Page 1

32 DE PAGINI

GRATUIT

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 218

18 - 31 OCTOMBRIE 2013

CLUJ - NAPOCA


S UMAR

18 - 31 octombrie 2013

de citit smartass filmsinopsis evenimente culturale business

4 6 8 12

customer XP evenimente fashion & the city

14 15 17

Cum să rezi§ti cu familia la o nunt[ Z[ineasca Vine un moment în via\a fiec[rui adult, tânăr

Implic[-te în avantajul t[u. La orice nunt[ e nevoie

paharele, care se poate realiza de la o distan\[

sau chiar pensionar, când familia se reune§te nu

de ajutor, mai ales dac[ e§ti apropiat al mirilor.

demn[ de Cartea Recordurilor. În momentul în

la clasicele zile de na§tere, ci la o nunt[. Asta

Ofer[-te s[ aju\i la aranjarea mesei, pentru c[ vei

care `\i vei turna al treilea pahar, te vei trezi cu

înseamnă nu două, nu patru, ci opt ore în acela§i

putea vedea cu cine e§ti a§ezat §i, bineîn\eles, pe

m[tu§a în spate care te va bate u§or pe um[r. Mai

spa\iu cu toate m[tu§ile, unchii, verii §i multe

ascuns, po\i schimba lini§tit cartona§ele. Nimeni

mult, vei ajunge s[ fi comparat cu unchiul care se

alte rude pe care nu le-ai v[zut niciodat[. Cum

n-o s[ se prind[ că te-ai mutat la masa vesel[ §i

face de ru§ine la toate nun\ile §i odată ajuns pe

supravie\uie§ti? Iată ni§te sfaturi utile.

oricum în ziua nun\ii nimeni nu mai schimbă nicio

drumul [la nu mai e cale de întoarcere.

Spune nu caz[rii în grup. Orice ai face, oriunde

aranjare. Vezi cu cine crezi c[ te-ai sim\i bine,

Dansează. Dac[ `\i place s[ dansezi, fă-o! Dar în

s-ar \ine nunta, oricum s-ar împ[r\i camerele

lasă măcar o mas[ distan\[ între tine §i familie

cercul t[u. Oricât de Mihai Petre te-ai sim\i, nu le

conacului bunicii, alege s[ dormi singur. Spune că

§i vei fi ok.

ar[ta nunta§ilor figura aia pe care ai prins-o de la

sfor[i ca un motor de tractor, c[ e§ti somnambul,

Nu bea în exces. Chiar dacă ai impresia că b[utura

emisiunea preferat[ în care te arunci pe jos §i treci

c[ faci pipi în pat, nu §tiu, g[se§te orice scuz[

te va ajuta s[ treci mai repede peste cele opt ore, e

alunec]nd printre cracii miresei. Nici cealaltă. Nu.

crezi c[ ar \ine §i dormi singur în cameră. Crede-

o capcan[. Da, vinul de pe masă `\i face cu ochiul,

Simte-te bine, dar nu uita: nunta se filmeaz[, §i

mă, dup[ opt ore de chef nu e recomandat s[

familia e la dou[ mese distan\[, crezi c[ asta e

camera surprinde tot.

împar\i camera cu nimeni, decât maxim cu o sticl[

timpul t[u. Nimic mai gre§it. În acest moment

mare de suc.

va interveni superputerea femeilor de a num[ra

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.zaineasca.ro


smartass ~mi amintesc de momente ale lui Ignatius, din Conjura\ia Imbecililor, `n care observ[ cu grij[ cum norocul, dar §i nenorocul, vin `n spirale. Dar ceea ce mi se `nt]mpl[ trece de mirare §i ajunge, `ntr-un mod curios, comic. Trei foarte grave cazuri de s[n[tate din imediata mea apropiere au venit la c]teva zile, ca o rafal[ de mitralier[. Apoi lama ghilotinei a `nceput s[ z]mbeasc[ rece `n soare c]nd Guerrilla, locul `n care lucrez de at]\ia §i at]\ia ani, locul la a c[rui construc\ie am pus unul dintre cei mai serio§i §i constan\i umeri, a `nceput s[ aib[ probleme. Licen\ele au fost ridicate f[r[ vina noastr[, `n timp ce noi priveam ului\i cum se duc `n cea\a birocra\iei. Ne-am ag[\at de ce a mai r[mas §i emitem online §i pe Gold. Dar ciuda c[ nu suntem l[sa\i s[ facem meseria la care ne pricepem at]t de bine m[ m[n]nc[ pe din[untru ca o ultim[ bravad[ de erou. ±i dup[ toate astea, evident,

4 z cluj.24fun.ro

Spirale Mihai Dobrovolschi Come what may apar problemele de cuplu, pentru c[ femeia trebuie s[ fie fericit[ cu orice pre\. De ce vin toate odat[? Blestem, s-au gr[bit unii s[ m[ anun\e. Al\ii au presupus c[ este vina mea dac[ pierd tot, insinu]nd §i sim\ind, ca un c]ine comunitar, c[ sunt un om r[u. Eu nu cred toate astea. V[d lumea mult mai fin. ±i am `ncredere. Cred c[ ni se d[ exact ce avem de `nv[\at

`n bucl[ asta de timp. Poate, cu c]t suntem mai puternici, ni se d[ mai mult `n c]rc[, s[ nu duc[ sufletele obosite. E o form[ de bun sim\. ±i, apropos, poate ni se dau multe ca s[ ne sim\im bine, ad]nc, adev[rat. Am r[bdare, se pare. Stau `n picioare. E greu s[ am umor, dar o s[ r]d la urma urmei. Come what may. I pray. I stay. www.dobro.ro


cluj.24fun.ro z 5


filmsinopsis La edi\ia din 2011 a Festivalului Interna\ional de Film Transilvania, am descoperit un regizor promi\[tor. Un cineast care §tie cum s[ se joace cu sentimentele, cu dramele din via\a de zi cu zi,

Prisoners

astfel încât la finalul filmelor sale s[ r[mâi mască. Incendies e filmul cu care Denis Villeneuve, impresiona o lume întreag[, iar acum, trei ani mai târziu, regizorul ne oferă o nouă dramă, de data aceasta

Marian Iuga

cu buget de la Hollywood, intitulată Prisoners. În mod normal dacă nu §tiam regizorul, poate c[

Sometimes torture is necessary

nu a§ fi fost atras de un film despre r[pirea unor feti\e, despre cursa nebună a unui poli\ist §i a unui tată pentru găsirea lor, dar a§a §tiu c[ filmul ne va

a cărui fiică este răpită, împreună cu prietena

Prisoners a fost foarte bine primit de criticii

pregăti câteva momente dramatice, câteva scene

ei cea mai bună chiar din fa\a casei. Pentru

de film, majoritatea caracterizând-ul drept un

pline de tensiune care în mod cert ne vor pune pe

că poli\ia nu reu§e§te s[ le găsească pe cele

film tensionat, emo\ionant, plin de capcane.

gânduri.

două fete, tatăl disperat decide să î§i facă

Aceea§i critici de film laud[ interpre-

singur dreptate, răpindu-l la rândul său pe

tarea oferită de Hugh Jackman, precum §i

Dacă n-a\i auzit de regizorul acestui film, poate

presupusul responsabil de dispari\ia copiilor,

transformarea personajului principal, a§a că

c[ distribu\ia v[ v-a convinge că filmul merită o

un tânăr cu ceva probleme psihice. Tortura

sfatul meu e să nu rata\i acest film care intră

§ansă. Cu Hugh Jackman (X-men, Wolverine §i Les

nu aduce rezultatul dorit, a§a că Dover (Hugh

la noi în cinematografe de la mijlocul lunii

Miserables), Jake Gyllenhall (Brockback Mountain,

Jackman) începe să se întrebe dacă nu cumva

octombrie.

Donnie Darko) §i Terrence Howard (Iron Man,

altcineva este responsabil pentru dispari\ia

Awake), în rolurile principale, Prisoners spune

celor două feti\e.

povestea unui tâmplar dintr-un oră§el de provincie

6 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z 7


TEATRUL DE P{PU±I PUCK Str. Ion I. C. Br[tianu 23 Tel. 02264 595 992 Alb[ ca Z[pada Duminic[ 20 octombrie, 11.00; 12.30 Scufi\a Ro§ie Dup[ Fra\ii Grimm Duminic[ 27 octombrie, 11.00; 12.30 TEATRUL MAGHIAR DIN CLUJ-NAPOCA Str. Emil Isac 26 – 28 Tel. 0264 593 469 L-am servit pe regele Angliei Cu supratitrare în limba română Interzis tinerilor sub 12 ani! Vineri 18 octombrie, 20.00 Nu pot trăi fără muzică Cu supratitrare în limba română Luni 21 octombrie, 18.00 Vineri 25 octombrie, 19.00 Bolero Premieră absolută Cu supratitrare în limba română Sâmbătă 26 octombrie, 20.00 Duminică 27 octombrie, 20.00 TEATRUL NA|IONAL LUCIAN BLAGA Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel.: 0264 597 175

8 zcluj.24fun.ro

Sânziana §i Pepelea de Vasile Alecsandri Regia: Alexandru Dabija Mar\i 22 octombrie, 19.00

Cerere în căsătorie de A.P. Cehov Regia: Sorin Misirian\u Miercuri 23 octombrie, 19.00

Steaua fără nume de Mihail Sebastian Regia: Alexa Visarion Joi 24 octombrie, 19.00

Conul Leonida fa\[ cu Reac\ iunea de I.L. Caragiale Vineri 25 octombrie, 19.00

Hamlet de W. Shakespeare Regia: Roberto Bacci Sâmbătă 26 octombrie, 19.00

Artă de Yasmina Reza Regia: Sorin Misirian\u Miercuri 30 octombrie, 19.00

Insula după Gellu Naum Spectacol concert de Ada Milea Duminic[ 27 octombrie, 19.00

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

Ce nemaipomenită aiureală! de Eugène Ionesco Regia: Silviu Purcărete Mar\i 29 octombrie, 19.00 Idiotul după F.M. Dostoievski Regia: Anna Stigsgaard Joi 31 octombrie, 19.00 STUDIO EUPHORION Barrymore de William Luce Regia: Tudor Lucanu Sâmbătă 19 octombrie, 19.00

Spectacol al Operei Na\ionale Cluj Opera de Patru Note Spectacol pentru copii Spectacol interpretat în limba română Spectacolul se încheie în jurul orei 13.00 S]mb[t[ 19 octombrie, 12.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel. 0264 597 175 Seară de balet Festivalul Cet[\ii Anotimpurile De Antonio Vivaldi Coregrafia. Regia artistică: Vasile

Solomon Pregătirea muzicală: Dorina Cârlig În program Partea I: Miniaturi Coregrafice pe muzică de Karl Maria von Weber, Cesare Pugni, Frederich Chopin, Aram Haciaturian; Dumitru Fărca§. Partea a II-a: Anotimpurile de Antonio Vivaldi. Vineri 18 octombrie, 18.30 Bal mascat Spectacol interpretat în limba italiană Spectacolul are două pauze §i se încheie în jurul orei 21.15 Miercuri 23 octombrie, 18.30 Seară de balet Giselle De Adolphe Charles Adam În spectacol evoluează un grup de elevi de la Liceul de Coregrafie „Octavian Stroia” Cluj-Napoca. Spectacolul are o pauză §i se încheie în jurul orei 20.30 Vineri 25 octombrie, 18.30 Traviata De Giuseppe Verdi Spectacol interpretat în limba italiană Spectacolul are două pauze §i se termină în jurul orei 21.30 Miercuri 30 octombrie, 18.30


AIESEC Cluj-Napoca organizeaz[ evenimentul ‘”Career Up! - Workshops powered by AIESEC” în perioada 23-25 octombrie, la Biblioteca Jude\eană ”Octavian Goga”, activitate ce se încadrează în recrutarea de membri noi. Workshopurile reprezintă o modalitate originală de a atrage cât mai mul\i tineri într-o organiza\ie complexă, în care accentul este pus pe dezvoltarea competen\elor de leadership, time management, public speaking, marketing cu ajutorul unor arii precum Comunicare §i PR, Vânzări, Finan\e, Resurse Umane, dar §i prin cea mai variată §i accesibil[ ofert[ de internshipuri interna\ionale de voluntariat §i la companii de renume. Scopul este să oferim tinerilor workshopuri de calitate, în care subiectul principal – cariera viitoare §i cum po\i ajunge la ea - să fie discutat deschis, fără niciun fel de ocoli§uri. Evenimentul se adresează studen\ilor afla\i în ciclurile de licen\ă §i de master §i constă în sesiuni gratuite pe teme

Workshop-urile ”Career Up!” Un prim pas spre viitorul t[u

diverse cum ar fi Resurse Umane, Vânz[ri, Publicitate, Marketing Online sau Financiar, sus\inute de partenerii no§tri. Pentru cei care vor alege să participe, AIESEC promite să vă ofere profesionalism, sesiuni de brainstorming, precum §i multă inspira\ie §i determinare. Odată terminate workshop-urile, vei avea o idee mai clară despre ceea ce vrei de la viitorul tău §i vei §ti cum să-\i

folose§ti poten\ialul într-o direc\ie cât mai eficientă. În plus, vei avea ocazia să `n\elegi mai bine ce este AIESEC, cu ce se ocupă §i cum te poate ajuta să î\i atingi scopurile! Înscrie-te acum: http://goo.gl/CpPlk9 Cristina Dochia

cluj.24fun.ro z

9


10 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

11


Dacă e§ti student interesat să profesezi în marketing, una din cele mai importante lec\ii pe care ar trebui să o cuno§ti este că în practică nimic nu este „pregătit pe tavă”. Dacă în facultate §tii ce trebuie să faci pentru o notă mare, în practică nu există acei profesori care să te ghideze sau încurajeze. E§ti pe cont propriu. Clien\ilor nu le pasă §i nu le va păsa niciodată câtă §coală ai făcut sau cât ai învă\at, ci pe ei îi interesează să primească serviciul sau produsul pentru care au plătit. Profitul companiei §i mul\umirea clien\ilor sunt cele mai importante note pe care le po\i primi. ±efii t[i vor decide în func\ie de acestea dacă câ§tigi suficient de bine sau nu. Dacă te gânde§ti să te angajezi ca §i specialist de marketing ar trebui să §tii să oferi companiei pentru care vei lucra acele solu\ii de care are nevoie pentru a fi mai competitivă pe pia\[. Nu §tii cum s[ faci asta? Studen\ia este perioada cea mai bun[ în care po\i învă\a aproape gratuit §i po\i câ§tiga experien\[ doar investind timpul tău. Acum ai §ansa să faci voluntariat §i internship-uri, să participi gratuit la traininguri sau conferin\e la care al\ii trebuie să plătească bani buni pentru a

12 zcluj.24fun.ro

Marketingul din teorie în practică Evenimente pentru studen\i participa. Profită de perioada asta §i f[ lucruri practice. Dac[ vrei să afli mai multe despre ce înseamn[ a lucra în marketing în Cluj, atunci te invit la evenimentele organizate de asocia\ia IAA Young Professionals Cluj. În perioada urm[toare au loc întâlniri informale între studen\ii din facult[\ile cu profil economic §i tineri profesioni§ti care lucrează în mediul marcom local, sub umbrela evenimentelor Marketing după perdea. În cadrul acestora discutăm despre proiecte

reu§ite, despre diferen\a dintre teorie §i practică, despre angajări §i angajatori, despre trenduri etc. Te a§tept[m la facult[\ile de business §i §tiin\e economice să ne cunoa§tem mai bine. Mai multe informa\ii găse§ti pe pagina asocia\iei de Facebook. C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro


cluj.24fun.ro z

13


În aproape 7 ani de osp[t[rie la nun\i §i evenimente sau în localuri cunoscute din ora§ul meu natal §i `n Cluj-Napoca, am cunoscut cam toate tipologiile posibile de clien\i. Aceast[ experien\[ mi-a antrenat r[bdarea §i m-a lăsat cu o serie de pove§ti mai mult sau mai pu\in amuzante, pe care le folosesc §i ast[zi în anumite training-uri. Am zâmbit atunci când nu aveam nici un motiv s[ o fac, am fost diplomat c]nd de fapt `mi venea s[ aplic ce am înv[\at la cursurile de karate §i am reu§it s[ nu pun la suflet multe cuvinte sau ac\iuni. ±i toate astea în onoarea expresiei „clientul are întodeauna dreptate”, sub egida c[reia am fost forma\i. Dar nu vreau s[ v[ las cu impresia c[ a§a era tot timpul §i cu siguran\[ c[ se înt]mpl[ doar în industria asta, ci mai degrab[ în toate interac\iunile dintre client §i angajat, oricare ar fi domeniul. Adesea uit[m c[ expresia „rela\ia cu clientul” implic[ dou[ păr\i ca §i orice alt[ rela\ie, iar dincolo de simplul act de cump[rare §i clientul are partea lui de responsabilitate în cum decurge aceasta. Eu am avut norocul de a avea un manager de restaurant care s[ completeze expresia „clientul are întotdeauna dreptate..” cu „în limitele bunului-sim\ §i cu condi\ia de respect reciproc”. Varianta

14 zcluj.24fun.ro

Clientul are întotdeauna dreptate? Mit vs. realitate f[r[ aceast[ completare a dat na§tere unei abord[ri abuzive §i a unor a§tept[ri adesea irealiste, în care uit[m c[ avem în fa\[ oameni la fel ca noi §i adesea extrem de bine inten\iona\i.

s[ ne d[m seama de importan\a rolului nostru în a trata matur §i deschis orice nemul\umire §i de a oferi feedback direct, înainte de a ne pl]nge în alt[ parte.

Sunt de acord c[ orice firmă are minusuri §i gre§eli în modul de operare, iar atunci când decizi să investe§ti în produsul sau serviciul lor e§ti îndrept[\it s[ ai preten\ii la calitate. To\i proprietari de firme (sau marea majoritate) î§i doresc s[ aibe o afacere prosper[ §i clien\i mul\umi\i care revin §i îi recomand[. Important e

Lua\i aminte c[ un serviciu excelent nu înseamna totul s[ fie perfect, ci disponibilitatea partenerului nostru de a face ca totul s[ fie perfect. Stelian Burduhos


cluj.24fun.ro z

15


Organiza\ia studen\easc[ europeană BEST Cluj-Napoca lanseaz[ o nouă provocare pentru studen\ii Universit[\ii Tehnice §i anume a 9-a edi\ie a competi\iei inginere§ti EBEC, ce va avea loc în perioada 1-3 noiembrie. Acest concurs de mare anvergur[ se desfă§oar[ în 23 de \[ri din Europa §i reune§te peste 5000 de studen\i de la 83 de universit[\i tehnice. Edi\ia local[ de anul acesta este format[ din 3 probe: Case Study, Team Design §i competi\ie Emerson, la care vor participa 24 de echipe formate din 4 studen\i. Case Study este organizat în colaborare cu federa\ia Share, coordonatoarea “Cluj-Napoca, Capital[ Europeană a Tineretului 2015” §i organiza\ia Reper21. Proba propune o problem[ real[ a societ[\ii, o situa\ie de criz[, ce necesit[ cele mai bune strategii de rezolvare. Echipele care vor veni cu cele mai fiabile planuri §i cele mai bune solu\ii vor fi declarate c]§tig[toare. Team Design este sus\inut de Renault, care va propune tema competi\iei.

16 zcluj.24fun.ro

European BEST Engineering Competition Cea mai mare compete\ie inginereasc[ din Europa

Studen\ii cu sim\ practic vor realiza din cele mai neconven\ionale materiale un dispozitiv care s[ treacă diferite teste. Cea de-a treia competi\ie în cadrul EBEC reprezintă o colaborare între BEST §i compania Emerson §i va avea un subiect dintrun domeniu de interes general, astfel încât orice student UTCN să poată participa. C]§tig[torii de la Case Study §i Team Design se vor califica la etapa

regională EBEC, unde vor concura cu c]§tig[torii etapelor locale din Bucure§ti, Bra§ov, Chi§in[u, Ia§i §i Timi§oara. Cei care vor ie§i înving[tori în această competi\ie EBEC vor reprezenta România la faza European[, organizat[ în Riga, Letonia, unde vor concura cu participan\i din toată Europa. Înscrieri din 14 până în 25 octombrie pe ebec.bestcj.ro. Echipa BEST


S[pt[m]na trecut[, `ntr-o zi friguroas[ de octombrie, pu\in trecut de amiaz[, m[ aflam `n centrul Clujului f[c]nd research pentru noul articol. M-am a§ezat pe o banc[ la `nt]mplare §i am `nceput s[ analizez oamenii din jurul meu, `n special persoanele de sex feminin. ±i mi-am dat seama c[ noi romanii chiar avem femei frumoase, nu glum[! Nu una, nu dou[, ci multe. ~nalte, cu picioare lungi, cu p[r frumos §i cu ochi mari, cu buze voluptoase §i cu mult[ bun[tate `n suflet. ±i mi-am mai dat seama c[ majoritatea fac acelea§i gre§eli vestimentare... Asortarea pantofilor cu geanta. Dragele mele, §tiu c[ acum….mul\i, mul\i ani era la mod[ s[ ne asort[m coloristic accesoriile, dar am trecut peste, de atunci multe trenduri au zburat r[zle\ printre noi. Se pare c[ majoritatea femeilor nu au trecut de acest trend §i tot a doua persoan[ are at]t o geant[ ro§ie (posibil cu \inte sau capse) c]t §i pantofi `n acela§i ton. Machiajul. ~mi place tot ce \ine de make-up §i am avut §i eu o perioad[ (`n adolescen\[) `n care nu m[ mai s[turam de culori pe pleoapa superioar[ a ochilor, combinat

De pe str[zi adunate Cele mai mai gre§eli vestimentare pe care le fac femeile.

cu ruj puternic §i blush (c]t curpinde) `n obraji. ±i slavă Domnului, am trecut peste. Acum, c]nd v[d femei trecute de adolescen\[ purt]nd cu greu tone de tencuial[ pe timp de zi prin tot centrul Clujului `mi vine s[-mi pun m]inile `n cap §i s[ le `ntreb 'de ce?' Prea mult[ piele la vedere. Marc Jacobs spunea c]ndva c[ tinerele din ziua de azi trebuie s[ `n\eleag[ c[ a fi sexi, provocatoare nu `nseamn[ s[ fii c]t mai dezbracat[. Astfel, dac[ alege\i s[ purta\i un decolteu generos, v[ re-

comand s[ nu alege\i §i o fust[ scurt[, mulat[, dec]t `n dormitor. Limita dintre sexi §i vulgar e extrem de sub\ire §i ar fi bine s[ nu o travers[m. Nu am f[cut un Top lung, consider c[ dac[ `ncepem s[ respect[m aceste 3 'reguli' ne `ndrept[m negre§it spre bine. A§a c[, nu mai a§tepta\i, `ncepe\i s[ bifa\i! Ioana Chişiu www.fashionspot.ro

cluj.24fun.ro z

17


cluj.24fun.ro z

15


30 plUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AFter eiGht Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BerMUdA’S pUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00 Boiler ClUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BoohA BAr Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro Ce? pUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231 ClUB AleGriA Str. Pasteur 75 Deschis zilnic www.clubalegria.ro ClUB BAMBoo ClUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro ClUB eMpire Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

ClUB phi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro dieSel Pia\a Unirii 17 Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro eleMeNtS CoCKtAil BAr Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eClipSe ClUB loUNGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 club.eclipsecluj.ro

14 zcluj.24fun.ro

FlYiNG CirCUS pUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00 www.flyingcircus.ro hArd ClUB Str. Republicii 110 Tel. 0264 439 359 JANiS ClUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro JANiS lA StUF Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro KhArMA eMotioN CoUtUre P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00 www.clubkharma.ro lA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 le GeNerAl CAFFe pUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315 www.legeneral.ro Midi ClUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY ClUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro riNG ClUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro the Shelter P-\a Unirii 25 Tel. 0742 193 977 VertiGo iGNitioN P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

XeN CUltUre plACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364 147 318 L-D 09:00-01:00 (cafe) V-D 22:00-06:00 (pub) BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943, Non-stop BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Tel.: 0731 339 259, Non-stop COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712 COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 CRAM IN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203 CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00 DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598 FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401

JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647, L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39, Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00 SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065, L-D 10:00-22:00 SIMON'S PLACE Str. I.M. Klein 23 Tel. 0757 880 227 SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607

cluj.24fun.ro z

13


d&M piZZA pe VAtr{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

FASt & FUrioUS piZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

piZZA teXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MAdo - iUliUS MAll Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

piZZA trepoNti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MAdo-polUS CeNter Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

12 zcluj.24fun.ro

ShANGhAi eXpreSS Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro SUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


Bistro 28 s-a născut pentru a împlini nevoia noastră de a avea un local pe care să-l sim\im în mod esen\ial al nostru, un fel de loc de întâlnire unde to\i se cunosc între ei. Ne doream o atmosferă care să reflecte personalitatea ora§ului nostru §i care să inducă un sentiment imediat de "acasă". Având toate acestea în minte, am creat un loc care satisface atât stomacul, cât §i inima §i întâmpină nevoia noastră de inedit, prin diversitatea re\etelor. ~n loca\ia noastr[ ve\i descoperi grija pe care o avem pentru fiecare detaliu în parte, nu doar în specialit[\ile §i cocktail-urile casei, ci în toate felurile de m]ncare oferite, care sunt preparate `ntotdeauna din ingrediente proaspete, dup[ re\ete rafinate. Pentru a v[ trezi curiozitatea §i a v[ face s[ reveni\i §i a doua §i a treia oar[ la noi la mas[, v[ `nt]mpin[m cu un meniu nou, `mbun[t[\it §i cu oferte atr[g[toare §i specialit[\i delicioase ale casei precum Pui cu ostropel de ciuperci §i cartofi răzui\i cu ceapă §i bacon, Pui Marinara cu cartofi aurii, Saltimboca alla romana, Cotlet de porc cu sos de ardei §i multe altele. Ne propunem s[ v[ surprindem pl[cut §i de aceea v[ preg[tim `n fiecare zi un meniu

BISTRO 28 Un bistro pe placul tuturor special §i v[ l[s[m vou[ posibilitatea de a vi-l crea, alegând câte un sortiment din fiecare categorie. Despre preparate v-am povestit, a§a c[, `n continuare v[ ispitim sim\urile cu cele mai revigorante cocktail-uri pe care le pute\i savura dup[ ce ie§i\i de la job, iar pentru asta ne-am g]ndit la un Happy Hour, `ntre orele 17.00 – 20.00, unde un cocktail este numai 6 lei. Deoarece ne dorim ca momentele frumoase din via\a voastr[ s[ se transforme

în amintiri la fel de frumoase, v[ invităm s[ ne face\i p[rta§i la bucuria voastr[ §i s[ v[ ajutăm în organizarea unor evenimente de succes (botezuri, anivers[ri, majorate, banchete, microrevelioane, evenimente business) care s[ v[ impresioneze oaspe\ii §i de care să vă aminti\i cu mare drag. Indiferent de unde vii, la Bistro 28 te vei sim\i acasă, §i-\i vei dori mereu s[ revii. Echipa Bistro 28

cluj.24fun.ro z

11


MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com lA liGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012 loS treS BANdidoS Str. Ion Ghica 9 Tel. 0742 637 182

10 zcluj.24fun.ro

lUNCh BoX CitY Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 13-15 Iulius Mall, Polus Center Tel. 0264 442 400 (City), 0264 555 445 (Iulius), 0264 504 793 (Polus) L-D 07:30-22:00, S-D 10:00-22:00 (City), L-D 10:00-22:00 (Malluri) MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590 lUGANo Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 NApoCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 o’Beer iriSh pUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 operA reSto & CAFFe P-\a ±tefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476 L-V 08.00-20.00; S-D 09.00-18.00 piG&pepper Str. Ion Raţiu 2

Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 reStAUrANt VieNA Str. Pite§ti 11 Tel. 0264 450 556 L-S 08:00-24:00, D 12:00-23:00 www.restaurant-viena.ro SAMSArA FoodhoUSe Raw vegan food Str. ±tefan Ludwig Roth 5 Tel. 0364 889 278 ShANGhAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 www.restaurantshaghai.ro SiNAiA B-dul 1 Decembrie Tel.: 0264 354 840 toKYo deliVerY SUShi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro toUloUSe CAFe-BrASSerie Piaţa Unirii 12 Tel. 0730 112 354 L-D 08:00-04:00 www.toulouse.ro

WoK’N roll Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

WASABi rUNNiNG SUShi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WASABi SUShi BAr Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WASABi SUShi Shop Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro


cluj.24fun.ro z

9


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476 agape Str. Iuliu Maniu 6 Restaurant cu autoservire Tel.: 0264 406 523 L-V 11.00-19.00 AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro BIG BELLY Cl. Mănă§tur 68 Tel. 0754 234 235 www.bigbelly-cluj.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366

8 zcluj.24fun.ro

L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314 BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213 BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615 CAMINO Piaţa Muzeului 4 Tel.: 0749 200 117 CASA vikingilor Str. Ha§deu 70, Al Vlahuţă 41A Tel. 0264 595 280, 0264 588 032 www.casavikingilor.ro CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop www.janis.ro CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062

CHICAGO’S Str. Govora 6 Tel.: 0264 426 431 www.restaurant-chicagos.ro CULINA NOSTRA B-dul 21 Decembrie 14 Tel.: 0753 551 596 www.culinanostra.ro RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00 DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 EVIA GREEK FOOD Str. Baba Novac 19 Tel. 0742 889 318 EXCLUSIV CATERING B-dul 21 Decembrie 1989 nr 128-130 Tel.: 0264 453 141 L-D 10.00-17.00

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005 HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. INDIGO Restaurant cu specific indian Str. Piezi§ă 10 Tel. 0364 142 306 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro


Minuna\ii Mun\i Apuseni sunt o cutie plin[ de comori, care nu se mai termin[ §i care continuu ne suprind cu generozitatea naturii fa\ă de areal. Peisajele superbe, traseele inegalabile, pe§terile misterioase §i pline de frumuse\e, toate duc c[tre o experien\[ unic[ §i de neratat în mijlocul naturii. Din dorin\a de a crea activit[\i de aventur[, de a împ[rt[§i §i celorlal\i minunatele plaiuri apusene cu frumuse\ile exterioare §i mai ales interioare ale acestora, s-a n[scut în 2009 Adventure Center. Totul a pornit din pasiunea noastr[ pentru activit[\ile în mediul montan precum speologie, canyoning, escalad[ pe stânc[ §i pe ghea\[, kaiaking, rafting, mountainbike, hiking, offroad, ski, rachete de z[pad[, dar §i altele cum ar fi tir cu arcul, airsoft, scufund[ri §i nu în ultimul r]nd expedi\iile în Africa §i Asia. Din 2012 oferim dou[ tipuri de programe de aventur[: unul pentru persoanele care nu au f[cut niciodat[ §i care doresc să încerce acest gen de activit[\i §i altul pentru persoanele care doresc s[ se specializeze în acest domeniu. Echipa Adventure Center este format[ din ghizi specializa\i, dintre care unii au introdus

Aventură în toate formele §i pentru orice persoană! Experien\e unice §i inegalabile `n mijlocul naturii o parte din aceste activit[\i în România, formând de-a lungul timpului serii întregi de stagiari. Ace§tia reprezint[ elita de speciali§ti pe care \ara noastră o de\ine în momentul acesta. Ne adres[m persoanelor adulte cu v]rste începând de la 18 de ani, din orice domeniu de activitate, indiferent c[ sunt familii, cupluri, grupuri de prieteni sau personalul unei companii. V-am f[cut curio§i? Mai r[mâne doar s[ v[ înscrie\i în turele noastre de aventur[ pe care le preg[tim în cel mai mic detaliu,

punându-v[ la dispozi\ie: echipamentul tehnic, instruire, serviciile de cazare §i mas[, transport, etc. ±i cel mai important, nu uita\i buna dispozi\ie acasă! V[ a§tept[m cu mare drag! Adventure Center www.facebook.com/adventure.center.cluj www.adventurecenter.ro office@adventurecenter.ro 0754-060 538

cluj.24fun.ro z

7


Aphrodite Salon înfrumuseţare Calea Moţilor 93 Tel. 0264 439 402 www.salon-aphrodite.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro Atelier de coiffure Iulia Burci Hair-design Str. Crişan 9 Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro

FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 FOTOEPIL Salon de epilare §i tratamente IPL Str. Memorandumului 23 Tel. 0753 848 859 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777

BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224

GIMMY Sport şi dans Str. Nicolae Titulescu 2 Tel 0734 417 777 www.gimmy.ro

BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigfitness.ro

HEADMASTERS Hair-design/school/shop Str. Napoca 8 Tel. 0364 115 724 www.headmasters.ro

BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 BOULEVARD STUDIO Str Constantin Br]ncu§i 109 Tel: 0364 145 603 CASA MARCHIZEI Remodelare corporal[ §i cosmetică Str. Memorandumului 17 Tel. 0751 962 306 www.casamarchizei.ro CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 Coquette Clinică de epilare definitivă Str. I.C. Bratianu 17 Tel. 0264 430 064 www.coquette.ro DAVID STUDIO Salon de `nfrumuse\are Str. Septimiu Albini 15 Tel. 0740 234 002

6 zcluj.24fun.ro

EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026

LONDON EYE Beauty center Str. Viilor 54B Tel. 0364 101 392 www.londoneye.ro LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24 Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro


CitY plAZA hotel***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

hotel operA plAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

hotel BeSt WeSterN topAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

hotel preMier**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

hotel CApitol*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

peNSiUNeA ClUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro VilA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

hotel CeNtrAl*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro hotel CoNFort*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro hotel GoldeN tUlip**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

VilA eUropA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro VilA roSA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro WeSt CitY hotel**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro

cluj.24fun.ro z

5


Toamna se numără… borcanele. Ne place vara pentru c[ ne bucur[m de aromele fructelor §i de gustul lor dulce, îns[ când doamna toamn[ î§i face sim\it[ prezen\a, toate aceste fructe se a§eaz[ cumin\i în borcane conservate §i pline de bun[t[\i. ~ncepem s[ umbl[m pe rafturile c[m[rilor ca s[ degust[m bun[t[\i §i s[ ne r[sf[\[m sim\urile. Toat[ vara am adunat pentru voi fructe de p[dure, muguri de brad §i m[ce§e ca s[ le transform[m `n dulce\uri, siropuri §i ceaiuri pentru sezonul rece. Un dulce natural, un gust care ne aminte§te de deserturile §i de vacan\ele de var[, `l ve\i reg[si `n dulce\urile §i siropurile noastre. F[r[ conservan\i, f[r[ `ndulcitori sau altfel de produse chimice, produsele din C[mara de la Munte stau cumin\i pe rafturi §i v[ a§teapt[ s[ le lua\i acas[. V[ invit[m s[ descoperi\i produsele din C[mara de la Munte, în Cluj, pe str. ±tefan Ludwig Roth, nr. 21/2, sau online pe www.camaradelamunte.ro. Bog[\ia c[m[rii noastre const[ `n aroma dulce\urilor §i siropurilor din fructe de p[dure culese de la munte (m[ce§e, afine, zmeur[, meri§oare, muguri de brad) sau din gr[dina proprie (c[p§uni). Re\etele noastre sunt tradi\ionale, seriile de produc\ie sunt mici §i de aceea

4 zcluj.24fun.ro

E timpul dulceţurilor!

R[sfa\[-te cu bun[t[\i din C[mara de la Munte! produsele noastre au un gust unic §i des[v]r§it.

judeţul Bihor, unde a avut loc t]rgul Strai\a Plin[.

Bun[t[\ile noastre, cu sau f[r[ zah[r, pot fi gustate §i cump[rate §i din cadrul t]rgurilor §i festivalurilor de profil la care particip[m at]t în Cluj, cât §i în localit[\ile din zona Mun\ilor Apuseni. În toamna aceasta v-am f[cut poft[ de dulciuri s[n[toase la Transilvania Fest, t]rg desf[§urat în Pia\a Unirii §i la Zilele Recoltei, pe platoul S[lii Sporturilor. Cei care au vrut s[-§i umple c[mara de bun[t[\i ne-au g[sit §i la Ro§ia, în

P]n[ la viitoarea revedere, v[ poftim s[ arunca\i o privire `n C[mar[ §i s[ face\i o comand[ pe contact@cabanamotilor.ro sau la telefon 0728115578, iar pentru comenzile ce depă§esc 100 lei v[ vom aduce produsele la dumneavoastr[ acasă. Spor la cump[r[turi! Cristina Iuga www.cabanamotilor.ro


S UMAR

18 - 31 octombrie 2013

loca\ii 4 6 7 8

turism frumuse\e §i sănătate enjoy the ride restaurante

fast food cafenele, baruri cluburi

12 13 14

Personale… §i nu prea Cristina Iuga Trăind într-o lume în care există un loc în care

mam[. Încă 20 de poze cu copilul pozat la fiecare

E§ti o tipă cu un corp fain §i tocmai te-ai întors de

po\i să scrii ce faci, ce mân]nci §i la ce oră te

secundă când î§i întoarce capul, alături de cele

la salon §i vrei să le faci în ciudă prietenelor cu

duci la culcare, un altul în care po\i să te lauzi cu

10 de ieri, din alt unghi. Dragi părin\i cuprin§i

noul bronz? Cheamă-le la tine, nu posta poze pe

casa, ma§ina, copilul sau ce altceva mai vrei tu

de euforia “copilul meu are un nou fir de păr §i

Facebook. La un interviu pentru un poten\ial job

§i să vezi cum §i la al\ii le plac toate cele de mai

trebuie să-l vadă §i al\ii” calma\i-v[ §i gândi\i-v[

nu vor face bun[ impresie angajatorului. Depinde

sus, e greu s[ mai păstrezi lucruri pentru tine.

la riscul pe care vi-l asuma\i când pune\i atâtea

de angajator, desigur.

E greu să rezi§ti tenta\iei de a arăta cine e§ti,

poze cu copilul vostru oriunde pe net. Îl putem

±i cel mai important, sentimentele trebuie să

unde lucrezi, pe unde §i cu cine te mai plimbi, ce

vedea eu §i al\i prieteni de-ai vo§tri, dar `l pot

rămână acolo de unde au pornit, adică în interi-

club frecventezi, unde te duci la coafor §i multe

vedea §i al\i oameni cu gânduri nu le fel de bune

orul nostru. Pentru că e mai romantic să împar\i o

altele. Da, se poartă s[ dai check in, dar trebuie

ca ale noastre. Pentru c[ din dorin\a de a v[

iubire în 2 decât să o împar\i cu tot facebook-ul.

să faci diferen\a între ce trebuie să afle întreg

arăta lumii copilul, a\i uitat s[ v[ seta\i cine vă

Cred cu tărie că sunt lucruri care trebuie să

internetul §i ce nu.

vede pozele. A§a-i?

rămână personale, indiferent cine suntem, unde

Să luăm câteva exemple de pe Facebook,

Treaba cu pozele e valabil[ pentru noi to\i.

lucrăm, pe cine iubim §i cu cine ne petrecem tim-

almighty.

Sunte\i mândri că v-a\i mobilat casa? Foarte

pul. Pentru c[ păstrând aceste lucruri pentru noi,

Deschid pagina personal[ §i dau peste încă

bine, însă nu trebuie s[ arăta\i tuturor ce obiecte

ceilal\i nu ne pot “fura” bucuria de a le avea.

un album postat de o prietenă recent devenită

de valoare a\i pus înauntru.

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 218

GRATUIT

32 DE PAGINI

18 - 31 OCTOMBRIE 2013

24-FUN Cluj nr. 218  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 218