Page 1

H4A nieuwsbrief | Juli | 1e editie jaargang 2013

31 1

H4A goes South Africa Het nieuwe rijden Herinrichting Roeselare Dag van de Bouw Streekmuseum


Van de redactie Voor jullie ligt al weer een nieuwe editie van het Klaverblad. De zomereditie. De wat? Jawel, de zomereditie. Een week voor de bouwvak is de zon eindelijk weer gaan schijnen en ook de vooruitzichten zijn goed. Goed nieuws voor al degene die vakantie in eigen land gaan doorbrengen. Misschien iets minder goed voor iedereen die dacht dat in Nederland de zon nooit meer zou gaan schijnen en maar een vakantie “naar de zon” hebben geboekt. Ook goed nieuws voor Rutte. Die wil dat wij, de consumenten, de Nederlandse economie maar moeten helpen met geld uit te geven. Meer vakanties in eigen land past wel in dat straatje. Ook zouden we allemaal een flatscreen moeten kopen van onze premier. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Mark zou toch moeten weten dat Nederlanders pas in 2014 weer naar de aanbiedingen van flatscreens gaan kijken als het WK voetbal in Brazilië wordt gehouden. Enfin, voor iedereen die de Nederlandse economie deze zomer een handje helpt en voor iedereen die dan de overige Europese landen uit het slop consumeert, hou nog wat achter de hand voor de flatscreen van volgend jaar. Wij wensen jullie een fijne, zonnige ontspannen vakantie toe en rust lekker uit. De redactie (Kees de Ruijsscher, Sidney Mast, Marcia Snijder-de Pooter en Tom Willaert)

1 ju n i 2013 Bo u w e d n va g a D e d t is u oj Z “ m et e e n g e we ldig g e voe l n se n e m 0 0 7 im u R n! te o sl a fg e kj e h e b be n va n d a a g e e n kij g e n o m e n... ”

Colofon Het Klaverblad wordt 2 keer per jaar uitgegeven. Het is bedoeld als informatie voor alle medewerkers van H4A

verantwoordelijkheid van de directie. De redactie is verantwoordelijk voor de verschijning en inhoud van de nummers. Kopij voor het volgende Klaverblad inleveren voor 1 december 2012. Graag digitaal inleveren of versturen per e-mail naar de redactie.

Verantwoordelijkheid: Het Klaverblad fungeert als communicatiemiddel van H4A, uitgegeven onder

Redactie: Marcia Snijder, Tom Willaert, Kees de Ruijsscher, Sidney Mast

Afscheid van onze collega’s Eric & Wies

09

Dag van de Bouw een succes

16

Druk: Drukkerij Durenkamp, Aardenburg. Oplage: 250 stuks Stuur jullie reactie naar: Redactie Het Klaverblad Wervenweg 10, 4551 MC Sas van Gent e-mail: het-klaverblad@h4a.nl


Inhoud Bouw nou op! Crisis in de Bouw

Nieuw kleuren voor AVC

04 H4A Goes.. South Africa

05 09 Een berichtje van.. Kees de Ruijsscher

10

11

14

12 14

5 Vragen Arjen de Witte beantwoordt onze 5 vragen

De bedrijfsleider schetst.. maar of we het begrijpen?

Unieke combinatie aan het werk

Tenslotte

22

Secretaressedag 2013

Herinrichting stationsgebied Roeselare

Nieuwe bedrijfskleding Een uitdaging

18

06

Bobbejaanland Uitstap PV

08 Even voorstellen Jan Joost de jong stelt zich aan ons voor

KAM Overzicht van de KAM- en schade meldingen

19

23

Wie graaft.. die vindt!

19

Sponsored by H4A

12 H4A Bouw overzicht projecten

15 Het nieuwe rijden leidt tot besparing

20

3


Opinar, NVB, juni 2013

Steun jij dit initiatief? Surf dan snel naar www..bouwnouop.nl

Bouw nou op! De bouwsector staat nu onder een enorme druk. Dat is vervelendvoor het bouwbedrijfsleven en z’n vele werknemers. Evengoed raakt het vele anderen. Ondertussen voelt de jeugd niets meer voor een baan in de bouw, want wat is scholing zonder baan? Straks komen we dus weer hopeloos woningen tekort, want er zijn geen vakmensen meer om deze woningen te bouwen. De crisis in de bouw trekt zo een verwoestend spoor door de Nederlandse economie en leidt tot fikse belastingtegenvallers. Gelukkig zijn er nog steeds maatregelen die wel het verschil uitmaken. Graag lichten we deze maatregelen toe.

4

‘De jeugd heeft de toekomst’ wordt vaak gezegd. En wij kunnen er met z’n allen voor zorgen, dat die toekomst er ook goed uitziet. Dat betekent dus, dat jongeren na hun schoolperiode een goede kans op werk hebben en dat ze later ook fijn kunnen wonen. Maar zo vanzelfsprekend is dat op dit moment niet meer. De ellende in de bouw is namelijk nog nooit zo groot geweest. Nederland dreigt volgend jaar zelfs minder woningen te bouwen, dan tijdens de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Dagelijks sluiten 7 gerenommeerde bouwbedrijven noodgedwongen hun deuren en verliezen 125 medewerkers hun baan. Inmiddels zijn al 75.000 bouwvakkers hun baan kwijt. En dat aantal gaat versneld richting de 110.000. De bouwcrisis treft helaas ook andere beroepen in het hart, Zoals installatiebedrijven, notarissen en personeel bij meubel- en keukenzaken. Maar ook de hovenier, de bibliothecaresse of de vuilnis-

man, die op het oog niets met de bouw te maken hebben, kunnen zomaar hun baan kwijtraken, omdat gemeenten door de bouwcrisis minder te besteden hebben en moeten bezuinigen. Eén op de vier werklozen is inmiddels bouw-gerelateerd. Ooit was de bouw samen met de haven de motor van de economie. Gelukkig kan de bouw nog steeds die trekkersrol vervullen. Maar dan zijn er wel maatregelen nodig die werkelijk het verschil maken. Dat betekent bijvoorbeeld woningcorporaties en andere verhuurders weer de mogelijkheid geven te investeren in woningbouw door de verhuurdersheffing slimmer te hanteren; door deze partijen vrij te stellen van deze heffing wanneer zij weer investeren in nieuwbouw en verduurzaming van de woningvoorraad. Een andere maatregel die er voor zal zorgen dat de trein weer direct gaat rijden, is het verlagen van de btw naar 6 procent voor de gehéle bouw. Dus ook de koper van een nieuwe woning betaalt dan maar 6 procent btw. Op een woning van twee ton scheelt dat € 25.000. De financiering wordt dan gelijk ook een stuk makkelijker, iets wat de banken in deze tijd goed uitkomt. Weliswaar lijkt er zo op het eerste oog ‘op papier’ een zelfde bedrag minder naar de schatkist te gaan, maar onderzoek leert dat elk huis dat nu niet wordt gebouwd de overheid een veelvoud aan belastingtegenvallers en hogere uitkeringen kost. Kortom, steunmaatregelen voor de bouw verdienen zichzelf snel terug. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Met een impuls van € 1,4 miljard in duurzame woningbouw wist de Duitse overheid maar liefst 21,5 miljard aan extra investeringen te genereren. En het effect voor de Duitse staatskas? Deze werd daardoor met 7,2 miljard euro extra gevuld! De keus is dus eigenlijk simpel: Niets doen, met als gevolg een fors stijgende werkloosheid in heel veel bedrijfstakken, een jarenlange opeenstapeling van belastingtegenvallers en een toenemend woningtekort? Of door stimuleren en investeren de bouw en daarmee de gehele Nederlandse economie uit de grindbak trekken en daarmee tevens de jeugd weer een toekomst geven? Voor NVB is dit samen met andere organisaties de reden de campagne ‘Bouw nou op.nl’ te starten.

* Deze campagne wordt door zijn controversiële karakter niet gesteund door Bouwend Nederland.


Nieuwe kleuren Something old... Op 26 maart 2012 sloegen drie MKB bedrijven uit de wegenbouwwereld, waaronder H4A, de handen ineen en namen samen de asfaltverwerkingscombinatie van Schapers B.V. over. Deze asfaltverwerkingscombinatie kreeg als nieuwe naam: AVC (Asfaltverwerkingscombinatie). Deze nieuwe naam ging gepaard met een nieuwe huisstijl en uitstraling. ....Something new! Eerder werden de werknemers van AVC al voorzien van nieuwe kleding, nu was echter ook het materieel toe aan verandering. De bekende gele en grijze kleuren van Schapers werden voorzien van de nieuwe moderne kleuren en het nieuwe logo. Een mooi resultaat waarmee AVC zeker weer voor de dag kan komen! Neem ook eens een kijkje op de website van AVC: www.avcasfalt.nl

5


KAM / Schade meldingen H4A 2012 (door Johan van den Ende)

KAM meldingen H4A t/m juni (week 25) 2013 (voor zover gemeld) Afdeling Totaal meldingen

Afwijking Klacht Ongeval Ongeval Ongewenste Proces/ zonder met Situatie/ verbeter verzuim Verzuim incident

Asfalt 0 Bouw 6 Drainage 0 Groen 12 Hekwerk 2 Holding 0 Industrie 0 Infrabouw 9 Leidingen 11 Lensen 0 Wegmarkering 0 Windenergie 3 ZVAC 7 6

0 2 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 6

0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

Totaal 50 15 10 2 1 4

Schade

0 2 0 7 0 0 0 7 1 0 0 1 0 18

Zoals in het bovenstaande overzicht is te zien zijn er grote verschillen in het aantal meldingen per afdeling. Geconcludeerd moet worden dat het aantal meldingen niet alles zegt over bv. het onveilig werken binnen deze afdeling. Wel over de cultuur t.a.v. de meldingen op zich. Aantal schademeldingen H4A t/m juni (week 25) 2013 (voor zover gemeld)

Afdeling Totaal Aansprake- Aangifte Auto Kabel Materieel meldingen lijkheid Politie/ schade schade schade diefstal Asfalt 0 Bouw 2 Drainage 2 Groen 7 Hekwerk 0 Holding 1 Industrie 0 Infrabouw 23 Leidingen 22 Lensen 2 Wegmarkering 1 Windenergie 0 ZVAC 0

0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 9 0 2 17 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

8

1 24 27

0

60


Veiligheidscampagne “ Veiligheidsreflex In deze KAM bijdrage in het Klaverblad aandacht voor onze Veiligheidscampagne “Veiligheidsreflex” Deze op een exclusieve methode, gebaseerde nieuwe campagne is een originele kant-en-klare, gestructureerde oplossing voor een geslaagde bewustmaking van de veiligheid. De doelstellingen zijn duidelijk: de mentaliteit veranderen, de attitudes en gedragingen doen evolueren en de ongevallen en incidenten beperken. De belangrijkste elementen van deze campagne: • 12 thema’s voor de 2 jaar durende campagne • Individuele kaarten en een wedstrijdspel rond de veiligheid (2 x tijdens deze campagne) • "Toolbox" actiefiches voor uw vergaderingen "15 minuten veiligheid" • Het "Manager Safety Roadbook" voor de hiërarchische lijn Ik breng nog even de Thema’s onder de aandacht die in het eerste half jaar in het kader van deze campagne behandeld zijn in de Toolboxen. Thema 1 Binnen dit thema behandeld: “Eerst denken en dan doen”, observeren en de “LMRA, de laatste minuten risicoanalyse.

7

Thema 2 Binnen dit thema behandeld: Verplaatsingen, vallen, uitglijden verzwikkingen en verrekkingen.

Thema 3 Binnen dit thema behandeld: PBM kiezen, dragen en onderhouden.

Komend half jaar worden er in de even maanden nog 3 Thema’s behandeld, waarbij in december de prijsvraag zal plaats vinden. Hierover worden jullie t.z.t. nog nader geïnformeerd. Tot zover deze keer de inbreng van de KAM afdeling van H4A. Zijn er vragen betreffende Kwaliteit, ARBO en Milieu neem contact op met mij. Je kunt mij bereiken onder tel.: 06-22600479 of per mail: j.van.den.ende@h4a.nl Een groet van de KAM coördinator H4A, Johan van den Ende.


H4A goes South Africa 8

Aan de westkust van Zuid-Afrika staan bijna geen windmolens. Nu heeft Vestas de opdracht van de regering om ca. 40 km van de kust, nabij het plaatsje Hopefield vlakbij Langebaan, 37 windmolens te bouwen. Zij hebben hiervoor een Zuid-Afrikaanse aannemer gecontracteerd die gespecialiseerd is in wegenbouw en ervaring heeft in enig betonwerk. Uiteraard moeten er heel veel wegen en kraanopstelplaatsen aangelegd worden want er is slechts één nationale weg waarvan één aftakking komt. Maar fundaties voor windmolens heeft deze aannemer nooit gebouwd. Onze opdracht van Vestas is om deze aannemer een training te geven in specifieke zaken. Het belangrijkste is de assemblage van de ankerringen. Deze worden in onderdelen aangevoerd per container en moeten met veelal plaatselijke bevolking volgens Vestas procedure in elkaar gezet worden. Willem is een door Vestas gecertificeerd trainer en samen hebben we onze ervaringen met fundatiebouw mogen delen. Opvallend is dat er heel veel medewerkers zijn die alle tijd nemen om met hun neus er boven op te staan en slechts weinigen die effectief werkzaam zijn. Normaal doet H4A personeel dit met 3 man in 1 dag. Hier ruim 10 mensen in 3 dagen. De eerste ankerring is geheel gereed en we hebben dit met de medewerkers bekroond met een foto. Nu de rest nog en we zullen zien of ze er van geleerd hebben. In november moet het park draaien en nu zijn er slechts 2 bouwputten gegraven er moet dus nog heel veel gebeuren in korte tijd. Opmerkelijk is dat er geen juiste machines zijn zoals telekranen, ruwterreinheftruck etc. maar door creativiteit kan men met simpele handelingen toch veel bereiken. Het uurtarief is erg laag ca. € 2,50/uur voor een ongeschoolde arbeidskracht. Dit is dan ook overal duidelijk want in plaats van bebording langs de snelweg staan op diverse plaatsen verspreid ca. 8 mensen met vlaggen te zwaaien om het verkeer te waarschuwen voor afslaand en overstekend bouwverkeer. Tussen de middag is daar trouwens geen aflossing want dan liggen ze allemaal aan de kant in een schaduwplek. Dat is ook zo als het wat motregent dan kruipt men snel onder een stuk karton o.i.d. Het was een enorme ervaring!

Philip Goetheer & Willem Verhelst

“ Normaal doet H4A personeel dit met 3 man in 1 dag. Hier ruim 10 mensen in 3 dagen.”


Bobbejaanland Elk jaar organiseert de PV van H4A iets leuks voor het hele gezin. Dat kan een pretpark zijn of een dierentuin. Dit jaar stond Bobbejaanland op het programma. En zeg nou zelf wat is er leuker voor kinderen dan naar een pretpark te gaan. En stiekem vinden de ouders het vaak zelf ook nog erg leuk! Zelf doen we het ook regelmatig. Echter is helaas de werkelijkheid dat voor veel gezinnen dit niet is weggelegd. Door met de PV naar zo’n park te gaan kunnen alle leden mee voor een klein eigen bijdrage. Zaterdag 15 juni was het dan zover, duimend voor prachtig weer, op weg naar Bobbejaanland. Dat duimen was hard nodig want de regenbuien kletterden op de ruiten van de bus. Nadat sommige bij de drukke ingang nog een laatste stortbui over zich heen kregen, brak daarna de zon door om ook niet meer weg te gaan. Mijn dochters stonden al te trappelen van ongeduld bij het zien van al die leuke attracties. Amy had al samen met mij op internet gekeken waar ze nu allemaal wel niet in mocht nu ze langer dan 1.10 m1 is. Want een achtbaantje meer of minder daar is ze niet vies van!! In een achtbaan stap ik nog wel, ondertussen al over aardig wat angsten heen gestapt. Zo kreeg ik nog een flashback naar vorig jaar toen ik mij had opgeofferd om met Patricia haar zoon in de achtbaan in Bellewaerde te stappen.

Om vervolgens nog te gillen: “ik vind het niet meer leuk” toen we (achteruit!) omhoog werden getakeld en hoog in de lucht werden losgelaten. Dat leverde een hoop gelach en gegil op. Steek mij alleen niet in iets wat rond of door elkaar heen draait want dat kan mijn maag niet meer zo goed aan (wagenziekte). De zweefmolen laat ik al aan mijn man over, om het nog maar niet te hebben over de “Sladgehammer”!! Waar mijn jongste dochter Olivia ook al naar wijst met haar glimmende oogjes en roept: die!! Gelukkig duurt het nog een aantal jaar voor het zover is en misschien is er dan wel een ouder die zich voor mij wilt opofferen….. Maar gelukkig zijn er ook nog een heleboel andere attracties geschikt voor mensen met een zwakkere maag en de kleine kinderen. Zo waren ze niet weg te slaan bij het treintje, de vliegtuigjes, de vrachtauto’s enz… Gedurende de dag ben ik nog verschillende collega’s tegengekomen allemaal met blije gezichten dus volgens mij heeft iedereen het erg naar zijn zin gehad. Tegen zes uur ging het park dicht en was het ook weer tijd om naar huis te gaan. Voor veel kinderen ging het licht uit in de bus en niet alleen voor de kinderen!! Moe van een geslaagde dag en tot volgend jaar!

Marcia Snijder- de Pooter

9


In dienst 01-01-2013 01-01-2013 01-01-2013 11-02-2013 11-02-2013 25-02-2013 24-06-2013

Frans Gijzels Erwin d’ Hont Philip Struik Eric Rotthier Jan Joost de Jong Rudi Rotthier Patrick Clarijsse

H4A Bouw & Infra H4A Bouw & Infra Lensen Lensen Lensen Lensen Lensen

Jubilarissen

10

14-02-2013 12,5 jaar 28-02-2013 12,5 jaar 29-02-2013 25 jaar 04-03-2013 12,5 jaar 15-03-2013 25 jaar 15-04-2013 40 jaar 13-05-2013 12,5 jaar 04-06-2013 12,5 jaar 20-06-2013 25 jaar 01-07-2013 12,5 jaar 01-08-2013 12,5 jaar

Martin Rootsaert H4A Bouw & Infra Henk Hazeleger H4A Bouw & Infra Willy de Ridder H4A Bouw & Infra Ioannes Oikonomou H4A Bouw & Infra Jan Rokven H4A Bouw & Infra Kees de Ruijsscher H4A Bouw & Infra Tonnie Bokelaar H4A Bouw & Infra Carlo van Craenenbroeck H4A Bouw & Infra Rudi van Dommelen H4A Bouw & Infra Mario van den Branden H4A Groen Rinus Timmerman H4A Bouw & Infra B.V.

Gérard en Melissa Toebosch zijn op 16 februari 2013 de trotse ouders geworden van een zoon. Zijn naam is Nathan. Gérard is werkzaam bij H4A Groen Fabian Brouwer en Joyce de Vilder zijn op 20 februari de trotse ouders geworden van een dochter. Haar naam is Sanne. Fabian is werkzaam bij W.J. de Bruijn Wegmarkering Bart Scheerders en Angelique van den Bergen zijn op 27 februari de trotse ouders geworden van een dochter. Haar naam is Linn. Bart is werkzaam bij H4A Bouw & Infra, Afd. Infrabouw Tom Willaert en Esther Hagens zijn op 14 juni de trotse ouders geworden van een dochter. Haar naam is Pien. Tom is werkzaam bij

Droevig bericht Adriaan en Annet Duine zijn op 4 maart de trotse ouders geworden van een dochter. Haar naam is Sophie. Tot onze grote spijt hebben wij ook moeten vernemen dat Sophie op dezelfde dag is overleden. Adriaan is werkzaam bij H4A Bouw & Infra, Afd. Leidingen. Wij wensen Adriaan en

Annet veel sterkte bij de verwerking van dit enorme verdriet!

Even voorstellen Ik ben Jan Joost de Jong 37 jaar en getrouwd met Mieke. Samen hebben wij 3 kinderen, een dochter van 6 jaar een zoon van 3 jaar en sinds februari een pleegkind. We wonen in Serooskerke op Walcheren. Ooit ben ik als timmerman begonnen bij de BAM in Arnhem. Daar ben ik doorgegroeid tot uitvoerder. Nadat ik Mieke heb leren kennen ben ik naar Zeeland verhuisd waar ik in dienst ben getreden bij Heijmans (de toenmalige Walcherse Bouw Unie). Door de crisis in de bouw was Heijmans genoodzaakt afscheid te nemen van een deel van haar medewerkers. Ook ik zat daar bij. De dag na mijn ontslag gesprek werd ik via een collega in contact gebracht met Johan Uytdehaag. Dit contact resulteerde in een sollicitatieprocedure met als eindresultaat een aanstelling als betonuitvoerder bij Lensen / H4A Bouw in Goes.

Ja n Joo st de Jo ng Op dit moment ben ik betrokken bij de bouw van 2 UV kelders en een doseerkelder voor Evides in Hoek, de nieuwbouw van het streekmuseum in Axel en de nieuwbouw van een reinwaterkleder voor Evides in Nieuwdorp. Uiteraard ben ik heel blij en dankbaar zo snel een nieuwe werkgever gevonden te hebben na mijn ontslag bij Heijmans. Na 10 jaar bij Heijmans gewerkt te hebben was het de eerst tijd behoorlijk wennen maar door de prettige samenwerking en het goede contact met directe collega’s en directie, die me ruim de tijd gaf om me in te werken, heb ik deze periode als erg prettig ervaren. De sfeer binnen ons bedrijf spreekt me erg aan. Mede daarom hoop ik dan ook nog lang jullie collega te mogen blijven.


Afscheid

Met ongeloof en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze oud-collega de heer

Eric de Pooter

Aloys Sturms

Gedurende een lange periode heeft Eric zich in diverse functies met veel toewijding ingezet voor onze afdeling Leidingen. Eric was een harde werker die altijd bereid was om nieuwe dingen te leren. We zullen hem mede daardoor blijven herinneren als een gewaardeerde collega met veel technische vakkennis en gaan zijn inzet en betrokkenheid erg missen.

Gedurende ruim 28 jaar is Aloys werkzaam geweest bij onze afdeling Infrabouw. Wij denken met respect en erkentelijkheid terug aan zijn bekwame en vakkundige inzet. Wij wensen Marie-Fien en verdere familie heel veel sterkte toe.

Wij wensen zijn kinderen, ouders en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies. 11

Een berichtje..

Huwelijken Arjan Louwerse en zijn Jannie zijn op 25 april 2013 met elkaar in het huwelijk getreden. Arjan is werkzaam bij H4A Bouw & Infra BV afd. Bouw. Danny van Overloop en zijn Melissa zijn op 28 mei 2013 met elkaar in het huwelijk getreden. Danny is werkzaam bij Aannemingsbedrijf Lensen. David Castillo Pereyra en zijn Angela zijn op 31 mei 2013 met elkaar in het huwelijk getreden. David is werkzaam bij Aannemingsbedrijf Lensen. Dirk Borgers en zijn Martine zijn op 14 juni 2013 met elkaar in het huwelijk getreden. Dirk is werkzaam bij H4A Bouw & Infra. BV Afd. Leidingen

In de voorbije jaren heb ik altijd met veel plezier meegewerkt aan de veschillende personeelsverenigingen. Verschillende? Eind jaren 70 ben ik gekozen om in het bestuur zitting te nemen in de pv, die toen een samenwerking was van De Ruijsscher en Zn. en de Z.A.& A. Daarna is de PV van de Ruijsscher en Zn. alleen verder gegaan en van die tijd had ik de titel als voorzitter. Ook zo door de samenvoeging naar de H4A, totdat vorig jaar Johan Uijtdehaag het voorzitterschap van de PV overgenomen heeft. Ik heb nu besloten om terug te treden uit het bestuur, het is tijd voor jongere mensen, maar niet zonder een kandidaat te vermelden die zich kiesbaar stelt om in het bestuur te komen. Het is Marcia de Pooter. Zij wil zich de komende jaren inzetten om samen met de andere bestuursleden verder te bouwen aan de PV. Zijn er andere collega’s die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dan kunnen die zich opgeven en wordt er op de komende ledenvergadering in januari 2014 hierover gestemd. Uiteraard blijf ik wel lid van de PV en zal de activiteiten blijven bezoeken.

Kees de Ruijsscher


Dames van H4A

Secretaressedag 2013 In het kader van secretaressedag werden alle dames van H4A in het zonnetje gezet en ontvingen van zij, namens alle heren van H4A, een mooie bos met bloemen!

Na mens alle da mes van H4A, heren bedankt!

Sponsored by 12

H4A ondersteunt op diverse manieren verenigingen, evenementen en activiteiten. Graag willen wij anderen ondersteunen en stimuleren, maar ook diverse maatschappelijke doelen helpen bij het bereiken van goede prestaties. Bovendien is sponsoring belangrijk voor onze relatie met medewerkers en relaties. Bij onze beslissing tot sponsoring spelen het Zeeuwse karakter en de maatschappelijke bijdrage van de verenigingen en evenementen een belangrijke rol. Daarnaast doen wij ons best om diversiteit aan te brengen in onze sponsoring. Je ziet ons logo dan ook op vele verschillende evenementen en activiteiten. terugkomen.

Diversiteit

Van de mascottes van Team Grenzeloos tijdens Alpe d’ HuZes tot het speelbos in Axel. Wij dragen veel initiatieven een warm hart toe.


Nieuwe bedrijfskleding Een van de meest besproken onderwerpen binnen H4A is de laatste tijd toch wel: De nieuwe bedrijfskleding. Wordt het paars, geel of zwart? Vele vragen en wensen die wij allemaal mee hebben genomen bij het vormen van de kledingpakketten. Een uitdaging... Uitstraling, uniformiteit & herkenbaarheid Momenteel werken we als H4A hard aan de verbetering van de uitstraling, uniformiteit en herkenbaarheid van onze organisatie. Inmiddels is al veel van ons materieel opgeknapt en vernieuwd. Het is nu echter tijd om ook onze medewerkers te voorzien van een uniforme uitstraling. Al onze medewerkers zullen daarom vanaf augustus worden voorzien van nieuwe bedrijfskleding die daarbij past. Kleren maken de man en onze medewerkers zijn het gezicht van onze organisatie. Met nieuwe bedrijfskleding kunnen wij H4A nog meer als eenheid naar buiten toe presenteren. Zeker in deze tijd is onze herkenbaarheid erg belangrijk. Zoveel mensen... Maanden zijn we bezig geweest met het vormen van kledingpakketten want we vinden het belangrijk dat onze medewerkers kleding dragen die goed zit, maar bovenal dat zij hun werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Hiervoor hebben wij verschillende kledingpakketten samengesteld die voldoen aan de veiligheidseisen. We kunnen onmogelijk voldoen aan de wensen van al onze medewerkers te voldoen, maar we hebben zoveel mogelijk getracht iedereen hierin tegemoet te komen. Passessies Eind april ontvingen al onze medewerkers een brief met daarin de oproep of zij hun nieuwe bedrijfskleding wilde gaan passen. Een hels karwei om alle afspraken in te plannen maar vele van jullie reageerde enthousiast en zijn op de afgesproken tijd gaan passen. Waarvoor onze dank! Wordt vervolgd Zo goed als iedereen heeft nu zijn kledingpakket gepast. De maten zijn genoteerd en de kleding is besteld. Nu is het afwachten tot de nieuwe kleding aan Zeeland Supply wordt geleverd. Wanneer dit is kunnen we nog niet precies zeggen, maar naar verwachting kunnen we eind augustus/ begin september iedereen in “ een nieuw jasje steken� !

13


Ronald Schra

Herinrichting stationsgebied Roeselare Momenteel werkt H4A aan een bijzonder project bij het station in Roeselare. Het is de taak van H4A om het stationsplein, dat bestaat uit ruim 1350 m² volledige verharde zone met beton, zo optimaal mogelijk in te richten zodat er voldoende beschikbare doorwortelbare ruimte voor bomen is. De moeilijkheid van het project zit hem in het feit dat ca. 2/3 deel van de ruimte boven een parkeerkelder ligt. Toen bij de aanvang van het Stationsproject aan omwonenden en voorbijgangers gevraagd werd wat zij op de stationssite verlangden, drukten zij de wens uit voor meer groen. De pleinarchitect stelde daarom onder andere voor om op het busstation platanen aan te planten en zo de busperrons te laten schuilen onder een ‘dak van groen’. Het is evenwel niet makkelijk om volgroeide platanen aan te planten op een busplein. Opdat de platanen er zouden kunnen overleven,moeten we verzekeren dat ze voldoende water, voeding en zuurstof krijgen. Bovendien moet de verharding van het busplein voldoende draagkracht bieden voor de bussen, zonder dat die bussen de ondergrond samendrukken waardoor ze ondoordringbaar wordt voor boomwortels. Boomwortels die dan weer het wegdek niet mogen opdrukken en open breken.

14

Water In de onderbouw van het busstation plaatsen we twee infiltratiesystemen. Een eerste op de kluiten van de bomen waarlangs we de wortels water geven als zij nog niet sterk ontwikkeld zijn en waarlangs we ze later voeden met compostthee. Om de boomwortels te stimuleren om ver te groeien, planten we een tweede irrigatiekanaal in, zo ver mogelijk van de bomen weg, d.i. in het midden van de busbaan. Dat kanaal wordt gevoed met regenwater dat we onder andere opvangen op de daken van de luifels waaronder de busreizigers schuilen. Bovendien vangen we het grondwater op in een draineer-buffermat op de dakplaat van de ondergrondse parking. Sensoren meten permanent de hoeveelheid water in de ondergrond. Als er onvoldoende water is, sturen zij een signaal naar de Groendienst van de stad. De onderbouw vullen we op met lavagranulaten. Deze bieden voldoende draagkracht voor de bussen, terwijl de boomwortels voldoende groeiruimte vinden in de holtes tussen de granulaten. Zuurstof Om de wortels de nodige zuurstof te geven, bouwen we een netwerk van beluchtingsbuizen en -schouwen. Bovendien plaatsen we onder het wegdek een sandwichconstructie. De luchtlaag in deze constructie verhindert wortelopdruk, want wortels groeien niet in de lucht. Om te verzekeren dat de bomen rechtop blijven staan in weer en wind, bevestigen we de wortelkluiten met ankerbanden aan een onderliggend wapeningsnet. Na enkele jaren – als de wortels voldoende ver zijn gegroeid – maken we die banden los. Mocht ondanks al deze inspanningen, een boom niet aarden op het busplein, dan kunnen we die altijd vervangen. Uit de luifels die we rond de bomen optrekken, kunnen we panelen wegnemen om langs die opening een boom weg te nemen en een nieuwe te planten. Voor meer informatie over het Stationsproject te Roeselare: www.stationsprojectroeselare.be


Tim Havermans

H4A Bouw projecten CZAV

Afgelopen 21 en 22 Juni waren de kijkdagen bij de hoofdvestiging van CZAV te Wemeldinge. De reden hiervan was de afronding van de werkzaamheden van de uitbreiding van het bestaande kantoor van CZAV. De uitbreiding van het kantoor bestaat uit 3 bouwlagen, en vergroot het kantooroppervlak met ruim 700m2. In de loop van het project zijn er nog verschillende kleuren aangepast, zo zitten er in de balie en de toiletruimtes (CZAV)-groene accenten in de deuren, wandtegels en beplating. Het opleveren van het kantoorgebouw wil niet zeggen dat onze werkzaamheden voor CZAV stoppen, door de goede samenwerking voert H4A sinds deze zomer het bouwkundige onderhoud van de loodsen en overige gebouwen van CZAV uit.

Evides De Braakman Op het terrein de Braakman van Evides zijn we bezig met de afronding van de nieuwe kelders tbv. de dosering en filtering van drinkwater. ĂŠĂŠn doseerkelder is al volledig in gebruik, de 2 UV kelders zijn voor 90% bouwkundig gereed. Aan de 2e doseerkelder zijn we pas later kunnen starten, op de plaats van deze kelder lag nog een waterleiding, deze is dus eerst verlegd. Naast de bouw van de doseer/ en UV kelders hebben we afgelopen periode ook nog andere werken op het terrein van de Braakman aangenomen. We hebben opdracht gekregen voor het vervangen van stalen deuren van de bestaande gebouwen, met maken van een extra betonnen wand bij de verdeelbak van de spaarbekkens, en werkzaamheden tbv. het plaatsen van een nieuwe tank in een bestaand gebouw. Evides heeft een tank aangeschaft die iets groter is dan de bestaande tanks waardoor deze niet meer door de roldeur paste, dus dan maar door het dak.........

Voor de Wind! Het gaat goed met onze afdeling Leidingen. Na enkele jaren een dip te hebben gehad gaat het hen weer een klein beetje voor de wind. Dit is vooral terug te zien in de klanttevredenheid, zeker bij hoofdopdrachtgever Delta. Zij zien structurele verbeteringen in de communicatie en uitvoering. en beoordelen onze werkwijze als professioneler. Mooie complimenten voor onze medewerkers van deze afdeling!

Nieuwdorp Inmiddels zijn we ook gestart in Nieuwdorp met de bouw van het nieuwe pompstation . Dit nieuwe pompstation in Nieuwdorp bestaat uit drie Rijnwaterkelders en twee hogedruk pompkelders. In tegenstelling tot eerdere kelders die we voor Evides gerealiseerd hebben / aan het maken zijn, bevinden deze kelders zich allen in het nieuw te bouwen betonnen pompstation. Dit nieuwe pompstation ook wat groter dan de kelders die we de laatste tijd gemaakt hebben, namelijk 62 x49 m1 (lxb). Het hoogte verschil van de laagste (kelder)vloer en het bovenste dak is ook nog eens een goede 10,5m1 hoog.

15


Dag van de Bouw 1 juni 2013

16


Tom Willaert

geslaagde & succesvolle dag

Op zaterdag 1 juni was het weer de landelijke “Dag van de Bouw”. Ook Bouw- en aannemingsbedrijf Lensen, onderdeel van H4A, nam hier samen met Leenhouts uit Oostburg aan deel, en opende haar bouwlocatie bij het Streekmuseum te Axel. Ook de offcieele regionale opening van Bouwend Zeeland vond bij ons project plaats. Omstreeks half 10 in de ochtend waren vele genodigden gekomen om deze officieele opening bij te wonen. Na enkele korte toespraken was het de taak aan Jaap Bos (Wethouder Gemeente Terneuzen) en Carla Schonknecht (gedeputeerde Provincie Zeeland) om een puzzel in elkaar te zetten die bestond uit bouwstenen. Toen dit was gebeurd (en dat duurde even..) werden de banners met de telescoopkraan gehesen en kon de dag officieel van start gaan. 17

17

Op de bouwlocatie konden bezoekers een kijkje nemen in de nieuwbouw van het Streekmuseum, konden zij een rondleiding krijgen en konden zij al als tipje van de sluier voor de officieele opening een kijkje nemen in het winkel gedeelte. In plaats van kijken, konden de (jonge) bezoekers ook veel doen. Naast een heuse speurtocht door het gebouw werden ze uitgedaagd om zelf een muurtje te metselen. Ruim 700 bezoekers kwamen een kijkje nemen bij dit unieke project waardoor wij zeker konden spreken van een succesvolle en geslaagde dag! Wij danken alle medewerkers van onze organisatie en de vrijwilligers van Streekmuseum “Het Land van Axel” voor hun geweldige inzet!


5 vragen... 1

Vertel even iets over jezelf: Leeftijd, getrouwd, samenwonend, kinderen

Mijn naam is Arjen de Witte, ik ben 24 jaar oud, ik ben vrijgezel en woon nog gezellig bij mijn ouders in Wolphaartsdijk en eerlijk gezegd woon ik daar nog wel eventjes prima..

2

18

Na een 3 jarige loonwerk Hoe ben je terechtopleiding aan groen college te gekomen bij H4A Goes ben ik bij een loonwerker, c.v. Janse in Wolphaartsdijk gaan werken. Daar deed ik alle werkzaamheden. In die 2 jaar dat ik daar gewerkt heb, werd ik regelmatig verhuurd aan Scaldis. Mijn vader Arno de Witte is daar bedrijfsleider en heb toen gevraagd of ze nog vast personeel nodig hadden, dit omdat ik bij het loonbedrijf vaak in het zelfde gebied kwam en bij Scaldis zag je nog eens wat van ons Zeeland. Op begin liep dit wat moeilijk omdat mijn vader een beetje met het vader/zoon probleem zat. Uiteindelijk toen ik serieus naar ander werk ging zoeken, heeft hij in overleg met de andere personeelsleden van Scaldis besloten om mij in dienst te nemen. Dit loopt tot nu toe altijd nog prima en werk en prive word goed gescheiden gehouden. Ik hoop dit dan ook nog een poos vol te houden. Binnen de H4A ben ik medewerker bij de afdeling Scaldis drainage. Mijn werkzaamheden zijn medewerker op de draineermachine en trekker chauffeur en doe ik vooral egaliseren en grond dumperen. Helaas moet ik tijdelijk het trekker werk uit de hand geven wegens bezuinigingen op de aanschaf van een andere trekker, maar hopelijk zal dit snel veranderen. Nu word ik opgeleid tot machinist en heb ik vorige week mijn vrachtwagen rijbewijs gehaald en zal ik dit seizoen als draineer ploegje aan de slag gaan.

3

Wat doe je binnen H4A en wat is jouw functie?

In mijn vrije tijd doe ik veel sporten. Ik bezoek regelmatig de sportschool waar ik kracht training en conditie training doe. Ook zit ik in de kart sport. Zo rij ik regelmatig wedstrijden bij indoor karting Goes. Ik vind het een geweldige sport omdat er best wat spanning bij komt kijken en natuurlijk de snelheid geeft een kick. Ook heb ik een jetski waar mee ik met mooi weer graag even een rondje ga dollen op het Veerse Meer of de Noordzee. Verder gooi ik ook graag een hengeltje uit om even relaxt gewoon niks te doen.

4

Als je niet werkt, wat zijn je hobby’s

Mij trekt Binnen welke afdeling van H4A zou de afdeling je wel eens een kijkje willen nemen windenergie wel aan. Vooral omdat ik zo ver ik weet niks van dit vak af weet en ik vind het interessant dat op zo een manier zo veel energie opgewekt kan worden. Ook is het dan wel eens leuk dat je een tripje buitenland heb‌ verder lijkt me de asfaltcentrale wel een mooi vakgebied.

5


Wie graaft..

....die vindt wat! Met enige regelmaat stuiten onze medewerkers wel eens op een stukje geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld een historische kade muur (Streekmuseum Axel), bommen (Rondweg Aardenburg) en helmen van het Duitse leger (IJzendijke).

Bedrijfsleider schetst Een tekening zegt meer.... .... dan 1000 woorden!

In de meeste gevallen dan. Hier een voorbeeld van zo´n duidelijke tekening, iedereen weet gelijk wat er bedoeld wordt, en misverstanden over de uitvoering heb je zo niet.........Antwoorden wat deze tekeningen uit moet beelden kunnen ingeleverd worden bij Johan Uytdehaag!

19


Eric de Ruijsscher

Het nieuwe rijden H4A heeft diverse chauffeurs in dienst. Dat wil zeggen chauffeurs die in het bezit zijn van niet alleen hun “groot” rijbewijs, maar tevens een chauffeursdiploma bezitten. En aantal daarvan rijdt beroepsmatig voor ons en een aantal heeft het diploma en zit als het ware op de reservelijst. Dat wil zeggen dat ze ingezet kunnen worden om af en toe in te vallen als chauffeur als dat nodig is, bijvoorbeeld voor de gladheidbestrijding. Tegenwoordig is het zo dat je om dat chauffeursdiploma te behouden moet voldoen aan de Code 95. Code 95 is een Europese Richtlijn waarin staat wat je moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

20

Om beroepschauffeur te blijven, moet men iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Als je dat niet doet, mag je niet meer beroepsmatig rijden. Je volgt de cursussen via een opleider. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Je kunt zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat je van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Er zitten grote verschillen in de resultaten. Dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden. Als je met een grote vrachtauto rijdt en er zit erg veel wind of het is bijvoorbeeld glad op de weg dan zie je een hoger verbruik dan als het windstil en zonnig is. Trek daarom uit de cijfers niet te veel conclusies, maar welke conclusie we wel kunnen trekken is dat:

Conclusie - Het gemiddeld verbruik in rit 1 23,5 liter per 100 kilometer was; - De gemiddelde snelheid in rit 1 45,6 kilometer per uur was; - Het gemiddeld verbruik in rit 2 21,6 liter per 100 kilometer was; - De gemiddelde snelheid in rit 2 46,3 kilometer per uur was. Met andere woorden: - Het is dus niet zo dat je om zuiniger te rijden ook langzamer moet gaan rijden; integendeel zelfs! Het gaat er om, om snel te accelereren naar de gewenste snelheid en die snelheid dan zo constant en lang mogelijk (evt. met cruise control) vast te houden; - De gemiddelde besparing tussen rit 1 en rit 2 is 7,95%.

H4A regelt de nascholing voor Code 95 centraal voor de chauffeurs waarvan wij vinden dat dat van belang voor is. De afgelopen winter zijn we daar mee begonnen en hebben we onder andere gelijk één cursus georganiseerd wat tevens een praktijktraining is. Dek Verkeersopleidingen heeft die training voor ons verzorgd. Het betreft de cursus Het Nieuwe Rijden. De training Het Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag. De training wordt gedurende 1 dag gedaan met 2 chauffeurs waarbij om en om gereden wordt. Je begint een bepaalde route te rijden met een vrachtauto, gewoon zoals je normaal ook zou rijden. Dat doe je allebei. Vervolgens krijg je theorie met tips hoe je energiezuiniger kunt rijden en ’s middags doe je allebei diezelfde route nog een keer waarbij je die tips in de praktijk brengt. Ik doe zelf ook mee in de cyclus voor de Code 95. Niet dat ik een beroepschauffeur ben, maar ik vind het wel nuttig (en leuk) om op dit punt bij te blijven, ook al als wagenparkbeheerder. Hiernaast zien jullie de resultaten van al onze chauffeurs die hebben meegedaan aan deze training. Jullie zien per chauffeur het gemiddeld verbruik in de 1e rit, de gemiddelde snelheid in die rit en dan tevens dezelfde cijfers, maar dan voor de rit na de theoretische uitleg.

Hierbij is vermeldenswaardig dat Johnny van Esbroek procentueel de beste verbetering heeft gerealiseerd. Hij was in rit 2 maar liefst 16,67% zuiniger dan in rit 1. Chappeau! Verder is vermeldenswaardig dat de cijfers van Peter van de Velde niet vergelijkbaar zijn. Het lijkt nu alsof hij minder heeft gepresteerd in rit 2, maar door een ongeval op de route is deze niet vergelijkbaar. Het aardige is ook dat als je dit extrapoleert naar ons totale dieselolieverbruik op jaarbasis dit een gigantische besparing op kan leveren. Ga maar na. We gebruiken ongeveer 500.000 liter dieselolie. Stel dat we daar inderdaad een besparing op zouden kunnen realiseren van 7,95% dan scheelt dat 39.750 liter. En gigantische hoeveelheid en dus ook een gigantisch bedrag want we weten allemaal wat een litertje dieselolie kost. Nu dus nog in de praktijk brengen met z’n allen, maar je ziet dat zo’n training absoluut nuttig is!


Resultaten training het nieuwe rijden

Naam

Verbruik rit 1 (lt/100 km)

Gem. snelheid rit 1 (km/uur)

Verbruik rit 2 (lt/100 km)

Gem. snelheid rit 2 (km/uur)

Peter 22,1 50,4 24,0 Patrick 26,0 37,0 25,0 Ronny 21,2 48,2 20,1 Roy 23,1 46,4 21,0 Johan 22,7 48,6 20,6 Johnny 24,0 48,2 20,0 MichaĂŤl 23,4 44,6 19,8 Han 22,4 45,0 19,3 Bert 20,5 42,1 19,7 Jo 21,6 43,7 19,5 Alfredo 22,5 47,5 21,0 Davy 23,9 45,0 21,6 Ronald 23,1 45,4 20,7 John 23,7 46,8 21,9 Eric 23,9 47,9 22,0 Coen 24,1 47,9 22,5 Sven 24,5 45,7 22,5 Begin september de voorbereidingen. Nadat de bouwketen Hans 2011 begon H4A met22,6 45,4 22,0 en het benodigde materieel op zijn plek stonden, werd gestart met de verbreding van de Jan 23,4 43,0 21,7 weg aan de westzijde. Vanwege het drukke verkeer werd gewerkt met mobiele barriers, 27,0 46,0op de afrastering, 25,0zodat Voor extra Frank veiligheid werden er zelfs zichtsschermen geplaatst weggebruikers zo min mogelijk werden28,0 afgeleid. Erwin 42,0 24,0 Gemiddeld

23,5

45,6

21,6

Procentuele verbetering verbruik

48,3 43,0 47,2 47,5 48,2 47,5 49,0 45,7 43,6 43,9 45,7 46,1 45,4 46,1 48,2 47,2 46,1 46,1 45,0 47,0 46,0

-8,60% 3,85% 5,19% 9,09% 9,25% 16,67% 15,38% 13,84% 3,90% 9,72% 6,67% 9,62% 10,39% 7,59% 7,95% 6,64% 8,16% 2,65% 7,26% 7,41% 14,29%

46,3

7,95%

Last Bear Sinds kort is H4A de trotse bezitter van een nieuwe Terberg 4 X 8 vrachtwagen. Chauffeur Robert de Jaeger heeft zijn Yellow Bear verlaten en mag nu rijden in zijn nieuwe "Last Bear".

21


Unieke Combinatie In de maanden april en mei is er hard gewerkt rondom het Tolplein van de Westerscheldetunnel. Het Tolplein, de lussen naar het Sloegebied en een deel van de hoofdrijbaan hebben nieuw asfalt gekregen. Werkzaamheden Naar het Tolplein toe is in beide richtingen een (gedeeltelijke) derde rijstrook aangelegd voor een betere doorstroming. Ook zijn de kiss+ride-stroken aangepast. Daarnaast voldoet de vangrail nu aan de hoogste veiligheidseisen. De werkzaamheden verliepen sneller dan verwacht en zijn nu, ruim voor de beoogde deadline, volledig afgerond. Het tracĂŠ van de Westerscheldetunnel is nu helemaal gereed voor de aansluiting op de te verdubbelen Sloeweg.

22

Combinatie De werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met de twee andere bedrijven waar H4A mede-eigenaar van is: AVC en Freesbedrijf van der Steen. Ook stond onze afdeling Wegmarkeringen weer paraat om de wegen te voorzien van de nodige markeringen. Een bijzonder moment om al deze bedrijven als combinatie aan het werk te zien, en te zien hoe het bundelen van kennis en kunde leidt tot + de realisatie van een mooi eindresultaat!

+

H4A AVC Freesbedrijf Van der Steen

Unieke combinatie


Nieuwe snoeibus H4A Groen Sinds kort is H4A in het bezit van een heuse snoeibus. Door de gemonteerde bak op de pick-up zijn onze treeworkers nu nog mobieler! Zij kunnen nu direct de versniperaar meenemen en het snoeiafval dat vrijkomt bij hun werkzaamheden kan direct meegenomen worden in de bak. Hierdoor hoeft er geen tractor met kar meer aan te pas te komen. De bus is inmiddels voorzien van bestickering met foto’s.

Tenslotte Zomer 2013. En wat lijkt het nog maar zo kort geleden dat de winter achter ons ligt. En wat voor winter? Eentje die koud was en erg lang heeft geduurd. Eén pluspunt had dat wel. Het was het eerste jaar van ons strooicontract voor de diverse wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen en juist door die lange en felle winter hebben we daar onze vuurdoop wel gehad. Ook in de economie blijft het winter. Het ene sombere bericht na het andere komt tot ons. Dat is niet leuk, maar wel realiteit en ik denk zo langzamerhand dat we niet meer mogen spreken van een crisis, maar van een nieuwe werkelijkheid. Het zal nooit meer zo worden dan in de jaren voor 2008 waarin we met elkaar het werk niet aankonden. Nu is het op onze tellen passen en selectief zijn in wat we aannemen en tegen welke prijs. En dat gaat niet veranderen, althans zeker het eerstkomende jaar niet. De overheidsfinanciën zijn nog steeds niet op orde. Sterker zelfs, we doen het slechter dan gemiddeld in Europa en ik verwacht nog een aantal bezuinigingsrondes voordat we echt zo ver zijn dat inkomsten en uitgaven weer terug in balans zijn binnen die Europese normen. Die bezuinigingen komen rechtstreeks ten laste van ons bedrijf omdat we nou eenmaal veel voor overheidsopdrachtgevers werken en die de bezuinigingen vertalen in minder werk op de markt brengen. Het is dus zaak om ons bedrijf de komende tijd zo in te richten dat we klaar zijn om aan die nieuwe werkelijkheid te kunnen voldoen. Dat gaat veel van ons allemaal vergen. We zullen inventief moeten zijn, hard moeten werken en bereid moeten zijn om middels opleidingen ons niveau omhoog te brengen. De eisen van onze opdrachtgevers worden steeds zwaarder. Een gemiddeld niveau wordt niet meer geaccepteerd en met het gunnen van werken op waarde zullen alleen de sterkste bedrijven overwinnen.

We kunnen alleen maar aan die eisen tegemoet komen als we bereid zijn om daarin te investeren. We hebben geen keuze. Wie aan het spelletje mee wil doen zal zich aan de spelregels moeten houden anders wordt je gediskwalificeerd. We zullen ook van al onze medewerkers het nodige gaan vragen de komende tijd. Meedenken, ideeën naar voren brengen en de handen uit de mouwen steken verlangen we van iedereen. Voor klagers zal geen plaats meer zijn; integendeel die kunnen beter ons bedrijf verlaten. Het motto moet zijn dat in plaats van klagen je beter de energie kunt steken in positiviteit. Ik ben er echt van overtuigd dat we het alleen daarmee zullen redden. Het verleden heeft bewezen dat we het allemaal samen kunnen en ik reken daarom op jullie allemaal! Binnenkort is het Bouwvak. Een mooi moment voor reflectie en vooruit kijken. En bovendien een goed moment om met jullie partner, gezin en/of familie een keer goed uit te rusten. Neem die rust want we zullen het hard nodig hebben de komende jaren om met elkaar te vechten om ons mooie bedrijf in stand te houden en wellicht nog verder uit te bouwen!

Eric de Ruijsscher

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe! De directie

23


Save the date

Zaterdag 14 december 2013, 18.00 uur Dit jaar viert H4A haar 45 jarig jubileum! Ter gelegenheid van deze gebeurtenis nodigen wij alle medewerkers van H4A met hun partner uit om dit samen te vieren. Houden jullie alvast bovenstaande datum vrij?

24

Meer informatie volgt...

Locatie: Mauritshof, IJzendijke Uniek in zijn combinatie Meer informatie en uitnodigingen volgen... E

Klaverblad juli 2013  
Klaverblad juli 2013  

Personeelsblad H4A

Advertisement