Page 1

THE THE

AMERICAN AMERICAN AMERICAN

DR3AM DR3AM DR3AM

www.3october.nl www.3october.nl www.3october.nl


Feestwijzer voor de honderd-en-zestiende feestviering van de

3 October Vereeniging

Secretariaat: Telefoon: Fax: E-mail: Website:

Postbus 32014 2303 DA Leiden 071 5324724 071 5166699 mailbox@3october.nl www.3october.nl

Colofon De Feestwijzer 2009 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden Oplage: 13.000 exemplaren Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Groen B.V., Leiden Ontwerp omslag: Hart voor de Zaak, Leiden Fotografie: Peter Schipper, archief 3 October Vereeniging Advertenties: Roald Laport Tekstcorrectie: Koos Henzen CoĂśrdinatie: Roald Laport Redactie: Martijn du Prie, Tineke Schutte, Rens Heruer, Ron Bavelaar, HenriĂŤtte van Baalen, Eric Filemon, Ariela Netiv en Jacowies Surie Eindredactie: Frans Schohaus Koos Henzen


Studenten van Leiden! Kom op 3 oktober van je kamer en ga lekker feesten!

Bezoekadres: Rapenburg 33 Openingstijden ma t/m do 08.30 - 16.30 uur do avond (op afspraak) 18.00 - 19.30 uur vr 08.30 - 12.30 uur T (071) 5161718 E info@slswonen.nl I www.slswonen.nl


‘THE AMERICAN DREAM’ Drie oktober 1574 ligt alweer 435 jaar achter ons. Toch herdenken wij elk jaar nog dat in de nacht van 2 op 3 oktober de Spaanse troepen vertrokken en dat de Geuzen op 3 oktober ’s morgens vroeg via de Vliet Leiden binnenvoeren. De Leidenaren hebben, ondanks ziekte, honger en veel doden, standgehouden. De herinnering daaraan heeft ook standgehouden. De herdenking in de Pieterskerk is sinds 1574 het centrale element. Het doel ervan is ons allemaal in Leiden tenminste één keer per jaar te laten realiseren hoe kostbaar het is zelf te mogen beslissen over de manier waarop je bestuurd wilt worden en de wijze waarop je je godsdienstige- of levensovertuiging wilt uitoefenen. Daaromheen is in de loop van de eeuwen een scala aan festiviteiten ontstaan. En zoals dat hoort bij een gezonde, zich steeds ontwikkelende samenleving, hebben al die activiteiten een eigentijdse vorm. Dromen over een nieuw leven, leven in vrijheid, vrijheid van geloof en politieke overtuiging, dat deden in de afgelopen eeuwen ook velen die de grote oversteek maakten naar het Noord-Amerikaanse continent. De Engelse Pilgrim’s besloten als één van de eerste groepen in Europa om in 1620 hun droom waar te maken en scheep te gaan naar het onbekende land. Dit jaar herdenken wij dat zij in 1609 in eerste instantie hun heil zochten in Leiden. ‘The American Dream’ is in 1931 door de schrijver James Truslow Adams geïntroduceerd als uitdrukking van het hoopvolle beeld van het nieuwe land. Maar toen was de droom al veel meer gaan betekenen. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je kleur, je geboorteplaats of sociale achtergrond. ‘I have a dream’ riep Martin Luther King in 1963 en daarmee werd een fundamentele verandering van de Amerikaanse samenleving een feit. In de musical ‘Miss Saigon’ klinkt het zo: ‘Come everyone, come and share the American dream name what you want and it’s there the American dream……’ Terwijl de Pilgrims zich in 1609 in Leiden vestigden, vertrok Henri Hudson met zijn scheepje de ‘Halve Maen’ op zoek naar een nieuwe zeeweg naar Azië. Daarin slaagde hij niet, maar Hudson heeft wel ‘Mannahatta’, het latere Manhattan, op de kaart gezet. Hoe de contacten met de Republiek der Verenigde Nederlanden in Amerika aan het eind van de 19e eeuw het onderwerp van een nostalgische beweging werden, leert ons de manifestatie ‘Holland Mania’. In 1888 bezocht zelfs een delegatie van de Holland Society of New York Leiden om er 3 oktober mee te vieren. Al met al voldoende redenen om dit jaar als thema voor de Grote Optocht en andere elementen in de viering te kiezen voor ‘The American Dream’. Een feest van deze omvang is geen zaak van een paar weken of maanden. Het hele jaar door werken bestuur, commissievoorzitters, vice-voorzitters en commissarissen met veel liefde en aandacht aan het 3 oktoberfeest. Alle informatie vindt u op onze website: www.3october.nl. Ten slotte: de Feestwijzer zal dit jaar voor het eerst exclusief voor u, onze leden zijn. Voortaan zullen wij via een 3 Oktoberkrant al die Leidenaren die (nog) geen lid zijn, van het programma op de hoogte brengen. Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging hoop ik u allen te mogen verwelkomen bij de herdenking en viering van 2009!

Els van Eijck van Heslinga, voorzitter

3


Evertsenstraat 69 Y 2315 SK Leiden t. 071 523 32 58 e. info@mediadesign.nl

Webhosting Webdesign Serverhosting Serververhuur Domeinregistratie E-mail Content management systeem

Kijk voor informatie op onze website

www.mediadesign.nl

media design wenst iedereen een gezellige 3 oktoberviering

Administratiekantoor voor het klein- en middenbedrijf

Financial Administration Service & Technology

Complete ďŹ nanciĂŤle administratie Salarisadministratie Belastingaangiften & adviezen

Kwaliteit is betaalbaar! www.fastfast.nl

Kort Rapenburg 9 2311 GC Leiden (071) 5 123 774 M (06) 51230332 A T

25% 3 oktober-korting


Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 3

Verenigingsgegevens en Colofon Voorwoord door de voorzitter van de 3 October Vereeniging Pagina 5 Inhoudsopgave Pagina 7 Samenstelling bestuur en commissies van de 3 October Vereeniging Pagina 12 Archief Pagina 15 Ledenwerfactie Pagina 17 Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling Pagina 17 Hutspot Bridgedrive Pagina 19 Inschrijving Haring en Wittebrood Pagina 21 Oefenen Koraalliederen Pagina 23 De 3 October Vereeniging gaat op bezoek bij verstandelijk gehandicapten Pagina 25 Muzikale voorstelling voor Senioren Pagina 27 Historische Lezing Pagina 29 Jazz at The Burcht Pagina 31 Minikoraal Pagina 33 Groot Lunapark Pagina 37 Feestelijke Warenmarkt Pagina 37 Rust- en Verpleeghuizen Pagina 38 Grote Hutspotmaaltijd Pagina 41 Grote Taptoe Pagina 45 3 Oktober Pleintaptoe Pagina 47 Swingende afsluiting Pagina 49 Reveille Pagina 50 Volledig Programmaoverzicht Pagina 51 Kaart van Leiden met tijdtabel Pagina 57 Uitreiking Haring en Wittebrood Pagina 59 Koraalmuziek Pagina 60 In 2009 in de schijnwerpers Pagina 61 Vlootschouw, Muziek en Kleine Nautische Markt Pagina 63 Herdenkingsdienst Pagina 65 Programma Stadhuisplein Pagina 69 Programma Garenmarkt Pagina 72 Kunstenaars- en Schildersmarkt Pagina 73 Fantastisch muzikaal programma Garenmarkt Pagina 78 Polsstokverspringen Pagina 79 Geef u op als lid van de 3 October Vereeniging Pagina 81 Grote Optocht Pagina 89 Stadhuiscarillon Pagina 89 Programma kinderafdeling LUMC Pagina 91 Stedelijk Museum De Lakenhal Pagina 91 Levend Spookhuis Pagina 92 Vuurwerk Pagina 93 Jeugdvoetbaltoernooi Pagina 94 Overzicht Historische Vieringen Pagina 96 Overzicht van de leden van de Geuzen van Boisot Pagina 97 Overzicht van de leden van het 3 October Gilde Pagina 99 Koraalliederen Pagina 104 Leids Volkslied 5


Maatwerk in wonen op 3 oktober en de andere 364 dagen per jaar!

Bezoekadres: Langegracht 70a Postadres: Postbus 1041, 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36

Internet: www.desleutels.nl

107 juh ?!


3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter H.J.J. Lenferink (Henri), Burgemeester van Leiden Ereleden J. Karstens (Jan) A.A.F.M. de Jong (AndrĂŠ) H.A.M.M. Meijer (Har) L.M.M. Heruer (Rens)

M.J.M. du Prie (Max) P.G.J. van Sterkenburg (Piet) W.J. Laman (Wim) L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

Bestuur van de 3 October Vereeniging Mw. E.S. van Eijck van Heslinga H.L.J. Kamps (Rik) (Els), voorzitter J.M. Altink (Jeroen) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), K.H.N. Schulpen (Charles) secretaris F.A. Schohaus (Frans) A.G.M. van der Poel (Bart), Mw. A.H. Netiv (Ariela) penningmeester M. du Prie (Martijn) E. Filemon (Eric) M. de Jongh (Maurits), Praeses R. Bavelaar (Ron) Collegii LSV Minerva Th. Hemmes (Thijs) Mw. W. Zwanenburg (Helma), Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte) verenigingsmanager Evenementencommissie H.L.J. Kamps (Rik), voorzitter Mw. F. de Jong-de Jong (Frouke), secretaris R.H. Breedveld (Ruud) Mw. J. Knipmeijer (Janet) Mw. C. van Kooperen (Thea) S. Menijn (Steven)

H. van Oosten (Henk) W.A.B. van der Pluijm (Wim) Mw. T.M. Schutte (Tineke) T.A. Trippenzee (Tjerk) G.B.M. Gerritsen (Gerard) Mw. F. Hoff (Froana)

Dagcommissarissen Evenementencommissie A.A.E. Bakker (Ton) H. Ladan (Hans) Commissie Herdenking Mw. A.H. Netiv (Ariela), voorzitter M. du Prie (Martijn), vice-voorzitter E. Filemon (Eric) Mw. A.J. Remijn (Anneleen)

Mw. S.A.M. Spijkerman (Sandra) T.A. Trippenzee (Tjerk) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

7


Resultaat. Resultaat.

ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf. Maar levert uw Als ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf. Maar levert uw

ergie wel het gewenste resultaat op? Heeft u een goede balans energie wel het gewenste resultaat op? Heeft u een goede balans

sen inspanning en inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken

tussen inspanning en inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken

een sterke financiële basis, gekoppeld aan fiscaal advies.

van een sterke financiële basis, gekoppeld aan fiscaal advies.

dat u zich bezighoudt uw kernactiviteiten en het maximale Zodat u zich met bezighoudt met uw kernactiviteiten en het maximale

aan uw inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken. rhoudt aan overhoudt uw inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken. Meer weten? Maak een afspraak. In een vrijblijvend gesprek bekijken we graag onze mogelijkheden voor uw onderneming.

er weten? Maak een afspraak. In een vrijblijvend gesprek

kijken we graag onze mogelijkheden voor uw onderneming.

J . E . C . v a n A r ke l dRrA g el rRsAA| AM . W | i gJ g. Ee r. C r ke m |r.mM s . J . |E . CM . v. aW n Ai gr ke s A. Av a| nJ . EA. C . v alnAAA r ke l| A A r. .MB. re B reuurrke ke ss--BBo o ss

1 • Postbus 3111 • 2301 DC Leiden06 • T.21 071-568 06 21 • F. 63 071-523 56 • info@vawaccountants.nl molen 1 • PostbusPapiermolen 3111 • 2301 DC Leiden • T. 071-568 • F. 071-523 56 •63 info@vawaccountants.nl

1

Voor een regelrechte 7/14/08 sfeerverademing o n t w e r p • m e u b i l a i r • re a l i s a t i e • d e c o r

w w w . n i e u w e n b u rg . n l

9:50:40 PM


Optocht- en Taptoecommissie Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte), voorzitter C. de Geus (Christiaan), secretaris G.J. Wisse (Gerard), penningmeester Mw. E.M. van Dam (Eva) Mw. B.K.M. Drenth (Bernadette) Mw. D. Heruer (Dominique) Mw. M. Hettinga (Marjolein) L. Janssen (Loek) A.L. de Jong (Bert) Mw. B. van Klaveren (Bettina) Commissie PR en Werving F.A. Schohaus (Frans), voorzitter J.M. Altink (Jeroen), vice-voorzitter Mw. W.M. Boogert (Wilma) N.G.P.M. Brandjes (Nicolaas) A.F.M. van der Cappellen (Arnold) G.J. Cazemier (Geert Jan) P. Hennevanger (Peter)

R. Kraayeveld (Ronald) H. Kuijers (Hidde) S.M. de Moor (Suzanne) A. van Nimwegen (Alexander) R. Schenk (Ronald) Mw. E. Simons (Ellen) Mw. J. Surie (Jacowies) A. van Sterkenburg (Arnoud) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger) H. Vis (Henk) S. Zeilstra (Schelte)

Mw. M.M. Heruer (Martine) Mw. T. Kwik (Trudy) R. Laport (Roald) A.C. Meester (Arjan) V.W.A. Molkenboer (Vincent) Mw. M. van Sandick-Sopers (Moniek) E. Verver (Edwin)

Subcommissie Feestwijzer, 3 Oktoberkrant en Website W. van der Greft (Wim) M. In der Maur (Marcel) J. Henzen (Koos) C. Mentink (Cees) Commissie Protocol H.L.J. Kamps (Rik) K.H.N. Schulpen (Charles)

J.J.I.M. van der Velden (Jurgen)

Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot K.H.N. Schulpen (Charles), F.J. Kuijers (Fred) voorzitter O.A.M. Langezaal (Oscar) R. Bavelaar (Ron), vice-voorzitter B. van Leeuwen (Bart) J.E.C. van Arkel (Jorg) J. Mantel (Jeroen) A.A.E. Bakker (Ton) S. Pardon (Sander ) M. Elderhorst (Ton) G.G. Persijn (Guido) C. Elzenga (Cor) W.A.B. van der Pluijm (Wim) C. Faassen (Casper) R. Schenk (Ronald) N. Griffioen (Claas) F. Simons (Frans) R. de Groot (Ruud) R.J. Veldhuyzen van Zanten A.L. de Jong (Bert) (Rutger) W. van Kampenhout (Wout) M. Walenkamp (Har) 9


COMPLETE GRAFISCHE PRODUCTIES HAnDELSDRUkwERk briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, formulieren.... DIGITAAL DRUkwERk full colour folders, brochures, uitnodigingen.... kOPIëREn in kleur en zwart-wit, prijslijsten, hand-outs, productinformatie.... PRInTEn mailing, printing on demand, personaliseren, dataconversies.... DTP & CREATIE huisstijlen, logo’s, ontwerpen en opmaak....

- aanleg enRooseveltstraat onderhoud. 12

2321 BM Leiden 2 BZ Leiderdorp Fax (071) 589 52 98 tad-elektro.nl elektro.nl

T 071 57 97 500 F 071 53 23 318

E info@groenleiden.nl I www.groenleiden.nl

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud. Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98 E-mail: mail@randstad-elektro.nl www.randstad-elektro.nl


G.J. Wisse (Gerard) C. de Witt (Christiaan)

S. Zeilstra (Schelte)

Commissie van bijstand uitreiking Haring & Wittebrood De vrouwelijke partner van de erevoorzitter, de vrouwelijke partners van de ereleden en de bestuursleden, eventueel aangevuld met de vrouwelijke partners van de leden van de Magdalena Moons Vereniging. Commissie Lunapark M. du Prie (Martijn), voorzitter Th. Hemmes (Thijs), vice-voorzitter K.J. de Vries (Kasper)

Commissie Rust- en Verpleeghuizen Mw. K.M. van der Poel (Karin) Mw. A.I. van der Velden-Scheer (Annet) Partners van de bestuursleden Lustrumcommissie Th. Hemmes (Thijs), voorzitter R. Bavelaar (Ron) E. Filemon (Eric) W. Boender (Wijnand) G. van Iperen (Guy)

A.A.F.M. de Jong (André) Mw. E. de Nerée tot Babberich (Emilie) Mw. W. Zwanenburg (Helma), verenigingsmanager

Archiefcommissie L.M.M. Heruer (Rens), voorzitter H.L.J. Kamps (Rik) Mw. A.H. Netiv (Ariela) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), voorzitter F.A. Schohaus (Frans), secretaris Th. Hemmes (Thijs), penningmeester Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde J.M. Altink (Jeroen) Mw. H.P. van Baalen (Henriëtte) H.L.J. Kamps (Rik) 11


Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging beoogt een complete verzameling te zijn van alles wat met het beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het sinds 1886 ook het archief van de ´vereniging´ zelf. De collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Regionaal Archief in Leiden. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties. Om de bekendheid met de rijke inhoud van het archief te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden is in de afgelopen jaren een geheel vernieuwde inventaris (beschrijving van de inhoud) opgesteld. Deze inventaris zal - zo mogelijk via internet - beschikbaar komen voor een groter publiek, dat daardoor kennis kan nemen van dit unieke erfgoed. Vervolgprojecten zijn voorzien: de digitalisering van de affichecollectie is voltooid en voorbereidingen worden getroffen om ook de andere archivalia te digitaliseren. Zo bestaat o.a. het plan het mogelijk te maken om in de nabije toekomst - via de website van de 3 October Vereeniging - een digitale toer in het archief te maken Door het bestuur is een Archiefcommissie ingesteld die zich met deze en andere toekomstige ontwikkelingen bezighoudt. Bijdragen aan de collectie zoals boeken, foto’s, dia´s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen en/of andere bijdragen in nog andere vorm, zijn altijd van harte welkom. Het archief ontvangt de bijdragen veelal als schenking, maar beschikt ook over een klein budget voor eventuele aankopen van bijzondere aard. De archivaris ontvangt graag tips die kunnen leiden tot uitbreiding van de huidige collectie.

12


Het archief ontving ook dit jaar weer bijdragen in verschillende vorm, waaruit het navolgende een keuze is: N.J. Bavelaar F. Brocken (Leiderdorps Weekblad) Mw. E. van Eijck van Heslinga

Foto’s feestviering 2008 Foto’s feestviering en andere festiviteiten Diverse stukken, waaronder de rede ter gelegenheid van Dodenherdenking 2009 C. Mentink Jaardocumentatie 2008 Mw. A. Ponsen Diverse stukken met betrekking tot 3 oktober / Holland Society of New York Mw. M. v.d. Klugt-Koek Diverse stukken Diverse (anonieme) personen Diverse bijdragen, waaronder Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s en krantenberichten Deze en alle andere - niet vermelde - welwillende schenkers, wordt van harte dank betuigd! L.M.M. Heruer (Rens), archivaris Steenschuur 13 2311 ES Leiden

13


Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras * Sfeervol à la carte restaurant en Diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN tel. 071-5765000 fax 071-5323780 www.engelbertha.nl

STA

?

ORDEN

ZENB DSGAN

Avontuurlijk speuren door Leiden met plattegrond uit 1649. Vanaf 6 personen voor € 10,95 p.p. GROEPSWIJZER.NL Voor al uw groepsuitjes en arrangementen

www.groepswijzer.nl - 071-5235530


Zaterdag 12 september, 12.00 - 16.00 uur

Ledenwerfactie 2009

STADHUISPLEIN / CENTRUM

Dit jaar een ander soort ledenwerfactie dan die u van ons gewend bent. Geen wijkactie, maar een aftrap van de festiviteiten op het Stadhuisplein. In de middag van 12 september om 12.00 uur zal een grote groep vrijwilligers van de 3 October Vereeniging het Stadhuisplein - en later op de middag het Centrum van Leiden - opnieuw belegeren! Maar deze keer om iedereen die nog geen lid is van deze mooie vereniging lid te maken voor minimaal e 7,50 per jaar. The Band of Liberation zal van 12.00 - 14.00 uur de ledenwerfactie muzikaal opluisteren en voorzien van een ´vrolijke noot´. Eerst op het Stadhuisplein met mogelijk daarna een ´muzikaal´ rondje richting de Haarlemmerstraat. Het Stadhuisplein zelf zal deze middag tot 16.00 uur het centrale punt zijn van de ledenwerfactie. Kom dus allen op zaterdagmiddag 12 september om 12.00 uur naar het Stadhuisplein voor een mooie start van het 3 oktoberfeest. Mocht u die dag niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u vanaf 12 september tot 3 oktober iedere zaterdag bij ons langskomen in de kraam van de 3 October Vereeniging op de hoek van de Haarlemmer­ straat en de Mare. Bovendien staan wij op zaterdag 26 september ook bij winkelcentrum ´De Kopermolen´ in de Merenwijk en bij winkelcentrum ´De Luifelbaan´ in Zuid-West. U kunt natuurlijk ook lid worden via de website www.3october.nl

15


HOTEL-RESTAURANT NIEUW MINERVA “HET ADRES� om te overnachten midden in het centrum van leiden in een van onze 39 hotelkamers, waaronder een aantal luxe kamers met een bijzonder interieur. Maar ook voor diners, recepties, feestavonden en vergaderingen Boommarkt 23, 2311EA Leiden tel. 071-5126358 Internet: www.nieuwminerva.nl fax 071-5142674 E-mail: hotel@nieuwminerva.nl

Accountancy, administratieve- en fiscale dienstverlening Zijlbaan 44, 2352 BN Leiderdorp Telefoon 071 - 750 32 85 E-mail: Rjochems@acadi.eu www.acadi.eu


Maandag 14 september, 11.00 - 13.30 uur Dinsdag 15 september, 11.00 - 13.30 uur

Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling

CENTRALE HAL STADHUIS

Op zondag 27 september 2009 zal in de Stadsgehoorzaal de seniorenvoorstelling plaatsvinden. Om deze happening, met ondermeer Conny Vink en Ben Cramer, te kunnen meemaken dient u zich in te schrijven. Zie voor het programma verder in deze feestwijzer. De leden van de 3 October Vereeniging kunnen de toegangskaarten gratis verkrijgen op maandag 14 september. Op dinsdag 15 september kunnen leden én niet-leden zich inschrijven. Wij verzoeken de leden een bewijs van lidmaatschap mee te nemen. Dit kan het adreslabel van deze feestwijzer zijn. De uitreiking van de toegangskaarten zal op beide dagen plaatsvinden in de centrale hal van het Stadhuis van 11.00 tot 13.30 uur. Zondag 27 september, 10.00 - 17.00 uur

Hutspot Bridgedrive

DENKSPORTCENTRUM LEIDEN - ROBIJNSTRAAT

Op zondag 27 september wordt ook dit jaar weer de Hutspot Bridgedrive gespeeld. De Hutspot Bridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag wordt u een heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden en natuurlijk is er na afloop haring met uitjes! We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de “Zilveren Hutspot” in de wacht te slepen. Schrijf u zich dus snel in! De organisatie is in handen van de Nederlandse Bridge Bond, district Leiden. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Cees Varkevisser Koningin Julianalaan 71 2231 VB Rijnsburg Tel. 071 - 4020797 Aanmelden kan via e-mail: cevar@wxs.all 17


Wij hebben naar u geluisterd

Daarom hebben wij een

online meldpunt voor al uw

reacties en ideeën Kijk op www.zorgenzekerheid.nl

00341_adv_83x89.indd 1

20-08-2009 16:28:3

G a S t v R I j H e I D a n n o 1 6 2 9 c o m f o R t a n n o n u In Hotel Leiden en Restaurant Het Haagsche Schouw ontmoet u een gastvrij­heid die teruggaat tot de dagen van Rembrandt. Dit gevoel voor traditie gaat goed samen met een gezonde kij­k op modern comfort. • 10 multifunctionele zalen, 4 - 200 personen • luxe boardrooms in het monumentale pand • vernieuwde hotelbar, restaurant met open keuken • terras aan het water, haven voor verzorgde sloeptochten van der Valk Hotels ®

071 -5 731 731 | www.valk.com

Haagse Schouwweg 14, 2332 KG Leiden - www.hotelleiden.nl, leiden@valk.com

wt Adv Feestwijzer103x101.indd 1

22-08-2008 12:01:35


Donderdag 17 september, 16.30 - 21.00 uur

Inschrijving Haring en Wittebrood

DE WAAG - AALMARKT

Op zaterdag 3 oktober kan elke Leidenaar ook dit jaar weer rekenen op gratis Haring en Wittebrood. Bent u woonachtig of geboren in Leiden? Kom dan op donderdag 17 september naar De Waag waar onze trouwe inschrijvers u met open armen zullen ontvangen. Het is wel noodzakelijk dat u een bewijs van uw verbondenheid met Leiden meeneemt, zoals uw trouwboekje, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs. Een bewijs van lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is natuurlijk nog mooier. Dit bewijs is bijvoorbeeld de adressticker die in de plastic omslag van uw feestwijzer zit. Geen plek ter wereld waar de inwoners zo massaal in de rij staan voor de uitreiking van een kostelijk feestmaal. Weer of geen weer, de eerste Leidenaars staan vaak al vanaf 05.00 uur in de ochtend te wachten bij De Waag. De tienduizenden haringen en Geusjes (de witte broodjes) worden in alle vroegte met vrachtauto’s aangevoerd. De commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot zijn - na een hele korte 2 oktobernacht - dan weer okselfris aan het werk om de uitreiking voor te bereiden en alles in goede banen te leiden. Als lid van de 3 October Vereeniging kunt u zich op 17 september ook inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. Een schitterend evenement dat elk jaar groter en groter wordt. U heeft per lidmaatschap recht op maximaal twee hutspotbonnen. Wilt u meer bonnen bemachtigen? Dan kan dit door nieuwe leden aan te brengen, want ook alle leden die dit jaar lid van onze vereniging worden, komen in aanmerking voor twee hutspotbonnen. Door u aan te melden op de website van onze vereniging (www.3october.nl) kunt u lid worden. U kunt ook lid worden door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van onze vereniging of door u te melden bij onze stand in De Waag tijdens de inschrijving voor Haring en Wittebrood. Als u de adressticker van de feestwijzer meeneemt dan versnelt dit de inschrijfprocedure. U hoeft dan na het krijgen van de haringbonnen niet nogmaals in de rij te gaan staan voor het inschrijven voor de hutspotmaaltijd.

19


Oktober TIJDENS:

LEIDENS ONTZET

donderdag 2 oktober 20.00

Outdoor Glitterparty Met De Foute Disco Show

vrijdag 3 oktober 12.30 - 17.30

Diverse Leidse artiesten: Danny Plezier, John Zoet, Roy van Hemert, Wesley Klein, Ray van der Heiden, Rob Groenendijk & DJ Joris

vrijdag 3 oktober 19.00

LOS

De beste Nederpop coverband van ons land Steenstraat 2, Leiden | 071 - 5130 335

www.stadscafevanderwerff.nl


Woensdag 23 september, 19.30 uur

Oefenen van de Koraalliederen

HOOGLANDSE KERK

De voorpret van 3 oktober begint dit jaar al vroeg want op 23 september wordt er geoefend voor de Koraalzang. Want ja, hoe ging die Hymne ook al weer? En hoe luidde de tekst ook weer: stad van eeuwenlang verleden of stad van heden vol verleden? En ging de melodie nu omhoog of omlaag? Om tot in de puntjes voorbereid te zijn nodigen wij u ook dit jaar weer uit om al deze mooie liederen, waarvan sommige al in 1574 werden gezongen, te oefenen. Voor deze repetitie bent u van harte welkom in de Hooglandse Kerk. Wist u dat deze kerk een belangrijke rol speelde tijdens het beleg? De Hooglandse Kerk werd gebruikt om alarm te slaan. De klok moest worden geluid om de bevolking te waarschuwen. Dat gebeurde dagelijks, en wel zo vaak, dat de klok het uiteindelijk begaf. Hij viel in stukken uiteen en moest worden vervangen. Eén van de helden van het beleg, Pieter Adriaansz. van der Werf, kreeg in deze kerk in de17e eeuw (hij overleed in 1604) een prachtig gedenkteken. Een goede plek dus voor onze generale repetitie! In deze prachtige, historische kerk kunnen we helemaal in de stemming komen voor de ‘echte’ Koraalzang. Het enige verschil is dat u lekker warm binnen bent, buiten het bereik van regen en wind. De begeleiding is echter bijna hetzelfde: het oefenen doen we onder leiding van Wim de Ru, die ons de juiste kant op zal dirigeren. Kom allemaal, het belooft weer een heel gezellige avond te worden en er is plaats genoeg!

21


TeekensKarstens advocaten notarissen

wenst u een plezierige 3 oktober viering! Kantoor Leiden Vondellaan 51, 2332 AA Leiden 071-535 80 00

Kantoor Lisse Heereweg 266, 2161 BS Lisse 0252-41 32 44

Kantoor Alphen aan den Rijn Advocatuur: Prins Bernhardlaan 4 2405 VZ Alphen aan den Rijn 0172-41 98 44

Notariaat: Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-49 15 94

www.tk.nl

3oktoberviering_190609.indd 1

20-08-09 11:42


Woensdag 30 september 2009, tussen 10.00 en 20.00 uur

De 3 October Vereeniging gaat op bezoek bij verstandelijk gehandicapten Nieuw ! Dit jaar hoeven de mensen met een verstandelijke beperking niet zelf naar een feestzaal in Leiden te komen. De Evenementen­com­missie van de 3 October Vereeniging gaat namelijk zelf bij hen op bezoek! Op woensdag 30 september vertrekken we vanuit Leiden voor een rondrit met een grote touringcar van Beuk. In de ochtend bezoeken we twee afdelingen voor dagbesteding van Zorgcentrum ‘Willem van den Bergh’ en ´’s Gravendijk´. ’s Middags bezoeken we ‘De Walnoot/ Thermiek’ en ’s avonds rond 19.00 uur zijn we bij VTV ‘Club 58’. Op alle plekken die we dit jaar bezoeken wordt het feest; een ballonnenclown maakt mooie figuren van ballonnen. Ook hebben we goochelaar Magic Steve bij ons. De muziek wordt verzorgd door Animatieorkest Roeselaere en er is voor iedereen een drankje met een echt 3 oktobersoesje, gemaakt door De Zijl Bedrijven. En natuurlijk krijgt iedereen na afloop een leuke 3 oktoberverrassing! Via nieuwsbrieven vanuit de locaties worden jullie op de hoogte gebracht. Heb je geen nieuwsbrief ontvangen neem dan even contact op met: Thea van Kooperen Professorenpad 21, 2313 TA Leiden Tel. 071-5310872 E-mail: kooperen@casema.nl Deze toer is wederom mogelijk gemaakt door sponsoring van het 3 October Gilde en is uitsluitend bestemd voor deelnemers uit de doelgroep en hun begeleiders.

23


Ontzettend goed voor Leidenaren rwv advocaten • www.rwv.nl Kantoor Leiden Haagweg 149 Kantoor Noordwijk Jonckerweg 2 T: 071 - 750 22 00 F: 071 - 750 22 01 E: info@rwv.nl

RWV Adv. Oktober Vereeniging.indd 1

28-05-2009 11:02:14

Alles over 3 october hoor je op de radiozender voor Leiden

www.unityfm.nl


Zondag 27 september, 13.45 - 16.30 uur

Muzikale voorstelling voor Senioren

STADSGEHOORZAAL

De evenementencommissie keert dit jaar voor de Seniorenvoorstelling weer terug naar de Stadsgehoorzaal. Het programma omvat een gevarieerde voorstelling. De start van deze muzikale middag zal worden gegeven door Sgt. Wilson’s Army Show, drie dames en een heuse legercommandant in uniform. Zij brengen u met bekende songs terug naar de tijd direct na de bevrijding in 1945. Na de pauze verzorgen Dick de Witte en Conny Vink een bruisend optreden, hetgeen uw lachspieren flink zal aanspreken. Daarna, als afsluiting, een optreden van Ben Cramer. Met zijn goede stem en charmante voorkomen, zal hij u verrassen met vele prachtige songs. U begrijpt het al: het wordt weer een fantastische middag en wij wensen u dan ook heel veel plezier. U kunt parkeren op het Haagwegparkeerterrein van het Stads­ parkeerplan. Pendelbusjes brengen u naar de Stadsgehoorzaal. De gratis kaarten voor dit showprogramma zijn verkrijgbaar in de centrale hal van het Stadhuis op: Maandag 14 september tussen 11.00 en 13.30 uur (uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging. Neem uw adressticker van de feestwijzer mee als bewijs) en dinsdag 15 september tussen 11.00 en 13.30 uur (zowel voor leden als niet-leden). Natuurlijk kunt u zich ter plekke opgeven als lid van de 3 October Vereeniging. 25


Bandolera Basler Betty Barclay Creenstone Fuchs Schmitt Gardeur Gerry Weber Joseph Ribkoff Mac Michele Rosner SanMartino T Taifun Vera Mont V Zerres

Technisch Installatie en adviesbureau

VERKUYLEN BV gas, water, sanitair elektro technisch bureau dakbedekkingen

Karel Doormanweg 3 - 2315 SG Leiden tel. 071 - 522 37 67 - fax 071 - 522 12 10 info@tib-verkuylen.nl


Zondag 27 september, 15.00 uur

Historische Lezing

ACADEMIEGEBOUW - RAPENBURG

Dit jaar zal de 3 oktoberlezing gegeven worden door dr. Maurits Ebben, universitair docent vaderlandse geschiedenis, in het prachtig gerestaureerde Academiegebouw aan het Rapenburg. Het thema van deze lezing past wonderwel bij dit door de instorting van de Amerikaanse huizenmarkt begonnen crisisjaar: ‘Winnaars en Verliezers’ het particulier bezit en de kerkelijke goederen na het beleg en ontzet van Leiden Toelichting: In chaotische situaties, veroorzaakt door heftige interne strijd, zijn banen, bezit en het vege lijf niet meer veilig. In de tweede helft van de zestiende eeuw maakten de Nederlanden ook een periode door van religieuze en politieke conflicten. Nederlanders die het wettelijk gezag steunden, kwamen tegenover Nederlanders te staan die openlijk in opstand waren gekomen tegen Filips II. Hoe zijn de winnaars in Holland en in het bijzonder in Leiden omgegaan met de verdeling van bestuurlijke functies en bezit? Bekend is dat lagere Hollandse edelen in de omgeving van de stad hebben geprofiteerd van de nieuwe situatie door land en ambten te kopen en zich kerkelijke goederen toe te eigenen. Ook in de stad zelf is bezit goed- of kwaadschiks in andere handen overgegaan. Het grootste slachtoffer van de Opstand was de katholieke kerk. Kloosters, kapittels en parochies verloren hun bezittingen en geestelijken hun functies en inkomsten. Hebben de nieuwe machthebbers persoonlijk geprofiteerd of hebben zij met de oorlogsbuit geprobeerd een nieuwe orde te scheppen? Wendden zij de vrijgekomen middelen aan voor de strijd tegen Spanje, stichtten ze nieuwe instellingen zoals een nieuwe universiteit, of bleef er ook het één en ander aan de eigen strijkstok hangen? Toegang: U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen. Zolang de voorraad strekt zijn vanaf 14.00 uur gratis toegangskaarten verkrijgbaar bij het Academiegebouw. De zaal gaat open om 14.30 uur. Boekje: Het verhaal verschijnt ook in boekvorm en is op 27 september na afloop van de Lezing verkrijgbaar in het Academiegebouw en daarna in de boekhandel. 27


Het is tijd voor feest. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, zoals de 3 October Vereeniging. En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. Het is tenslotte ook onze stad.

Het is tijd voor de Rabobank.


Zondag 27 september, 15.30 - 18.30 uur

Jazz at The Burcht

BURCHTPLEIN / HET KOETSHUIS DE BURCHT

In samenwerking met Jazz on Sunday en Het Koetshuis De Burcht organiseren wij wederom Jazz at The Burcht. Bijzonder trots om te vermelden dat wij de Leidenaren Simone Pormes, Lodewijk van Gorp en Karel Boehlee hebben kunnen contracteren! Ergens tussen jazz, pop en wereldmuziek in zitten hun warme gevoelige liedjes. In 2008 kwam hun eerste CD ´Storybook´ uit, waaraan vrienden Toots Thielemans en Hein van der Geyn hun bijdragen hebben geleverd. Zij hebben getracht hiermede een breed publiek aan te spreken. In binnen- en buitenland kreeg ´Storybook´ in de bladen en radioprogramma’s niets dan lof. Toots Thielemans schreef de persoonlijke linernote. Simone Pormes, Lodewijk van Gorp en Karel Boehlee behoren tot de nationale en internationale top. Daarop kunnen wij als Leidenaars met recht trots zijn! Zij hebben o.a. samengewerkt met Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato, Berget Lewis, Toots Thielemans en het Metropoleorkest en zullen nu de Jazzsfeer binnen de 3 oktoberviering brengen. www.theprincessproject.simonepormes.com www.myspace.com/theprincessprojectmusic

29


rvaar echte gastvrijheid Bij jack’s casino a44 afSLag 4 HoteL van Der vaLK SaSSenHeIM toegang vanaf 18 jaar


Donderdag 1 oktober, 13.30 - 14.30 uur

Minikoraal

GARENMARKT

´Dromen over Amerika….´ Voor de zeventiende maal gaan de leerlingen uit het basisonderwijs uit Leiden en de omliggende gemeenten zingen over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 en onder leiding van hun juf of meester studeren de kinderen de traditionele- en nieuwe liedjes in. Burgemeester Van der Werf zal de kinderen met hun leerkrachten en hulpouders voor de eerste keer, na al het oefenen op school, ontmoeten op de Garenmarkt. Een unieke gebeurtenis want 2.500 kinderen zingen, zonder samen te oefenen, voor het eerst op het plein alle liedjes uit het programma onder leiding van de burgemeester uit 1574. U bent van harte welkom bij dit zangspektakel want het is misschien wel het leukste onderdeel van onze viering. Het motto van dit jaar, ´The American Dream´, geeft Van der Werf weer de inspiratie om binnen het traditionele programma een swingend Amerikaans tintje te geven. De burgemeester laat zich begeleiden door een groot ‘Amerikaans’ orkest, K&G-3 o.l.v. René Leckie. Het achtergrondkoortje ziet er dit keer wel heel Amerikaans gekleed uit. De aanwezige kinderen maken het zangfeest compleet en het wordt weer kippenvel bij het zingen van het Leids Volkslied en tot slot het Wilhelmus. Het theater is voorzien van zitplaatsen en het zal duidelijk zijn dat die zitplaatsen gereserveerd zijn voor de kinderen. Donderdag 1 oktober is het weer zover. Om 13.30 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en brengt op een swingende manier een wervelend liedjesfeest. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen de teksten kan meezingen. 31


3 oktober? Dan studeer je toch gewoon even niet?! Kies voor flexibel studeren bij de LOI. Ruim 500 opleidingen, van korte cursussen tot volledige HBO-opleidingen!

Nederland wordt steeds slimmer.

www.loi.nl

(071) 545 1234

LEIDEN


Vrijdag 2 oktober, 14.00 - 02.00 uur Zaterdag 3 oktober, 09.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark

SCHUTTERSVELD, MOLENWERF, LAMMERMARKT, NIEUWE BEESTENMARKT, BEESTENMARKT, RIJNSBURGERSINGEL EN STATIONSPLEIN

‘De kermis tijdens de 3 oktoberfeesten is een wereld van verrassingen!’ Ook dit jaar is het weer genieten op de kermis die wordt gehouden op de welbekende locaties in het centrum: Schuttersveld, parkeerterrein rond molen De Valk, Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt, Rijnsburgersingel en Stationsplein. Kermis is één van de oudste tradities en is daarom niet voor niets op de 20e plaats geëindigd in de ‘Top 100’ die door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is gemaakt in het ‘Jaar van Tradities’, dat werd geopend door H.M. Koningin Beatrix. In Leiden is de kermis onlosmakelijk verbonden met de ‘3 oktoberviering’. Zonder kermis geen feest. En bovendien moet het altijd een gróte kermis zijn. Op vrijdag 2 oktober is de kermis geopend vanaf ’s middags 14.00 uur tot ’s nachts 02.00 uur. Zaterdag 3 oktober is er vanaf 09.00 uur ’s morgens weer kermis tot in de kleine uurtjes, nl. tot 01.00 uur. De dagen ervoor zal het een drukte van belang zijn. Grote en kleine vrachtauto’s met aanhangwagens brengen de meest spectaculaire attracties. Dat alles gaat beginnen op dinsdag 29 september. Langzamerhand worden dan diverse straten afgesloten. Overigens niet alleen voor de kermis, maar ook voor de andere activiteiten die verband houden met ‘Leidens Ontzet’. Er komen dit jaar meer dan 150 attracties voor groot en klein, jong en oud met als blikvanger de ‘Psycho’. De ‘Psycho’ is een nieuwe attractie op de Leidse kermis: een grote dwaaltuin met simulaties. Uniek is ook de sprekende en bewegende boom. Deze attractie is te vinden bij molen De Valk. Na afwezigheid van een jaar komt daar ook de ‘Sound Machine’. Gondels aan een arm die horizontaal en verticaal bewegen. De 33


hoogste zweefmolen van Europa, ‘Around the World’, is één van de attracties die na het succes van vorig jaar terugkeert. Samen overigens met de ‘Booster Maxx’. Verder ontbreekt het ‘Reuzenrad’ natuurlijk ook niet. Een unieke gelegenheid om Leiden vanuit de hoogte te bezien. Heel opvallend is het ‘Beest’ op het Schuttersveld. Een krokodil met een lengte van 25 meter. Door de bek ga je naar binnen en dan volgen de verrassingen. Op de Beestenmarkt staan, zoals ieder jaar, de achtbaan ´Super Mouse´ en de ´Booster´, de grote schommel voor de durfals. Nieuw op het Stationsplein is de ‘Kick Down’, een grote schommel die bovendien nog om zijn eigen as draait. Trouwens, alles verandert een beetje op dit plein. Het Stationsplein moet het begin zijn van een feestelijk Leiden: vanaf dat moment ondergedompeld worden in het feestgewoel! Speciale aandacht hebben dit jaar de jongste kermisvierders gekregen. Voor de allerkleinsten zijn er de draaimolens. Heerlijk met pappa en mamma naast je laten zien dat je een heus paard kan laten schommelen. Of met ‘Captain Hook’s droomreis’ rondjes varen in tropische sferen. Willen ze nog meer, dan zijn er de ‘Vliegtuigmolens’ of de ‘Buggy’, waar een reis door een woestijnlandschap wordt gemaakt. Heel leuk is ook de ‘Reis door Toverland’ op het Schuttersveld. Er is voor gekozen om de attracties voor de kinderen over de gehele kermis te verspreiden, zodat er altijd een rustpunt is voor de ouders en waar de kinderen dan kunnen genieten. Voor het 34


wagen van een gokje of het welbekende fotoschieten kan men op bijna alle locaties terecht. Er zijn altijd leuke prijzen te verdienen: zo’n grote pluche beer is het summum! Iets eten en drinken is overal mogelijk. Er zijn maar liefst drie poffertjeskramen en verder stands voor verkoop van frites, hamburgers, braadworst enz. Verder kramen met suikerspinnen, zuur- en kaneelstokken, oliebollen, ijs, popcorn, enz. enz. De kermis belooft weer één groot feest te worden. Om het iedereen naar de zin te maken zijn er dit jaar verwijzingsborden naar de toiletten die op diverse plaatsen aanwezig zijn. Voorts worden de huisregels op grote herkenbare doeken opgehangen. De kermis is een feest en dat móet het blijven: een feest waar iedereen zichzelf moet en kan zijn. Tijdens de kermis en de dagen van de op- en afbouw wonen de kermisexploitanten ook een beetje in Leiden. Met hun salonwagens staan zij dit jaar op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. Daar is in enkele dagen een compleet dorp ontstaan. En tot slot nog dit. De belangstelling van de kermisexploitanten voor een standplaats was dit jaar groot te noemen. Daaruit blijkt dat de kermis heel erg populair is in Leiden. Daarom gaan wij zeker proberen dit in de toekomst ook zo te houden! 3 Oktober zónder of met een kleine kermis is niet denkbaar. Tot ziens op de kermis!

35


A D V O C AT E N C Q N O TA R I S S E N C Q B E L A S T I N G A D V I S E U R S

dromen bedr0g H o g e R i j n d i j k 3 0 6 • 2 3 1 4 A M L e i d e n • T: 0 7 1 - 5 8 1 5 3 0 0

D E C L E R C Q. D AT I S D A N D U I D E L I J K w w w. d e c l e r c q . c o m

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

Als ’t vakwerk moet worden Winkelblvd. Baanderij Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp Tel: 071-542 22 00 Fax: 071-542 22 01 ’s zaterdags geopend

Ind.terrein Roomburg Nieuwenhuizenweg 19 2314 XP Leiden Tel: 071-589 92 03 Fax: 071-541 02 00


Vrijdag 2 oktober, 14.00 - 02.00 uur Zaterdag 3 oktober, 09.00 - 01.00 uur

Feestelijke Warenmarkt

STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE EN LANGE MARE

Op weg naar de kermis en weer terug kunt u lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. U vindt daar altijd wel iets van uw gading en bovendien loopt u daar de kans uw vrienden en bekenden tegen te komen. En wat te zeggen van de vele etenswaren en lekkernijen zoals de overheerlijke druiven, de niet meer weg te denken ‘banaan met slagroom’ en de vetglimmende paling? Natuurlijk mogen op 3 oktober de prachtige kamerplanten niet ontbreken! Tijdens deze feestelijke warenmarkt zult u er weer een heleboel mensen mee zien sjouwen!

Vrijdag 2 oktober

Rust- en Verpleeghuizen Zoals elk jaar zullen op de dag voor de 3 oktoberviering de partners van de bestuursleden de Rust- en Verpleeghuizen in Leiden bezoeken. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak wordt op het komende feest alvast een voorschotje genomen en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw zal aan de bewoners ook een kleine attentie worden aangeboden. 37


Vrijdag 2 oktober, 17.00 - 18.30 uur

Grote Hutspotmaaltijd (in samenwerking met het 3 October Gilde)

Let op: HOOGLANDSE KERKGRACHT

Dit jaar wordt voor de tweede keer de traditionele Grote Hutspot­ maaltijd op de Hooglandse Kerkgracht georganiseerd. Wat we er van gehoopt hadden is vorig jaar ook uitgekomen. De prachtige Hooglandse Kerkgracht bleek een uitstekende locatie voor de Grote Hutspot­maaltijd. Hoewel de regen met bakken uit de lucht viel was het een gezellige drukte waartussen de muziekkorpsen, die op weg waren naar de Kaasmarkt, zich een weg baanden. En dat is nu precies wat je van een rechtgeaarde Leidenaar mag verwachten: weer of geen weer, maar we gaan naar de Grote Hutspotmaaltijd. Ieder jaar weer worden er steeds meer van die heerlijke hutspotmaaltijden uitgereikt en dat is een goede zaak. Want 3 oktober zonder hutspot is als een banaan zonder slagroom. Zullen we proberen om ook dit jaar het record van vorig jaar te verbreken? Bent u lid van onze 3 October Vereeniging? Meldt u zich dan tijdens de inschrijving voor Haring en Wittebrood ook aan voor de Hutspotmaaltijd en kom op 2 oktober naar de Hooglandse Kerkgracht om te genieten van dit culinaire hoogstandje, dat altijd weer met de grootste zorg uit verse ingrediënten wordt bereid. En bedenk dat deze maaltijd een prima bodempje is voor wat er die avond en nacht nog gaat komen.

38


U kunt zich inschrijven voor de Hutspotmaaltijd met het bijbehorende glaasje op donderdag 17 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in De Waag aan de Aalmarkt, tijdens de Inschrijving voor Haring en Wittebrood. De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich aanmelden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de Inschrijving voor Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen! Laat u zich deze smakelijke start van de feesten ook dit jaar niet ontgaan: er is immers geen 3 oktober zonder hutspot. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd wederom financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate wordt ontzien. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leids Ontzetfeest en bij het feestvierende publiek.

39


Ongestoord genieten! De voorbereiding en uitvoering van een evenement roepen altijd spanning op. Behalve als u Homan inschakelt. Want als erkend installateur geven we met onze elektro-aggregaten, knowhow en jarenlange ervaring, elke festiviteit de juiste power. Op tijd, betrouwbaar en vooral veilig. Daar steken we voor u al onze energie in. ALTIJD HOMAN INSCHAKELEN!

Bel voor meer informatie 0297 - 28 21 21, mail naar info@homan.nl of kijk op www.homan.nl!

A G G R E G A A T V E R H U U R • E V E N E M E N T E N K E R M I S • F E E S T V E R L I C H T I N G

• Sanitaire Installaties • Dakbedekkingen • Lood- en Zinkwerken


Vrijdag 2 oktober, 19.30 uur

Grote Taptoe ´Een lint van licht´ De Taptoe wordt gehouden om hulde te brengen aan Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot. Bij het defileren langs het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Houtmonument, waar kransen worden gelegd, wordt de verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Uitsluitend officieel erkende verenigingen worden tot de Taptoe toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen, die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan, niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. De taptoe wordt opgesteld op de Kaasmarkt. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden aan uitsluitend via de Middelweg en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten dus in het geheel aantreden. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhink­ steeg. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, zonder welke zij niet gerekend worden tot de muzikale deelnemers. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route. De Taptoe

41


DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN. HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT!

is dus niet geschikt voor praalwagens. Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers om op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoemotto: ‘Een lint van licht door Leiden’. De winnaars van de Joppenszprijzen zullen de Taptoe openen. De commissie zal dit jaar weer op de traditionele wijze de deelnemers voorzien van een taptoemedaille.

42


Route Kaasmarkt, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument). De ontbinding van de Taptoe vindt plaats na de kruising GeregrachtLevendaal, op de brede rijbanen van de St. Jorissteeg. Dit betekent dat bij het Jan van Houtmonument niet wordt stil gestaan. Links aanhouden Levendaal, kruising St. Jorissteeg. Het monument staat volledig in de hekken. Daar vindt absoluut geen doorgang plaats. Let op: Kinderen ophalen in de St. Jorissteeg na het Levendaal, niet ervoor! Dit in verband met de verkeersveiligheid. VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES! Taptoeprijs De Optocht- en Taptoecommissie looft drie prijzen uit aan deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe tot uiting laten komen. De drie prijzen zijn resp. e 455,–, e 345,– en e 230,–. De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De uitslag is te zien in de Optocht van 3 oktober. De winnaars ontvangen op 2 oktober ’s avonds na 22.00 uur telefonisch bericht. De prijzen worden op een nader te bepalen plaats en tijd uitgereikt. Het reglement van deze ´Joppenszprijs´ is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301EA Leiden.

43


ONTZETtend goed!

de Sitterlaan 89 - 2313 TL Leiden - 5149979/5122316 www.TeeuwenVerzekeringen.nl

Is er iets dat u tegenhoudt? U bent ondernemer maar moet u zich daarom laten binden door de regels? Wilt u meer informatie? Ga naar www.bdo.nl of bel 071-579 44 44 voor een afspraak op ons kantoor in Leiden.

Lekstraat 88a 2314 VJ LEIDEN Telefoon 071 – 5 41 08 52 Fax 071 – 5 41 91 32 E-mail info@borsboom-accountants.nl


Vrijdag 2 oktober, 20.00 - 22.30 uur

3 Oktober Pleintaptoe

EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT

De ‘Pleintaptoe’ heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigen publiek. Deze 3 oktobertaptoe is inmiddels niet meer weg te denken van het feestprogramma. Daarvoor is de geschiedenis te lang en de voorstelling te mooi. Het programma is als vanouds. Als opwarmer tussen 20.00 en 21.00 uur speelt op het plein een stageband. Alle overige orkesten presenteren zich vanaf 21.00 uur aan het publiek op de Garenmarkt. Helaas moest de Pleintaptoe in 2008 halverwege worden afgelast vanwege het slechte weer. Laten we hopen dat de editie van 2009 gewoon doorgang kan vinden. De ‘Perfect Sky’ zorgt er alvast voor dat de orkesten droog lopen…….! Wij hopen dat u weer massaal naar deze avondeditie van de taptoe komt kijken en luisteren. De presentatie van de 3 Oktober Pleintaptoe is in handen van Tineke Schutte. Acte de presence geven de volgende orkesten: • • •

AMIGO - LEIDEN K&G - LEIDEN BEATRIX’ Drum & Bugle Corps - HILVERSUM

Dit jaar, geheel passend bij het thema van de optocht, de Beatrix’ Drum & Bugle Corps, een formatie van 80 personen die op het allerhoogste niveau optreden. Theater op het plein met snelle showfiguren en grote effecten. Deze stijl is overgekomen uit Amerika. Amerikaanse en Nederlandse schrijvers arrangeren de muziek en een Amerikaanse arrangeur schrijft de show. Naast dit orkest uit Hilversum doen dit jaar uit Leiden mee Amigo en K&G, die ook dit jaar weer aanwezig is met drie orkesten.

45


Bevrijd(t) van financiële zorgen

• Advisering • Belastingzaken • Jaarrekeningen • Financiële administraties • Salarisadministraties • Online boekhouden • International tax consultancy

Lange Voort 68 2341 KD Oegstgeest Tel. 071 - 515 40 14 www.zirkzee.nl

Verbeekstraat 8/A 2332 CA Leiden Tel. 071 – 572 49 65 www.zirkzeedenos.com


Vrijdag 2 oktober, 22.45 - 00.45 uur

Swingende Afsluiting

EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT

Direct na afloop van de 3 Oktober Pleintaptoe kunt u de avond swingend afsluiten. Op het plein geen DJ, want die zijn al goed vertegenwoordigd op onder andere het Stadhuisplein. Wij hebben voor u een echte feestband gecontracteerd. Een prima tegenhanger ten opzichte van alle DJ’s elders in de stad. Een band van formaat: de Hermes House Band International. Zij behoeven voor de meesten onder u geen verdere toelichting. Wereldberoemd werden ze met hun eigen versie van ’I will survive’. Deze 10 man/vrouwsterke enthousiaste studentenband zorgt voor een fantastische, swingende start van de nacht!

47


Rooseveltstraat 14 f 2321 BM Leiden Tel. 071-5768626 Fax. 071-5768607 E-mail ladan@ladan.nl http://www.ladan.nl

Cool wonen begint bij

Ladan Zonwering Sinds 1873 het zonnetje uit huis


viering 2009 c 19.30 uur c 20.00 - 22.30 uur c 21.00 - 01.00 uur c 22.45 - 00.45 uur Zaterdag 3 oktober c 07.00 uur c 07.30 - 09.30 uur c 08.00 uur c 08.30 - 09.30 uur c 09.00 - 01.00 uur c 09.00 - 01.00 uur c 10.00 uur c 10.00 - 13.00 uur c 10.00 - 13.00 uur c 10.00 - 12.00 uur c 10.00 - 13.30 uur c 10.00 - 17.00 uur c 11.00 - 17.00 uur c 13.00 uur c 14.30 - 23.00 uur c 14.30 - 15.30 uur c 15.00 - 16.45 uur c 15.00 - 17.00 uur c 20.00 - 01.00 uur c 23.30 uur

Programmaoverzicht

Zaterdag 3 oktober, 07.00 uur

Reveille

Grote Taptoe ´Een lint van licht´ ZIE ELDERS IN DE FEESTWIJZER 3 Oktober Pleintaptoe GARENMARKT Muziek met DJ’s STADHUISPLEIN Hermes House Band GARENMARKT

dealer van:

Reveille STADHUISPLEIN Uitreiking Haring en Wittebrood DE WAAG - AALMARKT Koraalmuziek VAN DER WERFPARK Stadhuiscarillon STADHUISTOREN Groot Lunapark OMGEVING LAMMERMARKT Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK Herdenkingsdienst PIETERSKERK Straattheater OP EN RONDOM GARENMARKT Schilders- en Kunstenaarsmarkt GARENMARKT Stedelijk Museum De Lakenhal OUDE SINGEL Kinderplein - Nickelodeon Supertruck STADHUISPLEIN Sleepboothaven en Vlootschouw OUDE SINGEL / HOUTMARKT Levend Spookhuis SCHELTEMA COMPLEX Grote Optocht ‘The American Dream’ ZIE ELDERS IN DE FEESTWIJZER Bekende Nederlandse Artiesten GARENMARKT Muziektheater op de kinderafdeling KINDERDAKTUIN LUMC Polsstokverspringen STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK Optreden Coverband STADHUISPLEIN Diverse DJ’s STADHUISPLEIN Vuurwerk ANKERPARK / ZIJLSINGEL 55

Het Motorhuis Leiden

wenst u een spetterend 3 oktoberfeest!

Zaterdag 12 september c 12.00 - 16.00 uur

STADHUISPLEIN

Wat zou een 3 oktoberviering zijn zonder de traditionele opening door de Reveille om 07.00 uur ´s ochtends op het Stadhuisplein? En aangezien het mooiste feest van Nederland dit jaar op een zaterdag valt, hoeft er daarna niemand te werken. Wij verwachten dus een grotere opkomst dan ooit tevoren! Ga de uitdaging aan met buren, vrienden, vriendinnen en (vage) kennissen en wed om een haring wie het eerste aanwezig is bij dit prachtige moment van saamhorigheid! Een echte Leienaar staat natuurlijk al om 06.30 uur paraat om te horen hoe ´Decibel´ ons, net als ieder jaar, weer in de stemming weet te brengen. En als om klokslag 07.00 uur ‘de reveille’ is geblazen, openen we als altijd met het Wilhelmus. Dit uiteraard gevolgd door nog meer Leidse gezangen en afgesloten door het Leids Volkslied. Daarmee hopen wij een ieder, woonachtig op de Aalmarkt, Nieuwe Rijn en alles daaromheen, te laten horen dat de dag is begonnen! Als de laatste noten op het Stadhuisplein zijn weggestorven, vertrekt de FBL om 07.30 uur voor haar jaarlijkse rondgang door het hart van de stad. Nogmaals, wij hopen u in groten getale te mogen ontvangen en wensen u een droom van een dag!

Leiden: Vondellaan 80 Tel. 071 - 535 18 00

WASSTRAAT KORTING

50%

Bij inlevering van deze bon krijgt u 50% korting op een wasbeurt in onze wasstraat aan de Vondellaan in Leiden. Ongeacht welk wasprogramma u kiest. Maximaal 1 bon per wasbeurt.

www.motorhuis.nl

49

Maandag 14 september c 11.00 - 13.30 uur Dinsdag 15 september c 11.00 - 13.30 uur

Ledenwerfactie STADHUISPLEIN / CENTRUM Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS (Uitsluitend leden) Kaartuitgifte Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS (Leden en niet-leden)

Donderdag 17 september c 16.30 - 21.00 uur Inschrijving Haring en Wittebrood DE WAAG - AALMARKT Woensdag 23 september c 19.30 uur Oefenen van de Koraalliederen HOOGLANDSE KERK Zondag 27 september c 09.45 - 17.00 uur Jeugdvoetbaltoernooi DOCOS TERREIN c 10.00 - 17.00 uur Hutspot Bridgedrive DENKSPORTCENTRUM - ROBIJNSTRAAT c 13.45 - 16.30 uur Seniorenvoorstelling STADSGEHOORZAAL c 15.30 - 18.30 uur Jazz at The Burcht BURCHTPLEIN / HET KOETSHUIS DE BURCHT Zondag 27 september c 15.00 uur Historische Lezing ACADEMIEGEBOUW - RAPENBURG Woensdag 30 september c 10.00 - 20.00 uur De evenementencommissie bezoekt instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking Donderdag 1 oktober c 13.30 - 14.30 uur Minikoraal GARENMARKT Vrijdag 2 oktober c 10.00 - 16.00 uur Bezoek aan Rust- en Verpleeghuizen c 14.00 - 02.00 uur Groot Lunapark OMGEVING LAMMERMARKT c 14.00 - 02.00 uur Feestelijke Warenmarkt TOEVOERWEGEN LUNAPARK c 15.74 - 17.00 uur Openingsevenement 3 oktoberviering GARENMARKT (Spectaculaire theatrale voorstelling) c 17.00 - 18.30 uur Grote Hutspotmaaltijd HOOGLANDSE KERKGRACHT c 20.00 - 23.00 uur Levend Spookhuis SCHELTEMA COMPLEX c 18.30 - 19.30 uur Stadhuiscarillon STADHUISTOREN 50


3 oktober 2009

7

7

7

schema + kaartje

09:00

10:00

11:00

1

Stadhuisplein

2

Garenmarkt

3

De Waag

4

Van der Werfpark/Steenschuur

5

Pieterskerk

6

Lammermarkt/Schuttersveld

08:30-09:30 07.00-07.30 Stadhuiscarillon Reveille

9

8

De Lakenhal

9

Oude Singel/Houtmarkt

11 Route optocht

11

11

11

11

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

10:00-13:00 Straattheater en Schilders- en Kunstenaarsmarkt

15:00-17:00 Optreden Coverband

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

2

11

20:00-01:00 Diverse DJ’s

14:30-23:00 Peter Koelewijn, Edsilia Rombley, CB Milton, Gordon, Berget Lewis, DJ John Martin, Hooked on Red. Voor exacte tijden: Zie elders in deze Feestwijzer

07:30-09:30 Uitreiking Haring en Wittebrood 08:00-09:00 Koraalmuziek

15:00-16:45 Polsstokverspringen 10:00-11:15 Herdenkingsdienst 09:00-01:00 Lunapark 09:00-01:00 Feestelijke Warenmarkt 10:00-12:00 Speciale 3 oktober Expositie 10:00-17:00 Sleepboothaven en Vlootschouw

10 Ankerpark/Zijlsingel

11

2

12:00

10:00-13:30 Kinderplein Nickelodeon Supertruck

7 Toevoerwegen Lunapark

7

11

08:00

nr. Lokatie

Feestelijke warenmarkt Route optocht

7

07:00

23:30 Vuurwerk 13:00 Grote Optocht


Zaterdag 3 oktober, 07.30 - 09.30 uur

Uitreiking Haring en Wittebrood

DE WAAG - AALMARKT

Wellicht het mooiste onderdeel van de 3 oktoberviering is de uitreiking van Haring en Wittebrood. Een traditie met een directe link naar de tijden van het beleg en ontzet van Leiden. Het waren toen de Geuzen die met hun open boten de hongerige Leidenaren van Haring en Wittebrood voorzagen. Nu zijn het de ‘hulpgeuzen’, onze commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot, die er ook dit jaar weer voor zorgen dat de vis en het brood op tijd en in de juiste hoeveelheden worden aangevoerd. Als u na een late 2 oktobernacht nog ligt te slapen zijn onze commissarissen vaak al om 05.00 uur in touw. Dan is het een drukte van jewelste voor De Waag. De tienduizenden verse haringen worden dan in tonnen aangevoerd om in de loop van de ochtend (bij wijze van spreken) zo uit zee in uw pan, vergiet of plastic tas te verdwijnen. Maar ook voor de geusjes (de witte broodjes) geldt dat er een enorm logistiek traject aan vooraf gaat om de duizenden broodjes te bakken, te vervoeren en uit te stallen. Het vers gebakken brood doet dan de magen knorren. Uiteraard bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om, wanneer u Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van deze feestgave, waarvoor u zich wel even op 17 september moet inschrijven. Naar verwachting zullen er dit jaar weer zo’n 40.000 haringen en 11.000 Geusjes worden uitgereikt en weet u ……… van ons mogen het er ook nu best een paar meer worden! U bent dus van harte welkom, maar inschrijving vóóraf is nodig. Die inschrijving vindt plaats op donderdag 17 september, eveneens in De Waag (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite 57


heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring staat buiten De Waag de top van het Katwijkse haringsnijdersgilde te wachten: zij maken uw haring schoon, terwijl u wacht (en misschien leert). Komt u maar kijken en proeven van de geweldige sfeer en geniet daarna van de uitgereikte feestgaven!

Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. De commissie heeft terug gekeken naar de geschiedenis van het Geusje: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker Van Maanen probeert zoveel mogelijk van dat historisch karakter terug te brengen met de maatstaven van deze tijd. En dat levert een stevig maar smakelijk Geusje op voor iedere Leidenaar.......

58


Zaterdag 3 oktober, 08.00 uur

Koraalmuziek

VAN DER WERFPARK

Precies om 08.00 uur wordt u verwacht in het Van der Werfpark waar we de Koraalliederen zingen. De oudste liederen worden al 435 jaar gezongen! Wim de Ru zal ons, traditiegetrouw, met strakke hand door de liederen loodsen. De muzikale begeleiding wordt net als vorig jaar verzorgd door de Christelijke Muziek- en Showband ´Concordia´ en de Harmoniekapel ´Werkmans Wilskracht´. Eendrachtig zullen zij ervoor zorgen dat de koraalmuziek klinkt als een klok. Natuurlijk heeft iedereen al op 23 september geoefend in de Hooglandse Kerk, dus ook het gezang zal van uitzonderlijke kwaliteit zijn. De liederen staan, om het u gemakkelijk te maken, ook in deze feestwijzer afgedrukt. Slaat u pagina 99 maar op! Halverwege het Koraal volgt een optreden van een echte ‘Leienaar’, Joost Bleijie, Centrummanager van onze mooie stad Leiden. Hij zal een ‘rede’ houden over Leiden in verleden en heden. De baas van heel Leiden, burgemeester Lenferink, zal hem van repliek dienen. Geen van tweeën is op zijn mondje gevallen, dus u kunt twee mooie verhalen verwachten. Na afloop van de samenzang wordt door burgemeester Lenferink een krans gehesen aan het standbeeld van burgemeester Van der Werf, één van de mannen die Leiden door het beleg heeft geleid. Daarna zingen we het Wilhelmus. Kom allemaal naar het Van der Werfpark en doe mee aan deze unieke Leidse traditie! Programma: Geluckig vaderland O Ghij stadt van Leyden (1574) Leiden, stad van mijn hart Merck toch hoe Sterck Het lied van Koppelstock Mijn Nederland Hymne Wilhelmus

nr. 7 nr. 3 nr. 1 nr. 9 nr. 11 nr. 17 nr. 12 nr. 6

59


In 2009 in de schijnwerpers ………

Evenementenplein - Garenmarkt

Zowel op vrijdag 2 oktober als op zaterdag 3 oktober is er veel te zien en te horen op het Evenementenplein. U moet de Garenmarkt dus zeker in uw 3 oktoberplanning opnemen! We hopen natuurlijk op mooi weer, maar mocht dat op 2 en 3 oktober dit jaar niet het geval zijn, dan kan het gehele programma gewoon doorgang vinden. Een prachtige grote ‘Perfect Sky’ hangt boven het plein waardoor de toeschouwers sowieso droog staan! In de Feestwijzer vindt u een chronologisch overzicht van alle evenementen op het plein. Vrijdag 2 oktober Nieuw dit jaar is het Openingsevenement. Op 2 oktober om 15.74 uur …… (veertien minuten over vier) zal door middel van een grote Openingsvoorstelling een start worden gegeven aan de 3 oktober­ viering van 2009. Een grote (mogelijk internationale) Theatergroep zal een mooie voorstelling geven van tussen de 35 en 45 minuten. Vanaf de grote tribune kan het publiek gratis genieten van dit optreden. Deze theatrale voorstelling mag u niet missen! Dit evenement is mogelijk gemaakt door een gulle gift van het 3 October Gilde. Hierna vindt de traditionele 3 Oktober Pleintaptoe plaats. En alsof het nog niet genoeg is: direct daarna kan iedereen van de tribune neerdalen naar het plein en tot in de late uurtjes genieten van de muziek van de Hermes House Band. Zaterdag 3 oktober Op 3 oktober kunt u - na de koraalmuziek - naar de Garenmarkt gaan voor een ontbijtje, dat tot 11.00 uur wordt geserveerd. Op ons gezellige theaterterras, onder de Perfect Sky, kunt u genieten van een lekker bakkie koffie en een broodje! 60


Zit u gezellig aan een bakkie, dan is er vanaf 10.00 uur van alles te zien en te bekijken voor de ´Leienaars´ met een kunstminnend hart. Schilders en andere kunstenaars presenteren hun kunstwerken in diverse kraampjes. Naast kijken is uiteraard kopen ook mogelijk. Ook barst om 10.00 uur het Straatfestival los. Een vijftal straatartiestengroepen presenteert afwisselend hun kunsten. Deze activiteiten op het Evenementenplein Garenmarkt duren tot 13.00 uur omdat vanaf dit tijdstip de Grote Optocht voorbijkomt. Vanaf 14.30 uur tot ’s avonds 23.00 uur kunt u weer bij ons terecht voor Muziek. Het wordt zingen en swingen op de Garenmarkt. Een fantastisch programma met een groot aantal verschillende Nederlandse topartiesten met voor elk wat wils. Alles wordt begeleid door een super liveband en ’s avonds door een super Leidse DJ. Mis uw favoriete artiest niet en kijk voor het tijdstip in de complete line-up.

Zie het uitgebreide programma verderop in deze Feestwijzer.

Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw, Muziek en Kleine Nautische Markt

SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL / HOUTMARKT

De Stichting Sleepboothaven Leiden organiseert wederom een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker vijftig sleepboten, opduwers en bakdekkers komen naar Leiden en zijn feestelijk verlicht. Een aantal schepen is open voor bezichtiging, zodat u de scheepsmotoren in werking kunt zien. Sommige scheepsmotoren zijn van historische waarde en starten nog ouderwets met een brander of met lonten! Naast de vlootschouw, met een variëteit aan schepen, is er een kleine nautische markt met o.a. scheepsboeken, beschilderde scheepsattributen, touwslagers en 2e hands scheepsonderdelen. ’s Middags is er ´scheepse´ muziek. 61


Wat draag jij op 3 oktober? 3 oktober-SoUVeNierS 2009 Ook liever The American Dream dan de Mexicaanse griep? Zet dan wat Leids op je hoofd ĂŠn houd je voeten droog op 2 en 3 oktober! Dus kaplaarzen aan en de Leidse Lolbroek eromheen. Ook nieuw dit jaar: Trots-Bretels. Verder natuurlijk de succesnummers van vorig jaar.

Kijk voor de verkooppunten op www.3october.nl


Zaterdag 3 oktober, 10.00 uur

Herdenkingsdienst

PIETERSKERK

U bent van harte uitgenodigd om de traditionele Herdenkingsdienst bij te wonen. Op 3 oktober 1574 stroomde het volk naar de Pieterskerk om dank te zeggen voor de bevrijding. De dienst werd een jaarlijks terugkerend fenomeen. Vijfendertig jaar later, in 1609, vestigde een groep Engelse vluchtelingen zich in Leiden. Zij zouden vanaf 1620 naar Amerika vertrekken, waar ze de geschiedenis in gingen als de Pilgrim Fathers. De Pilgrim´s hadden een moeilijke start in Amerika en na hun eerste oogst hielden ook zij een dankdienst. Men zegt dat het Amerikaanse Thanksgiving, dat vanaf de 19e eeuw als nationale feestdag werd gevierd, behalve van een oogstfeest ook een beetje is afgeleid van onze eigen 3 oktober Herdenkingsdienst……. De dienst wordt gehouden in de Pieterskerk, die dit jaar zijn eigen feest viert: 888 jaar geleden werd deze kerk nl. ingezegend. Dominee Mary An Bezemer, Krijgsmachtpredikant bij de Staf van de Koninklijke Marechaussee, zal voorgaan. Tijdens de dienst zal het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht “Bereden Wapens” de muzikale omlijsting verzorgen. De liederen worden gezongen door de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons, muzikaal begeleid op het orgel door organist Joop Brons. Thema Herdenkingsdienst ´PLAATSEN OM NAAR TERUG TE KEREN´ Bepaalde plaatsen in de wereld kunnen voor ons mensen een speciale betekenis hebben. Een speciale betekenis omdat er ooit iets bijzonders op die plek heeft plaatsgevonden. We spreken dan over diepgevoelde ervaringen die je niet meer loslaten. Dikwijls willen wij graag naar zo’n plaats terugkeren, zo’n plek bezoeken of zelfs een pelgrimstocht naar toe maken. In de Bijbel wordt vele malen een grote gebeurtenis dan wel een intense ervaring aan een speciale plek verbonden. Wat maakt voor ons zo’n plaats nu zo speciaal, zo uniek, soms zelfs heilig en wat verwachten wij er te vinden? 63


t˜„”™–•˜š…ˆ‡˜ŒŽ‰@jNpN@œ„”@‡ˆ˜@h„“

w•›š@œ„”@‡ˆ”@h••Šˆ”

a”‡˜ˆŽ@s„†‹„˜•œ™š˜„„š@QS RSSR@ab@lˆŒ‡ˆ” tˆ’ˆ‰••”Z@PWQ@URQ@RU@TW@@@f„ŸZ@PWQ@URX@QR@TU g™“Z@PV@RR@VVX@QUW eM“„Œ’Zž•›šœ„”‡ˆ”‹••Šˆ”`QR“•œˆN”’

Vestigingen in Alphen • Katwijk • Leiden Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Rijnsburg Roelofarendsveen • Wassenaar

Hofweg 55 2251 LP VOORSCHOTEN tel.: 071-5764175 Flip en Nicole Lucie www.allemansgeest.nl


Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 13.30 uur

Het Stadhuisplein: ‘Ook in 2009 hét trefpunt voor de jonge Leienaar’

STADHUISPLEIN

Op één plek alle evenementen voor het jonge publiek bij elkaar,   dat is in 2008 goed bevallen.  Daarom ook dit jaar weer van alles te zien, te horen en te doen voor de ‘jongeren onder de jongeren’ in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. De Nickelodeon Supertruck komt dit jaar naar Leiden. Belangrijke kenmerken voor dit evenement zijn: Entertaining, Bewegen, Interactief en Nickelodeon. De Supertruck bevat voor elk wat wils zoals een Speelparcours met glijbanen, een Loungecorner met Dora en Diego laptops, een Nick Jr. corner voor de allerkleinsten en 4x een Podiumprogramma. Het podiumprogramma bevat de volgende onderdelen: – Superquiz: Wie is de grootste Nickelodeon fan? – Doe de Spongebob: Wie kan het beste Spongebob nadoen? – Superster-minute: Kun je een coole move, dans of truc? Je krijgt 1 minuut of fame ! – Superparcours: Weet je alles over sport of beweging? Doe mee met deze race in teamverband. 

Het Nickelodeon programma wordt de hele dag gepresenteerd door de Superhost Kunna of Juul.

65


2600138_001_IM_80x85_fc

26-08-2002

09:08

Professionele organisatie. Persoonlijke benadering. De adviseur die je kent

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl

Pagina 1


Vrijdag 2 oktober, 21.00 - 01.00 uur Zaterdag 3 oktober, 15.00 - 17.00 en 20.00 - 01.00 uur

Overige Muzikale activiteiten op het Stadhuisplein

STADHUISPLEIN

Het wordt weer swingen en zingen op het Stadhuisplein! In samenwerking met City Hall organiseert de Evenementencommissie dit jaar wederom op 2 en 3 oktober muziek met diverse DJ’s. Beide avonden (vrijdagavond 2 oktober en zaterdagavond 3 oktober) barst het feest los en kan men lekker swingen met vele bekende DJ’s. Zie voor het definitieve programma de dag- en weekbladen en de 3 oktoberkrant. Op zaterdagmiddag 3 oktober, na de doorkomst van de Grote Optocht, verwachten wij dat het publiek massaal komt kijken, swingen en meezingen met een fantastische band uit Leiden of omgeving. Bij het ter perse gaan van de Feestwijzer was de naam van deze band nog niet bekend. Kom gewoon kijken of lees de dag- en weekbladen en de 3 oktoberkrant vlak voor 3 oktober. ’s Avonds rond acht uur kan iedereen weer los gaan op de muziek van een aantal DJ’s. Zij spelen tot in de late uurtjes……….!

Bledderdrooghouder

3october.nl

67


Leidse Jazzgeschiedenis van 1899 tot 2009

EEN UNIEK DOCUMENT EEN STANDAARDWERK beeld- en muziekmateriaal over meer dan 100 jaar jazz in Leiden en omgeving!

• • • •

292 pagina’s meer dan 600 foto’s gratis 2 cd’s met de jazzsterren van gisteren, vandaag én morgen!

Van 39,90 euro met deze bon, of bewijs van lidmaatschap 3 October Vereeniging, voor:

35 euro

Af te halen bij: Ton van Noort, Kastanjekade 2, 2313 XM Leiden. telefoon (071) 5123113 e-mail: ton.van.noort@12move.nl www.leidsejazz.nl


Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 13.00 uur

Straattheater op de Garenmarkt en omgeving

EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT

Dit jaar kunt u op het plein, tussen tien en één, voortdurend genieten van in totaal een vijftal straattheateracts. Elke groep treedt driemaal op; de groepen wisselen elkaar af. Zowel op de grote tribune als vanaf het terras kunt u genieten van de volgende theatrale voorstellingen: Theatergezelschap Tiramisu met ‘Don Qzot’…… De edelman DonQzot de la Mancha. Een dwalende ridder op zoek naar zijn gedroomde geliefde. Voor haar wil hij het onrecht in de wereld bestrijden. Voor haar gaat hij zijn windmolens te lijf. Op zijn trouwe paard Rocinante beleeft hij fantastische avonturen. Zijn knecht Sancho Panza sjokt er op zijn ezeltje achteraan en probeert de wanen van zijn meester, zo goed als hij kan, in toom te houden. Tevergeefs! Deze interactieve, mobiele loopact, is knuffelbaar, kindvriendelijk, narrig, dromerig, confronterend, opgewekt en altijd op zoek naar ware liefde. Dus wie weet ........... Jarno de Parno met ‘de Potloodventers’ Ja, ja, ze bestaan nog. Oude mannetjes die de situatie behoorlijk op de kop kunnen zetten als ze met hun potloden voor de dag komen. Natuurlijk zijn ze vies, oud en gefrustreerd, maar dat wil nog niet zeggen dat ze met foute plannen rondlopen………. Hun verrassende verkooptechniek zorgt voor veel opschudding.

69


Kiek in de pot

Uw traiteur Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT

Dagverse maaltijden Party-schalen Buffetten High-tea’s Soiree’s Diners lunchgerechten

Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608. www.kiekindepot.nl

www.hartvoordezaak.nl


Sven Roelants uit België met zijn Sierkmobiel Met de ‘Sierkmobiel’ maakt Sven Roelants de straten en pleinen onveilig. Wanneer hij zijn spacywagen tot stilstand brengt, kan het publiek rekenen op een spetterende circusshow. Doorspekt met jongleeracts, acrobatische stunts en een gezonde dosis humor. Abigail Collins (GB): Een Diva in Harde tijden Na het verliezen van haar geliefde, haar carrière en haar rijkdom, ziet Katinka zichzelf verworden tot een clochard met één doel: the show must go on! Straattheater dat het hart raakt, het brein prikkelt en de lachspieren genadeloos beroert. Acrobatiek, 10 hula hoops, een ridicuul ballet op dansschoenen vervaardigd van verkeerskegels én deelname van het publiek, resulteren in een meeslepend en absurd, komisch optreden. Samengesteld door academicus, professioneel opgeleide danseres en gediplomeerde gekkin, Abigail Collins. Shalton Theater met Sky Dreams Bijzondere luchtacrobatiek op stelten door drie (menselijke) vliegtuigen. Verbeeld, gespeeld en uitgevoerd door bewegingskunstenaars. De stuntvliegers trachten elkaar bijna letterlijk - vleugellam te maken met hun lopende vliegtuigen. Elke ‘kist’ heeft zijn eigen karakteristiek. Sullig, slim, statig of snel. Rakelings scheren de steltacrobaten boven en langs elkaar. Wie wint? Deze walking-act wordt ondersteund door muziek en speciale geluidseffecten. 71


Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 13.00 uur

Schilders- en Kunstenaarsmarkt

EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT

Het wordt erg gezellig op het plein. Wind, regen, hagel of zon, midden onder de grote witte ‘paraplu’ (de Perfect Sky) dit jaar een heerlijk groot terras waar u de hele dag kunt genieten van een hapje en een drankje. Rondom het terras staan de kraampjes opgesteld waar diverse kunstenaars uit Leiden en omgeving hun kunstwerken tentoonstellen en ook te koop aanbieden. Bent u naast kunstminnaar ook een liefhebber van straattheater, dan zit u goed op ons terras! Achter de kraampjes spelen op het plein de hele ochtend diverse straatartiesten. Zie voor dit programma elders in deze Feestwijzer.

De 3 October Vereeniging dankt het 3 OCTOBER GILDE hartelijk voor hun financiële en morele ondersteuning 72


Zaterdag 3 oktober, 14.30 - 23.00 uur

Fantastisch muzikaal programma op de Garenmarkt

EVENEMENTENPLEIN - GARENMARKT

Direct na het langskomen van de Grote Optocht barst het muzikale feest op de Garenmarkt los. De hele middag en avond een scala aan artiesten. Kosten nog moeite zijn gespaard om geweldige ´namen´ naar Leiden te krijgen. Het thema van de optocht ‘The American Dream’ wordt op de Garenmarkt gestalte gegeven door een aantal artiesten die de Amerikaanse sound van de Soul en de Rock & Roll op fantastische wijze uitdraagt. Het wordt ‘singing’ en ‘dancing’. Een fantastische band speelt tussen de optredens van de artiesten. In de avond, totdat het vuurwerk losbarst, zal de bekende Leidse DJ John Martin tussen de artiesten zijn plaatjes draaien. Het programma ziet eruit als volgt: – ‘Peter Koelewijn’ Aartsvader der Nederlands(talig)e Rock & Roll. Tevens succesvol producer en tekstschrijver voor andere artiesten. Heeft zich onsterfelijk gemaakt met zijn hit ‘Kom van dat dak af’. Maar ook vele andere songs van hem werden een hit zoals Angeline, Veronica Sorry en Rock and Roll groepie. – ‘Hooked on Red’ Elk heel uur speelt voor u de fantastische Liveband ‘Hooked on Red’. Deze band is opgericht in 1994 en kan terugzien op vele geslaagde optredens. Op talloze feesten hebben de feest­ vierders al kunnen genieten van deze band, mede vanwege hun uitgebreide repertoire. De grootste hits van de afgelopen dertig jaar worden afgewisseld met de leukste nummers van nu. Door hun rijke ervaring en flexibiliteit neemt de vijfkoppige band ‘Hooked on Red’ het publiek mee op een reis vol muzikale hoogstandjes. Kijk voor een voorproefje op hun website: www.hookedonred.nl 73


Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

www.wj-zirkzee.nl

wo 400 on 0 m 2 pl ez ier

Lammenschansweg 138, Leiden 071-532 38 48

r es! jaa adr 70 d im uw Ru rtro ve n ee

O.a. Tapijt, Novilon, Marmoleum, Luxaflex, gordijnen, vitrage, meubelen en slaapcomfort

arch itecten bu reau

architectuur stedenbouw restauratie interieur advies

www. k e e s l a u . n l

Pieterskerkgracht 20, 2311 SZ Leiden tel: 071-5125111, fax 071-5143046 e-mail: info@hoppezak / website: www.hoppezak.nl Wij verzorgen niet alleen de kleding voor de optocht ! Ook voor uw eigen themafeest kunt u bij ons terecht.


– ‘Edsilia Rombley’ Edsilia Rombley, Nederlands songfestivalhoop in bange dagen, begon haar carrière in 1995 in meiden R&B-groep Dignity. Een jaar later won ze de Soudmixshow. In 1998 en 2006 deed ze mee met het Eurovisie Songfestival. Met haar prachtige Motown-stem zingt ze voornamelijk soul en funk. Ze kan sfeer maken met haar meeste Engelstalige songs. – ‘CB Milton’ CB werd in Suriname geboren en in Rotterdam neemt CB’s carrière een aanvang. Vanaf 1989 was hij drie jaar één van de zangers van de gerenommeerde ‘Swingin’ Soul Machine. Wie herinnert zich niet CB Milton’s grote hits ‘Send me an Angel’(1993) en ‘It’s a loving thing’(1994). Rock’n roll zit CB in het bloed. Dat blijkt wel uit de eerste single van zijn meest recente album ‘From here to there’. Op het podium valt behalve de energieke dansshow, ook zijn fantastische stemgeluid op. Ook akoestisch weet dit ‘podiumbeest’ zijn publiek in vervoering te brengen. – ‘Gordon’ Zanger, televisiepresentator, columnist, grappenmaker, tekstschrij­ver! Het lijstje met wat Gordon allemaal doet is al zo lang. Men kan hem dan ook gerust een Duizendpoot noemen. Dat zijn televisieoptredens er o.a. voor hebben gezorgd dat hij in de top tien van meest irritante Nederlanders is terecht gekomen deert hem niet. ’Ik zou het pas erg vinden als ik er niet bij zou staan’, aldus Gordon. In mei 2009 vertegenwoordigde hij - met de Toppers - Nederland bij het Eurovisie Songfestival in Moskou. Omdat muziek altijd zijn grote liefde is gebleven, treedt hij, naast alle andere dingen die hij doet, nog graag op voor publiek. – DJ ‘John Martin’ Jan Maarten Nijkerk begon zijn carrière in de Leidse discotheek Nexus. Hij staat er voor garant dat alle ´Leienaars´ een gezellige, vrolijke en swingende avond zullen beleven. Inmiddels vele jaren later staat hij eindelijk op de Garenmarkt. ‘Let’s party’ is zijn lijfspreuk en dat zegt genoeg. Hij verzorgt tevens ’s middags de presentatie van het muziekprogramma. 75


GLAS IN LOOD

Lammenschansweg 141a 2321 HS Leiden Tel. 071 - 5318323

Fax 071 - 5313443 Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

Bandolera Basler Betty Barclay Creenstone Elisa Cavaletti Fuchs Schmitt Gardeur Gerry Weber Joseph Ribkoff Michele Rosner Taifun Uno Due Vera Mont Zerres


– ‘Berget Lewis’ Een funky afsluiter! Berget Lewis is een veelgevraagde soulzangeres. Ze maakt deel uit van de groepen ‘Total Touch’, ‘Candy Dulfer’s Funky Stuff’ en de begeleidingsband van Ruth Jacott. Ze levert ook bijdragen op platen en tijdens optredens van o.a. Gordon, Golden Earring, Marlayne, Karin Bloemen, Boris en Van Morrison. Met ‘The Berget Lewis Soul Explosian’ covert ze klassiekers uit ‘Soul en R&B’.

Zaterdag 3 oktober, 14.30 - 23.00 uur

Line-up muziekprogramma op de Garenmarkt 14.30 uur 15.00 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.30 uur 17.15 uur 18.15 uur 19.00 uur 20.00 uur 20.30 uur 21.30 uur 22.15 uur 23.00 uur 23.30 uur

Peter Koelewijn: ‘Kom van dat dak af……’ Live optreden ‘Hooked on Red’ Edsilia Rombley Live optreden ‘Hooked on Red’ CB Milton Live optreden ‘Hooked on Red’ DJ John Martin Gordon Live optreden ‘Hooked on Red’ DJ John Martin Berget Lewis DJ John Martin Einde muziekprogramma Groot Vuurwerk in het Ankerpark aan de Zijlsingel Afsluiting 3 oktoberviering 2009

77


Zaterdag 3 oktober, 15.00 - 16.45 uur

Polsstokverspringen Weer terug in het programma…!

STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK

Op veler verzoek dit jaar weer Polsstokverspringen. Onze Leidse studenten laten zich op 3 oktober wederom van hun beste (en natste?) kant zien! Fierljeppen/Polsstokverspringen: Nadat de Polsstokbond Holland het goede voorbeeld heeft gegeven, springen de deelnemers over het water van de Steenschuur. Ook dit jaar hebben vier studentenverenigingen uit Leiden ons verzekerd met een ploeg springers te komen om de eer van hun vereniging hoog (en droog?) te houden. Rekening houdend met het feit dat een beetje student natuurlijk op 2 oktober gaat stappen, is het polsstokverspringen ook dit keer ’s middags geprogrammeerd. We starten om 15.00 uur, zodat iedereen na de Grote Optocht met volle teugen van dit Polsstokspektakel kan genieten. Met een grote polsstok proberen de deelnemers, om over het water van de Steenschuur, zo in de armen van burgemeester Van der Werf te springen! Het publiek kan zowel in het Van der Werfpark als op de Steenschuur kijken hoe de springers het er vanaf brengen. Voor de beste springers hebben we mooie prijzen. Het demonstratieteam van de Polsstokbond Holland zorgt zoals gezegd voor het begeleiden van de deelnemers, zodat deze polsstokverspringers op een zo veilig mogelijke manier de overkant bereiken, soms wel ten koste van een nat pak…! De Leidse Reddingsbrigade is aanwezig om ‘ongelukkige’ springers zo nodig op de kant te helpen. Het evenement wordt georganiseerd i.s.m. met LSV Augusti­nus en LSV Minerva.

78


Geef u op als lid van de 3 October Vereeniging De 3 October Vereeniging organiseert al sinds 1886 elk jaar de viering van het Ontzet van Leiden met een spectaculair en groots programma. Wij worden hierin financieel gesteund door meer dan twaalfduizend leden. Voor belangstellenden zijn de meeste programmaonderdelen gratis toegankelijk. Het gezamenlijke belang om de 3 oktoberviering in stand te houden én tot uitdrukking te brengen, maar vooral om een onderlinge band te kweken, streeft de vereniging naar zoveel mogelijk leden. Vanaf minimaal 7,50 euro per jaar (dit is nog geen 15 eurocent per week) bent u lid van de 3 October Vereeniging. Het lidmaatschap is daardoor zeer laagdrempelig. U mág natuurlijk meer geven waarvoor wij u zeer erkentelijk zullen zijn! Het lidmaatschap geeft u een aantal exclusieve rechten zoals het per post ontvangen van de Feestwijzer, het programmaboekje van de 3 oktober­ viering. Met ingang van dit jaar zullen alléén leden van de 3 October Vereeniging de Feestwijzer gratis per post ontvangen. De gratis uitgifte van de Feestwijzer voor niet-leden is hiermede komen te vervallen. Verder kunnen leden gratis genieten van de Hutspot­maaltijd op 2 oktober en komt u met voorrang in aanmerking voor gratis toegangskaarten voor de Seniorenvoorstelling in de Stads­gehoorzaal. Met ingang van het jaar 2010 heeft u de keuze uit drie varianten voor het Lidmaatschap van de 3 October Vereeniging. • Persoonlijk lidmaatschap vanaf e 7,50 per jaar U ontvangt per post gratis de Feestwijzer, voortaan exclusief voor leden. Hierin zijn kortingsbonnen opgenomen die na 3 oktober kunnen worden besteed bij de Leidse middenstand; Eenmalig een zilveren lidmaatschapsspeldje; Voorrang bij aanmelding voor evenementen; Twee hutspotbonnen voor deelname aan de Hutspotmaaltijd op 2 oktober op de Hooglandse Kerkgracht. • Gezinslidmaatschap voor e 25,00 per jaar U ontvangt per post gratis de Feestwijzer, voortaan exclusief voor leden. Hierin zijn kortingsbonnen opgenomen die na 3 oktober kunnen worden besteed bij de Leidse middenstand; Eenmalig en maximaal vier zilveren lidmaatschapsspeldjes; Voorrang bij aanmelding voor evenementen; Maximaal vier hutspotbonnen voor deelname aan de Hutspot­ maaltijd op 2 oktober op de Hooglandse Kerkgracht. 79


• Persoonlijk lidmaatschap voor het leven voor eenmalig e 157,40 U ontvangt per post gratis de Feestwijzer, voortaan exclusief voor leden. Hierin zijn kortingsbonnen opgenomen die na 3 oktober kunnen worden besteed bij de Leidse middenstand; Eenmalig een gouden lidmaatschapsspeldje; Voorrang bij aanmelding voor evenementen; 3 Oktober welkomstpakket met speciale ´3 oktober´ artikelen; Twee hutspotbonnen voor deelname aan de Hutspotmaaltijd op 2 oktober op de Hooglandse Kerkgracht. Nog geen lid? Bent u nog geen lid? Meld u dan direct aan bij de 3 October Vereeniging. Dit kan als volgt: – telefonisch via telefoonnummer 071-5324724; – via onze website www.3october.nl; – door de onderstaande gegevens te sturen naar de Ledenadministratie van de 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig): 1) achternaam en voorletters, 2) geslacht, 3) adres, 4) postcode en woonplaats, 5) geboortedatum, 6) e-mailadres, 7) telefoonnummer en 8) het gewenste lidmaat­schap. Adverteren in de Feestwijzer De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit te adverteren in de Feestwijzer. Reservering van advertentieruimte in de Feestwijzer 2010 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging: Postbus 32014 2303 DA Leiden Tel. 071-5324724 of Fax 071-5166699

LEIDSKLEURIGE PET

3october.nl

80


Zaterdag 3 oktober, 13.00 uur

Grote Optocht ´The American Dream´ Dit jaar is het 400 jaar geleden dat The Pilgrim Fathers neerstreken in Leiden en is het 400 jaar geleden dat de stad New York - waar Nederland de grondlegger van is - werd gesticht. En in januari 2009 werd in de Verenigde Staten de eerste ‘zwarte’ President geïnstalleerd. Voldoende redenen om de Grote Optocht dit jaar het thema ´The American Dream´ (De Amerikaanse Droom) te geven. Wat u te zien krijgt is een spetterende Optocht met veel muziek, sport en show op Amerikaanse wijze gebracht: uitbundig, optimistisch en ‘over the top´! De Optocht is tot stand gekomen met dank aan: Gemeente Leiden, Politie Hollands Midden district IV (Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Leidse Brandweer, Leidse Rij- en Jachtvereniging, Leidsche Studenten Carrousel Vereeniging, Het Motorhuis Leiden, Museum De Lakenhal, Regionaal Archief, Musicalgezelschap Otis, Magro Internationaal Organisatiebureau, Nieuwenburg Bloem & Lifestyle, Hoppezak Kledingverhuur, Juffermans Warmond, Stalhouderij Haasnoot, Anytime, Schildersbedrijf Baart & Zn., B-Sound, Roze Draakjes Leiderdorp, BSG Leiden, Webster University, ROC Leiden, Bonaventura College Leiden, Stedelijk Gymnasium Leiden, Mondriaan College Den Haag, Toneel­ vereniging Tot Ieders Genoegen, Sligro Leiden, Coca Cola Nederland, Hema Leiden, Tex & uitleg, alle Leidse en andere Muziekkorpsen, Dutch Country Western Dance Association, Rode Kruis Leiden e.o., Jack’s Casino Sassenheim, Mac Donalds Leiden, BS Leiden, Home Town Dancers en uiteraard alle geweldige Leidse figuranten!

ROUTE VAN DE OPTOCHT De Optocht vertrekt om 13.00 uur precies vanaf de Burggravenlaan! De gehele Burggravenlaan is opstelplaats voor de Optocht en niet bestemd voor het publiek!! Route: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan. De Optocht wordt ontbonden ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan is tot 16.00 uur volledig afgesloten tussen de Hoge Rijndijk en de Fruinlaan. 81


ALGEMENE AANWIJZINGEN De route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast instructies die de deelnemers ontvangen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht zonder haperingen te laten verlopen. Het is niet toegestaan de deelnemers aan de Optocht van drank en etenswaren te voorzien. Vanuit historisch perspectief wordt een uitzondering gemaakt bij Sociëteit Minerva op de Breestraat. Hier brengen de voorzitter van de 3 October Vereeniging en de praeses van LSV Minerva een toast uit op de viering en wordt het ‘Io Vivat’ daar ten gehore gebracht. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de route is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken neergezet) en niet met de Optocht mee te lopen of dwars door de Optocht over te steken. Met name in de smallere doorgangen worden activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn te allen tijde verboden. Uw medewerking wordt ook gevraagd om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Uiteraard krijgen zij van u de gelegenheid om vooraan te staan. Maar op straat staan of zitten is niet geheel zonder gevaar, met name indien praalwagens, ruiters en koetsen voorbij rijden, dient u goed op te letten. De taak van politie en Optochtcommissarissen kan worden verlicht indien hun aanwijzingen met souplesse worden opgevolgd. Dank u wel voor uw medewerking. Vriendelijk doch dringend verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht. Deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid aldaar belemmert de opstelling en de start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

82


Optocht voorprogramma: vanaf 12.00 uur: - Promotieteam 3 October Vereeniging Leiden - Leidsch Dagblad - Lions Leiden Lugdunum Dualis 13.00 uur:

Grote Optocht ´The American Dream´

(‘de Amerikaanse droom’)

c Politiemotoren c Politie te paard c Politiebus c Muziekvereniging: Amigo c Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk ‘Panis et Piscis’. c Erewacht te paard Bestaande uit leden van de Leidse Rij- en Jachtclub en de Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging o.l.v. mevrouw M.A.G. Couwenberg (Commandant) met het vaandel van de 3 October Vereeniging. c Rijtuig Met daarin de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners. c Rijtuigen Met daarin de bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging ´Alkmaars Ontzet´. 83


c Geuzen in gerij De Stichting ‘Geuzen van Boisot’ bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio die zich heeft verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. c Bestuur van het 3 October Gilde Leidse ondernemers met een Leids hart die door middel van financiële bijdragen bepaalde activiteiten van de 3  October Vereeniging ondersteunen. c Gouden Koets Verrassing! Wie zit er dit jaar in de Gouden Koets…?! c Acht Ruiters c Joppenszprijzen Bij de Taptoe van 2 oktober zijn weer drie prijzen en vier pluimen toegekend aan sportverenigingen die zich op een mooie manier en met een ´Lint van Licht´ aan het publiek hebben gepresenteerd. De prijzen zijn vernoemd naar Cornelis Joppensz, de Leidse jongen, die volgens de legende in 1574, na het vertrek van de Spanjaarden, de pot met hutspot vond bij de schans Lammen. Cornelis woonde bij zijn moeder in een rijtjeshuisje achter de Vliet, vlakbij de plaats waar in de nacht van 2 op 3 oktober een deel van de stadsmuur instortte. c Een ode aan de vrijheid Het 46 meter hoge Vrijheidsbeeld (Statue of Liberty) dat sinds 1886 de haven van New York siert, heet iedereen die Amerika - het land van de vrijheid - betreedt, welkom. In deze optocht mag dit symbool voor vrijheid niet ontbreken. Musicalgezelschap ‘Otis’ brengt een ode aan het Vrijheidsbeeld en aan de vrijheid. c Steltlopers Uiteraard loopt Uncle Sam ook mee aan het begin van de Optocht. c Praalwagen: Pilgrims en Jan van Hout Het is 1609, we zijn in de schepenkamer waar gemeentesecretaris Jan van Hout een aantal nieuwe inwoners van Leiden inschrijft. Het is een groep gevluchte religieuze protestanten die vanuit Engeland via Amsterdam naar Leiden zijn gekomen: the Pilgrims. Naast Jan van 84


Hout zien we hun drie leiders, de zogenaamde Pilgrim Fathers: John Robinson, William Brewster en William Bradford. Na een elfjarig verblijf in Leiden gaan tachtig van deze puriteinse gelovigen met het schip de ´Speedwell´ naar Engeland waar een deel van hen overstapt op de ‘Mayflower’ om naar de Nieuwe Wereld, het huidige Amerika te vertrekken. Museum De Lakenhal heeft tot 11 januari 2010 ter gelegenheid van het Leidse Pilgrimjaar van het Pilgrim Hall Museum in Plymouth (Mass.) het historieschilderij The First Thanksgiving van Jenny Brownscombe in bruikleen gekregen. Het is voor het eerst dat dit beroemde werk buiten Amerika is te zien. Muziek uit die tijd wordt ten gehore gebracht door de groep Wronghel & Wei. c Muziekvereniging: Jong K&G c Van Krantenjongen tot Miljonair Wie droomt er niet van om miljonair te worden? In Amerika, het land van de ongekende mogelijkheden kan deze droom uitkomen! c Muziekvereniging: Beatrix’ Drum & Bugle Corps - Hilversum c Stars and Stripes Eén van de meest gebruikte Amerikaanse symbolen is de Amerikaanse vlag. Deze vlag bestaat uit rode en witte horizontale strepen en een blauw vlak in de bovenhoek met daarin vijftig sterren. De vijftig sterren stellen de vijftig staten van de Verenigde Staten voor. De dertien strepen staan voor de dertien oorspronkelijke kolonies die zich in 1776 afscheidden van Groot-Brittannië. De Amerikaanse vlag wordt meestal de ‘Stars and Stripes’ (Sterren en Strepen) genoemd. Alle staten hebben ook een eigen vlag en die worden hier vol trots gedragen door onze speciale vlaggendragers. c Amerikaanse Presidenten De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten worden door de hele wereld op de voet gevolgd; ook daarna blijft de invloed van Amerikaanse presidenten wereldwijd merkbaar. Ook u kunt vast wel meer dan vier Amerikaanse presidenten opnoemen….. 85


c Muziekvereniging: Con Fuoco c Praalwagen: Het Wilde Westen Met ´The Wild West´ wordt verwezen naar het gebied in de Verenigde Staten ten westen vanwaar de eerste kolonisten zich vestigden. Het Wilde Westen wordt gezien als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers en ontdekkingsreizigers, waarin nog geen wetten golden zoals in de ‘beschaafde’ wereld aan de oostkust, waar de kolonisten zich hadden gevestigd. Het begrip was en is een dankbare bron voor films (westerns) en (strip)boeken waarin bedachte of werkelijk bestaande personen een rol spelen, want wie kent ze niet: Lucky Luke, the Daltons, Billy the Kid, Buffalo Bill, Old Shatterhand en Winnetou…? c Amish Na alle wilde taferelen uit ‘the West’, volgt nu een heel andere inwonersgroep van de Verenigde Staten: de Amish. Zij hechten zeer aan hun protestantse geloof en een eenvoudig leven waarin een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap centraal staan. Deze groep plaatst zich bewust buiten de moderne wereld en leeft in agrarische gemeenschappen zonder moderne voorzieningen. Amish leven feitelijk nog zoals men in de eerste helft van de 19e eeuw leefde, zonder moderne voorzieningen en met gebruikmaking van traditionele landbouwmethoden en ambachtswerk. Zij rijden met paard-en-wagen, gebruiken geen elektriciteit en dragen nog steeds de eenvoudige plattelandskledij uit de 19e eeuw. c Praalwagen: Raderboot Mississippi De Optocht is aangekomen bij de jaren twintig, de ‘roaring twenties’, de tijd van de beurskrach, de crisis, de drooglegging maar ook de tijd waarin jazz populair wordt bij een breed publiek. In New Orleans zien we blanken en niet-blanken swingen op de tonen van jazz en later dixielandmuziek. c Stomme Film Voordat het in 1927 mogelijk werd om beeld en geluid gelijktijdig af te spelen, maakten ze in Amerika films zonder geluid, de zogenaamde stomme films. Ook ondertiteling was nog niet mogelijk, situaties werden verduidelijkt met tekstbordjes die tussen de scènes door in beeld kwamen. Verder werd de film met muziek begeleid. Enkele grootheden uit de tijd van de stomme film zijn Charlie Chaplin, Buster Keaton en natuurlijk het domme en lachwekkende duo Oliver Hardy, de dikke en Stan Laurel, de dunne. c Muziekvereniging: VIOS - Zoeterwoude 86


c Hollywood Wellicht is filmster worden in Hollywood wel de grootste Amerikaanse droom ooit. Deze stad heeft nog steeds zijn magische klank niet verloren. De jaarlijkse uitreiking van de filmprijzen, de Oscars, wordt over de hele wereld bekeken. Vandaag ligt de rode loper in Leiden! De Optochtcommissie is er trots op dit jaar een aantal grootheden uit Hollywood te hebben kunnen contracteren om mee te lopen in de Optocht. Herkent u ze: Leonardo di Caprio, Kate Winslet, Michael J. Fox en de Professor uit Back to the Future, maar ook Fred Flintstone, Batman en ET! c Praalwagen: Gospelkoor ‘The American Dream’ gaat ook over hoop. Hoop op een betere toekomst. Op welke manier kan deze hoop beter gestalte krijgen dan door een swingend gospelkoor? De gospelmuziek heeft generaties Amerikanen geïnspireerd om hun dromen na te jagen en mag dan ook niet ontbreken in deze Optocht! Met bekende nummers als ‘O Happy Days’ brengt een 35 leden tellend gospelkoor de aanstekelijke gospelmuziek weer tot leven. Swing mee met de dampende ritmes en zang uit-het-hart en laat u meevoeren door de energie van het koor! c American Idol Altijd al op de stip van Idols willen staan? Dan is dit uw kans! Tijdens de Optocht kunt u uw zangtalenten ten gehore brengen aan de deskundige jury van ‘American Idol’, de Amerikaanse versie van de populaire talentenjacht ‘Idols’. Haal voor 3 oktober een deelname­ sticker bij een kraam van de 3 October Vereeniging en plak deze tijdens de Optocht goed zichtbaar op, zodat het duidelijk is dat u mee wilt doen. De presentator kiest een aantal deelnemers uit het publiek die een couplet en een refrein zingt. Als het tenminste zover komt, want de jury mag bepalen hoe lang het nog om aan te horen is…! ‘American Idol’ leverde Kelly Clarkson, de winnares van de eerste serie, een ‘Grammy Award’ op. Wordt er ook in Leiden nieuw talent ontdekt…?

87


c Praalwagen: High School Musical ‘High School Musical’ is een ware rage onder zowel Amerikaanse als Nederlandse jeugd. Er verschenen al drie films onder deze titel en Joop van den Ende maakte er een musical van die het afgelopen jaar volle theaterzalen trok. Het verhaal gaat over Troy, aanvoerder van het basketbalteam en Gabriella, lid van de scheikundeclub. Tijdens een karaokewedstrijd ontdekken ze allebei hun passie voor zingen en ze besluiten auditie te doen voor de schoolmusical. In de Optocht wordt een spetterend dansoptreden neergezet op de muziek van ‘High School Musical’, met uiteraard een basketbalveld als decor. Daarnaast is ruimte voor andere typisch Amerikaanse sporten zoals American football, honkbal en de allernieuwste rage ‘streetsurfen’. En ook de grote gele schoolbus ontbreekt in dit plaatje niet. c Muziekvereniging: FBL c Praalwagen: Las Vegas Midden in de woestijn van Nevada ligt Las Vegas, de grootste gok- en entertainmentstad ter wereld. De stad van ontelbare casino’s, de grootste hotels, meest gigantische neonreclames, glitter & glamour. Hier traden de grootste sterren op zoals Elvis, Frank Sinatra, Cher, Bette Midler, David Copperfield en Siegfried & Roy. Maar ook onze eigen Hans Klok heeft samen met Baywatch-ster Pamela Anderson vijf maanden opgetreden in het Planet Hollywood Resort & Casino. Op en rond deze praalwagen ziet u Las Vegas in het klein, maar wel compleet met rinkelende gokkasten, muziek van de Louis Smith Band, dans, show, glitter & glamour, Hans Klok en …… is dat de echte Pamela? c Muziekvereniging: Show- and Marching Band K&G c Politiemotoren c Politie te paard N.B. Het is ten strengste verboden achter de Optocht aan te sluiten met voertuigen of andere uitingen betreffende commerciële doelen. De 3 October Vereeniging Leiden onderneemt juridische stappen tegen een ieder die zich niet aan deze regel houdt.

88


Vrijdag 2 oktober, 18.30 - 19.30 uur Zaterdag 3 oktober, 08.30 - 09.30 uur

Stadhuiscarillon

STADHUISTOREN

Ook dit jaar zal ‘hoog boven alles uit’ het carillon van het Stadhuis zijn bekende en vrolijke klanken over Leiden uitstorten. Dit gebeurt zowel op taptoeavond als in de vroege ochtend van 3 oktober. De beiaardier zal weer een mengeling van vaderlandse en eigentijdse liederen ten gehore brengen. Het carillon van de Leidse stadhuistoren staat bekend om zijn heldere klankkleur. Minstens zo belangrijk echter is de kundigheid van de beiaardier. De beiaardiers van het stadhuiscarillon zijn altijd talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. En dat betekent dat ‘kwaliteit’ is verzekerd!

Zaterdag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur

Kindermuziektheater ‘SAMBA SALAD’ speelt voor de patientjes van de Kinderafdeling van het LUMC

KINDERDAKTUIN - LUMC

Drie oktober is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud en jong en evenals vorig jaar, ook in 2009 voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven. Op zaterdag 3 oktober komt Kindermuziektheatergezelschap ‘Samba Salad’ naar de kinderdaktuin van het LUMC. ‘Samba Salad’ zingt en speelt en betrekt het publiek bij hun liedjes. De voorstelling is bestemd voor alle patientjes die op de kinderafdeling van het ziekenhuis moeten verblijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes en vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk ook een drankje met een hapje en voor de kinderen nog een extra verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen ‘op zaal’ alles volgen via de televisie. Dit evenement is mogelijk gemaakt door sponsoring van het 3 October Gilde. 89


&

Stucadoorsbedrijf

Nievaart van Goozen

Tel. 06 557 46 470 / 06 192 34 552 Pleisterwerk Schuurwerk Sierpleisters Lijsten en Ornamenten

JKD

I

Infra

Postbus 1005, 2302 BA Leiden Telefoon 071 - 572 59 81 Telefax 071 - 572 29 52 Mobiel 06 - 22 41 76 14 e-mail info@koolmoes.nl website www.koolmoes.nl


Onderstaande evenementen zijn niet georganiseerd door de 3 Octo­ber Vereeniging, maar worden van harte aanbevolen Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum De Lakenhal

OUDE SINGEL

Het is een jarenlange traditie om op 3 oktober De Lakenhal te bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. In het museum bevinden zich onder andere het grote schilderij waarop burgemeester Van der Werf zijn arm aan de bevolking aanbiedt en natuurlijk ook de beroemde hutspot die door Cornelis Joppensz. in de Lammenschans is gevonden. Op zaterdag 3 oktober is De Lakenhal van 10.00 tot 12.00 uur gratis geopend en zijn er gratis rondleidingen over het Leidens Ontzet. Vrijdag 2 oktober, 20.00 - 23.00 uur Zaterdag 3 oktober, 11.00 - 17.00 uur

Levend Spookhuis in het Scheltema Complex

SCHELTEMA COMPLEX - MARKTSTEEG

Na het grote succes van vorig jaar organiseert Scheltema ook dit jaar Het Levend Spookhuis onder de titel Het Rariteitenkabinet van Darwin. Darwin heeft in z´n leven fouten gemaakt en nogal grote ook. Om zijn theorieën te onderzoeken heeft hij testen uitgevoerd en deze zijn niet allemaal even goed gegaan! Mislukte experimenten met grote gevolgen voor de toekomst. Ver weg gestopt zijn ze te vinden in dit wel erg vreemde rariteitenkabinet. Zorg dat je het niet mist en laat je mee­ slepen in dit spectaculaire spookhuis. Toegang gratis. Voor meer info www.scheltemacomplex.nl 91


r e b o t k 3o g a d r Zate ur u 0 3 . 23

k r e w r u u V ANKERPARK - ZIJLSINGEL ´Het flonkerende hoogtepunt ter afsluiting van een evenement met stijl en klasse´

Vuurwerk appelleert aan ieders gevoel: schoonheid in fascinerende kleuren en fraaie vormen. Vuurwerk is een verzameling van kleuren, effecten en vormen die de mensen al sinds de oudheid boeit en imponeert. In nuchter Hollands gezegd: vuurwerk is gewoon heel erg mooi. In de loop der jaren is er veel veranderd in de fabricage en samenstelling van de vuurwerkeffecten. Het vereist dan ook veel kennis en vakmanschap om een vuurwerkshow te arrangeren met originele ideeen en smaakvolle voorstellingen. Dit jaar zal de traditionele vuurwerkshow voor de viering van Leidens ontzet een metamorfose ondergaan in choreografie en dynamiek. Om klokslag 23.30 uur is het Ankerpark aan de Zijlsingel een perfect podium voor de uitvoering van een wervelende show. De toeschouwers zullen worden meegenomen op een sensationele vuurwerkreis met een weergaloze finale.


Onderstaand evenement is niet georganiseerd door de 3 Octo­ber Vereeniging, maar worden van harte aanbevolen Zondag 27 september, 09.45 - 17.00 uur

3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi

DOCOS-SPORTCOMPLEX - HAAGSE SCHOUWWEG

Op zondag 27 september wordt voor de 20e keer het Haring en Wittebroodtoernooi op het complex van voetbalvereniging DoCoS gehouden. Een voetbaltoernooi voor de D-junioren (10-12 jaar). Naast DoCoS en een aantal andere verenigingen uit Leiden doet ook een aantal D-junioren uit betaalde voetbalorganisaties mee. In de middagpauze - rond de klok van 13.00 uur - wordt er ook altijd iets bijzonders georganiseerd. Rond 16.45 uur zullen door een bekende ‘Leienaar’ de prijzen worden uitgereikt. Parkeren: niet in de berm van de Haagse Schouwweg, maar bij de 3 Oktoberhal/DIOK. De organisatie is in handen van voetbalvereniging DoCoS.

Haringveilige HandscHoen

3october.nl

93


Georganiseerde feesten door de 3 Octo 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden-Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclameoptocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen; 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel II, Koning van Groot-Brittannië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Kleder­ drachten’

94


ober Vereeniging vanaf haar oprichting 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’ 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileumoptocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische Optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote Reclameoptocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landenoptocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclameshow ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 2007 Grote Optocht: ‘Zeven’ 2008 Grote Optocht: ‘Mens, erger je niet!’ 2009 Grote Optocht: ‘The American Dream’

95


DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit:

Luba Groep B.V.

ING-bank Broeder de Vries Dutch Medical Services Schiphol Totaal Architectuur Van Egmond Medic Solutions Randstad Groep Nederland BV CleanLeaseFortex

Zorg en Zekerheid

De Leeuw Adviesgroep BV

Smitsloo Groep BV

96


ABN-AMRO Bank N.V. Acadi Accountants B.V. Akron Communicatie & Vormgeving Jachtwerf Albatros All Class Catering Restaurant Allemansgeest Allgen America Digitaal Druk/Studio America Ampère B.V. Apek Administraties Van Arkel & Wiggers Accountants en Adviseurs Van Arkel Gerechtsdeurwaarders Asian Palace Atlas Inexco B.V. AutoLeaseTeam Azeta B & R Bouwmanagement Bakema & Pison Makelaardij o.g. Barendse Loodgietersbedrijf Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs B.V. Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Bouw- en Aannemersbedrijf Bekooy B.V. Berk N.V. Accountants en Belastingadviseurs Beto B.V. BV Betonmortel Centrale Koudekerk Bey Bouw B.V. De Blauwe Roos Wijnkoperij Henri Bloem Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor H.G.M. Bos Beheer B.V. Bouter Bouw B.V. Breedveld Holdingsmaatschappij B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten Bubble Deck Nederland Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs B.V. Restaurant en Brasserie Koetshuis De Burcht

Campaigns & Results CDTC Cementbouw Cincinnatus M&A De Clercq Advocaten, Notarissen, Belastingadviseurs CMW Creative Management Wassenaar Restaurant Cronesteyn CSN Automatisering Demmenie Graficon Ch.N.M. Dieben Beheer B.V. Van Diemen Jan van Duuren & Zn. B.V. Elderhorst C.V. Holding Elfa Leiden B.V. Den Elzen Schoenmode EnergiQ Installatie Techniek B.V. Herenkapsalon Eric Ernst & Young Nederland LLP Euronet Autoruiten Eurotransplant FAST Administratiekantoor Fiorella Frebouw Geelkerken & Linskens Advocaten Geenjaar Autobedrijf B.V. 2/GLG Beheer B.V. Grant Thornton Griffioen Precious Presents Drukkerij Groen Keurslager Groeneveld Gebr. De Groot B.V. De Gunst Juweliers Het Haagsche Schouw Mr. F.C.A. van Haasteren Transportbedrijf J.P. van der Ham HBK Belastingadviseurs en Accountants Hedeman Herenmode Het op Zondag Hogeschool Leiden Holiday Inn Holsteijn-Timmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Firma Hoppezak

97


Houtwerf Huisman Horeca Exploitatie B.V. C. Hundersmarck B.V. Van der Hurk Optiek ID College IMPULSUS Personal Quality & Results ING Bank Leiden Interpulse Automatisering B.V. Jacobs Banketbakkerij Janssen Ohlenroth & Partners, Advocaten Jantje van Leyden B.V. Jobo Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. A.L.P. de Jong Holding B.V. Jonk Schildersbedrijf & Zn. Jut & Juul Lifestyle for kids Lodewijk Kallenberg Banketbakker Kamer van Koophandel Kamsteeg Auto Lease Hans Kerkvliet Makelaars Klinkenberg Betimmering Van der Klugt Bed & Kast Kluivers Recycling Kluivers Recycling Sr. Apotheek Kok Leiden B.V. Uitzendbureau de Koning Fa. D. Koolmoes J.P. Koolmoes Infra B.V. Hetty Krijnen Interieur Advies Kwik Events P.B. Labrujère Ladan Zonwering Henk Ladan & Zn. B.V. Van Lanschot Bankiers N.V. LB Mobility B.V. De Leeuw Makelaardij B.V. Leiden Bio Science Park Leidsch Dagblad Leidsch Loonbedrijf ’t Leidse Huys LEVEN! Magazine Th. Lubbe Reizen Aad van der Luit M.I.G. Leiden B.V. Maasdam B.V. Van Mastrigt@Partners MCS Arbo Media Design Mediabureau Leiden B.V. Meeùs Assurantiën M. Moens, dierenarts Monaco Amusement Monty Media B.V. Journalistieke Producties Het Motorhuis B.V. Glas- en Schilderwerken Van Muiden Multilease Nexus Students Swinghouse B.V. Nieuwborg Aluminium B.V. Nieuwenburg Sfeer en Evenementendecoratie Nijssen Koeling Ad Noyen Shoes

98

Van Oerle Nettpro Onderwijsbureau Hollands Midden Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Pasadena Productions B.V. Van der Poel Advies Timmerbedrijf Poelgeest Portaal regio Leiden Prentenkabinet Promotions Activities Quality Company Support Rabobank Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Acc.kantoor Remmerswaal Wassenaar B.V. Rijsbergen Beheer B.V. RMD Advies ROC Leiden Galerie De Rode Cirkel Het Huis de Roef Van Roy c.s. Advocaten RWV Advocaten Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Sjardin B.V. De Sleutels van Zijl en Vliet Sloos en Zoon B.V. Sport Business & Media Travel Spotless Support Springer Verwarming B.V. Stichting Stadsparkeerplan Leiden Stedelijk Concertgebouw Leiden Swieten Lau Architecten Switch Werving & Selectie B.V. Teekens Karstens Advocaten Notarissen Hoveniersbedrijf Teune TOTEM - Total Event Management BV V&R Reclame Ateliers De Valk Architectenburo Veldman Rietbroek Smit B.V. Brasserie Vennemeer Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht Frans van der Voort taxaties VOF Voskuil Slot Sleutel en Kluizenspecialist de WaardKramer adviseurs en accountants Stadscafé/Restaurant Van der Werff Taxi Wielkens B.V. Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars Autobedrijf de Wit G. Wolf Management & Advies B.V. Zaalberg Makelaardij Zabriski Gebr. Zandbergen Zandor B.V. Loodgietersbedrijf Dirk v/d Zeeuw & Zn. V.o.f. Van Zessen Klaar W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee & den Os


KORAALLIEDEREN 7. Geluckig vaderland Geluckig is het Land Dat God den Heer beschermt, Als daar met moord en brand De vijand rondom swermt, End’ dat hij meent hij sal ’t Schier overwinnen al, Dat dan, dat dan, dat dan, Hij selft komt tot den val. Gedanckt moet sijn de Heer, De God die eeuwig leeft! Dat Hij ons t’ zijnder eer Dees overwinning geeft; Wat wonder heeft de kracht Des Heeren al gewracht!1 O Heer, o Heer, o Heer, Hoe groot is Uwe macht!

3. O Ghij stadt van Leyden (1574) G’lijck den grootsten rapsack2 Vloot den Speck3 verbaest, Als een wind die blaest. Siet hem met sijn knapsack Loopen in der haest Als een hond die raest.4 O ghij stad van Leyden! Dit stuck bemerck En laet toch verbreijden Gods wonderwerk. De Boergoensche vanen Vlogen op de vlucht, Met een groot gerucht,5 En de Castiljaenen Waren oock vol sucht6 En geheel beducht Door de hooge stromen En menig man 1 2 3 4 5 6

gemaakt scheldwoord met vage betekenissen, o.a. schurftige hond de Spanjaard dolle hond met veel geroep en geschreeuw ziekte

99


Die sij sagen komen Dick krielen7 aen. Wilt Gods eer verbreijen Die nu kleijn en groot, Vrij maeckt van den doot, En naer droevig schreijen U dus sent in noot Overvloedig broot. Lof dan, prijs en eere Moet sijn geseijt’ God ons aller Heere In eeuwichheyt.

1. Leiden, stad van mijn hart Leiden, trots van Neerlands steden, Parel van het Hollands land. Stad van heden vol verleden, Stad van werk met hart en hand. Plaats van dromen en van daad, Waar ieder blijft en niemand gaat. Leiden stad van denken en doen, Stad van mijn hart door nu en toen. Waar de Rijnen samenstromen, Werd een trotse Burcht gebouwd. Teken van wat eens zou komen, Stad van glorie nieuw en oud. Welkom was in elke tijd, Wie vluchtte om standvastigheid. Leiden fier en eeuwig koen, Stad van mijn hart door nu en toen. Stad met veel beroemde zonen, Leiden is hun wieg geweest. Zie hoe zij de wereld tonen, Grootheid door een vrije geest. Zij genoten Leidens gunst, In wetenschap en schone kunst. Zo kwam Leiden aan zijn roem, Stad van mijn hart door nu en toen. Leiden trots van Neerlands steden, Parel van het Hollands land. Stad met eeuwenlang verleden, Heeft mijn toekomst in de hand. Leidse kleuren draag ik fier, Geen and’re stad lokt mij van hier. Rood en wit in mijn blazoen, Stad van mijn hart door nu en toen. 7

zich vlug bewegen

100


9. Merck toch hoe Sterck Merck toch hoe sterck nu in ’t werck sich al steld, Die t’ allen tijd so ons vrijheit heeft bestreden. Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld, Om ons goet en ons bloet en onse steden. Hoor de Spaensche trommels slaen! Hoor Maraens’8 trompetten! Siet hoe komt hij trecken aen, Bergen te bezetten. Bergen op Zoom hout u vroom,9 Stut10 de Spaensche scharen; Laat ’s Lands boom11 end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren! ’t Moedige, bloedige, woedige swaerd Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen, Beving en leving, opgeving der aerd, Wonder gedonder nu onder was dan boven; Door al ’t mijnen en ’t geschut, Dat men daeglijcx hoorde, Menig Spanjaert in sijn hut, In sijn bloed versmoorde. Bergen op Zoom hout sich vroom, ’t Stut de Spaensche scharen; ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren! Die van Oranjen quam Spanjen aen boord, Om uijt het velt als een helt ’t geweld te weeren; Maer also dra Spinola ’t heeft gehoord, Trekt hij flux12 heen op de been met al sijn heeren.13 Cordua kruijd spoedig voort, Sach daer niet te winnen, Don Velasco liep gestoord: ’t Vlas14 was niet te spinnen.14 Bergen op Zoom hout sich vroom, ’t Stut de Spaensche scharen; ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren!

8

des Spanjaards blijf dapper, houd stand 10 stuit 11 bodem, grens 12 ijlings 13 legers, troepen 14 kruijd, vlas, spinnen: woordspel met Cordua, Velasco en Spinola 9

101


11. Het lied van Koppelstock In naam van Oranje doe open de poort! De Watergeus ligt aan den wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, En burgers hier baat nu geen tegenstand meer. De Watergeus komt om Den Briel. (2x) De vloot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht binnen ’t uur. Gij moogt dus niet dralen doet open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel. (2x) Komt geef de verzeek’ring ‘k moet spoedig terug. De klok heeft het uur reeds gemeld. Ik zeg ’t u geeft gij mij de sleutels, niet vlug, Dan is reeds uw vonnis geveld. De wakkere Geuzen staan tandknersend daar, Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren; ‘den dood of Den Briel’. (2x) Hier dringt men naar buiten, Daar schuilt men bijeen. En spreekt over Koppelstocks last: ‘De stad in hun handen of anders des dood’. ’t Besluit tot het eerste staat vast! Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid, Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid En zoo kwam de Geus in Den Briel. (2x)

17. Mijn Nederland Waar de blanke top der duinen Schittert in den zonnegloed, En de Noordzee, vriend’lijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand: Juich ik aan het vlakke strand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland! Waar het lachend groen der heuvels ’t Kleed der stille heide omzoomt, Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt, 102


Klinkt mijn lied op ouden trant: Klinkt mijn lied op ouden trant: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland! Blijf gezegend, land der Vaad’ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve ’t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood! Doe zoo ieder ’t woord gestand: Doe zoo ieder ’t woord gestand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland!

12. Hymne Lof zij den helden, die in ’t verleden, Krachtig door eendracht, sterk door gebeden, Kloek in den oorlog, wijs in beleid, ’t Land onzer vaad’ren hebben bevrijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! God onzer vaad’ren, schenk ons Uw zegen, Leer ons waardeeren, wat zij verkregen, Maak ons eendrachtig, wijk van ons niet! Vader daarboven, die ’t al gebied, U zij de glorie, U klinke ons lied! U zij de glorie, U klinke ons lied!

6. Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot; Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer! Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer: Dat ick doch vroom mach blijven Uw dienaer t’aller stondt, De Tyrannij verdrijven, Die my mijn hert doorwondt. 103


104


Geniet maar drink met mate.

tel. (071) 542 27 20, www.hbk.eu

Feestwijzer 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you