Page 1

Feestwijzer Per ( on ) geluk

De 3 October Vereeniging dankt iedereen die zich ook dit jaar weer met groot enthousiasme heeft ingezet voor een schitterende viering!

profwijkwinkels.nl

31013

Geluk ís te koop. Haal na het 3 October feestgedruis de beste adviseurs in huis. HBK scherp.

Elly’s Beestenboel Marthy’s Haarstudio Drankenhandel Leiden Kaaswinkel Weydeland Keurslager Ed Nozeman Bloemenshop Rozemarijn Drogisterij Parfumerie Van Harteveld Huidverzorgingstudio Ineke de Graaf H B K scherp

www.hbk.eu Hoofdstraat 2, 2351 AJ Leiderdorp t. +31 (0) 71 54 22 720

gps. N 52 9.108, E 4 31.366 e. info@hbk.eu

Tandprothetische Praktijk R. Brouwer


Per (on)geluk - 31013

09.00 – 23.00 uur Nostalgische Kermis PIETERSKERKPLEIN 09.30 – 13.00 uur

Kinderplein HET GERECHT

10.00 uur Herdenkingsdienst PIETERSKERK 10.00 – 12.00 uur

Galerij van Leidens Roem De Lakenhal – Oude Singel

10.00 – 13.00 uur Straattheaterfestival (ochtend) FESTIVAL PLAZA – GARENMARKT 10.00 – 18.00 uur Vlootschouw, nautische markt en muziek bij de historische haven KORT GALGEWATER 10.00 – 01.00 uur Lunapark SCHUTTERSVELD | PARKEERTER- REIN RONDOM MOLEN DE VALK LAMMERMARKT | NIEUWE BEESTENMARKT | BEESTENMARKT RIJNSBURGERSINGEL STATIONSPLEIN 13.00 uur 13.00 – 15.00 uur

Grote Optocht: Per (on) geluk 31013 Rood – Wit fotowedstijd (tijdens de optocht)

14.30 – 17.00 uur

Straatheaterfestival (middag) FESTIVAL PLAZA – GARENMARKT

15.00 – 16.30 uur

Polsstokverspringen STEENSCHUUR – VAN DER WERFPARK

23.30 uur Vuurwerk ANKERPARK – ZIJLSINGEL

www.3october.nl

| 1


Per (on)geluk - 31013

Feestwijzer voor de honderd-en-twintigste feestviering van de

Secretariaat: Postbus 32014 2303 DA Leiden Telefoon: 071-5324724 E-mail: secretariaat@3october.nl Website: www.3october.nl Twitter:

@3october

Facebook: facebook.com/drieOctober

Colofon De Feestwijzer 2013 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden Oplage: 14.000 exemplaren Advertenties: Commissie PR (Eind) redactie: Jacowies Surie, Marjolein Hettinga, Mieke van Ulden, Saskia Koek en Bettina van Klaveren Fotografie: Emile van Aelst, Peter Schipper, Carolina D’Andrea en de Leidse Amateurfotografen Vereeniging Vormgeving, ontwerp omslag en opmaak: Buro Azeta, Leiden Druk: Drukkerij de Bink, Leiden

2 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Voorwoord van de voorzitter Leiden viert en herdenkt in 2013 voor de 439ste keer Leidens Ontzet. De 3 October Vereeniging geeft nu al weer voor de 120ste keer vorm en inhoud aan deze unieke gebeurtenis. Duidelijk is dat de herdenking en viering de stad en haar inwoners bij elkaar brengen. De gezamenlijke viering van Leidens Ontzet door alle Leidenaren bevordert de gemeenschapszin. Aan de verschillende evenementen wordt enthousiast deelgenomen door jong en oud. Het Minikoraal voor de schooljeugd draagt er bijvoorbeeld aan bij dat het historische verhaal uit 1574 wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. Deze constateringen worden bevestigd door de resultaten van een onderzoek dat dit jaar door de 3 October Vereeniging is gedaan onder leden en inwoners van Leiden. Deze Feestwijzer toont een programma waarmee iedereen 3 October en de dagen erom heen volop kan beleven. In dit programma staat een aantal onderdelen die elk jaar ‘hetzelfde’ zijn. Het zijn juist die klassieke onderdelen van 3 October, zo blijkt uit het genoemde onderzoek, die gekoesterd moeten worden. De Vereeniging ziet het als haar opdracht zich daarvoor te blijven inzetten. Bij traditionele onderdelen gaat kwaliteit boven kwantiteit. Maar de kermis, het Lunapark’ kan niet groot genoeg zijn! Het getal 13 vormde voor bestuur en commissarissen van de 3 October Vereeniging een bijzondere uitdaging. Het heeft hen er niet van weerhouden weer 365 dagen lang te werken aan deze jaarlijkse fantastische festiviteiten. Er is gekozen voor een passend en verrassend thema voor 2013: Per (on)geluk 31013. Hiermee kunnen alle Leidenaren en vele bezoekers weer rekenen op een mooie 3 October! Van harte wens ik allen een goed Ontzet toe.

Michiel Zonnevylle Voorzitter 3 October Vereeniging

www.3october.nl

| 3


Per (on)geluk - 31013

Inhoudsopgave 2 Vereniging gegevens en colofon 3 Voorwoord door de voorzitter van de 3 October Vereeniging 7 Samenstelling bestuur en commissies van 3 October Vereeniging 10 Archief 13 Lid worden van de 3 October Vereeniging 14 Merchandise 15 Servicepunt 16 Etalagewedstrijd 17 Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling 17 Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd 18 Oefenen van de Koraalliederen 19 De 3 October Vereeniging ‘On Tour’ verstandelijk gehandicapten 21 Seniorenvoorstelling 23 Historische lezing 25 Jazz bij de Burcht 25 Festival Plaza 27 Minikoraal 29 3 Oktober Pleintaptoe 30 Rust– en Verpleeghuizen 30 Feestelijke Warenmarkt 31 Lunapark 33 Nostalgische Kermis 34 KIKKER is een held! voor patiëntjes van de Kinderafdeling van het LUMC 35 Openingsvoorstelling 36 Hutspotmaaltijd 39 Stadhuiscarillon 39 Taptoe ‘Een Lint van Licht’ 43 Swingend de nacht in .… .. 45 Reveilll-je 46 Uitreiking Haring & Wittebrood 48 Koraalzang 49 Kinderplein 50 Herdenkingsdienst 51 Straattheaterfestival (ochtend) 53 Straattheaterfestival (middag) 54 Rood - Wit fotowedstrijd 55 Grote Optocht : Per (on)geluk 31013 64 Polsstokverspringen 65 Vuurwerk 67 3 Oktober Haring & Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi 67 Hutspotbridgedrive

4 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

68 Museum de Lakenhal 69 Vlootschouw, nautische markt en muziek bij de Historische Haven 70 Door de 3 October Vereeniging georganiseerde feesten 73 De Geuzen van Boisot 74 Het 3 October Gilde 76 Koraalliederen 78 Leids volkslied 83 Wensbriefje voor de Grote Optocht Kijk voor de ledenpasacties op pagina’s 22, 24 en 26!

www.3october.nl

| 5


Per (on)geluk - 31013

Vakmanschap en kwaliteit voor een scherpe prijs

Admiraal Banckertweg 23, 2315 SR Leiden Postbus 2309, 2301 CH Leiden Telefoon: (071) 522 29 19 E-mail: info@duprie.nl Website: www.duprie.nl

6 |

www.3october.nl

Restauratie Renovatie Utiliteitsbouw Woningbouw Projectontwikkeling


Per (on)geluk - 31013

3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter H.J.J. Lenferink (Henri), Burgemeester van Leiden Ereleden L.M.M. Heruer (Rens)

A.A.F.M. de Jong (AndrĂŠ)

L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

J. Karstens (Jan)

W.J. Laman (Wim)

H.A.M.M. Meijer (Har)

M.J.M. du Prie (Max)

P.G.J. van Sterkenburg (Piet)

Bestuur van de 3 October Vereeniging M. Zonnevylle (Michiel), voorzitter J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), secretaris A.G.M. van der Poel (Bart), penningmeester P. van Ham (Pepijn), praeses collegii LSV Minerva E. Filemon (Eric) H.L.J. Kamps (Rik) E.J. van Klaveren (Bettina) A.H. Netiv (Ariela) M. du Prie (Martijn) K.H.N. Schulpen (Charles) P. de Witt Wijnen (Philip) Commissie Evenementen H.L.J. Kamps (Rik), voorzitter

F. de Jong (Frouke), secretaris

R.H. Breedveld (Ruud)

P.J. Bunnig van den Ameele (Nel)

G.B.M. Gerritsen (Gerard)

F.W. Hoff (Froana)

C. van Kooperen (Thea)

A.C. Meester (Arjan)

W.A.B. van der Pluijm (Wim)

T.M. Schutte (Tineke)

T.A. Trippenzee (Tjerk)

E. van Vliet (Eijmert)

M.P.A. van Wetten (Marieke) Commissie Herdenking E. Filemon (Eric), voorzitter

M. du Prie (Martijn), vice-voorzitter

A.J. Lucas-Remijn (Anneleen)

C. Schollaardt (Christel)

E. Simons (Ellen) T.A. Trippenzee (Tjerk)

S.A.M. Spijkerman (Sandra)

R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

www.3october.nl

| 7


Per (on)geluk - 31013

Commissie Taptoe en Optocht A. Netiv (Ariela), voorzitter

D. van Houte (Douwe)

P. de Witt Wijnen (Philip) vice-voorzitter

L. Janssen (Loek)

A.A.E. Bakker (Ton)

L.J.M. de Kort (Len)

A. Barendsen (Arthur)

R. Kraayeveld (Ronald)

H.M. Borst (Heleen)

J.S.D. Mieog (Sven)

Y.E. Bosman-Gunther (Yanthe)

S. de Moor (Suzanne)

E.M. van Dam (Eva)

A. van Nimwegen (Alexander)

B.K.M. Drenth (Bernadette)

F. Rijkens (Femke)

K. van Ekdom (Koen)

G.E.J. Roskott (George)

C. de Geus (Chris)

J. Surie (Jacowies)

M. Hettinga (Marjolein)

M. Vreeken (Martin)

L. Hollander (Laila) Commissie PR E.J. van Klaveren (Bettina), voorzitter A.H. Netiv (Ariela), vice-voorzitter S.N. Koek (Saskia) M. van Sandick - Sopers (Moniek)

M. Kortmann (Martine)

E.W.M. van Zuylen (Erick)

M. van Ulden (Mieke)

Commissie Ledenwerving en Ledenadministratie E.J. van Klaveren (Bettina), voorzitter J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), vice-voorzitter H.N.T. Hoogwout (Niek)

M. In der Maur (Marcel)

Commissie Protocol J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), voorzitter H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles) Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot K.H.N. Schulpen (Charles), voorzitter J.E.C. van Arkel (Jorg) A. Bijlsma (Alfred)

A.W.H.M. Elderhorst (Ton)

C. Faassen (Casper)

N. Griffioen (Claas)

A.L. de Jong (Bert)

H. Kuijers (Hidde)

O.A.M. Langezaal (Oscar)

B. van Leeuwen (Bart)

J. Myjer (Jochem)

G.G. Persijn (Guido)

W.A.B. van der Pluijm (Wim)

R. Schenk (Ronald)

F. Simons (Frans)

R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

M. Visser (Michiel)

G.J. Wisse (Gerard)

C. de Witt (Christiaan)

A.P. Young (Adrian)

R. van der Zalm (Robbert)

S. Zeilstra (Schelte)

8 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Commissie van bijstand uitreiking Haring De partners van de erevoorzitter, de ereleden en de bestuursleden, eventueel aangevuld met de partners van de leden van de Magdalena Moons Vereeniging. Commissie Lunapark M. du Prie (Martijn), voorzitter K.J . de Vries (Kasper) Commissie Rust– en Verpleegtehuizen K.M. Vermeer – van der Poel (Karen) A.I. van der Velden-Scheer (Annet) Partners van de bestuursleden Archiefcommissie L.M.M. Heruer (Rens), voorzitter E.F. van Tol-Kok (Everdien) Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen) Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde E. Filemon (Eric) E.J. van Klaveren (Bettina) M. du Prie (Martijn)

www.3october.nl

| 9


Per (on)geluk - 31013

Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging beoogt een complete verzameling te zijn van alles wat met beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het sinds 1886 ook het archief van de Vereeniging zelf. De collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Regionaal Archief in Leiden. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties. Om de bekendheid met de rijke inhoud van het archief te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden is in de afgelopen jaren een geheel vernieuwde inventaris (beschrijving van de inhoud) opgesteld. Doelstelling is om de inhoud van het rijke verenigingsarchief bekend te maken bij en beschikbaar te stellen aan een groter publiek. Bijdragen aan de collectie (boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of bijdragen in andere (digitale) vorm) zijn van harte welkom. Het archief ontvangt de bijdragen meestal en graag als schenking, maar beschikt ook over een klein budget voor eventuele aankopen van zeer bijzondere aard. De archivaris ontvangt ook graag tips die kunnen leiden tot uitbreiding van de collectie. Het archief ontving ook dit jaar weer bijdragen in verschillende vorm. Het navolgende overzicht is een keuze uit de grote hoeveelheid schenkingen:

E. van Aelst (Leidse Glibber) digitale fotoverzameling viering 2012 mw. P.J.M. (Els) Bavelaar (en eega) jaardocumentatie 2012 N.J. Bavelaar foto’s feestviering 2012 F. Brocken foto’s feestvieringen F. Gijbels / mw. I. Koek boekje ‘Leiden Ontzet, Holland Gered’/ L. Knappert (1924) L. Kallenberg privéarchief inzake 3 oktober W. Laman / wijlen J. Laman privéarchief inzake 3 oktober         F. Lucie menukaarten 2012

10 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Malo Antiek koperen drijfwerkvoorstelling Van der Werf (met kandelaar) A. Pechtold vroedschapspenning Leiden (broche) mw. I. v.d. Reijden boek ‘Leidens Ontzet’/ P. Visser P. van Sterkenburg overdr. In Memoriam C.H. Goekoop (Mij. Ned. Letterkunde) Stedenband Leiden-Torun nieuwsbrief 25-jarig jubileum Diverse bronnen stukken m.b.t. Vereeniging Magdalena Moons, 3 October Gilde en Geuzen van Boisot Diverse (anonieme) personen diverse bijdragen (w.o. Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s, krantenberichten, voorwerpen) Het archief heeft dit jaar een aantal bijzondere aanwinsten verkregen: • Aankopen betreffen o.a. prenten, keramiek en penningen. • De heer en mevrouw De Groot schonken uit de nalatenschap van hun (schoon)vader vier houten panelen, waar op kunstzinnige wijze de vier bronzen plaquettes op de sokkel van het standbeeld van Van der Werf zijn uitgestoken. • De heer en mevrouw Burger (te Axel) boden een stoel aan. De Vereeniging heeft dit unieke stuk met plezier opgenomen in de collectie. Het betreft een antieke voltaire met bijzondere extra ornamenten die in 1874 werd aangeboden aan de beroemde Leidse fotograaf Jan Goedeljee. Hij ontving de stoel als dank voor zijn leiding aan de Historische Optocht in dat jaar. Goedeljee was mede-oprichter van de 3 October Vereeniging en eerste penningmeester. Voor de genoemde en alle andere, niet vermelde, bijdragen aan het archief wordt van harte dank betuigd. L.M.M. (Rens) Heruer (archivaris) Steenschuur 13 2311 ES Leiden

www.3october.nl

| 11


Per (on)geluk - 31013

architectenbureau architectuur stedenbouw restauratie interieur advies

12 |

www.3october.nl

www.keeslau.nl


Per (on)geluk - 31013

Steun de 3 October Vereeniging: word lid! Steun de herdenking van Leidens Ontzet! Word lid van de 3 October Vereeniging, één van de oudste en grootste verenigingen van Nederland. De 3 October Vereeniging kent drie soorten lidmaatschappen. Persoonlijk lidmaatschap € 7,50 per jaar: u krijgt de lidmaatschapskaart en Feestwijzer thuis gestuurd u kunt het zilverkleurige 3 Octoberspeldje ophalen in het servicepunt u heeft recht op twee hutspotmaaltijden u heeft stemrecht tijdens de ALV in mei Gezinslidmaatschap € 25,- per jaar: u krijgt de lidmaatschapskaart en Feestwijzer thuis gestuurd u kunt vier zilverkleurige 3 Octoberspeldjes ophalen in het servicepunt u heeft recht op vier hutspotmaaltijden u heeft met vier personen stemrecht tijdens de ALV Lid voor het leven eenmalig € 157,40 (een verwijzing naar 1574 het jaar van Leidens Ontzet) u krijgt de lidmaatschapskaart en Feestwijzer thuisgestuurd u kunt eenmalig een welkomspakket ophalen in het servicepunt u kunt het goudkleurige 3 Octoberspeldje ophalen in het servicepunt u heeft jaarlijks recht op twee hutspotmaaltijden u heeft jaarlijks stemrecht tijdens de ALV in mei U kunt lid worden - via de website: www.3october.nl of info@3october.nl - bij onze marktkramen in de stad op zaterdagen in september - in het servicepunt in de Nieuwstraat (open op alle woens- en zaterdagen in september)

Ledenpas 2013 M. Zonnevylle Drie Octoberstraat 3 1886 OV Leiden Lid voor het leven # 14.103

www.3october.nl

| 13


Per (on)geluk - 31013

Merchandise 3 October Vereeniging Bent u lid van de 3 October Vereeniging? Dan ontvangt u 10% korting op al onze merchandise artikelen. Deze korting geldt alleen in het Servicepunt en bij onze kramen, niet op andere locaties. 3 October Hooded Sweater € 25,De exclusieve 3 October Hooded Sweater is één van allernieuwste items in onze befaamde collectie. Deze sweater moet iedere Leidenaar in zijn/haar kledingkast hebben hangen! De sweater is speciaal gemaakt voor de Vereeniging, met een eigen label en nek tie, zo weet u dat u een échte 3 October

BACK OF THE HOODIE

Vereeniging sweater in bezit heeft. Vanaf kindermaat 116 verkrijgbaar. Let wel op! De sweater is slechts in beperkte oplage verkrijgbaar.

3 October Cap € 12,50 De 3 October Cap is terug van weggeweest in een geheel vernieuwd design!

CAP FRONT

Witte Shawl € 5,Deze extra lange witte hoogwaardige Fleece Shawl mag niet ontbreken in uw 3 Octobercollectie. Heerlijk als het een beetje fris wordt tijdens het kijken naar de Taptoe.

3 October Scheurkalender € 15,00 365 Dagen gevuld met historische feiten, Leidse grappen en alles wat u wilt weten over het Ontzet van Leiden. Met behulp van deze 3 October Scheurkalender telt u met plezier af naar de volgende viering!

14 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Servicepunt 3 October Vereeniging open vanaf zaterdag 7 september In de Nieuwstraat 13, in de kunstgalerie van de Karin Kortlang Stichting, tegenover de bibliotheek, is dit jaar het servicepunt van de 3 October Vereeniging gezeteld. Leden en niet-leden zijn hier van harte welkom voor - informatie over de 3 oktoberfestiviteiten - lid worden - adreswijzigingen - merchandise - complimenten, klachten en andere op- of aanmerkingen Wij zijn geopend van 7 september tot en met 3 oktober op elke woensdag van 10.00-16.00 uur, elke zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, zondag 8 september en zondag 29 september van 11.00 - 16.00 uur. De koffie staat klaar!

www.3october.nl

| 15


Per (on)geluk - 31013

Etalagewedstrijd i.s.m. Centrum Management Leiden De stad kleurt dit jaar weer volledig rood- wit! De 3 October Vereeniging organiseert in samenwerking met Centrum Management Leiden als vanouds een etalagewedstrijd. Deze zal van half september tot en met half oktober plaatsvinden. Het thema van de etalagewedstrijd is het thema van de 3 October viering: Per (on)geluk 31013 en natuurlijk de kleuren rood-wit. Tijdens de Grote Optocht kunt u zien welke drie winkeletalages genomineerd zijn. Hierna kunt u gaan stemmen, welke etalage vindt u het mooist aansluiten bij uw 3 October gevoel en bij het thema? Uw stem, samen met die van de jury, bepaalt de winnaar van de wedstrijd. Namens de 3 October Vereeniging neemt onze voorzitter plaats in de jury. Kijk voor meer informatie op www.leiden.nl.

16 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS Maandag 16 september 11.00 – 13.30 uur, uitsluitend voor leden Dinsdag 17 september 11.00 – 13.30 uur, voor leden en niet-leden Op zondag 29 september vindt in de Stadsgehoorzaal de Seniorenvoorstelling plaats. Er zijn dit jaar weer twee voorstellingen. Zie het programma op pagina 23. Voor de Seniorenvoorstelling dient u in het bezit te zijn van een toegangskaart. Per lid krijgt u maximaal twee kaarten. Vergeet niet uw lidmaatschapskaart 2013, die is meegestuurd met deze Feestwijzer. De kaartuitgifte vindt plaats in de centrale hal van het Stadhuis.

Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd WAAGGEBOUW - AALMARKT Donderdag 19 september, 16.30 - 21.00 uur

Als u iets niet mag missen dan is het wel de uitreiking van Haring & Wittebrood! Bent u woonachtig of geboren in Leiden? Kom dan op donderdag 19 september naar de Waag voor de traditionele inschrijving voor Haring & Wittebrood. Voor velen de eerste happening op weg naar 3 oktober. De uitreiking van Haring & Wittebrood is één van de oudste tradities van de 3 October Vereeniging en behoeft eigenlijk geen uitleg. In de altijd gezellige Waag kunt u aan de trouwe inschrijvers uw bestelling opgeven. Het is wel noodzakelijk dat u een bewijs van uw

www.3october.nl

| 17


Per (on)geluk - 31013

verbondenheid met Leiden kunt overhandigen, zoals uw trouwboekje, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Maar het meest overtuigend is natuurlijk een bewijs van lidmaatschap van onze 3 October Vereeniging: de ledenpas die u bij deze Feestwijzer heeft ontvangen. Als lid van de 3 October Vereeniging kunt u zich op 19 september ook inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. Een geweldig evenement dat ieder jaar groter en groter wordt. Per lidmaatschap heeft u recht op maximaal twee hutspotbonnen. Wilt u meer bonnen bemachtigen? Dat kan door nieuwe (gezins-) leden aan te brengen, want ook alle nieuwe leden komen in aanmerking voor gratis hutspot. U kunt lid worden van de 3 October Vereeniging door u aan te melden op de website www.3october.nl, door een schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van de vereniging of door u te melden bij de kraam in de Waag tijdens de inschrijving voor Haring & Wittebrood.

Oefenen voor de Koraalliederen HOOGLANDSE KERK Woensdag 25 september, 19.30 uur Ook dit jaar kunt u weer oefenen voor de Koraalliederen. Op woensdag 25 september komt u in de prachtige historische Hooglandse kerk al helemaal in de stemming voor het ‘echte’ koraal zingen op 3 oktober. Het doel van dit oefenen is om de liederen goed in het hoofd te krijgen, zowel de woorden als de muziek. Dit alles gebeurt onder de muzikale leiding van Wim de Ru, met medewerking van Chr. Muziek- en Showband Concordia, harmoniekapel Werkmans Wilskracht en Die Schlussel Stadter Musikanten. In de pauze krijgt u een drankje of een kopje koffie aangeboden door de 3 October Vereeniging. Na de pauze worden alle liederen nog eenmaal gerepeteerd. Aan het einde van de repetitie herdenken we burgemeester Pieter Adriaanszn. van der Werf, door het leggen van een bloemstuk bij zijn gedenkteken, verzorgd en aangeboden door de Koraalzangers. Komt allen naar de kerk om dit bijzondere spektakel mee te maken. De kerk is groot genoeg om u allen te ontvangen. We zingen dit jaar: nr. 8 Wilt heden nu treden | nr. 6 Geluckig Vaderland | nr. 15 Berg op Zoom | nr. 2 Leiden Stad van mijn hart | nr. 11 Het lied van Koppelstock | nr. 16 Waar de blanke top der duinen | nr. 9 Lof zij den helden (Hymne) | nr. 23 Wilhelmus van Nassouwe 18 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

De 3 October Vereeniging On Tour bij verstandelijk gehandicapten Donderdag 26 september tussen 10.00 en 18.00 uur Na het grote succes van voorgaande jaren gaan we ook dit jaar met een touringcar van Beuk en chauffeur Hans op bezoek bij een aantal instellingen in de regio Leiden. Op alle plekken waar de bus stopt, wordt het feest! Met muziek, met Birdy van Zorg en Zekerheid Basketball en met zanger Dave. Daarnaast krijgt iedereen een leuke attentie. Dit jaar worden maar liefst acht locaties bezocht. Deze tour wordt mede mogelijkheid gemaakt door het 3 October Gilde, Zorg en Zekerheid en Beuk Touringcars. Contactadres: Thea van Kooperen Professorenpad 21 2313 TA Leiden 071-5310872 kooperen@casema.nl

www.3october.nl

| 19


Per (on)geluk - 31013

Spar

offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing

Drukkerij De Bink Rooseveltstraat 3 路 Leiden 071 5311021 路 www.bink.nl

20 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Seniorenvoorstelling STADSGEHOORZAAL– BREESTRAAT Zondag 29 september 1e voorstelling 10.30 – 12.30 uur 2e voorstelling 14.00 – 16.00 uur Wegens groot succes in 2012 organiseert de 3 October Vereeniging ook dit jaar twee voorstellingen, één in de ochtend en één in de middag. De muzikale bijeenkomst begint met een optreden van het vrolijke Leidse muzikale gezelschap Er welt een traan. Samen met het eveneens Leidse koor Schola Nostalgia brengen zij u in vrolijke sferen. De sfeer die u gewend bent van de voorstellingen die de 3 October Vereeniging organiseert. Vol enthousiasme brengen zij veel bekende liedjes ten gehore. Meezingen mag, nee….… ..... moet! Vlak voor de pauze wordt u verrast met een kort optreden van Antoinet

van Berkel; dit Leidse meisje zingt in de musical Annie. Samen met andere (wees)meisjes uit deze musical komt zij een drietal liedjes waaronder het bekende ‘Tomorrow’ zingen. Na de pauze treden Saskia en Serge op. Wie herinnert zich niet de hits ‘Zomer in Zeeland’ en ‘ ’t Zijn de kleine dingen die het doen’...…! Ze ontvingen de Zilveren Harp en de Gouden Notenkraker. Dit muzikale echtpaar verzorgt het programma na de pauze. U hoort niet alleen de oude, maar ook nieuwe liedjes van dit befaamde duo. In de pauze krijgt u van de 3 October Vereeniging een drankje aangeboden. Kaarten voor deze voorstellingen worden uitgegeven in de Centrale hal van het Stadhuis, tussen 11.00 en 13.30 uur op: maandag 16 september (voor leden van de 3 October Vereeniging) en dinsdag 17 september (voor zowel leden als niet-leden van onze Vereeniging).

| 21


Huur een vervoersmiddel bij AutoRent HuurMij en ontvang met de ledenpas 10% korting. AutoRent HuurMij www.huurmij.nl 071 513 4700

Leidse Schouwburg

Stadsgehoorzaal Leiden Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u vóór of na de voorstelling een kopje koffie of thee, een glaasje fris, bier of huiswijn. Geldig t/m 31 december 2013 STAD S PO D IA. N L

Bij Kruyt nu 20% korting op exclusief deurbeslag. Kom bij een vestiging langs en profiteer eenmalig tot 31-10-2014 van 20% korting. Vraag naar de voorwaarden in de winkels.

Ledenpas acties 2013

www.kruytbv.nl/vestigingen.html .

10% extra KORTING* op onze T-SHIRTS, POLO’S en HOODY’S met jouw eigen opdruk, SPANDOEKEN, FLYERS en BEDRIJFS-DRUKWERK. actie geldig t/m 31 december 2013 niet geldig in combinatie met andere acties.

10% Korting op Etsen en Schilderijen Nieuwstraat 13 www.kortlangstichting.nl

Opbrengst komt ten goede aan AMREF Flying Doctors.

Op vertoon van uw ledenpas 2013 kunt u meedoen aan bovenstaande ledenpasacties.


Per (on)geluk - 31013

Historische lezing ACADEMIEGEBOUW - RAPENBURG 73 Zondag 29 september, 15.00 uur Al sinds 1997 organiseert de 3 October Vereeniging samen met de Universiteit Leiden jaarlijks een lezing over een onderwerp dat aan het Leids beleg en ontzet is gerelateerd. Deze historische lezing zal ook dit jaar weer plaatsvinden in het Groot Auditorium van het Oude Academiegebouw. De prachtige zaal is daar bij uitstek geschikt voor. Dit gebouw was immers het eerste onderkomen van de wetenschap in Leiden. Als dank voor de getoonde moed tijdens het Spaanse Beleg schonk stadhouder Willem van Oranje een universiteit aan de stad. Vertelden vorig jaar gemeentearchivaris drs. Ariela Netiv en stadsarcheoloog drs. Chrystel Brandenburgh alles over kaarten, archiefstukken en bodemschatten, dit jaar staan kinder- en stripboeken over het beleg en ontzet centraal. De lezing wordt gegeven door dr. Lotte Jensen. Zij is universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw (2008) enVerzet tegen Napoleon (2013). Momenteel doet ze met een team onderzoek naar Nederlandse identiteitsvorming in oorlogs- en vredesteksten in de periode 1648-1815. Titel: De les van Leeuwtje. Kinderboeken over het beleg en ontzet van Leiden. Toelichting: Het beleg en ontzet van Leiden heeft in de loop van de tijd veel kinderboekenschrijvers geĂŻnspireerd. Zij vertelden spannende verhalen over stoere knapen die de stad verdedigden tegen de vijand. Of ze fantaseerden over tijdmachines, die personages vier eeuwen terug in de tijd toverden. Tegelijkertijd moesten de jonge lezers er iets van leren. Hoe is de moraal in de loop van de tijd veranderd? Toegang: Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang de voorraad strekt, op zondag 29 september vanaf 14.00 uur gratis op te halen in het Academiegebouw (Rapenburg 73). De zaal is open vanaf 14.30 uur. Boekje: De tekst van de lezing is als boekje verkrijgbaar na afloop van de lezing. Vorig jaar bracht Uitgeverij Primavera Pers het boekje in nieuwe stijl uit. Dit jaar is de publicatie uitgebreid met meer afbeeldingen. Het nieuwe boekje is direct na afloop van de lezing verkrijgbaar voor â‚Ź10,-. Er zijn tevens exemplaren beschikbaar van de lezingenboekjes uit voorgaande jaren. Daarnaast zijn de boekjes te bestellen via het secretariaat van de 3 October Vereeniging. Schriftelijke bestellingen graag richten aan: 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2300 DA Leiden of secretariaat@3october.nl.

www.3october.nl

| 23


Met Globe Reisburo Cebuto is thuiskomen óók fijn! Boek voor 1-1-2014 uw vakantie en ontvang bij thuiskomst een goed gevuld boodschappenpakket! Doezastraat 30, 2311 HB LEIDEN 071-5133941 | www.globe.nl/winkel/Leiden

Op 3 oktober: KOFFIE met GEBAK € 4,Gangetje 6

Maak kennis met die andere Leidse traditie in Cafe Storm! In de maand oktober speciaal voor leden van de 3 October Vereeniging

Ledenpas acties 2013

Leidsch Blond voor € 2.50,-

Floor en Sanny vd Houten staan alweer 35 jaar op de Steenstraat. Daarom deze aanbieding speciaal voor leden van De Vereeniging:

6 oliebollen voor € 5,- + 1 oliebol GRATIS! Vanaf 1 november staan we ook weer in winkelcentrum De Luifelbaan te Leiden. Wij wensen alle Leienaars een fijne en gezellige 3 oktober!

Op vertoon van uw ledenpas 2013 kunt u meedoen aan bovenstaande ledenpasacties.


Per (on)geluk - 31013

Jazz bij de Burcht Burchtplein – Koetshuis de Burcht Zondag 29 september, 15.30 – 18.30 uur Jazz bij de Burcht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een echte 3 oktoberklassieker. Voor dit jaar heeft de 3 October Vereeniging de bigband Licks & Brains weten te boeken. Zij zijn een graag geziene act op de Nederlandse podia en op festivals. De combinatie van soul, funk en jazzgrooves met een aanstekelijke presentatie maakt deze band tot een bijzondere en energieke live-act. Wij rekenen op een swingende middag! Zelfs de regen kan geen spelbreker zijn, omdat het plein dan wordt overdekt.

Festival Plaza Garenmarkt Ook dit jaar bouwen we de Garenmarkt om tot Festival Plaza, nu met een andere uitstraling. Gedurende drie dagen wordt een groot aantal verschillende evenementen georganiseerd voor jong en oud. Op maandag 1 oktober barst het feest los met het populaire Minikoraal . Zie voor verdere programmering de uitklapper voor in de Feestwijzer.

www.3october.nl

| 25


Op vertoon van de uw ledenpas ontvangt u op woensdag 10% korting op de gehele collectie*. *niet geldig i.c.m. ander acties en/of kortingen.

Gangetje 5, Leiden www.babooka.nl

Gratis extra wijn naar keuze in oktober en november 2013. (max. waarde 10% van uw aankoop) Ook voor uw Kerstpakketten. Winkel open: do – za 11.00 – 18.00 Oude Singel 158, Leiden

www.Santenay.nl

Onze ervaring is voor u van concrete waarde Ook weten wat dit voor u aan voordeel kan opleveren? 10% korting op uw courtage bij opdracht voor 31 december 2013* * * Alleen voor leden 3 October V ereeniging. Korting geldig na vertoon ledenpas.

Ledenpas acties 2013

Gratis topping naar keuze op uw versgebakken wafel. U bent ook dit jaar van harte welkom bij de enige versbakkende wafelkraam tegenover het station in Leiden.

10% korting voor leden van de 3 October Vereeniging (geldig tot en met 31 december 2013) Hettinga Projecten www.hettingaprojecten.nl 071-8873738

Op vertoon van uw ledenpas 2013 kunt u meedoen aan bovenstaande ledenpasacties.


Per (on)geluk - 31013

Het Minikoraal festival plaza - GARENMARKT Dinsdag 1 oktober, 13.00 – 14.00 uur Voor de 21e keer gaan leerlingen uit het basisonderwijs uit Leiden en de omliggende gemeenten zingen over het beleg en ontzet van Leiden in 1574. De kinderen uit groep 7 en 8 studeren onder leiding van hun juf of meester de traditionele en nieuwe liedjes in. Burgemeester Van der Werf ontmoet de kinderen met hun leerkrachten en hulpouders voor de eerste keer, na al het oefenen op school, op de Garenmarkt. Een unieke gebeurtenis, want 3000 kinderen zingen, zonder samen te oefenen, op het plein alle liedjes uit het programma onder leiding van de burgemeester uit 1574. U bent van harte welkom bij dit zangspektakel, want het is misschien wel het leukste onderdeel van de viering van Leidens Ontzet. Het thema van dit jaar Per (on)geluk 31013, geeft burgemeester Van der Werf weer de inspiratie om binnen het traditionele programma per ongeluk nieuwe liedjes te introduceren. De burgemeester laat zich begeleiden door het orkest K&G 3, o.l.v. René Leckie en een achtergrondkoor. De aanwezige kinderen maken het zangfeest compleet en het wordt natuurlijk weer kippevel bij het zingen van het Leids Volkslied en het Wilhelmus tot slot. Het theater is voorzien van zitplaatsen en het zal duidelijk zijn dat die gereserveerd zijn voor de kinderen. Alleen begeleiders met een polsbandje mogen op het middenterrein. U bent van harte welkom àchter de hekken. Om 13.00 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en brengt op een swingende manier een wervelend liedjesfeest. Hij zal zeker weer de burgemeester van Leiden en zijn collega’s uit de regio verwelkomen. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen de teksten kan meezingen.

www.3october.nl

| 27


Per (on)geluk - 31013

Lees nú 2 weken gratis! (stopt automatisch)

Uw voordelen als abonnee: T.w.v. • Elke dag beginnen met het laatste s) internationale, e nummer (t.o.v. loss nationale en uiteraard regionale nieuws • Iedere zaterdag een extra dikke krant met vele extra’s zoals ons Vrij Magazine • Elke dag een lekker moment voor uzelf

€ 2 3,-

www.leidschdagblad.nl/gratis 28 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Pleintaptoe festival plaza - GARENMARKT Dinsdag 1 oktober, 19.15 – 22.30 uur Afterparty: 22.30 – 24.00 uur De Pleintaptoe is inmiddels één van de meest bekende taptoes in Nederland en heeft door de jaarlijkse samenstelling van orkesten een eigen publiek en een landelijke aantrekkingskracht. In tegenstel-ling tot voorgaande jaren wordt de Pleintaptoe dit jaar gehouden op 1 oktober. Uiteraard geven onze drie Leidse toporkesten acte de présence; zij spelen in de landelijke topklasse en zijn van wereldformaat! Het programma wordt aangevuld met een tweetal orkesten uit de top van onze regio. Op hetfestival plaza treden op: K&G junioren, Amigo met hun nieuwe show Metropolis en K&G senioren met hun wereldshow the Battle, beide shows leverden gouden titels op bij het WMC in Kerkrade eerder dit jaar. Traditiege-trouw neemt het 3e orkest van K&G het voorprogramma dat om 19.15 uur begint voor hun rekening. De aanvang van de taptoe zelf is om 20.00 uur. Presentatie is in handen van Grietina Bouma. Daarna is er nog een gezellige afterparty met muziek door de stageband van Amigo.

www.3october.nl

| 29


Per (on)geluk - 31013

Rust– en Verpleeghuizen Woensdag 2 oktober, 10.00 – 16.00 uur Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden kort voor de 3 oktoberviering de rust– en verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak wordt alvast een voorschot genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden.

Feestelijke Warenmarkt STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE EN LANGE MARE Woensdag 2 oktober, 13.00 – 21.00 uur Donderdag 3 oktober, 9.00 – 0.00 uur Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt ziet u heel wat mensen hiermee sjouwen!

30 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Lunapark Stationsplein, Schuttersveld, het grote parkeerterrein rondom Molen de Valk, Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en Beestenmarkt. Woensdag 2 oktober, 13.00 - 2.00 uur Donderdag 3 oktober, 10.00 - 1.00 uur Kermis in Leiden: een feest om te beleven! Direct na 3 oktober wordt begonnen met de voorbereidingen voor de volgende editie van de kermis. Dat is nodig, omdat de grote en spectaculaire attracties anders overige kermissen elders kiezen. Gelukkig weten de kermisexploitanten dat de Leidse kermis tot één van de gezelligste en grootste van ons land behoort. Daarom komen zij graag naar Leiden en kan bij de samenstelling een keuze worden gemaakt uit een ruim aanbod. Dikwijls nieuwe attracties, maar de vaste ingrediënten voor een gezellige kermis zijn er altijd bij. Zodoende is de kermis één van de leukste onderdelen van de 3 Octoberfeesten geworden. Spectaculaire attracties, leuke spelletjes en lekkere snacks En dit jaar mag de kermis he-le-maal niet gemist worden. Het is weer een super kermis! Alle spectaculaire en leuke attracties van de afgelopen jaren zijn er weer, zoals de absolute blikvanger de Booster Maxxx: een mega attractie die met een enorme snelheid verticaal naar een hoogte van meer dan vijftig meter draait. Voor wie wil genieten van Leiden en wijde omgeving is het reuzenrad de aangewezen kermisattractie. Bij helder weer is zelfs Schiphol te zien. Terug van weggeweest

www.3october.nl

| 31


Per (on)geluk - 31013

Als ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf. Maar levert uwenergie wel het gewenste resultaat op? Heeft u een goede balans tussen inspanning en inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken van een sterke financiële basis, gekoppeld aan fiscaal advies. Zodat u zich bezighoudt met uw kernactiviteiten en het maximale overhoudt aan uw inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken.

Meer weten? Maak een afspraak. In een vrijblijvend gesprek bekijken we graag onze mogelijkheden voor uw onderneming.

Papiermolen 1 • Postbus 3111 • 2301 DC Leiden • T. 071-568 06 21 F. 071-523 63 56 • info@vawaccountants.nl

32 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

is de Ejection Seat, waarbij de kermisganger wordt afgeschoten en in een vrije val terugkomt. Extra leuk is dat tijdens de rit een video wordt gemaakt, zodat iedereen je gelooft als je vertelt deze supersensatie te hebben ondergaan. Snelheidsduivels hebben een echte primeur met de XLR8: in luttele seconden naar een duizelingwekkende snelheid, en dat meerdere keren achter elkaar. Uiteraard zijn er ook veel spelletjes. Eenvoudige zoals touwtje trekken of bussen gooien, maar ook de speelautomaten, zoals bijvoorbeeld de grijpkraantjes. Daarnaast zijn er leuke attracties speciaal voor de kinderen: de draaimolen of de vliegtuigjes. Een onuitwisbare indruk voor de kleine kermisgangers is een ritje in de bootjesmolen Captain Hook’s Droomreis: echt varen in een bootje in het water. Voor wie wil genieten van een oud-Hollandse lekkernij zijn er de poffertjeskramen waar u van de gelegenheid gebruik kunt maken om naar de andere feestvierders te kijken! Voor de bezoekers zijn toiletvoorzieningen op de hoek bij de Nieuwe Mare achter de kindermolen, achter het Reuzenrad op het parkeerterrein rondom molen De Valk en bij de brug over de Rijnsburgersingel. EHBO-voorzieningen zijn aanwezig op het Stationsplein en de Langegracht achter de Super Star. De nooduitgangen zijn zichtbaar middels grote spandoeken.

Nostalgische Kermis Pieterskerkplein Woensdag 2 oktober, 13.00 - 24.00 uur Donderdag 3 oktober, 9.00 - 23.00 uur Nostalgie op het Pieterskerkplein – de tijd van toen keert terug. Voor de derde keer op rij is op 2 en 3 oktober een Nostalgische Kermis waarin de bezoekers teruggaan in de tijd. De kermisattracties die zijn opgesteld op het Pieterskerkplein, ademen de sfeer van toen. De attracties zoals de Zwanenmolen zijn voor alle leeftijden. In grote houten zwanen zwaaien de kinderen naar papa en mama. Of de rups, waar tijdens de rit een groene kap over je heen komt. Stiekem zoenen met je vriendje of vriendinnetje... Ook voor een oliebol of een zuurstok kun je hier terecht. Kortom, plezier voor jong en oud en voor een aantrekkelijke prijs!

www.3october.nl

| 33


Per (on)geluk - 31013

KIKKER is een held! LUMC Kinderdaktuin Woensdag 2 oktober, 15.00 – 16.00 uur          Leidens Ontzet is een feest voor iedereen en ook in 2013 voor de kinderen die in het LUMC moeten verblijven. Op woensdag 2 oktober komt Theater Terra naar de Kinderdaktuin van het LUMC met een liedjesvoorstelling met Kikker, de kikker uit de bekende boeken van Max Velthuis. De voorstelling is voor alle patiëntjes op de kinderafdeling van het LUMC. Zij mogen hun broertjes, zusjes, vaders en moeders ook uitnodigen, zodat ook zij kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk een drankje en een hapje en voor de kinderen een extra verrassing. Theater Terra gaat ook met een rijdend decor langs de kamers om een vrolijke afleiding te brengen aan ieder kind of elk groepje dat niet naar de Kinderdaktuin kan komen. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen ‘op zaal’ alles volgen via de televisie. Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door het 3 October Gilde Leiden.

Fotograaf: Joey Buddenberg 34 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Openingsvoorstelling: Luchtkastelen Stadhuisplein Woensdag 2 oktober, 15.74 uur, voor niet-Leidse horloges is dit 16.14 uur Het is inmiddels een traditie en daar houden wij Leidenaars van‌.. Elk jaar op dezelfde dag (2 oktober) en op dezelfde tijd (15.74 uur), maar wel elke keer op een andere plaats, start de 3 October Vereeniging de jaarlijkse viering met een openingshandeling die wordt omlijst door een leuke, mooie of spectaculaire act. Na de betoverende acrobatische dans- en muziekvoorstelling in de Hooglandse Kerk in 2012, zorgt de Evenementencommissie van de 3 October Vereeniging ook dit jaar voor een verrassende invulling, uiteraard op een typisch Leidse locatie, namelijk het Stadhuisplein. Alles wat dit mooie plein te bieden heeft, proberen we te gebruiken voor de openingshandeling. Laat u verrassen door uniek, krachtig, betoverend dans- en muziektheater in een wederom speciaal voor Leiden gecomponeerde show. Een voorstelling waarin verschillende disciplines samen komen en die het publiek meevoert naar hogere sferen! Vanaf 15.45 uur wordt het publiek muzikaal opgewarmd op het plein. Wij verwachten u omstreeks 16.10 uur, om dan precies om 15.74 uur de start mee te maken. Na de openingsvoorstelling kunt u mooi aanschuiven bij de hutspotmaaltijd die om 17.00 uur begint op de Hooglandse Kerkgracht.

www.3october.nl

| 35


Per (on)geluk - 31013

Hutspotmaaltijd HOOGLANDSE KERKGRACHT Woensdag 2 oktober, 17.00 – 18.30 uur De sfeerrijke Hooglandse Kerkgracht is een uitstekende locatie gebleken voor de traditionele Hutspotmaaltijd voor de leden van de 3 October Vereeniging. Het is beslist een van de mooiste grachten van Leiden, waar de avondschemer extra sfeer brengt. De 3 October Vereeniging is dan ook erg trots dat juist op deze gracht de hutspotmaaltijd plaatsvindt. Ieder jaar worden meer ‘bodempjes gelegd’ en weer of geen weer, de echte Leidenaar laat zich een gratis maaltijd natuurlijk niet door de neus boren. U dient overigens wél lid te zijn van de 3 October Vereeniging. Bent u lid van onze 3 October Vereeniging? Schrijf u dan op donderdag 19 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in de Waag, tijdens de inschrijving voor Haring & Wittebrood, ook in voor de Hutspotmaaltijd met het bijbehorende glaasje. En kom op 2 oktober naar de Hooglandse Kerkgracht om te genieten van dit culinaire hoogstandje dat met de grootste zorg en uit verse ingrediënten wordt bereid.

36 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

De Hutspotmaaltijd is voorbehouden aan leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich hiervoor aanmelden (zie pagina 13). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de inschrijving voor Haring & Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen. Laat deze smakelijke start van de feesten niet aan uw neus voorbij gaan. Er is immers geen 3 oktober zonder hutspot! Ook dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate wordt ontzien. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leidens

T

OB

ER GI

L DE

3 OC

Ontzetfeest en bij het feestvierende publiek.

S NEMER ONDER ET EEN M T R A H N LEIDE LEIDS

www.3october.nl

| 37


Per (on)geluk - 31013

Fotografie: Joris van Bennekom

RESERVEER SNEL: WWW.SOLDAATVANORANJE.NL I 0900 1353 THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

IN SAMENWERKING MET

38 |

MEDIAPARTNER

www.3october.nl

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

(45 cpm)

NÚ VERLENGD T/M APRIL


Per (on)geluk - 31013

Bespeling Stadhuiscarillon Woensdag 2 oktober, 18.30 – 19.30 uur Donderdag 3 oktober, 8.30 – 9.30 uur Hoog boven alles uit stort de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uit, zowel op Taptoe-avond als in de vroege morgen van 3 oktober. Het programma van de beiaardier is weer een mengeling van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het stadhuiscarillon wordt bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Kwaliteit verzekerd!

Taptoe Een lint van licht Woensdag 2 oktober, 19.30 uur De ware Taptoedeelnemers houden zich aan de richtlijnen die hier zijn beschreven. Het ware Taptoepubliek zoekt een plaatsje langs de route en mijdt de Kaasmarkt! Route Kaasmarkt, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument). Betekenis van de Taptoe: De Taptoe wordt gehouden om Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot te eren. Defilé Bij het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Houtmonument, worden kransen gelegd. Verenigingen wordt verzocht bij het defileren hierlangs de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Deelnemers Tot de Taptoe worden uitsluitend officieel erkende verenigingen uit Leiden toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van www.3october.nl

| 39


Per (on)geluk - 31013

attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen die een goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan, niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. Medailles Traditiegetrouw start de Taptoe bij daglicht en eindigt in het donker. Daarom roepen we alle deelnemers op om op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoemotto: Een lint van licht door Leiden. De Taptoe- en Optochtcommissie deelt taptoemedailles uit aan alle deelnemers. Opstellen en aanlooproute: De Taptoe wordt vanaf 18.00 uur opgesteld op de Kaasmarkt. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden uitsluitend via de Middelweg aan en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in tussen de dranghekken. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten in het geheel aantreden en aansluiten. Ouders die niet meelopen in de stoet kunnen slechts tot het hek op de Middelweg meelopen. Begeleiders die meelopen in de stoet dienen duidelijk herkenbaar te zijn als behorend bij een bepaalde vereniging. De winnaars van de Joppenszprijzen van vorig jaar openen de Taptoe. Voor hen is plaats gereserveerd in de eerste rij. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Hooigracht. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, anders worden zij niet tot de muzikale deelnemers gerekend.

40 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is wel toegestaan om met de hand voortbewogen materieel – niet breder dan twee meter - mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route. De Taptoe is dus niet geschikt voor praalwagens. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampionnen e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt wel op prijs gesteld! VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES Ontbinden De ontbinding van de Taptoe vindt plaats na de kruising GeregrachtLevendaal, op de brede rijbanen van de St. Jorissteeg. Dit betekent dat bij het Jan van Houtmonument niet wordt stilgestaan. Links aanhouden Levendaal, kruising St. Jorissteeg. Let op: haal uw kinderen op in de St. Jorissteeg, dus pas voorbij het Levendaal! Dit in verband met de verkeersveiligheid. Joppenszprijzen De Optocht- en Taptoecommissie looft drie prijzen uit aan deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe tot uiting laten komen. De drie prijzen zijn resp. € 455,- € 345,- en € 230,- . De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De namen van de winnaars komen langs in de Grote Optocht op 3 oktober. De prijzen worden op een nader te bepalen plaats en tijd uitgereikt. Het reglement van deze Joppenszprijs is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vereeniging.

www.3october.nl

| 41


Per (on)geluk - 31013

42 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Swingend de nacht in... festival plaza - GARENMARKT Woensdag 2 oktober, 20.00 – 2.00 uur Swingend de nacht in met de Coronas en Dennis van der Geest. Dit jaar is de traditionele Pleintaptoe al op dinsdagavond 1 oktober, dus we kunnen op 2 oktober al vroeg beginnen! De Perfect Sky hangt weer boven het plein zodat we bij regen op de Garenmarkt natuurlijk lekker droog staan. De avond begint met een muzikale opwarmset. Daarna barst het feest helemaal los met de Coronas. Ze zijn bij ons inmiddels vaste prik; een optreden van de Coronas met hun ‘standuppop’, is altijd uniek en bijzonder. Ze spelen meer dan je favoriete muziek alleen, zijn gek op hun publiek en het Leidse publiek ook op hen. Ze zijn vooral bekend door hun speciale interactie met het publiek: vraag vanaf het ‘balkonnetje’ je favoriete muziek aan en ze spelen het! Vanavond treden ze drie keer op. Maar dat is nog niet alles: het optreden van de Coronas wordt afgewisseld met muziek van één van de beste DJ’s van dit moment: Dennis van der Geest. Na zijn topsportcarrière als judoka is Dennis een echte topper geworden als DJ. Het muziekprogramma op het plein is tot stand gekomen in overleg en door sponsoring van Einstein-Buddha’s en ’t Fust.

www.3october.nl

| 43


Per (on)geluk - 31013

“ A book is a gift you cAn open again And again “

Gangetje 5 Leiden - www.babooka.nl Onderdeel van:

Neem uw kleingeld mee naar de Grote Optocht! Dit jaar collecteert Lions Lugdunum Dualis voor de Grote Optocht uit voor Scouting St. Jozef. Het opgehaalde geld gaat naar een speciale speltak ‘De Blauwe Vogels’ die opgezet wordt voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

U de ondernemersvisie, wij de juiste shot marketing.

www.hetmarketingcafe.nl T: 071 - 887 80 07

44 |

www.3october.nl

E: info@hetmarketingcafe.nl


Per (on)geluk - 31013

Reveilll-je STADHUISPLEIN Donderdag 3 oktober, 7.00 uur Wat zou een 3 oktober viering zijn zonder de traditionele opening door de Reveille om 7.00 uur op het Stadhuisplein. De Reveille blazen we al sinds 1946 en is sindsdien onlosmakelijk met de 3 October Vereeniging verbonden. Dat is natuurlijk vroeg opstaan, maar daar krijg je een onvergetelijk genoegen voor terug. We verwachten dan ook een grote opkomst. Voor de derde keer zullen de Keietoeters uit Noordwijk, die bekend staan om hun opzwepende muziek, ons vermaken tijdens het verzamelen, dus dat belooft wat in alle vroegte! En als dan om 7.00 uur precies de majoor tamboer van de Franciscus Band Leiden de Reveille heeft geblazen, zingen we zoals altijd ons Nederlandse Volkslied, gevolgd door een aantal andere prachtige oud-Hollandse liederen en natuurlijk het enig echte prachtige Leidse Volkslied: Leiden, stad van mijn hart. Daarna maken we aangevoerd door de FBL als vanouds met zijn allen de ommegang door het hart van de stad en laten we de fontein bij de Visbrug ‘springen’. Als u wilt weten wat dat inhoudt, moet u zeker naar de Reveille komen! Kortom, we verwachten een spetterend begin van de dag en hopen u in groten getale te mogen begroeten om onze stedelijke feestdag in stijl te laten beginnen.

www.3october.nl

| 45


Per (on)geluk - 31013

Uitreiking Haring & Wittebrood DE WAAG – AALMARKT Donderdag, 3 oktober, 7.30 – 9.30 uur Een van de mooiste onderdelen van 3 oktober is ongetwijfeld de uitreiking van Haring & Wittebrood. Rechtgeaarde Leidenaren weten dat er geen 3 oktober gevierd kan worden, als niet eerst Haring & Wittebrood zijn opgehaald, hoe laat het ’s nachts ook geworden is. Het is zelfs een ware sport geworden om als eerste bij de Waag te zijn. Wanneer je deze wedstrijd wilt winnen, moet je niet alleen van goede, maar vooral van vroege huize komen. Want hoewel de Waag pas om 7.30 uur haar poorten opent, staan de eerste Leidenaren al vanaf 5.00 uur te wachten. De ochtendkou wordt getrotseerd en verhalen van eerdere uitreikingen worden uitgewisseld. Er worden schattingen gedaan naar de hoeveelheden haring en aantallen Geusjes*. En soms zelfs kleine weddenschappen aangegaan. Onze haringmeester, de heer Langezaal, heeft ons uitgelegd dat de haring door het koude voorjaar minder hard is gegroeid dan in andere jaren. Ondanks dit probleem is de commissie er ook dit jaar weer in geslaagd een partij heerlijke haring voor Leiden te bemachtigen. Ook wanneer u niet van haring houdt, is de uitreiking in de Waag één groot feest. Het zou namelijk zomaar kunnen dat u getuige bent van een heus optreden van onze tonnières (de dames aan de haringtonnen). Zij kunnen spontaan het werk onderbreken om op de tafels te gaan dansen.

46 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Uiteraard bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om, wanneer u Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van deze feestgave. Hiervoor dient u zich wel op donderdag 19 september even in te schrijven. Ook de inschrijving vindt traditioneel in de Waag plaats (zie pagina 17). Voor wie moeite heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring, staat buiten de top van het Katwijks haringsnijdersgilde om uw haring schoon te maken. Sinds 2011 worden de haringen en de Geusjes aangeboden door de Stichting Geuzen van Boisot. Deze groep van grote ondernemers uit de Leidse regio heeft zich verbonden om het werk van de 3 October Vereeniging financieel te ondersteunen. Â *Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. De commissie is in de geschiedenis van het Geusje gedoken: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker Van Maanen probeert zo veel mogelijk van dat historisch karakter terug te brengen naar de maatstaven van deze tijd. En dat levert voor iedere Leidenaar een stevig en smakelijk Geusje op. In 2011 vestigde de 3 October Vereeniging met haar jaarlijkse Haringuitreiking het wereldrecord Grootste Zeebanket.

www.3october.nl

| 47


Per (on)geluk - 31013

Koraalzang VAN DER WERFPARK Donderdag 3 oktober, 8.00 uur Als het licht is geworden, begint de Koraalzang van 2013 in het Van der Werfpark. Dirigent Wim de Ru zal ervoor zorgen dat iedereen tegelijk inzet en eindigt. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Chr. Muziek- en Showband Concordia, harmoniekapel Werkmans Wilskracht en Die Schlussel Stadter Musikanten. Na het oefenen in de Hooglandse kerk op 25 september moet het gezang klinken als een klok. Twee oude favorieten; Wilt heden nu treden en Waar de blanke top der duinen staan dit jaar op het programma. Om het u makkelijk te maken, staan de liederen ook dit jaar weer achterin deze Feestwijzer afgedrukt. Na de Hymne kunt u even op adem komen terwijl Joost Bleijie, als echte Leienaar, een rede zal houden over het heden en verleden van Leiden. Burgemeester Lenferink zal hier kort op ingaan. Aan het slot van de samenzang hijsen kinderen samen met burgemeester Lenferink en de voorzitter van de 3 October Vereeniging, Michiel Zonnevylle, een krans aan het standbeeld van burgemeester Pieter van der Werf. Vervolgens zingen we het Wilhelmus. Komt allen in groten getale en geniet van deze mooie traditie. De liederen zijn dit jaar: nr. 8 Wilt heden nu treden | nr. 6 Geluckig Vaderland | nr. 15 Berg op Zoom | nr. 2 Leiden Stad van mijn hart | nr. 11 Het lied van Koppelstock | nr. 16 Waar de blanke top der duinen | nr. 9 Lof zij den helden (Hymne) | nr. 23 Wilhelmus van Nassouwe

48 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Kinderplein Het Gerecht Donderdag 3 oktober, 9.30-13.00 uur Net als vorig jaar organiseren we een Kinderplein op het Gerecht. Vlak bij de Nostalgische kermis op het Pieterskerkplein, zodat de activiteiten voor de jongsten onder ons (kinderen tot en met 12 jaar) lekker dicht bij elkaar zijn! Dit hebben we voor uw kinderen in petto: 9.30 uur: Poppenkast Voor de allerkleinsten starten we 3 oktober met een ouderwetse poppenkast. Daarbij denkt u direct aan Jan Klaassen en Katrijn en uiteraard zijn zij van de partij. Fritsie Duikelaar komt de kinderen met zijn interactieve poppentheater 45 minuten vermaken. Hij vindt contact met de kinderen heel belangrijk, dus zij zullen niet alleen luisteren, maar ook meedoen, springen en dansen! 10.30 uur: Leiden barst van het talent! We kennen allemaal Armin van Buuren, Jochem Myjer, Meike Hurts en Onno Innemee. Maar ooit zijn deze bekende Leidenaren als klein jongetje of meisje begonnen. We weten zeker dat Leiden nog veel meer talent in de dop heeft! Op een echt podium en voor een echt publiek kunnen jonge Leidenaartjes hun dans- of zangtalent laten zien. En natuurlijk komen dan alle papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s kijken. Ze zijn maar wat trots! 12.00 uur: Keet! Telekids heeft sinds deze zomer een nieuwe Keet! En wij halen haar speciaal naar Leiden. Keet! houdt van zingen en dansen en dat komt goed uit, want daar houden wij in Leiden ook van Keet! komt een half uur lang oude vertrouwde liedjes zingen, maar ook haar eigen zomerhit: een kus van Keet! Verdere activiteiten Willen uw kinderen actief bezig zijn? Dat kan ook. Op het plein zijn spelletjes en er is een springkussen. Genoeg redenen om op 3 oktober met uw (klein)kinderen het Kinderplein te bezoeken. En als u er toch bent, vergeet dan niet een rondje te maken in de rups op de Nostalgische Kermis. Tot dan!

www.3october.nl

| 49


Per (on)geluk - 31013

Herdenkingsdienst Pieterskerk Donderdag 3 oktober, 10.00 uur Ook dit jaar is er natuurlijk de traditionele Herdenkingsdienst in de Pieterskerk. Een dienst ter herdenking van de bevrijding door de Geuzen op 3 oktober 1574. Al direct na de bevrijding in 1574 kwam een groot deel van de Leidse bevolking spontaan bijeen in de Pieterskerk om een dankdienst voor de herkregen vrijheid bij te wonen. Door de eeuwen heen is deze dienst uitgegroeid tot een bijzondere traditie. U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om de Herdenkingsdienst op die bijzondere historische plek, de Pieterskerk, bij te wonen. Dit jaar is de voorganger predikant Riegonda van Welie-Kaai. Zij is predikant in Warmond. De kerk speelde al van kind af aan een grote rol in haar leven; haar vader was dominee en het gezin woonde in de pastorie naast de kerk. Zij heeft Rechten in Leiden gestudeerd en kreeg in het tweede studiejaar belangstelling voor theologie en heeft dit vak er voor de lol bij genomen. Mevrouw van Welie- Kaai zal stilstaan bij het thema van dit jaar: geluk en ongeluk. De muziek wordt verzorgd door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. De commissie Herdenking heeft de muziek in overleg met het Ministerie van Defensie voor de komende jaren vastgelegd. Volgend jaar treedt de Koninklijke Landmacht op en het jaar daarop de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. De liederen worden gezongen door het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana.

50 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Straattheaterfestival (ochtend) festival plaza - GARENMARKT Donderdag 3 oktober, 10.00 - 13.00 uur    Het straattheaterfestival is inmiddels een echte 3 oktobertraditie geworden. Ook vandaag kunt u op het plein voortdurend genieten van leuke, mooie en spectaculaire theateracts. Dit jaar is er ook ‘s middags theater, maar dan met grotere shows. Zoals u van ons gewend bent, treedt ’s morgens een vijftal straat theatergroepen afwisselend op. Elke groep speelt twee- óf driemaal. Zowel op de grote tribunes als vanaf het terras onder de Perfect Sky kunnen jong en oud genieten van de volgende voorstellingen: Coexistence Acrobats: Just the two of us Coexistence Acrobats is een samenwerking tussen Michel Lindner en Zora Nikodemova. Al vele jaren verzorgen zij over de hele wereld boeiende optredens van circusentertainment voor evenementen, tot straattheater en variété. De wervelende straatshow van Michel & Zora is pure circusentertainment en staat letterlijk bol van energie, sprongen, salto’s, acrobalans én de hilarische megaballon.

Duo Gi-Jo: Boris & Tasja, de dansende aapjes Onder begeleiding van de vriendelijke, oubollige Karl Heinz Müller tonen twee ondeugende chimpansees hun danskunsten. In deze zinsbegoochelende act wordt op kolderieke wijze de ware aard van stijldansen onthuld. Verbazingwekkend en vertederend komisch met Jonny als Karl Heinz Müller en Gina als de twee chimpansees!

www.3october.nl

| 51


Per (on)geluk - 31013

Noah Vertical Theater: Pirate of the Carob Bean Direct onder de Perfect Sky: een reusachtige piraat met een sprekende papegaai en een schip is op zoek naar bemanning, een verborgen schat en de zee. Op zijn avontuurlijke reis waarin hij jongleert met haaien en gevaarlijk stunts uitvoert, vindt hij alles wat hij zoekt. Maar het is toch niet helemaal wat hij had verwacht... de schat blijkt magisch gif te zijn. En wanneer de mast van zijn boot begint te wankelen, start voor onze piraat een hilarisch en acrobatisch avontuur!

Stone-Age Stenen giganten komen tot leven! De prehistorie is herrezen: twee imposante rotsformaties maken op subtiele wijze contact met de mensenwereld. Al zijn ze groots en indrukwekkend, de interactie met het publiek is speels en vriendelijk. Deze unieke steltloopact is een surrealistisch schouwspel in slow motion, fascinerend straattheater. Stone-Age: een keigave act.

The Rolling Amazons Met mobiel straattheater op skates creĂŤren The Rolling Amazons een bijzondere sfeer op ieder evenement. Sprakeloos verkennen ze de wereld om hen heen. Rollend door de tijd verbazen deze reizigers zich over de kleinste details en de - voor ons - gewoonste zaken. Niets is meer vanzelfsprekend. Laat je meevoeren in het avontuur van deze mysterieuze dames! Â

52 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Straattheaterfestival (middag) festival plaza - GARENMARKT Donderdag 3 oktober, 14.30 – 17.00 uur Nadat de Grote Optocht de Garenmarkt heeft gepasseerd, gaat het theaterfestival verder. In de middag treden twee grote theatergroepen op. Elke groep treedt tweemaal op. De voorstellingen worden gegeven op het grote podium of op een centraal punt op het plein. Het publiek kijkt mee vanaf de tribunes of van onder de Perfect Sky. Afwisselend treden op: TukkersConnexion: Baron von Münchhausen Karl Friedrich von Münchhausen keert in zijn eigen verhaal terug. Hij is nog altijd overtuigd dat zijn verhalen de waarheid zijn. Volgens vele vertellingen kon de Baron verbazende dingen doen, zoals vliegen op kanonskogels, doorrijden op een in tweeën gehakt paard, hongerige wolven binnenstebuiten keren of zichzelf aan zijn eigen vlecht uit een moeras omhoog trekken.... Koffer voor koffer ontrafelen zich deze onwaarschijnlijke gebeurtenissen en jachtverhalen. De Baron bewijst op charmante wijze zijn gelijk met ogenschijnlijk halsbrekende toeren. Op unieke wijze worden beelden, bewegingen en effecten samengebracht tot een creatieve slapstick. Het samenspel van de drie acteurs prikkelt ieders fantasie. Kortom: een boeiende show. Compagnie Mobiel: Sulky M1 Een eigenzinnige man duikt onverwacht op met zijn Sulky. Waar komt hij vandaan? Waar gaat hij naar toe? De man trekt veel bekijks met zijn kleine autootje. Het publiek lacht, maar is ook verbaasd. Plotseling klinkt er een hoop kabaal en stopt de Sulky. De man komt er zuchtend uit: panne. Ter plaatse richt de man een nieuw onderkomen in. Alle luxe die een mens nodig heeft, blijkt in de Sulky te zitten.

www.3october.nl

| 53


Per (on)geluk - 31013

Rood-Wit fotowedstrijd TIJDENS DE GROTE OPTOCHT Wederom wordt de rood-wit fotowedstrijd gehouden tijdens de Grote Optocht. Het geluk wil dat dit jaar het eerste lustrum van deze wedstrijd gevierd wordt. Hoe mooi is het als de Grote Optocht zich voortbeweegt door een kleurrijke haag van in rood en wit geklede toeschouwers?! De jury gaat weer op zoek naar de mooist uitgedoste feestganger(s), en maakt foto’s. Er worden uit de vele foto’s drie prijswinnaars gekozen. Ook worden een groepsprijs en een kinderprijs ter beschikking gesteld. Verder ontvangen alle genomineerden een herinnering. De juryleden zijn: JP en Nel Bekooij, Henny Buschman, Frits Rijksen en commissaris Erick van Zuijlen, aangevuld met de Leidse fotograaf Emile van Aelst (de Leidse Glibber). Voor meer informatie, de prijzen, de genomineerden en de uiteindelijke winnaars zie www.3october.nl en www.leidseglibber.nl. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 12 oktober om 16.00 uur in Galerie De Rode Cirkel, Doezastraat 26.

54 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Grote Optocht: Per (on)geluk 31013 Donderdag 3 oktober 13.00 uur Volgens de Mayakalender zou de wereld in december 2012 vergaan. Gelukkig bleek deze voorspelling niet te kloppen (of verkeerd geïnterpreteerd te zijn) en hebben we het jaar 2013 wèl bereikt. Ook al is 13 een ongeluksgetal, de getallen 3 en 10 staan natuurlijk ook voor 3 oktober en weinig Leidenaren vinden dat een ongeluksdag! Dus of 2013 nou een ongeluksjaar is of niet, het inspireerde de Optochtcommissie om een optocht te maken met geluk en ongeluk! Klavertjes vier, lieveheersbeestjes, geluksdubbeltjes, maar ook scherven brengen geluk. Daar tegenover staan minstens evenveel ongeluksbrengers, u kunt er vast wel een paar noemen. Heeft u geluk in de liefde, of toch meer in het spel? En wat dacht u van spreekwoorden rond het thema geluk en ongeluk? Vandaag komen ze allemaal aan u voorbij, en wie goed oplet, kan zomaar het geluk hebben een prijs te winnen! Veel plezier met de Grote Optocht! De Grote Optocht is tot stand gekomen met dank aan: Gemeente Leiden, Politie Hollands Midden district IV (Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Leidse Brandweer, Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Capelse Manege, Magro Internationaal Organisatiebureau, Hoppezak Kledingverhuur, Juffermans Warmond, Stalhouderij Haasnoot, Ajeto, B-Sound, Roze Draakjes Leiderdorp, Yael Feenstra, BSG Leiden, Het Motorhuis Leiden, JP Zandbergen Rijnsburg, St. Rijnsburgs Bloemencorso, Barning Communicatie, het 3 October Gilde, Holiday Inn, Leidsche Studenten Caroussel Vereeniging, Leidse Studenten Vereniging Minerva, Operettegezelschap Crescendo, Have Fun Events, Leidse Reddingsbrigade, Webster University, Joor- it, St. Josephschool, Bonaventura College, Stedelijk Gymnasium Leiden, Mondriaan College voor Veiligheid Den Haag, toneelvereniging Tot Ieders Genoegen, musicalgezelschap OTIS, Medische Faculteit der Leidsche Studenten, Tex & uitleg, SWO, Leidse Muziekkorpsen, Rode Kruis Leiden e.o., Motorhuis Leiden, Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V., Autobedrijf Hamers en uiteraard alle geweldige Leidse figuranten!

www.3october.nl

| 55


Per (on)geluk - 31013 Deelnemende orkesten zijn (in alfabetische volgorde): Show & Marchingband Amigo Con Fuoco Franciscus Band Leiden ( FBL) Christelijke Muziek Vereniging Kunst & Genoegen junioren (K&G) Christelijke Muziek Vereniging Kunst & Genoegen senioren (K&G) Route De optocht vertrekt om exact 13.00 uur vanaf de Burggravenlaan. Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan. De optocht wordt ontbonden ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan is tot 16.00 uur volledig afgesloten tussen de Hoge Rijndijk en de Fruinlaan. Algemene aanwijzingen De Grote Optocht is erop gericht aaneengesloten door de stad te gaan. Naast instructies die de deelnemers ontvangen, is ook de medewerking van het publiek nodig om de Grote Optocht zonder haperingen te laten verlopen. Zo is het niet toegestaan de deelnemers aan de Grote Optocht uit hun rol te halen en van drank en etenswaren te voorzien. Vanuit historisch perspectief wordt een uitzondering gemaakt bij Sociëteit Minerva. Hier brengen de voorzitter van de 3 October Vereeniging en de praeses van LSV Minerva een toast uit op de viering en wordt het ‘Io Vivat’ gespeeld. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de route is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten en niet met de Grote Optocht mee te lopen of door de optocht over te steken. Met name in de smallere doorgangen worden activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet toegestaan. Dergelijke activiteiten ín de stoet zijn sowieso verboden. Kinderen Uiteraard laat iedere optochtliefhebber kinderen vooraan staan. Let wel op dat ze niet in het gedrang komen. Ook op straat staan of zitten is niet geheel zonder gevaar. Met name als praalwagens, ruiters en koetsen voorbij rijden, dient u goed op te letten. De taak van politie en optochtcommissarissen kan worden verlicht indien hun aanwijzingen met souplesse worden opgevolgd. Dank u wel voor uw medewerking!

Vriendelijk doch dringend verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Grote Optocht. Deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid aldaar belemmert de opstelling en de start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

56 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Volgorde Optocht: Per (on)geluk 31013 Voorprogramma vanaf 12.00 uur: Lions Leiden Lugdunum Dualis (collecte voor het goede doel) Rood - Witwedstrijd (jury & fotograaf) Leidsch Dagblad 13.00 uur start: Grote Optocht Politiemotoren | Politie te paard | Politiebus Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk ‘Panis et Piscis’ Erewacht te paard Bestaande uit leden van de Capelse Manege met het vaandel van de 3 October Vereeniging Rijtuigen met: de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners de bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging Alkmaars Ontzet het Bestuur van het 3 October Gilde, ondernemers met een Leids hart die middels financiële bijdragen bepaalde activiteiten van de 3 October Vereeniging ondersteunen. de Gouden Koets met daarin iemand die een bijzondere band heeft met de Grote Optocht! Joppenszprijzen Tijdens de Taptoe van 2 oktober zijn weer drie prijzen en vier pluimen toegekend aan (sport)verenigingen die zich op een bijzondere manier aan het publiek hebben gepresenteerd. De prijzen zijn vernoemd naar Cornelis Joppensz, de jongen die volgens de legende in 1574 na het vertrek van de Spanjaarden de pot met hutspot vond bij de schans Lammen.

www.3october.nl

| 57


Per (on)geluk - 31013

58 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Mayakalender Als we de Mayakalender hadden moeten geloven, was de aarde op 21 december 2012 vergaan. Gelukkig is dat niet gebeurd. Om te vieren dat de wereld er anno 2013 nog is, kunt u mee dansen met deze traditionele groep. 31013 De datum van vandaag: 3 - 10 - 13 is omkeerbaar: zowel van voor naar achter als van achter naar voren gelezen, staat hier precies hetzelfde. Dit noemen we een palindroom. Gelukkig steek je dit jaar nog wat van de Grote Optocht op! Toen was geluk heel gewoon Wie kent ze niet: Jaap Kooijman, zijn vrouw Nel, Simon Stokvis, meneer Harmsen, de Bruine Rotterdammer…. Deze serie die de KRO sinds 1994 uitzendt, speelt zich af in het Rotterdam van de jaren ‘60/’70. De eerste aflevering speelt in het jaar 1959, de laatste in 1974. De titel refereert aan het refrein van het lied 1948 van Kees van Kooten en Wim de Bie. Apollo 13 Apollo 13 was de vijfde missie naar de maan. De lancering vond plaats op 11 april 1970 om 13:13 uur plaatselijke tijd. Twee dagen na de lancering - op 13 april - ontploft een zuurstoftank, waardoor de bemanning feitelijk schipbreuk leed in de ruimte. Commandant Jim Lovell sprak de historische woorden: “Okay Houston, we have a problem”. De geplande maanlanding moest worden afgelast. In 1995 verscheen een film hierover met Tom Hanks in de hoofdrol. En hier in de optocht bent u er zelf getuige van…. Wensput en andere geluksbrengers Maak iemand gelukkig en doe een wens voor een ander! Vul uw wens in op het wensbriefje uit het Leidsch Dagblad of uit deze Feestwijzer en gooi het in de wensput. De mooiste wens wordt door een deskundige jury uitgekozen om te worden vervuld! Leprechauns zijn mythische figuren uit de Ierse folklore. Ze bewaken de pot met goud aan het einde van de regenboog. Gelukkig zijn ze hier om de wensput te bewaken!

www.3october.nl

| 59


Per (on)geluk - 31013

60 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Ook andere culturen hebben geluksbrengers; zo kennen we de lucky cat uit China, het geluksdubbeltje van Dagobert Duck, de hand van Fatima, een hoefijzer, scherven, een vossenstaart en andere amuletten die ons geluk kunnen brengen. Ongeluksbrengers Maar er zijn ook zaken of gebeurtenissen die ongeluk brengen. Op deze praalwagen komen ze allemaal voorbij. Ziet u ze alle 19? Ga naar www.3october.nl, vul alle ongeluksbrengers in die u ziet, en wie weet, bent u straks een gelukkige prijswinnaar! Geluk in het spel? Wordt u dit jaar miljonair? Het zou zo maar kunnen, want daar is Gaston van de Postcodeloterij met een grote cheque! En het kan vandaag geen kwaad uw geluk te beproeven in het ‘Casino’ van de Grote Optocht. Waag een gokje bij de fruitautomaat, gooi de dobbelsteen of trek de juiste kaarten bij het Black Jack. .… ...geen geluk in de liefde! Je kan niet alles hebben, geld alleen maakt niet gelukkig. Ook in de historie en de literatuur kennen we ongelukkige paren: Romeo & Julia, Samson & Delila, Ceasar & Cleopatra enz. Hier ziet u ze voor één keer samen. Nieuw geluk Maar het kan verkeren: ook op je oude dag kan het geluk je toelachen. Kijk toch eens naar dit prachtige paar! Les Misérables De beroemde musical Les Misérables, naar het boek uit 1862 van Victor Hugo wordt hier vertolkt door musicalgezelschap Otis. Frankrijk in het begin van de 19e eeuw: misstanden, dwangarbeid, bedrog, een meisje dat haar moeder verliest, kortom een hoop misère in dit legendarische verhaal. Maar in tijden van nood staan ook helden op. Studenten op de barricaden, de revolutie breekt uit en de liefde overwint. Les Misérables werd al twee keer in Nederland op de planken gebracht, maar ook als u de musical nog niet in het theater hebt gezien, zult u zeker een aantal van de wereldberoemde nummers herkennen.

www.3october.nl

| 61


Per (on)geluk - 31013

GLAS IN LOOD

Amphoraweg 5 2332 ED Leiden Tel. 071 - 531 83 23

Fax 071 - 5313443 info@jilleba.nl www.jilleba.nl

Another Woman MichÊlè Basler Milocoat Betty Barclay Joseph Ribkoff Creenstone Rosner Elisa Cavaletti SaoPaulo Fuchs Schmitt Taifun Gardeur Uno Due Gerry Weber Zerres Giovane

waar al 41 jaar een nieuwe mode begint

Pieterskerkgracht 20, 2311 SZ Leiden tel: 071-5125111, fax 071-5143046 e-mail: info@hoppezak / website: www.hoppezak.nl Wij verzorgen niet alleen de kleding voor de optocht ! Ook voor uw eigen themafeest kunt u bij ons terecht.

accountancy administratieve- en fiscale dienstverlening Een krachtige en heldere aanpak Tel.: 071 - 3030050

rjochems@acadi.eu 62 |

www.3october.nl

www.acadi.eu


Per (on)geluk - 31013

Bij wijze van spreken Het zijn er geen 13 in een dozijn, de onderdelen van deze Grote Optocht. Al zwemmen we in het geld, een ongeluk zit in een klein hoekje en we zagen het al eerder: geld maakt niet gelukkig! Zo bekeken, is het meer geluk dan wijsheid dat we hier op rozen zitten en met ons hoofd in de wolken ons een ongeluk zullen lachen! Pech onderweg Gipsvluchten, takelwagens, ambulances, j… e bent wel een heel erge pechvogel als je pech onderweg krijgt. Gelukkig ontbreken de Leidse Reddingbrigade, de ANWB en medische studenten niet om de ongelukkige wintersporters en andere pechvogels weer veilig naar huis te brengen. Happy Days Richie, Joanie, Potsie, Chachi, Ralph Malph en The Fonz uit Happy Days, kent u ze nog? De nostalgische Amerikaanse televisieserie gesitueerd in de jaren ’50 rondom het gezin Cunningham in Milwaukee sluit op swingende wijze deze optocht af.

NB: Het is ten strengste verboden achter de Grote Optocht aan te sluiten met voertuigen of andere uitingen betreffende commerciële doelen. De 3 October Vereeniging Leiden onderneemt juridische stappen tegen een ieder die zich niet aan deze regel houdt.

Meelopen in de Grote Optocht? Wilt u ook meelopen in de Grote Optocht van 2014? U kunt zich aanmelden via 3october.nl. U wordt, zodra de datum bekend is, uitgenodigd voor de figurantenavond in het voorjaar. www.3october.nl

| 63


Per (on)geluk - 31013

Polsstokverspringen STEENSCHUUR – VAN DER WERFPARK Donderdag 3 oktober, 15.00 – 16.30 uur Onze Leidse studenten laten zich op 3 oktober wederom van hun beste (en natste?) kant zien! Fierljeppen/polsstokverspringen: nadat eerst de Polsstokbond Holland het goede voorbeeld heeft gegeven, springen de overige deelnemers over het water van de Steenschuur. Vier studentenverenigingen uit Leiden hebben ons verzekerd met een ploeg springers te komen om de eer van hun vereniging hoog (en droog?) te houden. Rekening houdend met het feit dat een beetje student op 2 oktober gaat stappen, staat het polsstokverspringen ’s middags op het programma. We starten om 15.00 uur, zodat iedereen na de Grote Optocht met volle teugen van dit polsstokspektakel kan genieten. Met een grote polsstok proberen de deelnemers over het water van de Steenschuur en zo in de armen van burgemeester Van der Werf te springen! Het publiek kan zowel in het Van der Werfpark als op de Steenschuur kijken hoe de springers het ervan af brengen. Het demonstratieteam van de Polsstokbond Holland begeleidt de deelnemers, zodat de springers zo veilig mogelijk de overkant bereiken. De Leidse Reddingsbrigade is aanwezig om ‘ongelukkige’ springers zo nodig op de kant te helpen. Het evenement wordt georganiseerd i.s.m. met LSV Minerva.

64 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Vuurwerkshow ANKERPLAATS – ZIJLSINGEL Donderdag 3 oktober, 23.30 uur Ook dit jaar worden de 3 oktoberfeesten van Leidens Ontzet afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. De show zal als vanouds plaatsvinden in het Ankerpark. Een enthousiast team van medewerkers staat garant voor een schitterende vuurwerkshow. De mensen van Dream Fireworks zijn perfectionisten in het presenteren van indrukwekkende shows. Zij hebben wederom een unieke vuurwerkshow geprogrammeerd, samengesteld uit een topselectie vuurwerk. Wervelende vuurwerkcombinaties in unieke kleuren brengen de toeschouwers in vervoering. Wellicht hebben wij ook dit jaar weer een verrassing in petto...de toeschouwers zullen zich dit nog lang herinneren. Kom daarom allemaal kijken naar een fantastische afsluiting van dit geweldige feest!

www.3october.nl | 65


Per (on)geluk - 31013

Uw belang

(on)geluk? Ons werk

Advocaten Notarissen 66 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013 De organisatie van onderstaande evenementen ligt niet bij de 3 October Vereeniging maar worden wel van harte aanbevolen: - Jeugdvoetbaltoernooi - Hutspotbridgedrive - De Lakenhal - Vlootschouw / Nautische markt

Haring & Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi DoCos DOCOS – SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG Zondag 29 september, 9.45 – 17.00 uur Op zondag 29 september wordt voor de 24e keer het Haring & Wittebroodtoernooi op het complex van de voetbalvereniging DoCoS gehouden. De organisatie is in handen van voetbalvereniging DoCos. Een voetbaltoernooi voor de D-junioren (10-12 jaar). De volgende voetbalclubs uit de betaalde voetbalcompetitie hebben toegezegd met een elftal te komen: ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, FC Volendam, PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, Quick Den Haag, RKAVV Leidschendam, Ter Leede Sassenheim, UVS Leiden, Voorschoten ‘97, Wilhelmus Den Haag en Docos Leiden. De overige deelnemers komen uit het voetbalnetwerk van ADO Den Haag waar DoCos ook deelnemer van is. In de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur is er een muziekoptreden. Rond 16.45 uur is de prijsuitreiking. De prijsuitreiking wordt gedaan door Ricardo van Rijn ( Ajax en international ) en Rene van der Kerkhof ( oud international en PSV ). Parkeren: aan de achterzijde van het complex bij de 3 October Hal / DIOK.

Hutspotbridgedrive DENKSPORTCENTRUM LEIDEN - ROBIJNSTRAAT Zondag 29 september, 9.45 – 17.00 uur Op zondag 29 september wordt de Hutspotbridgedrive gespeeld. De Hutspotbridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag krijgt u een heerlijke hutspotmaaltijd en natuurlijk is er haring met ui! We verwachten dat iedereen zijn best doet om de Zilveren Hutspot in de wacht te slepen. Schrijf u dus snel in! De organisatie is in handen van de Nederlandse Bridge Bond, district Leiden. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Peter Jansen, Vossemeerlaan 1 , 2317 XD Leiden, 071- 5225288, anja.peter@versatel.nl Of via de website van het district: www.nbbclubsites.nl/district/9 selecteer in de linkerkolom: inschrijven Hutspotdrive.

www.3october.nl

| 67


Per (on)geluk - 31013

Museum De Lakenhal OUDE SINGEL 28-32 Donderdag 3 oktober, 10.00 - 12.00 uur Leiden houdt van geschiedenis. Meer dan bewoners van andere steden zijn Leidenaren geïnteresseerd in het verleden van hun eigen stad. Het is dan ook al jarenlang traditie dat vele Leidenaren op 3 oktober Museum De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan het Leidens ontzet en beleg te bekijken. Galerij van Leidens Roem Ter gelegenheid van de 250-jarige herdenking van het Leidens ontzet in 1824 werd op het Stadhuis de eerste historische tentoonstelling van Nederland ingericht. Verreweg de grootste publiekstrekker was het immense doek ‘De zelfopoffering van Burgemeester Van der Werf’ van Matthijs van Bree dat in 1817 door koning Willem I aan de stad Leiden was geschonken. Naar aanleiding van dit enorme succes werd besloten het schilderij op 3 oktober voortaan gratis te tonen. Al zolang het gebouw van De Lakenhal als museum dienst doet (sinds 1874), is de bovenste verdieping gereserveerd voor de historische presentatie, met het schilderij van Van Bree als middelpunt. Deze ‘Galerij van Leidens Roem’ toont topstukken die herinneren aan 3 oktober 1574, zoals de hutspotketel, duivenbriefjes, noodmunten en het wandtapijt van Joost Jansz. Lanckaert. In 2011 werd daar een wel heel bijzonder kunstwerk aan toegevoegd. Fotograaf Erwin Olaf maakte op uitnodiging van Museum De Lakenhal en de Universiteit Leiden een hedendaagse interpretatie van het Leidens Ontzet. Dit imposante groepsportret van 2 bij 3 meter werd geschoten in de monumentale setting van de Leidse Pieterskerk. De figuranten dragen historische kostuums, maar hier en daar zit een knipoog naar het heden verwerkt. Zo vallen er bijvoorbeeld een iPod en een paar teenslippers te bespeuren.

68 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

Vlootschouw, nautische markt en muziek in de historische haven KORT GALGEWATER Donderdag 3 oktober, 10.00 - 18.00 uur Geniet op 3 oktober mee van de geur van geteerde schepen, getaande zeilen, gerookte vis, zeemansliederen en nautische attributen in de Historische Haven aan het Kort Galgewater. Er ligt een authentieke parlevinker die vlaaien verkoopt. Ook zijn historische sleepboten uit de sleepbotenhaven en Westlanders uitgenodigd om het 3 oktoberfeest luister bij te zetten. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Historische Haven Leiden en de buurtvereniging De Put in de Oude Morsch en wordt gesteund door Fonds 1818 en het Evenementenfonds van de gemeente Leiden. Vlootschouw De historische bedrijfsvaartuigen zijn de hele dag met vlaggetjes versierd en zijn ’s avonds verlicht. Men kan langs de schepen lopen en met de schippers praten. Muziek ’s Middags kunt u onder meer genieten van het betere zeemanslied. Tussen 15.30 en 17.30 uur treden op de kade het bekende zeemanskoor Rumor di Mare en het Viswijvenkoor Leiden op. Oude ambachtenmarkt met nautische producten Van 10.00 tot 17.00 uur zijn de haringrokers van het Zuiderzeemuseum weer van de partij. Te midden van modellen van oude Zuiderzeeschepen zijn er authentieke Zuiderzeeambachten te zien zoals een zeilmaker, een nettenbreier en een kralenbreister. Daarnaast worden demonstraties mandenmaken en kantklossen gegeven. Ontdek ook hoe houten scheepsbeelden gesneden worden. Er is een bijzondere oude scheepsmotor te zien en er zijn kraampjes met kleding voor weer en wind, touw, nautische attributen en boeken. De Vrienden van het Singelpark presenteren zichzelf en het Singelpark. Molen De Put is versierd en draait en de molenaar bakt pannenkoeken Voor de kinderen ’s Middags organiseren de zeeverkenners van Waingunga activiteiten voor kinderen. Ze zijn te vinden bij molen De Put. Kinderen kunnen op de foto geschminkt als bijvoorbeeld zeerover. www.3october.nl

| 69


Georganiseerde feesten door de 3 October Vereeniging vanaf haar oprichting

Per (on)geluk - 31013 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden-Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie– en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclameoptocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en – 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring & Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen; 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel II, Koning van Groot-Brittannië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Kleder­drachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’

70 |

www.3october.nl


1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileumoptocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische Optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote Reclameoptocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landenoptocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclameshow ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens … een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 2007 Grote Optocht: ‘Zeven’ 2008 Grote Optocht: ‘Mens, erger je niet’ 2009 Grote Optocht: ‘The American Dream’ 2010 Grote Optocht: ‘Grenzeloos Feesten’ 2011 Lustrum Optocht: ‘High Leids’ 2012 Grote Optocht: ‘Hollandsch Glorie’ 2013 Grote Optocht: Per (on)geluk 31013

www.3october.nl

| 71

Georganiseerde feesten door de 3 October Vereeniging vanaf haar oprichting

Per (on)geluk - 31013


Per (on)geluk - 31013

Boeken over Beleg en Ontzet van Leiden Leidens ontzet is hét boek over de geschiedenis van het Beleg en Ontzet van Leiden, geschreven door Jori Zijlmans, conservator Geschiedenis van Museum De Lakenhal. Geniet van de fraaie illustraties en volg de dramatische gebeurtenissen van dag tot dag aan de hand van een heldere kroniek van Beleg en Ontzet. Uitgave in samenwerking met Museum De Lakenhal (2011), 144 pagina’s, ca. 120 ill. in kleur, gebonden, € 19,50. ISBN 978-90-5997-113-4

Uitgave in samenwerking met de 3 October Vereeniging Leiden, 56 pagina’s, 30 ill. in kleur, € 10,-. ISBN 978-90-5997-157-8

De les van Leeuwtje gaat over de vele kinderboeken die in de loop der eeuwen over het Beleg en Ontzet van Leiden zijn verschenen: spannende verhalen over stoere knapen die de stad verdedigden tegen de vijand. Maar de jonge lezers moesten er ook iets van leren: is de moraal, de boodschap die de schrijvers wilden overbrengen, in de loop van de tijd veranderd? De auteur, Lotte Jensen, is universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tekst van de 3 Octoberlezing 2013. P r i m a v e r a

72 |

www.3october.nl

P e r s


Per (on)geluk - 31013

De Geuzen van Boisot De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen.

De Geuzen van Boisot bestaan uit:

Schulpen Schuim www.3october.nl

| 73


Per (on)geluk - 31013

3 OCTOBER GILDE In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samengebracht die uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. Het 3 October Gilde steunt de organisatie van de 3 oktoberviering financieel. Daarnaast organiseren zij diverse activiteiten voor hun eigen deelnemers. Het Gilde bestaat uit de volgende deelnemers:

ABN-AMRO Bank N.V. Acadi Accountants B.V. Akron Communicatie & Vormgeving All Class Catering Allgen America Digitaal Druk/Studio America Ampère BV H.E.M. Annie’s B.V. Apek Administraties Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs Atlas Inexco B.V. Baker Tilly Berk Leiden Bakker & Neve Notarissen Barendse Loodgietersbedrijf Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. Barrera B.V. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. BV Betonmortel Centrale Koudekerk Bey Bouw B.V. Drukkerij De Bink B.V. Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor H.G.M. Bos Beheer B.V. Bouter Bouw B.V. Breedveld Holdingsmaatschappij B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten Bubble Deck Nederland Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs B.V. Cannoo & Redegeld Financieel Adviseurs Cartal-Rijsbergen Automotive B.V. Cementbouw CityRent Autoverhuur De Clercq Advocaten, Notaris. Belastingadv. CMW Creative Management Wassenaar Brasserie Cronesteyn CSN Automatisering Van der Deijl Belastingadviseurs B.V. Ch.N.M. Dieben Beheer B.V. Van Diemen B.V. Jan van Duuren & Zn. B.V. Elderhorst C.V. Holding Elfa Leiden B.V. Den Elzen Schoenmode Herenkapsalon Eric Fiorella Geelkerken & Linskens Advocaten Geenjaar Autobedrijf B.V.

74 |

www.3october.nl

Smederij van de Geijn Gerard Coiffures Goedhart makelaars & Taxateurs Goeiemode B.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Griffioen Precious Presents Groen Media Leiden Keurslager Groeneveld Gebr. De Groot B.V. Haarcreaties Paul Vierling Het Haagsche Schouw Mr. F.C.A. van Haasteren Hahold B.V. HBK Belastingadviseurs en Accountants Het op Zondag Hogeschool Leiden Holiday Inn Onderwijsbureau Hollands Midden Timmer en Onderhoudsbedrijf Fred Holswilder Hoogflo B.V. Firma Hoppezak Houtwerf B.V. Van der Hurk Optiek Huschka Groep B.V. ID College Immo Rijnstede Bedrijfshuisvesting ING Bank Leiden Interpulse Automatisering B.V. Jacobs Banketbakkerij Janssen Ohlenroth & Partners Advocaten Jantje van Leyden B.V. Jobo Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. A.L.P. de Jong Holding B.V. Jonk Schildersbedrijf & Zn Jut & Juul Lifestyle for kids Lodewijk Kallenberg Banketbakker Kamsteeg Auto Lease Klinkenberg Beheer BV Kluivers Recycling Sr. Restaurant en Brasserie Koetshuis De Burcht Fa. D. Koolmoes J.P. Koolmoes Infra B.V. Kwik P.B. Labrujère Henk Ladan & Zn. B.V. Landman-Timmermans Advocaten Van Lanschot Bankiers NV


Per (on)geluk - 31013

T

OB

ROC Leiden Van Roy c.s. Advocaten Schoonmaak & Servicebedrijf RUFO Clean Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Sjardin B.V. De Sleutels Sloos en Zoon B.V. Smit Wonen en Sfeer De Spakenburgse Visspecialist Drukkerij Sparta Stadspodia Leiden Stichting Stadsparkeerplan Leiden Strategy on Demand Switch Beheer B.V. Teekens Karstens Advocaten Notarissen TOTEM - Total Event Management BV Tulp Solutions Unity FM/TV De Valk Brasserie Vennemeer Verkuylen Beheer B.V. Visitor Centre Voetlicht Voskuil Slot Sleutel en Kluizenspecialist Vreebrug AV Services de WaardKramer adviseurs en accountants Stadscafé/Restaurant Van der Werff Taxi Wielkens B.V. G. Wolf Management & Advies B.V. Zabriski Ferdinand Zandbergen B.V. Francien Zeggelt Projecten & adviezen & trainingen Van Zessen Klaar B.V. Zilveren Kruis Achmea/divisie Zorg W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee Group Zorg en Zekerheid Leiden Basketball

ER GI L DE

3 OC

Architectenbureau Lau De Leeuw Makelaardij B.V. ’t Leidse Huys Leidsch Dagblad Leidsch Loonbedrijf LEVEN! Magazine LEWO metsel & Stucadoorsbedrijf Th. Lubbe Reizen Maasdam B.V. Evenementenbureau Marchingband Management Van Mastrigt@Partners MCS Arbo Medilingua B.V. Meeùs Assurantiën M. Moens, dierenarts Cultuurhistorisch Bureau Moerman Het Motorhuis B.V. MR Studio Glas- en Schilderwerken Van Muiden Multilease Nextdoor B.V. Nieuwborg Aluminium B.V. Nievaart Nijssen Koeling Ad Noyen Shoes Van Oerle Nettpro Olympia Uitzendbureau Ottovuur B.V. Hubert Oudshoorn Beheer B.V. Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Party Verhuur Leiden Van der Poel Advies Portaal regio Leiden Prentenkabinet Qisolute Advocaten Rabobank Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Acc.kantoor Remmerswaal Wassenaar B.V.

EMERS N R E D ON N MET EE HART LEIDEN LEIDS www.3october.nl

| 75


Per (on)geluk - 31013

8 Wilt heden nu treden (1597) Wilt heden nu treden voor God den Heere, Hem bovenal looven van herten seer, End’ maken groot sijns lieven naemens eere, Die daer nu onsen vijant slaet ter neer. Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen Dit wonder bijsonder gedencken toch; Maekt u, o mensch! voor God steeds wel te dragen, Doet ijder recht en wacht u voor bedrog. Bid, waket end’ maket dat g’in bekoring End’ ‘t quaede met schade toch niet en valt, U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring, Al waer sijn rijck nog eens zoo sterck bewalt! bewalt = verdedigd, beveiligd (met een wal)

6 Geluckig Vaderland Geluckig is het Land Dat God den Heer beschermt Als daar met moord en brand De vijand rondom swermt End’ dat hij meent hij sal ‘t Schier overwinnen al Dat dan, dat dan, dat dan Hij selft komt tot den val Gedanckt moet sijn de Heer De God die eeuwig leeft Dat Hij ons ‘t zijnder eer Dees overwinning geeft Wat wonder heeft de kracht Des Heeren al gewracht 1 O Heer, o Heer, o Heer Hoe groot is Uwe macht gewracht = gemaakt

76 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

15 Berg op Zoom Merck toch hoe sterck nu in ‘t werk zich al stelt Die ‘t allen tijd so ons vrijheit heeft bestreden Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld Om ons goet en ons bloet en onse steden Hoor de Spaensche trommels slaen Hoor Maraens trompetten Siet hoe komt hij trecken aen, bergen te besetten Berg op Zoom hout u vroom ‘t Stut de Spaensche scharen Laat ‘s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren ‘t Moedige, bloedige, woedige swaerd Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen Beving en leving, opgeving der aerd Wonder gedonder nu onder was dan boven Door al ‘t mijnen en ’t geschut Dat men daeglijcx hoorde Menig Spanjaert in sijn hut, in sijn bloed versmoorde Berg op Zoom hout sich vroom ‘t Stut de Spaensche scharen ‘t Heeft ‘s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren Die van Oranjen quam Spanjen aen boord Om uijt het velt als een helt ‘t geweld te weeren Maer also dra Spinola ‘t heeft gehoord Trekt hij flux heen op de been met al sijn heeren Cordua kruijd spoedig voort Sach daer niets te winnen Don Velasco liep gestoord: ‘t vlas was niet te spinnen Berg op Zoom hout sich vroom ‘t Stut de Spaensche scharen ‘t Heeft ‘s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren Maraens = des Spanjaards

heeren = legers, troepen

vroom = blijf dapper, houd stand

flux = ijlings

stut = stuit

boom = bodem, grens

kruijd, vlas, spinnen = woordspel met Cordua, Velasco en Spinola

www.3october.nl

| 77


Per (on)geluk - 31013

2 Leiden, stad van mijn hart (Leids Volkslied) Leiden, trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad van heden vol verleden Stad van werk met hart en hand Plaats van dromen en van daad Waar ieder blijft en niemand gaat Leiden stad van denken en doen Stad van mijn hart door nu en toen Waar de Rijnen samenstromen Werd een trotse burcht gebouwd Teken van wat eens zou komen Stad van glorie nieuw en oud Welkom was in elke tijd Wie vluchtte om standvastigheid Leiden fier en eeuwig koen Stad van mijn hart door nu en toen Stad met veel beroemde zonen Leiden is hun wieg geweest Zie hoe zij de wereld tonen Grootheid door een vrije geest Zij genoten Leidens gunst In wetenschap en schone kunst Zo kwam Leiden aan zijn roem Stad van mijn hart door nu en toen Leiden trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land Stad met eeuwenlang verleden Heeft mijn toekomst in de hand Leidse kleuren draag ik fier Geen and’re stad lokt mij van hier Rood en wit in mijn blazoen Stad van mijn hart door nu en toen

78 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

11 Het lied van Koppelstock In naam van Oranje doe open de poort! De Watergeus ligt aan den wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, en burgers hier baat nu geen tegenstand meer. De Watergeus komt om Den Briel (2x). De vloot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht binnen ‘t uur. Gij moogt dus niet dralen doet open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel (2x) Komt geeft de verzeek’ring ‘k Moet spoedig terug De klok heeft het uur reeds gemeld Ik zeg ‘t u geeft gij mij de sleutels, niet vlug Dan is reeds uw vonnis geveld De wakkere Geuzen staan tand’knersend daar Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren den dood of Den Briel (2x) Hier dringt men naar buiten Daar schuilt men bijeen En spreekt over Koppelstock’s last De stad in hun handen of anders den dood ‘t Besluit tot het eerste staat vast Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid En zoo kwam de Geus in Den Briel (2x)

www.3october.nl

| 79


Per (on)geluk - 31013

16 Waar de blanke top der duinen Waar de blanke top der duinen Schittert in den zonnegloed En de Noordzee, vriend’lijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet Juich ik aan het vlakke strand Juich ik aan het vlakke strand ‘k Heb u lief, mijn Nederland ‘k Heb u lief, mijn Nederland Waar het lachend groen der heuvels ‘t Kleed der stille heid’ omzoomt Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt Klinkt mijn lied op ouden trant Klinkt mijn lied op ouden trant ‘k Heb u lief, mijn Nederland ‘k Heb u lief, mijn Nederland Blijf gezegend, land der Vaad’ren Maak uw eendracht sterk en groot Blijve ‘t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood Doe zoo ieder ‘t woord gestand Doe zoo ieder ‘t woord gestand ‘k Heb u lief, mijn Nederland ‘k Heb u lief, mijn Nederland

80 |

www.3october.nl


Per (on)geluk - 31013

9 Lof zij den helden (Hymne) Lof zij den helden, die in ’t verleden, Krachtig door eendracht, sterk door gebeden, Kloek in den oorlog, wijs in beleid, ’t Land onzer vaad’ren hebben bevrijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! God onzer vaad’ren, schenk ons Uw zegen, Leer ons waardeeren, wat zij verkregen, Maak ons eendrachtig, wijk van ons niet! Vader daarboven, die ’t al gebied, U zij de glorie, U klinke ons lied! U zij de glorie, U klinke ons lied!

www.3october.nl

| 81


Wilhelmus Marnix van St. Aldegonde

Per (on)geluk - 31013 ssou -we Ben ick van du -yt -schen

Wilhelmus

Wi l - hel - mus va - n N - a

bloet

Het

Marnix van St. Aldegonde

Wi l - hel - mus va - n N - a

ssou -we Ben

ick van du -yt -schen bloet

Het

5

Wi l - hel - mus va - n N - a 5

5

5

ssou -we Ben

ick van du -yt -schen bloet

Het

va - der la-ndt ghe

- trou -we Blijf

ick tot in

den doot!

Een

Prin - ce

va - der la-ndt ghe

- trou -we Blijf

ick tot in

den doot!

Een

Prin - ce

va - der la-ndt ghe

- trou -we Blijf

ick tot in

den doot!

Een

Prin - ce

10

va - der la-ndt ghe 10

10

10

- trou -we Blijf

ick tot in

den doot!

Een

Prin - ce

van

O - ran - giën Ben ick

vrij on - ver -

veert

Den

Co

nick

van

O - ran - giën Ben ick

vrij on - ver -

veert

Den

Co

nick

van

O - ran - giën Ben ick

vrij on - ver -

veert

Den

Co

nick

15

van 15

15

15

O - ran - giën Ben ick

vrij on - ver -

veert

Den

Co

van

His

- pan - giën

Heb ick

al - tijt

ghe - eert

van

His

- pan - giën

Heb ick

al - tijt

ghe - eert

van

His

- pan - giën

Heb ick

al - tijt

ghe - eert

23 Wilhelmus van Nassouwe van

His

- pan - giën

Heb ick

Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot; Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer, Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer: Dat ick doch vroom mach blijven V dienaer t’aller stondt, Die Tyranny verdrijven, Die my mijn hert doorwondt. 82 |

www.3october.nl

al - tijt

ghe - eert

nick


Doe een wens voor een ander en maak iemand gelukkig!

Vul uw wens hier in en gooi dit formulier in de wensput die in de Grote Optocht voorbij komt. Een jury kiest na 3 oktober de mooiste wens uit en laat deze in vervulling gaan. Mijn naam: Mijn tel. nr.: Ik doe een wens voor: Zijn/haar tel. nr.: Mijn wens is:


Per (on)geluk - 31013

Feest in de stad: ga met de fiets of met het openbaar vervoer! De voorbereidingen op de festiviteiten (waaronder de opbouw van de kermis) beginnen op maandag 30 september, 4.00 uur. Vanaf de voorbereidingen tot het einde van de viering op 4 oktober zijn veel wegen in de binnenstad afgesloten. Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. Zo houden we de stad goed bereikbaar. Extra fietsenstallingen Extra fietsenrekken worden geplaatst bij de Garenmarkt (achter het appartementencomplex Kruitschip) en op het Stationsplein bij het Alphense perron. Ook zijn de bestaande fietsenstallingen aan de Haarlemmerstraat, station Leiden Centraal (zeezijde), station Lammenschans en bij het Stadhuis geopend. Verkeer Er worden extra verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo goed mogelijk door de stad te leiden.

Omleidingsroute Verkeer dat de weg in de stad moet zoeken, zorgt voor extra problemen. Zeker omdat tijdens de voorbereidingen van het feest en het feest zelf de capaciteit van het Leidse wegennet beperkt is. Daarom wordt een omleidingingsroute met bewegwijzering voor het doorgaand verkeer ingesteld. Ook de routes naar de ziekenhuizen worden met extra borden aangegeven.  erkeersregelaars V Op kruisingen waar het extra druk is en op plekken waar de verkeerslichten niet werken, worden verkeersregelaars ingezet.  arkeerplaatsen P Bij zwembad De Vliet en de voetbalverenigingen Lugdunum en U.V.S. zijn op werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf deze parkeerplekken kunt u met het openbaar vervoer naar de festiviteiten in de stad. Ook kunt u gebruikmaken van de Morspoort parkeergarage of het parkeerterrein aan de Haagweg op vijf minuten loopafstand van de binnenstad. Vanaf dit parkeerterrein rijden om de paar minuten gratis cityshuttles. Om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden, vragen we u de auto thuis te laten en op de fiets of met het openbaar vervoer te komen.

84 |

www.3october.nl


Programma viering 2013 7 september t/m 3 oktober 10.00 – 16.00 uur Woensdagen en zaterdagen 11.00 – 16.00 uur Zondag 8 en 29 september

Lunapark Servicepunt Nieuwstraat 13

Woensdag 2 oktober 10.00 – 16.00 uur

Maandag 16 september 11.00 –13.30 uur Kaartuitgifte t.b.v. Seniorenvoorstelling (uitsluitend leden) CENTRALE HAL STADHUIS Dinsdag 17 september 11.00 – 13.30 uur Kaartuitgifte t.b.v. Seniorenvoorstelling (leden en niet-leden) CENTRALE HAL STADHUIS Inschrijving Haring & Wittebrood en Hutspotmaaltijd WAAGGEBOUW – AALMARKT

Woensdag 25 september 19.30

Oefenen van de koraalliederen HOOGLANDSE KERK De 3 October Vereeniging On Tour bij verstandelijk gehandicapten

Zondag 29 september 09.45 – 17.00 uur 3 Oktober Haring & Wittebrood jeugdvoetbaltoernooi DOCOS DOCOS SPORTCOMPLEX 09.45 – 17.00 uur

Afterparty FESTIVAL PLAZA- GARENMARKT

Feestelijke Warenmarkt Route Taptoe

Rondgang rust– en verpleeghuizen

Route Grote Optocht

13.00 – 02.00 uur Lunapark SCHUTTERSVELD | PARKEERTER- REIN RONDOM MOLEN DE VALK LAMMERMARKT | NIEUWE BEESTENMARKT | BEESTENMARKT RIJNSBURGERSINGEL STATIONSPLEIN 13.00 – 24.00 uur Nostalgische kermis PIETERSKERKPLEIN

Donderdag 19 september 16.30 – 21.00 uur

Donderdag 26 september 10.00 – 18.00 uur

22.30 – 24.00

1 Festival Plaza 2 De Waag 3 Nostalgische Kermis 4 Kinderplein 5 Vuurwerk 6 Koraalzang 7 Reveilll-je

Hutspot bridgedrive DENKSPORTCENTRUM LEIDEN – ROBIJNSTRAAT

13.00 – 21.00 uur

Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK

15.00 – 16.00 uur

KIKKER is een held! KINDERDAKTUIN – LUMC

15.74 uur Opening: Luchtkastelen Voor niet-Leidse horloges STADHUISPLEIN is dit 16.14 uur. 17.00 – 18.30 uur

Hutspotmaaltijd HOOGLANDSE KERKGRACHT

18.30 – 19.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon

Swingend de nacht in met de Coronas en Dennis van der Geest FESTIVAL PLAZA - GARENMARKT

Donderdag 3 oktober 07.00 uur

Reveilll-je STADHUISPLEIN

07.30 – 09.30 uur

Uitreiking Haring & Wittebrood DE WAAG – AALMARKT

08.00 uur

Koraalzang VAN DER WERFPARK

Dinsdag 1 oktober 13.00 – 14.00 uur Het Minikoraal FESTIVAL PLAZA – GARENMARKT

08.30 – 09.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon

19.15 – 22.30 uur

09.00 – 00.00 uur

Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK

14.00 – 16.00 uur Seniorenvoorstelling (2e voorstelling) STADSGEHOORZAAL – BREESTRAAT 15.00 uur

Historische lezing ACADEMIEGEBOUW – RAPENBURG

15.30 – 18.30 uur

Jazz bij de Burcht KOETSHUIS DE BURCHT

3 October Pleintaptoe FESTIVAL PLAZA –GARENMARKT

4 7

3

19.30 uur Taptoe Een lint van licht 20.00 – 02.00 uur

10.30 – 12.30 uur Seniorenvoorstelling (1e voorstelling) STADSGEHOORZAAL– BREESTRAAT

5 Stadsgehoorzaal

6

1

Feestwijzer 2013  

De Feestwijzer 2013 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden Oplage: 14.000 exemplaren; Advertenties: Commissie PR; (Eind) redacti...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you