Page 1

Feestwijzer Lorem ipsum dolor sit amet

125 jaar

vrijheid verlicht 2011

125 jaar

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 1


feestwijzer 2011

125 jaar

Feestwijzer voor de honderd-en-achtiende feestviering van de

Secretariaat: Postbus 32014 2303 DA Leiden Telefoon: 071 532 4724 E-mail: secretariaat@3october.nl Website: www.3october.nl Twitter: @3october Facebook: www.facebook.com/3october

Colofon

125 jaar

De Feestwijzer 2011 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden Oplage: 15.000 exemplaren

Advertenties: Commissie PR Vormgeving, ontwerp omslag en opmaak: buro Azeta Fotografie: Emile van Aelst, Peter Schipper en D’ Andrea Redactie: Els van Eijck van Heslinga, Jacowies Surie, Eric Filemon, Tineke Schutte, Marjolein Hettinga en Martijn du Prie Eindredactie: Jacowies Surie, Marjolein Hettinga, Anneke Kooijman, Mieke van Ulden en Bettina van Klaveren Druk: Drukkerij de Bink, Leiden www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 3


voorwoord

A. van Borselen & Co. Schildersartikelen sinds 1876 eigen kleurmengerij Hooigracht 64 / 2312 KV Leiden

www.borselen.nl / avanborselen@kpnmail.nl

0715120320 / 0620823315

125 jaar

Vrijheid verlicht “Zal ik hem eraf lichten?” vroeg stadssecretaris Jan van Hout aan burgemeester Pieter van der Werff tijdens een dienst in de Pieterskerk in 1574. Van Hout had, zo gaat het verhaal, zijn pistool gegrepen en hij was van plan om de dominee van de kansel te schieten. Daarvan kon hij gelukkig net worden weerhouden. Waarom werd Van Hout zo kwaad? De predikant had het gewaagd om de stadsbestuurders uit te schelden. Want op het net gedrukte papieren noodgeld stond niet als randschrift Haec religionis ergo, vanwege de godsdienst, maar Haec libertatis ergo, vanwege de vrijheid. En dat stond het kerkelijk bestuur niet aan. Het Leidse stadsbestuur had in 1572 de kant van de Opstand en van Willem van Oranje gekozen en voor hen stond juist de strijd om de vrijheid voorop. Vrijheid Het thema van de herdenking en viering van Leidens Ontzet in 2011 is De Vrijheid Verlicht. Vrijheid heeft voor iedereen een positieve klank. Vrijheid is begerenswaardig. Afhankelijk van plaats en tijd krijgt het steeds een eigen invulling en betekenis. In dit bijzondere jaar vieren wij het 125-jarige bestaan van onze 3 October Vereeniging. Het is de 118de feestviering. Dit verschil is ontstaan omdat Leidens Ontzet in de beide wereldoorlogen een aantal keren niet gevierd kon worden. Daarmee wordt wel heel direct het verband tussen vrijheid en onze vereniging zichtbaar.

restaurant “Allemansgeest” Hofweg 55 2451 LP Voorschoten tel.: 071-5764175 Flip en Nicole Lucie www.allemansgeest.nl

a r ch i t e ct e n bu r e a u architectuur stedenbouw restauratie interieur advies

www. k e e s l a u . n l

Verlicht Veel onderdelen van ons standaardprogramma zijn natuurlijk direct verbonden met de herdenking van de gebeurtenissen op 3 oktober 1574, de dag waarop de Leidse bevolking haar vrijheid herkreeg. Dat zijn onder meer de samenkomst in de Pieterskerk, de reveille en de koraalmuziek, de kranslegging bij het standbeeld van Van der Werff, het uitdelen van haring en wittebrood en de hutspotmaaltijd. Maar je kunt het thema De Vrijheid Verlicht ook nog anders opvatten: vrijheid maakt lichter, stemt positief, vrolijkt mensen op. Vrijheid moet je vieren! En dat doen we op de kermis, op de Garenmarkt en langs de straten waar de taptoe en de Optocht langs trekken. Ten slotte is er ook nog een letterlijke interpretatie mogelijk: denk aan het vuurwerk en de lichtelementen in de taptoe. Lustrum In dit lustrumjaar kunnen we alle inwoners van Leiden en de omliggende gemeenten een bijzonder programma aanbieden dat in deze Feestwijzer uitgebreid beschreven wordt. En iedereen kan - met dank aan ons verlichte stadsbestuur van 2011 nu en in de komende jaren langs de prachtig aangelichte plekken varen die te maken hebben met het Beleg en Ontzet in 1574! Els van Eijck van Heslinga Voorzitter 3 October Vereeniging www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 5


inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wedstrijd UW STRAAT DE MOOISTE 3 OKTOBERSTRAAT! De jubilerende 3 October Vereeniging daagt alle inwoners van Leiden uit om hun straat om te toveren tot een ROOD WITTE feeststraat! De 3 October Vereeniging verkoopt in het servicepunt speciale rood/ witte vlaggenlijnen (€2,50 per 10 meter) en 3 October gevelvlaggen (€15,00 per stuk). Prijs: een rondje voor de hele straat in het Reuzenrad en voor iedereen uit de winnende straat een professionele foto van de versierde straat en haar bewoners! Stuur de foto’s van uw straat vóór 23 september naar secretariaat@3october.nl

Vereniginggegevens en Colofon 3 Voorwoord door de voorzitter van de 3 October Vereeniging 5 3 oktoberstraat wedstrijd 6 Samenstelling bestuur en commissies van 3 October Vereeniging 9 Archief 12 Lid worden van de 3 October Vereeniging 14 Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd 17 Kaartuitgifte Muzikale Voorstelling voor Senioren 19 Oefenen van de Koraalliederen 19 Rondtour bij verstandelijk gehandicapten 21 Korentocht 22 Historische lezing 23 Aankomst Geuzentocht 25 Openingsact: ‘de Vrijheid Verlicht’ 25 Moonlightcruise 26 Servicepunt 27 Rust- en Verpleeghuizen 28 Minikoraal 28 Modeshow en Dansact 30 Festival Plaza, ‘Back to school’ 31 Spinningevent 33 Spectaculaire presentatie vestingsteden 35 Groot Lunapark 36 Historische kermis 39 Grote Hutspotmaaltijd 40 Feestelijke Warenmarkt 42 Stadhuiscarillon 42 Grote Taptoe 43 Festival Plaza, ‘Het Nederlandse Lied’ 46 Muzikale Voorstelling voor Senioren 49 3 October Pleintaptoe: ‘Day of the Bands’ 50 Jazz bij de Burcht 51 Muziek op het Festival Plaza 51 Night of the Bands 52 Suske en Wiske ‘Het lijdende Leiden’ 53 Reveille 55 Uitreiking Haring en Wittebrood 56 Koraalmuziek 57 Kinderplein 59 Herdenkingsdienst 60 Straattheaterfestival 61 Grote Optocht: ‘High Leids’ 64 Goochelshow voor de Kinderafdeling van het LUMC 72 Muziek op het Festival Plaza 72 Polsstokverspringen 74 Vuurwerk 75 3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi 77 Hutspotbridgedrive 78 Levend Spookhuis 79 Rood – Wit Fotowedstrijd 80 Stedelijk Museum de Lakenhal Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011 80 De Geuzen van Boisot 83 Het 3 October Gilde 84 Door de 3 October Vereniging georganiseerde feesten 86 Koraalliederen 89 Lustrumlied: ‘De Vrijheid Verlicht’ 94 www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 7

125 jaar


de vereeniging

3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter H.J.J. Lenferink (Henri), Burgemeester van Leiden Ereleden J. Karstens (Jan) H.A.M.M. Meijer (Har) M.J.M. du Prie (Max) W.J. Laman (Wim)

A.A.F.M. de Jong (AndrĂŠ) L.M.M. Heruer (Rens) P.G.J. van Sterkenburg (Piet) L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

Bestuur van de 3 October Vereeniging E.S. van Eijck van Heslinga (Els), voorzitter J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), secretaris A.G.M. van der Poel (Bart), penningmeester E. Filemon (Eric) H. van Baalen (HenriĂŤtte) H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles) A.H. Netiv (Ariela) M. du Prie (Martijn) E.J. van Klaveren (Bettina) N. Rurenga (Nils), praeses collegii LSV Minerva Evenementencommissie H.L.J. Kamps (Rik), voorzitter C. van Kooperen (Thea) F. de Jong-de Jong (Frouke), secretaris A. Meester (Arjan) R.H. Breedveld (Ruud) S. Menijn (Steven) P.J. Bunnig van den Ameele (Nel) H.P.M.S. van Oosten (Henk) G.B.M. Gerritsen (Gerard) W.A.B. van der Pluijm (Wim) F. Hoff (Froana) N. Rurenga (Nils) J. Knipmeijer (Janet) T.M. Schutte (Tineke) T.A. Trippenzee (Tjerk) Dagcommissarissen Evenementencommissie A.A.E. Bakker (Ton) H. Ladan (Hans)

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 9

125 jaar


de vereeniging Commissie Herdenking A.H. Netiv (Ariela), voorzitter E. Filemon (Eric) M. du Prie (Martijn) A.J. Remijn (Anneleen) Optocht- en Taptoecommissie H. van Baalen (Henriëtte), voorzitter E.J. van Klaveren (Bettina), vice-voorzitter A.A.E. Bakker (Ton) E.M. van Dam (Eva) B.K.M. Drenth (Bernadette) C. de Geus (Chris) Y. Gunter-Bosman (Yanthe) M. Hettinga (Marjolein) L. Hollander (Laila) L. Janssen (Loek) A.L. de Jong (Bert) L. de Kort (Len) R. Kraayeveld (Ronald) Commissie PR E.J. van Klaveren (Bettina), voorzitter K. Karman (Kees) J.M. Kooijman (Anneke) A.C. Meester (Arjan)

de vereeniging

C. Schollaard (Christel) S.A.M. Spijkerman (Sandra) T.A. Trippenzee (Tjerk) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

H. Kuijers (Hidde) A.P.J. Lek (Ralph) S. Mieog (Sven) S.M. de Moor (Suzanne) A. van Nimwegen (Alexander) F. Rijkens (Femke) A.F. van Sterkenburg (Arnoud) J. Surie (Jacowies) M. van Ulden (Mieke) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger) M. Vreeken (Martin) S. Zeilstra (Schelte)

M. van Ulden (Mieke) M. van Sandick-Sopers (Moniek) P. Soels (Peterlien) E.W.M. van Zuylen (Erick)

Commissie Ledenwerving en Ledenadministratie E.J. van Klaveren (Bettina), voorzitter N.Hoogwout (Niek) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), vicevoorzitter M.M. in der Mauer (Marcel) W.M. Boogert (Wilma) Commissie Protocol: H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles)

N. Griffioen (Claas) A.L. de Jong (Bert) W. van Kampenhout (Wout) F.J. Kuijers (Fred) O.A.M. Langezaal (Oscar) B. van Leeuwen (Bart) J. Mantel (Jeroen)

R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger) H.F.A.M. Walenkamp (Har) G.J. Wisse (Gerard) C. de Wit (Christiaan) A.P. Young (Adian) S. Zeilstra (Schelte)

Commissie van bijstand uitreiking Haring: De vrouwelijke partners van de erevoorzitter, de ereleden en de bestuursleden, eventueel aangevuld met de vrouwelijke partners van de leden van de Magdalena Moons Vereeniging. Commissie Lunapark: M. du Prie (Martijn), voorzitter K.J. de Vries (Kasper) Commissie Rust- en Verpleegtehuizen: Mw. K.M. Vermeer - van der Poel (Karin) Mw. A.I. van der Velden-Scheer (Annet) Partners van de bestuursleden Lustrumcommissie E. Filemon (Eric) A.A.F.M. de Jong (André) Mw. E. Simons (Ellen) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) Archiefcommissie L.M.M. Heruer (Rens), voorzitter H.L.J. Kamps (Rik) Mw. A.H. Netiv (Ariela) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien)

J.J.I.M. van der Velden (Jurgen)

Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: K.H.N. Schulpen (Charles), voorzitter J. Myer (Jochem) J.E.C. van Arkel (Jorg) G.G. Persijn (Guido) A.A.E. Bakker (Ton) W.A.B. van der Pluim (Wim) A.W.H.M. Elderhorst (Ton) R. Schenk (Ronald) C. Faassen (Casper) F. Simons (Frans) 10 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot Mw. E.S. van Eijck van Heslinga (Els) H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles) Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde Mw. H. van Baalen (Henriëtte) E. Filemon (Eric) M. du Prie (Martijn) www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 11

125 jaar


archief

archief

Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging beoogt een complete verzameling te zijn van alles wat met beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het sinds 1886 ook het archief van de Vereeniging zelf. De collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Regionaal Archief in Leiden. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties. Om de bekendheid met de rijke inhoud van het archief te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden is in de afgelopen jaren een geheel vernieuwde inventaris (beschrijving van de inhoud) opgesteld. Deze inventaris zal - via de internetsites van het Regionaal Archief en de 3 October Vereeniging - beschikbaar komen voor een groter publiek, dat daardoor kennis kan nemen van dit unieke erfgoed. Vervolgprojecten zijn inmiddels in gang gezet. Hierdoor wordt het mogelijk om in de toekomst via de website van de 3 October Vereeniging een digitale tour in het archief te presenteren. Bijdragen aan de collectie (boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of bijdragen in nog andere vorm) zijn altijd van harte welkom. Het archief ontvangt de bijdragen meestal en graag als schenking, maar beschikt ook over een klein budget voor eventuele aankopen van zeer bijzondere aard. De archivaris ontvangt ook graag tips die kunnen leiden tot uitbreiding van de collectie.

125 jaar

O. Hendriksen foto’s, dia’s etc. div. jaren / etala gewedstrijd 1961 Mw. A. v.d. Hoff fotoalbum viering (‘80 – ‘90) H.J. v. Kasterop liedteksten A. Koch geluidscassettes Taptoe div. jaren F. Lucie menukaarten 2010 C. Mentink (en gade) jaardocumentatie 2010 Museum Het Houten Huis, De Rijp geografische schoolplaat Beleg & Ontzet van Leiden mw. A. Ponsen diverse stukken H. Roedoe/mw. M. Visser originele ontwerptekeningen (V&R Ateliers) Optocht div. jaren; foto’s Mw. M.A. Veeren - Vink foto’s en knipsels div. jaren (nalatenschap Ronald Veeren) diverse bronnen stukken m.b.t. Vereeniging Magdalena Moons, 3 October Gilde en Geuzen van Boisot diverse (anonieme) personen diverse bijdragen (w.o. Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s, kranten- berichten) Deze en alle andere, niet vermelde, welwillende schenkers wordt van harte dank betuigd. L.M.M. (Rens) Heruer, archivaris Steenschuur 13, 2311 ES Leiden

Het archief ontving ook dit jaar weer bijdragen in verschillende vorm. Het navolgende overzicht is een keuze uit de grote hoeveelheid schenkingen: N.J. Bavelaar F. Brocken (Leiderdorps Weekblad) S. Geenjaar / mw. A. Magnin C. Griffioen

foto’s feestviering 2010 foto’s feestviering dvd / documentatie viering 1923 en 1925 (w.o. documentatie inci dent ballonvaart Ebel Magnin) div. materialen

12 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 13


lid worden

lid worden

Wilt U de historie levend houden en dit feest in stand houden? Word dan lid van de 3 October Vereeniging. Exclusief voor leden ontvangt u: - deze Feestwijzer (met feestprgramma, plattegrond en de teksten van de koraalzang) - een lidmaatschapskaart - recht op een hutspotmaaltijd op 2 oktober (inschrijving donderdag 15 september)

Els van Eijck van Heslinga Drie Octoberstraat 3 1886 OV Leiden Lid voor het leven Lidmaatschapsnummer 14.103

Ledenpas 2011

Mocht U uw lidmaatschap willen wijzigen, over willen gaan op een automatische incasso, opzeggen of uw adres wijzigen, neem dan contact op met 3 October Vereeniging. Vanaf volgend jaar ontvangt U een acceptgiro in de bus. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 7,50 euro per jaar.

De 3 October Vereeniging organiseert het programma van deze herdenking al sinds 1886 en bestaat dus nu 125 jaar: een extra reden voor alle Leidenaren om uitbundig feest te vieren! 

Postbus 32014 2303 DA Leiden 071-5324724 secretariaat@3october.nl www.3october.nl

Begin oktober hoorden de Spanjaarden dat het bevrijdingsleger van Willem van Oranje in aantocht was: de Geuzen. In de nacht van 2 op 3 oktober vluchtten de Spaanse soldaten. Om 8 uur ‘s morgens kwamen de Geuzen over de Vliet aangevaren met haring, brood en kaas voor de Leidenaren. Leidens Ontzet betekende een belangrijke ommekeer in de Nederlandse geschiedenis. Daarom wordt deze dag sinds 1574 elk jaar herdacht.

Secretariaat: Telefoon: E-mail: Website:

In 1574 lagen Spaanse troepen voor de Leidse stadsmuren. De Spaanse koning was destijds de baas in onze gewesten. Onder leiding van Willem van Oranje verklaarden veel steden zich onafhankelijk, zoals Leiden. De Spaanse soldaten omsingelden de stad vier maanden lang. De Leidenaars hadden honger en velen werden ziek, maar ze hielden vol!

Aanmelden als lid kan: - in het Servicepunt op de Koornbrugsteeg 2 - telefonisch: 071-5324724 - via de website: www.3october.nl - schriftelijk: naar de Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel is niet nodig) Vermeld: (1) achternaam en voorletters; (2) geslacht; (3) adres met postcode en woonplaats; (5) geboortedatum; (6) e-mailadres, (7) telefoonnummer; (8) het gewenste lidmaatschap.

Cadeaulidmaatschap bewijskaart

Lid worden van de 3 October Vereeniging

125 jaar

Cadeau Lidmaatschap

Dit jaar krijgt elk lid een verzilverd speldje, ter herinnering aan het 125-jarig bestaan van de vereeniging. Leden voor het leven ontvangen een verguld speldje.

1 jaar

Er zijn 3 soorten lidmaatschappen: 1) Persoonlijk lidmaatschap vanaf €7,50 per jaar 2) Gezinslidmaatschap voor €25,- per jaar 3) Persoonlijk lidmaatschap voor het leven voor éénmalig €157,40 14 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

490.10_kado_lidmaatschap_def.indd 1

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 15

08-09-10 14:13


Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd

Vakmanschap en kwaliteit voor een scherpe prijs

Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd WAAGGEBOUW, AALMARKT Donderdag 15 september, 16.30 - 21.00 uur

Admiraal Banckertweg 23, 2315 SR Leiden Postbus 2309, 2301 CH Leiden Telefoon: (071) 522 29 19 E-mail: info@duprie.nl Website: www.duprie.nl

GEEN EIGEN RISICO BIJ VOORRUIT VERVANGING

Restauratie Renovatie Utiliteitsbouw Woningbouw Projectontwikkeling

Heeft u een uitgebreide WA-verzekering (WA-extra, WA mini-casco, WA plus, etc.) of bent u All Risk verzekerd met een standaard eigen risico, dan neemt Euronet Autoruiten bij vervanging het eigen risico voor haar rekening. Met andere woorden : Betaal geen € 150,eigen risico zoals bij veel merkdealers, betaal ook geen € 68,- eigen risico zoals bij collega specialisten, maar betaal bij Euronet autoruiten

Gratis sterreparatie Euronet Autoruiten is ook gespecialiseerd in het vakkundig repareren van sterren. Ook deze reparatie is vanaf WA-extra geheel GRATIS. Gratis mobiele service Voor vervanging of reparatie komen wij naar u toe, thuis of op uw werk. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Schade-afhandeling met alle verzekeringsmaatschappijen Euronet Autoruiten regelt schade afwikkeling rechtstreeks met uw verzekeringsmaatschappij, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

€ 0,-

Bel gratis voor informatie of een afspraak

0800-7848273 0800- RUITBREUK Euronet Autoruiten is een landelijk opererende organisatie met jarenlange ervaring. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 08.30 – 18.00 uur. E-mail: info@autoruiten.com Internet : www.autoruiten.com

Als u iets niet mag missen dan is het wel de uitreiking van Haring en Wittebrood! Bent u geboren of woonachtig in Leiden? Kom dan op donderdag 15 september naar De Waag voor de traditionele inschrijving van Haring en Wittebrood. Voor velen de eerste happening op weg naar 3 oktober. In de altijd weer gezellige Waag kunt u aan onze trouwe inschrijvers uw bestelling opgeven. Het is wel noodzakelijk dat u een bewijs van uw verbondenheid met Leiden kunt overhandigen, zoals uw trouwboekje, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Maar het meest overtuigend is natuurlijk een bewijs van lidmaatschap van onze 3 October Vereeniging. Dit bewijs is de lidmaatschapskaart die u bij de feestwijzer heeft ontvangen. De uitreiking van Haring en Wittebrood is een van de oudste tradities van de 3 October Vereeniging en behoeft eigenlijk geen krans. Maar dit jaar wordt toch specialer dan andere jaren. De commissie Haring, Wittebrood en Hutspot gaat namelijk een poging doen om in het Guinnes Book of Records te komen met het grootste zeebanket ter wereld. Een enorme uitdaging waar we ieders hulp hard bij nodig hebben. Een extra reden dus om u in te schrijven. Als lid van de 3 October Vereeniging kunt u zich op 15 september ook inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. Een geweldig evenement dat ieder jaar groter wordt. Per lidmaatschap heeft u recht op maximaal twee hutspotbonnen. Wilt u meer bonnen bemachtigen? Dat kan door nieuwe (gezins)leden aan te brengen, want ook alle nieuwe leden komen in aanmerking voor gratis hutspotbonnen. EXTRA NIEUWS: het ledenspeldje kan ook bij de inschrijving worden afgehaald! U kunt lid worden van onze vereniging door u aan te melden op de website www.3october.nl, door een schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van onze vereniging (zie p. 14-15) of door u aan te melden bij onze stand in De Waag. Als u uw lidmaatschapskaart meeneemt versnelt u de inschrijfprocedure. U hoeft dan na het krijgen van de haringbonnen niet nogmaals in de rij te staan voor het inschrijven voor de hutspotmaaltijd. www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 17

125 jaar


Kaartuitgifte seniorenvoorstelling & oefenenen koraalliederen

GROEPSWIJZER.NL Voor al uw groepsuitjes en arrangementen

Kijk voor tientallen ideeën voor het groepsuitje van het jaar op

Kaartuitgifte t.b.v. Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS Maandag 19 september, 11.00 - 14.30 uur

www.groepswijzer.nl

Op zondag 2 oktober vindt in de Stadsgehoorzaal de Seniorenvoorstelling plaats. Om deze speciale lustrumviering te kunnen meemaken, dient u zich in te schrijven. Deze voorstelling is dit jaar alleen bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. U kunt een toegangskaart verkrijgen op maandag 19 september. Neem uw lidmaatschapskaart mee. Let op: de toegangskaarten dienen persoonlijk te worden afgehaald, maximaal 2 kaarten per lidmaatschap.

Oefenen van de Koraalliederen HOOGLANDSE KERK Woensdag 21 september, 19.30 uur

GLAS IN LOOD

Amphoraweg 5 2332 ED Leiden Tel. 071 - 531 83 23

Fax 071 - 5313443 info@jilleba.nl www.jilleba.nl

Ook dit Lustrumjaar gaan wij weer oefenen voor de Koraalzang. En wel op woensdagavond 21 september om 19.30u in de prachtige historische Hooglandse Kerk, waar we helemaal in de stemming komen voor het ‘’echte’’ koraalzingen op 3 oktober. Het doel van dit oefenen is om de liederen goed in het ‘hoofd’ te krijgen, zowel de woorden als de muziek. Vandaar ook de speciale lustrumuitgave van de Koraalbundel met daarin alle koraalliederen met de bijbehorende bladmuziek. Ook het oefenen gebeurt onder de muzikale leiding van Wim de Ru met medewerking van Chr. Muziek-en Showband Concordia, “Die SchlusselStadterMusikanten” en de Harmoniekapel “WerkmansWilskracht”. In de pauze krijgt u een drankje aangeboden door de 3 October Vereeniging. Na de pauze worden alle liederen nog eenmaal gerepeteerd. Aan het einde van de repetitie, herdenken wij oud-burgemeester Pieter Adriaanz Van der Werf met het leggen van een bloemstuk bij zijn gedenkteken. Dit bloemstuk wordt aangeboden door De Koraalzangers. Iedereen is van harte welkom, het belooft weer een hele gezellige avond te worden. Dus, kom allen naar de kerk, er is plaats genoeg! www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 19

125 jaar


rondtoer bij verstandelijk gehandicapten

De 3 October Vereeniging op rondtoer bij verstandelijk gehandicapten Donderdag 22 september, 10.00 - 18.00 uur Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer met een touringcar van Beuk en chauffeur Hans op bezoek bij een aantal instellingen. In de ochtend van donderdag 22 september bezoeken wij drie instellingen in Noordwijkerhout, Voorhout en Katwijk. ‘s Middags gaan we langs bij de Walnoot/Thermiek en Swetterhage. Op alle plekken wordt het feest, met muziek, clowns en nog een extra optreden, maar dat blijft nog een verrassing. Voor iedereen is er natuurlijk lekkers en een leuk cadeautje. Deze toer is mogelijk gemaakt door het 3 October Gilde en Zorg en Zekerheid en is uitsluitend bestemd voor deelnemers uit de doelgroep en hun begeleiders. Via nieuwsbrieven vanuit de locaties voor verstandelijk gehandicapten wordt men op de hoogte gebracht. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen neem dan contact op met:

KRUYT UW PARTNEr BIJ

Thea van Kooperen Professorenpad 21 2313 TA Leiden 071 5310872 E-mail: kooperen@casema.nl

IEDERE KLUS wij erdorp id rij izen rhu n in Lee Baande e v baa rrein d ber em r Touw dustriete c e In dd naa ein

Kruyt Leiderdorp Openingstijden: Ma-Do : 07.30 t/m 17.00 uur Vr : 07.30 t/m 16.00 uur Za : 09.00 t/m 17.00

Huidig adres: Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp

T. 071 - 589 92 03 F. 071 - 541 02 00 E. info@kruytbv.nl, I. www.kruytbv.nl

20 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 21

125 jaar


korentocht

historische lezing

Korentocht

Historische lezing

IN ACHT LEIDSE KERKEN IN HET CENTRUM Zondag 25 september, 14.00 - 17.00 uur

ACADEMIEGEBOUW, RAPENBURG Zondag 25 september, 15.00 uur

Een geheel nieuw evenement in het kader van het jubileumjaar van de 3 October Vereeniging. Op zondagmiddag in het centrum van Leiden kunt u een muzikaal rondje maken en genieten van de vele koren die Leiden en omgeving heeft. Liefst 18 koren treden voor u op! De korentocht vindt plaats in de volgende kerken.

Ook de 3 oktoberlezing van het jubileumjaar zal, net als afgelopen twee jaar, plaatsvinden in het Groot Auditorium van het Oude Academiegebouw. Deze prachtige zaal is bij uitstek geschikt voor een historische lezing. Dit gebouw was immers het eerste onderkomen van de wetenschap in Leiden. Als dank voor de getoonde moed tijdens het Spaanse Beleg schonk stadhouder Willem van Oranje een universiteit aan de stad. Sinds 1997 organiseert de 3 October Vereeniging samen met die universiteit een jaarlijkse lezing over een aan het Leids Beleg en Ontzet gerelateerd onderwerp. De lezing in dit jubileumjaar gaat over hoe het Beleg en Ontzet van Leiden aan de basis ligt van de collectie van Museum De Lakenhal. Dr. Jori Zijlmans (1964) is de spreker. Zij studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en was daarna wetenschappelijk projectmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Van 1995 tot 2004 was Zijlmans conservator van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Sinds 2004 is zij als conservator geschiedenis verbonden aan De Lakenhal. Ten behoeve van de herinrichting van de historische zaal in De Lakenhal en de expositie ‘Leidens Ontzet. Vrijheidsstrijd & Volksfeest’ dit najaar heeft Zijlmans onderzoek gedaan naar de 3-oktobercollectie in De Lakenhal.

Lodewijks Kerk Collegium Musicum COV Excelsior Hooglandse Kerk Eurokoor Songs2sing Vox Humana Lutherse Kerk Alles Kids Kamerkoor akkoord Volkshuis Sempre Avanti Volkshuiskoor Kapelzaal –Oude Vest Capella pro cantibus Sing in tune Waalse Kerk Zingend Hart Regenboogkoor Hartebrug Kerk Ex Animo Con Amore Lokhorst Kerk English Choir Scola Nostalgia Alle koren treden twee keer op. Entree is gratis.

Titel lezing: 3 oktober, de stad en haar museum Toelichting: In het voorjaar van 1872 verhuisde de 3-oktobercollectie in het Leidse stadhuis naar het ‘Museum van stedelijke oudheden’ in De Lakenhal. Een nieuw leven begon voor deze verzameling relieken en kunstwerken uit het laatste kwart van de 16e eeuw. Daarmee drukte de 3 oktoberviering al zijn stempel op de presentatie en collectievorming van het museum. Zelfs nog voordat De Lakenhal op 1 mei 1874, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van Leidens ontzet, officieel geopend zou worden. Tijdens de lezing zal Zijlmans met veel beeld verslag doen van de resultaten van haar onderzoek naar de geschiedenis van de stadscollectie over het beleg en ontzet en de centrale plek die deze herinneringsstukken op de historische afdeling van het museum hebben gekregen. Toegang: Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang de voorraad strekt, op zondag 25 september vanaf 14.00 uur gratis op te halen in Oude Academiegebouw (Rapenburg 73). De zaal is open vanaf 14.30 uur. Boekje: Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt er een speciale jubileumuitgave rond de historische lezing en de tentoonstelling in De Lakenhal. Het boek is voor het eerst verkrijgbaar direct na afloop van de lezing. Daarnaast is het te bestellen via het secretariaat van de 3 October Vereeniging. Er zijn tevens exemplaren beschikbaar van de lezingenboekjes uit voorgaande jaren. Schriftelijke bestellingen graag richten aan: 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2300 DA Leiden. Per mail: secretariaat@3october.nl

22 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 23

125 jaar


opening lustrum

Aankomst Geuzentocht ZEEVAARTSCHOOL, GALGEWATER Donderdag 29 september, 19.00 uur

Rabobank sponsort ook dichtbij. Dat is het idee. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nu eenmaal bij u in de straat, om de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, zoals de

Eén van de lustrumactiviteiten is de Geuzentocht. Op maandag 26 september vertrekken de eerste negentiende-eeuwse tweemasters uit Den Briel. Koppelstok de Veerman geeft het startschot voor de eerste tocht naar de Veerhaven in Rotterdam. Elke dag monsteren geuzen aan om uiteindelijk op donderdag 29 september Leiden opnieuw te verlossen van de Spaanse troepen. De tweede dag wordt gevaren van Rotterdam naar Schoonhoven en op woensdag, de derde dag is Gouda de bestemming. Door alle moderne ontwikkelingen in weg- en waterbouw kan op de laatste dag niet op de Rijn bij Leiderdorp gevaren worden. De Geuzen vertrekken op donderdag 29 september dan ook uit Alphen aan de Rijn naar Leiden. Ze varen over de prachtige meren rondom Leiden en over de Zijl en het Rijn en Schiekanaal richting Voorschoten om bij Allemansgeest af te slaan naar Leiden. De geuzenboten leggen om precies 19.00 uur aan op het Galgewater bij de oude Zeevaartschool. De geuzen stappen over op platte vaartuigen om via de Witte Singel en de Vliet, net als in 1574 Leiden binnen te varen.

Spetterende Openingsact: ‘de Vrijheid Verlicht’ APOTHEKERSDIJK, BOOMMARKT Donderdag 29 september, 18.86 uur (voor niet-Leidse horloges is dit 19.26 uur, dus vier minuten voor half acht).

3 October Vereeniging. En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. Het is tenslotte ook onze stad. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/ leiden-leiderdorp-oegstgeest

Grandioze Opening van de lustrumviering van de 3 October Vereeniging. Het thema voor de lustrumviering is: “de Vrijheid Verlicht”. Dat gaat bij deze spectaculaire opening zeker gebeuren. Als alle Geuzenboten zijn binnengelopen en aangemeerd liggen bij de Zeevaartschool vindt op het tijdstip van de oprichting van de 3 October Vereeniging (18.86) de officiële opening plaats. Op een ponton in het water van de Rijn heeft Compagnie Doedel een fictieve Burcht gebouwd. Zij verdedigen de Burcht met alles wat zij tot hun beschikking hebben. En beschermen de stad met veel geluid en vooral veel vuur. Als aan het eind blijkt dat zij de overwinning behalen, wordt de stad letterlijk verlicht en is hiermee de grootste viering van de vrijheid een feit! www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 25

125 jaar


evenementen

Servicepunt!

Moonlightcruise GALGEWATER, HOEK WITTE SINGEL Donderdag 29 september, start om 20.00 uur Aansluitend op de Geuzentocht organiseert de 3 October Vereeniging in samenwerking met de gemeente Leiden de Moonlightcruise. Ook dit onderdeel maakt deel uit van het lustrumprogramma. De 3 October Vereeniging heeft een permanente vaarroute door Leiden uitgezet die vooral ‟‘s avonds bijzonder is om langs te varen. De gemeente Leiden heeft de 3 October Vereeniging als verjaardagscadeau de verlichting van zestien nieuwe objecten langs deze route aangeboden. De 3 October Vereeniging ontwikkelt een boekje met de beschrijving van de route in het Nederlands en Engels. Met een (eigen) sloep kunt u deelnemen aan de Moonlightcruise op donderdagavond 29 september. Er is plaats voor maximaal 100 sloepen, het inschrijfgeld bedraagt 25 euro. U ontvangt een Geuzenvlag voor aan de punt van uw boot. Alleen vaartuigen met deze vlag kunnen die avond deelnemen aan de tocht. De begeleiding is in vertrouwde handen van de politiemensen van Hollands Midden. Uit veiligheidsoverwegingen is gekozen om slechts één aanvaarroute te gebruiken en wel via Oude Vest-Beestenmarkt/Turfmarkt-Galgewater. Op de Vlietbrug worden de deelnemers ontvangen door Pieter van der Werf en geuzenleider Boisot onder muzikale begeleiding van K&G 3. Aanmelden voor de Moonlightcruise kan via mailbox@3october.nl of secretariaat@3october.nl

Loopt u eens binnen bij het servicepunt van de 3 October Vereeniging. Het Servicepunt is dit jaar tot 4 oktober gevestigd aan de Koornbrugsteeg 2, beter bekend als het Trouwstraatje, in de oude portiersloge van het Leidse stadhuis. Het 3 October Servicepunt is hèt adres om: • Lid te worden van de 3 October Vereenging • Adressen en lidmaatschappen te wijzigen • 3 oktoberartikelen als shawls, handschoenen, petjes, sleutelhangers, broodslopen, liederenbundels én vooral de nieuwe lustrum artikelen te kopen. • De speciale 3 october-speld (exclusief voor leden) op te halen. •Informatie te verwerven over alles wat met de 3 oktoberviering en de 3 October Vereeniging te maken heeft. Openingstijden: Vanaf 1 september - 1 oktober: woensdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur Koopzondagen: 13.00 - 17.00 uur Tijdens de open monumentendagen en de Kunstroute van 11.00-17.00 uur De 3 October Vereeniging is veel dank verschuldigd aan: Gemeente Leiden, voor het beschikbaar stellen van de ruimte; Woonwinkel Kirana (Breestraat 78-80), voor de inrichting van het 3 October Servicepunt.

26 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl


Rust en verpleeghuizen & minikoraal

festival plaza

Rust- en verpleeghuizen

De minikoraal is populair geworden en het is fantastisch dat ook scholen uit de regio komen meezingen. Hierdoor kan het drie oktoberfeest meer impact krijgen in de omliggende gemeentes. Het motto van dit jaar: de Vrijheid Verlicht, geeft Van der Werff de mogelijkheid de jarige 3 October Vereeniging samen met de kinderen uitbundig te feliciteren. Voor deze gelegenheid is een lustrumlied geschreven. Dit lied staat op de cd Vrijheid Verlicht en is op het plein te koop. Van der Werff wordt wederom begeleid door K&G3 en de Party Vocals. Ondanks het groot aantal aangemelde scholen verwachten we wel dat alle kinderen een plaats kunnen vinden op de tribune of stoelen op het Festival Plaza Theater. Uiteraard zijn in dit lustrumjaar ook zitplaatsen voor volwassenen. Nazaten van Van der Werff delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen kan meezingen. Burgemeester Lenferink zorgt voor een ordelijk verloop van deze bijeenkomst en misschien krijgt hij wel assistentie van de burgemeesters uit de regio...

Vrijdag 30 september, 10.00 - 16.00 uur Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden kort voor de 3 oktoberviering de rust- en verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak wordt alvast een voorschotje genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden.

Minikoraal FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Vrijdag 30 september, 13.00 - 14.30 uur Vrijheid Verlicht Op vrijdag 30 september is het weer zover: om 13.00 uur komt burgemeester van der Werff van zijn sokkel uit het park en haalt het doek op voor een wervelend liedjesfeest. Hij krijgt zijn handen en armen vol met het dirigeren van de meer dan 3000 leerlingen van 50 basisscholen uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten. Een recordaantal scholen met hun leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan dit jaar samen met vele volwassenen onder leiding van burgemeester Van der Werff voor de negentiende maal zingen over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. >>

28 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Festival Plaza, Garenmarkt Dit jaar is het Evenementenplein op de Garenmarkt het kloppend hart van de lustrumviering van de 3 October Vereeniging. Gedurende vier dagen wordt een groot aantal verschillende evenementen georganiseerd voor jong en oud met elke dag een ander thema. Vanaf vrijdagavond barst het feest los. Het muziekprogramma op het Festival Plaza is mede tot stand gekomen dankzij Einstein-Buddha’s en ‘t Fust.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 29

125 jaar


modeshow en dansact

back to school

Da Vinci College met Modeshow en Dansact

Thema-avond: ‘Back to school’

FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Vrijdag 30 september, 16.30 uur

FESTIVALPLAZA, GARENMARKT Vrijdag 30 september, 20.00 - 24.00 uur

Middelbare scholen uit Leiden treden voor elkaar op! Vanwege het 125 jarig bestaan van de 3 October Vereeniging organiseren het Da Vinci College, Bonaventura College en het Stedelijk Gymnasium Leiden een voorstelling met dans, muziek en een modeshow. Vanuit de 3 October Vereeniging kregen zij de vraag om voor het voortgezet onderwijs een optreden op de Garenmarkt te verzorgen. Basisschoolleerlingen hebben het Minikoraal, maar de leeftijdsgroep 13 t/m 15 jaar had nog geen eigen activiteit. Enthousiast hebben het Da Vinci College, het Bonaventura College en het Stedelijk Gymnasium Leiden onder leiding van de kunstklassen (muziek, drama, dans en beeldende vorming) van het Da Vinci College Kagerstraat een gezamenlijk programma bedacht : - Dans door leerlingen uit de dansklassen; - Modeshow met zelfgemaakte jurken en muziek in de sfeer van de Gouden Eeuw; - Muziekprogramma met o.a. optredens van bandjes bestaande uit leerlingen.

Het thema op het Festival Plaza van vandaag is ‘Back to school’‟. De line-up van artiesten is hier vanavond ook helemaal op toegespitst. We starten de avond in de jaren zestig en doorlopen de 70-ties, 80-ties en 90-ties. Terug naar onze schoolherinneringen! 20.00- 20.45 jeWelste Een optreden van jeWelste zul je niet snel vergeten. Dat weet de stad Leiden als geen ander. Vanavond treden ze tweemaal op met muziek die aansluit bij het tijdperk. 20.45- 21.00 DJ (60- er en 70-er jaren muziek) 21.00- 21.45 The Shoes We zijn bijzonder trots dat deze van oorsprong ‘Leidse’ band, tijdens dit lustrum op het Festival Plaza optreedt. Ze werden in de jaren ‘60 en ‘70 o.a. met het nummer ‘Osaka’ wereldwijd bekend. 21.45- 22.00 DJ (80-er jaren) 22.00- 22.45 jeWelste 22.45- 23.00 DJ (90-er jaren) 23.00- 24.00 Wipneus en Pim We sluiten de avond in partystijl af met de Leidse‟ toppers Wipneus & Pim. Al meer dan 10 jaar een begrip in de Nederlandse muziekwereld. Van jong tot oud en alles wat daar tussenin zit, niemand is veilig voor de aanstekelijke shows van het leukste dj-duo van het land. Zorg dat je erbij bent!

30 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 31

125 jaar


spinning

109 juh ?!

125 jaar

Spinning FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Zaterdag 1 oktober, 10.00 - 12.00 uur Zaterdag 1 oktober organiseert SportCity in samenwerking met Zorg en Zekerheid en de 3 October Vereeniging Leiden een grootschalig Spinning Event! Het evenement vindt plaats op de Garenmarkt in Leiden met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel Serious Request (Rode Kruis). Het bedrag zal geschonken worden aan het Glazen Huis (3FM), dat dit jaar van 18 december t/m 24 december in Leiden staat. De opbrengst gaat naar moeders die op wat voor manier dan ook zijn geraakt door oorlog. Iedereen is welkom om mee te doen. U fietst toch ook mee? Aanmelden kan via onze website: www.sportcity.nl/seriousrequest

spinningevent

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 33


presentatie vestingsteden

Spectaculaire presentatie vestingsteden

Uw belang

FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Zaterdag 1 oktober, 14.00 - 15.30 uur

HELDERHEID

Vestingsteden zijn steden, die in het verleden werden omringd met muren, wallen, bastions en andere verdedigingswerken. Deze moesten de burgerbevolking beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Nederland heeft door de eeuwen heen te maken gehad met vele indringers. Met name tijdens de tachtigjarige oorlog waren deze vestingsteden een voorbeeld van verzet, standvastigheid en een vaak onneembare vesting. Deze middag laten diverse vestingsteden zien hoe en met wat voor materiële middelen zij hun stad verdedigden.

Ons werk

Saluut Batterij Amsterdam bijt de spits af. Nadat de hoornblazers enkele signalen hebben afgegeven, geeft hun kanon het openingsschot. Tevens zien we het laden en schieten met een zwartkruit voorlader percussiegeweer.

Advocaten Notarissen Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras 29-07-11 * Sfeervol à la carte restaurant en Di verse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid

11019_Adv_Feestwijzer 83x89.indd 1

Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN

tel. 071-5765000 fax 071-5323780

www.engelbertha.nl

GEFELICITEERD MET JULLIE 125-JARIG JUBILEUM Wilt u meer informatie over BDO? Ga naar www.bdo.nl of bel 071 - 579 44 44. Ron van Eijk, Eddy Staas, Maikel Rekelhof, Mike Korenvaar, Frans van der Deijl

15:34

Daarna het Sint Barbara Gilde uit Ravenstein. Zij presenteren zich met hun tamboers waarna er een demonstratie door vendelzwaaiers wordt gegeven. De 1 April Vereniging uit Brielle (waar Alpha zijn bril verloor) laten ons zien hoe de Watergeuzen de nog aanwezige Spaanse soldaten in Brielle overmeesterden, de Spaande garnizoenscommandant en burgemeester gevangen nemen en berechten. Daarna treden de Bergse Stadsreuzen op. De twee grootste reuzen (4½ meter) zijn Jan van Glymes II en Trui van de Toren. Zij worden vergezeld door twee kleinere reuzen Toontje en Marieke. Deze reuzen werden op afstand door de vijand als zeer indrukwekkend ervaren. Hierna stellen zowel de Borgerij Berghen op den Zoom als de Bersche Batterij uit Geertruidenberg zich aan u voor. Zij geven u een demonstratie van de Roerdragers (afvuren musketten). Tevens vuren de kanonniers hun 25mm en 53mm kanon af. De Piekeniers laten zien hoe zij het gevecht met elkaar aangaan, gevolgd door een man tegen man gevecht van zwaardvechters. Al met al een spektakel, waarbij alle deelnemers in middeleeuwse kleding verschijnen. Een schouwspel waarin de Middeleeuwen zullen herleven.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 35

125 jaar


lunapark

lunapark

125 jaar

Groot Lunapark SCHUTTERSVELD, MOLENWERF, LAMMERMARKT, NIEUWE BEESTENMARKT, BEESTENMARKT, RIJNSBURGERSINGEL EN STATIONSPLEIN Kermis tijdens 3 oktober altijd een hoogtepunt Vanaf september wordt het centrum van Leiden voorbereid op de komst van een van de grootste kermissen van ons land. Dit jaar hebben we zelfs vier dagen kermisplezier! Traditiegetrouw komt jong en oud zich vergapen aan de vele spectaculaire attracties. Van Reuzenrad tot Around the World De kermis is aantrekkelijk en spectaculair met voor elk wat wils. Voor de kinderen niet alleen de draaimolen met de houten paarden, maar ook Captain Hook’s Droomreis. Met een piratenboot varen de jongste kermisvierders langs schateiland en ondertussen is een matroos druk bezig met de kwast, waarmee een gratis rit is te verdienen. Al jaren een vertrouwde gast is Reis door Toverland. Verder zijn er nog de minicars, heel coole autootjes waar je zelf in kunt rijden. Voor de durfals komt rechtstreeks uit Italië de hoge en snelle Booster MAXX. U kunt ook naar New York - New York om de wereld van glijbanen en rollende trottoirs te beleven. Zowel in het Europa Reuzenrad als in de torenzweefmolen Around the World heeft u een schitterend uitzicht over Leiden en de wijde omgeving. Ook de Super Mouse is weer aanwezig voor de achtbaanfanaten. Kortom, u hebt echt wel vier dagen nodig!

36 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Gokje wagen – prijs winnen Kermis in Leiden is niet alleen draaien en zwieren, maar ook een gokje wagen bij één van de vele spelletjes, zoals het welbekende fotoschieten. De inwendige mens is ook niet vergeten: oliebollen, nougat, suikerspinnen, snacks enz. Alles is op de kermis te vinden. Plezier en vertier vier dagen lang. Niet voor niets staat de kermis in de ‘Top 100 van de Tradities’ heel hoog. De Leidse kermis moet je beleven, meemaken en ondergaan. De attracties zijn te vinden op: Schuttersveld Parkeerterrein rondom Molen de Valk Lammermarkt Nieuwe Beestenmarkt Beestenmarkt Rijnsburgersingel Stationsplein Openingstijden: Vrijdag 30 september Zaterdag 1 oktober Zondag 2 oktober Maandag 3 oktober

13.00 – 02.00 uur 11.00 – 02.00 uur 13.00 – 22.00 uur 09.00 – 24.00 uur

EHBO op de kermis: Toiletten: Stationsplein Schuttersveld bij de brug over de Langegracht Rijnsburgersingel Parkeerterrein molen de Valk achter het reuzenrad Hoek Nieuwe Mare bij de kindermolen.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 37


lunapark

125 jaar

Als ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf. Maar levert uwenergie wel het gewenste resultaat op? Heeft u een goede balans tussen inspanning en inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken van een sterke financiële basis, gekoppeld aan fiscaal advies. Zodat u zich bezighoudt met uw kernactiviteiten en het maximale overhoudt aan uw inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken.

Historische kermis op het Pieterskerkplein

Meer weten? Maak een afspraak. In een vrijblijvend gesprek bekijken we graag onze mogelijkheden voor uw onderneming.

Dit jaar hebben we voor de eerste keer een historische kermis met de attracties die in grootvaders tijd ook al op de kermis stonden. Kunnen we eindelijk meemaken waar onze (groot)ouders nog steeds over praten! Leuke spelletjes zoals de vliegbom. Wat het is, dat moet u zelf maar gaan zien op het Pieterskerkplein. Openingstijden: Vrijdag 30 september Zaterdag 1 oktober Zondag 2 oktober Maandag 3 oktober

13.00 - 23.00 uur 11.00 - 23.00 uur 13.00 - 22.00 uur 09.00 - 22.30 uur

Papiermolen 1 • Postbus 3111 • 2301 DC Leiden • T. 071-568 06 21 F. 071-523 63 56 • info@vawaccountants.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 39


grote hutspotmaaltijd

grote hutspotmaaltijd

Grote Hutspotmaaltijd HOOGLANDSE KERKGRACHT Zaterdag 1 oktober, 17.00 - 18.30 uur

125 jaar

De Hutspotmaaltijd is voorbehouden voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich hiervoor aanmelden (zie pagina 14-15). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de inschrijving voor Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen.

Bent u lid van onze 3 October Vereeniging? Meldt u zich dan tijdens de inschrijving van Haring en Wittebrood ook aan voor de Hutspotmaaltijd. En kom op 1 oktober naar de Hooglandse Kerkgracht om te genieten van dit culinaire hoogstandje dat met de grootste zorg en uit verse ingrediĂŤnten wordt bereid.

Laat deze smakelijke start van de feesten dit jaar niet aan uw neus voorbij gaan. Er is immers geen 3 oktober zonder hutspot! Ook dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, hierdoor kan de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate worden ontzien. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leidens Ontzetfeest en bij het feestvierende publiek. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 octoberfeest een warm hart toedragen en dat tonen door het bestemmen van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen.

U kunt zich op donderdag 15 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in De Waag aan de Aalmarkt tijdens de inschrijving voor Haring en Wittebrood ook inschrijven voor de Hutspotmaaltijd en het bijbehorende glaasje.

40 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

T

OB

Twitter: 3october

ER GI L DE

3 OC

De sfeerrijke Hooglandse Kerkgracht is een uitstekende locatie gebleken voor de traditionele Hutspotmaaltijd voor de leden van de 3 October Vereeniging. Het is beslist een van de mooiste plekjes van Leiden waar de avondschemer extra sfeer brengt. De 3 October Vereeniging is dan ook maar wat trots dat juist op deze gracht de hutspotmaaltijd plaatsvindt. Ieder jaar worden er meer bodempjes gelegdâ€&#x;en weer of geen weer, de echte Leidenaar laat zich een gratis maaltijd natuurlijk niet door de neus boren. U dient overigens wel lid te zijn van de 3 October Vereeniging.

S NEMER ONDER ET EEN M HART LEIDEN I E L DS

Facebook: 3october | 41


feestelijke warenmarkt & bespeling stadhuiscarillon

grote taptoe

Feestelijke Warenmarkt

Grote Taptoe

STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE EN LANGE MARE

Zaterdag 1 oktober, 19.30 uur

Zaterdag 1 oktober, 18.00 - 24.00 uur Zondag 2 oktober, 13.00 - 21.00 uur Maandag 3 oktober, 09.00 - 24.00 uur

De ware taptoedeelnemers houden zich aan de richtlijnen die hiervoor zijn. Het ware taptoepubliek zoekt een plaatsje langs de route en mijdt de Kaasmarkt!

Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u uw vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt kunt u er weer heel wat mensen mee zien sjouwen!

Betekenis van de taptoe De Taptoe wordt gehouden om Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot te eren.

Bespeling Stadhuiscarillon Zaterdag 1 oktober, 18.30 - 19.30 uur Maandag 3 oktober, 08.30 - 09.30 uur Hoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in de vroege morgen van 4 oktober. Het programma van de beiaardier zal weer een mengeling zijn van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het stadhuiscarillon wordt altijd bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool uit Amersfoort. Kwaliteit is dus verzekerd! 42 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

´Een lint van licht´

Defileren Bij het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Houtmonument worden kransen gelegd. Bij het defileren langs deze monumenten wordt verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Deelnemers en medailles Tot de Taptoe worden uitsluitend officieel erkende Leidse verenigingen toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan, niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in het donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers om op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoe-motto: Een lint van licht door Leiden‟. De Taptoe- en Optochtcommissie deelt ook dit jaar taptoe-medailles uit.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 43

125 jaar


grote taptoe

grote taptoe

Opstelling en aanlooproute De taptoe wordt opgesteld op de Kaasmarkt. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden uitsluitend via de Middelweg aan en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in tussen de dranghekken. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten in het geheel aantreden. De winnaars van de Joppenszprijzen van 2010 openen de Taptoe van dit jaar. Voor hen is wèl een plaats gereserveerd op de Kaasmarkt.

Ontbinding De ontbinding van de Taptoe vindt plaats na de kruising GeregrachtLevendaal, op de brede rijbanen van de St. Jorissteeg. Dit betekent dat bij het Jan van Houtmonument niet wordt stil gestaan. Links aanhouden Levendaal, kruising St. Jorissteeg. Let op: Haal uw kinderen op in de St. Jorissteeg, dus voorbij het Levendaal, niet ervoor! Dit in verband met de verkeersveiligheid.

Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhinksteeg. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, anders worden zij niet tot muzikale deelnemers gerekend. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route. De Taptoe is niet geschikt voor praalwagens. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt wel op prijs gesteld!

Taptoeprijs De Optocht- en Taptoecommissie looft drie prijzen uit aan deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe tot uiting laten komen. De drie prijzen zijn resp. €E455,-, E345,- en € E230,-. De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De namen van de winnaars worden getoond tijdens de Grote Optocht op 3 oktober. De winnaars ontvangen op 1 oktober ‘s avonds na 22.00 uur telefonisch bericht. De prijzen worden op een nader te bepalen plaats en tijd uitgereikt. Het reglement van deze ´Joppenszprijs´ is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301EA Leiden.

VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES Route Kaasmarkt, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument). 44 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 45

125 jaar


het hollandse lied

het hollandse lied

Thema-avond: ‘Het Nederlandse Lied’ FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Zaterdag 1 oktober, 21.00 - 02.00 uur

22.45 - 23.15 Anita Meyer Anita Meijer, volgens haar collega zangers en zangeressen ‘De beste zangeres van Nederland’ behoeft geen verdere introductie. Golden oldies als ‘Why tell me why’ en ‘They don’t play our lovesong anymore’ komen op Festival Plaza voorbij. Heerlijke meezingers!

Het thema van vanavond is duidelijk. Op deze taptoeavond wordt het tot in de late uurtjes swingen en (mee-)zingen op het Festival Plaza. En bij regen blijven we droog dankzij de ‘Perfect Sky’ boven het plein. 21.00 - 21.50 Jan van Brussel Band Deze Brabantse band speelt alleen eigen werk en natuurlijk in het Nederlands. Een aantal van hun feestnummers haalden de top 100 zoals “Twee emmertjes water halen”. Deze band is bij uitstek geschikt om de avond mee af te trappen!

23.15 - 00.30 Sonny’s Inc 00.30 - 01.00 Lesley Williams Op deze avond hebben we met Lesley de beste vertolker van André Hazes in huis gehaald! Alle grote hits komen voorbij. Smeer de kelen en zing mee uit volle borst!

22.05 - 22.45 Sonny’s Inc Sonny’s Inc. staat bekend als dé partyband van Nederland! Deze elf mansformatie heeft in de afgelopen jaren diverse grote optredens verzorgd en heeft met een reeks bekende Nederlandse artiesten opgetreden. Deze avond vormen zij de rode draad op de Garenmarkt. Pure feestmuziek tot 02.00 uur!

46 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

01.00 - 01.45 Sonny’s Inc

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 47

125 jaar


senioren voorstelling

Sinds 1882

kijk op drukwerk

Seniorenvoorstelling STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT Zondag 2 oktober, 12.30 - 16.45 uur

Leidens Ontzet, vieren wij sinds 1882

Fijn 3-oktober! Aannemer van Civiel Technische Werken van Civiel Technische Werken tevens advies- en ingenieursdiensten

Drukkerij De Bink bv Postbus 425 2300 AK Leiden Rooseveltstraat 3 2321 BK Leiden T

071 5311021

071 5764210 info@bink.nl www.bink.nl F

Postbus 1005, 2302 BA Leiden 071 - 572 59 81 06 - 22 41 76 14 info@koolmoes.nl www.koolmoes.nl

De evenementencommissie heeft in het kader van het 125-jarig bestaan van de 3 October-Vereeniging een muzikaal theater- en filmprogramma samengesteld in de sfeer van vroegere jaren en vieringen. Deze gratis muzikale voorstelling voor senioren wordt traditiegetrouw in de Stadsgehoorzaal gehouden. Het thema voor de middag is: “WEET JE NOG WEL OUDJE ?” Wij vragen het publiek om voor deze bijzondere jubileumvoorstelling zich aan te kleden met kleding uit ‘vroeger jaren’; kleding die de jaren ‘30, ‘40, ‘50 weer bij u oproepen. Een nostalgische herinnering aan die goeie ouwe tijd? Bij binnenkomst vanaf 12.30 uur wordt u verwelkomd door 3 Octobercommissarissen in kledij van de Vereeniging uit de 30-er jaren. In de hal willen wij u verrassen met muziek uit de jaren ‘50 of soms nog eerder. Een diskjockey draait zijn platen vanaf een sofa die precies in dit tijdperk thuis hoort. In de zaal kunt u genieten van oude filmbeelden van 125 jaar 3 octobervieringen, gepresenteerd door de Leidse Smalfilmliga. Om 13.15 uur leidt Teuntje van Delft het programma in en neemt zij de verdere presentatie voor haar rekening. We openen deze bijzondere middag met een optreden van Ronnie Tober. Met zijn warme stem, bijzondere tongval en songs uit het verleden geldt: meezingen mag! Daarna brengt Martin Hurkens, de winnaar van het televisieprogramma “Holland’s got Talent” zijn mooie songs ten gehore. In de pauze krijgt u van ons een drankje en een haring aangeboden. Tevens worden de ‘best aangeklede gasten’ bekend gemaakt. En wie anders dan Wim Hoppenzak is de voorzitter van de jury? Na de pauze treden de dames van Tartuffe op. Met hun geweldige acts en hun Leidse liedjes leiden zij u naar een spetterend slot! De gratis kaarten voor deze bijzondere voorstelling zijn dit jaar uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging verkrijgbaar op: maandag 19 september in de hal van het Stadhuis van 11.00-14.30 uur. Neem uw lidmaatschapskaart mee. Let op: de toegangskaarten dienen persoonlijk te worden afgehaald. Maximaal twee kaarten per lidmaatschap. www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 49

125 jaar


pleintaptoe

jazz bij de burcht & muziek op het festival plaza

3 October Pleintaptoe: ‘Day of the Bands’ FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Zondag 2 oktober, 14.00 - 16.30 uur De Pleintaptoe is verworden tot één van de meest bekende taptoes in Nederland en heeft zodoende een eigen publiek en een landelijke aantrekkingskracht. Het programma is steeds het neusje van de zalm voor de ware liefhebbers. Maar dit jaar moet u zeker op tijd zijn voor een goede plek, want het programma wordt gevuld met orkesten van internationale topklasse en met muzikale hoogstandjes. Het belooft wederom een streling voor het oor en spektakel voor het oog te worden. Acte de présence geven: 1. Het swingende orkest van K&G 3 2. De Massed Pipes and Drums van de Red Hackle en Lowland Pipeband 3. Het historisch Pools legerorkest uit Wroclaw 4. De hardlopende Bersaglieri de Melzo uit Italië 5. Het stijlvolle Wit Russische orkest uit Belarus 6. Het swingende orkest van het Amerikaanse leger in Europa, USAREUR 7. Het typisch Engels orkest van de Light Infantery met hun bugles 8. Als uitsmijter onze eigen onvolprezen Show and Marchingband K&G Deze 3 October Pleintaptoe is mogelijk gemaakt door medewerking van de muziekverenigingen Amigo en K&G, de Stichting Taptade, Jobo de Bouwers, van Oerle Pronet en het Ministerie van Defensie.

50 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Jazz bij de Burcht BURCHTPLEIN, KOETSHUIS DE BURCHT Zondag 2 oktober, 15.30 - 18.30 uur Ook de Jazz bij de Burcht‟is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 3 oktober klassieker. De 3 October Vereeniging heeft dit jaar weer een fantastische band weten te boeken met een zeer uiteenlopend repertoire van klassieke jazz tot soul jazz. Kortom jazz voor iedereen! Wij verwachten een swingende middag, waarbij vele beentjes van de vloer zullen gaan! Hierdoor is het aantal zitplaatsen helaas beperkt. De regen kan geen spelbreker zijn, omdat bij regen het plein wordt overdekt.

Muziek op het Festival Plaza FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Zondag 2 oktober, 17.00 - 20.15 17.00 -18.30 The Tiny Little Big Band Dit professionele achtmans-ensemble brengt met bruisende en onstuimige energie oud, nieuw én eigen repertoire ten gehore. Het orkest is regelmatig op de radio (o.a. 3FM) te horen en is de nieuwe sensatie op festivals zoals het North Sea Jazzfestival en The Hague Jazz en zij speelden tweemaal op het slotfeest van Serious Request.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 51

125 jaar


night of the bands

18.30 -19.15 DJ Koen met violiste Mi Sun DJ Koen draait positieve lounge-jazz en laat zich begeleiden door violiste Mi Sun met haar stoere elektrische viool (a la Vanessa Mae). Met haar prachtige Aziatische uiterlijk en haar uitstekende virtuoze vioolspel geeft zij een bijzondere performance! 19.15 -20.15 Miss Montreal + Band Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal was in 2008 landelijk te zien in een tv-commercial van het Frico-smeerkaasmerk Slankie. In datzelfde jaar brak ze door met haar single ‘Just a flirt’. Ze trad live op in ‘De Wereld Draait Door’ en in de radioshow van Giel Beelen. Inmiddels is Miss Montreal een bekend en graag gezien Nederlands artieste! We zijn dan ook trots dat zij met haar liveband op Festival Plaza deze muzikale zondag afsluit.

Night of the Bands HOOGLANDSE KERK Zondag 2 oktober, 20.00 - 21.30 uur Vanwege het 125-jarig jubileum van de 3 October Vereeniging en het feit dat we voor onze Pleintaptoe zulke wereldberoemde orkesten naar Leiden hebben gehaald, kunnen we een uniek Massed Band‟ concert organiseren in onze eigen Hooglandse Kerk. Denk hierbij aan de stijl van de Last Night of the Proms concerten in de Royal Albert Hall in Londen. Neem dus zoveel mogelijk 3 October attributen mee zoals sjaals/petten/ vlaggetjes om als publiek een rood/witte massa te worden! Op het podium vormen de bands uit Polen, Engeland, Wit-Rusland en Amerika één groot klasse orkest. Dit is nog nooit vertoond in Nederland! Het programma bestaat uit lichtklassieke en swingende muziek uit de deelnemende landen met zowel instrumentale als vocale solisten. Bovendien heeft onze muzikaal adviseur Koos Mark nog drie muzikale verrassingen in petto. Het wordt een bijzondere en wervelende show van 1 ½ uur.

EXCLUSIEVE UITGAVE SUSKE & WISKE HET LIJDENDE LEIDEN Lambik en Sidonia maken ruzie. Een ietwat vreemde vriend des huizes wil hen helpen en voert hen samen met de rest van de bende op magische wijze naar het verleden. Onze vrienden blijken zich plots in het Leiden van 1574 te bevinden. Daarbij zijn ze hun eigen identiteit vergeten en spelen ze de rol van enkele historische figuren. Lambik kruipt in de huid van Valdez, de bevelhebber van de Spaanse troepen die de stad in die dagen belegeren. Sidonia gaat door het leven als Magdalena Moons, de dame met wie Valdez een liefdesaffaire had. Hun relatie krijgt een flinke knauw als blijkt dat Magdalena de kant van de Leidenaars kiest. Vooral het feit dat Valdez de stad laat uithongeren stoot haar tegen de magere borst. Ze tracht Valdez ervan te overtuigen het beleg op te geven. Beiden zijn echter bijzonder koppig en het lijkt er op dat hun liefde een stille dood zal sterven. Tot overmaat van ramp bevindt er zich een mol in de stad die ervoor zorgt dat Sidonia ook bij de Leidenaars in slecht daglicht komt te staan. Een hopeloze situatie, ware het niet dat twee kids hen te hulp komen, Louise, het nichtje van Magdalena en Francis, een weesjongen uit de stad. Zal de liefde alles overwinnen en Lambik en Sidonia weer dichter bij elkaar brengen? Naast de uitgave in de reguliere reeks zal is dit verhaal ook uitgebracht in een speciale editie voor de stad Leiden. In deze uitgave, die in eerste instantie exclusief via de 3 October www.suskeenwiske.be Vereeniging kan worden Het lijdende Leiden besteld, worden 8 extra pagina’s met informatie over het Leids Ontzet opgenomen. De kosten van deze speciale editie: € 5,25 exclusief verzendkosten. U kunt uw interesse kenbaar maken door snel een e-mail te sturen naar suskeenwiske@3october.nl met daarin uw naam, adres en het aantal gewenste stuks van deze bijzondere uitgave. 314

De 1 à 66, les albums ont été publiés en noir et blanc et ne sont plus disponibles dans cette version. Ces albums ont toutefois été réédités en couleur et sont repris dans la série à partir du numéro 67.

67. Le jongleur du veau d’or 68. L’île d’Amphoria 69. Les Nerviens nerveux 70. Les chasseurs de fantômes 71. Wattman 72. Jéromba le Grec 73. L’œuf bourdonnant 74. Le matou marrant 75. Le mini-monde 76. L’aigrefin d’acier 77. La kermesse aux singes 78. Margot la Folle 79. La harpe perdue 80. Le mont rugissant 81. Le roi du cirque 82. Le fada mercenaire 83. Le chevalier errant 84. Le ravisseur de voix 85. Lambique au bois dormant 86. Trognica chérie 87. Le singe volant 88. Le joueur de tamtam 89. Les mousquetaires endiablés 90. Le poignard d’or 91. Le semeur de joujoux 92. La marieé est trop belle 93. Le père Moustache 94. Le sampan mystérieux 95. La frégate fracassante 96. Le cheval rimailleur 97. La fleur de la jungle 98. Le paradis des chiens 99. Les rayons zouin 100. Le cheval d’or 101. La dame de carreau 102. Le vol des songes 103. L’attrape-sons 104. Le tombeau hindou 105. Le roi boit 106. L’aimable cafetière 107. Le rayon magique 108. Les totems tabous 109. Les cavaliers de l’espace 110. Les champignons chanteurs 111. Le trésor de Beersel 112. Les masques blancs 113. Le gladiateur-mystère 114. Le casque tartare 115. Les martiens sont là 116. La clé de bronze 117. Le pierrot furieux 118. Le cercle d’or 119. Le testament parlant 120. Les corsaires ensorcelés 121. Le diamant sombre 122. Les ciseaux magiques 123. Le cygne noir 124. Le lit volant 125. Les diables du Texas 126. Les voisins querelleurs 127. Le castel de Cognedur 128. Le bonze et les bronzes 129. La princesse enchantée 130. Les mange-pierres 131. La trompette magique 132. Le dompteur de taureaux 133. Le teuf-teuf-club 134. L’oiseau blanc

IN DIT ALBUM:

Een onbekende man schenkt Lambik een fles met een mysterieuze inhoud. Als die de fles opent, ontsnappen drie spoken die mensen verlammen van angst. Lambik, Suske en Wiske reizen met de teletijdmachine naar het middeleeuwse Antwerpen en gaan op zoek naar de maker van de fles. Ze krijgen hierbij hulp van de bekende Antwerpse volksfiguur... Jan Zonder Vrees!

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.

Consumentenadviesprijs: E 5,25

ISBN 978 90 02 23417 0

Als Leidse muziekliefhebber mag u dit gratis concert niet missen. Wees op tijd, want vol is vol. 52 | Facebook: 3october Twitter: 3october

314

© 2009 BY STANDAARD UITGEVERIJ ANTWERPEN-BELGIUM

www.3october.nl

W I L L Y VANDE RS T EEN

D/2009/0034/16

08/09

135. Le joueur impénitant 136. Les chèvraliers 137. Le trésor de Fiskary 138. Lambique chercheur d’or 139. Le toubib des arbres 140. La dame en noir 141. La nef fantôme 142. L’attrape-mites 143. Le moi os à moelle 144. Lambiorix roi des Eburons 145. Le pot aux roses 146. Les pecheurs d’étoiles 147. Le papillon du diable 148. Le loup qui rit 149. Le lapin agile 150. Le fantôme espagnol 151. La rosse bizarre 152. Le baobab trembleur 153. Le prince dragon 154. Ricky et Bobette 155. Le secret d’Ubasti 156. Ce cher Barabas 157. L’oeil de cristal 158. Le Viking impétueux 159. L’or maudit de Coconera 160. Le bombardon bougon 161. Le boomerang qui brille 162. La locomotive en or 163. Le papillon philanthropique 164. Le rapin de Rubens 165. Le poivrot contestataire 166. L’homme à la chaise volante 167. Le flambeau chantant 168. Quand les elfes danseront 169. Opération Pétropolis 170. L’espiègle éléphanteau 171. Wally la baleine 172. Le dernier feu follet 173. La cité des nuages 174. La plus belle statue du monde 175. Cupidon perd le nord 176. Les rapaces 177. L’arche de Babylone 178. L’âne au corset de briques 179. La guerre des rafales 180. Manneke Pis, I’Irascible 181. Le prince des poires 182. Les lutins de cuivre 183. Joli tambour 184. Les dames de l’arc-en-ciel 185. Le tubercule turbulent 186. Le doux géant roux 187. Le pigeon éploré 188. Adorable Neigeblanche Le coeur volant 189. Les troglodytes 190. Le miroir sombre 191. La vallée oubliée Quel Coco, ce Tico 192. Le petit frère de Bretagne 193. Hippus l’hippocampe Le petit monde des sortilèges 194. La plume d’oie magique 195. Les joyeuses sorcières 196. Sachem gosier sec 197. La sirène du Delta

198. Gentil Lilleham 199. Le Tumi Timide 200. Amphoris d’Amphoria 201. Le méchant machin 202. Panique sur “l’Amsterdam” 203. La pluie acide 204. La mignonne millirem 205. Le chat teigné 206. Les barbus baraqués 207. Le glacier glissant 208. Les chiens de l’enfer 209. Les furax furieux 210. La jeune fille joyeuse 211. Les guêpes fougueuses 212. La perle du lotus 213. Les elfes enchantés 214. La licorne solitaire 215. Les plongeurs des dunes Le monstre du Loch Ness 216. L’outre volante 217. Le coco comique 218. L’étoile diabolique 219. Le miroir mirage 220. Sagarmatha 221. S.O.S Rhinocéros 222. Le Possédant Possédé 223. Le Barbouilleur 224. Le petit postillon 225. L’As du ballon 226. La mine mystérieuse 227. La dame blanche 228. Amadée Amadoué 229. Le tamis de Tamise 230. Lambique Baba 231. Le scorpion scintillant 232. Les Bagnolettes 233. La tactique du tic-tac 234. Le château de cristal 235. La Carcasse de Carcassonne 236. Le harpon d’or 237. La sirène sanglotante 238. Le mollasson malin 239. L’astre agonisant 240. La chope chopée 241. Le dossier-Aruba 242. Tokapua Toraja 243. Le singe similaire 244. La montagne menacée 245. Les sept pions 246. Le Pyro-Man au piquet 247. Le cadre encadré 248. Le robot maffioso 249. Le cascadeur casse-cou 250. L’espoir bleu 251. La vengeance du Vinson 252. Pleine lune 253. Les épreuves de Piotr 254. Tex et Terry 255. La momie marmonnante 256. Les oiseaux des dieux 257. Le Renard rebelle 258. Le serpent à plumes 259. Ambre 260. Les boules bariolées 261. Ouragan chez les ours 262. L’île interdite 263. Le pays inondé 264. Jeanne Panne 265. Papa Razzi

Standaard Uitgeverij

266. Les monstres nucléaires 267. Lilli Natal 268. La commission vache 269. Strictement Stuyvesant 270. Détour vers le futur 271. Big Mother 272. Lambique Nudiste 273. L’ Europagaille 274. La florissante Floriade 275. Le Saint-Sang 276. La Rate ratatinée 277. Le conteur disparu 278. L’artilleur d’art 279. Le dernier juron 280. Le baiser d’Odfella 281. Le prisonnier de Forestov 282. Les cerveaux cambrioles 283. Panique à Palerme 284. Le choc des chauves 285. Veillée sur la Veluwe 286. Le flutiste farfelu 287. Le fantaste formidable 288. L’or qui dort 289. Les clones caducs 290. Le ferrailleur de fer blanc 291. Les tireurs trouillards 292. L’intrus de la ronde de nuit 293. Graines de corsaire 294. Le robot rebelle 295. Un crack d’homme Croco 296. Le grand tarin taré 297. Le Gille généreux 298. L’épopée des onze cités 299. Le bain de jouvence 300. Le monument magnifique 301. Le dragon caracolant 302. La météorite mutagène


reveille

125 jaar

Reveille STADHUISPLEIN Maandag 3 oktober, 07.00 uur Wat zou een 3 oktoberviering zijn zonder de traditionele opening door de Reveille om 7.00 ’s ochtends op het Stadhuisplein? De Reveille blazen we al sinds 1945 en is sindsdien onlosmakelijk met de 3 October Vereeniging verbonden. En natuurlijk is dat vroeg opstaan, maar gelukkig hebben we dit jaar weer een dagje kunnen uitrusten omdat 3 oktober op maandag valt. Kortom: we verwachten een grote opkomst. We hebben een nieuwe band die ons zal vermaken tijdens het verzamelen, de Keietoeters uit Noordwijk die bekend staan om hun opzwepende muziek, dus dat belooft wat in alle vroegte! En als dan om 7.00 precies de majoor tamboer van de Franciscus Band Leiden de Reveille heeft geblazen, zingen we zoals altijd ons Nederlandse Volkslied, gevolgd door een aantal andere oud-Hollandse liederen, waaronder ons prachtige Leidse Volkslied: Leiden, stad van mijn hart. Ook het speciaal geschreven Lustrumlied zal ten gehore gebracht worden. Goed oefenen dus! Daarna maken we als vanouds met zijn allen de ommegang door het hart van de stad, aangevoerd door FBL en laten we daarbij dit jaar een oude traditie herleven: het ‘springen’ van de fontein bij de visbrug. Als u wilt weten wat dat inhoudt, moet u zeker naar de reveille komen! Wij verwachten een spetterend begin van de dag en hopen u dan ook in groten getale te mogen begroeten om onze stedelijke feestdag in stijl te laten beginnen.

Leiden Stevensbloem 45 071- 53 16 031 stevensbloem@globereisburo.nl

Doezastraat 30 071 - 51 33 941 doezastraat@globereisburo.nl

www.globereisburo.nl - facebook.com/GlobeReisburoCebuto

De Sitterlaan 72 2313Sitterlaan TS Leiden T: 071 - 5128710 De 72 De Sitterlaan 72 2313 TS-- 5128711 Leiden E: info@gezinuswolf.nl F: 071 2313 TS Leiden T: 071 5128710 De Sitterlaan 72 2313 TS- 5128711 Leiden E: info@gezinuswolf.nl F: 071

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 55


uitreiking haring en witebrood

Uitreiking Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Maandag 3 oktober, 07.30 - 09.30 uur Het mooiste onderdeel van 3 oktober is ongetwijfeld de uitreiking van Haring & Wittebrood. Rechtgeaarde Leidenaren weten dat er geen 3 oktober gevierd kan worden, als niet eerst de Haring & Wittebrood zijn opgehaald, hoe laat het ‘s nachts ook geworden is en hoe brak u ook bent. Het is zelfs een ware sport geworden om als eerste bij De Waag te zijn. Wanneer je deze wedstrijd wilt winnen, moet je niet alleen van goede, maar vooral van vroege huize komen. Want hoewel De Waag pas om 7.30 uur haar poorten opent, staan de eerste Leidenaren al vanaf 5.00 uur te wachten. ‘Dichies bij dichies’, de ochtendkoude trotserend, worden verhalen van eerdere uitreikingen uitgewisseld. Er worden schattingen gedaan naar de hoeveelheden haring en aantallen Geusjes. En soms zelfs kleine weddenschappen. Dit jaar wordt het extra spannend: de Commissie Haring, Wittebrood en Hutspot gaat namelijk een poging doen om het wereldrecord groot zeebanket met de aankomende uitreiking te verbreken. Waarmee een eeuwenoude traditie een nieuwe dimensie krijgt. De ‘hulpgeuzen’, de commissarissen van de commissie, zullen het extra druk en letterlijk extra zwaar krijgen, want dankzij het goede voorjaar is de haring beter gegroeid dan in andere jaren. De haring is daardoor vetter en dus ook zwaarder. Ook wanneer u niet van haring houdt, is de uitreiking in De Waag één groot feest. Het zou namelijk zo maar kunnen dat u getuige bent van een heus optreden van onze tonnières (de dames aan de haringtonnen). Zij kunnen zomaar spontaan het werk onderbreken om op de tafels te gaan dansen. Uiteraard bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om, wanneer u Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van deze feestgave. Hiervoor dient u zich wel op donderdag 15 september in te schrijven. Ook de inschrijving vindt traditioneel in De Waag plaats (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring staat buiten de top van het Katwijks haringsnijdersgilde te wachten. Terwijl u wacht en leert maken zij uw haring schoon. 56 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

koraalmuziek Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. De commissie is in de geschiedenis van het Geusje gedoken: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker Van Maanen probeert zo veel mogelijk van dat historisch karakter terug te brengen naar de maatstaven van deze tijd. En dat levert voor iedere Leidenaar een stevig en smakelijk Geusje op. De haring voor de recordpoging “Het grootste zeebanket ter wereld” voor het Guinnes Book of Records wordt gesponsord door Ouwehand Visverwerking uit Katwijk.

Koraalmuziek VAN DER WERFPARK Maandag 3 oktober, 08.00 uur Na de Reveille zingen we ‘s ochtends om klokslag 08.00 uur in het Van der Werfpark de koraalliederen. Dit gebeurt onder de muzikale leiding van dirigent Wim de Ru, u allen bekend. Met medewerking van Chr. Muziek- en Showband Concordia, “Die Schlusselstadter Musikanten” en Harmoniekapel “Werkmans Wilskracht”. Natuurlijk staan net als ieder jaar de liederen die we zingen achter in deze Feestwijzer. Daarnaast zal er een speciale lustrumuitgave komen van de Koraalbundel, waar alle Koraalliederen in vermeld staan met de bijbehorende bladmuziek. U hoeft niets meer te missen! Halverwege het Koraal zal Joost Bleijie weer een rede houden over het verleden en heden van Leiden. De baas van heel Leiden, burgemeester Lenferink, zal hem zeker weer van repliek dienen. Na afloop van de samenzang wordt door burgemeester Lenferink en de voorzitter van de 3 October Vereeniging, Els van Eijck van Heslinga, een krans gehesen aan het standbeeld van oud burgemeester van der Werf. Dit wordt direct gevolgd door het Wilhelmus. Volgorde en de liederen staan op pagina 89 - 93. Kom allen naar het van der Werfpark, en doe mee aan deze unieke Leidse traditie.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 57

125 jaar


kinderplein

Kinderplein STADHUISPLEIN Maandag 3 oktober, 09.30 -13.00 uur Op of rond het Stadhuisplein wordt ook dit jaar een kinderfeest gevierd. Binnen het programma is gedacht aan kinderen van elke leeftijd. Een poppenkast voor de kleintjes en voor de oudere kinderen diverse artiesten. In ieder geval zal Jelle er weer zijn. Globaal ziet het programma er als volgt uit: 09.30 : Poppenkast, diverse voorstellingen vanaf 10.30 : Kinderpopconcert met Jelle, met tussendoor : Optredens van artiesten zoals: Lisa,Amy & Shelley, of Mano (JSF) en misschien wel Ralf Het kinderpopconcert van Jelle is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Zanger en presentator Jelle Amersfoort speelt samen met zijn band. Hij neemt de kinderen mee op een reis met rare snuiters, zijn tante uit Marokko en een stel wonderlijke dieren. Ooit gehoord van een ‘Hertekraaielepelaregeitegaaieberebavianebilleraffedillefant’ ? Gelukkig hoef je bij dit alles niet stil te blijven zitten: meezingen, dansen, springen alles mag en niets moet.

58 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 59

125 jaar


herdenkingsdienst

3 october party

Herdenkingsdienst PIETERSKERK Maandag 3 oktober, 10.00 uur U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om de Herdenkingsdienst bij te wonen. Toen op 3 oktober 1574 Leiden ontzet werd, kwam een groot deel van de Leidse bevolking spontaan bijeen om hun dankbaarheid voor de bevrijding te tonen. Wat prachtig dat deze traditie 437 jaar later nog steeds bestaat. Uiteraard op een al even zo traditionele en historische plaats: de Pieterskerk. In dit speciale lustrumjaar van onze 3 October Vereeniging, wordt de Herdenkingsdienst voorgegaan door Ds. Roelof Steenstra. Niet alleen is Dominee Steenstra een Leidse bekende, ook de Herdenkingsdienst heeft al eerder van hem mogen genieten; als voorganger in 2005. Tijdens de dienst wordt de muziek verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding van majoor Arnold Span. De liederen worden gezongen door Vox Humana en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door de ons bekende Joop Brons. Het prachtige thema van de gehele viering ‘De Vrijheid Verlicht’ zal ook centraal staan als thema van deze Herdenkingsdienst

De Vrijheid Verlicht: 3 October Party FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Maandag 3 oktober, 10.00 - 13.00 uur Internationaal straattheater op Festival Plaza Dit jaar kunt u op het plein, tussen tien en één, voortdurend genieten van een zestal internationale straattheateracts. Elke groep treedt twee of driemaal op; de groepen wisselen elkaar af. Zowel op de grote tribunes als vanaf het terras onder de Perfect Sky, kunt u genieten van de volgende voorstellingen: NOAH CHORNEY (GB) met Sway Pole Slome duikelaar en nog dronken ook. Noah is een innemend acrobaat die van innemen houdt en zich graag op grote hoogte vervoegt. Hij heeft een paal van zes meter bij zich, maar deze lantaarnpaal is wel erg flexibel. De top van de paal en hij schieten alle kanten op...waarom breekt die paal niet? Let op uw spullen: Noah moet zich soms aan de gekste dingen vastgrijpen om zich nietstaande te houden. En dat kan ook het publiek zijn...

PAKA (GB), The Incredible ‘Paka the Incredible’ is echt ongelooflijk. Deze voorstelling is een unieke combinatie van mens en machine. Een staaltje van toegepaste kennis van pneumatiek, propaangassystemen, mechanische machinerie, pyrotechniek, elektriek en afstandbestuurbare elektroniek. Samen met het flamboyante spel en de gedurfde acrobatiek van acteur / wetenschapper Simon Collins een voorstelling die nog lang bij blijft. 60 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 61

125 jaar


3 october party

3 october party

Abigail Collins (VS) met Buttafly Buttabing! Buttaboom! Buttafly! A Hip-Hopera In One Act! Rechtstreeks uit de hoofdstraten van New York City: Angel Rodriguez! Na haar grote succes in 2009, is ze hier met een nieuwe show. Met cigarbox tricks, acrobatiek, hula hoop, paaldansen en een oorverdovend eerbetoon aan Whitney Houston heeft deze luid gebekte Latina meer bling bling houding dan een Wall Street bankier op de vlucht.

Dado (Canada) Een uitdagende, subtiele en verzorgde clown, die de sfeer en intentie van de kleinste bewegingen heeft weten te perfectioneren. In deze show presenteert hij een hypnotiserende hoeveelheid aan originele voorwerpen, fysieke humor, oneindige improvisatie en een ongelooflijk assortiment aan ongebruikelijke, excentrieke instrumenten. Zonder woorden, dus voor alle leeftijden.

Doublee Acrobatiek Theater met hun Cello act (NL) Hét ‘Filharmonisch Orkest’ strijkt neer met een stuk voor cello en orkest. Op de klanken van de 5e symfonie van Beethoven wordt een absurde act opgevoerd. Is de celliste te klein of is de cello van 3.70 meter te groot? In ieder geval wordt het een hele (acrobatische) klus om het instrument te stemmen. Iedereen, dirigent, celliste én een toeschouwer, moet alles op haren en snaren zetten om ervoor te zorgen dat op tijd de laatste toon gezet kan worden. Zal het hen lukken voor het eind van het concert het instrument gestemd te hebben?

CYRK (NL) De voorstelling CYRK gaat over een mannetje dat maar een wens heeft: een eigen circus! Met slechts een koffer is hij op zoek naar de juiste plek voor zijn droom. Wat onmogelijk lijkt, wordt werkelijkheid. Uiteindelijk vindt hij de moed om zijn droom uit te laten komen. Het geheel verloopt allesbehalve soepel, maar samen met het publiek zal het keurige mannetje zich ontpoppen tot een clown die in al zijn naïviteit de wereld aankan. Hierdoor ontstaat er een grappige en poëtische circustentvoorstelling.

62 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 63

125 jaar


evenementen

evenementen

Grote optocht: ‘High Leids’ Maandag 3 oktober, 13.00 uur In dit lustrumjaar heeft de Optochtcommissie zich laten inspireren door de geschiedenis van 125 jaar Grote Optochten. Als trouwe Optochtkijker - en dat bent u vast - zult u zeker een en ander herkennen. Succesvolle thema’s zijn terug gehaald: veel muziek, prachtige spelletjes, sprookjes, bijzondere voertuigen, dieren en bijzondere vrouwen. Kortom 125 jaar hoogtepunten in één Grote Optocht! Ter verhoging van de feestvreugde loopt dit jaar een recordaantal muziekverenigingen mee. In willekeurige volgorde ziet u: Drumfanfare FBL, Show & Marchingband Amigo, Drum&Buglecorps Con Fuoco, Bersaglieri de Melzo uit Italië, The American Army Band USAEUR, Show & Marchingband K&G, Band of the Light Infantery met hun Bugles uit Groot Brittannië, Pools legerorkest uit Wroclaw, White Russian Armyband uit Belarus en ons eigen K&G junioren. De optocht is tot stand gekomen met dank aan: Gemeente Leiden, Politie Hollands Midden district IV (Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Leidse Brandweer, Het Motorhuis Leiden, Mercedes Benz Leiden, Vrije School Mareland, Basisschool St. Joseph, RK Basisschool Pacelli, OBS Lucas van Leyden, Lorentzschool, Atleta Jeugdcircus Warmond, Bonaventura College, Stedelijk Gymnasium Leiden, Mondriaan College Den Haag, Er welt een traan, Musicalgezelschap Otis, toneelvereniging Tot Ieders Genoegen, Sligro Leiden, Hero, Museum Boerhaave, Leidse Instrumentmakers School, Stichting Rino, JES Rijnland, Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City, Stichting Stedenband Leiden-Torun, Stichting Vriendschapsband LeidenJuigalpa, Stichting Stedenband LeidenOxford, Scouting St. Jozef, Van Wijk Sloepen Leiden, DJ Melle, SWO, HOLIDAY INN Leiden, Swift, Tex & uitleg, Historicaldolls, Leids Dichtersgilde, Barning Communicatie Rijnsburg, alle Leidse en andere Muziekkorpsen en uiteraard alle geweldige figuranten!

64 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Route van de optocht De optocht vertrekt om 13.00 uur precies vanaf de Burggravenlaan! De gehele Burggravenlaan is opstelplaats voor de optocht en niet bestemd voor het publiek. Route: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan. De optocht wordt ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium ontbonden. De Burggravenlaan is tot 16.00 uur tussen de Hoge Rijndijk en de Fruinlaan volledig afgesloten. Algemene aanwijzingen Bovenvermelde route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast instructies die de deelnemers ontvangen, is ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht zonder haperingen te laten verlopen. Het is niet toegestaan de deelnemers aan de Optocht van drank en etenswaren te voorzien. Vanuit historisch perspectief wordt een uitzondering gemaakt bij Sociëteit Minerva op de Breestraat. Hier brengen de voorzitter van de 3 October Vereeniging en de praeses van LSV Minerva een toast uit op de viering en wordt het ‘Io Vivat’ gespeeld. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de route is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken neergezet) en niet met de Optocht mee te lopen of dwars door de Optocht over te steken. Met name in de smallere doorgangen worden activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn te allen tijde verboden. Ook vragen wij uw medewerking om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Uiteraard krijgen zij van u de gelegenheid om vooraan te staan. Maar op straat staan of zitten is niet geheel zonder gevaar. Met name indien praalwagens, ruiters en koetsen voorbij rijden, dient u goed op te letten. De taak van politie en Optochtcommissarissen kan worden verlicht indien hun aanwijzingen met souplesse worden opgevolgd. Dank u wel voor uw medewerking.

Vriendelijk doch dringend verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht. Deze laan is opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid aldaar belemmert de opstelling en de start van de Optocht.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 65

125 jaar


grote optocht

Optocht voorprogramma: Vanaf 12.00 uur: - Promotieteam 3 October Vereeniging - Lions Leiden Lugdunum Dualis - Leidsch Dagblad 13.00 uur: GROTE OPTOCHT ‘HIGH LEIDS’ Politiemotoren Politie te paard Politiebus Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk ‘Panis et Piscis’ Erewacht te paard Bestaande uit leden van de Capelse Manege met het vaandel van de 3 October Vereeniging. Rijtuig Met daarin de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners. Rijtuigen Met daarin de bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”

(salaris)administratie

jaarrekening

fiscaal advies

Meelopen in de Grote Optocht van 2012? Wilt u ook meelopen als figurant in de Grote Optocht van 2012? U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van de 3 October Vereeniging: www.3october.nl. U wordt, zodra de datum bekend is, uitgenodigd om te komen naar de Figurantenavond in 2012.

Geuzen in gerij De Stichting ‘Geuzen van Boisot’ bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. Bestuur van het 3 October Gilde Leidse ondernemers met een Leids hart die middels financiële bijdragen bepaalde activiteiten van de 3 October Vereeniging ondersteunen. Joppenszprijzen Bij de Taptoe op 1 oktober zijn drie prijzen en vier pluimen toegekend aan sportverenigingen die zich op een bijzondere wijze en binnen het thema ‘Een lint van licht’ aan het publiek hebben gepresenteerd. De prijzen zijn vernoemd naar Cornelis Joppensz, de jongen die volgens de legende in 1574 de pot met hutspot vond bij de schans Lammen nadat de Spanjaarden waren vertrokken. Cornelis woonde bij zijn moeder in een rijtjeshuisje achter de Vliet, vlakbij de plaats waar in de nacht van 2 op 3 oktober een deel van de stadsmuur instortte. www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 67

125 jaar


grote optocht

grote optocht

HIGH LEIDS Terug van weggeweest: Belgische steltlopers als kop van de optocht! Viering Leidens Ontzet. We beginnen met een stukje historie. Hoe is het Ontzet de afgelopen eeuwen gevierd? In 1574, 1886 en hoe doen we dat in 2011?

Leidse muziek Leiden heeft behoorlijk wat bekende artiesten voortgebracht. Iedereen kent natuurlijk de Zangeres zonder Naam, maar ook The Shoes, The Shorts, Armin van Buuren en Wesley Klein hebben in de hitparade gestaan. En kent u het nummer ‘Christmas was a friend of mine’ van Fay Lovsky? Fay Luyendijk, zoals de zangeres echt heet, is ook een Leidse. ‘Er welt een traan’ brengt deze Leidse liedjes ten gehore, meezingen mag! En wie zitten er toch allemaal in de kroeg??

 574 1 Geuzen, haring, wittebrood, Cornelis Joppensz met zijn hutspot, burgemeester Van der Werff en uitgemergelde Leidenaren die dapper weerstand boden tegen de Spanjaarden; het verhaal van Leidens Ontzet is welbekend. Maar wist u ook dat Leiden haar Universiteit cadeau heeft gekregen van Willem van Oranje na Leidens Ontzet? 1886 In 1886 werd de 3 October Vereeniging opgericht. Vanaf toen verschenen de mannen met hoge hoeden rond 3 oktober in de stad. Nog geen vrouwen in nette pakken, want die werden in het begin niet toegelaten als commissaris. Optochten worden al georganiseerd sinds 1886. De eerste optocht was een vaandeloptocht. Kinderen van Leidse basisscholen laten deze tocht herleven. 2011 In 2011 wordt het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging groots gevierd. In de Optocht ziet u de speciale uitgave van Suske en Wiske – ‘Het lijdende Leiden, dichters van het Leids Dichtersgilde die Leidse gedichten declameren en de ‘moonlightcruise’. Maar ook de vertrouwde onderdelen als de taptoe, de kermis en het vuurwerk komen in dit stukje van de Optocht voorbij. Een deel van de opbrengst van de jubileumactiviteiten wordt geschonken aan ‘Serious Request’, dus ook het Glazen Huis dat dit jaar in Leiden staat, heeft een plekje in deze Optocht.

Voertuigen Ook hier eerst een blik in het verleden: hoe reden onze voorouders rond tijdens 3 October? Allereerst ziet u paarden, kamelen, koetsen en draagstoelen. Vervolgens komen de één- en tweewielers aan de beurt, opgevolgd door de gemotoriseerde vervoersmiddelen. Vanuit het verre verleden rollen we in motoren en auto’s uit de jaren ‘40 naar het nabije verleden. Met tussendoor de dames en heren op hun ‘opa- en omafietsen’ en jonge en oude wielrenners van Swift. Ook de Solexen en ‘buikschuivers’ kunnen hier niet ontbreken. En wat dacht u van deze coole bakfiets? Maar wat hoort nu thuis in Leiden en wat ging er ook alweer door de Breestraat? Jawel, de Blauwe Tram! Deze brengt ons terug naar het heden... want u ziet het goed: de RijnGouweLijn komt er toch! En met de Segway, de ligfiets, de Trikke en de elektrische fiets rijden we zo de toekomst in.

68 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Vrouwen In de afgelopen 125 jaar hebben veel beroemde en beruchte vrouwen meegelopen in de Optocht. Er waren zelfs jaren dat de hele Optocht aan het thema vrouw was opgedragen. Wie herinnert zich nog de optocht in 1960: ‘Het domein van de vrouw’ of die in 1975 ‘Vrouw in het spel’ of meer recent ‘Vrouw in het vizier’ uit 1994? In deze groep ziet u beelden uit het roerige leven van Marie Antoinette, dat abrupt afloopt op de guillotine in 1793 maar ook sprookjesvrouwen en hun happy end, zoals Assepoester en Sneeuwwitje en Cleopatra. En uiteraard rijden onze eigen vrouwen van Koninklijke bloede in de Gouden Koets! Kinderen Geen Optocht zonder bijzondere kinderen! De derde Grote Optocht (in 1888) stond al in het teken van kinderspelen. Ook in dit lustrumjaar komen ze uitgebreid aan bod. U ziet Leidse basisschoolkinderen voorbijkomen als oude en nieuwe kinderhelden uit sprookjes, films en boeken, kinderen dansen in de kinderdisco met DJ Melle en Jeugdcircus Atleta uit Warmond hun kunsten vertonen. Stedenbanden Leiden heeft vriendschapsbanden met vijf internationale steden: Buffalo City in Zuid-Afrika, Oxford in Engeland, Torun in Polen, Juigalpa in Nicaragua en Krefeld in Duitsland. Een aantal van deze stedenbanden presenteert zich in deze optocht. De stichting Stedenband Leiden-Oxford draagt in het 65e jaar van haar bestaan graag haar steentje bij aan de festiviteiten van de 3 October Vereeniging. Samen met vertegenwoordigers van het Oxford-Leiden Comité geven zij de Optocht een internationaal tintje geven. Leiden heeft al meer dan tien jaar een zusterstad in Zuid-Afrika: Buffalo City. Vanuit de gemeente en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City lopen verschillende projecten in Buffalo City. De geschiedenis tussen Leiden en Zuid-Afrika toont een al veel langere bijzondere band. Leiden was een bolwerk voor anti-apartheidsacties. De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City loopt trots mee in de Optocht en draagt de bijzondere band tussen Leiden en Zuid-Afrika - toen en nu - uit. Vriendschapsband Leiden-Juigalpa brengt u in Midden-Amerikaanse sferen met lokale muziek en dans, mannen en vrouwen in traditionele kleding, kinderen in schooluniform en een ‘Gigantona’, de reuzin. De grote kleurige vogel is het symbool van de campagne ‘Alle kinderen naar school’, een van de Millenniumdoelen waar de stedenband zich voor inzet. De stedenband Leiden - Torun laat in de optocht ‘25 jaar huwelijk tussen Leiden en Torun’ zien.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 69

125 jaar


impressie g r e n z e l oo s f e e s t e n

grote optocht Leidse Wetenschap Heike Kamerlingh Onnes vond in Leiden supergeleiding uit, een belangrijke uitvinding die bijvoorbeeld in MRI-scanapparatuur gebruikt wordt. Op deze praalwagen ziet u Kamerlingh Onnes aan het werk in zijn laboratorium, daarbij geholpen door leerlingen van de Leidse Instrumentmakers School, de zogenaamde ‘blauwe jongens’. Deze praalwagen kwam tot stand in samenwerking met Museum Boerhaave, de Leidse Instrumentmakers School en Stichting Rino. Reclame De 3 October Vereeniging is altijd terughoudend geweest waar het gaat om reclameuitingen. Toch zijn er sinds 1891 complete optochten mee gevuld. Kent u ze nog? Loekie de Leeuw, de meisjes van Verkade, Flipje van Tiel, Joris Driepinter, Zeeuws meisje en de koning, keizer, admiraal van Popla? De creatieve wereld van de reclame staat bekend om haar vele prachtige plaatjes en hilarische filmpjes. De reclameklassiekers die nu aan u voorbij trekken, zijn vooral gekozen om hun humor en herkenbaarheid. Even Apeldoorn bellen! Spelletjes Een van de gezelligste onderdelen uit de Optochten van de afgelopen jaren, waren de spelletjes waar het publiek aan meekon doen. We herinneren ons nog het grote 4 Op ‘n Rij spel of het scrabble uit 2008. Dit jaar gaan we uw kennis over Leiden en het Leidse dialect testen: RRRad van FoRRRtuin In het RRRad van FoRRRtuin gaan we op zoek naar mooie Leidse woorden. Draai aan het rad, kies een letter of koop een klinker, raad het juiste woord en win een prachtige prijs! “Ik hou van Leiden” Geen Linda de Mol, Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis, maar Leidse toppers gaan de strijd met elkaar aan. Wie houdt het meest van Leiden en vooral: wie weet er het meest van? Uiteraard is uw hulp daarbij onmisbaar! Toekomst Wat de toekomst brengen moge... we zouden het niet weten, of toch? Kijk en huiver, hier zijn the Fly Tox Symphony en de ‘Wastelanders’ en ‘Timecruisers’ van Abacus. Op ieders verzoek: een swingende slotact! Politie motoren Politie te paard NB: Het is ten strengste verboden achter de optocht aan te sluiten met voertuigen of andere uitingen betreffende commerciële doelen. De 3 October Vereeniging Leiden onderneemt juridische stappen tegen een ieder die zich niet aan deze regel houdt.

Grote Optocht 2010

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 71

125 jaar


goochelshow ridder arthur & muziek op het festival plaza

Goochelshow van Ridder Arthur KINDERDAKTUIN, LUMC Maandag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur Leidens Ontzet is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud en jong en ook in 2011 voor kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Op maandag 3 oktober komt Ridder Arthur – jawel een echte ridder - naar de kinderdaktuin van het LUMC. Ridder Arthur komt uit een ver land waar iets ergs is gebeurd: de lach van de koning is gestolen. Ridder Arthur gaat proberen de lach te vangen. Zal het hem lukken?? Ridder Arthur vertelt een verhaal met goocheltrucs en met een mix van clownerie. Hij komt voor alle patiëntjes die op de kinderafdeling van het ziekenhuis moeten blijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes, vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk een drankje en een hapje en voor de kinderen nog een extra verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen ‘op zaal’ alles volgen via de televisie. Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door het 3 October Gilde Leiden.

muziek op het festival plaza

15.30 - 16.00 Ali B Wie kent hem niet!? Vanaf 2004 verovert Ali B met zijn charmes heel Nederland. Zijn raps zijn recht uit het hart. Tijdens zijn carrière heeft hij belangrijke muziekprijzen gewonnen en met diverse Nederlandse artiesten, zoals Marco Borsato, opgetreden. Het afgelopen jaar oogst Ali B. veel succes met zijn tv-programma ‘Ali B op volle toeren’, waarin hij met een bevriende rapper een ‘bijna vergeten’ Nederlandse artiest bezoekt. 16.00 - 17.00 De Coronas (2e shift) 17.00 - 17.30 Berget Lewis Met haar krachtige volume is Berget al vele jaren een graag geziene artiest op de (inter) nationale podia. Berget heeft zich ontwikkeld tot een van de beste en meest gevraagde zangeressen van ons land. Berget heeft een swingende solo-show en speelt het dak eraf! 17.30 - 18.30 Joe Cocker Geloof het of niet, hij staat echt voor u! Geniet van de rauwe sound van deze rasartiest. Kent u ze nog: de klassiekers van toen: ‘With a little help from my friends’ , ‘You’re so beautiful’ en ‘You can leave your hat on’? Het is nog een klein beetje onzeker dat hij komt, maar de vooruitzichten zijn hoopvol.

Muziek op het Festival Plaza FESTIVAL PLAZA, GARENMARKT Maandag 3 oktober, 14.30 - 22.00 uur 14.30 - 15.30 De Coronas (1e shift) Er bestaat in Nederland geen band zoals de Coronas. Hun optreden is altijd bijzonder. En dat hebben we in 2010 geweten! De Coronas brengen meer dan je favoriete muziek; deze grappige mannen zijn gek op hun publiek en het Leidse publiek ook op hen. Op veler verzoek staan ze ook dit jaar op Festival Plaza! De Coronas praten, schmieren, schertsen en overdonderen. Noem hun optreden Rock ‘n Roll theater, of stand-up pop; ze brengen een compleet soulcircus maar net zo lief maken ze van een optreden een smartlappenfestival. Hoe dan ook: ze breken de tent af! 72 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

19.00 - 20.00 Alain Clark met band We sluiten deze 3 October Party op het Festival Plaza in stijl af met Alain Clark. Een man met een groot hart voor soul, pop en funk en live vol energie! Alain bracht in 2004 zijn eerste plaat uit. In 2007 brak hij door met zijn tweede album ‘Father and Friend’. Een charmante rasmuzikant met internationale allure. www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 73

125 jaar


polsstokverspringen

vuurwerk

Polsstokverspringen STEENSCHUUR, VAN DER WERFPARK Maandag 3 oktober, 15.00 - 16.30 uur Onze Leidse studenten laten zich op 3 oktober van hun beste (en natste?) kant zien! Fierljeppen, oftewel polsstokverspringen: nadat de Polsstokbond Holland het goede voorbeeld heeft gegeven, springen de deelnemers over het water van de Steenschuur. Ook dit jaar komen vier studentenverenigingen uit Leiden met een ploeg springers om de eer van hun vereniging hoog (en droog?) te houden. Rekening houdend met het feit dat een beetje student wil uitslapen na het stappen op 2 oktober en de Grote Optocht dan ruim voorbij de Breestraat is, staat het polsstokverspringen ook dit keer ’s middags op het programma. Met een grote polsstok proberen de deelnemers over het water van de Steenschuur, zo in de armen van burgemeester Van der Werff te springen! Het publiek kan zowel in het Van der Werfpark als op de Steenschuur kijken hoe de springers het er vanaf brengen. De beste springers kunnen mooie prijzen winnen. Het demonstratieteam van de Polsstokbond Holland begeleid de deelnemers, zodat deze op een zo veilig mogelijke manier de overkant bereiken, al dan niet met een nat pak...! De Leidse Reddingsbrigade is aanwezig om ‘ongelukkige’ springers op de kant te helpen... Het evenement wordt georganiseerd i.s.m. met LSV Augustinus en LSV Minerva.

Vuurwerk ANKERPARK, ZIJLSINGEL Maandag 3 oktober, 23.30 uur Vuurwerkfeest! Vuurwerk appelleert aan ieders gevoel: “Schoonheid in fascinerende kleuren en fraaie vormen”. Vuurwerk is een verzameling van kleuren, effecten en vormen die de mensen al sinds de oudheid boeit en imponeert. In nuchter Hollands gezegd: “Vuurwerk is gewoon heel mooi”. Het Ankerpark is dit jaar weer het podium van een schitterend vuurwerkarrangement. De choreografie en kleursamenstelling van de vuurwerkeffecten zullen uniek en adem-benemend zijn. De “oohs en aahs” van de toeschouwers zullen klinken langs de singels. De finale van de vuurwerkshow wordt een wervelende afsluiting voor jong en oud.

74 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 75


3 oktober haring en wittebrood jeugdvoetbaltoernooit docos

Onderstaande evenementen worden niet georganiseerd door de 3 October Vereeniging maar worden wel van harte aanbevolen:

3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi DoCos DOCOS SPORTCOMPLEX, HAAGSE SCHOUWWEG Zondag 25 september, 09.45 - 17.00 uur

Een ondernemer heeft de visie en overtuiging dat zijn droom kan worden waargemaakt. Wij onderbouwen dit graag objectief met een goed financieel plan

Op 25 september wordt voor de 22e keer het Haring en Wittebroodtoernooi op het complex van de voetbalvereniging DoCoS gehouden. Een voetbaltoernooi voor de D-junioren (10-12 jaar). Naast DoCos en andere verenigingen uit Leiden doen ook D-junioren uit betaalde voetbalorganisaties mee. In de middagpauze (rond de klok van 13.00 uur) wordt iets bijzonders georganiseerd. En de prijsuitreiking vindt plaats rond 16.45 uur. De organisatie is in handen van voetbalvereniging DoCos. Parkeren: bij de 3 October Hal / DIOK (niet in de berm van de Haagse Schouwweg)

071 – 54 10 852 • info@borsboom-accountants.nl www. borsboom-accountants.nl

D’ANDREA FOTOSTUDIO & D’ANDREA FOTOSTUDIO & FOTOBUREAU PETER SCHIPPER

FOTOBUREAU PETER SCHIPPER

FELICITEREN DE 3 OCTOBERVEREENIGING

MET HET 125 JARIG BESTAAN FELICITEREN DE 3 OCTOBERVEREENIGING FELICITEREN DE 3 OCTOBERVEREENIGING WWW.DANDREA.NL METWWW.FBPS.NL HET 125 JARIG BESTAAN WWW.FBPS.NL

MET HET 125 JARIG BESTAAN

WWW.DANDREA.NL

WWW.FBPS.NL

WWW.DANDREA.NL

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 77

125 jaar


hotspot bridgdrive

levend spookhuis

Hutspot Bridgedrive DENKSPORTCENTRUM LEIDEN, ROBIJNSTRAAT Zondag 2 oktober 09.45 - 17.00 uur Op 2 oktober wordt de jaarlijkse Hutspot Bridgedrive gespeeld. Dit toernooi behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag wordt een heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden en na afloop is er uiteraard haring! We verwachten dat alle deelnemers hun best doen om de “Zilveren Hutspot” in de wacht te slepen. Schrijf u snel in! De organisatie is in handen van de Nederlandse Bridge Bond, district Leiden. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Cees Varkevisser Koningin Julianalaan 71 2231 VB Rijnsburg 071 4020797 Aanmelden kan via e-mail: cevar@wxs.nl

78 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Levend Spookhuis in Scheltema SCHELTEMACOMPLEX, MARKTSTEEG Zaterdag 1 oktober, 20.00 - 23.00 uur Zondag 2 oktober, 13.00 - 17.00 uur Maandag 3 oktober, 11.00 - 17.00 uur Wegens groot succes organiseert Scheltema ook dit jaar het Levend Spookhuis. De titel ‘Stormkracht’ klinkt veel belovend: er is storm op komst, de dijken zijn doorgebroken, er heerst honger en paniek. Een uitgestelde bestorming heeft grote gevolgen. Welke opofferingen moesten hiervoor gemaakt worden en door wie? Kom dwalen, maar verlies jezelf niet in dit stormachtige spookhuis... Meer info: www.scheltema.nu Toegang gratis (leeftijdsadvies vanaf 10 jaar)

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 79

125 jaar


rood- wit fotowedstrijd & stedelijk museum de lakenhal

Rood- Wit Fotowedstijd TIJDENS DE GROTE OPTOCHT Maandag 3 oktober, 13.00 - 15.00 uur Laat Leiden kilometers wit/rood kleuren! Voor de derde keer gaan fotograaf Emile van Aelst en de juryleden: Frits Rijksen, Henny Buschman, JP en Nel Bekooij door een haag van kleuren op zoek naar de maximaal uitgedoste feestganger. Uit de vele foto’s, worden drie prijswinnaars gekozen en 125 die een mooi aandenken ontvangen. Voor meer informatie, de prijzen, de genomineerden en de uiteindelijke winnaars, zie www.3october.nl

op zoek naar herinneringen aan 3 oktober

1574 – 2011 belicht de vrijheidsviering en het volksfeest door de eeuwen heen in Leiden. Al vier eeuwen lang viert Leiden elk jaar de bevrijding van de Spanjaarden door de geuzen op 3 oktober 1574. Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011 toont hoe dit belangrijke historische feit in vier honderd jaar uitgroeide tot het grootste lokale volksfeest van Nederland. Historiestuk Erwin Olaf Erwin Olaf maakte op uitnodiging van Museum De Lakenhal en de Universiteit Leiden speciaal voor deze gelegenheid een hedendaags historiestuk en een zestal historische portretten en stillevens. Olaf presenteert een hedendaagse interpretatie, een groepsportret van 2,5 bij 3,5 meter, waarin de hoofdrolspelers in een dramatische setting zijn samen gebracht. Het kunstwerk blijft na de tentoonstelling in De Lakenhal te zien als onderdeel van de vaste collectiepresentatie. De historische portretten en stillevens zijn van 30 september t/m 8 januari te zien in de tentoonstelling Erwin Olaf: Leidens Ontzet & Beleg bij de Universiteitsbibliotheek te Leiden. bibliotheek.leidenuniv.nl

Stedelijk Museum De Lakenhal Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011 de lakenhal, oude singel Vanaf 30 september 2011 tot en met 8 januari 2012 Het is al jarenlang traditie dat vele Leidenaren op 3 oktober Museum De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. Dit jaar realiseert Museum De Lakenhal van 30 september 2011 tot en met 8 januari 2012 zelfs een grootse, interactieve familietentoonstelling over het Leidens Ontzet. Een presentatie vol verhalen en voorwerpen die deels door Leidenaren zelf zijn ingebracht, maar ook door bezoekers kunnen worden verbeeld en verwoord in een bijzonder Vaandelproject. De tentoonstelling Vrijheid! Leidens Ontzet 80 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 81

125 jaar


DE GEUZEN VAN BOISOT

Suske en Wiske en Het lijdende Leiden Het nieuwste album van Suske en Wiske, met de titel Het lijdende Leiden, is speciaal uitgegeven ter ere van het 125-jarig jubileum van de 3 October Vereeniging Leiden. Het heldhaftige verhaal uit 1574 is omgetoverd in een Suske en Wiske stripverhaal waarvan vanaf 12 november 2011 tot en met 4 maart 2012 de schetsen te bewonderen zijn in de tentoonstellingskabinetten van Museum De Lakenhal. Vanaf 15 september is de speciale editie van het stripboek verkrijgbaar in de museumwinkel. Catalogus Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie aan de hand van de collectie van Museum De Lakenhal: Leidens Ontzet. Vrijheidsstrijd & Volksfeest. Auteur: Jori Zijlmans, conservator geschiedenis van Museum De Lakenhal Uitgave: Primavera Pers Leiden, ISBN 978-90-5997-113-4, prijs € 19.50, verkrijgbaar in de museumwinkel.

125 jaar

DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen.

De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit: ING-Bank

De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 3 October Vereeniging, het Regionaal Archief Leiden en de Universiteit Leiden en is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Leiden, Fonds BKVB, Fonds 1818, Fonds Cultuurparticipatie, Stichting DOEN, en de 3 October Vereeniging.

Broeder de Vries Dutch Medical Services Schiphol Totaalarchitectuur Van Egmond Medic Solutions

Museum De Lakenhal: Dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 uur, zaterdag, zondag & feestdag 12 - 17 uur. Zondag 2 oktober van 12 - 17 uur, maandag 3 oktober van 10 - 14 uur. Adres: Oude Singel 28 - 32, Leiden. Informatie: lakenhal.nl

Randstad Groep Nederland BV CleanLeaseFortex Zorg en Zekerheid

Vrijdag 30 september tot en met vrijdag 7 oktober 2011 GRATIS TOEGANG Speciaal voor leden van de 3 October Vereeniging op vertoon van leden pas.

De Leeuw Adviesgroep BV Smitsloo Groep BV

OC

ONTRACTOR S

A

AS

ATL AS I

C EX

TL

CTO RA

NT

CO

Twitter: 3october

AS INEXC ATL O

www.3october.nl

Facebook: 3october | 83

RS

www.3october.nl

O

82 | Facebook: 3october Twitter: 3october

CO CONT RA CT

RS

X INE

Atlas Inexo Contractors BV

N

SportCity


VIGNET 3 OCTOBER GILDE

VIGNET 3 OCTOBER GILDE

3 OC

A.L.P. de Jong Holding B.V. Abcor B.V. ABN-AMRO Bank N.V. Acadi Accountants B.V. Acc.kantoor Remmerswaal Wassenaar B.V. Ad Noyen Shoes Akron Communicatie & Vormgeving All Class Catering Allgen America Digitaal Druk/Studio America Ampere BV Apek Administraties Architectenbureau Lau Architectenburo Veldman Rietbroek Smit B.V. Asian Palace Atlas Inexco B.V. Autobedrijf de Wit Bakema & Pison Makelaardij o.g. Baker Tilly Berk Bakker & Neve Notarissen Barendse Loodgietersbedrijf Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Beto B.V. Bey Bouw B.V. Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor Bouter Bouw B.V. Bouw- en aannemersbedrijf Bekooy B.V. Bouwbedrijf van der Meij Brasserie Cronesteyn Brasserie Vennemeer Breedveld Holdingsmaatschappij B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten Bubble Deck Nederland Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs B.V. Buro Azeta BV Betonmortel Centrale Koudekerk C. Hundersmarck B.V. Cannoo & Partners BV Belastingadviseurs Cannoo & Redegeld Financieel Adviseurs Cementbouw Ch.N.M. Dieben Beheer B.V.

DE

In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samengebracht die uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. Het 3 October Gilde ER GI steunt de organisatie van de 3 oktoberOB L T viering financieel. Daarnaast organiseS ren zij diverse activiteiten voor hun NEMER ONDER ET EEN M eigen deelnemers. Het Gilde bestaat uit HART LEIDEN LEIDS de volgende deelnemers: Cincinnatus M&A CMW Creative Management Wassenaar Compra CSN Automatisering De Clercq Advocaten, Notaris. Belastingadv. De Gunst Juwelier De Leeuw Makelaardij B.V. De Sleutels De Valk de WaardKramer adviseurs en accountants Den Elzen Schoenmode Drukkerij De Bink B.V. Durendale Militair-historische Reizen Elderhorst C.V. EnergiQ Installatie Techniek B.V. Euronet Autoruiten Fa. D. Koolmoes Fa. G.A. Sassen FAST Administratiekantoor Ferdinand Zandbergen B.V. Fiorella Firma Hoppezak Four Reasons Francien Zeggelt Projecten & adviezen & trainingen Future Management G. Wolf Management & Advies B.V. Galerie De Rode Cirkel Gebr. De Groot B.V. Geelkerken & Linskens Advocaten Geenjaar Autobedrijf B.V. Glas- en Schilderwerken Van Muiden Goedhart makelaars & Taxateurs Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Griffioen Precious Presents H.G.M. Bos Beheer B.V. HBK Belastingadviseurs en Accountants Hedeman Herenmode Henk Ladan & Zn. B.V. Herenkapsalon Eric Het Haagsche Schouw Het Motorhuis B.V. Het op Zondag Hogeschool Leiden

84 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Holding Elfa Leiden B.V. Holiday Inn Holsteijn-Timmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Houtwerf Hoveniersbedrijf Teune Hubert Oudshoorn Beheer B.V. Huisman Horeca Exploitatie B.V. ID College IMPULSUS Personal Quality & Results ING Bank Leiden Interpulse Automatisering B.V. ít Leidse Huys J.P. Koolmoes Infra B.V. J.Th. Kooijman Beheer Jacobs Banketbakkerij Jan van Duuren & Zn. B.V. Janssen Ohlenroth & Partners Advocaten Jantje van Leyden B.V. Jobo Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. Jonk Schildersbedrijf & Zn Jut & Juul Lifestyle for kids Kamsteeg Auto Lease Kerkvliet Makelaars Keurslager Groeneveld Klinkenberg Betimmering Kluivers Recycling Kluivers Recycling Sr. Kwik Events LB Mobility B.V. Leiden Bio Science Park Leidsch Dagblad Leidsch Loonbedrijf LEVEN! Magazine LEWO metsel & Stucadoorsbedrijf Lodewijk Kallenberg Banketbakker Loodgietersbedrijf Dirk v/d Zeeuw & Zn. V.o.f. M. Moens, dierenarts M.I.G. Leiden B.V Maasdam B.V. Magazzini Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. MCS Arbo Media Design Mediabureau Leiden B.V. Medilingua B.V. Meeus Assurantiën Monaco Amusement MR Studio Mr. F.C.A. van Haasteren Multilease Nextdoor B.V. Nieuwborg Aluminium B.V. Nijssen Koeling Onderwijsbureau Hollands Midden Ottovuur B.V. P.B. LabrujËre Party Verhuur Leiden

www.3october.nl

Portaal regio Leiden Prentenkabinet Promotions Activities Quality Company Support Rabobank Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Restaurant Allemansgeest Restaurant en Brasserie Koetshuis De Burcht Rijsbergen Beheer B.V. ROC Leiden RWV Advocaten Sani-CV Service B.V. SchadeNet Leiden Schoonmaak & Servicebedrijf RUFO Clean Sjardin B.V. Sloos en Zoon B.V. Smederij van de Geijn Smit Wonen en Sfeer Sport Business & Media Travel Springer Verwarming B.V. Stadscafé/Restaurant Van der Werff Stadspodia Leiden Stichting Stadsparkeerplan Leiden Svala Auto Leiderdorp Switch Beheer B.V. Taxi Wielkens B.V. Teekens Karstens Advocaten Notarissen Th. Lubbe Reizen Timmerbedrijf Poelgeest TOTEM - Total Event Management BV Transportbedrijf J.P. van der Ham Uitzendbureau de Koning V&R Reclame Ateliers Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs Van Berge Henegouwen B.V. Van der Hurk Optiek Van der Klugt Bed & Kast Van der Poel Advies Van Diemen Van Lanschot Bankiers NV Van Mastrigt@Partners Van Oerle Nettpro Van Roy c.s. Advocaten Van Zessen Klaar B.V. Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht Voskuil Slot Sleutel en Kluizenspecialist Vreebrug AV Services W.J. Zirkzee B.V. W.T.B. Joop Buiteman Zabriski Zandor B.V. Zilveren Kruis Achmea/divisie Zorg Zirkzee & den Os

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 85

125 jaar


1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden-Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclameoptocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen; 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel II, Koning van Groot-Brittannië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Kleder­drachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’

86 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

Georganiseerde feesten der 3 October Vereeniging 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileumoptocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische Optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote Reclameoptocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landenoptocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclameshow ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 2007 Grote Optocht: ‘Zeven’ 2008 Grote Optocht: ‘Mens, erger je niet’ 2009 Grote Optocht: ‘The American Dream’ 2010 Grote Optocht: ‘Grenzeloos Feesten’

2011 Lustrum Optocht: ‘High Leids’ www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 87

125 jaar

Georganiseerde feesten door de 3 October Vereeniging vanaf haar oprichting

Georganiseerde feesten door de 3 October Vereeniging vanaf haar oprichting

Georganiseerde feesten der 3 October Vereeniging


koraalliederen

3 Oktober artikelen Het hele jaar door! Ook wel eens in januari gedacht, jammer dat ik nu niet een bledderdrooghouder van de 3 October Vereeniging kan kopen. Of bent u lid en woont u in Groningen, kunt niet naar Leiden komen tijdens de viering, maar wilt toch dat ene artikel graag hebben. Vanaf nu heeft u de mogelijkheid om (bijna) alle merchadise artikelen online te bestellen. Kijk dan ook snel op www.goeiemode.nl/3october en bestel de laatste artikelen.

De 3 Oktoberkraam komt naar u toe! In de maand september worden in diverse verzorgingshuizen kramen van de 3 October Vereeniging geplaatst zodat ook de oudere inwoners uit Leiden de nieuwste 3 oktober kadootjes kunnen aanschaffen!

6. Geluckig vaderland Geluckig is het Land Dat God den Heer beschermt Als daar met moord en brand De vijand rondom swermt End’ dat hij meent hij sal ‘t Schier overwinnen al Dat dan, dat dan, dat dan Hij selft komt tot den val Gedanckt moet sijn de Heer De God die eeuwig leeft Dat Hij ons ‘t zijnder eer Dees overwinning geeft Wat wonder heeft de kracht Des Heeren al gewracht1 O Heer, o Heer, o Heer Hoe groot is Uwe macht 1gewracht = gemaakt

8. Wilt heden nu treden (1597) Wilt heden nu treden voor God den Heere, Hem bovenal looven van herten seer, End’ maken groot sijns lieven naemens eere, Die daer nu onsen vijant slaet ter neer. Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen Dit wonder bijsonder gedencken toch; Maekt u, o mensch! voor God steeds wel te dragen, Doet ijder recht en wacht u voor bedrog. Bid, waket end’ maket dat g’in bekoring End’ ‘t quaede met schade toch niet en valt, U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring, Al waer sijn rijck nog eens zoo sterck bewalt!

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 89


koraalliederen

koraalliederen

5. O Ghij stadt van Leyden (1574) G’lijck den grootsten rapsack1 Vloot den Speck2 verbaest, Als een wind die blaest. Siet hem met sijn knapsack Loopen in der haest Als een hond die raest.3 O ghij stad van Leyden! Dit stuck bemerck En laet toch verbreijden Gods Wonderwerk. De Boergoensche vanen Vlogen op de vlucht, Met een groot gerucht4, En de Castiljaenen Waren oock vol sucht5 En geheel beducht Door de Hooge stromen En menig man Die sij sagen komen Dick krielen6 aen.

Waar de Rijnen samenstromen Werd een trotse burcht gebouwd Teken van wat eens zou komen Stad van glorie nieuw en oud Welkom was in elke tijd Wie vluchtte om standvastigheid Leiden fier en eeuwig koen Stad van mijn hart door nu en toen Stad met veel beroemde zonen Leiden is hun wieg geweest Zie hoe zij de wereld tonen Grootheid door een vrije geest Zij genoten Leidens gunst In wetenschap en schone kunst Zo kwam Leiden aan zijn roem Stad van mijn hart door nu en toen Leiden trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad met eeuwenlang verleden Heeft mijn toekomst in de hand Leidse kleuren draag ik fier Geen and’re stad lokt mij van hier Rood en wit in mijn blazoen Stad van mijn hart door nu en toen

Wilt Gods eer verbreijen Die nu kleijn en groot, Vrij maeckt van den doot, En naer droevig schreijen U dus sent in noot Overvloedig broot. Lof dan, prijs en eere Moet sijn geseijt’ God ons aller Heere In eeuwichheyt.

11. Een liedje van Koppelstok

1) rapsack = scheldwoord voor schurftige hond 2) Speck = Spanjaard 3) raest = dolle hond 4) groot gerucht = met veel geroep en geschreeuw 5) sucht = ziekte 6) krielen = zich vlug bewegen

2. Leiden, stad van mijn hart Leiden, trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad van heden vol verleden Stad van werk met hart en hand Plaats van dromen en van daad Waar ieder blijft en niemand gaat 90 | Facebook: 3october Twitter: 3october

Leiden stad van denken en doen Stad van mijn hart door nu en toen

www.3october.nl

In naam van Oranje doe open de poort! De Watergeus ligt aan den wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, en burgers hier baat nu geen tegenstand meer. De Watergeus komt om Den Briel (2x). De vlot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht binnen ‘t uur. Gij moogt dus niet dralen doet open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel (2x)

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 91


koraalliederen

koraalliederen

15. Berg op Zoom

9. Lof zij den helden (Hymne)

Merck toch hoe sterck, nu in ’t werk sich al steld, Die ’t allen tij, soo ons vrijheit heeft bestreden, Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld, Om onse goet, en ons bloet en onse steden. Hoor de Spaensche trommels slaen, Hoor Maraens trompetten! Siet hoe komt hij trecken aen, Bergen te besetten. Berg op Zoom hout sich Vroom, Stut de Spaensche scharen; Laet ’s Land boom, end’sijn stroom, Trouwlijck doen bewaren.

Lof zij den helden, die in ‘t verleden, Krachtig door eendracht, sterk door gebeden, Kloek in den oorlog, wijs in beleid, ‘t Land onzer vaad‘ren hebben bevrijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd!

’t Moedige, bloedige, woedige swaerd Blonck en het klonck, dat de voncken daer uijt vlogen, Beving en leving, opgeving der aerd, Wonder gedonder nu onders was, nu boven. Door al ’t mijnen en ’t geschut, Dat men daeglijcx hoorde Menig Spanjaert in sijn hut, In sijn bloet versmoorde. Berg op Zoom hout sich vroom, ’t stut de Spaensche scharen; ’t heeft ’s Lands boom, end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren. Die an Oranjen quam Spanjen aen boord, Om uijt het velt, als een Helt, ’t gewelt te weeren, Maer also dra Spinola ’t heeft gehoord Treckt hij flox heen op de been met al sijn heeren. Cordua kruijd spoedig voort, Sach daer niet te winnen; Don Velasco liep gestoort ’t Vlas was niet te spinnen. Berg op Zoom hout sich Vroom, Stut de Spaensche scharen; Laet ’s Land boom, end’sijn stroom, Trouwlijck doen bewaren.

92 | Facebook: 3october Twitter: 3october

www.3october.nl

God onzer vaad‘ren, schenk ons Uw zegen, Leer ons waardeeren, wat zij verkregen, Maak ons eendrachtig, wijk van ons niet! Vader daarboven, die ‘t al gebied, U zij de glorie, U klinke ons lied! U zij de glorie, U klinke ons lied!

23. Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot; Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer, Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer: Dat ick doch vroom mach blijven V dienaer t’aller stondt, Die Tyranny verdrijven, Die my mijn hert doorwondt.

www.3october.nl

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 93


koraalliederen

De vrijheid verlicht 1574 Leiden was in rep en roer; De vijand was verslagen Het geuzenbrood bood uitkomst Na lange hongerdagen Dousa, Van Hout en Van Der Werff Zij hielden moedig stand Refrein: De stad werd eindelijk verlost De vrijheid, de vrijheid, de vrijheid Uit greep van Spaanse hand Oogst van lijden en opbrengst van strijd Leiden werd ontzet Te menen, te doen en te denken Te kozen, te kiezen, te krenken En Holland was gered En vrij om je woorden te spreken En ieder weet waarom Te leren, te horen, te preken De stad zich heeft verzet De vrijheid om samen te leven In je stad op de plek waar je woont De vrijheid die elk is gegeven En nimmer een kleurverschil vertoont 1886 Vrijheid vieren is kostbare plicht De stad werd opgeroepen Die vrijheid, de vrijheid die verlicht Om eeuwig te onthouden Waarop de helden van weleer Hun fier verzet toen bouwden Het Leidse hart bood voortaan plaats Aan het ontzetverhaal Rijk en arm en groot en klein: Zij hoorden het allemaal Leiden werd ontzet En Holland was gered En ieder weet waarom De stad zich heeft verzet Refrein

2011 Leiden viert nu het ontzet Door standvastigheid van toen Het verzet bracht ons de vrijheid Om dat te blijven doen Vandaag en in de toekomst: De stad zal eeuwig weten Dat 3 oktober het feest der feesten Is gaan heten Leiden werd ontzet En Holland was gered En ieder weet waarom De stad zich heeft verzet

www.3october.nl

Refrein

Twitter: 3october

Facebook: 3october | 94


www.3october.nl

www.hbk.eu

scherp 96 | Facebook: 3october Twitter: 3october

Feestwijzer 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you