Page 1

071149_feestwijzer#18.indd I

04-09-2007 09:36:01


071149_feestwijzer#18.indd II

04-09-2007 09:36:01


Feestwijzer voor de honderd-en-veertiende feestviering der

3 October Vereeniging

Secretariaat: Postbus 32014 2303 DA Leiden Telefoon: 071 5 32 47 24 Fax: 071 5 16 66 99 E-mail: mailbox@3october.nl Website: www.3october.nl

071149_feestwijzer#18.indd 1

04-09-2007 09:49:33


CiEP staat voor wat werkt in werken! Meetbaar, zichtbaar en voelbaar! CiEP gaat over het HOE van werken. Vakinhoudelijk goed opgeleid, ontbreekt vaak het vermogen om de inhoudelijke kennis systematisch en effectief om te zetten in acties en resultaten. Met CiEP in uw organisatie maakt u een grote stap voorwaarts in werken met kwaliteit. Met als gevolg: overzicht, regie, transparantie, overdraagbaarheid, tijdwinst en... wie CiEPt gaat energiek, voldaan en opgeruimd naar huis. Elke dag!

CiEP, dat werkt écht! Bel voor meer informatie (071) 301 28 41 of kijk op www.ciep.nl • • • •

Experts in de kunst van werken in een kantooromgeving. Op persoonlijk en organisatieniveau. Continu en systematisch. Gericht op het optimaliseren van partnerschap, kwaliteit en resultaten. • Certificering conform CPMS en CMS Standards.

®

Training • Coaching • Auditing • Consultancy

Personal Quality & Results

071149_feestwijzer#18.indd 2

Alle rechten m.b.t. CiEP behoren toe aan IMPULSUS Personal Quality & Results BV te Leiden

04-09-2007 09:49:34


‘ZEVEN’ Het is een bekend fenomeen. Je bent aan een nieuwe auto toe en opeens zie je het merk dat je op het oog hebt overal rondrijden. En als je zwanger bent, lijkt het wel alsof in jouw omgeving plotseling veel meer baby’s dan gewoonlijk in aantocht zijn. Zo werkt dat verschijnsel ook sinds het thema van de optocht bekend is: ‘zeven’. De wereld blijkt -als je erop let- voor een groot deel terug te brengen tot ‘iets met zeven’. U hebt zelf in de afgelopen maanden vast ook al bedacht hoe ‘zeven’ zich op 3 oktober zou kunnen manifesteren. Zie nu zelf in deze Feestwijzer of u het bij het rechte eind had! In dit verband werd mijn aandacht getrokken door het bericht dat de lijst van zeven wereldwonderen opnieuw moet worden vastgesteld. Zes van de oude wonderen zijn namelijk al heel lang ter ziele, alleen de piramide van Cheops staat in Egypte nog fier overeind en die mag dus op het lijstje blijven. Je kunt je bij dit bericht van alles afvragen, maar mijn belangrijkste vraag zou toch zijn waarom iets ophoudt een wereldwonder te zijn als we het niet meer kunnen aanraken. Immers, we weten toch allang dat ons cultureel erfgoed niet alleen bestaat uit al die tastbare collecties in musea, archieven en bibliotheken. Wat gekoesterd en bewaard moet worden, zit net zo goed in ons gezamenlijk geheugen, in denken en doen, in heden en verleden. De Nationale Unesco Commissie heeft daar vorig jaar een mooie publicatie over uitgegeven. Echt Nederlandse verschijnselen zijn bijvoorbeeld het samen zingen, de gezelligheid, de Indische keuken en de overlegcultuur. We kunnen er trots op zijn dat op die lijst onze 3 oktoberviering als een goed voorbeeld van hedendaags herdenken wordt opgevoerd. De hoge kwaliteit en veelvormigheid van het programma en bezinning naast feestvieren zijn de elementen die het herkenbare profiel van ons feest vormen. “Tradities en vernieuwing: op naar het jubileum in 2011!”, zo luidt de titel van ons beleidsplan voor de komende jaren. In 2011 bestaat onze vereniging 125 jaar en dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. De eerste plannen worden gesmeed. Op kortere termijn willen wij onze huidige programmering onder de loep nemen. Wat vindt u ervan? Dat gaan we vragen. Om te beginnen aan u, onze eigen leden. Waar doet u wel aan mee en waaraan niet? Ook niet-leden zullen we bij het onderzoek betrekken. In personele zin is de vernieuwing, ingezet door Piet van Sterkenburg, inmiddels goed zichtbaar. Het bestuur werd versterkt met vier nieuwe bestuursleden (Ariela Netiv, Wilt Idema, Frans Schohaus en Jurgen van der Velden) die hebben laten zien dat zij zich met hart en ziel voor de vereniging willen inzetten. Henriette van Baalen en Jeroen Mantel 3

071149_feestwijzer#18.indd 3

04-09-2007 09:49:35


105 juh ?!

Studenten van Leiden! Kom op 3 oktober van je kamer af en ga lekker feesten! Bezoekadres: Rapenburg 33 Openingstijden: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur do avond (op afspraak) 18.00 - 19.30 uur vr 08.30 - 12.30 uur T (071) 5161718 E info@slswonen.nl I www.slswonen.nl

071149_feestwijzer#18.indd 4

Je eigen thuis

04-09-2007 09:49:35


zijn herkozen. En maar liefst negen nieuwe commissarissen traden aan. Wat het betekent tradities te bewaken en ieder jaar opnieuw leven in te blazen, weten ook onze zusterverenigingen in Alkmaar en Groningen. Met hen hebben wij een bijzondere band. Tweejaarlijks komen de besturen informeel bijeen; dit jaar in Leiden. Als je onze vieringen met elkaar vergelijkt, zijn er natuurlijk verschillen, maar het ‘format’ is opvallend identiek. En dat schept een band. Dat ook anderen de bijzondere samenhang tussen onze drie stedenherdenkingen zien, blijkt bijvoorbeeld uit een aardige compilatie van oude polygoonfilmpjes van de feestelijkheden in Leiden, Groningen en Alkmaar (zie www.vpro.nl/geschiedenis). En als u nu toch op het internet bezig bent, kijk dan vooral ook eens op onze eigen vernieuwde website. Zet een van de ringtones op uw mobieltje, noteer de data van de inschrijving voor haring en wittebrood en de oefenavond voor het koraal in uw agenda, bekijk de vele mooie foto’s. Het kan niet missen: ook dit jaar gaan we, ieder op zijn eigen wijze, weer herdenken hoe onze voorouders hun rug recht hielden, hoe het water de Geuzen en de Leidenaren te hulp kwam en hoe we sinds 1574 van onze vrijheid genieten. Maak er iets moois van! Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging Leiden, Els van Eijck van Heslinga, voorzitter

5

071149_feestwijzer#18.indd 5

04-09-2007 09:49:35


I]]psang ejskjaj kl/kgpk^an aj`a]j`ana/20`]cajlanf]]n

>avkag]`nao6H]jcacn]_dp3,] Lkop]`nao6Lkop^qo-,0-(./,.>=Hae`aj Pahabkkj6$,3-%1-2.2/2

Ejpanjap6sss*`orvar*jh

Tijdens “Het Beleg” kon Leiden niet zonder postduiven. Maar nu is er

Tel.: 071-581 85 47

071149_feestwijzer#18.indd 6

04-09-2007 09:49:37


Colofon De Feestwijzer 2007 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden en wordt in een oplage van circa 26.000 exemplaren gratis verspreid. Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Groen B.V., Leiden Opmaak en dtp: Qwerty realisatie, Leiden Ontwerp omslag: Brainwork communicatie B.V., Rijnsburg Fotografie: Leidse Amateurfotografenvereniging Verzending: DZB Businesspost Eindredactie: F.A. Schohaus, R. Laport

Lidmaatschap Met de steun van meer dan twaalfduizend leden organiseert de 3 October Vereeniging al sinds 1886 jaarlijks de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. De meeste programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. De Vereeniging streeft naar zoveel mogelijk leden; niet alleen vanwege de financiële opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijke belang om de 3 oktoberviering in stand te houden én tot uitdrukking te brengen. Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is zeer laagdrempelig: voor slechts 5 euro per jaar (minimaal, u mag natuurlijk meer geven) bent u lid van de Vereeniging. Dit lidmaatschap geeft u een aantal exclusieve rechten: u ontvangt per post het verenigingsorgaan ‘de Joppensztijding’, evenals het programmaboekje van de viering ‘de Feestwijzer’; verder kunt u gratis genieten van de Hutspotmaaltijd op 2 oktober en komt u met voorrang in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor 65-plussers. Nog geen lid? Bent u nog geen lid? Meld u dan direct aan, dat kan als volgt: - telefonisch via telefoonnummer 071 - 5324724; - via onze website www.3october.nl; 7

071149_feestwijzer#18.indd 7

04-09-2007 09:49:37


J.E.C. van Arkel Accountant-administratieconsulent M. Wiggers Accountant-administratieconsulent

Papiermolen 1 • Leiden Postbus 3111 • 2301 DC Leiden telefoon (071) 568 06 21 telefax (071) 523 63 56 E-mail: info@vanarkelaccountants.nl

071149_feestwijzer#18.indd 8

04-09-2007 09:49:38


- door de volgende gegevens te sturen naar Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig): achternaam, voorletters, geslacht, adres + postcode, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Adverteren in de Feestwijzer: De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit te adverteren in de Feestwijzer. Reservering van advertentieruimte in de Feestwijzer 2008 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging: Postbus 32014, 2303 DA Leiden, tel. 071 - 5324724 of fax 071 - 5166699. E-mail: mailbox@3october.nl

Half september verschijnt:

PIETER

portret van een Leids burgemeester in oorlogstijd

Bijzonderheden uit het leven van

Pieter Adriaansz. van de Werff verzameld en beschreven door Jona Willem te Water en bezorgd door Jo Groffie Een uitgave van

Na 200 jaar een overzicht van leven en werken van de beroemde burgemeester, herschreven en bewerkt voor alle Leidenaars van nu. Het boek telt circa 90 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Verkrijgbaar bij evenementen en in de boekwinkel. (zie ook www.3october.nl) Prijs € 7,00

9

071149_feestwijzer#18.indd 9

04-09-2007 09:49:38


realiseer

Communiceren, uitgeven, printen en drukken. De wereld van grafimedia. En daarmee de wereld van creatie en innovatie. Waarin nog van alles is te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen onze 1100 professionals dan ook. Oplossingen bedenken voor complexe communicatie- en productievraagstukken! Gedreven en enthousiast. Voor en vooral met onze opdrachtgevers. Van slimme uitgeefformules tot efficiënte grafische en logistieke processen. Van on-site services tot de nieuwste e-solutions. Mogelijk maken wat gisteren onmogelijk leek. Thieme GrafiMedia Groep. Ontdekken, ervaren, realiseren…

ontdek

realiseer www.thiemegroep.nl Print- en grafische dienstverlening, ICT, Uitgeven, Communicatie & design

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud. Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98 E-mail: mail@randstad-elektro.nl www.randstad-elektro.nl

071149_feestwijzer#18.indd 10

04-09-2007 09:49:38


3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter: H.J.J. Lenferink, Burgemeester van Leiden. Ereleden: J. Karstens H.A.M.M. Meijer M.J.M. du Prie W.J. Laman

A.A.F.M de Jong L.M.M. Heruer P.G.J. van Sterkenburg

Bestuur van de 3 October Vereeniging: Mw. E.S. van Eijck van Heslinga (Els), voorzitter L.C.M. Kallenberg (Lodewijk), secretaris A.G.M. van der Poel (Bart), penningmeester Th. Hemmes (Thijs), vice-voorzitter J.F.W.B. Rijksen (Frits) J.M. Altink (Jeroen) E. Filemon (Eric) Mw. A.H. Netiv (Ariela) R. Bavelaar (Ron) W.R.J. Idema (Wiltfried) Mw. H.P. van Baalen (HenriÍtte) F.A. Schohaus (Frans) J. Mantel (Jeroen) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen) H.L.J. Kamps (Rik) P.G. Flierman (Peter) Praeses K.H.N. Schulpen (Charles) Collegii LSV Minerva Evenementencommissie J.F.W.B. Rijksen (Frits), voorzitter J.M. Altink (Jeroen), vice-voorzitter Mw. F. de Jong – de Jong (Frouke), secretaris R.H. Breedveld (Ruud) W.A.B. v.d. Pluijm (Wim) Mw. J. Knipmeijer (Jeanet) M. du Prie (Martijn) Mw. C. van Kooperen (Thea) Mw. T.M. Schutte (Tineke) S. Menijn (Steven) T.A. Trippenzee (Tjerk) H.P.M.S. van Oosten (Henk) Dagcommissarissen Evenementencommissie J.P. Bekooij (Jan-Pieter) S.F.W. Rijksen (Sebastiaan) N.P. Volwater (Niels) Optocht- en Taptoecommissie E. Filemon (Eric), voorzitter J.J.I.M. v.d. Velden (Jurgen), vice-voorzitter A.A.E Bakker (Ton)

Mw.E.M. van Dam (Eva) Mw. B.K.M. Drenth (Bernadette) N. Griffioen (Claas) Mw. D. Heruer (Dominique) 11

071149_feestwijzer#18.indd 11

04-09-2007 09:49:38


Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras * Sfeervol Ă la carte restaurant en Diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN tel. 071-5765000 fax 071-5323780 www.engelbertha.nl

071149_feestwijzer#18.indd 12

04-09-2007 09:49:38


R. Heruer (Reinier) L. Janssen (Loek) A.L. de Jong (Bert) H.B. Kuijers (Hidde) H.J. Ladan (Hans) E.R. Nas (Erwin) Mw. A.H. Netiv (Ariela) R. Schenk (Ronald) Commissie Herdenking: Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte), voorzitter E. Filemon (Eric) J.M.E. Masurel (Johan) Mw. A.J. Remijn (Anneleen)

Mw. E. Simons (Ellen) A.F van Sterkenburg (Arnoud) Mw. J. Surie (Jacowies) Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger) G.J. Wisse (Gerard) S. Zeilstra (Schelte)

Mw. S.A.M. Spijkerman (Sandra) T.A. Trippenzee (Tjerk) J.J.I.M. van der Velden (Jurgen) R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)

Commissie PR F.A. Schohaus (Frans), voorzitter R. Bavelaar (Ron), vice voorzitter Mw. M.M. Heruer (Martine) L.C.M. Kallenberg (Lodewijk) R. Laport (Roald)

A.C. Meester (Arjan) S.A. Mizee (Stefan) Mw. M. van Sandick-Sopers (Moniek) Mw. T. Kwik (Trudy)

Subcommissie Publiciteit F.A. Schohaus (Frans), voorzitter Mw. T. van Delft (Teuntje) W. van der Greft (Wim) Mw. T. Kwik (Trudy)

H.A. Lichtenveldt (Henk) C. Mentink (Cees) R.D. Paauw (Ruud) W.A.B. van der Pluijm (Wim)

Subcommissie Ledenwerving Mw. M.M. Heruer (Martine) Mw. M. van Sandick-Sopers (Moniek) Commissie Interne Communicatie R. Bavelaar (Ron), voorzitter S. Pardon (Sander) Mw. T. Kwik (Trudy) W.A.B. Van der Pluim (Wim) Commissie Protocol Th. Hemmes (Thijs) L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

K.H.N. Schulpen (Charles)

Commissie Lunapark Th. Hemmes (Thijs), voorzitter K.H.N. Schulpen (Charles), vice-voorzitter M. du Prie (Martijn) K.J. de Vries (Kasper) 13

071149_feestwijzer#18.indd 13

04-09-2007 09:49:38


ONZE TAP HEEFT ALTIJD DIENST Zelfs als alle kroegen al dicht zijn, is onze tap nog open. Daar kunt u altijd terecht. 24 uur per dag en 7 dagen per week. En dat is wel zo prettig tijdens de 3 Octoberfeesten, als het echt gezellig wordt. Bij de geldautomaat van ABN AMRO kunt u immers tot in de kleine uurtjes pinnen. Ook als u niet bij ons bankiert. Telefoon: 0900-0024 (lokaal tarief), www.abnamro.nl ABN AMRO Leiden

071149_feestwijzer#18.indd 14

04-09-2007 09:49:38


Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: K.H.N. Schulpen, voorzitter (Charles) J. Mantel, vice-voorzitter (Jeroen) R. Bavelaar (Ron) A.W.H.M. Elderhorst (Ton) C.H.M.M Meijer (Kees) C. Elzenga (Cor) G.G. Persijn (Guido) P. de Goeijer (Piet) W.A.B. van der Pluijm (Wim) N. Griffioen (Claas) R. Schenk (Ronald) R. de Groot (Ruud) F. Simons (Frans) A.L. de Jong (Bert) R.J. Velthuyzen van Zanten (Rutger) W. van Kampenhout (Wout) H.F.A.M.Walenkamp (Har) F.J. Kuijers (Fred) G.J. Wisse (Gerard) O.A.M. Langezaal (Oscar) C. de Witt (Christiaan) B. van Leeuwen (Bart) S. Zeilstra (Schelte) Commissie van bijstand uitreiking Haring De vrouwelijke partner van de erevoorzitter, de vrouwelijke partners van de ereleden en de bestuursleden, eventueel aangevuld met de vrouwelijke partners van de leden van de Magdalena Moons Vereniging. Commissie rust- en verpleegtehuizen Partners van de bestuursleden Commissie Commercie J.M. Altink (Jeroen), voorzitter W.R.J. Idema (Wiltfried), vicevoorzitter N.G.P.M. Brandjes (Nikolaas) A.F.M. van der Capellen (Arnold) G.J. Cazemier (Geert-Jan) Archiefcommissie L.M.M. Heruer, voorzitter (Rens) H.L.J. Kamps (Rik) Mw. A.H. Netiv (Ariela)

Mw. M.M. Heruer (Martine) R.M. Jochems (Richard) Mw. M. van Sandick-Sopers (Moniek) F.A. Schohaus (Frans)

Mw. E.F. van Tol-Kok (Everdien) T.G. Waarsenburg (Timo)

Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot P.G.J. van Sterkenburg (Piet), voorzitter L.M.M. Heruer (Rens), secretaris Th. Hemmes (Thijs), penningmeester Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde J.M. Altink (Jeroen) Mw. H.P. van Baalen (HenriĂŤtte) H.L.J. Kamps (Rik) 15

071149_feestwijzer#18.indd 15

04-09-2007 09:49:39


Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging poogt een complete verzameling te zijn van alles wat met het beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het daarnaast ook het archief van de Vereeniging zelf. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties (de collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Regionaal Archief Leiden). Bijdragen aan de collectie (boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of bijdragen in nog andere vorm) zijn steeds van harte welkom. Ook ontvangen wij graag tips van u die kunnen leiden tot uitbreiding van de collectie. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld om te komen tot verdere ontsluiting van het archief. Doelstelling is om de bekendheid met de rijke inhoud ervan te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden. Eerste doel was om de inventaris (de beschrijving van de inhoud) te controleren en zo nodig te wijzigen, compleet te maken en de vastlegging te digitaliseren. Dit werk is afgerond. Het inventarisbestand zal vervolgens - zo mogelijk via internet beschikbaar komen voor een groter publiek, dat daardoor kennis kan nemen van dit unieke erfgoed. In 2006 werd de grote collectie 3 oktoberfoto’s van wijlen David Moyer door zijn weduwe geschonken aan het Regionaal Archief Leiden. Dankzij de financiële medewerking van de Geuzen van Boisot kon deze aanwinst gedigitaliseerd worden om hiermee de raadpleging via internet te realiseren. Op deze wijze wordt ook de bijzondere collectie affiches van de 3 October Vereeniging gedigitaliseerd. Door het bestuur is een Archiefcommissie ingesteld die zich met voorgaande en toekomstige ontwikkelingen bezighoudt. Het archief ontving als elk jaar bijdragen in verschillende vorm, waaruit het navolgende een keuze is (juli 2006-juli 2007): A. van Aelst

N.J. Bavelaar R.P. Heruer K. v.d. Hulst

gebundelde stukken m.b.t. oprichting en onthulling standbeeld v.d. Werf (1884) foto’s feestviering T-shirt (“Ik was bij het laatste concert van Rubberen Robbie (2/10/1993)) 2 boekjes

16

071149_feestwijzer#18.indd 16

04-09-2007 09:49:39


medaille i.v.m. 5e prijs bloemencorso (1930) medaille i.v.m. wielerwedstrijd Th. Kwant De Delftse Nieuwsmare (ed. 4 oktober 1574) C. Mentink jaardocumentatie 2006 H. Oudshoorn penning Geuzen van Boisot O-3-O beeldregistratie viering 2006 L.J. Nieuwenhuizen partituur “3 October-Cantate” – manuscript H. Stenz (1961) A. Pijl penning herdenking 1986 herinneringsmedaille (hutspot) 1974 Diverse (anonieme) personen leverden verschillende bijdragen, zoals Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s en krantenberichten

W. van Ingen Schenau †

Deze en alle andere, niet vermelde, welwillende schenkers wordt van harte dank betuigd. Archiefstukken worden in bijzondere gevallen ook via aankoop verworven. Dit jaar werden op deze wijze twee prenten toegevoegd aan de collectie.

L.M.M. Heruer, archivaris Steenschuur 13, 2311 ES Leiden

17

071149_feestwijzer#18.indd 17

04-09-2007 09:49:39


HOTEL-RESTAURANT NIEUW MINERVA “HET ADRES� om te overnachten midden in het centrum van leiden in een van onze 39 hotelkamers, waaronder een aantal luxe kamers met een bijzonder interieur. Maar ook voor diners, recepties, feestavonden en vergaderingen Boommarkt 23, 2311EA Leiden Internet: www.nieuwminerva.nl E-mail: hotel@nieuwminerva.nl

tel. 071-5126358 fax 071-5142674

Accountancy, administratieve- en fiscale dienstverlening Sisalbaan 5F, 2352 AZ Leiderdorp Telefoon 071 - 750 32 85 E-mail: Rjochems@acadi.eu www.acadi.eu

071149_feestwijzer#18.indd 18

04-09-2007 09:49:39


3 OKTOBERKRAAM Er is een forse groep verzamelaars van Leidse Varia (boeken en objecten die met onze stad te maken hebben). Met name ook is er belangstelling voor drukwerken, voorwerpen en andere “hebbedingen” die met de herdenking en viering van Leidens Ontzet of de 3 October Vereeniging te maken hebben. Voor alle belangstellenden is er de 3 oktoberkraam. Dit denkbeeldige marktstalletje wordt door (of via) de 3 October Vereeniging gevuld met aantrekkelijke aanbiedingen voor verzamelaars en belangstellenden. Het gaat om door de Vereeniging eerder vervaardigde producten (bijv. een cd over de Musicaloptocht uit 1991), oude feestwijzers, bijzonder drukwerk, “dubbelen” uit het archief, plaatwerk of foto’s, Taptoemedailles, aan ons (door derden) aangeboden “Leidse restanten” enz. enz. Uiteraard komen alleen zaken in de aanbieding die niet (meer) in het Vereenigingsarchief thuishoren en het gaat bijna altijd om beperkte aantallen. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan de Vereeniging. Op de internetsite van de 3 October Vereeniging (www.3october.nl) treft u steeds een actueel en volledig overzicht aan van ons aanbod. Ook leest u daar hoe u de artikelen kunt bemachtigen. Een aantal artikelen uit de kraam zal ook bij verschillende evenementen te verkrijgen zijn. Speciale aanbiedingen: • CD ‘Levend Beeld’ t.g.v. 10 jaar Minikoraal (2002); tekst en muziek van alle (traditionele en nieuwe) liedjes van het Minikoraal, m.m.v. K & G 3 / NU € 5,- p. st. ! • Sleutelhanger met miniatuur-standbeeld burgemeester Van der Werf (ca. 3,5 cm); zwaarverzilverd; in cadeaudoosje; een leuk cadeautje voor familie en relaties / € 5,- p. st. Telefonisch bestellen kan (tijdens kantooruren) via het nummer van de 3 October Vereeniging (071-5324724). Schriftelijke bestellingen te richten aan de 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden of per fax: 071-5166699. Liederenbundel “Leidens Ontzet” De liederenbundel “Leidens Ontzet”, met liederen bij de Herdenking en Viering van Leidens Ontzet, is nog steeds te koop. Deze bundel wordt wederom gereduceerd aangeboden voor € 2,- De bundel is bij verschillende gelegenheden te verkrijgen, bijvoorbeeld bij de Inschrijving voor Haring & Wittebrood op donderdag 20 september in het Waaggebouw. Maar ook bij de Koraalzang op woensdag 3 oktober in het Van der Werfpark.

19

071149_feestwijzer#18.indd 19

04-09-2007 09:49:42


071149_feestwijzer#18.indd 20

04-09-2007 09:49:42


maandag 17 september 11.00-13.30 uur (alleen voor leden) dinsdag 18 september 11.00-13.30 uur

Inschrijving Seniorenvoorstelling CENTRALE HAL STADHUIS Op zaterdag 29 september 2007 zal in De Groenoordhallen de seniorenvoorstelling plaatsvinden. Om deze happening, met ondermeer Willeke Alberti en Charlies Angels, te kunnen meemaken dient u zich in te schrijven. De leden van de 3 October Vereeniging kunnen de toegangskaarten gratis verkrijgen op maandag 17 september. Op 18 september kunnen leden ĂŠn niet-leden zich inschrijven. Wij verzoeken de leden een bewijs van lidmaatschap mee te nemen. Dit kan een adreslabel van de feestwijzer zijn. De uitreiking zal op beide dagen plaatsvinden in de hal van het Stadhuis van 11.00 tot 13.30 uur.

donderdag 20 september, 16.30 - 21.00 uur

Inschrijving Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Iedere Leidenaar kan natuurlijk op woensdag 3 oktober weer rekenen op gratis Haring en Wittebrood, tenminste als u zich hiervoor laat inschrijven. Bent u in Leiden geboren of woonachtig? Kom dan op 20 september naar De Waag alwaar onze trouwe inschrijvers u met open armen zullen ontvangen. Hiermee laat u niet alleen zien dat u een echte Leidenaar bent maar ook dat u het belangrijk vindt om deze prachtige en in de wereld uniek traditie in ere te houden. Gelukkig heeft de uitreiking van Haring en Wittebrood al jaren niets meer te maken met oorlog en hongersnood maar het is wel goed om ieder jaar weer even stil te staan bij wat in vroeger tijden is gebeurd. Neem wel even een bewijs van uw verbondenheid met Leiden mee, zoals uw trouwboekje, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. 21

071149_feestwijzer#18.indd 21

04-09-2007 09:49:43


HARINGVEILIGE

HANDSCHOEN Terug van weggeweest: de haringveilige 3 oktoberhandschoenen! Leids gekleurd, links wit, rechts rood. En zonder vingertopjes, zodat u haring kunt eten zonder dat de handschoen vissig wordt.

Voor alle duidelijkheid staat op elke handschoen het jaar van Leidens Ontzet geborduurd: 1575. Of was het nou 1574? Maak dat u zo’n paar te pakken krijgt en u weet het voor altijd zeker.

O VOOR MAAR 5 EUR PER PAAR R! VINGER !”

“JUH, DA’S MAAR 50

CENT PE

Verkrijgbaar bij V&D (Breestr.) & HEMA (Haarlemmerstr.)

22

071149_feestwijzer#18.indd 22

04-09-2007 09:49:43


Er is ook geen plek in de wereld waar de inwoners zo massaal in de rij staan voor de uitreiking van dit feestmaal. Of het nu weer of geen weer is, vaak al vanaf 5 uur in de ochtend staan de eerste Leidenaars te wachten bij de Waag waar het op dat moment al een drukte van jewelste is. Want in alle vroegte worden met vrachtauto’s de tienduizenden haringen en Geusjes (de witte broodjes) aangevoerd. Het zijn dan ook de commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot die na een hele korte 2 oktobernacht (J) weer okselfris aan het werk zijn om de uitreiking voor te bereiden en daarna in goede banen te leiden. Mocht u niet van Haring en Wittebrood houden, kom dan in ieder geval even kijken. Zeker als u jonge kinderen heeft, want het is van het grootste belang dat alle Leidse kinderen deze fantastische traditie met de paplepel krijgen ingegeven. Als lid van de 3 October Vereeniging kunt u zich, zoals gewoonlijk, ook weer inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd. Al weer zo’n waanzinnig leuk evenement dat ieder jaar groter en groter wordt. Per lidmaatschap heeft u recht op maximaal 2 hutspotbonnen. Wilt u meer bonnen bemachtigen? Dat kan door nieuwe leden aan te brengen want ook alle leden die dit jaar lid van onze vereniging worden komen in aanmerking voor 2 hutspotbonnen. U kunt lid worden door u aan te melden op de website van onze vereniging, www.3october. nl, door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van onze vereniging, of door u te melden bij onze stand in de Waag bij de inschrijving van Haring en Wittebrood. Want... het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is natuurlijk hét ultieme bewijs van echt Leidenaarschap.

woensdag 26 september 19.30 uur

Oefenen Koraalmuziek HOOGLANDSE KERK (Let op nieuwe locatie!!!!) Na een jarenlange traditie is het zover……de repetitieavond van het Koraal verhuist van het clubgebouw van Concordia naar de Hooglandse Kerk. Door het stijgende aantal mensen dat graag mee oefent, hebben we een nieuwe locatie gezocht en gevonden. De prachtige omgeving van de Hooglandse Kerk zal het decor vormen voor een nieuwe traditie. U wordt daar in grote getale op 26 september verwacht om 19.30 uur en uiteraard ontvangt iedereen een gratis consumptie!

23

071149_feestwijzer#18.indd 23

04-09-2007 09:49:43


(USCHKABEVEILIGT5ALSINDS VOORTAAN BEHERENWIJOOKUWBRANDMELDCENTRALEEN DETACHERENWIJBEVEILIGERSENRECEPTIONISTEN

K L A S S I E K E G A S T V R I J H E I D N I E U W E A M B I T I E S Hotel Leiden (****) en Restaurant Het Haagsche Schouw breiden uit. Medio december wordt u onthaald in een hotel dat meer kan, wil en gaat doen voor de gast! • 9 multifunctionele zalen, 4 - 200 personen • vernieuwde hotelbar, restaurant met open keuken • haven voor verzorgde sloeptochten van der Valk Hotels Ž

071 -5 731 731 | www.valk.com

Haagse Schouwweg 14, 2332 KG Leiden - www.hotelleiden.nl, leiden@valk.com

071149_feestwijzer#18.indd 24

04-09-2007 09:49:43


zaterdag 29 september 10.00 - 12.00 uur.

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten GROENOORDHALLEN Op de zaterdag voor 3 oktober wordt ook dit jaar weer een feestochtend georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten uit de Leidse regio. Let op, ook dit jaar geen ritje met de trein, want de Groenoordhallen vormen de locatie voor dit evenement. Bij binnenkomst wordt iedereen muzikaal begeleid door het dweilorkest Nou…?! Toe Maar uit Leiden (de bewoners van de Jacob Catslaan hebben dit optreden gesponsord). In de zaal beginnen we met een spetterend optreden van Show-& Marchingband Amigo uit Leiden. Zij zijn dit jaar Nederlands Kampioen geworden en zorgen er zeker voor dat de stemming er goed in komt. Deze groep wordt gesponsord door Cementbouw van D.van der Gugten uit Leiden. Natuurlijk zullen ook dit jaar de Leidse Carnavalsvereniging de Hutspotten niet ontbreken. Compleet met zanger Kevin Florijn en natuurlijk de Raad van Elf zullen zij, zoals altijd voor de lol en jolijt zorgen. En dan als hoogtepunt van dit grote feest komt dit jaar Imca Marina optreden. Bekend en beroemd in heel Nederland, zij gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat dit feest voor jullie onvergetelijk wordt! (De Soroptimisten uit Leiden hebben dit optreden mogelijk gemaakt.) Het feest is uitsluitend bestemd voor deelnemers en hun begeleiders, uit de doelgroep. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Leiden en omgeving, evenals belangstellenden die nog niet eerder naar dit feest kwamen, kunnen contact met ons opnemen. Deelnemers die elk jaar komen, krijgen automatisch van ons een uitnodiging. Opgeven kan bij: Thea van Kooperen – Professorenpad 21 – 2313 TA Leiden Tel: 071- 5310872 25

071149_feestwijzer#18.indd 25

04-09-2007 09:49:44


zaterdag 29 september 14.00 – 16.30 uur

Muzikale voorstelling voor Senioren GROENOORDHALLEN De evenementencommissie heeft ook dit jaar voor deze middag weer een topartieste gecontracteerd. Wie kent haar niet? Willeke Alberti, speciaal voor de senioren zal zij een fantastisch optreden verzorgen. Al jaren weet zij zich te handhaven op de landelijke hitlijsten. We kennen allemaal haar toppers zoals: ‘Spiegelbeeld’, ‘Morgen ben ik de bruid’ en ‘Samen zijn’. Zij treedt nog regelmatig op voor radio en televisie. Afgelopen jaar vierde zij haar 50-jarig artiestenjubileum! Haar warme persoonlijkheid zal menig gast in een feestelijke stemming brengen. Geen ander dan Willeke Alberti kan een lied met zoveel gevoel voor u zingen. Wij zijn ervan overtuigd dat u zult genieten van haar charmante optreden. Vooraf gaand aan dit optreden zal Charlie met zijn Angels u muzikaal meenemen naar Engeland. Charlie is vooral bekend van zijn jarenlange optreden op de Vakantiebeurs in Utrecht. Daar wist hij de bezoekers zover te krijgen dat zij allemaal meezongen. Samen met zijn vijf zangeressen zingt hij onder andere: ‘Cheerio’, ‘From the time you say goodbye’, ‘Daisy-Daisy’, en ‘Happy days are here again’. Wij hopen dat u de bekende liedjes ook zult meezingen. Wij zijn ervan overtuigd dat met dit prachtige programma het een fijne muzikale middag zal worden. Wij wensen u veel plezier. De gratis kaarten voor deze voorstelling (op vertoon van seniorenpas) zijn verkrijgbaar in de Centrale hal van het Stadhuis te Leiden op: Maandag 17 september tussen 11.00 en 13.30 uur (uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging, neem uw adresetiket van de feestwijzer mee als bewijs) en Dinsdag 18 september tussen 11.00 en 13.30 uur (zowel voor leden als niet-leden: natuurlijk kan men zich ter plekke opgeven als lid).

26

071149_feestwijzer#18.indd 26

04-09-2007 09:49:44


Door de medewerking van de Soroptimisten Leiden heeft de evenementencommissie van de 3 October Vereeniging voor de twee evenementen in de Groenoordhallen twee bekende artiesten naar Leiden weten te halen. Zowel Willeke Alberti als Imca Marina worden door de Soroptimisten gesponsord.

zondag 30 september 09.45 – 17.00 uur

3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi DOCOS – SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG Op zondag 30 september wordt voor de 18e keer het Haring en Wittebroodtoernooi op het complex van de voetbalvereniging DoCoS gehouden. Het toernooi wordt georganiseerd in nauwe samenwerking tussen DoCos en de 3 October Vereeniging.

De voetbalwedstrijden zijn voor de D junioren (10-12 jaar). DoCos heeft de Leidse Voetbalverenigingen U.V.S., VV Leiden, GHC en Lugdunum uitgenodigd. Daarnaast zullen elftallen van de volgende betaald voetbalorganisaties deelnemen: ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, HFC Haarlem, RBC Roosendaal, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Willem II uit Tilburg. Natuurlijk wordt er ook dit jaar in de middagpauze van het toernooi een Prominentenwedstrijd gespeeld. Wie er precies komen spelen 27

071149_feestwijzer#18.indd 27

04-09-2007 09:49:44


071149_feestwijzer#18.indd 28

04-09-2007 09:49:44


tegen de Oud DoCoS eerste elftal-spelers is nog een verrassing, maar kom vooral kijken rond de klok van 13.00 uur. Behalve deze bijzondere wedstrijd, is er ook muziek. Danny Plezier, wereldberoemd in Leiden en omstreken, komt optreden! Iedereen is welkom, voor de kleintjes zijn er paardjes in pocketformaat waar gratis een rondje op gereden kan worden. Kortom, redenen genoeg om zondag 30 september even op het DoCos-complex te komen kijken. De prijsuitreiking van het toernooi is om 17.00 uur. De toegang is gratis. Parkeren: niet in de berm van de Haagse Schouwweg, maar bij de 3 October Hal.

zondag 30 september 10.00 - 17.00 uur

Hutspot bridgedrive RESTAURANT DZB (Le Pooleweg 11, industrieterrein Roomburg, Leiden) Het is dit jaar al weer voor de achtste keer achtereen dat de “Hutspot” bridgedrive wordt gehouden. Vanweg het enorme succes van vorig jaar wordt de bridgedrive weer gehouden op de zondag voor de 3 oktoberviering, dus op zondag 30 september. De organisatie is in handen van de 3 October Vereeniging in samenwerking met het district Leiden e.o. van de Nederlandse Bridge Bond. De Hutspot bridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag wordt u een heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden, verzorgd door de catering van de Zijlbedrijven. En natuurlijk is er na afloop haring met ui! We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de “Zilveren Hutspot” in de wacht te slepen. Schrijf u dus snel in!

29

071149_feestwijzer#18.indd 29

04-09-2007 09:49:45


Haarlemmerstraat 256-258, Leiden, Tel: 071-5122154 www.vanderklugtleiden.nl

071149_feestwijzer#18.indd 30

04-09-2007 09:49:45


Er wordt gespeeld in 2 zittingen van 7 maal 3 spellen (topintegraal). De indeling vindt plaats naar sterkte: A: hoofdklasse en hoger, B: 1e en 2e klasse en C: minder ervaren bridgers. Er kunnen meesterpunten volgens de NBB schaal verdiend worden. De winnaars van elke poule krijgen een prachtige prijs. Verder zijn er prijzen in natura te winnen. Voor de “overall-winnaars” is er de grote “Zilveren Hutspot” . Het inschrijfgeld bedraagt € 37,50 inclusief een kopje koffie, hutspotmaaltijd en haring. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Cees Varkevisser Koningin Julianalaan 71 2231 VB Rijnsburg tel: 071 - 4020797 aanmelden kan via e-mail: cevar@wxs.all

zondag 30 september 2007, 15.00 uur

3 Oktoberlezing KAMERLINGH ONNES LABORATORIUM – STEENSCHUUR (faculteit der rechtsgeleerdheid) Net als vorig jaar zal de 3 oktoberlezing plaatsvinden in de oude collegezaal van het voormalige Kamerlingh Onnes Laboratorium, tegenwoordig rechtenfaculteit. De universiteit was wederom zo gastvrij ons deze ruimte ter beschikking te stellen. De prachtige zaal, waar ooit beroemdheden als Einstein en Kamerlingh Onnes college hebben gegeven, is bij uitstek geschikt voor een historische lezing. Dit jaar zullen twee sprekers het woord voeren. Drs. Arent Pol en drs. Bouke Jan van der Veen presenteren gezamenlijk een lezing waarin noodmunten uitgegeven tijdens het beleg van 1574 en penningen die aan dit beleg herinneren een hoofdrol spelen. Arent Pol is als conservator verbonden aan het in mei geopende Geldmuseum te Utrecht, Bouke van der Veen is publicist op het gebied van geschiedenis. Titel lezing: De Leidse noodmunten geslagen tijdens het Beleg in de Tachtigjarige Oorlog 1574 – Waarheid en Verdichting.

31

071149_feestwijzer#18.indd 31

04-09-2007 09:49:46


6ERDIEPEN IN HET RECHT /F DICHT BIJ DE MENSEN BLIJVEN 6OOR SOMMIGE JURISTEN IS DAT EEN KEUZE 6OOR ONS NIET "IJ 4EEKENS+ARSTENS ZIEN EN BELEVEN WEALLEFACETTENJURIDISCH ½NANCIEELENEMOTIONEEL %N HET LIEFST BESPREKEN WIJ DIT ALLES IN ALLEDAAGS .EDERLANDS "IJ ONS SLAAT BETER BEGRIP OP MmmR DAN ALLEEN DE REGELS 'EtNTERESSEERD 5 BENT ALTIJD WEL KOM "EHALVE OP OKTOBER 7E ZIJN DAN GESLOTEN

UBEGRIJPTWELWAAROM WWWTEEKENSKARSTENSNL

071149_feestwijzer#18.indd 32

04-09-2007 09:49:46


Toelichting: Oorlogen zijn slechte tijden voor geld, of beter gezegd voor munten. Door gevechten dreigt geld een schaars goed te worden. Dat gebeurde ook tijdens het Leidse Beleg. Om de nood te lenigen werden er destijds noodmunten geslagen. Alleen waren ze in Leiden niet zoals gebruikelijk van metaal, maar van papier. En dat is uniek. Ook bijzonder is dat met de stempels waarmee die papieren noodmunten destijds werden gemaakt, later weer herdenkingspenningen zijn vervaardigd. Tot in onze 21ste eeuw worden ze nog geproduceerd. Bovendien is gebleken dat de stempels zelf zijn nagemaakt en dat daarmee ook weer afslagen zijn gemaakt. Kortom munten en herdenkingspenningen te over, maar wat zijn nu de originele? Toegang: Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang de voorraad strekt, op zondag 30 september vanaf 14.00 uur gratis op te halen in het voormalig Kamerlingh Onnes Laboratorium. Er zijn 200 kaarten beschikbaar. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Boekje: Zoals u gewend bent, verschijnt ook deze lezing in boekvorm. U kunt het boekje direct na afloop verkrijgen. Daarnaast is het te bestellen via het secretariaat van de 3 October Vereeniging of via de website (www.3october.nl). Er zijn tevens exemplaren beschikbaar uit voorgaande jaren. Telefonische informatie/bestellen tijdens kantooruren: 071 532 47 24. Schriftelijke bestellingen graag richten aan: 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2300 DA Leiden of per fax: 071 516 66 99.

Oefenen voor Koraal? Naar St Pancras allemaal! Kijk op www.3october.nl 33

071149_feestwijzer#18.indd 33

04-09-2007 09:49:46


/PRECHTBETROKKEN

2%#(43")*34!.$s!$6)3%2).'%."%'%,%)$).'s-%$)!4)/.s).#!33/

,EIDEN (AAGWEG .OORDWIJK *ONCKERWEG 4

WWWRWVNL

Ook bancair gezien is 7 ĂŠĂŠn van de meest toepasselijke cijfers!

De andere zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 0! ING Bank wenst iedere ‘Leienaar’ een heel feestelijk Leidens Ontzet, met talrijke feestelijke hoogtepunten! Schuttersveld 18, Leiden

BANKIEREN VERZEKEREN BELEGGEN •

•

34

071149_feestwijzer#18.indd 34

04-09-2007 09:49:46


zondag 30 september 16.00 - 20.00 uur

Jazz bij de Burcht KOETSHUIS - BURCHTPLEIN Het wordt al een traditie! Ook dit jaar organiseert de 3 October Vereeniging i.s.m. de Stichting Jazz on Sunday en Koetshuis de Burcht een gezellige jazzmiddag als opwarmer voor de 3 oktober festiviteiten. Dit jaar hebben wij Blood, Sweat & Kiers uitgenodigd wat betekent dat het Burchtplein zal veranderen in een swingend jazzplein! Wouter Kiers is geen onbekende in Leiden en zal veel fans op hun wenken kunnen bedienen! Het concert begint om 15.00 uur, er is een beperkt aantal zitplaatsen en we proberen het plein zoveel mogelijk te overdekken!

35

071149_feestwijzer#18.indd 35

04-09-2007 09:49:47


doet ook dit jaar weer uitgebreid verslag van Leidens Ontzet op Radio en TV! We zijn overal bij en doen live verslag op de radio. Van taptoe tot kermis, je komt onze verslaggevers heel vaak tegen. En 3 Oktober Radio begint al om middernacht met een spetterend live-feest tot ’s ochtends vroeg! En de hele dag door hoort u reportages van de evenementen. Natuurlijk ontbreekt ook onze tv-ploeg niet. Zoals u inmiddels van ons gewend bent maken zij weer een uitzending van 3 Oktober TV. Benieuwd of we u zijn tegengekomen? Of krijgt u gewoon geen genoeg van Leidens Ontzet? Kijk dan vanaf 4 oktober naar TV-Krant. onze reportage op het kanaal van de Tijdens alle festiviteiten staan ook onze fotograven weer heel wat kiekjes te maken. De beste foto’s van 3 oktober kunt u bekijken op de TV-Krant of op onze website: www.hollandcentraal.nl. Bovendien vind u al onze uitzendingen, radio en tv, op deze site! Uw lokale omroep maakt er weer een onvergetelijk feest van. Doet u mee? Zie voor de actuele programmering van Radio en TV: www.hollandcentraal.nl.

071149_feestwijzer#18.indd 36

04-09-2007 09:49:47


maandag 1 oktober, 13.30 - 14.30 uur

De Minikoraal 2007 GARENMARKT ZEVEN……….. een knallend jubileum. Burgemeester Van der Werf zal dit jaar voor de VIJFTIENDE keer het dirigeerstokje ter hand nemen om een groots koor door het repertoire van de zo langzamerhand overbekende Minikoraal liedjes te leiden. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 35 basisscholen uit Leiden, Leiderdorp en Voorschoten gaan een feestelijke middag tegemoet. Het koor wordt begeleid door het bekende Geuzenorkest o.l.v. Gérard Driessen en voor dit derde lustrum is, evenals bij het tweede lustrum, K&G 3 weer van de partij. Dit orkest staat o.l.v. René Leckie. Zo’n veertig musici zullen Van der Werf, de Minivocals, het achtergrondkoortje, en het kinderkoor muzikaal ondersteunen. Samen met alle ouders en verdere familieleden van de kinderen wordt het weer een gezellige middag met liedjes over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De MINIKORAAL is populair geworden en we zijn ontzettend blij dat we dit evenement voor de 15e keer mogen organiseren. We begonnen dus vijftien jaar geleden in het teken van de 100 jaar viering, een eenmalige uitvoering in de Groenoordhallen. Na het succes van die eerste keer, besloot het bestuur het evenement op te nemen als vast onderdeel van het programma. We verhuisden naar het Van der Werfpark, aan de voet van het standbeeld. Door de groei van het aantal deelnemers zijn we vier jaar geleden verhuisd naar de Garenmarkt. Ook dit jaar bouwen we weer een theater met 2500 zitplaatsen bestemd voor de kinderen en hun begeleiders. Voor de volwassenen zijn er voldoende staanplaatsen. Het motto van dit jaar, ZEVEN, biedt Van der Werf de mogelijkheid, om binnen het traditionele programma van oude en nieuwe liedjes over het 3 oktoberfeest, een uitstapje te maken naar DE RAMP MET HET KRUITSCHIP IN 1807. Laat dit maar aan hem over. Maandag 1 oktober is het weer zover. Om 13.30 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en haalt het doek op voor een wervelend liedjesfeest. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen kan meezingen. Burgemeester Lenferink van Leiden zal zorgen voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst. Misschien krijgt hij wel assistentie van de burgemeesters uit de regio. 37

071149_feestwijzer#18.indd 37

04-09-2007 09:49:48


tandprotheticus

071149_feestwijzer#18.indd 38

04-09-2007 09:49:48


dinsdag 2 oktober 13.00 - 21.00 uur woensdag 3 oktober 09.00 - 24.00 uur

Feestelijke warenmarkt STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE, LANGE MARE Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u uw vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt kunt u er weer heel wat mensen mee zien sjouwen!

dinsdag 2 oktober 14.00 - 02.00 uur woensdag 3 oktober 9.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark LAMMERMARKT, SCHUTTERSVELD, RIJNSBURGERSINGEL, STATIONSPLEIN, MOLENWERF, NIEUWE BEESTENMARKT EN BEESTENMARKT Uitpakken, uitpakken, uitpakken! Winnen, winnen, winnen! Komt dat zien, die supermachien! KERMIS IS EEN FEEST VAN DUIZEND ONTDEKKINGEN! Met weemoed wordt door opa’s en oma’s gesproken over de tijd van vroeger. De stoomcarrousel, waar je de hele avond kon blijven. Of de rupsbaan, waar het zeil over je heen ging en menig Leienaar zijn/haar eerste kus ontving. En dat alles op het aloude Schuttersveld. Bij regen vol met kolensintels. Feestvieren en plezier maken. Daar ging het toen om en nog steeds is de kermis het gezellige kloppende, opwindende hart van de 3 oktoberviering. De computer heeft tegenwoordig de taak van de stoommachine overgenomen, zodat inmiddels ‘the sky the limit’ is in de ontwikkeling van nieuwe attracties. Voor de kleine kermisvierders, die met vader en 39

071149_feestwijzer#18.indd 39

04-09-2007 09:49:49


moeder naar de kermis gaan, zijn er spannende attracties, in grote lijnen dezelfde als vroeger, maar met nèt dat beetje meer! Waar autotjes door de woestijn rijden kunnen de kleintjes tegenwoordig tijdens de rit ook daadwerkelijk de reuk van zand bespeuren. Soms staat de auto ook stil voor een zandstorm. Voor de durfals zijn spookhuizen een niet te stuiten improvisatiebron. Lopend of met een wagentje, dat tijdens de rit draait en zelfs de indruk wekt te zweven, worden de kermisvierders vermaakt. Of attracties die snel gaan, vooral geliefd bij tieners en papa’s die zich niet willen laten kennen. Hoe sneller, hoe beter en na het ritje uiteraard direct door naar de snoep- of oliebollenkraam. Bij dit alles is het goede gebleven, zoals de poffertjeskraam en de kramen met zuur- en kaneelstokken, noga en oliebollen. Voor wie dan nog meer wil is er vanzelfsprekend ook de suikerspin. Ook dit jaar zal de kermis, die wordt gehouden op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober, weer heel leuke en nieuwe kermisvermakelijkheden bieden. Jong en oud, groot en klein, iedereen kan er iets van zijn of haar gading vinden. Niets nieuws natuurlijk, want één van de echte hoogtepunten van de ‘3 oktoberfeesten’ is de grote kermis die weer zal plaatsvinden op de welbekende locaties. Van Schuttersveldweg en Stationsplein tot en met Nieuwe Beestenmarkt en het parkeerterrein rondom molen De Valk. Alle aandacht zal dit jaar uitgaan naar een attractie die de afgelopen maanden op alle grote kermissen in Amerika blikvanger is geweest. Nederland heeft hiermee een Europese primeur en die komt natuurlijk in Leiden! Dat is de “Real Action Show”. Het is een grote tent, waarin filmscènes worden nagespeeld en de bezoeker, die door de tent wandelt, zich onderdeel waant van de film. Showeffecten, pantomime, levende acteurs enz. De attractie krijgt een plaats op het parkeerterrein bij molen De Valk. Bij het samenstellen van de kermis is er naar gestreefd om een zo breed mogelijk aanbod te presenteren. Niet alleen attracties voor de waaghalzen, maar ook attracties voor het gehele gezin. Voorop staat dat iedereen moet kunnen genieten. Alle bijna 150 attracties noemen

071149_feestwijzer#18.indd 40

04-09-2007 09:49:49


en beschrijven, doen we niet. Niet alleen zou dit boekje in dat geval alleen over de kermis gaan, bovendien is dan de verrassing weg! Een klein rondje kermis laat zien dat het spookhuis “Thriller” terug is van weggeweest. Ook weer aanwezig de “No Limit”. Dit keer niet opgesteld voor de molen, maar op de Lammermarkt. De andere hoogvlieger, “Booster”, staat samen met de achtbaan “Super Mouse” weer op de Beestenmarkt. Op de Schuttersveldweg staat tenslotte de “Bullit”, waarin je als een kogel wordt afgeschoten naar onbekende bestemming, maar steeds weer terugkomt op aarde. Op zijn oude vertrouwde plaats staat ook weer het reuzenrad. Vanuit deze attractie, met meer dan 40 meter de hoogste op de kermis, heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de gehele stad en wijde omgeving. Zeker de moeite waard! Eigenlijk moet je het twee keer doen. Niet alleen overdag, maar ook bij avond is het een schitterend gezicht. Verdere classics zijn de Cakewalk oftewel holly holly, Snowjet, botsauto’s, glazen doolhof, magic circus enz. De specifieke attracties voor de kinderen staan over de gehele kermis verspreid. Nieuw is dit jaar “Captain Hook”. Een boot, waarin plaats is voor ongeveer 12 kinderen, trotseert al schommelend de woeste golven. Verder ontbreken de klassieke draaimolen en de vliegtuigjes ook niet. Kortom, de kermis zal weer een feest op zichzelf zijn voor groot en klein, oud en jong van klank, kleur en licht. Tijdens de periode van de op- en afbouw wonen de kermisexploitanten op een speciaal ingericht terrein aan de Wassenaarseweg. Daar zijn voorzieningen voor drinkwater, elektriciteit en riolering aangelegd, terwijl er ook een parkeerwacht is die zorgt dat iedere kermisexploitant zijn wagens op de juiste plaats neerzet. Door de stichting Rijdende School worden bovendien twee speciale mobiele klaslokalen

41

071149_feestwijzer#18.indd 41

04-09-2007 09:49:49


Het is tijd voor feest. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, zoals de 3 October Vereeniging. En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. Het is tenslotte ook onze stad.

Het is tijd voor de Rabobank.

071149_feestwijzer#18.indd 42

04-09-2007 09:49:49


geplaatst, zodat de kinderen onderwijs krijgen. Dit alleen al vormt een prachtig schouwspel. We hebben er een heel jaar op gewacht, voelde het soms in maart al prikkelen, maar nu is het toch eindelijk weer zover: DE 3 OKTOBER KERMIS, DE LEUKSTE PLEK VAN NEDERLAND! dinsdag 2 oktober, 10:00 - 16:00 uur

Rust- en verpleeghuizen Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden daags voor de 3 oktoberviering de rust- en verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie met gebak wordt alvast een voorschotje genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden.

dinsdag 2 oktober, 17.00 - 18.30 uur

Grote Hutspotmaaltijd (in samenwerking met het 3 October Gilde) PIETERSKERKPLEIN Weer in de open lucht en op z’n minst tussen de buien door vindt op 2 oktober de Hutspotmaaltijd voor leden van de 3 October Vereeniging plaats. Inmiddels zeer vertrouwd en oergezellig in de open lucht op Het Pieterskerkplein. De 3 October Vereeniging wil dit evenement verder laten uitgroeien tot een van de leukste en grootste evenementen van de 3 oktober festiviteiten. Bent u lid van onze Vereeniging? Meld u dan tijdens de inschrijving Haring en Wittebrood ook aan voor de Hutspotmaaltijd en kom op 2 oktober naar het Pieterskerkplein om te genieten van dit culinaire hoogstandje dat altijd weer met de grootste zorg uit verse

43

071149_feestwijzer#18.indd 43

04-09-2007 09:49:50


HAMERSTUK OF KLAPSTUK WWW.DECLERCQ.COM Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden. Telefoon 071 - 581 53 00. Fax 071 - 581 53 81.

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

Als ’t vakwerk moet worden Winkelblvd. Baanderij Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp Tel: 071-542 22 00 Fax: 071-542 22 01 ’s zaterdags geopend

071149_feestwijzer#18.indd 44

Ind.terrein Roomburg Nieuwenhuizenweg 19 2314 XP Leiden Tel: 071-589 92 03 Fax: 071-541 02 00

04-09-2007 09:49:50


ingrediÍnten wordt bereid. En bedenk‌ deze maaltijd is een prima bodempje voor wat er die nacht nog komen gaat. U kunt intekenen voor de maaltijd en het bijbehorende glaasje op: donderdag 20 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in de Waag aan de Aalmarkt (tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood). De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich aanmelden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen!!! Laat u zich deze smakelijke start van de feesten ook dit jaar niet ontgaan: er is immers geen 3 oktober zonder hutspot. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd wederom financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate wordt ontzien. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leidse ontzetfeest en bij het feestvierende publiek.

dinsdag 2 oktober 18.30 - 19.30 uur woensdag 3 oktober 8.30 - 9.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon STADHUIS Hoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in de vroege morgen van 3 oktober. Het programma van de beiaardier zal weer een mengeling zijn van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het stadhuiscarillon wordt altijd bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Kwaliteit is dus verzekerd!

45

071149_feestwijzer#18.indd 45

04-09-2007 09:49:50


Ongestoord genieten! De voorbereiding en uitvoering van een evenement roepen altijd spanning op. Behalve als u Homan inschakelt. Want als erkend installateur geven we met onze elektro-aggregaten, knowhow en jarenlange ervaring, elke festiviteit de juiste power. Op tijd, betrouwbaar en vooral veilig. Daar steken we voor u al onze energie in. ALTIJD HOMAN INSCHAKELEN!

Bel voor meer informatie 0297 - 28 21 21, mail naar info@homan.nl of kijk op www.homan.nl!

TIJDELIJKE STROOMVOORZIENING • FEESTVERLICHTING ELEKTRO-AGGREGATEN • KERMIS

• Sanitaire Installaties • Dakbedekkingen • Lood- en Zinkwerken

071149_feestwijzer#18.indd 46

04-09-2007 09:49:50


dinsdag 2 oktober, 19.30 uur

Grote taptoe ”Een lint van licht” De Taptoe wordt gehouden om hulde te brengen aan Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot. Bij het defileren langs het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Hout-monument, waar kransen worden gelegd, wordt de verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Uitsluitend officieel erkende verenigingen worden tot de Taptoe toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen, die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. De Taptoe wordt opgesteld op het Kaasmarktterrein. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden aan uitsluitend via de Middelweg en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten dus in het geheel aantreden. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhinksteeg. Majorettekorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, zonder welke zij niet gerekend worden tot de muzikale deelnemers. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route (de Taptoe is dus niet geschikt voor praalwagens). Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoe motto: ‘Een lint van licht door Leiden’. De winnaars van de Joppenszprijzen zullen de Taptoe openen. De commissie zal dit jaar weer op de traditionele wijze de deelnemers voorzien van een taptoe medaille.

47

071149_feestwijzer#18.indd 47

04-09-2007 09:49:51


" /< /Ìi˜` }œi`t

`iÊ-ˆÌÌiÀ>>˜Ên™ÊʇÊÊÓΣÎÊ/Êiˆ`i˜ÊʇÊÊx£{™™Ç™Éx£ÓÓÎ£È www.TeeuwenVerzekeringen.nl

Lekstraat 88a 2314 VJ LEIDEN Telefoon 071 – 5 41 08 52 Fax 071 – 5 41 91 32 E-mail info@borsboom-accountants.nl

071149_feestwijzer#18.indd 48

04-09-2007 09:49:51


3-Oct

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

0:30

nr. Lokatie Feestelijke warenmarkt Route optocht

1

Stadhuisplein

2

Garenmarkt

3

Gangetje

4

Breestraat/stadhuis

5

De waag

6

VD Werfpark/Steenschuur

Reveille 7:00- 7:30

Straattheater 11:00-13:00 Dare devil festival 10.30-12.30

Grote artiest

Muziekfestijn met DJâ&#x20AC;&#x2122;s

Daredevil festival 14:30- 16:30

Straattheater 9:30-12:15 Bespelen Stadhuiscarillon 8.30-9.30 uur Straattheater 11:00-13:00 Uitreiking Haring Wittebrood 7:30-9:30 Koraalmuziek

Spektakel: de kruitramp van 1807 10:00-10:45 en 11:00-11:45 Polstok verspringen 15:00-17:00

7

Lammermarkt/Schuttersveld

8

Pieterskerk/Pieterskerkplein

9 Toevoerwegen Lunapark

Lunapark 9:00-01:00 Herdenkingsdienst 10:00-11:15 Feestelijke warenmarkt 9:00-24:00

10 De Lakenhal

Speciale 3 oktober expositie 10:00-12:00

11 Sleepboothaven Oude Singel

Vlootschouw SLEEPBOOTHAVEN muziek en nautische markt 10:00- 17:00

12 Galgewater/Molen De Put

Vlootschouw HISTORISCHE HAVEN muziek 10:00- 18:00 Vuurwerk 23:30

13 Ankerpark/Zijlsingel 14 Stille Mare/ hoek Haarlemmersrtraat

Poppenkast Patty 9:30-12:00

15 Burchtplein

Poppenkast Jacomiek 9:30-12:00

16 Rapenburg/ LĂŠsperance 17 Route optocht

071149_schema_05#01.indd 1

Dernyrace 10:30-12:30 Grote optocht 13:00-17:00

04-09-2007 16:19:28


viering 2007 3 oktober is jullie feestje, de rest organiseren wij! Een superrr 3 oktober toegewenst namens alle Woensdag 3 oktober 7.00 uur 7.30-9.30 uur

 8.00 uur 8.30-9.30 uur 9.00-24.00 uur 9.00-01.00 uur 9.30-12.00 10.00 uur 10.00-10.45 uur en 11-11.45 uur 10.00-12.00 uur 10.00-17.00 uur 10.00-18.00 uur 10.30-12.30 uur 10.30-12.30 uur 09.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.15 uur 11.00-13.00 uur 14.30-16.30 uur 15.00-17.00 20.00-01.00 uur 13.00 uur 15.00-17.00 uur 14.30-15.30 uur

 23.30 uur

Reveille, Stadhuisplein Uitreiking Haring en Wittebrood, De Waag, Aalmarkt Koraalmuziek, Van der Werfpark Bespeling Stadhuiscarillon Feestelijke warenmarkt, Toevoerwegen Lunapark Groot Lunapark, Lammermarkt e/o Poppenkast voorstellingen, Stille Mare/ Hoek Haarlemmerstraat/ en Burchtplein Herdenkingsdienst, Pieterskerk

59 60

Napoleontische groep speelt de kruitramp na, Van der Werf park Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel Vlootschouw, Muziek en Nautische Markt, Sleepboothaven, Oude Singel Vlootschouw, Historische haven Kort Galgewater- Molen de Put Dare Devil Festival 2007, Garenmarkt Derny Race, Rapenburg (Lâ&#x20AC;&#x2122;Esperance)

75

Straattheater, Breestraat van Stadhuis tot Gangetje Straattheater, Stadhuisplein

65

61 45 39 39 64 63

071149_schema_05#01.indd 2

Volmolengracht 29 2312 PG Leiden (071) 513 77 75 www.kwikevents.nl

8FMLPNCJKEFXBTTUSBBUWBO)FU.PUPSIVJT"VUPXBTTFO

WB& M LF[ LF [P O E BHP Q F O 

69

0QFOJOHTUJKEFO NBBOEBHUNWSJKEBHUPUVVS [BUFSEBHUPUVVS [POEBHUPUVVS

71

7POEFMMBBO -FJEFO5FMXXXNPUPSIVJTOM

73 67 77

65

Dare Devil Festival 2007, Garenmarkt 67 Muziekfestijn Grote artiest, Stadhuisplein 57 Muziekfestijn Diverse DJâ&#x20AC;&#x2122;s, Stadhuisplein 57 Grote optocht â&#x20AC;&#x153;ZEVENâ&#x20AC;?, Elders deze 78 feestwijzer Polstokverspringen, Steenschuur/vd 90 Werfpark Poppentheater KOESKOES speelt voor 92 de patiĂŤntjes van de Kinderafdeling van het LUMC, Daktuin LUMC Vuurwerk, Ankerplantsoen/Zijlsingel 93

55

7 Kwikkies!

Programmaoverzicht

DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN. HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT! Route Kaasmarktterrein, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht ( Jan van Hout-monument). De ontbinding van de Taptoe vindt plaats op de kruising Geregracht-Levendaal. Dit betekent dat bij het Jan v. Houtmonument niet stil gestaan wordt. Rechtdoor richting Levendaal. Het monument staat volledig in de hekken. Daar vindt absoluut geen doorgang plaats. VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES! Taptoeprijs De Optocht- en taptoecommissie looft de prijzen uit aan deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe tot uiting lat komen. De drie prijzen zijn resp. â&#x201A;Ź 455,- , â&#x201A;Ź 345,-, en â&#x201A;Ź 230,-. Naast deze prijzen kan ook de â&#x20AC;&#x153;Taptoepluimâ&#x20AC;? worden toegekend, een aanmoedigingsprijs met een geldbedrag van â&#x201A;Ź 115,-. De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De uitslag is te zien in de Optocht van 3 oktober. De winnaars ontvangen op twee oktober â&#x20AC;&#x2122;s avonds na 22.00 uur telefonisch bericht. De prijzen worden de volgende dag op een nader te bepalen plaats en tijd uitgereikt. Het reglement van deze â&#x20AC;&#x153;Joppenszprijsâ&#x20AC;? is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301 EA Leiden.

dinsdag 2 oktober, 20.30 uur

21

Dinsdag 18 september (leden en niet-leden) 11.00-13.30 uur Kaartuitgifte muzikaal programma senioren, Centrale Hal Stadhuis

21

Donderdag 20 september 16.30-21.00 uur Inschrijving Haring en Wittebrood, DeWaag

21

Woensdag 26 september 19.30 uur Oefenen Koraalmuziek, Hooglandse kerk

21

Zaterdag 29 september 10.00-12.00 uur

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten, Groenoordhallen Muzikale voorstelling voor Senioren, Groenoordhallen

25

27 29 31

 16.00-20.00 uur

Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi, DoCoS sportcomplex Hutspotdrive, Restaurant DZB 3 oktober lezing , KamerlinghOnneslaboratorium Jazz bij de Burcht, Koetshuis Burchtplein

Maandag 1 oktober 13.30-14.30 uur

De Minikoraal, Garenmarkt

37

Bezoek rust- en verpleeghuizen Feestelijke warenmarkt, Toevoerwegen Lunapark Groot Lunapark, Lammermarkt e/o Grote Hutspotmaaltijd , Pieterskerkplein Bespeling Stadhuiscarillon Grote taptoe, â&#x20AC;&#x153;een lint van lichtâ&#x20AC;?, zie elders in de feestwijzer Pleintaptoe K & G, Garenmarkt Muziekfestijn, diverse DJâ&#x20AC;&#x2122;s, Stadhuisplein

43 39

 14.00-16.30 uur Zondag 30 september 09.45-17.00 uur

 10.00-17.00 uur 15.00 uur

Dinsdag 2 oktober 10.00-16.00 uur 13.00-21.00 uur

Pleintaptoe K & G GARENMARKT De â&#x20AC;&#x153;Pleintaptoeâ&#x20AC;? heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigen publiek. Deze taptoe is inmiddels niet meer weg te denken uit het feestprogramma. Daarvoor is de geschiedenis te lang en de voorstelling te mooi. Vorig jaar hebben we het helaas moeten stellen zonder de Show and Marchingband K & G. Dit orkest had verplichtingen elders. Dit jaar is onze medeorganisator weer van de partij. 56

Maandag 17 september (uitsluitend leden) 11.00-13.30 uur Kaartuitgifte muzikaal programma senioren, Centrale Hal Stadhuis

49

 14.00-02.00 uur 17.00-18.30 uur 18.30-19.30 uur 19.30 uur 20.30 uur 21.00 uur

26

35

39 43 45 47 49 57

50

04-09-2007 16:19:32


Om 20.30 uur komt de Stage Band van K&G het publiek al vermaken met mooie melodieën. De overige orkesten presenteren zich vanaf 21.00 uur aan het publiek op de Garenmarkt. De orkesten komen naar de Garenmarkt vanuit de Taptoe. De 3 October Vereeniging, is trots deze Pleintaptoe te mogen organiseren in samenwerking met K&G. De samenwerking heeft geleid tot een boeiend programma. Wij hopen dat u weer massaal naar de avondeditie van de Taptoe komt kijken en luisteren. De presentatie van de Pleintaptoe is in handen van Eva van Dam. Zij volgt hiermee Ellen Simons op die de afgelopen jaren de teksten vakkundig voor haar rekening nam.

De deelnemers aan de Taptoe zijn dit jaar: • • • • • •

JUNIOREN K&G, LEIDEN STAGE BAND K&G, LEIDEN SHOW AND MARCHINGBAND K&G, LEIDEN EXELSIOR, DELFT FLORABAND, RIJNSBURG DRUMFANFARE VAN DE KAPEL VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

dinsdag 2 oktober 21.00 - 01.00 uur woensdag 3 oktober 15.00 - 17.00 en 20.00 - 01.00 uur

Muziekfestijn STADHUISPLEIN Het wordt weer swingen en zingen op het Stadhuisplein! In nauwe samenwerking met City Hall organiseert de Evenementencommissie 57

071149_feestwijzer#18.indd 57

04-09-2007 09:55:24


Vestigingen in Alphen • Katwijk • Leiden Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Rijnsburg Roelofarendsveen • Wassenaar

NA 3 OKTOBER WEER AAN DE SLAG! Op zoek naar een baan in de regio? Of naar enthousiast personeel? Neem contact op met Luba Personele Diensten en de match is snel gemaakt! Luba Leiden, Kort Rapenburg 10, rapenburg@luba.nl, T (071) 514 03 41 Luba Leiderdorp, Winkelhof 9, leiderdorp@luba.nl, T (071) 589 98 62 Luba Voorschoten, Leidseweg 68a, voorschoten@luba.nl, T (071) 561 81 42 Luba Medisch, Eschertoren 1A Leiden, medisch@luba.nl, T (071) 516 30 65 BETER BEKEND IN DE REGIO

071149_feestwijzer#18.indd 58

04-09-2007 09:55:25


dit jaar wederom op beide avonden muziek met diverse D.J.’s. Zowel op dinsdagavond 2 oktober als op woensdagavond 3 oktober barst het feest los, dus lekker swingen met vele bekende D.J.’s. Zie voor het definitieve programma de dag- en weekbladen. Op woensdag 3 oktober, na de doorkomst van de Grote Optocht, verwachten wij dat het publiek in grote getale komt kijken. Speciaal voor alle Leidenaren treedt er een grote Nederlandse artiest op. De naam zullen wij onthullen in de dag-en weekbladen vlak voor 3 oktober. ’s Avonds rond acht uur kan iedereen weer los gaan op de muziek van een aantal DJ’s, zij spelen tot in de late uurtjes……….

MUZIEK Programmering Stadhuisplein 2007 ARTIESTEN

DAG

DATUM

Dinsdag

2 oktober

Diverse DJ’s

21.00 - 01.00 uur

TIJDEN

Woensdag 3 oktober

Grote artiest

15.00 -17.00 uur

Pauze Diverse DJ’s

20.00 - 01.00 uur

woensdag 3 oktober 7.00 uur

Reveille STADHUISPLEIN Uiteraard zal ook in 2007 om 7.00 uur ’s ochtends het grootste feest van boven de rivieren ingeluid worden! Om iedereen alvast in de stemming te brengen voor de rest van de dag, zullen ook dit jaar weer de onvolprezen klanken van Decibel vanaf 6.30 uur het Stadhuisplein opluisteren. Zodra de majoor tamboer de reveille heeft geblazen, openen wij met het Nederlandse Volkslied gevolgd door inmiddels bekende reveille liederen en uiteraard het dierbare, Leidse Volkslied. Wij verheugen ons erop om samen met u de dag te mogen openen. Na het zingen op het stadhuisplein, zal om 7.30 uur de Franciscus Band Leiden zijn jaarlijkse ommegang door de straten van Leiden maken, gezamenlijk wekken wij dan de rest van de stad om aan een heel goed ontzet te kunnen beginnen! 59

071149_feestwijzer#18.indd 59

04-09-2007 09:55:26


woensdag 3 oktober, 7.30 - 9.30 uur

Uitreiking Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Op misschien wel het mooiste punt van Leiden staat de Waag, één van de bekendste gebouwen van Leiden en zeker op 3 oktober het kloppend hart. Want in alle vroegte worden daar de voorbereidingen getroffen voor de traditionele uitreiking van Haring en Wittebrood. Dat daar veel organisatie aan vooraf gaat is niet iedereen bekend, maar neemt u van ons aan dat er heel wat bij komt kijken om duizenden Leidenaren binnen een paar uren van Haring en Wittebrood te voorzien! Maar we doen het graag, want daags voor 3 oktober slaat de koorts ook bij ons, de commissarissen van de commissie Haring, Wittebrood en Hutspot, toe. Lukt het om op tijd alle haringen in de ton te hebben en gaat het wel goed met het bakken van de duizenden Geusjes, het speciale 3 oktober wittebroodje? Ieder jaar is het weer spannend om alles op tijd gereed te hebben en ieder jaar is dat ook de grote uitdaging van de commissarissen. Maar zij doen het graag voor u, want laten we nu eerlijk zijn, er is toch niets mooier en meer uitdagend dan mee te mogen werken aan deze fantastische traditie die door de 3 October Vereeniging levend wordt gehouden. Het is dan ook de vereniging die u van harte uitnodigt om, wanneer u Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van deze feestgave, waarvoor u zich wel even op 20 september moet inschrijven. Naar verwachting zullen er dit jaar zo’n 45.000 haringen en 11.000 Geusjes worden uitgereikt en weet u? Van ons mogen het er best een paar meer worden! U bent dus van harte welkom, maar inschrijving vóóraf is nodig. Die inschrijving vindt plaats op donderdag 20 september, eveneens in de Waag (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring staat buiten de Waag de top van het Katwijkse haringsnijdersgilde te wachten: zij maken uw haring schoon, terwijl u wacht (en het misschien leert). Natuurlijk mag u zeker weer rekenen op de muzikale ondersteuning van Muziekvereniging De Burcht. Komt u maar kijken en proeven van de geweldige sfeer en geniet daarna van de uitgereikte feestgaven!

60

071149_feestwijzer#18.indd 60

04-09-2007 09:55:26


Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. De commissie heeft teruggekeken naar de geschiedenis van het Geusje: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker van Maanen probeert zoveel mogelijk van dat historisch karakter terug te brengen met de maatstaven van deze tijd. En dat levert een stevig maar smakelijk Geusje op voor iedere Leidenaar… Naar verwachting zal de 3 October Vereeniging bijna 11.000 Geusjes nodig hebben bij de Uitreiking van Haring en Wittebrood.

woensdag 3 oktober 8.00 uur

Koraalmuziek VAN DER WERFPARK Na de Reveille zullen we ’s ochtends om klokslag 08.00 uur begeleid door de Christelijke Muziek- en Showband “ Concordia” en Harmoniekapel Werkmans Wilskracht het lied heffen in het Van der Werfpark. Onder de bezielende leiding van dirigent Wim de Ru zingen we liederen uit de liederenbundel. Deze bundels is net als vorig jaar bij binnenkomst van het park te verkrijgen. In deze bundel (kosten 2 euro) staan àlle liederen voor de Koraalmuziek. Nieuw dit jaar is dat de liederen die we zingen óók in deze feestwijzer afgedrukt staan! Niets staat u meer in de weg om uit volle borst mee te zingen. Halverwege het Koraal zal een echte ‘Leienaar’ een rede houden (over het verleden en heden van Leiden). Burgemeester Lenferink zal hier kort op reageren. Aan het slot van de samenzang zal burgemeester Lenferink een krans leggen bij het standbeeld van oud burgemeester Van der Werf, waarna wij het Wilhelmus zullen zingen. Kom meezingen bij deze unieke en bijzondere muzikale happening!

61

071149_feestwijzer#18.indd 61

04-09-2007 09:55:26


Bevrijd(t) van financiële zorgen

• Advisering • Belastingzaken • Jaarrekeningen • Financiële administraties • Salarisadministraties • Online boekhouden • International tax consultancy

Lange Voort 68 2341 LD Oegstgeest Tel. 071 - 515 40 14 www.zirkzee.nl

071149_feestwijzer#18.indd 62

Verbeekstraat 8/A 2332 CA Leiden Tel. 071 – 572 49 65 www.zirkzeedenos.com

04-09-2007 09:55:26


Programma: Merck toch hoe sterck nr. 9 Geluckig vaderland nr. 7 O Nederland let op uw zaak nr. 8 O Gij stad van Leiden nr. 3 Leiden, stad van mijn hart nr. 1 Liedje van Koppelstok nr. 11 Mijn Nederland nr. 17 Hymne nr. 12 Wilhelmus nr. 6 De volledige teksten staan achterin deze feestwijzer. Let op!!! In verband met de grote belangstelling bij het oefenen van de koraalmuziek, zal – in tegenstelling tot voorgaande jaren – dit jaar de repetitie van de koraalmuziek niet plaatsvinden bij Concordia op de Langegracht, maar in de “De Hooglandse kerk”. De datum voor het oefenen is: woensdag 26 september te 19.30 uur.

woensdag 3 oktober 10.00 uur

Herdenkingsdienst PIETERSKERK Dit jaar zal de Herdenkingsdienst in de Pieterskerk ter herdenking van de bevrijding op 3 oktober 1574 worden voorgegaan door mevrouw ds. Annemieke Kelder, diaconaal predikant, verbonden aan Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden. Door de eeuwen heen is de traditie een Herdenkingsdienst te houden voor de herwonnen vrijheid na de bevrijding door Geuzen een zeer bijzondere geworden. U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om de traditionele herdenkingsdienst bij te wonen op die bijzondere historische plek, de Pieterskerk. Het Fanfarekorps van De Koninklijke Landmacht “Bereden Wapens” zal de muziek tijdens de dienst verzorgen. De liederen zullen ten gehore worden gebracht door de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons, welke muzikaal zullen worden begeleid door organist Joop Brons. Thema Herdenkingsdienst: De bevolking van de stad Leiden ging, nadat het bevrijd was, naar de kerk om God te danken voor de herwonnen vrijheid. Zij geloofden dat God hierin de hand had gehad. Maar ook de Spanjaarden zullen ongetwijfeld hebben geloofd dat zij streden met God aan hun zijde. Dat roept de vraag op of God zich leent voor elke strijd en voor elke vrijheid. 63

071149_feestwijzer#18.indd 63

04-09-2007 09:55:27


Wie in de Bijbel leest over bevrijding in Gods naam komt duidelijke aanwijzingen tegen. Niet voor de ene partij of de andere. Wel voor een vrijheid die berust op recht en gerechtigheid. Iedereen heeft recht op vrijheid. Het is de verantwoordelijkheid van wie de macht heeft om daarvoor te strijden. Gerechtigheid en rechtvaardigheid horen bij de fundamenten van een vrije samenleving. Bevrijding in Gods naam geeft de voorkeur aan wie arm is, niet meetelt, weerloos is en geen helper heeft. Wie zelf ooit uit onderdrukking bevrijd werd en daar God voor dankte, weet dus waar je beginnen moet. Schriftlezingen: delen uit Psalm 72 en Lucas 1: 46-55

woensdag 3 oktober 9.30 - 12.00 uur

Poppenkast voorstellingen STILLE MARE / HOEK HAARLEMMERSTRAAT en BURCHTPLEIN Wat zou 3 oktober zijn zonder Jan Klaassen en Katrijn? Daarom ook dit jaar in de ochtenduren weer twee Poppenkasten op twee vertrouwde plaatsen. Op de Stille Mare/Hoek Haarlemmerstraat kunnen de allerkleinsten genieten van de Poppenkast van Patty en op het Burchtplein is Jacomiek degene die de poppen bespeelt.

Let op: Bij slecht weer zullen beide voorstellingen plaatsvinden in Studentensociëteit Minerva aan de Breestraat.

Op beide plaatsen kunnen zij genieten van de onnavolgbare fratsen van het beroemde tweetal, maar er zullen ook andere figuren, zoals bijvoorbeeld ‘Gerrit Grijpgraag’, ‘Kwaaie Sandra’ en de ‘Zandheks’ in de poppenkast hun opwachting maken. Elke voorstelling duurt ongeveer 20 minuten. Dus kinderen: komt dat zien en neem gerust je broertje, zusje, vader, moeder, oma en opa mee. 64

071149_feestwijzer#18.indd 64

04-09-2007 09:55:27


woensdag 3 oktober 09.30 - 12.15 uur en 11.00 - 13.00 uur

Straattheater BREESTRAAT (STADHUIS/ ’t GANGETJE / STADHUISPLEIN) Het straattheater mag zeker niet meer ontbreken als programmaonderdeel van de 3 oktoberviering, vooral als je terugkijkt naar het verleden met fantastische optredens door artiesten van naam. Dit jaar kunt u in totaal genieten van een 6-tal verschillende artiesten!! BREESTRAAT: Voor het stadhuis kunt u genieten van twee zeer verschillende acts. Zo treedt voor u op Sven Roelants uit België met zijn Sierk Mobiel. Wanneer hij zijn spacywagen tot stilstand brengt, kan het publiek rekenen op een spetterende circusshow doorspekt met jongleeracts, acrobatische stunts en een gezonde dosis humor. De tweede act is Abu en Habib met hun show genaamd A thousand knives in one night. Deze twee heren presenteren een komische, magische, absurde show van 45 minuten GANGETJE: Vanaf het stadhuis tot aan ‘t Gangetje lopen 3 straatartiestengroepen die afwisselend het publiek versteld laten staan. Zo ziet u El Capstok met de Vliegende Hollander. Hij vertelt het publiek de verhalen van deze mysterieuze Hollander. Verder komt u wellicht Dramastrada tegen. Deze gezellige, hartveroverende, kibbelende, ruziemakende Siamese tweeling hoopt beroemd te worden met zingen, maar zitten elkaar voortdurend in de weg. Dit levert hilarische conflicten op. Verder ‘kraakt er een tak en ritselen de boombladeren’ en plotseling sta je oog in oog met lopende Giraffes! Statig en onverstoorbaar schrijden ze voort, hier en daar hun elegante nekken buigend om een bezoeker te begroeten. De giraffen worden uitgebeeld door Teatro Pavane. 65

071149_feestwijzer#18.indd 65

04-09-2007 09:55:28


Professionele organisatie. Persoonlijke benadering. De adviseur die je kent

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl

071149_feestwijzer#18.indd 66

04-09-2007 09:55:28


Elke groep treedt tussen 09.30 en 12.15 uur twee of driemaal op. We hopen dat u ook dit jaar zult genieten en zich kunt verbazen over het kunstzinnige gehalte van de hierboven genoemde straatartiesten. STADHUISPLEIN: 11.00 - 13.00 uur Speciaal voor de kleintjes, treedt op Circus Jabbedabbedoe met Clown Michelo. Met zijn poppen wordt hij zelf pop en brengt hij jonglerend met ladders balancerend en koorddansend zijn publiek in sprookjesstemming. Deze show wordt afgewisseld met een straattheateract voor iedereen die van een optreden met veel variatie houdt. Uit België zijn gekomen Hamish & Flamish. In hun show staan zij garant voor veel afwisseling: acrobatiek, evenwichtskunst en de kunst van het jongleren, alles gebundeld in één waanzinnige show de: Replay of the Secret Garden.

woensdag 3 oktober 10.00 - 12.30 en 14.30 - 16.30 uur

Dare Devil Festival 2007 GARENMARKT- EVENEMENTENPLEIN Ook dit jaar is er weer veel te beleven op de Garenmarkt. Met een waar Festival voor ‘Dare Devils’ dagen we de jonge en oudere Leienaar uit hun eigen grenzen te verkennen. Rond 10.30 uur is het evenementenplein in z’n geheel omgetoverd tot een Plein voor “Dare Devils”. De echte durfals kunnen hier de hele dag hun hart ophalen door mee te doen. Ga de uitdaging aan en maak in een race tegen de klok een ware sprint de lucht in met de ‘Vertical Bike’. Of bedwing midden in Leiden met behulp van stijgijzers en ijsbijlen de metershoge ijzige klimwand met het gehuil van een echte sneeuwstorm en ware mistbanken die je omgeven. Wie weet word jij de winnaar van de dag! En 67

071149_feestwijzer#18.indd 67

04-09-2007 09:55:28


1T]Y^YcdbQdYU[Q^d__b haadZWf]^W[`W`_[VVW`TWVd[\X 5a_b^WfWĂ?`S`U[Â&#x201A;^WSV_[`[efdSf[W ES^Sd[eSV_[`[efdSf[W 4W^Sef[`YSS`Y[XfW`SVh[WlW`

;gQ\YdUYdYcRUdQQ\RQQb gggVQcdVQcd^\

8[`S`U[S^ 3V_[`[efdSf[a` EWdh[UW FWUZ`a^aYk

1 =adfDSbW`TgdY+ $%##95>W[VW` D ")#'#$%))& ="('#$%"%%$

De 3 October Vereeniging dankt de GEUZEN VAN BOISOT hartelijk voor hun financiĂŤle en morele ondersteuning

071149_feestwijzer#18.indd 68

04-09-2007 09:55:28


voor wie in winterse sferen wil komen; een heuse Sledebaan wacht op deelnemers die in een tube naar beneden willen glijden… Wie zijn grenzen nog niet voldoende heeft afgetast, kan de ultieme DareDeviltest ondergaan: de ‘Scream Machine’. In de slinger is plaats voor twee deelnemers, die zowel achter- als vooruit worden rondgeslingerd. Geweldig om te doen, maar zeker ook om naar te kijken vanaf de tribune! Deze Scream Machine doet zijn naam eer aan; deelnemers kunnen het niet laten te schreeuwen van opwinding. Voor de jongere bezoekers zijn er ook een drietal spannende activiteiten. Zo kun je, klevend als een spin, een wand beklimmen. Of voel je je een echte ‘astronaut’ die in een acht meter hoge raket richting de ruimte wordt geblazen! En ook dit jaar wordt de inwendige mens niet vergeten. Dus toon aan heel Leiden je LEF tijdens het Dare Devil Festival op de Garenmarkt. Veiligheid en plezier staan voorop. Het publiek kan vanaf de grote tribune toekijken en aanmoedigen!

woensdag 3 oktober 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum De Lakenhal OUDE SINGEL Het is een goed gebruik dat alle Leidse ouders tenminste eenmaal met hun kinderen op 3 oktober De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. In het museum bevinden zich de portretten van Van der Werf, Van Hout, Van der Does en Valdez, het Lanckaerttapijt en het bekende grote schilderij van Van Bree, en natuurlijk ook de beroemde hutspot die door Cornelis Joppensz in de Lammenschans is gevonden. Op woensdag 3 oktober verzorgt De Lakenhal gratis rondleidingen en is het museum van 10.00 tot 12.00 uur geopend en gratis toegankelijk.

69

071149_feestwijzer#18.indd 69

04-09-2007 09:55:29


Hofweg 55 2251 LP VOORSCHOTEN tel.: 071-5764175 Flip en Nicole Lucie www.allemansgeest.nl

071149_feestwijzer#18.indd 70

04-09-2007 09:55:30


woensdag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw, Muziek en Nautische Markt SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL- HOUTMARKT Het wordt weer feest in de Leidse Sleepboothaven. De Stichting Sleepboothaven Leiden organiseert rondom 3 oktober wederom een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker 50 sleepboten, opduwers en historische jachten (bakdekkers) kiezen op dinsdag 2 oktober op de Oude Singel en de Oude Herengracht weer een ligplaats. De schippers zullen hun schepen met lichtjes en vlaggen optuigen en vooral ’s avonds is dat een prachtig gezicht. Om 10.00 uur openen de schepen de festiviteiten van die dag met hoorngeschal! Een aantal schepen zijn open voor bezichtiging, waarbij u de scheepsmotoren in werking kunt zien. Sommige scheepsmotoren zijn van historische waarde, en starten nog ouderwets met een brander of met lonten! Via een ponton over het water kan een ieder op 3 oktober – komend vanaf de Zijlpoort – de schepen direct bereiken. Naast de vlootschouw met een variëteit aan schepen, is er een kleine nautische markt met scheepsboeken, beschilderde scheepsattributen, touwslagers en 2e hands scheepsonderdelen.

De gehele dag vaart er een pendeldienst: Met een opduwer kunt u gratis van de Sleepboothaven naar de Historische Haven aan het Galgewater worden gebracht. De schippers vragen daarvoor een vrijwillige donatie voor een nader te bepalen Goed Doel. Bij de opstapplaats voor de pendeldienst kunt u genieten van Zeemansliederen.

71

071149_feestwijzer#18.indd 71

04-09-2007 09:55:30


Pieterskerkgracht 20, 2311 SZ Leiden tel: 071-5125111, fax 071-5143046 e-mail: info@hoppezak / website: www.hoppezak.nl Wij verzorgen niet alleen de kleding voor de optocht ! Ook voor uw eigen themafeest kunt u bij ons terecht.

GLAS IN LOOD

Lammenschansweg 141a 2321 HS Leiden Tel. 071 - 5318323

071149_feestwijzer#18.indd 72

Fax 071 - 5313443 Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

04-09-2007 09:55:30


woensdag 3 oktober 10.00 - 18.00 uur

Vlootschouw bij de Historische Haven in het Kort Galgenwater KORT GALGEWATER (Bij MOLEN de PUT) In het rustieke water van het Kort Galgewater liggen veel historische bedrijfsvaartuigen. Rond 3 oktober worden daarnaast nog een aantal tjalken, klippers en stoomslepers uitgenodigd om samen het drie oktoberfeest luister bij te zetten. De geur van geteerde schepen en getaande zeilen, met muziek en nautische attributen. De meeste schepen worden versierd en â&#x20AC;&#x2122;s avonds verlicht. Op 3 oktober is er weer een Vlootschouw. Net als in voorgaande jaren kan het publiek langs de opgetuigde en verlichte historische bedrijfsvaartuigen lopen. Tussen de Historische Haven en de Sleepboothaven aan de Oude Singel vaart een gratis Pendeldienst. De opstapplaats is vlak bij de brug aan de zijde van Molen de Put. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een nog te bepalen goed doel.

Originele 3 oktober bledderdrooghouder Kijk op www.3october.nl 73

071149_feestwijzer#18.indd 73

04-09-2007 09:55:31


Geregracht 7 2311 PA Leiden 071-5124032 Rooseveltstraat 7 2321 BK Leiden 071-5124627

JKD

I

071149_feestwijzer#18.indd 74

Infra

Postbus 1005, 2302 BA Leiden Telefoon 071 - 572 59 81 Telefax 071 - 572 29 52 Mobiel 06 - 22 41 76 14 e-mail info@koolmoes.nl website www.koolmoes.nl

04-09-2007 09:55:32


woensdag 3 oktober 10.00 - 10.45 uur 11.00 - 11.45 uur

Napoleontische groep speelt de tijd rond de kruitramp van 1807 na VAN DER WERFPARK ( grasveld achter Theehuis) De Napoleontische Associatie der Nederlanden bestaat uit verschillende verenigingen die oude tijden laten herleven. Ze spelen op vele plaatsen in Europa veldslagen uit vroeger tijden na, waaronder de vele veldslagen van Napoleon. Speciaal voor Leiden en het feit dat we dit jaar herdenken dat 200 jaar geleden het Kruijtschip in de Leidse grachten ontplofte, hebben zij zich verdiept in de leefwijze van de burgers van Leiden uit de tijd rond 1807. Ze laten u zien hoe de burgers van Leiden eruit zagen, woonden en werkten in de tijd van de Kruittramp in 1807. In het van der Werfpark vlakbij de plaats waar in 1807 het Kruijtschip de lucht in vloog, speelt deze groep van ruim 40 deelnemers de tijd van het Leiden van 200 jaar geleden na. Kom kijken hoe uw voorvaderen â&#x20AC;&#x153;eruit zagenâ&#x20AC;?. Het publiek kan langslopen en rondkijken.

Meedoen met de enige echte 3 oktober fotowedstrijd? Kijk op www.3october.nl 75

071149_feestwijzer#18.indd 75

04-09-2007 09:55:33


Bandolera Basler Betty Barclay Creenstone Fuchs Schmitt Gardeur Gerry Weber Joseph Ribkoff Mac Michele Rosner SanMartino T Taifun Vera Mont V Zerres

Technisch Installatie en adviesbureau

VERKUYLEN BV gas, water, sanitair elektro technisch bureau dakbedekkingen Karel Doormanweg 3 - 2315 SG Leiden tel. 071 - 522 37 67 - fax 071 - 522 12 10 info@tib-verkuylen.nl

Trots om Leidenaar te zijn! Kies voor studeren bij de LOI. Ruim 400 opleidingen! Ook erkend HBO en cursussen voor Onderweg. Meer weten? Kijk op www.loi.nl of bel (071) 545 1234. Met de LOI kom je er wél!

Kiek in de pot

Uw traiteur Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT Dagverse maaltijden Party-schalen Buffetten High-tea’s Soiree’s Diners lunchgerechten Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608.

071149_feestwijzer#18.indd 76

04-09-2007 09:55:33


woensdag 3 oktober 10.30 - 12.30 uur

Derny race RAPENBURG, met start en Finish bij Cafe L’Esperence. Dernyrace weer terug op het Rapenburg De wielerronde is op 3 oktober (eenmalig?) weer terug op de vertrouwde plek aan het Rapenburg. Dit keer een wedstrijd achter de derny’s. Op het fraaie parcours van de Doezastraatbrug tot de Gijselaarsbank en langs de cafés ’s Barrera en ‘L Esperance rijden de oud-vedetten hun rondjes. Ze komen weer: de oud-wereldkampioenen en oud-tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk en ook de ex-regenboogtruidragers Andre Gevers (1975), Piet van Heusden (1952), Arie van Houwelingen (1959) en Jaap Oudkerk (1964 en 1969) zijn van de partij. Nog meer bekenden; wat te denken van Fedor den Hertog, Jo de Roo, Johan van der Velde en Cor Schuuring? Renners waar we veel plezier van hebben gehad bij Bordeaux-Parijs, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Tours, de Giro, de Tour, Olympia Tour door Nederland en de Olympische Spelen. Ook zijn een aantal bekende Leidenaars weer verzocht plaats te nemen achter de brommers. Ze zijn er altijd bij: Jan en Henk Versteegen (The Shoes), Richard Plugge (Sportweek), Ton Holswilder (Koetshuis De Burcht), Hans Neuteboom (sponsor), Alfons Groenendijk (Ajax), Ton van Bemmelen (Van Bemmelen Sports), Martin van der Valk (Hotel Avifauna) en Adrie van Diemen (ex-trainer van Greg Lemond en Rabo Bank). Ook jonge talenten van Swift mogen het een kwartiertje achter de brede ruggen van Dick Rasch, Dick Verdoorn en Bruno Walrave proberen. We eindigen dit spektakel met een vrolijke estafette op de gele Neuteboom-fietsen met duo’s van een aantal voetbalverenigingen, rugbyvereniging DIOK, het Leidsch Dagblad, de KNWU, de 3 October Vereeniging, het Gronings Ontzet, wielervereniging Swift, en Skiclub Val Maar Raak. Het wielerprogramma op het Rapenburg begint om 10.30 uur en na afloop zullen de oud-kampioenen onder het genot van een bord hutspot en een haring met ui, zeker nog even wat oude verhalen ophalen en getuige zijn van de grote optocht.

77

071149_feestwijzer#18.indd 77

04-09-2007 09:55:34


woensdag 3 oktober 13.00 uur

Grote optocht “ZEVEN” Bij de optocht Het thema van de Grote Optocht komt dit jaar mede voort uit het jaar 1807, het jaar van de ramp met het kruitschip in Leiden. Het getal zeven geeft zoveel meer mogelijkheden. Een aantal van die mogelijkheden gaan we dit jaar uitbeelden en we hopen u daarmee te kunnen verrassen. Met het thema zeven proberen we bij een aantal van u de slechte smaak van het thema vorig jaar te doen vergeten. Soms grijp je als commissie te hoog en als daar nog invloeden van buiten komen waar je als commissie geen grip op hebt, wordt het wel eens een moeilijke optocht. We hebben het nooit zo beschreven maar tussenkomst van ambulance en andere calamiteiten zijn niet in een draaiboek vast te leggen. Er kan dus oponthoud ontstaan door medisch handelen. De gaten in de optocht zijn bijna elk jaar wel punt van bespreking. Ook hier is niet altijd op voorhand rekening mee te houden. We hebben soms prachtige groepen in de optocht die iets van hun kunnen willen laten zien aan het publiek. Hierdoor valt er soms een gat. Vaak is dat niet meer dicht te lopen. Muziekgezelschappen willen altijd lopende muziek maken. Hier heb je al een aantal oorzaken van oponthoud en gaten in de optocht. Willen we en kunnen we hier iets mee? Ja, we hebben niet voor niets de ZEVEN hoofdzonden in deze optocht. Daar zal er zeker een bij zijn waarbij wij ons als commissie het boetekleed van aan kunnen trekken. De start wordt veelbelovend. De ramp met het kruitschip in Leiden wordt uitgebeeld in een prachtige praalwagen met figuratie door de Napoleontische Associatie der Nederlanden. De leden van deze organisatie beelden het hele jaar door taferelen uit die betrekking hebben op de Napoleontische tijd. Voorwaar een prachtige opening van onze ceremoniële groep. Het slot van de Grote Optocht zal in het teken van 3007 staan. Veel futuristische uitingen maar ook herkenbare. Daartussen alles wat met zeven te maken heeft. Geniet van Mata Hari en haar dans van de zeven sluiers en denk ook nog even aan de prachtige film van Brat Pitt, Seven years in Tibet. We proberen het dit jaar te houden op zeven gaten zodat u op uw gemak kunt nagenieten.

78

071149_feestwijzer#18.indd 78

04-09-2007 09:55:34


MEDEWERKING VERLENEN: Gemeentebestuur Leiden, Politie Hollands Midden District IV ( Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Gemeentelijke Diensten Leiden, Leidse Brandweer, Leidse rij- en Jachtclub, Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging, De Palenstijnruiters, Groen-Wit, Groep Groenewegen, Capelse Manege, Hong Ying, van Muiden, Musicalgezelschap Otis, Abacus, de Zijl/ LGB, Dienst Wijkbeheer Leiden, Leidse en andere muziekkorpsen en groepen, Vastgoed Combinatie Rijnland, Juffermans, Warmond, Fa. Magro/Bergen op Zoom, Duscholux, Bloemenmagazijn David Nieuwenburg, L.I.A.M., Fa. Spreksel, Fa. Hoppezak, BSG Leiden, Cees Verver, Bonaventura College Leiden, Stedelijk Gymnasium Leiden, div. landelijke ruiterverenigingen en maneges, Flora/Rijnsburg, Rode Kruis afd. Leiden e.o., R.K. Basisschool St. Joseph, Leidsch Dagblad, fa. Haasnoot/ Rijnsburg, Scoutinggroep St. Joseph, Toneelgroep Ploef, kinderkoor ALLES K!DS! o.l.v. Annemiek de Groot, 70TIES Band Bestwell, Sligro Leiden, Coca Cola Nederland, HEMA Leiden, Griffioen Precious Presents, ROC Leiden, Da Vinci College Leiden, Snowworld Zoetermeer, Kluivers Recycling, Martin Vreeken, de Napoleontische Associatie der Nederlanden en vele anderen.

ROUTE VAN DE OPTOCHT Vertrek 13.00 uur (!!!) precies: Burggravenlaan. De gehele Burggravenlaan is opstelplaats en niet bestemd voor publiek !!!!!!!! Daarna: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, aan het einde ter hoogte van de Thorbeckestraat, wordt de Optocht afgenomen door het bestuur van de 3 October Vereeniging en haar gasten, Fruinlaan, waarna ontbinding van de Optocht in de Fruinlaan ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan zal tot 16.00 uur volledig afgesloten zijn tussen Hoge Rijndijk en Fruinlaan.

ALGEMENE AANWIJZINGEN Voorgenoemde route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast de instructies die de deelnemers ontvangen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht de route zonder haperingen te laten afleggen. Het is niet toegestaan de deelnemers van drank en etenswaren te voorzien. 79

071149_feestwijzer#18.indd 79

04-09-2007 09:55:34


Vanuit historisch perspectief wordt er een uitzondering gemaakt bij SociĂŤteit Minerva. Hier wordt een toast uitgebracht op de viering door de voorzitter van de 3 October Vereeniging en de Praeses van Minerva. Het Io Vivat zal door het eerste orkest ten gehore worden gebracht. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de optochtroute is niet toegestaan ( zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (- op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken geplaatst-) en niet met de Optocht mee te lopen of door de optocht heen over te steken. Met name in de smallere doorgangen zullen activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet worden toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn altijd verboden. Medewerking wordt ook gevraagd om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Natuurlijk krijgen zij van de ouderen gelegenheid om vooraan te staan, Maar dit is niet zonder gevaar, vooral wanneer ruiters, koetsen of praalwagens voorbij rijden. De taak van de politie en van de Optochtcommissarissen kan zeer verlicht worden door hun aanwijzingen met souplesse op te volgen. Vriendelijk, maar zeer DRINGEND verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht: Deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid daar belemmert de opstelling en start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Voorprogramma van de Grote Optocht (Vanaf 12.00 uur) Promotieteam 3 October Vereeniging Leiden Lions Leiden Lugdunum Dualis

80

071149_feestwijzer#18.indd 80

04-09-2007 09:55:34


Grote Optocht: “ZEVEN” (Om 13.00 uur)

SAMENSTELLING EN VOLGORDE VAN DE GROTE OPTOCHT: Politiemotoren Politie te paard Politiebus Muziekkorps: Amigo

 Erewacht te paard Met het vaandel van de 3 October Vereeniging, verzorgd door leden van de Leidse Rij- en Jachtclub en de Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging o.l.v. mevrouw M.A.G. Couwenberg (commandant). Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk “Panis et Piscis”. Ruiters, twee trompetten en twee pauken Uitgevoerd door de Palenstijnruiters Rijtuig Met de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners. Rijtuigen Met bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October-Vereeniging “Alkmaars Ontzet”.

071149_feestwijzer#18.indd 81

04-09-2007 09:55:34


 Geuzen in gerij De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. 5 Herauten Gouden Koets Acht Ruiters Uitgevoerd door de Capelse manege. Praalwagen: Ramp met het kruitschip 1807 12 januari 1807 werd Leiden opgeschrikt door een hevige knal. Aan het Steenschuur lag een schip geladen met 37 ton explosieve waar; buskruit. De schipper zat in alle rust thuis in Delft toen het schip om kwart over vier ontplofte. Enkele ogenblikken later was de stad veranderd in een enorme puinhoop. 155 lichamen werden geborgen en er waren vele gewonden. Op de wagen zien we de gevolgen van de ramp. Koning Lodewijk Napoleon was snel ter plaatse. We zien Lodewijk Napoleon met zijn vrouw Hortense in het open rijtuig.

 Napoleon wordt gevolgd door zijn garde. De ramp veroorzaakte vele slachtoffers. We zien ze hier voorbijkomen ondersteund door ziekenverzorgers en artsen uit het begin van de 19e eeuw. De boerenkar deed dienst als ambulance. 82

071149_feestwijzer#18.indd 82

04-09-2007 09:55:35


De groep die u zojuist heeft gezien is samengesteld uit leden van de Napoleontische Associatie der Nederlanden. De NAN is een overkoepelende organisatie van Napoleontische groepen die â&#x20AC;&#x153;levende geschiedenisâ&#x20AC;? tot haar doelstelling heeft gemaakt. De groepen geven het publiek inzicht hoe de legers vroeger opereerden en hoe ook de manschappen leefden. U heeft tijdens het ochtendprogramma in het Van der Werfpark al kennis kunnen maken met de deelnemers die uit het hele land naar Leiden zijn gekomen. De Joppenszprijzen Bij de Taptoe van gisteren zijn weer drie prijzen en vier pluimen toegekend aan sportverenigingen die zich op een prima manier en met een Licht van Lint hebben gepresenteerd aan het publiek. De prijzen zijn vernoemd naar Cornelis Joppensz de Leidse weesjongen die in 1574 de pot met hutspot vond na het vertrek van de Spanjaarden bij schans Lammen. Cornelis woonde bij zijn moeder in een rijtjes huisje achter de Vliet, vlak bij de plaats waar in de nacht van 2 op 3 oktober 1574 een deel van de stadsmuur instortte. Joppensz was dus geen weesjongen en het is ook niet echt duidelijk of hij de hutspot gevonden heeft. Hij is bij een steekpartij op 31 jarige leeftijd om het leven gekomen op de huidige Douzastraat in Leiden. 07.00 uur De Reveillllllje Het begin van een feestelijke dag. Hier uitgebeeld door Leienaars van het eerste uur die gezamenlijk de dag openden met het zingen van liederen op het Stadhuisplein. Eerst begeleid door het Leidsch Politie Muziekgezelschap en later door de Franciscus Band Leiden. Ook vanochtend waren zij weer van de partij. De ZEVEN Hoofdzonden Er zijn veel benaderingen van de hoofdzonden. Daar zijn de zonden binnen de Rooms-katholieke traditie en je kunt ook een lijst maken van hun tegenhangers: de ZEVEN deugden, bestaande uit de vier kardinale deugden en de drie goddelijke deugden. Wij hebben gekozen voor: IJdelheid, Hoogmoed, Jaloezie, Gierigheid, Wraak, Vraatzucht en Luiheid. Geniet van dit spektakel met op het eind nog wat lust. The Sound of Music The Sound of Music is een musical met muziek van Richard Rodgers en tekst van Oscar Hammerstein. 83

071149_feestwijzer#18.indd 83

04-09-2007 09:55:35


Centraal voor ons thema zijn de ZEVEN kinderen van kapitein Von Trapp U ziet Maria met de ZEVEN kinderen en daarna kapitein Von Trapp met de barones in een oldtimer. De Citroën Traction Avant is een bezienswaardigheid op zich. Deze auto steekt scherp af tegen Liesl en haar vriendje, de postbode, op zijn fiets. Weet u het nog? De nonnen van het klooster die ervoor zorgden dat de familie aan de Duitsers konden ontsnappen. The Band of Liberation Seven Years in Tibet Het is het begin van de Tweede Wereldoorlog en Heinrich Harrer tracht de hoogste bergtoppen van de Himalaya te beklimmen. Tijdens zijn reis wordt hij gevangen genomen door de geallieerden maar hij slaagt erin om te ontsnappen. Er volgt een lange, barre tocht die eindigt in Tibet. Hier wordt hij opgenomen door de bevolking en zelfs benoemd tot persoonlijke leraar van de jonge Dalai Lama. De praalwagen die straks komen gaat wordt begeleid door Tibetaanse ruiters. In hun gevolg zien we lopende Tibetaanse monniken. Deze prachtige praalwagen geeft een mooi beeld van een tempel in Tibet passend in het verhaal van deze mooie film met Brad Pitt. U hoort het zachte geluid van klankschalen. Misschien wordt het geluid overschaduwd door het wapengekletter van de Tibetaanse zwaardvechters. Ook de vlaggendragers mogen niet ontbreken en de Tibetaanse draak maakt de groep compleet. Spreekwoorden In het thema ZEVEN is veel te bedenken bij het uitbeelden van spreekwoorden. Wij hebben voor u een keuze gemaakt. U ziet hier ……7, wie moet ik een kusje geven ? Jong K & G

84

071149_feestwijzer#18.indd 84

04-09-2007 09:55:35


 ZEVEN kleuren schijten Deze wagen geeft op een wel bijzondere manier uiting aan dit spreekwoord. Let maar eens op de figuratie rond en achter deze praalwagen. ZEVEN kikkertjes in een boerensloot Op een wel heel bijzondere manier op straat gebracht. ZEVEN magere en ZEVEN vette jaren Ook hier een vreemde uitgedoste benadering van deze uitdrukking. De kat met ZEVEN levens Of zijn het er toch negen. Je weet het niet. Iedereen heeft zo zijn eigen invulling van deze uitdrukking. Sommigen vinden ZEVEN genoeg en dat accepteren wij natuurlijk maar al te graag.

 Con Fuoco Praalwagen ZEVEN Het getal 7 kent in de benadering van het woord ZEVEN een dubbele betekenis. Dit zien we op deze wagen. Kinderen ZEVEN met de gigantische zeef die schommelt tussen ZEVENS. Sprookjes Zoals eerder gezegd bij de uitdrukkingen kunnen we natuurlijk veel sprookjes uit de boeken halen waar het getal ZEVEN in voor komt. Ook hier maakten wij een selectie. 85

071149_feestwijzer#18.indd 85

04-09-2007 09:55:35


 Wolf met ZEVEN geitjes Dit sprookje hebben we een aantal jaren geleden eerder in de optocht gehad. Het bijzondere was toen dat we werkten met ZES echte geitjes. Tegenwoordig is het lastig werken met dieren in de optocht. Slechte arbeidsvoorwaarden en moeilijke contracten. Daarom deze benadering. Dwerg met ZEVEN Sneeuwwitjes Ja u ziet het goed. Het is toch veel leuker om naar zoveel Sneeuwwitjes te kijken? Roodkapje en haar ZEVEN mijlslaarzen Show and Marching Band K & G ZEVEN tegen ZEVEN Er zijn weinig sporten waar gespeeld wordt met teams van ZEVEN personen. Waterpolo is zo’n sport. Hier zien we heren ZEVEN van de Zijl/LGB invulling geven aan een stevige pot waterpolo. Waterpolo ontstond halverwege de 19e eeuw als de “watervariant” van handbal of voetbal. Het is een sport die vooral in Zuid- en Oost Europa grote populariteit geniet. LEIDEN, LZ-1886 en Amsterdam, Het Y, waren de eerste steden in Nederland waar de waterpolosport werd beoefend.

 ZEVENde Cavelerie Wounded Knee Wounded Knee is een dorp in het zuidwesten van South Dakota, Verenigde Staen, in het Pine Ridge Indianenreservaat. Op deze plaats vond op 29 december 1890 een slachting plaats onder de Indianen van de Lakota. Meer dan 150 Indianen kwamen om het leven. 86

071149_feestwijzer#18.indd 86

04-09-2007 09:55:36


Wounded Knee werd onder de Noord-AmerikaanseIndianen een symbool voor de eerloosheid van de blanken. De ZEVENde Cavelerie heeft daar het steentje toe bijgedragen. In deze groep ziet u de cavaleristen en indianen. Dans van de ZEVEN sluiers Mata Hari was een Nederlandse danseres. Zij werd voor spionage veroordeeld en gefusilleerd. Ze was een Friezin en na de scheiding van haar ouders kwam ze in Leiden wonen. Na haar scheiding van Rudolph Macleod vestigde zij zich als naaktdanseres in Parijs. In een Vaudeville theater in Parijs danste zij avond aan avond de dans van de ZEVEN sluiers. Op de praalwagen ziet u Anusch Alawerdian. Zij komt uit een creatief en artistiek Armeens gezin en op ZEVENtien jarige leeftijd maakt Anusch kennis met de Oriëntaalse dans en als een echte oosterse prinses, reisde ze door 1001 landen om zich in deze dans te gaan specialiseren. Zij geeft leiding aan Werelddans Centrum Arevik en vindt het heerlijk om jaarlijks grote evenementen te organiseren op het gebied van multiculturele dans en cultuur. Haar passie voor dans en muziek is groot. Wij zijn blij dat wij Anusch voor de derde keer binnen een aantal jaren in onze optocht terug mogen zien. De ZEVEN schoonheden Een echte Missverkiezing! Op de voorkant van uw Feestwijzer staat het cijfer ZEVEN. Steek uw bewondering niet onder stoelen of banken maar steek uw ZEVEN in de lucht als al dit schoons voorbij komt. Om u een echte Jury te laten zijn geven wij de ZEVEN schoonheden: • blauwe ogen bij bruin haar of bruine ogen bij blond haar • lange en gekrulde wimpers • een moedervlekje rechts of links boven je lippen • spleetje tussen je tanden • sproetjes • kuiltjes in je wangen • amandelvormige ogen Nu aan het werk. Succes! The SEVENties Deze wagen uit de tijd van AVRO’s Top Pop met Ad Visser en Penny 87

071149_feestwijzer#18.indd 87

04-09-2007 09:55:36


de Jager brengt u terug naar de muziek uit de ZEVENtiger jaren. De Band Bestwell laat u terugkeren naar die geweldige jaren ZEVENtig. Toppop was het eerste wekelijkse popprogramma op de Nederlandse televisie. De AVRO zond het programma uit van 1970 tot 1988 007 James Bond is de hoofdfiguur uit de verhalen van de Engelse schrijver Ian Fleming. James Bond is spion in dienst van MI6 en daarmee van de koningin van Groot-Brittannië. Hij staat bekend onder zijn nummer 007 en heeft een vergunning tot doden, a licence to kill. De ZEVENde hemel Op deze wagen is iedereen in de ZEVENde hemel. De kinderen van het koor ALLES K!DS! zingen de keeltjes schor met liedjes over bruiloften. Herkent u nog het liedje van Ron Brandsteder ? “Want engelen bestaan niet “. Op de wagen ook prachtige aartsengelen. De wagen wordt gevolgd door bruidsparen die getrouwd zijn op 7-7-7. U ziet ze daar aankomen in een volkswagen, op de solex, een koets, een zijspan, een bakfiets en een tandem. De week Iedere week weer hetzelfde liedje. We beginnen op de rustdag, zondag, heerlijk lang uitslapen en genieten van je eigen bedje. Maandag staat alom bekend als de wasdag. Hoewel met de huidige machines wordt er haast elke dag een was in de machine gestopt. Dinsdag wordt de was gestreken en is dus echt een strijkdag. Vroeger alle was aan de waslijn, tegenwoordig in de droger. Woensdag is toch echt gehaktdag. Een heerlijke bal van moeder. Daar kan niets tegen op. Donderdag is de dag van de donder. Veel lawaai en slecht weer. Ja, de goden zijn ons de laatste jaren niet goed gezind. Vraag maar aan de bewoners in de Kooi. Vrijdag is visdag. Een goede gewoonte uit de Rooms-katholieke wereld. Vroeger kwam er ook een Katwijkse vissersvrouw met kar naar Leiden. Je kocht je vis aan de kar. 88

071149_feestwijzer#18.indd 88

04-09-2007 09:55:36


Zaterdag is de beroemde Leidse Marktdag of zoals de dames van Tartuffe zeggen: “Juh, we gaan effe naar de mart hoor”. 3007 We naderen het slot van de optocht in het thema ZEVEN. Futuristisch met een afwisseling van show. Het begin is gegeven aan de internationale groep Fly Fox Symphonie. Zij brengen u een bijzonder programma. De groep wordt gevolgd door futuristische kloongirls. Een prachtige groep. U kijkt uw ogen uit. Abacus was twee jaar geleden te gast in de optocht. Speciaal voor ons hebben zij in het thema ZEVEN, en speciaal gericht op 3007, nieuwe voertuigen ontwikkeld. Absoluut een première. We besluiten de optocht met een groep dansers en danseressen die begeleid worden door een percussiegroep. Onder de naam Segura, Escola de Samba Maestricht komt de groep uit Maastricht naar Leiden om hun kunnen op het gebied van de samba aan ons te laten zien en horen. Politiemotoren Politie te paard Het is ten strengste verboden achter de optocht aan te sluiten met voertuigen of andere uitingen betreffende commerciële doelen. De 3 October Vereeniging Leiden zal juridische stappen nemen tegen misbruik.

GRATIS DOOR SPONSORING:

LUNCHPAKKETTEN DEELNEMERS OPTOCHT

HEMA 89

071149_feestwijzer#18.indd 89

04-09-2007 09:55:36


woensdag 3 oktober 15.00 - 17.00 uur

Polstokverspringen STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK Voor de derde keer op rij gaan we ook in 2007 weer over het water van de Steenschuur springen! Fierljeppen/Polsstokverspringen: Nadat de Polsstokbond Holland het goede voorbeeld had gegeven, sprongen vorig jaar Leidse Studenten en enkele vrijwilligers uit het publiek over het water van de Steenschuur. Ook dit jaar hebben alle 5 de studentenverenigingen uit Leiden ons verzekerd met een ploeg springers te komen om de eer van hun vereniging hoog (en droog?) te houden.

Rekening houdend met het feit dat een beetje student natuurlijk op 2 oktober gaat stappen, is het polsstokverspringen ook dit keer â&#x20AC;&#x2122;s middags geprogrammeerd. We starten om 15.00 uur, zodat iedereen na de grote optocht met volle teugen van dit polsstokspektakel kan genieten. Met een grote polsstok proberen de deelnemers om over het water van de Steenschuur zo in de armen van Burgemeester Van der Werf te springen. Het publiek kan zowel in het Van der Werfpark als op de Steenschuur kijken hoe de springers het er vanaf brengen. Voor de beste springers hebben we mooie prijzen. Het demonstratieteam van de Polsstok Bond Holland zorgt, zoals gezegd, voor het begeleiden van de deelnemers zodat deze op een zo veilig mogelijke manier de overkant bereiken, soms wel ten koste van een nat pakâ&#x20AC;Ś 90

071149_feestwijzer#18.indd 90

04-09-2007 09:55:36


Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Word lid van de 3 October Vereeniging Leiden! Meer dan twaalfduizend Leidenaren gingen u voor. Zij werden lid van de 3 October Vereeniging Leiden. Met hun steun organiseert de Vereeniging ieder jaar weer de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. Ook dit jaar wil de Vereeniging weer veel nieuwe leden werven, niet alleen vanwege de financiĂŤle opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijk belang om de 3 oktoberviering in stand te houden en uit te dragen. Voor minimaal 5 euro per jaar bent u al lid van de grootste vereniging van Leiden. U draagt niet alleen bij aan een prachtig feest, maar u heeft ook een aantal voordelen: - Zo ontvangt u een maal per jaar het verenigingsorgaan de Joppensztijding - Krijgt u de Feestwijzer met het programma van de viering thuis gestuurd - Bent u van harte uitgenodigd om de Hutspotmaaltijd op 2 oktober gratis bij te wonen - Komt u als 65-plusser in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor senioren Hoe kunt u lid worden? *Telefonisch via telefoonnummer 071-5324724 *Door het aanmeldingsformulier op onze website: www.3october.nl in te vullen *Door uw gegevens op te sturen naar: Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden. O.v.v. uw achternaam, voorletters, geslacht, adres en postcode, e-mail adres, geboortedatum en telefoonnummer

91

071149_feestwijzer#18.indd 91

04-09-2007 09:55:36


woensdag 3 oktober 14.30 - 15.30 uur

Poppentheater KOESKOES speelt voor de patiĂŤntjes van de Kinderafdeling van het LUMC KINDERDAKTUIN - LUMC Drie oktober is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud, jong en evenals vorig jaar, dit jaar ook voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven. Op dinsdag 3 oktober komt Poppentheater Koeskoes naar de kinderdaktuin. Koeskoes is een klimbuideldier, hij woont eenzaam in het Rietland. Op een dag komt Wasco de Wasbeer in een bootje voorbij en samen doen ze mee aan een kookwedstrijd! De culinaire vogel Guy de Lepelaer ziet er op toe dat niemand vals speelt. Een grote kikker wil de wedstrijd winnen en gooit roet in het eten. Wie zal de wedstrijd en de hoofdprijs winnen? Het poppenspel is bestemd voor alle patiĂŤntjes die op de kinderafdeling moeten verblijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes en vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk ook een drankje en voor de kinderen nog een extra verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen op zaal alles volgen via de televisie.

Rechts rood, links wit wie weet hoe dat zit? Kijk op www.3october.nl 92

071149_feestwijzer#18.indd 92

04-09-2007 09:55:36


woensdag 3 oktober 23.30 uur

Vuurwerk ANKERPLANTSOEN - ZIJLSINGEL Zoals ieder jaar vormt het vuurwerk ook dit jaar weer het knallende slot van de herdenking en viering van het Leidens Ontzet. Tijdens dit spektakel in het Ankerplantsoen zal ook het thema van dit jaar uitgebreid belicht worden. Kom kijken en geniet na een dag van vieren en herdenken van dit uitbundige schouwspel van kleuren en geluid, een slot om niet te missen.

DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit: Clean Lease Fortex, Koudekerk a/d Rijn Geelkerken & Linskens Advocaten, Leiden ING-Bank, Leiden Luba Beheer B.V. Leiden Smitsloo Groep, Oegstgeest Totaalarchitectuur Van Egmond Broeder De Vries Dutch Medical Services, Schiphol De Leeuw Adviesgroep Markeur Holding B.V. Medic Solutions, Schiphol Randstad Groep Nederland Zorg en Zekerheid, Leiden 93

071149_feestwijzer#18.indd 93

04-09-2007 09:55:37


In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samengebracht die uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. De deelnemende ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van â&#x201A;Ź 310,- aan de Stichting 3 October Gilde. De deelnemers komen, naast de reguliere ledenvergadering op 10/3, minstens 2x per jaar feestelijk bijeen. Per 1 juli 2007 bestond het Gilde uit de volgende deelnemers: ABN-AMRO Bank N.V. AOES Group B.V. Akron Communicatie & Vormgeving Jachtwerf Albatros Restaurant Allemansgeest Van den Ameele Berging B.V. America Digitaal Druk/Studio America Ampère BV Apek Administraties Arenthals Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Van Arkel Accountants Van Arkel Gerechtsdeurwaarders Atlas Inexco B.V. B & R Bouwmanagement Bakema & Pison Makelaardij o.g. Bandridge Europe N.V. Barendse Loodgietersbedrijf Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij BDO Leiden Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Bouw- en aannemersbedrijf Bekooy B.V. Berk Accountants en Belastingadviseurs Beto B.V. BV Betonmortel Centrale Koudekerk Bey Bouw B.V. De Blauwe Roos Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor H.G.M. Bos Beheer B.V. Bouter Bouw B.V. Breedveld Holdingsmaatschappij B.V. Brouwer Tours B.V. BSG Media Producties & AV

Faciliteiten Bubble Deck Nederland Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik en Van der Horst Bunnig Accountantskantoor B.V. Restaurant en Brasserie Koetshuis De Burcht Cementbouw De Clercq Advocaten, Notaris. Belastingadv. CMW Creative Management Wassenaar Restaurant Cronesteyn CSN Automatisering Deloitte Ch.N.M. Dieben Beheer B.V. Van Diemen Jan van Duuren & Zn. B.V. Elderhorst C.V. Holding Elfa Leiden B.V. EnergiQ Installatie Techniek B.V. Herenkapsalon Eric Ernst & Young Euro-Coiffeur Eurotransplant FAST Administratiekantoor Fiorella Fortis Bank N.V. Geelkerken & Linskens Advocaten Geenjaar Autobedrijf B.V. Drukkerij Graficon Griffioen Precious Presents Drukkerij Groen Keurslager Groeneveld Gebr. De Groot B.V.

94

071149_feestwijzer#18.indd 94

04-09-2007 09:55:37


De Gunst Juweliers Het Haagsche Schouw Mr. F.C.A. van Haasteren Transportbedrijf J.P. van der Ham Hedeman Herenmode HBK Belastingadviseurs en Accountants Het op Zondag Hogeschool Leiden Holiday Inn Holsteijn-Timmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Firma Hoppezak Houtwerf C. Hundersmarck B.V. ID College IMPULSUS Training & Coaching ING Bank Leiden Interpulse Automatisering B.V. Janssen Ohlenroth & Partners Advocaten A.L.P. de Jong Holding B.V. Lodewijk Kallenberg Banketbakker Kamsteeg Auto Lease Klinkenberg Betimmering Klinkenberg Zonwering Van der Klugt Bed & Interieur Kluivers Recycling Kluivers Recycling Apotheek Kok Leiden B.V. Uitzendbureau de Koning Fa. D. Koolmoes J.P. Koolmoes Infra B.V. KPMG Accountants N.V. Kwik Events P.B. Labrujère Ladan Zonwering Van Lanschot Bankiers NV De Leeuw Makelaardij ’t Leidse Huys Leidsch Dagblad Leidsch Loonbedrijf Liam B.V. Th. Lubbe Reizen Aad van der Luit Maasdam B.V. MCS Arbo Media Design Ton van der Meer Autoschade Service Meeùs Assurantiën Meeus Bedrijfshuisvesting B.V. M.I.G. Leiden B.V M. Moens, dierenarts Het Motorhuis B.V. Glas- en Schilderwerken Van Muiden

MVKK Kommunikatie B.V. Nexus Students Swinghouse B.V. Bloemsierkunst David Nieuwenburg Nieuwborg Aluminium B.V. Nijssen Koeling Ad Noyen Shoes Speciaalslagerij Ed Nozeman Office 1 Benelux Onderwijsbureau Hollands Midden Oudclad Dak- en Gevelsystemen Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Pasadena Productions B.V. Drs. A. Pechtold Van der Poel Assurantiekantoor Prentenkabinet Promotions Activities Quality Company Support Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Randstad Nederland B.V. Remasystems Cleanstore Acc.kantoor Remmerswaal Wassenaar B.V. Rijsbergen Beheer B.V. ROC Leiden Galerie De Rode Cirkel Het Huis de Roef Van Roy c.s. Advocaten RWV Advocaten Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Sloos en Zoon B.V. Sport Business & Media Travel Springer Verwarming B.V. B.V. Stadsgehoorzaal & De Waag Stichting Stadsparkeerplan Leiden Switch Werving & Selectie B.V. Teekens Karstens Advocaten Notarissen Hoveniersbedrijf Teune Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht Voskuil Slot Sleutel en Kluizenspecialist De Waterlijn Stadscafé/Restaurant Van der Werff G. Wolf Management & Advies B.V. Zandor B.V. Loodgietersbedrijf Dirk v/d Zeeuw & Zn. V.o.f. W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee & den Os de WaardKramer adviseurs en accountants

Het 3 October Gilde streeft naar een groot draagvlak bij het bedrijfsleven en nodigt daarom ook andere ondernemers van harte uit zich aan te sluiten. Aanmelding is mogelijk bij het 3 October Gilde, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden en via de sponsorpagina van de website: www.3october.nl of per fax: 071- 5166699.

95

071149_feestwijzer#18.indd 95

04-09-2007 09:55:38


Georganiseerde feesten der 33-October October 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden- Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclame-optocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen: 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel ll, Koning van GrootBrittanië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 96

071149_feestwijzer#18.indd 96

04-09-2007 09:55:38


ber Vereeniging vanaf haar oprichting 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Klederdrachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’ 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileum-optocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October-Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote reclame-optocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landen-optocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclame-show ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 2007 Grote Optocht: ‘Zeven’ 97

071149_feestwijzer#18.indd 97

04-09-2007 09:55:38


Koraalzang teksten: 9.

Merck toch hoe sterck

1. Merck toch hoe sterck nu in ’t werck sich al steld, Die ’t allen tijd so ons vrijheit heeft bestreden. Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld, Om ons goet en ons bloet en onse steden. Hoor de Spaensche trommels slaen! Hoor Maraens1 trompetten! Siet hoe komt hij trecken aen, Bergen te bezetten. Berg op Zoom hout u vroom2 Stut3 de Spaensche scharen; Laat ’s Lands boom4 end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren! 2. ’t Moedige, bloedige, woedige swaerd Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen Beving en leving, opgeving der aerd, Wonder gedonder nu onder was dan boven; Door al ’t mijnen en ’t geschut, Dat met daeglijcx hoorde, Menig Spanjaert in sijn hut In sijn bloed versmoorde. Berg op Zoom hout sich vroom, ’t Stut de Spaensche scharen; ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren! 3. Die van Oranjen quam Spanjen aen boord, Om uijt het velt als een helt ’t geweld te weeren; Maer also dra Spinola ‘t heeft gehoord, Trekt hij flux5 heen op de been met al sijn heeren6. Cordua kruijd7 spoedig voort, Sach daer niet te winnen, Don Velasco liep gestoord: ’t Vlas was niet te spinnen Berg op Zoom hout sich vroom; ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom Trouwlijck doen bewaren!

1 2 3 4 5 6 7

des Spanjaerds blijf dapper, houd stand stuit bodem, grens ijlings legers, troepen kruijd, vlas, spinnen: woordspel met Cordua, Velasco en Spinola

98

071149_feestwijzer#18.indd 98

04-09-2007 09:55:38


7. Geluckig vaderland 1. Geluckig is het Land Dat God den Heer beschermt, Als daar met moord en brand De vijand rondom swermt, End’ dat hij meent hij sal ‘t Schier overwinnen al, Dat dan, dat dan, dat dan Hij selft komt tot den val. 2. Gedanckt moet sijn de Heer, De God die eeuwig leeft! Dat Hij ons t’ zijnder eer Dees overwinning geeft; Wat wonder heeft de kracht Des Heeren al gewracht! O Heer, o Heer, o Heer, Hoe groot is Uwe macht!

8 O Nederland let op uw zaak O Nederland let op uw zaak De tijd en stond is daar Opdat nu in de hoek niet raak’ Uw vrijheid, die voorwaar! Uw ouders hebben duur gekocht Met goed en bloed en leven Want zij werd nu gans en t’ enenmaal gezocht Tot niet te zijn verdreven Neemt acht op uwer landen staat: Uw volk en steden meest Zijn sterk en daar is raad en daad Van ouds altijd geweest Uw adel is manhaftig, vroom Men vindt niet haars gelijken: Houd de Spanjaard doch, ik bid u, in de toom Dat hij van ons mag wijken Beschut, beschermt, bewaart uw land Let op het Spaans bedrog Ei, laat niet nemen uit uw hand Uw privilegiën toch! Maar toont u elk een man vol moed In’t houden van uw wetten Bovenal dient God en valt Hem steeds te voet Dat Hij op u mag letten 99

071149_feestwijzer#18.indd 99

04-09-2007 09:55:39


3. O Ghij stadt van Leyden (1574) Gâ&#x20AC;&#x2122;lijck den grootsten rapsack8. Vloot den Speck9 verbaest, Als een wind die blaest. Siet hem met sijn knapsack Loopen in der haest Als een hond die raest10. O ghij stad van Leyden! Dit stuck bemerck En laet toch verbreijden Gods wonderwerk. De Boergoensche vanen Vlogen op de vlucht, Met een groot gerucht11, En de Castiljaenen Waren oock vol sucht12 En geheel beducht Door de hooge stromen En menig man Die sij sagen komen Dick krielen13 aen. Wilt Gods eer verbreijen, Die nu kleijn en groot Vrij maeckt van de doot, En naer droevig schreijen U dus sent in noot Overvloedig broot. Lof dan, prijs en eere Moet sijn geseijtâ&#x20AC;&#x2122; God ons aller Heere In eeuwichheyt.

8 9 10 11 12 13

Scheldwoord met allerlei vage betekenissen o.a. schurftige hond De spanjaard Dolle hond met veel geroep en geschreeuw ziekte zich vlug bewegen

100

071149_feestwijzer#18.indd 100

04-09-2007 09:55:39


11 Een liedje van Koppelstok In naam van Oranje doet open de poort! De Watergeus ligt aan den wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, en burgers hier baat nu geen tegenstand meer. De watergeus komt om Den Briel. (bis) De vloot is met vijfduizend koppen bemand. De mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht binnen ‘t uur: Gij moogt dus niet dralen doet open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel. (bis) Komt geef de verzeek’ring ‘k moet spoedig terug. De klok heeft het uur reeds gemeld. Ik zeg’t u geef mij de sleutels, niet vlug, dan is reeds uw vonnis geveld. De wakkere Geuzen staan tandknersend daar, zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren :”den dood of Den Briel.” (bis) Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen. En spreekt over Koppelstoks last: “De stad in hun handen of anders den dood” ‘t Besluit tot het eerste staat vast! Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid, of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid En zoo kwam de Geus in den Briel. (bis)

101

071149_feestwijzer#18.indd 101

04-09-2007 09:55:39


17 Mijn Nederland Waar de blanke top der duinen Schittert in den zonnegloed, En de Noordzee, vriend’lijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand: Juich ik aan het vlakke strand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland! Waar het lachend groen der heuvels ‘t Kleed der stille heide omzoomt, Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op ouden trant: Klinkt mijn lied op ouden trant: ‘k heb u lief, mijn Nederland! ‘k heb u lief, mijn Nederland! Blijf gezegend, land der Vad’ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve ‘t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood! Doe zoo ieder ‘t woord gestand: Doe zoo ieder ‘t woord gestand: ‘k Heb u lief, mijn Nederland! ‘k Heb u lief, mijn Nederland!

12 Hymne 1. Lof zij den helden, die in ‘t verleden, Krachtig door eendracht, sterk door gebeden, Kloek in den oorlog, wijs in beleid, ‘t Land onzer vaadren hebben bevrijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! Hun zij ons dankbaar loflied gewijd! 2. God onzer vaad’ren, schenk ons Uw zegen, Leer ons waardeeren, wat zij verkregen, Maak ons eendrachtig, wijk van ons niet! Vader daarboven, die ‘t al gebied, U zij de glorie, U klinke ons lied! U zij de glorie, U klinke ons lied!

102

071149_feestwijzer#18.indd 102

04-09-2007 09:55:40


6 Wilhelmus 1. -Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert.

6. -Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer, Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer: Dat ick doch vroom mach blijven V dienaer taller stondt, Die Tyranny verdrijven, Die my mijn hert doorwondt.

103

071149_feestwijzer#18.indd 103

04-09-2007 09:55:40


104

071149_feestwijzer#18.indd 104

04-09-2007 09:55:40


071149_feestwijzer#18.indd III

04-09-2007 09:36:01


Haal na het 3 oktober feestgedruis de beste adviseurs in huis!

It pays to be prepared

071149_feestwijzer#18.indd IV

04-09-2007 09:36:01

Feestwijzer 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you