstrijd-meeting van alle Belgische toppers ”

De omschrijving boven is van vòòr het windsurfen. De wetgever hield tot 2016 vol dat we met z’n allen boven kracht zeven beter geen zee of golven zouden kiezen. Maar ook hier stonden de beste stuurlui aan wal en hebben windsurfers hardleers doorgezet. Sinds ruim een jaar wordt weer in alle vrijheid gesurft op zee zonder beperking in windkracht. Het surfplezier is terug van weg op onze club.

Elk jaar rond maart start het Freewave team onder leiding van coach Fabrice Devos, een topsurfer en gekwalificeerde VTS-trainer. Windsurfers die aansluiten volgen trainigen in voor- en najaar en kunnen mee op buitenlandstage. De tricks ‘nd jumps worden aangeleerd en via foto en beeldanalyse evolueert elke surfer op zijn niveau. Alle informatie over dit team krijg je via het secretariaat van de club. Het project, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Surf Federatie, is exclusief voor aangesloten leden van Twins Club.

Twins Club is dé spot voor top windsurfers aan de Belgische Kust. Op het Belgische Kampioenschap Wave, dat doorgaat vanaf 7 beaufort, zijn alle toppers present. De wedstrijd kan doorgaan in de loop van de maand mei en hangt dus af van de windkracht in de weekends binnen de “waiting period”. Inschrijven is via de federatie; spectaculair surfplezier verzekerd.

24-25


QS ri QS riid derr Ma Matth M hia ias Vano noovver n e bbek er eekke


TWINS SCHOOL Wil je cool leren surfen op hippe boards en cleane golfjes? Twins surfschool is trots pionier aan zee . Met enthousiaste lesgevers en redder-aande-waterlijn. VĂŠĂŠl surf en, zelfs nog meer, onbeach ambiance.


SURFMIX

Coole camps voor jongeren van 7 tot 13jaar

ALL SURF

Surfcamps voor jongeren van 13 tot 16 jaar

het inschrijfformulier voor alle surfcamps en stages vind je online: bijkomende vragen op info@twinsclub.be

28-29

SURFMIX

ALL SURF

Quiksilver surfmix is kiezen voor surf: 5 dagen in de golven op Twins. De leukste zomerweek start op maandagmorgen en eindigt op vrijdagavond. Met toffe surfmoni’s in de golven en een redder aan de waterlijn

Surf ‘s up. Oefen je surftechniek naar een hoger level . De allsurf is een crossover met focus op surfen, windsurfen en SUP. No Panic: met ’n stevige onshore kan je ook lekker veel speed halen in onze pro sailcarts.

Periodes De surfmix is elke week in juli en augustus van maandag tot en met vrijdag. Prijzen Een surfcamp kost € 212,- per jongere. Er is een korting voor leden en alle jongeren zijn verzekerd door de VYF. Dagplanning Kinderen worden van maandag tot vrijdag aan de club opgevangen tussen 9:30 en 16:30. De lessen zijn van 10 tot 12 en van 13:30 tot 15:30 Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten voor jongeren tussen 7 en 13: bodyboard, golfsurf, skimboard, sup-powerkite, rafting, kayak, beachvolley en beachgames. Begeleiding en Clubservice. Twins School voorziet lunch, alle materialen, outfits en lesgevers; rescue is standby aan de waterlijn. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjasje. Elke deelnemer krijgt een Quiksilver teeshirt.

Periodes De allsurf is elke week in juli en augustus van maandag tot en met vrijdag (muv van 31 juli tot 5 augustus: er is dan een exclusieve sailmix!) Prijzen Een allsurf camp kost € 224,- per jongere. Er is een korting voor leden en alle jongeren zijn verzekerd door de VYF. Dagplanning Jongeren worden van maandag tot vrijdag aan de club opgevangen tussen 9:30 en 16:30. De lessen zijn van 10 tot 12 en van 13:30 tot 15:30 Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten voor jongeren tussen 13 en 16: golfsurf (shortboard en longboard), skimboard, sup-windsurfen, powerkite, rafting en beachvolley. Begeleiding en Clubservice. Twins School voorziet lunch, alle surf- en windsurfmaterialen, outfits en lesgevers; rescue is standby aan de waterlijn. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjasje. Elke deelnemer krijgt een Quiksilver teeshirt.


SURFTRAINING

Trainingsstage voor Twins Young Guns

WEDSTRIJDTRAINING Buitenlandse stage voor wedstrijdsurfers

SURFTRAINING

WEDSTRIJDTRAINING

De surftraining in Bretagne is surfen op hoog niveau (en in cleane golven). Een plezante stage als voorbereiding op nationale en internationale kampioenschappen. Surf all day long onder begeleiding van prima coaches.

Young Guns die vlotjes surfen op de Noordzeegolven kunnen met Twins Club mee op wedstrijdtraining tijdens de week van het Belgisch Kampioenschap. Level 1 traint ifv latere deelname. Level 2 neemt deel aan het BK.

Periode De trainingsstage gaat door van zondag 20 tot en met zondag 27 augustus in Bretagne. De groep verblijft samen met de coaches op de Camping te Crozon. Prijzen De stage kost â‚Ź 450,- per surfer. Ze omvat vervoer, verblijf en alle maaltijden van maandagmorgen tot zondagmorgen. Dagplanning Er is 6 dagen surftraining voorzien onder begeleiding van Twins surfcoaches. De coaches kiezen de surfspot naargelang de golven Vervoer en verblijf De club voorziet vervoer heen, terug en op de locatie (keuze surfspot). Op de camping wordt in tentjes overnacht (2 pers. per tent). Clubservice Vervoer van alle boards, verzekering deelnemers, technische fiche van de deelnemers van de stage. Voorwaarde Alle surfers maken deel uit van Twins Young Guns en doen mee aan surfwedstrijden.

Periodes Tijdens de herfstvakantie van zaterdag 28 oktober tot en met zaterdag 4 november 2017. Prijzen De stage kost â‚Ź 550,- voor zowel Level 1 (te Labenne) als Level 2 (te Vieux Boucau). Ze omvat vervoer, verblijf en alle maaltijden van zondagmorgen tot zaterdagmorgen. Dagplanning Er zijn 6 dagen surftraining voorzien onder begeleiding van Twins surfcoaches. De coaches kiezen de surfspot naargelang de golven (level 1). De groep die deelneemt aan het BK surft ifv het wedstrijdschema. Vervoer en verblijf De club voorziet vervoer heen, terug en op de locatie (keuze surfspot). Het verblijf is in huizen met alle faciliteiten (ook veilige berging van alle boards). Clubservice Vervoer van alle boards, verzekering deelnemers, technische fiche van de deelnemers van de stage en van de wedstrijd. Voorwaarde Alle surfers maken deel uit van Twins Young Guns en hebben voldoende niveau (evaluatie door de coaches).


Lipton MOCKTAILS with a twist


SCHOOLSPORT Met je klas op sportdag aan zee

STAGE ZEESPORTEN Meerdaagse stage voor (sport)scholen

het inschrijfformulier voor schoolsport/sportstage vind je online: bijkomende vragen op info@twinsclub.be

30-31

SCHOOLSPORT

STAGE ZEESPORTEN

Overtuig je leraar voor de zotste dag van 't jaar. Alle leerlingen én de leerkracht krijgen een surfboard onder de arm. Klaar voor een natte en droge sessie ? Na de surf nog even proper spoelen voor je wegdroomt in de bus naar huis.

Kijken jullie met de school uit naar een meerdaagse stage aan zee waar alle surfsporten worden aangeleerd? Van longboard tot shortboard, van bodyboard tot SUP. Of even de Giant SUP op: surfen met zes op één board.

Periodes Kan op alle schooldagen vanaf half april tot half oktober. Prijzen Er is een minimumforfait van € 720,-. Vanaf meer dan 40 lln betaal je € 18,- per leerling. Er zijn tot maximum 120 lln. per dagsessie. Dagplanning We verwelkomen de klas vanaf 9:30 en houden een briefing om 9:45. Er zijn twee sportieve sessies van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 15:30 met lunch tussenin. Einde van de dagactiviteiten is om 16:00. Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten: golfsurf, sup, powerkite, bodyboard, rafting, kayak, beachvolley, beachgames en rugby. Begeleiding en Clubservice Twins School voorziet minimum 4 begeleiders; rescue is standby. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjasje. Een lunchpakket is toegelaten in de bar indien een drankje wordt geconsumeerd.

Periodes Van 2-daagse tot 5-daagse stage tijdens de schooldagen van half april tot half oktober. Prijzen Per stagedag is een minimumforfait van € 720,- voor een klas tot 40lln. Prijsofferte voor een volledige periode vraag je op het secretariaat. Dagplanning Elke 1/2 dag heeft één sportieve sessie van 2 uur. De club kan tussen of na de sportieve sessie een lunch aanbieden (brood-beleg-groenten-water aan € 6,- pp). Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten: golfsurf, sup, powerkite, bodyboard, rafting, kayak, beachvolley, beachgames en rugby. Vanaf dag 2 wordt een evolutie in de sportdisciplines voorzien. Begeleiding, Clubservice en verblijf Twins School voorziet minimum 4 begeleiders; rescue is standby. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjasje. De catering op de club kan in overleg met de school worden uitgewerkt. Twins raadt een verblijf aan in Horizon of Le Chat Botté.


In zee met STEVE VANDENBERGHE

Burgemeester van Bredene en Vlaams Parlementslid ijvert voor duurzaam ondernemen op het strand. Hoe liggen de Belgische stranden er momenteel bij volgens u? Na de doortocht van storm ‘Dieter’ lag het strand van Bredene er alvast erbarmelijk bij. Eigenlijk was er bijna geen strand meer. Het water had bovendien voor hoge en gevaarlijke kliffen gezorgd. Alle inspanningen van de voorbije jaren waren in één klap verdwenen. Ondertussen heeft de Vlaamse overheid geïnvesteerd in strandophoging en komt alles wel in orde. Maar ik denk dat we moeten durven nadenken over hoe we onze stranden beter tegen een storm kunnen beschermen en vooral over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we, na de doortocht van een storm, niet telkens opnieuw miljoenen moeten uitgeven om onze stranden opnieuw in orde te krijgen. Ik denk dat Nederland al een stapje verder staat in de verdediging van de kust tegen het water. Het lijkt me dan ook nuttig om eens te gaan luisteren naar hun kennis en ervaring hieromtrent.

Vorig jaar werd door de gemeente Bredene een succesvolle campagne op poten gezet in verband met afval op het strand, gaat u hier verder op in dit jaar? We hebben inderdaad vorig jaar een campagne georganiseerd rond afval op het strand. Zo deelden we o.a. sigarettenpeukhouders uit. Ook in het verleden heeft Bre-

dene diverse sensibiliseringsacties opgezet rond zwerfvuil en afval op het strand in het bijzonder. Op het strand wordt nog steeds veel afval (voornamelijk plastic) aangetroffen, aangespoeld vanuit de zee. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat plastic verontreiniging in de zee een ernstige bedreiging vormt voor ons ecologisch systeem, dit vooral omdat plastic decennia nodig heeft om te degraderen. U mag dus verwachten dat we ook dit jaar campagnes zullen voeren om iedereen hiervan bewust te maken. Ook de andere kustburgemeesters zijn op onze kar gesprongen. Het overleg van de kustburgemeesters zal dit jaar vanuit de provincie met heel wat acties op de proppen komen voor de ganse kust. Dit stemt me zeer gelukkig. Tot nu toe kwamen we wel met de kust naar buiten om ons toeristisch te promoten, maar als het op afval aankomt was het ieder zijn eigen ding. Ik ben er dan ook absoluut voorstander van dat er meer een lijn over de hele kust zou komen in de aanpak van het afvalprobleem. Vorig jaar ben ik erin geslaagd om in het Vlaams Parlement over alle partijgrenzen heen een resolutie te laten goedkeuren om de regering te verplichten dit probleem structureel aan te pakken. Ik ben daar wel fier op!

Eneco lanceert jaarlijks in maart een Beach Clean Cup, krijgt dit initiatief de volle steun van het gemeentebestuur? En wat vindt u zelf van dit initiatief?

U komt zelf regelmatig eens naar het strand, let u dan op het rondslingerend afval?

Ja hoor... Ik sta steeds open voor alle uitdagingen. Zeker als we erin zouden kunnen slagen om op die manier jullie unieke club en onze prachtige gemeente op een originele wijze in de kijker te plaatsen. Dus: we hebben een deal!

Ik ga regelmatig eens gaan lopen of gaan wandelen op het strand en merk dan dat er vaak heel wat afval op het strand ligt. Dat stoort me enorm en het maakt me ook kwaad, want er is telkens iemand die ervoor heeft gezorgd dat het afval daar ligt. Anderzijds sterkt het me in de overtuiging dat we met sensibilisering, bewustmaking én opruimacties een tandje bij moeten steken.

Uiteraard mag de Beach Clean Cup jaarlijks op onze volle medewerking rekenen. Vanuit de gemeente stellen we materiaal ter beschikking en promoten we het evenement via onze communicatiekanalen. Persoonlijk vind ik het vooral een zeer goed initiatief omdat het zeer sensibiliserend werkt. Toen er na storm ‘Dieter’ heel wat afval op het strand lag, zijn er spontaan talrijke inwoners gestart met opruimacties. De inzet en het engagement van die mensen vond ik bijzonder mooi. Het geeft ook aan dat onze sensibiliseringcampagnes wel degelijk werken. De mensen zijn sinds ruime tijd veel bewuster bezig met dit thema. Ik vind dit super.

We zien U vaak eens op de club passeren, vroeger als directeur van de basisschool De Zandlopertjes, nu als toeschouwer van de bikewedstrijden maar zou u deze zomer niet eens willen deelnemen aan onze swimrun in augustus? Of een surfende burgemeester, dat lijkt ons ook wel wat…

32-33


Sam a uel u , Roooss en en Ha Hass ssaan lear e nin ningg to surf u

Film Crew regel van 3s @ Twins Club Club


IEDEREEN KENT HASSAN de regel van 3S op ketnet.

Vorig jaar was onze club de uitvalsbasis voor de buitenopnames van de nieuwe Ketnet TV reeks ‘De regel van 3S’. Sinds februari is de reeks van maandag tot donderdag te zien op Ketnet. We spreken even met Yassine Ouaich, één van de hoofdrolspelers (Hassan).

Dag Yassine, kun je ons even vertellen waarover de reeks precies gaat?

diënten om als kind met veel kijkplezier een serie te kunnen volgen.

De regel van 3S gaat over een heel interessante jongen genaamd Dries en het speciale aan Dries is dat hij onzichtbaar kan worden. Alleen zijn 2 beste vrienden Hassan en Roos zijn hiervan op de hoogte, samen met zijn moeder en dokter. Daarnaast is Dries ook een heel avontuurlijk type waarbij hij zijn vrienden altijd meesleurt in allerlei situaties en gevaren. Zeker voor Hassan is dat een ramp, want die wil eigenlijk liever een rustig leventje leiden in de surfclub aan de kust. Maar hij kan het niet over zijn hart krijgen om zijn beste vriend in de steek te laten dus gaat hij mee op avontuur en maakt hij zo waanzinnige dingen mee.

Ik weet zelf nog precies hoe ik als kind ongelofelijk kon opkijken naar iemand van op de televisie. Om nu zelf ergens een glimlach op een kind te kunnen toveren, is een gevoel dat ik niet kan beschrijven. Ik ben ook heel fier op Samuel hoe hij de personage Dries heeft kunnen neerzetten en op Dorien die het blind meisje Roos moest spelen, dat vraagt enorm veel concentratie, techniek en energie. Ik heb dan ook heel veel bijgeleerd van mijn collega’s.

Ben je tevreden met het resultaat? Ik ben zeker tevreden met het resultaat. Het is een spannende reeks voor kinderen met veel verschillende personages en een meeslepend verhaal. Ook de muziek spreekt me heel erg aan, ik ben helemaal gek van de catchy soundtrack! De beelden en de diversiteit in locaties vind ik ook heel geslaagd. Dat zijn voor mij allemaal ingre-

34-35

In het begin was het voor mij wel wat confronterend om mezelf voor de eerste keer op tv te zien. Ondertussen kijk ik op een andere manier naar mezelf en ga ik nu steeds op zoek naar punten waar ik kan aan werken om steeds betere acteerprestaties te kunnen leveren.

Hoe was het voor jou om de rol van Hassan te spelen? De rol van Hassan was best wel een uitdaging voor mij. Het was mijn allereerste tvproject en in het begin toch wat zoeken,


© 2017 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola” is a registered trademark of The Coca-Cola Company. ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.


daarbij was het vooral boeiend om een balans vinden tussen mijn eigen persoonlijkheid en dat van mijn personage. De bedoeling was dat ik het personage Hassan op een jeugdige manier kon neerzetten en hopelijk vinden jullie dat ik daar in ben geslaagd. Ik ben ook gewoon om in het dagelijkse leven dialect te spreken en heb dus heel wat moeten oefenen om op een niet geforceerde manier algemeen Nederlands te praten. Na verloop van tijd leer je ook de techniek om zo soepel mogelijk met de camera, licht en allerlei andere factoren te spelen in combinatie met het snelle tempo van de productie. Het was in elk geval een enorme leerschool voor mij.

Was het een leuk productieteam om mee samen te werken? Voor mij was het meer dan gewoon een leuk team om mee samen te werken, het voelde eerder als een soort van familie. Een hele periode lang spendeer je bijna iedere

dag met elkaar. Samen op hotel, op de set, ontbijten, avondeten, repeteren, werken, uitgaan, lachen en ook soms eens een minder momentje. We hebben zoveel prachtige herinneringen gemaakt, het was gewoon fantastisch!

Was het voor jou de eerste keer op een surfplank of had je al ervaring? Het was inderdaad mijn allereerste keer op een surfplank en het was zo cool om te surfen. Ik viel wel vaak op mijn bek, maar hey that’s life: vallen en opstaan tot je het onder de knie krijgt.

Ging het soms wel eens fout tijdens de opnames? Waren er leuke bloopers? Heb je de surfkriebels te pakken? We draaiden aan een zeer hoog tempo en natuurlijk ging het dan wel eens mis, niets verloopt vlekkeloos in het leven. Maar dan herneem je de scene en doe je het opnieuw tot de take er wel goed opstaat. Bloopers waren er ook voortdurend. Zo hadden Dorien De Clippel (Roos) en mezelf eens een scene samen waarbij we elkaar op een bepaald ogenblik spontaan een high five gaven. Na de take hadden we heel snel door dat dit onmogelijk was aangezien Hassan wist dat Roos blind was en dat zij nooit een high five kan zien aankomen. Op dat moment hebben we heel hard moeten lachen en zo zijn er nog veel leuke momenten.

YES YES!!

Wat doe je zoal als je niet aan het acteren bent? Als ik niet aan het acteren ben kun je mij terugvinden in de natuur of bij mijn familie en geliefden. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek, sport ik veel, ga ik graag op reis en lees ik ook veel boeken. Ook geniet ik van het kijken naar films en series, niet alleen als ontspanning maar ook om iets uit te leren.

START TO SURF Zaterdagvoormiddag (10u30-12u) in mei en juni

Ben je tussen 7 en 9 jaar oud? Wil je graag leren golven nemen met een bodyboard of rechtopstaan op een surfboard? Schrijf je dan in voor ons “start to surf” programma. Iedere zaterdagvoormiddag in mei en juni worden jullie ondergedompeld in de wondere wereld van het surfen op zee. Prijs is € 10 per keer of € 60 voor alle 8 sessies. Meer informatie / inschrijven via onze website.

36-37


Those were THE DAYS Het moet ergens half de jaren 80 zijn geweest, toen het gestuntel op lange planken tot windsurfen werd. Rappe Bredense jongens hadden op hun Gemeenteraad luidkeels de megahit “Surfin, surfin,.. windsurfing” van The Surfers meegekweeld waarna het College ijlings tot de bouw van een bunker in duingebied was overgegaan.

Die stenen bunker van toen bood ruimte voor de kustredders, een hok voor verkoop van ijsjes, 2 toiletten en 2 garages voor zeilplanken en bijhorende grootse tuigen. Aan de architect werd destijds expliciet gevraagd om enige elegantie aan dit sober project middenin de natuur toe te voegen. Wat hij resoluut heeft opgelost door immense betonblokken, een soort koepels zonder geschut, op de ramen te plaatsen. Een erg vrije interpretatie van schoonheid. De enige die het nut van die zotternij hebben ingezien zijn de verschillende generaties muizen die sedertdien het holle tussenverdiep bewonen. Na veel vijven en zessen tuigden wij, in overleg met onze Burgemeester, onze zeilplank af en verhuisden we ermee naar post 1. We betrokken er twee garages met de club. Slim en met enig gevoel voor gezonde commercie lieten we meteen inschrijven dat wij, in geval we het als startende sportvereniging niet meteen en volledig zouden verknoeien, vanaf jaar 2 ook het verkoophok van 3 op 3 zouden mogen uitbaten. Hierdoor hadden we in het door ons geconcessioneerde clubhuis van toen toch één raam met zicht op zee. Het meubilair van het clubhuis bestond vooral uit één grote ijsjesfrigo voor de après-surf.

En plus hadden we, ook al in jaar 1, door dat “windsurfing fun” niet bij de bunker maar op het strand, dichter bij het water, zou heersen. Dus vulden we het strand in met een eigen kabine (een tweedehandskabine van de opa van…) en een BLOSO rolkar. Bloso, Sport Vlaanderen nu, was met hun Ceo Armand Lams in de eighties de megacampagne “Bloso in de branding” opgestart en had daarvoor een 10-tal strand en watersportzones buiten de gemeentebesturen om, in concessie genomen. Strandzones waarop surf- en catamaranclubs dan hun ding zouden kunnen en mogen doen. Tot op vandaag werkt onze club structureel nog net als in die prille beginperiode. Alleen zijn onze accommodaties steen per steen of plank per plank meegegroeid. We hebben nu véél kabines, een groot Beachhouse en een gezellig Clubhouse met bar en terrassen. Zo is Twins Club stap voor stap gegroeid tot de club en school die we nu zijn (lees onze volledige portfolio na in dit magazine). Voor wie niet ongevoelig is voor melancholie: de allereerste Bloso rolkar in geel en groen staat er nog (welke ?), net als de stenen van het ommuurde binnenpleintje nog kunnen worden opgemerkt als je langs het clubhouse het strand op wandelt.


RELOAD AAN ZEE Voor even weg uit de nerveuze job zit je op Twins goed. Duinen en strand rondom, boeiende workshops op het strand of in de golven. En vooral, lekker nagenieten op de houten sunset-terrassen van een warm clubhuis.


MEETING OP TWINS

met de voeten in ‘t zand


Jullie bedrijf heeft al een paar keer onze nieuwe accommodatie gebruikt voor het organiseren van een meeting. Wat is het doel van jullie meetings op Twins Club? We hebben een leuke faciliteit in ons eigen bedrijf, maar soms is het nodig om met het management even een paar dagen uit de operationele wereld te stappen. Zo kunnen we ons op onze lange termijn werking concentreren. Dan zoeken we graag een locatie waar we dit in alle rust kunnen doen. Die kan zeker bij jullie gevonden worden. Waarom kiezen jullie voor onze accommodatie? Verschillende redenen waaronder de sympathie voor jullie club. Jullie hebben ook één van de mooiste vergaderzalen van heel Vlaanderen. Vergeleken met sommige hotel faciliteiten hebben jullie echt wel een heel mooi en ontspannend zicht. De lunch, de koffie, de ontvangst, …., eigenlijk zijn er weinig argumenten om niet te komen. Maar niet te luid doorvertellen aub. We komen graag nog eens terug! Hebben jullie zo’n meeting op onze club al eens gecombineerd met een sportieve activiteit op het strand of in het water? We hebben een tweedaagse georganiseerd begin juni. Kwestie van zeker te zijn van het goede weer. Dat kan altijd wel eens tegenvallen, en dat deed het ook toen. Gelukkig heeft jullie animatieteam een leuk alternatief bedacht met een GPS tocht. Het is niet de hoofdzaak van zo’n vergadering, maar het is altijd leuk om even te kunnen uitbreken. Jullie bedrijf zit in de audio, hifi en elektronica sector, denk je dat een waterdichte radio/ muziekspeler voor op de surfplank mogelijk zou zijn?

Het is een leuke denkpiste, maar waarschijnlijk ga je nooit een fabrikant vinden die je 100% garantie geeft. Zoals jullie weten, wint de zee finaal altijd, en gaat alles stuk met en in (zout) water. Dit gezegd zijnde, er zijn waterdichte tasjes en ook spat-vaste headsets. Misschien kunnen jullie dit eens proberen. Let wel Hama verkoopt toebehoren of we horen nog liever ‘essentials’, want zonder onze producten werkt de hardware zoals MP3 players, smartphones, fototoestellen, etc, niet. Naast CEO van HAMA ben je eveneens wedstrijdleider in het zeilen. Wat was hierbij je leukste ervaring tot nu toe? De mooiste wedstrijden die je als internationale wedstrijdleider mag mee organiseren zijn de grotere WK’s en EK’s die regelmatig aan de Vlaamse kust georganiseerd worden. En dan geldt meestal, hoe professioneler de klasse, hoe groter de uitdaging, en meestal ook hoe groter de voldoening. Maar je vroeg naar de leukste ervaring. Ik ben reeds meermaals te gast geweest in jullie club voor een BK en ook voor een EK patin a vela in 2013. Als het over combinatie gaat van ernst tijdens de wedstrijden, relativering van goede (en mindere) resultaten, en lachen na de wedstrijd dan scoren deze wedstrijden toch wel heel hoog voor mij. De warmte waarmee Twinsclub klaarstaat voor zeilers die geen lid zijn van jullie club, zowel aan land als op water, is heel mooi, warm en vooral heel leuk. Misschien in de toekomst nog eens wedstrijdleider bij ons aan de club of is dit een afgesloten hoofdstuk? Zonder dat iemand zich verplicht moet voelen, maar voor mij is dit zeker geen afgesloten hoofdstuk.

Je bent ook bestuurder van de watersportfederatie. Sinds 1 januari 2017, zeer recent dus, zijn de VYF en de VVW gefusioneerd. Verliep dit vlot? En denk je dat dit een verbetering is voor de watersporter? Ik had inderdaad het voorrecht om één van de onderhandelaars te zijn langs de kant van de Vlaamse Yachting Federatie. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk was om deze fusie te doen slagen. Verschillende redenen: • Voor de zeilers en surfers: Voor zo ver deze mensen al weten dat er een federatie is, is het moeilijk om uit te leggen dat er 2 zijn, en nog minder wat het verschil is tussen de twee. • Voor de sponsors: Het was nogal vervelend om aan een sponsor van VYF, en neem ik aan VVW, uit te leggen, dat je de helft van de zeilwereld in Vlaanderen vertegenwoordigt. Het lijkt me commercieel veel interessanter om nu te kunnen zeggen dat je alle Vlaamse zeilers en surfers vertegenwoordigt. • Voor de verhouding op nationaal niveau: De nieuwe federatie vertegenwoordigt nu minimaal 80% van de zeilsport beoefenaars binnen België. En dat maakt de verhoudingen ook duidelijker. • Voor de subsidiërende overheid: Topsport Vlaanderen (Bloso) is toch wel een heel belangrijke financiële partner voor de federaties. Als deze mensen dan met aandrang vragen om naar een fusie te werken, moet men daar toch oren naar hebben. Het is beter om je grootste geldschieter te vriend te houden. En het moet gezegd zijn, deze geldschieter gaf ook een ruime incentive om de fusie te doen slagen. • Omwille van de efficiëntie: Het is waarschijnlijk niet optimaal om twee secretariaten in stand te houden. Men kan dit geld, finaal geld voor onze sport, zeker efficiënter gebruiken.

44-45


Over jongens met ballen KVO SCOORT IN DE GOLVEN De pro's van KVO mogen dan wel in play-off 1 spelen, wij hebben ze leren surfen…

Hoe zijn jullie met KVO bij Twins Club in Bredene terechtgekomen? Tijdens één van de eerste looptrainingen van het seizoen passeerden we langs jullie club en zagen we twee volleybalnetten hangen. We hebben toen gevraagd aan de club of we een uurtje mochten spelen als afwisseling op onze looptraining.

Bij het beachvolleyballen waren de spelers zeer competitief, is dit steeds zo of was er toen een specifieke reden voor? Wel, voetballers en topsporters zijn eigenlijk echte competitiebeesten, ze moeten en zullen altijd winnen, zelfs in de kleinste pietluttige spelletjes! Nu, we hadden voor het beachvolleyballen de spelers in 4 ploegen verdeeld en de afspraak was dat de verliezende ploeg die avond de afwas moest doen, dus hierdoor waren ze natuurlijk nog meer gemotiveerd om te winnen.

Leuk dat jullie erna terug zijn gekomen voor een officiële teambuilding! We waren eigenlijk al op zoek naar een sportieve teambuilding met zon, zee en strand voor onze spelers van KVO Voetbal aan ZEE! Na de leuke ervaring met het beachvolleyballen lag de keuze eigenlijk voor de hand om dan ook een teambuilding bij jullie te gaan organiseren…

bijzonder het raften waarbij 2 teams telkens tegen elkaar moesten strijden aan de hand van opdrachten op het water. Door de wilde zee was het terwijl ook echt een gevecht met het water! Zo leek het voor de spelers in eerste instantie een ‘peace of cake’ om een boeitje te ronden die nog geen 50 meter ver in zee lag, maar eenmaal begonnen bleek die boei helemaal niet zo gemakkelijk bereikbaar. De wind, de golven en vooral de stroming maakten het zelfs bijna onmogelijk. Het eerste team was er alvast niet in geslaagd, wat het een nog grotere uitdaging maakte voor de volgende teams om er net wel in te slagen. Uiteindelijk zijn er toch een paar teams geslaagd in de opdracht met uitbundig vieren tot gevolg.

Hadden de spelers het niet lastig om met hun knappe voetbalkapsels in het zoutige zeewater te gaan? Haha nee hoor, in tegenstelling tot wat jullie denken zijn de meesten op zo’n moment daar totaal niet mee bezig!!

KVO doet het momenteel vrij goed, zou dit wel eens aan de frisse zeelucht kunnen liggen? Of misschien wel aan de teambuilding op onze club ;) ? Zou wel eens kunnen! Nu, iedere teambuilding werpt vroeg of laat wel zijn vruchten af maar het is toch moeilijk in te schatten hoeveel percentage dit de resultaten of overwinningen kan bepalen.

Na de teambuilding hebben we trouwens nog kunnen genieten van een lekkere verse spaghetti in jullie vernieuwde accommodatie. We kijken met veel voldoening terug op de teambuiding bij jullie, TOP!!

Hebben jullie bij bepaalde spelers andere talenten dan het voetballen ontdekt? Of was niet iedereen even gek van het water?

Welke activiteit had het meeste succes bij de spelers?

Sommigen kunnen niet zo goed zwemmen, dus niet iedereen was even gek van het water maar jullie lesgevers waren er om hen te ondersteunen en ook de spelers hebben goed in team samengewerkt en elkaar geholpen en dat is toch de uiteindelijke bedoeling van zo’n teambuilding, niet?

Vooral de activiteiten op het water hadden het meeste succes en dan in het

Maar ik denk dat ze het in ieder geval allemaal beter bij voetballen houden ;) 46-47


ENJOY THE RIDE Stilzitten is o zoo saai

KEEP YOUR COOL Met je beste vrienden uit de bol

Mail naar info@twinsclub.be; we maken een voorstel over die rekening houdt met je wensen. (*) Indien met zeilwagens wordt gereden, wordt een meerprijs van € 120,- verrekend.

ENJOY THE RIDE

KEEP YOUR COOL

Je hebt wat te vieren. En het mag op ’t strand, buiten in weer en wind. Coole surf in de golven vóór de taart. Communies en verjaardagen kunnen ook tof zijn.

Misschien vinden jullie een dag surfen tijdens jullie vrijgezellendag of sportdag met de club aan zee een beter idee dan de klassieke gocart. Stevig stampen over asfalt of licht glijden op golven? Soms is kiezen zo simpel.

Periodes Alle dagen vanaf half april tot half oktober, niet op schooldagen. Prijzen Enjoy the ride kost € 240,- tot 12 jongeren en € 20,- pp vanaf 13 personen. Enjoy the ride is voor jongeren vanaf 6 tot 18 jaar. Dagplanning De groep verblijft in de beachclub tussen 14:00 en 17:00. In die periode is een surfsessie onder begeleiding van een lesgever voorzien over 2 uren. Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten: bodyboard, golfsurf, skimboard, sup, giant sup, powerkite, rafting , kayak, beachvolley en beachgames. Begeleiding en Clubservice. Twins School voorziet alle materialen, outfits en lesgevers; rescue is standby aan de waterlijn.. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjasje. Catering Enjoy the ride kan worden aangevuld met lekker eten en drinken. Maak je wensen voor lunch, vieruurtje, bistro of diner over aan het secretariaat. Eigen catering is niet toegestaan.

Periodes Alle dagen vanaf half april tot half oktober, niet op schooldagen. Prijzen Keep your cool kost € 290,- tot 12 volwassenen en € 24,- pp vanaf 13 pers.; Keep your cool is voor iedereen boven de 18 jaar. Dagplanning De groep verblijft in de beachclub tussen 14:00 en 17:00. In die periode is een surfsessie onder begeleiding van een lesgever voorzien over 2 uren. Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende sporten: bodyboard, golfsurf, skimboard, sup, giant sup, powerkite, zeilwagen*, rafting, kayak, beachvolley en beachgames. Begeleiding en Clubservice. Twins School voorziet alle materialen, outfits en lesgevers; rescue is standby aan de waterlijn.. Er is sanitair en er zijn warme douches. Zorg altijd voor een warme trui of regenjas. Catering Keep your cool kan worden aangevuld met lekker eten en drinken. Maak je wensen voor lunch, vieruurtje, bistro of diner over aan het secretariaat. Eigen catering is niet toegestaan.

RELOAD


SHARE HAPPINESS Met het bedrijf, een heerlijke dag aan zee

SURF YOUR MIND Focus op doelen, ontspan op ’t strand

Boeking via management@twinsclub.be ; U krijgt dan een voorstel ifv. je wensen. Wij raden een locatiebezoek vooraf aan. (*) Indien met zeilwagens wordt gereden, wordt een meerprijs van € 120,- verrekend.

SHARE HAPPINESS

SURF YOUR MIND

Je kan er maar beter iedereen bij hebben; en blij houden. Instap avontuur in een imposante omgeving van duinen, strand en zee. Vul heerlijk aan met ontbijt, lunch, vieruurtje of diner in lijn met jullie wensen én het bedrijfsbudget.

Meeting met de voeten in ’t zand. Focus ongestoord middenin duinen op nieuwe coherente doelen. Een sportieve break kan maar hoeft niet.

Periodes Bedrijfssport kan vanaf mei tot en met september. Wel niet op zondag. Prijzen Een halve dag op de club met sportieve workshops is vanaf € 360,- tot 12 pers. Grotere groepen betalen € 30,- per persoon. Een volledige dag is vanaf € 600,- tot 12 pers. of € 50,- pp voor grotere groepen. Dagplanning Aankomst op de club kan vanaf 9u; de sportieve workshops starten om 10:00 (dagverblijf) of 14:00 (1/2 dagverblijf). Voor, tussen of na de workshops zijn verschillende formules voor catering & beverage mogelijk. Sporten De lesgevers kiezen in overleg met het bedrijf en in functie van weer- en zee uit volgende workshops: bodyboard, golfsurf, sup, giant sup, rafting en kayak (nat) en beachgames, powerkite, zeilwagen*, GPS-track en zandsculptuur (droog).. Clubservice Dagverblijf in de beachclub met is inbegrepen. Warme douches en sanitair zijn beschikbaar. De activiteit eindigt uiterlijk om 23u. Dance en Nightlife zijn een optie vanaf 60 pers. DJ-boot met klank en lichtinstallatie aan + € 480,-. Einde is dan om 01u.

Periodes Meeting op Twins Club kan elke dag in ’t jaar maar niet op zondag. De Peak lounge heeft een capaciteit tot 18 pers (U-opstelling) of 36 pers. (theateropstelling). Prijzen € 270,- voor 1/2 dag meeting (9u tot 12u) € 450,- voor dag meeting (9u tot 17u) extra uren = € 90,-/u. Dagplanning Aankomst op de club kan vanaf 8u, einde is voorzien om 18u. De meeting kan worden aangevuld met een sportieve workshop (+ € 190,-/u). Sportieve workshop In overleg met de lesgever kiezen voor zeilwagen, powerkite, GPS-track, ea. Clubservice Exclusief gebruik van de Peak Lounge Oost met U-opstelling, aansluiting pc op groot TVscherm (Barco clickshare). Water op de tafels. Catering Koffietafel, ontbijt, lunch, vieruurtje en/of diner is mogelijk op aanvraag.

AAN ZEE 48-49


Peter De Backer en Barbara on Hobie Cat


SAIL AWAY Uitzeilen tot even buiten de drukke kust; je kan het leren op onze club. Van op de kleine junior patin tot het evenmin grote J24. Puur zeilen.


FILOSOFIE OP DE PATIN Naast de klassieke houten Patins, waarvan de naam ergens achteraan de vlotter “stylish” is opgekleefd ligt plots een fel oranje schuit met véél bloemen en vlottergroot 'YOLO'. Out of the Patin-box: tijd voor een babbel met z’n eigenaar: Ludwig de Lange.

Sinds een aantal jaar ligt er een prachtige patin boot bij ons op de club. Zijn jullie naast de trotse eigenaar ook de artiesten achter het zomerse ontwerp? Haha jazeker, de "YOLO" is ontstaan vanuit de life spirit van Elise. Haar motto "You Only Live Once" had ze dolgraag op haar favoriete Patin gezien. Elise is een altijd vrolijke, optimistische en lachende jongedame die met volle teugen van het leven geniet. De Patin a Vela is dan ook een boot die haar enorm aanspreekt. Eenvoudig, sierlijk, snel en één en al charme.

Voor de niet-zeilers onder ons: wat is een patin boot precies? Wat is het verschil met andere zeilboten? De Patin is een Catalaanse boot die begin vorige eeuw eerst ontworpen werd als een snelle roeiboot. Later heeft men er een tuig op geplaatst en ondertussen is de boot verfijnd als catamaran. Het grootste verschil zit hem in de fun die je eraan beleeft en de eenvoud. In principe bestaat een Patin uit een romp en een mast waarin het zeil schuift.

Het ziet er allemaal simpel uit maar dat is het echt niet. Ondanks een Patin geen roeren, zwaarden, trimlijnen, trapezes, trampoline en tal van andere zaken heeft die je op een hedendaagse catamaran aantreft, is het toch een complexe boot om hem goed te varen. Bij een Patin kun je de mast naar voor en achteren bewegen en dit in functie van de koers die je vaart. Dan is er nog een flexor waarmee de mast wat buik krijgt en er meer bolling in het zeil komt. Het besturen van de Patin gebeurt hoofdzakelijk door je positie op de boot. Wil je aan de wind varen ga je eerder naar voren zitten en bij ruime wind kies je eerder het achterdek.

Hebben jullie al wedstrijden meegedaan met deze boot? Of verkiezen jullie eerder long distance en waarom? Bij ieder BK en EK zijn we van de partij. Elise die als enige met de YOLO vaart is dan ook steeds eerste dame. Helaas is ze ook de enige dame die deelneemt aan de wedstrijden. De wedstrijden bestaan uit een olym-

52,53


Ons vakmanschap drink je met verstand.


En het efficiĂŤnter maken van de clubbar; dat kan zeer zeker. De club is de voorbije jaren zo gegroeid en misschien is de accommodatie van de bar niet voldoende meegegroeid. Dit toont meteen aan waar de prioriteiten van de Twinsclub nog steeds liggen. Twins is en blijft op de eerste plaats nog steeds een sportclub en duidelijk geen horecazaak. Dit siert de club!

pisch driehoeksparcours wat een zeer technisch parcours is. Long distance is eerder op de juiste manier met de golven omgaan. Beiden zijn leuk maar Long distance is meer avontuurlijk!

Jullie hebben een horecazaak in Brugge 'Phare De Vie', vinden jullie voldoende tijd om af en toe eens naar de kust te komen en de zee op te varen? Heb je misschien een goede tip voor onze Twins Club bar om nog efficiĂŤnter te draaien?

Zou zeilen rond de wereld iets voor jullie zijn? Jazeker, ooit komt het er nog van. Wanneer de kinderen klein waren hadden we concrete plannen om twee jaar op het water door te brengen. Maar zekerheden hebben ons aan wal gehouden...

First things first... voor quality time moet je tijd maken. We zijn verwend om terecht te kunnen bij een geweldige club als de Twins. We hebben er alles, onze boten liggen er en er is een groot aanbod aan strandvermaak. We komen er vrienden en gelijkgezinden tegen. En heel belangrijk, we kunnen er steeds parkeren.

BK PATIN

PATIN CREW

SUNDAY SAILING

Must-do voor alle patinisten

Spaanse armada

Zeilen en lunchen op zondag

Het BK patin is de must-do voor Patinisten. In 2017 gaat het nationaal kampioenschap door van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli. Op zaterdag 22 juli is er een granddiner met live optreden.

In juli en augustus zijn Spaanse jongeren (topzeilers op Patin) door Twins Club aangesteld voor lessen en begeleiding op Patin Junior en Patin Senior. Nina, Paula en Jan vullen afwisselend de volledige zomerperiode op (zie ook Patin School en Sailmix).

Van 11 juni tot eind september kan je elke zondag zeilen op de club. Zeilers ontmoeten elkaar om 10u in het botenpark, om 11u wordt de start gegeven voor een recreatieve race zonder wedstrijdleiding. Vanaf 13u kunnen zeilers aansluiten op het zondags buffet in de Peak Lounge.

Op een gezellige winterdag heb ik eens met Nathalie en Johan samen gezeten om mijn visie over de mogelijkheden van de clubbar toe te lichten. Ik ben benieuwd.

54-55


PATIN SCHOOL

Catamaran voor zeilers met (een beetje) ervaring

J24 YACHTING

Sail training in wedstrijdzeilen op yachten

PATIN SCHOOL

J24 YACHTING

De patin is veruit de meest eenvoudige boot om te leren zeilen. Eén zeil, twee vlotters en géén roer. Makkelijk dus, of net niet? “Give it a try”. Wie de Patin beheerst kan sowieso solo-zeilen.

Dé instap in (wedstrijd)zeilen. In samenwerking met de Royal North Sea Yacht Club start Twins een zeilschool op kleine, snelle yachts. Yachting saai? Forget it.

Periodes Elke dag les in het zomerseizoen tijdens de maanden juli en augustus. Wordt ook voorzien in de sailmix (weekstage). Prijzen Afzonderlijke lessen: € 60,-pp; tot max. 2 personen per les. Eén Patin pp. Dagplanning De les loopt over 2 uren. Starturen in overleg met de beachmaster en de lesgever (vanaf 10u30). 0u3 Sporten orten Les es op de Junior Patin (van 12 tot 16jaar); opp de Senior Patin (+16jaar ifv gewicht). Begeleiding eleiding door lesgever lesg op de Patin of vanuit dee RIB (rescue). Ervaring Er in zeilen is gewenst (optimisten-klassieke optimisten-klassiek multihull). Clubservice bse Dagverblijf agverblijf in de beachclub is inbegrepen, warme arme douches en sanitair zijn besch beschikbaar.

Periodes Elke dag les in het zeilseizoen vanaf 1 juni tot eind september. Wordt ook voorzien in de sailmix (weekstage in juli en augustus) Prijzen Afzonderlijke lessen: € 60,-pp; min. 2 en max. 4 personen per sessie. Dagplanning De les loopt over 3 uren (optuigen-zeilen-aftuigen). ) Starturen in overlegg met de beachmaster en de lesgever (vanaf 10u30). De J24 vaart uit in Oostende. Sporten Les op J24, yacht acht van 7,32m voorzien voorzie van grootzeil, fok off genua en symmetrische spinnaker. Tot 4 personen rsonen bemanning + lesgever. Clubservice Dagverblijf in de beachclub is inbeg inbegrepen, warme douches es en sanitair zijn besch beschikbaar (in beide clubs). ).


SAIL MIX

Véél zeilplezier in een unieke mix

LAND YACHTING Initiaties in zeilwagen voor groepen

SAIL MIX

LAND YACHTING

Je wil met een aantal vrienden wel es leren zeilen; nee, niet apéritieven op het achterdek. Wel matchracing op sportyachts, varen op één boeg met de catamaran of sneller dan de wind in de zeilwagens. Zeilsport, in de juiste zin.

Wind geeft je vleugels; de zeilwagens op Twins Club zijn degelijk en stabiel. Geschikt voor een initiatie op beginnersniveau. En toch rijden ze als de beste pro-carts. Check!

Periodes Try-out van de nieuwe sailmix is in week 4 (van 24 tot 28 juli ) en week 5 (van 31 juli tot 4 augustus). Prijzen De sailmix kost in externaat € 312,- pp. Er kunnen tot max. 8 jongeren inschrijven. Dagplanning De les loopt over 5 volledige dagen; starten is om 10u, einde om 16u. De club voorziet een lunch. Sporten De lesgevers kiezen in functie van weer- en zeeomstandigheden uit volgende zeildisciplines: - Les op J24, yacht van 7,32m voorzien van grootzeil, fok of genua en symmetrische spinnaker. Tot 4 personen bemanning + lesgever. - Les op Seagull pro zeilwagen, 1 kar pp. - Les op Patin (2 boten, per 4 personen) Clubservice Dagverblijf in de beachclub is inbegrepen, warme douches en sanitair zijn beschikbaar.

Periodes Elke dag in het jaar; winter én zomer dus. Maar hangt af van het tij (van 3uur voor tot 3uur na eb). Prijzen Afzonderlijke lessen: € 60,-pp; min. 2 en max.4 personen per sessie. Land Yachting voor groepen (op Seagull zeilwagens: € 480,- tot 12 personen) Dagplanning De les loopt over 2 uren (optuigen-zeilen-aftuigen). Starturen in overleg met de beachmaster en de lesgever (in functie van eb). Sporten Les op Seagull zeilwagens, éénpersoons wagen, min. 1 wagen per 2 personen (je wisselt dus af met een partner). Voorzie goed schoeisel en sportieve extra outfit voor de zeilwagen sessie (broek-regenjasje). Clubservice Dagverblijf in de beachclub is inbegrepen, warme douches en sanitair zijn beschikbaar.


OSTEND CUP Recreatieve zeilcompetitie over het hele zomerseizoen.

Ostend Cup is een co-organisatie van RNSYC, Ostend Sailing en Twins Club voor Draken, SB 20, Multihull en Patin. Met stip in de agenda! RACE 1: 3 en 4 juni – Pinkster regatta / RACE 2: 24 en 25 juni – Keyware cup / RACE 3: 8 en 9 juli – Bar race / RACE 4: 29 en 30 juli– Brugse Zot cup / RACE 5: 12 en 13 augustus – Discovery regatta / RACE 6: 2 en 3 september – DBB challenge / : RACE 7: weekend 23 en 24 september – Indian Summer final.

MULTIHULL TRAINING Wedstrijdtraining voor catamarans door Jean Driesmans 58-59

Deelnemers aan de Ostend Cup, of recreatieve zeilers die beter willen zeilen kunnen aansluiten op de wedstrijdtrainingen voor multihull (alle types) met Jean Driesmans (hobie 16). De data en inhoud van de trainingen zijn in overleg met de coach. Exclusief voor leden van Twins Club: € 30,- voor 5 trainingen.


PATIN TRIP OP DE GOLFE DU MORBIHAN Na de Baie de Somme wordt de Golfe du Morbihan de tweede Franse baai van de “Club des plus belles baies du Monde” die we met de patin gaan bevaren. Met zeven patins zullen we deze binnenzee van 5 km breed en 21 km lang in Zuid-Bretagne exploreren. Vorig jaar hebben vier onder ons er ook al een onvergetelijke week gekend. Dit jaar openen we daar met Pasen het seizoen.

Foto 1: eilandjes in de Golfe du Morbihan Ingesloten door het schiereiland Rhuys, mondt de Golfe uit in de oceaan door een smalle ingang aan Port Navalo; 400 miljoen m3 water passeert daar 2 maal daags tussen eb en vloed : onnodig te zeggen dat de stroming tot meer dan 10 knopen kan toenemen. Vanuit die monding verdeelt het water zich tussen de zowat veertig eilanden. Het meest gekende zijn het Ile-aux-Moines, het belangrijkste eiland van de golf, en het eiland Arsz. De andere eilanden zijn kleiner, velen in privaat bezit, maar nauwelijks bewoond. Op sommige van die eilanden, en op het vasteland rond de Golfe, vindt men vele historische resten uit de Keltentijd: Menhirs, Dolmens en hier en daar een Tumulus. Gegraveerd met de Keltische symbolen, liggen ze tussen de natuurlijke rijkdom van kreken en rotsen, afgewisseld met zandstranden en landtongen. De stadjes rond de Golfe zijn stuk voor stuk pittoreske vissershaventjes. De oestercultuur is alom tegenwoordig. Voeg daar bij het zachte klimaat, de haast Mediterrane vegetatie met talrijke pijnbomen en de overvloed aan vogels en je waant je als God in …welja Frankrijk. Wij kozen als vertrekbasis het strand van Moustérian, een gehucht van de gemeente Sené, die zich over een groot deel van het Oostelijk gedeelte uitstrekt. De boten liggen

60-61

veilig op een weide vlak bij een mooi zandstrand. Zelfs bij laag water ( getijdeverschil ongeveer 3-4 meter in dit Oostelijk gedeelte ) is het niet al te ver lopen tot de laag water lijn. De stroming tussen de eilanden is in deze uithoek van de “Kleine Zee” ( Mor Bihan is Bretoens voor “Kleine Zee” ) veel minder sterk dan aan de monding. Vannes, een prachtige Keltische buur van Sené, heeft alle troeven om de toerist te verleiden met zijn pleintjes, jachthaven en middeleeuwse vakwerkhuisjes. En de Golfe is er niet alleen voor de watersporters. Je kan ook fietsen op de veilige bewegwijzerde fietswegen, veelal onverhard. Onvergetelijk was de uitstap naar het Presqu’Ile de Rhuys, waar plots het slot van Suscianio opduikt, het 13° -eeuws buitenverblijf van de hertogen van Bretagne.

Foto 2: Stop op het eilandje Le Jument Ultiem doel vorig jaar was om vanuit onze basis de monding te bereiken. Eerst wat wennen aan het zeilen op de Golfe. Een eerste tochtje ging naar de embarcadère van de veerbootjes van het eiland Arz. En daar een pintje in de zon. Een bezoekje aan de basis van de zeilschool Les Glénans. Na enkele tochtjes rond de eilanden in de omtrek, besloten we het te wagen op een ochtend.

Maar we waren iets te laat vertrokken : de vloedstroom zette op het einde al goed door. Onmogelijk de sterke stroomversnelling tussen Ile Berder en Ile du Jument tegenop te varen. Dus strandden we op het eiland le Jument De laatste dag was het tij zeer gunstig. Hoewel er een toenemende wind en onweer voorspeld was, besloten we dat het nu moest gebeuren. Onder een zwaar bewolkte hemel en met lichte motregen, vlogen de patins richting Port Navalo. Op mijn draagbare GPS noteerde ik topsnelheden tot 19,5 knopen over de grond. Dit zal wel in die strafste stroomversnelling Le Jument geweest zijn. Mooi op tijd kwamen we in de monding uit. Simon, besloot eens de branding daar te testen, want met de wind recht op de drempel zag je een imposante muur van brekers. Dan was het wachten op het keren van het tij, en terug ging het in een razend tempo. De 28 mijl heen en terug hebben we in 3 1/2 uur afgemaald. Met als afsluiter, juist bij onze landing op het strand van Moustérian, een mooie stijve bries. Witte kopjes onder zwarte wolken over de groene heuvels. Je kan in Bretagne echt de vier seizoenen beleven in één etmaal!

Tekst en beelden: Gert Lerno


HEALTHY LIFESTYLE LEKKER EN GEZOND ETEN OP HET STRAND Brecht, Mathieu en Maxime zijn beste vrienden en gaan al anderhalf jaar door het leven als 'The Salad Boys' van Romain Roquette.

We zijn samen opgegroeid aan de kust, in Oostende, en kennen elkaar al 15 jaar. Romain Roquette is een droom die we heel zorgvuldig hebben waargemaakt want geen van ons drieën heeft een professionele horeca-opleiding. Het is door onze jarenlange interesse in alles wat met eten te maken heeft, dat we Romain Roquette hebben bedacht, dit samen met de juiste partners die ons de knepen van het vak hebben geleerd. We hebben heel duidelijke ideeën wat we de mensen willen geven en blijven er tegelijk voortdurend over nadenken. Nieuwe groenten uitproberen, lekkere kruiden ontdekken of leuke combinaties vinden. We kozen uiteindelijk om in Gent aan onze droom te beginnen. We kennen de stad, hebben er gestudeerd en gewoond

en wisten welke lunchadresjes er al waren. Voor een salad bar zoals de onze was er zeker nog plaats! Nu, anderhalf jaar na de start hebben we zelfs al een tweede zaak in Gent en we hopen binnenkort om ook in andere steden een Romain Roquette te openen. Volgen we ons hart, dan willen we iets in Oostende opstarten. Back to the roots! Al moet je dan na-

Noordzee Salade met KRAB, ASPERGE & LIMOEN 1 Maak eerst de dressing door alle ingrediënten (buiten de griekse yoghurt) te mengen. Voeg dan de griekse yoghurt toe en meng terug tot een volle maar gladde consistentie. 2 Breek de krabbenpoten zorgvuldig met een lichte tik en haal het vlees eruit. Meng 1 derde van de dressing met het krabvlees en laat rusten in de koelkast. 3 Blancheer de groene asperges in gezouten water gedurende 4 à 5 minuten. Je hoeft deze niet te schillen. Dompel de asperges vervolgens onmiddellijk in (ijs)koud water zodat ze niet verder garen. Laat even uitlekken en snij ze in schuine stukken van 1,5cm. 4 Schil de rammenas en groene appel en snij ze allebei in fijne julienne 5 Halveer de rijpe avocado. Verwijder de pit door met een middelgroot mes éénmaal er in te hakken en vervolgens je mes 90° te draaien. Verwijder de schil van de avocado en snij in blokjes. 6 Plet de wasabi noten in een vijzel tot ze grof gecrunched zijn. Let er op dat ze niet te fijn tot meel geplet worden. 7 Snij de romeinse sla in reepjes van 1,5cm. Was de romeinse sla en de rucola en zwier voorzichtig droog. 8 Spoel de koriander en de munt kort en dep droog met wat keukenpapier. Snij of scheur de kruiden fijn. 9 Meng de sla, het krabvlees, de asperge, de rammenas, de groene appel, de avocado en de helft van de kruiden en de wasabi crunch met het resterende gedeelte van de dressing goed door elkaar. Werk af met de andere helft van de kruiden en de wasabi crunch en serveer onmiddellijk!

Salade: romeinse sla - rucola - krabvlees - groene asperge - rammenas, daikon of radijs - avocado - groene appel - wasabi crunch - koriander - munt Dressing: limoensap - limoenzeste - olijfolie - sushi azijn - mosterd - zwarte peper - zout - griekse yoghurt 62-63


tuurlijk wel rekening houden met de iets rustigere wintermaanden. Om al eens te polsen wat het kustpubliek van onze salades vindt, willen we er binnenkort een Romain Roquette Pop-up openen.

asperges en croutons met een bieslook dressing), en perfect om te eten na een intense surf- of paddleboardsessie. De kip zorgt voor de nodige eiwitten en de avocado voor de gezonde vetten nodig na zo’n sessie.

Operationele kijk achter de schermen Om niet zomaar de zoveelste ‘healthyfood’-zaak te worden, moesten onze salades echt indruk maken. We hebben er dan ook keihard aan gewerkt. In het prille begin hebben we alle drie afzonderlijk 10 salades samengesteld. Na elkaars recepten te proeven kwamen we uit bij 10 salades waar we voor wilden gaan. En dan… proeven, proeven, proeven! Onze vrienden en familie eerst, daarna de chefs van Belgocatering (één van de partners die ons hielpen om onze zaak op te starten) Uiteindelijk bleven er 7 ‘Winner Salads’ over, meteen ons eerste menu ooit! Daarvan staan er nu nog altijd twee op het menu: Julius en Casbah Relight. Onze Julius is een interpretatie van de Caesar salade (Romeinse salade, kip, avocado,

We maken er elke dag een punt van om met verse producten te werken. Om dit te kunnen doen hebben we sterke partners nodig. We werken samen met ISPC, Metro en Vanderzijpen. We proberen met zo lokaal mogelijke producten te werken maar smaak, kwaliteit en smaakcombinaties primeren.

Tweede vestiging Voor onze tweede vestiging hebben we Dampoort in Gent gekozen. Gewaagd, omdat de buurt zich nog volop aan het ontwikkelen is maar we hebben er alle vertrouwen in. Onze zaak maakt deel uit van een kantoorgebouw, het gerenommeerde Quantum-building, waar veel mensen elke dag komen werken. Met onze tweede

vestiging maken we ook deel uit van CoStation, een creative scale-up initiatief van BNP Paribas Fortis, EY en Proximus. We hebben voor deze ruimte gekozen omdat we als eerste salad bar onze eigen salades ter plaatse wilden kweken met een vertical-farming installatie. Een machine om zelf salades te kweken in onze zaak, zeg maar. Dat laatste blijft voorlopig nog in de voorbereidende fase. De technologie moet nog op punt gezet worden en we zoeken ook nog de juiste financiering.

The Juicery Sinds kort werken we ook samen met The Juicery. Ze maken er de meest natuurlijke sapjes mogelijk. Niets is gepasteuriseerd, geen bewaarmiddelen, ingrediënten worden niet verhit en alles is bio. The juicery werd opgericht door Wouter Leroy, een goede vriend en mede jonge ondernemer van ons. De juices van The Juicery gaan dan ook perfect samen met de slaatjes van Romain Roquette. Juice up your life!

SUNSET SESSIONS Live performance vlakbij de vloedlijn.

Over het hele zomerseizoen zullen we toch een paar keer het Clubhuis opvrolijken met live performances. Toffe bands die in de sunset gloed met funcky beats clubleden welgezind krijgen. Let ’s dance. Stay tuned this summer: on facebook, instagram & twitter.

64-65


Local Loc al win windsu dsurfe rferr en tria triatle atle l ett Nic Nickk De Wann Wan ann nnema emaeke ek r


JUST GO ON Surfers en zeilers houden van een frisse conditie. Komt goed van pas op onze zomerse Seaking of de winterse Classic of Duo Race. Voor iedereen die houdt van passie en gedreven sporten.


WAASLAND IN ZANDLAND Van de papfles naar de drinkbus, het gaat snel in Waasland MTB-school.

Hallo Kris, kun je even jullie mountainbikeschool voorstellen? Onze WaaslandMTBschool is deze winter aan zijn tiende editie toe. Wat tien jaar geleden begon als een initiatief van drie fervente competitie mountainbikers die toen een vijftiental kinderen aanspraken, is door de jaren heen gegroeid tot een organisatie met zo’n 35tal vrijwilligers die meer dan 100 kinderen deren en jongeren de kneepjes en het plezzier van het mountainbiken willen bijbrenggen. Die kinderen en jongeren vann 6 tot 18 jaar, worden naargelang hun niveau opgedeeeld in 8 groepen. Bereiken ze de op voorhannd bepaalde doelstellingen enn, da en, d n kuunn nen ze een niveaugroep stitijg jggenn. Ons doeel is om de ki kind nder erren e en jo jong nger ng eren er en op een leukke en speelse see man anie ierr de de nod o ige igge te t chhnische vaardighedeen bi b j tee breenggenn. We W ller eren er en en ze ook respect voor ellka kaar ar en vo voor o de naattuuur or uur ur te hebbeen en wakenn erooveer da datt de d sfe f er faa miliaal blijft en niet tee co comp mppet etitittie ieff wo word rdt. rd t.. Ons proogramma bestaa aaat ui u t 10 10 ttra rain ra inin innge gen, n, die steeds op een zond nddag tussse senn ok okto tobe to berr enn be maart plaatsvinden. W Wee kie ieze eze zenn 10 veerrsc s hi hil-llende, uitdagende loca catitities ca ess in Vl Vlaa aaander ndder erenn uit en trekkken er met al alle lee nniv i ea iv eaug ugro ug roep ro eppen en naa aarr-toe. We organiserenn ook oook jaaar a lijk lilijkks ee een Arrdeennenweekend, ideaal om hheet niive veau auu nnog og te verhogen en om iedder eree ree een en waat be bete terr tee ller te e en er en kennen. Hoe hebbben julliee dee Duo uo & Cor orpo orpo pora raate rac rate a e in Twins Club lerenn kennne nen? Wij kennnen jullililie we weds dsstr trij rijjde denn al al jjar aren ar en eenn juullliee organisaatie leekk ons ns iide d aa de a l om o mee sam sam meenn te werkeen. Jullie hebben een ffantastisch parcours en stellen alllle deelnemers centraal. Iedereenn kan naast elkaar aan de start staan en aan de aankomst zorgen jullie vrijwilligers in de tent voor warme soep en broodjes. Die sfeer past perfect bij onze school. Jullie komen uit Waasland, dus sommige kinderen hadden nog nooit op het strand gereden. Wat is nu het moeilijkst aan op het strand

mountainbiken? Waren er valpartijen? Dat klopt, de meeste van onze deelnemers hadden nauwelijks ervaring op het strand. We zijn dan ook blij dat we zoveel kinderen konden overtuigen om deel te nemen. De stap naar het strandracen zetten is voor velen niet zo evident. De vrees dat het materiaal enorm afziet tijdens zo’n strandrace schrikt veel bikers af, maar dat is een fabeltje Natuurlijk moet je meteen na aankomst tje. je bike grondig afspuiten, maar ook daar hadden jullie aan gedacht door een afspuitinstallatie te voorzien. O het Op e par a co cour urss zeelflf is het ur heet ne neme menn va me v n ee eenn stro st troook llos o see zan os andd he het m mooei eilil jkkst s voo oorr on onze ze deel deel de elne n me ne mers ers r . Vo Voor ddee 6 duo’ Voor duo’ du o’s di die wee haddden in den de inge inge gesc schr sc hrevvenn voo hrev o r de ooffi fficië iële ële l w wed eddsttri rijd j jd kwam kw wam a er no nog og ee eenn mooei e lilijk jkheeid bbijiji , waantt diee jk m es mo e te tenn leere renn saame m nw nwer erkke er ken. Maa ken. aarr oo ookk daat verl ve r ie rl iepp vl vlot ot.. Al ot A s je aach chte ch tera te r f ee ra e n footo zie iett vann ee va eenn gr g oe oepj pjje vaan on o zee ssch cchhoo ooll diie el elka kaar ka arr voor vo orrtd ortd tduw duw wenn op he het et st stra rand ra nd,, da nd dan iss oons dan n doeel ns beere r ikt. ikkt. t Hiier H e en da daar ar was eerr we well ee e ns n een en vval alpa al part pa rtijijj, maaar m a val alle leen inn hhet et zan andd is is ggel eluk el ukkki kigg bijn bijn bi j a altititijd al j zon jd o deer ge gevo volg volg vo lg.. We We zzag a en ddus ag uss allllee e n ee maar ma ar vro ar r lilijk jkke ge gezi zich zi ich chte ten aa te aann dee fifinnnis ish is sh va vann de k dss racce !!! ki Watt he Wa hebb b eenn de ki bb kind n errenn voo nd oora ral ge ra ral geleeer gele erd rd tijtitijd nss ddee in de ince c nt ce ntiv ive? iv e? W Wat att zzijijijnn dee tipps & tr tric icks cks d e juulll iee aan di a heenn proobe b re renn meee te te geevven en? Wee hheb e be eb benn de de kin inde dere de renn en re e jon o ge g re r n inn ni-iveau ve augr au groe gr oepe oe pen pe en in inge gede ge ede d el e d. d Twe w e ni nive veau veau ve augr groe gr oeoepenn me pe mett de de dee eeln l em emerrs aaan de kidds-ra race leer le erde d n onder andere in groep rijden op het harde zand, hoe ze een golfbreker over moesten, wat ze moesten doen in het losse zand en hoe ze snel op en af hun bike moesten stappen. De deelnemers van de duo-race leerden ook met elkaar rekening houden. Ze wisten dus perfect wat ze als sterkste van de twee konden doen om hun partner te helpen en ze leerden ook communiceren met elkaar.

Ik ben de initiatie trouwens begonnen met hun bandenspanning na te kijken en dan te vragen van waar de wind kwam. Dat zijn de eerste zaken die een strandracer doet als hij op het strand komt. Jullie hebben erna nog met een groepje begeleiders meegedaan aan de Corporate race, wat vonden jullie van het parcours en de wedstrijd? Die Corporate race was echt een megatooffe ervaring! Niet alleen werden we aangemooedigd door onze kinde deereen en dere en jon onge ong geren, maaar ookk wi oo w j mo m esstteen zo z ggoe oed mo oed oe m gelijk sameenweerk w rken en m met et elk lkaa aaar om aar om de finish te halen. Eig nl ge nlijijjk wa wass di ditt ee een soort van mini-teambuildiing n . He Hett pa p rc rcou ourr blijft –ondanks het gem ou mis vann da va datt sl s in inge gere ge reend ndee duinenpaadje – erg leeuk enn affw wis i se sele sele lend nd. d. Het is uitdagend genooeg voor vo voor o een eech chte ch te strandracer en toch ook tooeg nk ga n el elijijijkk voor voor alle niveaus. vo Geeef G e jjee pe pers r oonlijk de voorkeur aan in duo/ rs / in g oe gr o p ririjd jdden e , off riji je liever alleen en waaroom? Mijn Mi jnn vooork r eu e r gaat steeds uit naar het rijdeen meet éééén of meerdere partners. D Dat geef ge e t to ef t cchh echt een extra dimensie aan de race ra c . Oo ce O k vo v or o m mijn buitenlandse avonturren g ef ge e iikk dee vvoo oork oo r eu rk e r aan meerdaagse diee je inn dduo uo kan uo an afwerken. Zo wonnen Mathhias Smet Sm et eenn ikk vorig jaar nog samen de Sudety MTB MT B ch chal a le al l ng nge in i Polen en stond ik twee jaaar gele ge leedeen nnoog als winnaar op het podium vvan de Sin ingl glet glet etra rack 6 in Canada, dit aan de zijjde rack ra vann Kr va Kris is Her e ts tsen ens, en s m s, mede oprichter van onnze Waas Wa asslaand n MT MTBs B ch Bs choo ool.l.l In dee m oo meeste gevallen sttondd Sttevveenn Baeert aan dde kant als verzzorger en ook inn on o zee ssch chooll ku k nnen we nniet zonder zijn hulp. Komen jullie volgend jaar terug? Wij komen zeker terug. De samenwerking met Twinsclub was gewoon perfect, onze kinderen en jongeren beleefden een geweldige dag en ook onze trainers waren moe maar voldaan. Bedankt dus voor de vlotte samenwerking en tot binnenkort! 68-69


SEA KING & SEA QUEEN Heerser over strand en zee.

DUO NIGHT RUN Lopen in de warmste week

Inschrijven voor de Seaking zijn open vanaf 1 juni 2017. Tijdregistratie is in samenwerking met Startracking

SEA KING

DUO NIGHT RUN

De Sea King (en ook Sea Queen voor de dames) krijgt alle eer. De swimrun heeft een schitterend parkoers in zee, over strand en door de duinen. Voor heren en meiden in prima conditie.

Onze Duo Night Run wordt gelopen in het donker in december. De Run steunt dus het initiatief van StuBru en we lopen met hart en ziel mee in wat de warmste week is in Vlaanderen.

Datum De Sea King & Sea Queen gaat door op zaterdag 5 augustus 2017 en start om 15u. Inschrijven en Prijzen De inschrijvingen zijn via de clubwebsite en kunnen vanaf donderdag 1 juni; prijs voor individuele deelname = € 20,- / Per team van 2 = € 40,Parkoers Het parkoers is over 3 ronden waarbij 300m zwemmen in zee wordt afgewisseld met telkens 3km lopen over strand en door de duinen. Er is een korte wisselzone voor schoeisel en/of suits. Start en aankomst zijn thv het Beachhouse. De club voorziet elektronische tijdopname ism Startracking. Clubservice Dagverblijf in de beachclub is inbegrepen, warme douches en sanitair zijn beschikbaar. Price giving is kort na de race in het Clubhouse en ’s avonds voorziet Twins Club een live performance.

Datum De Duo Night Run is zaterdag 2 december en start om 19u. Inschrijven en Prijzen De inschrijvingen zijn via de clubwebsite deelname per team = € 20,- (wordt integraal weggeschonken tvv de kinderen van Huis aan Zee). Parkoers Het parkoers is over strand en duin en loopt over de volledige zone van Bredene (uiterste punt west tot uiterste punt oost). Start en aankomst zijn thv het Beachhouse. De afstand is ongeveer 10km en er zijn 6 checkpoints (gemiste checkpoints geven strafseconden) Clubservice Price giving is kort na de race in het Clubhouse en ’s avonds voorziet Twins Club een gezellige activiteit. De club voorziet geen elektronische tijdopnames.


DE CLASSIC

Adembenemende strandrace

CORPORATE RACE Samen tot aan de finish

Inschrijven voor De Classic en Corporate Race zijn open vanaf 1 oktober 2017. Tijdregistratie is in samenwerking met Startracking.

DE CLASSIC

CORPORATE RACE

Sommige bikers vinden De Classic één van de mooiste strandraces, en alle 400 deelnemers vinden ‘m de lastigste. De race over brekers en door duinengebied schakelt immers voortdurend tussen snel en traag.

De Duo & Corporate Race is een klassieker die we omwille van het succes vanaf 2017 opsplitsen waardoor zowel de Duo als de Corporate race telkens om de 2 jaar doorgaan.

Datum De Classic 2017 gaat door op zondag 10 december 2017 en start om 13u. Inschrijven en Prijzen Inschrijven voor De Classic kan vanaf 1 oktober 2017 en kost € 20,- per persoon. Er kunnen tot max. 400 bikers inschrijven. De voorbije jaren was de wedstrijd ook telkens uitverkocht. Parkoers Het parkoers is over 4 ronden van 10 km over strand en golfbrekers, langs de Spinoladijk en over de verharde paden van het duingebied te Bredene . Start en aankomst zijn thv het Clubhouse. Clubservice De club voorziet een bikersvillage met broodjes, soep en een drankje na de aankomst die telkens wordt goed bevonden door deelnemers uit binnen- en buitenland. Price giving is kort na de race in het Clubhouse.

Datum De Corporate Race gaat door op zondag 4 februari 2018 en start om 11u.

Inschrijven en Prijzen De inschrijvingen voor de Race kunnen vanaf 1 oktober 2017 prijs voor deelname per team van 4 tot 6 bikers = € 90,Parkoers Het parkoers is over 4 ronden van 10 km over strand en golfbrekers, langs de Spinoladijk en over de verharde paden van het duingebied te Bredene . Start en aankomst zijn thv het Clubhouse. De eindtijd van de deelnemede teams is de tijd van de 4e biker bij aankomst. De Corporate Race is dus prima voor teambuilding in de deelnemende bedrijven. Clubservice De club voorziet een bikersvillage met broodjes, soep en een drankje na de aankomst die telkens wordt goed bevonden door deelnemers uit binnen- en buitenland. Price giving is kort na de race in het Clubhouse.

70-71


Stefaa Ste faan n Casi Casier/ er/ Spits itssber b gen be

Summit Aconcagua 6962m / Fernand Casier en Patrick Kindt


TWINS OUTDOOR Toeren door bar gebied is onvoorstelbaar mooi, en veelal ook uitermate hard. Buiten de comfortzone is kameraadschap troef. We hebben wat bijgepraat over wat voorbij is met Diethard en Fernand. Beide zonder verpinken altijd 'hart' voor de groep.

Vele beach members kennen jullie waarschijnlijk niet. Wat doen jullie zoal in het dagelijkse leven? Diethard: Hoewel ik aan de kust geboren en getogen ben, behoor ik al bijna 20 jaar tot het clubje van ‘weggespoelden’. Tijdens de zomermaanden zie je me zelden op het strand aan de Twins omdat ik ofwel aan het werk ben als chirurg in het UZ Leuven, ofwel ergens geniet van een lange vakantie met mijn gezin. Maar er blijft altijd wel een stukje Twins in mijn hart kloppen en hoop dat de vele binnenlanders die ik tegenkwam en het wilden horen, ook de weg gevonden hebben naar één van de mooiste en leukste plekken aan de Belgische kust. Fernand: Ik moet toegeven dat ik inderdaad wat te weinig op het strand ben, dit deels omdat mijn drive voor de zaken thuis zeer groot is. Dit jaar hebben we exact 50 jaar geleden ons familiebedrijf camping ‘Veld en Duin’ opgestart. Als je me dan toch eens op het strand ziet dan durf ik al graag eens een handje meehelpen. Niet zozeer voor de grote verantwoordelijkheden maar om hier en daar kleine probleempjes op te lossen. Het geeft mij een goed gevoel om met jonge mensen samen te werken en vind het ook belangrijk dat mensen zich nog belangeloos kunnen inzetten… Met de deur in huis: meest pijnlijke/moeilijke momenten in groep Diethard: Ik kan me er eigenlijk geen herinneren… alle minder leuke momenten werden door de groep in iets positief omgezet. Ik heb wel veel levenslessen uit de outdoor getrokken; vastzitten in een sneeuwstorm en aangewezen zijn op geduld, en dan extra genieten van die kleine attenties: een warmwaterfles voor in je slaapzak, uren werk voor een warme thee, de levensverhalen met eindeloos positivisme. Een zware ontgoocheling zie ik dan ook niet als een pijnlijk moment, wel als één van de belang-

rijkste leerscholen die je doormoet wanneer je nog een jonge outdoor- avonturier bent: wanneer een piek door slecht weer echt onbereikbaar is (cf Mount Rainier): dan moet je leren aanvaarden dat de natuur en de berg altijd de baas zijn! De berg blijft ook altijd liggen…Dit gezegd zijnde, mijn tweede toppoging naar de Rainier enkele jaren later strandde ook in een storm net buiten het basiskamp, als oefening in nederigheid kan het tellen. Fernand: Voor mij persoonlijk is het moeilijkste om te zien dat mensen hun uiterste best aan het doen zijn maar dat het toch zeer moeizaam gaat. Zo hadden we in Lapland een architect mee die het op een bepaald ogenblik door storm en uitputting ongelofelijk moeilijk had en zei dat we hem maar moesten achterlaten. Dan heb je een groep nodig die tot het uiterste gaat om zo iemand erdoor te helpen. Het belangrijkste blijft dus toch dat iedereen zich goed voelt in de groep en klaar staat voor elkaar en bij Twins outdoor heb ik steeds dat gevoel gehad. Er altijd blijven voor gaan is steeds de rode draad geweest. Geef toe, jullie waren best eens bang; waar en wanneer? Diethard: Met Twins Outdoor staat de aandacht voor maximale veiligheid zeer hoog aangeschreven, en hoewel je het nooit kunt uitsluiten zijn eventuele risico’s altijd zeer berekend; ik ben dus nooit echt bang geweest en was ook steeds in goede handen (en hopelijk vice versa ook omdat ik vaak/ meestal voor de medische zorgen mag instaan). Het meest spannende moment was misschien de afdaling van de Aconcagua. Onmiddellijk na de euforie van de beklimming en het bereiken van de top was het me toch duidelijk dat 2 van onze copains ernstige tekenen van hoogteziekte vertoon72-73

den. Zo snel mogelijk dalen was dan de boodschap. De kameraderie en de sterke verbondenheid om toen iedereen veilig en wel beneden te krijgen is me altijd bijgebleven en heeft me toen diep geraakt. Fernand: Ook ik heb er eigenlijk steeds reuze vertrouwen in gehad dat alles steeds goed zou eindigen. Maar we hebben wel heel wat meegemaakt… Zo hebben we in Scandinavië JP eens al rollend met pulka en al zien verdwijnen uit het decor, toen was er wel even de vraag waar die ergens ging uitkomen. Ook in IJsland op de gletsjer hebben we eens een zeer pittig weertje gehad, zo pittig dat de halve inboedel van de rugzak van mijn zoon, die buiten aan de tent stond, in de vallei werd weggeblazen. Op sommige ijsvlaktes werden we zodanig achteruit geblazen dat we geen meter verder kwamen… In spitsbergen hadden we op een bepaald moment onze tent op zee aan wat ijsblokken opgezet. Bleek achteraf dat dit de plaats was waar ijsberen hun maaltijd kwamen zoeken… Ik moet eerlijk toegeven dat toen we oog in oog stonden met een prachtexemplaar ik nooit echt schrik heb gehad dat we op zijn menu zouden komen te staan (nochtans heeft een ijsbeer altijd wel honger en ruikt hij “eten” tot op een paar kilometer) maar wel dat we het beest effectief zouden moeten afmaken als het te dicht zou komen. Dat zou echt een grote domper op onze reis zijn geweest, gelukkig was dit niet nodig en kon hij worden weggejaagd met een vuurpijl. Jawel: moment de gloire, breeduit. Fernand: Voor mij was dit als we met 6 onervaren gasten zonder gids tot boven op de Aconcagua (7000m) zijn geraakt en we allemaal samen op die top stonden. Die euforie en verbondenheid die je dan voelt met elkaar is niet te beschrijven!


Diethard: Elke reis was voor mij op zichzelf een piek, het klinkt misschien cliché maar de weg naar de top vind ik nu minstens even belangrijk als de top zelf… maar de adrenaline en eurofie op een top wil een mens natuurlijk af en toe ook wel eens meepakken! Geef es jullie betekenis van: ‘El cementario de los Andinistas del Aconcagua’. Remember… Diethard: Een klein kerkhof in de vallei op weg naar de vertrekplaats richting het basiskamp, op deze begraafplaats stonden de graven van klimmers wiens laatst tocht de Aconcagua was; een verplichte stop voor de aanvang van de klim. Stilstaan bij het leven, nederigheid, eindeloos respect voor het leven; beseffen dat roekeloosheid uit den boze is en dat we voor elkaar moeten zorgen. Hebben we daar risico’s gelopen? Fernand: Tijdens het klimmen zeker niet, maar misschien toch wel in de afdaling

naar Kamp Berlin op 6000m. Na de euforie van de top te halen, komt de vermoeidheid en valt de concentratie wat weg en dat is niet zonder gevaren.

houden en daarom neem ik ook niet deel aan alle twins outdoor activiteiten. Maar ik probeer dan de outdoor gedachte ergens samen met mijn gezin te beleven…

Weer even weg op avontuur? Pruttelt de vrouw soms niet wat tegen? Fernand: Ik moet toegeven dat het niet altijd even gemakkelijk was, maar ik ben toch heel dankbaar dat ik van mijn vrouwtje steeds de ruimte heb gekregen om op avontuur te gaan. De vraag blijft natuurlijk of je als vrouw per se akkoord moet gaan met alle dromen van je man…

Het kan niet altijd spannen. Welke sporten kunnen nog braafjes thuis, al was het om de conditie te behouden? Fernand: Mijn basisconditie onderhoud ik door dagdagelijks voldoende bezig te zijn. Ik heb nu eenmaal de leeftijd dat ik niet meer mag overdrijven met trainen en gaan stappen.

Diethard: Het leven is een voortdurende evenwichtsoefening, ook in een relatie. Mijn lijfspreuk is dat een mens af en toe eens afstand moet nemen in tijd en ruimte… De Twins Outdoor biedt daarvoor dus altijd een perfect excuus en ik ben een gelukkige man dat mijn vrouw hier alle begrip voor heeft. Ik probeer het evenwicht te be-

Diethard: Fietsen, lopen en zwemmen…zolang het maar zoveel mogelijk buiten kan én liefst in gezelschap van andere sportievelingen. Laatste vraag: Groenland 2018. Mee of thuis? Nieuwsgierig naar… Fernand: Groenland is altijd één van mijn dromen geweest en ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat het een droom zou blijven. Nu, ik weet wel niet of ik nog zou kunnen meegaan zonder mij een last te voelen voor de groep. Misschien dat ik nog aansluit om mee te gaan tot aan het basiskamp. De tocht zelf laat ik waarschijnlijk aan wat jongere mensen over. Je mag mij in elk geval wel op de hoogte houden. Diethard: Heel graag… Na enkele jaren van zuiderse fantastische fietstochten met Twins Outdoor, kijk ik echt terug uit naar een winterse tocht!

2018 Twins Club organiseert in voorjaar 2018 een toerski door Groenland. Tot nu overheerst daar wel wit, genadeloos mooi. Patrick werkt dit samen met Mich uit en zorgt nog maar es voor fotografie op reis. Zo beleven deelnemers niet alleen ’n uitzonderlijk avontuur, ze kunnen achteraf ook telkens weer nagenieten. By the way, zijn op Groenland ook beren?


TWINS BIKE WEEKEND Herfst op de fiets.

Inschrijfformulier bikeweekend online vanaf september

Als je graag op de mountainbike zit moet je es mee. Het weekend vóór de herfstvakantie zijn alle trainingsprogramma’s afgesloten en verblijven we met een pak clubvolk ergens midden de Ardense bossen. Ouders en jongeren fietsen in hun eigen bendjes over verkende bosweggetjes. Van stevig koersen tot flaneren op de fiets. Om met z’n allen te lunchen op een uitgekiende plek diep in ’t bos. Het fietsweekend 2017 gaat door in SPA op 21 en 22 oktober.

74-75


Water met een Zuiver van oorsprong en met

waardevolle

mineralen: calcium,

magnesium & bicarbonaat.

DOE DE VERGELIJKING :

www.mineral-calculator.com

Zo goed kan water zijn.

De Gerolsteiner 1L glazen statiegeldflessen zijn verkrijgbaar bij de betere drankenhandel, bijvoorbeeld:

b lb b www.belbev.be

www.drinxit.be

www.prikentik.com


ZO DOE JE DAT Een strand opspuiten.

Storm Dieter van half januari, was helemaal geen storm in een glas water. Vooral bij ons heeft hij flinke schade aangericht aan de kustlijn. Zo’n miljoen kubieke meter zand is weggespoeld door de krachtige golven. Veel werk voor de boeg voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Halverwege januari was het dus even bibberen. De combinatie van springtij, een diepe depressie boven zee en isobaren vanuit het noorden netjes op een rij, baarden ons grote zorgen. De opzet -hoeveel hoger het water staat dan normaal- werd geschat op groter dan anderhalve meter. Dit betekent dat de golven mogelijk tot aan het beachhouse konden reiken en figuurlijk tot aan onze lippen. Uiteindelijk shift lieve Dieter last minute een paar graden westwaarts, waardoor de golven heel wat hoogte verloren en de opzet afzwakte.

Het alarmerende ‘derde hoogtij’ in de reeks, verloor zijn spierballen en wij de daver op het lijf. Na de storm volgde een inspectievlucht om de schade op te meten, waarbij ons clubhuis mooi in beeld kwam in het VRTnieuws. De data-analyse wees uit hoe ver het zandkasteel –aangelegd na de Sinterklaasstorm- door de zee terug is opgegeten. Uiteindelijk spoelde anderhalf miljoen kubieke meter zand letterlijk weg in zee met een kostenplaatje van om en bij de 15 miljoen euro. Bredene kreeg deze keer de hardste klappen te verduren. Het Vlaams Gewest maakte nogmaals budget vrij, waarmee het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aan de slag ging en opnieuw het strand verhoogde. Nog maar eens een poging om de Noordzee te bedwingen met deze

enorme zandconstructie? Nutteloos werk waarvan de repetitie verzekerd is? Eigenlijk niet, want bestaande duinen en dijken worden door het opgevoerde zand beschermd en onze sportvereniging krijgt opnieuw een ferm sportplateau!!! Dat is pas een uniek voorbeeld van synergie tussen sportieve recreatie en zeewering.

Vlaanderen is maritiem

76-77


Boarding on a PORSCHE Roy Velthof; een bijzondere match tussen liefde voor surf en oldtimers

Hoe is het allemaal begonnen voor jou? Sinds welke leeftijd beoefen je de watersporten? Het begon begin jaren ’80. Ik ben opgegroeid aan de Groenendijk te Bredene en ging naar school in Oostende. Als ik langs de Spuikom fietste, zag ik windsurfers in volle actie. Uren kon ik blijven kijken. Met m’n zuur verdiende centjes van mijn eerste vakantiejob, kon ik eindelijk mijn eerste windsurfplank kopen. Die zomer heb ik me toen ingeschreven bij Bloso om een cursus windsurf te volgen, gegeven door Filip Gosseries.

Blijkbaar ben jij een echte ‘local’ en was je reeds aanwezig op onze surfspot, nog voor de Twins Club bestond. Hoe heb je de surfspot leren kennen? Ik woonde dichter bij het strand dan bij de Spuikom en met de komst van de funboards en custom boards werden we meer aangetrokken tot de zee. Toen het zandweggetje naar het strand geasfalteerd werd, kon ik met m’n surfkarretje achteraan m’n brommer het strand vlotter bereiken. Er was nog geen reddingspost 1 of watersport zone en waren dus vrij om te doen wat we wilden. In de zomer was het wel even opletten tussen de vele baders, maar als het hard waaide, was er niemand aanwezig. In de verte -ter hoogte van reddingspost 2- zag ik toen de andere windsurfers van Bredene bezig: Luc De Jonckheere, Patrick en Johan Kindt en Fernand Casier. Maar waar de Twins nu is, was er behalve Dirk Philippé en ik niemand aan het windsurfen.

Welke watersporttakken heb je ondertussen al allemaal doorlopen? Wat is je favoriet en waarom? Het is allemaal begonnen met windsurfen en surfen op zelfgemaakte Malibu’s, maar toen ik in 1998 op windsurfreis was naar Barbados stond ik versteld van hoe enkele locals met een kite ons voorbijvlogen in de golven aan Silver Sands. Datzelfde jaar heb ik dan

in België een eerste poging ondernomen met een Wipika kite en mijn windsurfboard. Een groot succes kon je het niet echt noemen, maar toch kocht ik een eigen Naish kite en kiteboard. De hele winter heb ik geoefend en daarna zelfs al mijn windsurfmateriaal verkocht. Iedereen verklaarde me gek maar ik heb het me tot op de dag van vandaag nog altijd niet beklaagd. Verder ben ik 5 jaar geleden -tijdens ons jaarlijks verblijf in Puerto Rico- begonnen met wave SUP. Als er geen wind staat maar er wel wat golven zijn, is dit voor mij een ideale aanvulling op het wave kiten. Vorig jaar ben ik ook begonnen met kitefoilen. Zeer moeilijk om aan te leren, een echte uitdaging dus. Dit jaar overweeg ik zelfs om de foil onder mijn wave sup te zetten.

Het foil-kiten ziet er inderdaad niet eenvoudig uit, wat maakt het juist zo moeilijk? In het begin moet je alles vergeten wat je altijd al gedaan hebt op je board. Gewichtsverplaatsing is het omgekeerde, op rail varen gaat ook niet en de snelheid is een pak hoger, wat de crashes ook een pak harder maakt.

We kunnen je dus een beetje als een early bird beschouwen, je komt steeds als eerste op de club toe met die nieuwste surftrends. Zoek je deze nieuwigheden bewust op of is dit eerder toevallig? Ik ben webmaster van verschillende watersportsites en ken heel wat mensen in de sector. Hierdoor ben ik snel op de hoogte van evoluties en trends. Ik hou er ook van om terug een leercurve te doorlopen bij het aanleren van een nieuwe sport. In Puerto Rico is er naast onze spot een ontwikkelingscentrum van kites en SUP’s. Daar zie je nieuwigheden op het water, enkele jaren voor het mainstream wordt. Zo herinner ik mij 8 jaar geleden dat ze al experimenteerden met strap-

less kitefoil in de golven terwijl ze hier nog maar net het wave kiten hadden ontdekt.

Naast het watersporten heb je nog een interessante hobby, het restaureren van oldtimers. Hoe gaat dit juist in zijn werk? Ik ben altijd al gefascineerd geweest door oldtimers. Daarom ben ik in avondonderwijs een cursus automechanica gaan volgen, omdat ik wist dat ik vroeg of laat wel een oldtimer zou kopen. Ondertussen ben ik al meer dan 15 jaar actief bezig en heb ik er al 4 gerestaureerd. Ik probeer steeds een wagen te kopen die niemand anders moet hebben om dat er te veel werk aan is maar die toch zo compleet mogelijk is.

Waar komt die liefde voor oldtimers vandaan? En meer specifiek voor Porsche… Ik ben een echte liefhebber van oude Porsches, alles tot en met 1969, hierna vind ik ze niet meer zo fascinerend. Het is de vormgeving, de eenvoudige mechaniek en de betrouwbaarheid van de wagens die mij zo aanspreekt.

Heb je een favoriete wagen, waarvan je echt trots bent op het resultaat? Op mijn laatste twee projecten ben ik echt trots. Een Soft Window Targa van ’67, waarvan er maar 542 van gemaakt zijn en er nu nog wereldwijd zo’n 80-tal van bestaan. Toen ik dit ‘wrak’ vond in de VS verklaarden velen mij zot om hieraan te beginnen. Nu praten ze er anders over. De andere is mijn droomauto: een Porsche 356A T2 SUPER Coupé uit ‘58. Dit project is net afgewerkt, juist op tijd voor m’n 50e verjaardag. Hiermee doe ik dit voorjaar mee aan de internationale meeting in Spanje en laat zo de cirkel rond zijn, want de wagen wordt met een trailer vervoerd zodat ik ook m’n kite en SUP-materiaal kan meenemen. 78-79


Club Partners

Colofon Twins Club Secretariaat Driftweg 69 – 8450 Bredene BE 0428 696 448 IBAN BE07 0682 0649 7566 BIC GKCCBEBB Joyce Corveleyn Sporttechnisch Coördinator 059 32 03 13 info@twinsclub.be Liesbeth Tommelein Club Management 0475 86 87 88 management@twinsclub.be Annelies Brak Coördinatie lessen en trainingen. Twins Club Beachhouse Strand post 1 – 8450 Bredene 0475 86 87 88 Twins Club Clubhouse & Surfers Bar Strand post 1 – 8450 Bredene 059 33 07 97 All Year Magazine 2017 Vu. Twins Club vzw. Redactie: Liesbeth Tommelein, Hilde Verhaeghe, Gert Lerno, Joyce Corveleyn, Tommy Maenhout en Johan Kindt Fotografie: Patrick Kindt tx to Hilde, Sarah, Bianca en Nathalie. Johan Kindt Voorzitter@twinsclub.be Patrick Kindt fotopat@mac.com

S •H •I •P •C •H •A •N •D •L •E •R •S WIJNEN EN LIKEUREN


Ons vakmanschap drink je met verstand Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

© 2017 BACARDÍ. ITSTRADE DRESS ANDTHE BAT DEVICE ARETRADEMARKS OF BACARDÍ & COMPANY LIMITED.

THE ORIGINAL BACARDÍ MOJITO


ALL-NEW DISCOVERY

De All-New Discovery is ’s werelds meest veelzijdige SUV. Hij biedt vlot plaats aan 7 volwassenen of een laadvolume tot 2.500 liter. Bovendien brengt hij u overal, dankzij zijn legendarische terreincapaciteiten. Binnen geniet iedereen van perfecte connectiviteit en comfortabele luxe. Er is een All-New Discovery vanaf € 51.700. landrover.be

6,0-10,9 L/100 KM – 159-254 G/KM CO2 Foto genomen in Zekreet, Qatar waar dit type gebruik van het voertuig is toegelaten. Milieu-informatie [KB 19/03/04]: landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.

Twinsmag 2017  
Twinsmag 2017  
Advertisement